Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK"

Transkript

1 LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter 5 Afmontering af dæksler 5 3 Varmtvandsbeholderens konstruktion 6 4 Rørtilslutninger 8 Generelt 8 Dimensioner og rørtilslutninger 8 Varmepumpe 10 Sol 10 Koldt- og varmtvand 10 Installationsalternativer 11 5 El-installation 12 Følere 12 Jævnstrømsanode 12 6 Igangsætning og justering 13 Påfyldning og udluftning 13 Opstart og kontrol 14 7 Service 15 Servicetiltag 15 8 Tekniske oplysninger 16 Dimensioner og opsætningskoordinater 16 Tekniske specifikationer 17 Stikordsregister 19 Indholdsfortegnelse 1

4 1 Vigtig information Sikkerhedsinformation Denne håndbog beskriver også installations- og servicearbejde, der skal udføres af en professionel. På grund af sikkerhed, må dette produkt kun bruges af personer, som har fået den nødvendige instruktion i anvendelsen af produktet. Børn må under ingen omstændigheder komme i kontakt med produktet. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE Landespecifik information Installatørhåndbog Denne installatørhåndbog skal efterlades hos kunden. Symboler BEMÆRK Dette symbol betyder fare for maskine eller mennesker. HUSK! Dette symbol markerer vigtig information om, hvad du skal tænke på, når du vedligeholder dit anlæg. TIP! Dette symbol markerer tip, der letter betjeningen af produktet. Mærkning VPB 200 E er CE-mærket og opfylder IP21. CE-mærkningen betyder, at NIBE viser en forsikring om, at produktet opfylder alle de bestemmelser, der stilles til produktet iht. relevante EU-direktiver. CE-mærket er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges i EU, uanset hvor de er produceret. IP21 betyder, at produktet er sikret mod, at genstande med en diameter på 12,5 mm eller derover ikke kan trænge ind og forårsage skader, samt at produktet er beskyttet mod lodret faldende vanddråber. Serienummer Serienummeret findes nederst til højre på frontdækslet. HUSK! Opgiv altid produktets serienummer, når du anmelder en fejl. 2 Kapitel 1 Vigtig information

5 ... Installationskontrol I henhold til gældende regler skal varmeanlægget underkastes en installationskontrol, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Beskrivelse Varmepumpe (side 10) Spærreventiler Varmtvand (side 10) Spærreventiler Koldt vand (side 10) Spærreventiler Kontraventil Blandingsventil Sikkerhedsventil El (side 12) Varmtvandsføler El-anode OBS! Underskrift Dato Kapitel 1 Vigtig information 3

6 Kontaktinformation AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Haato OY, Valimotie 27, Vantaa Puh: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO NIBE AB, Fekjan 15F, 1394 Nesbru Tel: Fax: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Järnvägsgatan 40, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Kontakt NIBE Sverige for lande, som ikke nævnes i denne liste, eller se for yderligere oplysninger. 4 Kapitel 1 Vigtig information

7 0 R 0 R 2 Levering og håndtering Transport skal transporteres og opbevares stående og tørt. Ved transport ind i huset, kan dog lægges forsigtigt ned på bagsiden. Afmontering af dæksler Frontdæksel 2 1 LEK LEK 1. Løsn skruerne forneden på frontdækslet. 2. Løft dækslet forneden og op. Sidedæksler Opstilling Varmtvandsbeholderen må kun installeres stående. Placer varmtvandsbeholderen på et fast underlag som kan holde til dens vægt, helst betongulv eller betonfundament. Anvend varmepumpens justerbare ben til at opnå en vandret og stabil opstilling. Det sted, hvor placeres, skal have et afløb i gulvet. Medfølgende komponenter Emalje LEK Sidedækslerne kan fjernes for at lette installationen. 1. Løsn skruerne foroven og forneden. 2. Drej dækslet lidt udad. 3. Før dækslet bagud og lidt ud til siden. 4. Træk dækslet ud til siden. 5. Træk dækslet fremad. LEK LEK Potentiostat Placering Tilbehørssættet er placeret oven på produktet. Kapitel 2 Levering og håndtering 5

8 3 Varmtvandsbeholderens konstruktion LEK LEK 6 Kapitel 3 Varmtvandsbeholderens konstruktion

9 Rørtilslutninger XL3 Tilslutning, koldt vand XL4 Tilslutning, varmtvand Elektriske komponenter FR1 Jævnstrømsanode (kun VPB 200 E) W1 Kabel til jævnstrømsanode XL5 XL8 Tilslutning, varmtvandscirkulation(ikke Cu) Sammenkoblingstilslutning, fremløb (fra varmepumpe*) Andet PF 1 PF 3 Dataskilt Serienummerskilt XL9 XL13 XL14 Sammenkoblingstilslutning, returløb (til varmepumpe*) Tilslutning, fremløb (fra solsystem) Ø 22 mm (Kun VPBS) Tilslutning, returløb (til solsystem) Ø 22 mm (Kun VPBS) UL Justerbare fødder Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC og VVS-komponenter QM22 Udluftning, spiral UA1 UA2 UA3 Dykrør til varmtvandsføler (visning) Dykrør til varmtvandsføler (styring) Dykrør til solføler (styring) (kun VPBS) *eller anden ydre varmekilde Kapitel 3 Varmtvandsbeholderens konstruktion 7

10 4 Rørtilslutninger Generelt Rørinstallation skal udføres iht. gældende regler. Hvis der anvendes plastrør eller udglødet kobberrør, skal der monteres et indvendigt støtterør. Varmtvandsbeholderen skal udstyres med passende ventiludstyr som f.eks. sikkerhedsventil, lukkeventil, kontraventil og vakuumventil. Der skal trækkes et overløbsrør fra sikkerhedsventilen til et passende afløb. Overløbsrøret skal have samme størrelse som sikkerhedsventilen. Læg overløbsrør fra sikkerhedsventilen med en hældning i hele længden for at sikre, at det er frostfrit. Overløbsrørets udmunding skal være synlig og ikke være placeret i nærheden af elektriske komponenter. Dimensioner og rørtilslutninger VPB 200/VPB 300 VPBS 300 Tilslutning XL3 Koldt vand Ø XL4 Varmt vand Ø XL5* Varmtvandscirkulation Ø XL8 Sammenkoblingstilslutning, fremløb Ø XL9 Sammenkoblingstilslutning, returløb Ø XL13 Sol, fremløb Ø XL14 Sol, returløb Ø mm mm mm mm mm mm mm *Ikke VPB Cu 8 Kapitel 4 Rørtilslutninger

11 Kapitel 4 Rørtilslutninger 9

12 Varmepumpe Tilkobling til varmepumpe Varmepumpens tilløb og retur tilsluttes. Koldt- og varmtvand Tilkobling af koldt- og varmtvand Der skal monteres en blandingsventil, hvis temperaturen kan overstige 60 C. Sol Tilkobling mod sol Solsystemets tilløb og retur tilsluttes VPBS 300. Tilslutning af varmtvandscirkulation R og E har tilslutning, som muliggør varmtvandscirkulation. For at mindske risikoen for bakterievækst i systemer med varmtvandscirkulation bør det cirkulerende vands temperatur ikke være lavere end 50 C. Der bør ikke findes nogen ikke cirkulerende varmtvandsledninger. Juster varmtvandssystemet, så temperaturen ikke er lavere end 50 C længst ude i systemet. 10 Kapitel 4 Rørtilslutninger

13 Installationsalternativer kan tilsluttes på flere forskellige måder, hvoraf et vises her. Du kan læse mere om alternativerne på samt i de tilhørende monteringsanvisninger til de anvendte varmekilder. Symbolforklaring Til jordvarmepumpe kan kobles sammen med en anden varmekilde, f.eks. NIBE F1145. T Symbol Betydning Udluftningsventil P Stopventil Kontraventil Blandingsventil Sikkerhedsventil Temperaturføler Ekspansionsbeholder Manometer Cirkulationspumpe Snavsfilter Til sol VPBS 300 kan kobles til solsystem. P T Kapitel 4 Rørtilslutninger 11

14 5 El-installation Følere BEMÆRK El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. kan suppleres med op til to varmtvandsfølere, en til visning og en til styring. Den visende føler placeres i dykrøret til visende føler (UA1) og den styrende føler placeres i dykrøret til styrende føler (UA2). I de tilfælde, hvor det kun er muligt at tilslutte én føler, er det dykrøret til den styrende føler (UA2), der skal benyttes. VPBS 300 kan også suppleres med en føler til sol. Denne placeres i dykrør til solføler (UA3). Brug de følere, som følger med varmepumpen (eller anden varmekilde). Hvis der ikke medfølger følere, bestilles disse fra varmekildens producent. Jævnstrømsanode VPB 200 E er fra fabrikken udstyret med jævnstrømsanode og medfølgende potentiostat. Anodekablet (W1) er fra fabrikken monteret i anoden, og skal kun tilsluttes potentiostaten. 1. Træk anodekablet (W1) langs med røret til sammenkobling, fremløb (XL8). 2. Tilslut anodekablet (W1) til potentiostaten. 3. Tilslut potentiostaten til passende 230 V vægudtag. BEMÆRK Kablet mellem potentiostaten og anoden må hverken forlænges eller forkortes. Billedet viser VPB 200 E. LEK Billedet viser VPBS Kapitel 5 El-installation

15 6 Igangsætning og justering Påfyldning og udluftning Påfyldning af varmtvandsbeholderen 1. Åbn en varmtvandshane i huset. 2. Fyld vand i varmtvandsbeholderen gennem koldtvandstilslutningen (XL3). 3. Når der ikke længere er luft i det vand, der kommer ud af varmvandshanen, er varmtvandsbeholderen fyldt, og hanen kan lukkes. Påfyldning og udluftning af spiral Påfyldning 1. Åbn påfyldningsventilen (ekstern, er ikke en del af produktet). Slangen i varmtvandsbeholderen og resten af klimasystemet fyldes med vand. 2. Åbn udluftningsventilen ((QM22)). 3. Luk udluftningsventilen (QM22), når der ikke længere er luft i vandet der kommer ud af den. Trykket begynder at stige efter et øjeblik. 4. Luk påfyldningsventilen, når det korrekte tryk er opnået. Udluftning 1. Udluft slangen gennem udluftningsventilen (QM22) og resten af klimasystemet gennem de tilhørende udluftningsventiler. 2. Gentag påfyldning og udluftning, indtil al luft er fjernet, og det korrekte tryk er opnået. Billedet viser VPB 200. Kapitel 6 Igangsætning og justering 13

16 Opstart og kontrol Trykfaldsdiagram, spiral Sammenkoblingstilslutning, fremløb (XL8) og sammenkoblingstilslutning, returløb (XL9). VPB 200 Tryckfall (kpa) E Cu R Trykfaldsdiagram, solslange Tilslutning, fremløb solsystem (XL13) og tilslutning, returløb solsystem (XL14). VPBS E Cu ,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 Flöde (l/s) 0 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 Flöde (l/s) VPB 300/VPBS 300 Tryckfall (kpa) Cu R E ,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 14 Kapitel 6 Igangsætning og justering

17 7 Service Servicetiltag Sikkerhedsventil Varmtvandsbeholderens sikkerhedsventil lukker til tider vand ud efter aftapning af varmt vand. Dette skyldes, at det kolde vand, der tages ind i varmtvandsbeholderen, udvider sig ved opvarmning, så trykket øges, og sikkerhedsventilen åbnes. Sikkerhedsventilens funktion skal kontrolleres regelmæssigt. Kontrollen skal foretages på følgende måde: 1. Åbn ventilen ved at dreje håndhjulet forsigtigt mod uret. 2. Kontrollér, at der strømmer vand gennem ventilen. 3. Luk ventilen ved at slippe den. Hvis den ikke lukker automatisk, når du slipper den, skal den drejes lidt mod uret. Tømning Tømning af varmtvandsbeholderen sker via sugehævert (med slange) i koldtvandstilslutningen (XL3). Tømning af spiralen sker via sugehævert (med slange) i sammenkoblingstilslutning, retur til varmepumpe (XL9). Tømning af solslangen sker via sugehævert (med slange) i tilslutning, retur til solsystem (XL14). VPB 200/VPB 300 VPBS 300 Kapitel 7 Service 15

18 8 Tekniske oplysninger Dimensioner og opsætningskoordinater Kapitel 8 Tekniske oplysninger

19 Tekniske specifikationer VPB 200 Kobber Emalje Rustfri Volumen liter Volumen, spiral liter 7,5 4,8 7,8 Nettovægt kg Varmeoverføring (60/50 C ved 50 C varmtvandstemperatur) kw 11,9 11,5 11,5 Varmeindhold ved 50 C kwh 8,0 8,3 8,2 Tilsvarende mængde varmtvand (40 C) liter Opvarmningstid (10 C til 45 C) 8 kw ladeeffekt timer 0,9 0,9 0,9 Opvarmningstid (10 C til 80 C) 8 kw ladeeffekt timer 1,8 1,8 1,8 Maks. driftstemperatur C 85 Maks. tryk primærside bar/mpa 3/0,3 Maks. tryk varmtvandsbeholder bar/mpa 10/1,0 Maks. anbefalet varmepumpestørrelse kw 12 Art.nr VPB 300 Kobber Emalje Rustfri Volumen liter Volumen, spiral liter 8,5 8,4 8,8 Nettovægt kg Varmeoverføring (60/50 C ved 50 C varmtvandstemperatur) kw 14,8 13,7 13,1 Varmeindhold ved 50 C kwh 12,6 12,7 13,4 Tilsvarende mængde varmtvand (40 C) liter Opvarmningstid (10 C til 45 C) 8 kw ladeeffekt timer 1,4 1,4 1,4 Opvarmningstid (10 C til 80 C) 8 kw ladeeffekt timer 2,8 2,8 2,8 Maks. driftstemperatur C 85 Maks. tryk primærside bar/mpa 3/0,3 Maks. tryk varmtvandsbeholder bar/mpa 10/1,0 Maks. anbefalet varmepumpestørrelse kw 12 Art.nr Kapitel 8 Tekniske oplysninger 17

20 VPBS 300 Kobber Emalje Volumen liter Volumen, spiral liter 8,5 8,4 Volumen, solslange liter 4,4 4,0 Nettovægt kg Varmeoverføring (60/50 C ved 50 C varmtvandstemperatur) kw 14,8 13,7 Varmeindhold ved 50 C kwh 12,4 12,4 Tilsvarende mængde varmtvand (40 C) liter Opvarmningstid (10 C til 45 C) 8 kw ladeeffekt timer 1,4 1,4 Opvarmningstid (10 C til 80 C) 8 kw ladeeffekt timer 2,7 2,7 Maks. driftstemperatur Maks. tryk primærside Maks. tryk varmtvandsbeholder Maks. anbefalet varmepumpestørrelse C bar/mpa bar/mpa kw 85 3/0,3 10/1,0 12 Art.nr Kapitel 8 Tekniske oplysninger

21 9 Stikordsregister Stikordsregister A Afmontering af dæksler, 5 D Dimensioner og opsætningskoordinater, 16 Dimensioner og rørtilslutninger, 8 E El-installation, 12 Følere, 12 Jævnstrømsanode, 12 F Følere, 12 I Igangsætning og justering, 13 Opstart og kontrol, 14 Påfyldning og udluftning, 13 Installationsalternativer, 11 Til jordvarmepumpe, 11 Installationskontrol, 3 J Jævnstrømsanode, 12 K Koldt- og varmtvand, 10 Kontaktinformation, 4 L Levering og håndtering, 5 Afmontering af dæksler, 5 Medfølgende komponenter, 5 Opstilling, 5 Transport, 5 M Medfølgende komponenter, 5 Mærkning, 2 O Opstart og kontrol, 14 Trykfaldsdiagram, solslange, 14 Trykfaldsdiagram, spiral, 14 Opstilling, 5 P Påfyldning af varmtvandsbeholderen, 13 Påfyldning og udluftning, 13 Påfyldning af varmtvandsbeholderen, 13 Påfyldning og udluftning af spiral, 13 Påfyldning og udluftning af spiral, 13 R Rørtilslutninger, 8 Dimensioner og rørtilslutninger, 8 Generelt, 8 Installationsalternativer, 11 Koldt- og varmtvand, 10 Sol, 10 Symbolforklaring, 11 Tilkobling af koldt- og varmtvand, 10 Varmepumpe, 10 S Serienummer, 2 Service, 15 Servicetiltag, 15 Servicetiltag, 15 Sikkerhedsventil, 15 Tømning, 15 Sikkerhedsinformation, 2 Installationskontrol, 3 Kontaktinformation, 4 Mærkning, 2 Serienummer, 2 Symboler, 2 Sikkerhedsventil, 15 Sol, 10 Tilkobling mod sol, 10 Symboler, 2 Symbolforklaring, 11 T Tekniske data, 17 Tekniske oplysninger, 16 Dimensioner og opsætningskoordinater, 16 Tekniske data, 17 Tilkobling af koldt- og varmtvand, 10 Tilkobling mod sol, 10 Tilkobling til varmepumpe, 10 Tilslutning af varmtvandscirkulation, 10 Transport, 5 Trykfaldsdiagram, solslange, 14 Trykfaldsdiagram, spiral, 14 Tømning, 15 V Varmepumpe, 10 Tilkobling til varmepumpe, 10 Tilslutning af varmtvandscirkulation, 10 Varmtvandsbeholderens konstruktion, 6 Komponentliste, 7 Vigtig information, 2 Sikkerhedsinformation, 2 Kapitel 9 Stikordsregister 19

22 20 Kapitel 9

23

24 NIBE AB Sweden Järnvägsgatan 40 Box 14 SE Markaryd

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2030

Brugerhåndbog NIBE F2030 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1410-2 231112 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Landespecifik information

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 (S) 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog SOLAR FP215 P/PL IHB DK 1124-1 031970

Installatørhåndbog SOLAR FP215 P/PL IHB DK 1124-1 031970 Installatørhåndbog IHB DK 1124-1 031970 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Symboler 2 Mærkning 2 Garanti 2 Copyright 2 Kontaktinformation 3 2 Levering og håndtering 4 Leverance 4 Håndtering 4

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3 20 10 30 50 40 40 60 C 50 C C 60 70 70 80 80 90 P MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX T 60 40 80 20 100 0 120 TG 2 1 bar 3 TG 0 4 Indhold Til boligejeren Generelt Anlæggets

Læs mere

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK Indhold Brugervejledning Generelt 2 Sikkerhed 2 Systemprincip 3 Montering Generelt til montøren 4 Montering 4 Kontrol 5 Betjeningsindstillinger

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12

Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12 Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12 Luft-/vandvarmepumpe 08:937-1408 IBH DK 1435-2 331250 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport og opbevaring

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17

Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17 6 70 80 35-00.I 400V 3N~ Compress 6000 AW B E AWB 5-7 AWE 5-7 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 3. Symbolforklaring................................

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R

Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R Indholdsfortegnelse DHP-R 1 Vigtig information... 5 1.1 Kølemiddel...5 1.2 Lyd og vibrationer...5 1.3 El-tilslutning...6 2 Varmepumpedata... 7 2.1 Komponenter...7

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 7747006489.00-.SD Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 0/AGS 0E/AGS 0/AGS 50 DA Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger og

Læs mere