Urban Cultivator Hjemme Brugervejledning TIP! Se monteringsvideo på: urbancultivator. dk/support. En ny frisk verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Urban Cultivator Hjemme Brugervejledning TIP! Se monteringsvideo på: urbancultivator. dk/support. En ny frisk verden"

Transkript

1 TM En ny frisk verden Urban Cultivator Hjemme Brugervejledning TIP! Se monteringsvideo på: urbancultivator. dk/support Teknisk onlinesupport: urbancultivator.dk/support Telefon:

2 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation af apparatet. Opbevar denne brugsanvisning sammen med apparatet også hvis du sælger eller flytter det. Personer, der betjener apparatet, skal være godt bekendt med sikkerhedsfunktionerne, samt hvordan apparatet betjenes. Disse symboler bruges til at fremhæve vigtige oplysninger: ADVARSLER! INFORMATION MILJØINFORMATION Indhold Sikkerhedsinformation 3 Hvordan virker din kultivator? 11 Børnesikring Væksthylderne Sikkerhedsinformation i forbindelse Kontrolpanelet 12 med daglig brug Installation af spærreventil 4 Dine første afgrøder 13 Affald Gennemgang af menu Blande plantenæring Udpakning 5 Hardware og tilbehør Trinvist dyrkningsguide 14 Tekniske data Jordplader og frøplader 15 Udvendige mål 6 Dyrkningstips 16 Specifikationer Frø-, avls- og vandingsguide 17 Før du installerer Vedligeholdelse 18 Dit indeklima 7 Rengøring af væksthylde Indbygningsmodel Rengøring af reservoir og vandslanger Vandtilkobling Rengøring af bordpladetopdel Fritstående model Elektrisk tilslutning 8 Almindelige spørgsmål 19 Service og reservedele Tilslutning til vand og strøm Kundeservice 20 Montering af hjul (fritstående enhed) 9 Garanti og reklamationsret Montering af bordpladetopdel 10 (fritstående enhed) Vi tager forbehold for trykfejl

3 Sikkerhedsinformation Vi tager os af dine planter og din sikkerhed. Vi ser gerne, at du gør dig bekendt med følgende sikkerhedsinstruktioner: Det er vigtigt, at brugsanvisningen opbevares sammen med Urban Cultivator Hjemmeenheden, således at nye ejere også kan læse om produktet og relevante forhåndsregler omkring sikkerhed. Gennemlæs nøje denne brugsanvisning, før du installerer og tager din Urban Cultivator Hjemme i brug. Hvis du er i tvivl om nogen af oplysningerne, bedes du tage kontakt til Urban Cultivator Norge: eller telefon Teknisk onlinesupport: urbancultivator.dk/support Børnesikring Dette apparat er beregnet til brug af voksne. Emballagen skal opbevares utilgængeligt for børn og kasseres på en forsvarlig facon. Vandet fra Urban Cultivator Hjemme bør ikke drikkes. Der kan fortsat være biologiske rester til stede, som kan være skadelige. Opbevar frø, næringsstoffer og jordplader på et sikkert og tørt sted uden for børns rækkevidde. Kultivatorens kontrolpanel er forsynet med en børnesikring. Der findes yderligere oplysninger under Kontrolpanelet på side 12 Sikkerhedsinformation i forbindelse med daglig brug Hold altid døren lukket, når du ikke arbejder med kultivatoren. Fjern ikke væksthylder, skuffer eller belysning, når maskinen vander, eller lyset er tændt. Forurenede emner må ikke komme i kontakt med eller opbevares i kultivatoren. Brug kun produkter leveret af Urban Cultivator Norge AS, som er designet til brug sammen med Urban Cultivator Hjemme. Undgå at sidde eller stå på den åbne dør. Dette gælder også for skufferne til dyrkning. Træk altid elkablet til strømledningen ud af stikkontakten, og frakobl vandforsyningen, når den ikke er i brug. Service på kultivatoren må udføres kun af autoriserede fagpersoner. Brug kun originale reservedele fra Urban Cultivator Norge AS. Ved brug af uautoriserede komponenter bortfalder garantien. Ethvert indgreb i din Urban Cultivator Hjemme-enhed udført af uautoriseret personale kan være farligt. 3

4 Udvis forsigtighed, når du udtager en skuffe til dyrkning. Den kan fortsat indeholde vand efter en vandingscyklus. Der kan gå op til 10 minutter, før skuffen til dyrkning er drænet. Fastgør kultivatoren til et fast forankringspunkt med stroppen. Se nedenfor. Brug de originale skruer til at fastgøre stropperne til den øverste del af enheden Fastgør til væggen Installation af spærreventil Installation af spærreventil anbefales på alle enheder med direkte vandtilkobling. Installeres direkte på vandtilkoblingen. Det anbefales at installere ventil (svarende til Ballofix) med lukningsfunktion foran spærreventilen af hensyn til nem adgang og vedligeholdelse. Advarsel: Der kan forekomme lækage i spærreventilen ved trykfald i vandtilførselssiden. Retning til kultivatoren Husets vandtilførsel Slange til kultivatoren Affald Kasser alt affald på en ansvarlig måde. Al emballage kan genanvendes. Denne enhed bør indleveres til genudvinding i stedet for at kasseres, eftersom mange af komponenterne i enhederne kan genudvindes. 4

5 Udpakning Udvis forsigtighed ved fjernelse af emballage og udpakning af Urban Cultivator Hjemme. Vi anbefaler, at to personer flytter/installerer enheden. Hardware og tilbehør Kontroller, at alle komponenterne til din Urban Cultivator Hjemme medfølger i overensstemmelse med beskrivelsen, og at ingen af dem har taget skade i forbindelse med transport. Kontroller dataene imod følgende liste: Komponenter 1. Bordpladetopdel (kun fritstående model) 2. Dør 3. Låg (x4) 4. Øverste og nederste skuffer og væksthylde (x 4) 5. Dine produkter til dyrkning (jordplader, frø, næring) 6. Reservoir 7. Ventilatordæksel 8. Kontrolpanel 9. Sikkerhedsstropper til vægbeslag 1 Porøse komponenter Vækstlamper (x8) (reserve x4) Glaspanel og skruer (2) 8 2 Fast vandtilkobling: Med flettet stålslange Fritstående model: Afløbsslange med ventil og monteringsklips T 4 B Kontroller din Urban Cultivator Hjemme for evt. transportskader. Tilslut aldrig en defekt enhed, og undgå dyrkning. Kontakt os på mail: eller ring på , hvis kultivatoren er blevet beskadiget. 5

6 Teknisk data/specifikationer 660 mm 610 mm mm mm 966 mm 879 mm (min.) 878 mm 102 mm diam. hul (bageste hjørne af skabet) 928 mm 615 mm 615 mm mm 879 mm (min.) Forsænkning/mål 102 mm diam. hul (bageste hjørne af skabet) 615 mm 615 mm min. 90 Skab et ekstra frirum på 40 mm, hvis du installerer din Urban Cultivator i et hjørneskab. Den ekstra plads er frirum til håndtaget på døren til kultivatoren. Højde: 879 mm Bredde: 615 mm Dybde: 615 mm Produktmål uden bordplade og hjul Højde: 878 mm Bredde: 610 mm Dybde: 610 mm Døren skal kunne åbnes min. 90, således at væksthylderne nemt kan tages ind og ud af kultivatoren. min. 38,1 40 mm mm

7 Før du installerer Dit indeklima Din Urban Cultivator Hjemme er udviklet til at kunne fungere optimalt i dit hjem. Ideelt bør rumtemperaturen ligge på C, mens den relative luftfugtighed skal ligge på %. Indbygningsmodel Din Urban Cultivator Hjemme-enhed er designet til at passe under et almindeligt køkkenbord (88 cm) eller alene som en fritstående ø med arbejdsflade på toppen. Den kan monteres mellem andre skabe og kræver kun en tilpasset forsænkning. Ingen ventilationsåbninger er nødvendige, men du skal sørge for at lede vand og afløbsslange samt elkablet fra bagsiden af enheden til de tilslutningspunkter, der omtales på side 8-9. Sørg for, at din Urban Cultivator Hjemme står i vater. Urban Cultivator Hjemme kan leveres med låsbare, svingbare hjul eller justerbare fødder, således at du kan justere højden. Vandtilkobling Urban Cultivator Hjemme skal tilsluttes boligens koldtvandstilførsel, og tilslutningsdelen bør befinde sig inden for 1,5 meter af kultivatoren. Enheden kan også været tilsluttet et afløb, som ikke må være højere end 60 cm over gulvniveau. Indtagsslangen (den flettede stålslange) er placeret på bagsiden af enheden og leveres med en 3/8" tilkobling. Slut slangen fra Urban Cultivator Hjemme til boligens vandtilførsel via spærreventilen, som bør levere et vandtryk på omtrent 6 bar, før kultivatoren kan fylde og tømme sit reservoir effektivt. Ved tilslutning til rør, som ikke har været i jævnlig brug, bør disse rengøres med postevand, før du opretter tilslutning til Urban Cultivator Hjemme. Sørg for, at vandindtag og afløbsslanger ikke vrides, mases, omvikles eller lækker på nogen måde. Brug ikke tilslutningsslanger, der tidligere har været brugt til andre apparater. Det kan installeres en spærreventil (medfølger) på vandtilkoblingen for at forhindre, at noget returvand trænger ind i drikkevandet. Vi anbefaler altid brug af autoriseret fagpersonale i forbindelse med tekniske tilslutninger. 7

8 Fritstående model Når knappen (Reservoir) blinker grønt, er det tid til at skifte vandet i reservoiret. På fritstående modeller skal dette gøres manuelt. Sådan påfyldes reservoiret manuelt: Når den sorte slangeventil er lukket, skal afløbskarret påfyldt til halv væskestand med ferskvand. Hvis du benytter plantenæring i vandet, skal du tilsætte den nu. Fjern den nederste skuffen til dyrkning for at få adgang til vandbeholderen. Placer den frie ende af den sorte slange i reservoiret, og åbn ventilen for at påfylde reservoiret. Lad tyngdekraften gøre arbejdet. (placeret karret højt) Når displayet på enheden viser "100% FULL", skal du lukke ventilen på den sorte slange. Reservoiret er nu fyldt. Dræne reservoiret manuelt: Placer den klare afløbsslange fra bagsiden af enheden i det medfølgende blå afløbskar (med den medfølgende sorte slange). Sørg for, at ventilen på den sorte slange er lukket. Tryk på fra menuen på din maskine. Vælg "Y", og tryk på "Enter". Når vandet er drænet fra kultivatoren, skal du kassere det brugte vand på en forsvarlig facon. Elektrisk tilslutning Din Urban Cultivator Hjemme skal tilsluttes en jordet stikkontakt Urban Cultivator Norge AS påtager sig intet ansvar, hvis sikkerhedstiltagene som omtalt ikke er blevet overholdt. Elektricitet kan være farligt, og hvis et beskadiget/mangelfuldt stik sættes i en stikkontakt, kan dette medføre en alvorlig sikkerhedsrisiko. Undgå at tilslutte Urban Cultivator Hjemme via en forlængerledning. Tilsluttes en almindelig 220/240 V jordet stikkontakt. (stikkontakt). Sørg for, at tilslutningspunktet fortsat er tilgængeligt, når Urban Cultivator Hjemme er blevet installeret. Hvis elkablet skal udskiftes, bedes du ringe til os på telefon , eller send os en 8

9 Tilslutning til vand og strøm Spærreventil Maks. højde på afløb, 600 mm Maks. afstand til afløb: mm 4 5 Slut den medfølgende afløbsslange vaskens afløb. OBS! Over vandlåsen. NUMMEREREDE ELEMENTER 1. Vandtilkobling Slut den flettede stålslange via spærreventilen, og slut den til vandforsyningen (kold). Slangen leveres med en almindelig 3/8" kobling. 2. Afløb Slut afløbsslangen til afløbsrøret (1/2" til 3/4" rør), som ikke må være længere end mm fra kultivatoren og 600 mm over gulvet. 3. Strøm Slut kultivatoren til en almindelig 220/240 V jordet stikkontakt. Tilslutningsdelen bør befinde sig inden for 600 mm af kultivatoren, og ledningen bør trækkes på samme side som vand- og afløbsslangen. 4. Gennemføring til tilslutninger Brug en 102 mm hulsav at bore huller i det bageste hjørne af de tilstødende skabe til alle tilslutningerne. Bemærk! Bemærk den rigtige side. 5. Justerbare fødder Brug de justerbare fødder til at få kultivatoren i vater. Hvis kultivatoren monteres med døråbning mod en endevæg, skal der skabes et frirum på min. 40 mm til dørens svingradius og dørhåndtag. På den måde kan kultivatorens skuffer tages ud. Vandforsyning og afløb samt elektriske tilslutninger er alene monteret i én side venstre eller højre. Sørg for, at enheden ikke tager skade under transporten. Du må aldrig tilkoble en defekt enhed. Kontakt om nødvendig leverandøren. Kontakt kundeservice ved spørgsmål. Fjern al emballage, før maskinen tages i brug. Elektrisk installation skal udføres af en kvalificeret og autoriseret fagperson. Rørlægningsarbejdet skal udføres af en kvalificeret og autoriseret fagperson. Det er farligt at ændre specifikationerne eller på nogen måde at forsøge at foretage produktændringer. Risiko for personskade og skader på kultivatoren. Brug ikke kultivatoren, hvis: - strømledningen eller vandslangen er beskadiget. - betjeningspanelet, den øverste del eller sokkelområdet er så beskadiget, at den indvendige del af maskinen er frit tilgængelig. Undgå at bore i nogen af kultivatorens sider, eftersom vandslanger og elektriske komponenter kan tage skade. 9

10 Montering af hjul (fritstående model) Sådan monterer du de svingbare hjul: 1. Vend kultivatoren om, så du kan få adgang til fødder og bolte. 2. Fjern de tre bolte og en gummifod fra hvert hjørne på undersiden af enheden. 3. Monter de svingbare hjul på enheden ved brug af boltene (bemærk: Der medfølger fire ekstra bolte til din kultivator) x3 x1 X 4 Montering af bordpladetopdel (fritstående model) Sådan monterer du bordpladetopdelen: 1. Fjern de fire sorte plastikpropper fra de fire huller på den øverste del af enheden. 2. Skru hver af de rustfrie ståldupper i, som blev leveret sammen med Urban Cultivator Hjemmes bordpladetopdel. 3. Placer bordpladetopdelen på ståldupperne, og skub den mod bagsiden af maskinen for at låse bordpladetopdelen på plads. X4 10

11 Hvordan virker din kultivator? Væksthylderne Urban Cultivator Hjemme indeholder to skuffer til dyrkning, der refereres til som den øverste (top) T og nederste (bund) B skuffe til dyrkning. Begge skuffer kan tages ud af hensyn til enkel adgang i forbindelse med høst/såning, rengøring og vedligeholdelse. Udvis forsigtighed, når du fjerner skufferne de kan være tunge og ubalancerede afhængigt af vandindholdet. Vi anbefaler at placere dem på køkkenbordet med bagsiden af skuffen vendende mod vasken, hvor kan stå sikkert og let tilgængelige, når du arbejder med dine planter. Med henblik på at fortsætte dyrkningsprocessen skal skufferne sættes tilbage i deres oprindelige position i kultivatoren. Sørg for, at den øverste skuffe til dyrkning er sat tilbage i de øverste skinner, og at den nederste skuffe til dyrkning befinder sig i de nederste skinner. Kontroller, at skuffen vender korrekt med håndtaget pegende imod dig, således at koblingen på bagsiden passer til modparten i enheden. Kontroller, at skufferne til dyrkning er skubbet helt ind i enheden. Udvis forsigtighed, når du fjerner skufferne de kan være tunge og ubalancerede afhængigt af vandindholdet. Der kan gå op til 10 minutter, før skufferne er drænede efter en vandingscyklus. Hvis du fjerner en skuffe til dyrkning i mere end én dag, skal vandingscyklussen helst stoppes. Se instruktionerne vedr. kontrolpanelet. Den nederste skuffe til dyrkning bliver vandet en time efter den øverste. Filteret, der er placeret nede bag skufferne til dyrkning, bør renses med rent vand ugentligt (postevand). Enheden fortsætter med at vande i overensstemmelse med cyklussen, også selvom skufferne til dyrkning er fjernet. Dette vand løber direkte ind i reservoiret uden spil. Hvis skufferne er fjernet i forbindelse med en vandecyklus, skal du sørge for, at afgrøden får det vand, den skal bruge, på en anden måde. (manuel vanding) 11 11

12 Kontrolpanelet Kontrolpanelet styrer de automatiserede funktioner for din kultivator. Du kan tilpasse programmet ved hjælp af menuen som beskrevet nedenfor. TIP! Se informationsvideo på: urbancultivator. dk/support Sikkerhedslås Hold begge knapperne inde i 3 sekunder for at låse kontrolpanelet op. Kontrolpanelet låses automatisk efter 60 sekunders inaktivitet. LED, statusindikator TID Standardindstilling er kl TEMPERATUR 01:46:29PM 19 C 24/02/ %RH LAMPE VANDING I GANG - ØVERST VANDING I GANG - NEDERST UDSKIFT VAND I RESERVOIR TILSÆT NÆRING Vandniveau i reservoir eller dato LUFTFUGTIGHED Tænder og slukker for Urban Cultivator Hjemme LYSCYKLUS Vælg en lyscyklus. Anbefalet indstilling er fabriksindstilling: 18 timer tændt, 6 timer slukket. 12 timer på, 12 timer af 18 timer til 6 timer fra (standardindst. for start er kl ) Altid til MENU Tryk på menuknappen for at scrolle igennem alle menupunkterne Kultivatoren er fuldautomatisk og styrer vandingscyklus, efterpåfyldning og skifter vand i selve reservoiret ved fast vandtilslutning INDSTIL DATO OG KLOKKESLÆT Set Temp. C / F. Set Lights Time Set Water on time Set Recycle Rate Top Up Reservoir Air pump on/off Vælg temperatur. Celcius eller Fahrenheit Vælg starttidspunkt for lyscyklus Angiv antal minutter pr. vanding. Standardindstillingen er 5 minutter Indstil, hvor ofte du vil skifte vandet i reservoiret Standardindstillingen er hver 7. dag Efterpåfyldning af vand.* Bevar fabriksindstilling Set Mode Vælg mellem fritstående (Standalone) eller fast vandtilslutning (To City Mains) Urban Cultivator Viser softwareversionen for din enhed *Kun ved fast vandtilkobling SCROLLING vælges i undermenuerne BEKRÆFT VALG Alle tilgængelige valgmuligheder vælges med ENTER for at bekræfte valget ØVERST - VANDINGSCYKLUS Vælg, hvor ofte du ønsker at vande dine planter i den øverste skuffe til dyrkning NEDERST - VANDINGSCYKLUS Vælg, hvor ofte du ønsker at vande planterne i den nederste skuffe til dyrkning RECYCLE RESERVOIR Vælg, hvornår du ønsker at dræne og påfylde dit reservoir En gang hver 2., 3. eller 4. dag Manuel. Vander øjeblikkeligt dine planter og overgår derefter til den tidligere cyklus Altid slukket To gange om dagen Én gang om dagen Fabriksindstilling Dræn reservoir - Ja (Y) eller Nej (N) Påfyld reservoir - Ja (Y) eller Nej (N)* *Kun ved fast vandtilkobling TILSÆT PLANTENÆRING Nedtælling på op til 7 dage Lampen tændes, når nedtællingen er stoppet. Du kan indstille nedtællingen til op til syv dage.** **Bør foretages i forbindelse med vandskift i reservoiret 12

13 Dine første afgrøder Konfigurer dine dyrkningspræferencer Når du har installeret enheden, kan du lære dens funktioner at kende. Vi anbefaler, at du gennemgår funktionerne ved hjælp af kontrolpanelet, før du begynder at dyrke urter og spirer. Deaktiver tastelåsen Tryk på knappen "ON" for at tænde for enheden. Tryk på knappen Menu for at løbe igennem hver af menuoverskrifterne. Angiv dine præferencer undervejs (se forrige side under "MENU") Vandingscyklussen starter samtidigt som lyscyklussen. Den nederste skuffe til dyrkning vandes en time efter den øverste. Tilsætte plantenæring 1. Tag den nederste skuffe til dyrkning ud for at få adgang til reservoiret. 2. Tilsæt 15 ml plantenæring til reservoiret (brug kun medfølgende plantenæring). 3. Sæt den nederste skuffen til dyrkning tilbage på plads, og kontroller, at skuffen "klikker" på plads, før du lukker døren. 4. Din Urban Cultivator Hjemme blander automatisk plantenæringen med vandet. Dette vand bruges i forbindelse næste vanding, og indtil det udskiftes Tilsæt de valgte næringsstoffer til reservoiret. Følg instruktion på produktemballagens bagside. Reservoiret i din kultivator rummer 17 liter vand. Plantenæring må kun tilsættes friskt postevand. 13

14 Trinvist dyrkningsguide DYRKNING MED JORDPLADER OG FRØ PLACER TO JORDPLADER I PÅ VÆKSTHYLDE ISÆT KULTIVATOREN VAND TO GANGE Oplåsningskode for tastatur er Enter + pil ned HELT JÆVNT TOPVANDINGSSKEMA: MANUEL VAND Vælg "Manual Water", og tryk på Enter. SÆT LÅGET PÅ IGEN ISÆT KULTIVATOREN DYRKNING MED FÆRDIGSÅEDE JORDPLADER VÆLG DINE FRØPLADER LÆG VÆKSTHYLDERNE PÅ SÆT LÅGET PÅ IGEN ISÆT KULTIVATOREN VAND TO GANGE Oplåsningskode for tastatur er Enter + pil ned TOPVANDINGSSKEMA: MANUEL VAND Vælg "Manual Water", og tryk på Enter. 14

15 SPIRING OG HØST LAD LÅGET SIDDE PÅ I 48 TIMER EFTER SPIRING I 4-6 TIMER HVIS SPIRING UDEBLIVER, SKAL LÅGET SÆTTES TILBAGE IGEN FJERN LÅGET EFTER SPIRING (I resten af dyrkningstiden) HØST Høst det, du skal bruge Tynd ud i rækkerne Jordplader og frø Jordpladerne består af komprimeret organisk tørvemos. De skal bruge meget vand for at kunne ekspandere. Vi anbefaler at køre vandingscyklussen to gange for at mætte planterne med vand før såning. Læg to jordplader i hver væksthylde, og sæt hylderne ind i kultivatoren Vælg aktuelt niveau (top eller bund ), og indstil vandingstiden til: 1 per 3 days. Tryk på enter for at bekræfte. Ved behov for vanding NU skal det samme niveau vælges. Vælg derefter MANUEL WATER. Bekræft med ENTER. Manuel vanding udføres to gange pr. niveau. Så frøene direkte inde i kultivatoren, eller tag væksthylderne ud, og placer dem på et arbejdsbord. Sørg for, at vandet er løbet godt af (ca. 10 min.), før du tager hylderne ud. De kan være tunge, nu da jordpladerne er gennemvædede af vand. Løsn overfladejorden let, og så derefter frøene jævnt. (Undgå at trykke frøene ned i jorden) Sæt låget på, placer evt. væksthylden i skuffen igen, og skub skuffen helt ind i kultivatoren, til du hører et klik. Til sidst: Kontroller, at vandingscyklussen står på indstillingen: 1 per 3 days eller ønsket niveau Færdigsåede frøplader T B Læg to frøplader i hver væksthylde, og sæt låget på. Sæt hylderne tilbage i skuffen til dyrkning, og skub dem ind i kultivatoren. Vand to gange Se punktet ovenfor. Lågene forøger temperatur og luftfugtighed og hjælper med at få spiringen i gang. Luftventilerne skal FØRST åbnes efter 48 timer og kun for grønt, som bruger lang tid på spiring. 15

16 Dyrkningstips Fasthold den rigtige rumtemperatur og luftfugtighed Hold rumtemperaturen mellem 13 C og 32 C og luftfugtighed mellem 30 % og 60 %. Hold alt rent Hold dit dyrkningsmiljø rent. Rengør reservoiret, reservoirfilteret og skufferne til dyrkning hver måned, og skyl filteret i skufferne til dyrkning hver anden uge. Undgå overdreven vanding Undgå at overvande planterne, navnlig i begyndelsen af deres levetid, eftersom det kan føre til meldug og mug. Vandingscyklussen er fra fabrikkens side indstillet til én gang hver fjerde dag, men behovet afhænger af din lokale rumtemperatur og luftfugtighed. Brug lågene under spiring Brug lågene til at forøge temperaturen og luftfugtigheden i skufferne til dyrkning, når du har spirende frø. Sørg for, at lågene sidder på de første 2-3 dage efter plantning af frøene, og at luftventilerne er lukkede. Løft lågene af én gang dagligt for at sikre luftcirkulation. Tilsæt ikke for meget plantenæring Overgødning kan forårsage skade på de planter, der fremgår af vores frøguide. De bedste resultater opnås ved at følge vores anbefalinger vedr. plantenæring. De fleste hurtigt voksende spirer (1-2 uger) har ikke brug for næringsstoffer. Kun langsomt voksende grønt (urter, ruccola m.v.) kræver næringsstoffer, som bør tilsættes efter én eller to uger tidligst. Så tykt, og tynd ud i unge planter Fjern unge planter, således at andre vokser sig store og udfylder pladsen. Brug hydrogenperoxid Hvis du ved et uheld lader lågene sidde på for længe eller kommer til at overvande dine planter, kan de udvikle en pulverlignende mug. I så tilfælde kan du sprøjte muggen med hydrogenperoxid og vand (1 spsk % fødevareegnet hydrogenperoxid pr. 1 liter vand). Bemærk! Spray kun på jorden/muggen. Hvis du rammer planterne, kan der opstå råd i dem. Pas godt på dine planter Giv dem tid, omsorg og opmærksomhed. Løft dem op fra tid til anden for at kontrollere vægten. Hvis skufferne til dyrkning føles lette, er det på tide at vande dine planter. 16

17 Frø-, avls- og vandingsguide Plante Frø Drykningstid Vanding Basilikum 1 tsk. 5,5 uger 1 hver 5. dag Bladbede 1/2 kop 2 uger 1 hver 4. dag Boghvede 1/2 kop 1 uge 1 hver 3. dag Broccolispirer 1 spsk. 1 uge 1 hver 4. dag Bukkehorn 1/2 kop 2-3 uger 1 hver 4. dag Dild 1 spsk. 3 uger 1 hver 4. dag Ærtespirer 1 kop 2-3 uger 1 hver 4. dag Purløg 2 spsk. 2-3 uger 1 hver 4. dag Grønkål 1 spsk. 2 uger 1 hver 4. dag Hvedegræs 1 kop 1 uge 1 hver 4. dag Kørvel 2 spsk. 3 uger 1 hver 4. dag Namenia 2 tsk. 2 uger 1 hver 4. dag Koriande 1/4 kop 3 uger 1 hver 4. dag Kålspirer 2 spsk. 2 uger 1 hver 4. dag Linfrø 1 spsk. 2-3 uger 1 hver 4. dag Linser 1/2 kop 1 uge 1 hver 4. dag Løgspirer 2 spsk. 2-3 uger 1 hver 4. dag Merian 1 tsk. 3 uger 1 hver 4. dag Brøndkarse 1/2 kop 1-2 uger 1 hver 4. dag Oregano 1 tsk. 3 uger 1 hver 4. dag Havekarse 1 spsk. 2-3 uger 1 hver 5. dag Pebermynte 1 spsk. 4 uger 1 hver 5. dag Persille 1 spsk. 4 uger 1 hver 4. dag Ræddiker 2 spsk. 1 uge 1 hver 4. dag Ræddiker - lilla 3 spsk. 1 uge 1 hver 4. dag Ruccola 1 tsk. 3 uger 1 hver 4. dag Salat 1 spsk. 3 uger 1 hver 4. dag Salvie 2 spsk. 2 uger 1 hver 4. dag Sennepsblade 1 spsk. 2 uger 1 hver 5. dag Citronmelisse 2 tsk. 4 uger 1 hver 4. dag Solsikkespirer 1 kop 1 uge 1 hver 4. dag Bønneurt 1 spsk. 2 uger 1 hver 4. dag Sølvbede 1/2 kop 4 uger 1 hver 4. dag Timian 2 tsk. 4 uger 1 hver 4. dag 17

18 Vedligeholdelse Rengøring af skufferne til dyrkning Rengør væksthylderne og de tilhørende skuffer mellem hver avl. Mug og andet uønsket organisk materiale skal fjernes øjeblikkeligt. Brug ikke kemisk skadelige eller usunde rengøringsprodukter såsom blegemiddel. Kemiske rengøringsprodukter kan være giftige og potentielt forårsage erosion af skufferne til dyrkning. Du kan bruge 30 % hydrogenperoxid til at rengøre reservoir, interne vandslanger osv. (1 tsk. pr. liter). Læs alle advarsler på etiketten til hydrogenperoxiden. Filteret i skufferne til dyrkning bør gennemskylles hver uge. Rengøring af reservoir og indvendige vandslanger Før rengøring skal væksthylderne tages ud. Tøm reservoiret ved at følge instruktionerne på side 8. Genopfyld reservoiret med rent vand, og tilsæt det ønskede rengøringsmiddel (følg retningslinjerne det anvendte produkt). Kultivatorens reservoir rummer 17 liter vand). Kontroller, at skufferne til dyrkning er isatte. Vand de øverste og nederste skuffer til dyrkning, og vent på, at vandet løber af. Tøm reservoiret igen ved at følge instruktionerne på side 8. På reservoiret med rent vand igen, og tøm en gang til, således at der ikke er flere rester af rengøringsmiddel. Når du vasker rent reservoiret med f.eks. en klud eller svamp, skal du passe på udstyr og vandslanger, som befinder sig i reservoiret. Vær ekstra forsigtig med tryksensoren, som registrerer vandstanden. Denne ligger på toppen af reservoiret og er vendt mod døråbningen. Vi anbefaler, at du bruger et ikke-klorbaseret vaskemiddel købt hos en anerkendt, miljøbevidst producent. Følg retningslinjerne på emballagen. Tømning af reservoiret pumper vandet ned og ud igennem afløbsslangen. Sørg for, at drænvandet havner i en passende beholder som f.eks en bøtte. (ved indbygning skal denne slange være tilsluttet er afløb) Vand fra Urban Cultivator Hjemme er ikke drikkevand. Der kan stadig være biologiske rester til stede, som kan være skadelige ved indtagelse. Rengøring af bordpladetopdelen Brug sæbevand eller almindeligt tilgængelige køkkenrengøringsmidler på bordpladetopdelen. Undgå at lade fugt samle sig på overfladen

19 Almindelige spørgsmål Leveres min kultivator færdigprogrammeret? Ja, den leveres forhåndsprogrammeret til et gennemsnitligt dyrkningsmiljø med et gennemsnit af det, planter har brug for. Der findes oplysninger om optimering til dit miljø eller til en bestemt plantes behov i manualen eller på urbancultivator.dk/videomanual. Hvor mange afgrøder får jeg ud af en beholder med frø? Du får 4-5 hylder fra hver Urban Cultivator-frøbeholder. Du kan plante tæt og tynde ud i rækkerne ved at høste efter vækst, eller du kan plante færre frø på flere hylder og lade dem vokse ud, før du høster dem. Efterfyldes og holdes vandstanden i vandreservoiret konstant automatisk? Ja, hvis du har sluttet enheden til boligens vandforsyning og indstillet den til den forhåndsprogrammerede tilstand "to city mains", vil den udskifte vandet i reservoiret én gang ugentligt. (eller som programmeret). Hvis du har en fritstående enhed, bør du efterfylde ved behov og udskifte, når det er nødvendigt. Én gang om ugen anbefales. Hvor ofte bør jeg vedligeholde min kultivator? Vi anbefaler at tømme vandreservoiret og vaske det rent med en klud eller svamp ca. hver uge. Kontroller i den forbindelse samtidigt filtre og pumper for uønsket tilstopning. Hvad gør jeg hvis vandet i vandreservoiret ikke drænes som ønsket? Kontroller at tilkoblingen på afløbet er fri for blokering. Hvis enheden er ny, kan der gå 2-3 minutter, før pumpen har tømt systemet for luft, og der kommer vand. Hvis den fortsat ikke dræner efter 3 minutter, skal du fjerne den nederste skuffe til dyrkning for at få adgang til reservoiret. Sørg for, at det er mere end 50 % vand i reservoiret, og kontroller, at pumpen er tændt og vibrerer. Hvis pumpen vibrerer, skal den afbrydes fra vandledningen. Kontroller, at pumpen pumper vand, når den holdes under vand. Hvad gør jeg, hvis skufferne til dyrkning ikke vandes automatisk? Kontroller, at reservoiret som minimum er halvfyldt (50 %). Kontroller at cyklussen ikke er indstillet til Always Off (Altid fra). Kontroller, at skuffen til dyrkning er skubbet helt ind i Kultivatoren. Hvis der fortsat ikke vandets, skal du fjerne den nederste skuffe til dyrkning for at få adgang til reservoiret og kontrollere, om pumpen stadig er tilkoblet som omtalt ovenfor. (samme procedure) Hvordan bør lyscyklussen være? Det er forhåndsprogrammerede lyscyklusser for de fleste urter, spirer, salater m.v., som består af 18 timer lys og 6 timers mørke (anbefales)

20 Service og reservedele Ring til os på telefonnummer eller hvis du tror, der er opstået et problem med din Urban Cultivator Hjemme. Kundeservice Hvis din Urban Cultivator Hjemme skal serviceres, eller du ønsker at købe reservedele m.v., kan du ringe til os på, telefonnummer eller sende os en på Oplys følgende, når du ringer for at træffe aftale om servicering m.v.: Navn, adresse, postnummer og by. Dit telefonnummer og det tidspunkt, hvor vi bedst kan træffe dig. Klare og præcise detaljer om problemet. Model- og serienummeret for enheden fremgår af bagsiden på produktet eller kan findes ved at gå til det sidste menupunkt på displayet. Købsdato og navn på den sælger, der har solgt dig din Urban Cultivator Hjemme. Garanti og reklamationsret Urban Cultivator Norges garanti er gældende i tre år. Original kvittering eller bankudskrift skal forevises som købsbevis. Hvis reparationer udføres i garantiperioden, forlænges garantiperioden for apparatet ikke. Urban Cultivator Norges udpegede serviceleverandør vil undersøge produktet og efter eget skøn bestemme, om problemet er dækket af garantien. Hvis problemet skønnes at være dækket af garantien, vil Urban Cultivator Norges serviceleverandør reparere eller udskifte det defekte produkt igennem sit eget servicenetværk. Garantien forudsætter, at Urban Cultivator Hjemme har været anvendt i overensstemmelse med denne brugsanvisning. Følgende dækkes ikke af garantien: Slitage i forbindelse med brug Forsætlig eller uagtsom skade, skade som følge af manglende overholdelse af denne brugsanvisning, fejlagtig installation eller tilslutning til forkert spænding, installation udført af en ukvalificeret eller uautoriseret person, ved brug af uoriginale reservedele, kemiske eller elektrokemiske reaktionsskader, rust, korrosion, erosion eller vandskade, herunder men ikke begrænset til skade som følge af for højt kalkindhold i vandet, samt miljøskader. Opstået skade pga. af fremmedlegemer eller emner og rengøring eller fjernelse af blokeringer fra filtre, udtømningssystem, væksthylder eller skuffer til dyrkning. Det samme er gældende for alle evt. skader på alle dele (se indholdsliste på side 5) samt vandslanger, afløbsslange, pakninger, lysstofrør, knapper/ berøringsfølsomt skærm/panel, kabinet eller dele af kabinettet. Medmindre det ikke kan bevises, at sådan skade skyldes fabrikationsfejl. Situationer, hvor der ikke konstateres fejl i forbindelse med et besøg af en godkendt servicetekniker. Skader opstået under egen transport. Hvis kunden selv transporterer dette produkt til sit eget hjem eller en anden adresse. Alt service arbejde under denne garanti skal godkendes af Urban Cultivator Norge. Urban Cultivator Norge stiller ingen garanti for levetiden for lysstofrørene. Denne garanti er et supplement til dine lovbefæstede og øvrige juridiske rettigheder. 20

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1:FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsadvarsler Anbefalinger SEKTION 2:MONTERING Afmontering af transportskruer indstilling af fødder Tilslutning af elektricitet

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Betjeningsvejledning Dampovn

Betjeningsvejledning Dampovn Betjeningsvejledning Dampovn DA Indhold 1 FORHOLDSREGLER VED BRUG... 1 2 BORTSKAFFELSESANVISNINGER - VORES MILJØPOLITIK... 2 3 SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER... 3 4 LÆR DIN OVN AT KENDE... 6 5 TILGÆNGELIGT TILBEHØR...

Læs mere

LG VARMEPUMPE TØRREREN INDEHAVERS MANUAL

LG VARMEPUMPE TØRREREN INDEHAVERS MANUAL INDEHAVERS MANUAL LG VARMEPUMPE TØRREREN Læs venligst denne manual omhyggeligt, før du tager tørretumbleren i brug og gem den til eventuelt fremtidige brug. RC8055AP2Z RC8055AP1Z RC8055APZ P/NO. : MFL67708603

Læs mere

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13.

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13. LS 1003 E Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual Tvättmaskin Bruksanvisning Document Number 2820523436_D/ 12-03-13.(11:51) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Læs mere

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør... 10 Features... 11 Betjening... 12 Inden første ibrugtagning...

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere