Nyt fra LandboThy. Så er det dyrskuetid...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra LandboThy. Så er det dyrskuetid..."

Transkript

1 Nyt fra LandboThy Så er det dyrskuetid...

2 LandboThy Godt naboskab Af Niels Eriksen, næstformand LandboThy Det er forår, og gyllen skal ud. Det lugter, og befolkningens tolerance over for denne lugt kan ligge på et lille sted. Der er vigtigt, at vi respekterer reglerne for gyllekørsel. Jeg kører i øjeblikket hver dag til Thisted, her kan jeg se, hvor irriterende en traktor kan være. Jeg møder heldigvis også traktorførere, der er opmærksomme på køen bag dem. Det er dejligt, hver gang jeg ser disse hensyn. Jeg tror, det vil give megen velvilje og goodwill, hvis vi holder ind til siden, når der er mere end 4 biler bag ved os. Det er vigtigt med dialog og forståelse over for samfundet. Det er en af måderne, vi får lov til at være her på, også i fremtiden. Indhold Godt naboskab Velkommen til Dyrskuet Thy-Mors Vandplaner, organisation og dyrskue... 3 Naturpris... 3 Få din egen urtehave... 5 Medarbejdernyt... 5 TurnAround rådgivere hjælper ud af krisen... 6 Olie- og elafgifter... 8 Etableringskonto / iværksætterkonto... 9 Dyretryk...10 Ændring af lov om planlægning...12 Udbringning af gylle...13 Rabatsatser på olieprodukter!...14 Forbrugerne og krav til dyrevelfærd...15 Noget om CSR...16 Spædgrisediarré...17 Pietrain i stedet for Duroc?...18 Vådfoder kontra tørfoder...19 Begrænsning af foderstyrke...19 Anmeldeordninger...20 Organisation...21 Mødekalender...22 Vandplaner Nu er høringsfristen for vandplanerne slut. Der er kommet flere tusinde indsigelser. Det faglige grundlag for planerne er yderst tvivlsomt og mangelfuldt. Der er f.eks. ikke beregnet samfundsøkonomiske konsekvenser for planerne. For den enkelte landmand er det umuligt at forudsige konsekvenserne for hans bedrift. Det er spændende at se, hvad der kommer ud af det. Der er nedsat faglige arbejdsgrupper til at belyse diverse forudsætninger for målingerne på f.eks. ålegræs. Det kunne være interessant at regne på, hvad det har kostet samfundet at udarbejde vandplanerne og høringssvarene. Jeg tror, de fleste ville blive rystet, hvis de fik det at vide. Anmeldeordning I april har vi endelig fået den længe ventede anmeldeordning, så man kan ændre dyrehold uden den store miljøgodkendelse. Her kan man f.eks. gøre klar til 2013-reglerne for søer uden miljøgodkendelse. Gyllebeholder, ensilagesiloer o.s.v., sikringer af fulde stalde hører også under husdyrloven. Nu bliver det så spændende at se, hvordan kommunerne vil administrere den nye husdyrlov, så den ikke ender i det rene beaukrati. Jeg håber, der kommer nogle klare tidsfrister, som kommunerne skal overholde. Videncenter Thy-Mors Har I set det? Når man kører til Thisted sydfra, kan man hver dag se, hvordan byggeriet skrider frem. Det ser lovende ud. Det bliver et stort hus med meget liv og mange forskellige kompetencer. Alle medarbejdere og lejere glæder sig til at flytte ind i det nye hus. Vi forventer indflytning omkring 1. november. God sommer! Tlf Industrivej Hurup - Fax Silstrupvej Thisted - Fax Oplag: Ansvarshavende bladredaktør: - Bodil Errebo Nielsen Næste udgave af NYT fra LandboThy er planlagt til udsendelse 8. september 2011.

3 LandboThy Velkommen til Dyrskuet Thy-Mors 2011 Af Niels Eriksen, næstformand LandboThy og formand for Dyrskueudvalget I dyrskueudvalget glæder vi os til dyrskuet i Thisted lørdag den 28. maj - en festdag, hvor land og by mødes. Igen i år har vi oplevet en flot opbakning fra udstillerne. Maskinudstillerne og andre erhvervsudstillere bakker så meget op, at der har været kamp om pladserne, og hele pladsen er inddraget næsten mere end 100%. Kvægudstillingen tangerer de seneste års store tilslutning med bred repræsentation af racer. Mange hesteracer vises ligeledes på hesteudstillingen, og kvalitetsniveauet for dyrene tegner til at blive højt. Det gælder også smådyrene som f.eks. får, kaniner og fjerkræ, der har deres helt eget område på pladsen. Flere lokale fødevareproducenter end nogensinde tidligere kommer med spændende produkter og smagsprøver. Bondens Bord vil igen i år samarbejde med lokale producenter, der vil vise og fortælle om deres produkter. I "Dyrskuekroen" serveres god mad og drikke til rimelige priser. Det er Mors-Thy Familiebrug og Familie & Samfund Skjoldborg-Sjørring-Tilsted, der bestyrer "Dyrskuekroen". Dyrskuet i Thisted byder således på masser af oplevelser for hele familien. Ud over det tidligere beskrevne er der bl.a. skattejagt for børn, mulighed for rideture for børn, kørsel i hestevogn og hesteshow. Vi håber, at rigtig mange vil finde vej til dyrskuepladsen i Thisted den 28. maj til en festlig dag for både by og land. Vel mødt til Dyrskuet Thy-Mors 2011! Mød os på dyrskuet! Kender du dine muligheder? Kik ind til pengefagfolkene på årets dyrskue - og hør hvordan du og din økonomi kan få det hos os... STRUER. LEMVIG. HVIDBJERG HURUP. BEDSTED. SNEDSTED. SJØRRING 1

4 Foreningsnyt PROGRAM 8.00 Dyrskuet åbner 8.45 Dyrene er på pladsen - Klar til bedømmelse 8.55 Velkomst v/niels Eriksen, formand for Dyrskueudvalget (Ved kvægringe) 9.00 Bedømmelserne starter for alle dyr 9.00 Bedømmelse af besætningsgrupper og udpegning af bedste kødkvægspar (Kvægringe) 9.00 Racebedømmelse af heste starter (Hestebane 1, 2 og 3) 9.00 Udstillingerne åbner Den store dyrskueskattejagt for børn 9.00 Agility for hånd med heste starter (Hestebane 4) Bedømmelse af kvæg, tildeling af ærespræmier til kvæg og udpegning af bedste dyr (Kvægringe) Sid med ved bondens bord (Stand nr. 33) Trækture/rideture v/thisted Sportsrideklub (Hestebane 4) Køreture i hestevogn v/thy Køreselskab (Stoppested ved stand nr. 66) Mønstringskonkurrence heste starter Junior-, Senior- og Eliteklasse (Hestebane 5) Udvælgelse af bedste Fjordhest (Hestebane 1) Udvælgelse af bedste 2-års DV hoppe (Hestebane 2) Udvælgelse af bedste Shetlænder (Hestebane 3) Orientering om kaniner (Stand nr. 1) Kaninhop (Stand nr. 1) Dyrskuetale v/lene Kjelgaard Jensen, Borgmester Thisted Kommune (Ved kvægringene) Fremvisning af 4H-dyr m.v. (Kvægringe) Udpegning af skuets bedste hoppe og hingst (åben votering) (Hestebane 2) Karakteristik og uddeling af ærespræmier til heste (Hestebane 2) Mønstringskonkurrence kødkvæg (Kvægringe) Hesteshow (Hestebane 1 og 2) Voltigering (udgår i tilfælde af regn) v/pia Sørensen og Lotte Agesen, Sjørring Rideklub Formationskørsel med Shetlændere v/avlsforeningen af Shetlændere i Danmark, Lokalområde Vestjylland Dansk Varmblods historie og udvikling v/stutteri Hove, kommenteret af Poul Graugaard, medlem af avlsledelsen for Dansk Varmblod Forevisning af ærespræmiedyr og uddeling af ærespræmier til kvæg (Kvægringe) Dyrene må forlade pladsen Med forbehold for ændringer Dyrskuet Thy-Mors 2011 i ThisTeD 2

5 Mors-Thy Familielandbrug Vandplaner, organisation og dyrskue Af Søren Hansen, formand Mors-Thy Familielandbrug Vandplanerne I de år, jeg har beskæftiget mig med organisationsarbejde, er vandplanerne den enkeltopgave, der har fyldt mest. Der er virkelig brugt mange resurser på høringssvar, ikke blot centralt fra Landbrug & Fødevarer - også lokalt er der brugt mange timer på at få koordineret et fælles høringssvar for hele Limfjordsoplandet. Ligeledes lokalt har vi brugt tid og kræfter for mere konkret at påvise fejl og mangler i de udsendte planer. Her vil jeg gerne udtrykke glæde over, at vi også fik lavet et fælles politisk svar sammen med Thisted kommune. Så langt så godt. Men det skal også gerne give resultater. Med de faglige udvalg, der nu er nedsat, skulle det gerne give til resultat, at landbrugsproduktionen kan fortsætte med så få ændringer som muligt. Samfundet har så hårdt brug for den produktion og beskæftigelse, vi bidrager med, specielt i vores område. Derfor vil jeg appellere til Christiansborgs politikere, at man fra nu af lader fagligheden og fornuften råde. Ny formand for Landbrug & Fødevarer Jeg skriver dette 3 uger forud for det ekstraordinære delegeretmøde i Landbrug & Fødevarer den 24. maj, hvor der skal vælges ny formand. Jeg vil arbejde for, på demokratisk vis, at vi får valgt vores lokale Niels Jørgen Pedersen til landbrugets 1. mand. Det kan da være sejt, at det bliver en thybo. Vi ses til dyrskuet! Naturpris Af Søren Hansen, formand Mors-Thy Familielandbrug Som omtalt i sidste nummer af NYT fra LandboThy er der indstiftet en ny naturpris med udgangspunkt i Thisted kommunes Grønne Råd. Formål Formålet med naturprisen er bl.a. at : at inspirere til en god og konstruktiv forvaltning af det åbne land i Thy og på Thyholm. at sætte fokus på den unikke natur og ikke mindst at værdsætte den indsats, der på en landbrugsejendom gøres for at højne naturværdierne til gavn for fauna og dyr i naturen. at beskytte allerede eksisterende natur og kultur på landbrugsejendommens arealer, at skabe eller genskabe bedre livsbetingelser for dyre- og planteliv. Uddeling Uddelingen af naturprisen sker én gang om året. Frist for modtagelse af indstillinger til dette års naturpris er den 15. juni 2011, og indstillingen sendes til LandboThy Industrivej Hurup Mærket Naturpris Læs mere om naturprisen på dk under Nyheder. 3

6 Foreningsnyt Sommermøde på Overgårdsminde 21. juni 2011 kl hos Birgit Iversen og Knud Erik Damsgård, Hindselsvej 27, Thyholm Velkomst v/niels Eriksen, næstf. LandboThy og Knud Erik Damsgård, Overgårdsminde Taler Søren Pind Integrations- og udviklingsminister Der serveres helstegt gris m/salat og flûtes Underholdning ved Thyholm All Stars der synger og spiller Båltale Niels Viggo Lynghøj Borgmester Struer Kommune Pris inkl. mad kun 100,- kr. (børn under 13 år gratis) Drikkevarer kan købes - medbring selv kaffe og klapstol! Hele familien såvel by som land er velkomne! (I tilfælde af regnvejr holdes arrangementet indendørs) ARRANGØRER: Sydthy-Thyholm Husholdningsforening 4

7 Foreningsnyt Få din egen urtehave Nu er det muligt at få sin helt egen urtehave, hvor du kan dyrke f.eks. halloween-græskar, gulerødder, kartofler, radiser, salat, majs - eller så sommerblomster af mange forskellige slags. Fra Mors-Thy Familielandbrugs Familieudvalg har Sydthy-Thyholm 4H modtaget 2 havepakker med redskaber og masser af frø så nu skal der sås og plantes. Nogle få børn har allerede sat kartofler i haverne, som ligger på Ulstedvej 11, Hurup og Lavbjergvej 2, Thyholm, men du kan stadig nå at være med. Få din far eller mor til at ringe til Lene Christensen på tlf for at få mere at vide. Tobias Trier, Hurup, sætter kartofler Medarbejdernyt Jubilæum Planteavlskonsulent Erik Fjendbo Jørgensen havde 1. maj 2011 været ansat i 10 år. vestjyskbank.dk/thisted 5

8 Økonomi & Jura TurnAround rådgivere hjælper ud af krisen Medarbejdere i LandboThy og Midtjysk Svinerådgivning har netop modtaget bevis for, at de er certificeret inden for metoden Turn- Around, der skal hjælpe danske landmænd med at få vendt en skrantende økonomi. De nye TurnAround-rådgivere har alle gennemført en skriftlig eksamen og fået en certificering. Det betyder, at de kan lede et team af rådgivere i en TurnAround situation. Blandt de nye rådgivere er driftsøkonomikonsulent Flemming Nielsen og Mogens Bækgaard, ledende chefkonsulent i Midtjysk Svinerådgivning. Ledende kvægbrugskonsulent Helle Sievertsen har ligeledes stor praktisk erfaring i metoden TurnAround. Et TurnAround forløb sætter fokus på følgende punkter: Standser dræning af likviditet Genskaber bedriftens konkurrenceevne Tilvejebringer lavere enhedsomkostninger Udvikler og styrker landmanden til den nye ledelsesmæssige udfordring og rolle. Nogle gange skal der vendes op og ned på en virksomhed for at få vendt økonomisk minus til plus. Det må flere danske landmænd i økonomisk krise sande, og derfor uddanner DLBR, Dansk Landbrugsrådgivning nu rådgivere inden for det anerkendte TurnAround princip. Det går ud på at vende og dreje alle processer i en virksomhed hurtigt og effektivt for at vende røde tal til sorte. AGROFARM 430 Profiline Ny model med udstyr som ingen andre vores nye lokale bank... Introduktionspris ,- + Med frontlæsser ,- Prisen er ekskl. frontlift, fragt og klargøring. moms. Unik letvægter på 4 tons 6 Ny model fra Deutz-Fahr på 109 hk med udstyr som ingen andre tilbyder i samme klasse. En komfortabel maskine med ny HS-kabine, der med kun 4 stolper giver panoramaudsigt og optimale forhold for føreren. Air conditioning giver et behageligt arbejdsklima. Med det nye Profi line-udstyr er Agrofarm 430 ideel til mange gårde som all-round traktor, hvor smidigheden siness reklamebureau 585

9 Økonomi & Jura TurnAround er en virksomhedstilpasset aktivitet, der kan bruges, når bedriften taber konkurrenceevne, og situationen hurtigt nærmer sig krise. Der er så behov for at få set på bedriften med nye øjne. Derfor er det heller ikke landmandens sædvanlige rådgivere, men et team af nye rådgivere der gennemfører en TurnAround med det succeskriterie at få virksomheden til at overleve. Helt konkret forløber TurnAround i en kort og intensiv periode på typisk seks til otte uger. I løbet af denne periode gennemgår et team af rådgivere minutiøst alle bedriftens forretningsområder. Et af de første skridt i en TurnAround er udarbejdelse af en virksomhedsbeskrivelse, der uden omsvøb fremstiller den aktuelle situation og opdeler virksomheden i den enkelte naturlige forretningsområder med henblik på at sandsynliggøre, hvor der tabes, og hvor der tjenes penge. Virksomhedsbeskrivelsen, sammen med en overordnet beskrivelse af de nødvendige tiltag, forelægges banken med henblik på at skabe den fornødne tillid til, at virksomheden har en positiv fremtid, såfremt den igangværende turnaround gennemføres. Hermed skabes den fornødne arbejdsro til det videre TurnAround arbejde. Læs nyheder, se arrangementer, foretag tilmelding m.v. på LandboThys TurnAround team Fra venstre driftsøkonomikonsulent Flemming Nielsen, ledende kvægbrugskonsulent Helle Sievertsen og ledende konsulent i Midtjysk Svinerådgivning Mogens Bækgaard. Salg af Proseed tørresiloer Service og reparation på korn/foder anlæg Køb og salg af nyt og brugt udstyr v/ Calle Hilligsø Ginnerupvej Hurup Thy Tlf Mobil

10 Økonomi & Jura Olie- og elafgifter Af Svend Sunesen, økonomikonsulent Ved erhvervsmæssig brug af olie og el er der helt eller delvist fradrag for afgifterne. Afgifterne fås tilbage i forbindelse med momsopgørelsen. Olieafgift For motorbrændstof skal man dog være opmærksom på, at der kun er fradrag for olieafgiften, når der købes farvet olie. Købes ufarvet dieselolie på tankstation, får man ingen fradrag for olieafgiften. Så selv om olien eventuelt er billigere på tankstationen, bliver udgiften i den sidste ende større, når man ikke får olieafgiften refunderet. Olieafgiften udgør i ,4 øre pr. liter. Reglerne for fradrag af afgifter blev ændret med virkning fra 1. januar Hidtil har der været fuldt fradrag for olieafgiften, når der er tale olieforbrug til procesforbrug, mens der ikke har været fradrag for olieafgiften til rumopvarmning. Efter 1. januar 2010 er der kun delvist fradrag for olieafgiften også til procesformål. Landbrug får en større del af afgiften tilbage end øvrige erhverv. Det vil også være gældende fremover. Desuden er det kun landbrugsvirksomheder m.v., der kan få olieafgiften tilbage af motorbrændstof og kun af farvet motorbrændstof. Landbrug m.v. Landbrug m.v. omfatter virksomhed med aktiviteter inden for jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl. Skematisk kan fradragets størrelse opstilles således: Olieafgift af olie brugt til fremstillingsprocesser (procentdel, der refunderes) Landbrug m.v ,2 98,2 98,2 98,2 Øvrige erhverv ,2 92,3 92,3 74,3 Maskinstationer Maskinstationer, der udfører landbrugsarbejde for kunder, får fradrag efter reglerne for landbrug m.v. Udføres der entreprenørarbejde, er der intet fradrag. Afgift på smøreolie er der ikke refusion for. Elafgift Elafgift kan fås tilbage, når elektriciteten bruges til procesformål. Retten til tilbagebetaling nedsættes med følgende beløb: Landbrug m.v. 0 øre 0 øre 0 øre 0 øre Øvrige erhverv 1,6 øre 6,2 øre 6,3 øre 6,4 øre Landbrug m.v. undgår således at få nedsat tilbagebetalingsretten i forbindelse med, at afgiften forhøjes. Liberale erhverv har ikke ret til at få tilbagebetalt elafgiften. Liberale erhverv er i den forbindelse advokater, arkitekter, bureauer (bl.a. vagtbureauer, ægteskabsbureauer), forlystelser (bl.a. teaterforestillinger, biografforestillinger m.v.), landinspektører, mæglere, reklamebureauer, revisorer og rådgivende ingeniører. Vi varetager alle opgaver inden for vurdering og formidling af alle typer ejendomme. Vi er specialister i landbrugshandler. Kontakt os på tlf

11 Økonomi & Jura Etableringskonto / iværksætterkonto Af Karsten Knudsen, chefkonsulent skat Folketinget har i marts 2011 vedtaget nye regler for at indskyde penge på etableringskonto og/eller iværksætterkonto. Større indskud Ordningen er forbedret ved bl.a. at forhøje det beløb, man kan indskyde. Tidligere kunne man indskyde op til 40% af lønnen eller virksomhedsoverskuddet. Dog kunne der altid indskydes kr. af nettolønnen eller virksomhedsoverskuddet. Det er ændret til 60% og kr. Anbefaling Såfremt man ikke er i topskat, bør der anvendes etableringskonto grundet den noget lavere forlodsafskrivning mv. Hvis man er i topskat, kan iværksætterkonto overvejes, men kun for den del der overstiger grænsen for, hvornår man skal betale topskat. Etablering Endvidere er grænsen for, hvornår man er etableret, nedsat fra kr. til kr. Arbejdsindsats i virksomheden er der ikke ændret ved, hvilket iflg. gældende praksis medfører, at man minimum skal have en arbejdsindsats på 50 timer pr. måned. Ved sæsonpræget virksomhed, f.eks. planteavl, er det tilstrækkeligt med 50 timer pr. måned i sæsonen. Her har tidligere kendelser vist, at selv etablering på mindre planteavlsejendomme helt ned til ca. 10 hektar opfylder arbejdskravet, hvis man forestår arbejdet selv. Konti kan anvendes til forlods afskrivning i driftsmidler/bygninger, reduktion i driftsudgifter eller evt. ved en selskabsform. Fradrag Fradragsværdien for etableringskonto er ca % og er faldende de kommende år. Til gengæld sker der en lempeligere forlods afskrivning i bygninger, inventar og driftsmidler eller en lempeligere reduktion i driftsudgifterne eller lempeligere beskatning ved selskabsform. Fradragværdien for iværksætterkonto er ca. 38%, hvis man ikke er i topskat, og ca. 52% for den del der overstiger grænsen til topskat. Solid rådgivning er grundlaget for et godt samarbejde! Nikolai Krogh-Hansen Erhvervskundechef 9

12 Planter & Miljø Dyretryk Af Michael Riis, afdelingsleder Planter & Miljø Landmænd i lokalområdet i og omkring Thy er ikke ramt af stigende dyretryk. Siden 2010 har visse kommuner været tilbageholdene og usikre i deres vurderinger i forbindelse med udgivelse af tilladelser til miljøgodkendelser, fordi kommunerne har manglet værktøjer til at fastlægge dyretrykket i oplandene og ligeledes har manglet en uddybning af, hvordan Miljøstyrelsens vejledning skulle tolkes. Begrundelsen for denne usikkerhed/tilbageholdenhed har været, at Miljøklagenævnet i 2010 kom med en afgørelse fra Varde Kommune med begrundelsen, at kommunen ikke havde vurderet på dyretrykket og kvælstofudvaskningens påvirkning af Natura 2000-området Vadehavet. Endvidere udmeldte Miljøstyrelsen i begyndelsen af 2011, at der kom nye retningslinjer i forbindelse med udvidelse af husdyrbrug. De betød, at kommunerne blev pålagt at bruge dyretryk som indikator for, om landmænd kan få miljøgodkendt en udvidelse af deres husdyrbrug i sårbare vandoplande. Miljøstyrelsen har nu udsendt Supplement til den digitale husdyrvejledning om kommunernes opgørelse af dyretryk. Hermed er der søgt at skabe klarhed over, hvordan dyretrykket i oplande skal opgøres, og hvordan kommunerne skal tage hensyn til det i deres sagsbehandling af miljøansøgninger. Vejledningen alene beskriver blot, at såfremt dyretrykket i oplandet til et Natura 2000-område har været stigende siden 2007, skal der meddeles afslag på ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug. I det nye supplement, som udsendes sammen med et kortværktøj, hvori man kan beregne dyretrykket i de enkelte oplande i årene , fastslås, at dyretrykket beregnes på grundlag af tal i CHR-registret. Ligeledes slås fast, at kommunerne kan se bort fra stigning i dyretrykket, hvis stigningen er under 5%, hvilket bl.a. begrundes med, at der er en usikkerhed på tallene i CHR på 5-10%. Ser vi konkret på lokalområdet for LandboThy har vi ikke at gøre med en stigning af dyretrykket i de oplandene i og omkring Thy. I vores område betyder supplementet konkret - eftersom der ikke er tale om stigninger i dyretrykket til oplandene i lokalområdet at kommunerne uden videre vil kunne konkludere, at kvælstofpåvirkningen af overfladevand i Natura 2000-områderne som følge af dyretrykket er uden betydning naturligvis under forudsætning af, at en del øvrige parameter, som der stilles krav til, er overholdt. 10

13 Planter & Miljø (Kilde - Samlet set er det oplyst i forbindelse med udgivelsen af kortbilaget, at der i 19 af de 143 af landets vandoplande er et dyretryk, der er steget med mere end fem procent i de seneste fire år, men ikke i LandboThys virkeområde. 11

14 Planter & Miljø Ændring af lov om planlægning Af Morten Linnemann Madsen, Miljøkonsulent/Cand. Geom. Den. 3. maj er lovforslag til ændring af lov om planlægning vedtaget, hvilket indebærer en række initiativer, der skal sikre bedre muligheder for lokal udvikling af Danmarks yderområder. Lovforslaget omfatter blandt andet Thisted, Lemvig og Morsø Kommune. Lettere af opføre nye boliger I yderområderne skal det være lettere at opnå tilladelse til at opføre nye boliger i landzone. Reglerne for planlægning i kystnærhedszonen skal desuden være lempeligere i yderområderne. Det fremgår af lovforslaget, at kommunerne i de nævnte udkantområder skal meddele tilladelse til opførelse af nye helårsboliger i umiddelbar tilknytning til landsbyer, medmindre væsentlige hensyn til natur, landskab, miljø, planlægning eller naboer taler afgørende imod dette. Landbrugscenter Nordjylland Lad vores ekspertise og erfaring inden for landbrugsområdet komme Jer til gode! Dog skal nævnes, at helårsboliger opført efter denne bestemmelse ikke kan overgå til fritidsboliger. En kommune vil kunne planlægge erhvervsog boligbyggeri mellem m fra kysten på baggrund af en særlig plantilladelse fra miljøministeren. Det skal ske med begrundelse i positive lokaløkonomiske konsekvenser. Udvidelse af virksomheder Det skal også være lettere at opnå tilladelse til at udvide mindre erhvervsvirksomheder, som er etableret i en overflødiggjort landbrugsbygning i yderområderne og i kommuner uden for hovedstadsområdet. Den nye regulering forventes at træde i kraft den 1. september Kontakt: Landbrugskundechef Benny Frederiksen Tlf Læs nyheder, se arrangementer, foretag tilmelding m.v. på 12

15 Planter & Miljø Udbringning af gylle Af Erik Fjendbo Jørgensen, planteavlskonsulent Gylle er et fremragende gødskningsmiddel, men det lugter. Derfor skal det udbringes med omtanke. Der er visse regler for, hvordan gyllen skal udbringes. Reglerne om udbringning står i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som kan findes på nettet. Sund fornuft og hensyntagen Man kan reducere lugtgener - og i øvrigt også andre gener ved gylleudbringning - ved at tage en række simple forholdsregler før, under og efter gylleudbringning, f.eks. at: Et par af reglerne for udbringning af gylle er: koordinere gylleudbringningen med naboer, så gylleudbringning og f.eks. konfirmationer ikke kolliderer udbringe gylle i køligt og regnfuld vejr, hvor naboer og vasketøj opholder sig inden døre tage hensyn til vindretningen, så naboer generes mindst muligt rengøre veje for jord og gylle straks efter udbringningen undgå spild af gylle på gyllevogn og traktor, rengør både traktor og vogn jævnligt. Gylle må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål. Udbringning af gylle må kun ske ved slangeudlægning, nedfældning eller lignende (hvilket betyder, at bredspredning er forbudt). Udbringning af gylle må ikke give anledning til unødige gener a a a a a a a a a Vestervig Hvidbjerg a 13

16 Planter & Miljø Markedets bedste rabatsatser på olieprodukter! Benyt dig af den nye olieaftale for medlemmer af LandboThy og Mors-Thy Familielandbrug. Aftalen er indgået med Uno-X og er i forhold til den tidligere aftale forbedret på rabatsatser betalingsbetingelser ingen gebyr ved hastelevering. Aftalen betyder: Fyrings- og dieselolie med markedets bedste rabatsatser Smøreolie kan købes til Uno-X' gældende landbrugspriser Mulighed for køb af tanke og udstyr til nettopriser For yderligere oplysninger og tilmelding til olieaftalen kontakt Jørgen Lyngs på tlf eller mail til Hvilken kornsort skal jeg vælge i 2012? Hvis du vil se sorterne og diskutere dit valg med andre landmænd, grovvarefimaer og konsulenter, så kom og se landsforsøg med sorter af vinterhvede, vinterbyg og vårbyg Onsdag 15. juni kl Planteavlskonsulenter fra de arrangerende foreninger vil fremvise sorterne og fortælle om dem. Sted: Thyge Møller, Frydsbrønd 8, 7900 Nykøbing M Alle er velkomne! Arr.: LandboThy og Landbo Limfjord i samarbejde med lokale grovvareforeninger Grovvarefirmaerne vil være vært ved pølser, øl og sodavand. 14

17 Kvæg Forbrugerne og krav til dyrevelfærd Af Helle Sievertsen, ledende kvægbrugskonsulent Som forbrugere stiller vi krav om høj grad af dyrevelfærd. - Det er meget vigtigt for den danske forbruger, at dyrevelfærden er i orden. I landbruget kan vi godt have svært ved at se det rimelige i den skarpe kritik, der ind imellem kommer til udtryk, når dyrevelfærden ikke er i orden, fordi forholdene for dyrene og pasningen af dem er helt som den skal være hos langt de fleste. Dyrevelfærdsgruppen i LandboThy LandboThys dyrevelfærdsgruppen skal medvirke til at løse problemstillinger omkring manglende dyrevelfærd og forsøge at imødegå, at der opstår egentlige dyreværnssager. En dårlig sag - uanset Vi må erkende, at uanset hvor mange argumenter og gode undskyldninger vi måtte have, så har landbruget en dårlig sag hver eneste gang, der kan sættes spørgsmålstegn ved dyrevelfærden i en besætning. Derfor bliver vi nødt til, i fællesskab, at gøre vores bedste for, at manglende dyrevelfærd bliver opdaget, og vi skal sikre, at der arbejdes målrettet på, at forholdene for dyrene bringes i orden. Det vigtigste er, at indsatsen iværksættes tidsnok til, at en egentlig dyreværnssag kan undgås. Vi skal være opmærksomme og tage ansvar Der kan være forskellige grunde til, at mennesker, der skal tage vare på dyr, ikke magter opgaven. Det kan være sygdom, fysisk eller psykisk, økonomiske og familiemæssige problemer o.m.a. Nogle gange er det uvidenhed om korrekt fodring og pasning og om gældende regler på området. Selvom de fleste mennesker egentlig godt kan mærke, når der i en periode af livet mangler overskud til f.eks. at få passet dyrene ordentligt, kan det være svært at bede andre om hjælp. Det stiller krav til, at vi er opmærksomme på hinanden og reagerer, inden det måske løber af sporet. Det handler om dyrevelfærd, men det handler også om mennesker. Handling bag ord I dyrevelfærdsgruppen er vi meget bevidste om det nødvendige i at sætte handling bag ord, når vi møder dyrevelfærdsmæssige problemer. Landbruget som erhverv har helt tydeligt tilkendegivet at ville være et erhverv, der er i front inden for dyrevelfærd. Gruppens sammensætning Gruppen i LandboThy er en bredt sammensat gruppe, hvor der indgår både folkevalgte og ansatte, alle med tilknytning til landbruget, samt viden om og erfaring med produktionsdyr. Gruppens formand er Kristoffer Kappel, Heltborg, og gruppens sekretær og daglige leder er Helle Sievertsen, LandboThy Kvæg. Øvrige medlemmer af gruppen kan findes på LandboThys hjemmeside. Her findes også telefonnumre på de enkelte medlemmer. Kontakten kan også ske ved direkte henvendelse til LandboThy. 15

18 Kvæg Vidste du, at. Af Helle Sievertsen, ledende kvægbrugskonsulent I LandboThy har vi gennem det seneste år deltaget i et projekt omkring samfundsansvar, i forkortet udgave CSR (Corporate Social Responsibility). Som navnet antyder, er begrebet verdensomspændende. Der er i sin vorden som begreb hos danske landmænd, men almindeligt kendt og beskrevet i mange andre virksomheder. Man kan vise samfundsansvar på mange måder, og det gør de fleste danske landmænd også. For manges vedkommende har de gjort det gennem mange år. Det er bare endnu ikke så almindeligt, at skrive om det, f.eks. helt konkret som en del af bemærkningerne til virksomhedens regnskab eller på en hjemmeside, der fortæller om gårdens produktion, og hvordan den tilrettelægges. Som landmand kan du bl.a. vise samfundsansvar ved at følge landbrugets politik for dyrevelfærd. - Se også Lån billigt hos Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening - lige nu til 4,95 procent i rente Der ydes lån til maskiner og løsøre. - vil du vide mere - så kontakt: Korn Foderstoffer Gødninger Kemikalier Diesel- og fyringsolie Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening v/driftsleder Birthe Jensen, Silstrupvej 12, 7700 Thisted Tlf Leverandør til fremtidens landmænd Tlf:

19 Nyt fra Midtjysk Svinerådgivning I/S Spædgrisediarré Af Søren S. Thuesen, svineproduktionskonsulent Et stort forskningsprojekt forsøger at afdække problemet med nyfødte grise, der får en ofte dødelig diarré. Projektet er endnu ikke afsluttet, men foreløbig afvises Coli-bakterier, rota-virus og clostride-infektion som årsag. Det tyder derimod på, at det er et kompleks af flere sygdomme. Vi oplever, at autovaccine (hjemmelavet vaccine) giver god effekt i de fleste besætninger. Derimod giver diverse serumbehandlinger og antibiotika ikke det store udslag. DLG Limfjord - landmandens eget andelsselskab Din totalleverandør til landbruget ligger i: Hillerslev Østerild Stagstrup Nykøbing Mors Hvidbjerg Limfjord Tlf

20 Nyt fra Midtjysk Svinerådgivning I/S Pietrain i stedet for Duroc? Af Søren S. Thuesen, svineproduktionskonsulent Løbning med Pietrain frem for Duroc er specielt et emne i besætninger med salg af smågrise til Tyskland. Vi har regnet lidt på det i en aktuel sag, og nedenfor er et kort oprids af det forsimplede resultat. Baggrunden for tallene er en tysk undersøgelse af produktionsresultater fra I undersøgelsen er danske LY-søer løbet med forskellige europæiske orneracer, blandt andet flere Pietrain-linier og også dansk Duroc. Tab på færre fravænnede -4 Lavere tilvækst -5,5 Øget foderforbrug -3,5 I alt pr. 32 kg's gris -13 Som det ses, kræves der et tillæg på hele 13 kr. for, at resultatet bliver et nul i forhold til løbninger med Duroc. Pietrain orne Vi anbefaler at man overvejer det meget nøje, før man begynder at løbe med Pietrain. Der skal for det første være et tilpas stort ekstra tillæg som kompensation for tabet beskrevet ovenfor. Desuden skal man være sikker på afsætningen af grisene. Hvis aftageren opsiger aftalen så har man jo Pietrain-krydsninger til salg det næste halve år hvorfor opsigelsesperioden bør være minimum 6 måneder. ORNESTATION MORS Gl. Møllevej Redsted Mors TELEFON Landets største privatejede ornestation... 18

21 Nyt fra Midtjysk Svinerådgivning I/S Vådfoder kontra tørfoder På det nyligt overståede fodringsseminar blev der fremlagt en opgørelse over økonomien i vådfoder kontra tørfoder. Regnestykket tager højde for ekstra byggeomkostninger på grund af langkrybber, ekstra opholdstid, arbejdstid, energiforbrug og vedligeholdelse. Desuden regnes der med tab af lidt aminosyrer i vådfodersuppen, hvorfor blandingen bliver lidt dyrere. Med alle ekstra udgifter betalt er der stadig kr. ekstra tilbage i forhold til produktion med tørfoder. Mindst ved lav foderpris (1,40 kr./fe), mest ved høj foderpris (1,70 kr./fe). Ved nybyggeri bør der ikke være nogen tvivl. Her skal der som udgangspunkt vælges vådfoderanlæg. Ved renoveringer af eksisterende stalde med tørfoderanlæg bør man få gennemgået sine muligheder for opsætning af et vådfoderanlæg. Begrænsning af foderstyrke I slagtesvineproduktion med tørfoder kan foderforbrug og kødprocent tit ønskes forbedret. Et nyt forsøg har undersøgt effekten af at lukke for vandet i automaterne og desuden at slutte af med en slutblanding med roepiller i. Desværre viste ingen af tiltagene en tydelig effekt. At lukke for vandet gavnede kødprocenten en smule.slutblanding med roepiller gav 2-3 % ringere produktionsøkonomi. VSP anbefaler, at man i stedet fokuserer på færre timer med foder i automaten eller en reduceret åbning af automaten. De havde ingen tal for effekten af disse to tiltag. Jeg vil anbefale, at man reducerer åbningen af automaterne betydeligt, fra grisene vejer omkring 60 kg. 19

22 Nyt fra Thisted Kommune Anmeldeordninger Af Flemming Bach, Natur- og Miljøchef Thisted Kommune For at følge op på intentionerne i Grøn Vækst aftalen om enklere og mere smidig sagsbehandling inden for miljøgodkendelsesområdet har regeringen efterhånden fået et regelsæt på plads omkring anmeldeordninger for visse aktiviteter indenfor landbruget. Hidtil har kun bagatelagtige ændringer på husdyrbrug været undtaget kravet om fornyet miljøgodkendelse. Eksisterende anmeldeordninger har hidtil kun omfattet opførsel af maskinhal, kornsilo, ændret malkeanlæg eller skift i udbringningsarealer. Den ny husdyrgødningsbekendtgørelse indeholder 5 nye anmeldeordninger, der under visse forudsætninger åbner mulighed for, at etablerer en ensilageplads eller et opbevaringsanlæg for husdyrgødning eller foretage skift i dyretype eller dyrevelfærdsmæssige ændringer uden, at der kræves en fornyet miljøgodkendelse af hele ejendommen. For hver anmeldeordning er der en række betingelser for at anvende ordningen. Disse betingelser sikrer, at projektet ikke vil medføre nogen skade på det omgivende miljø eller landskab. Anmelder skal dokumentere, at betingelserne er opfyldte, hvorefter kommunen kan træffe en afgørelse om, hvorvidt projektet kan gennemføres, eller dette kræver en tilladelse eller godkendelse efter lovens 10, 11 eller 12. Anmeldelse af dyrevelfærdsmæssige ændringer stiller visse krav: Kun hvad der er nødvendigt for opfyldelse af dyrevelfærdslovgivning Dyreholdet må ikke samtidig udvides Landskabsmæssige forhold Kan udføres i eksisterende og i mindre tilbygninger Anmeldelse af skift inden for dyretype: Ændringer uden at der samtidig sker godkendelsespligtige ændringer Dokumentation for at øvrige miljøbelastninger ikke stiger Ved henvendelse til Thisted kommunes Naturog Miljøafdeling kan fås et skema til anmeldelsen, der indeholder de punkter, der som minimum skal oplyses, før kommunen kan påbegynde sagsbehandlingen. Ved start af sagsbehandlingen sender kommunen en forudgående høring af projektet til naboer, der har 14 dage til at komme med et høringssvar. Herefter træffer kommunen en afgørelse. Afgørelsen annonceres i lokale aviser, hvor alle med en væsentlig interesse i sagen er klageberettigede. Kort om anmeldeordningerne Meget kort om de enkelte anmeldeordninger kan nævnes: Anmeldelse om ensilageplads og opbevaringsanlægstiller visse minimumskrav til: Afstand til naboer Afstand til vandløb og søer Afstandtil ammoniakfølsomme naturtyper Landskabsmæssige forhold 20

23 Hjemmepleje / praktisk hjælp Med en ny lov som grundlag, kan du nu selv bestemme, om du ønsker kommunens tilbud om hjemmehjælp eller vil bruge et privat firma. Nordthy HjemmeService er godkendt som leverandør af praktisk hjælp i din kommune. Det vil sige, at vi kan udføre rengøring og tøjvask, som du er visiteret til af kommunen. Tilkøbsydelser Nordthy HjemmeService kan tilbyde andre ydelser, som du kan bestille hos os ud over de ydelser, som du allerede er visiteret til. Tilkøbsydelser skal du selv betale. Hverdagsrengøring. Hovedrengøring. Bagning, madlavning og opvask. Vask og strygning. Indkøb af dagligvarer. Almindelig havearbejde, inkl. klipning af hæk. Bortkørsel af haveaffaldet i forbindelse med arbejdet. Fældning af træer. Rensning af tagrender. Nordthy Hjemmeservice Henvendelse på tlf Bestyrelse marts 2011 Organisation Niels Jørgen Pedersen, formand...sundbyvej Snedsted... Tlf / Niels Eriksen, næstformand...hurupvej Hurup Thy... Tlf / Morten Yde, næstformand...stenbjergvej Snedsted... Tlf / Lars Henrik Callesen...Lunden Øster Assels Tlf / Bjarne S. Gravesen...Holmevej Thisted... Tlf / Leif Gravesen...Klatmøllevej Thisted... Tlf / Kim Jørgensen...Lavbjergvej 2, Serup Thyholm... Tlf / Kristoffer Kappel...Bjerregårdsvej 5, Heltborg Hurup Thy... Tlf / Kristian Kappel...Ydbyvej Hurup Thy... Tlf / Karl Chr. Thøgersen...Hjardemålvej Thisted... Tlf / Øvrige Bygningskontoret Nord...Hobrovej Aalborg SV.. Tlf Midtjysk Svinerådgivning I/S...Resenvej Skive... Tlf Industrivej Hurup... Tlf Nordvestjydsk Vikarservice...Silstrupvej Thisted... Tlf Nordthy Hjemmeservice...Silstrupvej Thisted... Tlf VikingDanmark...Asmildklostervej Viborg... Tlf Øremærkebestilling (kvæg, får og geder)... Tlf CHR-afdelingen RYK MIDT/VEST...Nupark G, Nupark Holstebro... Tlf Familie & Samfund, Skjoldborg-Sjørring-Tilsted v/kirsten Poulsen... Tlf Landmandens Indkøbsklub v/bent Frostholm... Tlf Region Viborg LandboUngdom & 4H... Tlf Sydthy-Thyholm Husholdningsforening v/sussi Lousdal... Tlf Morsø 4H v/henrik Nielsen... Tlf Nordthy 4H v/annette Møller... Tlf Sydthy-Thyholm 4H v/lene Christensen... Tlf Morsø LandboUngdom v/henrik Bovbjerg... Tlf Thy LandboUngdom v/karl Kristian Iversen... Tlf Åbent Landbrug Thy Nord v/manna Bollesen Hansen... Tlf Åbent Landbrug Thy Syd v/birte Aarup... Tlf

24 Mødekalender 28. maj 2011 Dyrskuet Thy-Mors 2011 Dyrskuepladsen, Winthersmøllevej, Thisted 6. juni Fodermøde Hotel Vildsund Strand, Ved Stranden 2, Vildsund, 7700 Thisted Arr.: LandboThy og Mors-Thy Familielandbrug Arr.: Midtjysk Svinerådgivning I/S 8. juni Sommerudflugt til Århus og Silkeborg Arr.: Sydthy-Thyholm Seniorklub Nyt fra LandboThy 8. juni Fodermøde Landbocentret, Resenvej 85, 7800 Skive Arr.: Midtjysk Svinerådgivning I/S 9. august Sommerudflugt med besøg på Danish Crown, Horsens, og Voervadsbro ved Gudenåen Arr.: Sydthy-Thyholm Husholdningsforening» Læs mere om arrangementerne på Realkredit DLR Kredit yder realkreditfinansiering til alle landbrugsformål Kontakt dit pengeinstitut eller DLR Kredit direkte Område 77 Søren Hansen Nørhågårdsvej Snedsted Tlf Fax: Område 79 Henrik Gregersen Kærupvej Frøstrup Tlf Fax: Ved vurdering af ejendomme med stor svineproduktion medvirker desuden Karl Damsgaard»Vibsig«, Vibsigvej Brønderslev Tlf Fax: er realkredit Nyropsgade København V Tlf Fax

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 Nyt fra LandboThy» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 LandboThy Tro på fremtiden! Af Niels Jørgen Pedersen, formand LandboThy Vi står midt i store udfordringer, hvor blandt andet økonomi

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012 #2 APRIL 2012 NYT fra LandboThy SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater SIDE 18 Når gæssene græsser NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Velkommen 2 Er græsset grønnere

Læs mere

#3 MAJ 2013 NYT. fra LandboThy. Side 3 ARBEJDSSIKKERHED I LANDBRUGET Side 8 DYRSKUET THY-MORS 2013 Side 16 TILSKUD TIL NYE STALDE.

#3 MAJ 2013 NYT. fra LandboThy. Side 3 ARBEJDSSIKKERHED I LANDBRUGET Side 8 DYRSKUET THY-MORS 2013 Side 16 TILSKUD TIL NYE STALDE. #3 MAJ 2013 NYT fra LandboThy Side 3 ARBEJDSSIKKERHED I LANDBRUGET Side 8 DYRSKUET THY-MORS 2013 Side 16 TILSKUD TIL NYE STALDE NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Miljøregulering 2 Arbejdssikkerhed

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012 #5 OKTOBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hektisk efterår 2 Kontroller

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed #4 SEPTEMBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Klima

Læs mere

#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy

#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy #6 DECEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012 #4 SEPTEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hvornår lytter ministeren 2 Tak

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner. Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015. Side 14 Vandområdeplaner

NYT. fra LandboThy. Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner. Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015. Side 14 Vandområdeplaner #1 FEBRUAR 2015 NYT fra LandboThy Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015 Side 14 Vandområdeplaner NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Lad

Læs mere

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy #1 FEBRUAR 2013 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10 Nyt fra LandboThy Historien om et godt samarbejde Læs side 10 Indhold Foreningsnyt Velkommen... Mors Thy Familielandbrug...1 Glæd jer til sommermødet 26. juni 2008!...1 Medarbejdernyt...2 Største dyrskue

Læs mere

#3 JUNI 2015 NYT. fra LandboThy. Side 3 Medvind i retssalene. Side 11 Hvor skal vi hen du. Side 18 Vand er vigtigt.

#3 JUNI 2015 NYT. fra LandboThy. Side 3 Medvind i retssalene. Side 11 Hvor skal vi hen du. Side 18 Vand er vigtigt. #3 JUNI 2015 NYT fra LandboThy Side 3 Medvind i retssalene Side 11 Hvor skal vi hen du Side 18 Vand er vigtigt NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Medvind i retssalene...2 Mere sikker trafik...3 Konkurrence

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014 #6 DECEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 1 2014 på godt og ondt Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget Side 19 Nye udpegninger af 3-områder NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold 2014 på godt og ondt

Læs mere

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy #2 APRIL 2013 NYT fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012 NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Fokus skal fastholdes 2 Første kvinde i LandboThys bestyrelse

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi #2 APRIL 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi #2 APRIL 2014 #2 APRIL 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Bristede forhåbninger?

Læs mere

Udvikling og indflydelse

Udvikling og indflydelse Indhold Foreningsnyt Udvikling og indflydelse Thy Madfestival og Dyrskue i Hurup...1 Mors Thy Familielandbrug...2 Medarbejdernyt...3 Ryd op i landskabet!...4 Få styr på aftalerne...5 Maskinomkostninger...6

Læs mere

BESTIL NU! Foreningsnyt. Indhold. Snitning af græs Kørsel af møg Klipning af læhegn. Midtthy Maskinstation I/S v/niels & Erik Husted

BESTIL NU! Foreningsnyt. Indhold. Snitning af græs Kørsel af møg Klipning af læhegn. Midtthy Maskinstation I/S v/niels & Erik Husted Nyt fra LandboThy Foreningsnyt Indhold Lys for enden af tunnelen?... 2 Nye regnskaber... 1 Mors-Thy Familielandbrug... 2 Har du sikret familien?... 3 Ansættelser... 4 Ny i Nationalpark Thys bestyrelse...

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014 #4 SEPTEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold En god høst med mangler 2

Læs mere

Nyt fra LandboThy. LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1...

Nyt fra LandboThy. LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1... Nyt fra LandboThy LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1... Foreningsnyt Nytårsstatus Her ved nytåret er det tid til at gøre status og kigge i krystalkuglen. 2008 har på mange måder

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Nyt fra LandboThy Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Indhold Medarbejdernyt... Stor interesse for Åbent Landbrug... 1 Henvendelser fra SKAT... 2 Forventes en større restskat for 2008?... 2

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014 #1 FEBRUAR 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Nyt ministerhold 2 Mere positive

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform #5 OKTOBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Ændring af virksomhedsordningen Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Priser på nedtur...2

Læs mere

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Til samtlige jordbrugere NYT FRA Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174 Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Maj 2007 INDHOLD SIDE Bestyrelsen...1 Landbo Thy er nu

Læs mere

Landbo.nyt. Har dine medarbejdere fået en gammel bil stillet til rådighed?? Ny tilskudsordning til miljøteknologi åbnet. Juni 2010

Landbo.nyt. Har dine medarbejdere fået en gammel bil stillet til rådighed?? Ny tilskudsordning til miljøteknologi åbnet. Juni 2010 Til Til samtlige jordbrugere samtlige jordbrugere B Resenvej 85, 7800 Skive Telefon 96 15 30 00 Telefax 96 15 30 01 mail@landbo-limfjord.dk www.landbo-limfjord.dk Landbo.nyt Juni 2010 Har dine medarbejdere

Læs mere

Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012

Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012 Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012 En vandtæt plan? Nej! Var det en vandtæt plan, som regeringen vedtog i december sidste år under overskriften Vandplaner? Nej, på ingen måde. Faktisk er de statslige vandplaner

Læs mere

www.landboforening.dk Nr. 39 December 2008

www.landboforening.dk Nr. 39 December 2008 www.landboforening.dk Nr. 39 December 2008 LAG-Djursland får kontor på landbocentret i Følle side 5 Landmandsportræt: Fjerde generation står på spring på Ravnholt side 8 Stramning i DE og miljøgodkendelse

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 43 Januar 2010 DJURSLAND LANDBOFORENING Generalforsamlingen side 7 Landmandsportræt: Et landmandsliv på toppen side 8 Revision af miljøgodkendelsesloven side 18 Vær opmærksom på hackernes ønskeliste

Læs mere

Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af

Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af www.landboforening.dk Nr. 36 Februar 2008 Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af forpagtningsafgifter side 13

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 61 April 2014 DJURSLAND LANDBOFORENING Landmandsportræt: Køerne kom for at blive side 4 Går du med tanker om at bygge nyt på din landejendom? side 13 Nye omsætningsgrænser for moms side 18 Pas på som

Læs mere

grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund04 2011 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 Fokus på energispild 6 grobund 2 INDHOLD GROBUND Grobund nr. 04 2011 Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning Majsmarken

Læs mere