FDCUS. Indholdsfortegnelse ADVOKATER. Side Bilaq. 2-4 Salgsopstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FDCUS. Indholdsfortegnelse ADVOKATER. Side Bilaq. 2-4 Salgsopstilling"

Transkript

1 J.nr FDCUS ADVOKATER Tvangsauktion over ejendommen Odense Lufthavn 59, 5270 Odense N, tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 13:00 Indholdsfortegnelse Side Bilaq 2-4 Salgsopstilling 5-8 Opgørelse af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B samt vilkår ved gældsovertagelse m.v. samt Købervejledning Domsstolsstyrelsen 9-13 Fotos og ejendomsbeskrivelse Udskrift fra BBR-registeret Oversigskort Tingbogsattest bygning Tingbogsattest grund Ejendomsdatarapport med kort over vejforsyning Jordforuregningsattest Danmarks Miljøportal Attest vedrørende jordforurening fra Region Syddanmark Ejendomsvurdering 2012 og Ejendomsskat Lejekontrakt grund Lejekontrakt bygninger Lejers krav vedr. depositum Opgørelse ejendomsskat Opgørelse Alm. Brand Opgørelse Realkredit Danmark 116 Opgørelse Jyske Bank FOCUS ADVOKATER P/S Englandsgade 25 Box 906 DK-5100 Odense C Tel focus-advokater.dk CVR-nr KOLDING Toldbodgade 10,4 DK-6000 Kolding Tel HAMBORG Dänische Advokaten Mittelweg 161 D Hamburg Tel

2 J.nr /htl AS nr. 283/2014 Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Ejendommens matr. nr. :Bygning på lejet grund - Bygning 15 - matr.nr. 2-a, 2-I, 2-m, 2-n, 2-o og 2-r Beldringe By, Lunde, 1-z og 1-ae Vester Lunde By, Lunde, 28-e og 28-r Allese By, Allese beliggende :Odense Lufthavn 59, 5270 Odense N tilhørende :Invex Ejendomme A/S under konkurs cvr.nr v/kurator, advokat Knud K. Damsgaard boende Focus Advokater P/S Englandsgade 25, 5000 Odense C Auktionstidspunkt :tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 13:00 Auktionssted :Retten i Odense, Fogedretten, Albanigade 30, 2. sal, 5000 Odense C Rekvirent Invex Ejendomme A/S under konkurs v/kurator, advokat Knud K. Damsgaard Ved advokat Focus Advokater P/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C - tlf.nr Advokat Marianne Pedersen: mail: - tlf.nr Sekretær Helle T. Larsen: mail: - tlf.nr Ejendomsoplysninger Ejendomskategori Fabr. + lager ifølge Skat (hangar og kontorer) Ejendomsværdi pr. Vurdering i.h.t. : kr heraf grundværdi: kr. Retsplejelovens 562 Nej Areal ifølge tingbogen Hele grundens areal: m2, heraf vej 7395m2 - hvorpå omhandlede bygning ligger på en del Forsikringsforhold Alm. Brand Forsikring, Midtermolen 7, 2100 København ø Bygningsbrandforsikring Policenr Ejendomsskatter Kr. 366,96 skorstensfejerafgift 2014 og rottebekæmpelse. og afgifter for året 2014 andrager og omfatter Se vedlagte kopi af ejendomsskattebillet for 2014 Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt. 11 Nej Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): Se beskrivelse og fotos, bbr-ejermeddelelse, ejendomsdatarapport samt øvrige bilag, der er vedlagt salgsosptillingen. Se endvidere grundlejekontrakt samt lejeaftale vedrørende bygning og bemærk: at tinglyste lejekontrakt(er) vedrørende grunden ikke længere er gældende, men erstattet af udateret lejekontrakt pr , der ikke er tinglyst, at lejeaftale af vedrørende bygninger ikke er tinglyst. KontaktFocus Advokater P/S vedrørende tidspunkt for fremvisning. Fremmødte skal - af sikkerhedsmæssige årsager - fremvise legitimation for at få adgang til lufthavnsområdet. På grund af sikkerhedsforanstaltninger kan det ikke forventes, at bygningen fremvises mere end en gang. Byrder, servitutter og lejemål: Se tingbogsattest vedrørende såvel bygning 15 som hovedejendommen. Udlejer af grunden: Hans Christian Andersen Airport s.m.b.a., Lufthavnvej 131, 5270 Odense N. Lejer af bygning: Uni-Fly A/S, Lufthavnvej 131, 5270 Odense N v/advokat Henning Moritzen, Det Gule Pakhus, 5700 Svendborg 2

3 Prioritetsopgørelse Pant- og udlægshavere I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, lånenr. / serie / afd., indestående til samt evt. yderligere bemærkninger f.eks. Tvangsauktionsklausul. ejerskifteafdrag m.v. 1. Fordring 2. Restgæld opgjort pr. auktionsdato på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget (kolonne 1 minus kolonne 2) 4. Hæftelser der kræves indfriet Hæftelse nr. 1 Realkredit Danmark A/S v/focus Advo-kater P/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C Opr ,00 kr. Flexlån F1 K med refinansiering pr Særlige indfrielsesvilkår. Restgæld : ,92 kr. Obligationsrestgæld : ,70 kr. Normalydelse - 1/4-årlig : ,73 kr. Rente: 0,4684% p.a. Tillige pant i bygning 2, 3, 4 og 16 på samme matr.nr , , ,74 Hæftelse nr. 2 I alt ved budsum kr , , ,74 Ejerpantebrev stort ,00 kr. med medd. til Jyske Bank A/S, Erhvervsinkasso, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg. Tillige pant i bygning 2, 3, 4 og 16 på samme matr.nr , ,00 Hæftelse nr. I alt ved budsum kr , , , ,00 Hæftelse nr. I alt ved budsum kr. Hæftelse nr. I alt ved budsum kr. Hæftelse nr. I alt ved budsum kr. Transport , , , ,00 3

4 Afslutningsside Pant- og udlægshavere I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, låneny. / serie / afd., indestående til samt evt. yderligere bemærkninger f.eks. Tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v. 1. Fordring 2. Restgæld opgjort pr. auktionsdato på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget (kolonne 1 minus kolonne 2) 4. Hæftelser der kræves indfriet Hæftelse nr. 3 Transport , , , ,00 Ejerpantebrev stort ,00 kr. med medd. til Jyske Bank A/S, Erhvervsinkasso, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg. Rente 20% p.a. Tillige pant i bygning nr. 2, 3, 4, 9, 13, 14 og 16 på samme matr.nr. A. Total , , , , , ,00 B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. Vilkårenes pkt. 6 B: Heraf kontant at betale inden 4 uger Gæld der kan overtages (Størstebeløbet - kontantbeløbet) Om art og afvikling oplyses kr. kr. kr , , ,50 Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a. rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger (salærer, gebyrer m.v.) b. rettighedshavernes mødesalærer m.v. De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det under anførte auktionsudbud, jf. nedenfor kr. kr ,75 h. krav iht. leje- eller brandsikringslov ,00 givning Depositum Andet jf. specifikation kr. kr. kr ,50 c. ejendomsskatter kr. 999,71 c. renovation kr. Salgsbestræbelser kr ,50 d. brandforsikringsbidrag kr. 248,52 kr. e. vejbidrag m.v. kr. f. brugspantunderskud kr. g. nødvendige udgifter til drift mv. kr. kr. Bemærk: Rekvirenten er et konkursbo, hvorfor opmærksomheden henledes på Konkurslovens 87, hvorefter evt. overskud i henhold til panthaverregnskabet tilfalder udækkede panthavere i prioritetsrækkefølge og herefter konkursboet. Evt. underskud i henhold til panthaverregnskabet skal dækkes af auktionskøber som omkostning udenfor budsummen, jfr. punkt B. Panthaverregnskab pr. auktionsdagen. der forventes at vise overskud, fremlægges på auktionsmødet. kr. C. Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af auktionen. Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. Ved et auktionsbud på kr ,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering jfr. Retsplejeloven 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jf. vilkårenes pkt. 7 kr ,00 (kontant, bankgaranti el. banknot. check - IKKE dankort) Denne salgsopstilling er udarbejdet den 29. september 2014 Marianne Pedersen, advokaf

5 BILAG TIL SALGSOPSTILLING OPGØRELSE af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B, jf. tvangsauktionsvilkårenes stk. 6: a. Rekvirentens inkasso,- udlægs- og auktionsomkostninger: Kørsel v/besigtigelse og fremvisning - anslået kr. 250,00 Auktionsgebyr kr. 800,00 Ejendomsoplysninger kr. 325,00 Annoncer - anslået kr ,00 Kopiering af salgsopstilling kr ,50 Rekvirentsalær i forhold til ejendomsværdi kr ,25 pr. kr ,00 I alt kr ,75 Ejendomsskat kr. 999,71 Mødesalær til øvrige mødende kr ,00 Brandforsikringspræmie kr. 248,52 Depositum kr ,50 Salgsbestræbelser kr ,50 I alt kr ,98 Størstebeløb oprundet til kr ,00 Sikkerhedsstillelse ved budsum kr ,00 Restancer kr , 74 Størstebeløbet kr ,00 1/4 af de hæftelser, der kræves indfriet kr ,41 I alt kr ,15 Sikkerhedsstillelse afrundet til kr ,00 5

6 GÆLDSOVERTAGELSE VED TVANGSAUKTION Realkreditlån forfalder ved ejerskifte. En auktionskøber kan ikke uden videre påregne gældsovertagelse af disse. Auktionskøber opfordres derfor til at rette henvendelse til kreditforeningen forinden tvangsauktionen med henblik på opnåelse af forhåndstilsagn om gældsovertagelse. Såfremt kreditforeningen ikke vil bevilge gældsovertagelse, vil lånene blive krævet indfriet efter tvangsauktionen. Hvis auktionskøber er et selskab, må selskabet forudse krav om supplerende personlig hæftelse. MORARENTER Ved betaling af restancer efter den 10. i måneden efter auktionen vil yderligere påløbne morarenter efterfølgende blive opkrævet pr. påbegyndt måned. Morarenterne opkræves sammen med en efterfølgende terminsydelse. DELVIS DÆKNING Opnår kreditforeningen ved tvangsauktionen kun delvis dækning for sit tilgodehavende, tages forbehold om eventuelt at lade restgælden være forlods dækket i de tilfælde, hvor kursværdien overstiger kurs 100. MOMSREGULERINGSFORPLIGTELSE Kreditforeningen som auktionskøber ønsker ikke at overtage en eventuel reguleringsforpligtelse. KØBERS OPFYLDELSE AF BUDDET I henhold til tvangsauktionsvilkårenes pkt. 4 stk. 1 skal en budgiver ved buddets afgivelse overfor fogedretten sandsynliggøre at kunne opfylde sit bud. Dette kan gøres ved overfor fogedretten at fremvise dokumentation for, at sikkerhedsstillelse kan præsteres. Med panthavernes samtykke kan det eventuelt accepteres ved forevisning af: Bydendes sidste selvangivelse, eller Kontoudtog for indeståelse i pengeinstitut, eller Skriftlig udtalelse afgivet af bydendes pengeinstitut. Hvis den bydende ikke kan sandsynliggøre at kunne opfylde buddet, vil buddet ikke blive taget i betragtning. SIKKERHEDSSTILLELSE Højstbydende skal umiddelbart efter afslutning af budgivningen stille den i salgsopstillingen anførte sikkerhedsstillelse, der variere i forhold til auktionsbuddets størrelse, jf. Tvangsauktionsvilkårenes pkt.7. Sikkerhedsstillelsen skal opfyldes inden auktionsmødets slutning og kan alene opfyldes ved: Kontant betaling Banknoteret check Bankgaranti, eller Advokatindeståelse. Udstedelse af egen check godtages ikke. Fogedretten kan mod betaling af et beløb på almindeligvis kr give bydende en frist på ikke over 7 dage til at stille den endelige sikkerhed. I særlige tilfælde, f.eks. hvor flere ejendomme opråbes sammen og annonceudgifterne dermed er særligt høje, kan beløbet være højere end kr Egen check kan ikke anvendes til betaling. 6

7 KØBER VEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM 1. Salgsopstilling. Salgsopstillingen er auktionens vigtigste dokument. Den skal indeholde oplysning om salgsvilkårene og andre væsentlige forhold. Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle fravigelser meddeles på auktionsmødet. Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes advokat. Salgsopstillingen kan afhentes i fogedretten og hos rekvirentens advokat, og den kan ses på eller downloades fra internettet, hvor der annonceres og informeres om tvangsauktioner. 2. Købesummen Den samlede købesum består af budsummen med tillæg af størstebeløbet. Størstebebeløbet er det beløb, der skal betales ud over budsummen, og består af fortrinsberettigede krav og sagsomkostninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen. Beløbet er anslået i salgsopstillingen. Derudover skal en køber betale en auktionsafgift på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil kommer udgifter til tinglysning. 3. Budgivningen Alle kan byde på en tvangsauktion. Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder for. Byder man for andre, skal man medbringe skriftlig original fuldmagt. Byder man for et selskab eller lignende, skal man medbringe en aktuel tegningsudskrift. Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via elektroniske medier. Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud. Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er bindende i 6 uger. 4. Sikkerhed Højestbydende skal stille sikkerhed for auktionsvilkårenes opfyldelse. Sikkerheden udgør: dækkede restancer (salgsopstillingen kolonne 3) 1/4 af de dækkede hæftelser, der kan kræves udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og størstebeløbet I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning. Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse og kan derfor først beregnes efter budgivningen. Sikkerheden kan kræves stillet straks, når budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig på, at man kan ra mulighed for at gå i banken, kontakte sin advokat eller lignende. På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade, at højestbydende rar en frist på op til 7 dage til at stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde ("den lille sikkerhed"). Beløbet udgør normalt op til kr. og fastsættes af fogedretten under auktionsmødet. 7

8 Sikkerhed kan stilles ved: kontanter bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller betinget) check udstedt af en bank til retten advokatindeståelse (kun hvis rettighedshaverne accepterer dette) Sikkerhed kan ikke stilles ved egen check, dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for nødvendige midler på bankkonto, udenlandsk valuta o.lign. Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan bruges til at betale med. Stilles sikkerheden kontant, skal man bruge "dobbelt" likviditet. Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt. 5. Ny auktion Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode om ny auktion. Den, der anmoder om ny auktion, skal stille sikkerhed for omkostninger herved. Beløbet udgør normalt op til kr. Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af den, som har anmodet om ny auktion. Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på 1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes. Skal der holdes ny auktion, får køberen først rådighed over ejendommen, når den ny auktion har været afholdt. En køber skal forrente den dækkede gæld fra tidspunktet for første auktion. 7. Auktionsskøde Fogedretten udsteder efter anmodning auktionsskøde, når køberen fremsender originale samtykkeerklæringer fra samtlige dækkede rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de rettighedshavere, der har beløb til gode ud over auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet. Auktionsafgiften skal også være betalt. Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man tinglysningsafgift ved at bede om, at fogedretten udsteder auktionsskødet direkte til den nye køber. Dette kræver et transportskøde, hvorved retten til at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal indleveres sammen med anmodningen om auktionsskøde. Fogedretten udarbejder auktionsskødet i papirform. Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Se mere på følgende link: j ledninger/documents/tingbogen/auktionssk%c 3%B8de.pdf Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift. Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk - tinglysningsafgiftsvej ledningen. 6. Råderet over ejendommen En køber rar først rådighed over ejendommen, når fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen for auktionsvilkårenes opfyldelse. 8

9

10

11 1 H[,i',,,,gg:,11P. _ r! L_LL : : = _,

12

13 FDCUS ADVOKATER Ejendomsbeskrivelse Odense Lufthavn 59, 5270 Odense N (bygning 15) Hangar/kontor. Det bemærkes, at bygningen skal anvendes til lufthavnsrelateret virksomhed. Oplysninger ifølge BBR: Bygningen er opført i Bebygget areal: 500 m2. Det samlede erhvervsareal udgør 625m2 fordelt på 500 m2 i grundplan og 125 m2 tagetage. Bygningen er opført i stålplader. Ifølge BBR har bygningen metalplader som tagdækning. Bygningen indeholder i grundplan hangar med port, værksted, opbevaringslokale, teknikrum, kantine samt toilet. Betongulv i hangar er malet. Førstesalen består af kontorer. Ifølge BBR opvarmes ejendommen med oliefyr. Bygningen trænger til en del renovering. Lejer har foretaget udbedring/vedligeholdelse for egen regning. Det bemærkes, at der er en tank beliggende over terræn på ejendommen. Bygningen ligger på lejet grund. Grundleje, der betales %-årligt, udgør for 2014: kr ,80 + moms. Hertil kommer forbrug af vand. Bygningen er udlejet til erhverv. Den årlige leje for bygning 15 udgør kr ,48 + moms, som erlægges forholdsmæssigt forud hver den 1. i en måned. Det fremgår af lejeaftalen, at forbrugsafgifter betales af lejer direkte til forsyningsselskaberne. Vand opkræves imidlertid af udlejer og svarer til vand, der opkræves af grundudlejer FOCUS ADVOKATER P/S Englandsgade 25 Box 906 DK-5100 Odense C Tel focus-advokater.dk g sm 14 x 133 MP/ htl KOLDING Toldbodgade 10,4 DK-6000 Kolding Tel HAMBORG Dänische Advokaten Mittelweg 161 D Hamburg Tel

14 NORDFYNS Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NORDFYNS Kommune Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup Modtager: Kommune nr.: 480 Ejendoms nr.: 9719 Udskrift dato: Ejendommens beliggenhed: Odense Lufthavn 59 (vejkode: 907), 5270 Odense N BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Fejl eller man ler i udskriften bedes meddelt til kommunen via h'emmesiden adressen teknisk nordt nskommune.dk eller telefonny Oplysninger om grunde Adresse: Odense Lufthavn 59 (vejkode: 907), Beldringe, 5270 Odense N Ejerforhold: Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Vand & afløb Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg Afløbsforhold: Afløb til fællesprivat kloakledning med tilslutning til spv. renseanlæg Bemærkninger for grund FÆLLES PRIVAT SPILDEVANDSANLÆG TIL OFF. RENSEANLÆG Matrikelnr. Ejerlav 2m BELDRINGE BY, LUNDE Oplysninger om tekniske anlæg Pr. 1. januar 2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen. Anlægsnr.: 1 Adresse: Odense Lufthavn 59, Beldringe (vejkode: 907), 5270 Odense N Beliggende på matrikel 2m Tank (Produkt på væskeform) Indhold: Fyringsgasolie Placering: Over terræn, udendørs Etableringsår: 1987 Størrelse: 5000 L Oplysninger om bygninger Fabrikationsnr.: Størrelsesklasse: Under Bygningsnr.: 1 Adresse: Odense Lufthavn 59, Beldringe (vejkode: 907), 5270 Odense N Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (anvendelseskode: 220) Matrikelnr.: 2m Ejerlav: BELDRINGE BY, LUNDE Grundens ejd. nr.: Opførelsesår: 1976 Materialer Ydervæg: Andet materiale Tagdækning: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) Kilde til materialer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 500 Samlet bygningsareal 500 Samlet boligareal 0 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 0 Samlet erhvervsareal 625 heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 125 Andet areal 0 BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Odense Lufthavn 59 (vejkode: 907), 5270 Odense N 480 Ejendorns nr.: Udskrift dato: Side: /2 14

15 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 125 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkende arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst af andre (lukket for indberetning) Energioplysninger Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) Bemærkninger for bygning VÆRKSTED MED KONTOR BADERUM M.M. BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Odense Lufthavn 59 (vejkode: 907), 5270 Odense N /2 15

16 Din pligt som ejer Det er vigtigt, at du gennemgår din BBR-meddelelse og kontrollerer, at alle oplysninger er rigtige. Det er nemlig dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5000 kr., hvis du ikke har indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger. Bøde kan fx komme på tale, hvis man som ejer, undlader at informere kommunen om eksisterende bygninger eller indretning til beboelse i kælder eller tagetage. Det er derfor særligt vigtigt, at du som ejer sikrer dig, at antallet og størrelsen af bygninger og boliger på din ejendom er i overensstemmelse med de registrerede forhold. Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved registersamkøring med eksterne kilder, fx folkeregistret eller luftfotos. Indberetningspligten gælder også i forbindelse med byggesager. Du bør være særligt opmærksom på: Opførelsesår Om- og tilbygningsår Bebygget areal Antal etager Samlet boligareal Samlet erhvervsareal Areal af udnyttet tagetage Areal af udestue Tagdækningsmateriale Energiforsyning Du skal derimod ikke indberette til BBR, hvis du f.eks. totalrenoverer dit køkken eller udlejer et værelse. Når du køber et hus skal du være opmærksom på, at oplysningerne ofte stammer fra den tidligere ejer. Det er derfor vigtigt, at du som køber kontrollerer oplysningerne grundigt i forbindelse med ejerskifte. Fejl eller mangler i registreringen skal meddeles kommunen inden 4 uger. BBR registrerer din ejendom på mange niveauer. De 3 vigtigste er: Din grund er normalt det samme som din matrikel. I særlige tilfælde, typisk ved landbrugsejendomme kan grunden bestå af flere matrikler, der fysisk ligger ved siden af hinanden og juridisk er samnoteret i Matriklen. Dine bygninger kan være alt fra et redskabsskur til et butikscenter. I de tilfælde, hvor en bygning ikke har samme ejer som grunden oplyses dette. En enhed bruges i BBR som betegnelsen for boligen i et enfamilieshus, en lejlighed eller for en erhvervsenhed. Det samlede antal og arealet af hver enkelt enhed, der benyttes til beboelse SKAL oplyses til kommunen. Er der fejl i arealangivelsen, er du som ejer ansvarlig for fejlen. Kommunen har også mulighed for at registrere tekniske anlæg, varmepumper, gylletanke m.v. i eller på din grund eller inde i din bygning. Retningslinjerne for registrering af sådanne oplysninger kan variere lidt fra kommune til kommune. Har du spørgsmål, eller rettelser til din BBR-meddelelse skal du altid kontakte din kommune. I mange tilfælde kan det være en god idé at orientere sig i reglerne på forhånd på Arealerne på BBR-meddelelsen Arealet er en vigtig deli beregningen af ejendomsværdiskatten. De registrerede arealer er alle bruttoarealer, som måles til ydersiden af ydervæggene læs mere på Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens udbredelse set oppefra. Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager, eksklusiv areal af eventuel kælder og tagetage. Tagetagens samlede areal opgøres som det areal, der udnyttes og det areal, der kunne udnyttes til bolig eller erhverv. Arealet måles som i bygningsreglementet i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbeklædningen. Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv. Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen. Arealerne opdeles i den del, som anvendes til boligformål og i den del, der anvendes til erhvervs- eller institutionsformål m.v. Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inkl. areal i entré, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse, dvs. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum. Om sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser gælder således fx for et parcelhus uden kælder, der alene anvendes til beboelse, at boligarealet svarer til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage. Er der i en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder. Specielt om areal af ejerlejlighed skal du være opmærksom på, at BBR's boligareal som opgjort ovenfor ofte vil afvige fra det tinglyste areal. Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal vil svare til summen af areal til beboelse og areal til erhverv. Vejledning til BBR-meddelelse Vers

17 Oversigt over BBR-oplysninger Anvendelse Helårsbeboelse Stuehus til landbrugsejendom. Fritliggende enfamiliehus. Række-, kæde- eller dobbelthus. Etageboligbebyggelse. Kollegium. Døgninstitution. Anden bygning til helårsbeboelse. Produktions- og lagerbygninger i forbindelse med Landbrug, industri, offentlige værker og lign. Landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding m.v. Industri, fabrik, håndværk m.v. El-, gas-, vand- eller varmeværker, forbrændingsanstalter m.v. Anden bygning til landbrug, industri m.v. Handel, kontor, transport og service Transport- og garageanlæg, stationer, lufthavne m.v. Kontor, handel, lager, herunder offentlig administration. Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden service virksomhed. Anden bygning til transport, handel m.v. Institutioner og kultur Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke og lign. Skole, undervisning og forskning. Hospital, sygehjem, fødeklinik, offentlige klinikker m.v. Daginstitutioner m.v. Anden institution. Fritidsformål Sommerhus. Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset fra sommerhus. Idrætshal, klubhus, svømmehal m.v. Kolonihavehus. Anden bygning til fritidsformål. Mindre bygninger til garageformål, opbevaring m.v. Garage til et eller to køretøjer. Carport. Udhus. Køkken, toilet og afløb Toiletforhold Antal vandskyllende toiletter i boligeller erhvervsenhed. Vandskyllende toilet udenfor enheden. Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelsen med enheden. Badeforhold Antal badeværelser i enheden. Adgang til badeværelser. Hverken badeværelser eller adgang til badeværelser. Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Adgang til fælles køkken. Fast kogeinstallation i værelse eller på gang. Ingen fast kogeinstallation. Materialer Ydervæggenes materialer Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Letbeton (lette bloksten, gasbeton). Fibercement, asbest (eternit el. lign). Fibercement, asbestfri. Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk). Træbeklædning. Betonelementer (Etagehøje betonelementer). Metalplader. PVC. Glas. Ingen. Andet materiale. Tagdækningsmateriale Built-up (fladt tag, typisk tagpap). Tagpap (med taghældning). Fibercement, herunder asbest (bølge eller skifereternit). Cementsten. Tegl. Metalplader. Stråtag. Fibercement (asbestfri). PVC. Glas Grønt levende tag (Grønne tage) Andet materiale Asbestholdigt materiale Asbestholdigt ydervægsmateriale. Asbestholdigt tagdækningsmateriale. Asbestholdigt ydervægs- og tagdækningsmateriale. Kilder til bygningens materialer. Oplyst af ejer. Oplyst af teknisk forvaltning. Oplyst af andre. Bygningen er maskinelt oprettet. Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning. Opvarmningsforhold Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme. Centralvarme fra eget anlæg etkammerfyr. Ovne (Kakkelovne, kamin, brændeovn o. lign.) Varmepumpe. Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel, olie eller gas). Elovne, elpaneler. Gasradiatorer. Ingen varmeinstallationer. Blandet (kræver specifikation på enhedsniveau). Opvarmningsmiddel Elektricitet. Gasværksgas. Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Fast brændsel (kul, brænde mm.) Halm. Naturgas. Andet. Supplerende varme Ikke oplyst. Varmepumpeanlæg. Ovne til fast brændsel (brændeovn o.lign.) Ovne til flydende brændsel. Solpaneler. Pejs. Gasradiator. Elovne, elpaneler. Biogasanlæg. Andet. Bygningen har ingen supplerende varme. Afløbsforhold Afløbskoder gammelt kodesæt Kodesættet benyttes for eksisterende forhold, ved enhver ændring skal nyt kodesæt benyttes: Afløb til offentligt spildevandsanlæg. Afløb til fælles privat spildevandsanlæg. Afløb til samletank. Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (med tilladelse). Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (uden tilladelse). Mekanisk rensning med privat udledning dir. til vandløb. Mekanisk og biologisk rensning. Udledning direkte uden rensning til vandløb, søer eller havet. Andet. Afløbskoder nyt kodesæt Der er indført mange nye afløbskoder i BBR. De nye koder skal benyttes ved alle fysiske ændringer i afløbsforholdene på en ejendom. Kommunen har dog også ret til på eget initiativ at konvertere koden, uden der er sket fysiske ændringer i forholdene. Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt, således at det vigtigste kriterium er om ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller om ejendommen ligger i det åbne land. Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet, inddeles efter om spildevandet (typisk fra køkken, bad og toilet) ledes ned i samme kloak som regnvandet (overbadevandet fra tage og befæstede arealer), eller om de behandles hver for sig. Ejendomme, der ligger i det åbne land, inddeles efter den måde spildevandet behandles. Der er i BBR mulighed for at registrere, hvilke renseklasser det lokale renseanlæg overholder. Renseklassen kan være 0, OP, SO eller SOP, idet 0 er en forkortelse for organisk stof, P for Phosphat og S for Sulphat. OP betyder så, at rensningen både omfatter organisk stof og Phosphat, osv. Det er ikke altid, at alle bygninger på en ejendom har ens afløbsforhold. I så fald kan forholdene registreres individuelt på den enkelte bygning. En fuldstændig oversigt over afløbskoder BBR og en vejledning hertil kan findes på Andet Boligtype Egentlig beboelseslejlighed. Blandet erhvery og bolig med eget køkken. Enkeltværelse. Fællesbolig eller fælleshusholdning. Sommer-/fritidsbolig. Andet. Offentlig støtte Almen familiebolig. Støttet privat udlejningsbolig. Støttet privat andelsbolig. Almen ungdomsbolig. Støttet privat ungdomsbolig. Almen ældrebolig. Almen plejebolig. Midlertidig oprettelse/fuldførelse Ikke midlertidig oprettet. Midlertidig oprettet. Midlertidig fuldført. Fredning Fredet iht. til bygningsfredningsloven. Som ovenfor men med tinglyst. bevaringsbestemmelser jf. lovens 15. Tinglyst bevaringsdeklaration men, bygningen ikke fredet. På middelalderlige bygningsdele er der tinglyste fredningsbestemmelser. Indeholder middelalderlige bygningsdele. Bygningen og dens umiddelbare omgivelser er fredet iht. til bygningsfredningsloven. Som ovenfor, men med tinglyst bevaringsdeklaration. Bevaringsværdig. Medtaget i registrant, bevaringsplan mm. Ejerforhold Privatperson(er) eller interessentskab. Almennyttigt boligselskab. Aktie-, anparts- eller andet selskab. Forening, legat eller selvejende institution. Privat andelsboligforening. Kommunen (beliggenhedskommune). Kommunen (anden kommune). Region. Staten. Andet, moderejendom for ejerlejligheder. Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Privat, alment vandforsyningsanlæg. Enkeltindvindingsanlæg (egen boring). Brønd. Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 10 ejendomme). Ingen vandforsyning. Kilde til bygningsarealer Oplyst af ejer. Oplyst af teknisk forvaltning. Oplyst af andre. Bygningen er maskinelt oprettet. Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning. Vejledning til BBR-meddelelse Vers

18 / /I II / ~ ~ '~ ~/ N) / la KMS og Grundkort Fyn A/S 100n)

19

20 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :13:10 Adresse: Lufthavnvej Odense N Samlet areal: m2 Heraf vej: 7395 m2 Ejendomstype: Bygning på lejet grund Nummer: 15 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: 0002o Areal: 468 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: Areal: 585 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: V. Lunde By, Lunde Matrikelnummer: 0001z Areal: m2 Heraf vej: 750 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: 0002n Areal: 521 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: V. Lunde By, Lunde Matrikelnummer: 0001 ae Areal: 7328 m2 Heraf vej: 91 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: 0002a 20

21 Areal: m2 Heraf vej: 6554 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Allese By, Allese Matrikelnummer: 0028r Areal: 3116 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: 0002r Areal: 274 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Allese By, Allese Matrikelnummer: 0028e Areal: 4079 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: 0002m Areal: 1255 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 HOVEDNOTERING: Hovednotering: Samlet ejendom NOTERINGER: Dato: bygningen er beliggende på 2M ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Dato/løbenummer: Skøde SENEST PÅTEGNET: Dato: :40: :13:11 Side 2 af 7 21

22 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 4 ADKOMSTHAVERE: Navn: CVR: Ejerandel: AIR ALPHA LEASE A/S /1 KØBESUM: Kontant købssum: Købesummen omfatter beløb til arv/gave: Købesummen omfatter overtagne restancer af skatter og afgifter eller af andre ydelser.: Købesummen omfatter servitutter, tinglyst på det købte, der kan forlanges afløst af en pengeydelse: Købesummen omfatter beløb til anlægsbidrag til vej mv., der er forfaldent til betaling på tidspunktet for ejerskiftet: Købesum i alt: DKK 0 DKK O DKK O DKK 0 DKK DKK TILLÆGSTEKST: Konkurs Der er den tinglyst notering af konkurs. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK HÆFTELSER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Realkreditpantebrev DKK ktl OGSÅ LYST PÅ: :13:11 Side 3 af 7 22

23 Antal: 4 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Konverteret til digital pantebrev: Ja Beskrivelse: Pantebrev med rentetilpasning KREDITORER: Navn: CVR: Realkredit Danmark TILLÆGSTEKST: Anmærkning Byrder Tillægstekst Tillige anden ejendom Opr lyst for kr DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Dokument type: Ejerpantebrev Hovedstol: DKK Rente: - SENEST PÅTEGNET: Dato: :47:27 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 3 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Konverteret til digital pantebrev: Ja Beskrivelse: Ejerpantebrev med medd KREDITORER: Navn: CVR: AIR ALPHA LEASE NS :13:11 Side 4 af 7 23

24 DEBITORER: Navn: CVR: AIR ALPHA LEASE A/S FULDMAGTSBESTEMMELSER: Fuldmagtshaver: JYSKE BANK A/S Vestergade Silkeborg CVR: Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. TILLÆGSTEKST: Anmærkning Byrder Tillægstekst Tillige anden ejendom P 90 Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg UNDERPANT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Underpantsbeløb: DKK Underpanthavere: Jyske Bank A/S DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Dokument type: Ejerpantebrev Hovedstol: DKK Rentesats: 20 % SENEST PÅTEGNET: Dato: :50:46 OGSÅ LYST PA: Antal: 7 KREDITORER: :13:11 Side 5 af 7 24

25 Navn: CVR: AIR ALPHA LEASE A/S DEBITORER: Navn: CVR: AIR ALPHA LEASE A/S FULDMAGTSBESTEMMELSER: Fuldmagtshaver: JYSKE BANK A/S Vestergade Silkeborg CVR: Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK UNDERPANT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Underpantsbeløb: DKK Underpanthavere: JYSKE BANK A/S SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 C-L 312 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lejekontrakt - evt. resp.se akt. Forlængelse lyst :13:11 Side 6 af 7 25

26 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ANDET: Ikke kategoriseret TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Se grund ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: NaN DKK Grundværdi: NaN DKK Vurderingsdato:.. Kommunekode: 0480 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 34 B-L :13:11 Side7af7 26

27 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :14:06 Adresse: Lufthavnvej Odense N Samlet areal: m2 Heraf vej: 7395 m2 Ejendomstype: Grund Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: 0002o Areal: 468 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: Areal: 585 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: V. Lunde By, Lunde Matrikelnummer: 0001z Areal: m2 Heraf vej: 750 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: 0002n Areal: 521 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: 14.07,2004 Landsejerlav: V. Lunde By, Lunde Matrikelnummer: 0001 ae Areal: 7328 m2 Heraf vej: 91 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: 0002a Areal: m2 27

28 Heraf vej: 6554 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Allese By, Allese Matrikelnummer: 0028r Areal: 3116 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: 0002r Areal: 274 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Allese By, Allese Matrikelnummer: 0028e Areal: 4079 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: 0002m Areal: 1255 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 HOVEDNOTERING: Hovednotering: Samlet ejendom NOTERINGER: Dato: Dato: Dato: Dato: Vandareal: incl. vedr. 1ae Forureningstype: V2 Kortlægningsnummer: vedr 2a Foretaget notering om jordforurening på vidensniveau 1 Kortlægningsnummer: vedr. 2a BLD Foretaget notering om jordforurening kortlagt på vidensniveau 2. Kortlægningsnummer: vedr. 2a BLD :14:06 Side 2 af 19 28

29 ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Dato/løbenummer: Skøde OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: CVR: HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT S.M.B.A KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: 0 DKK O DKK TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Vedr 5 O, DOKUMENT: Dokument type: Dato/løbenummer: Skøde OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: CVR: HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT S.M.B.A KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: O DKK O DKK DOKUMENT: Dokument type: Dato/løbenummer: :14:06 Skøde Side 3 af

30 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT S.M.B.A. CVR: Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: O DKK O DKK TILLÆGSTEKST: Anmærkning anm byrder Tillægstekst Tillige anden ejendom HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om afgivelse af jord mv, Vedr 2A, DOKUMENT: Dato/løbenummer: :14:06 Side 4 af

31 Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 G-L 79 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om master mv, Vedr 2A,2O, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 49 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 B-L 527 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om byggelinier mv, Vedr 1Z,1AE DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 C-L :14:06 Side 5 af 19 31

32 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr 1A, 15A,4,1 D DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 3 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34_A-L_522 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse mv, færdselsret mv, Vedr 2A,28E, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 6 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 B-L 38 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om byggelinier mv, Vedr 28E DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: :14:06 Side 6 af 19

33 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 3 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 C-L 312 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv vedr 20E,20F DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 8 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 D-L 575 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 1Z,1AE DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 9 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til hinder for prioritering, Vedr 2A, :14:06 33 Side 7 af 19

34 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 M-L 300 AREALANVENDELSE: Højdebegrænsning ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om luftfartshindringer mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 2A, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: :14:06 34 Side 8 af 19

35 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PA: Antal: 52 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34_D-I 11 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr 1 P,1 T DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 13 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PA: Antal: 104 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 N-H 369 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om adgangsbegrænsning mv akt N 369 H. DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 14 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PA: Antal: 5 OVERFØRT: :14:06 Side 9 af 19 35

36 Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 D-L 47 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om byggelinier mv, Vedr 1A, 1C, 1D DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 15 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om tilladelse til at etablere en meteorologisk mælerstation mv, Vedr 2A, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 16 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 14 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 B-L 527 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Ikke til hinder for prioritering, Vedr 1Z,1AE :14:06 Side 10 af 19 36

37 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 4 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 C-L 312 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 2A,1 Z,1 AE, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 18 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 5 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 C-L 312 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan nr. L - El - 01, Vedr 2A,1AE, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 19 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja :14:06 Side 11 af 19 37

38 Filnavn: 34_A-L_522 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om bestem vedr pejleboring mv, Vedr 28E, 2A, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 20 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PA: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 C-L 312 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lejekontrakt DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 C-L 312 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lejekontrakt :14:06 Side 12 af 19 38

39 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 22 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Anmærkning anm byrder Tillægstekst Lejekontrakt med Air Alpha NS vedr. Odense Lufthavn 59, Vedr. 2M reg.nr. CVR Forlængelse lyst DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 23 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Anmærkning anm byrder Tillægstekst Lejekontrakt med Air Alpha vedr. Odense Luft havn 48 - reg. nr. CVR Vedr. 2A Forlængelse lyst DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 24 Dokument type: Anden Servitut :14:06 39 Side 13 af 19

40 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 C-L 312 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan nr. L-E1-02. Vedr 2A, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 25 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34_A-L_522 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan nr. L-E3-01, Vedr 2A, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 26 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34_A-L_522 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om adgang til landevej, Vedr 28E,2A :14:06 Side 14 af 19 40

41 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 27 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Anmærkning Byrder Tillægstekst Lejekontrakt med Air Alpha A/S, CVR-nr vedr Lufthavnvej 141. Vedr 2A, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 28 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 C-L 312 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lejekontrakt DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 29 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja :14:06 Side 15 af 19

42 TILLÆGSTEKST: Anmærkning Byrder Tillægstekst Lejekontrakt med Air Alpha NS CVR vedr. Lufthavnvej vedr. 2A, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 30 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Anmærkning anm byrder Tillægstekst Lejekontrakt med Unifly NS CVRnr vedr Odense Lufthavn 28, vedr 2A DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 31 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 C-L 312 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan L-E1-05. Vedr. 2A Beldringe og 1 Z Vester Lunde DOKUMENT: :14:06 Side 16 af 19 42

43 Dato/løbenummer: Prioritet: 32 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lejekontrakt med Søren Nielsen DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 33 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Anmærkning Byrder Tillægstekst Lejekontrakt med Air Alpha Ejendomme NS CVR-nr , vedr Odense Lufthavn 55, vedr 2A tillige indeholdende tillæg om rettigheder og forpligtelser overfor DLRkredit som långiver mv. Tillige pant i lejerettigheder DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 34 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja :14:06 Side 17 af 19 43

44 TILLÆGSTEKST: Anmærkning Byrder Tillægstekst Lejekontrakt med Air Alpha Ejendomme A/S CVR-nr , vedr Odense Lufthavn 31, vedr 2A tillige indeholdende tillæg om rettigheder og forpligtelser overfor DLRkredit som långiver mv. Tillige pant i lejerettigheder DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 35 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Anmærkning anm byrder Tillægstekst Lejekontrakt med Air Alpha Ejendomme A/S CVRnr , vedr Odense Lufthavn 48, vedr 2A Tillige indeholdende tillæg om rettigheder og forpligtelser overfor DLRkredit som långiver mv Tillige pant i lejerettigheder DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 36 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja :14:06 44 Side 18 af 19

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: ALBERTSLUND KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ALBERTSLUND KOMMUNE By Miljø og Beskæftigelse, 2620 Albertslund Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5, 2. sal, 5700 Svendborg Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ SKOVLØKKEN 4, TEJN, 3770 ALLINGE Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær Langeland kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen TORVET 3, 8500 GRENAA Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN HØVEDSTENSVEJ 45, 2650 HVIDOVRE

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice Ramsherred 5, 5700 Svendborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN RÅDHUS ALLE 7, 2860 SØBORG Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HØRSHOLM KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØRSHOLM KOMMUNE ÅDALSPARKVEJ 2, 2970 HØRSHOLM Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 223 14054

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr. Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Præstebrovej 49 (vejkode: 1003), Hjortkær, 6818 Årre. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Præstebrovej 49 (vejkode: 1003), Hjortkær, 6818 Årre. Bygningsnr. VARDE KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VARDE KOMMUNE Bytoften 2, 6800 Varde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 573 114033 19-01-2015

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune

Læs mere

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen Centerparken 1, 7330 Brande Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at byggeriet er lovligt i henhold til

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen EGEDAL KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen Kommune nr.:

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Aabenraa Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: William Husted

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR.

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR. AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. Oplysninger om grunde BBR. RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT LAKSETORVET, INDGANG E3, 8900 RANDERS C

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HORSENS KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RÅDHUSTORVET 4, 8700 HORSENS Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 615 287431

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Adresse: Kongeåsen 20 (vejkode: 482), Smørumnedre, 2765 Smørum. Anlægsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Adresse: Kongeåsen 20 (vejkode: 482), Smørumnedre, 2765 Smørum. Anlægsnr. EGEDAL KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 240 1062

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR Hjørring Kommune Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hjejlevej 13A (vejkode: 703), 8641 Sorring

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hjejlevej 13A (vejkode: 703), 8641 Sorring Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hejnsvigvej 12 (vejkode: 237), 7190 Billund

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hejnsvigvej 12 (vejkode: 237), 7190 Billund Billund Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Billund Kommune Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 530

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg NYBORG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE -MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne

Læs mere

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Faxe kommune Center for Teknik & Miljø -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Faxe kommune Center for Teknik & Miljø Frederiksgade 9, 4690 Haslev Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE HØJE-TAASTRUP KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØJE-TAASTRUP KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØCENTER BYGADEN 2, 2630 TAASTRUP Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata Rådhusbuen 1, Postboks 100,

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Etage: ST, Side/Dør: TV 5 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Etage: ST, Side/Dør: TV 5 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Odense Kommune Digitalisering og Geodata -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odense Kommune Digitalisering og Geodata Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Etage: ST, Side/Dør: TV 0 54 61/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Etage: ST, Side/Dør: TV 0 54 61/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Faaborg-Midtfyn Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Faaborg-Midtfyn Kommune Mellemgade 15, 5600 Faaborg Modtager: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Odense Kommune Digitalisering og Geodata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Odense Kommune Digitalisering og Geodata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Odense Kommune Digitalisering og Geodata BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odense Kommune Digitalisering og Geodata Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJLE KOMMUNE DIGITAL. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJLE KOMMUNE DIGITAL. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg VEJLE KOMMUNE DIGITAL -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJLE KOMMUNE DIGITAL KIRKETORVET 22, 7100 VEJLE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

ST 1 0 72/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)).

ST 1 0 72/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)). AARHUS KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Helsinkivej 3A (vejkode: 677), 8600 Silkeborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Helsinkivej 3A (vejkode: 677), 8600 Silkeborg Silkeborg Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

VEJLE KOMMUNE DIGITAL. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

VEJLE KOMMUNE DIGITAL. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde VEJLE KOMMUNE DIGITAL BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJLE KOMMUNE DIGITAL KIRKETORVET 22, 7100 VEJLE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C,

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde VARDE KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VARDE KOMMUNE Bytoften 2, 6800 Varde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 573 113895 02-05-2013

Læs mere

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Københavns Kommune Center for Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Center for Byggeri Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger Hjørring Kommune Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Middelfart Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Middelfart Kommune BBR - Østergade 21, 5580 Nørre Åby Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Rudersdal kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rudersdal kommune Øverødvej 2, Rådhuset, 2840 Holte Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Areal Bolig/Erhverv/ Andet Langeland kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482 7666

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Haderslev Kommune Data og Information. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Haderslev Kommune Data og Information. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Haderslev Kommune Data og Information BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Haderslev Kommune Data og Information Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: 1 TV 0 0 78/0/0 0/0 3/0 1/(D*) JA(E*)

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: 1 TV 0 0 78/0/0 0/0 3/0 1/(D*) JA(E*) Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. ST TV 0 0 0/40/0 0/0 0/2 (A*)/(D*) NEJ(H*) Engroshandel og lager. Bemærkninger for enheden

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. ST TV 0 0 0/40/0 0/0 0/2 (A*)/(D*) NEJ(H*) Engroshandel og lager. Bemærkninger for enheden Københavns Kommune Center for Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Center for Byggeri Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GRIBSKOV KOMMUNE DET TEKNISKE OMRÅDE BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GRIBSKOV KOMMUNE DET TEKNISKE OMRÅDE BBR. Oplysninger om grunde GRIBSKOV KOMMUNE DET TEKNISKE OMRÅDE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GRIBSKOV KOMMUNE DET TEKNISKE OMRÅDE RÅDHUSVEJ 3, 3200 HELSINGE Modtager: Kommune

Læs mere

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Vesterkøb 1 (vejkode: 9339), 2640 Hedehusene

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Vesterkøb 1 (vejkode: 9339), 2640 Hedehusene HØJE-TAASTRUP KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØJE-TAASTRUP KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØCENTER BYGADEN 2, 2630 TAASTRUP Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT LAKSETORVET, INDGANG E3, 8900 RANDERS C

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Silkeborg Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Billund Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Billund Kommune Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 530

Læs mere

BBR. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger. Modtager:

BBR. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger. Modtager: STRUER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender STRUER KOMMUNE ØSTERGADE 11-15, BOX 19, 7600 STRUER Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 671

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE PLAN & BYG., RÅDHUSET, 2800 KGS. LYNGBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde BBR. VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Oplysninger om grunde BBR. VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Fredericia Kommune By & Erhverv BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune By & Erhverv Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg. Oplysninger om grunde BBR. GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Bernstorffsvej 161, 2920 Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Fredericia Kommune Byg & Afsender Fredericia Kommune, Byg & Gothersgade 20, 7000 Fredericia -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde TØNDER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender TØNDER KOMMUNE Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 550 11190

Læs mere

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Faxe kommune Center for Teknik & Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Faxe kommune Center for Teknik & Miljø Frederiksgade 9, 4690 Haslev Modtager: Kommune

Læs mere