VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER"

Transkript

1 VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr EAN nr Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR! Denne ventilator er fremstillet i overensstemmelse med gældende CEE regler. Symbolet på emballagen angiver at ventilatoren ikke må behandles som husholdningsaffald. Den skal efter endt brug afleveres til en genbrugsstation som elektrisk og elektronisk udstyr.

2 PRO HT er en lille ekstrem lydsvag (42 db (A) 1 m / 30 db (A) 3 m) og effektiv ventilator med stor kapacitet, der passer ind i de fleste miljøer. Ventilatoren er nem at montere og samtidig nem at rengøre. Ventilatoren er udstyret med en kvalitets motor med kuglelejere, for at sikre lang levetid og støjsvag drift. Den kan indgå i alle slags ventilationssystem (villaer, sommerhuse, men kan også bruges i etage ejendomme med separate og korte kanaler. Den er velegnet til vådrum (IP44 godkendelse). Ventilatoren passer til kanaldimensioner Ø 100 mm. 1) Fjern emballagen og kontroller at varen ikke er beskadiget. 2) Kontroller at den elektriske spænding og frekvens svarer til dem, der er mærket på ventilatorens etikette. 3) Denne ventilator må kun anvendes til det formål den er beregnet til, f.eks. luftudsugning fra boliger og tilsvarende formål. 4) Når ventilatoren rengøres eller vedligeholdes skal el-forsyningen være afbrudt enten via en to-polet afbryder eller ved at fjerne el-stikket. 5) Produktet bør ikke anvendes i nærheden af brændbare eller letantændelige materialer og/eller dampe fra alkohol, benzin eller lignende. 6) Mindst én gang om året, eller oftere i tilfælde af megen brug, fjernes snavs og tilstoppet ventilator og ventilatorhuset. Det er også vigtigt at sikre sig, at ventilatorvingen ikke er deformeret eller revnet, at den kan rotere frit og uden vibrationer samt er rigtigt fastgjort til akslen. 7) Før ibrugtagning bedes De kontrollere, at produktet er korrekt sammensat og monteret. 8) Når udstyret ikke mere anvendes, fjernes el-forsyningen. Herudover gøres potentielle farlige dele uskadelige med hensyn til børn, som kunne finde på at lege med udstyret, når det ikke er i brug. 9) Installationen skal udføres af kvalificerede fagfolk i henhold til producentens instruktioner. Ikke korrekt installation kan forårsage skade på personer, dyr eller ejendom, for hvilket producenten ikke kan gøres ansvarlig. 10) Ventilatoren er et fast udstyr og den elektriske forsyning skal være en fast installation med sikring (3A) samt en to-polet afbryder med fleksibel ledning med stik. 11) Ved installation af ventilatoren i et rum der indeholder et forbrændingsudstyr, skal det sikres at tilstrækkelig luft kan tilgå rummet for at forsyne begge udstyr. Dette skal sikre en korrekt drift af forbrændingsudstyret og for at kompensere for den af ventilatoren udsugede luft. Ventilatoren skal suge luften ud i et rør eller direkte ud i det fri. HUSK at for at ventilatoren kører optimalt, skal der kunne komme luft ind i rummet. Ventilatoren er beregnet til brug i temperaturintervallet 5 35 grader Celcius. Hvis ventilatoren monteres i et koldt rum (med minus grader), eller den opbevares koldt, kan den køre langsomt ved opstart. Når ventilatoren opnår arbejdstemperaturen vil den køre normalt. TIMER FUGT TIMER Ventilatoren kan via sin timer funktion ventilere i et tidsrum, efter kontakten er slukket. Dette tidsrum kan indstilles efter behag. Ventilatoren kan monteres i forbindelse med, at lyset tændes eller via en særskilt kontakt og pga timerindstillingen vil ventilatoren fortsat fungere i det indstillede tidsrum (max 15 min), selv efter kontakten/lyset bliver afbrudt. Når det lille tandhjul drejes med urets retning øges den indstillede tidsrum. Husk at denne ventilator skal monteres af en autoriseret elinstallatør!

3 HYGROSTAT Ventilatoren kan via sin hygrostat ventilere rummet alt efter fugtigheden i det rum den er monteret i. Ventilatoren bliver fra fabrikkens indstillet til at starte, når den relative fugtighed (RH%) overgår 60%. Ventilatoren kan indstilles op til 90%. Når ventilatoren starter, fortsætter den indtil den relative fugt er faldet med ca 15% under den satte værdi. Når denne værdi opnås stopper ventilatoren. Det anbefales at ventilatoren opfanger den rette fugtighed, og derfor skal den monteres et sted med god luftcirkulation. Når det lille tandhjul drejes med urets retning øges den indstillede fugtighed. Husk at denne ventilator skal monteres af en autoriseret elinstallatør! A 74,5 55, ,5 99,5 204,5 124, Max + 30 C Min + 5 C B1. 1 Demontering 2 1 B4. 2 B5. MONTERINGSVEJLEDNING Løsn ventilatoren fra monteringsrammen ved at skyde låseknapperne i pilens retning. B.1.1. Træk derefter ventilatoren ud af dens ramme B1.2 Løsn skruerne B4.1 for at frigøre monteringsrammen fra dækslet. Placer den sådan at den sidder midt i kanalen, hvor ventilatoren skal monteres. Marker og bor huller til skruerne. Idet at åbningerne i ventilationskanalerne kan variere i form og i størrelse kan skruehullerne af og til havne for tæt på kanalens åbning. I en sådan situation kan der laves nye skruehuller i monteringsrammen på de afmærkede steder i henhold til B5. Hvis monteringsrammen ikke dækker ventilationsåbningen kan en speciel dækplade (X) bruges (købes som tilbehør). Monter den medfølgende gummiliste i rillen på monteringsrammens bagside og skru rammen fast på ventilations åbningen. Forsegl skruehullerne osv med fugemasse for at undgå at der trænger fugt ind i ventilatoren. Bemærk. Ventilatoren kræver montering på en flad overflade. Kontroller med monteret motorenhed at ventilatorens propel kan rotere frit. Juster ved at løsne eller stramme skruerne B4.2

4 ELEKTRISK MONTERINGSVEJLEDNING MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR! For skal el-forsyningen forbindes med de to poler. Et jordkabel er ikke nødvendigt, da det drejer sig om et apparat med dobbelt isolering (IP44). D T L N D T L N V N L D T L N V N L D T L N VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING For at ventilatoren skal beholde sin funktion og kapacitet, skal den rengøres mindst 2 gange om året, eller oftere efter behov. Alt vedligeholdelse og rengøring af ventilatoren, hvor demontering er en nødvendighed skal udføres af en autoriseret elinstallatør. 1) Afbryd strømmen ved hjælp af den dobbeltpolede afbryder før rengøring påbegyndes 2) Afmonter motor-armen. Løsn derefter motorenheden. 3) Rengør åbningen, kanalen og motorenheden med en fugtig klud (der kan bruges et mildt vaskemiddel efter behov) 4) Propellen kan rengøres uden at tage den af. (for at undgå rust på propellen, bør den være helt tør inden ventilatoren tages i brug igen). 5) Brug ikke opløsnings-middel på propellen eller andre dele af ventilatoren. 6) Propellen / ventilatoren må ikke dyppes eller spules i vand. A 74,5 55,5 X 64 92,5 99,5 204,5 124, Pressure Pa Flow m³/h Montering Idet at motoren er udstyret med kuglelejere kan den uden problemer monteres både i loftet og på væggen. HUSK Må kun monteres af en autoriseret elinstallatør!!

5 BEMÆRK: PRODUCENTEN FORBEHOLDER SIG RET TIL AT ÆNDRE I SPECIFIKATIONERNE UDEN FORUDGÅENDE ORIENTERING. 110 mm 105 mm FUGEMASSE RØRSYSTEM OPEN MONTERINGS MODELLER Indg ende luft Frisk luft kommer ind. Stue,sØvev relse mm Overskydende luft Luft fra rum til rum Ug ende luft D rlig luft kommer ud. Badev relse/bad mm

6 Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand', er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Easy Clean Diavolo PC 2600 Damprenser DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

Easy Clean Diavolo PC 2600 Damprenser DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S Best. nr.: A0800081 Easy Clean Diavolo PC 2600 Damprenser VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Tillykke med Deres Easy Clean Diavolo PC 2600 damprenser

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionskogeplade Glaskeramisk induktionskogeplade Kære kunde Før De tager Deres nye plade i brug Transportskader Tilslutning Typeskiltet

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning TSC-360L Li-Ion batteri skruemaskine IV/04/2012 Art.No. No. CDM6188 xxx60xx 1112-21 8 9 4 1 6 5 3 2 5 Fig. 1 2 Topcraft Li-Ion batteri skruemaskine Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning ECO II AUTOMATISK Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning Indhold 2 6 1 B A 4 3 5 32 MA X L L 10 7 9 14 15 11 12 8 16 13 23 17 20 22 24 21 34

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere