HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-8 Ce-erklæring 9

3 Side 3 Vi understreger I det følgende vigtigheden af, at belysnings armaturerne installeres og anvendes korrekt. Følg derfor altid nedenstående instruktioner for at sikre korrekt og sikker installation og funktion at armaturet. Gem disse instruktioner til senere brug. Afbryd altid strømmen inden vedligeholdelse og reparation påbegyndes. Hvis De er det mindste i tvivl, kontakt da en autoriseret el-installatør eller Deres forhandler Sørg for altid at installere armaturet i henhold tit de gældende regler Vær opmærksom på, at visse installationer skal foretages at en autoriseret el-installatør. Dette gælder f.eks. opsætning af Deres nye lampe. Vær opmærksom på ledningernes farvekode, inden installation: (blå = neutral), (brun eller sort = fase) og ved sikkerhedsklasse 1, (gul/grøn = jord). Elektriske ledninger eller anden form for modstand i væg eller tag må ikke perforeres i forbindelse med installationen. Vedligehold indendørs armaturer med en tør klud. Slibemiddel eller opløsningsmiddel må ikke anvendes. Undgå væske på de elektriske dele. Tag altid hensyn for de tekniske specifikationer, der gælder for armaturet. Tjek altid figurerne på etiketten i armaturet og jævnfør dem med de figurer, som vises i delen med illustrationer i. Nedenfor finder De alle forklaringerne til de figurer, som er vist på næste side: 01- Armaturet kan monteres på normalt, brandbare flader. 02- Beskyttelsesklasse 1: Armaturet er tilsluttet jord. Jordledningen (gul/grøn) skal tilsluttes klem- men markeret med 03- Beskyttelsesklasse 2: Armaturet er dobbelt isoleret og skal ikke tilsluttes jord. 04- Beskyttelsesklasse 3: Armaturet kan kun anvendes til lav volt (12V). 05- IP20. Dette armatur bør kun installeres i rum, hvor direkte kontakt med vand ikke er muligt. 06- IPX3: Armaturet kan udsættes for regndråber faldende dråber under en masimal vinkel på 60 til lodret 07- IPX4 Dette armatur er stænk tæt og kan tåle at blive udsat for stænkende vand fra alle vinkler Erstat omgående skadet eller knust sikkerhedsglas og brug udelukkende reservedele, som er godkendt af producenten 09- Armaturet egner sig ikke til installation i baderum i hvert fald ikke i den specificerede zone (NEN 1010) 10- Armaturet er kun egnet for loftmontage 11- Armaturet er kun egnet for vægmontage. 12- Vær altid opmærksom på minimum afstanden mellem lampen og det objekt, som skal belyses se figuren. 13- Anvend kun den ledning, som er vist (3 1.5mm² og afisoler ledningen, som vist i figuren. 14- De medfølgende, varmeafvisende rør skal beklæde de afisolerede ledningsstykker. 15- Armaturet egner sig udelukkende til fast tilslutning til lysnettet 16- MAX.. W: anvend kun lyskilder som passer til armaturet og som holder sig inden for angivne, maksimale watt. 17- Armaturet passer kun til reflektor lyskilder 18- Armaturet passer kun til PLCE lyskilder 19- Armaturet passer Ikke til PLE lyskilder 20- Armaturet har lampe med indbygget beskyttelse. Derfor er ekstra sikkerhedsglas ikke nødvendig. 21- Halogenlyskilden må ikke berøres med de bare hænder. 22- Armaturet er forsynet med en sikring. 23- Armaturet kan anvendes med en lysdæmper. 24- Armaturet indeholder en sikkerhedstransformer. Erstat eventuel ødelagt transformer med en transformer, der har samme tekniske specifikationer. Kontakt en autoriseret el-installatør eller Deres forhandler. Armaturet er ligesom alle øvrige varer fra kollektionen designet, produceret og testet I overensstemmelse med de strengeste, Europæiske sikkerhedsstandarder (EN /CE). Garantiperioden løber fra købsdatoen og kvittering skal vises på forlangende. Garantien gælder ikke hvis armaturet ikke har næret installeret i overensstemmelse med instruktionerne, eller hvis det har været repareret eller på anden måde ændret. Vi påtager sig intet ansvar for skade forårsaget ved misbrug eller fejlagtig anvendelse/installation at armaturet. Vi forbeholder os ret til ændringer i design og tekniske specifikationer

4 Side 4

5 Side 5 MODEL: UP-LIGHT DERES NYE LAMPE ER EN KLASSE 1 LAMPE OG SKAL DERFOR TILSLUTTES JORD. HUSK AT KUN EN AUTORISERET MÅ TIL- SLUTTE EN KLASSE 1 LAMPE. Skær hul i gummibøsningen bag på plastik låget nøjagtig i denne diameter som ledningen har. Afisoler kablet som vist på illustrationerne på side 4. Afmonter plastikboksen ved hjælp af møtrikkerne. Plastikboksen kan nu bruges som skabelon til monteringen af lampen på væggen når hullerne skal bores til rawplugsene. De afisolerede ledninger monteres nu i samle muffen husk herunder at den grøn/gul stribede skal isættes det midterste hul. Ledninger placeres overfor hinanden således at farvekoderne er udfor hinanden. (Brun- Brun - Grøn/gul-Grøn/gul - Blå-Blå) Lampen samles nu igen og er hermed klar til opsætning. Husk at få monteret alle de medfølgende pakninger igen da disse gør lampen tæt. TEKNISKE SPECIFIKATIOER: Spænding 230 Volt Frekvens 50 Hz. Beskyttelse IP44 Max pærestørrelse 60 Watt. Fatning E27. Kan både anvende sparepærer og almindelige pærer.

6 Side 6 MODEL: DOWN-LIGHT DERES NYE LAMPE ER EN KLASSE 1 LAM- PE OG SKAL DERFOR TILSLUTTES JORD. HUSK AT KUN EN AUTORISERET MÅ TILSLUTTE EN KLASSE 1 LAMPE. Skær hul i gummibøsningen bag på plastik låget nøjagtig i denne diameter som ledningen har. Afisoler kablet som vist på illustrationerne på side 4. Afmonter plastikboksen ved hjælp af møtrikkerne. Plastikboksen kan nu bruges som skabelon til monteringen af lampen på væggen når hullerne skal bores til rawplugsene. De afisolerede ledninger monteres nu i samle muffen husk herunder at den grøn/gul stribede skal isættes det midterste hul. Ledninger placeres overfor hinanden således at farvekoderne er udfor hinanden. (Brun-Brun - Grøn/gul-Grøn/gul - Blå-Blå) Lampen samles nu igen og er hermed klar til opsætning. Husk at få monteret alle de medfølgende pakninger igen da disse gør lampen tæt. TEKNISKE SPECIFIKATIOER: Spænding 230 Volt Frekvens 50 Hz. Beskyttelse IP44 Max pærestørrelse 60 Watt. Fatning E27. Kan både anvende sparepærer og almindelige pærer.

7 Side 7 MODEL: BED-LAMPE DERES NYE LAMPE ER EN KLASSE 1 LAMPE OG SKAL DERFOR TILSLUTTES JORD. HUSK AT KUN EN AUTORISERET MÅ TIL- SLUTTE EN KLASSE 1 LAMPE. Afisoler kablet som vist på illustrationerne på side 4. Åbn boksen til kronemuffen. De afisolerede ledninger monteres nu i krone muffen husk herunder at den grøn/gul stribede skal isættes det midterste hul. Ledninger placeres overfor hinanden således at farvekoderne er udfor hinanden. (Brun- Brun - Grøn/gul-Grøn/gul - Blå-Blå) Den monterede ledning løber nu ned gennem røret på lampen. Lampen samles nu igen og er hermed klar til opsætning. Lampen er forsynet med en fod der gør at den kan fastgøres i f.eks. fliser. Husk at få monteret alle de medfølgende pakninger igen da disse gør lampen tæt. TEKNISKE SPECIFIKATIOER: Spænding 230 Volt Frekvens 50 Hz. Beskyttelse IP44 Max pærestørrelse 60 Watt. Fatning E27. Kan både anvende sparepærer og almindelige pærer.

8 Side 8 MODEL: UP-LIGHT MED SENSOR DERES NYE LAMPE ER EN KLASSE 1 LAMPE OG SKAL DERFOR TILSLUTTES JORD. HUSK AT KUN EN AUTORISERET MÅ TIL- SLUTTE EN KLASSE 1 LAMPE. Skær hul i gummibøsningen bag på plastik låget nøjagtig i denne diameter som ledningen har. Afisoler kablet som vist på illustrationerne på side 4. Afmonter plastikboksen ved hjælp af møtrikkerne. Plastikboksen kan nu bruges som skabelon til monteringen af lampen på væggen når hullerne skal bores til rawplugsene. De afisolerede ledninger monteres nu i samle muffen husk herunder at den grøn/ gul stribede skal isættes det midterste hul. Ledninger placeres overfor hinanden således at farvekoderne er udfor hinanden. (Brun-Brun - Grøn/gul-Grøn/gul - Blå- Blå) Lampen samles nu igen og er hermed klar til opsætning. Husk at få monteret alle de medfølgende pakninger igen da disse gør lampen tæt. TEKNISKE SPECIFIKATIOER: Spænding 230 Volt Frekvens 50 Hz. Beskyttelse IP44 Max pærestørrelse 60 Watt. Fatning E27. Kan både anvende sparepærer og almindelige pærer.

9 Side 9 CE-ERKLÆRING CE mærke er anbragt: CE märke monterat: CE-merkki myönnetty: CE-merket: CE mark placed: CE Marke Plaziert: EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EU-DEKLARATION EU-ILMOITUS DIREKTIIVIEN NOUDATTAMISESTA EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EC-STATEMENT OF COMPLIANCE EU-Importør, EU-Importör, EU-maahantuoja, EU-Importør, EEC-importer, EG-Importeur, : HP-Værktøj A/S Industrivej Børkop Erklærer herved på eget ansvar, at: Intygar härmed på eget ansvar, att: Ilmoitan täten omalla vastuulla, että alla oleva: Erklærer herved på eget ansvar, at: Hereby, on our own responsability declare that: Erklären hiermit in voller Verantwortung, dass: Lampe Lampal: Jvalaisin: Lampe: Lamp: Leuchte: HP LIGHT SYSTEM KH155WU (80900) - 1x60 Watt KH155DN (80905) - 1x60 Watt KH155PSH0.8 (80910) - 1x60 Watt. KH155WU+SENSOR (80915) - 1x60Watt. 230 V ~ 50 Hz Er fremstillet i overensstemmelse med følgende: Är tillverkad enligt följande: On valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Er fremstillet i overensstemmelse med følgende: Is manufactured in compliance with the following: Sind aufgeführt in Übereinstimmung mit folgende: DIREKTIVER, DIREKTIV, DIREKTIIVIT, DIREKTIVER, DIRECTIVES, DIREKTIVEN: 98/37/EØF: Maskindirektivet med tillæg og rettelser. 73/23/EØF: Lavspændingsdirektivet.+( rettelser 93/68 EEC) 89/336/EØF: EMC-direktivet + ( rettelser 93/68/EEC ) 98/37/EEC: Konedirektiivi liitteineen ja korjauksineen. 73/23/EEC: Matalajännitedirektiivi+( korjauksineen 93/68 EEC) 89/336/EEC: EMC-direktiivi + ( korjauksineen 93/68/EEC ) 98/37/EEC: Safety of machinery with admendments. 73/23/EEC: Low tension directive.+ ( admendments 93/68EEC) 89/336/EEC: EMC- directive + ( admendments 93/68/EEC ) 98/37/EÖF: Maskindirektivet med tillägg og rättelser. 73/23/EÖF: Låvspänningsdirektivet. + ( rättelser 93/68/EEC) 89/336/EÖF: EMC-direktivet + ( rättelser 93/68/EEC) 98/37/EØF: Maskindirektivet med tillegg og rettelser. 73/23/EØF: Lavspenningsdirektivet.+ ( rettelser 93/68/EEC) 89/336/EØF: EMC-direktivet + ( rettelser 93/68/EEC) 98/37/EWG: Mashinen-richtlinien mit anderungen 73/23/EWG: Niederspannungsrichtlinie.+( anderungen 93/68/EEC) 89/336/EWG: EMC-richtlinien + ( anderungen 93/68/EEC) EN A11 - EN NORMER, NORMER, NORMIT, NORMER, STANDARDS, NORMEN: H.P. Værktøj A/S - BØRKOP Produktchef, Produktchef, Tuotepäällikko, Produktsjef, Productchief, Produktchef Stefan Schou

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2 MODEL 70182 KARTOFFEL- SKRÆLLER Brugsanvisning DK KARTOFFELSKRÆLLER Brugsanvisning 2 Fremstillet i P.R.C. 6114 - Shunde Golden Light, Guangdong. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet.

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet. INTRODUKTION I dette materiale kan du finde råd om, hvordan du laver gør-det-selv elarbejde. Det er nemlig lovligt at udføre en del elarbejde i boligen hvis man ved, hvordan det skal gøres. Det elarbejde,

Læs mere

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Dansk Indhold 1. Indledning... 4 2. Advarsler... 5 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer... 7 4.

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KOMFUR Dansk, 1 MULTIPLO.1 F MULTIPLO.1 SF Indhold Installation, 2-3 Placering Elektrisk forbindelse Beskrivelse af apparatet, 4 Kontrolpanel Opstart og brug, 5-8 Tænde for kogepladen

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer METROMINI 4 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 METRO nummer: 117041602 VVS nummer: 345141330 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 5 El montering 10 Brugervejledning

Læs mere

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck deutsch Betriebsanleitung...2-15 svenska Bruksanvisning...2, 16-28 english Operating Instructions...2, 29-41 italiano Instrucciones de uso...2, 42-54 Brugsanvisning...2, 55-67 823 0060 020 30200 - Edition

Læs mere

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt Dansk Elektrisk Markise- Installationsvejledning Indhold Advarsel Det anbefales at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. 2,5m X 2,0m Markise** 8 x Ekspansionsbolte

Læs mere

Gode råd og henstillinger

Gode råd og henstillinger Gode råd og henstillinger 1 Dette apparat er beregnet til ikke-erhvervsmæssig brug indenfor i et privat hjem. 2 Læs brugsanvisningen nøje, før apparatet tages i brug, da den indeholder meget vigtige anvisninger

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

DraftBooster. DK Læs og gem denne vejledning!

DraftBooster. DK Læs og gem denne vejledning! DK DraftBooster DK Læs og gem denne vejledning! 2 DK 3120033-DK-UK-DraftBooster Indholdsfortegnelse 1. Produktinformation DK..............................................3 1.1 Pakkens indhold........................................................

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning und überwacht DIN EN 12056 DIN EN 13564-3 MONTAGEVEJLEDNING VVS nr. 154141616 VVS nr. 154141618 VVS nr. 154141620 VVS nr. 154141016 VVS nr. 154141018 VVS nr. 154141020 VVS nr. 154141316 VVS nr. 154141318

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206 EL-VANDVARMERE 08:008-1206 Manual 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 Type 905 15 l rør ned METRO nummer: 119051004 VVS nummer: 345166200 Type 906 15 l rør op METRO nummer: 119061004

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MIC Alarm-Washer Interface Unit

MIC Alarm-Washer Interface Unit MIC Alarm-Washer Interface Unit MIC-ALM-WAS-24 da Installation Manual MIC Alarm-Washer Interface Unit Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 4 1.1 Om denne vejledning 4 1.2 Juridiske

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Kære kunde, Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og

Læs mere