Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000"

Transkript

1 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr

2 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h)

3

4 1 Foreskrifter Idriftsætning af kondensatpumpe tp1 skal ske i henhold til lokalt gældende foreskrifter. Læs denne monterings- & driftvejledning før installation. Følg lokale foreskrifter og gængs praksis ved installation og drift. Vi anbefaler at opbevare manualen sammen med pumpen. Overtrædelse af gældende foreskrifter kan forårsage sikkerhedsfare og personskader. Overtrædelse af gældende foreskrifter kan resultere i driftforstyrrelser og påføre skader på pumpen. Øvrige foreskrifter bør overholdes, f.eks. ulykkesforebyggelse eller interne drifts- og sikkerhedsbestemmelser foreskrevet af fabrikanten. I tvivlstilfælde, kontakt en autoriseret el-installatør. 2 Leveringsomfang (se billede 2, side 2) 3 Generel beskrivelse Kondensatpumpe tp1 er et automatisk kompakt beholderanlæg, der er fremstillet til at pumpe kondensatvæske ud af olieog gaskedler, klimaanlæg, køle- og fryseanlæg, luftaffugtere, fordampere o.lign. Pumpen er velegnet til at pumpe kondensat, der opsamles under kloakniveau og ikke kan bortledes ved naturligt fald til kloaksystemet eller bygningens afløb. Vær opmærksom på lokale bortledningsforeskrifter. Må ikke anvendes til transport af brændbare væsker Ved kondensat med ph-værdi 2,7 eller derover fra kedler med en varmeydelse på op til 200 kw SKAL kondensatet neutraliseres, inden det ledes ud i kloaksystemet/beholderanlægget. 4 Mål (se billede 4, side 2) 5 Tekniske data Forsyningsspænding V Frekvens 50 / 60 Hz Optagen effekt P1 0 W Tæthedsklasse IP 44 / Class F Maks. løftehøjde 45 kpa Maks. flow 450 l/h Lydtryksniveau (L w ) 46 db(a) Syrebestandighed ph 2 eller højere Maks. medietemperatur + 60 C (kortvarigt + 90 C) Min. omgivelsestemperatur Ikke frost Potentialfri kontakt Omskifter, brydeevne 250 VA Beholdervolumen 0,7 l (brugsvolumen 0,5 l) Forpakning 15x215x180 mm Forpakningsvægt 1,6 kg Ret til ændringer forbeholdes 6 Ydelseskurve (se billede 6, side 2) 7 Installation (se billede 7, side 3) 8 Fastgøring Kondensatpumpen tp1 skal monteres i et tørt og frostfrit rum med en lufttemperatur, der ikke overstiger 60 C. Pumpen skal monteres i horisontal stilling og spændes fast med de medfølgende beslag. Ved gulvmontering skal de medfølgende beslag ligeledes anvendes, for at sikre mod opdrift samt at beholderen ikke bliver væltet ved et uheld. Vi anbefaler ekstra fastgørelse på nærmeste væg. 4

5 Før tilgangsslangen fra kedlen eller køle-/airconditionanlægget til kondensatpumpen således at kondensatet løber frit ned i opsamlingsbeholderen. Slangen føres tilstrækkeligt langt ned i beholderen således at slangen ikke utilsigtet løsner sig (der kan anvendes en ekstra slange i den anden tilløbsåbning - f.eks. til afledning af vand fra kedlens sikkerhedsventil). Enden af afgangsslangen skubbes ned over trykstudsen (tyllen må ikke smøres med fedt). Slangen spændes fast med det medleverede spændebånd. Før afgangsslangen lodret til det højeste punkt, hvorfra kondensatet vil løbe ned i kloaksystemet eller afløb. På det højeste punkt skal der dannes en sløjfe. Slangens bøjeradius skal være min. 60 mm. Yderligere information om forlængning af slangerne se billede 7, side 3. Pumpen må ikke installeres i eksplosionsfarlige omgivelser 8.1 El-tilslutning Kondensatpumpe tp1 har et 2,0 m langt netkabel med schuko-stik. Skulle der være behov for ekstra kabel, anbefales det at anvende et forlængerkabel eller stikledning med forgreningsdåse. Netkablet er fastmonteret i pumpen og kan ikke demonteres Alarm Kondensatpumpe tp1 er udstyret med indbygget alarm. Dermed kan gaskedel- og klimaanlæg slåes fra og forhindre yderligere tilstrømning af kondensat og dermed undgå overløb. Ved anvende af alarmen skal det 2 m lange alarmtilslutningskabel tilsluttes. Ønskes længere kabel anbefales anvendelse af et forlængerkabel eller stikledning med forgreningsdåse. Netkablet er fastmonteret i pumpen og kan ikke demonteres. Når alarmtilslutningen ikke skal anvendes kan alarmkablet afskæres direkte på pumpen. For at undgå fugtdannelse i pumpeelektronikken bør den medfølgende perforerede gummikappe anvendes, istedet for den tætsluttende gummikappe. (se billede 8.2, side 3) El-tilslutning skal foretages af autoriseret el-installatør i henhold til lokalt gældende el-regulativer og normer Dog ikke hvis leverandøren har monteret stik på kablet. 8.3 Idriftsætning Efter installation af kondensatpumpen anbefales det at gennemføre en funktionskontrol. Ca. 0,3 l vand fyldes i opsamlingsbeholderen (for bedste resultat via tilgangsåbningen), indtil startniveauet nås og pumpen starter. Når alarm udløses (grøn & rød lampe blinker) påfyldes yderligere 0,2 l vand, vent derefter et minut. Efter yderligere 1 minut begynder pumpen selv at pumpe. Kondensatpumpe tp1 er nu klar til brug. 9 Vedligeholdelse, Service & Demontering Før service kan påbegyndes skal forsyningsspændingen være afbrudt tp1 kræver ikke særlig vedligeholdelse. Det anbefales at rengøre tp1 regelmæssigt for kalkaflejring og udskylle med rent vand for at sikre pålidelig drift og maksimal pumpeydelse. Afmonter tp1 fra vægbeslaget. Demontering af kondensatpumpen: trykslange og afgangsslangen drejes en 1/4 omgang mod uret. Slangerne løses derved fra pumpehuset. Kondensattilgangsslangen trækkes forsigtigt ud af beholdernen. Kondensat i gaskedel- og klimaanlæg er meget aggressivt. Kontakt med restkondensat i beholderen, i kondensat til-og afgangsslanger skal undgås 5

6 10 Drift / Fejlfinding / Garanti Arbejde på elektriske anlæg og komponenter må kun udføres af en autoriseret el-installatør Drift = permanent grønt lys; Driftsforstyrrelse = rødt lys; Pumpen arbejder = blinkende grønt lys Ved driftforstyrrelser bliver alarmudgangen åbnet. Drift Årsag Løsning Grøn Rød Slukket Slukket Ingen forsyningsspænding Tilslut forsyningsspændingen Strømudfald Kontroller el-tilslutningen Blinker Blinker Tørløb Pumpen starter selv efter et minut (evt. luft i pumpen) Lyser Blinker Pumpen er blokeret Kontroller pumpe indløbet i tanken og fjern eventuel snavs og fremmedlegemer. Rengør løbehjulet, pumpehuset og hele beholderanlægget Lyser Lyser Alarmniveau overskredet Trykslange / Afgangsslange blokeret (rengør eller kontroller slangen for eventuelle knæk) Slukket Blinker Pumpe blokeret og Kontroller pumpe indløbet i tanken og fjern eventuel snavs og alarmniveau overskredet fremmedlegemer i løberen, pumpehuset og hele beholderanlægget Kondensat fra kedler er meget aggressive, da de indeholder syre. Hvis syren kommer i berøring med hud eller øjne, kan den forårsage uoprettelig skade. Defekte Kondensatpumper kan returneres for service. Ønskes et anlæg serviceret skal leverandøren kontaktes med oplysninger om pumpemedie, før anlægget kan returneres. I modsat fald kan leverandøren nægte at modtage og servicere anlægget. Et beholderanlæg bør altid indleveres rengjort på bedst mulige måde. Eventuelle omkostninger forbundet med returnering af beholderanlægget afholdes af kunden. Leverandøren yder 2 års garanti på Kondensatpumpe tp1, forbeholdt at alle monterings- og anvendelsesforskrifter er overholdt. 11 Bortskaffelse Dette produkt eller dele deraf skal bortskaffes på en miljørigtig måde. Brug de offentlige eller godkendte, private renovationsordninger. Hvis dette ikke er muligt, kontakt leverandør. 12 Godkendelser og standarder Kondensatpumpe tp1 overholder EU-standarder: EN EN EN EN Tegning side 3 1 Tilgangsåbning (ø 24 mm) 2 Ekstra tilgangsåbning (ø 24 mm) 3 Magnetsvømmer 4 Monteringsbeslag 5 Beslag 6 Forsyningskabel (2,0 m) med Schuko-stik 7 Forsyningskabel (med fri kabelende, 2 m) 8 Elektronisk alarmindikator 9 Trykstuds (14x2 mm, 6 m) med indbygget kontraventil 10 Tilgangsåbning 11 Trykstuds 12 Beholder (0,7 l; ydelsesvolumen 0,5 l) 13 Permanent magnetisk rotorkugleleje 14 Pumpebrønd 15 On/Off indikator 16 Kuglemotorpumpe 6

7 Noter 7

8 Centervej 18. DK-3600 Frederikssund Tlf. (+45) Fax (+45)

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer METROMINI 4 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 METRO nummer: 117041602 VVS nummer: 345141330 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 5 El montering 10 Brugervejledning

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Combivandvarmere 60, 110 og 160 liter Type 622C, 644C, 605C 08:012-1206

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Combivandvarmere 60, 110 og 160 liter Type 622C, 644C, 605C 08:012-1206 SPIRALBEHOLDERE 08:012-1206 Manual Combivandvarmere 60, 110 og 160 liter Type 622C, 644C, 605C Beholdere 60 liter Type 622C til centralvarme Hedeflade 0,75 m 2, 3/4 spiral 1 kw/230 V, 3 kw/400 V varmelegeme

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

PROLINE TUBO. Brugsanvisning til dykkede lænse- og slampumper

PROLINE TUBO. Brugsanvisning til dykkede lænse- og slampumper Nr.: 90 056 09 Version 0 2006.06 Brugsanvisning til dykkede lænse- og slampumper www.grindex.com DK PROLINE TUBO Denne manual omhandler følgende pumpetyper: Pumper med 1-faset og 3-faset motor Pumper med

Læs mere

Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 2000

Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 2000 Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 000 trykafløbssystem LPS-trykafløbssystem fra Munck Forsyningsledninger a/s www.munck-forsyning.dk LPS enhed generelt LPS trykafløbssystemet adskiller sig

Læs mere

eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217

eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217 090217.rev 14 137588.04/14.12.2010 eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217 Cert. Nr 319901 Indholdsfortegnelse VIGTIGE GENERELLE INFORMATIONER... 3 GENNEMLÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 12 Montering af varmekabel (ekstraudstyr)............... 25 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206 EL-VANDVARMERE 08:008-1206 Manual 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 Type 905 15 l rør ned METRO nummer: 119051004 VVS nummer: 345166200 Type 906 15 l rør op METRO nummer: 119061004

Læs mere

Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3986172

Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3986172 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NILFISK TRUCK BOOSTER i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Armatec trykekspansion

Armatec trykekspansion Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale 200-1400 liter 10 Tank -10 - +110 ºC Stål Bælg +5 - +80 C EPDM Trykholdeenhed +5 - +40 C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg,

Læs mere

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning und überwacht DIN EN 12056 DIN EN 13564-3 MONTAGEVEJLEDNING VVS nr. 154141616 VVS nr. 154141618 VVS nr. 154141620 VVS nr. 154141016 VVS nr. 154141018 VVS nr. 154141020 VVS nr. 154141316 VVS nr. 154141318

Læs mere

Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator

Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator Sep. 2008 HJ Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator (Se desuden standardvejledning for montage af SV30

Læs mere

Drænpumpe til gråt spildevand type ABS IP 900

Drænpumpe til gråt spildevand type ABS IP 900 1084-00 159705178DA (05/2015) DA Vejledning i installation og betjening www.sulzer.om 2 Vejledning i installation og betjening (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Drænpumpe til gråt spildevand

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 7747006489.00-.SD Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 0/AGS 0E/AGS 0/AGS 50 DA Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger og

Læs mere