FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning"

Transkript

1 FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning

2 Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS

3 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske apparater, specielt når der er børn i nærheden, skal en række sikkerhedsforanstaltninger altid følges, herunder, men ikke begrænset til, følgende: LÆSE ALLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER INDEN BRUG FARE For at reducere risikoen for elektriske stød: 1. Placer eller opbevar ikke Clarisonic opladeren, hvor den kan falde eller blive trukket i badekar eller håndvask. 2. Placer, tab eller efterlad ikke opladeren i vand eller anden væske. Opladeren kan ikke benyttes i vand eller i brusebadet. 3. Ræk ikke ud efter opladeren, hvis den er i kontakt med eller er faldet i vand. Tag den straks ud af kontakten. Tag den derefter op af vandet og tør den af. ADVARSEL For at reducere risikoen for forbrændinger, elektriske stød, brand eller personskade: 1. Tæt overvågning er nødvendig når produktet bruges ved, på eller i nærheden af børn eller fysisk udfordrede personer. 3

4 2. Brug kun produktet til dét formål, som er beskrevet i denne manual. Brug ikke anbefalingsinformationer, som ikke er anbefalet af producenten. 3. Hold ledningen væk fra varme overflader. 4. Brug aldrig produktet mens du sover eller er sløv. 5. Brug ikke produktet udenfor eller et sted, hvor der udledes oxygen. Brug aldrig dit Clarisonic håndtag, hvis det er beskadiget. Brug aldrig opladeren hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis den ikke fungerer rigtigt, hvis den er blevet tabt eller beskadiget eller er blevet tabt i vand. GEM DISSE INSTRUKTIONER Håndtaget, opladeren og strømadapteren har ingen reparationsbare dele. Opladerens ledning kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er blevet beskadiget skal opladeren trækkes ud af stikket og udskiftes. BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. 4

5 VIGTIGE ADVARSELER Hvis du er under en læges observation for enhver hudlidelse eller hvis du tror du har en hudlidelse, kontakt din læge, inden brug af Clarisonic børsten. Vi anbefaler, at du ikke deler børstehovedet med andre. Vi anbefaler, at du starter med brug af Clarisonic ansigtsrens, som er skabt til at optimere den blødgørende effekt ved brug af Clarisonic Skin Cleansing System. Brug ikke Clarisonic med ujævne eksfolierende partikler som fx kerner. Clarisonics børster må gerne bruges med bløde runde eksfolierende partikler. Brug af Clarisonic til at fjerne makeup, kan misfarve børsten, men vil ikke påvirke ydeevnen. Rens børsten med sæbe og vand hvis misfarvning opstår. Dette produkt bruger magneter. 5

6 Behandling af elektrisk og elektronik udstyr i EU og andre europæiske lande med genbrugssystemer: Dette produkt skal ikke behandles som husholdningsaffald, men skal håndteres på et angivet indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt din lokale myndighed for yderligere oplysninger om dit nærmeste indsamlingssted. FIG. 1. CLARISONIC PLUS A HÅNDTAG B BØRSTEHOVED C ON/OFF KNAP D HASTIGHEDSKNAP Interchangeable Brush Heads 3 Speeds + Body Setting E F G HASTIGHEDSINDIKATOR Battery Indicator BATTERIINDIKATOR Charging Cradle OPLADEREN 6

7 BRUGSANVISNING TIL CLARISONIC PLUS OG ANSIGTSRENS Sæt Clarisonic håndtaget til opladning i 24-timer inden første anvendelse. Fjern først øjenmakeup med øjenmakeupfjerner. Brug ikke Clarisonic børsten til øjenmakeup. Fugt børstehovedet og påfør dit renseprodukt i ansigtet eller på børstehovedet. Tryk på on/off knappen for at tænde din Clarisonic børste. 3 Speeds + Body Setting Vælg den ønskede hastighed. Følg T-TIMER programmet og bevæg forsigtigt børstehovedet rundt i små cirkulære Adjustable T-Timer bevægelser. Clarisonic børsten slukker automatisk når T-Timer-programmet er afsluttet (60 sek.). Skyl huden grundigt efter brug af Clarisonic børsten, for at fjerne overskydende produkt. Clarisonic børstens håndtag er vandfast og kan benyttes både i brusebad og badekar. Se under VIGTIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONER for information vedr. opladeren. BEMÆRK: Hold børstehovedet blødt mod huden. Hvis man trykker for hårdt, vil det hindre bevægelsen af børstehovedet og reducere effektiviteten. 7

8 UDSKIFTNING AF CLARISONIC BØRSTEHOVED At fjerne børstehovedet: 1) Tag godt fat om børstehovedet og dreje det mod uret. 2) Når børstehoved løsner sig, træk det væk fra håndtaget. At sætte børstehovedet på: 1) Sæt børstehovedet på håndtaget og skub det forsigtigt ind. 2) Drej med uret indtil det klikker på plads. Børstehovedet er først fastgjort når du hører et lille klik. Tip: Brug børstehovedets beskyttelseslåg til nemt at fjerne og sætte børstehovedet på med. Interchangeable Brush Heads Du kan få forskellige udskiftelige børstehoveder til Clarisonic børstens håndtag, som er tilpasset specifikke hudtyper. PLUS FUNKTIONER 3 Speeds + Body Setting Face Brush Head 3 HASTIGHEDSINDSTILLINGER TIL ANSIGTET Hastigheden er indikeret både hørbart og visuelt. For at ændre hastighed; tryk hastighedskappen mens Clarisonic PLUS børsten er tændt. Fabriksindstillingen er lav hastighed. 8

9 Hastighed Hørbart Indikeret Visuelt Indikeret Høj 5 stigende bip Det øvre røde lys lyser Normal 3 stigende bip Det nedre røde lys lyser Lav 3 stigende bip Ingen røde lys lyser Body Brush Head Indstillinger for rensning af kroppen Tryk på pilen for at skifte mellem de to kropsindstillinger (konstant og pulserende), når kropbørstehovedet er påsat. 9 Indstillinger Hørbart Indikeret Visuelt Indikeret Konstant Intet bip Det øvre røde lys lyser Pulse Intet bip Det nedre røde lys lyser Adjustable T-Timer RENSEPROGRAM (T-TIMER) For grundig afrensning af dit ansigt, har PLUS en T-TIMER installeret, som bipper og gør, at børsten holder et øjebliks pause, for at indikere, at det er tid til at flytte til et andet område i dit ansigt. Vi anbefaler et-minuts-indstillingen: 20 sekunder i panden, 20 sekunder på og omkring næsen og hagen og 10 sekunder på hver kind.

10 sec sec T-TIMER-indstillingerne til ansigtet er angivet ved forskellige hørbare sekvenser. For at ændre indstillingen; tryk og hold on/off-knappen nede i 2 sekunder. For at skifte til en anden indstilling; slip on/off-knappen, tryk to gange og hold nede. 10 sec 20 T-TIMER-indstillingerne for ansigtsrens Hørbart Indikeret Afrensningsvarighed T-TIMER ens bip 1 langt bip og 2 korte bip sekunder 2 minutter Efter 40, 80 og langt bip 2 minutter Ingen bip 1 langt bip og 1 kort bip sekunder 1 minut Efter 20, 40 og 50 (det er fabriksindstillingen) Med ekstra kropsbørstehovedet udstyr Hørbart Indikeret Afrensningsvarighed T-TIMER ens bip Ingen bip 3 minutter Ingen 20 10

11 Tryk på on/off-knappen for at pause ved behov for rengøring. Børsten stopper i 30 sekunder. Det røde lys blinker og indikerer pausetilstand. Tryk på on/off knappen for at genoptage afrensningen. Charging Cradle OPLADNING Placér din Clarisonic PLUS i opladeren (siden med børstehovedet skal vende ind mod stationen) natten over for at genoplade. Lad den oplade i 24 timer for en fuld opladning. En fuldt opladet børste giver op til 30 minutters brug og omkring 20 af brug med kropbørstehovedet. Det grønne lys på bagsiden af håndtaget viser batteriniveau. Når børsten er ved at løbe tør for strøm, bipper den umiddelbart efter brug, for at påminde dig om, at placere den i opladeren. UNIVERSEL OPLADER SOM KAN BRUGES OVER HELE VERDEN Tilpasset internationale og nationale-stikkontakter ( volt AC, 50/60 Hz) med det pågældende lands stik-adapter. Hvis udformningen af stikket ikke passer i stikkontakten, skal du bruge en stikadapter med den rigtige konfiguration til stikkontakten. 11

12 VEDLIGEHOLDELSE AF DIN CLARISONIC Vedligehold din Clarisonic børste for at holde den i optimal stand. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller kemikalier til rengøring af Clarisonic børsten. Put ikke dele fra Clarisonic børsten i opvaskemaskinen. HÅNDTAG Fjern børstehovedet og vask håndtaget med varmt sæbevand én gang om ugen, for at fjerne eventuelle resters ophobning. Håndtaget er forseglet og helt vandtæt. UREGELMÆSSIGT BRUG: Hvis du sjældent bruger håndtaget; placér den i opladeren hver 3. måned for at bevare sin opladningskapacitet. Når børsten ikke er i brug anbefaler vi, at håndtaget bliver siddende i opladeren BØRSTEHOVEDER Børstehoveder skal udskiftes hver tredje måned, da børsterne bliver slidte og dermed mindre effektive med tiden. Én gang om ugen, bør du tage børstehovedet af håndtaget og skylle det med varmt sæbevand, for at fjerne eventuelt snavs. EVERY REPLACE YOUR BRUSH HEAD M O NTHS FOR BEST RESULTS 12

13 CLARISONIC KUNDESERVICE INFORMATION For mere information om garantidækning eller ved generelle kundeservicespørgsmål se venligst eller skriv til Clarisonic, L Oréal Danmark, Stationsparken 37, 2600 Glostrup, Danmark. 13

14 14 2 Year Warranty CLARISONIC KUNDESERVICE OG GARANTIINFORMATION DANMARK: 1. Garantidækning a) I garantiperioden garanterer Clarisonic produktets holdbarhed mod defekter af produktet og dets dele, som opstår ved normalt brug af produktet. b) Hvis der er en fejl i produktet, som er dækket af Clarisonics garanti, ombyttes Clarisonic produktet, til et nyt tilsvarende produkt. Ved sådanne fejl er ombytning Clarisonics eneste forpligtigelse. 2. Hvordan man får garantidækning Med henvisning til nedenstående begrænsninger, får du garantidækning ved at kontakte kundeservice (se detaljer nedunder). 3. Betingelser og undtagelser a) Denne garanti er begrænset og kan kun benyttes: (i) af brugeren af Clarisonic produktet (ii) i garantiperioden (iii) af produkter købt i DK (iv) af produkter som er fremstillet af eller for Clarisonic og som er solgt af en autoriseret forhandler

15 b) For at kunne benytte dig af garantien, vil du blive bedt om at vise det originale købsbevis/ kvittering til Clarisonic. c) Clarisonic er ikke forpligtet til at reparere eller udskifte et produkt, som ikke har et medfølgende gyldigt købsbevis/kvittering. d) Denne garanti er ikke gyldig hvis produktet ikke har været brugt korrekt, eller hvis der er forsøgt uautoriseret reparation. 4. Undtagelser Clarisonic er ikke ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader eller følgeskader som resultat af brug af produktet, uanset om det stammer fra et elektronisk problem eller lignende, medmindre loven kræver det. 5. Definitioner a) Normalt brug betyder almindelig brug under normale hjemlige betingelser og anvendelse i overensstemmelse med brugsanvisningen, der følger med produktet. Det omfatter ikke at bruge produktet med en strømomformer, brug af strøm eller spænding på andre måder end som anvist på opladeren, uagtsom brug eller misbrug. b) Produktet betyder Clarisonic PLUS. c) Garantiperiode betyder 2 år fra købsdatoen af produktet som er indikeret på det gyldige købsbevis/kvittering. 15

16 6. Forbrugernes lovmæssige rettigheder Denne garanti giver specifikke juridiske rettigheder, og påvirker ikke de lovmæssige rettigheder, en forbruger har eller de rettigheder, som ikke kan udelukkes eller begrænses, ej heller rettigheder over for forhandleren hvorfra forbrugeren købte produktet. Forbrugeren kan gøre sig sådanne rettigheder på hans eller hendes eget skøn. Forbrugerne kan få oplysninger om deres juridiske rettigheder ved forbrugerstyrelsen. 7. Gældende lovgivning Denne garanti og enhver tvist eller ethvert krav, der udspringer af eller i forbindelse med den eller dens emne eller dannelse (herunder ikke-kontraktmæssige tvister eller krav), skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark. Domstolene i Danmark har enekompetence til at afgøre eventuelle tvister eller krav, der udspringer af eller i forbindelse med denne garanti eller sit emne eller dannelse (herunder ikke-kontraktmæssige tvister eller krav). For mere information om garantidækning eller ved generelle kundeservicespørgsmål se venligst skriv til kundeservice; Clarisonic, L Oréal Danmark, Stationsparken 37, 2600, Glostrup, Danmark eller 16

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R

KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR DAMPAPPARATET TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Tillykke med din nye H2O MOP X5 - et mere kompakt og let dampapparat

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Oral-B TRIUMPH. powered by. powered WIRELESS SMARTGUIDE TM VISIBLE PRESSURE INDICATOR. Oral-B

Oral-B TRIUMPH. powered by. powered WIRELESS SMARTGUIDE TM VISIBLE PRESSURE INDICATOR. Oral-B Oral-B TRIUMPH Oral-B 5000 powered powered by by WIRELESS SMARTGUIDE TM VISIBLE PRESSURE INDICATOR Oral-B Oral-B l a k j i b c d h e g f Dansk / Norsk Oral-B Triumph med SmartGuide er udformet specielt

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning TSC-360L Li-Ion batteri skruemaskine IV/04/2012 Art.No. No. CDM6188 xxx60xx 1112-21 8 9 4 1 6 5 3 2 5 Fig. 1 2 Topcraft Li-Ion batteri skruemaskine Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

Manual. Verdens første digitale åndedrætstræner

Manual. Verdens første digitale åndedrætstræner Manual Verdens første digitale åndedrætstræner K3 Indhold 1. Produktbeskrivelse.... 2 2. Introduktion... 3 3. Forsigtighedsregler... 4 4. Kvikguide... 6 5. Basis... 8 5.1 Opladning... 8 5.2 Tasterer og

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

POLAR G5 GPS SENSOR. Brugervejledning

POLAR G5 GPS SENSOR. Brugervejledning POLAR G5 GPS SENSOR Brugervejledning DANSK Tillykke! Du er nu ejer af en Polar G5 GPS sensor. G5 giver hastigheds-, distance- og positionsdata samt ruteinformation i alle udendørs sportsgrene ved hjælp

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L BRUGERMANUAL Velkommen! DA Kære ejer af en irobot Roomba Tak, fordi du købte en irobot Roomba støvsugerrobot. Du har sluttet dig til millioner af mennesker, som bruger robotter til rengøring - den smartere

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere