EL-SIKKERHED I LABORATORIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EL-SIKKERHED I LABORATORIET"

Transkript

1 EL-SIKKERHED I LABORATORIET Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Februar 2015 / Claus Grosen 1

2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Definitioner... 3 Svagstrøm... 3 Stærkstrøm... 3 Højspænding... 3 Hvor farligt er det... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 5 Jordledning... 5 Sikringer... 5 HFI relæ... 6 El-materiel....6 Stikprop... 6 Fordelerdåser... 7 Prøveledninger... 7 Coaxialkabler... 8 Arbejde med el-materiel... 8 Hvad må jeg?... 8 Ansvar... 9 Love og regler... 9 Direktiver... 9 Standarder

3 Indledning Hvert år sker der dødsulykker pga. elektricitet i Danmark, ligesom mange brande kan henføres til de elektriske installationer. Årsagen er oftest ulovlige eller dårligt vedligeholdte installationer, ikke sjældent fordi ukyndige har forsøgt sig som installatører. Vi ønsker ikke el-ulykker i laboratorierne. Denne vejledning skal medvirke hertil ved at fremhæve lovlig el-praksis. Definitioner Svagstrøm Vekselspænding mindre end 25 V og jævnspænding mindre end 60 V betegnes som svagstrøm og er ikke omfattet af stærkstrømsbekendtgørelsen og anses som ganske ufarlig ved almindelig hudkontakt. Vekselspændingen bruges typisk i en lysnetadapter, der virker som ekstern strømforsyning til f.eks. walkman. Jævnspændingen møder man hovedsagelig i batterier, men også mange netadaptere afgiver jævnspænding. Her er spændingen så lav, at det er ufar Akkumulatorer Ved brug af akkumulatorer skal man være opmærksom på den maximale strøm, der må trækkes. En gel akkumulator kan f.eks. eksplodere hvis max strøm overskrides, hvorved en gel med bestanddele af akkumulatorsyre sprøjtes over hele området. En metode til at undgå dette er at indføre en sikring på det antal ampere, der angives som max strøm. Stærkstrøm Spændinger over 25 V vekselspænding og 60 V jævnspænding betegnes stærkstrøm. Spændingsområdet op til 1000 V vekselspænding og 1500 V jævnspænding er omfattet af det europæiske lavspændingsdirektiv. For dette område gælder en række sikkerheds-foranstaltninger. Højspænding Anvendes på IFA/ISA til acceleratorer og som bias til detektorer i spændingsområdet 500 V til 60 kv jævnspænding. Tilgængelige højspændingskabler er udført som coaxialkabler med jordet kappe. Fritliggende højspændingsdele er omgivet af trådhegn med sikkerhedsafbryder i adgangsvejene. 3

4 Hvor farligt er det Den elektriske strøm kan direkte påvirke det menneskelige legeme. Er legemet intakt og sundt skal kortvarige strømme overstige 30 ma for at være livstruende (HFI relæ kobler normalt fra, hvis fejlstrømmen overstiger 30 ma). Den elektriske strøm kan direkte påvirke det menneskelige legeme på tre måder: 1. Stimulation - En vekselstrøm kan stimulere muskler og nerver. Stimulationens effekt varierer fra en svag kilden til voldsomme kramper. Det kan være livsfarligt, hvis strømmen passerer brystet. Der kan da dels opstå hjertekammerflimren (utilstrækkelig hjertefunktion), som kan fortsætte, efter at strømmen er afbrudt, dels kan der indtræde en lammelse af åndedrætsmuskulaturen. 2. Forbrænding - En jævn- eller vekselstrøm kan, afhængig af strømmens størrelse, frekvens og varighed, give forbrænding af forskellig grad. 3. Galvanisk påvirkning - Jævnstrøm kan give galvanisk påvirkning. Eksempelvis kan selv en lille jævnstrøm gennem en overfladeelektrode (EKG-elektrode) give elektrokemisk ætsning af huden. Strømmens påvirkning Tabellen viser forskellige strømniveauers virkning på legemet (intakt hudoverflade): Gælder for en rask voksen person over 50 kg og 50 Hz vekselstrøm! 100 μa Der føles en kilden på tungen (lav modstand i slimhinden), men ikke fra hånd til hånd. 1 ma Der føles en kilden fra hånd til hånd ma Ubehagelig smerte, muskelkontraktioner. 16 ma Evnen til at slippe en leder ophører ma Smerte, besvimelse, respirationsstop. 100 ma - 3A Ventrikkelflimmer, varmeskader. over 3A Vedvarende myokardiekontraktioner afløst af normal rytme (bruges ved defibrillering). Vævsskader på grund af opvarmning. 4

5 Sikkerhedsforanstaltninger Jordledning Elektrisk udstyr, der har en indkapsling af et ledende materiale, kan ved fejl i apparatet sende strøm fra indkapslingen (kabinettet) og gennem en person, der berører den ledende overflade. For at lede denne lækstrøm væk, jordforbindes den ledende del. Disse apparater sælges ofte med et påbud (skal forskriftmæssigt jordforbindes). Imidlertid leveres de tit med en stikprop uden forbindelse til det Danske elnets jordforbindelse. Forkert Rigtig Mange apparater anvender sikkerhedskondensatorer fra lysnet til jordforbindelsen for at beskytte apparatet mod støjimpulser fra lysnettet. Da en kondensator leder vekselspænding, vil der være 110 V på stel på et apparat, hvor jordforbindelsen mangler. Det er ikke farligt, da strømmen er begrænset til < 10 ma, men iflg. tabellen giver det ubehagelig smerte og muskelkontraktioner. Dette kan medføre farlige situationer. Sikringer Anbringes for at beskytte mod for stor varmeudvikling i den faste installation (W = I 2 * R), eller som sikring af apparater. Skift aldrig sikringen til større antal ampere end foreskrevet. (Der er altid en årsag til at en sikring springer). 5

6 HFI relæ En HFI afbryderen anbringes normalt før de almindelige sikringer. Dens formål er at afbryde for strømmen hvis mere end 30 ma af den strøm, der sendes ud finder andre returveje (f.eks. gennem et menneske til jord). Jordforbindes den ledende overflade af et apparat til jord gennem jordbenet i stikkontakten, vil en eventuel fejlstrøm straks aktivere HFI afbryderen. Husk, at et HFI relæ skal motioneres mindst én gang om året ved at trykke på prøveknappen, der kunstigt fører en strøm på 30 ma udenom relæet. Afbryder det ikke, skal en autoriseret el-installatør tilkaldes. El-materiel Stikprop Apparater sælges ofte med et påbud (skal forskriftmæssigt jordforbindes). Imidlertid leveres de tit med en stikprop uden forbindelse til det danske elnets jordforbindelse (2 ben). Hvis det kræves, at et apparat skal jordforbindes, skal denne type stikprop (3 ben) være monteret. Er det monteret med en stikprop med kun to ben, skal den udskiftes på elektroniklaboratoriet. Det kan under visse omstændigheder være farligt at anvende apparatet! Når en stikprop udtages af stikkontakten skal man trække i stikproppen - ikke i ledningen. Er skaden sket, skal stikproppen repareres på elektroniklaboratoriet. 6

7 Fordelerdåser For at afhjælpe manglen på stikkontakter anvendes ofte fordelerdåser (tre stik). Vær opmærksom på, at der findes fordelerdåser uden jordforbindelse. Fordelerdåser uden jordforbindelse, hvor stikpropper med jordforbindelse kan isættes, må ikke anvendes. Fordelerdåse med jord Fordelerdåse uden jord Prøveledninger Brug kun prøveledninger, hvor stikbenene ikke kan berøres. Sikkerhedsstik med fast kappe skal fortrinsvist benyttes. Disse stik kan kun isættes en tilsvarende sikkerhedsbøsning. Stik med fast kappe Sikkerhedsbøsning Da disse bøsninger endnu ikke er monteret på alt apparatur, kan det i en overgangsfase være nødvendigt at anvende sikkerhedsstik med forskydelig kappe. 7

8 Stik med forskydelig kappe Bananstik Prøveledninger med blanke bananstik må ikke anvendes! Coaxialkabler Coaxialkabler med spændinger op til 25 V vekselspænding og 60 V jævnspænding må monteres med standard BNC stik eller lignende, hvor stikbenene kan berøres. BNC stik SHV stik Coaxialkabler til højspændingsbrug skal være monteret med SHV-stik, der er berøringssikre og har en arbejdsspænding på max 7000 V. Arbejde med el-materiel Hvad må jeg? Du må kun arbejde med og reparere på de ting, der kommer efter stikkontakten, d.v.s. alle tilslutninger. Alt hvad der har med den faste installation at gøre, må som hovedregel kun installeres og repareres af en autoriseret el-installatør. 8

9 Må Må ikke! Ansvar Forsyning og sikkerhed frem til forbrugeren: Elselskabet. Ledningssystemet og de videre installationer herfra: Forbrugeren (dig selv). Alt efter stikkontakten - eget ansvar Love og regler Direktiver: 73/23/EØF Standarder: EN IEC EN Rådets Direktiv af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser. Lavspændingsdirektivet. Dansk retsgrundlag: Boligministeriets bekendt-gørelse nr. 797 af 30. august Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use. Harmoniseret EU standard under lavspændingsdirektivet. Electrical installations of buildings, Protection for safety, Protection against electrical shock. Definition af svagstrømskredsløb. Svarer til Stærkstrømsbekendt-gørelsens afsnit 41. Sikkerhedstransformere. Indeholder isolations- og afstandskrav for svagstrømskredsløb. Elektricitetsrådet Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer. Indeholder gældende danske installationsregler. Rektorkollegiet Vejledning om el-sikkerhed i laboratorier. Praktisk anvisning på overholdelse af stærkstrømsbekendtgørelsens krav i øvelseslaboratorier. 9

Lokaler, hvor man bruger trykflasker, skal af hensyn til brandvæsenet, være afmærket med et skilt, hvorpå der står: Trykflasker fjernes ved brand.

Lokaler, hvor man bruger trykflasker, skal af hensyn til brandvæsenet, være afmærket med et skilt, hvorpå der står: Trykflasker fjernes ved brand. Trykflasker/gasflasker Værkstedet sørger for levering af trykflasker. Det er også dem, som monterer manometeret og sørger for at trykflasken står forsvarligt sikret med en kæde. Det er forbudt selv at

Læs mere

El og sikkerhed i skolen

El og sikkerhed i skolen El og sikkerhed i skolen Når der arbejdes med praktiske øvelser i skolen, gælder nogle specielle sikkerhedsregler, som skal overholdes. Hovedparten af reglerne er fastsat af Arbejdstilsynet. Andre offentlige

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert?

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert? Tænker du el-sikkert? - et undervisningsmateriale til natur/teknik i folkeskolens 5. og 6. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Farlig leg

Læs mere

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen Gør-det-selv el Tag folderen med hjem til værktøjskassen Indhold Om gør-det-selv el 3 Før du går i gang Ledningstyper, fastgørelse af ledninger 4 Stikpropper og forlængerled 7 Gør-det-selv el for begyndere

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem

El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem El og sikkerhed Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem Indhold El-sikkerhed i dit hjem 3 Gruppetavlen 4 Kabler og ledninger 8 Stikkontakter 12 Regler for Gør-det-selv-el 18 Når du overtager din bolig 22 Tjek

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet.

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet. INTRODUKTION I dette materiale kan du finde råd om, hvordan du laver gør-det-selv elarbejde. Det er nemlig lovligt at udføre en del elarbejde i boligen hvis man ved, hvordan det skal gøres. Det elarbejde,

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Måleopstillinger. Lkaa 2012

Måleopstillinger. Lkaa 2012 Måleopstillinger Lkaa 2012 Fysiologiske reaktioner Strømstimulerer muskler og nerver Fra svag kilden til voldsom krampe Hjertekammerflimmer Lammelse af åndedrætsfunktionen Forbrænding af forskellige grader

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Dansk Indhold 1. Indledning... 4 2. Advarsler... 5 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer... 7 4.

Læs mere

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003 NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO På basis af erfaringer med lysbuebeskyttelse siden 1962 er der udviklet et nyt. Systemets enheder er indbygget i kasser, som alle passer til en 35mm DIN- skinne. Alle forpladerne

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon33732000.Telefax33732099 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SLH 100 10.04 - Driftsvejledning 50452107 03.07. 4165*da

SLH 100 10.04 - Driftsvejledning 50452107 03.07. 4165*da SLH 100 10.04 - Driftsvejledning 50452107 03.07 K 24V-25A 4165*da Generelt Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 22.03.2007

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

EL-DOKUMENTATION EFTER STANDARDER

EL-DOKUMENTATION EFTER STANDARDER EL-DOKUMENTATION EFTER STANDARDER af Jørgen Sommer Udviklet i samarbejde mellem PC SCHEMATIC A/S og EVU. 1/5-2010 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC A/S. Forord og indhold

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder. Alle værdier er udfyldt i forhold af a

Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder. Alle værdier er udfyldt i forhold af a Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder Alle værdier er udfyldt i forhold af a 1. udgave August 2003 Opdateret februar 2007 Indhold Forord... 5 Indledning... 6 Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm. - Sådan sikrer du dig! Januar 2012. Udarbejdet af Ea Energianalyse

Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm. - Sådan sikrer du dig! Januar 2012. Udarbejdet af Ea Energianalyse Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm - Sådan sikrer du dig! Januar 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse Forord Denne vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm er første gang udgivet

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere