Evalueringsrapport af kursusforløb med håndværkernetværk i Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport af kursusforløb med håndværkernetværk i Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Evalueringsrapport af kursusforløb med håndværkernetværk i Jammerbugt Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund, formål og forløb side 3 Oversigt over kursusforløb side 4 Evaluering side 5 Telefoninterviews side 6 Konklusion og anbefaling side 7 Bilagsoversigt: Bilag 1 Deltagere i håndværkernetværk Jammerbugt kommune Bilag 2 Kommentarer til kursusrunde 1 Bilag 3 Plancher vedrørende kursusrunde 1 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Evalueringsskrivelse fra tovholder Mette Roussis Oversigt over telefoninterviewede håndværksmestre Forslag til fremtidigt kursusforløb - eksempel 2

3 Baggrund & formål: Det er en kendt faktum, at opkvalificering af håndværkere kan være vanskelig, fordi der hersker en vis træghed med hensyn til kursusdeltagelse. Det skyldes flere forhold, men væsentligst er den mistede indtægt i den tid mester eller svend er borte fra daglig drift. I forbindelse med den rivende udvikling inden for energirigtigt og bæredygtigt byggeri, aktualiseres ovennævnte problemstilling, da vejen for forbrugeren til energirigtige løsninger går gennem håndværkeren. Derfor skal disse være fortrolige med salgssituationen, se muligheder og være i stand til at yde kompetent rådgivning. Da der i Jammerbugt Kommune eksisterer et håndværker-netværk, som mødes for faglig sparring, og som blev drevet af en professionel tovholder, så vi i SmartCityDK muligheden for at udvikle et modulopbygget kursusforløb som kunne imødekomme behovet jf ovenfor, og efterfølgende rulles ud i ikke blot hele Region Nordjylland med evt. via Dansk Byggeri til hele landet. Opgaven - eller udfordringen - var altså at udvikle en ny måde at opgradere håndværkere med ny viden som alternativ til traditionelle kurser. En seminarrække som man var villig til at følge, og som dels var tilpasset dels den tid håndværkerne kunne afsé, dels den tid det faglige indhold fordrer, alt med et energirigtigt og bæredygtigt perspektiv. Forløb I bestræbelserne på at sikre maksimalt udbytte for deltagerne blev der i samarbejde med Tovholder på Netværket Mette Rousis, Konsulentfirmaet Unopeople samt SmartCityDK udviklet et koncept for de tre første salgs- og virksomhedsudviklende kursusmoduler. Dette koncept blev testet på en deltagerskare bestående af bestyrelsen for SmartCityDK, repræsentanter for uddannelsesinstitutioner samt håndværkere. Baseret på evalueringen af dette testforløb blev kurset tilrettet og udbudt til håndværkernetværkets deltagere. Udviklings-modulerne afviklet blev runde to fastlagt med et mere teknisk indhold vedrørende energirigtig bygningsrennovering. På næste side vises en oversigt over det samlede kursusforløb. Som bilag 1 vedlægges oversigt over deltagere i Håndværkernetværk Jammerbugt KOmmune 3

4 Oversigt over kursusaktiviteter: Runde Tid Indhold/action Deltagere 0 Januar 2013 Koncepttest af kursusforløb Bestyrelsen for SmartCityDK, uddannelsesinstitutioner og håndværkere 1. Forår marts Tre kompetenceudviklende seminarer om salg af energirigtige løsninger Salgsteknik teori og praktiske øvelser Ejere og ledere fra i alt 11 håndværksvirksomheder i Jammerbugt Kommune 11. marts 18. marts Daglig ledelse Udvikling af forretningen 2 Forår marts 29. april 21. maj Lære at tænke i bæredygtige baner om mérsalg, og ikke kun skifte et vindue. Instruktør er Bjørn N. Nielsen fra Unopeople Der er udfyldt evalueringsskema af deltagerne Tre kompetenceudviklende seminarer om energirigtig bygnings-renovering PCB renovering - nye samt velkendte metoder. Håndtering af tungmetaller, byggeaffald og sikkerhed ved farlige stoffer Radon-sikring: 7 velkendte metoder ved nybyggeri samt metoder ved renovering. Besøg på byggeri, hvor man ser på konkrete eksempler på radon-sikring. Mette Hyldgaard Roussis er tovholder på netværket. Trine Saaby er tovholder i forhold til SmartCityDK. Ejere og ledere fra i alt 11 håndværksvirksomheder i Jammerbugt Kommune samt medarbejdere fra Jammerbugt kommunes tekniske forvaltning 4

5 Evaluering - runde 1 Der foreligger evalueringsskemaer fra hvert kursusmodul i runde 1, og resultaterne er som følger: Karakter fra deltagere Salg Hvordan vurderer du modul 1 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst Ledelse Hvordan vurderer du modul 2 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst Målsætning Hvordan vurderer du modul 3 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst Gennemsnit 5 4,67 5,00 4,00 4,50 4,33 3,67 5,00 5,00 Kommentarer til karakterer fra deltagere God øvelse i at tale "kundesprog" og omsætte fagsprog (behov) God konkret fremgangsmåde, simple værktøjer Relevant emne specielt for os der er uddannet i en fejl/mangel/opgavestyret kontekst Godt, men "ledelse" er en noget bred betegnelse Mini forretningsmodel som er hurtig og håndterbar Et ret entydigt billede på stor tilfredshed og udbytte. Deltagernes yderligere kommentarer vedrørende eventuelle ændringsforslag, hvad der var bedst, og hvem deltagerne mener kurset er relevant for, vedlægges som bilag 2. Plancher med kursusindhold vedlægges som bilag 3. Evaluering runde 2 En spørgeskemaevaluering tilsvarende den for runde 1, foreligger ikke for runde 2, men en evalueringsskrivelse fra Tovholder Mette Roussis er vedlagt som bilag 4. I oktober/november 2014 er der foretaget telefoninterviews med en del af netværkets deltagere og hvor svarene var entydige. Idet der var gået ca. ½ år efter afslutning af kursusforløbet, havde deltagerne mulighed for at udtrykke hvorvidt man efterfølgende, i dagligdagen, havde haft udbytte af kursusforløbet. 5

6 Telefoninterviews: Spørgsmål 1: Har du ny viden, og kan den bruges til noget? Svar: Entydigt positivt svar fra alle deltagere. Spørgsmål 2: På de seneste 3 moduler var erhvervsliv og repræsentanter fra kommunen sammen til kursus. Hvordan oplevede du det? Svar: Alle svarede positivt. Begge parter fik mulighed for en mere uformel snak om problematikkerne i hverdagen, og i højere grad se sagen fra den anden parts synspunkt. Spørgsmål 3: Ville du deltage i et lignende/fortsat projekt hvis tilbudet kom i 2015? Svar: Alle svarede positivt tilbage, men med en bemærkning om at nogen skal drive netværket. Som håndværksmester har man travlt i hverdagen, og deltager måske i andre netværk som Rotary, Lions osv, så håndværkerne tager ikke selv initiativ, men hvis en konsulent tilknyttes og driver/arrangerer kurserne, vil man helt sikkert deltage. I øvrigt blev det nævnt at netværk ikke nødvendigvis burde være kommunalt afgrænsede, da man typisk arbejder overalt i samt udenfor regionen. Spørgsmål 4: Ville du deltage hvis der var brugerbetaling? Svar: Alle svarede positivt. Der var også en bekeden brugerbetaling for at deltage i netværket i forvejen, og det var ikke noget problem. Liste over interviewede personer vedlægges som bilag 5. 6

7 Konklusion Ingen tvivl om at håndværkernetværket har været en succes og at konceptet med seancer a 3 timer til ½ dags varighed er ideel, fordi håndværkerne kan planlægge sig ud af det, så man ikke mister dækningsbidrag selv om man er borte fra daglig drift i det korte tidsrum. Formen må helt klart anses for at være ideel både til udviklende og faglige kurser samt til formidling af viden og resultater om andre regionale eller nationale projekter. Det er dog en forudsætning at netværket formaliseres og drives af en dedikeret facilitator, der også skal varetage visse opsøgende funktioner, for også at få deltagelse fra den del af de lokale håndværkere, som er mere drifts- end udviklingsorienteret. Det er værd at bemærke at kommunegrænser af håndværkerne ikke anses som en naturlig afgrænsning. Anbefaling For at fremme viden om energirigtige og bæredygtige løsninger inden for byggeriet anbefales det at der indgås aftale med et antal facilitatorer, som med base i regionens større byer har ansvaret for at drive håndværkernetværk, rekruttere deltagere og planlægge kursusforløb og vidensdeling, typisk med 4 seancer forår og efterår. Ideoplæg på et muligt kursusforløb vedlægges som bilag 6. 7

8 BILAG 1 - Deltageroversigt Håndværkernetværk Jammerbugt Kommune Hans Bak Koldsgaard, Agesen VVS Industrivej Fjerritslev Telefon: , mobil Mail: Jens Jepsen, Jens Jepsen Murerfirma A/S Brøndumvej Fjerritslev Telefon: , mobil Mail: Jan Poulsen, Skovsgaard-Brovst Elinstallation A/S Terndrupvej 71, 9460 Brovst, Telefon: Mail: Leif Jørgensen, HC Entreprenøren A/S Stenmarksvej 19, Hune, 9492 Blokhus.Tel , mobil Mail: Anders Golding, Golding Byg ApS Halkærvej 15, 9490 Pandrup. Telefon Mail: Johannes Nielsen, Nørhalne VVS A/S + EN ARBEJDSLEDER Bygaden 11, Nørhalne, 9430 Vadum. Telefon: , mobil: Mail: Søren Holdensen, Murermester Søren Holdensen A/S Østergade 4 st. th.9440 Aabybro Telefon: , mobil Mail: Jan Præstegaard, Mariendal El A/S Bransagervej Pandrup Telefon: , mobil Mail: Mogens Poulsen, Gjøl VVS Østergade Aabybro Telefon: mobil: Mail: René Jensen, Malerfirmaet René Jensen ApS Porsevej 11, 9440 Aabybro. Telefon: , mobil Mail: Carsten Bech Christensen, BTM Byg (Brovst Tømrer- og Maskinsnedkeri ApS) Fredensdal 45, 9460 Brovst. Telefon Mail: Netværkstovholder: Mette H. Roussis, Roussis Development Nordkærvej 10, Nørhalne, 9430 Vadum Telefon

9 Deltagere seminar om PDB renovering 25 marts 2014 Jesper Gamst Laboratoriet A/S Industrivej 1, 9440 Aabybro Ronnie B. H. Nielsen Laboratoriet A/S Industrivej 1, 9440 Aabybro Jan Præstegaard Mariendal El-Teknik A/S Bransagervej 14, 9490 Pandrup Søren Holdensen Murermester Søren Holdensen A/S Østergade 4, 9440 Aabybro Jens Jepsen Murerfirmaet Jens Jepsen A/S Brøndumvej 66, 9690 Fjerritslev Finn Pretzmann Pretzmann ApS, Ingeniør- og byggefirma Hjortdalvej 140, 9690 Fjerritslev Henrik Hansen Jammerbugt Kommune, BYG Ole Jensen Jammerbugt Kommune, BYG Vagn Klitgaard Jammerbugt Kommune, BYG Poul Erik Nielsen Jammerbugt Kommune, BYG Steen Jakobsen Jammerbugt Kommune, MILJØ Lisbeth Kromann Jammerbugt Kommune, MILJØ Inger Hebsgaard Jammerbugt Kommune, MILJØ Carsten Christensen Jammerbugt Kommune, MILJØ Lene Christensen Jammerbugt Kommune, Kommunale BYG Lasse Jacobsen Jammerbugt Kommune Ivan Nielsen Jammerbugt Kommune Steffen Olsen Jammerbugt Kommune

10 BILAG 2 - Kommentarer i forbindelse med evaluering af kursusrunde 1 Forslag til ændringer? Hvad har været det bedste for dig? Hvem mener du kurset vil være relevant for? Ingen forslag til ændringer. Meget praksisnært kursus som forholder sig til den virkelighed vi lever i, og udfordrer os på vores vaner. Kun halve dage, gerne sidst på dagen Nu er tiden knap, men jeg tror at tid til øvelser af teknikkerne vil være godt og udbytterigt Måske opdeling i mindre, (max 45 minutter) perioder, da målgruppen er for der ikke er vant til at sidde til undervisning. Fold mister fokus? Øvelser i forhold til området (energi) Afprøve i praksis. Opgaver i forhold til de forskellige modeller, således at man har noget skriftligt med hjem. Fokus på segmenter. Skal samme type/størrelse virksomheder være sammen? Vil udvide dialog Egen refleksion over tilgang til handling mål aktivitet. Er operativt værktøj som SmartCity kan tilbyde kommuner. Modul 1. salg, SPIN, EFU, HV-spørgsmål Muligheder med nye metoder for organisering af uddannelse. Evt overveje AMU og E-uddannelse Jordnære teknikker At få præsenteret prøvet konceptet. Endnu engang få repeteret sund fornuft Få noget ud af de ting fra dagligdagen på skrift. Brugbare værktøjer. Kanon god dag, som dels har givet et par øjen-åbnere, dels har genskabt gammel viden. Jeg vil tage SMART-modellen med i min hverdag Kurset kan være relevant for ledelse, mellemledere, salgskonsulenter og faglærer Indehaver, leder i virksomheder med mere end 10 personer Jeg kan ikke komme i tanke om nogen som det ikke vil være egnet for Håndværkere, SMV ere (produktion, industri) Håndværkere + mange andre SMV ere Måske en konkret sag fra en mindre virksomhed vil være med til at skabe interesse for de som virksomheder og deres ledere Alle som indgår i denne type/rolle Små og mellemstore virksomheder 80% har ikke en virksomhedsplan Sælgere ledere Alle virksomheder ned primær fokus på medarbejdere

11 BILAG 3 - Plancher vedr. runde 1

12

13

14 BILAG 4 - Evalueringsskrivelse fra tovholder Mette Roussis Fra: Mette Hyldgaard Roussis Sendt: 26. august :54 Til: Trine Saaby Emne: Evaluering - Håndværkernetværket i Jammerbugt Kommune Håndværkernetværket i Jammerbugt Kommune har nu afsluttet sin anden runde. Både i Runde 1 og Runde 2 har SmartCityDK - Projektprogram 2 Energirigtig byggeri, været involveret med støtte og viden. Håndværkernetværket består af 12 håndværksmestre fra Jammerbugt Kommune, bredt fordelt på fag, og både små og lidt større virksomheder med ansatte. Det kendetegner deltagerne, at de ønsker at udvikle deres virksomhed og derfor afsætter tid til erfaringsudveksling og kompetenceudvikling ved deltagelse i et månedligt netværksmøde. I begge runder har temaet været energirenovering og energioptimering. I Runde 1 gennemgik de et intensivt forløb med kurser især på Teknisk Skole i Hjørring, støttet fra Væksthus Nordjylland med mere end kr. SmartCityDK kom ind i slutningen af forløbet, hvor Håndværkernetværket blev brugt som testgruppe for et salgskursus fordelt over 3 workshops. Det passede fint med, at deltagerne havde fået stor faglig læring, ny viden, - hvordan anvender jeg så denne viden i min virksomhed og i salget. Der er givet særskilt feedback på salgskurset i foråret Runde 2 startede op med månedlige møder, hver gang med et tema, en indlægsholder udefra og fokus på at lære nyt. I foråret 2014 bevilgede SmartCityDK støtte til et kortere forløb over 3 gange med fyraftensmøder/seminar 2 gange og tredje gang var vi på byggeplads for at se emnerne i virkeligheden. Temaet var PCB, radon, skimmel, forurenende stoffer og affaldshåndtering. Vi åbnede netværket op og inviterede andre håndværkere med såvel som ansatte i kommunens Teknik & Miljø-afd. Desværre kom der ikke så mange andre håndværkere dels må vi konstatere, at langt fra alle er ivrige efter at lære nyt og dels var informationen om fyraftensmøderne for dårlig. Derimod var deltagelse fra kommunens Teknik & Miljø-afd. en succes, flere af dem udtrykte stort behov for ny viden, og effekten af at have håndværkere og kommunens folk i samme rum er stor med tanke på et ofte lidt anstrengt forhold. Det faglige input kom fra Energihuset i Sæby, og DGE, Nibe rådgivende ingeniører med stor faglig kompetence. Der var generelt stor tilfredshed med indlægsholderne, som leverede såvel den nyeste viden som konkrete metoder. Runde 2 af Håndværkernetværket var således især en succes pga. støtten fra SmartCityDK, der gjorde det muligt at hyre de rette fagpersoner og tilrettelægge mini-forløbet med 3 workshops. Evaluering fra min side som tovholder kan opsummeres som følger: - Det er generelt svært at rekruttere virksomheder til netværket - Det skyldes delvist, at Erhvervscenter Jammerbugt ikke har en opdateret liste med s til håndværkere i kommunen og ej heller et etableret nyhedsbrev (har hørt at det er på vej). Kommunikationen er således svær. - Håndværkerne deler sig tydeligt op i de, der vil udvikle og lære nyt og de, der synes, at netværk er spild af tid og hellere vil drifte. De sidste bliver nok svære at nå uanset om kommunikationen fungerer eller ej. - Netværk er et slidt udtryk og derfor anbefaler jeg, at der laves kortere kompetenceudviklende forløb f.eks som de 3 workshops med et specifikt tema. Det er nemmere at overse at sige ja til 3 møder end til en hel sæson fra september til juni.

15 - Udbyttet for de deltagende har været godt, og der er en fast kerne af især 5-6 virksomheder, som prioriterer møderne, deltager aktivt og værdsætter sparring, ny viden og input fra eksperter. - Metoden netværk som kompetenceudvikling er således fin nok i den forstand, at man bringer en gruppe mennesker sammen, der skal lære i fællesskab. Men netværk i den betydning, at vi mødes, drikker kaffe og udveksler erfaring er meget svært at sælge. - Det har generelt været fint med delvis udskiftning i deltagerne fra Runde 1 til Runde 2 der er altid nogle deltagere, som ikke bidrager til netværket, og det er godt med dynamik og nyt input. Afholdes der workshops, vil der helt automatisk være nye deltagere fra gang til gang. Hermed opnås ikke det tætte netværkssammenhold, men som nævnt er det min erfaring, at det er svært at samle deltagere til et traditionelt netværk. - Jeg har været hyret som ekstern tovholder i de to første runder. Jeg har oplevet det som et problem, at der ikke var en større sammenhæng til Erhvervscentret, et større engagement fra Erhvervscentret. Erhvervsforeningen har venligst sponsoreret øl og vand, og formanden deltog i et netværksmøde, hvor forholdet til kommunen og udbudsreglerne blev drøftet. - Deltagelse i netværket har ikke været gratis men dog langt under prisen for hvad netværksdeltagelse normalt koster. Tovholderiet har således kostet 900 kr. pr. sæson pr. deltager. - Det er OK med betaling, men den må ikke være for høj i Jammerbugt Kommune. Dels er nogle med i andre netværk, og dels er det et lokalt netværk i en landdistriktskommune, her må prisen ikke være for høj. - Når det gælder indlægsholdere, er det vigtigt at matche dem til målgruppen. Grontmij- Carl Bro er for store og håndværkere i Jammerbugten tilsyneladende uinteressante for dem, mens et mindre firma som Energihuset i Sæby havde den rigtige profil, fokus på Vendsyssel og stadig meget høj fagligt niveau. - Det er også vigtigt, at der ikke alene tales generelt f.eks. med radon og PCB men at der også anvises konkrete metoder og disse metoder vurderes - eller der fortælles om erfaringer fra praksis. Med andre ord at vi kommer så tæt på som muligt at klæde håndværksmester på til at kunne gå ud at implementere metoden i egen virksomhed. - Endelig anbefaler jeg, at der åbnes op, dvs. at man fortsat inviterer kommunens Teknik & Miljø-folk, dvs. at der sidder folk fra flere sider af en byggesag omkring samme bord til fælles kompetenceudvikling. - Det er også muligt at åbne udover kommunegrænserne det giver ikke altid mening at holde spændende indlæg og kompetenceudvikling for sig selv, håndværkerne arbejder jo også til daglig i vid udstrækning udover kommunegrænsen. Den samlede konklusion er, at deltagerne har fået stort fagligt udbytte af netværket i både Runde 1 og Runde 2, især på basis af støtten fra hhv. Væksthus Nordjylland og SmartCityDK, men at rekrutteringen var vanskelig, og vi gerne ville have været flere deltagere. Jeg håber, at evalueringen er nyttig. Venlig hilsen som tovholder for Håndværkernetværket Mette Hyldgaard Roussis Tel

16 BILAG 5 - Oversigt over deltagere i telefoninterview Anders Golding, Golding Byg ApS Halkærvej 15, 9490 Pandrup. Telefon Mail: Johannes Nielsen, Nørhalne VVS A/S + EN ARBEJDSLEDER Bygaden 11, Nørhalne, 9430 Vadum. Telefon: , mobil: Mail: Søren Holdensen, Murermester Søren Holdensen A/S Østergade 4 st. th.9440 Aabybro Telefon: , mobil Mail: Jan Præstegaard, Mariendal El A/S Bransagervej Pandrup Telefon: , mobil Mail: Mogens Poulsen, Gjøl VVS Østergade Aabybro Telefon: mobil: Mail:

17 BILAG 6 - Forslag til kursusforløb.

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling af mentorer i Mentornetværk Mariagerfjord

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling af mentorer i Mentornetværk Mariagerfjord Ansøgning om midler til kompetenceudvikling af mentorer i Mentornetværk Mariagerfjord 12. januar 2011 1 Baggrund LBR Mariagerfjord har de senere år haft stærk fokus på samarbejdet med de lokale virksomheder

Læs mere

Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk

Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk Kære kommende netværksdeltager Hvad enten du arbejder som leder, topchef eller med HR, starter

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage i Det Midtjyske Netværk

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage i Det Midtjyske Netværk EVALUERING Kursusdage i Det Midtjyske Netværk December 2003 Indhold Deltagerne 3 1. kursusforløb 3 2. kursusforløb 4 Ressourceforbruget 5 Deltagernes evaluering 5 Tovholders erfaring 7 Rekruttering...

Læs mere

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind Vi er sat i verden for at gøre eksamensangst, studiestress og lignende problematikker lettere at håndtere og for at sikre, at gode studerende klarer sig endnu bedre. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Rekruttering af frivillige i foreninger

Rekruttering af frivillige i foreninger Rekruttering af frivillige i foreninger September November 2016 Kursus i rekruttering af frivillige ledere til foreninger Frivillige ledere og trænere er foreningernes vigtigste ressource, og Aabenraa

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi Efter- og videreuddannelse - gør viden til værdi Velkommen til Cphbusiness Som studerende på Cphbusiness vil du møde en undervisningsform, der skaber kompetencer, du kan bruge til noget. Det betyder: at

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Vil du have en mere effektiv administration, et stærkere overblik over tilbudsgivning eller måske bedre styr på planlægningen

Læs mere

Evalueringsrapport af bæredygtigheds-kursus

Evalueringsrapport af bæredygtigheds-kursus Evalueringsrapport af bæredygtigheds-kursus INDHOLDSFORTEGNELSE Kursusindhold side 3 Baggrund og formål side 3 Forløb side 3 Deltagere side 3 Evaluering side 4 Udbytte side 4 Konklusion og anbefaling side

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Lønsomhed og forretningsudvikling gennem ABC-analyser

Lønsomhed og forretningsudvikling gennem ABC-analyser Lønsomhed og forretningsudvikling gennem ABC-analyser Skab større lønsomhed på den korte bane og solidt grundlag for udvikling af forretningen A B C Intensivt netværksbaseret udviklingsprogram mellem Plastindustrien

Læs mere

Et salgsudviklingsforløb der giver resultater

Et salgsudviklingsforløb der giver resultater Et salgsudviklingsforløb der giver resultater af Bo Lynggaard og Poul Mouritsen 1. Indledning Udvikling af salgskompetencer kræver en meget målrettet og mangesidig indsats. Vores erfaring er, at det ofte

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE Velkomst, Lene Lundquist og Birgitte Feldborg Modul 1 Iværksætteri i praksis - forretningsplanen Modul 2 Salgstræning for iværksættere Øvrige elementer Projekt og eksamen Udtalelser

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Forandringspiloter - SU + For SU og andre aktører som understøtter forandringsprocesser

Forandringspiloter - SU + For SU og andre aktører som understøtter forandringsprocesser KOMPETENCEUDVIKLING.DK Forandringspiloter - SU + For SU og andre aktører som understøtter forandringsprocesser Et kursusforløb på 2 dage med fokus på hvordan SU og andre aktører kan understøtte både de

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Konklusion... 7. Evalueringsrapport Innovation Østjylland. Er det forventede resultat nået?... 5. Er målgruppen nået?... 5

Konklusion... 7. Evalueringsrapport Innovation Østjylland. Er det forventede resultat nået?... 5. Er målgruppen nået?... 5 Evaluering - Innovation Østjylland April, 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Er projektet gennemført som beskrevet i ansøgningen?... 3 Rekruttering af virksomheder... 3 Koncept tilpasning... 4 Analyse

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Indhold 1. Introduktion og formål 3 2. Faserne i en evaluering af borgerinddragelsen 4

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Halvdagsseminar om inddragelse

Halvdagsseminar om inddragelse Halvdagsseminar om inddragelse Dagens program 12.00-12.30 Velkomst 12.30-13.45 Præsentation og drøftelse af den metodiske tilgang til boligsocialt arbejde i Horsens 13.45-14.00 Pause 14.00-15.45 Workshop

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen Handleplan ALG Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen (anfy@aarhus.dk) Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Kommunikation, trivsel og læring

Kommunikation, trivsel og læring Overskrift: Kommunikation, trivsel og læring - et udviklingsforløb med udgangspunkt i en narrative samtalepraksis i skoleåret 2015-2017 Baggrund: Gødvad Efterskole er en specialefterskole for 95 unge mellem

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE

TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE Det er vigtigt at fokusere på, at borgernes individuelle mål og ønsker matches med medarbejdernes faglige indsigt og kendskab til borgerne. Teknologi efter borgerens

Læs mere

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen Udarbejdet af Lars Huge Metode 377 inviteret og rykker én gang pr. e-mail 62 svar Svarprocent 16,4 % 2 Analysemodel Key metrics Samlet tilfredshed Loyalitet

Læs mere

Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an?

Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an? Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an? Seminarets tidsplan Velkommen Hvordan kan vi bedst udvikle, arrangere og afholde et arrangement med sigte på sundhedsfremme og forebyggelse? Hvordan kan

Læs mere

Humanconsult. powered by. hartmanns

Humanconsult. powered by. hartmanns Humanconsult powered by hartmanns humanconsult powerd by Hartmanns medlemskaber Medlemskaber Medlemskabet giver dig et attraktivt fagligt inspirationsforum til en dialog blandt ligesindede. Vi finder det

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere