Hornbæk Idrætsforening Informerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornbæk Idrætsforening Informerer"

Transkript

1 Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 April 2001, 26. årgang 1 Nr. 3

2 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen Kleinsmedevej 11 Næstformand Henrik V. Andersen Harboesvej 11 Kasserer Anne Marie Jørgensen Kleinsmedevej 6 Sekretær Dorthe Lykkegaard Holmegårdsvej 3 Suppleant Lone Schmidt Hattemagervej samt Afdelingsformændene Nye klubhus & Hornbækhallen fax: kontortid: hverdage kl.9-11 Stenstrupvej 3 Gl. klubhus Halinspektør Stig Petersen Mobil Drejervej 15 Hjemmeside: Redaktør: Lone Schmidt Hattemagervej 1 Sats og tryk: A-Print, Bybjergvej 15, 3060 Espergærde OPLAG: 3620 Stof til næste nummer senest lørdag d. 5. maj kl HOVEDAFDELINGEN Så småt er vi ved at komme ud af vintersæsonen, og de mange vinter aktiviteter er ved at være forbi. Men overgangen til forårets og sommerens mange aktiviteter, betyder ikke at der bliver mindre at se til i Hornbæk Idrætsforening. Gymnastikafdelingen afholdt den 31. marts deres årlige opvisning i hallen, hvor over 500 børn og voksne fik set meget flot og fornem gymnastik. Endnu tre afdelinger har på deres generalforsamlinger valgt ny formand. Christian Skands er blevet afløst af Thomas Ratzlaff som formand for Gedden. Peter Svendsen er blevet afløst af Hans Pedersen som formand for Håndboldafdelingen og Dorte Johansen er blevet afløst af Kirsten Grønlund som formand for Gymnastikafdelingen. Tak til Dorte, Christian og Peter for jeres store arbejde i de tre afdelinger og velkommen til Kirsten, Thomas og Hans som nye formænd og i hovedbestyrelsen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre alle afdelinger til at få rettet diverse navne m.v. i klubbladet, efter de mange ændringer der er sket på generalforsamlingerne og meget gerne med oplysning af eventuelt adresse på de bestyrelsesmedlemmer der har dette. På hovedbestyrelsesmødet den 8. marts besluttede vi at oprette en jubilæumsfond med henblik på idrætsforeningens 100 års jubilæum i Forretningsudvalget skal nu kigge nærmere på hvordan fonden skal opbygges m.v. Tidligere hovedformand i perioden 1960 til 1971 og æresmedlem Carl Bødker Nielsen døde sidste år 80 år gammel. Hvad er mere naturligt end at få opkaldt en vej efter Carl Bødker Nielsen, som har betydet så meget for Hornbæk og især Hornbæk Idrætsforening. Hovedafdelingen har derfor i marts måned tilskrevet Helsingør kommune og forslået, at Stenstrupvej, hvor idrætsanlægget ligger, ændrer navn til Carl Bødker Nielsensvej. Vi venter nu spændt på kommunens stillingtagen hertil. Husk der afholdes Hovedgeneralforsamling søndag den 29. april kl i klubhuset. Vi skal bl.a. sige farvel til kasserer Anne Marie Jørgensen og næstformand Henrik Vindahl Andersen, idet de begge har valgt Forsidebillede: Der er ingen tvivl om, at Hornbæk Golfklub ligger i nogle af de skønneste omgivelser man kan tænke sig. Især hul 17 danner nogle utrolig smukke, men også svære rammer for den enkelte golfspiller, pågrund af den kunstige sø. (Foto: Martin Bubandt Jensen) 2

3 at udtræde af hovedbestyrelsen. Som ny næstformand foreslås Hans Henrik Schmidt og som ny kasserer foreslås Jørn Lien, som begge har fulgt opfordringen til at blive valgt til disse poster. Der er aftalt følgende møder i hovedafdelingen: Forretningsudvalgsmøde den 10. april og hovedbestyrelsesmøder henholdsvis den 21. juni og 29. november Peter Poulsen Hovedformand Pressemeddelelse PUK opfører Skatteøen af Stevenson og Sebastian på Hornbæk skole Sebastians musical succes Skatteøen opføres af PUK den 19, 20 og 21. april på Hornbæk skole. Der er hermed lagt op til en specielt medrivende opsætning af dette populære stykke, som Folketeatret har sat op 11 gange og spillet for ca mennesker. Konkurrencen er således hård, men PUK er optimistisk og har været på besøg i Folketeatret for at kigge bag kulisserne og se forestillingen. Det er 80 unge fra klubben og fritidshjemmet som gennemfører årets musical. Det er et ufravigeligt princip, at det kun er unge, der er på scenen. At dette kan lade sig gøre sikres ved, at PUK sætter professionelle rammer for de unges optræden i form af musikog sanginstruktion samt lys og lyd. Steffen Quist er kapelmester og Kate Svanholm er sanginstruktør. Anja Jørgensen er danseinstruktør. Samtidig ydes der en stor indsats af alle medarbejderne. De medvirkende får på denne måde en oplevelse af selv at kunne yde noget rigtigt godt. De unge ser måneders slid med at øve, male og snedkerere kulminere i én sammenhængende vellykket forestilling. PUK s professionelle rammer bør dette års succes være sikret og kan måske endda overgå sidste års Bølle Bob musical. I øvrigt er Simon Svan Olsen instruktør. Manuskript v/ Hans Strand. Scenografi v/ Claus Gordon og kunstmaling v/ Tom Steffe. Producent Stig Eir. Praktiske oplysninger: Billetter sælges på Hornbæk bibliotek fra 2. april. Forestillingen varer ca. 2½ time og spiller: Torsdag 19 april kl Voksne kr. 60. Børn kr. 30. Fredag 20 april og lørdag 21. april kl med middag før forestillingen og efterfølgende dans / hygge. Voksne kr Børn kr. 60. Kontaktpersoner: Simon Svan Olsen T lf Stig Eir Tlf eller Hornbæk Idrætsforening indkalder herved til ordinær HOVEDGENERALFORSAMLING søndag d. 29 april 2001 kl. 10:00 i Klubhuset Dagsordenen er i henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være hovedformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. I forbindelse med generalforsamlingen, byder Hovedafdelingen på et mindre morgentraktement. Med alle Sebastians dejlige velkendte sange, vidunderlige børn, magisk scenografi og 3 Forretningsudvalget

4 BENZIN OG NÆRKØB TIL NETTO PRISER Super 95 oktan efter Fyringsolie lån gratis trailer Udlejning af DVD og video Friskbagt brød Pølser m/mos Hos Kirsten og Lars Hverdage Weekend Ndr. Strandvej 312 Tlf J. Haagen Nielsen Torben Fritzbøger Kollektør for Landbrugslotteriet Kolonial - Dybfrost - Vin - Tobak - Mælk - Aviser - Blade - Gas Sauntevej 22 Hornbæk Tlf Fax

5 Formand Niels Fritzbøger Rødtjørnevej 8, Næstformand Keld Hansen Jupitervej 67 Sekretær Liselotte Kartman Holmevænget 2C, Kasser Eigil Dihver Villingebækvej 10, Banefordeler Poul H. D. Larsen Saunte Bygade 28, Saunte Suppleant Margit Fritzbøger Bødkervej 18, Spilleudvalg Motionistformand Hans Jørgen Beck Ole Piis Vej 4, Seniorformand Torben Ravn Sørensen Vestervang Dronningmølle Juniorformand Christine Bogattke Rosenvænget 20 2th 3000 Helsingør Mette Fritzbøger Rødtjørnevej 8 Turneringsudvalg Anette Christoffersen Holmegårdsvej 5 BADMINTON Badminton - året 2001/2002 Så er det igen tid at tænke på den nye sæson Vi har lige haft bestyrelsesmøde og efter at vi igen næste år er blevet pålagt at betale flere penge til HIF (Hornbæks Hovedafdeling for samtlige foreninger i Hornbæk) samt at vi til næste år må påregne en væsentlig stigning i træner- udgifter til børnene, er vi nødt til hos alle medlemmer at forhøje vort kontingent. Forhøjelsen bliver dog kun på kr. 20,- så det herefter er kr. 350,00 pr. år. Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi i år vil opkræve både kontingent og baneleje over PBS. Betalingsfristen bliver 1. August 2001 og hvis man ikke betaler, skal der betales et ekstra opkrævningsgebyr!! Priserne bliver som følger: Børn kr.550 pr. år. Mandag 14,00 16,00, onsdag 14,00 18,00 og fredag 14,00 17,00. Voksentræning: Mandag 20,00 22,00 og onsdag 21,00 23,00. Kr. 850,-. Lørdagstræning: Herom senere. I vor pensionistafdeling har vi ikke ændret i priser/tider. I hallen har vi heller ikke ændret på vore tider/priser: Mandag 16,00 17,00 kr. 600 pr. bane-time 17,00 20,00 kr pr. bane-time Onsdag 19,00 22,00 kr pr. bane-time 22,00 23,00 kr. 600 pr. bane-time NB: 21,00 og 23,00 er der kun 2 baner Til tiderne mandag 18,00-20,00 og onsdag 19,00-21,00 skal man være 4 personer pr. bane. Torsdag 8,00 10,00 kr. 150 for begge timer pr person (pensionisterne) Gymnastiksalen på skolen: Søndag 9,00 til 12,00. Prisen pr. bane-time er kr. 600,00. Med venlig hilsen Poul Dehn Larsen/banefordeler 5

6 Generalforsamling Hornbæk Badminton Der var indkaldt til generalforsamling i Hornbæk Badminton d. 23. Februar 2001 kl i Hornbækhallens cafeteria. Der var mødt 20 frem (incl. Badminton bestyrelsen) så, tidsplanen var til at overholde. Valgt som dirigent blev Anders Drachman som altid, til alles tilfredshed. Formandens beretning om årets gang blev fremlagt Stig takkede Lis Garhøj for arbejdet som seniorformand og overrakte på klubbens vegne en lille erkendtlighed. Poul Holger - banefordeleren meddelte, at vi har 101 medlemmer under 26 år, opfordrede til at alle tilmeldte sig PBS og, at vi endnu én sæson har skolens gymnastik sal om søndagen hvis, der skulle være medlemmer, som havde lyst til at spille her i tiden mellem 9.00 og (husk dette er til en anden pris end i hallen!). Lis - seniorformanden fremlagde årets gang mht. div. turneringer og, at der har været træner på til holdspillerene hvilket har været godt og hvilket vil fortsætte til næste år. Mette fremlagde for ungdomsspillerne og meddelte, at det bl.a er til ungdomsspillerne klubbens penge går og, at de er givet godt ud, da der er megen aktivitet mht. turneringer! Det har været ét kanon år vi har på nuværende tidspunkt 1 mesterrække spiller, 10 A-række spillere samt 1 elite-spiller! Der havde være tilmeldt 12 spillere til Sjællands-mesterskaberne og de kom hjem med én 1. Pl. For mix, én 1 pl. i damedouble samt én 3 pl. i herresingle. Fremtidsplanen for bl.a. ungdomsspillerne er en tur til vor venskabsklub i Herscheid. Ungdomsformændene vil takke Anette Christophersen, der yder et enormt stykke arbejde som statist og tovholder i kullisen i forbindelse med bl.a. tilmeldinger til div. turneringer. Hans Jørgen motionistformanden fremlagde kort at holdkampene i årets løb er forløbet udmærket og det på nuværende tidspunkt ser ud til, at vi på et tidspunkt kommer til at vinde nogle kampe. Tillige blev det nævnt at lyset i hallen er tændt og der har været én til at uddele bolde til lørdagsspillet men, at det ikke ser for 6 godt ud her. Der er kommer dog godt nok af og til én og hilser på! Så vi vil opfordre til at deltage og til evt. at købe et af vore klippekort alle kan deltage 5 klip 200,- kr.! Vort regnskab blev fremlagt og gennemgået vi har igen i år et mindre overskud - på kr. 949,58. Der var ingen indkomne forslag til behandling så dette punkt blev let sprunget over. Så kom valget og flg. blev valgt til posterne: Formand: Niels Fritzbøger Sekretær: Liselotte Kartman Seniorfmd.: Torben Ravn Sørensen Ungdomsfmd.: Christine Bogattke / Mette Fritzbøger Motionistfmd: Hans Jørgen Bech Næstformand: Keld Hansen (for ét år) Suppleant: Margit Fritzbøger Revisor: Torben Fritzbøger og Jens Clemmensen Rev. Suppl. : Irene Larsen Fest udvalg: Bestyrelsen Under evt. blev Stig Rahbek takket for sit arbejde som formand og fik en lille erkendtlighed fra bestyrelsen. Tillige takkede Peter Poulsen for samarbejdet i gennem Stig s tid som formand og sagde velkommen til vor nye formand. Også her modtog Stig et par flasker. Peter Poulsen takkede ligeledes ungdomsafdelingen for arbejdet mht. idrætsskolen og meddelte, at succesen bliver gentaget igen de 3 første dage af efterårsferien. Et mindre tvivlsspørgsmål mht. hvorfor der betales baneleje og kontingent hver for sig blev forklaret med, at spillerne har individuelle behov og derfor bliver opkrævet efter spil/tid. Anders Drachman takkede for god ro og orden og efter 50 min. Satte vi os til Elle s frikadeller, skinke og kartoffelsalat tak for det! På bestyrelsens vegne Liselotte

7 HORNBÆK BÅDEKLUB Formand Henrik Paulsen Hornbækgårdsvej 37 Kasserer Per Thordal Sudergade 12D-2.tv 3000 Helsingør Sekretær / PR Jonna Fritzen Willmoesvej 11 Kølbåde John Gunn Willemoesvej 3A Motorbåde Hans-Erik Nørgaard Toftemosevej 10A Optimister Jens Pedersen Stolemagervej Joller Michael Kørner Løvvænget 18 B Klubhus / materiel Freddie Petersen Hornbæk Bådeklub Havnevej 30 Kantine - klubhus udlejning, nøgleudlevering.& afregning Tove Prahl Horneby Fælledvej 10 Formanden har ordet Allerførst en meget stor tak til Dyhl Electric, som har givet Hornbæk Baadeklub nye lamper. Ligeledes en stor tak til alle som har været overalt, med pensler, værktøj, rengøringsartikler. Glas og porcelæn er sat i system så vi ikke vælter rundt i papkasser, ja det helt store forårsløft er foregået. Nu starter sæsonen snart. Bådene skal i vandet og standeren hejses den 28. april. Husk påskefrokost lørdag den 14. april, tilmelding på opslaget i klubben. Lørdag den 17. marts havde alle vores optimistsejlere en fantastik store badedag i Helsingør Svømmehal som vi havde lejet for en eftermiddag. Så har Ove El og Leif Maler været på udflugt, helt til Jylland, og fundet to nye Mini 12. metere + kran. Vigtigt: Hvis du har en god, sjov, eventyrlig eller løgnehistorie så skriv et indlæg og hvis du har taget nogle gode billeder som kan illustrere historien, læg det hele ned i Jonna s postkasse, en uge før deadline for klubbladet. Vores hjemmeside er linket under Dansk Sejlunions hjemmeside, så man skal klikke på klubber-& kredse og gå ind under Hornbæk Bådeklub. Se alle billederne fra optimistafdelingens mange sejladser og oplevelser. Se også de nye kapsejladsregler. Gå ind på: køb-& salg og byd f.eks. på en flot lille plastikjolle m./ ny 4 hk. motor. Vi ses på havnen Hønse 7

8 Hornbæk Bådeklub får nye ptimistjoller af Danske Bank Danske Bank fik i september nyt navn og logo. Og samtidig er de optimistjoller, som banken i sin tid skænkede HORNBÆK BÅDEKLUB, ved at være modne til pensionering. Derfor slår banken og bådeklubben to fluer med et smæk, når sæsonen indledes med stander hejsning i bådeklubben den 28 april. Danske Bank har nemlig købt nye optimistjoller fra verdens førende optimistværft Winner Optimist til klubbens unge sejlere. De nye joller er naturligvis forsynede med bankens nye navn og logo både på skroget og på de nye konkurrencedygtige Elvstrøm-sejl. bankens logo er det blevet til, og i forbindelse med udskiftning af logo bliver den del af flåden, der ikke står for udskiftning, renoveret af WinnerOptimist. Jollerne er især til glæde for piger og drenge, der ikke her egen båd. For at støtte de unges sejlerkultur yderligere er Danske Bank i den kommende medarrangør af omkring 20 kapsejladser for optimistjoller- de såkaldte Pondus cup. Danske Bank støtter hvert år mere end 200 stævner under navnet Pondus Cup inden for stort set alle idrætsgrene. I forbindelse med indførelsen af det nye navn har Danske Bank købt 45 nye optimistjoller til sejlklubber over hele landet. Traditionen med at sponsorere de helt unge sejlere er omkring 30 år gammel. I alt 125 joller med Vi siger stor tak til Danske Bank fra Hornbæk Bådeklub. Og ser frem til badekåben den 28 april Hønse Vintertræning (foto: Martin Bubandt Jensen)Træner, førstehold Brian Clemmensen, Horsensvej 3, 3000 Helsingør (benyt helst mobil). 8

9 Postadresse: Hornbæk IF Postbox 48 Formand: Ikke besat Kasserer: Betina Porsgaard Sauntevænget Ungdomsformand: Steen Nilsson Løvvænget 29 B Seniorformand: Peter Østbjerg Stolemagervej Isak Leibowicz Hybenvej Piger: Bjørn Hoffmann Hornebyvej Sponsorer/Reklame: Henrik Blom P.S.Krøyersvej Diverse: Kim Porsgaard Sauntevænget Sekretær: Peter Clausen Saturnvej FODBOLD Senior træning I skrivende stund står vi foran starten på en ny spændende sæson. Vores nye seniortrænere Brian Clemmensen for førsteholdet samt Steen Jørgensen og Simon Olsen for andetholdet har sammen med spillerne været igennem to hårde måneder med masser af træning, og nu bliver det spændende at se resultatet på banen. Seniortræningen foregår på tirsdage og torsdage fra kl McDONALD s CUP Mikroput 93 Lørdag den 31/3 deltog vi med 1 hold til stævnet i Snekkersten. Det var første gang i år at vi prøvede kræfter med udendørs fodbold. Desværre blev stævnet afviklet på grusbaner i stedet for græs; men alt i alt fik vi ganske god træning. Første kamp var mod Eskilsminne (Sverige) som vi slog med 2-0, hvor Mathias Boberg scorede begge mål. Anden kamp var mod Hellebæk som vi tabte 0-3. Tredje og sidste kamp i puljen var mod Snekkersten. En sejr her - og vi var gået videre i stævnet; men kampen endte 1-1. Mads Frodegaard scorede vores enlige mål. Selvom det var de første kampe i år, var der mange go e takter som lover godt for forårsturneringen. Træningstider fodbold Ugedag Tidspunkt Hold Træner Mandag 16,30 18,00 Miniput (91) Jørgen Olsen 17,00 18,00 Mikroput (94) Fritz Nielsen/ Carsten Nielsen 17,30 19,00 Junior Kim Porsgaard 17,30 19,00 Piger + lilleputpiger Bjørn Hoffmann Tirsdag 16,45 18,15 Drenge Lars Fisker 17,00 18,30 Lilleput Rolf Thorngaard 19,00 21,00 Alle seniorer Onsdag 17,00 18,00 Mikroput (94) Fritz Nielsen/ Carsten Nielsen 17,15 18,30 Mikroput (93) Jørgen Boberg/ Leif Høy 17,30 18,30 Miniputpiger Anne Marsengo 18,00 19,30 Miniput (92) Henrik Kristensen Torsdag 16,45 18,15 Drenge Lars Fisker 17,00 18,30 Lilleput Rolf Thorngaard 17,30 19,00 Junior Kim Porsgaard 17,30 19,00 Piger + lilleputpiger Bjørn Hoffmann 19,00 21,00 Alle seniorer Fredag 16,30 18,00 Miniput (91) Jørgen Olsen 18,00 19,30 Miniput (92) Henrik Kristensen 9 J.B.

10 Snedker/tømrer kontor værksted Margit Fritzbøger A.R Friisvej 2 Tlf Tlf Hornbæk Stationsvej 11 Service Fjernvarme Naturgas Badeværelser JAN BORG VVS INSTALLATØR Tlf Mobil Støberens Vænge 19 A Murermester Jørn S. Koch - Når der skal mures..! P. Olsensvej 1 mobil BK -revision Registrerede Revisorer Bjarne Kring R dtj rnevej 11, 3100 HornbÊk Tlf

11 Kommende hjemmekampe Lørdag 7. april Miniput 92 træningskamp (7M) Drenge Gilleleje Lilleput Humlebæk Junior Gilleleje Veteran - Old Boys (træningskamp) Mandag 9. april Veteran Annisse Old Boys (2) Espergærde Onsdag 11. april Mikroput 94 træningskamp (7M) Torsdag 12. april senior Gørløse Lørdag 14. april Mikroput 94 træningskamp senior Lundtofte Tirsdag 17. april Mikroput 93 (2) Humlebæk (7M) Old Boys (3) Ålholm Fredag 20. april Miniput 91 Vapnagård (7M) Lørdag 21. april Miniput 92 Hellebæk (7M) senior Brødeskov senior Snekkersten Mandag 23. april Veteran Græsted Old Boys (2) Borsholm Tirsdag 24. april Mikroput 93 (3) Gadevang (7M) Onsdag 25. april Mikroput 94 Græsted (7M) Lørdag 28. april Drenge Helsinge Lilleput Vapnagård Junior Annisse 11 Tirsdag 1. maj Mikroput 93 (2) Nivå/Kokkedal (7M) Old Boys (3) CIA Fredensborg Onsdag 2. maj Mikroput 94 Espergærde (7M) Fredag 4. maj Miniput 91 Snekkersten (7M) Lørdag 5. maj Miniput 92 Humlebæk (7M) senior Kvistgård senior Birkerød Mandag 7. maj Old Boys (2) Helsingør IF Tirsdag 8. maj Mikroput 93 (2) Espergærde (7M) Mikroput 93 (3) Helsinge (7M) Søndag 13. maj Miniput 91 Espergærde (7M) Mandag 14. maj Veteran Borsholm Tirsdag 15. maj Mikroput 94 Hellebæk (7M) Miniput 92 Fredensborg (7M) Old Boys (3) Helsingør IF Torsdag 17. maj Mikroput 94 Fredensborg (7M) Fredag 18. maj Mikroput 93 (3) Gilleleje (7M) Lørdag 19. maj Drenge Græsted Lilleput Hellebæk Junior Fredensborg senior Hillerød GI senior Hellebæk

12 Hornbæk Installationsforretning A/S Ahrendt-Jensen & Søn... Havnevej 6, Telefax Alt i elektriske anlæg Hvidevareservice EDB-installationer TV og antenner Simon Jørgensen & Søn A/S Tømrer- og snedkerfirma Agernvej Kvistgård Anette Nielsen MANDAG LUKKET Stil krav. Det gør vi 5 % dividende HORNBÆK Sauntevej

13 Træner, førstehold Brian Clemmensen, Horsensvej 3, 3000 Helsingør (benyt helst mobil). Trænere, andethold Steen Jørgensen, Sabroesvej 13 A, 1 th., 3000 Helsingør Simon Olsen, Broloftet 74, 3140 Ålsgårde Træner, målmænd Jørgen Kamstrup, Pilevang 21, 3250 Gilleleje Massør Christine Bogattke, Rosenvænget 20, 2 th., 3000 Helsingør Holdledere, førstehold Lars Leo Jensen, Sauntevænget 3, Christel Flyger, Munkeruphave 1, 3120 Dronningmølle Henrik Jensen, Hornebyvej 80, Holdledere, old boys hold 1 Jens Andersen, Drachmannsvej, Jan Andersen, Kirkevej, Holdleder, old boys hold 2 Jesper Lorensen, Uranusvej 1, Holdleder, veteran Jens Åge Sørensen, Sauntevej 38, Tøj og rekvisitter Otto Jørgensen, Bretagnevej 3, Bussen Henning Jørgensen, Kleinsmedevej 6, Sponsor/Reklame Henrik Blom, P.S. Krøyersvej 4, John Larsen, Plantagevej 17 B, Tøjvask Inge Pedersen, Karetmagervej 17, Joe Johnston, Ndr. Strandvej 343, 1, Stig Petersen, Drejervej 15, Trænere og Ledere Medlemsregistrering Margit Andersen, Hegnet 3, 3000 Helsingør Ynglinge årgang Træner og spiller med senior. Junior årgang Kim Porsgaard, Sauntevænget 35, Drenge årgang Lars Fisker, Vestre Stejlebakke 26, eller Lilleput årgang Rolf Thorngaard, Skovkrogen 7, 2920 Charlottenlund arb Steen Nilsson, Løvvænget 29 b, arb Piger årgang og Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, Miniput årgang 91 Jørgen Olsen, Bødker 2, arb Miniput årgang 92 Henrik Kristensen, Heimdalsvej 2, 3000 Helsingør arb Per Juel Hansen, Stjernevej 15, Miniput Piger årgang 91 og yngre Anne Marsengo, Holmevænget 3 a, Mikroput årgang 93 Jørgen Boberg, Kleinsmedevej 9, Leif Høy, Løvvænget 12, Mikroput årgang 94 Fritz Nielsen, Hattemagervej 13, Carsten Nielsen, Spicavej 25, Poder årgang 95 og yngre? 13

14 Næstformand Ellen Jørgensen Skovvej 2 Kasserer Michael Kørner Løvvænget 18 B Sekretær Thomas Jørgensen Holmegårdsvej 21 Best. Medlem Lone Bruun Holmegårdsvej 18 Best. Medlem Henning Andersen Hornebyvej 59 Aktivitetskalender April måned. 1. april. Generalforsamling. Vi mødes på 2. sal i Hornbæk Hallen kl Til morgenmad, derefter generalforsamling iflg. vedtægter. 28. april. Jazz-aften. 4 F arrangere JAZZ-aften i Hornbæk Hallen. Dørene åbnes kl og bandet Hot Memory spiller swingende traditionelt jazz fra kl frem til kl Det koster kun 100,- kr pr. person til gengæld er du velkommen til at tage madkurven med. Maj måned. 19. maj. Golf i Havreholm. Vi mødes i Hornbæk Hallens gl. klubhus. Program herom senere. Juni måned. 9. juni. En sommertur til Kronborg. Program herom senere. August måned. 19. august. Skovtur / Storelegedag i Hornbæk. Program herom senere. Indtryk af en Gobeling-tur Lørdag den 17. mats 2001 var vi med 4 F på tur til Christiansborg for at se Bjørn Nørgårds gobelinger, som Dronning Magrethe fik sit 25 års regeringsjubilæum. Turen startede med tog fra Hornbæk til København, en rask spaseretur fra hovedbanen til Christiansborg, efter en kold venten ved indgangen ( alle skulle være samlet iflg. næstformanden ) indtog vi Snapstinget med en let anretning i en times tid, hvorefter vi i ca. halvandentime fik en dejlig oplevelse med at se og høre om 270 m2 vægtæpper i mindste detalje. Vi startede med Grom den Gamle og endte med nutiden fortalt af en fantastisk guide med stor viden og megen humor. Det var en pragtfuld oplevelse. Efter endt rundvisning gik turen tilbage til Hornbæk en rigtig god tur. Venlig hilsen Anne-Marie og Viggo. 14

15 4F inviterer til Jazz - aften i Hornbæk-Hallen Lørdag den 28. april, 2000, kl Med HOT MEMORY Orkesteret består af trækbasun - trumpet - clarinet banjo - bas - trommer, og spiller traditionelt jazz som vi alle kender. Det er en lukket fest og kun medlemmer af underafdelinger i HIF samt Bådeklubben - Havneforeningen Havnens Venner - Handelstands Foreningen Kan tilmelde sig. Tilmelding hos Helms Farver fra 9. APRIL 2001 Billet til jazzaften: 100,-kr Tag madkurven med Dørerne åbnes for spisende gæster kl Orkesteret spiller op kl På gensyn 4F 15

16 Klubhus : Per Bjørnsvej 20 Bestyrelse: Formand Thomas Ratzlaff Torvegade 5D Helsingør (Adm. & koordination ) Kasserer Flemming Nielsen Frederiksværksgade 99a st Hillerød ( Økonomi ) Best. medl. Erik Ibsen Ll. Ewaldsvej 3 ( Klubhus ) Best. medl. Henning Blom Nielsen Kobbersmedevej 13 ( Arrangementer ) GEDDEN Klubmester 2001 Datoer for dette års konkurrencer, der indgår i klubmesterskabet er nu fastlagt som følger. 1. maj konkurrence i Hornbæk sø maj kysttur juli ål & sandart open i Hornbæk sø. 5. august medekonkurrence i Hornbæk sø. 30. september Put & take. 4. November Hornbæk open i Hornbæk sø. - Der vil før hver enkelt konkurrence fremgå yderligere info i klubbladet. Mvh Thomas. Best. medl. Jacob Thorman Mads Holmsvej 38c 2 th Helsingør ( Klubmesterskab ) Best. medl. Henrik Willum Petersen Karetmagervej 23 ( Miljø ) Best. medl. Bjørn Andersen Søvænget 23 ( Klubture ) Internet 16

17 GEDDEN AFHOLDER 1. MAJ FISKEKONKURRENCE Tirsdag den 1. Maj afholdes der, traditionen tro, fiskekonkurrence ved Hornbæk Sø. 1. Præmie for største gedde 2. Præmie for næststørste gedde 3. Præmie for trediestørste gedde 4. Præmie for først fangede gedde SAMLET PRÆMIESUM OVER KR. Der må fiskes med max. 4 stk. snøre. Fiskeriet er kun for medlemmer, medlemsskab kan tegnes på stedet. Mindstemål på gedder i Hornbæk sø er 60 cm. TILMELDING VED STANDPLADSEN Ved standpladsen kan der købes kaffe og morgenbrød mellem kl og 8.00 Indvejningen finder sted senest kl , med efterfølgende præmieoverrækkelse kl Efter præmieoverrækkelsen vil der være mulighed for at købe lidt at spise, øl og vand til rimelige priser. Husk tilmelding til spisning mellem kl og 8.00 Standpladsen er igen i år beliggende øst for vandværket. Husk statens fisketegn. VEL MØDT OG KNÆK & BRÆK ARRANGEMENTUDVALGET Præmierne er indkøbt hos JAN & BO s Lystfiskershop Traditionen tro er jeg heller ikke i år hjemme på min fødselsdag d. 1. maj. Men i år er det nu alligevel anderledes, fordi jeg fylder 50!!! Det vil derfor glæde mig meget at se familie og venner til lidt mad og drikke, lørdag d kl i kantinen på Hornbæk Skole, Søren Kannes vej Hilsen Jens-Åge Sørensen 17

18 Engholmvej 3 Tlf.: Fax Forsikringsarbejde Alm. Termoruder Energi Termoruder Reparationsarbejde Fortsatsruder Alm. Glassalg * Kvistgaard Tæppemarked Kongevejen Kvistgård Tlf Inspiration til gulve DANSK SIKKERHEDS SERVICE Nordsjællands største Vagt og Alarm firma Vagtsikring - Tyverisikring tlf Fax NærKØB Havnen * HAVNEKIOSKEN * Hornbæk Byens eneste rigtige slikbutik! Ta -selv-slik (75 boxe) - Hjemmelavet chokolade og flødeboller Is - øl/vand - Tobak - Konfekture - Aviser - Ugeblade - Telekort Taletidskort - Skrabelodder - Varelotteriet - Renseservice Nordkystens største bladudvalg Tef.: Fax:

19 Bøtterupvej 2C Tlf Fax Sekretariatet: Åbningstider april oktober: Mandag onsdag: åbningstid telefontid Torsdag: lukket. Fredag lørdag: åbningstid telefontid Søn og helligdage: lukket. Sekretær: Birgit Aaholm Bogholder: Erik Næsby Greenkeeper: Louis Jakobsen Restaurantbestyrer: Merete Jensen Shoppen: Bestyrelsen: Formand K.A.Søgaard Næstformand/hon.sekretær Sponsorudvalg. Niels E. Clausen / Kasserer Alice Nielsen Beg. og ungd.udvalg Flemming Andersen Match og hcp.udvalg. Klaus Hansen Husudvalg/festudvalg. Marianne Schubert / Baneudvalg. Jørgen Jensen / Mob Bygningsudvalg. Peter Rasmussen PR-udvalg. Henning Andersen / HORNBÆK GOLFKLUB Kære Golfklub Mandag den 19. marts deltog jeg sammen med 2 af mine børn i en fin aften for juniorer. Programmet var fint og jeg glæder mig meget til at mine børn begynder på juniortræning. Jeg forstod at klubben overvejer at bruge 1.2 mill. på at udvide klubhuset på første sal. Dette synes jeg er en god ide, hvis vi har pengene, og hvis der først etableres et lokale for ikke rygende unge som ældre, idet jeg finder det særdeles uheldigt, at især vore juniorspillere ikke har nogen røgfrie steder, at opholde sig indendørs. Så kære forældre, golfklub og medspillere, jeg vil på det varmeste anbefale at flere fatter pennen, og gør brug af deres demokratiske ret, til at skabe et miljø, hvor vi alle kan lide at være, også indendørs. Hvis vi fremover vil tiltrække unge mennesker til denne sport, så må vi også gå med til at skabe det miljø, som de unge mennesker godt kan lide. En 9 årig dreng sagde efter mødet at det mest ubehagelige han vidste var røg, men hvem lytter til ham efter en dag på banen? Med venlig hilsen Per V. Schrøder nr Formandens drive Velkommen til en ny golfsæson, vor første hele sæson med 18 huller, og med en fuldtegnet medlemsskare på 950 aktive golfspillere. Det er mit ønske at vi alle får rigtig mange gode golfoplevelser, både på banen, men også mange hyggelige stunder i klubhuset. For at dette skal lykkes stiller det nogle krav til os alle. Det er meget enkelt, overholder vi de fastsatte regler for spil på banen, regler som alle bør kende, får vi igen en god golfsæson. Vi er blevet flere medlemmer, hvilket alt andet lige giver mere run på banen, derfor er det vigtigt at vi alle er med til at få spillet til at glide og udviser venlighed og smidighed på banen, luk hurtigere bagfrakommende hold igennem når der er plads foran, luk igennem når vi leder efter bolde, når vi har brugt vore tildelte slag så saml bolden op, placer bag s rigtig før vi går på green for at putte, forlad green så snart vi har puttet ud, før scorekort medens de øvrige på holdet slår ud, bare for at nævne nogle eksempler, der samlet kan spare mange minutter på en runde. Vær altid venlig og hjælpsom over for green-fee spillere, de er vore gæster. Respekter greenkeeperne. En moderne golfbane kræver en særdeles stor arbejdsindsats for at fremstå velplejet og velholdt. Utallige er de opgaver som greenkeeperne udfører såvel i sæsonen som udenfor denne. Følgende er blot et lille udsnit af opgaverne: Klipning-gødskning-vertikalskæring-vanding- bekæmpelse af græssygdomme-beskæring plantning - etc. Det burde være unødvendig at gøre opmærksom på etikettereglerne, som klart siger, at en golfspiller aldrig må slå, når andre er indenfor slagvidde. Det gælder naturligvis også greenkeepere. Udgangshastigheden på en golfbold kan være et par hundrede kilometer i timen og kan derfor udmærket sammenlignes med et projektil. 19

20 For at vi kan have en god og velplejet bane må greenkeeperne accepteres som en naturlig del af spillet. Vis derfor greenkeeperne respekt for deres arbejde. Pas på banen Greenfee. Green Fee er fastsat til 250 kroner på hverdage og 350 kroner i Weekend- og helligdage. Juniorer spiller til ½ pris. Medlemmer af Hornbæk Golfklub kan have een voksen gæstespiller med, som får 100 kroners rabat på green-fee, husk reglerne for indskrivningen i green-fee bogen. Beskyt greens Brug din pitchfork til at reparere nedslagsmærker på green. Man har brug for en pitchfork for at kunne komme dybt ned, så man kan vippe den sideværts pressede græstørv tilbage over nedtrykningen. Skader på green kan opstå på mange andre måder end ved nedslagsmærker. Mange spillere læner sig op ad putteren eller støtter sig til flagstangen. Det giver også et tryk som går ud over græsvæksten. At kaste med flagstangen eller lade den falde til jorden kan også forårsage skader, placer den forsigtig, helst udenfor green. Beskyt teesteder og forgreens. Disse områder skal man passe særlig på. Lad være med at trække vogne hen over teesteder eller forgreens. Gå udenom disse områder, selv om det bliver en lille omvej. Undgå især at trække vogne mellem en greenbunker og green. Undgå prøvesving på teestederne. Læg græstørv tilbage. Læg altid de græstørv tilbage, som du har slået op. Både af hensyn til banen og til efterfølgende spillere. Læg tørven omhyggelig til rette i hullet og tramp derefter godt, så tørven sætter sig fast. Bunkeren. Golffornuft i bunkeren kan sammenfattes i et enkelt princip. Efterlad bunkeren i den tilstand, du ønsker at finde den i. Gå ned i og op fra en bunker på den laveste side. Så skrider sandet ikke i de stejle bunkervægge, og husk at rive. Hold naturen ren. Golffornuft og naturpleje hører sammen. På og ved teestederne ser man ofte papir, cigaretskod, brugte tees og andet affald, selv om der er sat affaldskurve op netop her. Hvis der ikke er en kurv i nærheden så tag affaldet med i din bag! At efterlade affald på banen er uacceptabelt 20 Banekontrol. For at få spillet til at glide i spidsbelastningsperioderne vil vi intensivere banekontrollen. Per Svendsen er klar med et team til sæsonstart. Husk, banekontrollen er etableret, blandt andet, for at få spillet til at glide problemfrit, til glæde for alle spillere på banen, kontrollen er venlige folk, tag pænt imod dem såfremt de henvender sig til jer. Banekontrollen har bemyndigelse fra bestyrelsen til at håndhæve de fastsatte regler for spil på banen, det vil altid ske i en god og ordentlig tone. Vi vil forsøge at have en starter på første tee i de travle perioder og der vil blive fortrinsret for 3- og 4 bolde i weekend og helligdage. En golfrunde skal altid starte på 1. tee, såfremt andet ikke er bestemt af matchudvalget. Golfkultur. Vi opfordrer vore medlemmer og gæster til at udvise god golfkultur. Det betyder blandt andet at man respekterer banens øvrige spillere ved at overholde reglerne. Både de spillemæssige regler og de normer for afvikling af golfspillet, som har gjort golfspillet til en gentlemansport. Vis derfor respekt ved dit spil, din påklædning, din opførsel på og udenfor banen. - K. A. Søgaard. Senior-matcher Senior-matcher starter mandag den 9. april, vi spiller derefter hver mandag. Der spilles 10 hullers Stableford ( hul 1 til 10).De der ønsker det, kan spille 18 huller, resultatet for de første 10 huller er tællende i matchen. Der er tee-of mellem kl og For at deltage skal herrer være fyldt 55 år inden udgangen af år 2001 og damer være fyldt 50 år inden udgangen af år Såfremt een af parterne opfylder alderskriteriet,

21 kan ægtefælle/samlever deltage uanset alder. For at deltage skal du have erhvervet bagmærke. Match-fee kr. 20,00 ( betales før tee-of). Præmieuddeling er hver første mandag i måneden, hvor præmier for den foregående måned uddeles. I forbindelse med præmieuddelingen er der fællesspisning ( tilmelding til fællesspisning på den ophængte liste) Eventuel overskud vil ved årets slutning gå til klubbens juniorarbejde. Kom og vær med til nogle hyggelige golfrunder. Kirsten Søgaard tlf Nyt fra bestyrelsen. Bestyrelsen har siden sidste klubblad udkom afholdt ét bestyrelsesmøde. Det var det første efter generalforsamlingen, og formanden startede mødet med at byde velkommen til Marianne Schubert, som er nyvalgt til bestyrelsen. Samtidig skal der herfra (formanden) lyde en stor tak til Kirsten Søgaard, som Marianne Schubert afløser, for den store indsats hun har ydet i bestyrelsesarbejdet. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen skal bestyrelsen, iflg. vedtægterne, konstituere sig, det blev gjort og sammensætningen blev som det kan ses i kolofonen på vores forside her i bladet. Bestyrelsen var meget glade for det store fremmøde på generalforsamlingen og den positive atmosfære den blev afviklet i. Husk at møde op igen til næste år, det har stor betydning for demokratiet i klubben. Sekretariatet melder, som for en måned siden, at vi er 950 aktive golfspillere heraf 69 juniorer. Ombygningen af køkkenet er slut, og Merete har taget det i fuld anvendelse. Der vil blive lavet en aftale med et rengøringsselskab om rengøring af klubhus, kontorer, mandskabsrum og toiletter i den nærmeste fremtid, da det ikke er muligt at få frivillige til det og det kan heller ikke forlanges. Der bliver snarest etableret ladestation i bagrummet til medlemmernes batterier til elvogne. Ombygning af toiletter m.m. i østenden af bagrummet til nye toiletter/baderum/ omklædningsrum er nu blevet bestilt. Pileflet ved sø på hul 18 er i gang, og måske allerede færdigt, når du læser dette, det samme 21 gælder flisebelægningen af udslagsstederne på driving-range. Der har været holdt møde med juniorerne og deres forældre. Et godt møde med fint fremmøde. Foreløbig har 10 juniorer meldt sig til forårstræningslejr i påsken. Der har også været møde med de personer, der har meldt sig som kaninguider, altså personer der vil hjælpe kaninerne igennem kaninmatcherne med råd og vejledninger. 35 har meldt sig som kaninguider. Husk, hvis du er nyt medlem, har din første kaninmatch, din første træningstime hos træneren eller måske dit første besøg på drivingrange til gode, og du ikke rigtig føler dig sikker på, hvordan det hele skal gribes an, så tøv ikke med at ringe til sekretariatet, Flemming Andersen eller Steen Worm (samme tlf. som Shoppen), eller mød op personligt, for her vil du få at vide, hvad du skal gøre. Der er pr. 1. april ansat 2 nye green-keeperassistenter. Det er Aksel Nielsen og Kenneth Arnsfeldt, velkommen til Jer begge, vi håber I vil føle jer godt tilpas i Hornbæk Golfklub. Formanden har haft flere møder med kommunen om støjen fra vores trykluft til rensning af golfsko, bags m.m. Resultatet er blevet, at rensestationen flyttes om på forsiden af plankeværket ved P-pladsen, hvor måtterne til vinterbanen hænger (det koster en parkeringsplads). Herfra måles støjen hos naboen til så lavt et niveau, at han ikke kan klage (eller rettere: ikke kan få medhold i en klage). Dette lige nævnt for at vise, hvad en formand i en golfklub også skal tage sig af. Banekontrol. Der var tænkt afholdt møde mellem banekontrollanterne d , men kun 3 mødte frem. Per Svendsen, som er formand for dette korps, troede at et opslag var nok til at få folk til at komme, men ikke alle kommer på banen om vinteren, og af dem der kommer, læser alle ikke opslagene, så derfor vil Per i den nærmeste fremtid udsende invitation til nyt møde til alle banekontrollanterne. Der vil blive ophængt tilmeldingsliste til banekontrol, på opslagstavlerne. Skriv dig på her, hvornår du kan køre banekontrol, så vil Per kontakte dig. Du må også gerne skrive dig på, selvom du ikke har været med før. Du skal blot skrive dit tlf.nr. også, så vil du blive kontaktet. Du kan også ringe til Per på tlf , hvis du har spørgsmål angående banekontrol.

22 Tagrenovering Døre-vinduer Sommerhuse Om- og tilbygning TØMRERFIRMAET OLE FØGE JENSEN HORNBÆK TLF FAX BIL Værksted: Engholmvej ANNONCER Tømrer - og Snedkerfirmaet FRITZEN Ole Piisvej 1 B Tlf: Fax:

23 Åbning af banen. Vejret har drillet os lidt her I foråret, med vekslende frost og tø, så igangsatte arbejder har ikke kunnet gøres færdige, og igangsættelser har måttet udsættes. Men alt tyder på at banen og driving-range åbnes til åbningsmatchen d. 8. april. Men kik ind på vores hjemmeside, her er man I kontakt med greenkeeperen hver dag, for at høre hvordan det går, så oplysningerne her er helt aktuelle. Her er også det hurtigste sted du kan se startlisten til åbningsmatchen, og allerede d. 9. april kan du se resultatet af matchen. Stensamling. Søndag den 25. marts mødte der 30 medlemmer op til stensamling trods start på sommertid og bidende kulde. Det lykkedes at nå 6 af de nye huller igennem. Vi kunne konstatere at banen er i god stand og at den løbende stensamling sidste sommer i forbindelse med spil har gjort sin virkning, der er relativt få sten tilbage. For at få banen helt perfekt fortsætter vi med at hænge poser op ved hul 5. Når I venter på at slå kan I passende samle de sten der er lige omkring Jer. Poser og sten afleveres og vejes ved green hul 12. Skriv antal kg på Jeres scorekort og aflever dem i scorekortkassen. Ved månedens slutning udpeges en vinder. Resultatet vil blive slået op i sekretariatet. Præmien som består af en flaske rødvin samt en T-shirt, sponsoreret af vort medlem Benny Nielsen, og kan afhentes samme sted (sekretariatet). Peter Rasmussen Når du som medlem af Hornbæk Golfklub har brug for en håndværker, en ny bil, et nyt sted at bo, overnatning på hotel, at handle ind, skal have fældet et træ m.m. så kontakt en af vore sponsorer, nedenfor har vi gjort det nemt for dig at finde det/den du søger: Advokater: Drachmann Advokater Arkitekter: Byggegruppen Svalen , Tegnestuen, Hornbæk Autoforhandler/værksted: Autohuset Hørsholm (VW) , Toyota Helsingør Autoudlejning: EuropCar Banker: Unibank EDB: B&C Solution Ejendomsmæglere: DanBolig, Hornbæk , Mogens Brix Westergaard , NyBolig v. Peter Leander Elektriker: Sydkystens El-forretning Entreprenører: Carsten Vindahl , Gustav Svendsen Glarmester: J.Jensen & Søn, Espergærde Golfudstyr/beklædning: Conte of Florence (En gros), Shoppen Grus/genbrugsmaterialer/modt. af jord. Jørgen Jensen Sten & Grus , RGS , Benny Rasmussen Grønthandlere: Svend Pedersen. Sponsorer 23 Hoteller: Havreholm Slot Ingeniører, rådgivende: Ingeniørfirmaet Jens Abildgaard Kontorforsyning/ maskiner. Super Kontor , Scani Kystsikring: Gustav Svendsen Skibsmæglere.: Waterfront Marine Murere: Bob Lauritzen , Murerfirmaet P.E , P. Winther Jespersen Parfume: L Oreal. Planteskoler: Kelleris Havecenter Revisorer: P. Døssing, Hillerød Rengøring: Skandinavisk Rengøring Reklame: You name it Reklame Restauranter: McDonalds Supermarked: Favør, Hornbæk Sæbeartikler/tandpasta m.m. Colgate/ Palmolive. Tagentreprise: KBK Tagentreprise Tidsskrifter: Golfmagasinet Totalentreprise: Helbyg, Helsingør Tæppehandler: Kvistgård Tæppemarked Tømrer: P. Winther Jespersen , Simon Jørgensen & Søn Tryksager: Grafiske Løsninger Træfældning/plantning/havearb. Lumberjacks Vognmænd: Benny Rasmussen Øl, Vin og Spiritus: Martell Cognac, Chivas Regal, Tuborg, Wiibroe.

24 blikkenslager & VVS installatør. fjernvarme.gas. servicearbejde. blandingsbatterier.vand.sanitet. badeværelser. energibesparende. kobberarbejde.skifertag. blikkenslagerarbejde. certificeret efter iso 9002 Ndr. Strandvej Tlf.: Vi gør en forskel! John Ulrich Ndr. Strandvej 355 Tlf DRACHMANN ADVOKATER AUT. BOBESTYRER ANDERS DRACHMANN Advokat (H) Vi har altid mange bolde i luften! Ndr. Strandvej 341 B Telefon Fax DanBolig - Hornbæk MORTEN HANSEN-NORD Advokat (L) JAKOB VINDING Advokat (H) MARTIN SKOVBJERG Advokatfuldmægtig CHARLOTTE F. SKOVBO Advokatfuldmægtig SØREN HANSEN Advokatfuldmægtig 24

25 Formand Dorte Johansen Klokkestøbervej Kasserer Inge Block Spicavej Sekretær Sussie Outzen Best. Medlem Karin Hvid Best. Medlem Nora Jensen Best. Medlem Kirsten Grønlund GYMNASTIK Gymnastikopvisning i Vejbyhallen Lørdag den var udvalgte gymnaster fra Hornbæks Springhold og Gym-Funkhold inviteret til Vejby s gymnastikafslutning som gæstehold. Det var en sjov og hyggelig eftermiddag, og ikke mindst en meget vellykket opvisning. Best. Medlem HIF gang og løb Hanne Gordon Jensen Klokkestøbervej Omkring 250 mennesker var mødt op for, at se gymnastikafdelingens årlige opvisning. Så det var med god grund, at disse piger så lidt skeptiske ud inden de skulle på gulvet. (Foto: Martin Bubandt Jensen) Forlæng gymnastiksæsonen SOMMERGYMNASTIK- Sommergymnastikken starter torsdag den kl i den gamle sal på skolen (p.g.a. revy) og fortsætter i den store sal frem til juni Instruktørerne bliver Marianne/Birgitte og prisen vil være 120,- kr. Tilmelding ved opstart. Vi håber at se mange af vores voksne gymnaster og at kunne sige velkommen til nogle nye, der har set os ved opvisningen og har fået lyst til at være med!!! Tak og på gensyn. Når dette blad udkommer er vores gymnastiksæson næsten slut. Vi vil benytte lejligheden til at sige alle vore gymnaster, forældre og instruktører tak for denne sæson og på gensyn til september, når vi starter igen. På bestyrelsens vegne Sussie Outzen Vores opvisning og generalforsamling er efter bladets deadline se næste nummer. 25

26 HIF Gang og Løb Vil du motionere eller måske bare nyde naturen? Så er chancen der igen, for at komme ud og nyde hvordan vinterskoven trin for trin tager sin forårsdragt på og samtidig komme i fin form efter en vinter, hvor mange af os nok har hygget for meget og motioneret for lidt. Her er et tilbud med noget for enhver, da alder, køn, bopæl o.s.v. er underordnet, bare lysten og gå-på-modet er der. Både hvad angår motionsgang og/eller motionsløb gælder det, at man starter fra bunden og arbejder sig stille og roligt til en god kondition og får i tilgift et godt humør, gode venner, en pænere og sundere krop, for slet ikke at tale om psyken. Kun den der har prøvet det på egen krop, ved hvad vi taler om, man skal blot finde de fornuftige sko frem, for al slags vejr er motionsvejr, det drejer sig blot om at have det rigtige tøj på, hedder det i klubben. Gå-holdet som p.t. består af 9 personer har været ihærdige vinteren igennem og hver uge gået de 6-8 km på ca. 5-6 kvarter, men man starter i det små. Løberne som p.t. består af 20 personer er mere forskellige, idet nogen løber 5 km andre 6, p.t. op til 10 km på diverse hastigheder. Netop hastighederne glemmer man alt om i starten, den bliver langsomt trænet op, når man løber 2 og helst 3 gange om ugen. Og ingen færdes alene! Dette er et must! I starten gives en god instruktion og motionsløberne har tilknyttet en instruktør. flere og lysten i klubben til at tage imod nye motionister er stor især har vi alt for få mænd! Naturelskere, motionsglade nordsjællændere: kom frit frem, nu er chancen der! Nye løbere tilbydes instruktion og hjælp til at komme godt i gang start mandag 2. påskedag d. 16/4 samt søndag d. 22/4 kl (begge dage) med særlig støtte fra klubbens medlemmer i den første tid med løbetræningen. Bemærk: Nye træningstider fra som er : Motions-løbetræning : Søndage kl. 8 samt Tirsdage kl. 17 og Torsdage kl min. før start foretager vi en let opvarmning! Gang-motion : Torsdage kl. 17 Også her er nye medlemmer hjertelig velkommen! Al træning starter fra Hornbækhallen, hvor der kan bades og omklædes. Alle med interesse og gå-på-mod er velkommen og evt. spørgsmål kan rettes til Efter at klubben har eksisteret i 2 år, er vi nu en fast stab af trofaste motionister, som er kommet for at blive, men vi vil gerne være 26 Hanne G. Jensen tlf OBS! Det gør glad at motionere.

27 Formand Helle Pedersen Maltavænget 10 Næstformand/ klubbladsrepræsentant Niels Lynge Tlf / Esbønderupvej Græsted Kasserer Anni Rünitz Maltavænget 6 Best. medlem Tommy Knudsen Toftemosevej 2 C Best. medlem Agni Rademacher Jupitervej 59 Best. suppleant John Hansen Bovænget Ålsgårde HORNBÆK SCENEN MICHALA PETRI OG LARS HANNIBAL spiller Romantisk musik Tirsdag den 24. april i Hornbæk Skoles teatersal Dørene åbnes kl kl indleder elever fra musikalsk grundkursus med let underholdning. Kl Spiller Michala Petri og Lars Hannibal romantisk musik. Billetpriser 110 kr. i forsalg og 140 kr. ved indgangen. Billetter kan købes på Hornbæk Bibliotek og på Helsingør Bibliotek i musikafdelingen. For arrangementet står HornbækScenen i samarbejde med Hornbæk bibliotek. WE ARE SIMPLY THE BEST PIZZA BURGERE PITABRØD De ringer - vi bringer SANDWICH Ndr. Strandvej 336 SALATER PASTARETTER A LA CARTE KØDRETTER 27

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Marts 2001, 26. årgang 1 Nr. 2 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen...49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand Henrik

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer Februar 2002, 26. årgang Nr. 1 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer Februar 2001, 26. årgang Nr. 1 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen...49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand Henrik

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Oktober 2001, 26. årgang 1 Nr. 8 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Maj 2002, 27. årgang 1 Nr. 4 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk HOVEDAFDELINGEN

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer April 2003, 28. årgang Nr. 3 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Løvvænget 16, E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand H.H.

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 December 2000, 25. årgang 1 Nr. 10 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen...49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer September 2002, 27. årgang Nr. 7 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer Oktober 2000, 25. årgang Nr. 8 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 10 December 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 Februar 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2004 29. årgang

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2004 29. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 April 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 21 28 Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 April 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer November 1999 Nr. 8 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand Henrik V. Andersen...

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 november 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 8 oktober 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 april 2010 35. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 april 2010 35. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 april 2010 35. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.:

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 Maj 2007 32. årgang. Hornbæk Idrætsforening Maj 2007 1

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 Maj 2007 32. årgang. Hornbæk Idrætsforening Maj 2007 1 Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 Maj 2007 32. årgang Hornbæk Idrætsforening Maj 2007 1 Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.:

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 10 december 2009 34. årgang. N a t u r p r o j e k t e t H o r n b æ k

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 10 december 2009 34. årgang. N a t u r p r o j e k t e t H o r n b æ k N a t u r p r o j e k t e t H o r n b æ k Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 10 december 2009 34. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget 16, peterp@danskmetal.dk

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 august 2010 35. årgang

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 august 2010 35. årgang Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 august 2010 35. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 September 2006 31. årgang

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 September 2006 31. årgang Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 September 2006 31. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 marts 2014 39. årgang

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 marts 2014 39. årgang Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 marts 2014 39. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget 16, peterp@danskmetal.dk

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 august juli 2011 2011 36. 36. årgang årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 august juli 2011 2011 36. 36. årgang årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 august juli 2011 2011 36. 36. årgang årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen,

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 juni 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 juni 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 juni 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget 16,

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 december 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 december 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 december 2013 38. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere