PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015"

Transkript

1 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

2 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige instrukser, gem også garantien og den kasse som maskinen blev leveret i. Hvis du videreleverer denne enhed til andre, skal du også videregive brugsanvisningen. Apparatet er udelukkende beregnet til privat brug og til det påtænkte formål. Dette apparat er altså ikke egnet til nogen form for kommerciel brug. Brug den ikke udendørs. Hold det væk fra varmekilder, direkte sollys, fugtighed (husk desuden aldrig at dyppe den i enhver form for væske) og skarpe kanter. Du må ikke bruge apparatet med våde hænder. Hvis apparatet er fugtigt eller vådt, skal du tørre det af med det samme. Ved rengøring eller, hvis apparatet skal sættes væk, bør det altid slukkes, ligesom du altid skal huske at trække stikket ud af stikkontakten. Maskinen må ikke bruges uden opsyn. Hvis du forlader rummet, bør du altid slukke enheden. Tag stikket ud af stikkontakten. Apparatet og strømstikket skal regelmæssigt kontrolleres for tegn på skader. Hvis en skade er fundet, må apparatet ikke anvendes. Forsøg ikke at reparere apparatet på egen hånd. Kontakt altid en autoriseret tekniker. For at undgå fare, så må defekte dele kun udskiftes af producenten. Kontakt kundeservice. Vær særlig opmærksom på følgende afsnit om "Specielle sikkerhedsinstruktioner ". Børn og svage sjæle For at sikre dine børns sikkerhed, så bedes du holde alle former for emballage (plastikposer, æsker mm.) uden for deres rækkevidde. ADVARSEL! Lad ikke små børn lege med små stykker plastik af fare for kvælning! Denne enhed er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn), som har begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller ikke har tilstrækkelig viden og/eller ikke nok erfaring med lignende apparater, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed eller har fået instruktioner om, hvordan enheden bruges. Børn skal være under opsyn hele tiden for at sikre at de ikke leger med enheden. ADVARSEL: Risiko for forbrændinger! Ved brug kan temperaturen forskellige steder på apparatet blive meget høj. Tilsigtet brug Dette apparat er beregnet til at suge luften ud af plastikposer og poser til fødevarer samt madpapir. Brug kun enheden som beskrevet i denne brugsanvisning. Brug ikke apparatet til kommercielle formål. Enhver anden brug er ikke beregnet og kan medføre materielle skader og andre former for skader. Leverandøren er ikke ansvarlig for skader forårsaget af ikke-korrekt anvendelse. Bemærkninger om opbevaring Vakuum-udsugnings-metoden er en udsugning af luft af en eller anden form for emballage, er en metode, der er med til at forlænge holdbarheden af fødevarer. Med købet af denne enhed, har du valgt et produkt, der sikrer en hurtig og bekvem brug af lufttæt emballage. Grundet ilt i luften, kan maden let miste sin friske smag og kvalitet. Ved brug af dette apparat vil ca. 90 % af luften blive fjernet fra emballagen. Af denne grund vil holdbarheden for den nu vakuumforseglet fødevare blive forlænget med 5 gange i forhold til de traditionelle opbevaringsmetoder. Enheden tillader dig at lukke og vakuumpakke en bred vifte af mad og færdigretter, hvis holdbarhed, du ønsker forlænget. Selv hård og fast mad, såsom nødder eller bønner, og en lang række andre non-food -varer, der har brug for at blive beskyttet mod fugtighed, kan vakuumpakkes. Glem ikke eksempelvis mønter eller sølvsmykker eller tøj eller tændstikker til næste kanotur, hvor de skal beskyttes mod vand. De følgende regler og noter vil hjælpe dig, især hvis du aldrig har brugt en vakuum-maskine før. Forlæng holdbarhed af de vakuum-pakkede elementer.vask dine hænder og rengør tilbehøret forhånd. Vakuum-posen skal være ca. 8 cm længere end den enhed, der skal vakuum-pakkes.. Har du løsere genstande, såsom urter, og andet i den kategori af småting, så bør du beregne en ekstra længde på ca. 2 cm. Beregn ekstra 5 cm, hvis du ønsker at fryse madvarerne bagefter, fordi væsker kan udvide sig, når de udsættes for lav temperatur. Gode vakuum-resultater kræver brug af de rigtige vakuum-poser. Hold området omkring tætningssømmen tørt og rent. Apparatet er indrettet således, at det skal bruge et minut mellem hver vakuum-pakning til at køle ned. Hvis frugt og grøntsager er skrællede på forhånd, vil disse holde længere end ellers. Kål, såsom broccoli og blomkål skal blancheres på forhånd, da de frigiver gas inde i emballagen. Forskellige madvarer, såsom kød, kan indeholde fugtighed. Placér disse madvarer sammen med et stykke køkkenrulle eller en papirserviet inde i posen. Hvis skarpe kanter er tilbøjelige til at beskadige posen (fx ben), så bør disse blive viklet ind i køkkenrulle på forhånd. Væsker kan også blive vakuum-pakket. I dette tilfælde skal du bruge SEAL-funktionen Når madvarerne først er blevet vakuum-pakket,, er det frossent og skal opbevares et køligt sted. Brug evt. bagepapir til at adskille madvarer, der kunne være tilbøjelige til at holde sig til hinanden (klistre sammen), når de fryses. Placér madvarerne, der skal fryses, i fryseren umiddelbart efter at den er blevet vakuum-pakket. Hvis det er nødvendigt, så kan shock -freeze funktionen med fordel benyttes her.

3 Ønsker du at fryse flydende fødevarer, såsom suppe i en vakuum-pose? Frys da først væsken ned i en eller anden form for skål eller en balje, fjern herefter skålen, og vakuum-pak herefter suppen. Ønsker du at genåbne posen? Brug en saks til at klippe langs tætningssømmen. Du kan opvarme poser i en gryde. Men temperaturen må ikke overstige 80 C. Hvis du ønsker at opvarme poserne inde i mikrobølgeovn, Bemærk venligst: De fleste væsker udvides, når de opvarmes. Læg posen i en mikroovnssikker skål eller beholder. Varm posen, ved hjælp af højst 50 % mikrobølgeeffekt. Husk kun at opvarme posen ved lav eller middel temperatur. Opvarm aldrig ved at bruge grill"-funktionen. Bortskaf poser, der blev brugt til opbevaring af råt kød, fisk eller andre fedtede madvarer. Du kan vaske andre poser i hånden og dermed genbruge dem. Poserne fås i flere størrelser. Herunder vises en tabel, der viser hvor lang tid forskellige madvarer normalt kan holde sig, og hvor lang tid de så kan holde sig vakuum-pakket. Opbevaring Mad Opbevaringstemperatur Normal opbevaringsperiode Vakuumpakket Afkølede madvarer Råt kød Frisk fisk Tilberedt kød Frosne madvarer Grøntsager Frugt Æg Kød Fisk C C måneder 3 5 måneder > 12 måneder > 12 måneder BEMÆRK: Værdierne i tabellen er kun vejledende. Den faktiske holdbarhed afhænger af fødevarekvaliteten. Udpakning 1. Tag apparatet ud af emballagen. 2. Fjern al emballage, såsom film, fyldmateriale, kabelbindere, etiketter og kartonemballage. 3. Kontrollér, at alle dele er leveret med. Der kan være støv eller lignende på apparatet. Rengør apparatet, som beskrevet i afsnittet "Rengøring". Beskrivelse af delene 1 VACUUM + SEAL - CANCEL knappen 2 FOOD -knap 3 PUMP -knap 4 LED -knap 5 SEAL-knap 6 Lås 7 Vakuum-snor 8 Konservér 9 Rum til opbevaring af ekstra rør 10 Knap (Rør-vakuum-.funktion) 11 Rørtilslutning 12 Udgivelse 13 Sealing 14 Vakuum rummet

4 Funktioner VACUUM + SEAL CANCEL - knap Vakuum og konservering gøres samtidig ved at trykke på denne knap. Tryk på knappen igen for at annullere operationen (CANCEL). FOOD -knappen Her skal du vælge mellem to funktioner: tør eller fugtig. Vælg funktionen MOIST (fugtig) for kød, da det indeholder en masse kødsaft. For eksempelvis et skrællet æble, skal du vælge funktionen DRY (tør). Når du vælger MOIST -funktionen, så vil selve vakuum-pumpen vil være slukket under processen. Når du vælger DRY -funktionen, vil vakuum-pumpen også køre samtidig. PUMP -knappen Vælg NORMAL eller TURBO -funktionen. NORMAL -funktionen er velegnet til bløde og sarte madvarer. Ved TURBO -funktionen, vil vakuumpumpens maskinkraft blive øget, og driften vil gå hurtigere end ellers. SEAL-knappen Brug denne funktion ved væsker eller Hvis du ønsker at lufttæt at lukke uden støvsugning. Bemærk Placering Maskinen bør anvendes på flade (og ikke glatte) overflader. Strømstikket Ledningen er placeret i bunden af apparatet inde i opbevaringsrummet. Elektrisk tilslutning 1. Sørg for, at strømstyrken passer til apparatet. Der henvises til specifikationerne på typeskiltet. 2. Slut ledningen til en ordentlig installeret stikkontakt med omkring V ~ 50 Hz Drift For at luften kan suges ordentlig ud, så skal selve folierne have en ganske særlig form, der kan være en ribbet, 6-kantet eller diamant tekstur. Der henvises endvidere til figurerne A til D. For at gøre en pose eller et folie klar, fortsæt som følger: 1. Afmål den ønskede længde af dit folie 2. Afklip foliet med et lige snit. 3. Fold foliet på sin midte. 4. Placér folie på den forreste tætningsplads (figur 13) og luk toppen, indtil den klikker på plads. 5. Tryk på SEAL -knappen. Efter ca. 5 sekunder slukkes det blå lys på knappen, og herefter er posen lufttæt lukket. 6. Tryk på udløseren (figur 12) for at åbne toppen. 7. Gentag trin 3 til 6, indtil du har lavet en pose af dit folie. Hvordan man vakuum-pakker og lufttæt lukker en pose: Der henvises til figurerne E til H. Poser med væsker må kun pakkes lufttæt, men ikke suges! Flydende væsker kan blive suget ind. Kun bruge SEAL -funktionen. 1. Placér madvarerne i posen. 2. Anbring den åbne ende af posen inde vakuum-rummet (figur 14). 3. Undgå at foliet folder! Sørg for at udjævne foliet inden forsegling (figur 13). 4. Luk den øverste del af foliet, indtil det klikker på plads. 5. Vælge den ønskede funktion- 6. Tryk på VAKUUM + SEAL CANCEL -knappen. Efter ca. 12 sekunder slukkes det røde lys på knappen og operationen er fuldført. Tryk VACUUM + SEAL - CANCEL -knappen for at annullere et valg. 7. Tryk på udløseren (figur 12) for at åbne dækslet.

5 Afslut driften Tag stikket ud af stikkontakten. Lad apparatet afkøle af i 5 minutter før opbevaring. Rengøring ADVARSEL: Afbryd strømmen før rengøring. Vent til apparatet er kølet helt ned. Nedsænk ikke apparatet i vand. Dette kan føre til elektrisk stød eller brand ADVARSEL: Brug ikke en stålbørste eller andre slibende redskaber til rengøring. Brug ikke skrappe eller drøje rengøringsmidler til at rengøre apparatet. Enheden kan aftørres let med en fugtig klud. Opbevaring Rengør apparatet som beskrevet. Vi anbefaler at opbevare apparatet i den originale emballage, hvis du ikke bruger det i en længere periode. Hold altid apparatet på et godt og tørt sted, utilgængeligt for børn. Tekniske detaljer Model : PC - VK 1015 Strømforsyning: V ~ 50 Hz Strømforbrug: W Tæthedsgrad: IΙ Kort tid operation :... 1 minut per cyklus Nettovægt:... ca. 1,45 kg Firmaet forbeholder sig ret til ændringer uden forudgående varsel! Denne enhed overholder alle gældende EU-direktiver vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og lavspænding. Direktiverne er fremsat i henhold til de nyeste sikkerhedsforskrifter. Bortskaffelse betydningen af skraldespandssymbolet For at passe på vores miljø, må det ikke elektriske apparaturer af forskellig slags ikke bortskaffes via husholdningsaffald. Bortskaf forældede eller defekte elektriske apparater via kommunale indsamlingssteder. Dette hjælper til at undgå potentielle miljømæssige og sundhedsmæssige problemer gennem ukorrekt bortskaffelse af affald. Du bidrager til genanvendelse og andre former for udnyttelse af gamle elektriske og elektroniske apparater.

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Anvisninger til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme TM Demi LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat er designet

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...

SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás... SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...40 EN Instruction manual...49 DA Brugsanvisning...58 SV Bruksanvisning...72

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning

Brugs- og installationsvejledning Brugs- og installationsvejledning Ovn EKDG 6550.0 3172650-000 Kære kunde. Tak fordi du valgte dette Küppersbusch produkt. Vi beder dig gennemlæse instruktionerne i denne manual grundigt, da den vil give

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere