Farligt affald. Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl Fredag kl Telefon Telefax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farligt affald. Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300"

Transkript

1 Vi er klar til at hjælpe dig Farligt affald Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl Fredag kl Telefon Telefax Sådan sorterer, mærker og emballerer I farligt affald. NORD a/s Lindholmvej 3 DK-5800 Nyborg Kundeservice Tel Fax Mandag til torsdag kl Fredag kl

2 Oversigt Hvad er farligt affald? Side 4 Mærkning og emballering Side 6 Placering af etiket og fareseddel Side 8 Valg af emballage Side 10 Sådan skal affaldet sorteres og emballeres Side

3 Hvad er farligt affald? Farligt affald har typisk én eller flere af følgende egenskaber: Brandfarlig Sundhedsfare Akut giftig Miljøfare Ætsende Vurder affaldets sammensætning og konsistens Vurder affaldets fysiske tilstand. Er det fast eller flydende ved en temperatur på ca. 15 C? Affald, der er pumpbart ved 60 C, men som størkner ved 15 C, anses ikke for at være pumpbart. - Til surt affald med ph-værdi under 6 bruges altid emballager af plast - Flydende affald må ikke emballeres i spændelågsfade - Glas skal altid pakkes i spændelågsfade og beskyttes med egnet pakkemateriale - Knust glas fra f.eks. kviksølvholdige lyskilder pakkes også i spændelågsfade Afhængig af affaldets karakter kan det være hensigtsmæssigt at benytte tankbil, slamsuger eller storcontainer 4 5

4 Mærkning og emballering Generelle retningslinier: - Rens emballagen for gamle numre, etiketter og faresedler, så der ikke er tvivl om indholdet - Sørg for, at emballagen er ren og tør, så etiketten binder bedst muligt - Hvis I selv skriver deklarationsnummeret, så skriv med tydelig og vejrbestandig skrift på emballagen Ring til os og bestil deklaration og etiketter I kan ikke sende noget affald af sted uden en deklaration og et deklarationsnummer. Ring til os, så laver vi begge dele til dig. - Små enheder samles på paller, omvikles med gennemsigtig krympefilm og mærkes udenpå Farligt affald skal have deklaration og etiket med deklarationsnummer Etiket med deklarationsnummer Deklarationsnummeret kan også skrives med tydelig og vejrbestandig skrift på emballagen Emballage Deklaration Farligt gods skal have deklaration, UN-godkendt emballage og fareseddel Etiket med deklarationsnummer Hvis I selv skriver deklarationsnummeret, skal der også skrives UN-nummer på emballagen. Fareseddel UN-godkendt emballage Deklaration 6 7

5 ä Placering af etiket og fareseddel Spunstromler, spændelågsfade og batterispande kun på toppen. Lysstofrørskasser kun på toppen. Pesticidsække kun på siden. Lyskildecontainere kun på toppen. kun på siden. Apotekerbokse kun på siden. På begge sider og alle typer palletanke (IBC ere) Emballagen skal mærkes på to modstående sider og gerne på toppen. Derfor får du tre etiketter. Værd at vide - Når du bestiller deklarationsetiketter hos Kundeservice eller selv udskriver dem fra e-dbs får du automatisk det korrekte antal til dine emballager. - Nogle emballagetyper er forsynet med en label, som viser dig, hvor du skal mærke den angivne emballage. 8 9

6 Valg af emballage Emballagen behøver ikke være ny, men den skal overholde reglerne for transport og mærkning. Det vil sige at: - Emballagen skal være egnet til det affald, den indeholder - Emballagen skal være tæt - Emballagen skal kunne lukkes forsvarligt - Udvendige rester af affald på emballagen skal fjernes - Gamle mærkesedler, som ikke svarer til indholdet, skal fjernes eller slettes - Vægtgrænserne for emballagetypen skal overholdes Når farligt affald også er farligt gods Farligt affald, der kategoriseres som farligt gods, skal transporteres i henhold til ADR bestemmelserne (Europæisk konvention om international transport af farligt gods). Her er en kort gennemgang af, hvad det betyder for emballagevalget. - Emballagen skal være UN-godkendt og bære den internationale UN-kode - Emballagen skal være solid og i stand til at modstå de påvirkninger, der normalt forekommer under transport med lastbil - Emballagen skal kunne modstå kemiske påvirkninger fra affaldet under transporten Før en UN-godkendt emballage genbruges skal du sikre at: - Emballagen er tæt, og at der ikke er buler eller tæring, der svækker dens styrke - Emballagen kan lukkes helt, dvs. at alle pakninger i spuns, spændelåg eller skruelåg er ubeskadigede. I modsat fald skal de skiftes Det kræves ikke, at brugte UN-godkendte tromler og fade trykprøves før, de anvendes til farligt gods igen

7 Sådan skal affaldet sorteres og emballeres For at håndtere affaldet sikkert og genvinde mest muligt, er det vigtigt, at det bliver korrekt sorteret. Som hovedregel skal forskellige affaldstyper holdes adskilt. Her kan I se de forskellige affaldsgrupper og hvilke emballager, der passer til. A Affaldsgruppe A: Olieaffald Dieselolie Fuelolie Fyringsolie Gearolie Gasolie Hydraulikolie Kædesavsolie Motorolie Oliefiltre Olieforurenede klude Olieforurenet jord Smøreolie Varmetransmissionsolie (PCB-fri) B Affaldsgruppe B: Affald med halogener og svovl Chloroform Chlorothene Freon Klorin Kondensatorer og transformatorer Methylenchlorid PCB-forurenet bygningsaffald PCB-olie Perchlor PVC Svovl Tetrachlor Trichlor Trichlorethylen (Genklene) C Affaldsgruppe C: Affald med højt energiindhold Acetone Alkohol Animalske olier Benzen (stenkulsnafta) Benzin Bremsevæske Butylacetat Ethanol Ether Ethylacetat Fortynder Fritureolie Grillvæske Hexan Husholdningssprit Isopropanol Karburatorsprit Lampeolie Linolie Methanol (træsprit) Methylethylketon (MEK) Methylisobutylketon (MIBK) Motorbenzin Olieemulsioner Paraffinolie Petroleum Petroleumsether Renolin Rensebenzin Sprit Styren Syntetisk olie Terpentin Toluen (toluol) Vaselinolie Vegetabilske olier Xylen (xylol) 12 13

8 H Affaldsgruppe H: Affald med lavt energiindhold Affedterbade Aminer Asfalt Bitumen Blyforurenet bygningsaffald Bore- og skærevæsker Bremsevaskevand Eddikesyre Epoxyforbindelser Ethylenglycol Filtre Forurenede klude Formalin Fremkalder Kit Konsistensfedt Køle-/smøremidler Lak og farver, oliebaseret Lak og farver, vandbaseret Latex Lim Maling, oliebaseret Maling, vandbaseret Olieemulsioner Organiske salte Organiske syrer Phenol Polyoler Spartelmasse Spildevandstyper Syntetiske olier Sæbe Tectyl Trykfarve Big bags T Affaldsgruppe T: Bekæmpelsesmidler Bejdset såsæd Bekæmpelsesmidler Insektmidler (insekticider) Musegift Pesticider Rottegift Svampemidler (fungicider) Tømte emballager fra bekæmpelsesmidler Ukrudtsmidler (herbicider) K Affaldsgruppe K: Affald med kviksølv X Affaldsgruppe X: Uorganisk affald 14 Blandede batterier (med kviksølv) COD-væsker Energisparepærer Kjeldahlvæsker (med kviksølv) Kviksølvbatterier Kviksølvbejdset såsæd Kviksølvforurenet glas og indpakningsmaterialer Kviksølvlamper Kviksølvrelæer Kviksølvtermometre Lysstofrør Metallisk kviksølv O Affaldsgruppe O: Reaktivt affald Fyrværkeri Oxiderende stoffer Borat og perborat Bromater og perbromater Chlorater og perchlorater Chromater og dichromater Hydrogenperoxid Hypochloriter (faste) Iodater og periodater Manganater og permanganater Mønje Nitrit- og nitratsalte Perchlorsyre Picrinsyre Sølvnitrat Uorganiske peroxider Organiske peroxider Acetoneperoxid Acetylacetoneperoxid Cyclohexanonperoxid Dibenzoylperoxid Methylethylketonperoxid Stoffer, der reagerer yderst voldsomt med vand Phosphorpentaoxid Stoffer, der udvikler syredampe ved kontakt med vand Aluminiumchlorid Chlorsulfonsyre Ferrichlorid (vandfri) Phosphoroxychlorid Siliciumtetrachlorid Svovldichlorid Thionylchlorid Tørchlor Titantetrachlorid Zinkchlorid Zinkchlorid, vandfri Stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand Alkalimetaller og -legeringer Aluminiumspulver Amider af metaller Carbider Chlorsilaner Ferrosilicium Hydrider Kaliumpermanganat Lithiumaluminiumhydrid Phosphider Silicider Zinkpulver Batterispande Lyskildepapkasser Lyskildecontainere OBS: Vær opmærksom på om de enkelte stoffer må pakkes sammen med andet gods. Syrer Bejdsesyre Chromsvovlsyre Chromsyre Ferrichlorid Flussyre Galvaniske bade Hypochlorit-opløsninger Kviksølvfri Kjeldahlvæsker Phosphorsyre Salpetersyre Saltsyre Svovlsyre Baser Afløbsrens Basiske affedterbade med cyanid Hærdesalte Kalilud Kaliumhydroxid, fast Kaliumhydroxid opløsning Kaustisk soda Lud Metalhydroxidslam Natriumhydroxid fast Natriumhydroxid opløsning Natronlud Salmiakspiritus Z Affaldsgruppe Z: Affald, som ikke kan placeres i de øvrige grupper Blandede batterier Blanding af alkali- og brunstensbatterier Blybatterier og andet blyaffald til genanvendelse Bremsebelægninger Isocyanater (MDI, TDI) Kanyler Klinisk risikoaffald Lithiumbatterier Lithiumionbatterier Medicin Nikkel-cadmiumbatterier Nikkel-metalhydridbatterier Spraydåser Sølvoxidbatterier Tomme emballager Trykflasker Batterispand 15

Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig

Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig Sådan sorterer, mærker og emballerer du Farligt affald Vi er klar til at hjælpe dig Kontakt ASA-kemi Mandag torsdag kl. 7-16 Fredag kl. 7-15 Telefon 8843 5323 Mail kemi@sonfor.dk Oversigt Hvad er farligt

Læs mere

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB).

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB). Bortskaffelse af almindeligt affald i August Krogh Bygningen (AKB) fælles regler for Institut for Idræt/AHF og Biologisk Institut Side 1 af 9 Disse regler er senest revideret i december 2009. Reglerne

Læs mere

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde 1 SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR LABORATORIE/FELTARBEJDE....4 1.1 ALARMSYSTEMER...4 1.2 ALENE-ARBEJDE...4 1.3 ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER....5

Læs mere

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald.

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Emballage katalog Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Indholdsfortegnelse Plast- og jernfade og tromler S.2 Pakkepulver og

Læs mere

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke 4-1 4-2 KAPITEL 4.1 ANVENDELSE AF EMBALLAGER, HERUNDER IBC s OG STOREMBALLAGER 4.1.1 Generelle bestemmelser for emballering af farligt gods

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

KBH. Julens affald sådan skaffer du dig. læs mere på side 2. læs mere på side 5

KBH. Julens affald sådan skaffer du dig. læs mere på side 2. læs mere på side 5 nyhedsbrev fra københavns kommune DECEMBER 2009 AFFALD KBH MILJØBILENS KØREPLAN RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN Julens affald sådan skaffer du dig af med juletræet læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

KBH. Vintervejr Ryd sneen for. Småt elektronikaffald. Sådan skaffer du dig af med det Læs mere på side 4-5. Riv ud og gem. Læs mere på bagsiden

KBH. Vintervejr Ryd sneen for. Småt elektronikaffald. Sådan skaffer du dig af med det Læs mere på side 4-5. Riv ud og gem. Læs mere på bagsiden nyhedsbrev fra københavns kommune DECEMBER 2010 AFFALD KBH Vintervejr Ryd sneen for din skraldemand Læs mere på side 2-3 Småt elektronikaffald Sådan skaffer du dig af med det Læs mere på side 4-5 Miljøbilens

Læs mere

Filtre mod gasser og dampe

Filtre mod gasser og dampe Filtre mod gasser og dampe Stof / materiale Filtertyper A AX B E K Organiske dampe over 65 C Org. dampe på eller lavere end 65 C Uorganiske gasser Sure gasser og aminer Bemærkninger Acetone Acrylater Alkoholer

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder

Læs mere

Vejledning om rengøringsmidler

Vejledning om rengøringsmidler BAR service- og tjenesteydelser Vejledning om rengøringsmidler Rengøringsmidler Rengøringsmidler og sundhedsrisiko ph-værdi Dosering Grænseværdier Sikkerhedsforanstaltninger Værnemidler ved rengøring Mærkning

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2009. DEL 2 Klassificering 2-1

Del 2 Klassificering ADR 2009. DEL 2 Klassificering 2-1 DEL 2 Klassificering 2-1 2-2 KAPITEL 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse

Læs mere

Branchevejledning om ARBEJDE MED FORURENET JORD

Branchevejledning om ARBEJDE MED FORURENET JORD Branchevejledning om ARBEJDE MED FORURENET JORD Indhold 5 Indledning 6 Hvad er forurenet jord? Klassificering af miljøricisi Jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet Sammenhængen mellem miljø, sundhed

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

Produkter og forebyggelse

Produkter og forebyggelse Produkter og forebyggelse Forord Denne pjece handler om regler og retningslinier ved håndtering af kemiske produkter. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece

Læs mere

Se om produktet har et faresymbol, f.eks. Meget brandfarligt, og læs derefter R og S sætningerne godt igennem (R og S står for Risiko og Sikkerhed).

Se om produktet har et faresymbol, f.eks. Meget brandfarligt, og læs derefter R og S sætningerne godt igennem (R og S står for Risiko og Sikkerhed). FORORD Kemiguiden fra Borup indeholder beskrivelse af de mest gængse og kendte husholdningskemikalier, vi bruger i vor dagligdag. Guiden beskriver ligeledes nogle gode råd step by step, som vi håber vore

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F NIVEAU F Indhold Krop... 3 Kemien i kroppen... 3 Energiomsætning... 7 Kuldioxidkredsløbet... 10 Kost... 11 Kostberegning... 11 Næringsstoffer... 15 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 21 Mikroorganismer...

Læs mere

Laboratoriesikkerhedsinstruks

Laboratoriesikkerhedsinstruks Laboratoriesikkerhedsinstruks Gode laboratorievaner er en af vejene til et sikrere undervisningsmiljø På SUND indgår laboratorieøvelser som et centralt element i uddannelserne. Foruden at være et pædagogisk

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Copyright 2006 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal. Materialet kan

Læs mere

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Produktdatablad Version: 06.07 SikaflexTP TP Tank Sikaflex Tank 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Anvendelsesområder Sikaflex Tank kan anvendes som elastisk

Læs mere

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2013 farligt gods guide 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i

Læs mere

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Introduktion til laboratoriesikkerhed og god laboratoriepraksis i et kemisk laboratorium MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Hvorfor? Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal de studerende være instrueret,

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere