Fællesbladet. Nr. 6 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Møde med borgmester Wammen 16. november årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Nr. 6 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Møde med borgmester Wammen 16. november 2010. 22. årgang"

Transkript

1 Nr. 6 november 2010 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 171 børn i Malling Skoles SFO dystede i syv discipliner ved SFO'ens OL. Side 14 Der var kæmpe opbakning til Biograf-Per, da han holdt borgermøde. Side 2. Møde med borgmester Wammen årgang Fællesbladet udgives af Fællesrådet, der består af: Andelsboligforeningen Gartnergården Agerly Grundejerf. Ajstrup Forsamlingshus Ajstrup Landsbylaug Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerf.Amalieparkens Grundejerf. Askelunden Bakkehusene Ejerlaug Beder Butikstorv Beder Børnecirkus Beder Fritidsklub Beder NV. Grundejerf. Beder og Malling Ungdomsskoler Beder Ungdomsklub Beder Øst-Ejerlav Beder-Malling Bibliotek Beder-Malling Boligforening Beder-Malling Bridgeklub Beder-Malling Pensionistforening Beder-Malling Idrætsforening Beder-Malling Lokalhistorisk Forening Bofællesskabet Annehuse Brugerrådet Byager Andelsboligf. Byagerparken, Afd.-bestyrelse Børneh. Ajstrup Gl. Skole Børneh. Stenhøjgård Cantabile-koret Chrysillis Koret Dagtilbud Beder Syd Dagtilbud Beder Øst Det kreative Værksted Digevænget Grundejerf. Egelundparken Afd. bestyrelse Egnsarkivet Beder-Malling Engdalgårds Grundejerf. Erik den Røde Eskegården Lokalcenter FDF Beder-Malling Friluftsgården i Fløjstrup Fulden Bakker Grundejerf. Fulden Beboerforening Fulden Mølle Andelsf. Fælles Fritid Fælleshaven i Beder Grundejerf. Byagervænget Grundejerf. Morænen Grundejerf. Præstelodden Grundejerf. Regnbuen Grundejerf. Vilhelmsborg Grundejerf. Vilhelmsborgvænget Vest Grundejerf. Malling Østerskov Grundejerf. Mariendal Havbakker Grundejerf. Skovlyst Grøn Guide Hyttefonden Egehytten Jordbrugscenter Århus Jysk Ponyvæddeløbsforening Kirkeager Grundejerf. Kirkebakken 80, Andelsf. Kvindekoret Englevild Lions Club Lysningen Andelsf. Majsvænget Andelsf. Majsvænget Grundejerf. Malling Dagtilbud Malling Fritidsklub Malling Menighedsråd Malling Syd Beboerf. Malling Ungdomsklub Malling Vandværk Malling Varmeværk Mallinghuse Andelsf. Menighedsrådet Beder Midgården Musik i Malling Nordea Nyløkkevej Andelsboligf. Seldrup Bakker Ejerlaug SFO Fristedet Skolebest. Beder Skole Malling Skole Skovly Grundejerf. Socialdemokratiet Sol og Vind Bofællesskab Spiren Amatørteater Stenhøj Beboerf. Svendgården Legepl. Timbale Vejlgårdens Grundejerf. Venstre Århus Vildrosen Bofællesskab

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. red.) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf.: Heino Hermann Krüger Stenhøjgårdsvej 22, Malling Tlf.: Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf.: Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf.: John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Tlf.: Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf.: Jørgen Bak (layout) Kirkebakken 23, Beder Tlf.: Poul Lorenzen (kasserer) Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf.: Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr. 1: 29. november udk. uge 2 nr. 2: 7. februar udk. uge 11 nr. 3: 4. april udk. uge 19 nr. 4: 6. juni udk. uge 31 nr. 5: 15. august udk. uge 38 nr. 6: 10. oktober udk. uge 46 Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s til samtlige husstande i Beder-Malling-Ajstrup-området. Mange vil støtte Malling Bio Af BJørgen F. Bak, redaktionen iografdirektør Per Hauberg havde indkaldt alle og enhver til møde i biografen søndag den 31. oktober kl 16:30. Og invitationen blev opfanget - salen var fyldt til bristepunktet. Anledningen var, at Per ville orientere om biografens truede skæbne, fordi det snart er slut med de kendte 35 mm filmspoler - fremtiden er digital. Overgangen sker hurtigt - om et år kan der ikke længere fås filmspoler. Så Per skal have anskaffet digitalt udstyr, og det er dyrt. Op mod 1,6 mio. kroner. For at kunne rejse pengene, ville Per gerne kunne dokumentere, at der er lokal opbakning til biografen. Og det beviste den mere end stuvende fyldte biografsal. Til at bære denne opbakning videre, Artikler Fællesrådets halvårsmøde: Stor interesse for skovrejsning... 3 Fællesrådets aktiviteter i det forgangne år... 4 Fuld fart på Beder-Malling Bridgeklub... 8 Lions ungdomsudveksling - sommeren Beder-Malling Pensionistforening... 9 Offentlig debatmøde med Borgmester Nicolai Wammen...16 Læserbrev: Sæt farten ned på Kirkebakken Amatørteatret Spiren Ny klinik for Idrætsmassage i Beder Egnsarkivet efterlyser billeder Malling Multibane: Kæmpe julemarked Faste rubrikker Beder Sogn Kirkenyt Grøn Guide... 9 Eskegården Kalenderen Malling Skole Beder Skole Landbetjentens klumme Kirke & Sogn - Kirkeblad for Malling Pastorat Beder og Malling fritids- og ungdomsklubber Legepladsen Svendgård i Beder BMI-bladet, Beder Malling Idrætsforening Telefonliste Sådan sendes indlæg til bladet Stof afleveres enten pr. brev eller Sæt ikke fotos i tekstfilen, men aflever dem i separate filer. Billeder skal have filformatet JPG eller TIF i fin opløsning. Bevar det oprindelige skannede eller digitale foto. Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. bliver der nu skabt en støtteforening. Efter mødet var der lagt lister frem, og tilmeldingerne væltede ind. Listerne ligger fortsat fremme i biografen, når du får dette blad i hånden. Så hvis du vil være med, kan du fortsat nå det, ved at skrive dig på listen i biografen. Efter Pers præsentation i sædvanlig finurlig stil, myldrede det frem med konkrete tilbud og forslag om støtte til biografen. Musiker Heino Hermann Krüger donerede på stedet 50 cd er, som bliver solgt som støtte til biografen. Der kom også tilbud om at lave kulturelle arrangementer, hjælp til håndværksmæssige opgaver, forslag om fadderskaber med mere. Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. 2 Nummer 6/2010

3 Nyt fra Fællesrådet Af Jørgen F. Bak, Fællesrådets forretningsudvalg Stor interesse for skovrejsning Mogens Brøchner-Nielsen beretter om planerne for træplantning langs vejene. år var skovrejsning temaet for I Fællesrådets halvårsmøde. Over 50 mennesker mødte op i Beder Sognegård den 28. september for at høre om planerne. De blev præsenteret af projektchef Ole Skou Rasmussen fra Natur og Miljø i Århus Kommune. Der arbejdes med planer om etablering af en rekreativ skov fra Mårslet, gennem den grønne kile mellem Beder og Malling og ned til rundkørslen ved Ajstrup. Det skal altså ikke være en kompakt skov, hvor der skal produceres masser af træ, men nærmere et naturområde, hvor træer er et væsentligt element, og hvor der vil være gode muligheder for os, der bor i området, til at komme ud og nyde naturen. Etableringen af skoven vil ske i tæt samarbejde med lodsejerne. Skovrejsningen er også en god grundvandsbeskyttelse. Området mellem Beder og Malling er en del af et vigtigt drikkevandsreservoir men drikkevandet er dårligt beskyttet, fordi der er tynde lerlag i området. Sideløbende med skovrejsningsplanen arbejdes der med udvikling af vådområderne som en beskyttelse mod mulige kraftige regnskyl som følge af klimaforandringer. Fællesrådets aktiviteter Formand for Fællesrådet, Jørgen Friis Bak, beskrev Fællesrådets aktiviteter i det forløbne år. Se beskrivelsen på næste side. Efter denne gennemgang præsenterede Mogens Brøchner-Nielsen fra Fællesrådets forretningsudvalg en plan, som forretningsudvalget arbejder med, om at fejre Fællesrådets 25-års jubilæum i 2011 med træplantning langs veje i vort lokalområde. Efter disse præsentationer var ordet frit. Blandt de emner, der blev taget op, kan nævnes beplantningen langs Damgårds Allé, et manglende stykke fortov langs Fløjstrupvej i Malling, buskfældning i Beder ved skolens idrætsplads og bekymring for indsnævring af Byagervej på vej ud af Beder. Forretningsudvalget Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (arb.) (mobil - helst SMS) Kasserer Kirsten Williams Nyløkkevej 33, 8340 Malling Charlotte Houman Egeskellet 67, 8340 Malling com Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Louis Rolander Kirkeager 4, 8330 Beder Mogens Brøchner-Nielsen Engdalgårdsvej 76, 8330 Beder Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Fællesrådet c/o Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken 41, 8330 Beder Lokal Hukommelse Kig ind på vores hjemmeside og se næsten alt om dit lokalområde Nummer 6/2010

4 Fællesrådets aktiviteter i det forgangne år Jørgen F. Bak, Fællesrådets forretningsudvalg Nye busruter og lidt letbane år blev linie 103 og 102 udskiftet med linie 100, der kører mel- I lem Odder og Hornslet, linie 302, der kører mellem Odder og Beder og line 903x, der kører mellem Hov og Århus. Fællesrådet er overordnet set positiv overfor de ændrede busuter, selvom linie 302 har været lidt problematisk, blandt andet ved at bussen nogle gange var kørt, når passagerer ankom til Beder fra Århus. Det har medført, at nogle eftermiddagsafgange af linie 302 har afgang fra Århus. Endvidere har Fællesrådet kommenteret letbaneplanerne, der er interessante for os, da sammenkoblingen af Odderbanen og Grenåbanen er en del af projektet. Her har vi pointeret, at der bør være hyppige forbindelser helt til Malling og ikke blot til Tranbjerg. Bering-Beder-vejen Sidste efterår var et forslag til vejføringer fremlagt som optakt til en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkning på Miljøet). Der kom mange kommentarer, og kommunens afdeling for trafik og veje har haft travlt med at bearbejde kommentarerne. På det allerseneste har byrådet vedtaget at udskyde anlægningsbevillingen et par år for at spare penge de nærmeste år. Fællesrådet har sammen med de øvrige fællesråd i Århus Syd pointeret vigtigheden af vejen, og at VVMundersøgelsen bør gennemføres nu, blandt andet for at få afklaret alle de usikkerheder, som forslaget til vejføringer har udløst. Veje og stier Sidste år konstaterede vi, at den længe savnede cykelsti fra rundkørslen ved Ajstrup til stranden var kommet på budgettet for 2011/2012. I år er den skredet til Vi har udtalt, at vi kan tåle et enkelt års udsættelse, men så heller ikke mere. Men denne sti er langt fra den sidste vi mener, at vort område mangler mange stier, så vi er nu ved at lægge vægt på næste ønske: en sti langs Kirkebakken til stranden. Og sådan kan vi fortsætte! I årets løb er der blevet etableret fortov med belysning i den nordlige del af Beder, og der er blevet etableret en byport på Ajstrupvej, som endnu ikke er helt færdig. Vi presser på for at få den afsluttet og ser meget gerne, at det bliver med træer, som vi oprindelig har foreslået, men som kommunen afviser. Vi presser også på for at få en løsning for udkørslen fra Damgårds Allé til Oddervej. Alle kender trængslerne om morgenen. Lokale aktiviteter Fællesrådet afholdt generalforsamling på Malling Kro den 9. marts. Den 18. april var det dagen for den årlige Hold rent-dag, i samarbejde med vor grønne guide, hvor der efterhånden er blevet et pænt fremmøde både i Beder og i Malling. Grundlovsfesten den 5. juni i Egelund havde rektor for Folkuniversitetet, Sten Tiedemann, som taler. Den 28. september blev halvårsmødet afholdt i Beder Sognegård. Vi har været nødt til at skifte distributør Restauranten der forener kvalitet, tradition og fornyelse Malling Kro gentager de store successer fra de seneste år Julefrokost arrangement Lækker julemenu & -buffet på kroen eller ud-af-huset Juleaftens take-away 3 retters Juleaftensmenu m. laks, and & risalamande Nytårsaftens take-away Forkæl dig & dine med vor lækre 5 retters luksusmenu Se mere om menuer og priser på: eller kontakt os på eller for Fællesbladet fra PostDanmark til Forbrugerkontakten, og det har beklageligvis medført visse omdelingsproblemer. Men det har betydet, at vi har hørt fra mange, at de er glade for bladet. Og når vi har tid til overs, får vi gjort lidt ved hjemmesiden, www. bma.dk. Planer og byggeri Der er stilhed på planlægningsområdet, efter at kommuneplanen blev vedtaget i december De to lokalplaner i Malling ud mod jernbanen midt i byen og nord for byen er blevet vedtaget. Men kommunen er ved at sætte gang i arbejdet med planstrategi 2011, som forventes at blive en mindre omfattende omgang end den nuværende planstrategi fra Visionen for Egelund Der har været forholdsvis stille om projektet hvis vi skal have ideen realiseret, skal du og dine naboer ud af busken og bidrage til, at vi kan få realiseret visionen. Vi har afholdt et møde med nogle af de kræfter, der vil bidrage til projektet, og har været på besøg i Tommerup, hvor der arbejdes med et lignende projekt. I en høring om biblioteker og borgerservice har vi udtrykt ønsket om et nyt bibliotek i Egelund for vort lokalområde, gerne med en borgerservicefunktion. Møder med politikere og embedsmænd Udover de allerede omtalte møder, har Fællesrådet sammen med de øvrige fællesråd i kommunen holdt dels et møde med byrådspolitikerne, primært borgmester og rådmand for Teknik og Miljø, og dels et møde med embedsmænd i Teknik og Miljø, hvor de overordnede linier i kommunens aktiviteter bliver diskuteret. Det er meget udbytterige møder, som på den ene side giver fællesrådene en god viden om de kommunale aktiviteter, og som på den anden side giver os mulighed for at præsentere lokalområdernes synspunkter. 4 Nummer 6/2010

5 december/januar Høstgudstjenesten blev igen i år holdt udendørs - og heldigvis i tørvejr, som dog ikke holdt hele dagen. Som det fremgår af billederne her på siden, deltog mange mennesker i høstfejringen. Ved gudstjenestens begyndelse bar minikonfirmanderne deres høstgaver frem til alterbordet, mens menigheden med musikalsk støtte fra Århus Brass Band sang den første salme. Efter gudstjenesten blev minikonfirmandernes høstgaver solgt på auktionen, som menighedsrådsmedlem Karsten Tügel igen i år afviklede med stor veloplagthed og overbevisende sælgermanér. Da auktionen var færdig, åbnedes konfirmandernes høstmarked, som bød på mange forskellige aktiviteter, f.eks. amerikansk lotteri, bowling, ponyridning og glidebane. De mange Høstgudstjeneste Høstfejring fine gevinster, konfirmanderne kunne udlodde i forbindelse med deres aktiviteter, havde konfirmanderne modtaget fra en stribe sponsorer bl.a. fra de lokale butikker (se sponsorlisten her på siden). Ud over spændende aktiviteter solgte konfirmanderne også et utal af lækkerier, som lokkede mange kunder til deres boder. Sponsorer ved høstmarkedet Alle de penge, som auktionen, frokostsalget og konfirmandernes høstmarked indbragte, går dels til Projekt Gadebørn i Nigeria, som Beder Sogn har støttet i en årrække, dels til Jysk Børneforsorg/ Fredehjem, som er en frivillig forening, der hjælper og støtter svagtstillede børn, unge og familier fra hele landet. Det samlede høstudbytte blev i år kr ,00 Der skal fra kirkens side lyde en stor tak til de mange, som på den ene eller anden måde har støttet årets høstindsamling. Og tak til de mange som på forskellig vis hjalp til med at få det hele op at stå. Man kan se flere billeder fra årets høstgudstjeneste og høstmarked på kirkens hjemmeside. Emmy Haahr Jensen og Brian Ravn Pedersen Høstmarkedet Følgende butikker og virksomheder har skænket fine gaver til konfirmandernes høstmarked 2010: Aarhus Tekniske Skole Aktiv Hvidevareservice Beder Apoteksudsalg Beder Dyreklinik Entreprenør Ole Mikkelsen Beder Fysioterapi Beder-Malling Bibliotek Beder Pizza og Kebab Hus Bertoni DanBolig Danva Fakta Flowerhome Flügger Farver Genbrugsen, Malling +Kids Klaus Pauls Automobiler Klippestudie LKF Vejmarkering Netto Nordea Pilgrim PokalForum SuperBrugsen Torvets Bageri Tusind tak til sponsorerne - for jeres velvillige støtte til konfirmandernes høstmarked! Nummer 6/2010

6 GUDSTJENESTER Søndag , kl Sidste s. i kirkeåret Brian Ravn Pedersen Matt 11,25-30 Søndag , kl s. i advent Emmy Haahr Jensen Matt 21,1-9 Søndag , kl Familiegudstjeneste Brian Ravn Pedersen Emmy Haahr Jensen Søndag , kl s. i advent Brian Ravn Pedersen Luk 21,25-36 Søndag , kl s. i advent Emmy Haahr Jensen Matt 11,2-10 Søndag , kl s. i advent Brian Ravn Pedersen Joh 1,19-28 Fredag Juleaften Kl Brian Ravn Pedersen Kl Brian Ravn Pedersen Kl Emmy Haahr Jensen Luk 2,1-14 / Matt 1,18-25 Lørdag , kl Juledag Brian Ravn Pedersen Luk 2,1-14 Søndag , kl juledag Emmy Haahr Jensen Matt 23,34-39 Lørdag , kl Nytårsdag Emmy Haahr Jensen Luk 2,21 Søndag , kl Helligtrekonger Brian Ravn Pedersen Matt 2,1-12 Søndag , kl s. e. h. 3 k. Brian Ravn Pedersen Luk 2,41-52 / Mark 10,13-16 Kirkekaffe Søndag , kl s. e. h. 3 k. Emmy Haahr Jensen Joh 2,1-11 Eskegården 7/12 kl og 24/12 kl BABY-SANG I BEDER KIRKE Et musikalsk forløb for de allermindste. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til: Musikpædagog og organist: Lisbeth Gråkjær: FAMILIE- GUDSTJENESTE 1. SØNDAG I ADVENT Søndag den 28. november kl i Beder kirke med efterfølgende fakkeltog til Beder Butikstorv Gudstjenesten markerer på festlig vis både det nye kirkeårs begyndelse og afslutningen på efterårets to minikonfirmandhold fra 3. A og C. Mandagstræf Den første mandag i måneden kl Kirkebilen kører, såfremt den bestilles torsdagen før på tlf mellem kl og Vi drikker kaffe til medbragt brød. Mandag d. 6. december: Benno B. Blæsild; Julens historie fra hedenskab til gaveræs. Benno Blæsild har som verdens eneste juleinspektør stået for julen i Den gamle By siden 1997 og belyser de historiske rødder bag klodens mest udbredte mærkedag. Som titlen angiver, vil der blive kastet lys over, hvordan den oldnordiske, hedenske vinterfest blev forandret til kirkens fødselsdagsfest for Jesus, for siden, Minikonfirmanderne og deres forældre/ familier møder i sognegården kl til en lille afskedsfest, hvor børnene får overrakt en gave fra kirken til minde om deres tid som minikonfirmand i Beder kirke og sognegård. Kl. ca går vi alle i kirke til familiegudstjeneste. Vi tænder det første lys i den store adventskrans, og synger nye og gamle adventssalmer. Efter gudstjenesten samles vi på parkeringspladsen foran sognegården. Her står repræsentanter for Beder Butikstorv klar med fakler. Når faklerne er tændt, går vi i samlet flok ned mod butikstorvet, hvor det store juletræ tændes. Måske kommer julemanden forbi med godteposer, mens vi syngende går rundt om det tændte træ. Herefter serveres der gløgg og julesmåkager. De 9 læsninger i Beder kirke søndag d. 5. december kl Kvindekoret Englevild med solister dir. Winni Kilsgaard Korsang, læsninger, fællessang og solister Foto: Rune Kaeseler Vi fortsætter med mundgodt og mere sang i Sognegården at udvikle sig til detailhandelens største kampagneplatform. Mandag d. 3. januar 2011: Britta Malm; Tasmanien Australiens baghave. Denne smukke ø, der er kronprinsesse Marys hjemland, adskiller sig fra det øvrige Australien ved en stor koncentration af forskellige landskabs-former med et areal på kun 1½ gange Danmarks. Vi besøger Hobart og foretager en vandring gennem øens nationalparker. 6 Nummer 6/2010

7 MINI- Døbte siden sidst Alfred Skousbøll Hermansen Sylvester Hoberg Johansen Lauge Harrits-Nielsen Oskar Suparti Lind Pernille Nielsen Victoria Kongensbjerg Børnekoret (3.-5. klasse) synger torsdag kl i Beder sognegård KONFIRMANDER KORSANG foto: Ulla Nielsen fra korstævne på Silkeborg Højskole Ungdomskoret (fra 6. klasse) synger onsdag kl i Malling sognegård Flere oplysninger: på og hos organist og korleder Winni Kilsgaard mobil HØJSKOLEDAG for Beder og Malling sogne med overlæge Ole Hartling. Reservér allerede nu datoen 29. januar 2011 kl LUCIA Den 13. december er det Lucia dag Det er blevet en god tradition, at efterårets minikonfirmander sammen med medlemmer af kirkens børnekor går Lucia optog på Kristiansgården og Eskegården så tæt på Lucia dag, den 13. december, som muligt. Torsdag den 16. december vil minikonfirmanderne fra 3. A og C samt medlemmer af børnekoret glæde beboerne på Kristiansgården og Eskegården med Lucia sangen og andre advents- og julesange. Alle pigerne vil være klædt i ens hvide dragter og bære lys i hænderne, mens drengene kommer med små hjemmelavede julehilsner til alle beboerne. Børnene vil få nærmere besked om mødetidspunkt. Forældre, bedsteforældre og søskende er velkomne til at være med. EFTERÅRETS MINIKONFIRMANDER I 2010 En stor tak til alle I minikonfirmander fra 3. A og C for en god tid sammen med jer i Beder kirke og sognegård. Også tak til alle I forældre, fordi I så trofast er kommet, hver gang vi har indbudt jer til at være med i børnenes arrangementer i kirkens regi. Det har været en stor fornøjelse at lære børnene at kende. NYE MINIKONFIRMANDER I FORÅRET 2011 Velkommen til I nye minikonfirmander fra 3. B og D, som skal være med fra januar til påske. Hvis I endnu ikke er tilmeldt, eller savner oplysninger om forløbet i foråret, kan I henvende jer til Emmy på mail: km.dk eller mobil: Tilmelding kan stadig nås. Inden juleferien vil I forældre få et brev fra kirken med oplysninger om ugedag og tidspunkt for hvornår vi begynder igen efter nytår. Vi begynder kl med en times tid over aftenens emne. Derefter drikkes der kaffe til det medbragte brød, og senere gælder det forslag fra salen. Søndag d. 28. november: Karl Voss: En Slesviger kom til Danmark Torsdag d. 25. november Menighedsrådsmøde Søndag d. 28. november Familiegudstjeneste Søndag d. 28. november Syng med Søndag d. 5. december De 9 læsninger NAVNE OG ADRESSER Kalenderen Mandag d. 6. december Mandagstræf Mandag d. 3. januar 2011 Mandagstræf Søndag d. 9. januar 2011 Kirkekaffe SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg. Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling, Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling. Tlf Lisbeth Gråkjær, organist, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder, Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Telefon BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen Træffetid: tirsdag - fredag kl Tlf Personligt efter aftale FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Byagervej 197, Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Torkild Stotz, Digevænget 1, Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) Nummer 6/2010

8 Fuld fart på Beder-Malling Bridgeklub Lions Ungdomsudveksling sommeren 2011 Af Knud S. Thisgaard, Lions Club Beder-Malling lighed med tidligere kan Lions Club I Beder-Malling tilbyde én ung pige eller dreng på mellem 17 og 21 år et ophold i udlandet i ca. 3 uger i den sidste halvdel af skoleferien. Du har mulighed for at fremkomme med et ønske om, hvilket land, du ønsker at besøge. Opholdet vil blive opdelt således, at de første 14 dage foregår i en Camp (lejr), hvor du vil være sammen med andre udvekslingsunge fra den øvrige del af verden, der som dig har udvalgt det samme land. Den sidste uge vil du være hos en værtsfamilie, der som udgangspunkt er medlem af Lions. Hvis du ønsker et ophold i et europæisk land betaler Lions Club Beder- Tekst og foto af Dan Zachariassen, redaktionen. Den 11. september markerede Beder-Malling Bridgeklub sit 40 års jubilæum med et heldagsarrangement en bridgeturnering på Malling Plejehjem med en efterfølgende festmiddag i fælleshuset i bofællesskabet Sol og Vind. Der var Jens Aage Rogersen, der for 40 år siden tog initiativ til at samle en flok bridgeinteresserede Beder-Malling borgere, og han deltog selv i jubilæumsarrangementet. Det gjorde også Musse og Thorkild Mortensen, der lige som Jens Aage Rogersen har været med i klubben i samfulde 40 år. Bridge er et forholdsvis nyt kortspil, der så vidt man ved, i sin spæde start for omkring 100 år siden kan føres tilbage til et rent selskabsspil med oprindelse i Tyrkiet og det sydlige Rusland. Det var dog først i 1920-ernes USA man udviklede det bridgespil man kender i dag, og siden har det bredt sig ud over hele verden. I Danmark blev spillet præsenteret i 1927 i De Københavnske Foreningers Bridgeturnering, og det blev hurtigt udbredt over hele landet. Hvem husker ikke scenen fra Matador, hvor Mads Andersen Skjern ved sin ankomst til Korsbæk møder op for at bede om et lån i Korsbæk Bank. Han får som bekendt ikke lånet, men i stedet en belæring om bridgespillets kvaliteter - det var i Gennem de 40 år Beder-Malling Bridgeklub har eksisteret, har der været i alt 12 formænd, og klubbens nuværende formand Kirsten Højen fortæller, at der naturligvis gennem de mange år har været en skiftende interesse for spillet, men at der i de senere år har været en pæn tilgang af nye spillere. Spillet har nok tidligere haft lidt af et ry som overklassens tidsfordriv, lige som man tidligere så det med tennis og golf, men sådan er det bestemt ikke mere forklarer Kirsten Højen. Beder-Malling Bridgeklub spiller på Malling Plejehjem, hvor det hele startede. I dag er bridgespillet et højtudviklet sportsspil, der appellerer til alle, der vil ofre den tid, det tager at sætte sig ind i reglerne. Der spilles altid med en fast Malling hovedparten af udgifterne, således at du alene skal afholde udgifter til lommepenge og ansvars- og rejseforsikring. Vælger du et oversøisk land, må du selv være med til at betale nogle af udgifterne efter nærmere aftale med os. Til gengæld er opholdet længere. Formålet med Lions Ungdomsudveksling er, at vi gennem disse tiltag kan være med til at skabe gode venskaber, stærke bånd, men også en gensidig forståelse for hinanden mellem unge uanset landegrænser, religion og social status. Gennem tiden har vi fået bekræftet, hvor store oplevelser de udsendte unge har haft. makker, og da spillet er så taktisk, som tilfældet er, er det helt almindeligt, at man udvikler sig som bridgespiller hele livet igennem, fastslår Kirsten Højen. Klubben lagde ud for 40 år siden med at spille på Malling Plejehjem. Siden flyttede man til Malling Kro, inden man rykkede til Egelund, som i en årrække var rammen om bridgespillet. Da man for år tilbage skulle indrette et motionscenter i Egelund røg kortspillerne ud, og de er nu tilbage, hvor det hele startede - på Malling Plejehjem. I dag har Beder-Malling Bridgeklub investeret i både en kortblander med tilhørende kortmapper og en Bridgemate en lille computer, der løbende opdaterer resultaterne af spillet. - Det er en nødvendighed, at vi kan tilbyde den nyeste teknik, når vi skal præsentere spillet for eventuelt interesserede, fortæller Kirsten Højen. I hvert fald havde vi ikke færre end 444 besøgende, der i sommer blev præsenteret for spillet ved en række åbent hus arrangementer. Selv om bridge har udviklet sig i retning af en folkesport, er det vigtigt, at der spilles med respekt. Derfor mødes spillerne i Beder-Malling altid under mottoet: Afslappet tone men en seriøs holdning til spillet. Har ovennævnte korte appetitvækker givet dig lyst til at møde andre unge uden at tage på charterferie, bedes du venligst fremsende ansøgning via mail til: eller senest tirsdag, den 30. november Da vi har valgt kun at udsende én person, ønsker vi naturligvis at vores deltager er en god repræsentant for vores club og vort land. Du bedes derfor gerne begrunde din ansøgning om deltagelse og kan du få en god udtalelse fra eksempelvis en sportsforening, en spejderklub eller et firma, hvor du har gjort et positivt indtryk, skader det jo ikke. Alle ansøgere, vil blive indkaldt til en kort samtale med 2 Lionsmedlemmer. Nummer 6/2010

9 En rigtig lyseslukker Af Birte Buhl, Grøn Guide Århus Syd tlf: , Levende lys er indbegrebet af hygge, og vi brænder ca tons lys om året i Danmark, og ikke mindst op til og i julen kommer lysene frem. Men det er egentlig en uhyggelig historie. For de lysende kerter, bloklys og fyrfadlys belaster indeklimaet, blandt andet med sod, der består af kulstof og uforbrændte eller delvist omsatte organiske forbindelser (PAH'er), hvoraf nogle kan være kræftfremkaldende. Derfor er der god grund til at minimere sodpartikler i indendørsluften, fx ved at lufte ud, gøre hyppigt rent og begrænse kilderne til sodpartikler. Beder-Malling Pensionistforening Af Jens Karl Rasmussen deltagere var med på vores tur 47 til Ahrdalen i august måned. Vi boede på Hotel Krupp i byen Bad Neuenahr, ca 25 km syd for Bonn. Et hyggeligt og meget velholdt familiehotel i 5. generation med rig mulighed for det sociale samvær om aftenen. Bad Neuenahr har et righoldigt forretningsliv og ca indbyggere. Lys af bivoks er de mest miljøvenlige. Stearin, paraffin eller bivoks? Lysene kan også være en uhyggelig oplevelse for miljøet. Stearinlys er fremstillet af forskellige materialer som stearin, paraffin og voks. Siden 1818 har man brugt stearin til lysfremstilling. Som grundmateriale til stearin anvendes primært palmeolie, som er en fornybar energikilde. Men, men, men, palmeolie produceres bl.a. i Indonesien og Malaysia, og efterspørgslen efter palmeolie til mad, lys mv. er desværre med til at rydde regnskove. Stearin har den fordel, at det brænder med en lidt større flamme end fx paraffinlys og giver mere lys end et paraffinlys i samme størrelse. Paraffin er et petroleumsprodukt. Altså ikke en fornybar energikilde. Mange af de nye typer rustiklys er ofte fremstillet af ren paraffin. Paraffin anvendes som regel i lampe- og fyrfadslys. (Husk i øvrigt, at aluminiumholderne fra fyrfadslysene kan genbruges, aflever dem i containeren til metal på genbrugsstationen.) Bivokslys har en relativt lang brændtid, og bivoks er en fornybar energikilde. Honningbier bruger 10 kg honning på at producere 1 kg voks. Der er blevet færre bier både i Danmark og mange andre lande, så det er godt at støtte disse vigtige bestøvere ved at købe biprodukter, så for naturen er bivokslys OK, men de soder også indeklimaet til. Svanemærkede lys For at lyset kan svanemærkes, kræves det blandt andet, at mindst 90 procent af lyset består af fornybare materialer som fx stearin og voks, og at de vegetabilske materialer stammer fra bæredygtig skovbrug. Desuden er der grænser for mængden af stoffer, der er klassificerede som fx kræftfremkaldende, giftige for vandlevende organismer eller som kan give overfølsomhed ved indånding, til azofarvestoffer og opløsningsmidler samt forbud mod tungmetaller og parfumestoffer. Efterårsturen D. 5. oktober gik turen til Papirmuseet Bikuben i Silkeborg, som ligger i den gamle papirfabrik, hvor vi også spiste til middag. 46 deltagere var med. Køreturen gik ad mange små veje gennem kønne skovområder, hvor efterårets farver var godt på vej. Foto: Lene Kiel Jensen Det kan du gøre: Vælg svanemærkede lys Vælg bloklys frem for stagelys. Test tyder på, at bloklys soder mindst Undgå gelelys og duftlys, samt lys med sølv- og guldglimmer, påtryk og applikationer, det kan afgive flere partikler og sode mere end almindelige lys Tænd få lys af gangen. Flere lys giver flere partikler Undgå at stille lyset i træk Sluk lyset, hvis det soder Sørg for kort væge, så soder lyset mindre Skær løbende kanterne til på bloklysene. En flamme, der brænder nede i et hul, kan give mere sod Sluk lyset med en "lyseslukker" i stedet for at puste det ud. Så begrænser du mængden af os Luft grundigt ud efterfølgende Se mere om levende lys og test af lys på: Det mest miljøvenlige lys fås fra lavenergikilder som sparepære og LED - brug levende lys med omtanke. Kommende ture 2011 Mallorca den 30. april. Tilmelding inden d. 14. januar efter først til mølleprincippet. Schwerin/Banzkow i 4 dage fra den 16. juni. Hochsauerland i 5 dage fra den 22. august. Nummer 6/2010

10 Lokalcentrene SYD, Eskegården Byagervej 115, 8330 Beder. Tlf Døgnplejen mellem kl og lørdag, søndag og helligdage hele døgnet kontaktes på tlf.: (Brandstationen). Områdechef Bente Wenborg. Træffes efter aftale. Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet Teamledere Helle R. Jensen og Hanne Skovgaard tlf.: / Træffes bedst mellem kl. 8:00 og 9:00. Ergo- & fysioterapeuterne Tlf.: eller Træffes kl. 8:30-9:30 alle hverdage. Sundhedsklinik ved Eskegården og Malling Plejehjem Træffes telefonisk mellem kl. 8:00 og 9:00. Tlf.: eller Åbningstider i klinikken: Tirsdag og fredag kl på Eskegården. Onsdag kl på Malling Plejehjem. Caféens åbningstider Hverdage kl. 10:00-13:00. Weekender og helligdage kl. 12:00-13:00. Økonoma Sinne Vestergaard tlf.: Malling Plejehjem og Kristiansgården tlf Besøgsmedarbejder Birgitte Kryger tlf.: Frivilligkoordinator Pia Koller tlf.: Formand for Brugerråd Carsten Schou tlf.: eller JULEMARKED på Eskegården Traditionen tro danner Eskegården ramme om et julemarked: Søndag den 21. november kl Der vil være rig mulighed for at købe de første julegaver ved én af de mange stande. Der er: juledekorationer, silkemaling, marmelade, tørrede blomster, julenisser og meget andet, der hører julen til. Eskegårdens café har åbent, og der kan købes forfriskninger. VEL MØDT TIL JULEMARKED PÅ ESKEGÅRDEN Caféen har et godt fredags-tilbud til dig Frisklavet varm mad, som du selv kan lave på én time - og uden opvask! Maden tilberedes af lækkert kød og årstidens friske grøntsager - lige til at sætte i ovn. Der følger instruktion med den festlige fredagsmenu. Maden bestilles ved at udfylde en bestillingsseddel i caféen - senest tre dage før - du henter maden selv i caféen om fredagen mellem kl Ring til køkkenet på tlf.: / mellem kl , såfremt du har nogle spørgsmål. Festlig fredagsmenu - laves til 4 personer. Pris: 250 kroner Fredagsmenu - en lun fredagsmenu til 1, 2, eller 4 personer. Pris: 35 kr kr. eller 135 kr. Fredagens kolde anretning - bestilles til én person. Pris: 35 kr. OBS! Caféen tilbyder også en TIRSDAGSSUPPE: Pris 35 kr. per pers. (½ liter). 135 kr for 4 pers. Velbekomme! Borgerbetjent reception på Eskegården Der er nu ansøgt om midler til at etablere receptionen. Idéen har været drøftet på forskellige møder med brugerråd, frivillige hjælpere og kontaktpersoner for de selvstyrende grupper. Idéen er faldet i god jord, og der er allerede nogle, der har meldt sig til at stå i receptionen. Der vil blive indkaldt til et informationsmøde, når der er kommet et svar om ansøgningen. Humørklubben efterlyser nye medlemmer Hver torsdag formiddag mødes vi til fælles gymnastik, kortspil og hyggeligt samvær over en kop kaffe. Der er plads til mange flere på holdet. Ring til Grethe Thomsen på tlf.: eller Map Glavind på tlf.: , hvis du vil vide mere. Humørklubben holder til i det hyggelige fællesrum i Hus B på Malling Plejehjem. Alle er velkomne! Nyt telefonsystem fra 22. november Se listen til venstre her på siden. Heldigvis bliver der et automatisk telefonsvar på de gamle numre i de første tre måneder, som f.eks Nummer 6/2010

11 Hver lørdag kl. 10:30-12:00 Første gang 30. oktober Kom i form/all-round. Beder skole lille sal. Kr. 30,- pr. gang. BMI Gymnastik. Lørdag 20. nov. kl. 12:00-16:00 Kæmpe Julemarked i store sal + SFO, Malling skole. Malling Multibane. Søndag 21. nov. kl. 11:00-16:00 Julemarked på Eskegården. Mandag 22. nov. kl. 19:00-21:00 Borgermøde/offentligt debatmøde med borgmester Nicolai Wammen og folketingsmedlem Anne-Marie Meldgaard. Alle er velkomne. Malling sognegård. Socialdemokraterne Beder-Malling partiforening. Fredag 26. nov. kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf Senest kl. 12:00 fredagen før. Søndag 28. nov. kl. 14:00 Banko på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Onsdag 1. dec. kl. 9:00 Vi går gennem Botanisk Have til Den gamle by. Mødested: Egelund P-plads. Veteranerne. Kalender Mandag 6. dec. kl. 19:30 Besøg på Egnsarkivet. Vi skal bl.a. se den gamle egnsfilm fra Arr: Lokalhistorisk forening for Beder og Malling sogne. Tirsdag 14. dec. kl. 14:00 Juleafslutning i Beder Kirke & Sognegård. Beder-Malling Pensionistforening. Onsdag 15. dec. kl. 9:00 Travetur i Beder og omegn. Gløgg/æbleskiver på Eskegården. Mødested: Eskegården. Veteranerne. Onsdag 12. januar kl. 9:00 Tur til Dyngby Strand. Mødested: Egelund P-plads. Veteranerne. Søndag 9. januar kl. 14:00 Banko på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Søndag 23. januar kl. 14:00 Banko på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. TØMRERFIRMAET HENRIK JENSEN Bredgade Malling TELEFON Smertefri og nye sunde vaner? Lya Saaek, tlf Vinduer & døre - Tag - Gulv - Reparation - Tilbyg - Nybyg - Totalentreprise Konfirmation eller Bryllup? Gør dagen til en uforglemmelig oplevelse med blomster, klassisk bil, og fotografering fra Lene s Blomster. Fotografering i åben Mercedes eller Mustang. Dekorationer og buketter efter individuelle ønsker. Professionel kvalitet til overkommelige priser. Kontakt Lene på HUMOR PÅ ARBEJDSPLADSEN - det skal være sjovt at gå på arbejde Leif Bjerre Byagervej 74 B, 8330 Beder T: M: E: I: Kurser Foredrag Underholdning I Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Nummer 6/

12 MALLING SKOLE Ny skolebestyrelse Af Anita Jensen, kommunikationsmedarbejder Ni kandidater var opstillet til Malling Skoles skolebestyrelsesvalg På kandidatmødet var der enighed om, hvem der indtræder i skolebestyrelsen, og hvem der er stedfortrædere. Derfor blev valget afgjort uden afstemning. Vi byder velkommen til alle medlemmer nye som gamle - og glæder os til et udbytterigt samarbejde. Vi har spurgt, hvilke områder de vil prioritere i deres arbejde i skolebestyrelsen? Følgende er valgt ind for et år Majken Egholm Jensen Eksportassistent. Mor til en pige i indskolingen og en dreng på mellemtrinnet. Jeg vil gerne fortsætte med sundhed og trivsel og få mere fokus på børn med diverse vanskeligheder og deres skolegang. Hvordan kan vi hjælpe dem, og hvilke midler har vi til rådighed kan der skaffes mere hjælp om nødvendigt? Jeg ønsker også, at arbejde for nye metoder til at undervise med (evt. via elektroniske midler) om mobning. Børnene er vores fremtid, og vi skal hjælpe dem på vej, så godt vi kan. Hans Jørgen Bohlbro Ingeniør. Far til en dreng i udskolingen og en pige i indskolingen. Fortsat udvikling af AI-projektet (herunder rummelighed ift. børn med specielle behov) og udvikling af de øvrige skoletrin. Fastholdelse af niveau for lejrskoleophold (det handler om det hele skoleliv). Fortsat forbedring af skolens fysiske rammer. Vivienne Kallmeyer Journalist og kommunikationsrådgiver. Mor til en pige i indskolingen. Skolens udviklingsforsøg med rullende skolestart og aldersintegreret undervisning har haft en noget omtumlet opstart. Netop forandring af skolen og dens fremtid er et af de vigtige punkter for mit arbejde i skolebestyrelsen. Åbenhed og effektiv kommunikation fra bestyrelse til forældre står også på min liste, samt at være med til at skabe en skole, der fortsat kan være ramme om et solidt fagligt og socialt fællesskab med plads til at rumme alle børn. Følgende er valgt ind for to år Lars Bo Jespersen Stenderup Organisationskonsulent. Far til en pige i indskolingen. Umiddelbart er det skolehjemsamarbejdet, der optager mig. Jeg tror, at dét samarbejde er en vigtig byggesten i en god og lærerig skoletid for børnene fra indskoling til udskoling. I en tid med forandringer og nyt byggeri på Malling skole tror jeg, at samarbejdet - ikke blot mellem skole og hjem, men også forældrene imellem kan være centralt i videreudviklingen af en god skolekultur. Isa Kristensen Bogholder ved LML Sport i Malling. Mor til en dreng i udskolingen. Jeg ved ikke om jeg har nogle egentlige prioriteter. Der er så mange spændende ting, der skal arbejdes med fremadrettet, så jeg glæder mig bare til at komme i gang for alvor og få fingrene i "dejen." Lina Dreyer Kompetenceudviklingsprocesser for sundhedsprofessionelle. Mor til en dreng på mellemtrinnet. Jeg vil vægte samarbejde med elever, forældre, lærere, pædagoger og ledelse, være medskaber af en dynamisk og visionær skole, hvor den enkelte aktør og fællesskabets trivsel og læring både fagligt, personligt og socialt fastholdes, understøttes og udvikles. Mit incitament for at stille op til skolebestyrelsen var at sikre en bred repræsentation, så dialog, vidensdeling og udvikling sker på tværs af indskoling, mellemskole og udskoling. Forskelligheden er væsentlig for at skabe så nuanceret et billede som muligt. Anette Østergaard Arbejdsmiljøudviklingskonsulent. Mor til en dreng på mellemtrinnet. "Implementering af sundhedspolitikkerne for bevægelse og kost, skole-hjemsamarbejdet og de fysiske rammer. Samt sikre fokus på udvikling af mellemtrin og udskoling. Stedfortrædere Malene Gade Journalist. Mor til pige i indskolingen. Mit hovedfokus er sundhed og trivsel, kost og "arbejdsmiljø". Sidstnævnte både blandt børn og voksne. Det ligger mig meget på sinde, at man ser og anerkender skolen som en kæmpemæssig del af børnenes liv. De fleste af os har haft et nært og aktivt samarbejde med dagtilbuddene i børnenes yngste år. Det vil jeg gerne bringe med ind i skolehjem/samarbejdet også. Derudover er min kæphest at få integreret skoleliv og familieliv i så stor grad som muligt. Især med tanke på de nye planer om helhedsskoler." Desuden er Morten Christiansen, som er far til to børn i indskolingen, valgt som stedfortræder. 12 Nummer 6/2010

13 Nu er det alvor omfattende ombygning af Malling Skole, SFO og klub venter forude Af Hanne Gammelgaard Jensen, skoleleder Der skal etableres en samlet indskolingsafdeling (for årgang) dels i eksisterende byggeri og dels i nybyggeri. Indskolingsafdelingen etableres med 8 fælleslokaler til brug for både undervisning og SFO samt fællesrum og køkkenafsnit. SFO en for de yngste elever samles i den nye indskolingsafdeling. Fritids- og ungdomsklubben flytter fra de lejede lokaler på Nyløkkevej 7 op i det tidligere fritidshjems nuværende A- spor i SFO på Ajstrupvej 49, hvor der også sker en om- og tilbygning bl.a. med en ny multisal. Konkurrencen vedrørende totalentreprisen er afsluttet Juul & Nielsen A/S vandt konkurrencen i samarbejde med Prisme arkitekterne A/S og Nieland Rådgivende ingeniører A/S. Kontraktforhandlingerne med Børn og Unges bygningsafdeling er derfor indledt. Når kontrakten er på plads, får vi den endelige tidsplan for byggeriet. Vi forventer, at byggeperioden indledes omkring 1. januar Byggeriets økonomiske ramme er kr. Hvor skal indskolingsafdelingen så ligge? Den nye indskolingsafdeling etableres i den sydvestlige del af skolen. Ved at sammenkoble de nuværende bygninger, der ligger frit via et nybygget fællesrum, skabes en samlet indskoling. Afdelingen kommer til at bestå af 8 lokaler (heraf 2 nybyggede), en række grupperum, garderobeareal, depoter, toiletter, køkkenafsnit og et nyt samlende fællesrum. Indskolingsafdelingen er placeret, så der bliver direkte adgang til den lille gymnastiksal og til den store sal. Kun i garderoben er der skozone. Børnene skifter her til hjemmesko, så hele afdelingen bliver skofrit område. Placeringen af indskolingen er disponeret ud fra en helhedsplan. Fremadrettet vil vi arbejde på at skabe gode sammenhængende afsnit for mellemtrinnet og udskolingen. Byggeri med afsæt i pædagogik Med afsæt i skolens læringsforståelse Børn lærer på alle tidspunkter, i alle situationer og børn har forskellige måder at lære på, ønsker vi at skabe bygningsmæssige rammer, som giver mulighed for, at børnene kan fungere og udvikle sig individuelt og socialt i større eller mindre grupper. Fælleslokaler Lokalerne skal etableres med en fleksibilitet, så der bliver mulighed for mange forskelligartede lege- og læringsaktiviteter. Både undervisningsdelen og SFO en skal have plads til at udfolde sig og føle at fælleslokalet er deres sted. Vi flytter sammen med klubben Med flytningen af klubben til Ajstrupvej 49 imødekommes vores ønske om at skabe et samlet miljø, der kan bruges af alle børn og unge i Malling området. Ved klubben etableres der en ny multisal mod øst. Denne multisal kobles sammen med klubben. Det vil være skidt, før det bliver godt Vi glæder os meget til de store forbedringer byggeriet vil medføre for såvel børn som voksne. Men byggeperioden bliver en stor udfordring for alle. Vi vil løbende orientere forældregruppen. Welkom bij Denemarken Af Anita Jensen, kommunikationsmedarbejder Lidt spændte og noget nervøse var de fleste nok, da 8. klasserne lørdag den 25. september kunne byde velkommen til Danmark til de elever fra Holland, som de følgende fem dage store skulle bo hos dem. De danske og hollandske elever har siden slutningen af 7. klasse skrevet mails sammen, og nu skulle de altså endelig mødes. Nogle gav pænt hånd mens andre kærligt omfavnede hinanden. De fleste kendte jo allerede hinanden, for de havde, foruden mails, også set billeder på Facebook og MSN. I begyndelsen var der lidt pinlig tavshed, men det er jo klart når man pludselig skal tale engelsk, og så endda med en man ikke rigtig kender. Men pinlig tavshed blev hurtig afløst af heppekor og grin. Søndag aften mødtes alle eleverne i skolens store sal, og lynhurtigt havde de selv organiseret en stor fodboldkamp mellem Danmark og Holland. Men modsat den meget dramatiske EM-semifinale i 1992 mellem Danmark og Holland, var denne kamp kun for sjov. Og sjovt var det, for der blev hygget og grinet så meget, at ingen husker, hvem der vandt. Det blev også til ture uden for skolen. De hollandske elever fik mulighed for at opleve nogle af de seværdigheder i Århus. Blandt andet Den Gamle By og Moesgaard Museum, hvor eleverne fik guidede tours. Det blev også til et besøg på Moesgaard strand og det vakte begejstring, da de hollandske elever for første gang prøvede, at lave snobrød over bål. Der herskede dog lidt forvirring omkring, hvad man egentlig gør med sådan en klump dej på en pind, men her kunne de danske elever bidrage med deres ekspertviden om snobrød. Og det er netop det, hele projektet handler om at lære hinanden om den kultur vi hver især vokser op i, og om at danne venskaber på tværs af landegrænser. Den sidste aften sluttede af med en stor afskedsfest i den store sal, hvor eleverne, deres forældre og lærerne nød en god middag sammen og med efterfølgende diskotek for eleverne. I diskokuglens skær blev nye venskaber skabt, og selvom de danske elever helt sikkert vil være nervøse, når de i foråret 2011 skal besøge Holland, mon ikke de så alligevel glæder sig til gense deres nye venner. Skolens kontor: Fax: "Perronen" Nummer 6/

14 OL i SFO en Den store åbningsceremoni med festlig indmarch, den olympiske flamme, hårde konkurrencer og masser af hårdtkæmpende atleter. Rammerne var præcis som i Beijing, og selvom nogle vil påstå, at Malling ikke kan sammenlignes med Beijing, så var det altså et ægte sommer-ol der var på programmet i uge 41 i SFO en. De 171 børn fra Skolens SFO fik mulighed for, i al venskabelighed, at dyste mod hinanden i 7 forskellige discipliner. De traditionelle OL-discipliner var skiftet ud, og børnene fik i stedet lov, at prøve kræfter med discipliner som; kartoffelklask, bordtennis, tidskørsel på rulleskøjter og i mooncar, sjipning, æggekast, duatlon, og tricks med fodbold. Med andre ord, der var noget for enhver. Som ved ethvert godt OL, var der masser af heppende tilskuer, flotte bannere og høje kampråb. Holdånden og vinderinstinktet var bare helt i top. OL-ugen er med til at styrke fællesskabet og give børnene nye og anderledes oplevelser med idræt og motion. Det er 2. gang SFO en afholder OL og selvom det ikke er alle, der går derfra med medalje om halsen, skal vi huske, at det er fællesskabet og de gode oplevelser, som står øverst på sejrsskamlen. Præcist som ved et rigtig OL, sluttede det hele med en medaljeoverrækkelse til de heldige og dygtige vindere. SFO en siger tusind tak for en hyggelig uge, hvor både børn og voksne hyggede sig og havde det sjovt. 14 Nummer 6/2010

15 Nye veje i skole/hjem-samarbejdet Af Pia Nyrup Sidste skoleår arbejdede Beder Skole under overskriften nye veje i skole/hjem-samarbejdet. Samarbejdet blev drøftet på et stort forældremøde i starten af skoleåret. Herefter arbejdede enhederne med forskellige modeller og ideer. Det hele mundede ud i nye principper for skole/hjem-samarbejdet. Enhederne havde gjort sig en række erfaringer, som er blevet drøftet på lærermøder og har resulteret i et idekatalog til brug i den videre udvikling af skole/hjem-samarbejdet. Ledelsen ønskede at evaluere dette udviklingsarbejde med forældrene og har derfor foranstaltet en tilfredshedsundersøgelse på forældreintra. Ønsket var at sammenligne med forældreudsagnene i april 2009 ved seneste brugertilfredshedsundersøgelse. Det er med stor glæde, vi kan konstatere, at tilfredsheden set for hele skolen er steget på samtlige punkter. På spørgsmålet om den daglige kontakt med skolen er 61 % tilfredse eller meget tilfredse, hvor det i 2009 var 33 %. Dialog og samarbejdet er 77 % tilfredse eller meget tilfredse, mod 64 % i % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med samtalernes kvalitet mod 70 % i 2009, og 42 % er tilfredse eller meget tilfredse med inddragelse af forældre i beslutninger mod 32 % i % er tilfredse eller meget tilfredse med ideen om at differentiere. Undersøgelsen og de kommentarer, der er blevet givet af forældrene, giver enhederne en fin platform for det videre arbejde med skole/hjem-samarbejdet. 14 forældre stiller op til skolens bestyrelse Af Pia Nyrup Mandag 11. oktober var der valgmøde på Beder Skole forud for skolebestyrelsesvalget. I år stiller 14 forældre op. Der kan stemmes digitalt, men også pr. brev, og vi forventer i næste nummer af fællesbladet at kunne præsentere den nye skolebestyrelse. Nuværende skolebestyrelsesformand Brian Fangel aflagde beretning, i hvilken han kom ind på mange af de områder den afgående bestyrelse har arbejdet med i de seneste knap 4 ½ år. I en skolebestyrelse er der altid to slags opgaver der kræver opmærksomhed, nemlig ændring af love og regler og besparelseskrav. Dette har ikke været nogen undtagelse for den afgående bestyrelse. Beder Skole har ændret struktur. Fra mere lodret opdelt indskoling og mellemtrin er skolen nu organiseret i 3 store enheder, indskoling, mellemtrin og udskoling. Dette har naturligvis også betydet ændrede samarbejdsrelationer blandt børn og lærere. Beder Skole har ændret skoledagens struktur fra enkelt opdelte timer til moduler. Deraf ændrede ringetider. Århus Kommune ændrede strukturen for 10. årgang, derved forsvandt 10. klasse fra Beder Skole efter mange succesrige år. Siden 2006 har Beder Skole været modtageskole for elever med et ikke uvæsentligt behov for dansk som andetsprog. Beder Skole var en af de første skoler i denne nye ordning. Ved evalueringen sidste skoleår er ordningen blevet beskrevet som en succes. Elever bliver, på skolen, fulgt med et sprogvurderingsmateriale Kik på sproget. Skolen røg for et par år siden ind i et økonomisk stormvejr med et konstateret underskud på 4,2 mill. Dette har naturligvis fyldt rigtig meget på skolebestyrelsens dagsorden, men stormen blev redet af, og underskuddet er nu vendt til et forventet overskud. Udearealerne er blevet opgraderet med nye legepladser og en multibane. Fysiklokalet og biologilokalet er blevet totalt renoveret og fremstår i dag tidssvarende og med mulighed for eksperimenterende arbejde. Hjemkundskabslokalet er blevet nødtørftigt renoveret. På ledelsessiden er der i den afgående bestyrelses tid ansat ny skoleleder, pædagogisk leder, administrativ leder ligesom SFO-leder er genansat i forbindelse med fusionen mellem SFO, fritidshjem og Sol og Vind, en fusion, der også har været et vægtigt punkt i den forløbne periode. Brian Fangel sluttede med at konstatere, at ja, Beder Skole er blevet en bedre skole. Der er et godt samarbejde mellem bestyrelsen og skolens ledelse, og skolens brugertilfredshedsundersøgelser bliver stigende mere positive. Beder skole er en skole i positiv udvikling. Nummer 6/

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Sportscaféen i Egelund renoveres 30

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Sportscaféen i Egelund renoveres 30 Nr. 6 december 2011 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Kan du kende huset? Historisk vandring i Beder 24 Bornholm erstattet med Aarhus 16 Forfra med cykelstien 4 og 17 23. årgang

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 6 november 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Beder Kirke har fået bygget et nyt orgel, der indvies med festkoncert. Side 20 Maria Dybdahl, th., slog Margit Bjerg

Læs mere

Multibanewalk i Malling. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Multibanewalk i Malling. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.6 december 2009 Multibanewalk i Malling Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Godt 120 personer gik søndag den 25. oktober en tur fra Malling til Multibanen i Beder for at skaffe penge

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.6 November 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årets sæbekasseløb i Egelund mellem fritidsklubberne i Mårslet, Beder og Malling blev igen vundet af Malling Fritidsklub. Her ses Mikkel

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Egelundhallen ramt af vandskade 27. september 2010. 22. årgang

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Egelundhallen ramt af vandskade 27. september 2010. 22. årgang Nr. 5 september 2010 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Sommeren har budt på et væld af aktiviteter for børn og unge i området. Læs side 12, 24, 25, 26 - og i BMI-bladet bagerst. Foto: Malling Fritidsklub.

Læs mere

Så kom fortovet endelig. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Så kom fortovet endelig. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 22 - Nr.1 januar 2010 Så kom fortovet endelig Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Beboer Henning Buchhave, th., er glad. Det fortov, han har kæmpet for, bliver nu langt om længe etableret langs

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Ib Møller fik Fællesrådets pris s 4 Fælles Fritids program s 23-26.

Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Ib Møller fik Fællesrådets pris s 4 Fælles Fritids program s 23-26. Nr. 4 august 2011 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Anders Iburg og Heine Boe starter ny efterskole på landbrugsskolen s 9 Ib Møller fik Fællesrådets pris s 4 Fælles Fritids program

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fælles Fritids forårsprogram 20. januar 2011. 23. årgang. BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fælles Fritids forårsprogram 20. januar 2011. 23. årgang. BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30 Nr. 1 januar 2011 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30 Fællesrådet fylder 25 år - og planter træer langs vejene. Foto: Rune Kæseler Side 3 Fælles Fritids forårsprogram

Læs mere

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.5 September 2009 Årets største fest i Malling s 17 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Festen skydes i gang af drengene fra 9. klasse. Foto: Dan Zachariassen. Debat om vision for Egelund

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 6 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 6 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 6 december 2013 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 25. årgang Fokus på robusthed i Malling 14 Mænd laver mad som vor mor 15 Hugin og Munin gemt i træ 18 Christian fra BMI spottet af Manchester

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.4 August 2008 Vivi fik prisen En overrasket Vivi Dybdal, leder af fritidsskolen Fælles Fritid, modtog ved grundlovsmødet i juni Fællesrådets pris af formand Jørgen Bak. Se mere på side 3

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 2 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Hold rent-dag 22. april 4 Mageskifte i Malling 19 Husk spejdernes loppemarked 22

Fællesbladet. Nr. 2 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Hold rent-dag 22. april 4 Mageskifte i Malling 19 Husk spejdernes loppemarked 22 Nr. 2 marts 2012 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Flest ønsker, at den nye sø kaldes "Egelundssøen" 3 Hold rent-dag 22. april 4 Mageskifte i Malling 19 Husk spejdernes loppemarked

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 1 januar 2012 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Kern Westerberg vandt DR2's talentkonkurrence 15 Afstemning om navn til ny sø 3 8.c vandt aviskonkurrence 12 Tidl. AGF-spiller

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Fælles Fritids forårsprogram 19-22 Fortsat gymnastik i BMI? 35.

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Fælles Fritids forårsprogram 19-22 Fortsat gymnastik i BMI? 35. Nr. 1 januar 2013 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Oddergrisene for sidste gang i Malling. Foto 2012: Per Hauberg. Side28 Matematikkens dag på Malling Skole Side 12 Fælles Fritids

Læs mere

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30%

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% Årgang 18 - Nr.5 September 2006 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Biblioteket blev reddet side 4 Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% side 16 og 17 Voksne på gaden ved

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.1 Januar 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Fælles Fritids katalog side 15 Den nye bro i Engdalgårdsparken i Beder er på plads. (Foto: Jørgen Bak) Børn i byrådet side 12 og 14 Delebiler

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 3 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 3 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 3 maj 2012 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Foto: Alli Fabrin Malling har fået sit helt eget vægmaleri, skabt af Carl Krull. Det kan ses på gavlen af Multihallen ved Malling

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 4 august 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P FDF'erne blev nummer 11 til "VM" Læs side 9 Bueskydning er et af mange nye og spændende tilbud i BMI. Læs side 36-46

Læs mere

Fællesbladet. Et oprydningshold rykker ud Hold Rent-dag side 20-21. Skærmaksel trapper ned side 4. Pas og kørekort - nu også i Åby og Risskov side 19

Fællesbladet. Et oprydningshold rykker ud Hold Rent-dag side 20-21. Skærmaksel trapper ned side 4. Pas og kørekort - nu også i Åby og Risskov side 19 Årgang 19 - Nr.3 Maj 2007 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Et oprydningshold rykker ud Hold Rent-dag side 20-21 Skærmaksel trapper ned side 4 Pas og kørekort - nu også i Åby og

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 5 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 5 september 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Første skoledag på Beder Skole er en stor dag. Læs side 17 Mallingelever fordybede sig i Ole Lund Kirkegaard og

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 4 august 2013 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Pris til Lene Gisselmann 3 Rundkørsel i Malling Syd 22 Præstebolig bliver til sognegård 16 Ny bordtennisklub i BMI 46 Fælles Fritids efterårsprogram

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet. Veteransport side 10. Hold rent-dag side 9. Lions styrer flagene side 20

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet. Veteransport side 10. Hold rent-dag side 9. Lions styrer flagene side 20 Årgang 20 - Nr.2 Marts 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 77 veteraner mødes hver torsdag formiddag i Egelind. (Foto:Alli Fabrin) Veteransport side 10 Ny by rykker mod nord-øst side 4 Hold rent-dag

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 4 august 2015 Kurt Pedersen fragter hovedtaleren, museumsinspektør Jeanette Varberg, til grundlovsfest i Egelund. Transportmidlet er Mallings nye rickschaw. Læs s. 4 og 10. Fællesbladet FOR BEDER MALLING

Læs mere

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10 Årgang 18 - Nr.2Marts 2006 Farvel til en ildsjæl Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Foto: Lene Aamand Efter 20 år i lokalområdets tjeneste takkede medstifter af Fællesrådet og formand

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12 Nr. 5 Vi er verdensmestre i tillid 12 september 2013 Jørgen Bjerg (th) - foreningens mand 15 Kandidater til kommunal- og regionsvalg 18 Øvle-slægten i 550 år 23 Bent Vogensen (tv) ny formand for BMI 36

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Nr. 1 januar 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Rema 1000 i Malling 4 Fasanspiserne på Malling Skole 14 Overlever Ajstrup Forsamlingshus? 20 Ny ledelse i BMI? 38 Fællesbladet udgives

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 3 maj 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 4 Ny skov og nye stier 16 Ny friskole i Malling 17 Portræt af Strobel Vin i Fløjstrup 18 Norsminde for fulde sejl 29 Ny hovedbestyrelse i BMI 31 Fuldenløbet

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 1 januar 2014 Nye kloakledninger 4 En sten for Øvleslægten 18 Lokale musikere i velgørenhedskoncert 27 Ajstrup Forsamlingshus truet af lukning 29 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Midt i bladet:

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 2 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 2 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 2 marts 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Nyt boligområde i Malling 4 Ny skoleleder på Beder Skole 17 Søstre lukker Fulden Blomsterstudie 18 Ajstrup Forsamlingshus overlever 27

Læs mere

Fællesbladet. Fremover vil kataloget for Fælles Fritid være at finde i Fællesbladet - i august-nummeret. Fælles Fritid - nu i Fællesbladet

Fællesbladet. Fremover vil kataloget for Fælles Fritid være at finde i Fællesbladet - i august-nummeret. Fælles Fritid - nu i Fællesbladet Årgang 16 - Nr.1Januar 2004 Fælles Fritid - nu i Fællesbladet Fremover vil kataloget for Fælles Fritid være at finde i Fællesbladet - i august-nummeret vil efterårssæsonen blive præsenteret, og i januarnummeret

Læs mere