Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering."

Transkript

1 Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-3070CW Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGT! ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. FORSIGTIG angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderate personskader. VIGTIGT angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet. Elektriske faresymboler advarer om risiko for elektrisk stød. Ikoner om varme overflader betyder, at du skal undgå at berøre varme printerdele. Bemærkninger beskriver, hvordan du skal reagere i givne situationer, eller giver tip om, hvordan betjeningen påvirker andre funktioner. 1 Pak Brugsanvisning Netværksbrugs anvisning Angiver reference til brugsanvisningen eller netværksbrugsanvisningen på den medfølgende cd-rom. printeren ud og kontroller alle de medfølgende dele Cd-rom (indeholder Brugsanvisning og Netværksbrugsanvisning) Hurtig installationsvejledning Strømkabel Spildtonerbeholder (præinstalleret) Bælteenhed (præinstalleret) Tromle og toner (sort, cyan, magenta og gul) DAN Version B 1

2 Brugere i Danmark: Netstikket, der leveres med maskinen, er et jordet stik med tre ben. Sørg for, at det jordede stik med tre ben passer til stikkontakten. Denne maskine skal være jordet. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en autoriseret installatør. Brugere i Sverige, Norge og Finland: Netstikket, der leveres med maskinen, er et stik med to ben, hvor jordingen er lagt ind i enhedens side. Sørg for, at det jordede stik med to ben passer til stikkontakten. Maskinen skal være forbundet til jord. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en autoriseret installatør. For at opnå sikker betjening må det medfølgende stik kun sættes i en standardstikkontakt, som er jordet gennem de elektriske standardinstallationer. Udstyr, der ikke er jordet, kan forårsage elektrisk stød eller give anledning til høj elektrisk støjemission. ADVARSEL Der anvendes plastikposer til indpakning af maskinen. For at undgå faren for kvælning bør disse poser holdes uden for børns rækkevidde. Printeren er tung og vejer ca. 19,00 kg. For at undgå personskader skal denne printer løftes af mindst to personer. Pas på, at du ikke får fingrene i klemme, når du sætter printeren ned igen. Hold et minimum af afstand rundt om printeren som vist på illustrationen. 100mm (4 in.) 100mm (4 in.) 120mm (4.7 in.) Interfacekablet er ikke standardtilbehør. Køb et passende interface-kabel for det pågældende interface, du ønsker at bruge (USB eller netværk). USB-kabel Sørg for at bruge et USB 2.0-interfacekabel (type A/B) med en længde på maks. 2 meter. Når du anvender et USB-kabel, skal du tilslutte det computerens USB-port, og ikke en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning. Netværkskabel Brug et straight-through parsnoet kabel i kategori 5 (eller større) til 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-netværk. 2

3 2 Fjern emballagen fra printeren VIGTIGT! Gem både indpakningsmateriale og kasse i tilfælde af, at du skal sende printeren. Sæt IKKE strømledningen i stikkontakten endnu. a 3 Montering af tromle og toner Pak de fire tromler og tonere ud og ryst dem forsigtigt flere gange fra side til side for herved at fordele toneren jævnt inde i patronen. a b Fjern indpakningstapen fra printerens ydre. Åbn topdækslet helt ved at løfte op i håndtaget a. b Fjern det beskyttende dæksel ved at trække i tappen som vist på illustrationen. Rør ikke ved overfladen på indpakningsfilmen. Der kan være tonerpulver, der kan plette din hud eller dit tøj. c Fjern indpakningsmaterialet fra printerens indre. VIGTIGT! For at undgå problemer med udskriftskvaliteten, må du IKKE røre ved tromlens overflade. 3

4 c Skub alle fire tromler og tonere ind i printeren som vist på illustrationen. Kontroller, at toneren har samme farve som angivet af farvemærkatet på printeren. a 4 Læg papir i papirbakken Træk papirbakken helt ud af printeren. b Juster papirstyrene, så de passer til papirstørrelsen i bakken, mens du trykker på papirstyrets grønne udløserhåndtag a. Kontroller, at styrene sidder fast i hullerne. C - Cyan Y - Gul M - Magenta K - Sort d Luk printerens topdæksel. c Luft papirstakken grundigt for at undgå papirstop og fejlindføring. 4

5 d Anbring papiret i papirbakken og kontroller, at papiret er under maksimummærket a. Udskriftssiden skal vende ned. 5 Udskriv en testside VIGTIGT! Tilslut IKKE interfacekablet endnu. VIGTIGT! Kontroller, at papirstyret rører ved papirets sider, så papiret vil blive indført korrekt. e Sæt papirbakken korrekt tilbage i printeren. Kontroller, at den er sat fuldstændigt i printeren. a Sørg for, at strømmen til printeren er afbrudt. b Slut strømkablet til printeren. c Sæt stikket i stikkontakten. Tænd for printeren. d Når printeren har varmet op, vises meddelelsen Ready i displayet. 5

6 e Tryk på Go. Printeren udskriver en testside. Kontroller, at testsiden udskrives korrekt. 6 Indstil dit sprog på kontrolpanelet Denne funktion er ikke tilgængelig, når du har sendt det første udskriftsjob fra computeren. a Tryk på + eller - for at vælge General Setup. Tryk på OK. b c d General Setup Tryk på OK igen. Local Language Tryk på + eller - for at vælge sprog. Tryk på OK for at acceptere. Dansk Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte menuen. Gå videre til Gå til næste side for at installere printerdriveren. 6

7 7 Vælg tilslutningstype USB-interfacekabel Windows, gå til side 8 Macintosh, gå til side 11 For kabelbaseret netværk Windows, gå til side 13 Macintosh, gå til side 18 For trådløst netværk Windows og Macintosh, gå til side 20 USB Kabelført netværk Trådløst netværk Windows Macintosh Windows Macintosh Windows Macintosh 7

8 USB Windows For brugere af USB-interfacekabel 8 Installér printerdriveren og forbind printeren til din computer d Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Startskærmbilledet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog. VIGTIGT! Tilslut IKKE USB-interfacekablet endnu. Kontroller, at der ikke er isat noget USBdrev med flash-hukommelse. Hvis Brother-skærmbilledet ikke vises automatisk, skal du gå til Min Computer (Computer), dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og dernæst dobbeltklikke på start.exe. Hvis Guiden Ny hardware fundet vises på din computer, skal du klikke på Annuller. e Tryk på Installer printerdriver på menuskærmen. a Sluk for printeren ved hjælp af afbryderen. f Tryk på Brugere af USB-kabler. b Kontroller, at USB-interfacekablet IKKE er sluttet til printeren, og begynd derefter at installere printerdriveren. Hvis du allerede har tilsluttet kablet, skal du fjerne det. c Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder.) 8

9 USB Windows g Windows Vista og Windows 7: Når skærmbilledet til Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på Fortsæt eller Ja. Hvis du ønsker at installere PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver), skal du vælge Brugerinstallation og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Når skærmbilledet Vælg komponenter vises, skal du trykke på PS-driver (PostScriptemulering) og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Når vinduet Licensaftale vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen. i Når dette skærmbillede vises, skal du tænde for printeren. Sæt USB-kablet i den USB-port, der er angivet med symbolet og forbind derefter kablet til computeren. Klik på Næste. USB Windows Macintosh h Fjern mærkatet, der dækker stikket til USBinterfacet. VIGTIGT! Du må IKKE lukke for nogen af skærmvinduerne under denne installering. 9

10 USB Windows j Når dette skærmbillede vises, skal du klikke på Udfør. Hvis du vil registrere produktet online, skal du afkrydse Kør onlineregistrering. Hvis du ikke vil indstille din printer som standardprinter, skal du fjerne markeringen i Vælg standardprinter. Hvis du vil deaktivere Statusmonitoren, skal du fjerne markeringen i Aktiver Statusmonitor. Udfør Installationen er nu færdig. XML Paper Specification-printerdriver XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver for Windows Vista og Windows 7 til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specification-dokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen 10

11 USB Macintosh For brugere af USB-interfacekabel a 8 Tilslutning af printeren til din Macintosh og installation af driveren Fjern mærkatet, der dækker stikket til USBinterfacet. d e Tænd for din Macintosh. Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Dobbeltklik på ikonet HL3000 på skrivebordet. Dobbeltklik på ikonet Start Here. Følg vejledningen på skærmen. USB Windows Macintosh b Forbind USB-kablet til USB-stikket, der er mærket med symbolet og forbind dernæst kablet til din Macintosh. f Tryk på Installer printerdriver på menuskærmen. VIGTIGT! Kontroller, at der ikke er isat noget USBdrev med flash-hukommelse. Slut IKKE printeren til tastaturets USB-port eller til en USB-hub uden strømforsyning. Forbind printeren direkte til din computer. g Tryk på Brugere af USB-kabler og følg instruktionerne-på skærmen. Genstart derefter din Macintosh (Kun Mac OS X ). c Sørg for, at printeren er tændt. Se venligst Brugsanvisningen på cd-rom'en for oplysninger om installering af PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver). 11

12 USB Macintosh h Brother-softwaren søger efter Brotherprinteren. Mens dette sker, vises følgende skærm. i Vælg den printer, du ønsker at tilslutte, og klik derefter på OK. j Når denne skærm vises, skal du klikke på OK. Udfør Installationen er nu færdig. 12

13 Kabelført netværk Windows For brugere af kabelbaseret netværks-interface 8 Brugere af peer-to-peernetværksprintere c d Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder.) Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Startskærmbilledet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog. TCP/IP 1 TCP/IP a Router b Netværksprinter Hvis printeren skal tilsluttes et netværk, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren før installation eller ser Netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en. Hvis du anvender en Windows Firewall eller en firewall-funktion i antispyware- eller antivirus-programmer, kan du midlertidigt deaktivere dem. Når du er sikker på, at du kan udskrive, skal du konfigurere softwareindstillingerne i henhold til instruktionerne. e Hvis Brother-skærmbilledet ikke vises automatisk, skal du gå til Min Computer (Computer), dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og dernæst dobbeltklikke på start.exe. Tryk på Installer printerdriver på menuskærmen. Kabelført netværk Windows Macintosh Tilslutning af printeren til dit netværk og installation af driveren VIGTIGT! Kontroller, at der ikke er isat noget USB-drev med flash-hukommelse. a Forbind netværksinterfacekablet til LANstikket, der er markeret med symbolet derefter til en ledig port på hub en. og f Tryk på Brugere af netværkskabel. b Sørg for, at printeren er tændt. 13

14 Kabelført netværk Windows g Windows Vista og Windows 7: Når skærmbilledet til Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på Fortsæt eller Ja. Hvis du ønsker at installere PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver), skal du vælge Brugerinstallation og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Når skærmbilledet Vælg komponenter vises, skal du trykke på PS-driver (PostScriptemulering) og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Når vinduet Licensaftale vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen. i j Vælg Søg på netværket efter enheder, og vælg fra en liste med de fundne enheder (Anbefalet). Eller indtast printerens IP-adresse eller nodenavn. Klik på Næste. Du kan finde printerens IP-adresse og nodenavnet ved at udskrive siden med printerindstillinger. Se Udskrivning af printerens indstillinger på side 40. Vælg din printer, og klik derefter på Næste. h Vælg Brother peer-to-peer-netværksprinter, og klik derefter på Næste. Hvis der går for lang tid (ca. 1 minut), uden at printeren vises på listen, skal du klikke på Opdater. 14

15 Kabelført netværk Windows k Klik på Udfør. Hvis du vil registrere produktet online, skal du afkrydse Kør onlineregistrering. Hvis du ikke vil indstille din printer som standardprinter, skal du fjerne markeringen i Vælg standardprinter. Hvis du vil deaktivere Statusmonitoren, skal du fjerne markeringen i Aktiver Statusmonitor. Hvis du har deaktiveret et program med personlig firewall (f.eks. Windows Firewall), skal du aktivere det igen. Udfør Installationen er nu færdig. Kabelført netværk Windows Macintosh XML Paper Specification-printerdriver XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver for Windows Vista og Windows 7 til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specification-dokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen 15

16 Kabelført netværk Windows 8 Brugere af delte netværksprintere c Tryk på Installer printerdriver på menuskærmen. TCP/IP d Tryk på Brugere af netværkskabel. a Klientcomputer b Server eller printserver c TCP/IP eller USB d Printer Installation af driveren og valg af den korrekte printerkø eller det korrekte delenavn a b Hvis du vil etablere forbindelse til en delt printer på netværket, anbefaler vi, at du beder systemadministratoren om oplysninger om kø eller delenavn for printeren før installationen. VIGTIGT! Kontroller, at der ikke er isat noget USB-drev med flash-hukommelse. Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder.) Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Startskærmbilledet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog. Windows Vista og Windows 7: Når skærmbilledet til Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på Fortsæt eller Ja. Hvis du ønsker at installere PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver), skal du vælge Brugerinstallation og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Når skærmbilledet Vælg komponenter vises, skal du trykke på PS-driver (PostScriptemulering) og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Hvis Brother-skærmbilledet ikke vises automatisk, skal du gå til Min Computer (Computer), dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og dernæst dobbeltklikke på start.exe. 16

17 Kabelført netværk Windows e Når vinduet Licensaftale vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen. h Når dette skærmbillede vises, skal du klikke på Udfør. Hvis du vil registrere produktet online, skal du afkrydse Kør onlineregistrering. Hvis du ikke vil indstille din printer som standardprinter, skal du fjerne markeringen i Vælg standardprinter. Hvis du vil deaktivere Statusmonitoren, skal du fjerne markeringen i Aktiver Statusmonitor. f Vælg Netværksdelt printer og tryk derefter på Næste. g Vælg printerens kø, og klik derefter på OK. Udfør Installationen er nu færdig. XML Paper Specification-printerdriver Kabelført netværk Windows Macintosh XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver for Windows Vista og Windows 7 til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specification-dokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen Kontakt administratoren, hvis du ikke er sikker på printerens placering eller navnet på netværket. 17

18 Kabelført netværk Macintosh For brugere af kabelbaseret netværks-interface 8 Tilslutning af printeren til din Macintosh og installation af driveren e Tryk på Installer printerdriver på menuskærmen. VIGTIGT! Kontroller, at der ikke er isat noget USB-drev med flash-hukommelse. a Forbind netværksinterfacekablet til LANstikket, der er markeret med symbolet derefter til en ledig port på hub en. og f Tryk på Brugere af netvaerkskabel og følg instruktionerne-på skærmen. Genstart derefter din Macintosh (Kun Mac OS X ). b c Sørg for, at printeren er tændt. Tænd for din Macintosh. Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. g Se venligst Brugsanvisningen på cd-rom'en for oplysninger om installering af PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver). Brother-softwaren søger efter Brotherprinteren. Mens dette sker, vises følgende skærm. d Dobbeltklik på ikonet HL3000 på skrivebordet. Dobbeltklik på ikonet Start Here. Følg vejledningen på skærmen. h Vælg den printer, du ønsker at tilslutte, og klik derefter på OK. 18

19 Kabelført netværk Macintosh i Hvis der er tilsluttet mere end én printer af samme model til netværket, vises MACadressen (Ethernet-adressen) efter modelnavnet. Du kan også bekræfte din IPadresse ved at scrolle til højre. Du kan finde printerens MAC-adresse (Ethernet-adresse) og IP-adressen ved at udskrive siden med printerindstillinger. Se Udskrivning af printerens indstillinger på side 40. Når denne skærm vises, skal du klikke på OK. Udfør Installationen er nu færdig. Kabelført netværk Windows Macintosh 19

20 For brugere af trådløst netværk For brugere af trådløst netværks-interface 8 Før du begynder Det første, du skal gøre, er at konfigurere printerens trådløse netværksindstillinger, så den kan kommunikere med netværks-access point'et/routeren. Når printeren er konfigureret, så den kan kommunikere med access point'et/routeren, har computerne på netværket adgang til printeren. For at kunne bruge printeren fra disse computere skal du installere printerdriveren. Følgende trin fører dig gennem konfigurationen og installationen. Placer Brother-printeren så tæt på netværks-access point'et/routeren som muligt, og sørg for, at der står mindst muligt i vejen for at opnå optimal dokumentudskrivning hver dag. Hvis der er store genstande og vægge mellem de to enheder eller interferens fra andet elektronisk udstyr, kan det påvirke dataoverførselshastigheden for dokumenter. Det kan derfor betyde, at en trådløs forbindelse ikke er den optimale metode for alle typer dokumenter og anvendelsesområder. Hvis du udskriver store filer som f.eks. flersidede dokumenter med både tekst og store illustrationer, kan du eventuelt overveje at vælge kabelbaseret Ethernet for at opnå hurtigere dataoverførsel, eller USB for at opnå den hurtigste gennemkørselstid. Selvom Brother HL-3070CW kan anvendes i både kabelbaserede og trådløse netværk, kan du kun bruge én forbindelsesmetode ad gangen. VIGTIGT! Hvis printeren skal tilsluttes et netværk, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren før installation. Du skal kende de trådløse netværksindstillinger, før du fortsætter med installationen. Hvis du anvender en Windows Firewall eller en firewall-funktion i antispyware- eller antivirusprogrammer, kan du midlertidigt deaktivere dem. Når du er sikker på, at du kan udskrive, skal du konfigurere softwareindstillingerne i henhold til instruktionerne. Hvis du tidligere har konfigureret de trådløse indstillinger for printeren, skal du nulstille printernetkortet til fabriksindstilling (se side 40). Kontroller, at der ikke er isat noget USB-drev med flash-hukommelse. Infrastrukturtilstand 3 1 a Access point b Trådløs netværksmaskine (din printer) c Computer med trådløs kapacitet tilsluttet access point'et d Kabelforbundet computer, som ikke har trådløs funktionalitet og som er tilsluttet access point'et med et Ethernet-kabel 20

21 For brugere af trådløst netværk 9 Vælg den trådløse installeringsmetode Følgende vejledning indeholder tre fremgangsmåder til at installere din Brother-maskine i et trådløst netværk. Vælg den ønskede metode for miljøet. Hvis du vil opsætte maskinen i et andet trådløst miljø, kan du finde instruktioner om dette i Netværksbrugsanvisningen. a Konfiguration ved hjælp af installations-cd-rom og midlertidig brug af et USB-kabel (kun Windows ) Det anbefales for denne metode at anvende en pc, der er trådløst forbundet til dit netværk. VIGTIGT! Du skal midlertidigt bruge et USB-kabel under konfigurationen (kablet er ikke inkluderet). Hvis du bruger Windows 2000, Windows XP eller aktuelt anvender en computer, der er forbundet til et adgangspunkt/en router via et netværkskabel, skal du kende de trådløse indstillinger. Skriv venligst de trådløse netværksindstillinger i nedenstående felt. Emne SSID (netværksnavn) Netværksnøgle (sikkerhedsnøgle/krypteringsnøgle) Registrer de aktuelle trådløse netværksindstillinger * Netværksnøglen kan også være beskrevet som adgangskode, sikkerhedsnøgle eller krypteringsnøgle. VIGTIGT! Sørg for at have de trådløse sikkerhedsinformationer klar, hvis du kontakter Brother Support. Vi kan ikke hjælpe dig med at finde disse indstillinger for netværkssikkerhed. Trådløst netværk Windows Macintosh Hvis du ikke kender disse informationer (SSID og netværksnøgle), kan du ikke fortsætte den trådløse opsætning. Hvordan kan jeg finde disse informationer (SSID og netværksnøgle)? 1. Der henvises til den dokumentation, der følger med dit trådløse access point/router. 2. Det oprindelige netværksnavn kan være navnet på producenten eller modelnavnet. 3. Hvis du ikke kender sikkerhedsinformationerne, skal du kontakte producenten af routeren, systemadministratoren eller internetudbyderen. Gå videre til side 23 21

22 For brugere af trådløst netværk b Konfiguration ved hjælp af installations-cd-rom og midlertidig brug af netværkskabel (kun Macintosh) Konfiguration ved midlertidig anvendelse af et netværkskabel Du skal midlertidigt bruge et Ethernet-kabel, når du konfigurerer Brother-printeren efter denne metode. Ethernet-kablet er ikke standardtilbehør. 1 Hvis der er en Ethernet-hub eller -router i samme netværk som printerens trådløse access point a, kan du midlertidigt slutte hub'en eller routeren til printeren ved hjælp af et Ethernet-kabel b. Det er en nem måde at konfigurere printeren på. Du kan derefter konfigurere printeren fra en computer på netværket. Gå videre til side 30 c Konfigurering af printeren til et trådløst netværk ved hjælp af SES/WPS/AOSS fra kontrolpanelets menu 1 Hvis dit trådløse access point a understøtter enten SecureEasySetup, Wi-Fi Protected Setup (PBC 1 ) eller AOSS, behøver du ikke bruge en computer til at konfigurere de trådløse indstillinger. Access point'et/routeren og printeren foretager automatisk konfigurationen ved hjælp af SecureEasySetup, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS proceduren. 1 Trykknapkonfiguration Konfiguration ved hjælp af PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup Hvis det trådløse access point a understøtter Wi-Fi Protected Setup, kan du også konfigurere ved hjælp af PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup. Se Kapitel 7 i Netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en. Gå videre til Windows -brugere kan få flere oplysninger på side 26 Macintosh -brugere kan få flere oplysninger på side 35 22

23 Trådløst netværk Windows Konfiguration ved hjælp af installations-cd-rom og midlertidig brug af et USB-kabel (kun Windows ) 10 Konfigurer de trådløse indstillinger d Vælg Trådløs opsætning og driverinstallation (anbefales), og klik derefter på Næste. VIGTIGT! Du skal midlertidigt bruge et USB-kabel under konfigurationen (kablet er ikke inkluderet). a Sæt installations-cd-rom'en i cd-rom-drevet. Vælg din model og dit sprog, når du bliver bedt om det. Hvis Brother-skærmbilledet ikke vises automatisk, skal du gå til Denne computer (Computer), dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter klikke på start.exe. e Vælg Midlertidig brug af et USB-kabel (anbefales) og klik på Næste. b Klik på Installer printerdriver. c Klik på Brugere af trådløst netværk. f Hvis dette skærmbillede vises, skal du læse meddelelsen Vigtigt. Marker afkrydsningsfeltet, efter at du har bekræftet SSID og netværksnøglen, og klik derefter på Næste. Trådløst netværk Windows Macintosh g Forbind midlertidigt USB-kablet (medfølger ikke) direkte til computeren og maskinen. Se venligst Brugsanvisningen på cd-rom'en for oplysninger om installering af PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver). 23

24 Trådløst netværk Windows h Hvis bekræftelsesskærmen vises, skal du markere feltet og trykke på Næste. Når følgende skærmbillede vises, skal du markere Ja, hvis du ønsker at etablere den angivne SSID. Tryk på Næste og gå til l. j Hvis dit netværk ikke er konfigureret til godkendelse og kryptering, vises følgende skærmbillede. Klik på OK for at fortsætte konfigurationen og gå til l. i Guiden søger efter trådløse netværk, der er tilgængelige fra maskinen. Vælg den SSID, som du har noteret for dit netværk i trin 9 på side 21, og klik derefter på Næste. k Indtast den Netværksnøgle, som du noterede i trin 9 på side 21, og indtast så nøglen igen i Bekræft netværksnøgle, og klik derefter på Næste. Hvis listen er tom, skal du kontrollere, om der er tændt for access point'et, og om det udsender SSID, og derefter kontrollere, at maskinen og access point'et er inden for rækkevidde med henblik på trådløs kommunikation. Klik derefter på Opdater. Hvis access point'et er indstillet til ikke at udsende SSID, kan du tilføje den manuelt ved at klikke på knappen Avanceret. Følg vejledningen på skærmen for at indtaste Navn (SSID) og klik derefter på Næste. l Tryk på Næste. Herefter sendes indstillingerne til din maskine. Indstillingerne forbliver uændrede, hvis du klikker på Annuller. Hvis du ønsker at indtaste IPadresseindstillingerne for maskinen manuelt, skal du klikke på Skift IP-adresse og indtaste netværkets IP-adresseindstillinger. Hvis skærmbilledet for fejl ved trådløs opsætning vises, skal du klikke på Prøv igen. 24

25 Trådløst netværk Windows m Tag USB-kablet mellem computeren og maskinen ud. n Den trådløse opsætning er udført. Klik på Næste for at fortsætte med at installere printerdriveren. Installer printerdriveren o Følg instruktionerne på skærmen for at gøre opsætningen færdig. Udfør Installationen er nu færdig. Hvis du anvender en specificeret IP-adresse til maskinen, skal du indstille boot-metode til Static ved at bruge BRAdmin Light. For mere information henvises til Ændring af maskinens netværksindstillinger i Netværksbrugsanvisning. Afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger kan et vindue fra Windows Security eller et antivirusprogram blive vist, når maskinen eller dens software anvendes. For at kunne fortsætte skal du i vinduet give tilladelse til dette. XML Paper Specification Printerdriver XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver for Windows Vista og Windows 7 til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specificationdokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på Trådløst netværk Windows Macintosh 25

26 Trådløst netværk Windows Konfiguration i infrastrukturtilstand ved brug af SES/WPS eller AOSS fra kontrolpanelets menu 10 Konfigurer de trådløse indstillinger c Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Startskærmbilledet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog. Hvis dit trådløse access point/router understøtter enten SecureEasySetup, Wi-Fi Protected Setup (PBC 1 ) eller AOSS, kan du let konfigurere printeren uden at kende dine trådløse netværksindstillinger. Printeren har menuen SES/WPS/AOSS på kontrolpanelet. Denne funktion registrerer automatisk, hvilken tilstand dit access point bruger, SecureEasySetup, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS. Med et tryk på en knap på den trådløse router/access point kan du indstille de trådløse netværksindstillinger og sikkerhedsindstillingerne. Se brugsanvisningen til det trådløse access point/routeren for at få oplysninger om, hvordan du får adgang til enkelttrykstilstanden. 1 Trykknapkonfiguration d Hvis Brother-skærmbilledet ikke vises automatisk, skal du gå til Min Computer (Computer), dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og dernæst dobbeltklikke på start.exe. Tryk på Installer printerdriver på menuskærmen. På routere eller access points, der understøtter SecureEasySetup, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS, kan du se nedenstående symboler. e Tryk på Brugere af trådløst netværk. a Sørg for, at printeren er tændt. b Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder.) 26

27 Trådløst netværk Windows f g Windows Vista og Windows 7: Når skærmbilledet til Brugerkontokontrol vises, skal du trykke på Tillad eller Ja. Vælg Trådløs opsætning og driverinstallation (anbefales), og klik derefter på Næste. Vælg Brug SES, WPS eller AOSS, og klik derefter på Næste. n o Hvis displayet viser Tilsluttet, er printeren tilsluttet access point'et/routeren. Du kan nu bruge printeren i et trådløst netværk. Hvis displayet viser Tilslutningsfejl, er en sessionoverlap blevet registreret. Printeren har registreret mere end et access point/router på netværket med SecureEasySetup -, Wi-Fi Protected Setup- eller AOSS -tilstanden aktiveret. Sørg for, at kun ét access point/router har SecureEasySetup -, Wi-Fi Protected Setup- eller AOSS -tilstanden aktiveret, og prøv at starte fra h igen. Hvis displayet viser Intet Acc.Point, har printeren ikke registreret dit access point/router på netværket med SecureEasySetup -, Wi-Fi Protected Setup- eller AOSS -tilstanden aktiveret. Flyt printeren tættere på access point'et/routeren og prøv at starte fra h igen. Hvis displayet viser Tilslutningsfejl, er printeren ikke tilsluttet access point'et/routeren. Prøv at begynde fra h igen. Hvis samme meddelelse vises igen, skal du nulstille printernetkortet tilbage til fabriksindstilling og prøve igen. Se Nulstille netværksindstillingerne til fabriksindstilling på side 40 for at få oplysninger om nulstilling. Klik på Næste. h i j k l Tryk på en af menuknapperne (a, b, OK eller Back (Tilbage)) på printerens kontrolpanel. Tryk på a eller b for at vælge Netværk. Tryk på OK. Netværk Tryk på a eller b for at vælge WLAN. Tryk på OK. WLAN Tryk på a eller b for at vælge SES/WPS/AOSS. Tryk på OK. SES/WPS/AOSS Printeren søger efter et access point, der understøtter SecureEasySetup, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS, i 2 minutter. m Indstil dit access point til SecureEasySetup -, Wi-Fi Protected Setup- eller AOSS tilstanden, afhængig af, hvad access point'et understøtter. Se brugsanvisningen, der fulgte med access point'et. Trådløst netværk Windows Macintosh 27

28 Trådløst netværk Windows p Marker afkrydsningsfeltet, efter at du har kontrolleret, at de trådløse indstillinger er angivet, og klik derefter på Næste. Installer printerdriveren q VIGTIGT! Prøv IKKE at annullere nogen af menuerne under denne installation. Hvis der opstår en fejl med hensyn til de trådløse indstillinger, vises der en fejlmeddelelse under installationen af printerdriveren, og installationen afbrydes. Hvis denne fejl opstår, skal du nulstille printernetkortet til fabriksindstilling (se side 40), og gå tilbage til trin d på side 26 og opsætte den trådløse forbindelse igen. Når vinduet Licensaftale vises, skal du trykke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen. s Hvis du ønsker at installere PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver), skal du vælge Tilpasset installation og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Når skærmbilledet Vælg komponenter vises, skal du trykke på PS-driver (PostScript-emulering) og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Vælg Søg på netværket efter enheder, og vælg fra en liste med de fundne enheder (Anbefalet). Eller indtast printerens IP-adresse eller nodenavn. Klik på Næste. Du kan finde printerens IP-adresse og nodenavnet ved at udskrive siden med printerindstillinger. Se Udskrivning af printerens indstillinger på side 40. t Vælg din printer, og klik derefter på Næste. r Vælg Standardinstallation, og klik derefter på Næste. Hvis der går lang tid uden at printeren vises på listen, 1 minut eller mere, skal du trykke på Opdatér. Hvis din printer stadig ikke vises, skal du nulstille printernetkortet til fabriksindstilling (se side 40) og gå tilbage til d på side 26 og prøve den trådløse opsætning igen. 28

29 Trådløst netværk Windows u Klik på Udfør. Hvis du vil registrere produktet online, skal du afkrydse Kør onlineregistrering. Hvis du ikke vil indstille din printer som standardprinter, skal du fjerne markeringen i Vælg standardprinter. Hvis du vil deaktivere Statusmonitoren, skal du fjerne markeringen i Aktiver Statusmonitor. Hvis du har deaktiveret et program med personlig firewall (f.eks. Windows Firewall), skal du aktivere det igen. Udfør Installationen er nu færdig. XML Paper Specification-printerdriver XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver for Windows Vista og Windows 7 til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specification-dokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen Trådløst netværk Windows Macintosh 29

30 Trådløst netværk Macintosh Konfiguration i infrastrukturtilstand ved midlertidig brug af et netværkskabel (Kun Macintosh) 10 Konfigurer de trådløse indstillinger Du skal kende de trådløse netværksindstillinger, før du fortsætter med installationen. Sørg for at nedskrive alle aktuelle indstillinger som f.eks. SSID, godkendelse og kryptering for dit trådløse netværksmiljø. Hvis du ikke kender dem, skal du kontakte din netværksadministrator eller producenten af access point'et/routeren. Enhed Eksempel Nedskriv de aktuelle trådløse netværksindstillinger Kommunikationsmode: (Infrastruktur) Netværksnavn: (SSID, ESSID) Godkendelsesmetode: (Åbent system, delt nøgle, WPA-PSK 1, WPA2-PSK 1, LEAP, EAP-FAST) Krypteringsmetode: (Ingen, WEP,TKIP, AES, CKIP) Netværksnøgle: (Krypteringsnøgle, WEP-nøgle 2, adgangskode) Infrastruktur HELLO WPA2-PSK AES WPA/WPA2-PSK er en Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key, som lader den trådløse Brother-maskine være tilsluttet det pågældende access point ved hjælp af TKIP- eller AES-kryptering (WPA-Personal). WPA-PSK (TKIP eller AES) og WPA2-PSK (AES) benytter en Pre- Shared Key (PSK), der er mellem 8 og 63 tegn lang. WEP-nøglen er til 64-bits krypterede netværk eller 128-bits krypterede netværk og kan indeholde både tal og bogstaver. Hvis du ikke kender disse oplysninger, skal du se den dokumentation, der fulgte med dit access point eller trådløse router. Denne nøgle har en værdi på 64-bits eller 128-bits, som skal indtastes i et ASCII- eller HEKSADECIMAL-format. Eksempel: 64-bits ASCII: 64-bits heksadecimal: 128-bits ASCII: 128-bits heksadecimal: Bruger 5 bogstaver, f.eks. Hello (der skelnes mellem små og store bogstaver) Bruger 10 cifre af heksadecimal data, f.eks. 71f2234aba Bruger 13 bogstaver, f.eks. Wirelesscomms (der skelnes mellem små og store bogstaver) Bruger 26 cifre af heksadecimal data, f.eks. 71f2234ab56cd709e5412aa3ba VIGTIGT! Du skal midlertidigt bruge et Ethernet-kabel under konfigurationen. (kabel medfølger ikke) a Sørg for, at printeren er tændt. c Dobbeltklik på ikonet HL3000 på skrivebordet. Dobbeltklik på ikonet Start Here. Følg vejledningen på skærmen. b Tænd for din Macintosh. Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. 30

31 Trådløst netværk Macintosh d Tryk på Installer printerdriver på menuskærmen. h Vælg Med kabel (anbefalet), og klik derefter på Næste. e Tryk på Brugere af trådløst netværk. i Tilslut Brother-printeren til access point'et via et netværkskabel og tryk på Næste. f Vælg Trådløs opsætning og driverinstallation (anbefales), og klik derefter på Næste. g Vælg Installation trin for trin (anbefalet), og klik derefter på Næste. j Vælg den printer, du ønsker at konfigurere, og klik på Næste. Hvis listen er tom, skal du kontrollere, om der er tændt for access point'et og printeren og derefter klikke på Opdater. Trådløst netværk Windows Macintosh Standardnodenavnet er BRNxxxxxxxxxxxx. Du kan finde printerens MAC-adresse (Ethernet-adresse) og IP-adressen ved at udskrive siden med printerindstillinger. Se Udskrivning af printerens indstillinger på side

32 Trådløst netværk Macintosh k Guiden søger efter trådløse netværk, der er tilgængelige fra printeren. Vælg det access point, du ønsker at tilknytte printeren, og klik derefter på Næste. m Hvis dit netværk er konfigureret til godkendelse og kryptering, vises følgende skærmbillede. Når du konfigurerer din trådløse Brotherprinter, skal du sikre, at printeren svarer til godkendelses- og krypteringsindstillingerne du nedskrev på side 30 for dit nuværende trådløse netværk. Vælg tilstanden Godkendelsemetode og tilstanden Krypteringsmetode i rullemenuerne i de respektive indstillingsfelter. Indtast herefter Netværksnøgle og Bekræft netværksnøgle, og tryk derefter på Næste. SETUP er standard-ssid'en for printeren. Vælg ikke denne SSID. Hvis listen er tom, skal du kontrollere, om der er tændt for access point'et, og om det udsender SSID, og derefter kontrollere, at printeren og access point'et er inden for rækkevidde med henblik på trådløs kommunikation. Tryk derefter på Opdater. Hvis access point'et er indstillet til ikke at udsende SSID, kan du tilføje den manuelt ved at klikke på knappen Tilføj. Følg vejledningen på skærmen for at indtaste Navn (SSID), og klik derefter på Næste. Hvis du ønsker at indstille eller konfigurere yderligere indeks for WEP-nøgle end WEPnøgle1, skal du trykke på Avanceret. Kontakt din netværksadministrator eller producenten for access point'et/routeren, hvis du ikke kender godkendelses- og krypteringsindstillingerne for netværket. Hvis du bruger WEP og den udskrevne netværkskonfigurationsside i n viser Link OK under Wireless Link Status, men printeren ikke kan findes på dit netværk, skal du kontrollere, at WEP-nøglen er indtastet korrekt. WEP-nøglen skelner mellem små og store bogstaver. l Hvis dit netværk ikke er konfigureret til godkendelse og kryptering, vises følgende skærmbillede. Tryk på OK og gå til n for at fortsætte konfigurationen. 32

33 Trådløst netværk Macintosh n Tryk på Næste. Herefter sendes indstillingerne til din printer. Indstillingerne forbliver uændrede, hvis du klikker på Annuller. Netværkskonfigurationssiden udskrives. p Tryk på Udfør. Trådløs opsætning kunne ikke skabe forbindelse til trådløst netværk. Dette skyldes formentlig forkerte sikkerhedsindstillinger. Nulstil printernetkortet til fabriksindstilling (se side 40). Bekræft det trådløse netværks sikkerhedsindstillingerne, som du nedskrev på side 30 og prøv at begynde fra d på side 31 igen. q Frakobl netværkskablet mellem access point'et (hub'en eller routeren) og printeren, og tryk på Næste. Hvis du ønsker at indtaste IPadresseindstillingerne for printeren manuelt, skal du trykke på Skift IP-adresse og indtaste netværkets IP-adresseindstillinger. Kontrolpanelets indstillinger skiftes automatisk til WLAN aktiver, når de trådløse indstillinger er blevet sendt til printeren. o Kontroller den udskrevne netværkskonfigurationsside. Vælg status som det bliver vist for Wireless Link Status på netværkskonfigurationssiden. Klik på Næste. Hvis status er Link OK, skal du gå til q. Hvis status er Failed to Associate (Fejl ved forbindelse), skal du gå til p. Installer printerdriveren r VIGTIGT! Prøv IKKE at annullere nogen af menuerne under denne installation. Hvis der opstår en fejl med hensyn til de trådløse indstillinger, vises der en fejlmeddelelse under installationen af printerdriveren, og installationen afbrydes. Hvis denne fejl opstår, skal du nulstille printernetkortet til fabriksindstilling (se side 40), og gå tilbage til trin d på side 31 og opsætte den trådløse forbindelse igen. Installationen af driveren begynder. Følg vejledningen på skærmen. Genstart derefter din Macintosh (Kun Mac OS X ). Trådløst netværk Windows Macintosh For oplysninger om installeringen af PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver) henvises til brugsanvisningen på cd-rom en. 33

34 Trådløst netværk Macintosh s Brother-softwaren søger efter Brotherprinteren. Mens dette sker, vises følgende skærm. t Vælg den printer, du ønsker at tilslutte, og klik derefter på OK. Hvis u Hvis der er tilsluttet mere end én printer af samme model til netværket, vises MAC adressen (Ethernet-adressen) efter modelnavnet. Du kan finde printerens MAC-adresse (Ethernet-adresse) og IP-adressen ved at udskrive siden med printerindstillinger. Se Udskrivning af printerens indstillinger på side 40. Hvis din printer stadig ikke vises, skal du nulstille printernetkortet til fabriksindstilling (se Nulstille netværksindstillingerne til fabriksindstilling på side 40) og gå tilbage til d på side 31 og prøve den trådløse opsætning igen. Når denne skærm vises, skal du trykke på OK. Udfør Installationen er nu færdig. 34

35 Trådløst netværk Macintosh Konfiguration i infrastrukturtilstand ved brug af SES/WPS eller AOSS fra kontrolpanelets menu 10 Konfigurer de trådløse indstillinger b Tænd for din Macintosh. Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis dit trådløse access point/router understøtter enten SecureEasySetup, Wi-Fi Protected Setup (PBC 1 ) eller AOSS, kan du let konfigurere printeren uden at kende dine trådløse netværksindstillinger. Printeren har menuen SES/WPS/AOSS på kontrolpanelet. Denne funktion registrerer automatisk, hvilken tilstand dit access point bruger, SecureEasySetup, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS. Med et tryk på en knap på det trådløse access point/router, kan du indstille de trådløse netværksindstillinger og sikkerhedsindstillingerne. Se brugsanvisningen til det trådløse access point/routeren for at få oplysninger om, hvordan du får adgang til enkelttrykstilstanden. 1 Trykknapkonfiguration c Dobbeltklik på ikonet HL3000 på skrivebordet. Dobbeltklik på ikonet Start Here. Følg vejledningen på skærmen. På routere eller access points, der understøtter SecureEasySetup, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS, kan du se nedenstående symboler. d Tryk på Installer printerdriver på menuskærmen. e Tryk på Brugere af trådløst netværk. Trådløst netværk Windows Macintosh a Sørg for, at printeren er tændt. 35

36 Trådløst netværk Macintosh f Vælg Trådløs opsætning og driverinstallation (anbefales), og klik derefter på Næste. n Indstil dit access point til SecureEasySetup -, Wi-Fi Protected Setup- eller AOSS tilstanden, afhængig af, hvad access point'et understøtter. Se brugsanvisningen, der fulgte med access point'et. o Hvis displayet viser Tilsluttet, er printeren tilsluttet access point'et/routeren. Du kan nu bruge printeren i et trådløst netværk. g Vælg Automatisk installation (avanceret), og klik derefter på Næste. Hvis displayet viser Tilslutningsfejl, er en sessionoverlap blevet registreret. Printeren har registreret mere end et access point/router på netværket med SecureEasySetup -, Wi-Fi Protected Setup- eller AOSS -tilstanden aktiveret. Sørg for, at kun ét access point/router har SecureEasySetup -, Wi-Fi Protected Setup- eller AOSS -tilstanden aktiveret, og prøv at starte fra i igen. Hvis displayet viser Intet Acc.Point, har printeren ikke registreret dit access point/router på netværket med SecureEasySetup -, Wi-Fi Protected Setup- eller AOSS -tilstanden aktiveret. Flyt printeren tættere på access point'et/routeren og prøv at starte fra i igen. h Læs skærmmeddelelsen, og klik på Næste. p Hvis displayet viser Tilslutningsfejl, er printeren ikke tilsluttet access point'et/routeren. Prøv at begynde fra i igen. Hvis samme meddelelse vises igen, skal du nulstille printernetkortet tilbage til fabriksindstilling og prøve igen. Se Nulstille netværksindstillingerne til fabriksindstilling på side 40 for at få oplysninger om nulstilling. Klik på Næste. i j k l Tryk på en af menuknapperne (a, b, OK eller Back (Tilbage)) på printerens kontrolpanel. Tryk på a eller b for at vælge Netværk. Tryk på OK. Netværk Tryk på a eller b for at vælge WLAN. Tryk på OK. WLAN Tryk på a eller b for at vælge SES/WPS/AOSS. Tryk på OK. SES/WPS/AOSS m Printeren søger efter et access point, der understøtter SecureEasySetup, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS, i 2 minutter. 36

37 Trådløst netværk Macintosh q Marker afkrydsningsfeltet, efter at du har kontrolleret, at de trådløse indstillinger er angivet, og klik derefter på Næste. Installer printerdriveren r VIGTIGT! Prøv IKKE at annullere nogen af menuerne under denne installation. Hvis der opstår en fejl med hensyn til de trådløse indstillinger, vises der en fejlmeddelelse under installationen af printerdriveren, og installationen afbrydes. Hvis denne fejl opstår, skal du nulstille printernetkortet til fabriksindstilling (se side 40), og gå tilbage til trin d på side 35 og opsætte den trådløse forbindelse igen. Installationen af driveren begynder. Følg vejledningen på skærmen. Genstart derefter din Macintosh (Kun Mac OS X ). u Hvis der er tilsluttet mere end én printer af samme model til netværket, vises MACadressen (Ethernet-adressen) efter modelnavnet. Du kan også kontrollere din IPadresse ved at scrolle til højre. Du kan finde printerens MAC-adresse (Ethernet-adresse) og IP-adressen ved at udskrive siden med printerindstillinger. Se Udskrivning af printerens indstillinger på side 40. Når denne skærm vises, skal du trykke på OK. Udfør Installationen er nu færdig. s For oplysninger om installeringen af PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver) henvises til brugsanvisningen på cd-rom en. Brother-softwaren søger efter Brotherprinteren. Mens dette sker, vises følgende skærm. Trådløst netværk Windows Macintosh t Vælg den printer, du ønsker at tilslutte, og klik derefter på OK. 37

38 For netværksbrugere BRAdmin Light (Windows -brugere) BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter på i et TCP-/IP-miljø, vise status og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger som f.eks. IP-adressen. Du kan få yderligere oplysninger om BRAdmin Light ved at gå til Hvis du har brug for mere avanceret printerstyring, skal du bruge den seneste Brother BRAdmin Professional, der kan downloades fra Hvis du anvender en Windows Firewall eller en firewall-funktion i antispyware- eller antivirus-programmer, kan du midlertidigt deaktivere dem. Når du er sikker på, at du kan udskrive, skal du konfigurere softwareindstillingerne i henhold til instruktionerne. Installer konfigurationshjælpeprogrammet BRAdmin Light a Standardadgangskoden til printernetkortet er access. Du kan ændre adgangskoden i BRAdmin Light. Klik på Installer andre drivere/hjælpeprogrammer på menuskærmen. Indstilling af IP-adresse, undernetmaske og gateway vha. BRAdmin Light a Hvis du har en DHCP-/BOOTP-/RARP-server i netværket, behøver du ikke at udføre følgende procedure. Printernetkortet henter nemlig sin IPadresse automatisk. Start BRAdmin Light. Programmet søger nu automatisk efter nye enheder. b Dobbeltklik på den ukonfigurerede enhed. b Klik på BRAdmin Light, og følg vejledningen på skærmen. Windows Vista og Windows 7: Når skærmbilledet til Brugerkontokontrol vises, skal du trykke på Tillad eller Ja. c Vælg STATIC for Boot-metode. Skriv IPadresse, Undernetsmaske samt Gateway og tryk så på OK. d Adresseoplysningerne gemmes i printeren. 38

39 For netværksbrugere BRAdmin Light (Mac OS X-brugere) BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise status og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger som f.eks. IP-adressen fra en computer med Mac OS X eller nyere. BRAdmin Light-softwaren installeres automatisk, når printerdriveren installeres. Hvis du allerede har installeret printerdriveren, behøver du ikke installere den igen. Du kan få yderligere oplysninger om BRAdmin Light ved at gå til Indstilling af IP-adresse, undernetmaske og gateway vha. BRAdmin Light c Dobbeltklik på filen BRAdmin Light.jar og kør softwaren. BRAdmin Light søger derefter automatisk efter nye enheder. Hvis du har en DHCP-/BOOTP-/RARP-server i netværket, behøver du ikke at udføre følgende procedure. Printernetkortet henter nemlig sin IP-adresse automatisk. Sørg for, at version eller nyere Javaklientsoftware er installeret på din computer. Standardadgangskoden til printernetkortet er access. Du kan ændre adgangskoden i BRAdmin Light. a Dobbeltklik på ikonet Macintosh HD på skrivebordet. d Dobbeltklik på den ukonfigurerede enhed. b Vælg Bibliotek, Printers, Brother og derefter Utilities. e Vælg STATIC for Boot-metode. Skriv IPadresse, Undernetsmaske samt Gateway og tryk så på OK. f Adresseoplysningerne gemmes i printeren. 39

40 For netværksbrugere Web Based Management (webbrowser) Brother-printernetkortet er udstyret med en webserver, der giver dig mulighed for at overvåge status eller ændre visse konfigurationsindstillinger vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Logonnavnet for administratoren er admin (der skelnes mellem små og store bogstaver), og standardadgangskoden er access. Vi anbefaler Microsoft Internet Explorer 6.0 (eller nyere) eller Firefox 1.0 (eller nyere) for Windows og Safari 1.3 (eller nyere) for Macintosh. Sørg også for, at JavaScript og Cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger. Hvis du vil anvende en webbrowser, skal du kende IP-adressen på printernetkortet. Printernetkortets IP-adresse er angivet på siden med printerindstillingerne. Nulstille netværksindstillingerne til fabriksindstilling Følg nedenstående trin for at tilbagestille printernetkortets netværksindstillinger til fabriksindstillinger. a b c Tryk på + eller - for at vælge Netværk. Tryk på OK. Netværk Tryk på knappen + eller - for at vælge Fabriksinst.. Tryk på OK. Fabriksinst. Tryk på OK igen. Genstart print.? Udskrivning af printerens indstillinger Siden med printerindstillinger viser alle aktuelle printerindstillinger, herunder netværksindstillingerne. Hvis du ønsker at udskrive en side med printerens indstillinger, skal du gøre følgende: a Tryk på knappen + eller - for at vælge Maskininfo. Tryk på OK. a Skriv i browseren. (printer_ip_adresse er IP-adressen eller printernetkortets navn) For eksempel: Se kapitel 10 i Netværksbrugsanvisningen. b c Maskin-info Tryk på OK igen. Udskriv indstil. Tryk på OK igen for at udskrive siden med printerindstillingerne. Hvis IP Address på siden med printerindstillinger viser , skal du vente i et minut og prøve igen. 40

41 Andre oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Sikker brug af printeren Hvis du IKKE følger disse sikkerhedsinstruktioner, er der risiko for brand, elektrisk stød, forbrænding eller kvælning. Opbevar venligst disse instruktioner for senere reference og læs dem før eventuel vedligeholdelse. ADVARSEL Der er højspændingselektroder inden i printeren. Før du rengør printeren indvendigt, skal du sørge for at slukke for strømmen og trække strømkablet ud af stikkontakten. Rør IKKE stikket med våde hænder. Det kan forårsage elektrisk stød. Sørg altid for, at stikket sættes helt ind. Der er anvendt plastikposer til indpakningen. For at undgå faren for kvælning bør disse poser holdes uden for børns rækkevidde. Du må IKKE bruge brandfarlige substanser, nogen for for spray eller organiske opløsningsmidler/væsker med sprit eller ammoniak til at rengøre maskinens indre og ydre. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Se Kapitel 6 i Brugsanvisningen for at få vejledning i rengøring af printeren. Brug IKKE en støvsuger til at fjerne spildt toner. Det kan forårsage, at tonerpulveret antændes i støvsugeren, og eventuelt medføre brand. Tør omhyggeligt tonerpulveret op med en tør, fnugfri klud, og bortskaf det i henhold til lokale bestemmelser. Rengøring af printerens ydre: Kontroller, at du har trukket strømkablet ud af stikkontakten. Brug neutrale rengøringsmidler. Rengøring med flygtige væsker, som f.eks. fortyndervæske eller benzin, vil ødelægge printeren ydre overflade. Anvend IKKE rengøringsmaterialer, der indeholder ammoniak. 41

42 Andre oplysninger FORSIGTIG Lyn og spændingsbølger kan beskadige dette produkt! Vi anbefaler, at du bruger spændingsbølgebeskyttelse (transientbeskyttelse) på el-installationen, eller at du tager printeren ud af stikket under tordenvejr. Hvis du lige har brugt printeren, er visse dele inden i printeren meget varme. Når du åbner toplåget eller baglåget (den bageste bakke) på printeren, må du IKKE røre ved de dele, som er vist med gråt i illustrationen. s Inden i printeren (set forfra) Inden i printeren (set bagfra) VIGTIGT! Advarselsmærkaterne på eller omkring fikseringsenheden må IKKE fjernes eller beskadiges. 42

43 Andre oplysninger Bestemmelser Overensstemmelseserklæring for EU (Kun for EU) EU-overensstemmelseserklæring Producent Brother Industries Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya Japan Fabrik Brother Technology (Shenzhen) Ltd., NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, Kina Erklærer hermed, at: Produktbeskrivelse Produktnavn Modelnummer : Farveprinter : HL-3070CW : HL-30C er i overensstemmelse med bestemmelserne i R & TTE-direktivet (1999/5/EF) og overholder følgende standarder: Anvendte harmoniserede standarder: Sikkerhed EN :2006 EMC Radio EN55022:2006 Klasse B EN55024: A1: A2:2003 EN :2006 EN : A1: A2:2005 EN V1.6.1 EN V1.2.1 EN V1.7.1 År for første påsætning af CE-mærke: 2008 Udgivet af: : Brother Industries, Ltd. Dato : 10. september 2008 Sted: : Nagoya, Japan 43

44 Andre oplysninger International ENERGY STAR overensstemmelseserklæring Formålet med det internationale ENERGY STAR - program er at fremme udvikling og udbredelse af energibesparende kontorudstyr. Brother Industries, Ltd. har som ENERGY STAR - partner sørget for, at dette produkt lever op til ENERGY STAR -retningslinjerne for energieffektivitet. EU-direktiv 2002/96/EF og EN50419 VIGTIGT for din sikkerheds skyld For at opnå sikker betjening må det medfølgende stik kun sættes i en standardstikkontakt, som er jordet gennem de normale elektriske installationer. Forlængerledninger, der anvendes sammen med printeren, skal have stik med tre ben og være korrekt tilsluttet for at sikre korrekt jording. Forlængerledninger, der er tilsluttet forkert, kan forårsage personskader og beskadige apparatet. Selvom apparatet fungerer tilfredsstillende, betyder det ikke nødvendigvis, at strømmen er jordet, og at installationen er sikker. For din egen sikkerheds skyld skal du kontakte en autoriseret installatør, hvis du er i tvivl om, hvorvidt strømmen er jordet. Produktet skal tilsluttes en vekselstrømskilde, der ligger inden for det område, som er angivet på mærkeetiketten. Slut det IKKE til en jævnstrømskilde. Hvis du ikke er sikker, skal du kontakte en autoriseret installatør. Afbryd enheden Dette produkt skal installeres tæt på en ACstrømforsyning, der er let at komme til. I nødstilfælde skal du trække ledningen ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt. LAN-forbindelse FORSIGTIG Slut IKKE dette produkt til en LAN-forbindelse med overspænding. Kun for EU Dette udstyr er mærket med ovenstående genbrugssymbol. Det betyder, at når udstyret er udtjent, skal det bortskaffes separat på et passende genbrugsanlæg og må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det vil være til gavn for miljøet. (Kun EU) 44

45 Andre oplysninger Forsendelse af printeren Hvis du har behov for at sende printeren, skal den pakkes omhyggeligt ind for at undgå beskadigelse under forsendelsen. Det anbefales, at du gemmer og bruger den originale emballage. Printeren skal desuden være tilstrækkeligt forsikret i fragtmandens varetægt. b Åbn topdækslet helt og tag alle tromler og tonere ud. FORSIGTIG Ved forsendelse af printeren skal TROMLE- og TONEREN samt SPILDTONERBEHOLDEREN tages ud af printeren og placeres i en plasticpose. Hvis disse enheder ikke tages ud af printeren og placeres i en plasticpose før forsendelse, kan printeren blive alvorligt beskadiget, og REKLAMATIONSRETTEN KAN BORTFALDE. Nedpakningsvejledning Sæt beskyttelsesdækslet på hver af tromleenhederne og tonerne. Kontroller, at du har følgende dele parat til genindpakningen. Anbring hver enhed i en plastikpose og luk hver pose fuldstændigt tæt. a Plastikposer - skal leveres af dig (brugeren); én til spildtonerbeholderen og én til hver af de fire tromler og tonere b De beskyttelsesdæksler, som den originale tromle og toner blev leveret med c Indpakningsmateriale til at låse bælteenheden ADVARSEL Printeren er tung og vejer ca. 19,00 kg. For at undgå personskader skal denne printer løftes af mindst to personer. Pas på, at du ikke får fingrene i klemme, når du sætter printeren ned igen. a Afbryd strømmen til printeren, og tag strømkablet ud. c d Fjern bælteenheden ved at holde i det grønne håndtag og løft bælteenheden op og ud af printeren. Fjern spildtonerbeholderen fra printeren, anbring den i en plastikpose og luk posen fuldstændigt. 45

46 Andre oplysninger e Sæt bælteenheden tilbage i printeren. i j Anbring printeren i plastikposen. I skal være to personer. Anbring printeren og styrofoam-stykkerne i kassen. Kontroller, at printerens forside befinder sig ved mærket "FRONT" på styrofoam-stykkerne. Styrofoam-stykket til tromlerne og tonerne skal anbringes oven på printeren. f Sæt printerens oprindelige indpakningsmateriale på printeren igen. g Luk for topdækslet. k Anbring strømledningen, tromlerne og tonerne i styrofoam-stykket som vist på illustrationen. h Anbring spildtonerbeholderen i det stykke, der er lavet af styrofoam. l Anbring de to kartonbakker oven på. m Luk kassen med tape. 46

47 Andre oplysninger Medfølgende cd-rom Denne cd-rom indeholder mange forskellige oplysninger. Windows Macintosh Installer printerdriver Installer printerdriveren. Installer andre drivere/hjælpeprogrammer Installer valgfrie drivere, hjælpeprogrammer og netværksadministrationsværktøjer. Dokumentation Se printerens brugsanvisning og netværksbrugsanvisningen. Du kan også se vejledningerne ved at gå til Brother Solutions Center. Brother Solutions Center Brother Solutions Center ( er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din printer. Download de seneste drivere og hjælpeprogrammer til din printer, læs de ofte stillede spørgsmål og tip til problemløsning, eller lær mere om udskrivningsløsninger. Onlineregistrering Registrer produktet online. Oplysninger om forbrugsstoffer Besøg vores websted med originale/ægte Brotherforbrugsstoffer på Installer printerdriver Installer printerdriveren. Dokumentation Se printerens brugsanvisning og netværksbrugsanvisningen. Du kan også se vejledningerne ved at gå til Brother Solutions Center. Brother Solutions Center Brother Solutions Center ( er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din printer. Download de seneste drivere og hjælpeprogrammer til din printer, læs de ofte stillede spørgsmål og tip til problemløsning, eller lær mere om udskrivningsløsninger. Onlineregistrering Registrer produktet online. Oplysninger om forbrugsstoffer Besøg vores websted med originale/ægte Brotherforbrugsstoffer på 47

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-3040CN Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTIGT! Tilslut IKKE interfacekablet

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-5340D/HL-5350DN Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTIGT! Tilslut

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-5340D/HL-5350DN Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTIGT! Tilslut

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-printserver og trådløs printserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om de netværksindstillinger til kabelbaserede

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning giver nyttige informationer om indstilling af kabelbaseret

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger med Brother-maskinen. Den indeholder

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokols-ethernet-printernetkort og trådløst Ethernet-printernetkort NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for kabelbaserede

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning HL-2170W Hurtig installationsvejledning Laserprinter Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsvejledning for at få korrekt vejledning

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokols-ethernet-printernetkort multifunktion og trådløst Ethernet-printernetkort multifunktion NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning for

Læs mere

NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING

NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING HL-3040CN HL-3070CW Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Multiprotokol on-board Ethernet multifunktions printserver og trådløs multifunktions printserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af denne maskine

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du installerer

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Multiprotokol on-board Ethernet multifunktions printernetkort og multifunktions printernetkort med trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet NETVÆRKSBRUGSANVISNING MFC-7840W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

NETVÆRKS- BRUGSANVISNING

NETVÆRKS- BRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort med flere funktioner til flere protokoller og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort med flere funktioner NETVÆRKS- BRUGSANVISNING DCP-340CW MFC-640CW MFC-820CW

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Version C DAN Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 1 Netværksfunktioner...1 Andre egenskaber...2 2 Ændring af netværksindstillinger 3 Ændring af maskinens netværksindstillinger...3

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-5380DN Før du kan ruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTGT! Tilslut IKKE interfacekalet

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning HL-4070CDW Hurtig installationsvejledning Laserprinter Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsvejledning for at få korrekt vejledning

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version B DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

Læs mere

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER Opsætning af router Opkopling af computer til trådløst netværk Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI ENIIG 2017 2 INDHOLD Opsætning af trådløs

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort med flere funktioner til flere protokoller og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort med flere funktioner NETVÆRKSBRUGSANVISNING MFC-9840CDW Læs denne brugsanvisning

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning Hurtig installationsvejledning Labelprinter QL-710W/720NW Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne brugsanvisning, så du har den til fremtidig

Læs mere

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router FULLRATE BREDBÅND via kabel-tv-stik Kvikguide WT24 Coax Router 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kassen indeholder...5 Sådan tilslutter du routeren...6 Sådan får du adgang til internettet...8 Vigtig info om koder

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt Brugervejledning Linksys PLWK400 Powerline trådløst AV-extendersæt Indhold Indhold Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................5

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Multiprotokol on-board Ethernet-multifunktionsprinternetkort og multifunktionsprinternetkort med trådløst Ethernet (IEEE 802.11b/g) NETVÆRKSBRUGSANVISNING DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Læs mere

NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING

NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING HL-5350DN HL-5370DW HL-5380DN Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9 MODEL AR-NB NETVÆRKS-KIT SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) INDLEDNING FØR INSTALLATION OPSÆTNING I WINDOWS OPSÆTNING I MACINTOSH OMGIVELSER Side 9 INDLEDNING Varemærkeanderkendelser Microsoft

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger Vejledning vedrørende trådløse indstillinger [kamera computer] (Til Mac OS X v10.4-brugere) VIGTIGT! Du skal installere softwaren, før du slutter kameraet til computeren. Installer først softwaren. Software,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk

Læs mere

Hurtig installationsanvisning

Hurtig installationsanvisning HL-5280DW Hurtig installationsanvisning Laserprinter Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsanvisning for at få korrekt vejledning

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter Brugervejledning Linksys PLEK500 Powerline-netværksadapter Indholdsfortegnelse Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................4

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

QL-580N QL-1060N. English LB

QL-580N QL-1060N. English LB QL-580N QL-060N English LB95700 Introduktion Egenskaber P-touch Editor Printerdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt udvalg af brugerdefinerede labels i avancerede

Læs mere

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSVEJLEDNING PAKKENS INDHOLD Wireless AC1200 Dual Band Access Point Bemærk: Med to aftagelige antenner. 12 V 1A STRØMFORSYNING

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere