Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang"

Transkript

1 USB-stik Netstik LCD-display Tape-udgang wwwdymocom Typografi/Størrelse Font/Fast længde Ramme/Justering Symboler Tænd-sluk Knivblad Indstillinger Hukommelse Sprog Se inden udskrivning/ Indsæt Tab CAPS Language Memory Preview Symbols Insert Cancel! Clear 1?, =, / 7 8 % 9 & 0, A Z E R T Y U I O P Q S D F G H J CAPS W X C V B Shift SPACE K L M * Shift 1,2n Enter Udskriv Annuller Navigationspile & OK Backspace/ Clear Return/Enter Currency (Valuta) Space Bar (Mellemrumstast) Shift Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine

2 Om LabelMANAGER 450 elektronisk etiketteringsmaskine Med din nye LabelMANAGER 450 etiketteringsmaskine kan du skabe et stort udvalg af selvklæbende etiketter af høj kvalitet, i mange forskellige formater og udformninger i høj kvalitet Etiketteringsmaskinen anvender D1 tapekassetter med bredder på 1/4 (6 mm), 3/8 (9 mm), 1/2 (12 mm), 3/4 (19 mm), eller 1 (24 mm) Tapekassetterne kan også fås i mange forskellige materialer Besøg wwwdymodk for yderligere informationer om labels og tilbehør til din etiketteringsmaskine Registrering af garanti Udfyld venligst registreringskortet, og send det til den angivne kundeservice-adresse senest syv dage efter købet Se yderligere oplysninger på wwwdymocom Sådan kommer du i gang Følg vejledningen på de følgende sider Strømforsyning Etiketteringsmaskine kan fungere med vekselstrøm eller batterier For at spare på strømforbruget, slukker etiketteringsmaskine automatisk efter 2 minutters inaktivitet Standardbatterier Etiketteringsmaskine bruger seks 15 volt AA alkaline batterier Sådan indsættes standardbatterier 1 Fjern batteridækslet i bunden af etiketteringsmaskinen Se Figur 2 Figur 2 2 Indsæt batterierne i henhold til polaritetsangivelserne (+ og -) 3 Sæt batteridækslet på plads igen Tag batterierne ud, hvis etiketteringsmaskine ikke skal bruges i en længere periode AC-adapter Når AC-adapteren sluttes til etiketteringsmaskine, bliver batterierne automatisk frakoblet som strømkilde Sådan tilsluttes AC-adapteren 1 Sæt AC-adapteren i stikket i øverste venstre hjørne af etiketteringsmaskine 2 Sæt AC-adapterens stik i stikkontakten Isætning af tapekassetter DK Din etiketteringsmaskine leveres med en D1 tapekassette Besøg wwwdymocom for information om køb af yderligere tapekassetter 37

3 Sådan isættes tapekassetter 1 Tryk på- og udløs dækslet over kassetterummet for at åbne taperummet Se Figur 3 KLIK! Figur 3 Første gang du anvender etiketteringsmaskine, skal du fjerne det stykke beskyttelsespap, der sidder mellem printhovedet og rullefoden Se Figur 4 Fjern beskyttelsespap Figur 4 2 Sørg for, at tapen og farvebåndet sidder stramt over kassetteåbningen, og at tapen kører mellem styrestifterne Du kan eventuelt dreje spolen i retning med uret for at stramme farvebåndet 3 Sæt kassetten i etiketteringsmaskinen, så tapen og farvebåndet er placeret mellem printhovedet og rullefoden Se Figur 5 Figur 5 4 Tryk nedad, indtil kassetten klikker på plads Sørg for at tapen og farvebåndet er indstillet korrekt 5 Luk tapekassettedækslet og tryk på A for at tænde for strømmen Menuen tapeindstillinger vises automatisk, når en ny tapekassette er isat 6 Brug piletasterne for at vælge tapebredden på den tapekassette, der sidder i etiketteringsmaskinen, og tryk (Indstillinger) Du kan indstille sprog, aktuel dato og klokkeslæt, samt de måleenheder, du ønsker etiketteringsmaskinen skal anvende Sprogvalg Etiketteringsmaskinen kan udskrive etiketter på en række forskellige sprog Fabriksindstillingen for sprogvalget er engelsk Sådan indstilles sprogvalget Language 1 Tryk på 2 Vælg det ønskede sprog ved hjælp af piletasterne, og tryk på 36

4 Indstilling af aktuel dato Det fabriksindstillede datoformat afhænger af etiketteringsmaskinens sprogvalg Du kan ændre det fabriksindstillede datoformat ved at følge instruktionerne i Ændring af datoformatet på side 42 Sådan indstilles datoen 1 Tryk på 2 Vælg Set Date (Indstil dato), og tryk på Den fabriksindstillede dato vises 3 Flyt markøren hen over hver indstilling (måned, dag og år) og brug piletasterne for at øge eller reducere værdien 4 Efter endt indstilling, tryk Indstilling af aktuelt klokkeslæt Det fabriksindstillede tidsformat afhænger af etiketteringsmaskinens sprogvalg Du kan ændre det fabriksindstillede tidsformat ved at følge instruktionerne i Ændring af tidsformatet på side 43 Sådan indstilles klokkeslættet 1 Tryk på (Indstillinger) 2 Vælg Set Time (Indstil klokkeslæt), og tryk på Det fabriksindstillede tidspunkt vises 3 Flyt markøren hen over hver indstilling (timer og minutter) og brug piletasterne for at øge eller reducere værdien 4 Efter endt indstilling, tryk Måleenheder Du kan vælge at bruge enten tommer eller millimeter som måleenheder De fabriksindstillede måleenheder afhænger af det valgte sprog Sådan indstilles måleenheder 1 Tryk på 2 Brug piletasterne for at vælge Set Units (Indstil enheder) og tryk 3 Vælg tommer eller millimeter, og tryk på Udskrivning af etiketter Nu er etiketteringsmaskinen klar til at udskrive etiketter Sådan udskrives etiketter 1 Indtast en enkel tekst 1,2n 2 Tryk på Etiketten skæres automatisk Automatisk afskæring af etiketterne er indstillet fra fabrikkens side For at slå den automatiske afskæring fra, se Ændring af afskæringsfunktionen på side 45 3 Fjern etiketten Tillykke! Nu har du udskrevet din første etiket! Du kan læse mere om de forskellige muligheder for at oprette og udskrive etiketter på de følgende sider Funktioner og muligheder De følgende afsnit beskriver de enkelte funktioner i detaljer Bliv fortrolig med placeringen af funktionstasterne på din etiketteringsmaskine Se Figur 1 Tænd-sluk A-knappen bruges til at tænde og slukke for etiketteringsmaskinen Hvis der ikke trykkes på nogen taster inden for to minutter, slukkes etiketteringsmaskinen automatisk Den etiket, du sidst har oprettet, er blevet gemt i hukommelsen og vil blive vist i displayet, når du igen tænder for etiketteringsmaskinen De forskellige indstillinger vil ligeledes blive gemt 37

5 LCD-display Etiketteringsmaskines LCD display viser en linie med op til 16 karakterer men der kan indtastes helt op til 99 karakterer inklusive mellemrum Du kan bladre igennem teksten på displayet (Se Figur 6) Det antal karakterer, der vises i displayet, er afhængigt af antallet af mellemrum Den hurtige brune ræv hopper over den Figur 6 Displayet viser også indikatorer for de funktioner, der er aktive Se Figur 7 Store bogstaver Font og størrelse Flere linier Fast længde BIG Justering Store bogstaver Understregning/ Ramme Figur 7 Typografi Blandede formater Antal kopier Rullefunktion Automatisk afskæring CAPS -tasten bruges til aktivere og deaktivere store bogstaver Når funktionen er aktiveret, vises CAPS-indikatoren nederst i displayet, og alle bogstaver, der indtastes, vil være store Fabriksindstillingen for CAPS-tasten er ON Når funktionen ikke er aktiveret, vil alle bogstaver, der indtastes, være små Shift Når Shift -tasten bruges i kombination med en alfabetisk tast, skiftes mellem store og små bogstaver Når Shift -tasten bruges i kombination med numeriske taster eller funktionstaster, vælges den anden funktion, som er angivet på tasten Når Clear du for eksempel trykker, slettes karakteren til venstre for markøren; men når du trykker Clear Shift + samtidig, slettes hele etiketteksten og formateringen, og displayet er klar til indtastning af en ny etiket Space Bar (Mellemrumstast) V -tasten bruges til at indsætte et eller flere mellemrum i teksten Backspace Clear -tasten sletter den karakter, der står til venstre for markøren Når du trykker på Shift + slettes etikettekst og formatering Annuller Cancel -tasten bruges til at forlade en menu uden at foretage et valg, eller til at annullere en handling Navigationstaster Med C -tasterne kan du revidere og redigere dine etiketter, og navigere gennem menuerne Brug venstre og højre piletast til at flytte markøren gennem etiketteksten eller flytte gennem felter Brug op- og nedpilene til at øge eller formindske indstillingerne og til at vælge i menuen, og tryk derefter for at bekræfte valget Clear 36

6 Tilslutning til computer Din etiketteringsmaskine kan bruges som en selvstændig printer eller til udskrivning af etiketter fra din computer ved hjælp af Label Software Etiketteringsmaskinen forbindes til computeren via den USB-port, der sidder øverst på maskinen Se Figur 8 Figur 8 Se LabelMANAGER 450 Quick Start Card for installationsvejledning, og Label Software User Guide for information om design og udskrivning Formatering af etiketter Etiketteringsmaskinen har en række formateringsfunktioner til brug ved udformning af etiketter Etiketteringsmaskine husker de valg, du senest har foretaget, så hver gang du går ind i en af de menuer, der er beskrevet i dette afsnit, vil markøren være placeret på den mulighed, du valgte sidste gang Ændring af fonten Du kan vælge mellem syv forskellige fonte til dine etiketter: Arial Narrow Arial Normal Arial Wide BIG Times New Roman Den font, du vælger, vil gælde for alle karakterer i teksten Sådan indstilles fonten 1 Tryk på -tasten 2 Vælg den ønskede font ved hjælp af piletasterne, og tryk på Ændring af typografi Du kan vælge mellem seks forskellige typografier: Normal Fed Kursiv Kontur Skygge 3D Gennemstreget Vertikal Spejlvendt Kursiv + fed Kursiv + kontur Kursiv + skygge Kursiv + 3D Der kan kun bruges én typografi ad gangen Typografierne kan anvendes i forbindelse med alle alfanumeriske karakterer og symboler Se Symboler og specialtegn på side 41 for yderligere informationer om symboler Sådan indstilles typografien 1 Tryk på -tasten 2 Vælg den ønskede typografi ved hjælp af piletasterne, og tryk derefter på 37

7 Indramning og baggrund Du kan fremhæve tekstelementer ved at tilføje ramme, understregning eller baggrund Du kan også bruge etikettekst, som er lagret i hukommelsen, som baggrundstekst på din etiket Du kan vælge enten understregning eller ramme ikke begge dele samtidig Den tilgængelige typografi vises i Figur 9 LabelMANAGER Figur 9 Understregning Rektangulær ramme Ramme med spidse ender Ramme med afrundede ender Krokodilleramme Papyrusramme 3D-ramme Baggrund af prikker Baggrund af træårer Baggrund af mursten Baggrund af tern Baggrund af parket Baggrund af ruder Baggrund af fletmønster Tekstbaggrund Baggrundsmønstre er ikke tilgængelige for 6 mm tape Sådan indstilles rammefunktionen 1 Tryk på -tasten 2 Vælg det ønskede format, og tryk derefter på Ved understregning af etiketter med flere linier, understreges alle linier enkeltvis, men ved indramning, indrammes alle linierne i én ramme For at vælge en tekstbaggrund 1 Tryk på -tasten 2 Vælg Text Background (Tekstbaggrund) og tryk derefter Den første hukommelsesplacering vises 3 Brug piletasterne for at vælge den lagrede tekst, du ønsker at bruge som baggrund, og tryk Etiketter med flere linier Antallet af linier, der kan udskrives på en etiket, afhænger af tapens bredde: Maksimalt fem linier på 3/4" (19 mm) og 1 (24 mm) etiketter Maksimalt tre linier på 3/8" (9 mm) og 1/2 (12mm) etiketter Maksimalt én linie på 1/4" (6 mm) etiketter Sådan oprettes etiketter med flere linier 1 Indtast teksten i første linie, og tryk på Enter Symbolet for ny linie er placeret i slutningen af displayets første linie, men det vil ikke blive udskrevet på etiketten 2 Indtast teksten til anden linie Displayet viser den linie, du er ved at indtaste teksten til Illustrationen nedenfor viser, at der indtastes tekst i etikettens anden linie Du kan bladre mellem linierne ved hjælp af piletasterne 36

8 Blandede formater Du kan anvende forskellig typografi til teksten på en etiket ved at dele etiketterne op i blokke med tekst eller sider Hver side er opdelt af et sideskift Antallet af linier, der kan indsættes på en side, afgøres af etiketbredden Du kan indsætte to sideskift pr etiket Justering, understregning, indramning og baggrundsmønstre kan ikke blandes på en etiket Typografierne er fælles for hele etiketten Sådan indsættes sideskift 1 Indtast og formater teksten til den første side Preview 2 Tryk på Insert 3 Vælg Insert Format Brk (Indsæt formatskift), og tryk på 4 Indtast derefter teksten, og indstil formateringen for næste afsnit i teksten Tabulatorstop Du kan indsætte tabulatorstop i teksten for at justere etiketter med flere linier Tabulatorstoppene er venstrestillede og har et fabriksindstillet interval på 2,0 (50 mm) Ændring af interval for tabulatorstop 1 Tryk på 2 Vælg Set Tab Length (Indstil tabulatorlængde), og tryk på 3 Forøg eller reducer intervallet ved hjælp af piletasterne, og tryk derefter på Sådan indsættes tabulatorstop 1 Indtast etiketteksten 2 Tryk på -tasten og indtast derefter resten af teksten Symboler og specialtegn Du kan indsætte symboler og andre specielle tegn i teksten Tilføjelse af internationale tegn Etiketteringsmaskine understøtter det udvidede latinske tegnsæt ved hjælp af RACE-teknologi Disse karakterer vælges ved gentagne tryk på de alfanumeriske taster på samme måde som på mobiltelefoner Hvis du for eksempel har valgt fransk og trykker gentagne gange på bogstavet a, vises bogstaverne a à â æ og så videre i en cyklus Udvalget af karakterer og disses rækkefølge afhænger af hvilket sprog, du har valgt Valutasymboler Currency-tasten (Valutatasten) bruger også RACE til at bladre igennem en række valutasymboler: $ Rækkefølgen af symbolerne afhænger af, hvilket sprog du har valgt 37

9 Symboler og specielle tegn Etiketteringsmaskine understøtter en lang række symboler, som vist i Figur 10: Sådan indsættes symboler 1 Tryk på Symbols Nu vises den første række af symbolerne i displayet 2 Vælg det ønskede symbol ved hjælp af piletasterne Højre og venstre piletast bruges til at bladre vandret gennem rækken af symboler op- og nedpilene bruges til at bladre lodret gennem rækkerne med symboler Du kan også trykke på det bogstav, der markerer en given vandret række symboler, for at gå direkte til den pågældende række 3 Vælg det ønskede symbol, og tryk på for at indsætte symbolet i etiketteksten Tilføj dato og klokkeslæt Du kan tilføje dato og klokkeslæt på dine etiketter Ændring af datoformatet Du kan vælge mellem forskellige datoformater: 24/12/ /24/ /12/04 12/24/04 24 Dec 2004 Dec 24, 2004 (USfabriksindstilling) 24 Dec 04 (EU Dec 24, 04 fabriksindstilling) 24 December 2004 December 24, December 2004 December 24, 04 For at ændre datoformatet 1 Tryk, vælg Set Date, (Indstil dato), og tryk 2 Vælg datoformat ved hjælp af piletasterne, og tryk på Displayet viser den aktuelt indstillede dato Figur 10 3 Brug piletasterne for at ændre hver del af datoen (måned, dag, år) og tryk efter hver del 36

10 Tilføj dato på din etiket Datoen kan tilføjes som fast tekst (datoen forbliver den samme) eller som variabel tekst, som automatisk opdateres med den aktuelle dato, når etiketten udskrives Sådan indstilles datoen Preview 1 Tryk på Insert 2 Vælg Insert Date (Indsæt dato), og tryk på 3 Vælg FIXED DATE (FAST DATO) eller AUTOM UPDATED (AUTOM OPDATERET) og tryk Når Autom opdateret er valgt, indsættes et ikon for datoen på din etiket Når Fast dato er valgt, indsættes den aktuelle dato på din etiket i det angivne format Ændring af tidsformatet Du kan vælge at vise klokkeslættet i 12-timers format eller 24-timers format Sådan indstilles tidsformatet 1 Tryk, vælg Set Time, (Indstil tid), og tryk 2 Vælg tidsformatet ved hjælp af piletasterne (24 timers-/12 timers indstilling) og tryk Displayet viser det fabriksindstillede klokkeslæt 3 Brug piletasterne for at ændre de enkelte dele af klokkeslættet (timer og minutter) og tryk efter hver del Tilføj klokkeslættet på din etiket Klokkeslættet kan tilføjes som fast tekst (det aktuelle tidspunkt) eller som variabel tekst, som automatisk opdateres med den aktuelle dato, når etiketten printes Sådan indstilles klokkeslættet Preview 1 Tryk på Insert 2 Vælg Insert Time (Indsæt klokkeslæt), og tryk på 3 Vælg Fixed Time (Fast tid) eller Autom Updated (Autom opdateret) og tryk Når Autom opdateret er valgt, indsættes et ikon for klokkeslættet på din etiket Når Fast klokkeslæt er valgt, indsættes den aktuelle dato på din etiket i det angivne format Udskrivningsmuligheder Du kan udskrive flere kopier af en etiket på samme tid, udskrive etiketter med fast længde, redigere etikettekst og typografi, samt justere udskrivningskontrasten Udskrivning af flere kopier Der kan udskrives op til 16 kopier ad gangen af samme etiket Når der udskrives flere kopier, bliver der printet en stiplet afklipningsafmærkning mellem etiketterne Sådan udskrives flere kopier 1 Tryk og vælg derefter Indstil # kopier 2 Tryk på pil op for at øge antallet af kopier til udskrivning 3 Tryk på pil ned for at gøre antallet af kopier til udskrivning mindre end 16 4 Tryk på 1,2n 5 Tryk på for at udskrive Der kan forekomme en kort pause i udskrivningen mellem hver etiket ved mere komplekse formater Efter udskrivningen går indstillingen tilbage til fabriksindstillingen (1 kopi) 37

11 Fortløbende etiketter Etiketter kan udskrives med fortløbende nummerering med et ciffers interval Antallet af fortløbende etiketter afhænger af det antal kopier, du har valgt at udskrive Det er kun de sidste tal, der kommer efter et givent bogstav, mellemrum eller tegnsætning, der vil blive serienummereret For eksempel vil abc123 blive udskrevet i serienumre som abc123, abc124, abc125, og vil blive udskrevet i serienumre som , , Sådan udskrives serienummererede etiketter 1 Indtast etiketteksten 2 Tryk og vælg derefter Set # Copies (Indstil kopier) 3 Tryk pil op for at øge antallet af kopier til udskrivning, og tryk derefter 1,2n 4 Tryk på Shift + Etiketterne udskrives automatisk med et ciffers interval Udskrivning af etiket med fast længde Etikettens længde bestemmes normalt af tekstens længde Det er dog muligt at oprette etiketter med fast længde, uafhængigt af tekstens længde Etikettens længde kan specificeres mellem 0,1 (2 mm) interval mellem 1,5 (40 mm) og 15,0 (400 mm) Fabriksindstillingen for etiketter med fast længde er 4 (100 mm) Alle ændringer af længdeindstillinger bliver bibeholdt til næste gang, de ændres Sådan indstilles etiketlængden 1 Tryk på Shift + 2 Tryk pil op for at vælge Fixed Length On (Fast længde Til)og tryk derefter 3 Indstil længden ved hjælp af piletasterne 4 Tryk på Når du har udskrevet etiketten, skal indstillingen til valg af etiketter med fast længde sættes på OFF (FRA); ellers vil alle dine efterfølgende etiketter blive udskrevet med denne faste længde Tilføj stregkoder på etiketter Etiketteringsmaskinen kan udskrive stregkoder i seks standardformater: UPC A, UPC E, EAN8, EAN13, CODE-39, og CODE-128 Du kan udskrive en stregkode på 19 mm (3/4 ) og 24 mm (1 ) etikettape; og du kan kun udskrive en enkelt stregkode pr etiket Stregkoden bliver udskrevet horisontalt med tekst i lille font nedenunder Teksten kan indtastes både før og efter stregkoden Det er også muligt at udskrive tekst både over og under stregkoden ved at oprette en etiket med to linier Se Etiketter med flere linier på side 40 Følgende fire standardstregkoder kræver et fastlagt antal karakterer: EAN-8, EAN-13, UPC-A og UPC-E Der kan indtastes forskellige antal karakterer ved stregkoderne KODE-39 og KODE- 128 Indstilling af stregkodetype 1 Tryk på 2 Vælg Set Barcode (Indstil stregkode), og tryk på 3 Vælg stregkodetype ved hjælp af piletasterne, og tryk på Der vises nu et eller flere spørgsmålstegn mellem symbolerne for stregkoder ( )???????0 For visse stregkoder vises der også 0 længst til højre Det er et kontroltal, som vil blive erstattet af et andet tal, når der indtastes stregkodedata 4 Erstat spørgsmålstegnene med data for stregkoden, og tryk på, når dette er gjort 36

12 Når du vælger en stregkodetype, fastholdes denne indstilling indtil du vælger en anden stregkode Sådan indsættes stregkoder 1 Indtast den tekst, der skal stå inden stregkoden på etiketten (Valgfrit) Preview 2 Tryk på Insert 3 Vælg Insert Barcode (Indsæt stregkode), og tryk på 4 Indtast den tekst, der skal stå efter stregkoden på etiketten (valgfrit) 1,2n 5 Tryk på Se udskrift Du kan se teksten og formateringen af etiketten, inden du udskriver Etiketter med flere linier vises med en linie ad gangen Sådan ses etiketter inden udskrivning Preview 1 Tryk på Shift + Insert 2 Vælg Text (Tekst) eller Format, og tryk derefter Hvis du vælger Text (Tekst), vises den indtastede tekst løbende i displayet Hvis du vælger Format, vises et hurtigt overblik over formateringen Justering af tekst Når du udskriver etiketter med fast længde, kan du vælge at venstrejustere, højrejustere eller centrere teksten på etiketten Ved udskrivning af etiketter med flere linier bliver alle linier justeret i henhold til indstillingen Sådan justeres tekster 1 Tryk på Shift + 2 Vælg den ønskede justering, og tryk på Justeringsindstillingen forbliver aktiv indtil du nulstiller justeringen Ændring af afskæringsfunktionen Du kan vælge at få hver etiket skåret automatisk af efter udskrivningen, eller du kan skære etiketterne af manuelt ved hjælp af -tasten Fabriksindstillingen er automatisk afskæring Når du vælger manuel afskæring og udskriver flere kopier eller fortløbende etiketter, udskrives en stiplet afskæringsafmærkning mellem hver etiket For at ændre skærefunktionen 1 Tryk på 2 Vælg Set Auto Cut (Indstil automatisk afskæring), og tryk på 3 Vælg On (Til) eller Off (Fra), og tryk derefter Denne indstilling bevares indtil du ændrer den Udskrivningskontrast Udskrivningskontrasten kan justeres, så udskriftens kvalitet optimeres Sådan indstilles kontrasten 1 Tryk på 2 Vælg Set Contrast (Indstil kontrast), og tryk på 3 Vælg en kontrastindstilling, og tryk på Hukommelse Etiketteringsmaskinen har en stor hukommelse til lagring af tekster og formateringer, og maskinen lagrer automatisk de seneste 15 udskrevne etiketter gør det muligt at lagre de 10 tekster, du oftest anvender, og gør det muligt at navngive og lagre de 10 mest anvendte etiketformater 37

13 Sådan gemmes etikettekster Etiketteringsmaskinen gemmer automatisk de 15 senest udskrevne tekster i et tekstlager Derudover kan du gemme 10 specifikke tekster, som du oftest anvender Sådan gemmes aktuel etikettekst 1 Tryk på Memory 2 Vælg Save (Gem) og tryk derefter 3 Brug piletasterne til at vælge Label (Etiket) og tryk derefter Ti felter, der angiver hukommelsesplacering, vises Felter, der er fyldt, angiver lagret etikettekst Du kan gemme tekster på en hvilken som helst af placeringerne, men vær opmærksom på, at hvis du vælger en placering, der allerede er i brug, vil den eksisterende tekst blive overskrevet 4 Vælg hukommelsesplacering, og tryk på Nu er teksten gemt, og displayet vender automatisk tilbage til den aktuelle etikettekst Lagring af formater Du kan også gemme 10 specifikke etiketformater, som du oftest anvender Denne funktion gemmer udelukkende formateringen ikke selve teksten Sådan gemmes aktuelt etiketformat 1 Tryk på Memory 2 Vælg Save (Gem) og derefter Format En liste med ti felter, der angiver hukommelsesplacering, vises Felter, der indeholder formater, viser et navn i feltet Du kan gemme tekster på hvilken som helst af placeringerne, men hvis du vælger en placering, der allerede er i brug, vil den eksisterende tekst blive overskrevet 3 Vælg en placering, og tryk på Nu vises ordet Name? (Navn?) i feltet 4 Indtast et navn for formatet, og tryk på Din tekst er gemt, og displayet vender automatisk tilbage til den aktuelle etikettekst Hentning af gemte etiketter og formater Det er nemt at hente de tekster og formater, der er gemt i hukommelsen Sådan hentes tekster og formater fra hukommelsen 1 Tryk på Memory 2 Vælg Recall (Hent) og derefter Label (Etiket), Format, eller Last Printed (Sidst udskrevet) Nu vises en liste over hukommelsesplacering på samme måde som ved lagring af tekster eller formater 3 Vælg den tekst eller det format, du ønsker at hente frem, og tryk på Rengøring og vedligeholdelse af din LabelMANAGER Din etiketteringsmaskine er udviklet til at fungere problemfrit i lang tid og kræver kun meget lidt vedligeholdelse Rengør din etiketteringsmaskine regelmæssigt, så den fungerer korrekt Rens knivbladet, hver gang du skifter etiketkassette Sådan renses knivbladet 1 Tryk på A for at afbryde strømmen 2 Tryk på A og på samme tid Meddelelsen, Cut Test (Test af knivblad), vises på displayet 3 Tryk og hold Shift + -tasterne nede Knivbladet flytter sig i små ryk 4 Når begge sider af knivbladet kan nås slippes tasterne 36

14 5 Rens begge sider af knivbladet med en vattot fugtet med sprit 6 Efter rengøring af knivbladet, tryk på for at vende tilbage til udgangspositionen Denne fremgangsmåde kan også anvendes i tilfælde af, at knivbladet sætter sig fast i fremrykket position Sådan renses printhovedet Printhovedet renses ved hjælp af det rengøringsudstyr, der er placeret bag dækslet til etiketrummet Se Figur 11 Figur 11 37

15 Fejlfinding Læs følgende løsningsmuligheder, hvis du støder på et problem ved brug af din etiketteringsmaskine Problem/fejlmeddelelse Displayet er ikke aktivt Dårlig udskriftskvalitet Knivbladet fungerer ikke korrekt Udskriver For mange tegn Det maksimale antal karakterer i bufferen er overskredet For mange linier Det maksimale antal linier er overskredet Isæt tapekassette Tapekassette mangler Lavt batteriniveau Batterierne er ved at løbe tør for strøm Tapen har sat sig fast Motoren er stoppet, fordi tapen har sat sig fast Indstil Der er valgt udskrivning af etiketter med fast længde, og den fastlagte længde er for kort i forhold til etiketteksten Løsningsforslag Kontroller, at etiketteringsmaskine er tændt Udskift eller oplad batterierne Udskift eller oplad batterierne eller tilslut ACadapteren Kontroller, at etiketkassetten er sat korrekt i etiketteringsmaskinen Rens printhovedet Udskift etiketkassetten Rens knivbladet Se Rengøring og vedligeholdelse Det er ikke nødvendigt at gøre noget Meddelelsen forsvinder automatisk, når udskrivningen er afsluttet Slet dele af eller hele teksten Vælg et andet format Isæt en ny tapekassette Udskift batterierne eller tilslut AC-adapteren Fjern tapen, og udskift etiketkassetten Rens knivbladet Når denne fejlmeddelelse er vist, vises der en værdi for fast længde, som svarer til den minimumslængde der er nødvendig i forhold til tekstens længde Du har nu to muligheder: Juster indstillingen for den faste længde, eller vælg en smallere font Hvis ovenstående ikke løser problemet, er du velkommen til at kontakte kundeservice i dit land Se Kontakt kundeservice på indersiden af det bagerste dæksel for at finde kontaktnummeret for dit land 36

16 Feedback til brugervejledningen Vi arbejder løbende på at forbedre kvaliteten af vores brugervejledninger, og vil meget gerne have din feedback i den forbindelse Du må meget gerne sende dine kommentarer og forbedringsforslag til os Inkluder venligst følgende informationer i din feedback: Produktnavn, brugervejledningsudgave og sidehenvisning En kort beskrivelse af emnet (fx uklare eller unøjagtige instruktioner eller bør uddybes) Du er også velkommen til at sende os forslag til andre emner, som du gerne vil have inkluderet i brugervejledningerne Send din til: Vær venligst opmærksom på, at denne adresse kun er beregnet til feedback om brugervejledninger Hvis du har spørgsmål af teknisk art, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med EMC-direktivet og direktivet for lavspænding Produktet er endvidere udviklet i henhold til følgende internationale standarder: US FCC Klasse B kompatibilitet Sikkerhedsgodkendelse UL, CUL, TUV, CE, T-Mark, SAA, BABT, C-Tick EMC - EMI kompatibilitet EN 55022; EN (+ tilføjelser) Esselte er en ISO certificeret virksomhed Plastkomponenterne i denne etiketteringsmaskine er mærket med henblik på at sætte brugeren i stand til at bortskaffe komponenterne på en miljøvenlig måde 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

Electronic Labelmaker. Elektronisk Märkmaskin. Elektronisk Tekstmaskin. Elektronisk Etiketmaskine. Elektroninen Tarrakirjoitin

Electronic Labelmaker. Elektronisk Märkmaskin. Elektronisk Tekstmaskin. Elektronisk Etiketmaskine. Elektroninen Tarrakirjoitin LM150 NEUdef.qxd 03-10-2003 16:18 Pagina 1 150 Electronic Labelmaker User Guide Elektronisk Märkmaskin Bruksanvisning Elektronisk Tekstmaskin Brukerveiledning Elektronisk Etiketmaskine Brugermanual Elektroninen

Læs mere

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL BRUGSANVISNING Læs denne Brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne Brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. INDLEDNING KOM

Læs mere

Overensstemmelseserklæring (Kun Europa)

Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. -, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, -, Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. 7500/7600 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. www.brother.com Version E DAN Overensstemmelseserklæring

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

Lightwriter SL40. Brugsanvisning SL40. dedicated to communication

Lightwriter SL40. Brugsanvisning SL40. dedicated to communication Lightwriter SL40 Brugsanvisning SL40 dedicated to communication Lightwriter SL40 User Guide For Software v1.0 This is a User Guide for Lightwriter SL40. For updates or additions, see our website at http://www.toby-churchill.com

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Pris: 149 kr. ex. moms. Version 7.0. InternetService A/S. Side 1 af 63

Pris: 149 kr. ex. moms. Version 7.0. InternetService A/S. Side 1 af 63 Version 7.0 InternetService A/S Pris: 149 kr. ex. moms Side 1 af 63 InternetService A/S // Jernbanegade 23 B // Postboks 621 // DK 4000 Roskilde // T: 7027 8910 // F: 7027 8911 // CVR: 2522 2369 Indeks

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

Brugervejledning til DYMO Label Software. Version 7.6

Brugervejledning til DYMO Label Software. Version 7.6 Brugervejledning til DYMO Label Software Version 7.6 Ophavsret 2004-2006 DYMO. Alle rettigheder forbeholdes. Version 7.6 Revideret 07/06. Ingen del af dette dokument eller denne software må gengives eller

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

Contents. Contents... i INTRODUKTION... 1

Contents. Contents... i INTRODUKTION... 1 www.brother.com Contents Contents... i INTRODUKTION... 1 CONTENTS Generelle forholdsregler...1 QL-500/550... 1 DK Roll (DK udstanset labels og DK kontinuerlig tape)... 2 Cd-rom & software...3 AC strømledning...3

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software.

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale- software. Brugsanvisning Brother laserprinter HL-1110 HL-111 Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software. Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

Brugervejledning til Betalingsterminaler fra

Brugervejledning til Betalingsterminaler fra Brugervejledning til Betalingsterminaler fra Countertop ict220eg Mobile iwl220g Countertop Dual Dokument version 2015-08-24. SW version 20.18 Varenummer: R336-0155 Tillykke med din nye betalingsterminal!

Læs mere

DYMO Label Software Brugervejledning

DYMO Label Software Brugervejledning DYMO Label Software Brugervejledning DYMO Corporation 44 Commerce Road Stamford, CT 06902-4561 USA Telefon: 001 203 355-9000 Fax: 001 203 355-9090 Oplysninger om udstyr Beskrivelse: Printer med direkte

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport.

Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport. Be inspired U15 Velkommen I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport Højre valgtast Udfør de funktioner, der vises i prompten Højttaler

Læs mere

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Brugervejledning Indhold Velkommen... 9 Lær din telefon at kende... 10 Pakke... 10 Oversigt... 11 Før du bruger din telefon... 12 Første gang du tænder telefonen... 13 Tænde og slukke telefonen...

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere