700-A1 700-A A A A A A A A A A A2 700-A A A A A A A27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "700-A1 700-A10 700-A11 700-A12 700-A13 700-A14 700-A15 700-A16 700-A17 700-A18 700-A19 700-A2 700-A21 700-A22 700-A23 700-A24 700-A25 700-A26 700-A27"

Transkript

1 700-A1 700-A A A A A A A A A A A2 700-A A A A A A A A A3 700-A4 700-A5 700-A6 700-A7 700-A8 700-A9 700-B1 700-B B12 Erhvervsområde i Blomsterdalen 700-B B B B B B B B3 700-B4 700-B5 700-B6 700-B7 700-B8 700-B9 700-C1 700-C C2 700-C3 700-C C C C C C C C C C C4 700-C5 700-C6 700-C8

2 700-C9 700-D1 700-D D D D D D D D2 700-D3 700-D5 700-D7 700-D8 700-E E E2 700-E4 700-E5 700-E6 700 E7 Område til tekniske anlæg sprængstofdepot 700 E8 Område til tekniske anlæg stenbrud 700-F1 701-A1 701-A2 701-A3 701-B1 701-C1 701-C2 701-D1 701-D2 701-E1 701-E3 701-F1 702-A1 702-A2 702-B1 702-B2 702-B3 702-C1 702-D1 702-D2 702-E1 702-E3 702-E4 702-F1 703-A1 703-A2 703-B1 703-B2 703-B3 703-C1 703-D1 703-D2 703-D3 703-D4 703-E1 2 / 492

3 703-E3 703-E4 703-E5 703-F1 800-A1 800-A A A A A A A A A A2 800-A A A A26 Boligområde vest for naturhavnen på Akia 800 A27 Boligområde til etagebebyggelse på Akia 800 A28 Boligområde ved Kangerluarsunnguaq 800 A29 Boligområde på Akia. 800-A3 800 A30 Boligområde på Akia 800 A31 Boligområde på Akia 800 A32 Boligområde på Akia 800 A33 Boligområde på Akia 800 A34 Boligområde på Akia 800 A35 Boligområde på Akia 800 A36 Boligområde på Akia 800 A37 Boligområde på Akia 800 A38 Boligområde på Akia. 800 A39 Boligområde på Akia 800-A4 800 A40 Boligområde på Akia 800 A41 Boligområde på Akia 800 A42 Boligområde på Akia 800 A43 Boligområde på Akia. 800 A44 Boligområde på Akia 800-A A A A A A5 800-A A A A A A6 800-A A A7 800-A8 800-A9 800-B1 Den vestlige del af Sisimiut havn 3 / 492

4 800-B B2 800-B3 800-B4 800-B7 800-B8 800-B9 800-C1 800 C11 Undervisningsformål, offentlige formål og kollegier 800 C13 Område til fællesformål med plejehjem og ældreboliger, børneinstitutioner, samt butikker o.l. 800 C14 Centerområde til daginstitution og ældreboliger 800 C15 Blandet centerområde til butikker og offentlige formål 800 C16 Område til fælles formål på Akia. 800 C17 Område til fælles formål på Akia 800 C18 Område til fælles formål på Akia 800-C2 800 C20 Område til fælles formål på Akia. 800 C21 Område til fælles formål på Akia. 800-C C C3 800-C4 800-C6 800-C7 800-C8 800 C9 Centerområde til offentlige funktioner. 800-D1 800-D D D D D D D19 Bynært aktivitetsområde 800-D2 800-D3 800-D4 800-D5 800-D6 800-D7 800-D8 800-D9 800-E1 800-E E3 800-E4 800-E5 800-E6 800-E7 800-E9 800-F1 801-A1 801-B1 801-C1 801-D1 801-D2 801-E1 4 / 492

5 801-E2 801-E3 801-F1 803-A1 803-A2 803-B1 803-C1 803-C2 803-D1 803-D2 803-E1 803-E2 803-F1 820 A1 Boligområde i Kangerlussuaq 820-A2 820-A3 820-A4 820-A5 820-A6 820-A7 820-A8 820-A9 820-B1 820-B2 820-B3 820-B4 820-B5 820-B6 820-B7 820-B8 820-B9 820-C1 820-C2 820-C3 820-D1 820-D D2 820-D D D D D D D D D3 820-D4 820-D5 820-D6 820-D7 820-D8 820-D9 820-E1 820 E10 Vandværk i Kangerlussuaq 820-E2 820-E3 820-E4 5 / 492

6 820-E5 820-E6 820-E7 820-E8 820 E9 Elværket i Kangerlussuaq 820-F1 957-K1 957-K K K K K K K K K K2 957-K K K3 957-K K K K K K K K K K4 957-K K K5 957-K K K K6 957-K K7 957-K K K8 957-K9 957-L1 957-L2 957-L3 957-L4 957-L5 957-M1 957-M2 957-M M M3 957-N1 957-N2 957-N3 957-N5 6 / 492

7 957-N6 957-N7 957-O1 957-O2 7 / 492

8 700-A1 Maniitsoq Boligområde Etageejendomme Etageboliger i 4 etager, samt daginstitution og dagligvarebutik Området er udbygget Etageboligerne kan opføres i 4 etager mens Daginstitution og dagligvarebutik alene kan opføres i 2½ etage. 700-A1.1 Restrummelighed Friarealer (Skal slettes) Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Særlige bestemmelser Området omfatter 2,1 ha, og er fuldt udbygget med 158 boliger. Der er etableret legeplads i området herudover er der ikke etableret friarealer. Der er etableret vejadgang til området via Annertusoq. herudover er er der etableret tilslutning til: - vand - el - varmeforsyning fra Tunoqqusaaq - spildevandsafledning til havet via Tunoqqusaaq - affaldsindsamling -kloak Ingen skal placeres og udformes med hensyntagen til områdets fremtrædende landskabelige beliggenhed. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 8 / 492

9 9 / 492

10 700-A10 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Særlige bestemmelser Maniitsoq Boligområde Enfamilehuse (åben lav) Boligformål i form af åben/lav bebyggelse. Området er ca. 5,7 ha. Og kan rumme 53 boliger. Ny bebyggelse i området skal opføres som enkelt eller dobbelthuse i 1 eller 1½ etage. Ikke opgjort. Primær tilkørsel via Savinnut. Forsyning el og vand. Skal tilsluttes kloak. Ingen. Ny bebyggelse skal ved placering og udformning tilpasses den bestående arkitektur og områdest åbne bebyggelsesmæssige struktur. Der kan ikke indrettes erhverv i tilknytning til boligerne i området. 700-A10.1 Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 10 / 492

11 700-A11 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Maniitsoq Boligområde Blandet boligområde Boligformål i form af åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Området er på ca. 2,6 ha. Området kan rumme ca. 18 boliger. Ny boligbebyggelse i området kan opføres som enkelt, dobbelt eller rækkehuse i 1 eller 1½ etage Området er fuldt udbygget. Primær tilkørsel via Tikaasaq Mittarfik. Forsyning el, kloak, vand og tele. Klausulerede zoner Særlige bestemmelser Ingen. Ny bebyggelse skal placeres og udformes med hensyntagen til områdets beliggenhed som nabo til kirkegårdsdalen, der er udpeget som er særligt værdifuldt bevaringsområde ( 2 område) Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 11 / 492

12 700-A12 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Særlige bestemmelser Maniitsoq Boligområde Blandet boligområde Boligformål i form af åben/lav bebyggelse samt rækkehuse. Området er ca. 0,7 ha. Og kan rumme 10 boliger. Ny bebyggelse kan opføres som rækkehusbebyggelse i 1 eller 1½ etage. Området er fuldt udbygget. Primær tilkørsel via Ole petersenip Aqq. Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. Ingen I forbindelse med bebyggelsens placering og udformning skal der tages hensyn til områdets markante landskabelige beliggenhed i til det friholdte område (D3). Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 12 / 492

13 700-A13 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Maniitsoq Boligområde Enfamilehuse (åben lav) Boligformål i form af enfamiliehuse. Området er ca. 3,5 ha. Og kan rumme 42 boliger. Ny bebyggelse i området kan opføres som enfamiliehuse i 1 eller 1½ etage. Området er fuldt udbygget. Tilkørsel til området skal ske fra Ivissuit, Aalisartut Aqq og Jenseralaap Aqq. Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. Fredede og bevaringsværdige træk Området er udpeget som bevaringsværdigt byområde ( 3 område). Klausulerede zoner Særlige bestemmelser Ingen Ved placering og udformning af ny bebyggelse i området, skal det sikres, at områdets nuværende bymæssige karakter og områdets samlede arkitektoniske fremtræden bevares. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 13 / 492

14 700-A14 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Maniitsoq Boligområde Blandet boligområde Boligformål i form af åben/lav bebyggelse samt enkelte rækkehuse. Området er ca. 8,2 ha. Og kan rumme 95 boliger. Ny bebyggelse i området kan opføres som enkelt eller dobbelthuse i 1 eller 1½ etage. I området kan opføres enkelte nye boliger. Primær tilkørsel via Ankerput, Imeqarfik, Minneralak, Pelikaat samt Tasersuaq. Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 700-A14.1 Fredede og bevaringsværdige træk B-150 og B-203 er udpeget som bevaringsværdige bygninger ( 2 område). Klausulerede zoner Særlige bestemmelser Ingen. Ny bebyggelse skal med hensyn til placering og udformning tilpasses områdets nuværende bymæssige karakter og arkitektoniske fremtræden. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 14 / 492

15 700-A15 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Særlige bestemmelser Maniitsoq Boligområde Blandet boligområde Boligformål i form af blandet tæt/lav, åben/lav bebyggelse og etagebebyggelse. Området er ca. 1,2 ha. Og kan rumme 15 boliger. Ny bebyggelse kan opføres som enkelthuse i 1 eller 1½ etage. Området betragtes som fuldt udbygget. Primær tilkørsel via Anersuaq. Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. Ingen. Ny bebyggelse skal med hensyn til placering og udformning tilpasses den eksisterende arkitektur og bebyggelsesform. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 15 / 492

16 700-A16 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Særlige bestemmelser Maniitsoq Boligområde Enfamilehuse (åben lav) Boligformål i form af åben/lav bebyggelse. Området er ca. 1,8 ha. Og kan rumme 12 boliger. Ny bebyggelse i området kan opføres som fritliggende enkelthuse. Området betragtes som fuldt udbygget. Primær tilkørsel via Ungusivik. Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. Ingen. Ny bebyggelse skal med hensyn til placering og udformning tilpasses den eksisterende arkitektur og bebyggelsesform. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 16 / 492

17 700-A17 Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Særlige bestemmelser Maniitsoq Boligområde Blandet boligområde Boligformål i form af blandet tæt/lav, åben/lav og etagebebyggelse. Området er ca. 14,4 ha. Og kan rumme 170 boliger. Ny bebyggelse i området kan opføres som: Enkelt eller dobbelthuse i 1 eller 1 etage. Tæt/lav bebyggelse i form a rækkehuse i 1 eller 2 etager. Etage bebyggelse i indtil 3 etager Byggeri til fælles formål, f.eks institutions- og butiksbyggeri i op til 2 etager. Primær tilkørsel via Ungusivik. Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. Ingen. Fordeling og placering af de forskellige boligtyper fastlægges under hensyntagen til områdets særlige landskabs og terræn samt under hensyn til områdets særlige landskabs og terræn samt under hensyn til, at der skal opnås en samlet rummelighed på 170 boliger. 700-A17.1 Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 17 / 492

18 18 / 492

19 700-A18 Maniitsoq Boligområde Blandet boligområde Området udlægges til boligbebyggelse samt hotel - Tæt/lave boliger og etageboliger. I området ligger den gamle Heliport(E2) og et friholdt område(d7). Områderne bliver omlagt til boligområde. Ny bebyggelse kan bestå at enfamiliehuse i 1½ etage og etageejendomme på toppen af fjeldet i 2-4 etager. 700-A18.1 Restrummelighed Området kan rumme ca. 120 boliger. Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes af vej til Gl. Heliport. Ved ny bebyggelse er der tilslutningspligt til el, vand og kloak. Klausulerede zoner Udbygningsrækkefølge Særlige bestemmelser Ingen. Området indgår i 1 etape af en boligudbygning i Maniitsoq Det forudsættes at hotel og boligbebyggelse opføres i en og sammenhængende byggestil. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 19 / 492

20 20 / 492

21 700-A19 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Særlige bestemmelser Maniitsoq Boligområde Etageejendomme Området udlægges til boligformål form af etageejendomme og Integreret instituion. Stenbrud og asfsltværk. Ny Boligbebyggelse i form af etagebyggri kan opføres i indtil 10 etager og institutioner i indtil 2 etager. Området har en restrummelighed på 80 boliger og en integreret institution. Primær tilkørsel via Savinnut. Skal tilsluttes Forsyning af el, vand og tele samt tilslutning til kloak ved etablering af boligbebyggelse. Ligger op til vandspærrezone Opførslen af boligbebyggelse forudsætter at stenbrud og asfaltværk nedlægges og placeres i et andet ervervsområde. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 21 / 492

22 700-A2 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Særlige bestemmelser Maniitsoq Boligområde Etageejendomme Området udlægges til boligformål i form af etagebebyggelse indtl 4 etager. I området kan der etableres nærbutik og daginstitution. Boligbebyggelse i området kan opføres som etagebygggeri i indtil 3 etager med tilhørrende fælles bygninger og udhuse. Området er 1,2 ha. og kan rumme 86 boliger. Området er fuldt udbygget. n i området skal varmeforsynes fra lokalt varmeværk. bebyggelsen i området skal kloakeres. Ny bebyggelse skal placeres og udformes med hensyntagen til områdets fremtrædende landskabelige beliggenhed. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 22 / 492

23 700-A21 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Maniitsoq Boligområde Blandet boligområde Området udlægges til boligformål tæt/lav Åben/lav. Området henligger i naturtilstand. Ny bebyggelse i området kan opføres som enfamiliehuse og række /kædehuse i 1 2 etager. Området har en restrummelighed på ca. 75 boliger. Ny boligbebyggelse har tilslutningspligt til el, vand og kloak. Ingen. Udbygningsrækkefølge Udbygningen skal ske i 1 etape. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 23 / 492

24 700-A22 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Maniitsoq Boligområde Blandet boligområde Området udlægges til boligformål Tæt/lav og Åben/lav. Området henligger i naturtilstand. Ny boligbebyggelse kan ske i form af enfamiliehuse og række /kædehuse i indtil 2 etager. Området har en restrummelighed på ca. 40 boliger. Ny boligbebyggelse har tilslutningspligt til el, vand og kloak. Ingen. Udbygningsrækkefølge Udbygningen skal ske i 2 etape. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 24 / 492

25 700-A23 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Maniitsoq Boligområde Etageejendomme Området udlægges til boligformål i form af etagebebyggelse i 5-7 etager. Området henligger i naturtilstand. Ny boligbebyggelse i området kan opføres som etageejendomme i indtil 7 etager. Området har en restrummelighed på ca. 200 boliger. Området vejebetjenes via ny vej til Aluminiumssmelter fabrikken. Ny bebyggelse i området har tilslutningspligt til el, vand, fjernvarme og kloak, samt tilsluttes renovationsordning. Klausulerede zoner Ingen. Udbygningsrækkefølge Udbygningen skal ske i 2 etape, efter gennemførelsen af udbygnngen af boligområderne i den eksisterende bydel. Særlige bestemmelser Det forudsættes at dette område tages i brug som et af de første i den nye bydel. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 25 / 492

26 26 / 492

27 700-A24 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Maniitsoq Boligområde Blandet boligområde Området udlægges til boligformål Tæt/lav Åben/lav. Området henligger i naturtilstand. Ny bebyggelse i området kan opføres som åben lav boligbebyggelse i 1½ etage og række /kædehuse i op til 2½ etage. Områdets restrummelighed er på ca. 75 boliger. Området vejbetjenes af ny vej til Aluminiumsmelter fabrikken, og via stiforbindelse af kirkebugt vejen Ny bebyggelse i området har tilslutningspligt til el, vand, varme og kloak. Klausulerede zoner Ingen. Udbygningsrækkefølge Udbygningen skal ske i 2 etape, efter at den største del af udbygningen i den eksisterende by er gennemført. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 27 / 492

28 700-A25 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Maniitsoq Boligområde Blandet boligområde Området udlægges til boligformål Tæt/lav Åben/lav. Området henligger i naturtilstand. Ny bebyggelse kan ske i form af åben lav boligbebyggelse i 1½ etage og række /kædehuse i op til 2½ etager. Området har en restrummelighed på ca. 50 boliger. Området vejbetjenes via ny vej til Aluminiumssmelter fabrikken. Ny bebyggelse har tilslutningspligt til el, vand, varme og kloak. Klausulerede zoner Ingen. Udbygningsrækkefølge Udbygningen skal ske i 3 etape. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 28 / 492

29 700-A26 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Maniitsoq Boligområde Blandet boligområde Området udlægges til boligformål Åben/lav og Tæt/lav. Området henligger i naturtilstand. Bebyggesle i området kan opføres som åben lan boligbebyggelse ii 1½ etage og tæt/lav boligbebyggeri i op til 2½ etager. Området her en restrummelighed på ca. 75 boliger. Området vejbetjenes via ny vej til Aluminiumsmelter fabrikken. Ny boligbebyggesle har tilslutningspligt til el, vand, varme og kloak. Klausulerede zoner Ingen. Udbygningsrækkefølge Udebygningen skal ske i 4 etape. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 29 / 492

30 700-A27 Maniitsoq Boligområde Blandet boligområde Området kan anvendes etageboliger, tætlav og åbenlav boligbebyggelse Området er ubebygget og henligger som naturområde. Der kan opføres etageboligbebyggelse i op til 5 etager og tætlav boligbebyggelse i op til 2½ etage og åben lav boligbebyggelse i 1½ etage. Restrummelighed Området udgør ca kvm Der forventes at være en rummelighed til ca. 300 boliger Trafikbetjening og forsyning Området skal trafikforsynes fra vejen til Aluminiumssmelteren skal tilsluttes kollektiv el, vand, varme, og kloakforsyning, og tilsluttes renovationsordning. Klausulerede zoner Udbygningsrækkefølge Baggrund Området ligger umiddelbart uden for vandspærrrezonen i forbindelse med vandsø 2. Området forventes taget i brug efter planperioden, dvs. efter Kort resume Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 30 / 492

31 31 / 492

32 700-A28 Maniitsoq Boligområde Blandet boligområde Området kan anvendes til åben lav og tæt lav boligbebyggelse. Området er ikke taget i brug kan opføres i 1½ etage Restrummelighed Området omfatter ca kvm og der forventes at kunne opføres ca. 30 boliger Trafikbetjening og forsyning Området skal trafikforsynes via A26, og en bro over det smalle sund mellem de 2 delområder. i området skal tilsluttes el, vand kloak og affaldshåndteringssystem Udbygningsrækkefølge Baggrund Området forventes udbygget efter 2024 Kort resume Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 32 / 492

33 700-A3 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Maniitsoq Boligområde Etageejendomme Boligformål i form af etetagebebyggelse i indtil 5 etager. Området er 1,4 ha. og kan rumme 107 boliger. Boligbebyggelse i området kan opføres som etagebyggeri i indtil 5 etager med tilhørende fælles bygninger og udhuse. Området er fuldt udbygget. Primær tilkørsel via Annertusoq. n i området skal varmeforsynes fra lokalt varmeværk. Fredede og bevaringsværdige træk n i området skal kloakeres. Forsyning el, vand og tele. Området er udpeget som bevaringsværdigt byområde. ( 3 område) Klausulerede zoner Særlige bestemmelser Ingen. Ny bebyggelse skal placeres og udformes med hensyntagen til områdets fremtrædende landskabelige beliggenhed og den eksisterende bebyggelse arkitektoniske helhedsindtryk. 33 / 492

34 Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 34 / 492

35 700-A4 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Byfornyelse og sanering Udbygningsrækkefølge Særlige bestemmelser Maniitsoq Boligområde Etageejendomme Området udlægges til boligformål i form af etagebebyggelse i indtil 7 etager. Området er ca. 1,5 ha. Og kan rumme 112 boliger. Området indeholder tilligere elevhjem og kantine. Ny boligbebyggelse i området kan opføres som etagebyggeri i indtil 7 etager med tilhørende fællesbygninger og udhuse. Området er fuldt udbygget, men ved bortsanering af eksisterende bebyggelse kan der etableres ny etagebyggeri i indtil 7 etager. Primær tilkørsel via Pavia Petersenip Aqq. og Salliarnartaq. n i området skal kloakeres. Forsyning el, vand og tele. Ingen. Byfornyelse forudsætter sanering af eksisterende bebyggelse. Udbygningsrækkefølgen skal ske i 2 etaper. ældre boliger skal bortsaneres. 700-A A / 492

36 Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 36 / 492

37 700-A5 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Byfornyelse og sanering Maniitsoq Boligområde Andet Området udlægges til boligformål i form af etagebebyggelse i indtil 5 etager. Ny bebyggelse i området kan opføres som etagebebyggelse i indtil 5 etager. Området er ca. 0,8 ha. og kan rumme 75 boliger. Området er fuldt udbygget. Ny bebyggelse i området skal tilknyttes forsyning af el, vand og kloak. I forbindelse med gennemførelse af større renoveringer, skal der tilstræbes, at der samtidig gennemføres forbedringer af det eksisterende boligmiljø. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 37 / 492

38 700-A6 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Byfornyelse og sanering Maniitsoq Boligområde Etageejendomme Boligformål i form af etagebebyggelse i indtil 6 etager. Området er ca. 0,4 ha. Og kan rumme 91 boliger. i området kan opføres som etagebebyggelse i indtil 6 etager. Området er fuldt udbygget. Primær tilkørsel via Esbjergip Aqq. Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. Ingen. I forbindelse med gennemførelse af større renoveringer, skal det tilstræbes, at der samtidig gennemføres forbedringer af det eksisterende boligmiljø. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 38 / 492

39 700-A7 Maniitsoq Boligområde Række kædehuse (tæt lav) Boligformål i form af rækkehuse i 2 etager. Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Byfornyelse og sanering Området er ca. 0,9 ha. Og kan rumme 61 boliger. i området kan opføres rækkehuse i indtil 2 etager. Området er fuldt udbygget. Tilkørsel til området skal ske fra Ataqqap Aqq. Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. Ingen I forbindelse med gennemførelse af større renoveringer, skal det tilstræbes, at der samtidig gennemføres forbedringer af det eksisterende boligmiljø. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 39 / 492

40 700-A8 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Byfornyelse og sanering Maniitsoq Boligområde Etageejendomme Boligformål i form af etagebebyggelse i indtil 5 etager. Området er ca. 0,3 ha. Og kan rumme 36 boliger. Boligbebyggelse i området kan opføres som etagebyggeri i indtil 5 etager. Området er fuldt udbygget. Primær tilkørsel via Suusaap Aqq. Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. Ingen. I forbindelse med gennemførelse af større renoveringer, skal det tilstræbes, at der samtidig gennemføres forbedringer af det eksisterende boligmiljø. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 40 / 492

41 700-A9 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Særlige bestemmelser Maniitsoq Boligområde Blandet boligområde Boligformål i form af blandet tæt/lav og åben/lav bebyggelse. Området er ca. 2,6 ha. Og kan rumme 30 boliger. Ny bebyggelse i området skal opføres som enkelt eller dobbelthuse i 1 eller 1½ etage. Området betragtes som fuldt udbygget. Primær tilkørsel via Pavia Petersenip. Forsyning el, vand og tele. Ingen. Ny bebyggelse skal ved placering og udformning tilpasses den bestående arkitektur og den åbne bebyggelsesmæssige struktur. 700-A9.1 Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 41 / 492

42 700-B1 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Særlige bestemmelser Maniitsoq Erhvervs og havneområde Erhvervsområde uden boliger Der kan opføres ny bebyggelse i form af tilbygning til eksisterende bygninger i området. Området indeholder frysehus og lager. Den kan opføres bebyggelse i form af tilbygninger til eksisterende bygninger i området. Restrummeligheden forbeholdes for udvidelse af den eksisterende virksomhed i området. Primær tilkørsel via Ivissuaateralaa. Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. Ingen. Ny bebyggelse skal med hensyn til højde og udformning tilpasses den eksisterende bebyggelse i området. Der må ikke opføres ny bebyggelse med større højde end de nuværende bygninger. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 42 / 492

43 700-B11 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Maniitsoq Erhvervs og havneområde Erhvervsområde uden boliger Mekanikerværksted Området er ca. 0,2 ha. I området kan der opføres bebyggelse til mekanikerværksted, tankstation m.v. Bygninger kan opføres i op til 1½ etage. Ny bebyggelse skal opføres som længdehuse med saddeltag, tagpapdækning og malede facader. Området betragtes som fuldt udbygget. Primær tilkørsel via Ataqqapaqq. Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. Ingen. 700-B11.1 Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 43 / 492

44 700 B12 Erhvervsområde i Blomsterdalen Plantitel Områdets afgrænsning og opdeling Erhvervsområde i Blomsterdalen Maniitsoq Erhvervs og havneområde Delområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter i alt ca m2. Erhvervsområde uden boliger Området udlægges til nyt erhvervsområde med mulighed for etablering af entreprenør og håndværksvirksomheder, lager, værksted, produktion og transport, samt oplag. En del af området ligger inden for sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet og kan først tages i brug, når sprængstofdepotet flyttes, jf. særlige bestemmelser neden for. Inden for delområdet kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer. I områdets sydlige del findes et sprængstofdepot og der er etableret vejforbindelse hertil. Områdets øvrige del er ubebygget og henligger i naturtilstand. I dalen er der langrendsløjper/vandrestier, som bl.a. giver adgang til alpin skibakken længere mod nord. må kun opføres inden for de fastlagte byggeområder, som er vist på kortbilag 1. må kun opføres i en etage og må ikke gives en større kiphøjde end 12,0 m. 700-B / 492

45 Der må højst etableres etageareal svarende til 50 % af givet areal. Der kan ske opfyldning af de nødvendige søarealer inden for delområdet, som vist på kortbilag 1. Opfyldningen skal efterlades med vandret plan. Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Når byggeområderne i nærværende kommuneplantillæg er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. Området skal vejbetjenes ved forlængelse af Ungusivik. Parkering skal etableres inden for det enkelte byggeområde. Der kan etableres langrendsløjpe fra skiklubben ved Annersuaq gennem området og videre mod vest og nord. Ny bebyggelse har tilslutningspligt til el, vand, tele, fjernvarme og kloak. n skal tilsluttes dagrenovationsordning. Fredede og bevaringsværdige træk Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser. Størstedelen af området ligger inden for sikkerhedszonen omkring det nuværende sprængstofdepot. Ved en flytning sprængstofdepotet bortfalder sikkerhedszonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Delområdet er beliggende under den hindringsfri flade for lufthavnen. Området er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 72,0 og veje ikke må anlægges over kote 66,0. Udbygningsrækkefølge Området skal byggemodnes i etaper på ca. 1 ha svarende til delområdets inddeling i byggeområder. Området skal udbygges fra syd mod nord. 45 / 492

46 Særlige bestemmelser lokalplan (Da) lokalplan (Gl) Baggrund Den del af området, der ligger inden for sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet kan alene udnyttes, hvis der findes en anden lokalitet til byens sprængstofdepot. s_7 dansk.pdf (356 KB) s_7 grl.pdf (395 KB) Der er udlagt område til nyt sprængstofmagasin i delområde E7, som muliggør at delområde B12 kan anvendes til erhvervsformål og være med til at sikre en hensigtsmæssig byudvikling. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 46 / 492

47 700-B13 Maniitsoq Erhvervs og havneområde Havneområder Området udlægges til erhvervs og havneområde ved Aluminiumssmelteren Området henligger i naturtilstand. I området kan der etableres ca. 300 m havnekaj m. transportanlæg. Transportanlæg kan opføres i en max højde på 20 m. Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Området er ca. 20 ha. Området vejbetjenes via ny vej fra Maniitsoq by. I området er der tilslutningspligt til el, vand og kloak ved etablering af servicebygninger. Klausulerede zoner Særlige bestemmelser Delområdeplanens til anden planlægning Ingen. Inden områdets ibrugtagen skal der gennemføres en detaljeret planlægning der fastlægger den endelige placering af funktionerne i området. Delområdets anvendelse skal ses i sammenhæng med arealudlæg til Aluminiumssmelter og udlæg til havn for godstransport til Maniitsoq by og endelig arealudlæg til erhvervsområde. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 47 / 492

48 48 / 492

49 700-B14 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Særlige bestemmelser Delområdeplanens til anden planlægning Maniitsoq Erhvervs og havneområde Erhvervsområde uden boliger Området udlægges til Aluminiumssmelter - incl. udvidelses muligheder. Området henligger i naturtilstand. i området kan max. opføres i en højde på 20 m. Området er på ca. 260 ha. Området vejbetjenes via ny vej fra Maniitsoq by. Ingen. Inden områdets ibrugtagen skal der gennemføres en detaljeret planlægning der fastlægger den endelige placering af funktionerne i området. Delområdets anvendelse skal ses i sammenhæng med arealudlæg til Aluminiumssmelter og udlæg til havn for godstransport til Maniitsoq by og endelig arealudlæg til erhvervsområde. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 49 / 492

50 700-B15 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Særlige bestemmelser Delområdeplanens til anden planlægning Maniitsoq Erhvervs og havneområde Erhvervsområde uden boliger Området udlægges til godshavn i tilknytning til Aluminiumssmelte fabrikken. Området henligger i naturtilstand. og anlæg kan opføres i en maxhøjde på 10 m. Ormådet er ca. 15 ha. stort. Ved bebyggelse af servicebygninger er der tilslutningspligt til el, vand og tele. Ingen. Inden områdets ibrugtagen skal der gennemføres en detaljeret planlægning der fastlægger den endelige placering af funktionerne i området. Delområdets anvendelse skal ses i sammenhæng med arealudlæg til Aluminiumssmelter og udlæg til havn for godstransport til Maniitsoq by og endelig arealudlæg til erhvervsområde. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 50 / 492

51 700-B16 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Særlige bestemmelser Delområdeplanens til anden planlægning Maniitsoq Erhvervs og havneområde Erhvervsområde uden boliger Området udlægges til industriområde lager oplag produktion incl. drivhusproduktion. Området henligger i naturtilstand. Ny bebyggelse kan opføres i en max højde på 20 m. Området er ca. 74 ha. Området vejbetjenes via ny vej fra Maniitsoq by. Ingen. Inden områdets ibrugtagen skal der gennemføres en detaljeret planlægning der fastlægger den endelige placering af funktionerne i området. Delområdets anvendelse skal ses i sammenhæng med arealudlæg til Aluminiumssmelter og udlæg til havn for godstransport til Maniitsoq by og endelig arealudlæg til erhvervsområde. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 51 / 492

52 700-B17 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Maniitsoq Erhvervs og havneområde Erhvervsområde uden boliger Området udlægges til erhvervsområde. Området henligger i naturtilstand. Ny bebyggelse kan opføres i en max højde på 10 m. Området er ca kvm. Området vejbetjenes via ny vej fra Maniitsoq by. Ved bebyggelse af servicebygninger er der tilslutningspligt af el, vand og tele. Klausulerede zoner Ingen. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 52 / 492

53 700-B18 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Maniitsoq Erhvervs og havneområde Erhvervsområde uden boliger Området udlægges til erhvervsformål anlægshavn håndværk o.lign. Området henligger i naturtilstand. Ny nebyggelse kan opføres i en max højde på 10 m. Området er ca. 10 ha. Området vejbetjenes via ny vej fra Maniitsoq. Ingen. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 53 / 492

54 700-B19 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Maniitsoq Erhvervs og havneområde Erhvervsområde uden boliger Området udlægges til erhvervsformål Håndværk o.lign. Området henligger i naturtilstand. Ny bebyggelse kan opføres i en max højde på 10 m. Området er ca kvm. Området vejbetjenes via ny vej fra Maniitsoq by. Ved etablering af servicebygninger er der tilslutningspligt til el, vand og tele. Klausulerede zoner Ingen. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 54 / 492

55 700-B3 Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Baggrund Maniitsoq Erhvervs og havneområde Havneområder Området udlægges til kommunale værksteder, bådværksted og ophalerplads samt jollehavn. Området indeholder i dag pontonbroer for jollefiskere. I området kan der etableres nye anlæg i form af kajanlæg, pontonbroer m.v. Ny bebyggesle i området skal opføres i 1 etage. Området vejbetjenes via Jenseralaap Aqq. samt Kangilliitiiataat. Ingen. Kort resume 700-B3.1 Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 55 / 492

56 700-B4 Maniitsoq Erhvervs og havneområde Havneområder Liggekaj, jolle- og passagertrafikhavn, stejlplads samt skibsservice og bådværksted Området er stort set fuldt udnyttet. Inden for området kan der anlægges liggepier for joller og passagerskibe. I forbindelse hermed kan der fortages opfyldning i forbindelse med den eksisterende udkørsel på vestsiden. Ny bebyggelse i området kan opføres: På de opfyldte arealer i form a bådværksted og lignende der er nødvendige for områdets funktion som jolle og passagertrafikhavn. I indtil 2 etager eller med en max Højde på 8 m. Som længehus med saddeltag malede facader og tagpapdækning. Restrummelighed Restrummeligheden forbeholdes til udvidelse af eksisterende funktioner. Rummeligheden kan forøges gennem opfyldning. Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Primær tilkørsel via Affarleq og Ilutassua. Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. Ingen. 56 / 492

57 Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 57 / 492

58 700-B5 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Maniitsoq Erhvervs og havneområde Havneområder Havneformål i form af jollehavn, bådværksted, ophalersted, skibsservice og lignende. Området er ubenyttet. Indenfor området kan der anlægges kajakanlæg og pontonbroer for joller og småbåde. Ny bebyggelse i området kan opføres: I form af bådværksted skibsservicebygninger og lignende. I 2 etager eller med max. Højde p 8 m. Som længehus med saddeltag malede facader og tagpapdækning. området er ubenyttet. Primær tilkørsel via Ilutassuu. Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. Ingen. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 58 / 492

59 700-B6 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Maniitsoq Erhvervs og havneområde Havneområder Trafikformål i form af speditionsformål med tilhørende fryse, lager- og pakhuse samt containerhavn med tilhørende kajanlæg og oplagsplads. Restrummeligheden forbeholdes for udvidelse af eksisterende funktioner i området. Ny bebyggelse i området: I max. 3 etager eller med en max Højde på 10 m. Som længehus med saddeltag o malede facader. Forbeholdes eksisterende funktioner i området. Primær tilkørsel via Portusumut. Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. Ingen. 700-B6.1 Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 59 / 492

60 700-B7 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Maniitsoq Erhvervs og havneområde Havneområder Erhvervsformål i form af havnebetinget erhverv. Bygningernes rumfang for de enkelte virksomheder må ikke overstige 2 kbm. pr. kvm. og det bebyggede areal må ikke udgøre mere end en tredjedel af det tildelte grundareal. Ny bebyggelse i området opføres: Ikke i større højde end 8,5 m Skal respektere e minimumsafstand til vandlinien på 10 m. Skal med hensyn til udformnin tilpasses eksisterende bygninger i området. Restrummeligheden forbeholdes for udvidelse af den eksisterende funktioner i området. Primær tilkørsel via Portusumut. Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. Ingen. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 60 / 492

61 700-B8 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Maniitsoq Erhvervs og havneområde Havneområder Erhvervsformål, skibsværft, entreprenørplads m.v. Restrummelighed i området forbeholdes for udvidelse af eksisterende funktioner i området. Ny bebyggelse i området kan opføres i max. 2 etager og/eller en max. højde på 8,5 m. Udvidelse af den eksisterende bådhal kan ske med en max. Højde på 13 m. Forbeholdes eksisterende funktioner i området. Primær tilkørsel via Qimatulivissuit. Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. Ingen. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 61 / 492

62 700-B9 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Klausulerede zoner Maniitsoq Erhvervs og havneområde Erhvervsområde uden boliger Erhvervsformål i form af håndværk, industri, entreprenørplads m.v. Området er ca. 1,5 ha. Ny bebyggelse i området kan opføres i 2 etager eller med max. højde på 8,5 m. Der kan ikke opføres boliger i området. Området er fuldt udbygget. Primær tilkørsel via Eqqaavik. Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. Ingen. 700-B9.1 Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 62 / 492

63 700-C1 Maniitsoq Område til fællesformål Centerområde (blandet) Området udlægges til centerformål Skole Daginstitution Nærbutik Fodboldbane - Alderdomshejm m.v. Området indeholder en fodboldbane og nærbutik (pr. 1/7 1997) men er i øvrig ubebygget. I området kan der opføres skole, daginstitution, og alderdomshjem. Skolebygning kam max opføres i 3 etager. Daginstituionen og alderdomshjem kan max. opføres i 1 etage. 700-C C1.2 Fredede og bevaringsværdige træk Den sydlige del af området indeholder arkæologiske interesser og skal friholdes for bebyggelse og anlæg. Klausulerede zoner Særlige bestemmelser Ingen. n skal med hensyn til placering og udformning tilpasses den eksisterende boligbebyggelse på Annertusoq. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 63 / 492

64 700-C10 Maniitsoq Område til fællesformål Andet Området kan anvendes til etablering af et hotel Området henligger i naturtilstand kan opføres i op til 2 etager. Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Baggrund Området er ikke taget i brug Området skal trafikbetjenes via A24. Kort resume Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 64 / 492

65 700-C2 Restrummelighed Friarealer (Skal slettes) Trafikbetjening og forsyning Maniitsoq Område til fællesformål Centerområde (blandet) Centerformål. Handel - liberaleerhverv - kontor - boliger. Området er ca. 1 ha. Ny bebyggelse i området: Skal opføres i max. 3 etager Skal med hensyn til udformnin tilpasses den eksisterende bebyggelse i området. Området vil med fornyelse af eksisterende bebyggelse kunne omdannes til et handelscenter hvor der vil være fokus på udvalgsvarehandel - kontorer og boliger i etagerne over stueetagen I forbindelse med Aqqusinersuaq er der ved GTO-pladsen og ved kirkegården placeret grønne områder som skal fungere som åndehuller i bycentret. Ved Tele Post har det grønne bånd fra Spejdersøen og fodboldbanen forbindelse til Aqqusinersuaq. Primær tilkørsel via Ataqqap Aqq. og Esbjergip Aqq. Fredede og bevaringsværdige træk Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. Det gamle sygehus (B-17) fra 1907 er fredet og må kun ændres efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen og Nationalmuseet Klausulerede zoner Ingen. 65 / 492

66 Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 66 / 492

67 700-C3 Maniitsoq Område til fællesformål Centerområde (blandet) Området omfatter 9 delområder, der kan anvendes til følgende formål: Delområde C3.01 Brandstation, politistation og kontorhus. Delområde C3.02 Dagligvarebutik, systue og børnehave. Delområde C3.03 Skole, elværk, butikhus og kontorhus. 700-C C C C C C3.4 Delområde C3.04 kontor, sportshal, sømandshjem, kontorhus og butikker Delområde C3.05 Restauration, hotel, bolig og butikker. Delområde C3.06 Butikker, bræt og bibliotek. Delområde C3.07 Liberal erhverv(bank), forsamlingshus og boliger. Delområde C3.08 Kirke, ungdomsklub, hotel samt boliger Delområde C3.09 Alderdomshjem, dagcenter og boliger. Området er ca. 8,5 ha. og stort set udbygget. Indenfor området kan der opføres ny bebyggelse til de under anvendelsen af de enkelte delområder nævnte formål. Ny bebyggelse skal med hensyntagen til placering og udformning tilpasses den eksisterende bebyggelse i området, med det overordnede formål, af bymidten om helhed fremtræder som et attraktivt og 67 / 492

68 harmonisk bymiljø. Ny bebyggelses max. Højde. I delområderne 1, 2, 3, 4, 6 og 7: 2½ etager. I delområde 5: 4 etager. I delområderne 8 og 9: 1½ etage. Boliger der opføres som fritliggende huse, kan max. Opføres i 1½ etage. Restrummelighed Restrummeligheden i området forbeholdes for udvidelse af de eksisterende funktioner som er angivet under de enkelte delområders anvendelse. Indenfor område C3.04 kan rummeligheden øges gennem sanering af de eksisterende rækkehuse B 220. Trafikbetjening og forsyning I lokalplaner for delområderne 3.02, 3.03, 3.04, 3.07 og 3.08 skal der fastsættes retningslinjer for regulering af trafikken i bymidten med henblik på etablering af bilfri zoner og/eller etablering af hastighedsbegrænsende foranstaltninger. Fredede og bevaringsværdige træk Den gamle kirke med kapel B-104 og B-106, der er beliggende i delområde 3.06 er fredede bygninger. Følgende bygninger er bevaringsværdige: Lægeboligen B 13, der er beliggende i delområde STI-skolen B-109, Boligen B-316 samt hallen B-876, beliggende i delområde Vuggestuen B-669, forsamlingshuset B-730, boligerne B-48 og B-148, Gl. Telestation B- 126 beliggende i delområde Klubben B-752, Kirken B-914, boligerne B-128 og B-149. Klausulerede zoner Ingen. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 68 / 492

69 69 / 492

70 700-C3.1 Maniitsoq Område til fællesformål Andet Delområdet kan anvendes til følgende formål: Brandstation, Politistation og kontorhus. Den maksimale byggehøjde i delområdet er 2½ etage. Boliger der opføres som firtliggende huse, kan max. opføres i 1½ etage. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 70 / 492

71 700-C3.10 Maniitsoq Område til fællesformål Delområdet kan anvendes til følgende formål: Boliger og liberale erhverv. Ny beybyggelses max højde er 5 etager. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 71 / 492

72 700-C3.2 Maniitsoq Område til fællesformål Delområdet kan anvendes til følgende formål: Dagligvarebutik, systue og børnehave.. Den maksimale byggehøjde i delområdet er 2½ etage. Boliger der opføres som fritliggende huse, kan max. opføres i 1½ etage Fredede og bevaringsværdige træk Lægeboligen B 13 er bevaringværdig og er beligende i C3.2. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 72 / 492

73 700-C3.3 Maniitsoq Område til fællesformål Centerområde (blandet) Delområdet kan anvendes til følgende formål: Skole, elværk, butikhus og kontorhus. Ny bebyggelses maksimale højde er 2½ etage. Boliger der opføres som fritliggende huse, kan max. opføres i 1½ etage. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 73 / 492

74 700-C3.4 Maniitsoq Område til fællesformål Centerområde (blandet) Delområdet kan anvendes til følgende formål: kontor, sportshal, sømandshjem, kontorhus og butikker. Ny bebyggelses max højde. 2½ etage. Boliger der opføres som frritliggende huse, kan max. opføres i 1½ etage. Fredede og bevaringsværdige træk Følgende bygninger i delområdet er bevaringværdige: STI skolen B 109, boligen B-316 samt hallen B Baggrund Kort resume Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 74 / 492

75 700-C3.5 Baggrund Maniitsoq Område til fællesformål Delområdet kan anvendes til følgende formål: Resturation, hotel, bolig og butikker. Ny bebyggelses max. højde er 4 etager. Boliger der opføres som fritliggende huse, kan max. opføres i 1½ etage. Kort resume Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 75 / 492

76 700-C3.6 Maniitsoq Område til fællesformål Delområdet kan anvendes til følgende formål: Butikker, brædt og bibliotek. Ny bebyggelses max. højde eer 2½ etage. Fredede og bevaringsværdige træk Dan gamle kirke med kapel B-104 og B.106, der er fredede. Baggrund Kort resume Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 76 / 492

77 700-C3.7 Maniitsoq Område til fællesformål Delområdet kan anvendes til følgende formål: Liberal erhverv(bank), forsamlingshus og boliger. Ny bebyggelses maksimale højde er 2½ etage. Boliger der opføres som fritliggende huse, kan max. opføres i 1½ etage. Fredede og bevaringsværdige træk Følgende bygninnger er bevaringsværdige: Vuggesturn B 669, forsamlingshuset B-730, boligerne B-48 og B148, Gl. Telestation B-126. Baggrund Kort resume Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 77 / 492

78 700-C3.8 Maniitsoq Område til fællesformål Delområdet kan anvendes tl følgende formål: Kirke, ungdomsklub, hotal samt boliger. Ny bebyggelse maksimale højde er 1½ etage. Fredede og bevaringsværdige træk Delområdet er udpeget som bevaringsværdigt byområde ( 3 område) Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 78 / 492

79 700-C3.9 Maniitsoq Område til fællesformål Delområdet kan anvendes til følgende formål: Alderdomshjem, dagcenter og boliger. Ny bebyggelses max. højde er 1½ etage. Byfornyelse og sanering Rummeligheden kan forøges gennem sanering af eksisterende boliger med henblik på udvidelse af alderdomshjem og opførsel af dagcenter for ældre. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 79 / 492

80 700-C4 Restrummelighed Trafikbetjening og forsyning Maniitsoq Område til fællesformål Uddannelsesinstitutioner Området udlægges til centerformål Social institution(værksted for handicappede). Området indeholder det gamle børnesanatorium. Der kan ikke opføres ny bebyggelse i området. Området er fuldt udbygget. Området vejbetjenes via Ole Petersen ip Aqq. Fredede og bevaringsværdige træk Den eksisterende bygning ("Det gamle Børnesanatorium" B 11) skal bevares i sin nuværende form som fritliggende bygning. Klausulerede zoner Byfornyelse og sanering Ingen. I forbindelse med veligeholdelse af bygningen B-11 skal dens oprindelige konstruktion og arkitektur respekteres. Stk. 2. planens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. 80 / 492

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro Tillæg nr. 35 Kommuneplan 2009 Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Byrådet

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA

LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA JUNI 2003 1. INDLEDNING Hermed fremlægger Ilulissat Kommunalbestyrelse et forslag til LOKALPLAN NR. 16 KOLLEGIE-BOLIGER I OMRÅDE A-27

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 541 for tre områder i Kirke Helsinge 1. Indledning Ejendommen Østergade

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 22 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. oktober 2015 Offentliggjort den 4. november 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 22 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE

20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 PHÆVELSE AF OMRÅDE A 20 OPHÆVELSE AF OMRÅDE 20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE OMRÅDERNE A 21, A 22 22 OG D3 D3 1. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Hermed foreligger det af Ilulissat Kommunalbestyrelse

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan Vaarst Vaarst... 1 Illustrationsplan... 2 Rammeområder... 3 B1, Vaarst... 5 B2, Vaarst... 7 H1, Vaarst... 9 H2, Vaarst... 11 H3, Vaarst... 13 O1, Vaarst... 15 O2, Vaarst... 17 R1, Vaarst... 19 R2, Vaarst...

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Rammer. I menuen til venstre kan du klikke på de enkelte distrikter for rammer.

Rammer. I menuen til venstre kan du klikke på de enkelte distrikter for rammer. Rammer Rammerne indeholder de grundlæggende bestemmelser for de enkelte områder i kommunen. Det er zonestatus, anvendelsen af området, mindstegrundstørrelse ved udstykning, maksimal bebyggelsesprocent,

Læs mere

Havndal - lokalplanrammer

Havndal - lokalplanrammer Havndal - lokalplanrammer Industriområde Sommerhusområde Teknisk anlæg Byudviklingsområde I.1 O.1 E.3 R.1 E.1 B.1 B.4 O.2 E.2 B.2 C.1 B.3 B.5 O.3 R.2 90 H.C.1 Centerområde Fra Jydestien til Vellinggårdsvej

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder.

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder. 1.2 Arealudlæg til nye boliger og erhverv 1. Der er udlagt areal til byudvikling i alle kommunens byer. Arealet svarer til det forventede behov i planperioden. Arealudlæggene fremgår af Rammer for lokalplanlægning.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Sebbersund Valsted Barmer

Sebbersund Valsted Barmer Sebbersund Valsted Barmer OVERSIGTSKORT OVER RAMMEOMRÅDER 3.T.2 Barmer 3.B.5 3.BE.5 3.B.7 3.OF.4 3.BE.4 Valsted 3.B.6 3.S.4 Sebbersund 3.F.3 1:25.000 Rammeområderne forudsættes overført til byzone gennem

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR.

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. DELOMRÅDE A-11 TIL BOLIGFORMÅL OFFENTLIGGØRELSE AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 Hermed offentliggør Ilulissat Kommunalbestyrelse et forslag til Kommuneplantillæg nr. 13. Formål.

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Kortudsnit genereres

Kortudsnit genereres 3B17, LANGAGERGÅRD Boligformål, center, offentlige formål og friareal - naturfælled. for delområde: 1: Boligformål og fælles friareal. 2: Center og erhvervsformål - butikker, kontorer, offentlige formål

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder

1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder Kommuneplan 2009-2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.D.1 Havnepladsen Bolig og erhvervsformål: Boliger, erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-2, rekreative

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Centerområder 1.C.1 Torvet Østergade Fremtidig anvendelse Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, hotel og restaurationsvirksomhed, håndværksmæssige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

Qassimiut Befolkning og boliger Havn og erhverv Fritid og offentlige institutioner Miljø og forsyningsanlæg Trafikforhold Udviklingstrategi for

Qassimiut Befolkning og boliger Havn og erhverv Fritid og offentlige institutioner Miljø og forsyningsanlæg Trafikforhold Udviklingstrategi for Befolkning og boliger Havn og erhverv Fritid og offentlige institutioner Miljø og forsyningsanlæg Trafikforhold Udviklingstrategi for bygden 04-A1 04-B1 04-E1 04-E 3 3 4 5 6 7 er den nordligste bygd i.

Læs mere

10E 1.11. Bestemmelser. Status 2 / 395. Vedtaget. Plannummer 10E 1.11. Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25. Anvendelse generelt.

10E 1.11. Bestemmelser. Status 2 / 395. Vedtaget. Plannummer 10E 1.11. Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25. Anvendelse generelt. 10E 1.11 Plannummer 10E 1.11 Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25 specifik Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde Bebyggelsesprocent 50 Max. bygningshøjde 9,5 Forslag 2 / 395 10C 1.7 Plannummer 10C

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Aammassivik Befolkning og boliger Havn og erhverv Servicebygninger Klik her for at se Service bygninger på kort Udviklingsstrategi for bygden 106-A1

Aammassivik Befolkning og boliger Havn og erhverv Servicebygninger Klik her for at se Service bygninger på kort Udviklingsstrategi for bygden 106-A1 Aammassivik Befolkning og boliger Havn og erhverv Servicebygninger Klik her for at se Service bygninger på kort Udviklingsstrategi for bygden 106-A1 106-A2 106-A3 106-B 106-C1 106-C2 106-C3 106-D1 106-D2

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7.1 Centerby - Dannemare DISTRIKT RUDBJERG 231 Rammenr.: 381-C1.1 Rammenavn: Lokalcenter i Dannemare Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune -

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune - KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan 2009-2021 Vedtaget 29.10.2012 Morsø Kommune - www.morsoe.dk ? Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen kan have baggrund

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Alluitsup Paa Befolkning og boliger Havn og erhverv Fritid og offentlige institutioner Udviklingsstrategi for bygden. 108-A1 108-A2 108-A3 108-A4

Alluitsup Paa Befolkning og boliger Havn og erhverv Fritid og offentlige institutioner Udviklingsstrategi for bygden. 108-A1 108-A2 108-A3 108-A4 Befolkning og boliger Havn og erhverv Fritid og offentlige institutioner Udviklingsstrategi for bygden. 108-A1 108-A2 108-A3 108-A4 108-B1 108-B2 108-B3 108-B4 108-C1 108-C2 108-C3 108-D1 108-D2 108-D3

Læs mere

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22 Forslag til Tillæg nr. 22 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til bolig- og erhvervsformål ved Mamrelund, Hvide Sande Hvide Sande DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015 Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Maj 2015 Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-02-2015 Forslag til

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN A5-3 Boligområde ved Alleriisanngivit

LOKALPLAN A5-3 Boligområde ved Alleriisanngivit LOKALPLAN A5-3 Boligområde ved Alleriisanngivit Qaqortup Kommunia FORVALTNING FOR TEKNIK, MILJØ OG BOLIG Juni 2008 Indhold Lokalplan A5-3, Alleriisanngivit Indhold Indhold...2 Vejledning...3 Redegørelse...1

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere