El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring:"

Transkript

1 8075 Oversigt over klagepunkter: 1. El-installationer udvendig 2. El-installationer i forgang 3. El-installationer i bryggers 4. El-tavle 5. El-installationer i værelse ved forgang 6. El-installationer i køkken 7. El-installationer i stue 8. El-installationer i badeværelse 9. El-installationer i lille stue ved trappe 10. El-installationer i 2 nye værelser 11. El-installationer i/på loft 12. El-installationer ved trappe til 1. sal 13. El-installationer på hems på 1. sal Klagers påstand: El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring: Ifølge sælgers oplysninger er el-installationer udført af autoriseret installatør. Da huseftersynet blev udført var flere bygningsdele under nedtagning/ændring. 1

2 Vejret på besigtigelsestidspunktet:. Temperaturen var høj og solen skinnede fra en skyfri himmel. Øvrige forhold: Ifølge BBR-ejermeddelelse er bygningen opført i 1963, og der er udført ombygninger og/eller tilbygninger i Ifølge oplysninger fra parterne var der igangværende byggearbejde, da tilstandsrapporten blev udarbejdet, og der er på nuværende tidspunkt byggearbejde, som ikke er færdiggjort. En el-installatør har undersøgt el-installationer. Installatøren har løsnet installationer, som ikke er fastgjort igen. Dette ses på bilagte fotos. Enkelte steder har el-installatøren demonteret og løsnet andre bygningsdele, som ikke er genmonteret. 2

3 Ad 1. El-installationer udvendig: I udhæng over hoveddør er der eller var der tre halogenspot. Et armatur er demonteret efter ejerskifte og beklædning på udhæng er løsnet. Se foto nr. 1. Man kan ikke umiddelbart se, hvor det udvendige lys tændes, men indklager har oplyst, at det tændes ved stikkontakt i entre se foto nr. 2 - og ved stikkontakt i køkken se foto nr. 3. Ifølge tilstandsrapporten side 10 pkt var de udvendige lamper ikke tilsluttet, da huseftersynet blev udført. Installationen er delvis demonteret efter ejerskifte. Det skønnes, at der ikke var synlige skader eller åbenlyse ulovligheder ved de udvendige armaturer jfr. foto nr. 1 da tilstandsrapporten blev udarbejdet. Ledning i køkken, som er ført op gennem loft foto nr. 3 - er sandsynligvis ikke lovlig. Dette burde være omtalt i tilstandsrapporten. Karakteren burde være UN. Installationen i entre under stikkontakt foto nr. 2 er sandsynligvis ikke lovlig. Dette skønnes ikke at have været åbenlyst da tilstandsrapporten blev udarbejdet. Ad 1. Konklusion: Det skønnes, at der ikke var synlige skader eller åbenlyse ulovligheder ved de udvendige armaturer jfr. foto nr. 1 da tilstandsrapporten blev udarbejdet. Ledning i køkken, som er ført op gennem loft foto nr. 3 - er sandsynligvis ikke lovlig. Dette burde være omtalt i tilstandsrapporten. Karakteren burde være UN. Ad 1. Fejl og forsømmelser: Vurdering af overslagspris forudsætter bistand fra elinstallatør og muligvis udførelse af destruktive indgreb 3

4 for at klargøre, hvorledes installationerne er udført og hvorledes de kan udbedres. En foreløbig vurdering af overslagspris er kr Ad 1. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Det skønnes på det foreliggende grundlag, at forbedringsandelen er 50 % svarende til kr Ad 1. Forbedringer: Det skønnes på det foreliggende grundlag, at forbedringsandelen er 50 % svarende til kr Ad 1. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 1. Eventuelt: 4

5 Ad 2. El-installationer i forgang: Der er ikke et lampested i forgangen. Det skønnes, at der ikke er tale om en skade eller en åbenlys ulovlighed bl.a. på grund af husets alder. Se foto nr. 2 og 4. Se desuden ad 1. Ad 2. Konklusion: Det skønnes, at der ikke er tale om en åbenlys ulovlighed. Ad 2. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl eller forsømmelse på dette punkt i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Ad 2. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udførelse af lampested i forgang skønnes at udgøre kr Ad 2. Forbedringer: Det skønnes forbedringsandelen ved udførelse af lampested i forgang er 100 % svarende til kr Ad 2. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 2. Eventuelt: 5

6 Ad 3. El-installationer i bryggers: Afbryder på stikkontakt i bryggers er beskadiget. Se foto nr. 7. Såfremt den var beskadiget, da huseftersynet fandt sted burde dette være omtalt i tilstandsrapporten. Karakteren burde være K2. Se også ad 4 angående el-tavle. Det skønnes, at der ikke var andre synlige, beskadigede el-installationer i bryggerset, da huseftersynet fandt. Ad 3. Konklusion: Det skønnes, at en beskadiget afbryder på stikkontakt i bryggers burde være beskrevet i tilstandsrapporten. Ad 3. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at en beskadiget afbryder på stikkontakt i bryggers burde være beskrevet i tilstandsrapporten. Ad 3. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udbedring af skade på stikkontakt i bryggers skønnes at udgøre kr Ad 2. Forbedringer: Det skønnes forbedringsandelen ved udbedring af skade på stikkontakt i bryggers er 0 % svarende til kr. 0. Ad 3. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 3. Eventuelt: 6

7 Ad 4. El-tavle: Der er kun en lysgruppe i tavlen. Hvorvidt dette er lovligt eller ulovligt afhænger af, hvornår installationen er udført. Det skønnes, at der ikke er tale om en åbenlys ulovlighed. Viden om lovkrav forudsætter viden om, hvornår installationerne er udført og kendskab til kravene i det på daværende tidspunkt gældende stærkstrømsreglementet. Tavlen er indbygget i et skab. Skabslågen kan kun delvis åbnes. Det skønnes, at dette ikke er en åbenlys ulovlighed, som skal beskrives i en tilstandsrapport. Der er installeret HFI relæ. En el-installatør har i denne sag skrevet, at der er krav om installering HPFI relæ. Dette er ikke korrekt, når der i forvejen er installeret HFI relæ. Se vedlagte bilag 1. El-installatøren oplyser, at der ikke er jordforbindelse. Dette er ikke en åbenlys ulovlighed. Viden om lovkrav forudsætter viden om, hvornår installationerne er udført og kendskab til kravene i det på daværende tidspunkt gældende stærkstrømsreglementet. Se fotos nr. 5 og 6. Ad 4. Konklusion: Det skønnes, at el-tavlen ikke har været åbenlys ulovlig på tidspunktet, hvor huseftersynet blev udført. Ad 4. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl og forsømmelse på dette punkt i tilstandsrapporten. Ad 4. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Vurdering af overslagspris forudsætter bistand fra elinstallatør og muligvis udførelse af destruktive indgreb 7

8 for at klargøre, hvorledes installationerne er udført og hvorledes de kan ændres. En foreløbig vurdering af overslagspris udgør kr for følgende ændringer: Udvidelse af tavle med to lysgrupper Ændring af låge på skab ved el-tavle Jordforbindelse Ad 4. Forbedringer: Det skønnes forbedringsandelen ved udførelse af foranstående er 100 % svarende til kr Ad 4. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 4. Eventuelt: 8

9 Ad 5. El-installationer i værelse ved forgang: Det er sandsynligt, at et lampested i loft var udført med blød ledning på tidspunktet, hvor tilstandsrapporten. Det skønnes, at dette er lovligt, idet den bløde ledning er tilsluttet et andet lampested i det samme rum. Se fotos nr. 6 og 7. Indklager har oplyst, at en stikkontakt i værelser var defekt. Det skønnes, at der ikke var en synlig skade, da huseftersynet fandt sted. Ad 5. Konklusion: Det skønnes, at der ikke var synlige skader på elinstallationen i værelset eller åbenlyse ulovligheder på tidspunktet, hvor huseftersynet blev udført. Ad 5. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl og forsømmelse på dette punkt i tilstandsrapporten. Ad 5. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Vurdering af overslagspris forudsætter bistand fra elinstallatør for at klargøre defekt ved stikkontakt. En foreløbig vurdering af overslagspris udgør kr for følgende ændringer: Udbedring af defekt stikkontakt Udførelse af fast, synlig installation til et lampested i loft Ad 5. Forbedringer: En foreløbig vurdering af forbedringsandelen ved udførelse af foranstående skønnes at udgøre 50 % svarende til kr

10 Ad 5. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 5. Eventuelt: 10

11 Ad 6. El-installationer i køkken: I køkkenet er der fire stikkontakter. Se fotos nr. 10, 11, 12 og 13. Det skønnes, at der ikke forelå oplysninger om udførelsestidspunktet, da huseftersynet blev udført, og det skønnes, at der ikke var skader eller åbenlyse ulovligheder ved stikkontakterne. På foto nr. 14 ses en ledning, som hænger ned under et køkkenskab. Dette kan skyldes en ulovlig installation, men det er ikke umiddelbart muligt at vurdere, hvad ledningen anvendes til, og det er ikke sikkert, at den hang ned på samme måde da huseftersynet blev udført. Ad 6. Konklusion: Det skønnes, at der ikke var synlige skader på elinstallationen i køkken eller åbenlyse ulovligheder på tidspunktet, hvor huseftersynet blev udført. Se dog ad1. Ad 6. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl og forsømmelse på dette punkt i tilstandsrapporten. Ad 6. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Vurdering af om der er en ulovlig ledningsføring bag overskab forudsætter bistand fra el-installatør og sandsynligvis udførelse af destruktivt indgreb. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at vurdere overslagspris for udførelse af en eventuel installationsændring. Ad 6. Forbedringer: På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at vurdere en forbedringsandel for udførelse af en eventuel installationsændring. 11

12 Ad 6. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 6. Eventuelt: 12

13 Ad 7. El-installationer i stue Ifølge indklager har el-installatør konstateret en ulovlig installation ved afbryder og stikkontakt i stue. Se foto nr. 15. Det skønnes, at der ikke var synlige skader på elinstallationen i stuen eller åbenlyse ulovligheder på tidspunktet, hvor huseftersynet blev udført. Ad 7. Konklusion: Det skønnes, at der ikke var synlige skader på elinstallationen i stuen eller åbenlyse ulovligheder på tidspunktet, hvor huseftersynet blev udført. Ad 7. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl og forsømmelse på dette punkt i tilstandsrapporten. Ad 7. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Vurdering af om der er en ulovlig ledningsføring fra afbryder og stikkontakt i stue forudsætter bistand fra elinstallatør og muligvis udførelse af destruktivt indgreb. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at vurdere overslagspris for udførelse af en eventuel installationsændring. Ad 7. Forbedringer: På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at vurdere en forbedringsandel for udførelse af en eventuel installationsændring. Ad 7. Eventuelle forligsdrøftelser: 13

14 Ad 7. Eventuelt: 14

15 Ad 8. El-installationer i badeværelse I badeværelser er der efter ejerskifte udført destruktivt indgreb ved fjernelse af en bagplade i et skab. Herved ses en installation, der sandsynligvis er ulovlig. Se foto nr. 15. Foto nr. 16 viser en tilsvarende intakt installation i et andet skab. Over overskabe er der løstliggende ledninger. Se foto nr. 17. På loft over badeværelset er en dækplade demonteret. På dette sted ses løstliggende installation. Se foto nr. 19. Det skønnes, at løstliggende ledninger over overskab kunne indikere ulovlige el-installationer. Det konstateres muligvis men ikke med sikkerhed ved en stikprøvekontrol i forbindelse med huseftersyn. På tilstandsrapportens side 4 fremgår, at montering af spots ikke kunne kontrolleres. Det fremgår dog ikke, hvad årsagen til dette var. Det skønnes, at løstliggende ledninger over overskab kunne men ikke skulle beskrives i skaderegistreringen og gives karakteren UN. Ad 8. Konklusion: Det skønnes, at løstliggende ledninger over overskab kunne men ikke skulle beskrives i skaderegistreringen. Det skønnes ligeledes, at de øvrige eventuelt ulovlige installationer bag bagplade i skab og over loft ikke var synlige. Ad 8. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl og forsømmelse på dette punkt i tilstandsrapporten. 15

16 Ad 8. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Vurdering af omfanget af ulovlige el installationer i badeværelse forudsætter bistand fra el-installatør og udførelse af destruktivt indgreb. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at vurdere overslagspris for udførelse af en eventuel installationsændring. En foreløbig vurdering af overslagspris er kr Ad 8. Forbedringer: Det skønnes på det foreliggende grundlag, at forbedringsandelen er 50 % svarende til kr Ad 8. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 8. Eventuelt: 16

17 Ad 9. El-installationer i lille stue ved trappe: I stuen er der en afbryder og en stikkontakt. Se foto nr. 20. Loftet og el-installationen er ikke færdiggjort. Se foto nr. 21. Det skønnes, at der ikke var synlige skader på elinstallationen i stuen eller åbenlyse ulovligheder på tidspunktet, hvor huseftersynet blev udført. Ad 9. Konklusion: Det skønnes, at der ikke var synlige skader på elinstallationen i stuen eller åbenlyse ulovligheder på tidspunktet, hvor huseftersynet blev udført. Loftet og el-installationen er ikke færdiggjort. Ad 9. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl og forsømmelse på dette punkt i tilstandsrapporten. Ad 9. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Vurdering af hvilke installationer, der skal udføres for at udføre lampesteder i loftet forudsætter bistand fra elinstallatør og udførelse af destruktivt indgreb. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at vurdere overslagspris for udførelse af en eventuel installationsændring. En foreløbig vurdering af overslagspris er kr Ad 9. Forbedringer: Det skønnes på det foreliggende grundlag, at forbedringsandelen er 50 % svarende til kr

18 Ad 9. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 9. Eventuelt: 18

19 Ad 10. El-installationer i 2 nye værelser: I det ene værelse er der stikkontakt og afbryder ved en dør og et lampested i loft. Se fotos nr. 22 og 23. I det andet værelse er der stikkontakt og afbryder ved en dør og et lampested i loft. Se fotos nr. 24, 25 og 26. Det skønnes, at der ikke kunne konstateres defekte elinstallationer eller åbenlyst ulovlige el-installationer i forbindelse med huseftersynet. Ad 10. Konklusion: Det skønnes, at der ikke kunne konstateres defekte elinstallationer eller åbenlyst ulovlige el-installationer i forbindelse med huseftersynet. Ad 10. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl og forsømmelse på dette punkt i tilstandsrapporten. Ad 10. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Såfremt der skal udføres flere stikkontakter, f. eks. 5 stk. skønnes dette at medføre en overslagspris på kr Dette er dog excl. udførelse af jordforbindelse. Vurdering hvorledes jordforbindelse kan udføres forudsætter bistand fra el-installatør og udførelse af destruktivt indgreb. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at vurdere overslagspris for udførelse af jordforbindelse. En foreløbig vurdering af overslagspris er kr Ad 10. Forbedringer: Det skønnes på det foreliggende grundlag, at forbedringsandelen for udførelse af stikkontakter er 100 % svarende til kr

20 Det skønnes på det foreliggende grundlag, at forbedringsandelen for udførelse af stikkontakter er 100 % svarende til kr Ad 10. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 10. Eventuelt: 20

21 Ad 11. El-installationer i/på loft: I tagrum er der løst liggende ledninger. Se fotos nr. 27. Se desuden ad 8 og foto nr. 19. Det skønnes, at der var løst liggende ledninger i tagrummet, da huseftersynet blev udført. Dette burde være beskrevet i tilstandsrapporten og karakteren burde være UN. Der er udført ændringer på loftet efter ejerskifte, idet en afdækningsplade er demonteret. Se foto nr. 19. Der er muligvis også udført ændringer mellem tidspunktet for udførelse af huseftersynet og ejerskifte. Ad 11. Konklusion: Det skønnes, at der var løst liggende ledninger i tagrummet, da huseftersynet blev udført. Dette burde være beskrevet i tilstandsrapporten. Ad 11. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der var løst liggende ledninger i tagrummet, som burde være beskrevet i tilstandsrapporten. Ad 11. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for fastgørelse af ledninger skønnes at udgøre kr Ad 11. Forbedringer: Det skønnes forbedringsandelen ved udførelse af foranstående er 33 % svarende til kr Ad 11. Eventuelle forligsdrøftelser: 21

22 Ad 11. Eventuelt: 22

23 Ad 12. El-installationer ved trappe til 1. sal: Der er ikke et lampested over trappen. Det skønnes, at der ikke er tale om en skade eller en åbenlys ulovlighed. Se foto nr. 28. Ad 12. Konklusion: Det skønnes, at der ikke er tale om en åbenlys ulovlighed. Ad 12. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl eller forsømmelse på dette punkt i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Ad 12. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udførelse af lampested over trappe skønnes at udgøre kr Ad 12. Forbedringer: Det skønnes forbedringsandelen ved udførelse af lampested i forgang er 100 % svarende til kr Ad 12. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 12. Eventuelt: 23

24 Ad 13. El-installationer på hems på 1. sal Der er ikke et lampested over hemsen eller stikkontakter på hemsen. Det er i øvrigt uklart, om loftsrummet kan betegnes som hems i henhold til bygningsreglementet. Det afhænger i det mindste af, hvornår rummet er udført. Det skønnes, at der ikke er tale om en skade eller en åbenlys ulovlighed. Se foto nr. 29. Ad 13. Konklusion: Det skønnes, at der ikke er tale om en åbenlys ulovlighed. Ad 13. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl eller forsømmelse på dette punkt i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Ad 13. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udførelse af lampested over hems og stikkontakt på hemsen skønnes at udgøre kr Ad 13. Forbedringer: Det skønnes forbedringsandelen ved udførelse af lampested i forgang er 100 % svarende til kr Ad 13. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 13. Eventuelt: 24

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. SR-Electric ApS Lerbækken 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 62522000

Elinstallationsrapport for ejendommen. SR-Electric ApS Lerbækken 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 62522000 for ejendommen Sælger Tobias Petersen Adresse Græsvængevej 10 Postnr. og by 5960 Marstal Dato 18.09.2014 Udløbsdato 18.09.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed SR-Electric ApS Lerbækken 4 5970 Ærøskøbing

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Niels Otto Hansen Adresse Kongshusvej 146 Postnr. og by 8300 Odder Dato 04.05.2015 Udløbsdato 04.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen Sælger Heidi Nørregaard Adresse Bodegårdsvej 14 Postnr. og by 3050 Humlebæk Dato 24.11.2013 Udløbsdato 24.11.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Boveskovgård Adresse Folehavevej 6 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 18.03.2015 Udløbsdato 18.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hareskov Elektric A/S Kirke

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317 for ejendommen Sælger Energinet.dk Adresse Charlottenlundvej 23 Postnr. og by 8620 Kjellerup Dato 26.02.2015 Udløbsdato 26.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban for ejendommen Sælger Poul Erik Knudsen Adresse Marienborg Alle 123 Postnr. og by 2860 Søborg Dato 16.07.2015 Udløbsdato 16.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19 for ejendommen Sælger Maria Louise Kolath Petersen Adresse Ejbyvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.03.2014 Udløbsdato 18.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Murervænget 3 4700 Næstved

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46 for ejendommen Sælger Jette Tornbjerg Adresse Væbnerhatten 204 Postnr. og by 5220 Odense SØ Dato 30.08.2013 Udløbsdato 30.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Leif Søkilde Adresse Hvidovre Enghavevej 59 Postnr. og by 2650 Hvidovre Dato 31.05.2015 Udløbsdato 31.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater Adresse Vibevej 17 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 23.07.2015 Udløbsdato 23.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59 for ejendommen Sælger Niels Johan Thorvald Frey Adresse Høgebovej 12 Postnr. og by 8500 Grenaa Dato 07.08.2013 Udløbsdato 07.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44 for ejendommen Sælger Dannie Truberg Adresse Bredagervej 74 Postnr. og by 4100 Ringsted Dato 27.06.2013 Udløbsdato 27.06.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Energinet.dk Att: Dorthe Wolfsgruber. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Energinet.dk Att: Dorthe Wolfsgruber. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf. for ejendommen Sælger Energinet.dk Att: Dorthe Wolfsgruber Adresse Hyrupvej 18 Postnr. og by 6541 Bevtoft Dato 08.04.2014 Udløbsdato 08.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Lars og Thilde Henrichsen Daltoftevej 10A 2860 Søborg Dato 30.08.2015 Udløbsdato 30.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 Besigtigelsesdato: Den 23.11.2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899 for ejendommen Sælger Aslani Adresse Østergårds Alle 3 Postnr. og by 2500 Valby Dato 11.12.2014 Udløbsdato 11.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Rita Vinding Adresse Østerbro 8 Postnr. og by 8570 Trustrup Dato 30.07.2015 Udløbsdato 30.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264 for ejendommen Sælger Ole Hiort Adresse Østkæret 2 Postnr. og by 3230 Græsted Dato 10.10.2013 Udløbsdato 10.10.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen for ejendommen Sælger Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen Adresse Skovsholm 1 Postnr. og by 6470 Sydals Dato 18.04.2015 Udløbsdato 18.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Plougmann Tropp Hag. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Plougmann Tropp Hag. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf. Eleftersyn Elinstallationsrapport for ejendommen Sælger Maria Plougmann Tropp Hag dresse Byvej 34 Postnr. og by 3320 Skævinge Dato 26.03.2013 Udløbsdato 26.03.2014 utoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8155 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1): Kælder-etage med skjolder af fugt og skimmelsvamp.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

çç~. SIKKERHEDS STYRELSE N Elinstallationsrapport for ejendommen Ole Sørensen Nørre Voldgade 80 7000 Fredericia 09.03.2015 09.03.

çç~. SIKKERHEDS STYRELSE N Elinstallationsrapport for ejendommen Ole Sørensen Nørre Voldgade 80 7000 Fredericia 09.03.2015 09.03. çç~. = SIKKERHEDS STYRELSE N Eleftersyn Elinstallationsrapport for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Dato Udløbsdato Ole Sørensen Nørre Voldgade 80 7000 Fredericia 09.03.2015 09.03.2016 Autoriseret

Læs mere