Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl"

Transkript

1 DA Betjeningsvejledning SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl MultiControl 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Dokumentets formål Håndtering af dette dokument Anvendelse af symboler og fremhævelser Garanti og ansvar 7 2 Sikkerhed Anvendelsesformål Sikkerhedsanvisninger 7 3 Oversigt Betjeningselement og menustruktur Symboler Knapper og betjening Tilbage-funktion Statusindikator Visning i passiv tilstand 12 4 Betjening og indstilling Startskærm efter tilkobling Luftvarmere Indstilling af opvarmning 14 2

3 4.3.1 Start af varmeren med hurtigstartknappen Start af varmeren via menuen Opvarmning Indstilling af temperaturen under drift Indstilling af varmeprogrammet under drift Ændring af den resterende driftstid under drift Stop af opvarmning Indstilling af ventilation Start af ventilation med hurtigstartknappen Start af ventilatoren via menuen Ventilation Ændring af den resterende driftstid under drift Indstilling af ventilatortrinnet under drift Stop af ventilation Programmering af timere Oprettelse og aktivering af timere Deaktivering, redigering og sletning af programmeret timer Vandvarmere Indstilling af opvarmning Start af varmeren med hurtigstartknappen Start af varmeren via menuen Opvarmning Ændring af den resterende driftstid under drift Stop af opvarmning Indstilling af ventilation Start af ventilation med hurtigstartknappen 30 3

4 4.8.2 Start af ventilatoren via menuen Ventilation Ændring af den resterende driftstid under drift Stop af ventilation Programmering af timere Oprettelse og aktivering af timere Deaktivering, redigering og sletning af programmeret timer Sletning af alle programmerede timere Generelle indstillinger Indstilling af hurtig start på luftvarmere Indstilling af opvarmning Indstilling af ventilation Indstilling af hurtig start på vandvarmere Indstilling af opvarmning Indstilling af ventilation Indstilling af ugedag Indstilling af klokkeslæt Indstilling af sprog Indstilling af temperaturenhed Indstilling af lysstyrke Indstilling af displayets timeout Indstilling af dag-/natbelysning Visning af systeminformationer Visning af gemte fejlmeddelelser 51 4

5 4.22 Reset (nulstilling) 52 5 Rengøring 53 6 Fejlmeddelelse Fejlkoder 54 7 Bortskaffelse 55 8 Kundeservice og kundecenter 55 9 Tekniske data 55 5

6 1 Indledning 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til apparatet og indeholder informationer om sikker brug af apparatet. Betjeningsvejledningen forklarer alle varmerens funktioner. Om funktionerne er tilgængelige afhænger af den installerede varmer og det indbyggede ekstraudstyr. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice og/eller kundecenter (se kapitlet "Kundeservice og kundecenter"). 1.2 Håndtering af dette dokument XXDenne betjeningsvejledning og betjeningsvejledningen til varmeren skal læses, før varmeren tages i brug. XX XX XX Denne betjeningsvejledning skal gives videre til den nye ejer eller bruger ved salg eller overdragelse af apparatet. Apparatet må kun monteres af fagpersonale. Der må kun anvendes originale dele fra Webasto. 1.3 Anvendelse af symboler og fremhævelser Fremhævelse 33 Forklaring X X Handlingsanvisning Styreelement ADVARSEL Faretype og farekilde Konsekvens: Misligholdelse medfører alvorlige personskader eller død XXForanstaltning til beskyttelse mod farer Forudsætning for følgende handlingsanvisning Bemærk Betegnelse af styreelementer 6

7 1.4 Garanti og ansvar Webasto fraskriver sig ethvert ansvar for mangler og skader, som skyldes, at monterings- og betjeningsvejledningen og de heri indeholdte anvisninger ikke er fulgt. Denne ansvarsfraskrivelse gælder især i tilfælde af: Forkert anvendelse Reparationer ikke udført af et Webasto serviceværksted Anvendelse af uoriginale dele Ombygning af apparatet uden tilladelse fra Webasto 2 Sikkerhed 2.1 Anvendelsesformål Det indbyggede betjeningselement anvendes til at betjene varmeren. 2.2 Sikkerhedsanvisninger Eksplosionsfare i omgivelser med brændbare dampe, brændbart støv og farligt gods (f.eks. tankstationer, tankanlæg, brændstof-, kul-, træ- eller kornlagre) XX Tænd ikke for varmeren, og brug ikke varmeren. Risiko for forgiftning og kvælning i lukkede rum på grund af udstødningsgas XXTænd ikke for varmeren, og brug ikke varmeren. Brandfare på grund af brændbare materialer eller væsker i varmluftstrømmen XXHold varmluftstrømmen fri. Risiko for personskader på grund af defekt apparat XXBrug ikke den defekte varmer. XXKontakt et Webasto serviceværksted. 7

8 3 Oversigt 3.1 Betjeningselement og menustruktur Opvarmning 1 Menupunktets navn 2 Menusymbol 3 Aktiveret starttidspunkt 4 Klokkeslæt 5 Hurtigstartknap med statusindikator 6 Betjeningsknap I hovedmenuen er følgende funktionsindstillinger tilgængelige:, Opvarmning, Ventilation og. 3.2 Symboler Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse Menuen Menuen Ventilation Menuen Opvarmning Menuen 8

9 Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse Varmeprogrammet Normal Varmeprogrammet Eco Varmeprogrammet Boost Ventilatortrin (trin 1-4) Tilføj timer Aktiver timer Deaktiver timer Slet timer Slet alle timere aktiv Hurtig start Ugedag Tid Sprog Temperaturenhed Dag/Nat Systeminformation Fejlmeddelelse Reset Service opsøg værksted Venstre OBS! Tilbage Højre 12-timers visning OK Underspænding ADR 9

10 3.3 Knapper og betjening Knap Betjening og funktion Hurtigstartknap med statusindikator (belysning). Betjeningsknap (dreje-/trykknap) til valg og bekræftelse af den valgte funktion Tilbage-funktion Du kan altid forlade den valgte menu og gå et menuniveau tilbage med "Tilbage"-funktionen. Tilbage 3.4 Statusindikator Varmerens status vises med belysningen i hurtigstartknappen. Status LED-belysning Opvarmning GRØN Konstant Ventilation BLÅ Konstant Varmer slukket betjeningselement aktiveret HVID Konstant Fejl ingen opvarmning RØD Blinkende Opvarmning forprogrammeret betjeningselement i hviletilstand* Ventilation forprogrammeret betjeningselement i hviletilstand* GRØN BLÅ Blinkende Blinkende * Hvis brugeren ikke anvender betjeningselementet i 60 sekunder, og varmeren er slukket, skifter betjeningselementet til hviletilstand (display og LED slukker). 10

11 3.5 Visning i passiv tilstand Aktiveres varmeren af et andet Webasto betjeningselement (f.eks. fjernbetjening), vågner MultiControl/SmartControl fra hviletilstanden, og displayet viser den driftstilstand (opvarmning, ventilation), der er valgt med det andet betjeningselement. Visningen afhænger af den tilsluttede varmer. Display Driftstilstand Opvarmning Den passive tilstand kan deaktiveres ved at trykke på hurtigstartknappen. Varmeren slukkes. Ventilation Den passive tilstand kan deaktiveres ved at trykke på hurtigstartknappen. Varmeren slukkes. Opvarmning eller ventilation Alt efter hvilken varmer der er tilsluttet, er det også muligt, at begge symboler for henholdsvis opvarmning og ventilation vises. 11

12 4 Betjening og indstilling ADVARSEL Eksplosionsfare på grund af damp, støv og farligt gods Svære forbrændinger XXSluk for varmeren på tankstationer og ved tankanlæg og i nærheden af brændstof-, kul-, træ- eller kornlagre ADVARSEL Indånding af giftige gasser i lukkede rum Forgiftning og kvælning XXBrug aldrig varmeren, heller ikke med programmeret opvarmningsstart, i lukkede rum som f.eks. garager eller værksteder uden udsugning af udstødningsgas. Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem for at lære alle Webasto varmerens komfortfunktioner at kende. Har du spørgsmål til montering eller drift af varmeren, bedes du kontakte din forhandler eller det værksted, der har monteret varmeren. Her kan du få pålidelig og kompetent rådgivning. Du er også velkommen til at kontakte en af vores filialer. Kontaktadresserne findes i kapitlet "Kundeservice og kundecenter". Opbevar denne betjeningsvejledning omhyggeligt. Vi ønsker god tur! 12

13 4.1 Startskærm efter tilkobling Følgende informationer om den tilsluttede varmer og det tilsluttede betjeningselement vises på startskærmen: Navn på tilsluttet betjeningselement Navn på tilsluttet varmer Softwareversion på tilsluttet betjeningselement Hardwareversion på tilsluttet betjeningselement MultiControl ThermoPro 50 Eco SW: HW: 1.1 Efter 1,5 sekunder fremkommer hovedmenuen. 4.2 Luftvarmere 4.3 Indstilling af opvarmning Der kan vælges mellem tre varmeprogrammer*: Eco Normal Boost (energispareprogram) (komfortopvarmning) (hurtig opvarmning) De tre programmer adskiller sig fra hinanden med hensyn til energiforbrug og den tid, det tager at opnå den indstillede temperatur. Varmeprogrammet Eco bruger mindst energi, men er længst om at opnå den indstillede temperatur. * Afhænger af den installerede varmer Start af varmeren med hurtigstartknappen Funktionen "Hurtig start" gør det muligt at starte opvarmning eller ventilation med et enkelt tryk. I driftstilstanden "Opvarmning" kan du indstille varmeprogrammet, temperaturen og driftstiden. Vejledning og beskrivelse af indstillingerne findes i kapitlet "Indstilling af hurtig start". 13

14 Denne funktion er standardindstillet ved levering. 33Hurtigstartknappen er programmeret til opvarmning. XXTryk på hurtigstartknappen. Opvarmning startes. Displayet viser symbolet for opvarmning og den indstillede opvarmningstemperatur. Hurtigstartknappen lyser grønt Start af varmeren via menuen Opvarmning 33I hovedmenuen er symbolet for "Opvarmning" valgt. Opvarmning XXTryk på betjeningsknappen. Displayet viser varmeprogrammet. Er der kun et varmeprogram, vises dette menupunkt ikke. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede varmeprogram. Opvarmning Normal Opvarmning Displayet viser opvarmningstemperaturen. Opvarmning Temperatur 14

15 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede temperatur. Opvarmning Temperatur Opvarmning startes. Displayet viser symbolet for opvarmning og den valgte opvarmningstemperatur. Hurtigstartknappen lyser grønt Indstilling af temperaturen under drift 33Varmeren kører i opvarmningsfunktion. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede temperatur. XXTryk på betjeningsknappen inden for 5 sekunder for at bekræfte valget Indstilling af varmeprogrammet under drift 33Varmeren kører i opvarmningsfunktion. XXTryk på betjeningsknappen for at skifte fra temperaturindstilling til indstilling af varmeprogram. X X Drej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede varmeprogram*. 15

16 XXTryk på betjeningsknappen inden for 5 sekunder for at bekræfte valget. * Afhænger af den installerede varmer Ændring af den resterende driftstid under drift 33 Varmeren kører i opvarmningsfunktion. XXTryk på betjeningsknappen for at skifte fra temperaturindstilling til indstilling af varmeprogram. XXTryk på betjeningsknappen for at skifte fra indstilling af varmeprogram til indstilling af resterende driftstid. XXDrej på betjeningsknappen for at ændre den resterende driftstid. Den resterende driftstid kan reduceres ved at dreje betjeningsknappen mod uret. Ønsker du en længere driftstid, skal driftstiden indstilles på ny. X X Tryk på betjeningsknappen inden for 5 sekunder for at bekræfte valget. 16

17 4.3.6 Stop af opvarmning 33Varmeren kører i opvarmningsfunktion. XXTryk på hurtigstartknappen. Displayet viser hovedmenuen. Belysningen i hurtigstartknappen skifter fra grøn til hvid. Opvarmning 4.4 Indstilling af ventilation Ventilationsfunktionen aktiverer kun ventilatoren, opvarmningsfunktionen er slukket. Det muliggør afkøling af kabinen ved at tilføre frisk luft udefra. Der kan vælges mellem tre ventilatortrin. De adskiller sig fra hinanden med hensyn til luftstrømmens styrke, og hvor hurtigt luftudvekslingen skal ske. Ventilatortrin 1 Ventilatortrin 2 Ventilatortrin 3 Ventilatortrin 4 17

18 4.4.1 Start af ventilation med hurtigstartknappen Funktionen "Hurtig start" gør det muligt at starte opvarmning eller ventilation med et enkelt tryk. I driftstilstanden "Ventilation" kan du indstille ventilatortrinnet og driftstiden. Vejledning og beskrivelse af indstillingerne findes i kapitlet "Indstilling af hurtigstart". 33Hurtigstartknappen er programmeret til ventilation. XXTryk på hurtigstartknappen. Ventilation startes. Displayet viser ventilatortrinnet og driftstiden. Hurtigstartknappen lyser blåt Start af ventilatoren via menuen Ventilation 33I hovedmenuen er symbolet for "Ventilation" valgt. Ventilation XXTryk på betjeningsknappen. Displayet viser det indstillede ventilatortrin. Ventilation Trin 2 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede ventilatortrin. Driftstiden blinker i displayet. Ventilation Trin 4 18

19 XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for driftstiden. Ved at dreje betjeningsknappen med uret kan du vælge og aktivere den maksimale driftstid. Ventilation Varighed XXDrej på betjeningsknappen for at vælge driftstiden "minutter". Ventilation Varighed Ventilation startes. Displayet viser ventilatortrinnet og den valgte driftstid. Hurtigstartknappen lyser blåt Ændring af den resterende driftstid under drift 33Varmeren kører i ventilationsfunktion. XXDrej på betjeningsknappen for at ændre den resterende driftstid. Den resterende driftstid kan reduceres ved at dreje betjeningsknappen mod uret. Ønsker du en længere driftstid, skal driftstiden indstilles på ny. 19

20 XXTryk på betjeningsknappen inden for 5 sekunder for at bekræfte valget Indstilling af ventilatortrinnet under drift 33Varmeren kører i ventilationsfunktion. XXTryk på betjeningsknappen for at skifte fra indstilling af resterende driftstid til indstilling af ventilatortrin. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge ventilatortrin. XXTryk på betjeningsknappen inden for 5 sekunder for at bekræfte valget Stop af ventilation 33Varmeren kører i ventilationsfunktion. XXTryk på hurtigstartknappen. Displayet viser hovedmenuen. Belysningen i hurtigstartknappen skifter fra blå til hvid. Ventilation 20

21 4.5 Programmering af timere Denne funktion er kun tilgængelig på betjeningselementet MultiControl. Der kan programmeres starttidspunkter op til 7 dage i forvejen. Varmeren starter automatisk på det programmerede tidspunkt. Der kan gemmes op til 3 starttidspunkter pr. dag og op til 21 starttidspunkter i alt. Antallet af tilgængelige timere kan variere alt efter, hvilken MultiControl-model der anvendes, og hvor den anvendes (f.eks. bil, lastbil, båd e.l.). Der kan højst være 21 aktive timere Oprettelse og aktivering af timere 33Klokkeslæt og aktuel ugedag er indstillet. 33Varmeren er slukket. 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. "Tilføj timer" vises i displayet (hvis der ikke er gemt nogen timer endnu). Tilføj timer XXTryk på betjeningsknappen for at tilføje en ny timer. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge "Ugedag". Dag 21

22 XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for starttiden. Starttid XXDrej på betjeningsknappen for at indstille minuttallet for starttiden. Starttid XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for stoptiden. XX Stoptid Tryk på betjeningsknappen for at bekræfte valget. XXDrej på betjeningsknappen for at indstille minuttallet for stoptiden. XX Stoptid Tryk på betjeningsknappen for at bekræfte valget. Alt efter den ønskede driftstilstand ("Opvarmning" eller "Ventilation") skal den ønskede temperatur (driftstilstanden "Opvarmning") eller det ønskede ventilatortrin (driftstilstanden "Ventilation") indstilles. 33Der skal indstilles en timer for driftstilstanden "Opvarmning". 22

23 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede varmeprogram. Valgmuligheder: Eco (energispareprogram), Normal (komfortopvarmning), Boost (hurtig opvarmning) Normal XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede temperatur. Temperaturområde: 5-35 o C, o F Temperatur Den programmerede timer gemmes og vises i displayet. XXTryk på betjeningsknappen for at aktivere den programmerede timer. "Aktiver" vises i displayet. Aktiver XXTryk på betjeningsknappen for at bekræfte aktiveringen. ne nummereres i den rækkefølge, som de programmeres i. Det aktiverede starttidspunkt vises med en hvid bjælke. I hovedmenuen vises et "T"-symbol. Hurtigstartknappen blinker grønt, hvis en timer for opvarmning er aktiv, men displayet er slukket. 23

24 33Der skal indstilles en timer for driftstilstanden "Ventilation". XXDrej på betjeningsknappen for at vælge driftstilstanden "Ventilation". XX Ventilation Tryk på betjeningsknappen for at bekræfte valget. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede ventilatortrin. Valgmuligheder: Ventilatortrin 1-4 Trin 2 Den programmerede timer gemmes og vises i displayet. XXTryk på betjeningsknappen for at bekræfte aktiveringen. "Aktiver" vises i displayet. Aktiver XXTryk på betjeningsknappen for at bekræfte aktiveringen. Det aktiverede starttidspunkt vises med en hvid bjælke. I hovedmenuen vises et "T"-symbol. Hurtigstartknappen blinker blåt, hvis en timer for ventilation er aktiv, men displayet er slukket. 24

25 4.5.2 Deaktivering, redigering og sletning af programmeret timer 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. De gemte timere vises i displayet. ne er sorteret kronologisk efter dag/tid. Den næste aktive timer vises først. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede timer. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge en af funktionerne (Aktiver, Deaktiver, Rediger, Slet). Deaktiver Sletning af alle programmerede timere 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. 25

26 XXTryk på betjeningsknappen. De gemte timere vises i displayet. XXDrej betjeningsknappen med uret, indtil symbolet for "Slet alt" vises i displayet. Slet Alt I displayet vises "OK". Slet Alt Alle programmerede timere er nu slettet. I displayet vises hovedmenuen. 4.6 Vandvarmere 4.7 Indstilling af opvarmning Start af varmeren med hurtigstartknappen Funktionen "Hurtig start" gør det muligt at starte opvarmning eller ventilation med et enkelt tryk. Driftstiden kan indstilles. Vejledning og beskrivelse af indstillingerne findes i kapitlet "Indstilling af hurtig start". 33Hurtigstartknappen er programmeret til opvarmning. 26

27 XXTryk på hurtigstartknappen. Opvarmning startes. Displayet viser symbolet for opvarmning og den indstillede resterende driftstid. Hurtigstartknappen lyser grønt Start af varmeren via menuen Opvarmning 33I hovedmenuen er symbolet for "Opvarmning" valgt. Opvarmning XXTryk på betjeningsknappen. Driftstiden blinker i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for driftstiden. Ved at dreje betjeningsknappen med uret kan du vælge og aktivere den maksimale driftstid. Opvarmning Varighed 27

28 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge driftstiden "minutter". Opvarmning Varighed Opvarmning startes. Displayet viser symbolet for opvarmning og den indstillede resterende driftstid. Hurtigstartknappen lyser grønt Ændring af den resterende driftstid under drift 33Varmeren kører i opvarmningsfunktion. Den resterende driftstid kan kun reduceres under drift. Efter 10 minutter kan der ikke foretages nogen ændring længere. Det er kun muligt at øge driftstiden ved at slukke og tænde for apparatet igen. XXDrej på betjeningsknappen for at ændre den resterende driftstid. Den resterende driftstid kan reduceres ved at dreje betjeningsknappen mod uret. XXTryk på betjeningsknappen inden for 5 sekunder for at bekræfte valget. 28

29 4.7.4 Stop af opvarmning 33Varmeapparatet kører i opvarmningsfunktion. XXTryk på hurtigstartknappen. Displayet viser hovedmenuen. Belysningen i hurtigstartknappen skifter fra grøn til hvid. Opvarmning 4.8 Indstilling af ventilation Start af ventilation med hurtigstartknappen Funktionen "Hurtig start" gør det muligt at starte opvarmning eller ventilation med et enkelt tryk. Driftstiden kan indstilles. Vejledning og beskrivelse af indstillingerne findes i kapitlet "Indstilling af hurtig start". 33Hurtigstartknappen er programmeret til ventilation. XXTryk på hurtigstartknappen. Ventilation startes. Displayet viser symbolet for ventilation og den resterende driftstid. Hurtigstartknappen lyser blåt Start af ventilatoren via menuen Ventilation 33I hovedmenuen er symbolet for "Ventilation" valgt. Ventilation 29

30 XXTryk på betjeningsknappen. Driftstiden blinker i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for driftstiden. Ved at dreje betjeningsknappen med uret kan du vælge og aktivere den maksimale driftstid. Ventilation Varighed XXDrej på betjeningsknappen for at vælge driftstiden "minutter". Ventilation Varighed Ventilation startes. Displayet viser symbolet for ventilation og den resterende driftstid. Hurtigstartknappen lyser blåt Ændring af den resterende driftstid under drift 33Varmeren kører i ventilationsfunktion. XXDrej på betjeningsknappen for at ændre den resterende driftstid. Den resterende driftstid kan reduceres ved at dreje betjeningsknappen mod uret. Ønsker du en længere driftstid, skal driftstiden indstilles på ny. 30

31 XXTryk på betjeningsknappen inden for 5 sekunder for at bekræfte valget Stop af ventilation 33Varmeren kører i ventilationsfunktion. XXTryk på hurtigstartknappen. Displayet viser hovedmenuen. Belysningen i hurtigstartknappen skifter fra blå til hvid. Opvarmning 4.9 Programmering af timere Denne funktion er kun tilgængelig på betjeningselementet MultiControl. Der kan programmeres starttidspunkter op til 7 dage i forvejen. Varmeren starter automatisk på det programmerede tidspunkt. Der kan gemmes op til 3 starttidspunkter pr. dag og op til 21 starttidspunkter i alt. Antallet af tilgængelige timere kan variere alt efter, hvilken MultiControl-model der anvendes, og hvor den anvendes (f.eks. bil, lastbil, båd e.l.). Der kan højst være 21 aktive timere Oprettelse og aktivering af timere 33Klokkeslæt og aktuel ugedag er indstillet. 33Varmeren er slukket. 31

32 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. "Tilføj timer" vises i displayet (hvis der ikke er gemt nogen timer endnu). Tryk på betjeningsknappen for at tilføje et nyt starttidspunkt. Tilføj timer XXTryk på betjeningsknappen for at tilføje en ny timer. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge "Ugedag". Dag XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for starttiden. Starttid XXDrej på betjeningsknappen for at indstille minuttallet for starttiden. Starttid 32

33 XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for stoptiden. Stoptid XXDrej på betjeningsknappen for at indstille minuttallet for stoptiden. XX Stoptid Tryk på betjeningsknappen for at bekræfte valget. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede driftstilstand ("Opvarmning" eller "Ventilation"). Opvarmning Normal Ventilation Den programmerede timer gemmes og vises i displayet. XXTryk på betjeningsknappen for at aktivere den programmerede timer. "Aktiver" vises i displayet. Aktiver 33

34 ne nummereres i den rækkefølge, som de programmeres i. Det aktiverede starttidspunkt vises med en hvid bjælke. I hovedmenuen vises et "T"-symbol. Hurtigstartknappen blinker grønt, hvis en timer for opvarmning er aktiv, men displayet er slukket. Hurtigstartknappen blinker blåt, hvis en timer for ventilation er aktiv, men displayet er slukket Deaktivering, redigering og sletning af programmeret timer 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. De gemte timere vises i displayet. ne er sorteret kronologisk efter dag/tid. Den næste aktive timer vises først. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede timer. 34

35 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge en af funktionerne (Aktiver, Deaktiver, Rediger, Slet). Deaktiver Sletning af alle programmerede timere 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. De gemte timere vises i displayet. XXDrej betjeningsknappen med uret, indtil symbolet for "Slet alt" vises i displayet. Slet Alt I displayet vises "OK". Slet Alt Alle programmerede timere er nu slettet. I displayet vises hovedmenuen. 35

36 4.10 Generelle indstillinger 4.11 Indstilling af hurtig start på luftvarmere Indstilling af opvarmning 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt XXTryk på betjeningsknappen. XXTryk på betjeningsknappen for at vælge undermenuen "Hurtig start". Hurtig start Varmeprogrammet vises i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede varmeprogram*. Opvarmning Normal Opvarmningstemperaturen vises i displayet. 36

37 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede temperatur. Opvarmning Temperatur Driftstiden blinker i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for driftstiden. Ved at dreje betjeningsknappen med uret kan du vælge og aktivere den maksimale driftstid. Opvarmning Varighed XXDrej på betjeningsknappen for at indstille minuttallet for driftstiden. Opvarmning Varighed Hurtigstartknappen er nu konfigureret med de valgte indstillinger Indstilling af ventilation 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. 37

38 XXTryk på betjeningsknappen. XXTryk på betjeningsknappen for at vælge undermenuen "Hurtig start". Hurtig start Varmeprogrammet vises i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge ventilationsfunktionen. Trin 2 De fire ventilatortrin vises i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede ventilatortrin. Ventilation Trin 2 Driftstiden blinker i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for driftstiden. Ved at dreje betjeningsknappen med uret kan du vælge og aktivere den maksimale driftstid. Ventilation Varighed 38

39 XXDrej på betjeningsknappen for at indstille minuttallet for driftstiden. Ventilation Varighed Hurtigstartknappen er nu konfigureret med de valgte indstillinger Indstilling af hurtig start på vandvarmere Indstilling af opvarmning 33Indstilling af hurtig start på vandvarmere XXTryk på betjeningsknappen. XXTryk på betjeningsknappen for at vælge undermenuen "Hurtig start". Hurtig start Varmeprogrammet vises i displayet. Driftstiden blinker i displayet. 39

40 XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for driftstiden. Ved at dreje betjeningsknappen med uret kan du vælge og aktivere den maksimale driftstid. Opvarmning Varighed XXDrej på betjeningsknappen for at indstille minuttallet for driftstiden. Opvarmning Varighed Hurtigstartknappen er nu konfigureret med de valgte indstillinger Indstilling af ventilation Funktionen "Ventilation" er ikke tilgængelig på alle vandvarmere. 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. XXTryk på betjeningsknappen for at vælge undermenuen "Hurtig start". Hurtig start Varmeprogrammet vises i displayet. 40

41 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge ventilationsfunktionen. Driftstiden blinker i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for driftstiden. Ved at dreje betjeningsknappen med uret kan du vælge og aktivere den maksimale driftstid. Ventilation Varighed XXDrej på betjeningsknappen for at indstille minuttallet for driftstiden. Ventilation Varighed Hurtigstartknappen er nu konfigureret med de valgte indstillinger Indstilling af ugedag 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. 41

42 XXTryk på betjeningsknappen. Symbolet for "Hurtig start" vises i displayet. Hurtig start XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Ugedag". XX Ugedag Tryk på betjeningsknappen for at bekræfte valget. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede "Ugedag". Ugedag 4.14 Indstilling af klokkeslæt 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. Symbolet for "Hurtig start" vises i displayet. Hurtig start XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Tid". Tid 42

43 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede tidsformat (12/24 timer). Tidsformat Klokkeslættet blinker i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for klokkeslættet. Vælg tid XXDrej på betjeningsknappen for at indstille minuttallet for klokkeslættet. Vælg tid 4.15 Indstilling af sprog 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. Symbolet for "Hurtig start" vises i displayet. Hurtig start 43

44 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Sprog". Sprog XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede sprog. Dansk Sprog 4.16 Indstilling af temperaturenhed 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. Symbolet for "Hurtig start" vises i displayet. Hurtig start XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Temperaturenhed". XXTryk på betjeningsknappen for at vælge enhed. Det er ikke nødvendigt at bekræfte denne indstilling. Temperaturenhed Temperaturenhed 44

45 4.17 Indstilling af lysstyrke 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. Symbolet for "Hurtig start" vises i displayet. Hurtig start XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Lysstyrke". Lysstyrke XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede indstilling. XX Lysstyrke Tryk på betjeningsknappen for at bekræfte valget Indstilling af displayets timeout 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. Symbolet for "Hurtig start" vises i displayet. Hurtig start 45

46 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Display timeout". Display timeout XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede tid eller "Auto". Display timeout Hvis du vælger "Auto", slukkes displayet ikke under opvarmning/ventilation. Er der ingen aktiv varmer, slukker displayet efter 10 sekunder Indstilling af dag-/natbelysning Displaybelysningen kan indstilles til dags- eller natbelysning. Vælges "Off", aktiveres den generelle lysstyrkeindstilling uden forskel på dag og nat. 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. Symbolet for "Hurtig start" vises i displayet. Hurtig start 46

47 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Dag/Nat". Dag/Nat Funktionen er som standard indstillet til "Off". XXDrej på betjeningsknappen for at indstille start på dagen, slut på dagen, lysstyrke dag og lysstyrke nat. I displayet vises den indstillede tid på dagen. Dag/Nat I displayet blinker timetallet for start på dagen. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede timetal for start på dagen. I displayet blinker minuttallet for start på dagen. Start på dagen 47

48 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede minuttal for start på dagen. I displayet blinker timetallet for slut på dagen. Start på dagen XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede timetal for slut på dagen. Slut på dagen I displayet blinker minuttallet for slut på dagen. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede minuttal for slut på dagen. Slut på dagen I displayet vises lysstyrketrinnet for "dag". XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede lysstyrketrin for "dag". Lysstyrke (Dag) I displayet vises lysstyrketrinnet for "nat". 48

49 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede lysstyrketrin for "nat". Lysstyrke (Nat) I displayet vises symbolet for "Dag/Nat". De valgte indstillinger er gemt. Dags- og natbelysningen er aktiveret. Dag/Nat 4.20 Visning af systeminformationer Systeminformationerne indeholder oplysninger om betjeningselementets softwareog hardwareversion og navnet på den tilsluttede varmer. 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. Symbolet for "Hurtig start" vises i displayet. Hurtig start XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede symbol for "Systeminformation". Systeminformation 49

50 I displayet vises navnet på varmeren. Varmer XXDrej på betjeningsknappen for at skifte mellem varmerens navn og oplysningerne om betjeningselementet (navn på betjeningselementet, software- og hardwareversion) Visning af gemte fejlmeddelelser Fejlmeddelelser (koder) gemmes og vises her, hvis varmeren og/eller et af de tilsluttede komponenter har en fejlfunktion. Aktuelle fejlmeddelelser fremhæves med et "!". Fejlmeddelelser skal bekræftes, når de opstår, ved at trykke på betjeningsknappen. Hovedmenuen vises først igen, når fejlmeddelelsen er bekræftet. 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. Symbolet for "Hurtig start" vises i displayet. Hurtig start 50

51 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Fejlmeddelelse". Fejlmeddelelse I displayet vises fejlmeddelelsen/fejlmeddelelserne. Er der ingen fejlmeddelelse, vises "OK" i displayet. Er der flere fejlmeddelelser, kan alle meddelelser vises ved at dreje på betjeningsknappen. XXTryk på betjeningsknappen for at gå tilbage til undermenuen Reset (nulstilling) Reset nulstiller alle indstillinger til fabriksindstillingerne (standardindstillinger foretaget af teknikeren) med undtagelse af ugedag og tid. OBS! Alle personlige indstillinger nulstilles. Nulstillingen kan ikke fortrydes. 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. 51

52 XXTryk på betjeningsknappen. Symbolet for "Hurtig start" vises i displayet. Hurtig start XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Reset". Reset I displayet vises "OK". Systemet genstarter. Reset 5 Rengøring XX Brug en blød, fnugfri klud til rengøring af betjeningselementet. Der må ikke komme fugt ind i huset. Brug ikke ruderens, husholdningsrengøringsmiddel, spray, opløsningsmiddel, alkoholholdigt rengøringsmiddel eller skuremiddel til rengøringen. 6 Fejlmeddelelse Fejlmeddelelser vedrørende varmeren begynder med "F" og findes i den pågældende beskrivelse til varmeren. Fejlmeddelelser vedrørende betjeningselementet vises med "T". Du kan finde flere oplysninger om fejlmeddelelserne i kapitlet "Fejlkoder". 52

53 33I displayet vises en fejlmeddelelse. Fejl 6.1 Fejlkoder XXTryk på betjeningsknappen for at bekræfte fejlmeddelelsen. Fejlmeddelelsen gemmes i fejlhukommelsen. Hvis fejlmeddelelsen ikke bekræftes, vises den igen efter hver genstart eller opvågning fra hviletilstand. XXVises en fejlmeddelelse i displayet, bedes du kontakte kundeservice/kundecenteret. OBS! Vedligeholdelse og reparation må kun udføres af uddannet fagpersonale! Uddrag af betjeningselementets fejlmeddelelser: Kode Beskrivelse T84 Underspænding (forsyningsspænding under 8 V) Te4 Te5 XXOplad batteriet, eller kontroller køretøjets el-anlæg LED-statusindikator defekt XXKontakt kundeservice/kundecenteret Temperatursensor defekt (temperatursensor i MultiControl/SmartControl defekt) XXKontakt kundeservice/kundecenteret 53

54 Kode Teb Tec Beskrivelse Fejl i klokkeslæt (urchippen i MultiControl/SmartControl har mistet klokkeslættet) XXHvis spændingen er afbrudt i mere end 8 minutter: Indtast dato/klokkeslæt på ny XXHvis fejlen opstår uden spændingsafbrydelse: Kontakt kundeservice/ kundecenteret Betjeningsknappen sidder fast (betjeningsknappen er trykket ind i mere end 10 sekunder) XXKontakt kundeservice/kundecenteret 7 Bortskaffelse Betjeningselementet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. XXFølg de lokale regler for bortskaffelse af elektronisk affald. 8 Kundeservice og kundecenter Har du tekniske spørgsmål eller problemer med apparatet? På finder du telefonnumre på de lokale filialer. 9 Tekniske data Driftsspænding: 12 V til 24 V Tilladte omgivelsestemperaturer: Drift: 40 C til +75 C Lager: 40 C til +90 C Ved temperaturer under 20 C er displayets beskyttelsesfunktion aktiveret. Displayet og baggrundsbelysningen slukkes, og varmetilstanden vises kun med LED-statusindikatoren. Varmeren kan fortsat tændes og slukkes med hurtigstartknappen. 54

55 I tilfælde af en flersproget udgave er den tyske version gældende. Du kan finde telefonnummeret på Webasto Danmark i Webastos kontaktoversigt eller på Webastos danske hjemmeside. Webasto Thermo & Comfort SE Postfach Gilching Germany Besøgsadresse: Friedrichshafener Str Gilching Germany ID-nr A01 04/14 Errors and omissions excepted Printed in Germany Webasto Thermo & Comfort SE, 2014 Kun i Tyskland Tlf.: kundencenter@webasto.com

Betjeningsvejledning. UniControl. UniControl

Betjeningsvejledning. UniControl. UniControl DA Betjeningsvejledning UniControl UniControl Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dokumentets formål 4 1.2 Håndtering af dette dokument 4 1.3 Anvendelse af symboler og fremhævelser 4 1.4 Garanti og

Læs mere

Betjeningsvejledning. 1 Oversigt over betjeningselementet. Betjeningselementet Drejevælger

Betjeningsvejledning. 1 Oversigt over betjeningselementet. Betjeningselementet Drejevælger DA Betjeningsvejledning Betjeningselementet Drejevælger 1 Oversigt over betjeningselementet 1 Driftslampe/fejllampe/servicelampe 2 Drejeknap (temperatur) 1 2 Om dette dokument 2.1 Dokumentets formål Denne

Læs mere

Betjeningsvejledning. 1 Oversigt over betjeningselementet. Betjeningselementet Multi Control MC04

Betjeningsvejledning. 1 Oversigt over betjeningselementet. Betjeningselementet Multi Control MC04 DA Betjeningsvejledning Betjeningselementet Multi Control MC04 1 Oversigt over betjeningselementet 1 Symbol for lynopvarmning 2 Symbol for ventilation 3 Drejeknap (temperatur/blæser) 4 Driftslampe/fejllampe/

Læs mere

Betjeningsvejledning. 1 Oversigt over betjeningselementet. Betjeningselementet Elektronisk rumtermostat

Betjeningsvejledning. 1 Oversigt over betjeningselementet. Betjeningselementet Elektronisk rumtermostat DA Betjeningsvejledning Betjeningselementet Elektronisk rumtermostat 1 Oversigt over betjeningselementet 1 Driftslampe 2 Tilslutningskontrol 3 Symbol for konstant-tændtregulering 4 Kontakt til varmeregulering

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Monteringsvejledning. Dansk. Betjeningselement MultiControl SmartControl UniBox. SmartControl. MultiControl

Monteringsvejledning. Dansk. Betjeningselement MultiControl SmartControl UniBox. SmartControl. MultiControl Monteringsvejledning Betjeningselement MultiControl SmartControl UniBox SmartControl MultiControl Dansk Indholdsfortegnelse 1 Om dette dokument 3 1.1 Dokumentets formål 3 1.2 Vedlagte dokumenter 3 1.3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER Bilvarmere Teknisk dokumentation BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER DA Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere Kapitel Kapitelnavn Kapitelindhold Side 1 Indledning 1.1 Skal læses som det

Læs mere

Betjeningsvejledning. Vandvarmer. Thermo Top Pro 120. Thermo Top Pro 150

Betjeningsvejledning. Vandvarmer. Thermo Top Pro 120. Thermo Top Pro 150 Betjeningsvejledning Vandvarmer Thermo Top Pro 120 Thermo Top Pro 150 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk vandvarmer. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P

Betjeningsvejledning. Elektrisk vandvarmer. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P DA Betjeningsvejledning Elektrisk vandvarmer ethermo Top Eco 20 P ethermo Top Eco 30 P 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART SELECT

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART SELECT Bilvarmere Teknisk dokumentation DA BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART SELECT Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Select Betjeningsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem for at lære alle varmerens funktioner at kende.

Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem for at lære alle varmerens funktioner at kende. Betjeningsvejledning Thermo Pro 90 Indledning Kære Webasto kunde Tak for at du har valgt vandvarmeren Thermo Pro 90 fra Webasto. Vi håber, at du vil have glæde af den pålidelige komfort i mange år. Varmeren

Læs mere

Quick guide og nyttig information

Quick guide og nyttig information Quick guide og nyttig information Tillykke med din Webasto bilvarmer! Denne quick guide indeholder vigtig information omkring betjening af din Webasto bilvarmer samt gode råd til, hvordan du opnår det

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE Bilvarmere Teknisk dokumentation DA BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Remote Betjeningsvejledning

Læs mere

EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg.

EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg. EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger... 3 Generelle informationer...

Læs mere

Brugervejledning Kontrol konsol ПУ-27

Brugervejledning Kontrol konsol ПУ-27 DK Brugervejledning Kontrol konsol ПУ-27 Ver. 1.0.0.1. Indhold 1 Introduktion 3 2 Garanti og ansvar 3 3 Sikkerhed 4 4 Anvendelse 4 5 Kontrol konsol beskrivelse 5 6 Start kontrol konsol drift 5 7 Hovedmenu

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning. T91 Telestart

Betjeningsvejledning. T91 Telestart DA Betjeningsvejledning T91 Telestart 1 Om dette dokment 1.1 Dokmentets formål Denne betjeningsvejledning hører til prodktet og indeholder informationer om sikker brg af Telestart T91. I betjeningsvejlednigen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Telestart T100 HTM

Betjeningsvejledning. Telestart T100 HTM DA Betjeningsvejledning Telestart T100 HTM 1 Om dette dokment 1.1 Dokmentets formål Denne betjeningsvejledning hører til prodktet og indeholder informationer om sikker brg af Telestart T100 HTM. I betjeningsvejlednigen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Tak, fordi du har købt dette airconditionanlæg. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden enheden tages i brug, og gem den til fremtidig reference. Betjeningsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Betjeningsvejledning TAK FOR AT DU HAR VALGT AT ANSKAFFE DENNE STYREENHED LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT,

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Brugsanvisning. Kontrol konsol PU-5 PLANAR. for luftvarmere. Ver

Brugsanvisning. Kontrol konsol PU-5 PLANAR. for luftvarmere. Ver DK Brugsanvisning Kontrol konsol PU-5 for luftvarmere PLANAR Ver.1.0.0.1 Introduktion Denne betjeningsvejledning er en del af den dokumentation, til PLANAR varmluft. Det tilbyder brugerne en oversigt af

Læs mere

Quick guide og nyttig information

Quick guide og nyttig information Quick guide og nyttig information Tillykke med din Webasto bilvarmer! Denne quick guide indeholder vigtig information omkring betjening af din Webasto bilvarmer samt gode råd til, hvordan du opnår det

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900B KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG

FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU Tak fordi du har valgt vores klimaanlæg. Du bør læse betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem inden brug af klimaanlægget. 1 INDHOLD Håndtering af fjernbetjeningen...

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Energiklasse A

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Energiklasse A Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Energiklasse A Beskrivelse af fjernbetjening Fjernbetjeningens knapper Fjernbetjeningens display A LCD display B Driftvalg C ON/OFF D Øgning arbejdstemperatur

Læs mere

RX900A. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900A. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900A KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20 7600 Struer Mail: knop@knop.dk Web: www.knop.dk Tlf.: 9784 0444 Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX 300

Brugervejledning for Modtager RX 300 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 2.2 Brugervejledning for Modtager RX 300 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING 1 INSTALLATIONSVEJLEDNING 01-2016 SIKKERHED OG KORREKT BRUG For at garantere en sikker og langvarig funktion af dette produkt, skal anvisningerne i denne betjeningsvejledning overholdes nøje. Garantien

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder 439,45 Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder - 1 - BRUGERGRÆNSEFLADE Enhedens frontpanel fungerer som brugergrænseflade og bruges til at udføre alle handlinger, der har med enheden

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat kan sammen med styreenheden AHC 8014 anvendes til styring af rum temperaturen i forbindelse med et gulvvarmeanlæg.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA BETJENINGSVEJLEDNING 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning. ADVARSEL

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Hvid = n 3 Grøn = n 2 Brun = n 1 Rød = Stop Sort = GND/common

Hvid = n 3 Grøn = n 2 Brun = n 1 Rød = Stop Sort = GND/common DK Pumpen har en permamagnetmotor og er elektronisk sikret mod overbelastning. Tilslutning af eksterne omskiftekontakter Til ekstern aktivering har pumpen et 5-leder kabel med åbne ender. Tildeling af

Læs mere

Bestic software 2.4. Kvikguide

Bestic software 2.4. Kvikguide Bestic software 2.4 Kvikguide Indhold Tillykke med din nye Bestic! Denne kvikguide er et supplement til Bestics brugervejledning, som du skal læse, før du går i gang med Bestic. I brugervejledningen kan

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. 1 De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Joystick III Version: V1.20130717 3032258305-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTR EKRTETS

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTR EKRTETS BETJENINGSVEJLEDNING EKRTR EKRTETS 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16 17 9 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 EKRTR EKRTETS ADVARSEL Undgå, at termostaten bliver våd, da det kan medføre elektrisk

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Joystick III Version: V2.20141208 3032258305-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

Idrifttagning af Truma inet Systemet. Praktisk supplement til monteringsanvisningen

Idrifttagning af Truma inet Systemet. Praktisk supplement til monteringsanvisningen Idrifttagning af Truma inet Systemet Praktisk supplement til monteringsanvisningen Forudsætninger for og bestanddele i Truma inet Systemet Truma inet Box er Truma inet Systemets styrecentral Installer

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Joystick III Version: V3.20180409 3032258305-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Kompernaß GmbH Burgstrasse 21 D Bochum ID no.: KH V2

Kompernaß GmbH Burgstrasse 21 D Bochum   ID no.: KH V2 DK HU Kompernaß GmbH Burgstrasse 21 D-44867 Bochum www.kompernass.com ID no.: KH6900-0705-V2 Dyrefoderautomat KH 6900 Betjeningsvejledning H Programozható kutya-macska etető KH 6900 Használati útmutató

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V VARMEBLÆSER 9 KW 400 V ART NR 350028 EAN NR 5709133350352 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Brug kun varmeblæseren i henhold til de anvisninger

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen ON/OFF (tænd/sluk) 2. Knappen HOUR TU - (time/tuning-)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

Brugermanual for styring til DUKA ONE Q300/500

Brugermanual for styring til DUKA ONE Q300/500 DUKA Ventilation MAJ 2019 Brugermanual for styring til DUKA ONE Q300/500 Automatisk styring af DUKA One Q300/500 enheder Brugermanual for styring til DUKA ONE Q300/500G Brugermanual version 1.0 Maj 2019

Læs mere

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuel maskinovervågning Brugsanvisning Reference: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versionsnummer: v4.01 2 1 Indledning...

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere