Evalueringsrapport af kursusforløb med håndværkernetværk i Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport af kursusforløb med håndværkernetværk i Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Evalueringsrapport af kursusforløb med håndværkernetværk i Jammerbugt Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund, formål og forløb side 3 Oversigt over kursusforløb side 4 Evaluering side 5 Telefoninterviews side 6 Konklusion og anbefaling side 7 Bilagsoversigt: Bilag 1 Deltagere i håndværkernetværk Jammerbugt kommune Bilag 2 Kommentarer til kursusrunde 1 Bilag 3 Plancher vedrørende kursusrunde 1 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Evalueringsskrivelse fra tovholder Mette Roussis Oversigt over telefoninterviewede håndværksmestre Forslag til fremtidigt kursusforløb - eksempel 2

3 Baggrund & formål: Det er en kendt faktum, at opkvalificering af håndværkere kan være vanskelig, fordi der hersker en vis træghed med hensyn til kursusdeltagelse. Det skyldes flere forhold, men væsentligst er den mistede indtægt i den tid mester eller svend er borte fra daglig drift. I forbindelse med den rivende udvikling inden for energirigtigt og bæredygtigt byggeri, aktualiseres ovennævnte problemstilling, da vejen for forbrugeren til energirigtige løsninger går gennem håndværkeren. Derfor skal disse være fortrolige med salgssituationen, se muligheder og være i stand til at yde kompetent rådgivning. Da der i Jammerbugt Kommune eksisterer et håndværker-netværk, som mødes for faglig sparring, og som blev drevet af en professionel tovholder, så vi i SmartCityDK muligheden for at udvikle et modulopbygget kursusforløb som kunne imødekomme behovet jf ovenfor, og efterfølgende rulles ud i ikke blot hele Region Nordjylland med evt. via Dansk Byggeri til hele landet. Opgaven - eller udfordringen - var altså at udvikle en ny måde at opgradere håndværkere med ny viden som alternativ til traditionelle kurser. En seminarrække som man var villig til at følge, og som dels var tilpasset dels den tid håndværkerne kunne afsé, dels den tid det faglige indhold fordrer, alt med et energirigtigt og bæredygtigt perspektiv. Forløb I bestræbelserne på at sikre maksimalt udbytte for deltagerne blev der i samarbejde med Tovholder på Netværket Mette Rousis, Konsulentfirmaet Unopeople samt SmartCityDK udviklet et koncept for de tre første salgs- og virksomhedsudviklende kursusmoduler. Dette koncept blev testet på en deltagerskare bestående af bestyrelsen for SmartCityDK, repræsentanter for uddannelsesinstitutioner samt håndværkere. Baseret på evalueringen af dette testforløb blev kurset tilrettet og udbudt til håndværkernetværkets deltagere. Udviklings-modulerne afviklet blev runde to fastlagt med et mere teknisk indhold vedrørende energirigtig bygningsrennovering. På næste side vises en oversigt over det samlede kursusforløb. Som bilag 1 vedlægges oversigt over deltagere i Håndværkernetværk Jammerbugt KOmmune 3

4 Oversigt over kursusaktiviteter: Runde Tid Indhold/action Deltagere 0 Januar 2013 Koncepttest af kursusforløb Bestyrelsen for SmartCityDK, uddannelsesinstitutioner og håndværkere 1. Forår marts Tre kompetenceudviklende seminarer om salg af energirigtige løsninger Salgsteknik teori og praktiske øvelser Ejere og ledere fra i alt 11 håndværksvirksomheder i Jammerbugt Kommune 11. marts 18. marts Daglig ledelse Udvikling af forretningen 2 Forår marts 29. april 21. maj Lære at tænke i bæredygtige baner om mérsalg, og ikke kun skifte et vindue. Instruktør er Bjørn N. Nielsen fra Unopeople Der er udfyldt evalueringsskema af deltagerne Tre kompetenceudviklende seminarer om energirigtig bygnings-renovering PCB renovering - nye samt velkendte metoder. Håndtering af tungmetaller, byggeaffald og sikkerhed ved farlige stoffer Radon-sikring: 7 velkendte metoder ved nybyggeri samt metoder ved renovering. Besøg på byggeri, hvor man ser på konkrete eksempler på radon-sikring. Mette Hyldgaard Roussis er tovholder på netværket. Trine Saaby er tovholder i forhold til SmartCityDK. Ejere og ledere fra i alt 11 håndværksvirksomheder i Jammerbugt Kommune samt medarbejdere fra Jammerbugt kommunes tekniske forvaltning 4

5 Evaluering - runde 1 Der foreligger evalueringsskemaer fra hvert kursusmodul i runde 1, og resultaterne er som følger: Karakter fra deltagere Salg Hvordan vurderer du modul 1 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst Ledelse Hvordan vurderer du modul 2 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst Målsætning Hvordan vurderer du modul 3 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst Gennemsnit 5 4,67 5,00 4,00 4,50 4,33 3,67 5,00 5,00 Kommentarer til karakterer fra deltagere God øvelse i at tale "kundesprog" og omsætte fagsprog (behov) God konkret fremgangsmåde, simple værktøjer Relevant emne specielt for os der er uddannet i en fejl/mangel/opgavestyret kontekst Godt, men "ledelse" er en noget bred betegnelse Mini forretningsmodel som er hurtig og håndterbar Et ret entydigt billede på stor tilfredshed og udbytte. Deltagernes yderligere kommentarer vedrørende eventuelle ændringsforslag, hvad der var bedst, og hvem deltagerne mener kurset er relevant for, vedlægges som bilag 2. Plancher med kursusindhold vedlægges som bilag 3. Evaluering runde 2 En spørgeskemaevaluering tilsvarende den for runde 1, foreligger ikke for runde 2, men en evalueringsskrivelse fra Tovholder Mette Roussis er vedlagt som bilag 4. I oktober/november 2014 er der foretaget telefoninterviews med en del af netværkets deltagere og hvor svarene var entydige. Idet der var gået ca. ½ år efter afslutning af kursusforløbet, havde deltagerne mulighed for at udtrykke hvorvidt man efterfølgende, i dagligdagen, havde haft udbytte af kursusforløbet. 5

6 Telefoninterviews: Spørgsmål 1: Har du ny viden, og kan den bruges til noget? Svar: Entydigt positivt svar fra alle deltagere. Spørgsmål 2: På de seneste 3 moduler var erhvervsliv og repræsentanter fra kommunen sammen til kursus. Hvordan oplevede du det? Svar: Alle svarede positivt. Begge parter fik mulighed for en mere uformel snak om problematikkerne i hverdagen, og i højere grad se sagen fra den anden parts synspunkt. Spørgsmål 3: Ville du deltage i et lignende/fortsat projekt hvis tilbudet kom i 2015? Svar: Alle svarede positivt tilbage, men med en bemærkning om at nogen skal drive netværket. Som håndværksmester har man travlt i hverdagen, og deltager måske i andre netværk som Rotary, Lions osv, så håndværkerne tager ikke selv initiativ, men hvis en konsulent tilknyttes og driver/arrangerer kurserne, vil man helt sikkert deltage. I øvrigt blev det nævnt at netværk ikke nødvendigvis burde være kommunalt afgrænsede, da man typisk arbejder overalt i samt udenfor regionen. Spørgsmål 4: Ville du deltage hvis der var brugerbetaling? Svar: Alle svarede positivt. Der var også en bekeden brugerbetaling for at deltage i netværket i forvejen, og det var ikke noget problem. Liste over interviewede personer vedlægges som bilag 5. 6

7 Konklusion Ingen tvivl om at håndværkernetværket har været en succes og at konceptet med seancer a 3 timer til ½ dags varighed er ideel, fordi håndværkerne kan planlægge sig ud af det, så man ikke mister dækningsbidrag selv om man er borte fra daglig drift i det korte tidsrum. Formen må helt klart anses for at være ideel både til udviklende og faglige kurser samt til formidling af viden og resultater om andre regionale eller nationale projekter. Det er dog en forudsætning at netværket formaliseres og drives af en dedikeret facilitator, der også skal varetage visse opsøgende funktioner, for også at få deltagelse fra den del af de lokale håndværkere, som er mere drifts- end udviklingsorienteret. Det er værd at bemærke at kommunegrænser af håndværkerne ikke anses som en naturlig afgrænsning. Anbefaling For at fremme viden om energirigtige og bæredygtige løsninger inden for byggeriet anbefales det at der indgås aftale med et antal facilitatorer, som med base i regionens større byer har ansvaret for at drive håndværkernetværk, rekruttere deltagere og planlægge kursusforløb og vidensdeling, typisk med 4 seancer forår og efterår. Ideoplæg på et muligt kursusforløb vedlægges som bilag 6. 7

8 BILAG 1 - Deltageroversigt Håndværkernetværk Jammerbugt Kommune Hans Bak Koldsgaard, Agesen VVS Industrivej Fjerritslev Telefon: , mobil Mail: Jens Jepsen, Jens Jepsen Murerfirma A/S Brøndumvej Fjerritslev Telefon: , mobil Mail: Jan Poulsen, Skovsgaard-Brovst Elinstallation A/S Terndrupvej 71, 9460 Brovst, Telefon: Mail: Leif Jørgensen, HC Entreprenøren A/S Stenmarksvej 19, Hune, 9492 Blokhus.Tel , mobil Mail: Anders Golding, Golding Byg ApS Halkærvej 15, 9490 Pandrup. Telefon Mail: Johannes Nielsen, Nørhalne VVS A/S + EN ARBEJDSLEDER Bygaden 11, Nørhalne, 9430 Vadum. Telefon: , mobil: Mail: Søren Holdensen, Murermester Søren Holdensen A/S Østergade 4 st. th.9440 Aabybro Telefon: , mobil Mail: Jan Præstegaard, Mariendal El A/S Bransagervej Pandrup Telefon: , mobil Mail: Mogens Poulsen, Gjøl VVS Østergade Aabybro Telefon: mobil: Mail: René Jensen, Malerfirmaet René Jensen ApS Porsevej 11, 9440 Aabybro. Telefon: , mobil Mail: Carsten Bech Christensen, BTM Byg (Brovst Tømrer- og Maskinsnedkeri ApS) Fredensdal 45, 9460 Brovst. Telefon Mail: Netværkstovholder: Mette H. Roussis, Roussis Development Nordkærvej 10, Nørhalne, 9430 Vadum Telefon

9 Deltagere seminar om PDB renovering 25 marts 2014 Jesper Gamst Laboratoriet A/S Industrivej 1, 9440 Aabybro Ronnie B. H. Nielsen Laboratoriet A/S Industrivej 1, 9440 Aabybro Jan Præstegaard Mariendal El-Teknik A/S Bransagervej 14, 9490 Pandrup Søren Holdensen Murermester Søren Holdensen A/S Østergade 4, 9440 Aabybro Jens Jepsen Murerfirmaet Jens Jepsen A/S Brøndumvej 66, 9690 Fjerritslev Finn Pretzmann Pretzmann ApS, Ingeniør- og byggefirma Hjortdalvej 140, 9690 Fjerritslev Henrik Hansen Jammerbugt Kommune, BYG Ole Jensen Jammerbugt Kommune, BYG Vagn Klitgaard Jammerbugt Kommune, BYG Poul Erik Nielsen Jammerbugt Kommune, BYG Steen Jakobsen Jammerbugt Kommune, MILJØ Lisbeth Kromann Jammerbugt Kommune, MILJØ Inger Hebsgaard Jammerbugt Kommune, MILJØ Carsten Christensen Jammerbugt Kommune, MILJØ Lene Christensen Jammerbugt Kommune, Kommunale BYG Lasse Jacobsen Jammerbugt Kommune Ivan Nielsen Jammerbugt Kommune Steffen Olsen Jammerbugt Kommune

10 BILAG 2 - Kommentarer i forbindelse med evaluering af kursusrunde 1 Forslag til ændringer? Hvad har været det bedste for dig? Hvem mener du kurset vil være relevant for? Ingen forslag til ændringer. Meget praksisnært kursus som forholder sig til den virkelighed vi lever i, og udfordrer os på vores vaner. Kun halve dage, gerne sidst på dagen Nu er tiden knap, men jeg tror at tid til øvelser af teknikkerne vil være godt og udbytterigt Måske opdeling i mindre, (max 45 minutter) perioder, da målgruppen er for der ikke er vant til at sidde til undervisning. Fold mister fokus? Øvelser i forhold til området (energi) Afprøve i praksis. Opgaver i forhold til de forskellige modeller, således at man har noget skriftligt med hjem. Fokus på segmenter. Skal samme type/størrelse virksomheder være sammen? Vil udvide dialog Egen refleksion over tilgang til handling mål aktivitet. Er operativt værktøj som SmartCity kan tilbyde kommuner. Modul 1. salg, SPIN, EFU, HV-spørgsmål Muligheder med nye metoder for organisering af uddannelse. Evt overveje AMU og E-uddannelse Jordnære teknikker At få præsenteret prøvet konceptet. Endnu engang få repeteret sund fornuft Få noget ud af de ting fra dagligdagen på skrift. Brugbare værktøjer. Kanon god dag, som dels har givet et par øjen-åbnere, dels har genskabt gammel viden. Jeg vil tage SMART-modellen med i min hverdag Kurset kan være relevant for ledelse, mellemledere, salgskonsulenter og faglærer Indehaver, leder i virksomheder med mere end 10 personer Jeg kan ikke komme i tanke om nogen som det ikke vil være egnet for Håndværkere, SMV ere (produktion, industri) Håndværkere + mange andre SMV ere Måske en konkret sag fra en mindre virksomhed vil være med til at skabe interesse for de som virksomheder og deres ledere Alle som indgår i denne type/rolle Små og mellemstore virksomheder 80% har ikke en virksomhedsplan Sælgere ledere Alle virksomheder ned primær fokus på medarbejdere

11 BILAG 3 - Plancher vedr. runde 1

12

13

14 BILAG 4 - Evalueringsskrivelse fra tovholder Mette Roussis Fra: Mette Hyldgaard Roussis Sendt: 26. august :54 Til: Trine Saaby Emne: Evaluering - Håndværkernetværket i Jammerbugt Kommune Håndværkernetværket i Jammerbugt Kommune har nu afsluttet sin anden runde. Både i Runde 1 og Runde 2 har SmartCityDK - Projektprogram 2 Energirigtig byggeri, været involveret med støtte og viden. Håndværkernetværket består af 12 håndværksmestre fra Jammerbugt Kommune, bredt fordelt på fag, og både små og lidt større virksomheder med ansatte. Det kendetegner deltagerne, at de ønsker at udvikle deres virksomhed og derfor afsætter tid til erfaringsudveksling og kompetenceudvikling ved deltagelse i et månedligt netværksmøde. I begge runder har temaet været energirenovering og energioptimering. I Runde 1 gennemgik de et intensivt forløb med kurser især på Teknisk Skole i Hjørring, støttet fra Væksthus Nordjylland med mere end kr. SmartCityDK kom ind i slutningen af forløbet, hvor Håndværkernetværket blev brugt som testgruppe for et salgskursus fordelt over 3 workshops. Det passede fint med, at deltagerne havde fået stor faglig læring, ny viden, - hvordan anvender jeg så denne viden i min virksomhed og i salget. Der er givet særskilt feedback på salgskurset i foråret Runde 2 startede op med månedlige møder, hver gang med et tema, en indlægsholder udefra og fokus på at lære nyt. I foråret 2014 bevilgede SmartCityDK støtte til et kortere forløb over 3 gange med fyraftensmøder/seminar 2 gange og tredje gang var vi på byggeplads for at se emnerne i virkeligheden. Temaet var PCB, radon, skimmel, forurenende stoffer og affaldshåndtering. Vi åbnede netværket op og inviterede andre håndværkere med såvel som ansatte i kommunens Teknik & Miljø-afd. Desværre kom der ikke så mange andre håndværkere dels må vi konstatere, at langt fra alle er ivrige efter at lære nyt og dels var informationen om fyraftensmøderne for dårlig. Derimod var deltagelse fra kommunens Teknik & Miljø-afd. en succes, flere af dem udtrykte stort behov for ny viden, og effekten af at have håndværkere og kommunens folk i samme rum er stor med tanke på et ofte lidt anstrengt forhold. Det faglige input kom fra Energihuset i Sæby, og DGE, Nibe rådgivende ingeniører med stor faglig kompetence. Der var generelt stor tilfredshed med indlægsholderne, som leverede såvel den nyeste viden som konkrete metoder. Runde 2 af Håndværkernetværket var således især en succes pga. støtten fra SmartCityDK, der gjorde det muligt at hyre de rette fagpersoner og tilrettelægge mini-forløbet med 3 workshops. Evaluering fra min side som tovholder kan opsummeres som følger: - Det er generelt svært at rekruttere virksomheder til netværket - Det skyldes delvist, at Erhvervscenter Jammerbugt ikke har en opdateret liste med s til håndværkere i kommunen og ej heller et etableret nyhedsbrev (har hørt at det er på vej). Kommunikationen er således svær. - Håndværkerne deler sig tydeligt op i de, der vil udvikle og lære nyt og de, der synes, at netværk er spild af tid og hellere vil drifte. De sidste bliver nok svære at nå uanset om kommunikationen fungerer eller ej. - Netværk er et slidt udtryk og derfor anbefaler jeg, at der laves kortere kompetenceudviklende forløb f.eks som de 3 workshops med et specifikt tema. Det er nemmere at overse at sige ja til 3 møder end til en hel sæson fra september til juni.

15 - Udbyttet for de deltagende har været godt, og der er en fast kerne af især 5-6 virksomheder, som prioriterer møderne, deltager aktivt og værdsætter sparring, ny viden og input fra eksperter. - Metoden netværk som kompetenceudvikling er således fin nok i den forstand, at man bringer en gruppe mennesker sammen, der skal lære i fællesskab. Men netværk i den betydning, at vi mødes, drikker kaffe og udveksler erfaring er meget svært at sælge. - Det har generelt været fint med delvis udskiftning i deltagerne fra Runde 1 til Runde 2 der er altid nogle deltagere, som ikke bidrager til netværket, og det er godt med dynamik og nyt input. Afholdes der workshops, vil der helt automatisk være nye deltagere fra gang til gang. Hermed opnås ikke det tætte netværkssammenhold, men som nævnt er det min erfaring, at det er svært at samle deltagere til et traditionelt netværk. - Jeg har været hyret som ekstern tovholder i de to første runder. Jeg har oplevet det som et problem, at der ikke var en større sammenhæng til Erhvervscentret, et større engagement fra Erhvervscentret. Erhvervsforeningen har venligst sponsoreret øl og vand, og formanden deltog i et netværksmøde, hvor forholdet til kommunen og udbudsreglerne blev drøftet. - Deltagelse i netværket har ikke været gratis men dog langt under prisen for hvad netværksdeltagelse normalt koster. Tovholderiet har således kostet 900 kr. pr. sæson pr. deltager. - Det er OK med betaling, men den må ikke være for høj i Jammerbugt Kommune. Dels er nogle med i andre netværk, og dels er det et lokalt netværk i en landdistriktskommune, her må prisen ikke være for høj. - Når det gælder indlægsholdere, er det vigtigt at matche dem til målgruppen. Grontmij- Carl Bro er for store og håndværkere i Jammerbugten tilsyneladende uinteressante for dem, mens et mindre firma som Energihuset i Sæby havde den rigtige profil, fokus på Vendsyssel og stadig meget høj fagligt niveau. - Det er også vigtigt, at der ikke alene tales generelt f.eks. med radon og PCB men at der også anvises konkrete metoder og disse metoder vurderes - eller der fortælles om erfaringer fra praksis. Med andre ord at vi kommer så tæt på som muligt at klæde håndværksmester på til at kunne gå ud at implementere metoden i egen virksomhed. - Endelig anbefaler jeg, at der åbnes op, dvs. at man fortsat inviterer kommunens Teknik & Miljø-folk, dvs. at der sidder folk fra flere sider af en byggesag omkring samme bord til fælles kompetenceudvikling. - Det er også muligt at åbne udover kommunegrænserne det giver ikke altid mening at holde spændende indlæg og kompetenceudvikling for sig selv, håndværkerne arbejder jo også til daglig i vid udstrækning udover kommunegrænsen. Den samlede konklusion er, at deltagerne har fået stort fagligt udbytte af netværket i både Runde 1 og Runde 2, især på basis af støtten fra hhv. Væksthus Nordjylland og SmartCityDK, men at rekrutteringen var vanskelig, og vi gerne ville have været flere deltagere. Jeg håber, at evalueringen er nyttig. Venlig hilsen som tovholder for Håndværkernetværket Mette Hyldgaard Roussis Tel

16 BILAG 5 - Oversigt over deltagere i telefoninterview Anders Golding, Golding Byg ApS Halkærvej 15, 9490 Pandrup. Telefon Mail: Johannes Nielsen, Nørhalne VVS A/S + EN ARBEJDSLEDER Bygaden 11, Nørhalne, 9430 Vadum. Telefon: , mobil: Mail: Søren Holdensen, Murermester Søren Holdensen A/S Østergade 4 st. th.9440 Aabybro Telefon: , mobil Mail: Jan Præstegaard, Mariendal El A/S Bransagervej Pandrup Telefon: , mobil Mail: Mogens Poulsen, Gjøl VVS Østergade Aabybro Telefon: mobil: Mail:

17 BILAG 6 - Forslag til kursusforløb.

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Årsrapport. Studievalg Østjylland

Årsrapport. Studievalg Østjylland 2014 Årsrapport Studievalg Østjylland Indhold 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Evaluering af. Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune. Af Bent B. Andresen

Evaluering af. Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune. Af Bent B. Andresen Evaluering af Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune Af Bent B. Andresen April 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 5 Del 1: E-læringsforløb... 8 Del 2: Skriveforløb... 16 2 Forord

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Et projekt varetaget af Projektcenter Sønderjylland med Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuner Peter Rosendal Frederiksen CABI, Center

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER

BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER Række Spørgsmål fra Interviewer Svar fra Informant rå tekst 1. Person. Refererende 3. Person. Commen Sence tolkning 1 Intro Jeg ved ikke, om I har fået det,

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere