ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011"

Transkript

1 ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011 Analytikerpræsentation den 25. august

2 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel på ca. 10% kunder* heraf pluskunder Heraf dobbeltkunder erhvervs- og landbrugskunder Danmarks 10. største bank privatkunder 11 bankfilialer fordelt ud over Danmark Danmarks 7. største kommercielle livs- og pensionsforsikringsselskab kunder Fokus på øget rentabilitet efterfulgt af lønsom vækst Reduktion af omkostningsprocenten Reduktion af risici og ændring af vilkår Præmiestigninger Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet Asset management Markets Afvikling af ikke-strategiske forretningsområder Business as usual Lavrisiko investeringspolitik Fokus på omkostninger og risiko Understøtter skadesforretningen * Baseret på antal husstande 2

3 K O N C E R N Hovedpunkter i 1. halvår 2011 Overskud på 44 mio.kr. efter tab og nedskrivninger i 2. kvartal For halvåret blev resultatet et tab på 65 mio.kr. Skadeforsikring: Fortsat positiv udvikling i underliggende forretning og omkostningsprocent med Combined Ratio på 85,8 for kvartalet og 91,6 for halvåret Bankforretning: Faldende tab og nedskrivninger men ikke så hurtigt som forventet. Resultatet for 1. halvår er påvirket af store negative kursreguleringer samt udgifter til Indskydergarantifonden på 41 mio.kr. Livsforsikring: Godt omkostnings- og risikoresultat samt vækst på 11,7 % i samlede indbetalinger til pensionsordninger Forventninger til 2011 Overskud i niveauet 275 mio.kr. før tab og nedskrivninger mod tidligere 375 mio.kr. De nye forventninger dækker over en opjustering af forsikrings- og pensionsaktiviteter og en nedjustering af forventningerne til banken 3

4 S K A D E F O R S I K R I N G Skadeforsikring - Hovedpunkter og nøgletal Resultat 2. kvartal viste et overskud på 207 mio.kr. 1. halvår viste et overskud på 244 mio.kr. mod et tab på 64 mio.kr. i første halvår 2010 Combined ratio CR blev på 85,8 i 2. kvartal og 91,6 for 1. halvår mod 104,9 i 1. halvår 2010 Forbedring af den underliggende forretning Præmietilpasninger Ændrede betingelser og større selvrisici Skærpede acceptregler ved indtegning Omkostningsprocent Omkostningsprocent for halvåret på 16,3 mod 18,9 i samme periode året før Besparelser som følge af organisationstilpasninger Lavere marketingudgifter Storskader og vejrligsskader Færre storskader Vejrligsskader påvirket af storm i 1. kvartal Skadesforsikring mio.kr. 65,8% 4

5 S K A D E F O R S I K R I N G Resultat og egenkapitalforrentning 500 Mio.kr. Pct. 35,00% % 30,00% 25,00% % 19% 20,00% % ,00% 10,00% 5,00% halvår halvår % 0,00% -5,00% -10,00% Resultat før skat EK-forr. før skat 5

6 S K A D E F O R S I K R I N G Præmieindtjening (mio.kr.) Udvikling i præmieindtjeningen Præmieindtjening Præmieindtjeningen er faldet med 0,8 % sammenlignet med samme periode 2010 grundet faldende økonomiske aktivitet Erhvervssegmentet Tilbagegang i præmierne for arbejdsskadeforsikring, ansvar og auto Markedsandelen fastholdt som følge af, at markedet generelt er faldet halvår halvår 2011 Privatsegmentet Har ligget stabilt for halvåret sammenlignet med 2010 Et nyt ulykkesforsikringsprodukt blev introduceret i 4. kvartal 2010, der forventes at forbedre lønsomheden Privat Erhverv 6

7 S K A D E F O R S I K R I N G Resultatpåvirkning 96,5 0,7 1,9 9,1 Combined Ratio 98 98,2 3,1 8,5 7,9 7,1 104,9 13,0 7,7 91,6 4,5 7,0 Den underliggende forretning er forbedret Erstatningsprocenten udgør 68,9 mod 82,1 samme periode ,8 88,7 85,5 88,3 83,4 Forretningsmæssig tiltag har forbedret forretningen Lavere omkostningsprocent - faldet til 16,3 Præmieforhøjelser Lavere gennemsnitlig skade -1,7-2,9-4,1-3,3 Udviklingen i storskader har været positiv og udgifterne har ligget under forventningerne halvår halvår 2011 Combined Ratio ekskl. vejrlig og storskader Storskader Vejrligsskader Afløbsresultat Vejrligsudgifterne har i 2. kvartal ligget på niveau med forventningerne men for halvåret er udgifterne påvirket af stormen i 1. kvartal 7

8 S K A D E F O R S I K R I N G 2010 H1 Omkostninger Ændring i gns.skade Præmieændringer Skadesfrekvens Andet Genforsikringsudgift 2011 H1 Underliggende Combined Ratio - Udvikling fra fra 1. halvår 2010 til 1. halvår ,30 % -2,4 % -0,7 % -1,3 % -0,2 % -1,3 % 1,0 % 83,4 % Faldende omkostninger som følge af en række tiltag over de seneste år Skadeforebyggende tiltag som f.eks. el-check, adskillelse af maskiner og brændbart materiale, billigere indkøb, rådgivning Præmiestigninger på ejendom/bolig, løsøre/indbo og ulykke Forebyggende arbejde og ændrede forsikringsvilkår har påvirket skadesfrekvensen positivt Syge/ulykke påvirker positivt Højere genforsikringspræmie pga. udvidet dækning 8

9 Storskader Vejrligsskader S K A D E F O R S I K R I N G mio. kr. Mio.kr halvår halvår 2011 Udgifter til storskade og vejrligsskader Fornuftig udvikling i storskader Udgift (2011-kr.) Forventet udgift Vejrligsskader dækker blandt andet Anatol Erwin 836 Vinterskader Storm Note: Storskader er defineret som skader over DKK 1 mio. 9

10 S K A D E F O R S I K R I N G Combined Ratio større danske skadeforsikringsselskaber ,6 93,7 89,8 85,8 86,6 88,6 99,1 99, H Q Note: Combined Ratio er på koncernniveau. Combined Ratio for Codan er for Codan Forsikring 10

11 S K A D E F O R S I K R I N G Omkostningsudvikling større danske skadeforsikringsselskaber ,0 18,5 17,6 16,3 16,0 14,7 14,9 15,2 17,1 17,2 17,1 16,8 21,3 20,0 20,4 20, H1 Note: Omkostningsprocenten er på koncernniveau. Omkostningsprocenten for Codan er for Codan Forsikring 11

12 S K A D E F O R S I K R I N G Investeringsaktiver - Fordeling pr. 30. juni 2011 Realkreditobligationer 89,5% Stats obligationer 6,6% Kreditobligationer 1,9% Øvrige rentebærende 1,0% Aktier 0,7% Investeringsaktiverne er hovedsageligt placeret i sikre aktiver Realkredit- og statsobligationer udgør tilsammen mere end 95 % af porteføljen Ejendomme 0,3% 12

13 S K A D E F O R S I K R I N G Forventninger til 2011 Forventninger til skadeforsikring er opjusteret til 380 mio.kr. fra tidligere 300 mio.kr. Baggrund for opjustering Bedre forløb af den underliggende forretning Lavere omkostninger Afløbsgevinster Væksten nedjusteret til -1% Forventningerne til Combined Ratio forbedres fra tidligere udmeldt 95 til 94 Der er i forventningerne taget højde for forventede udgifter til skybruddene over Danmark i juli og august måned 13

14 B A N K V I R K S O M H E D Alm. Brand Bank - Hovedpunkter og nøgletal Resultat : For 1. halvår gav banken et negativt resultat på 122 mio.kr. før tab og nedskrivninger. Efter tab og nedskrivninger blev resultatet et tab på 348 mio.kr. Udgift til Indskydergarantifonden (Amagerbanken og Fjordbank Mors) på 41 mio.kr. Kursreguleringer (ekskl. kreditrelaterede tab på pantebreve) Resultatet for 1. halvår er negativt påvirket af kursreguleringer, der har givet tab på samlet 126 mio.kr. primært relateret til: Udvikling i rentemarkederne Kurstab på illikvide aktier, der er overtaget i forbindelse med nedlukning af engagementer Tab og nedskrivninger (inkl. kreditrelaterede tab på pantebreve) Nedskrivninger viser en faldende tendens men ligger fortsat for højt Nedskrivningerne falder langsommere end forventet, hvilket påvirker forventningerne negativt De samlede nedskrivninger for 1. halvår var på 226 mio.kr. hvoraf 97 mio.kr. relaterer sig til 2. kvartal 14,8% Bank 527 mio.kr. 14

15 B A N K V I R K S O M H E D Ny bank & afløbende bank - Kontrolleret afvikling af fravalgte udlånssegmenter Afviklingsportefølje 8,0 mia.kr. Fortsættende låneportefølje 3,2 mia.kr. Pantebrevsfinansiering; 961 mio.kr. Pantebreve; mio.kr. Privat; mio.kr. Ejendomsudviklingsprojekt er; 408 mio.kr. Erhverv; mio.kr. Bilfinansiering; 543 mio.kr. Landbrug; mio.kr. Øvrigt udlån; 159 mio.kr. Banken ønsker fremadrettet at fokusere på udlånssegmenter der i højere grad kan støtte op om de øvrige forretningsområder. Fokus er: Privatmarkedet Markets Leasing Asset Management 15

16 B A N K V I R K S O M H E D mia.kr. Indlån og udlån 14,5 14,3 14,3 11,6 10,2 9,6 12,7 8,6 12,1 11,6 8,0 7,9 Arbejdet med at reducere udlånsporteføljen i ikke-strategiske forretningsområder udvikler sig hurtigere end forventet Den samlede udlånsportefølje er reduceret med mio.kr. i 1. halvår 2011 og 520 mio.kr. i 2. kvartal Den samlede udlånsportefølje forventes reducere med 1,5 mia.kr. i løbet af kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt Indlån er faldet p.g.a. at der ikke har været aktive rentekampagner grundet rigelig likviditet Udlån Indlån 16

17 B A N K V I R K S O M H E D Rentemarginal p.a. mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter udgjorde 276 mio.kr. i 1. halvår 2011 mod 350 mio. kr. i samme periode ,4 1.kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt ,3 4. kvt kvt kvt 2011 Faldet i netto renteindtægterne skyldes: Reduktion i udlånsporteføljen og deraf lavere renteindtægter 2,2 Øgede funding omkostninger, hvilket har påvirket rentemarginalen negativt 2,0 2,0 1,9 1,8 1,9 1,8 1,7 1,8 1, kvt kvt

18 B A N K V I R K S O M H E D Udlånsportefølje og kredittab Mio. kr Porteføljeandel i pct. Året kvt kvt halvår 2011 Nedskr. pct.*) Fortsættende portefølje ,0% ,1% Privat ,6% ,1% Øvrigt udlån **) ,4% ,0% Afviklingsportefølje ,3% ,3% Landbrug ,6% ,8% Bilfinansiering ,7% ,6% Erhverv ,1% ,5% Ejendomsudviklingsprojekter ,5% ,8% Pantebrevsfinansiering ,3% ,2% Pantebreve ,0% ,8% Bankpakker mv I alt - ekskl. reverse forretninger ,2% ,9% Reverse forretninger samt Udlån Tab og nedskrivninger koncerninterne transaktioner ,7% I alt koncern udlån ,9% ,9% Minoritetsinteresser ,1% I alt prorata udlån ,0% ,9% *) Tab og nedskrivninger i procent af den gennemsnitlige portefølje i 1. halvår Procenten kan ikke sammenlignes med nedskrivningsprocenten i hoved- og nøgletalsoversigt for banken da tab og nedskrivninger i tabellen ovenfor indeholder tab på pantebrevsporteføljen. **) Fleet management (operationel leasing) indgår ikke, da det bogføres som øvrige materielle aktiver og ikke som udlån. Nedskrivninger falder fortsat men lidt langsommere end forventet som følge af Uro på finansielle markeder Udvikling i den danske økonomi Den negative udvikling påvirker særligt landbrug og pantebreve 18

19 B A N K V I R K S O M H E D mio.kr. Kursreguleringer Kreditrelaterede nedskrivninger på pantebreve 126 Overskydende likviditet på 7 mia.kr placeret i korte realkreditobligationer Forventning om stigende rente i 2. kvartal mio.kr. relateret til illikvide aktier overtaget i forbindelse med engagementsafvikling 8 Samlede kursreguleringer Kreditrelaterede kursreguleringer Kursreguleringer excl. Kreditrelaterede Renterelaterede kursreguleringer Aktierelaterede kursreuleringer Valuta relaterede kursreguleringer 19

20 B A N K V I R K S O M H E D Investeringsaktiver - Fordeling pr. 30. juni 2011 Realkreditobligationer 74,3% Kreditobligationer 1,0% Pantebreve 20,6% En væsentlig del af Bankvirksomhedens investeringsaktiver er placeret i Realkreditobligationer Over 95% af Investeringsaktiverne er placeret i rentefølsomme investeringsaktiver Aktier 4,2% 20

21 B A N K V I K S O M H E D Funding mio.kr. Interbank funding; Anden gæld; 487 Udstedte obliga-tioner; Indlån; Efterstillet kapitalindskud; Likviditetsstrategi mod 2013 Afvikling af afløbsporteføljen Øget indlån mio.kr Politisk beslutning omkring en eventuelt Bankpakke IV Evt. belåning af udlån via Nationalbanken Interbankfunding Udstedte obligationer Efterstillet kapitalindskud 21

22 B A N K V I R K S O M H E D Forventninger til 2011 Forventninger til året Bankens forventede resultat nedjusteres til et underskud på niveauet 155 mio.kr. fra tidligere et overskud på 45 mio.kr. Nedjusteringen følger af: Utilfredsstillende resultatudvikling i 1. halvår 2011 Fortsat uro på de finansielle markeder hvilket påvirker forventningerne til banken negativt Tab og nedskrivninger: Fortsat uro på de finansielle markeder Negativ udvikling i dansk økonomi og derved bankens udlånsportefølje For de kommende kvartaler forventes tab og nedskrivninger at være på niveau med de seneste to kvartaler 22

23 L I V S F O R S I K R I N G Livsforsikring - Hovedpunkter og nøgletal Resultatet før skat udgjorde 62 mio.kr. i 1. halvår 2011 mod 129 mio.kr. sidste år, hvilket er bedre end forventet Livsforsikring 329 mio.kr. 9,3% Kollektivt bonuspotentiale: 469 mio.kr. Bonusgrad: 4,6 % Positivt risiko- og omkostningsresultat Finanstilsynets nye benchmark for forventet levetid påvirker hensættelserne positivt 23

24 L I V S F O R S I K R I N G Præmieindtægter mio.kr De samlede præmieindtægter er steget med 11,7 % til 493 mio.kr. i 1. halvår Tilbagegang på 5,5 % præmieindbetalinger til Liv og Pension Fremgang på 76 % i indbetalinger i investeringsordninger kvartal 2. kvartal 1. halvår Præmier i Liv & Pension Indbetalt i investeringsordninger 24

25 L I V S F O R S I K R I N G Forsikringsmæssige driftsomkostninger Mio. kr kvt kvt halvår halvår 2011 Administration Erhvervelse 25

26 L I V S F O R S I K R I N G Forsikringsmæssige hensættelser Mio.kr halvår halvår

27 L I V S F O R S I K R I N G Nøgletal Mio.kr halvår halvår 2011 Bruttopræmier Resultat før skat Resultat efter skat Hensættelser til forsikringskontrakter Egenkapital Egenkapitalforrentning før skat p.a. 4% 12% 17% 24% 12% Kollektivt bonuspotentiale Bonusgrad 0,0% 2,1% 5,1% 3,4% 4,6% Anvendt bonuspotentiale på fripolicer

28 L I V S F O R S I K R I N G Egenkapitalens forretning før skat Mio.kr kvt kvt halvår halvår 2011 Egenkapitalens investeringsafkast Resultat af ikke bonusberettigede bestande Risikotillæg - heraf rentegruppe heraf rentegruppe 1 - heraf rentegruppe 2 - heraf rentegruppe Andel af omkostnings- og risikoresultat Beregnet egenkapitalforrentning Tilbageført fra/overført til skyggekonto Resultat før skat Saldo skyggekonto

29 L I V S F O R S I K R I N G Investeringsaktiver - Fordeling pr. 30. juni 2011 Statsobligationer 27% Kreditobligationer 2,3% Realkreditobligationer 45% Aktier 11,1% Emerging markets 2,2% Ejendomme 12,7% 29

30 L I V S F O R S I K R I N G Investeringsafkast Livselskabet Depotrente (årlig) Investeringssammensætning Periodens Rentegruppe Aktier Obligationer Ejendomme afkast 0,5 til 1,5% (nye kunder) 3,65% 20,8% 65,5% 13,7% -0,3% 1,5 til 2,5% 3,65% 20,6% 65,7% 13,6% 0,7% 2,5 til 3,5% 4,20% 6,5% 78,9% 14,6% 0,7% 3,5 til 4,5% 5,30% 6,6% 78,4% 15,0% 0,7% Investeringsordning Spredning Investeringssammensætning Periodens Risikogruppe: Tidshorisont / Risiko (størrelse) Aktier Obligationer Kontant afkast + 7 år / Mellem Lille 59,0% 41,0% 0,6% Stor 59,0% 41,0% -1,9% + 7 år / Høj Lille 71,0% 29,0% -0,6% Stor 71,0% 29,0% -3,1% Livselskabet: Egenkapital Investeringssammensætning Periodens Aktier Obligationer Ejendomme afkast Egenkapital 100,0% 0,4% 30

31 L I V S F O R S I K R I N G Garantifordeling Gennemsnitlig garanti Løbetid År Andel af portefølje Lave garantier 1,77% 25,28 39,2% Mellem garantier 3,03% 7,86 15,6% Høje garantier 4,02% 10,15 45,2% Kort løbetid på høje garantier 31

32 L I V S F O R S I K R I N G Forventninger til 2011 Forventningerne til resultatet opjusteres med 20 mio.kr. til 90 mio.kr. for hele 2011 Opjusteringen følger det gode risiko- og omkostningsresultat positiv påvirkning fra hensættelser som følge af ændret levetids benchmark udarbejdet af Finanstilsynet 32

33 K O N C E R N Kapitalmålsætning Mio.kr. Målsætning 30. juni 2011 Skadesforsikring (45 % af bruttopræmier) Livsforsikring (9 % af livsforsikringshensættelser) 967 Alm. Brand Bank (17,9 % af risikovægtede aktiver)* Alm. Brand Bank datterselskaber 292 Diversifikationseffekt -300 Kapitalmålsætning i alt *Beregnet som det individuelle solvensbehov pr. den 30. juni 2011 tillagt 3%-point 33

34 K O N C E R N Kapitalmodel Mio.kr. Basiskapital 31. marts 2011 Basiskapital 30. juni 2011 Koncernegenkapital Immaterielle aktiver Skatteaktiver Supplerende kapital Basiskapital for koncernen, i alt Lovpligtigt kapitalkrav for koncernen ultimo perioden Overdækning i forhold til det lovpligtige kapitalkrav Intern kapitalmålsætning Betydelig overdækning i forhold til de lovpligtige kapitalkrav Basiskapital også over intern kapitalmålsætning fastlagt efter forventede strammere krav i forbindelse med Basel III og Solvency II og med yderligere buffer 34

35 K O N C E R N Koncernens forventninger til 2011 Koncernens forventninger til årets resultat før tab og nedskrivninger nedjusteres til 275 mio.kr. fra tidligere 375 mio. Skadeforsikring: Opjusteres til til 380 mio.kr. fra tidligere 300 mio. og Combined Ratio forbedres til 94 fra tidligere 95 Bankforretning: Nedjusteres til et tab i niveauet 155 mio.kr. fra tidligere en gevinst på 45 mio.kr. Livsforsikring: Opjusteres til 90 mio.kr. fra tidligere 70 mio.kr. Øvrige aktiviteter/koncernudgifter: Uændret med forventet tab på 40 mio.kr. Tab og nedskrivninger Fortsat uro på de finansielle markeder Negativ udvikling i dansk økonomi og også bankens udlånsportefølje For de kommende kvartaler forventes tab og nedskrivninger at være på niveau med de seneste 2 kvartaler 35

36 K O N C E R N Alm. Brand Hovedpunkter Meget positiv udvikling på skadeforretning Fortsat faldende omkostninger Positivt resultat i Livsforsikring som følge af godt omkostnings- og risikoresultat Nedskrivninger i banken falder langsommere end forventet Negative kursreguleringer på investeringsaktiver i banken Uroen på de finansielle markeder og forværringen af den danske økonomi påvirker forventningerne negativt 36

37 ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011 Analytikerpræsentation den 25. august

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

ALM. BRAND Webcast - 3. kvartal 2011

ALM. BRAND Webcast - 3. kvartal 2011 ALM. BRAND Webcast 3. kvartal 2011 16. november 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største Markedsandel på ca. 10 % 450.000 kunder heraf

Læs mere

Alm. Brand Resultat for 2011

Alm. Brand Resultat for 2011 Alm. Brand Resultat for 2011 Webcast - 28. februar 2012 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bank Livsforsikring Danmarks 4. største Markedsandel på 10 % 400.000 kunder heraf 200.000 pluskunder

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2009 Analytiker

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2009 Analytiker Alm. Brand A/S Halvårsrapport 29 Analytiker 1 Alm. Brand Tre forretningsområder Skade 4. største i DK 5. kunder* 2. Plus-kunder* Bank 65. kunder* Understøtter Skadeforsikring Liv og Pension 8. kunder*

Læs mere

Alm. Brand A/S Midtermolen København Ø CVR-nr ALM. BRAND A/S. halvårsrapport 1. halvår 2011

Alm. Brand A/S Midtermolen København Ø CVR-nr ALM. BRAND A/S. halvårsrapport 1. halvår 2011 Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1.-3. kvartal Alm Brand Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Alm. Brand. 1. kvartal. Alm. Brand A/S Midtermolen København Ø CVR-nr

Alm. Brand. 1. kvartal. Alm. Brand A/S Midtermolen København Ø CVR-nr Alm. Brand 1. kvartal Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand Bank årsrapport 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Alm. Brand. halvårsrapport 1. halvår 2012. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17

Alm. Brand. halvårsrapport 1. halvår 2012. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand halvårsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand Bank årsrapport 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T Alm. Brand A/S - INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Alm Brand. Dansk aktionærforening

Alm Brand. Dansk aktionærforening Alm Brand Dansk aktionærforening Alm. Brand Bank - Aalborg 30. november 2015 2 ALM. BRAND - En dansk finansiel koncern SKADEFORSIKRING 4. største i Danmark 500.000 kunder Privatkunder Små og mellemstore

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Alm. Brand. 1. halvår. Alm. Brand A/S Midtermolen København Ø CVR-nr

Alm. Brand. 1. halvår. Alm. Brand A/S Midtermolen København Ø CVR-nr Alm. Brand 1. halvår Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 INDHOLD Alm. Brand - 1. halvår 2013 SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

Alm. Brand. På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013

Alm. Brand. På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013 Alm. Brand På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013 1 Alm. Brand-aktien - Finanskrisen har trukket tydelige spor! 180 160 140 120 100 80 22 20 18 16 14 12 10 8 6 dec 11 mar 12 jun 12

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S K VA R TA L S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009

Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009 Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009 0 Alm. Brand Bank Del af Alm. Brand A/S 500.000 kunder *) Alm. Brand Forsikring er Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab 65.000 kunder *) 25.000 dobbeltkunder

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. kvartal Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport IR

Alm. Brand A/S Årsrapport IR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - IR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår IR

Alm. Brand A/S 1. halvår IR Alm. Brand A/S 1. halvår - IR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER 1 Selskabsoplysninger 1 Koncernoversigt

SELSKABSOPLYSNINGER 1 Selskabsoplysninger 1 Koncernoversigt Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 1 Selskabsoplysninger 1 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 2 Hoved- og nøgletal 3 Alm. Brand koncernen 6 Skadeforsikring 11 Liv og Pension 14 Bank PÅTEGNINGER 19 Ledelsespåtegning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 4 Hoved- og nøgletal 5 Alm. Brand-koncernen 8 Skadeforsikring 14 Pension 17 Bank PÅTEGNINGER 22 Ledelsespåtegning

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2007

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2007 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2007 Highlights Q1-Q3 2007: Resultatet efter skat blev på 968 mio. kr. mod 1.167 mio. kr. i Q1-Q3 2006 Præmiefremgang på 0,7 pct. i skade og 11,4 pct. i liv Egenkapitalforrentning

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Alm. Brand Bank A/S Midtermolen København Ø CVR-nr ALM. BRAND BANK A/S. kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Alm. Brand Bank A/S Midtermolen København Ø CVR-nr ALM. BRAND BANK A/S. kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Alm. Brand Bank A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S kvartalsrapport 3. kvartal 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger 2 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Topdanmarks resultat 2005

Topdanmarks resultat 2005 Topdanmarks resultat 2005 Highlights 2 2005: Stigning i resultatet på 50 pct. til 1.160 mio. kr. efter skat Resultat pr. aktie steg med 61 pct. til 58 kr. Præmiefremgang på 6,6 pct. i skade og 11,6 pct.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Alm. Brand. årsrapport. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17

Alm. Brand. årsrapport. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport 2011 1 ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet:

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Investormøde Præsentation af Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Hovedpunkter i præsentation 2 Præsentation af Sådan vil skabe værdi Hovedpunkter i resultatet for 1. halvår

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

1. halvår. Alm Brand af Alm. Brand af 1792 fmba / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr

1. halvår. Alm Brand af Alm. Brand af 1792 fmba / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr Alm Brand af 1792 Alm. Brand af 1792 fmba / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 26 66 36 60 INDHOLD Alm. Brand af 1792 fmba - SELSKABSOPLY SNINGER 3 Selskabsoply sninger 3 Koncernov ersigt LEDELSENS

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER 1 Selskabsoplysninger 1 Koncernoversigt

SELSKABSOPLYSNINGER 1 Selskabsoplysninger 1 Koncernoversigt Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 1 Selskabsoplysninger 1 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 2 Hoved- og nøgletal 3 Alm. Brand-koncernen 7 Skadeforsikring 13 Liv og Pension 16 Bank PÅTEGNINGER 21 Ledelsespåtegning

Læs mere

Topdanmarks resultat 1. halvår 2005

Topdanmarks resultat 1. halvår 2005 Topdanmarks resultat 1. halvår 2005 Hovedpunkter i 1. halvår 2005 1/2 2 Resultater: Uændret resultat på 436 mio. kr. efter skat, men efter nettoudgifter til vejrrelaterede skader på 178 mio. kr. Præmiefremgang

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR.NR. 64 14 57 11 ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S WWW.ALMBRAND.DK H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 A LM. S U N D F O R N U F

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere