MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo"

Transkript

1 MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper b) Display c) Sonder 4. Sikkerhedsforskrifter side 8 a) Transport b) Opbevaring c) Ansvar 5. Risiko ved brug af apparatet side 9 a) Generelt b) Hvad man ikke bør 6. Vedligeholdelse side 10 a) Rengøring af Capo - Livo b) Desinfektion af sonder 7. Fejlfinding og systemspecifikation side 11 a) Fejlfinding b) Systemspecifikation 8. Garanti side 12 2

3 Introduktion Princippet bag Cavi-Lipo Cavi-Lipo er et af de mest avancerede ultralydssystemer som benytter sig af kavitationsteknik. Det er det bedste teknologiske valg til fedtreducerende behandlinger, til ansigtspleje og til behandling af cellulitis. Cavi Lipo virker på al underhudsfedt, og hele kroppen kan behandles på en hurtig, effektiv og sikker måde. Cavi-Lipo systemet skaber vibrationer med ultralyd på omkring 25kHz, hvilket giver gode resultater i forbindelse med kropspleje. Cavi-Lipo giver resultater, som kan sammenlignes med det, man opnår ved fedtsugning og kirurgi, men på en billig, sikker og ikke-invasiv måde. Behandlingen er helt smertefri og vil normalt kunne fjerne mellem 400 og 800 gram fedt per 20 minutters behandling. Eftersom fedtceller næsten aldrig forekommer i en absolut tilstand uden at de er pakket sammen med bindevæv osv. kan det være nødvendigt med 1-3 behandlinger hos nogle klienter før resultaterne kan ses. Vigtige faktorer som er direkte afgørende for resultatet: Klientens kost og væskeindtag 24 timer inden og efter behandling. Niveauet af fysisk aktivitet direkte efter behandlingen, 30 minutters vandretur anbefales for at hjælpe lymfesystemet til at udskille de nedbrudte fedtceller. Få minutters massage af det behandlede område i retning mod lymfesystemerne for at dræne. Hvad er kavitation? Hvordan fungerer det? Kavitation er den dannelse og det sammenfald af dampfyldte mikrobobler, der kan opstå når ultralyd sendes igennem en væske. Den lokale varme, der opstår i de kollapsende mikrobobler, fører i sidste ende til at fedtcellerne brister. Den tilbageværende væske og kroppens øvrige celler påvirkes ikke. 1 - Fedtcellen bringes til at vibrere af ultralyd 2 - En boble begynder at udvikle sig i fedtcellen 3 - Boblen får fedtcellens membran til at briste 4 - Kroppen udskiller selv de nedbrudte fedtceller Om apparatets opbygning - Kavitationsystem (25KHz) - Silikonebelagte sonder (En fokuserende sonde og 1 Lipo sonde) - Grafisk LED display (viser arten af behandling, tid, intensitet, funktion) - Let at betjene - Smukt design med LED lys, som giver et godt overblik. 3

4 Komponenter Apparatet Fra venstre Forfra Fra højre Bagfra 1) Forside 2) Kontrolpanel 3) Hjul 4) Bakke til sonder 5) Kontakt til Lipo sonde 6) Kontakt til fokuserende sonde 7) Strømstik Tilbehør Fokuserende sonde Lipo sonde Elkabel 4

5 Betjening af apparatet - Kontrolknapper Kontrolknappernes funktion A B C D E POWER = Tænd/sluk TIME SET = Tidsindstilling SCULP = Fedtforbrænding CELLU = Cellulitisbehandling INTENSITY = Styrke A POWER Dette er tænd/sluk-knappen B TIME SET - Tidsindstilling Indstiller behandlingstid i 5-minutters intervaller. (Valgmuligheder: eller 20 minutter.) C SCULP - Fedtforbrænding Sculpknappen anvendes sammen med den fokuserende sonde til vægttab. D CELLU - Cellulitisbehandling Celluknappen anvendes sammen med Lipo sonden. Udstyret bruges til ansigt og hals og er særlig godt til mennesker, som er lydfølsomme. E INTENSITY - Styrke En drejeknap til indstilling af behandlingsstyrken. Knappen drejes med uret og kan indstilles fra 1 til max 8. 5

6 Betjening af apparatet - Display Displayets visninger A POWER Der vises ON / OFF B PORE Når SCULP-knappen trykkes ned tændes PORE lampen i displayet, og den fokuserende sonde er nu aktiv.. C CELLU Når CELLU-knappen trykkes ned tændes LIPO-lampen i displayet, og LIPO sonden er nu aktiv. 6

7 Betjening af apparatet - Sonderne LIPO - sonden og den fokuserende sonde LIPO - sonden LIPO-sonden (den silikone belagte sonde) anvendes til kosmetiske behandlinger samt en lidt mildere type af fedtproblemer, typisk på ansigt og hals. Man skal ikke holde sonden stille, men forsigtigt gnide eller gnubbe mod området der behandles. Det anbefales ikke at behandle et for stort område af gangen. Det dobbelte eller tredobbelte af sondens størrelse anbefales. Retningsgivende for længde af behandlingerne er ca. 2 min. pr behandlet område, d.v.s. dobbelt sondestørrelse 4 minutter osv. Under behandlingen skal sonderne ikke presses mod det behandlede område. Sonden skal kun anvendes med et let tryk. LIPO - sonden bliver aktiv, så snart den kommer i kontakt med huden. Hold den ledige hånd på det behandlede område for at kontrollere, det ikke bliver for varmt. Bliver huden for varm, kan man enten behandle større områder ad gangen eller flytte sonden hurtigere. Hjælper dette ikke, så må man sænke intensiteten. Klienten skal mærke det bliver varmt, men det skal ikke føles brændende. Sonderne skal renses med alkohol efter hver behandling! Har man anvendt en sonde, bør den hvile i 20 minutter inden den bruges igen. Har man brugt LIPO-sonden, kan man anvende den fokuserende sonde umiddelbart derefter (og omvendt). Den fokuserende sonde Den fokuserende sonde anvendes til fedtforbrænding og behandling af cellulitis på kroppen. 7

8 Sikkerhedsforskrifter Transport og opbevaring mv. Cavi-Lipo bør helst transporteres opretstående, når den ikke er i emballagen. Udsæt ikke Cavi-Lipo for fugt. Cavi-Lipo leveres fuldt monteret, kun sonder og elkabel skal eftermonteres. Følg altid informationerne og anvisningerne fra brugsanvisningen. En af de vigtigste forudsætninger for problemfri brug af Cavi-Lipo er at manualen følges! Cavi-Lipo er designet til brug i kosmetologiske klinikker etc. Hvis apparatet skal opbevares i lang tid, skal fugt og ekstreme temperaturer undgås. Hvis forsendelsen er ufuldstændig eller beskadiget, skal du skrive en rapport, der dokumenterer de manglende dele eller eventuelle skader. Giv denne rapport til din leverandør og send en kopi af denne rapport til os. Ansvar Brugeransvar Ejeren er selv ansvarlig for, at de personer der arbejder med Cavi-Lipo har tilstrækkelig uddannelse og træning heri. Cavi-Lipo skal ikke uden lægens godkendelse anvendes på personer med diabetes, blodsygdomme eller andre sygdomme, som medfører forhøjet blodtryk. En seriøs terapeut bør sikre sig at klienten er indforstået med produktets teknik, effekt og resultat. Personligt ansvar Brugeren er forpligtiget til at læse og forstå afsnittet om sikkerhed og ansvar. 8

9 Risiko ved brug af apparatet Generelt Maskinen er et state-of-the-art produkt og er bygget i overensstemmelse med anerkendte sikkerhedstekniske regler og standarder. Brugen af Cavi-Lipo kan alligevel medføre fare for brugeren eller for tredjemand, eller kan forårsage andre materielle skader. Den må kun anvendes til det formål, som den er tiltænkt, og når den er i perfekt teknisk og funktionsdygtig stand. Eventuelle mangler eller fejl, som forringer sikkerheden for apparatet skal udbedres omgående (-se afsnittet Fejlfinding ). Hvad man ikke bør gøre Drej aldrig ON afbryderen, før sonden er samlet, da dette vil det medføre fejl. Start aldrig Cavi-Lipo uden først at tilkoble en sonde, for maskinen vil i givet fald ikke starte og blive ødelagt. Sørg for at Cavi-Lipo ikke kommer i kontakt med ild eller andet varmt Stil ikke olie eller fedt på Cavi-Lipo apparatet. Træk elkablet ud, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. 9

10 Vedligeholdelse Rengøring af Cavi-Lipo Rengør jævnligt Cavi-Lipo med en tør klud. Der må ikke komme vand ind i apparatet eller i sonderne. Hvis apparatet bliver meget snavset, rengør da med vinduesrens, der sprøjtes på kluden, men aldrig må sprøjtes direkte på selve apparatet. Brug aldrig opløsningsmidler til at rengøre apparatet, da belægningen ikke er modstandsdygtig overfor stærke rengøringsmidler. Brug ikke nogen form for tape på de malede overflader, da det kan ødelægge lakken. Desinfektion af sonderne Sonderne skal desinficeres, inden de anvendes til at behandle en ny klient! Sluk først for Cavi-Lipo på hovedafbryderen. Dernæst rengøres sonden med tør bomuldsklud. Den fokuserende sonde er af rustfrit stål og kan desinficeres med et almindeligt desinfektionsmiddel. Lipo-sonden er belagt med silikone og tåler ikke alle desinfektionsmidler. 10

11 Fejlfinding og systemspecifikation Fejlfinding Fejl Mulig årsag Udbedring Ingen af sonderne kaviterer selvom SCULP eller LIPO knappen er tændt Strømkablet er ikke sat i Hovedafbryderen ikke tændt Defekt elektrisk kontrolsystem Sæt stikket i stikkontakten Tænd for hovedafbryderen Kontakt kundeservice Sonden er defekt Kontakt kundeservice Cavi-Lipo vil ikke tænde selvom tænd/ sluk-knappen bruges Stikket er ikke sat i Strømafbrydelse i lokalet Hovedafbryderen er defekt Sæt stikket i stikkontakten Skal der skiftes en sikring? Kontakt kundeservice Defekt elektrisk kontrolsystem Kontakt kundeservice Systemspecifikation 11

12 Opstår der uklarheder, eller mener De at have nogle fordringer, der vedrører Cavi-Lipo apparatet, henvend Dem da venligst direkte til os. Alle kunder har tolv måneders garanti fra leveringsdatoen på apparatet og dets tilbehør. Efter garantiens udløb bør alle apparater tilmeldes en serviceaftale med vores serviceafdeling. Uagtsom eller forkert anvendelse af Cavi-Lipo vil medføre bortfald af garantien. Justering eller ændring af udstyret, som udføres af andre end vore teknikere, skal skriftligt godkendes af Bioenergiser, inden arbejdet udføres, hvis garantien skal bibeholdes. Bioenergiser lægger vægt på hurtig og god kundeservice. Under garantitiden stiller vi en lånemaskine til rådighed, hvis fejlen ikke kan afhjælpes inden for en rimelig tidsperiode. BIOENERGISER DANMARK ApS Tlf.:

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

Brugermanual PROVEN. Forbedrer blodcirkulationen Reducerer hævelse i fødder og ankler Hjælper på trætte og ømme fødder Lindrer led & muskelsmerter

Brugermanual PROVEN. Forbedrer blodcirkulationen Reducerer hævelse i fødder og ankler Hjælper på trætte og ømme fødder Lindrer led & muskelsmerter Forbedrer blodcirkulationen Reducerer hævelse i fødder og ankler Hjælper på trætte og ømme fødder Lindrer led & muskelsmerter SCIENTIFICALLY PROVEN Brugermanual Apparatet må ikke belastes ved at stå på

Læs mere

PODIAVAC /PDV30. Betjeningsmanual

PODIAVAC /PDV30. Betjeningsmanual PODIAVAC /PDV30 Betjeningsmanual Indhold Introduktion...3 Vigtige informationer...3 Betjeningsdele og komponenter...4 Installation...5 Tilkobling af håndstykket:... 5 Isætning af fræser/bor:... 5 Tilkobling

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Leica DM750 P Manual

Leica DM750 P Manual Leica DM750 P Manual Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 36 Pleje af mikroskopet 38 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 2 Indhold Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

IW 35 PRO 105833 V2/0413

IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105832 V2/0413 DK Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør... 10 Features... 11 Betjening... 12 Inden første ibrugtagning...

Læs mere

ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE

ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT Artisan Espresso Machine Guide to expert results Machine à espresso Artisan GUIDE DU CONNAISSEUR ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE

Læs mere

Sådan opnår du de bedste resultater

Sådan opnår du de bedste resultater INSTRUKTIONSBOG VIGTIGT! Læs hele brugervejledningen, inden du tager AbTronicX2 i brug. Det vil give dig en bedre forståelse af, hvordan produktet fungerer, og du vil så kunne opnå de bedste resultater.

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Oral-B TRIUMPH. powered by. powered WIRELESS SMARTGUIDE TM VISIBLE PRESSURE INDICATOR. Oral-B

Oral-B TRIUMPH. powered by. powered WIRELESS SMARTGUIDE TM VISIBLE PRESSURE INDICATOR. Oral-B Oral-B TRIUMPH Oral-B 5000 powered powered by by WIRELESS SMARTGUIDE TM VISIBLE PRESSURE INDICATOR Oral-B Oral-B l a k j i b c d h e g f Dansk / Norsk Oral-B Triumph med SmartGuide er udformet specielt

Læs mere