Hvoraf kommer navnet Posthaven?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvoraf kommer navnet Posthaven?"

Transkript

1

2 Hvoraf kommer navnet Posthaven? Tofterne, hvor Posthaven i dag ligger, tilhørte helt tilbage til begyndelsen af 1700-tallet Grenaa By. I tiden efter 1720 blev området mange gange benævnt Posthaugen. Denne eng eller hauge stillede byen til gratis benyttelse for postrytteren mellem Grenaa og Aarhus. Postrytteren var indrømmet: Fri Græsning for Posthesten i Posthaugen. Mathias Rauch, omtales i 1751, som postrytter i 26 år på denne strækning. I nyere tid fik gaden, fra Vestergade forbi skolen, navnet Posthaven. I 1800-tallet græssede byens heste på området, og senere blev der afholdt dyrskuer og ringridderfester på stedet. Lille Peter var også med til dyrskuet med sin gode pru-hest i 1914 Før omlægningen til Posthaven i 1989 var det Vestre Skoles sportsplads. Dyrskue 1926 Dette er oprindelsen til navnet for Posthavens ældreboliger og Posthavecentret. I redaktionen: Jytte Hald I redaktionen: Svend Nielsen

3

4 Arkitekt Lars Sommer fortæller: Mit firma, Djursland Arkitekterne ApS, som nu ikke er aktivt, endte med at få overdraget ansvaret for arkitektarbejdet og byggeledelsen på Posthaven. Der var to måder et rådgivningsfirma kunne få byggeopgaver dengang. Enten dalede de som appelsiner ned i ens turban, eller også var det et sejt træk op ad bakke i årevis. Posthaveprojektet hørte helt klart til sidste kategori. I et ringbind fra 1987 med titlen Plejehjem/ældrecenter i Grenaa er der fem navne som ofte dukker op i referater. Det er foruden mit eget, Henning Christensen, Frede Frandsen, Ninna Thomsen og afdøde Knud Kirkegård. Sidstnævnte, der var leder af et rådgivende ingeniørfirma i byen, koordinerede projektmager-arbejdet, som gik ud på at definere en erstatning for De gamles Hjem i Lillegade. Til det formål skulle der findes en byggegrund. Han bad om min mening, når han havde et forslag, men det var tommelfingeren nedad, indtil han præsenterede grunden, som Posthaven i dag ligger på. Så begyndte for alvor det seje træk med at gøre projektet grydeklart. Vi skulle have lavet et byggeprogram med krav til boliger og oplæg til centerfunktioner. Dernæst skulle der laves en plan, som kunne overbevise skeptikerne om, at der var plads på grunden. Der var mange sten på vejen, som skulle fjernes. Politisk skulle man lige fordøje de nye idéer om ældreforsorg, som betød, at der skulle laves rigtige boliger med køkken og bad, hvor huslejen blev betalt af beboerne, som så selv kunne disponere over restbeløbet. Lommepengebegrebet forsvandt for altid. Der blev gennemført en lokalplan, som sikrede, at Vestre Skole kunne få en ny boldbane på den sydlige side af åen. Der var usikkerhed om jorden kunne bære, hvortil Knud Kirkegård bemærkede, at hvis de græssende køer ikke sank igennem, så ville skoleeleverne heller ikke gøre det!

5 Der var mange, som var betænkelige. Man kan da ikke bygge i den sump! Der er så fugtigt i området, at der vil være permanent mosekonebryg! Ældreboliger kan da ikke være i flere etager! Folk skal da kunne komme fra bolig til center indendørs. Lignende udsagn var der mange af. Et af de mere muntre udsagn, set fra en arkitektvinkel, kom fra en politiker, som sagde: Der er da ingen grund til at lave en lokalplan for området, når vi alle er enige om, at ældrecentret skal ligge der! Knud Kirkegård fik ikke noget ud af sin indsats, da hans firma ikke længere eksisterede, og ingeniørarbejdet dalede ned i A/S Samfundstekniks turban. Primo 1995 kunne der så afholdes licitation over byggeriet, og stort set alt forløb herefter, som planlagt frem til indvielsen, hvor jeg husker, at borgmester Arne Jessen i sin tale bemærkede, at hvis man denne dag skulle træffe beslutning om projektets gennemførelse, så ville det blive et nej på grund af den økonomiske situation. Da tænkte jeg, at så var det måske alligevel godt, at vi havde skubbet projektet fremad, selvom det heller ikke denne gang lykkedes os at være blandt de absolut første i Danmark. Men vi var dog tidligt nok ude til, at Posthaven trak flere tusinde besøgende, som ville se, hvordan Grenaa Kommune havde løst den opgave. Under titlen Integreret ældrecenter i Grenaa Anlægs- og driftsøkonomiske beregninger, dateret , sammenfattede tidligere nævnte persongruppe en ganske diger rapport, som kunne danne grundlag for en politisk beslutning om byggeriet. Denne rapport kom senere til at danne grundlag for udskrivning af en arkitektkonkurrence, som jeg da var så heldig, at mit firma blev indbudt til at deltage i. Arkitektkonkurrencen blev afgjort i sommeren 1993 med mit firma som vinder. I fl. konkurrencebetingelserne skulle byggeriet være startet februar Men da rådgivningsaftalen først blev underskrevet april 1994, var der tale om en betydelig forsinkelse. Så er vi kommet indenfor i det nye cafeteria, hvor håndværkerne har travlt med diverse monteringer.

6 Frede Frandsen, fhv. forretningsfører for De Vanføres Boligselskab. rammebevilling, som gjorde, at ting måtte udgå fra projektet. Men det ligger dog fast, at vi med dette byggeri rækker langt ind i år Med disse ord tog han det første spadestik og ønskede kommunens borgere tillykke med projektet. De øvrige tre personer som skulle foretage første spadestik var: borgmester Arne Jessen, formanden for De Vanføres Boligselskab, Ivar Rasmussen, formanden for Ældre- og Handicaprådet i Grenaa, ved Holger Grønborg. Der var megen symbolik i vejret ved det første spadestik den 21. marts 1995 til Posthavebyggeriet. En stormagtig blæst gik gennem marv og ben, og vinden demonstrerede på denne vis, at det var første spadestik til et projekt, hvorom der havde stået megen blæst, og der havde været megen modvind undervejs. Posthavecenteret havde været 7 år undervejs. 7 år med lange og hårde politiske drøftelser og grundig planlægning af center, boligernes udformning og placering. Formanden for Familie- og Kulturudvalget, Erik Hoberg, sagde i sin tale ved spadestikket, at nu skal vi i gang. Der skal graves meget jord af, så derfor er der indforskrevet hele 4 personer til at forestå byggeriets første spadestik. En af dem var formand for teknisk udvalg Henning Christensen, som havde været projektets største ildsjæl. Han nævnte, der havde været megen politisk debat i byrådet om projektet. Han nævnte at hver sten er blevet vendt i denne sag, men han ærgrede sig over, at der var lavet en Lars Sommer havde med sit projekt skabt rammerne for byggeriet, og det var nu op til brugerne at udfylde rammerne. Der blev nedsat adskillige studiegrupper. Det var repræsentanter for: Pensionistforeningen, Ældresagen, Dansk Handicapforbund, personalet og leder på De Gamles Hjem i Lillegade. m.fl.. Herudover var flere forvaltninger i kommunen involveretikke mindst De Vanføres Boligselskab. Ægteparret Mogensen var blandt de første beboere i Posthaven

7 Den 24. november 1995 blev der budt til rejsegilde, og den traditionelle krans var hejst op i en byggekran på pladsen. Dagbladet Djursland skrev i sin omtale af rejsegildet, citat: Omgivelserne mindede mest af alt om kulisserne til gyserfilm eller om stedet for et vildt techno- party, citat slut. Rejsegildet forgik i kælderen under centerbygningen, og der var råt og koldt i kælderen. Formanden for De Vanføres Boligselskab, Ivar Rasmussen, fortalte ved rejsegildet, at byggeriet løb op i ca. 40 mill. for centeret og de 45 ældreboliger. Han sagde videre, at kommunen snart skal i gang med planlægning af nye ældreboliger, idet 45 var skrevet på venteliste til de 35 boliger, som kommunen visiterer til, mens hele 56 personer var skrevet op til de 10 boliger som boligselskabet rådede over. Efter rejsegildet var der inviteret til pressemøde på De Gamles Hjem i Lillegade. Det blev til en god og minderig eftermiddag. Efter at byggeriet blev færdigt, har der været adskillige besøgende fra nær og fjern, som gerne ville se det færdige projekt. Projektet har også vakt interesse uden for Danmarks grænser, idet projektet, som det eneste i Danmark, blev præsenteret for EU s boligministre i efteråret 1999, i forbindelse med en rapport for at markere De Forenedes Nationer`s år for ældre mennesker. I rapporten nævnes Posthaven som et godt eksempel på et projekt til at løse ældre menneskers behov for bolig.

8 Forhallen Birgit Jensen, overassistent, sekretær Birgit er på kontoret, hvor hun tager pulsen på alt, hvad der sker i huset. Birgit fortæller, at der nu i forsommeren 2006 er 100 ansatte med tilknytning til Posthaven inc. social-og sundhedshj. og at 425 borgere i eget hjem modtager 1500 timers hjælp ugentlig. Irene har travlt Inge Fanger, assisterende områdeleder Administrerer det daglige arbejde med sygepl. og social-og sundhedshj. Posthaven er et uddannelsessted både for sygepl. og social- og sundhedshj. Inge planlægger ferie og afløsning både for Posthaven og for området Anholt. Forhal: Når man træder ind ad hoveddøren fornemmer man, at det er et hus der summer af aktivitet. På opslagstavlen kan alle følge med i, hvad der skal ske den pågældende dag. På stueplan og på første sal er den ene fløj af Posthaven indrettet med plejeboliger for demente med særlige behov, Kærnehuset. Der er boliger for 6 beboere på hver etage. Ved skranken er der stor aktivitet om formiddagen. På billedet t.v. ses holdet fra Ældre hjælper Ældre, som formidler kontakten mellem frivillige og borgere, som har behov for en håndsrækning. Her sælges også billetter til div. arrangementer og modtages tilmeldinger. T.h. ses Henning ved Venneforeningens udstillingsskab, hvor han står for salget.

9 Kærnehuset og aktiviteter på 1. sal Inge Aagård er den daglige leder af Kærnehuset, som er indrettet, så hver beboer har egen stue. Derudover er der fælles spisestue og hyggelige fælles opholdsrum. På billedet i midten sofahygge og til højre er medlemmer af Venneforeningen på besøg til jul Hvert år overrækkes julegaver til hver afdeling. Det år var der købt DVD-afspiller og en kurv med lækkerier, begge dele blev med glæde modtaget. En del af gruppen som laver Lydavis Lydavisen blev startet i 2001 med Gerda Svendsen som initiativtager, siden er flere kommet til. Stoffet, som bliver indlæst på bånd hentes fra Grenaa Bladet, bliver sorteret og kopieres om tirsdagen. Torsdag indlæses teksterne. I alt 13 personer fordeler arbejdet. 30 brugeres modtager bånd hver lørdag. Det er også muligt at få krøllerne sat i Posthavens frisørsalon på 1. sal Et hjørne af Pejsestuen er indrettet med billardbord. Samme sted spilles der kort og laves andre sammenkomster. Koncentrationen ved spillebordet er stor.

10 Heidi skriver om aktiviteterne i Posthaven: I 10 år har det myldret, kriblet og krablet i Posthaven en strålende og lys bikube fyldt med mange rum, hvor det summer af forskellige aktiviteter både om formiddagen, eftermiddagen og aftenen. Til hverdag og fest fylder de mange brugere, frivillige og personale rammerne ud med samvær og kontakt. Tilsammen danner de et smukt billede med varierende mønstre og farver, som skaber mangfoldighed og udsyn. Eller sagt på en anden måde: Nyt liv, hvor leg, læring og væren er i højsædet. Det har udmøntet sig i mange forskelligartede aktiviteter, som har fundet til huse i Posthaven i Grenaa kommune frem til i dag, hvor vi skriver Der er aktiviteter for både mænd og kvinder. - Noget, hvor hænderne bliver brugt, men også områder, hvor intellektet bliver udfordret. - Der er aktiviteter, hvor latter og humor udfolder sig, men til andre tider er der mulighed for at drøfte alvorlige og vanskelige ting. - Kroppen bliver rørt, og det musiske tilgodeses i lige så høj grad. - Sidst, men ikke mindst, er der i Posthaven aktiviteter, hvor du kan føle, at du er en del af et fællesskab, som i dagligdagen giver livet mening. Mit håb er, at fremtiden også vil byde på aktivitet, trivsel og tryghed i Posthaven. Hjertelig til lykke! Heidi Kjeldsen, ledende ergoterapeut i Posthaven Raske gutter med gang i madlavningen i borgerkøkkenet

11 Aktiviteter De nye tider trænger sig på og med dem er mobiltelefonen kommet til mange i den ældre generation. Derfor blev en 6. klasse fra Vestre Skole inviteret til at lære dem at sende sms er. Godt samarbejde mellem generationerne. I efteråret 2005 kunne man markere 10-årsdagen for lappestrikning til tæpper. Der blev uddelt diplomer for dem, der var med fra starten, og her viser en gruppe deres fine hatte. I baggrunden ses et stort tæppe. Øverst er fra Oasen, hvor damerne er i gang med at kniple. På tæppedagen blev alle opfordret til at møde med hatte.

12 Udendørs stemning Sansehaven: Posthaven ligger i et dejligt område, som grænser ned til åen. Ved vandkunsten kan man nyde solen, eller man kan finde skygge i pavillonen og få en sludder, mens ænderne rapper og venter på en brødskive. Storken kom på besøg en sommer, men fandt vist beboerne lidt for gamle til, at det kunne give afkom i boligerne. I området øst for bygningerne var der tidligere et drivhus, det væltede og knustes i en storm, men nu er et nyt havehold i gang med beplantning og såning. En yndet udendørssport er petanque, hvor Dorthe holder orden i regnskabet.

13 Motionsrum og pejsestue På første sal findes et dejligt motionsrum, som mange benytter sig af. Dette kræver et specielt brugerkort. Man tilmelder sig til et hold og får tildelt to tider om ugen, til at få strakt arme og ben og holde gigten i ave. Alle får instruktion før man bliver sluppet løs og arbejder på egen hånd. Billardbordet er godt, når man til gymnastik skal ud at trave en tur til taktfast musik. Stolene står parat til siddegymnastik, og forskellige redskaber ligger klar til brug.

14 Køkken og Café køkken Der er ved at danne sig kø, når maden er klar Det smilende, venlige køkkenpersonale står klar til at ekspedere de sultne middagsgæster. Køkkenleder Birthe Hansen længst til højre. Frokostbuféen er altid lækker og med stort udvalg Mange borgere samles i caféen til middagsmåltidet Rødvin er godt og sundt, det ved enhver.

15 Fælles samvær både i telt og i caféen Posthavens beboere bliver inviteret til grillaften hver sommer. Køkkenet har lavet salatbar, grillen sprutter lystigt. Stemningen er god i den lune sommeraften. Efter maden serveres der kaffe og kage. Arrangementet bliver til i samarbejde med damerne i Loppen og Venneforeningen. I caféen afholdes mange arrangementer, som hver især trækker mange gæster. Til jul og påske kendes køkkenet for de gode frokoster. Man samles til underholdning både eftermiddage og aften, dels til spisninger, kaffebord og meget mere. Ingen arrangementer kan afvikles uden frivillige hjælpere. Dette bliver påskønnet med en høstfest hvor alle de frivillige bliver inviteret på middag, med musik og taler.

16 Kælder under hele huset Foruden lager- og depotrum, vaskerum for beboerne og foreningernes depotrum, foregår der en masse ting i kælderetagen. Hernede spilles der dart og afholdes skydeøvelser, og i vintertiden spilles der petanque. Fra starten var der indrettet et stort snedkerværksted. I den ene ende var der plads til stenslibning. Denne del blev siden skilt fra, og dette rum blev starten til det PC. rum vi kender i dag. Den nystartede genbrugsbutik fik plads i det ene hjørne af det fremtidige computerrum. Senere flyttede Loppen i eget lokale andet steds i kælderetagen. Der spilles Dart.

17 Vi kan starte vores rundtur i kælderen med et kig hen ad den lange gang. Øverst ser vi til højre dørene til værksteder og datastue, og på den anden side ligger foreningernes depotrum. I midten husets pedel, Bo, som har været i Posthaven siden starten i Han fulgte med fra Lillegade. Bo styrer alt det praktiske både inden døre og udenfor på Posthavens store areal. På billedet øverst er der gang i teknikken. Til venstre Solstrålens redaktion. Solstrålen er Posthavens månedsblad. Redaktionen består af Kaj, Leif og Jytte. Solstrålen 5 årsudgaven 2001 Den 10. sept oprandt den store dag, da Ninna kunne klippe den røde tråd over og erklære datastuen for åben. I midten de frivillige vejledere, der har gjort pionerarbejdet - og så kom der gang i computerne.

18 Posthavens Venneforening Venneforeningens historie går hele 20 år tilbage, idet der på Lillegade blev startet en Venneforening i Denne gruppe fortsatte i Posthaven og yder et stort frivilligt arbejde. Vennernes særlige kendetegn er de røde trøjer. Hver sommer inviteres beboerne på en udflugt i bus. I 2006 gik turen rundt om hele Norddjurs Kommune med Niels Erik Iversen som turistfører. I samarbejde med A.J. Huset bliver der forår og efterår lavet modeshow, hvor 5 af Vennerne er modeller og viser det sidste nye modetøj Julebanko og forårsbanko er populære aftener. Det er mest sponsorerede gevinster og giver et pænt overskud til foreningens videre arbejde.

19 Posthaverådet består af 7 medlemmer, formand, Jytte Lykke Pedersen. Posthaverådets formål er, at aktiviteterne i Posthaven er styret af borgerne. At sikre sammenhæng i tilbud til pensionister og handicappede i Grenaa kommune, og at sikre et godt samarbejde mellem borgerne, lokalrådet, personalet og ledelsen. Posthaverådet er med til at ansætte personale i centerdelen og udtaler sig om budgetter. Posthaveråd og Lokalråd Lokalrådet består af 7 medlemmer, formand, Jytte Lykke Pedersen. Lokalrådets formål er at give borgerne i lokalområdet medindflydelse og medbestemmelse på den service der ydes i lokalområdet. Lokalrådet har en lang række beslutningsopgaver og skal, bl.a., sammen med ledelsen sikre, at borgerne i området og brugerne af Posthaven får mest muligt ud af brugen af Posthavecentret.

20

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

-Kuller- vores egen avis

-Kuller- vores egen avis Socialpsykiatrien på Bornholm December 2013 februar 2014 -Kuller- vores egen avis Velkommen til Ø-kuller Dette er en minimalistisk designerudgave af 4. nummer af Ø- kuller. Redaktionen vil gerne inddrage

Læs mere

12 hverdagsfortællinger

12 hverdagsfortællinger inter 12 hverdagsfortællinger KOLDING KOMMUNE Forord I denne pjece finder du 12 såkaldte hverdagsfortællinger til inspiration for tilbudsgiverne i forbindelse med Kolding Kommunes udbud af nyt plejecenter

Læs mere

JYLLINGEHALLEN 40 ÅR 2011 JYLLINGEHALLEN 40 ÅR

JYLLINGEHALLEN 40 ÅR 2011 JYLLINGEHALLEN 40 ÅR JYLLINGEHALLEN 40 ÅR JUBILÆUM 2011 1 JYLLINGEHALLENS BESTYRELSE Lars Lindskov Formand (andelshaverne) Ole Gylling Hansen Næstformand (JGI) Anne-Marie Kristensen Kasserer (andelshaverne) Lene Lindberg Nielsen

Læs mere

Nummer 72. for Øster Brønderslev og Hallund området

Nummer 72. for Øster Brønderslev og Hallund området LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Forårsfest - Byfest - Udvikling eller afvikling? Mejerier - SPAR - Lokalpolitik - Bålhøjfestival Samlingshus - Borgerforeninger - Vindmøller Skolen

Læs mere

baptist.dk 5 Fællesskab Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 5 Fællesskab Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 5 Fællesskab Forsmag på jubilæet Jubilæumsudvalgets formand, Trine Engbo Sørensen, indvier os i sine drømme om en fejring i 2014,

Læs mere

INDHOLD I DAGLIGDAGEN. på plejehjem

INDHOLD I DAGLIGDAGEN. på plejehjem INDHOLD I DAGLIGDAGEN på plejehjem INDHOLD I DAGLIGDAGEN på plejehjem et temahæfte udgivet af indhold Forord 6 Masser af muligheder 9 Et fællesskab du ikke selv har valgt 17 På beboernes præmisser 23 Alderdom

Læs mere

ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2007 - et hav af opgaver ÅRBOG 2007 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem. broderkredsen

Læs mere

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Juni 2009 På toppen i Stilledal side 10 Modelprojekt 1:1 side 12 Boligpakke 2009 Foto: Thomas Brolyng Steen. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Vi har ventet meget længe på, at regeringen

Læs mere

Nors - Tved Tidende. Stor festivitas i Parken. Cykelsti til Nors. Erland slutter ringen. Juli - august 2013 4. udg. - årg. 9

Nors - Tved Tidende. Stor festivitas i Parken. Cykelsti til Nors. Erland slutter ringen. Juli - august 2013 4. udg. - årg. 9 Nors - Tved Tidende Juli - august 2013 4. udg. - årg. 9 Erland slutter ringen. Stor festivitas i Parken Cykelsti til Nors Borgerforeningen takker for det flotte fremmøde i Parken Indledning Allerede nu

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 Tirsdag den 7. december 2010 samledes ca. 70 pensionister i Køge Boligselskab til middag, hygge og dans i Kulturhuset efter den årlige tur til Tyskland. Formand Faye

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Houlkær Nyt. Skriv om dit liv i Houlkær Onsdag den 26. september inviteres alle i Houlkær til at skrive om deres hverdagsoplevelser i bydelen

Houlkær Nyt. Skriv om dit liv i Houlkær Onsdag den 26. september inviteres alle i Houlkær til at skrive om deres hverdagsoplevelser i bydelen Houlkær Nyt Nr. 4 September 2012 Skriv om dit liv i Houlkær Onsdag den 26. september inviteres alle i Houlkær til at skrive om deres hverdagsoplevelser i bydelen I dette nummer kan du bl.a. læse om: Siden

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank Fastelavn - Gadespejl - Udkantsområder - Dagplejen

Læs mere

AUGUST 2015 LÆS INDE I BLADET OM DE MANGE SPÆNDENDE TILBUD OG AKTIVITETER FOR DIG OG DIN FAMILIE SPORTS- OG KULTURLIVET I BRYLLE

AUGUST 2015 LÆS INDE I BLADET OM DE MANGE SPÆNDENDE TILBUD OG AKTIVITETER FOR DIG OG DIN FAMILIE SPORTS- OG KULTURLIVET I BRYLLE 2015 AUGUST 2015 LÆS INDE I BLADET OM DE MANGE SPÆNDENDE TILBUD OG AKTIVITETER FOR DIG OG DIN FAMILIE SPORTS- OG KULTURLIVET I BRYLLE INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 30.

Læs mere

Nors-Tved Tidende. November-December 2005 2. udgave - Årgang 1. .Indhold: 50 års jubilæum Nors Ældrecenter.

Nors-Tved Tidende. November-December 2005 2. udgave - Årgang 1. .Indhold: 50 års jubilæum Nors Ældrecenter. Nors-Tved Tidende.Indhold: 50 års jubilæum Nors Ældrecenter. Stem på Ole!!! Stem på Ole! Borgerforeningens Varespil flyttet til 8. november. Limfjordsteatret gæster Nors 2. nov. Danmarksmestre i Crocket

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer: Københavns biskop om I troskab mod folkekirken Om samarbejde mellem organisationerne og folkekirken

Læs mere

Indhold af dette nummer:

Indhold af dette nummer: Årgang 2, Nummer 2, juni 2009 Nyhedsbrev Indhold af dette nummer: Forord fra formanden Presse siden sidst Kirsten Kolbys klumme Udflugt med Frivilligcentret www.frivilligvest.dk Et par ord fra redaktøren

Læs mere

VESTBYAVISEN Juni 2006 Kvarterløft 2001-2007

VESTBYAVISEN Juni 2006 Kvarterløft 2001-2007 VESTBYAVISEN Juni 2006 Kvarterløft 2001-2007 VESTBYENS SK8 POOL Indvielse af den nye skater pool Lørdag d. 13. maj 2006 indviede Skaterforeningen Knæk og Bræk og Kvarterløft den sidste del af lege-/skaterområdet

Læs mere

VÆRKSTEDET. - 25 år i Østergade. - I Østergade 40 ka alt la sig gøre!

VÆRKSTEDET. - 25 år i Østergade. - I Østergade 40 ka alt la sig gøre! VÆRKSTEDET - 25 år i Østergade - I Østergade 40 ka alt la sig gøre! De gamle håndværk lever i Århus Udgivet af: Værkstedet Østergade 40 8000 Århus C Tel. 86195321 i anledning af Værkstedets 25 års jubilæum

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015 Med andre øjne besøger Odinsgård - side 4 Alt sejler i Havnehusene - side 8 Afdelingssekretærer med mange opgaver - side 13 Ordinære afdelingsmøder foråret 2015 - side 15 t 4 8 13 15 med andre øjne Skræppebladet

Læs mere

Nyt fra Projekt Mere Naboskab

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 1. udgave, 2. årgang Marts 2014 I dette nummer kan du læse om alle de spændende tiltag, der for tiden blomstrer op i Holluf Pile: Aftengågruppe fredagscykelture

Læs mere