Delårsrapport for kvartal 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for kvartal 2013"

Transkript

1 Delårsrapport for kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: * Fax: * CVR-nr.: Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 1/14

2 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 10/2013, resumé... side 3 Hoved- og nøgletal for AO-koncernen... side 4 Ledelsesberetning... side 5-7 Ledelsespåtegning... side 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse... side 9 Balance pr. 30. september... side Egenkapitalopgørelse... side 12 Pengestrømsopgørelse... side 13 Noter... side 14 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 2/14

3 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september Resumé Resultat før skat i kvartal blev 90,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. højere end sidste år. Resultat før skat i 3. kvartal 2013 blev 35,4 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. højere end sidste år. Resultatet lever op til forventningerne. Koncernomsætningen for kvartal blev 1.701,7 mio. kr. mod 1.639,2 mio. kr. i samme periode 2012, svarende til en vækst på 62,5 mio. kr. eller 3,8 %. I 3. kvartal blev koncernomsætningen 585,4 mio. kr. mod 553,6 mio. kr. sidste år, svarende til en fremgang på 31,8 mio. kr. eller 5,7 %. Bruttoresultatet på 510,2 mio. kr. er i kvartal 2013 øget med 13,7 mio. kr. i forhold til sidste år. Bruttomarginen er i kvartal 2013 faldet fra 30,3 % til 30,0 % som følge af hård konkurrence i markedet. I 3. kvartal er bruttoresultatet øget med 7,7 mio. kr., mens marginen er realiseret lidt under sidste år. Periodens resultat af primær drift (EBIT) blev 91,8 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 5,4 %, mod 93,4 mio. kr. og 5,7 % sidste år. I 3. kvartal 2013 blev EBIT 35,9 mio. kr. mod 36,4 mio. kr. i samme periode Overskudsgraden i 3. kvartal 2013 blev på 6,1 %, hvilket er 0,5 procentpoint lavere end i 3. kvartal Koncernens samlede aktiver pr. 30. september 2013 udgjorde 1.401,7 mio. kr., hvilket er 128,0 mio. kr. højere end sidste år. Stigningen kan henføres til investering i nye butikker samt øgede kortfristede aktiver, bl.a. som følge af åbning i Stockholm. Pengestrøm fra driften i kvartal blev på -12,9 mio. kr., efter betaling af skat på 29,1 mio. kr. Pengestrøm fra driftsaktiviteten er 213,3 mio. kr. lavere end i samme periode 2012 som følge af periodeforskydninger i kundetilgodehavender og leverandørgæld samt et svagt stigende varelager. Hovedpunkter Der er i september gennemført opgradering af AO s ERP-system i Danmark og Sverige. Afdelinger i Stockholm, Nykøbing Falster, Hillerød, Helsingør og Esbjerg er indviet i Der etableres ny afdeling i Viby, Århus. Der er ligeledes indgået aftale om flytning af butikkerne i Vejle, Hørsholm, Nørrebro og Slagelse. Investering i forbindelse hermed er ca. 45 mio. kr. Der er taget beslutning om investering i nyt palle-højlager samt renovering af centrallageret i Albertslund. Den samlede investering, som gennemføres frem til 2015, forventes at udgøre ca. 175 mio. kr., og en positiv driftseffekt heraf forventes fra Forventninger til året Forventninger til resultat før skat for 2013 fastholdes som tidligere udmeldt til ca. 125 mio. kr. Albertslund, den 22. november 2013 Niels A. Johansen adm. direktør Henrik T. Krabbe drifts- og finansdirektør Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 3/14

4 Hoved- og nøgletal for AO-Koncernen Brødrene A & O Johansen A/S (Alle beløb er i hele mio. kr.) Hovedtal kvartal kvartal 3. kvartal 3. kvartal Året Nettoomsætning 1.701, ,2 585,4 553, ,7 Bruttoresultat 510,2 496,5 176,0 168,3 675,8 Resultat af primær drift (EBIT) 91,8 93,4 35,9 36,4 127,3 Finansielle poster, netto (1,3) (3,9) (0,5) (1,3) (5,4) Resultat før skat (EBT) 90,5 89,6 35,4 35,2 121,9 Skat af periodens resultat (18,3) (21,9) (8,6) (8,7) (30,8) Periodens resultat 72,2 67,6 26,8 26,5 91,1 Langfristede aktiver 686,4 614,8 686,4 614,8 633,7 Kortfristede aktiver 715,3 658,9 715,3 658,9 652,7 Aktiver i alt 1.401, , , , ,4 Aktiekapital 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 Egenkapital 838,1 743,9 838,1 743,9 766,3 Langfristede forpligtelser 197,9 203,2 197,9 203,2 203,5 Kortfristede forpligtelser 365,8 326,5 365,8 326,5 316,6 Gennemsnitligt antal medarbejdere Pengestrøm fra driftsaktivitet (12,9) 200,4 (88,6) 96,0 266,6 Pengestrøm fra investeringsaktivitet (79,4) (14,1) (44,6) (8,0) (42,9) Heraf investering i materielle aktiver (64,7) (11,2) (40,4) (6,8) (38,1) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 82,1 (190,2) 82,3 (90,5) (207,7) Pengestrøm i alt (10,2) (3,9) (50,9) (2,4) 15,9 Nøgletal Bruttomargin 30,0% 30,3% 30,1% 30,4% 29,7% Overskudsgrad 5,4% 5,7% 6,1% 6,6% 5,6% Afkastningsgrad 6,8% 7,3% 2,7% 2,9% 9,9% Egenkapitalforrentning 9,0% 9,6% 3,3% 3,7% 12,7% Soliditetsgrad 59,8% 58,4% 59,8% 58,4% 59,6% Indre værdi Børskurs ultimo Resultat pr. aktie (EPS Basic), kr Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), kr Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Nøgletal er beregnet på baggrund af de respektive perioder. I talopstillinger anvendes parentes om negative resultater og fradragsposter. Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 4/14

5 Ledelsesberetning Koncernregnskabet omfatter Brødrene A & O Johansen A/S samt de 100 % ejede datterselskaber AO Invest A/S, AO Sverige AB i Sverige og Vaga Tehnika Eesti OÜ i Estland. Periodens aktiviteter Koncernomsætningen for kvartal 2013 blev 1.701,7 mio. kr. mod 1.639,2. kr. i samme periode 2012, svarende til en vækst på 62,5 mio. kr. eller 3,8 %. Omsætningen i 3. kvartal blev 585,4 mio. kr. mod 553,6 mio. kr. i 3. kvartal 2012, svarende til en fremgang på 31,8 mio. kr. eller 5,7 %. I kvartalet er den svenske omsætning øget med 7,7 %, bl.a. som følge af etableringen i Stockholm. Bruttoresultatet for kvartal 2013 blev på 510,2 mio. kr. mod 496,5 mio. kr. i Stigningen kan henføres til den højere omsætning modsvaret af, at bruttomarginen er faldet med 0,3 procentpoint til 30,0 %. Faldet i bruttomarginen kan henføres til skærpet konkurrence i markedet. I 3. kvartal 2013 blev bruttoresultatet realiseret til 176,0 mio. kr. mod 168,3 mio. kr. i Fremgangen på 7,7 mio. kr. kan henføres til den øgede omsætning modsvaret af et mindre fald i bruttomarginen. De samlede driftsomkostninger i kvartal blev på 418,4 mio. kr., hvilket er 15,3 mio. kr. eller 3,8 % højere end realiseret i samme periode sidste år. De øgede omkostninger kan primært henføres til, at Eksterne omkostninger er steget med 14,7 mio. kr. som følge af etablering i Stockholm, åbning af nye butikker i Danmark, øgede fragtomkostninger samt almindelige prisreguleringer. Driftsomkostningerne i 3. kvartal 2013 blev på 140,1 mio. kr., hvilket er 8,2 mio. kr. eller 6,2 % højere end i 3. kvartal Afvigelsen kan også her henføres til ovennævnte. I Andre driftsomkostninger for kvartal 2013 indgår tab på tilgodehavender med 4,2 mio. kr., hvilket næsten er en halvering i forhold til samme periode sidste år. Resultat af primær drift (EBIT) blev i kvartal på 91,8 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 5,4 %. I forhold til samme periode sidste år er EBIT 1,6 mio. kr. lavere, og overskudsgraden er faldet med 0,3 procentpoint. I 3. kvartal 2013 blev resultat af primær drift (EBIT) på 35,9 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. lavere end i 3. kvartal Overskudsgraden på 6,1 % er faldet med 0,5 procentpoint i forhold til 3. kvartal De finansielle poster, netto, blev i kvartal en omkostning på 1,3 mio. kr. mod en omkostning på 3,8 mio. kr. i Forbedringen kan henføres til lavere træk på koncernens kreditter. Resultat før skat blev i kvartal på 90,5 mio. kr. mod 89,6 mio. kr. i Resultat før skat i 3. kvartal 2013 blev 35,4 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. højere end sidste år. Skat er afsat i henhold til gældende skattesatser i de områder, hvor koncernen opererer. Udskudt skat i Danmark er beregnet med en skattesats på 22 % som følge af Folketingets beslutning om sænkning af selskabsskatten til 22 % i I den forbindelse er der tilbageført udskudt skat for 3,5 mio. kr., hvorved den gennemsnitlige skattesats for koncernen blev på ca. 20 %. Periodens resultat blev i kvartal på 72,2 mio. kr. mod 67,6 mio. kr. i Koncernens samlede aktiver pr. 30. september 2013 udgjorde 1.401,7 mio. kr., hvilket er 128,0 mio. kr. højere end på samme tid sidste år. Forøgelsen kan henføres til investering i nye butikker, investering i højlager samt opgradering af ERP-system, hvorved langfristede aktiver er øget med 71,6 mio. kr. Kortfristede aktiver er øget med 56,4 mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 5/14

6 Forøgelsen i de kortfristede aktiver kan henføres til, at varebeholdningerne er øget med 28,8 mio. kr. som følge af etablering i Stockholm samt udvidelse af varesortiment. Tilgodehavender fra salg på 348,5 mio. kr. er 17,1 mio. kr. højere end sidste år som følge af øget omsætning. Derudover har selskabet tilgodehavende selskabsskat med 7,3 mio. kr. På passivsiden er leverandørgælden på 224,8 mio. kr. faldet med 11,6 mio. kr. som følge af periodeforskydninger, og gæld til kreditinstitutter på 255,9 mio. kr. er øget med 64,5 mio. kr. Egenkapitalen på 838,1 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad på 59,8 %, er 94,2 mio. kr. højere end sidste år. Pengestrøm fra driftsaktiviteten var i kvartal 2013 negativ med 12,9 mio. kr., efter betaling af selskabsskatter med 29,1 mio. kr. Den negative pengestrøm i forhold til resultatet kan primært henføres til periodeforskydning af koncernens kundetilgodehavender og leverandørgæld, som er meget påvirket af, om den sidste dag i måneden falder på en hverdag eller i weekenden. Nettoinvesteringerne i perioden udgjorde 79,4 mio. kr. mod 14,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Størstedelen af investeringerne kan henføres til anskaffelse og indretning af de fem nye butikker samt igangværende investering i nyt palle-højlager. Derudover er der investeret i opgradering og udvikling af ERP- og indkøbssystemer. Pengestrøm fra drifts- og investeringsaktivitet i kvartal 2013 var samlet negativ med 92,3 mio. kr. Dette er finansieret ved at nedbringe den likvide beholdning med 10,5 mio. kr. samt via øget træk på koncernens kreditfaciliteter med 82,1 mio. kr. Pr. 30. september 2013 udgjorde gæld til kreditinstitutter 255,9 mio. kr., og likvider udgjorde 8,7 mio. kr. Væsentlige risici Som omtalt i årsrapporten for 2012, under afsnittet Interne kontroller og risikostyring, vurderer selskabet løbende de væsentligste risici knyttet til selskabets aktiviteter. Foruden de i årsrapporten omtalte risici er koncernen følsom over for den almindelige udvikling i dansk og svensk økonomi samt konjunkturerne i disse landes byggesektor. Incitamentsprogram Igangværende incitamentsprogram er i overensstemmelse med de på generalforsamlingen af 22. marts 2012 godkendte retningslinjer for incitamentsprogrammer. Retningslinjerne fremgår i sin helhed på selskabets hjemmeside I det igangværende incitamentsprogram er der i alt tildelt stk. aktieoptioner, hvoraf stk. er modnet pr. 30. september Selskabets beholdning af egne aktier udgjorde pr. 30. september 2013 i alt stk. Fremtidsudsigter For den resterende del af 2013 forventes et aktivitetsniveau i markedet svarende til Det skal dog bemærkes, at markedet viser faldende tendenser med hård konkurrence til følge. Resultat før skat for 2013 forventes, som tidligere udmeldt, at blive ca. 125 mio. kr. Begivenheder efter delårsperiodens udløb Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter periodens udløb. Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 6/14

7 Finanskalender 2013 Finanskalender for 2014 offentliggøres i december Udsendte selskabsmeddelelser i 2013 Meddelelse nr. 1 Insidermeddelelse 5. februar 2013 Meddelelse nr. 2 Årsrapport februar 2013 Meddelelse nr. 3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 19. februar 2013 Meddelelse nr. 4 Insidermeddelelse 22. februar 2013 Meddelelse nr. 5 Forløb af ordinær generalforsamling 15. marts 2013 Meddelelse nr. 6 Delårsrapport for 1. kvartal maj 2013 Meddelelse nr. 7 Finanskalender for resten af maj 2013 Meddelelse nr. 8 Delårsrapport for 1. halvår august 2013 Meddelelse nr. 9 Insidermeddelelse 4. september 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 7/14

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2013 for Brødrene A & O Johansen A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september Det er endvidere ledelsens opfattelse, at beretningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Albertslund, den 22. november 2013 Direktion Niels A. Johansen adm. direktør Henrik T. Krabbe drifts- og finansdirektør Bestyrelse Henning Dyremose formand Michael Kjær næstformand René Alberg Erik Holm Michael Delcke Jensen Carsten Jensen Niels A. Johansen Preben Damgaard Nielsen Kontaktpersoner: Niels A. Johansen/Henrik T. Krabbe Telefon: Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 8/14

9 Resultat- og totalindkomstopgørelse Brødrene A & O Johansen A/S kvartal kvartal 3. kvartal 3. kvartal Året (Alle beløb er i hele kr.) Note: Nettoomsætning Vareforbrug ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Bruttoavance Andre driftsindtægter Bruttoresultat Eksterne omkostninger ( ) ( ) (51.332) (46.938) ( ) Personaleomkostninger ( ) ( ) (77.788) (74.004) ( ) Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver (26.523) (27.726) (9.552) (9.085) (37.385) Andre driftsomkostninger (4.216) (7.498) (1.461) (1.863) (10.573) Driftsomkostninger i alt ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (3.736) (6.241) (1.236) (1.881) (8.400) Resultat før skat (EBT) Skat af periodens resultat (18.271) (21.923) (8.606) (8.693) (30.814) Periodens resultat Anden totalindkomst Poster der kan reklassificeres til resultatopgørelsen Valutakursreguleringer vedr. omregning af udenlandske enheder Skat af anden totalindkomst (437) Anden totalindkomst efter skat (437) Totalindkomst i alt Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 9/14

10 Balance pr. 30. september Brødrene A & O Johansen A/S (Alle beløb er i hele k r.) AKTIVER kvartal kvartal Året Note: Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Software Materielle aktiver 5 Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Driftsmateriel og inventar Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Selskabsmeddelelse nr. 10/ /14

11 Balance pr. 30. september Brødrene A & O Johansen A/S (Alle beløb er i hele k r.) PASSIVER kvartal kvartal Året Note: Egenkapital Aktiekapital Øvrige reserver Reserve for valutakursreguleringer Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Udskudt skat Kreditinstitutter Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Selskabsmeddelelse nr. 10/ /14

12 Egenkapitalopgørelse (Alle beløb er i hele kr.) Øvrige Valutakurs- Overført Egenkapital Aktiekapital reserver regulering overskud i alt Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst 0 0 (437) Aktiebaseret vederlæggelse Køb/salg af egne aktier Betalt udbytte Egenkapitalbevægelser 0 0 (437) Egenkapital pr. 30. september Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst Aktiebaseret vederlæggelse Køb/salg af egne aktier Betalt udbytte Egenkapitalbevægelser Egenkapital pr. 30. september Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst Aktiebaseret vederlæggelse Køb/salg af egne aktier Betalt udbytte Egenkapitalbevægelser Egenkapital pr. 31. december Selskabsmeddelelse nr. 10/ /14

13 Pengestrømsopgørelse Brødrene A & O Johansen A/S (Alle beløb er i hele k r.) kvartal kvartal 2012 Året 2012 Pengestrøm fra driftsaktivitet Resultat af primær drift Finansielle poster, netto (betalte renter) (1.251) (3.884) (5.429) Resultat før skat Regulering, ikke likvide poster Afskrivninger: Immaterielle aktiver Materielle aktiver Ændring i driftskapital: Ændring tilgodehavender fra salg (51.809) (22.867) Ændring andre tilgodehavender (5.430) (4.702) Ændring varebeholdninger (17.774) Ændring leverandørgæld (34.074) Ændring kortfristede forpligtelser i øvrigt (307) ( ) (561) Betalt selskabsskat (29.122) (2.902) (32.734) Pengestrøm fra driftsaktivitet (12.908) Pengestrøm fra investeringsaktivitet Goodwill (2.078) 0 0 Software (12.688) (2.818) (4.872) Grunde og bygninger (27.093) (4.971) (28.639) Indretning af lejede lokaler (5.411) (1.160) (3.180) Driftsmateriel og inventar (38.173) (6.386) (9.241) Salg af materielle aktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet (79.438) (14.061) (42.928) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Afdrag på/optagelse af gæld til kreditinstitutter, netto ( ) ( ) Køb/salg af egne aktier Pengestrøm fra finansieringsaktivitet ( ) ( ) Periodens pengestrøm (10.228) (3.855) Likvider, primo Valutakursregulering (283) Likvider, ultimo Selskabsmeddelelse nr. 10/ /14

14 Noter 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber, som er godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Koncernen har med virkning fra 1. januar 2013 implementeret Amendments til IAS 1, Amendments IFRS 7, IFRS 13, IAS 19 (amended 2011) og Annual improvements to IFRSs De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. Anvendt regnskabspraksis er, bortset fra ovenstående, uændret i forhold til koncernregnskabet og årsregnskabet for 2012, hvortil der henvises. Koncernregnskabet og årsregnskabet for 2012 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 2 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Skønsmæssig usikkerhed Ved udarbejdelsen af delårsregnskabet har ledelsen foretaget regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af anvendt regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af delårsrapporten som ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet for Der henvises til omtale af dette i koncernregnskabet og årsregnskabet for Segmentoplysninger Koncernens aktiviteter inden for handel med tekniske installationsmaterialer drives på integreret vis og vurderes som et samlet driftssegment. 4 Nedskrivningstest Den årlige nedskrivningstest af immaterielle aktiver, herunder goodwill, foretages pr. 31. december 2013, efter færdiggørelse af budgetter og strategiplaner for den kommende periode. Pr. 30. september 2013 har ledelsen vurderet, at der ikke er indikation for værdiforringelse af de regnskabsmæssige værdier for goodwill, og der er derfor ikke gennemført en nedskrivningstest for goodwill pr. 30. september Der henvises til omtale af dette i koncernregnskabet og årsregnskabet for Langfristede aktiver Køb og salg af langfristede aktiver I perioden har koncernen investeret 85,4 mio. kr. (2012: 15,3 mio. kr.) i langfristede aktiver. 6 Varebeholdninger Der er i perioden ingen usædvanlige nedskrivninger eller tilbageførsler heraf på varebeholdninger. 7 Tilgodehavender fra salg Ved vurdering af erholdeligheden af tilgodehavender anvendes skøn efter samme principper som ved årsregnskabet for Udskudt skat Netto skyldig udskudt skat udgjorde 28,2 mio. kr. pr. 30. september 2013 mod 31,8 mio. kr. pr. 30. september Udskudt skat for de danske enheder er beregnet med en skattesats på 22 % i henhold til Folketingets beslutning om sænkning af selskabsskatten. Selskabsmeddelelse nr. 10/ /14

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 1/14 Brødrene

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 23/2017 1/17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2014/15 (1. oktober 2014 31. december 2014) første kvartal af regnskabsåret 2014/15 Resume: Gabriel realiserer en vækst i omsætningen på 10% og et resultat

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 København, 15. august 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, 1. halvår (1. oktober 2015 31. marts 2016) Første halvår af regnskabsåret Resumé: fortsætter fremgangen og leverer solid vækst i både omsætning og resultat.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr Delårsrapport 2011/12 (1. maj 2011-31. januar 2012) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport pr. 31/1 2012 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Selskabsmeddelelse 17 / Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Selskabsmeddelelse 17 / Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2015 Selskabsmeddelelse 17 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 831,0 mio.kr. i de første 9 måneder af 2015 mod 855,4

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR MARTS Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR MARTS Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. MARTS 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere