ny udstillingsbygning til møntergården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ny udstillingsbygning til møntergården"

Transkript

1 ny udstillingsbygning til møntergården indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning november 2009

2

3 odense bys museer ny udstillingsbygning til møntergården dommerbetænkning 3 Indledning konkurrencen Konkurrencefakta Overblik alle forslag Generelle bemærkninger forslagene Maali & Lalanda A/S Endelig vinder Exners Tegnestue A/S Delt vinder fase 1 Dorte Mandrup Arkitekter Aps Delt vinder fase 1 KHR Arkitekter A/S Delt vinder fase 1 Elkiær+Ebbeskov Arkitekter Aps Arkitema A/S Arkitektfirmaet Fogh & Følner Arkitektfirma A/S Kjaer & Richter A/S Erik Møller Arkitekter Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S 48 Kolofon 1

4 Hans Mules Gade Sortebrødre Stræde Møntestræde Sortebrødre Torv Claus Bergs Gade Overgade 2

5 indledning Det historiske museum Møntergården i Odense skal udbygges. Med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Odense Kommune er det muligt for Odense Bys Museer at opføre en helt ny udstillingsbygning som et spændende supplement til det eksisterende museumskompleks. For nogle år siden blev det besluttet at udvikle Møntergården til Odense Bys Museers fremtidige udstillingssted for arkæologiske og historiske samlinger. De øvrige museer under Odense Bys Museer rummer specialsamlinger eller har et særligt fokus som H.C. Andersens Hus, Carl Nielsen Museet, Den Fynske Landsby og Fyns Kunstmuseum. Møntergården rummer allerede Odense Bys Museers faglige, tekniske og administrative funktioner. Møntergården er navnet på en hel karré, som ligger velafgrænset men centralt i et byområde med mange kulturelle aktiviteter. I karréen findes en lang række fredede og bevaringsværdige bygninger fra 1500-tallet og fremefter. Her er bevaret flere smukke gårdrum, og det meget fine historiske Møntestræde løber tværs igennem karréen. En foreløbig analyse viste, at med korrektioner i karréplanen og tilføjelse af en eller flere bygninger kan Møntergården blive et enestående, men opdateret historisk museum. Museet vil derved blive en integreret del af det område, som huser mange af byens kulturelle institutioner, såsom H.C. Andersens Hus, børnekulturhuset Fyrtøjet, Odense Koncerthus, Carl Nielsen Museet og inden længe nyt musik- og teaterhus samt musikkonservatorium. I april 2009 udskrev By- og Kulturudvalget i Odense en arkitektkonkurrence om en overordnet helhedsplan for Møntergården og specifikt om en ny bygning, der skal rumme udstillinger, multisal, velkomstområde og publikumsfaciliteter. Sammenlagt et byggeri på 2200 m². I konkurrenceprogrammet blev der lagt vægt på opgavens store udfordring, nemlig at skabe en bygning, der på den ene side lever op til kravene til moderne museumsformidling og sikkerhed, og på den anden side arkitektonisk og æstetisk føjer sig ind i forhold til de gamle fredede bindingsværksbygninger. Der er således tale om en infill-opgave af betydelig sværhedsgrad, og hvis løsning forhåbentlig kan sætte fokus på, hvorledes man kan tilpasse nyt til et gammelt, historisk bymiljø. Arkitektkonkurrencen var således en stor, men også utrolig spændende udfordring. Heldigvis meldte mange arkitektfirmaer sig til opgaven. Efter en prækvalifikation udvalgtes ti hold, der deltog i konkurrencens første fase. I anden fase gik fire hold videre, og med denne dommerbetænkning bliver vinderforslaget præsenteret sammen med de øvrige forslag. Det har for dommerkomitéen været en fascinerende og givtig proces. Mange rigtig gode forslag er bragt på bane, og den indbyggede dialogfase med de hold, som gik videre, var meget vigtig. Her fik holdene mulighed for at præsentere deres grundlæggende tanker og idéer, og dommerkomitéen kunne fremsætte ønsker til den videre bearbejdning i det talte ord. Tak til alle deltagere for en meget fornem indsats. Dommerkomitéen, november

6 konkurrencen konkurrencefakta Konkurrencen Konkurrencen er afholdt i henhold til EU-direktiv 2004/18/EF (Udbudsdirektivet) og blev bekendtgjort i Den Europæiske Unions Tidende. Konkurrencen er en projektkonkurrence i to faser. Alle ti hold har modtaget et vederlag på DKK for deltagelse i fase 1. De fire teams, der gik videre til fase 2, modtog alle et vederlag på DKK. Nærværende dommerbetænkning omhandler fase 1 og fase 2. I konkurrencens 1. fase var opgaven, at deltagerne skulle aflevere en overordnet arkitektonisk vision i henhold til konkurrenceprogrammet. Alle ti forslag blev bedømt anonymt, og der blev udarbejdet en dommerbetænkning, der bekendtgjorde hvilke fire forslag der blev valgt som vindere af fase 1. Disse fire teams blev derefter indbudt til at deltage i fase 2. I fase 2 skulle deltagerne aflevere et færdigbearbejdet konkurrenceforslag i henhold til de krav, dommerkomitéen havde beskrevet. Kravene til viderebearbejdning er indeholdt i nærværende dommerbetænkning. Efter dialog med deltagerne om deres forslag og en efterfølgende bedømmelse af forslagene har en samlet dommerkomité valgt at udpege forslag nr. 3/23589 som endelig vinder af konkurrencen. deltagere Forslag 3/23589 Endelig vinder Maali & Lalanda A/S i samarbejde med ingeniørfirmaet Beregner Gruppen i Odense, ingeniør T. Quistorff Sørensen, ingeniør Torben Odal og ingeniør Jan Voetmann. Forslag 2/21105 Delt vinder fase 1 Exners Tegnestue A/S i samarbejde med ingeniør Leif Hansen, landskabsarkitekt Preben Skaarup og konsulentfirmaet Orbicon A/S. Forslag 5/21012 Delt vinder fase 1 Dorte Mandrup Arkitekter ApS og landskabsarkitekt Marianne Levinsen i samarbejde med EKJ Rådgivende Ingeniører. Forslag 10/15811 Delt vinder fase 1 KHR Arkitekter AS i samarbejde med ingeniørfirmaet COWI A/S. Forslag 1/81276 Elkiær+Ebbeskov arkitekter ApS i samarbejde med Bascon Ingeniører, landskabsarkitekt LIW Planning, Casa Arkitekter samt konsulent mag.art. Claus Olsen. Forslag 4/54054 Arkitema A/S i samarbejde med ingeniørfirmaet Grontmij/Carl Bro A/S, Erik Einar Holms Tegnestue og arkitekt Eskild Bjerre Laursen. Forslag 6/11241 Fogh & Følner Arkitektfirma A/S i samarbejde med møntergården 4 dommerbetænkning

7 Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører, Nørgaard & Holscher Landskabsarkitekter og konsulent Henrik Reeh. Forslag 7/61047 Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S i samarbejde med ingeniør Henry Jensen, Wad Landskabsarkitekter samt konsulent Niels Frithiof Truelsen. Forslag 8/51200 Erik Møller Arkitekter i samarbejde med ingeniørfirmaet Dines Jørgensen & Co. og Schul Landskabsarkitekter. Forslag 9/ Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S i samarbejde med ingeniørfirmaet Niras A/S og arkitekt MAA Kræn Ole Birkkjær. Konkurrencens sekretær Anne-Mette Bølling, arkitekt MAA, konkurrencerådgiver AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Strandgade 27A, DK-1401 København K Dommerkomité Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen: Anker Boye, Rådmand (formand for dommerkomitéen) Poul Falck, medlem af By- og Kulturudvalget Torben Grøngaard Jeppesen, Museumschef, Odense Bys Museer Ellen Drost, Kulturchef, By- og Kulturforvaltningen Asger Halling Lorentzen, Formidlingschef, Odense Bys Museer A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal: Ulla Lunn, Arkitekt MAA Henrik Tvarnø, Direktør Museumsfaglig dommer: Carsten U. Larsen, Direktør Fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening: Signe Cold, Arkitekt MAA Bo Lautrup, Arkitekt MAA Rådgivere for dommerkomitéen Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen: Jan Bo Jensen, Arkitekt MAA, Odense Bys Museer Vagn Nielsen, Ingeniør, Byggerådgivning Peter Henrik Johannesen, Landskabsarkitekt, Byplan Anne Ramborg, Landskabsarkitekt, Trafik og Anlæg Jette Flinch Nyrop, Arkitekt MAA / Kulturkonsulent, Kultur bedømmelse Forslagene blev i begge faser bedømt ud fra følgende bedømmelseskriterier: Forslagets arkitektoniske og rumlige kvaliteter for ny udstillingsbygning. Forslagets byplanmæssige disponering og funktionelle løsninger i henhold til programmets krav og ønsker. Realismen i forslaget i forhold til den økonomiske ramme for byggeriet. Materialevalg og udformning af bygninger med hensyn til holdbarhed / vedligehold samt bæredygtighed / miljørigtigt byggeri. 5

8 isalen MØNTERGÅRDEN Museumskarréen: Når man betragter den østlige bydel af Odense med Museumskarréen i sammenhæng med kvarterets øvrige karréer og bygninger, ligger der en række store kulturinstitutioner som perler på en snor ned langs Hans Mules Gade kulminerende med Museeumskarréens nordøstre hjørne og byggefeltet til Møntergades nye Udstillingsbygning. Det er bygninger af en vis højde og drøjde og betydende bygninger for kulturlivet i Odense: det kommende Odense Musik- og Teaterhus, Odense Koncerthus, H.C Andersens hotel og kongrescenter og som den nye perle på snoren Møntergårdens nye udstillingsbygning. De ovennævnte bygninger er alle af en størrelse der springer den klassiske karrés skala og flere af bygningerne udgør karréer i sig selv. Sådan er det ikke med Møntergårdens nye udstillingsbygning hvis rolle på byplan niveau bl.a. er at lukke og fuldende museumskarréens struktur samt at styrke facadelinierne i henholdsvis Hans Mules Gade og langs Sortebrødre Stræde. Møntergårdens nye udstillingsbygning skal markere sig i rækken af kulturinstitutioner og være et vartegn og en attraktor for Museumskarréens værdifulde indhold af historiske bygninger og artefakter, samt huse et stort og fleksibelt udstillingsareal. Derfor finder vi det rigtigt at forme en bygning af en vis størrelse til stedet, men samtidig en bygningen der overholder en lang række af de spilleregler der skal opfyldes for at afslutte og fuldende en klassisk karré med bevaringsværdige bygninger i en gammel bydel. Det overordnede hovedgreb for Møntergårdens nye udstillingsbygning skal derfor ses som en tilføjelse der passes ind i den eksisterende struktur som en klassisk in-fill opgave: lukker og fuldender karreen mod det offentlige rum med en subtil facadeopdeling og bearbejdning i skala med Museumskarréens eksisterende bygninger. Men samtidig er den nye udstillingsbygning også en ny og stor bygning, der fortæller om Møntergårdens tilstedeværelse i form og i kontrasterende materialitet der også formår at matche bydelens store kulturinstitutioner. Institutioner som Møntergården i fremtiden skal leve et godt og symbiotisk liv med. Vi fornægter derfor ikke at vi lægger en stor bygning i hjørnet af karréen, det er en del af strategien med en markant synlighed på stedet. Med ønsket om en markant men afstemt synlighed, har vi bearbejdet bygningen i ønsket om at den store bygning tilpasser sig stedet og indgår i karréens og byens skala på dette sted. Bygningens tagformer er med til, på en gang at bringe skalaen ned i forhold til karréens eksisterende bygninger og på samme tid at give bygningen skala der synliggør Museumskarréen, og indgangen til Møntergården, på hjørnet af Sortebrødre Stræde og hans Mules Gade. De skrående tagformer på udstillingsbygningen mimer saddeltage på karréens eksisterende bygninger fra renæssancehusenes profil i Sortebrødre Stræde og bygningerne i Hans Mules Gade. De skrå tegllagte saddeltage er et af Museumskarréens særkender og en vigtig detalje i forbindelse med den helhed der ønskes med indplaceringen af Møntergårdens nye udstillingsbygning. Igennem udformningen af de skrå tagflader tilpasser den nye udstillingsbygning sig dels de eksisterende nabohuse mod gadesiden, dels orienteringen imod karréens indre og Mønterstrædes randbebyggelse. Med facetteringen af taget er skalaen forsøgt tilpasset museumskarréens bygninger, det samme gælder den konkrete fysiske opdeling af bygningen i to mindre volumener imod Sortebrødre Stræde. Her er udstillingsbygningen i stueplan delt i to huse med to forskelligartede funktioner omkring udmundingen af Mønterstræde. Udstillingsbygningen: Den nye udstillingsbygnings primære formål er velkomsten og præsentationen af Møntergårdens formåen, samt udstillingen og det primære udstillingsareal. Vi har prioriteret at disse to funktioner på afgørende vis præger disponeringen og dermed udformningen af den nye udstillingsbygning. I bearbejdningen har det været vigtigt at få et så stort og samlet udstillingsrum som muligt, med størst mulig fleksibilitet og med størst mulig sikkerhed for de udstillede objekter. Derfor er udstillingsarealet samlet og dækker hele arealet på 1. salen i den nye udstillingsbygning. Alle øvrige funktioner afvikles i stueplan. I stueplan er den nye udstillingsbygning delt i to bygninger på hver side af Mønterstræde. En mindre bygning i pagt med Sortebrødre Strædes mindre renæssancehuse rummer håndteringen af alle ind- og udgående udstillingsobjekter. Fra gaden er der direkte kontakt til en vareelevator der bringer udstillings objekter og andet i forbindelse med udstillingen op på første sal hvor det store og fleksible udstillingslokale forefindes. Bygningen rummer desuden depot samt et praktisk et areal til opbevaring af embalage, paller og lign. overblik alle forslag Ankomsten til Møntergårdens nye udstillingsbygning ligger hvor Mønterstræde udmunder i Sortebrødre Stræde. Bygningsafsnittet med varemodtagelsen i stueplan viger i facadeflugten og giver signal, plads og overdækning til ankomstarealet et signal der kan ses fra Sortebrødre Torv. I ankomstområdet mødes man af informationen og billeteringen. Området er spaciøst med god oversigt til butikken og adgangen til multisalene og særudstillingsområdet. Toiletter og garderober forefindes i kælderen hvor bygningens teknikrum ligeledes ligger. Multisalene og særudstillingsområdet har direkte kontakt til en af Museumskarréens grønne gårdrum og kontakt til mønterstræde såvel som til Hans Mules Gade. Multisalene med tilknyttet køkken kan benyttes uden at åbne udstillingsarealet og museets øvrige funktioner. Introduktionsområdet og introduktionsudstillingen er en fuldt integreret del af ankomstområdet da det foreslås at blive en del af bevægelsen op til udstillingsarealet. Et storladen trappeforløb med brede reposer og god udstillingshøjde giver mulighed for at gå igennem indtroduktionsudstillingen på vej op til det primære udstillingsareal på 1. sal. ja der gives ingen anden vej. Introduktionsudstillingen bliver således en naturlig optakt til primær udstillingen. For gangbesværede der tager bygningens elevator bliver der et stop midvejs hvor introduktionsudstillingen kan tage i øjesyn ligesom den naturligvis kan betragtes både fra ankomstniveauet og fra balkonen på 1.sal. Udstillingsarealet: Udstillingarealet ligger som tidligere omtalt og bemægtiger sig hele udstillingsbygningens areal på 1.sal. Det har været højt prioriteret at udstillingsarealet blev så stort så samlet og derigennem så fleksibelt som muligt. Et stort forholdsvist neutralt og højloftet rum, hvor de specifikke udstillinger iscenesættes og hvor udstillingernes scenografi skaber udstillingen. For at give så rige muligheder til udstillingernes scenografer har udstillingsarealet i midten et dobbeltgulv der kan bruges til placering af gulvmontre, samt som teknik gulv til de skiftende udstillinger der måtte komme over tid. Lofterne er et system af metal net, placeret imellem den bærende konstruktion, der er højde justerbart og som kan rumme placering af særbelysning og andre tekniske virkemidler i udstillingssammenhængen. Ligesom rummets skrånende tagflader giver forskellige højder i udstillingsrummet der kan udnyttes i den udstillingsmæssige scenografi. Styring af lys: Det er vigtigt at det udefra kommende lys kan styres og i flere tilfælde helt holdes ude af udstillingsbygningen. Mange artefakter kan ikke tåle lysets ultraviolette stråler og lever bedst i mørke med styret og doceret kunstigt lys. Udstillingsrummet har en række vinduer mod omgivelserne bl.a. et stort vindue i aksen af Mønterstræde. Samtlige vinduer kan med et enkelt skoddesystem helt eller delvist mørklægges. Skodderne er udformet så de også kan give lyset en karakter af indirekte belysning, hvor bagsiden af skodden reflekterer og sender lyset tilbage på ydervæggen. Mønterstræde og de øvrige gårdrum: Mønterstræde er skabt af en række mindre boder og større byhuse omkring den smalle gyde, men porte og smuthuller til karréns øvrige system af gårdrum og gyder. Den nye udstillingsbygning strammer Mønterstræde op ved at placere bygningens mindre funktioner ud til Mønterstræde som nye boder til at forstærke og forlænge strædet. Således danner og optræder entréen, særudstillingen og multisalene samt butikken som nye boder i Mønterstræde. Gennem adderingen af disse funktioner styrkes Mønterstrædes betydning som hovedakse igennem karréen. Karréens Café placeres i stueetagen i et eksisterende hus så tæt på den nye udstillingsbygning som muligt så der kan opstå så stor interaktion imellem disse faciliteter. Cafeen ligger ud til en gårdhave bag Sorte Brødre Gades renæssancehus. Caféen har direkte kontakt til udstillingensbygningens forplads, hvor den mobile scene foreslås opstillet. Caféen kan benyttes uden for Møntergårdens lukketid. Materialer: Hvad karakteriserer gode materialer og hvilke materialer kan harmonisk spille sammen med den eksisterende bygningsmasses tjærede eller kalkede bindingsværk og tavl i tegl. Gode materialerne er ofte materialer der patinerer, der kan tåle slid og besidder egenskaben at kunne ældes. Ikke alle materialer gør dette lige smukt, hvis materialet overhovedet patinerer eller lader sig behandle. Det er typisk for middelalderens og renæssancens huse at de er konstrueret af materialer med disse egenskaber og hvor vedligeholdet, det at kalke murværket og tjære træværket, var en naturlig cyklus med forskellig kadence. Hvis vi plejede vore huse på en sådan måde ville et begreb som restaurering aldrig komme på tale. Vi har valg et materiale hvis egenskab, karakteristika og udtryk ligger i den patinering materialet udsættes for igennem oxyderingen. Cortenstål der bevist oxyderer og beholder dette udtryk over tid er valgt som det overvejende materiale i Møntergårdens nye udstillingsbygning. Karakteren af cortenstålets matte - og ikke helt ensartede overflade spiller fint sammen med Museumskarréens kalkede teglflader, der er den mest dominerende materialekarakter i området sammen med de røde tegltage. Farven rød, der ud over tegltagene også er kuløren på Møntergårdens kalkede tegl og bindingsværk, er derfor et meget nærliggende valg i ønsket om en vis uforstyrret tilpasning af nyt i samspillet med de gamle historiske bygninger. Omvendt er cortenstål et så markant materiale at den nye udstillingsbygning bliver et synligt vartegn for Museumkarréen i gadebilledet og fint og helt spiller op til de store kulturinstitutioner langs Hans Mules Gade. Miljøhensyn og bæredygtighed: Det aktuelle projekt er med hensyn til miljø og bæredygtighed optimeret til, som minimum, at overholde udbudsmaterialets krav, herunder Odense Kommunes miljøpolitik og krav til energieffektivisering. Den bygningsmæssige udformning afspejler en optimering af forhold mellem bygningsoverflade og etageareal, ligesom glasarealet er optimeret under hensyntagen til bygningens funktionalitet. Den nye udstillingsbygning er konstrueret så bygningen overholder kravet til energiklasse1. Vægge og tag er højisolerede lette konstruktioner med en anseelig tykkelse der også er med til at styre det før omtalte lysindtag til udstillingsrummene på 1. sal. Stuetagen er betydelig mere åben og transparent som svar på ønsket om kontakt til det omkringliggende offentlige rum og som en inviterende gestus til byens beboere og besøgende turister. Vindues partierne er 3 lags energiruder og trods den åbne og luftige underetage er den samlede bygnings glasareal dog kun ca.15 % af det samlede etageareal. Den store tagflade har vi udset til at blive Møntergårdens energiproducent - et energi-tag der under stålpladerne rummer et stort solvarme anlæg der med sin kapacitet kan forsyne hele udstillingsbygningen med varmt brugsvand, samt i kombination med jordkølingsanlæg kan yde tilskud til særligt kølekrævende rum. Ved at indbygge anlægget og skjule det i tagfladen, får man ikke den markante synlighed som disse anlæg ofte har på en ren tagflade. Et element, hvor positivt og pædagogisk det end er, ikke hører hjemme i en bymæssig kontekst med gamle historiske bygninger. Bygningenms indeklima optimeres såvel termisk, atmosfærisk, akustisk og optisk så bygningen opleves behagelig og velfungerende af både besøgende og ansatte. Økonomisk ramme Nærværende projekt vurderes, under de aktuelle markedsvilkår, at kunne realiseres indenfor den i udbudsmaterialet opstillede budgetramme. Med de skitserede bygningsarealer og udearealer i tilknytning hertil, vurderes der at være en fornuftig budgetreserve i forhold til den udmeldte anlægsramme på kr ,- eksklusive moms. Der vil i det videre konkurrence- og projektforløb være mulighed for at foretage en detaljering og optimering af projektets totaløkonomi, så der opnås den optimale balance mellem anlægs- og driftsomkostninger. Arealer: Ankomst 644 m 2 Særudstilling 255 m 2 Udstilling 950 m 2 Depot/mag. 383 m 2 Ialt 2232 m 2 Heraf kælder 279 m 2 fase 1 Forslag 1/81276 Forslag 4/54054 Snit gennem multisal og ankomstområde Gods indlevering Plan kælder Hovedindgang assager Nye boder Gårdrum Udstillingsrum Udstilling Plan 1.sal Intro. område Ankomstområde Hovedindgang Butik Personalerum Multisal Butik Multisal Forslag 3/23589 Forslag 2/21105 Corten stål fase 2 vinder Ankomstområde Facade mod øst Port Mønterstræde Facade mod syd Placering af den nye udstillingsbygning Forslag 3/23589 Situationsplan 1:500 Forslag 2/21105 Stueplan møntergården 6 dommerbetænkning Hans Mules Gade Mønterstræde Port ind til vareindlevering Passage Passage Facade mod nord

9 Forslag 6/11241 Forslag 7/61047 Forslag 8/51200 Forslag 5/21012 Forslag 10/15811 Forslag 9/35863 Forslag 5/21012 Forslag 10/

10 forslagene generelle bemærkninger generelle bemærkninger Fase 1 Projektkonkurrencen om udbygning af Bymuseet Møntergården har givet dommerkomitéen et optimalt grundlag for vurdering af både stedets potentiale og fremtidsmulighederne i forbindelse med etableringen af den nye udstillingsbygning. Ud over at vurdere projekternes udstillingsmæssige kvaliteter har der været særligt fokus på helhedsplanen, forslagenes funktionelle og arkitektoniske sammenhæng med de nære omgivelser, herunder inddragelse af Møntestræde som omdrejningsakse i det samlede museumsforløb. I forhold til den bymæssige sammenhæng har specielt løsningsforslag ved Sortebrødre Stræde mod Sortebrødre Torv samt udstillingsbygningens relationer til Hans Mules Gade været vægtet højt. Generelt har forslagsstillerne ladet projekterne tilpasse sig konkurrenceområdets eksisterende kvaliteter. Særligt de værdifulde belægninger og beplantninger har i alle forslag haft stor vægt. Dommerkomitéen er blevet præsenteret for ti meget forskellige forslag til markante udstillingsbygninger, alle af høj kvalitet og med stor indlevelse i det stillede program. 1. fases bud på strategier til opfyldelse af de stillede visioner er samtidig udviklet og formidlet meget forskelligt, fra mere traditionel håndskitsering over projektudvikling ved brug af fysiske arbejdsmodeller til 3Dcomputermodulering, hvor rumlige disponeringer er afprøvet virtuelt. Trods forskellig tilgang til opgaven har det i bedømmelsen været muligt at kategorisere projekter med visse fællestræk. Projekterne har således været vurderet inden for fire hovedgrupper. Forslagene 6/11241, 7/61047, 8/51200 og 9/35863 har alle afrundet konkurrenceområdets nordøstlige hjørne som en traditionel randbebyggelse. Denne disponering har samtidig resulteret i forslag til nye udstillingsbygninger med serier af udstillingsrum i meget langstrakte og ensartede forløb. Samtidig har denne bygningstype som randbebyggelse ikke haft den ønskede kontakt med Møntestræde. Forslag 1/81276 og 3/23598 bryder dette mønster og komponerer præcise bygningslænger på hver side af Møntestræde som meget fleksible, sammenhængende udstillingsstrukturer. Denne disponering er både skalamæssigt og funktionelt utrolig fleksibel i forhold til Møntergårdens historiske bygninger. Forslag 2/21105, 5/21012 og 10/15811 placerer sig som en slags mellemløsning med en bygningskomposition bestående af to bygningsenheder. Én enhed langs Sortebrødre Stræde indeholdende multisal og selve udstillingsenheden disponeret på arealet mellem Møntestræde og Hans Mules Gade. Endelig disponeres forslag 4/54054 som en kompakt monolit i Møntergårdens nordøstlige hjørne, der forholder sig mere til områdets store kulturinstitutioner og dermed bryder helt med karréens skala. Generelt har forslagsstillerne ladet sig inspirere af stemninger og billedlige udtryk i områdets historiske bygninger, som gennem nytolkning af byggeteknik og i anvendelsen af materialer både er dristigt og visionært omsat i de enkelte konkurrenceforslag. I forhold til miljøhensyn møntergården 8 dommerbetænkning

11 og bæredygtighed har konkurrencens 1. fase samlet set givet en bred vifte af interessante bud. Omkring tilgængelighed for besøgende og i forhold til udstillingsbygningens daglige drift fremhæves forslag 3/23598 for en meget direkte og veltilrettelagt disponering. Hovedparten af projekterne har ikke efterlevet programkravet om, at serviceadgang etableres fra Claus Bergs Gade. Dommerkomitéen vurderer, at alle ti forslag i en videre bearbejdning vil kunne tilpasses arealrammen og således holdes inden for den fastsatte økonomiske ramme. generelle bemærkninger Fase 2 Efter afgørelsen af 1. fase præsenterede de fire vindende deltagerhold hver især deres vision for dommerkomitéen. Dommerkomitéen fik derved mulighed for direkte at kommentere og spørge ind til projekterne samt gennemgå notater for 2. fases viderebearbejdning med præcisering af vigtige indsatsområder for hvert projekt. Dommerkomité og rådgivere fik gennem den dialogbaserede proces mulighed for en fordybelse i forslagenes indhold og funktionalitet, særligt med henblik på at afprøve forslagenes fleksibilitet i forhold til programmets visioner. Ligeledes kunne forslagsstillerne her redegøre for aspekter og dispositioner, der ikke tydeligt fremgik af projekternes grafiske fremstilling. I 2. fases bearbejdning er alle de fire vindende forslag videreudviklet med stor indlevelse i den stillede opgave. Der har i bedømmelsen af 2. fase været lagt særlig vægt på bearbejdningen af de enkelte forslags udstillingskoncept. Robusthed og fleksibilitet samt den arkitektoniske afklaring af udstillingsfaciliteterne er nøje vurderet. Forslag nr.3/23598 skiller sig markant ud fra de øvrige ved på én gang både at rumme konkurrencens mest spændende og fleksible udstillingsforløb, samtidig med at udstillingsrummene er særdeles godt fastholdt i kraft af projektets klare strukturelle opbygning. Gennem 2. fase er alle de fire vinderforslag samtidig viderebearbejdet til smukke arkitektoniske bud på nutidig bymæssig indpasning. I forhold til overvejelser vedrørende miljø og bæredygtighed fremhæves forslag 10/15811 for mange interessante og inspirerende løsninger. Vinderprojekterne er alle kontrolopmålt og økonomiberegnet. I forhold til økonomirammen for udstillingsbygningen og de nære udearealer, fastsat til 45,0 mio. kr., er der for alle projekterne tale om mindre overskridelser, hvilket hænger sammen med tilsvarende overskridelser i forhold til arealrammen, der er på ca m 2. Dommerkomitéen har imidlertid vurderet, at alle fire forslag i en viderebearbejdning vil kunne bringes i overensstemmelse med den fastsatte økonomi- og arealramme. Deltagerne præsenterede deres bearbejdede konkurrenceforslag for dommerkomitéen, inden den endelige vinder blev udpeget. De deltagende hold har ikke haft adgang til at se hinandens konkurrenceforslag undervejs i processen. 9

12 10

13 Forslag 3/23598 endelig vinder Maali & Lalanda A/S Maali & Lalanda A/S (ophavsret), i samarbejde med ingeniørfirmaet Beregner Gruppen i Odense, ingeniør T. Quistorff Sørensen, ingeniør Torben Odal og ingeniør Jan Voetmann Maali & Lalanda A/S: Frank Maali, arkitekt MAA, Gemma Lalanda, arkitekt Øvrige medarbejdere: Model: Modelbygger Hans Willadsen, 3D tegninger: Vismo v/morten Olesen, Statik: Akademiingeniør T.Q. Sørensen, Installationer: Chefingeniør Orla Andersen dommerbemærkninger Fase 1 Den arkitektoniske vision er i forslaget præsenteret som en betagende, skitserende og fabulerende proces. Projektets koncept fremstår særligt stærkt og imødekommer således med sikker forståelse dommerkomitéens forventninger til denne fases afleveringsform. Med Møntestræde som museets pulsåre udformes en visionær museumsstruktur af langhuse i tæt og god dialog med områdets lille skala. Forslagsstillerne arbejder ligeværdigt med at runde karréen af såvel udefra som indefra, hvilket har frembragt uventede svar. Det foreslåede pladsrum ved Møntestrædes udmunding i Sortebrødre Stræde, Møntpladsen, signalerer tydeligt indgangen til museumsområdet. Trods den tætte sammenbygning omkring Møntestræde opleves strædet her i stærk rumlig sammenhæng med museumsbygningens indre, det tre etager høje ankomst- og introduktionsområde. Samtidig styrker den foreslåede placering af montrer/aktualitetsrum denne sammenhæng. Ved samlingspladsen i Pernilles Gård etableres udstillingsbygningens hovedindgang, orienteret i bygningens længderetning og med optimale indgangsforhold. Således sikres der allerede ved entréen den fornødne plads og det fulde overblik over museumsbygningen. tidsmøllen, i den viste form derimod ikke imødekommer museets ønsker. Placeringen af multisalen på 1. sals plan harmonerer godt med hoveddispositionen og sikrer samtidig stor rumhøjde i dette afsnit. Servicefaciliteternes placering med personalerum tæt ved billetsalg og butik er veltilrettelagt. Det vurderes samtidig, at faciliteterne placeret i det nordøstlige hjørne bør reduceres til fordel for en større åbenhed til omgivelserne. I forbindelse med udstillingsenheden er der tale om et helt unikt projekt med fremragende og rumligt meget varierede udstillingsforløb. Den strukturelle opbygning af salene er meget fleksibel og udgør dermed et optimalt grundlag for viderebearbejdning. I udstillingsrummene etableres både spændende lysindtag og udsynsmuligheder. Der savnes i de skitserede udstillingsrum endnu en rumlig sammenhæng mellem stue og 1. sals plan. I forbindelse med udstillingsenheden etableres vareindlevering/vareelevator med adgang fra Claus Bergs Gade, som hermed imødekommer programønskerne. I Møntergårdens indre karréstruktur foreslås der fri bevægelse mellem de fem fremtidige gårdrum. I værkstedsgårdens vestlige hjørne foreslås indpasset en åben bygning som visuelt filter mellem Sortebrødre Torv og museets gårdrum. Teatergården vil med den foreslåede placering og viste højde på muren plages af støj fra Hans Mules Gade. Ankomstrummet virker rumligt spændende med hovedtrappen smukt placeret langs glasfacaden mod Møntestræde. Introduktionsudstillingens rumlige disponering virker enestående, mens den konkrete installation, Den foreløbige anslåede kvadratmeterpris forekommer realistisk i forhold til økonomirammen for byggeriet. Det skal understreges, at økonomien vedr. udearealer ligger under det forventede. 11

14 fase 1 situationsplan fase 1 perspektiv fase 1 facade nord fase 1 møntergården 12 dommerbetænkning

15 Forslag 3/23598 Maali & Lalanda A/S Miljøhensyn og bæredygtighed er kun sparsomt beskrevet i projektet. Bygningslængernes smalle huskroppe sammenholdt med det enkle og strukturelle konstruktionsprincip er et godt teknisk og økonomisk udgangspunkt for videre bearbejdning. Dommerkomitéen er dog ikke enig i det meget ekspressive materialevalg. Forslaget blev indstillet af dommerkomitéen som én af konkurrencens vindere til videre bearbejdning i 2. fase. dommerbemærkninger Fase 2 Den videre bearbejdning af forslag 3/23598 afslører projektet som en skatkiste af muligheder. Med hovedgrebet, der placerer udstillingsbygningen som en kompakt struktur samlet i to kerner omkring Møntestræde, hvor selve udstillingen danner en rundgang henholdsvis over og under strædet, er det lykkedes forslagsstiller at modsvare samtlige konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Helhedsplanen er løst ved hjælp af få, men enkle virkemidler: en styrkelse af det grønne rum mod nord i Sortebrødre Stræde i form af et bredere fortov og en ekstra trærække, hvorunder den krævede cykelparkering kan finde sted, en indsnævring af kørebanen og endelig en detaljering i fortovsbelægningen tilhørende Møntergårdskarréen, herunder markering af to mindre byrum, Møntpladsen umiddelbart ud for Møntestrædes udmunding og den lille forplads til Sortebrødre Torv. Sammenholdt med den nænsomme disponering af Møntergårdens indre gårdum vidner forslaget om en stor indlevelse i stedets historie og det forventede fremtidige liv. Perlegrusbelægningen i området, hvor der vil foregå varekørsel, virker imidlertid uhensigtsmæssig, ligesom forholdene omkring tilgængelighed kræver en ekstra bearbejdning. Med udgangspunkt i provinsbyens matrikulære struktur er den relativt store udstillingsbygning nedbrudt i et ensemble af langhuse, som på fineste vis udtrykker et tidssvarende bud på en infill-opgave i en gammel dansk provinsby. Den strukturelle nedskalering af bygningskroppen, som fungerer i et flot samspil med omgivelserne, modsvares af en tilsvarende genial opbygning af åbne og fleksible udstillingsrum, som har karakter og byder på afvekslende rumligheder. Dommerkomitéens krav til den videre bearbejdning er således imødegået uden på noget tidspunkt at kompromittere den arkitektoniske vision. Det strukturelle bygge system danner grundlag for et arbejde med facaderne, hvor placeringen af lysindtag såvel som materialevalg bliver til en leg, hvor de funktionelle, æstetiske og tekniske krav optræder som kreative begrænsninger. Materialestudiet i 1:1 med teglsten sat i en stablingsteknik vidner om en omhu og interesse for opgaven, der både er begavet og afsmittende. Den videre bearbejdning af forslaget tydeliggør på denne måde projektets potentiale. Planerne er bearbejdet med udgangspunkt i den gennemtænkte rundgang i bygningen, hvor samtlige tre plan inddrages, og hvor den scenografiske tilrettelæggelse af Møntestræde som omdrejningspunkt fastholdes. Placeringen af ankomst, introduktionsudstilling, sekundære funktioner og multisal på den ene side af Møntestræde og udstillingsarealerne på den anden side løser en række funktionelle krav til brugen af huset yderst elegant. Den terrasserede opdeling af udstillingens nedre 13

16 Forslag 3/23598 Maali & Lalanda A/S plan forekommer imidlertid overgjort og bør revideres. Det vurderes imidlertid, at forslagets overlegenhed rummer en robusthed, som gør, at det ubesværet kan tilpasse sig en fortsat forbedring. Således er der i dommerkomitéen stor enighed om at udpege forslag nr. 3/ som den endelige vinder af konkurrencen om en ny udstillingsbygning til Møntergården. helhedsplan fase 2 møntergården 14 dommerbetænkning

17 fase 2 plan 1. sal fase 2 stueplan fase 2 kælderplan fase 2 15

18 Forslag 3/23598 Maali & Lalanda A/S fase 2 facade nord fase 2 materialeprøver fase 2 møntergården 16 dommerbetænkning

19 snit fase 2 17

20 Forslag 2/21105 Delt vinder af fase 1 Exners Tegnestue A/S Exners Tegnestue A/S (ophavsret), i samarbejde med ingeniør Leif Hansen, landskabsarkitekt Preben Skaarup og konsulent Orbicon A/S Medarbejder, konsulent eller rådgiver: Eva Holdgaard Jensen, arkitekt, Finn Larsen, arkitekt, Louise Lind Jacobsen, arkitekt, Henriette Barden Lander, stud. arch., Jørn Kaltoft Nielsen, ingeniør, Michael Runge, ingeniør, Brian Rosenkilde, ingeniør, Preben Skaarup, landskabsarkitekt dommerbemærkninger Fase 1 Forslaget hører til konkurrencens mere stilfærdige projekter og repræsenterer samtidig den mest klassiske tilgang til opgaven. Det arkitektoniske koncept er konsekvent disponeret i to bygningsenheder på hver sin side af Møntestræde. Enheden vest for Møntestræde er udformet som et længehus indeholdende multisal og undervisningsrum, der placeres langs gadelinjen. Øst for Møntestræde placeres en større ankomst- og udstillingsbygning, som spænder ud i hele byggefeltets bredde mellem Møntestræde og Hans Mules Gade. Udstillingsbygningens høje hjørnebygning modsvarer Politigårdens skala og fremstår som et markant symbol på hele Møntergården. Det er dog dommerkomitéens opfattelse, at hjørnebygningen endnu ikke har fundet sit endelige udtryk. Hovedindgangen understreges meget enkelt og markant ved Møntestrædes udmunding i Sortebrødre Stræde. På det fremskudte hjørne integreres et tydeligt signal for den forbipasserende i form af en to etager høj aktualitetsmontre. Vindfanget ved hovedindgangen placeres, som konkurrencens eneste, direkte ud til Møntestræde, udformet som en let og fleksibel glasafskærmning, der alt efter behov kan skydes helt til side. Mange af de nævnte tiltag har vakt dommerkomitéens interesse, og specielt anses multisalens placering samt den foreslåede port/scene mod det fri som værdifuld. I udstillingsbygningen skaber det tre etager høje søjleog trapperum stor overskuelighed og fremstår med en smuk rumlighed som sammenbindende element for hele udstillingsbygningen. Introudstillingen langs hovedtrappen forstærker dette indtryk. De udadvendte funktioners placering helt fremme ved facaden langs Møntestræde og Sortebrødre Stræde er disponeret optimalt i forhold til den ønskede åbenhed til museumsomgivelserne. Der er i projektet indarbejdet meget klassiske og veldefinerede udstillingsrum, som dog i forhold til de aktu elle udstillingskrav virker for ensartede og små og savner større grad af dynamik og fleksibilitet. Ved rumsammenlægning kan der ikke umiddelbart skabes de ønskede større udstillingsarealer. Projektet fremstår således endnu ikke tilstrækkeligt visionært med henblik på at danne ramme om fremtidige udstillinger. Eksempelvis virker trappens placering inde i den store hjørneudstilling alt for dominerende og reducerer her udstillingsmulighederne. Den foreslåede varegård med vareindlevering fra Hans Mules Gade er på grund af trafikale hensyn ikke gennemførlig. Helhedsplanen er endnu meget skitsemæssigt bearbejdet, men som et markant tiltag foreslås den tidligere strædeforbindelse bag husrækken mod Sortebrødre Stræde genetableret. Projektets markering af den oprindelige karréafgrænsning foran husrækken angiver enkelt og smukt strøgforbindelsen og dermed kontakten mellem Sortebrødre Torv og Møntergården. Den foreløbige økonomiske beregning forekommer realistisk i forhold til økonomirammen for byggeriet. Det skal understreges, at økonomien vedrørende udearealer ligger under det forventede. Miljøhensyn og bæredygtighed er kun sparsomt beskrevet i projektet. Forslaget har som helhed et traditionelt udtryk, der viser møntergården 18 dommerbetænkning

21 fase 1 situationsplan fase 1 facader fase 1 19

22 Forslag 2/21105 Exners Tegnestue A/S stor forståelse for indpasning i området, både hvad angår proportionering og materialevalg, men det savner endnu at illustrere sin egen arkitektoniske vision. Forslaget blev indstillet af dommerkomitéen som én af konkurrencens vindere til videre bearbejdning i 2. fase. dommerbemærkninger Fase 2 Forslag 2/21105 har i sin videre bearbejdning opnået en større arkitektonisk klarhed. Særligt er disponeringen af udstillingsfløjen optimeret i forhold til indhold og udtryk. Helhedsplanen er revideret, så vareindlevering nu foregår fra Claus Bergs Gade, og det aksiale forløb vinkelret på Møntestræde er helt væk. Placeringen af vindfanget i Møntestræde er derimod fastholdt og udvidet til dommerkomitéens store undren. Placeringen af vindfanget som hjertet i bygningen, der binder de to bygningskroppe sammen og derved skaber forbindelsen mellem introområdet og multisalen, er logisk i sin disponering, men indfrier ikke kravet om den åbne offentlige passagemulighed gennem Møntestræde i museets åbningstid. Det har været interessant at følge projektets transformation, hvor arbejdet med arkitekturen og materialerne giver udtryk for en meget professionel tilgang til opgaven. Forslagets afdæmpede udtryk og nænsomme tilpasning til stedet er på én gang projektets styrke og svaghed. Der ligger rigtig mange fine detaljer gemt i det færdige resultat, men der eksisterer fortsat en række uafklarede forhold: Placeringen af skranken lige ved indgangen reducerer ankomstområdet til ganske få kvadratmeter, ligesom disponeringen af godsliften på et meget centralt sted virker uhensigtsmæssig. Projektet vidner om et større puslespilsarbejde, som endnu ikke er faldet helt på plads. Der er mange fine takter, men forslaget vidner ikke om arkitektonisk nybrud. Ankomstområdet og introudstillingen er bearbejdet i et karakterfuldt, dobbelthøjt rum, som optræder lyst og venligt, og som på én gang udgør aktualitetsmontren. To åbne trappeløb binder introområdet sammen med udstillingssalene på første sal. Flowet gennem bygningen er væsentligt forbedret, og udstillingsrummene er blevet større og dermed mere brugbare. Hjørnebygningen har fundet et mere afdæmpet udtryk og rummer et stort højloftet, fleksibelt rum. Der er arbejdet med mange fine detaljer omkring luft- og dagslys sluser, som samtidig udgør udstillingsmontrer mod Hans Mules Gade. møntergården 20 dommerbetænkning

23 19 m2 13 m2 347 m2 4 m2 mulighed for større rumlige opbygninger 420 m2 fase 2 situationsplan fase 2 A B B C C S T U E P L A N 1 : P L A N 1. S A L 1 : A 7 9 stueplan fase 2 plan 1. sal fase 2 21

24 Forslag 2/21105 Exners Tegnestue A/S fase 2 facade nord fase 2 facade syd fase 2 facade vest fase 2 møntergården 22 dommerbetænkning

25 23 perspektiver fase 2

26 Forslag 5/21012 delt vinder fase 1 Dorte Mandrup Arkitekter ApS Dorte Mandrup Arkitekter ApS (ophavsret) i samarbejde med Marianne Levinsen Landskab MDL PLR (ophavsret) og EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Dorte Mandrup Arkitekter ApS: Dorte Mandrup Poulsen, arkitekt MAA, Marianne Hansen, arkitekt MAA, Katrine D. Jørgensen, cand. arch., Kristoffer Nejsum, arkitekt MAA, Lone Scavenius, arkitekt MAA, Mads Haaber Thomsen, stud. arch., Andreas Obel, stud arch., Gitte Askløf, stud arch. Marianne Levinsen Landskab: Marianne Levinsen, arkitekt MDL, PLR, Anne Bøttiger, arkitekt MAA, Christine Vad Majgaard, arkitekt MAA, Jo Anna Hammer, arkitekt MAA, Lill Bjerregaard Christensen, stud. arch. dommerbemærkninger Fase 1 På baggrund af en meget fin læsning af karréens eksisterende rumlige og bygningsmæssige kvaliteter løses helhedsplanen i dette forslag ved hjælp af et ganske enkelt greb. Ved at placere to længehuse langs hhv. Hans Mules Gade og Sortebrødre Stræde lukkes karréens åbne hjørne mod nordøst. Udadtil heles de afbrudte facadelinjer, og indadtil defineres en række præcise gårdrum med hvert deres udtryk i et varieret forløb, som understøtter stedets særlige karakter. Sortebrødre Stræde foreslås beplantet med yderligere rækker af forskudte allétræer og skal stå som et fortættet grønt rum i kontrast til det åbne Sortebrødre Torv. Det eksisterende åbne hjørne mod nordvest bearbejdes til en lille plads i karakter og materialevalg som de indre gårdrum i Møntergården. Der skabes en ny passage på dette sted, idet den nyere bagbygning til værkstedet foreslås nedrevet. Den nye udstillingsbygning placeres som et stort længehus i hele byggefeltets bredde mellem Hans Mules Gade og Møntestræde. Bygningens klare rene form med referencer til det historiske langhus og den præcise afgrænsning af de omkringliggende byrum afslutter Møntergården på meget fornem vis. Dens størrelse på to fulde etager og et højt saddeltag formår på en gang at signalere Møntergårdens betydning som omdrejningspunkt for Odense Bys Museer, samtidig med at den forholder sig til byen, Politigården og Hans Mules Gades større skala. Tværstillet på udstillingsbygningen er en mindre cafébygning placeret let forskudt ud mod Sortebrødre Stræde. I en nutidig fortolkning af længe- huset indgår de to volumener i en elegant og underspillet dialog med omgivelserne, hvor der efterlades plads til det eksisterende og skabes nye rumligheder med et moderne aftryk. Møntestræde-aksen understreges, og bygningen inviterer indenfor akkurat dér, hvor det eksisterende ahorntræ står i dag. Generelt er det grønne element positivt integreret i forslaget. Huset er meget strukturelt opbygget og meget afklaret. Stueetagen er udformet som en plint af tunge murskiver placeret parallelt eller vinkelret på Møntestræde. Den øverste del af bygningen indeholdende selve udstillingsarealerne udtrykkes gennem en særskilt udkraget konstruktion af limtræsrammer beklædt med oplukkelige etagehøje træskodder, der muliggør en meget fleksibel tilrettelæggelse af forskellige udstillinger, hvor dagslys ønskes dæmpet, eller hvor udkig prioriteres. Den centrale placering af indgangen fungerer optimalt, og det vil være muligt at skabe fine imødekommende oversigtsforhold. Projektets svaghed er det fastlåste rampeforløb med introduktionsudstillingen placeret i stueetagens nordlige del. De store muligheder, der ligger i arbejdet med et langhus, er ikke udnyttet. Disponeringen af en lukket trappekerne umiddelbart bagved billetskranken og den noget klemte butik vurderes ikke hensigtsmæssig. Det er et overbevisende greb, at man viser udstillingsfunktionerne løst i en enkelt bygning, men de øvre udstillingssale forekommer for beskedne, ligesom rumhøjden er problematisk. Man har i dommerkomitéen overvejet, om man med fordel kunne flytte caféfunktionen til en af de eksisterende bygninger i karréen og i stedet placere møntergården 24 dommerbetænkning

27 fase 1 Samlingsplads Sortebrødre Stræde Forplads Indgang Cafe Scene Hans Mules Gade Sortebrødre Torv Lille torveplads Værkstedshave Madpakkehave Undervisningshave Materialegård Fredet gårdrum Claus Bergs Gade Indkørsel Mønterstræde Personalehave Overgade situationsplan fase 1 MULTISAL FORPLADS CAFÉ UDSTILLING PASSAGE UDSTILLING GÅRD UDSTILLING PASSAGE GÅRD UDSTILLING MØNTERSTRÆDE AKSEN. facade vest fase 1 25

28 Forslag 5/21012 dorte mandrup arkitekter aps facade vest fase 2 multisalen i cafébygningen. Dette vil give mulighed for at arbejde mere rumligt frit med hovedbygningen, rampeforløbet og snittet. Den foreløbige anslåede kvadratmeterpris forekommer realistisk i forhold til økonomirammen for byggeriet. Det skal understreges, at økonomien vedr. udearealer ligger under det forventede. Bæredygtighed er relativt grundigt beskrevet. Projektets ro og afklarede udtryk har gjort stort indtryk på dommerkomitéen. Den strukturelle læsning af stedet og fortolkningen over i et moderne langhus er en stærk arkitektonisk vision, som ved en mindre bearbejdning vil kunne tilgodese samtlige de ønsker og krav, museet stiller. Forslaget blev indstillet af dommerkomitéen som én af konkurrencens vindere til videre bearbejdning i 2. fase. dommerbemærkninger Fase 2 Helhedsplanen er i anden fase bearbejdet på baggrund af dommerkomitéens bemærkninger. Dette arbejde har resulteret i en smuk plan, hvor Møntergårdens eksisterende motiv med store solitære træer i samspil med bygninger og gårdrum er videreudviklet. Det indlevede arbejde med tilpasningen af nye belægninger, ganglinjer og overgange understreger et overbevisende greb, hvor nyt møder gammelt i gensidig respekt. I forlængelse heraf er udformningen af en ny udstillingsbygning som en moderne udgave af et simpelt længehus med sadeltag og udkraget stokværk oplagt og elegant. Den bearbejdede disponering af ankomst, udstillingssale og trappeløb er væsentlig forbedret og vidner om de rige muligheder, der ligger i arbejdet med denne bygningsstruktur. Multisalen er flyttet over i den mindre sidebygning og har efterladt en større åbenhed i ankomstområdet, ligesom placeringen af et generøst trappeforløb langs Hans Mules Gade virker rigtigt i forhold til det tidligere viste rampeforløb. 1. salen er renset for trappekerner og rampeforløb og efterlader et kolossalt rum for udstillinger og fleksible planløsninger, idet den indskudte 2. sal er reduceret til et langsgående galleri og en ophængt boks i den ene ende. For at tilgodese den ønskede åbenhed er bygningen blevet større og rumligheden mere overvældende. Til trods for et sikkert og professionelt gennemarbejdet forslag er det imidlertid dommerkomitéens opfattelse, at bygningen er blevet for stor, og at den vil opleves som værende ude af skala med Møntergårdens historiske kontekst. Tilsvarende vurderes den højloftede, åbne udstillingsetage som uegnet for udstilling af arkæologiske og historiske genstande mv. Placeringen af multisal/foredragssal i en selvstændig bygning rummer mange gode og logiske betragtninger, men løsningen imødekommer ikke museets krav og ønsker til en velfungerende og driftsoptimeret udstillingsbygning. møntergården 26 dommerbetænkning

29 fase 2 situationsplan fase 2 facade øst fase 2 facade nord fase 2 27

30 Forslag 5/21012 dorte mandrup arkitekter aps 2. sal fase 2 1. sal fase 2 stueplan fase 2 møntergården 28 dommerbetænkning

31 fase 2 stueplan fase 2 29

32 Forslag 10/15811 Delt vinder af fase 1 KHR arkitekter AS KHR arkitekter AS (ophavsret), v/anja Rolvung, Henrik Richter Danielsen, Jacob Brøndsted, Jan Søndergaard, Mikkel Beedholm Projektgruppe KHR: Mikkel Beeedholm, Martin Kock, Gjermund Fyksen Ingeniør: Lars Rosholm dommerbemærkninger Fase 1 I et skitsemæssigt næsten legende udtryk er forslaget undervejs i en endnu ikke afsluttet proces. I besvarelsen af helhedsplanen har fokus udelukkende været det nordøstlige hjørne af karréen og bygningens relation til omgivelserne. Gårdrummene er meget kortfattet beskrevet, og opgavens potentiale er hurtigt blevet koncentreret i arbejdet med den nye udstillingsbygning. Forslaget er karakteriseret ved at forholde sig rumligt til samtlige opgavens udfordringer: forholdet til de bymæssige omgivelser, til karréen som helhed og til bygningens interne disponering. Resultatet er et moderne, næsten plastisk udtryk, hvor store lukkede hhv. åbne flader forskyder sig og skaber rum ude eller inde, og hvor karréen lukkes, samtidig med at der åbnes for kig mod omgivelserne. Den nye udstillingsbygning placerer sig som en stor vinkelbygning i karréens nordøstlige hjørne. Møntestræde udgør hovedaksen, der understreges af bygningen og efterlades åben på terræn, mens der bygges henover strædet i 1. sals plan. Hvor det eksisterende ahorntræ er placeret, opstår en dynamisk vinkling af aksen, der dels markerer hovedindgangen og dels accentuerer de plastiske forskydninger, bygningen tager afsæt i. Møntestræde er helt lukket mod øst, hvor forslaget viser en sammenbygning med nordfacaden af Overgade 52b. Ud for ahorntræ og hovedindgang placeres en cafégård i forlængelse af Pernille Lykkes Boder, hvilket skaber en fin pause på den lange markante Møntestræde-akse. Den snævre nordlige afslutning af strædet er meget ekspressiv og danner en fortættet og dramatisk adgang til karréen, hvor det snævre afløses af det mere spa- ciøse for derefter at fortsætte over i det videre labyrintiske gårdrumsforløb, hvor modstillingen af småt og stort er et gennemgående træk. Bygningens indre tilbyder en flot central rumlighed ved ankomst til museet. Det er let at forestille sig et imødekommende og overskueligt foyerområde, hvor en stor trappe udnytter bygningens placering langs Møntestræde-aksen og skaber fantastiske kig ned langs strædet. Et stort dobbelthøjt areal bag glasfacaden forbinder etagerne og efterlader mulighed for den vertikale udstilling. Det rumlige arbejde med at disponere etagerne og samtidig formidle de smukkeste kig ud i området har dog drejet fokus væk fra opgaven med at skabe de bedste rammer for et byhistorisk museum. Projektet byder på nogle meget flotte rumligheder, men de vurderes ikke at være særligt velegnede for udstilling af arkæologiske fund mv. De skitseprægede facader, hvor vinduespartierne er blevet meget store, signalerer i højere grad kunstmuseum end bymuseum i en historisk sammenhæng. Den foreløbige anslåede kvadratmeterpris forekommer realistisk i forhold til økonomirammen for byggeriet. Det skal understreges, at økonomien vedr. udearealer ligger under det forventede. Miljøhensyn og bæredygtighed er kun sparsomt beskrevet i projektet. Det arkitektoniske udtryk er et ekspressivt og moderne udspil, som udtrykker en klar vision. Det er dommerkomitéens opfattelse, at en videre bearbejdning af forslaget, hvor bygningen reduceres og tilpasses yderligere til Møntergårdens skala, ikke vil ødelægge den overord- møntergården 30 dommerbetænkning

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 INDhold Indledning 7 KONKURRENCEfakta 8 FASE 2 Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 FASE 1 Generelle bemærkninger FASE 1

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

Trekroner Allé Roskilde

Trekroner Allé Roskilde Dommerbetænkning Campus 6. juli 2010 Side 2 Campus Dommerbetænkning Indholdsfortegnelse Dommerbetænkningen... 3 Generelt for alle forslag... 5 Forslag 1 Enemærke & Petersen A/S... 8 Forslag 2 Davidsen&

Læs mere

KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING

KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING KOLD ING SYGE HUS UDBYGNING AF KOLDING SYGEHUS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KOLD ING SYGE HUS FORORD 2 KONKURRENCEFAKTA

Læs mere

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG RETTEN PÅ FREDERIKSBERG Indbudt projektkonkurrence Frederiksberg Dommerbetænkning 2009 Redaktion: AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Grafisk tilrettelæggelse: ADman Kommunikation Forsideillustration:

Læs mere

Dommerkomitéens betænkning

Dommerkomitéens betænkning Projektkonkurrence 1 Kolding HF & VUC Ny skole 2 14. september 2012 13 Kolding HF & VUC Ålegården 2 6000 Kolding Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C 2 / 36 Indholdsfortegnelse 3 Indledning...

Læs mere

Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk. åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus. dommerbetænkning

Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk. åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus. dommerbetænkning Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus dommerbetænkning juni 2013 indhold kolofon 3 5 12 18 24 30 forord generelle bemærkninger 1.

Læs mere

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING 2/14 Indhold Indledning side 3 Dialogprocessen side 4 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder side 5 Forslag fra JJW Architects side 9 Konkurrencefakta side 12 Konkurrenceudskriver

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

FREDERIKSBJERG- BYGGERIET

FREDERIKSBJERG- BYGGERIET ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2013 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE FREDERIKSBJERG- BYGGERIET DOMMERBETÆNKNING ENDELIG UDGAVE

Læs mere

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // INDHOLD 2 Indledning 4 Bedømmelsen 5 Konkurrencens forløb 8 COBE 18 entasis 26 Kragh og Berglund 30 Kristine Jensens Tegnestue 34 Polyform Arkitekter ApS

Læs mere

Aarhus Universitet Forskningsfaciliteter til Institut for Biomedicin

Aarhus Universitet Forskningsfaciliteter til Institut for Biomedicin Aarhus Universitet Faculty of Health Forskningsfaciliteter til Institut for Biomedicin Juryens betænkning Juni 2012 Indledning Indledning 1 Juryens generelle bemærkninger 4 Forslag 45100 vinder af konkurrencen

Læs mere

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence August 2012 Indhold Indledning... 3 Bedømmelsesudvalget... 4 Tildelingskriterier... 5 Indledning... 5 Tilbudt pris...

Læs mere

E v a l u e r i n g s r a p p o r t

E v a l u e r i n g s r a p p o r t E v a l u e r i n g s r a p p o r t K O N K U R R E N C E O M B Y G G E A F S N I T 8 S t a t i o n s o m r å d e t i C a r l s b e r g B y e n j u l i 2 0 1 1 KOLOFON Redaktion: Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling

Læs mere

Værdibeskrivelse Campus Odense - Syddansk Universitet

Værdibeskrivelse Campus Odense - Syddansk Universitet Værdibeskrivelse Campus Odense - Syddansk Universitet Indhold Forord 1 Indledning 3 01 Baggrund Institutionen Syddansk Universitet 6 Beliggenhed 6 Bygningshistorie 9 Udvidelser 15 Fremtidige udvidelser

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING Totalentreprisekonkurrence 19. december 2011 Holstebro Kommune Udbygning af Holstebro Rådhus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Bekendtgørelse og udvælgelse... 1

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG P-hus Hovedindgang Forplads Indgang Børn Indgang Lægevagt ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING 2011 ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL

Læs mere

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder Københavns Kommune November 2009 Redaktion aa Konkurrencer Design 2+1 Idébureau tryk Rosendahls Fihl Jensen

Læs mere

vandkulturhus thyborøn

vandkulturhus thyborøn dommerbetænkning indbudt projektkonkurrence juni 2015 vandkulturhus thyborøn Thyborøn Fritidscenter Lemvig Kommune Lokale og Anlægsfonden konkurrencen Konkurrencen er udskrevet i et samarbejde mellem Thyborøn

Læs mere

BEDRE BYRUM. Rapport over bedømmelsen af 23 indsendte projektforslag

BEDRE BYRUM. Rapport over bedømmelsen af 23 indsendte projektforslag BEDRE BYRUM Rapport over bedømmelsen af 23 indsendte projektforslag Marts 2003 Introduktion Bedre Byrum er et udviklingsprojekt, der sætter fokus på kvaliteten af danske byrum. Initiativtager til projektet

Læs mere

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 49 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011 O konkurrenceområdet 50 fremtidens bæredygtige

Læs mere

Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257

Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257 Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 Forord Odense Kommunes Byplan- og Miljøafdeling

Læs mere

Forsyning Helsingør, Driftscenter Indbudt projektkonkurrence 2013

Forsyning Helsingør, Driftscenter Indbudt projektkonkurrence 2013 Forsyning Helsingør, Driftscenter Indbudt projektkonkurrence 2013 Dommerbetænkning Indledning Hermed præsenteres resultatet af den indbudte projektkonkurrence om Forsyning Helsingør, Driftscenter som et

Læs mere

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle]

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] Musholmfonden Konkurrenceprogram august 2012 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDBYDELSE OG FORMÅL...4 2. KONKURRENCENS

Læs mere

Teglsten fra nær og fjern

Teglsten fra nær og fjern 2009 2 2009 // 2 2009 / 2 // / Teglsten fra nær og fjern INTERVIEW MED MED ANNA ANNA MARIA MARIA INDRIO INDRIO INTERVIEW INTERVIEW MED ANNA MARIA INDRIO Building Value ASSENS RÅDHUS RÅDHUS ASSENS ASSENS

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere