Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl"

Transkript

1 DA Betjeningsvejledning SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl MultiControl 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Dokumentets formål Håndtering af dette dokument Anvendelse af symboler og fremhævelser Garanti og ansvar 7 2 Sikkerhed Anvendelsesformål Sikkerhedsanvisninger 7 3 Oversigt Betjeningselement og menustruktur Symboler Knapper og betjening Tilbage-funktion Statusindikator Visning i passiv tilstand 12 4 Betjening og indstilling Startskærm efter tilkobling Luftvarmere Indstilling af opvarmning 14 2

3 4.3.1 Start af varmeren med hurtigstartknappen Start af varmeren via menuen Opvarmning Indstilling af temperaturen under drift Indstilling af varmeprogrammet under drift Ændring af den resterende driftstid under drift Stop af opvarmning Indstilling af ventilation Start af ventilation med hurtigstartknappen Start af ventilatoren via menuen Ventilation Ændring af den resterende driftstid under drift Indstilling af ventilatortrinnet under drift Stop af ventilation Programmering af timere Oprettelse og aktivering af timere Deaktivering, redigering og sletning af programmeret timer Vandvarmere Indstilling af opvarmning Start af varmeren med hurtigstartknappen Start af varmeren via menuen Opvarmning Ændring af den resterende driftstid under drift Stop af opvarmning Indstilling af ventilation Start af ventilation med hurtigstartknappen 30 3

4 4.8.2 Start af ventilatoren via menuen Ventilation Ændring af den resterende driftstid under drift Stop af ventilation Programmering af timere Oprettelse og aktivering af timere Deaktivering, redigering og sletning af programmeret timer Sletning af alle programmerede timere Generelle indstillinger Indstilling af hurtig start på luftvarmere Indstilling af opvarmning Indstilling af ventilation Indstilling af hurtig start på vandvarmere Indstilling af opvarmning Indstilling af ventilation Indstilling af ugedag Indstilling af klokkeslæt Indstilling af sprog Indstilling af temperaturenhed Indstilling af lysstyrke Indstilling af displayets timeout Indstilling af dag-/natbelysning Visning af systeminformationer Visning af gemte fejlmeddelelser 51 4

5 4.22 Reset (nulstilling) 52 5 Rengøring 53 6 Fejlmeddelelse Fejlkoder 54 7 Bortskaffelse 55 8 Kundeservice og kundecenter 55 9 Tekniske data 55 5

6 1 Indledning 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til apparatet og indeholder informationer om sikker brug af apparatet. Betjeningsvejledningen forklarer alle varmerens funktioner. Om funktionerne er tilgængelige afhænger af den installerede varmer og det indbyggede ekstraudstyr. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice og/eller kundecenter (se kapitlet "Kundeservice og kundecenter"). 1.2 Håndtering af dette dokument XXDenne betjeningsvejledning og betjeningsvejledningen til varmeren skal læses, før varmeren tages i brug. XX XX XX Denne betjeningsvejledning skal gives videre til den nye ejer eller bruger ved salg eller overdragelse af apparatet. Apparatet må kun monteres af fagpersonale. Der må kun anvendes originale dele fra Webasto. 1.3 Anvendelse af symboler og fremhævelser Fremhævelse 33 Forklaring X X Handlingsanvisning Styreelement ADVARSEL Faretype og farekilde Konsekvens: Misligholdelse medfører alvorlige personskader eller død XXForanstaltning til beskyttelse mod farer Forudsætning for følgende handlingsanvisning Bemærk Betegnelse af styreelementer 6

7 1.4 Garanti og ansvar Webasto fraskriver sig ethvert ansvar for mangler og skader, som skyldes, at monterings- og betjeningsvejledningen og de heri indeholdte anvisninger ikke er fulgt. Denne ansvarsfraskrivelse gælder især i tilfælde af: Forkert anvendelse Reparationer ikke udført af et Webasto serviceværksted Anvendelse af uoriginale dele Ombygning af apparatet uden tilladelse fra Webasto 2 Sikkerhed 2.1 Anvendelsesformål Det indbyggede betjeningselement anvendes til at betjene varmeren. 2.2 Sikkerhedsanvisninger Eksplosionsfare i omgivelser med brændbare dampe, brændbart støv og farligt gods (f.eks. tankstationer, tankanlæg, brændstof-, kul-, træ- eller kornlagre) XX Tænd ikke for varmeren, og brug ikke varmeren. Risiko for forgiftning og kvælning i lukkede rum på grund af udstødningsgas XXTænd ikke for varmeren, og brug ikke varmeren. Brandfare på grund af brændbare materialer eller væsker i varmluftstrømmen XXHold varmluftstrømmen fri. Risiko for personskader på grund af defekt apparat XXBrug ikke den defekte varmer. XXKontakt et Webasto serviceværksted. 7

8 3 Oversigt 3.1 Betjeningselement og menustruktur Opvarmning 1 Menupunktets navn 2 Menusymbol 3 Aktiveret starttidspunkt 4 Klokkeslæt 5 Hurtigstartknap med statusindikator 6 Betjeningsknap I hovedmenuen er følgende funktionsindstillinger tilgængelige:, Opvarmning, Ventilation og. 3.2 Symboler Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse Menuen Menuen Ventilation Menuen Opvarmning Menuen 8

9 Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse Varmeprogrammet Normal Varmeprogrammet Eco Varmeprogrammet Boost Ventilatortrin (trin 1-4) Tilføj timer Aktiver timer Deaktiver timer Slet timer Slet alle timere aktiv Hurtig start Ugedag Tid Sprog Temperaturenhed Dag/Nat Systeminformation Fejlmeddelelse Reset Service opsøg værksted Venstre OBS! Tilbage Højre 12-timers visning OK Underspænding ADR 9

10 3.3 Knapper og betjening Knap Betjening og funktion Hurtigstartknap med statusindikator (belysning). Betjeningsknap (dreje-/trykknap) til valg og bekræftelse af den valgte funktion Tilbage-funktion Du kan altid forlade den valgte menu og gå et menuniveau tilbage med "Tilbage"-funktionen. Tilbage 3.4 Statusindikator Varmerens status vises med belysningen i hurtigstartknappen. Status LED-belysning Opvarmning GRØN Konstant Ventilation BLÅ Konstant Varmer slukket betjeningselement aktiveret HVID Konstant Fejl ingen opvarmning RØD Blinkende Opvarmning forprogrammeret betjeningselement i hviletilstand* Ventilation forprogrammeret betjeningselement i hviletilstand* GRØN BLÅ Blinkende Blinkende * Hvis brugeren ikke anvender betjeningselementet i 60 sekunder, og varmeren er slukket, skifter betjeningselementet til hviletilstand (display og LED slukker). 10

11 3.5 Visning i passiv tilstand Aktiveres varmeren af et andet Webasto betjeningselement (f.eks. fjernbetjening), vågner MultiControl/SmartControl fra hviletilstanden, og displayet viser den driftstilstand (opvarmning, ventilation), der er valgt med det andet betjeningselement. Visningen afhænger af den tilsluttede varmer. Display Driftstilstand Opvarmning Den passive tilstand kan deaktiveres ved at trykke på hurtigstartknappen. Varmeren slukkes. Ventilation Den passive tilstand kan deaktiveres ved at trykke på hurtigstartknappen. Varmeren slukkes. Opvarmning eller ventilation Alt efter hvilken varmer der er tilsluttet, er det også muligt, at begge symboler for henholdsvis opvarmning og ventilation vises. 11

12 4 Betjening og indstilling ADVARSEL Eksplosionsfare på grund af damp, støv og farligt gods Svære forbrændinger XXSluk for varmeren på tankstationer og ved tankanlæg og i nærheden af brændstof-, kul-, træ- eller kornlagre ADVARSEL Indånding af giftige gasser i lukkede rum Forgiftning og kvælning XXBrug aldrig varmeren, heller ikke med programmeret opvarmningsstart, i lukkede rum som f.eks. garager eller værksteder uden udsugning af udstødningsgas. Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem for at lære alle Webasto varmerens komfortfunktioner at kende. Har du spørgsmål til montering eller drift af varmeren, bedes du kontakte din forhandler eller det værksted, der har monteret varmeren. Her kan du få pålidelig og kompetent rådgivning. Du er også velkommen til at kontakte en af vores filialer. Kontaktadresserne findes i kapitlet "Kundeservice og kundecenter". Opbevar denne betjeningsvejledning omhyggeligt. Vi ønsker god tur! 12

13 4.1 Startskærm efter tilkobling Følgende informationer om den tilsluttede varmer og det tilsluttede betjeningselement vises på startskærmen: Navn på tilsluttet betjeningselement Navn på tilsluttet varmer Softwareversion på tilsluttet betjeningselement Hardwareversion på tilsluttet betjeningselement MultiControl ThermoPro 50 Eco SW: HW: 1.1 Efter 1,5 sekunder fremkommer hovedmenuen. 4.2 Luftvarmere 4.3 Indstilling af opvarmning Der kan vælges mellem tre varmeprogrammer*: Eco Normal Boost (energispareprogram) (komfortopvarmning) (hurtig opvarmning) De tre programmer adskiller sig fra hinanden med hensyn til energiforbrug og den tid, det tager at opnå den indstillede temperatur. Varmeprogrammet Eco bruger mindst energi, men er længst om at opnå den indstillede temperatur. * Afhænger af den installerede varmer Start af varmeren med hurtigstartknappen Funktionen "Hurtig start" gør det muligt at starte opvarmning eller ventilation med et enkelt tryk. I driftstilstanden "Opvarmning" kan du indstille varmeprogrammet, temperaturen og driftstiden. Vejledning og beskrivelse af indstillingerne findes i kapitlet "Indstilling af hurtig start". 13

14 Denne funktion er standardindstillet ved levering. 33Hurtigstartknappen er programmeret til opvarmning. XXTryk på hurtigstartknappen. Opvarmning startes. Displayet viser symbolet for opvarmning og den indstillede opvarmningstemperatur. Hurtigstartknappen lyser grønt Start af varmeren via menuen Opvarmning 33I hovedmenuen er symbolet for "Opvarmning" valgt. Opvarmning XXTryk på betjeningsknappen. Displayet viser varmeprogrammet. Er der kun et varmeprogram, vises dette menupunkt ikke. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede varmeprogram. Opvarmning Normal Opvarmning Displayet viser opvarmningstemperaturen. Opvarmning Temperatur 14

15 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede temperatur. Opvarmning Temperatur Opvarmning startes. Displayet viser symbolet for opvarmning og den valgte opvarmningstemperatur. Hurtigstartknappen lyser grønt Indstilling af temperaturen under drift 33Varmeren kører i opvarmningsfunktion. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede temperatur. XXTryk på betjeningsknappen inden for 5 sekunder for at bekræfte valget Indstilling af varmeprogrammet under drift 33Varmeren kører i opvarmningsfunktion. XXTryk på betjeningsknappen for at skifte fra temperaturindstilling til indstilling af varmeprogram. X X Drej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede varmeprogram*. 15

16 XXTryk på betjeningsknappen inden for 5 sekunder for at bekræfte valget. * Afhænger af den installerede varmer Ændring af den resterende driftstid under drift 33 Varmeren kører i opvarmningsfunktion. XXTryk på betjeningsknappen for at skifte fra temperaturindstilling til indstilling af varmeprogram. XXTryk på betjeningsknappen for at skifte fra indstilling af varmeprogram til indstilling af resterende driftstid. XXDrej på betjeningsknappen for at ændre den resterende driftstid. Den resterende driftstid kan reduceres ved at dreje betjeningsknappen mod uret. Ønsker du en længere driftstid, skal driftstiden indstilles på ny. X X Tryk på betjeningsknappen inden for 5 sekunder for at bekræfte valget. 16

17 4.3.6 Stop af opvarmning 33Varmeren kører i opvarmningsfunktion. XXTryk på hurtigstartknappen. Displayet viser hovedmenuen. Belysningen i hurtigstartknappen skifter fra grøn til hvid. Opvarmning 4.4 Indstilling af ventilation Ventilationsfunktionen aktiverer kun ventilatoren, opvarmningsfunktionen er slukket. Det muliggør afkøling af kabinen ved at tilføre frisk luft udefra. Der kan vælges mellem tre ventilatortrin. De adskiller sig fra hinanden med hensyn til luftstrømmens styrke, og hvor hurtigt luftudvekslingen skal ske. Ventilatortrin 1 Ventilatortrin 2 Ventilatortrin 3 Ventilatortrin 4 17

18 4.4.1 Start af ventilation med hurtigstartknappen Funktionen "Hurtig start" gør det muligt at starte opvarmning eller ventilation med et enkelt tryk. I driftstilstanden "Ventilation" kan du indstille ventilatortrinnet og driftstiden. Vejledning og beskrivelse af indstillingerne findes i kapitlet "Indstilling af hurtigstart". 33Hurtigstartknappen er programmeret til ventilation. XXTryk på hurtigstartknappen. Ventilation startes. Displayet viser ventilatortrinnet og driftstiden. Hurtigstartknappen lyser blåt Start af ventilatoren via menuen Ventilation 33I hovedmenuen er symbolet for "Ventilation" valgt. Ventilation XXTryk på betjeningsknappen. Displayet viser det indstillede ventilatortrin. Ventilation Trin 2 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede ventilatortrin. Driftstiden blinker i displayet. Ventilation Trin 4 18

19 XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for driftstiden. Ved at dreje betjeningsknappen med uret kan du vælge og aktivere den maksimale driftstid. Ventilation Varighed XXDrej på betjeningsknappen for at vælge driftstiden "minutter". Ventilation Varighed Ventilation startes. Displayet viser ventilatortrinnet og den valgte driftstid. Hurtigstartknappen lyser blåt Ændring af den resterende driftstid under drift 33Varmeren kører i ventilationsfunktion. XXDrej på betjeningsknappen for at ændre den resterende driftstid. Den resterende driftstid kan reduceres ved at dreje betjeningsknappen mod uret. Ønsker du en længere driftstid, skal driftstiden indstilles på ny. 19

20 XXTryk på betjeningsknappen inden for 5 sekunder for at bekræfte valget Indstilling af ventilatortrinnet under drift 33Varmeren kører i ventilationsfunktion. XXTryk på betjeningsknappen for at skifte fra indstilling af resterende driftstid til indstilling af ventilatortrin. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge ventilatortrin. XXTryk på betjeningsknappen inden for 5 sekunder for at bekræfte valget Stop af ventilation 33Varmeren kører i ventilationsfunktion. XXTryk på hurtigstartknappen. Displayet viser hovedmenuen. Belysningen i hurtigstartknappen skifter fra blå til hvid. Ventilation 20

21 4.5 Programmering af timere Denne funktion er kun tilgængelig på betjeningselementet MultiControl. Der kan programmeres starttidspunkter op til 7 dage i forvejen. Varmeren starter automatisk på det programmerede tidspunkt. Der kan gemmes op til 3 starttidspunkter pr. dag og op til 21 starttidspunkter i alt. Antallet af tilgængelige timere kan variere alt efter, hvilken MultiControl-model der anvendes, og hvor den anvendes (f.eks. bil, lastbil, båd e.l.). Der kan højst være 21 aktive timere Oprettelse og aktivering af timere 33Klokkeslæt og aktuel ugedag er indstillet. 33Varmeren er slukket. 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. "Tilføj timer" vises i displayet (hvis der ikke er gemt nogen timer endnu). Tilføj timer XXTryk på betjeningsknappen for at tilføje en ny timer. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge "Ugedag". Dag 21

22 XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for starttiden. Starttid XXDrej på betjeningsknappen for at indstille minuttallet for starttiden. Starttid XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for stoptiden. XX Stoptid Tryk på betjeningsknappen for at bekræfte valget. XXDrej på betjeningsknappen for at indstille minuttallet for stoptiden. XX Stoptid Tryk på betjeningsknappen for at bekræfte valget. Alt efter den ønskede driftstilstand ("Opvarmning" eller "Ventilation") skal den ønskede temperatur (driftstilstanden "Opvarmning") eller det ønskede ventilatortrin (driftstilstanden "Ventilation") indstilles. 33Der skal indstilles en timer for driftstilstanden "Opvarmning". 22

23 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede varmeprogram. Valgmuligheder: Eco (energispareprogram), Normal (komfortopvarmning), Boost (hurtig opvarmning) Normal XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede temperatur. Temperaturområde: 5-35 o C, o F Temperatur Den programmerede timer gemmes og vises i displayet. XXTryk på betjeningsknappen for at aktivere den programmerede timer. "Aktiver" vises i displayet. Aktiver XXTryk på betjeningsknappen for at bekræfte aktiveringen. ne nummereres i den rækkefølge, som de programmeres i. Det aktiverede starttidspunkt vises med en hvid bjælke. I hovedmenuen vises et "T"-symbol. Hurtigstartknappen blinker grønt, hvis en timer for opvarmning er aktiv, men displayet er slukket. 23

24 33Der skal indstilles en timer for driftstilstanden "Ventilation". XXDrej på betjeningsknappen for at vælge driftstilstanden "Ventilation". XX Ventilation Tryk på betjeningsknappen for at bekræfte valget. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede ventilatortrin. Valgmuligheder: Ventilatortrin 1-4 Trin 2 Den programmerede timer gemmes og vises i displayet. XXTryk på betjeningsknappen for at bekræfte aktiveringen. "Aktiver" vises i displayet. Aktiver XXTryk på betjeningsknappen for at bekræfte aktiveringen. Det aktiverede starttidspunkt vises med en hvid bjælke. I hovedmenuen vises et "T"-symbol. Hurtigstartknappen blinker blåt, hvis en timer for ventilation er aktiv, men displayet er slukket. 24

25 4.5.2 Deaktivering, redigering og sletning af programmeret timer 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. De gemte timere vises i displayet. ne er sorteret kronologisk efter dag/tid. Den næste aktive timer vises først. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede timer. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge en af funktionerne (Aktiver, Deaktiver, Rediger, Slet). Deaktiver Sletning af alle programmerede timere 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. 25

26 XXTryk på betjeningsknappen. De gemte timere vises i displayet. XXDrej betjeningsknappen med uret, indtil symbolet for "Slet alt" vises i displayet. Slet Alt I displayet vises "OK". Slet Alt Alle programmerede timere er nu slettet. I displayet vises hovedmenuen. 4.6 Vandvarmere 4.7 Indstilling af opvarmning Start af varmeren med hurtigstartknappen Funktionen "Hurtig start" gør det muligt at starte opvarmning eller ventilation med et enkelt tryk. Driftstiden kan indstilles. Vejledning og beskrivelse af indstillingerne findes i kapitlet "Indstilling af hurtig start". 33Hurtigstartknappen er programmeret til opvarmning. 26

27 XXTryk på hurtigstartknappen. Opvarmning startes. Displayet viser symbolet for opvarmning og den indstillede resterende driftstid. Hurtigstartknappen lyser grønt Start af varmeren via menuen Opvarmning 33I hovedmenuen er symbolet for "Opvarmning" valgt. Opvarmning XXTryk på betjeningsknappen. Driftstiden blinker i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for driftstiden. Ved at dreje betjeningsknappen med uret kan du vælge og aktivere den maksimale driftstid. Opvarmning Varighed 27

28 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge driftstiden "minutter". Opvarmning Varighed Opvarmning startes. Displayet viser symbolet for opvarmning og den indstillede resterende driftstid. Hurtigstartknappen lyser grønt Ændring af den resterende driftstid under drift 33Varmeren kører i opvarmningsfunktion. Den resterende driftstid kan kun reduceres under drift. Efter 10 minutter kan der ikke foretages nogen ændring længere. Det er kun muligt at øge driftstiden ved at slukke og tænde for apparatet igen. XXDrej på betjeningsknappen for at ændre den resterende driftstid. Den resterende driftstid kan reduceres ved at dreje betjeningsknappen mod uret. XXTryk på betjeningsknappen inden for 5 sekunder for at bekræfte valget. 28

29 4.7.4 Stop af opvarmning 33Varmeapparatet kører i opvarmningsfunktion. XXTryk på hurtigstartknappen. Displayet viser hovedmenuen. Belysningen i hurtigstartknappen skifter fra grøn til hvid. Opvarmning 4.8 Indstilling af ventilation Start af ventilation med hurtigstartknappen Funktionen "Hurtig start" gør det muligt at starte opvarmning eller ventilation med et enkelt tryk. Driftstiden kan indstilles. Vejledning og beskrivelse af indstillingerne findes i kapitlet "Indstilling af hurtig start". 33Hurtigstartknappen er programmeret til ventilation. XXTryk på hurtigstartknappen. Ventilation startes. Displayet viser symbolet for ventilation og den resterende driftstid. Hurtigstartknappen lyser blåt Start af ventilatoren via menuen Ventilation 33I hovedmenuen er symbolet for "Ventilation" valgt. Ventilation 29

30 XXTryk på betjeningsknappen. Driftstiden blinker i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for driftstiden. Ved at dreje betjeningsknappen med uret kan du vælge og aktivere den maksimale driftstid. Ventilation Varighed XXDrej på betjeningsknappen for at vælge driftstiden "minutter". Ventilation Varighed Ventilation startes. Displayet viser symbolet for ventilation og den resterende driftstid. Hurtigstartknappen lyser blåt Ændring af den resterende driftstid under drift 33Varmeren kører i ventilationsfunktion. XXDrej på betjeningsknappen for at ændre den resterende driftstid. Den resterende driftstid kan reduceres ved at dreje betjeningsknappen mod uret. Ønsker du en længere driftstid, skal driftstiden indstilles på ny. 30

31 XXTryk på betjeningsknappen inden for 5 sekunder for at bekræfte valget Stop af ventilation 33Varmeren kører i ventilationsfunktion. XXTryk på hurtigstartknappen. Displayet viser hovedmenuen. Belysningen i hurtigstartknappen skifter fra blå til hvid. Opvarmning 4.9 Programmering af timere Denne funktion er kun tilgængelig på betjeningselementet MultiControl. Der kan programmeres starttidspunkter op til 7 dage i forvejen. Varmeren starter automatisk på det programmerede tidspunkt. Der kan gemmes op til 3 starttidspunkter pr. dag og op til 21 starttidspunkter i alt. Antallet af tilgængelige timere kan variere alt efter, hvilken MultiControl-model der anvendes, og hvor den anvendes (f.eks. bil, lastbil, båd e.l.). Der kan højst være 21 aktive timere Oprettelse og aktivering af timere 33Klokkeslæt og aktuel ugedag er indstillet. 33Varmeren er slukket. 31

32 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. "Tilføj timer" vises i displayet (hvis der ikke er gemt nogen timer endnu). Tryk på betjeningsknappen for at tilføje et nyt starttidspunkt. Tilføj timer XXTryk på betjeningsknappen for at tilføje en ny timer. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge "Ugedag". Dag XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for starttiden. Starttid XXDrej på betjeningsknappen for at indstille minuttallet for starttiden. Starttid 32

33 XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for stoptiden. Stoptid XXDrej på betjeningsknappen for at indstille minuttallet for stoptiden. XX Stoptid Tryk på betjeningsknappen for at bekræfte valget. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede driftstilstand ("Opvarmning" eller "Ventilation"). Opvarmning Normal Ventilation Den programmerede timer gemmes og vises i displayet. XXTryk på betjeningsknappen for at aktivere den programmerede timer. "Aktiver" vises i displayet. Aktiver 33

34 ne nummereres i den rækkefølge, som de programmeres i. Det aktiverede starttidspunkt vises med en hvid bjælke. I hovedmenuen vises et "T"-symbol. Hurtigstartknappen blinker grønt, hvis en timer for opvarmning er aktiv, men displayet er slukket. Hurtigstartknappen blinker blåt, hvis en timer for ventilation er aktiv, men displayet er slukket Deaktivering, redigering og sletning af programmeret timer 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. De gemte timere vises i displayet. ne er sorteret kronologisk efter dag/tid. Den næste aktive timer vises først. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede timer. 34

35 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge en af funktionerne (Aktiver, Deaktiver, Rediger, Slet). Deaktiver Sletning af alle programmerede timere 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. De gemte timere vises i displayet. XXDrej betjeningsknappen med uret, indtil symbolet for "Slet alt" vises i displayet. Slet Alt I displayet vises "OK". Slet Alt Alle programmerede timere er nu slettet. I displayet vises hovedmenuen. 35

36 4.10 Generelle indstillinger 4.11 Indstilling af hurtig start på luftvarmere Indstilling af opvarmning 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt XXTryk på betjeningsknappen. XXTryk på betjeningsknappen for at vælge undermenuen "Hurtig start". Hurtig start Varmeprogrammet vises i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede varmeprogram*. Opvarmning Normal Opvarmningstemperaturen vises i displayet. 36

37 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede temperatur. Opvarmning Temperatur Driftstiden blinker i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for driftstiden. Ved at dreje betjeningsknappen med uret kan du vælge og aktivere den maksimale driftstid. Opvarmning Varighed XXDrej på betjeningsknappen for at indstille minuttallet for driftstiden. Opvarmning Varighed Hurtigstartknappen er nu konfigureret med de valgte indstillinger Indstilling af ventilation 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. 37

38 XXTryk på betjeningsknappen. XXTryk på betjeningsknappen for at vælge undermenuen "Hurtig start". Hurtig start Varmeprogrammet vises i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge ventilationsfunktionen. Trin 2 De fire ventilatortrin vises i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede ventilatortrin. Ventilation Trin 2 Driftstiden blinker i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for driftstiden. Ved at dreje betjeningsknappen med uret kan du vælge og aktivere den maksimale driftstid. Ventilation Varighed 38

39 XXDrej på betjeningsknappen for at indstille minuttallet for driftstiden. Ventilation Varighed Hurtigstartknappen er nu konfigureret med de valgte indstillinger Indstilling af hurtig start på vandvarmere Indstilling af opvarmning 33Indstilling af hurtig start på vandvarmere XXTryk på betjeningsknappen. XXTryk på betjeningsknappen for at vælge undermenuen "Hurtig start". Hurtig start Varmeprogrammet vises i displayet. Driftstiden blinker i displayet. 39

40 XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for driftstiden. Ved at dreje betjeningsknappen med uret kan du vælge og aktivere den maksimale driftstid. Opvarmning Varighed XXDrej på betjeningsknappen for at indstille minuttallet for driftstiden. Opvarmning Varighed Hurtigstartknappen er nu konfigureret med de valgte indstillinger Indstilling af ventilation Funktionen "Ventilation" er ikke tilgængelig på alle vandvarmere. 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. XXTryk på betjeningsknappen for at vælge undermenuen "Hurtig start". Hurtig start Varmeprogrammet vises i displayet. 40

41 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge ventilationsfunktionen. Driftstiden blinker i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for driftstiden. Ved at dreje betjeningsknappen med uret kan du vælge og aktivere den maksimale driftstid. Ventilation Varighed XXDrej på betjeningsknappen for at indstille minuttallet for driftstiden. Ventilation Varighed Hurtigstartknappen er nu konfigureret med de valgte indstillinger Indstilling af ugedag 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. 41

42 XXTryk på betjeningsknappen. Symbolet for "Hurtig start" vises i displayet. Hurtig start XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Ugedag". XX Ugedag Tryk på betjeningsknappen for at bekræfte valget. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede "Ugedag". Ugedag 4.14 Indstilling af klokkeslæt 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. Symbolet for "Hurtig start" vises i displayet. Hurtig start XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Tid". Tid 42

43 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede tidsformat (12/24 timer). Tidsformat Klokkeslættet blinker i displayet. XXDrej på betjeningsknappen for at indstille timetallet for klokkeslættet. Vælg tid XXDrej på betjeningsknappen for at indstille minuttallet for klokkeslættet. Vælg tid 4.15 Indstilling af sprog 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. Symbolet for "Hurtig start" vises i displayet. Hurtig start 43

44 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Sprog". Sprog XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede sprog. Dansk Sprog 4.16 Indstilling af temperaturenhed 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. Symbolet for "Hurtig start" vises i displayet. Hurtig start XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Temperaturenhed". XXTryk på betjeningsknappen for at vælge enhed. Det er ikke nødvendigt at bekræfte denne indstilling. Temperaturenhed Temperaturenhed 44

45 4.17 Indstilling af lysstyrke 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. Symbolet for "Hurtig start" vises i displayet. Hurtig start XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Lysstyrke". Lysstyrke XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede indstilling. XX Lysstyrke Tryk på betjeningsknappen for at bekræfte valget Indstilling af displayets timeout 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. Symbolet for "Hurtig start" vises i displayet. Hurtig start 45

46 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Display timeout". Display timeout XXDrej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede tid eller "Auto". Display timeout Hvis du vælger "Auto", slukkes displayet ikke under opvarmning/ventilation. Er der ingen aktiv varmer, slukker displayet efter 10 sekunder Indstilling af dag-/natbelysning Displaybelysningen kan indstilles til dags- eller natbelysning. Vælges "Off", aktiveres den generelle lysstyrkeindstilling uden forskel på dag og nat. 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. Symbolet for "Hurtig start" vises i displayet. Hurtig start 46

47 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Dag/Nat". Dag/Nat Funktionen er som standard indstillet til "Off". XXDrej på betjeningsknappen for at indstille start på dagen, slut på dagen, lysstyrke dag og lysstyrke nat. I displayet vises den indstillede tid på dagen. Dag/Nat I displayet blinker timetallet for start på dagen. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede timetal for start på dagen. I displayet blinker minuttallet for start på dagen. Start på dagen 47

48 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede minuttal for start på dagen. I displayet blinker timetallet for slut på dagen. Start på dagen XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede timetal for slut på dagen. Slut på dagen I displayet blinker minuttallet for slut på dagen. XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede minuttal for slut på dagen. Slut på dagen I displayet vises lysstyrketrinnet for "dag". XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede lysstyrketrin for "dag". Lysstyrke (Dag) I displayet vises lysstyrketrinnet for "nat". 48

49 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede lysstyrketrin for "nat". Lysstyrke (Nat) I displayet vises symbolet for "Dag/Nat". De valgte indstillinger er gemt. Dags- og natbelysningen er aktiveret. Dag/Nat 4.20 Visning af systeminformationer Systeminformationerne indeholder oplysninger om betjeningselementets softwareog hardwareversion og navnet på den tilsluttede varmer. 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. Symbolet for "Hurtig start" vises i displayet. Hurtig start XXDrej på betjeningsknappen for at vælge det ønskede symbol for "Systeminformation". Systeminformation 49

50 I displayet vises navnet på varmeren. Varmer XXDrej på betjeningsknappen for at skifte mellem varmerens navn og oplysningerne om betjeningselementet (navn på betjeningselementet, software- og hardwareversion) Visning af gemte fejlmeddelelser Fejlmeddelelser (koder) gemmes og vises her, hvis varmeren og/eller et af de tilsluttede komponenter har en fejlfunktion. Aktuelle fejlmeddelelser fremhæves med et "!". Fejlmeddelelser skal bekræftes, når de opstår, ved at trykke på betjeningsknappen. Hovedmenuen vises først igen, når fejlmeddelelsen er bekræftet. 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. XXTryk på betjeningsknappen. Symbolet for "Hurtig start" vises i displayet. Hurtig start 50

51 XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Fejlmeddelelse". Fejlmeddelelse I displayet vises fejlmeddelelsen/fejlmeddelelserne. Er der ingen fejlmeddelelse, vises "OK" i displayet. Er der flere fejlmeddelelser, kan alle meddelelser vises ved at dreje på betjeningsknappen. XXTryk på betjeningsknappen for at gå tilbage til undermenuen Reset (nulstilling) Reset nulstiller alle indstillinger til fabriksindstillingerne (standardindstillinger foretaget af teknikeren) med undtagelse af ugedag og tid. OBS! Alle personlige indstillinger nulstilles. Nulstillingen kan ikke fortrydes. 33I hovedmenuen er symbolet for "" valgt. 51

52 XXTryk på betjeningsknappen. Symbolet for "Hurtig start" vises i displayet. Hurtig start XXDrej på betjeningsknappen for at vælge symbolet for "Reset". Reset I displayet vises "OK". Systemet genstarter. Reset 5 Rengøring XX Brug en blød, fnugfri klud til rengøring af betjeningselementet. Der må ikke komme fugt ind i huset. Brug ikke ruderens, husholdningsrengøringsmiddel, spray, opløsningsmiddel, alkoholholdigt rengøringsmiddel eller skuremiddel til rengøringen. 6 Fejlmeddelelse Fejlmeddelelser vedrørende varmeren begynder med "F" og findes i den pågældende beskrivelse til varmeren. Fejlmeddelelser vedrørende betjeningselementet vises med "T". Du kan finde flere oplysninger om fejlmeddelelserne i kapitlet "Fejlkoder". 52

53 33I displayet vises en fejlmeddelelse. Fejl 6.1 Fejlkoder XXTryk på betjeningsknappen for at bekræfte fejlmeddelelsen. Fejlmeddelelsen gemmes i fejlhukommelsen. Hvis fejlmeddelelsen ikke bekræftes, vises den igen efter hver genstart eller opvågning fra hviletilstand. XXVises en fejlmeddelelse i displayet, bedes du kontakte kundeservice/kundecenteret. OBS! Vedligeholdelse og reparation må kun udføres af uddannet fagpersonale! Uddrag af betjeningselementets fejlmeddelelser: Kode Beskrivelse T84 Underspænding (forsyningsspænding under 8 V) Te4 Te5 XXOplad batteriet, eller kontroller køretøjets el-anlæg LED-statusindikator defekt XXKontakt kundeservice/kundecenteret Temperatursensor defekt (temperatursensor i MultiControl/SmartControl defekt) XXKontakt kundeservice/kundecenteret 53

54 Kode Teb Tec Beskrivelse Fejl i klokkeslæt (urchippen i MultiControl/SmartControl har mistet klokkeslættet) XXHvis spændingen er afbrudt i mere end 8 minutter: Indtast dato/klokkeslæt på ny XXHvis fejlen opstår uden spændingsafbrydelse: Kontakt kundeservice/ kundecenteret Betjeningsknappen sidder fast (betjeningsknappen er trykket ind i mere end 10 sekunder) XXKontakt kundeservice/kundecenteret 7 Bortskaffelse Betjeningselementet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. XXFølg de lokale regler for bortskaffelse af elektronisk affald. 8 Kundeservice og kundecenter Har du tekniske spørgsmål eller problemer med apparatet? På finder du telefonnumre på de lokale filialer. 9 Tekniske data Driftsspænding: 12 V til 24 V Tilladte omgivelsestemperaturer: Drift: 40 C til +75 C Lager: 40 C til +90 C Ved temperaturer under 20 C er displayets beskyttelsesfunktion aktiveret. Displayet og baggrundsbelysningen slukkes, og varmetilstanden vises kun med LED-statusindikatoren. Varmeren kan fortsat tændes og slukkes med hurtigstartknappen. 54

55 I tilfælde af en flersproget udgave er den tyske version gældende. Du kan finde telefonnummeret på Webasto Danmark i Webastos kontaktoversigt eller på Webastos danske hjemmeside. Webasto Thermo & Comfort SE Postfach Gilching Germany Besøgsadresse: Friedrichshafener Str Gilching Germany ID-nr A01 04/14 Errors and omissions excepted Printed in Germany Webasto Thermo & Comfort SE, 2014 Kun i Tyskland Tlf.:

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Kære kunde, Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og

Læs mere

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 470 Vejrkompenserende styring DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 022 630 Transportemballage

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG AML 100. 300. 500. 800; AMP 300. 500. 800. 900. 1200; CV 80. 200; DV 1000 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget.

Læs mere

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse Styringen Ventilationsanlægget styres af et eksternt betjeningspanel med et touch screen display. Styringen skal placeres i et opvarmet rum i boligen, og så anlægget nemt kan betjenes i hverdagen. Fig.

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning DA_ECE_V2.5_A >>NDHOLDSFORTEGNELSE L INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sikkerhedsanvisninger 4 Becker MAP PILOT 5 Anvendelse 5 Udpakning

Læs mere

ŠkodaYeti INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER

ŠkodaYeti INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER ŠkodaYeti INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER Introduktion Du har besluttet dig for at købe en Škoda - vi takker dig for din tillid. Med din nye Škoda får du en bil med den mest moderne teknik og med adskilligt

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes CE-DEKLARATION

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

ŠkodaOctavia INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER Introduktion Du har besluttet dig for at købe en Škoda - vi takker dig for din tillid. Med din nye Škoda får du en bil med den mest moderne teknik og med adskilligt

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

2X seriens Betjeningsmanual

2X seriens Betjeningsmanual 2X seriens Betjeningsmanual P/N 00-3250-505-0007-04 ISS 04MAY15 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering 2015 UTC Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdt. 2X seriens er et

Læs mere

ŠkodaOctavia INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER Introduktion Du har besluttet dig for at købe en Škoda - vi takker dig for din tillid. Med din nye Škoda får du en bil med den mest moderne teknik og med adskilligt

Læs mere