ny udstillingsbygning til møntergården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ny udstillingsbygning til møntergården"

Transkript

1 ny udstillingsbygning til møntergården indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning november 2009

2

3 odense bys museer ny udstillingsbygning til møntergården dommerbetænkning 3 Indledning konkurrencen Konkurrencefakta Overblik alle forslag Generelle bemærkninger forslagene Maali & Lalanda A/S Endelig vinder Exners Tegnestue A/S Delt vinder fase 1 Dorte Mandrup Arkitekter Aps Delt vinder fase 1 KHR Arkitekter A/S Delt vinder fase 1 Elkiær+Ebbeskov Arkitekter Aps Arkitema A/S Arkitektfirmaet Fogh & Følner Arkitektfirma A/S Kjaer & Richter A/S Erik Møller Arkitekter Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S 48 Kolofon 1

4 Hans Mules Gade Sortebrødre Stræde Møntestræde Sortebrødre Torv Claus Bergs Gade Overgade 2

5 indledning Det historiske museum Møntergården i Odense skal udbygges. Med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Odense Kommune er det muligt for Odense Bys Museer at opføre en helt ny udstillingsbygning som et spændende supplement til det eksisterende museumskompleks. For nogle år siden blev det besluttet at udvikle Møntergården til Odense Bys Museers fremtidige udstillingssted for arkæologiske og historiske samlinger. De øvrige museer under Odense Bys Museer rummer specialsamlinger eller har et særligt fokus som H.C. Andersens Hus, Carl Nielsen Museet, Den Fynske Landsby og Fyns Kunstmuseum. Møntergården rummer allerede Odense Bys Museers faglige, tekniske og administrative funktioner. Møntergården er navnet på en hel karré, som ligger velafgrænset men centralt i et byområde med mange kulturelle aktiviteter. I karréen findes en lang række fredede og bevaringsværdige bygninger fra 1500-tallet og fremefter. Her er bevaret flere smukke gårdrum, og det meget fine historiske Møntestræde løber tværs igennem karréen. En foreløbig analyse viste, at med korrektioner i karréplanen og tilføjelse af en eller flere bygninger kan Møntergården blive et enestående, men opdateret historisk museum. Museet vil derved blive en integreret del af det område, som huser mange af byens kulturelle institutioner, såsom H.C. Andersens Hus, børnekulturhuset Fyrtøjet, Odense Koncerthus, Carl Nielsen Museet og inden længe nyt musik- og teaterhus samt musikkonservatorium. I april 2009 udskrev By- og Kulturudvalget i Odense en arkitektkonkurrence om en overordnet helhedsplan for Møntergården og specifikt om en ny bygning, der skal rumme udstillinger, multisal, velkomstområde og publikumsfaciliteter. Sammenlagt et byggeri på 2200 m². I konkurrenceprogrammet blev der lagt vægt på opgavens store udfordring, nemlig at skabe en bygning, der på den ene side lever op til kravene til moderne museumsformidling og sikkerhed, og på den anden side arkitektonisk og æstetisk føjer sig ind i forhold til de gamle fredede bindingsværksbygninger. Der er således tale om en infill-opgave af betydelig sværhedsgrad, og hvis løsning forhåbentlig kan sætte fokus på, hvorledes man kan tilpasse nyt til et gammelt, historisk bymiljø. Arkitektkonkurrencen var således en stor, men også utrolig spændende udfordring. Heldigvis meldte mange arkitektfirmaer sig til opgaven. Efter en prækvalifikation udvalgtes ti hold, der deltog i konkurrencens første fase. I anden fase gik fire hold videre, og med denne dommerbetænkning bliver vinderforslaget præsenteret sammen med de øvrige forslag. Det har for dommerkomitéen været en fascinerende og givtig proces. Mange rigtig gode forslag er bragt på bane, og den indbyggede dialogfase med de hold, som gik videre, var meget vigtig. Her fik holdene mulighed for at præsentere deres grundlæggende tanker og idéer, og dommerkomitéen kunne fremsætte ønsker til den videre bearbejdning i det talte ord. Tak til alle deltagere for en meget fornem indsats. Dommerkomitéen, november

6 konkurrencen konkurrencefakta Konkurrencen Konkurrencen er afholdt i henhold til EU-direktiv 2004/18/EF (Udbudsdirektivet) og blev bekendtgjort i Den Europæiske Unions Tidende. Konkurrencen er en projektkonkurrence i to faser. Alle ti hold har modtaget et vederlag på DKK for deltagelse i fase 1. De fire teams, der gik videre til fase 2, modtog alle et vederlag på DKK. Nærværende dommerbetænkning omhandler fase 1 og fase 2. I konkurrencens 1. fase var opgaven, at deltagerne skulle aflevere en overordnet arkitektonisk vision i henhold til konkurrenceprogrammet. Alle ti forslag blev bedømt anonymt, og der blev udarbejdet en dommerbetænkning, der bekendtgjorde hvilke fire forslag der blev valgt som vindere af fase 1. Disse fire teams blev derefter indbudt til at deltage i fase 2. I fase 2 skulle deltagerne aflevere et færdigbearbejdet konkurrenceforslag i henhold til de krav, dommerkomitéen havde beskrevet. Kravene til viderebearbejdning er indeholdt i nærværende dommerbetænkning. Efter dialog med deltagerne om deres forslag og en efterfølgende bedømmelse af forslagene har en samlet dommerkomité valgt at udpege forslag nr. 3/23589 som endelig vinder af konkurrencen. deltagere Forslag 3/23589 Endelig vinder Maali & Lalanda A/S i samarbejde med ingeniørfirmaet Beregner Gruppen i Odense, ingeniør T. Quistorff Sørensen, ingeniør Torben Odal og ingeniør Jan Voetmann. Forslag 2/21105 Delt vinder fase 1 Exners Tegnestue A/S i samarbejde med ingeniør Leif Hansen, landskabsarkitekt Preben Skaarup og konsulentfirmaet Orbicon A/S. Forslag 5/21012 Delt vinder fase 1 Dorte Mandrup Arkitekter ApS og landskabsarkitekt Marianne Levinsen i samarbejde med EKJ Rådgivende Ingeniører. Forslag 10/15811 Delt vinder fase 1 KHR Arkitekter AS i samarbejde med ingeniørfirmaet COWI A/S. Forslag 1/81276 Elkiær+Ebbeskov arkitekter ApS i samarbejde med Bascon Ingeniører, landskabsarkitekt LIW Planning, Casa Arkitekter samt konsulent mag.art. Claus Olsen. Forslag 4/54054 Arkitema A/S i samarbejde med ingeniørfirmaet Grontmij/Carl Bro A/S, Erik Einar Holms Tegnestue og arkitekt Eskild Bjerre Laursen. Forslag 6/11241 Fogh & Følner Arkitektfirma A/S i samarbejde med møntergården 4 dommerbetænkning

7 Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører, Nørgaard & Holscher Landskabsarkitekter og konsulent Henrik Reeh. Forslag 7/61047 Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S i samarbejde med ingeniør Henry Jensen, Wad Landskabsarkitekter samt konsulent Niels Frithiof Truelsen. Forslag 8/51200 Erik Møller Arkitekter i samarbejde med ingeniørfirmaet Dines Jørgensen & Co. og Schul Landskabsarkitekter. Forslag 9/ Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S i samarbejde med ingeniørfirmaet Niras A/S og arkitekt MAA Kræn Ole Birkkjær. Konkurrencens sekretær Anne-Mette Bølling, arkitekt MAA, konkurrencerådgiver AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Strandgade 27A, DK-1401 København K Dommerkomité Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen: Anker Boye, Rådmand (formand for dommerkomitéen) Poul Falck, medlem af By- og Kulturudvalget Torben Grøngaard Jeppesen, Museumschef, Odense Bys Museer Ellen Drost, Kulturchef, By- og Kulturforvaltningen Asger Halling Lorentzen, Formidlingschef, Odense Bys Museer A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal: Ulla Lunn, Arkitekt MAA Henrik Tvarnø, Direktør Museumsfaglig dommer: Carsten U. Larsen, Direktør Fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening: Signe Cold, Arkitekt MAA Bo Lautrup, Arkitekt MAA Rådgivere for dommerkomitéen Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen: Jan Bo Jensen, Arkitekt MAA, Odense Bys Museer Vagn Nielsen, Ingeniør, Byggerådgivning Peter Henrik Johannesen, Landskabsarkitekt, Byplan Anne Ramborg, Landskabsarkitekt, Trafik og Anlæg Jette Flinch Nyrop, Arkitekt MAA / Kulturkonsulent, Kultur bedømmelse Forslagene blev i begge faser bedømt ud fra følgende bedømmelseskriterier: Forslagets arkitektoniske og rumlige kvaliteter for ny udstillingsbygning. Forslagets byplanmæssige disponering og funktionelle løsninger i henhold til programmets krav og ønsker. Realismen i forslaget i forhold til den økonomiske ramme for byggeriet. Materialevalg og udformning af bygninger med hensyn til holdbarhed / vedligehold samt bæredygtighed / miljørigtigt byggeri. 5

8 isalen MØNTERGÅRDEN Museumskarréen: Når man betragter den østlige bydel af Odense med Museumskarréen i sammenhæng med kvarterets øvrige karréer og bygninger, ligger der en række store kulturinstitutioner som perler på en snor ned langs Hans Mules Gade kulminerende med Museeumskarréens nordøstre hjørne og byggefeltet til Møntergades nye Udstillingsbygning. Det er bygninger af en vis højde og drøjde og betydende bygninger for kulturlivet i Odense: det kommende Odense Musik- og Teaterhus, Odense Koncerthus, H.C Andersens hotel og kongrescenter og som den nye perle på snoren Møntergårdens nye udstillingsbygning. De ovennævnte bygninger er alle af en størrelse der springer den klassiske karrés skala og flere af bygningerne udgør karréer i sig selv. Sådan er det ikke med Møntergårdens nye udstillingsbygning hvis rolle på byplan niveau bl.a. er at lukke og fuldende museumskarréens struktur samt at styrke facadelinierne i henholdsvis Hans Mules Gade og langs Sortebrødre Stræde. Møntergårdens nye udstillingsbygning skal markere sig i rækken af kulturinstitutioner og være et vartegn og en attraktor for Museumskarréens værdifulde indhold af historiske bygninger og artefakter, samt huse et stort og fleksibelt udstillingsareal. Derfor finder vi det rigtigt at forme en bygning af en vis størrelse til stedet, men samtidig en bygningen der overholder en lang række af de spilleregler der skal opfyldes for at afslutte og fuldende en klassisk karré med bevaringsværdige bygninger i en gammel bydel. Det overordnede hovedgreb for Møntergårdens nye udstillingsbygning skal derfor ses som en tilføjelse der passes ind i den eksisterende struktur som en klassisk in-fill opgave: lukker og fuldender karreen mod det offentlige rum med en subtil facadeopdeling og bearbejdning i skala med Museumskarréens eksisterende bygninger. Men samtidig er den nye udstillingsbygning også en ny og stor bygning, der fortæller om Møntergårdens tilstedeværelse i form og i kontrasterende materialitet der også formår at matche bydelens store kulturinstitutioner. Institutioner som Møntergården i fremtiden skal leve et godt og symbiotisk liv med. Vi fornægter derfor ikke at vi lægger en stor bygning i hjørnet af karréen, det er en del af strategien med en markant synlighed på stedet. Med ønsket om en markant men afstemt synlighed, har vi bearbejdet bygningen i ønsket om at den store bygning tilpasser sig stedet og indgår i karréens og byens skala på dette sted. Bygningens tagformer er med til, på en gang at bringe skalaen ned i forhold til karréens eksisterende bygninger og på samme tid at give bygningen skala der synliggør Museumskarréen, og indgangen til Møntergården, på hjørnet af Sortebrødre Stræde og hans Mules Gade. De skrående tagformer på udstillingsbygningen mimer saddeltage på karréens eksisterende bygninger fra renæssancehusenes profil i Sortebrødre Stræde og bygningerne i Hans Mules Gade. De skrå tegllagte saddeltage er et af Museumskarréens særkender og en vigtig detalje i forbindelse med den helhed der ønskes med indplaceringen af Møntergårdens nye udstillingsbygning. Igennem udformningen af de skrå tagflader tilpasser den nye udstillingsbygning sig dels de eksisterende nabohuse mod gadesiden, dels orienteringen imod karréens indre og Mønterstrædes randbebyggelse. Med facetteringen af taget er skalaen forsøgt tilpasset museumskarréens bygninger, det samme gælder den konkrete fysiske opdeling af bygningen i to mindre volumener imod Sortebrødre Stræde. Her er udstillingsbygningen i stueplan delt i to huse med to forskelligartede funktioner omkring udmundingen af Mønterstræde. Udstillingsbygningen: Den nye udstillingsbygnings primære formål er velkomsten og præsentationen af Møntergårdens formåen, samt udstillingen og det primære udstillingsareal. Vi har prioriteret at disse to funktioner på afgørende vis præger disponeringen og dermed udformningen af den nye udstillingsbygning. I bearbejdningen har det været vigtigt at få et så stort og samlet udstillingsrum som muligt, med størst mulig fleksibilitet og med størst mulig sikkerhed for de udstillede objekter. Derfor er udstillingsarealet samlet og dækker hele arealet på 1. salen i den nye udstillingsbygning. Alle øvrige funktioner afvikles i stueplan. I stueplan er den nye udstillingsbygning delt i to bygninger på hver side af Mønterstræde. En mindre bygning i pagt med Sortebrødre Strædes mindre renæssancehuse rummer håndteringen af alle ind- og udgående udstillingsobjekter. Fra gaden er der direkte kontakt til en vareelevator der bringer udstillings objekter og andet i forbindelse med udstillingen op på første sal hvor det store og fleksible udstillingslokale forefindes. Bygningen rummer desuden depot samt et praktisk et areal til opbevaring af embalage, paller og lign. overblik alle forslag Ankomsten til Møntergårdens nye udstillingsbygning ligger hvor Mønterstræde udmunder i Sortebrødre Stræde. Bygningsafsnittet med varemodtagelsen i stueplan viger i facadeflugten og giver signal, plads og overdækning til ankomstarealet et signal der kan ses fra Sortebrødre Torv. I ankomstområdet mødes man af informationen og billeteringen. Området er spaciøst med god oversigt til butikken og adgangen til multisalene og særudstillingsområdet. Toiletter og garderober forefindes i kælderen hvor bygningens teknikrum ligeledes ligger. Multisalene og særudstillingsområdet har direkte kontakt til en af Museumskarréens grønne gårdrum og kontakt til mønterstræde såvel som til Hans Mules Gade. Multisalene med tilknyttet køkken kan benyttes uden at åbne udstillingsarealet og museets øvrige funktioner. Introduktionsområdet og introduktionsudstillingen er en fuldt integreret del af ankomstområdet da det foreslås at blive en del af bevægelsen op til udstillingsarealet. Et storladen trappeforløb med brede reposer og god udstillingshøjde giver mulighed for at gå igennem indtroduktionsudstillingen på vej op til det primære udstillingsareal på 1. sal. ja der gives ingen anden vej. Introduktionsudstillingen bliver således en naturlig optakt til primær udstillingen. For gangbesværede der tager bygningens elevator bliver der et stop midvejs hvor introduktionsudstillingen kan tage i øjesyn ligesom den naturligvis kan betragtes både fra ankomstniveauet og fra balkonen på 1.sal. Udstillingsarealet: Udstillingarealet ligger som tidligere omtalt og bemægtiger sig hele udstillingsbygningens areal på 1.sal. Det har været højt prioriteret at udstillingsarealet blev så stort så samlet og derigennem så fleksibelt som muligt. Et stort forholdsvist neutralt og højloftet rum, hvor de specifikke udstillinger iscenesættes og hvor udstillingernes scenografi skaber udstillingen. For at give så rige muligheder til udstillingernes scenografer har udstillingsarealet i midten et dobbeltgulv der kan bruges til placering af gulvmontre, samt som teknik gulv til de skiftende udstillinger der måtte komme over tid. Lofterne er et system af metal net, placeret imellem den bærende konstruktion, der er højde justerbart og som kan rumme placering af særbelysning og andre tekniske virkemidler i udstillingssammenhængen. Ligesom rummets skrånende tagflader giver forskellige højder i udstillingsrummet der kan udnyttes i den udstillingsmæssige scenografi. Styring af lys: Det er vigtigt at det udefra kommende lys kan styres og i flere tilfælde helt holdes ude af udstillingsbygningen. Mange artefakter kan ikke tåle lysets ultraviolette stråler og lever bedst i mørke med styret og doceret kunstigt lys. Udstillingsrummet har en række vinduer mod omgivelserne bl.a. et stort vindue i aksen af Mønterstræde. Samtlige vinduer kan med et enkelt skoddesystem helt eller delvist mørklægges. Skodderne er udformet så de også kan give lyset en karakter af indirekte belysning, hvor bagsiden af skodden reflekterer og sender lyset tilbage på ydervæggen. Mønterstræde og de øvrige gårdrum: Mønterstræde er skabt af en række mindre boder og større byhuse omkring den smalle gyde, men porte og smuthuller til karréns øvrige system af gårdrum og gyder. Den nye udstillingsbygning strammer Mønterstræde op ved at placere bygningens mindre funktioner ud til Mønterstræde som nye boder til at forstærke og forlænge strædet. Således danner og optræder entréen, særudstillingen og multisalene samt butikken som nye boder i Mønterstræde. Gennem adderingen af disse funktioner styrkes Mønterstrædes betydning som hovedakse igennem karréen. Karréens Café placeres i stueetagen i et eksisterende hus så tæt på den nye udstillingsbygning som muligt så der kan opstå så stor interaktion imellem disse faciliteter. Cafeen ligger ud til en gårdhave bag Sorte Brødre Gades renæssancehus. Caféen har direkte kontakt til udstillingensbygningens forplads, hvor den mobile scene foreslås opstillet. Caféen kan benyttes uden for Møntergårdens lukketid. Materialer: Hvad karakteriserer gode materialer og hvilke materialer kan harmonisk spille sammen med den eksisterende bygningsmasses tjærede eller kalkede bindingsværk og tavl i tegl. Gode materialerne er ofte materialer der patinerer, der kan tåle slid og besidder egenskaben at kunne ældes. Ikke alle materialer gør dette lige smukt, hvis materialet overhovedet patinerer eller lader sig behandle. Det er typisk for middelalderens og renæssancens huse at de er konstrueret af materialer med disse egenskaber og hvor vedligeholdet, det at kalke murværket og tjære træværket, var en naturlig cyklus med forskellig kadence. Hvis vi plejede vore huse på en sådan måde ville et begreb som restaurering aldrig komme på tale. Vi har valg et materiale hvis egenskab, karakteristika og udtryk ligger i den patinering materialet udsættes for igennem oxyderingen. Cortenstål der bevist oxyderer og beholder dette udtryk over tid er valgt som det overvejende materiale i Møntergårdens nye udstillingsbygning. Karakteren af cortenstålets matte - og ikke helt ensartede overflade spiller fint sammen med Museumskarréens kalkede teglflader, der er den mest dominerende materialekarakter i området sammen med de røde tegltage. Farven rød, der ud over tegltagene også er kuløren på Møntergårdens kalkede tegl og bindingsværk, er derfor et meget nærliggende valg i ønsket om en vis uforstyrret tilpasning af nyt i samspillet med de gamle historiske bygninger. Omvendt er cortenstål et så markant materiale at den nye udstillingsbygning bliver et synligt vartegn for Museumkarréen i gadebilledet og fint og helt spiller op til de store kulturinstitutioner langs Hans Mules Gade. Miljøhensyn og bæredygtighed: Det aktuelle projekt er med hensyn til miljø og bæredygtighed optimeret til, som minimum, at overholde udbudsmaterialets krav, herunder Odense Kommunes miljøpolitik og krav til energieffektivisering. Den bygningsmæssige udformning afspejler en optimering af forhold mellem bygningsoverflade og etageareal, ligesom glasarealet er optimeret under hensyntagen til bygningens funktionalitet. Den nye udstillingsbygning er konstrueret så bygningen overholder kravet til energiklasse1. Vægge og tag er højisolerede lette konstruktioner med en anseelig tykkelse der også er med til at styre det før omtalte lysindtag til udstillingsrummene på 1. sal. Stuetagen er betydelig mere åben og transparent som svar på ønsket om kontakt til det omkringliggende offentlige rum og som en inviterende gestus til byens beboere og besøgende turister. Vindues partierne er 3 lags energiruder og trods den åbne og luftige underetage er den samlede bygnings glasareal dog kun ca.15 % af det samlede etageareal. Den store tagflade har vi udset til at blive Møntergårdens energiproducent - et energi-tag der under stålpladerne rummer et stort solvarme anlæg der med sin kapacitet kan forsyne hele udstillingsbygningen med varmt brugsvand, samt i kombination med jordkølingsanlæg kan yde tilskud til særligt kølekrævende rum. Ved at indbygge anlægget og skjule det i tagfladen, får man ikke den markante synlighed som disse anlæg ofte har på en ren tagflade. Et element, hvor positivt og pædagogisk det end er, ikke hører hjemme i en bymæssig kontekst med gamle historiske bygninger. Bygningenms indeklima optimeres såvel termisk, atmosfærisk, akustisk og optisk så bygningen opleves behagelig og velfungerende af både besøgende og ansatte. Økonomisk ramme Nærværende projekt vurderes, under de aktuelle markedsvilkår, at kunne realiseres indenfor den i udbudsmaterialet opstillede budgetramme. Med de skitserede bygningsarealer og udearealer i tilknytning hertil, vurderes der at være en fornuftig budgetreserve i forhold til den udmeldte anlægsramme på kr ,- eksklusive moms. Der vil i det videre konkurrence- og projektforløb være mulighed for at foretage en detaljering og optimering af projektets totaløkonomi, så der opnås den optimale balance mellem anlægs- og driftsomkostninger. Arealer: Ankomst 644 m 2 Særudstilling 255 m 2 Udstilling 950 m 2 Depot/mag. 383 m 2 Ialt 2232 m 2 Heraf kælder 279 m 2 fase 1 Forslag 1/81276 Forslag 4/54054 Snit gennem multisal og ankomstområde Gods indlevering Plan kælder Hovedindgang assager Nye boder Gårdrum Udstillingsrum Udstilling Plan 1.sal Intro. område Ankomstområde Hovedindgang Butik Personalerum Multisal Butik Multisal Forslag 3/23589 Forslag 2/21105 Corten stål fase 2 vinder Ankomstområde Facade mod øst Port Mønterstræde Facade mod syd Placering af den nye udstillingsbygning Forslag 3/23589 Situationsplan 1:500 Forslag 2/21105 Stueplan møntergården 6 dommerbetænkning Hans Mules Gade Mønterstræde Port ind til vareindlevering Passage Passage Facade mod nord

9 Forslag 6/11241 Forslag 7/61047 Forslag 8/51200 Forslag 5/21012 Forslag 10/15811 Forslag 9/35863 Forslag 5/21012 Forslag 10/

10 forslagene generelle bemærkninger generelle bemærkninger Fase 1 Projektkonkurrencen om udbygning af Bymuseet Møntergården har givet dommerkomitéen et optimalt grundlag for vurdering af både stedets potentiale og fremtidsmulighederne i forbindelse med etableringen af den nye udstillingsbygning. Ud over at vurdere projekternes udstillingsmæssige kvaliteter har der været særligt fokus på helhedsplanen, forslagenes funktionelle og arkitektoniske sammenhæng med de nære omgivelser, herunder inddragelse af Møntestræde som omdrejningsakse i det samlede museumsforløb. I forhold til den bymæssige sammenhæng har specielt løsningsforslag ved Sortebrødre Stræde mod Sortebrødre Torv samt udstillingsbygningens relationer til Hans Mules Gade været vægtet højt. Generelt har forslagsstillerne ladet projekterne tilpasse sig konkurrenceområdets eksisterende kvaliteter. Særligt de værdifulde belægninger og beplantninger har i alle forslag haft stor vægt. Dommerkomitéen er blevet præsenteret for ti meget forskellige forslag til markante udstillingsbygninger, alle af høj kvalitet og med stor indlevelse i det stillede program. 1. fases bud på strategier til opfyldelse af de stillede visioner er samtidig udviklet og formidlet meget forskelligt, fra mere traditionel håndskitsering over projektudvikling ved brug af fysiske arbejdsmodeller til 3Dcomputermodulering, hvor rumlige disponeringer er afprøvet virtuelt. Trods forskellig tilgang til opgaven har det i bedømmelsen været muligt at kategorisere projekter med visse fællestræk. Projekterne har således været vurderet inden for fire hovedgrupper. Forslagene 6/11241, 7/61047, 8/51200 og 9/35863 har alle afrundet konkurrenceområdets nordøstlige hjørne som en traditionel randbebyggelse. Denne disponering har samtidig resulteret i forslag til nye udstillingsbygninger med serier af udstillingsrum i meget langstrakte og ensartede forløb. Samtidig har denne bygningstype som randbebyggelse ikke haft den ønskede kontakt med Møntestræde. Forslag 1/81276 og 3/23598 bryder dette mønster og komponerer præcise bygningslænger på hver side af Møntestræde som meget fleksible, sammenhængende udstillingsstrukturer. Denne disponering er både skalamæssigt og funktionelt utrolig fleksibel i forhold til Møntergårdens historiske bygninger. Forslag 2/21105, 5/21012 og 10/15811 placerer sig som en slags mellemløsning med en bygningskomposition bestående af to bygningsenheder. Én enhed langs Sortebrødre Stræde indeholdende multisal og selve udstillingsenheden disponeret på arealet mellem Møntestræde og Hans Mules Gade. Endelig disponeres forslag 4/54054 som en kompakt monolit i Møntergårdens nordøstlige hjørne, der forholder sig mere til områdets store kulturinstitutioner og dermed bryder helt med karréens skala. Generelt har forslagsstillerne ladet sig inspirere af stemninger og billedlige udtryk i områdets historiske bygninger, som gennem nytolkning af byggeteknik og i anvendelsen af materialer både er dristigt og visionært omsat i de enkelte konkurrenceforslag. I forhold til miljøhensyn møntergården 8 dommerbetænkning

11 og bæredygtighed har konkurrencens 1. fase samlet set givet en bred vifte af interessante bud. Omkring tilgængelighed for besøgende og i forhold til udstillingsbygningens daglige drift fremhæves forslag 3/23598 for en meget direkte og veltilrettelagt disponering. Hovedparten af projekterne har ikke efterlevet programkravet om, at serviceadgang etableres fra Claus Bergs Gade. Dommerkomitéen vurderer, at alle ti forslag i en videre bearbejdning vil kunne tilpasses arealrammen og således holdes inden for den fastsatte økonomiske ramme. generelle bemærkninger Fase 2 Efter afgørelsen af 1. fase præsenterede de fire vindende deltagerhold hver især deres vision for dommerkomitéen. Dommerkomitéen fik derved mulighed for direkte at kommentere og spørge ind til projekterne samt gennemgå notater for 2. fases viderebearbejdning med præcisering af vigtige indsatsområder for hvert projekt. Dommerkomité og rådgivere fik gennem den dialogbaserede proces mulighed for en fordybelse i forslagenes indhold og funktionalitet, særligt med henblik på at afprøve forslagenes fleksibilitet i forhold til programmets visioner. Ligeledes kunne forslagsstillerne her redegøre for aspekter og dispositioner, der ikke tydeligt fremgik af projekternes grafiske fremstilling. I 2. fases bearbejdning er alle de fire vindende forslag videreudviklet med stor indlevelse i den stillede opgave. Der har i bedømmelsen af 2. fase været lagt særlig vægt på bearbejdningen af de enkelte forslags udstillingskoncept. Robusthed og fleksibilitet samt den arkitektoniske afklaring af udstillingsfaciliteterne er nøje vurderet. Forslag nr.3/23598 skiller sig markant ud fra de øvrige ved på én gang både at rumme konkurrencens mest spændende og fleksible udstillingsforløb, samtidig med at udstillingsrummene er særdeles godt fastholdt i kraft af projektets klare strukturelle opbygning. Gennem 2. fase er alle de fire vinderforslag samtidig viderebearbejdet til smukke arkitektoniske bud på nutidig bymæssig indpasning. I forhold til overvejelser vedrørende miljø og bæredygtighed fremhæves forslag 10/15811 for mange interessante og inspirerende løsninger. Vinderprojekterne er alle kontrolopmålt og økonomiberegnet. I forhold til økonomirammen for udstillingsbygningen og de nære udearealer, fastsat til 45,0 mio. kr., er der for alle projekterne tale om mindre overskridelser, hvilket hænger sammen med tilsvarende overskridelser i forhold til arealrammen, der er på ca m 2. Dommerkomitéen har imidlertid vurderet, at alle fire forslag i en viderebearbejdning vil kunne bringes i overensstemmelse med den fastsatte økonomi- og arealramme. Deltagerne præsenterede deres bearbejdede konkurrenceforslag for dommerkomitéen, inden den endelige vinder blev udpeget. De deltagende hold har ikke haft adgang til at se hinandens konkurrenceforslag undervejs i processen. 9

12 10

13 Forslag 3/23598 endelig vinder Maali & Lalanda A/S Maali & Lalanda A/S (ophavsret), i samarbejde med ingeniørfirmaet Beregner Gruppen i Odense, ingeniør T. Quistorff Sørensen, ingeniør Torben Odal og ingeniør Jan Voetmann Maali & Lalanda A/S: Frank Maali, arkitekt MAA, Gemma Lalanda, arkitekt Øvrige medarbejdere: Model: Modelbygger Hans Willadsen, 3D tegninger: Vismo v/morten Olesen, Statik: Akademiingeniør T.Q. Sørensen, Installationer: Chefingeniør Orla Andersen dommerbemærkninger Fase 1 Den arkitektoniske vision er i forslaget præsenteret som en betagende, skitserende og fabulerende proces. Projektets koncept fremstår særligt stærkt og imødekommer således med sikker forståelse dommerkomitéens forventninger til denne fases afleveringsform. Med Møntestræde som museets pulsåre udformes en visionær museumsstruktur af langhuse i tæt og god dialog med områdets lille skala. Forslagsstillerne arbejder ligeværdigt med at runde karréen af såvel udefra som indefra, hvilket har frembragt uventede svar. Det foreslåede pladsrum ved Møntestrædes udmunding i Sortebrødre Stræde, Møntpladsen, signalerer tydeligt indgangen til museumsområdet. Trods den tætte sammenbygning omkring Møntestræde opleves strædet her i stærk rumlig sammenhæng med museumsbygningens indre, det tre etager høje ankomst- og introduktionsområde. Samtidig styrker den foreslåede placering af montrer/aktualitetsrum denne sammenhæng. Ved samlingspladsen i Pernilles Gård etableres udstillingsbygningens hovedindgang, orienteret i bygningens længderetning og med optimale indgangsforhold. Således sikres der allerede ved entréen den fornødne plads og det fulde overblik over museumsbygningen. tidsmøllen, i den viste form derimod ikke imødekommer museets ønsker. Placeringen af multisalen på 1. sals plan harmonerer godt med hoveddispositionen og sikrer samtidig stor rumhøjde i dette afsnit. Servicefaciliteternes placering med personalerum tæt ved billetsalg og butik er veltilrettelagt. Det vurderes samtidig, at faciliteterne placeret i det nordøstlige hjørne bør reduceres til fordel for en større åbenhed til omgivelserne. I forbindelse med udstillingsenheden er der tale om et helt unikt projekt med fremragende og rumligt meget varierede udstillingsforløb. Den strukturelle opbygning af salene er meget fleksibel og udgør dermed et optimalt grundlag for viderebearbejdning. I udstillingsrummene etableres både spændende lysindtag og udsynsmuligheder. Der savnes i de skitserede udstillingsrum endnu en rumlig sammenhæng mellem stue og 1. sals plan. I forbindelse med udstillingsenheden etableres vareindlevering/vareelevator med adgang fra Claus Bergs Gade, som hermed imødekommer programønskerne. I Møntergårdens indre karréstruktur foreslås der fri bevægelse mellem de fem fremtidige gårdrum. I værkstedsgårdens vestlige hjørne foreslås indpasset en åben bygning som visuelt filter mellem Sortebrødre Torv og museets gårdrum. Teatergården vil med den foreslåede placering og viste højde på muren plages af støj fra Hans Mules Gade. Ankomstrummet virker rumligt spændende med hovedtrappen smukt placeret langs glasfacaden mod Møntestræde. Introduktionsudstillingens rumlige disponering virker enestående, mens den konkrete installation, Den foreløbige anslåede kvadratmeterpris forekommer realistisk i forhold til økonomirammen for byggeriet. Det skal understreges, at økonomien vedr. udearealer ligger under det forventede. 11

14 fase 1 situationsplan fase 1 perspektiv fase 1 facade nord fase 1 møntergården 12 dommerbetænkning

15 Forslag 3/23598 Maali & Lalanda A/S Miljøhensyn og bæredygtighed er kun sparsomt beskrevet i projektet. Bygningslængernes smalle huskroppe sammenholdt med det enkle og strukturelle konstruktionsprincip er et godt teknisk og økonomisk udgangspunkt for videre bearbejdning. Dommerkomitéen er dog ikke enig i det meget ekspressive materialevalg. Forslaget blev indstillet af dommerkomitéen som én af konkurrencens vindere til videre bearbejdning i 2. fase. dommerbemærkninger Fase 2 Den videre bearbejdning af forslag 3/23598 afslører projektet som en skatkiste af muligheder. Med hovedgrebet, der placerer udstillingsbygningen som en kompakt struktur samlet i to kerner omkring Møntestræde, hvor selve udstillingen danner en rundgang henholdsvis over og under strædet, er det lykkedes forslagsstiller at modsvare samtlige konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Helhedsplanen er løst ved hjælp af få, men enkle virkemidler: en styrkelse af det grønne rum mod nord i Sortebrødre Stræde i form af et bredere fortov og en ekstra trærække, hvorunder den krævede cykelparkering kan finde sted, en indsnævring af kørebanen og endelig en detaljering i fortovsbelægningen tilhørende Møntergårdskarréen, herunder markering af to mindre byrum, Møntpladsen umiddelbart ud for Møntestrædes udmunding og den lille forplads til Sortebrødre Torv. Sammenholdt med den nænsomme disponering af Møntergårdens indre gårdum vidner forslaget om en stor indlevelse i stedets historie og det forventede fremtidige liv. Perlegrusbelægningen i området, hvor der vil foregå varekørsel, virker imidlertid uhensigtsmæssig, ligesom forholdene omkring tilgængelighed kræver en ekstra bearbejdning. Med udgangspunkt i provinsbyens matrikulære struktur er den relativt store udstillingsbygning nedbrudt i et ensemble af langhuse, som på fineste vis udtrykker et tidssvarende bud på en infill-opgave i en gammel dansk provinsby. Den strukturelle nedskalering af bygningskroppen, som fungerer i et flot samspil med omgivelserne, modsvares af en tilsvarende genial opbygning af åbne og fleksible udstillingsrum, som har karakter og byder på afvekslende rumligheder. Dommerkomitéens krav til den videre bearbejdning er således imødegået uden på noget tidspunkt at kompromittere den arkitektoniske vision. Det strukturelle bygge system danner grundlag for et arbejde med facaderne, hvor placeringen af lysindtag såvel som materialevalg bliver til en leg, hvor de funktionelle, æstetiske og tekniske krav optræder som kreative begrænsninger. Materialestudiet i 1:1 med teglsten sat i en stablingsteknik vidner om en omhu og interesse for opgaven, der både er begavet og afsmittende. Den videre bearbejdning af forslaget tydeliggør på denne måde projektets potentiale. Planerne er bearbejdet med udgangspunkt i den gennemtænkte rundgang i bygningen, hvor samtlige tre plan inddrages, og hvor den scenografiske tilrettelæggelse af Møntestræde som omdrejningspunkt fastholdes. Placeringen af ankomst, introduktionsudstilling, sekundære funktioner og multisal på den ene side af Møntestræde og udstillingsarealerne på den anden side løser en række funktionelle krav til brugen af huset yderst elegant. Den terrasserede opdeling af udstillingens nedre 13

16 Forslag 3/23598 Maali & Lalanda A/S plan forekommer imidlertid overgjort og bør revideres. Det vurderes imidlertid, at forslagets overlegenhed rummer en robusthed, som gør, at det ubesværet kan tilpasse sig en fortsat forbedring. Således er der i dommerkomitéen stor enighed om at udpege forslag nr. 3/ som den endelige vinder af konkurrencen om en ny udstillingsbygning til Møntergården. helhedsplan fase 2 møntergården 14 dommerbetænkning

17 fase 2 plan 1. sal fase 2 stueplan fase 2 kælderplan fase 2 15

18 Forslag 3/23598 Maali & Lalanda A/S fase 2 facade nord fase 2 materialeprøver fase 2 møntergården 16 dommerbetænkning

19 snit fase 2 17

20 Forslag 2/21105 Delt vinder af fase 1 Exners Tegnestue A/S Exners Tegnestue A/S (ophavsret), i samarbejde med ingeniør Leif Hansen, landskabsarkitekt Preben Skaarup og konsulent Orbicon A/S Medarbejder, konsulent eller rådgiver: Eva Holdgaard Jensen, arkitekt, Finn Larsen, arkitekt, Louise Lind Jacobsen, arkitekt, Henriette Barden Lander, stud. arch., Jørn Kaltoft Nielsen, ingeniør, Michael Runge, ingeniør, Brian Rosenkilde, ingeniør, Preben Skaarup, landskabsarkitekt dommerbemærkninger Fase 1 Forslaget hører til konkurrencens mere stilfærdige projekter og repræsenterer samtidig den mest klassiske tilgang til opgaven. Det arkitektoniske koncept er konsekvent disponeret i to bygningsenheder på hver sin side af Møntestræde. Enheden vest for Møntestræde er udformet som et længehus indeholdende multisal og undervisningsrum, der placeres langs gadelinjen. Øst for Møntestræde placeres en større ankomst- og udstillingsbygning, som spænder ud i hele byggefeltets bredde mellem Møntestræde og Hans Mules Gade. Udstillingsbygningens høje hjørnebygning modsvarer Politigårdens skala og fremstår som et markant symbol på hele Møntergården. Det er dog dommerkomitéens opfattelse, at hjørnebygningen endnu ikke har fundet sit endelige udtryk. Hovedindgangen understreges meget enkelt og markant ved Møntestrædes udmunding i Sortebrødre Stræde. På det fremskudte hjørne integreres et tydeligt signal for den forbipasserende i form af en to etager høj aktualitetsmontre. Vindfanget ved hovedindgangen placeres, som konkurrencens eneste, direkte ud til Møntestræde, udformet som en let og fleksibel glasafskærmning, der alt efter behov kan skydes helt til side. Mange af de nævnte tiltag har vakt dommerkomitéens interesse, og specielt anses multisalens placering samt den foreslåede port/scene mod det fri som værdifuld. I udstillingsbygningen skaber det tre etager høje søjleog trapperum stor overskuelighed og fremstår med en smuk rumlighed som sammenbindende element for hele udstillingsbygningen. Introudstillingen langs hovedtrappen forstærker dette indtryk. De udadvendte funktioners placering helt fremme ved facaden langs Møntestræde og Sortebrødre Stræde er disponeret optimalt i forhold til den ønskede åbenhed til museumsomgivelserne. Der er i projektet indarbejdet meget klassiske og veldefinerede udstillingsrum, som dog i forhold til de aktu elle udstillingskrav virker for ensartede og små og savner større grad af dynamik og fleksibilitet. Ved rumsammenlægning kan der ikke umiddelbart skabes de ønskede større udstillingsarealer. Projektet fremstår således endnu ikke tilstrækkeligt visionært med henblik på at danne ramme om fremtidige udstillinger. Eksempelvis virker trappens placering inde i den store hjørneudstilling alt for dominerende og reducerer her udstillingsmulighederne. Den foreslåede varegård med vareindlevering fra Hans Mules Gade er på grund af trafikale hensyn ikke gennemførlig. Helhedsplanen er endnu meget skitsemæssigt bearbejdet, men som et markant tiltag foreslås den tidligere strædeforbindelse bag husrækken mod Sortebrødre Stræde genetableret. Projektets markering af den oprindelige karréafgrænsning foran husrækken angiver enkelt og smukt strøgforbindelsen og dermed kontakten mellem Sortebrødre Torv og Møntergården. Den foreløbige økonomiske beregning forekommer realistisk i forhold til økonomirammen for byggeriet. Det skal understreges, at økonomien vedrørende udearealer ligger under det forventede. Miljøhensyn og bæredygtighed er kun sparsomt beskrevet i projektet. Forslaget har som helhed et traditionelt udtryk, der viser møntergården 18 dommerbetænkning

21 fase 1 situationsplan fase 1 facader fase 1 19

22 Forslag 2/21105 Exners Tegnestue A/S stor forståelse for indpasning i området, både hvad angår proportionering og materialevalg, men det savner endnu at illustrere sin egen arkitektoniske vision. Forslaget blev indstillet af dommerkomitéen som én af konkurrencens vindere til videre bearbejdning i 2. fase. dommerbemærkninger Fase 2 Forslag 2/21105 har i sin videre bearbejdning opnået en større arkitektonisk klarhed. Særligt er disponeringen af udstillingsfløjen optimeret i forhold til indhold og udtryk. Helhedsplanen er revideret, så vareindlevering nu foregår fra Claus Bergs Gade, og det aksiale forløb vinkelret på Møntestræde er helt væk. Placeringen af vindfanget i Møntestræde er derimod fastholdt og udvidet til dommerkomitéens store undren. Placeringen af vindfanget som hjertet i bygningen, der binder de to bygningskroppe sammen og derved skaber forbindelsen mellem introområdet og multisalen, er logisk i sin disponering, men indfrier ikke kravet om den åbne offentlige passagemulighed gennem Møntestræde i museets åbningstid. Det har været interessant at følge projektets transformation, hvor arbejdet med arkitekturen og materialerne giver udtryk for en meget professionel tilgang til opgaven. Forslagets afdæmpede udtryk og nænsomme tilpasning til stedet er på én gang projektets styrke og svaghed. Der ligger rigtig mange fine detaljer gemt i det færdige resultat, men der eksisterer fortsat en række uafklarede forhold: Placeringen af skranken lige ved indgangen reducerer ankomstområdet til ganske få kvadratmeter, ligesom disponeringen af godsliften på et meget centralt sted virker uhensigtsmæssig. Projektet vidner om et større puslespilsarbejde, som endnu ikke er faldet helt på plads. Der er mange fine takter, men forslaget vidner ikke om arkitektonisk nybrud. Ankomstområdet og introudstillingen er bearbejdet i et karakterfuldt, dobbelthøjt rum, som optræder lyst og venligt, og som på én gang udgør aktualitetsmontren. To åbne trappeløb binder introområdet sammen med udstillingssalene på første sal. Flowet gennem bygningen er væsentligt forbedret, og udstillingsrummene er blevet større og dermed mere brugbare. Hjørnebygningen har fundet et mere afdæmpet udtryk og rummer et stort højloftet, fleksibelt rum. Der er arbejdet med mange fine detaljer omkring luft- og dagslys sluser, som samtidig udgør udstillingsmontrer mod Hans Mules Gade. møntergården 20 dommerbetænkning

23 19 m2 13 m2 347 m2 4 m2 mulighed for større rumlige opbygninger 420 m2 fase 2 situationsplan fase 2 A B B C C S T U E P L A N 1 : P L A N 1. S A L 1 : A 7 9 stueplan fase 2 plan 1. sal fase 2 21

24 Forslag 2/21105 Exners Tegnestue A/S fase 2 facade nord fase 2 facade syd fase 2 facade vest fase 2 møntergården 22 dommerbetænkning

25 23 perspektiver fase 2

26 Forslag 5/21012 delt vinder fase 1 Dorte Mandrup Arkitekter ApS Dorte Mandrup Arkitekter ApS (ophavsret) i samarbejde med Marianne Levinsen Landskab MDL PLR (ophavsret) og EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Dorte Mandrup Arkitekter ApS: Dorte Mandrup Poulsen, arkitekt MAA, Marianne Hansen, arkitekt MAA, Katrine D. Jørgensen, cand. arch., Kristoffer Nejsum, arkitekt MAA, Lone Scavenius, arkitekt MAA, Mads Haaber Thomsen, stud. arch., Andreas Obel, stud arch., Gitte Askløf, stud arch. Marianne Levinsen Landskab: Marianne Levinsen, arkitekt MDL, PLR, Anne Bøttiger, arkitekt MAA, Christine Vad Majgaard, arkitekt MAA, Jo Anna Hammer, arkitekt MAA, Lill Bjerregaard Christensen, stud. arch. dommerbemærkninger Fase 1 På baggrund af en meget fin læsning af karréens eksisterende rumlige og bygningsmæssige kvaliteter løses helhedsplanen i dette forslag ved hjælp af et ganske enkelt greb. Ved at placere to længehuse langs hhv. Hans Mules Gade og Sortebrødre Stræde lukkes karréens åbne hjørne mod nordøst. Udadtil heles de afbrudte facadelinjer, og indadtil defineres en række præcise gårdrum med hvert deres udtryk i et varieret forløb, som understøtter stedets særlige karakter. Sortebrødre Stræde foreslås beplantet med yderligere rækker af forskudte allétræer og skal stå som et fortættet grønt rum i kontrast til det åbne Sortebrødre Torv. Det eksisterende åbne hjørne mod nordvest bearbejdes til en lille plads i karakter og materialevalg som de indre gårdrum i Møntergården. Der skabes en ny passage på dette sted, idet den nyere bagbygning til værkstedet foreslås nedrevet. Den nye udstillingsbygning placeres som et stort længehus i hele byggefeltets bredde mellem Hans Mules Gade og Møntestræde. Bygningens klare rene form med referencer til det historiske langhus og den præcise afgrænsning af de omkringliggende byrum afslutter Møntergården på meget fornem vis. Dens størrelse på to fulde etager og et højt saddeltag formår på en gang at signalere Møntergårdens betydning som omdrejningspunkt for Odense Bys Museer, samtidig med at den forholder sig til byen, Politigården og Hans Mules Gades større skala. Tværstillet på udstillingsbygningen er en mindre cafébygning placeret let forskudt ud mod Sortebrødre Stræde. I en nutidig fortolkning af længe- huset indgår de to volumener i en elegant og underspillet dialog med omgivelserne, hvor der efterlades plads til det eksisterende og skabes nye rumligheder med et moderne aftryk. Møntestræde-aksen understreges, og bygningen inviterer indenfor akkurat dér, hvor det eksisterende ahorntræ står i dag. Generelt er det grønne element positivt integreret i forslaget. Huset er meget strukturelt opbygget og meget afklaret. Stueetagen er udformet som en plint af tunge murskiver placeret parallelt eller vinkelret på Møntestræde. Den øverste del af bygningen indeholdende selve udstillingsarealerne udtrykkes gennem en særskilt udkraget konstruktion af limtræsrammer beklædt med oplukkelige etagehøje træskodder, der muliggør en meget fleksibel tilrettelæggelse af forskellige udstillinger, hvor dagslys ønskes dæmpet, eller hvor udkig prioriteres. Den centrale placering af indgangen fungerer optimalt, og det vil være muligt at skabe fine imødekommende oversigtsforhold. Projektets svaghed er det fastlåste rampeforløb med introduktionsudstillingen placeret i stueetagens nordlige del. De store muligheder, der ligger i arbejdet med et langhus, er ikke udnyttet. Disponeringen af en lukket trappekerne umiddelbart bagved billetskranken og den noget klemte butik vurderes ikke hensigtsmæssig. Det er et overbevisende greb, at man viser udstillingsfunktionerne løst i en enkelt bygning, men de øvre udstillingssale forekommer for beskedne, ligesom rumhøjden er problematisk. Man har i dommerkomitéen overvejet, om man med fordel kunne flytte caféfunktionen til en af de eksisterende bygninger i karréen og i stedet placere møntergården 24 dommerbetænkning

27 fase 1 Samlingsplads Sortebrødre Stræde Forplads Indgang Cafe Scene Hans Mules Gade Sortebrødre Torv Lille torveplads Værkstedshave Madpakkehave Undervisningshave Materialegård Fredet gårdrum Claus Bergs Gade Indkørsel Mønterstræde Personalehave Overgade situationsplan fase 1 MULTISAL FORPLADS CAFÉ UDSTILLING PASSAGE UDSTILLING GÅRD UDSTILLING PASSAGE GÅRD UDSTILLING MØNTERSTRÆDE AKSEN. facade vest fase 1 25

28 Forslag 5/21012 dorte mandrup arkitekter aps facade vest fase 2 multisalen i cafébygningen. Dette vil give mulighed for at arbejde mere rumligt frit med hovedbygningen, rampeforløbet og snittet. Den foreløbige anslåede kvadratmeterpris forekommer realistisk i forhold til økonomirammen for byggeriet. Det skal understreges, at økonomien vedr. udearealer ligger under det forventede. Bæredygtighed er relativt grundigt beskrevet. Projektets ro og afklarede udtryk har gjort stort indtryk på dommerkomitéen. Den strukturelle læsning af stedet og fortolkningen over i et moderne langhus er en stærk arkitektonisk vision, som ved en mindre bearbejdning vil kunne tilgodese samtlige de ønsker og krav, museet stiller. Forslaget blev indstillet af dommerkomitéen som én af konkurrencens vindere til videre bearbejdning i 2. fase. dommerbemærkninger Fase 2 Helhedsplanen er i anden fase bearbejdet på baggrund af dommerkomitéens bemærkninger. Dette arbejde har resulteret i en smuk plan, hvor Møntergårdens eksisterende motiv med store solitære træer i samspil med bygninger og gårdrum er videreudviklet. Det indlevede arbejde med tilpasningen af nye belægninger, ganglinjer og overgange understreger et overbevisende greb, hvor nyt møder gammelt i gensidig respekt. I forlængelse heraf er udformningen af en ny udstillingsbygning som en moderne udgave af et simpelt længehus med sadeltag og udkraget stokværk oplagt og elegant. Den bearbejdede disponering af ankomst, udstillingssale og trappeløb er væsentlig forbedret og vidner om de rige muligheder, der ligger i arbejdet med denne bygningsstruktur. Multisalen er flyttet over i den mindre sidebygning og har efterladt en større åbenhed i ankomstområdet, ligesom placeringen af et generøst trappeforløb langs Hans Mules Gade virker rigtigt i forhold til det tidligere viste rampeforløb. 1. salen er renset for trappekerner og rampeforløb og efterlader et kolossalt rum for udstillinger og fleksible planløsninger, idet den indskudte 2. sal er reduceret til et langsgående galleri og en ophængt boks i den ene ende. For at tilgodese den ønskede åbenhed er bygningen blevet større og rumligheden mere overvældende. Til trods for et sikkert og professionelt gennemarbejdet forslag er det imidlertid dommerkomitéens opfattelse, at bygningen er blevet for stor, og at den vil opleves som værende ude af skala med Møntergårdens historiske kontekst. Tilsvarende vurderes den højloftede, åbne udstillingsetage som uegnet for udstilling af arkæologiske og historiske genstande mv. Placeringen af multisal/foredragssal i en selvstændig bygning rummer mange gode og logiske betragtninger, men løsningen imødekommer ikke museets krav og ønsker til en velfungerende og driftsoptimeret udstillingsbygning. møntergården 26 dommerbetænkning

29 fase 2 situationsplan fase 2 facade øst fase 2 facade nord fase 2 27

30 Forslag 5/21012 dorte mandrup arkitekter aps 2. sal fase 2 1. sal fase 2 stueplan fase 2 møntergården 28 dommerbetænkning

31 fase 2 stueplan fase 2 29

32 Forslag 10/15811 Delt vinder af fase 1 KHR arkitekter AS KHR arkitekter AS (ophavsret), v/anja Rolvung, Henrik Richter Danielsen, Jacob Brøndsted, Jan Søndergaard, Mikkel Beedholm Projektgruppe KHR: Mikkel Beeedholm, Martin Kock, Gjermund Fyksen Ingeniør: Lars Rosholm dommerbemærkninger Fase 1 I et skitsemæssigt næsten legende udtryk er forslaget undervejs i en endnu ikke afsluttet proces. I besvarelsen af helhedsplanen har fokus udelukkende været det nordøstlige hjørne af karréen og bygningens relation til omgivelserne. Gårdrummene er meget kortfattet beskrevet, og opgavens potentiale er hurtigt blevet koncentreret i arbejdet med den nye udstillingsbygning. Forslaget er karakteriseret ved at forholde sig rumligt til samtlige opgavens udfordringer: forholdet til de bymæssige omgivelser, til karréen som helhed og til bygningens interne disponering. Resultatet er et moderne, næsten plastisk udtryk, hvor store lukkede hhv. åbne flader forskyder sig og skaber rum ude eller inde, og hvor karréen lukkes, samtidig med at der åbnes for kig mod omgivelserne. Den nye udstillingsbygning placerer sig som en stor vinkelbygning i karréens nordøstlige hjørne. Møntestræde udgør hovedaksen, der understreges af bygningen og efterlades åben på terræn, mens der bygges henover strædet i 1. sals plan. Hvor det eksisterende ahorntræ er placeret, opstår en dynamisk vinkling af aksen, der dels markerer hovedindgangen og dels accentuerer de plastiske forskydninger, bygningen tager afsæt i. Møntestræde er helt lukket mod øst, hvor forslaget viser en sammenbygning med nordfacaden af Overgade 52b. Ud for ahorntræ og hovedindgang placeres en cafégård i forlængelse af Pernille Lykkes Boder, hvilket skaber en fin pause på den lange markante Møntestræde-akse. Den snævre nordlige afslutning af strædet er meget ekspressiv og danner en fortættet og dramatisk adgang til karréen, hvor det snævre afløses af det mere spa- ciøse for derefter at fortsætte over i det videre labyrintiske gårdrumsforløb, hvor modstillingen af småt og stort er et gennemgående træk. Bygningens indre tilbyder en flot central rumlighed ved ankomst til museet. Det er let at forestille sig et imødekommende og overskueligt foyerområde, hvor en stor trappe udnytter bygningens placering langs Møntestræde-aksen og skaber fantastiske kig ned langs strædet. Et stort dobbelthøjt areal bag glasfacaden forbinder etagerne og efterlader mulighed for den vertikale udstilling. Det rumlige arbejde med at disponere etagerne og samtidig formidle de smukkeste kig ud i området har dog drejet fokus væk fra opgaven med at skabe de bedste rammer for et byhistorisk museum. Projektet byder på nogle meget flotte rumligheder, men de vurderes ikke at være særligt velegnede for udstilling af arkæologiske fund mv. De skitseprægede facader, hvor vinduespartierne er blevet meget store, signalerer i højere grad kunstmuseum end bymuseum i en historisk sammenhæng. Den foreløbige anslåede kvadratmeterpris forekommer realistisk i forhold til økonomirammen for byggeriet. Det skal understreges, at økonomien vedr. udearealer ligger under det forventede. Miljøhensyn og bæredygtighed er kun sparsomt beskrevet i projektet. Det arkitektoniske udtryk er et ekspressivt og moderne udspil, som udtrykker en klar vision. Det er dommerkomitéens opfattelse, at en videre bearbejdning af forslaget, hvor bygningen reduceres og tilpasses yderligere til Møntergårdens skala, ikke vil ødelægge den overord- møntergården 30 dommerbetænkning

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Tagudskiftning med intern udvidelse 1 HISTORIE / BAGGRUND Idrætscenteret i Grenaa blev bygget i 1980-81 og er resultatet af en indbudt konkurrence, som omfattede en helhedsplan

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17.

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17. BYENS HUS Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag NOTAT Ejendomme og Energi Bedømmelsesudvalg Thomas Lykke Pedersen Ulla Hardy-Hansen Per Frost Henriksen Lars Simonsen Tinne Borch Jacobsen

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Det Nære og Det Fjerne

Det Nære og Det Fjerne M a r i t i m t V i t e n s e n t e r i Tu n g e v å g e n Stedlig tilpasning Stedets ånd peger på en stilfærdig modulering af et bygningskompleks, og mod en harmonisk indpasning i det svagt kurvede klippelandskab.

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 27.03-14 Sagsnr. 10.3939 FACADE OPLÆG FARUM HOVEDGADE I BESKRIVELSE Nyt byggeri i Farum På Farum Hovedgade foreslås opførsel af nyt byggeri indeholdende både butikker og boliger.

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Til: Lars Møller Kopi til: Ann-Mett Sepstrup, Peter Rask Fra: Tamara Winkel Henriksen 03. juni 2016 Dette notat skitserer nogle retningslinjer som

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter munke mose k arré s d e o d e n s e - v e j l e & h f+v u c f y n 28.09.2015 Velkommen til projektet om bygningerne beliggende på Munke Mose Allé og Hunderupvej i Odense. Efter mere end 100 år som undervisningsinstitution

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN EN EVÆGELSE I LANDSKAET - NYT MARITIMT VIDENENTER I TUNGEVÅGEN 0.0 +2.5 0.0 A +5.0 PLADS FOR AD, FISKE OG ANKOMST MED ÅD TUNGENES FYR +5.5 +7.5 0.0 +2.5 +5.5 +5.0 NYT MARITIMT VITENSENTER 0.0 TUNGEVIKA

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

LAVENERGI ENERGI OPTIMERING. www.mariabeyer.dk PORTFOLIO. MARIA M. BEYER Cand. Scient. Arkitektur & Design INTEGRERET DESIGN

LAVENERGI ENERGI OPTIMERING. www.mariabeyer.dk PORTFOLIO. MARIA M. BEYER Cand. Scient. Arkitektur & Design INTEGRERET DESIGN + LAVENERGI + ENERGI OPTIMERING www.mariabeyer.dk N PORTFOLIO MARIA M. BEYER Cand. Scient. Arkitektur & Design + INTEGRERET DESIGN Cand. Scient. Maria M. Beyer Læssøesgade 14A, 2.th DK-2200 København N

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus kælder. Ved ankomstsiden mod

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

MUSIK- OG TEATERHUS OG MUSIKKONSERVATORIUM I ODENSE

MUSIK- OG TEATERHUS OG MUSIKKONSERVATORIUM I ODENSE UDBUD DIALOGMØDE 1 DIALOGMØDE 2 DIALOGMØDE 4 DIALOGMØDE 5 DIALOGMØDE 3 PROCES TILBUD fakta - ark bestiller og bruger: lejer: ejer og driftsherre & bruger: totalentreprenør: arkitekt: ingeniør: akustik

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune ESPENS HAVE Boliger i Høje-Taastrup Kommune Opgavestiller Hollufgård, Hollufgårds Allé 12 DK-5220 Odense SØ Arkitekt Refshalevej 147 1432 København K Danmark 2 JUUL FROST arkitekter ESPENS HAVE OMRÅDET

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

O R A N G E R I E T 32263

O R A N G E R I E T 32263 ORANGERIET DEL 1 1 Gl.Holtegaard har, udover sin symmetriske pragt, utrolige smukke elementer der tildeler den kontrollede have sin unikke karakter. Haven, har med sin historiske reference fra senbarokken,

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

naboorientering november 2014 Arkitektfirma maa / Danske Ark Claus Jensen Vestergade 48G 8000 Århus C telf.: 87 30 02 40 claus@cj-arkitekter.

naboorientering november 2014 Arkitektfirma maa / Danske Ark Claus Jensen Vestergade 48G 8000 Århus C telf.: 87 30 02 40 claus@cj-arkitekter. AArhus naboorientering november 2014 @cj-arkitekter.dk 2 Den nye bebyggelse 2 er tegnet på den grund, hvor der idag er opt baraklignende 1-etages byggeri. Disse eksisterende bygninger er idag indrettet

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt.

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt. Region Sjælland Offentlig idekonkurrence Side: 2 af 9 1 Indledning Det forestående byggeri til psykiatri-funktioner i Slagelse forventes at blive det største af sin art i nyere tid i Danmark og byggeriet

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr Thors Bakke, Randers Fra Vandet Til Byen i serial vision 02.10.2015 Sagnr. 15.358 beskrivelse View 1 Thors Bakke - bydelen der samler Randers Randers Kommunes visioner om at bringe by og vand tættere sammen

Læs mere

MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE. HAFNIA Architects

MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE. HAFNIA Architects MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE HAFNIA Architects 01 02 03 04 Visualisering 01 - Midlertidig bygning 02 - Nye udstillingsmuligheder + = 04 - Minimal påvirkning af haven 03- Æstetisk

Læs mere

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark CASE Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark Arkitekt/ designer: STUDIOBAKI LAVENERGIHUS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED Villaen i København er opbygget af færdige, præfabrikerede skræddersyede

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

HØRSHOLM ALLÉ NORD. Analyse og skitsering. Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni SvendborgArchitects

HØRSHOLM ALLÉ NORD. Analyse og skitsering. Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni SvendborgArchitects HØRSHOLM ALLÉ NORD Analyse og skitsering Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni 2016 Helhedsplan/ Med nærværende analyse og skitsering af en ny helhedsplan for Hørsholm Allé Nord er formålet

Læs mere

5 Forslag til planer for nyt besøgscenter ved Hammershus

5 Forslag til planer for nyt besøgscenter ved Hammershus Åbent punkt 5 Forslag til planer for nyt besøgscenter ved Hammershus 01.02.05P21-0295 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Teknik- og Miljøudvalget 25-02-2014 5 Økonomi- og Planudvalget 11-03-2014

Læs mere

H Ø R S H O L M K O N C E P T F O R N Y B Y G G E R I

H Ø R S H O L M K O N C E P T F O R N Y B Y G G E R I K O N C E P T F O R N Y B Y G G E R I 2012 01 05 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E INTRODUCERENDE TEKST 03 OVERSIGTSKORT 04 SITUATIONSPLAN SKALA 1:500 05 VISUALISERING 06 KONCEPTDIAGRAMMER LOGISTIK

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE Ved udløb af fristen var der indkommet 8 forslag til den interne konkurrence om et nyt domicil for GPP Arkitekter A/S i eksisterende lokaler, Grønnegade

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET Tegl 6 Marts Tegl 7 Marts Tekst: Redaktionen Fotos: Roland Halbe FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET I følge projektteamet bag kunstmuseet i Ravensburg er byggeriet et resultat af en undtagelsesvis harmonisk kærlighedstrekant

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P NORD - Nyt Kirke- og Kulturhus - KIRKEHAVE m. bålsted,

Læs mere

box living Af Gitte Kjær Tekst Elisabeth Wille Foto Mikkel Mortensen

box living Af Gitte Kjær Tekst Elisabeth Wille Foto Mikkel Mortensen box living Udenfor Århus ligger en fantastisk villa fuld af kontraster og overraskelser. Hvor stuen er en varm og tryg kasse beklædt med egetræsfinér, mens resten af huset er holdt i ren hvid og rå beton.

Læs mere

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 , Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 Udarbejdet af: CEBRA aps, arkitekter maa par, Mejlgade 51, mellembygn. 2. sal, 8000 Århus C, t: 8730 3439, f: 8730 3429, m : cebra@cebra.info, h:

Læs mere

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager 46 eksklusive 1-, 3- og 4-værelseslejligheder Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø nær metro og S-tog

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere