Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II."

Transkript

1 Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Januar 2012

2 Indholdsfortegnelse Modubeskrivelse modul Undervisningsplan i Ergoterapiteori for modul Opgave 1, modul Opgave 2, modul Opgave 3, modul Undervisningsplan for neuroanatomi/-fysiologi modul Undervisningsplan for Neurologi modul Undervisningsplan for Psykiatri modul Undervisningsplan for videnskabsteori og metode modul Retningslinjer for intern mundtlig prøve modul Obligatorisk litteraturliste modul 7 ERG

3 Modubeskrivelse modul 7 Modul 7: Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger. Forudsætninger for modulet Fagelementer inden for ergoterapi og de relaterede vidensfag fra modul i modul 1,2,3,4,5 og 6 samt klinisk undervisning i modul 1, 3 og 6. Tema Modulet rettes mod rehabilitering og habilitering herunder stimulering, genoptræning, behandling og kompenserende foranstaltninger for borgere/patienter med nedsat funktionsevne. Der er fokus på den fysiske, psykiske og sociale udvikling og sundhed for at muliggøre aktivitet og deltagelse hos børn, unge, voksne og ældre. Der arbejdes med den ergoterapeutiske intervention herunder undersøgelses og behandlingsmetoder. Der er fokus på borgere/patienter med akutte og kroniske lidelser med somatiske og/eller psykiatriske problemstillinger.. Læringsudbytte At den studerende kan: udvælge og anvende ergoterapeutiske teorier, modeller og metoder i forbindelse med undersøgelse, målsætning, planlægning, intervention og evaluering af den ergoterapeutiske indsats i forhold til patienter/borgere med akutte og kroniske lidelser anvende ergoterapeutiske undersøgelses, analyse- og behandlingsmetoder i forhold til motoriske og processuelle færdigheder og begrunde valget for disse planlægge en ergoterapeutisk indsats indenfor rehabiliteringen hos borgere/patienter med somatiske og/eller psykiatriske problemstillinger ved brug af relevante interventions -, behandlings- og genoptræningsmetoder og principper og ved etablering af kompenserende foranstaltninger, anvende principperne for klientcentreret praksis i alle faser af den ergoterapeutiske arbejdsproces reflektere over nationale og internationale love, regler og bestemmelser og etiske retningsliniers betydning for ergoterapi og beskrive den ergoterapeutisk indsats i overensstemmelse hermed. redegøre for udvalgte dele af neuroanatomi og fysiologi redegøre for somatiske og psykiatriske sygdommes indflydelse på menneskets aktivitetsudførelse evaluere egen faglig formåen og herud fra identificere læringsbehov og demonstrere progression i læring Indhold i modulet og ECTS point Fag ECTS Workload Ergoterapi 8,5 Sygdomslære Neurologi Psykiatri 3,5 Anatomi -neuroanatomi 1,5 1

4 Fysiologi - neurofysiologi 1 Videnskabsteori og 0,5 videnskabelig metode I alt 15 ECTS 420 Studieformer i modulet Lektioner /lærerstyret undervisning : Forelæsning, dialogbaseret undervisnin Vejledning Introduktion, formidling og evaluering af øvelser og opgaver Timer/studenterstyret undervisning: Arbejde med opgaver og øvelser Forberedelse Klinisk undervisning: Modulprøve Opgaver i modul 7 Se særskilte beskrivelser og retningslinjer for opgave 1,2 og 3 i modul 7. Modulprøve Se retningslinjer for intern prøve modul 7. Bedømmelse Intern prøve 7 trins skalaen. 2

5 Undervisningsplan i Ergoterapiteori for modul 7 Hold: Erg 510 Udarbejdet af modulansvarlig Brit Sander Bruun Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer 6/2 Introduktion til modul 7 Ergoterapeutuddannelsen i Odense 1 lektioner modul 7 6/2 Introduktion opgave 1 Ergoterapeutuddannelsen i Odense modul 7 1 lektion Redegøre for det psykiatriske 6/2 Introduktion til det ergoterapeutiske Nyboe et al 2009: Lærebog i Psykiatri for 4 lektioner arbejdsområde ansvars- og interventionsområde i ergoterapeuter og fysioterapeuter Kap. psykiatrien. 1,3,4,5,6 Redegøre for hvordan en personlighedsforstyrrelse Det ergoterapeutiske ansvars- og interventionsområde i psykiatrien. Borg 2007: Basisbog i ergoterapi Kap.16 Kompendium: Coping ved hjælp af påvirker hverdagslivet Det at have en psykiatrisk lidelse og cutting fra Møhl 2006: At skære smerten hvordan det påvirker hverdagslivet bort, Kap 8, side Tema - personlighedsforstyrrelser: Kompendium: Psykologiske forklaringer Usikker identitet, cutting og på selvskadende adfærd fra Møhl 2006: At selvskadende adfærd og hvordan det skære smerten bort, Kap 9, side påvirker hverdagslivet. Kompendium: Primadonnaen der brændte sit lys i begge ender fra Crafoord 1994: Udviklende fortrolighed Kap. 6 side

6 7/2 Opgave 1 fælles studietid Udarbejde læringsmål for opgaverne i modul 7 samt indgå gruppekontrakt der arbejdes i de samme grupper i hele modul 7 og 8. Individuel studieplan (2 timer) Planlægge og udvælge ergoterapeutiske og tværfaglige undersøgelsesredskaber relateret til en given borger med en personlighedsforstyrrelse 7/2 Ergoterapeutisk undersøgelse indenfor det psykiatriske område. Undersøgelsesredskaber og undersøgelsesmetoder i ergoterapi indenfor det psykiatriske arbejdsområde Nyboe et al 2009: Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Kap. 11, Kap. 11.1, Kap. 11.2, Kap. 11.3, Kap Og Kap Borg et al(2007): Basisbog i Ergoterapi Kap.8 og Kap 16. Strand Liv (1994): Fra kaos mod samling, mestring og helhed Kap. 4 Jerlang, Esben (Red) 2008: Udviklingspsykologiske teorier, Kap 4 Margaret Mahlers psykoanalytiske objektrelationsteori 2 lektioner 8/2 Opgave 1 trin a Forberedelse af ergoterapeutisk undersøgelse Strand Liv (1994): Kaos mod samling, mestring og helhed: Kap Klinisk psykiatri af Ole Mors m.fl. Kap. 11 (3 timer) De studerende forbereder undersøgelse Søg i øvrigt selv relevant litteratur af en borger med en personlighedsforstyrrelse Redegøre for 10/2 Behandlingsprincipper relateret til Townsend og 3 lektioner behandlingsprincipper relateret det psykiatriske arbejdsområde. Polatajko (2008) Menneskelig aktivitet II: 4

7 til en given borger med en personlighedsforstyrrelse Ergoterapeutiske behandlingsprincipper Klientcentret praksis - canadisk Tværfaglige behandlingsprincipper Personlighedsstruktur kap. 4 Strand Liv (1994): Fra kaos mod samling, mestring og helhed Kap. 4 og kap. 7 Nyboe et al: Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Kap. 21 og Kap Jeg-støttende principper Kompendium: Klientcentreret praksis side 52-56) Townsend, Elizabeth (Red) (2002) Redegøre for 10/2 Ergoterapeutisk intervention Nyboe et al 2009: Lærebog i Psykiatri for 2 lektioner aktivitetsproblemer relateret til en given borger med en personligheds-forstyrrelse Aktivitetsproblemer relateret til det psykiatriske arbejdsområde ergoterapeuter og fysioterapeuter Kap.21.og 21.1 Kompendium: Unruh, Anita M. (2004) So what do you do Occupation and the construction of identity. Kompendium: Knudsen, Berit Hvalsøe og Staffan Josephsson (2004) Karakteristika ved meningsfylt aktivitet sett fra mental syke menneskers perspektiv, Ergoterapeuten, Norge, juni 2004 (pp:44-53) Kompendium: Eklund, Mona med fl. (2003) Occupational value among individuals with long-term mental illness, Canadian Journal of Occupational Therapy, Dec. 2003, Volume 70, Number 5 (pp ) Udføre ergoterapeutisk undersøgelse på funktions, aktivitets og deltagelsesniveau Uge 2 13/2 Opgave 1 trin b Ergoterapeutisk undersøgelse Strand Liv (1994): Kaos mod samling, mestring og helhed: Kap Klinisk psykiatri af Ole Mors m.fl. Kap lektioner (7,5 timer) 5

8 af en borger med en personlighedsforstyrrelse De studerende undersøger en borger med personlighedsforstyrrelse. Søg i øvrigt selv relevant litteratur Hold 2 starter kl Undersøgelserne foregår på halve hold og undersøgelsesgrupperne er på max 3 Hold 1 starter studerende kl /2 Opgave 1 trin c Forberedelse til det halve holds bearbejdning Strand Liv (1994): Kaos mod samling, mestring og helhed: Kap Klinisk psykiatri af Ole Mors m.fl. Kap. 11 (1 time) Søg i øvrigt selv relevant litteratur Redegøre for ergoterapeutisk intervention relateret til en given borger med en personlighedsforstyrrelse 15/2 Ergoterapeutisk intervention Mål/Handleplaner Brugerindflydelse Borg et al(2007): Basisbog i Ergoterapi Kap.8 og Kap 16. Nyboe et al 2009: Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Kap lektioner Aktivitetsanalyse og Kap.13.3 Skabende aktiviteter Kompendium (Modul 4): Siegert (2004): Theoretical aspects of goal-setting and motivation in rehabilitation Udvælge og anvende ergoterapeutiske teorier og modeller i forbindelse med analyse, målsætning, planlægning af intervention og 17/2 Opgave 1 trin d Ergoterapeutisk intervention i relation til den undersøgte borger. Strand Liv (1994): Kaos mod samling, mestring og helhed: Kap Klinisk psykiatri af Ole Mors m.fl. Kap. 11 Søg i øvrigt selv relevant litteratur 1 lektion med underviser fra kl I alt 6 timer evaluering af den ergoterapeutiske indsats i forhold til borgere med en personlighedsforstyrrelse 6

9 Beskrive en borgers problemstillinger og aktivitetsproblematikker i forhold til hverdagslivet Vurdere sygdommens konsekvenser for borgerens fysiske, psykiske, sansemæssige, kognitive og sociale funktionsniveau i forhold til den aktuelle livssituation Opstille specifikke, målbare, aktivitetsrelaterede, realistiske og tidsbestemte mål. Søge og anvende national og international praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden og metoder Reflektere over nationale og internationale love, regler og bestemmelser og etiske retningsliniers betydning for ergoterapi og beskrive den ergoterapeutiske indsats i overensstemmelse hermed Planlægge en ergoterapeutisk 7

10 intervention målrettet den konkrete borger ud fra de opstillede mål. Udvælge behandlingsmetoder og principper relateret til den specifikke ergoterapeutiske intervention og reflektere over relevansen af de anvendte principper og metoder. Udarbejde en personbaseret aktivitetsanalyse på baggrund af et eller flere af de opstillede mål. Aktivitetsanalysen skal indeholde anvendelse af behandlingsprincipper og metoder samt beskrivelse af ergoterapeutens rolle i den konkrete aktivitet. Reflektere over egen læring og faglige formåen I samarbejde med underviser Uge 3 22/2 Opgave 1 trin e Formidling og feedback af opgave 1 på ½ hold. Strand Liv (1994): Kaos mod samling, mestring og helhed: Kap Klinisk psykiatri af Ole Mors m.fl. Kap lektioner diskuterer det skriftlige oplæg Søg i øvrigt selv relevant litteratur Integrere ny viden fremkommet under opsamlingen til det skriftlige materiale 23/2 Opgave 1 trin f Efterbearbejdning af det skriftlige materiale Strand Liv (1994): Kaos mod samling, mestring og helhed: Kap Klinisk psykiatri af Ole Mors m.fl. Kap. 11 (3 timer) Søg i øvrigt selv relevant litteratur 8

11 Uge 4 27/2 Introduktion opgave 2 Litteratur fra 2.semester modul 3 omhandlende børn kan med fordel genopfriskes, forudsættes kendt for dette forløb. 1 lektion Redegøre for det ergoterapeutiske arbejdsområde med børn og unge 28/2 Introduktion til det ergoterapeutiske ansvars- og interventionsområde i relation til børn. Det ergoterapeutiske ansvars- og interventionsområde i relation til børn. Klient og familiecentreret arbejde Gjesing og Quist Lautitzen (2007): At muliggøre aktivitet og deltagelse hos børn med nedsat funktionsevne. Borg et al: Basisbog i Ergoterapi. Munksgaard Danmark. Kap. 14 Kompendium: Glerup, Sarah: 'år sproget invaliderer. Handicap-nyt nr. 7, lektioner Rodger & Keen (2010): Child- and Familycentred Service Provision. I: Rodger, S. (ed.)(2010): Occupation-centred Practice with Children. Wiley-Blaclwell. S Law, M et.al (2003): What is Family-Centret Service. CanChild Center for Childhood Disability Research. Planlægge og udvælge ergoterapeutiske og tværfaglige undersøgelsesredskaber relateret til et givet barn med neurologiske eller 29/2 Ergoterapeutisk undersøgelse af børn Undersøgelsesredskaber og undersøgelsesmetoder indenfor arbejdsområdet med børn Andersen; Quist Lauritzen og Stokholm (2010): Ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber. I. Andersen; Quist Lauritzen og Stokholm (red.): Ergoterapi og børn. Munksgaard Danmark. Kap lektioner sanseintegrations Kompendium fra modul 3 problematikker Rosmary Hagedorn (2000). Tools for Practice in Occupational Therapy. Harcourt Publishers Limited 9

12 Redegøre for hvordan udviklingsproblematikker påvirker hverdagslivet 29/2 Ergoterapi og børn. Det at have en sanseintegrations problematik og hvordan det påvirker hverdagslivet Bonke og Hass (2010): Sanseintegration. I. Andersen; Quist Lauritzen og Stokholm (red.): Ergoterapi og børn. Munksgaard Danmark. Kap. 3 Bonke og Hass (2010): Aktivitet og deltagelse med baggrund i sanseintegrationsproblematikker. I. Andersen; Quist Lauritzen og Stokholm (red.): Ergoterapi og børn. Munksgaard Danmark. Kap. 9 3 lektioner Udby, J & Kristensen, HK (2006): Kap. 1. Hjernens anatomiske og fysiologiske opbygning og funktion. I : Neurologi og neurorehabilitering for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Red: Eva Wæhrens, Anette Winkel, Jens Gyring. Munksgaard Danmark 2006 Redegøre for hvordan udviklingsproblematikker påvirker hverdagslivet Uge 5 5/3 Ergoterapi og børn. Det at have en neurologisk udviklingsproblematik og hvordan det påvirker hverdagslivet Farmann Nielsen (2010): Aktivitet og deltagelse i et intensivt neurorehabiliteringsforløb. I. Andersen; Quist Lauritzen og Stokholm (red.): Ergoterapi og børn. Munksgaard Danmark. Kap. 7 3 lektioner Åldsted (2010): ergoterapi for børn med cerebral parese. I. Andersen; Quist Lauritzen og Stokholm (red.): Ergoterapi og børn. Munksgaard Danmark. Kap. 8 Michelsen m.fl. (2010): Børn med cerebral parese i Danmark. Statens institut for folkesundhed, Syddansk Universitet, København. 10

13 Kap. 1: Fakta om cerebral parese Kap. 7: Familien Download pdf fra %20og%20rapporter/2010/Cerebral%20pare se.aspx 6/3 Opgave 2 trin a (kun undersøgelsesgruppen) Evt. Litteratur oplyses i forbindelse med forløbet (7 timer) Forberedelse af ergoterapeutisk undersøgelse Undersøgelsesgruppe: redskaber til videooptagelse og efterbearbejdning De studerende forbereder undersøgelse af et barn med neurologiske eller sanseintegrations problematikker Udføre ergoterapeutisk under- 9/3 Opgave 2 trin b Hidtil nævnt litteratur. 3 lektioner søgelse på funktions, aktivitets og deltagelsesniveau af et barn med neurologiske eller sanseintegrations problematikker Redegøre for aktivitetsproblemer relateret til et givet barn med neurologiske eller sanseintegrations Ergoterapeutisk undersøgelse De studerende undersøger et barn med neurologiske eller sanseintegrations problematikker Undersøgelserne foregår på halve hold og undersøgelsesgrupperne er på max 3 studerende Søg selv yderlig litteratur Hold 1 fra kl Hold 2 fra kl problematikker 9/3 Opgave 2 trin c Hidtil nævnt litteratur. (1 time) Hold 1 Søg selv yderlig litteratur Hold 1 kl. 11

14 Forberedelse til det halve holds bearbejdning Hold 2 kl Udvælge og anvende Uge 6 Opgave 2 trin d Hidtil nævnt litteratur. (6 timer) ergoterapeutiske teorier og modeller i forbindelse med analyse, målsætning, planlæg- 12/3 Ergoterapeutisk intervention i relation til det undersøgte barn. Søg selv yderlig litteratur ning af intervention og evaluering af den ergoterapeutiske indsats i forhold til et barn med en sanseintegrations eller neurologisk problematik Beskrive barnets problemstillinger og aktivitetsproblematikker i forhold til hverdagslivet Vurdere problemstillingernes konsekvenser for barnets fysiske, psykiske, sansemæssige, kognitive og sociale funktionsniveau i forhold til den aktuelle livssituation Opstille specifikke, målbare, aktivitetsrelaterede, realistiske og tidsbestemte mål. Søge og anvende national og international praksis-, udviklings- og forskningsbaseret 12

15 viden og metoder Reflektere over nationale og internationale love, regler og bestemmelser og etiske retningslinjers betydning for ergoterapi og beskrive den ergoterapeutiske indsats i overensstemmelse hermed Planlægge en ergoterapeutisk intervention målrettet det konkrete barn ud fra de opstillede mål. Udvælge behandlingsmetoder og principper relateret til den specifikke ergoterapeutiske intervention og reflektere over relevansen af de anvendte principper og metoder. Udarbejde en personbaseret aktivitetsanalyse på baggrund af et eller flere af de opstillede mål. Aktivitetsanalysen skal indeholde anvendelse af behandlingsprincipper og metoder samt beskrivelse af ergoterapeutens rolle i den konkrete aktivitet. 13

16 13/3 Kognitiv intervention i forhold til børn Andersen et.al (red.) (2010): Ergoterapi og børn. Kap. 2 Munksgaard Danmark 2 lektioner Kompendium: Rodger & Polatajko (2010): Cognitive orientation for Daily Occupational Performance (CO-OP): A Uniquely Occupation-centred Intervention created for Children. I: Rodger, S. (ed.)(2010): Occupation-centred Practice with Children. Wiley-Blaclwell. S Polatajko & Mandrich (2004): Enabling Occupation in Children: The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) Approach. CAOT. Ottawa. S Redegøre for behandlingsprincipper relateret til et givet barn med neurologiske eller 13/3 Behandlingsprincipper og ergoterapeutisk intervention relateret til børneområdet. Møller og Stokholm (2010): Rehabilitering, aktivitet og deltagelse. I. Andersen; Quist Lauritzen og Stokholm (red.): Ergoterapi og børn. Munksgaard Danmark. Kap. 6 3 lektioner sanseintegrations problematikker Kompendium Gammeltoft, BC & Larsen, AE (2007): Kap 17. (afsnit) Behandlingskoncepter inden for neurorehabilitering side I: Borg et al (2007): Basisbog i Ergoterapi. Munksgaard Danmark Winkel, A & Neukirch, L (2006): Kap. 35. Koncepternes plads i neurorehabiliteringen i dag. s (Affolter, Bobath, Facio Oral 14

17 Tract Therapy). I: Neurologi og neurorehabilitering for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Red: Eva Wæhrens, Anette Winkel, Jens Gyring. Munksgaard Danmark 2006 Supplerende litt. Kompendium: Krügermeier,Inge: 'eurologisk habilitering/rehabilitering efter Dr. Castillo Morales koncept. Ergoterapeuten 2002 Krügermeier,Inge: Castillo Morales koncept til børn med sonde, der skal lære at spise og drikke. Hjælpemidlet 2004 I samarbejde med underviser 14/3 Opgave 2 trin e Hidtil nævnt litteratur. 5 lektioner diskuterer det skriftlige oplæg Reflektere over egen læring og faglige formåen og 15/3 Formidling og feedback af opgave 1 på ½ hold. Søg selv yderlig litteratur Hold 1 d. 14/3 Hold 2 d. 15/3 Integrere ny viden fremkommet 16/3 Opgave 2 trin f Hidtil nævnt litteratur. (3 timer) under opsamlingen til det skriftlige materiale Efterbearbejdning af det skriftlige materiale Søg selv yderlig litteratur Uge 7 Intro opgave 3 Ergoterapeutuddannelsen i Odense modul 7 1 lektion 19/3 20/3 Opgave 3 trin a Forberedelse af ergoterapeutisk undersøgelse Strand Liv (1994): Kaos mod samling, mestring og helhed: Kap Klinisk psykiatri af Ole Mors m.fl. Kap. 8, 7 og 4 (3 timer) 15

18 De studerende forbereder undersøgelse Søg i øvrigt selv relevant litteratur af en ældre borger med en affektiv lidelse Redegøre for ergoterapi 21/3 Introduktion til det ergoterapeutiske Nyboe et al(2009): Lærebog i Psykiatri for 2 lektioner indenfor psykiatriske ansvars- og interventionsområde i ergoterapeuter og fysioterapeuter Kap. 17 arbejdsområde med fokus på relation til ældre med en sindslidelse. og Kap og Kap.18 og Kap.18.1 ældre Det ergoterapeutiske ansvars- og Kompendium: Finlay, Linda (2004) From Redegøre for hvordan en interventionsområde i psykiatrien. Gibbering Idiot to Iceman, Kenny s Story: affektiv lidelse påvirker hverdagslivet Det at have en psykiatrisk lidelse som ældre og hvordan det påvirker hverdagslivet. a Critical Analysis of an Occupational Narrative, British Journal of Occupational Therapy, Nov (11) (pp: ). Tema: Tomhed, selvbebrejdelse, selvmordstanker, initivativløshed og inaktivitet og hvordan det påvirker hverdagslivet. Planlægge og udvælge 22/3 Ergoterapeutisk undersøgelse Nyboe et al 2009: Lærebog i Psykiatri for 2 lektioner undersøgelsesredskaber relateret indenfor det psykiatriske område. ergoterapeuter og fysioterapeuter Kap. 11, til en ældre borger med en affektiv forstyrrelse Undersøgelsesredskaber og undersøgelsesmetoder indenfor det Kap. 11.1, Kap. 11.2, Kap. 11.3, Kap Og Kap psykiatriske arbejdsområde Borg et al(2007): Basisbog i Ergoterapi Kap.8 og Kap 16. Strand Liv (1994): Fra kaos mod samling, mestring og helhed Kap. 4 Redegøre for 22/3 Behandlingsprincipper relateret til Fortmeier og Thanning (2003) Set med 3 lektioner behandlingsprincipper og det psykiatriske arbejdsområde. patientens øjne kap. 12 behandlingsmetoder relateret til 16

19 en ældre borger med en affektiv lidelse Ergoterapeutiske behandlingsprincipper Lene Buhls principper - Virksomhedsteori Principper - OPM Tværfaglige behandlingsprincipper Personlighedsstruktur Jeg-støttende principper Kognitive behandlingsmetoder - socialfærdighedstræning Mørch, Merete M & Nicole K. Rosenberg (2005) Kognitiv terapi modeller og metoder kap. 2 Nyboe et al: Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Kap og 17.1 Kompendium: Lene Buhl Behandlingsprincipper Kompendium: Madsen Anette (2002) Roller og aktiviteter i hverdagen en undersøgelse i en socialpsykiatrisk praksis baseret på Occupational Performance Model (Australia)Kap. 9. (Side ), Ergoterapeutisk intervention 22/3 Introduktion til intern prøve modul 7 Ergoterapeutuddannelsen i Odense modul 7 1 lektion Udføre ergoterapeutisk undersøgelse på funktions, aktivitets og deltagelsesniveau af en ældre borger med en affektiv lidelse 23/3 Opgave 3 trin b Ergoterapeutisk undersøgelse De studerende undersøger en ældre borger med affektiv lidelse. Undersøgelserne foregår på halve hold og undersøgelsesgrupperne er på max 3 studerende Strand Liv (1994): Kaos mod samling, mestring og helhed: Kap Klinisk psykiatri af Ole Mors m.fl. Kap.8, 7 og 4 Søg i øvrigt selv relevant litteratur 3 lektioner Hold 1 starter kl Hold 2 starter kl /3 Opgave 3 trin c Forberedelse til det halve holds bearbejdning Strand Liv (1994): Kaos mod samling, mestring og helhed: Kap Klinisk psykiatri af Ole Mors m.fl. Kap. 8, (1 time) 17

20 7 og 4 Søg i øvrigt selv relevant litteratur Redegøre for Uge 8 Ergoterapeutisk intervention - Nyboe et al: Lærebog i Psykiatri for 2 lektioner aktivitetsproblemer relateret til en ældre borger med en affektiv lidelse 26/3 aktivitetsproblemer Aktivitetsproblemer relateret til det psykiatriske arbejdsområde ergoterapeuter og fysioterapeuter Kap.13.2 Kap. 17 og 17.1 Sanseintegration/sansestimulation Udvælge og anvende ergoterapeutiske teorier og modeller i forbindelse med analyse, målsætning, planlægning af inter- 28/3 Opgave 3 trin d Ergoterapeutisk intervention i relation til den undersøgte borger. Strand Liv (1994): Kaos mod samling, mestring og helhed: Kap Klinisk psykiatri af Ole Mors m.fl. Kap. 8, 7 og 4 (6 timer) vention og evaluering af den ergoterapeutiske indsats i forhold Søg i øvrigt selv relevant litteratur til borgere med affektiv lidelse Beskrive en borgers problemstillinger og aktivitetsproblematikker i forhold til hverdagslivet Vurdere sygdommens konsekvenser for borgerens fysiske, psykiske, sansemæssige, kognitive og sociale funktionsniveau i forhold til den aktuelle livssituation Opstille specifikke, målbare, aktivitetsrelaterede, realistiske og tidsbestemte mål. 18

21 Søge og anvende national og international praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden og metoder Reflektere over nationale og internationale love, regler og bestemmelser og etiske retningslinjers betydning for ergoterapi og beskrive den ergoterapeutiske indsats i overensstemmelse hermed Planlægge en ergoterapeutisk intervention målrettet den konkrete borger ud fra de opstillede mål. Udvælge behandlingsmetoder og principper relateret til den specifikke ergoterapeutiske intervention og reflektere over relevansen af de anvendte principper og metoder. Udarbejde en personbaseret aktivitetsanalyse på baggrund af et eller flere af de opstillede mål. Aktivitetsanalysen skal indeholde anvendelse af behandlingsprincipper og meto- 19

22 der samt beskrivelse af ergoterapeutens rolle i den konkrete aktivitet. Redegøre for ergoterapeutisk in- 30/3 Ergoterapeutisk intervention - Download: 3 lektioner tervention relateret til en given borger med en affektiv lidelse aktivitetsanalyse Aktivitetsanalyse sk_aktivitet_psyk/aktivitetskatalog_psyk. Fysisk aktivitet pdf Friluftsaktiviteter Sang og musik k/wm Redegøre for ergoterapeutisk in- 30/3 Ergoterapi og psykiatri. Litteratur opgives senere 2 lektion tervention relateret til pårørende Pårørende til sindslidende Reflektere over egen læring og faglige formåen I samarbejde med underviser diskuterer det skriftlige oplæg Uge 9 2/4 Opgave 3 trin e Formidling og feedback af opgave 1 på ½ hold. Strand Liv (1994): Kaos mod samling, mestring og helhed: Kap Klinisk psykiatri af Ole Mors m.fl. Kap. 8, 7 og 4 Søg i øvrigt selv relevant litteratur 5 lektioner Integrere ny viden fremkommet under opsamlingen til det skriftlige materiale 3/4 Opgave 3 trin f Efterbearbejdning af det skriftlige materiale Strand Liv (1994): Kaos mod samling, mestring og helhed: Kap Klinisk psykiatri af Ole Mors m.fl. Kap. 8, 7 og 4 (3 timer) Søg i øvrigt selv relevant litteratur Uge 10 Intern teoretisk prøve, læringsudbyttet bedømmes efter 7-trins-skalael 12+13/ 4 20

23 Opgave 1, modul 7 Opgave i relation til den ergoterapeutiske intervention i relation ved ung/voksen borger der har aktivitetsproblemer grundet en personlighedsforstyrrelse. Mål Er beskrevet i undervisningsplanen for modul 7. Praktisk tilrettelæggelse: Opgaverne udføres på halvt hold, med én underviser på hvert halve hold Det halve hold har i alt 3 opgaver på modul 7 og 3 opgaver på modul 8 Det halve hold inddeles i grupper på 3-4 studerende, som skal arbejde sammen i hele modul 7 og 8. Hver gruppe er ansvarlig for én af de seks opgaver i de to moduler, i forhold til planlægning og udførelse af undersøgelsen samt samling og færdigbearbejdelse af det skriftlige oplæg. Opgaven er grundlag for intern prøve i modul 7 og ekstern prøve i modul 8. De 6 opgaver på modul 7 og 8, vil overordnet køre efter samme skabelon, men der vil være en løbende progression. Der er indbygget progression, idet der i hver opgave er et forskelligt fokus for den ergoterapeutiske intervention. Det vil sige indholdet er forskelligt med hensyn til alder, diagnose og kompleksitet. Der ud over er der progression i forhold til læringsmål i undervisningsplanen for modul 7 og 8. Opgave beskrivelserne skal læses sammen med undervisningsplanen. Indhold i fællesstudie tid Introduktion til opgave 1 Gennemgang af opgaven Dannelse af grupper Studietimer i forbindelse med introduktionen Gruppekontrakt udarbejdes med udgangspunkt i den udleverede skabelon. 1 lektion (2,5 studietimer) Uge 1 2 studietimer Uge 1 Der skal både udarbejdes gruppekontrakt for det halve hold og grupperne. Udarbejdelse af læringsmål Hver studerende udarbejder personlige læringsmål for modulet her modul 7. Læringsmålene skal fremlægges for gruppen. Der formuleres fælles faglige mål, som er retningsvisende for gruppens arbejde. Trin a: Forberedelse af undersøgelsen Det halve hold får udleveret en case, med en beskrivelse af en ung/voksen borger med en personlighedsforstyrrelse. Gruppen forbereder undersøgelsen. I undersøgelsen skal de studerende gøre brug af relevant teoretisk viden og forberede sig på, at omsætte det til færdigheder i undersøgelsessituationen. F.eks. Hvad er formålet med undersøgelsen? 3 studietimer 21

24 Hvilke undersøgelsesmetoder og redskaber ønskes anvendt? Hvordan skal settingen være? Etc. Trin b: Afvikling af undersøgelsen og opfølgningen Undersøgelsen afvikles over 3 lektioner. Det halve hold er til stede. Herudover deltager borgeren i 1. lektion og underviseren i ergoterapiteori i alle 3 lektioner. Undersøgelsen foregår på skolen. 3 lektioner (7,5 studietimer) Uge 2 1. lektion Gruppen er ansvarlig for afvikling af den første lektion - undersøgelsen. Gruppen udfører undersøgelsen af borgeren, svarende til ca. 45 min. varighed. Gruppen optager undersøgelsen på video!! Underviser og resten af det halve hold deltager, som observatører. Det halve hold fordeler roller ud fra følgende fokusområder: Gruppen er ansvarlig for afvikling af den første lektion. Beskriv forløbet. (Hvad så og hørte du?) Hvordan vurderer du relevansen af de valgte undersøgelsesredskaber og metoder? Herunder valg og anvendelse af kommunikation. Hvordan virkede planlægningen af undersøgelsen? Hvordan virkede rollefordelingen? Hvordan virkede settingen? Hvordan blev principperne for klientcentreret praksis anvendt? Hvordan var kontakten mellem studerende og brugeren? Hvilke symptomer lagde du mærke til? Alle observatørerne forholder sig til, hvilke følelser de fik under undersøgelsen. For eksempel hvilke billeder fik du, hvilke minder, hvad genkendte du? Hvilke forsvarsmekanismer lagde du mærke til? Noter observationer og undersøgelsesresultater. 2. og 3.lektion Efter udførelse af undersøgelsen får gruppen feedback fra resten af det halve hold og underviseren i forhold til punkterne 1-8 ovenfor. Trin c: Forberedelse til det halve holds bearbejdning. Hver studerende i gruppen, der har udført undersøgelsen, reflekterer over egen indsats og modtaget feedback i relation til egne personlige læringsmål. (Hvad har jeg lært? Hvad skal jeg arbejde videre med?). Disse refleksioner nedskrives og skal vedhæftes det skriftlige oplæg. 1 studietime Uge 2 Videoen skal ses igennem af gruppens medlemmer og kan ligeledes danne baggrund for refleksionerne over egen indsats. 22

25 De øvrige studerende der har været observatører til den afviklede undersøgelse, reflekterer over egen indsats (forberedelse til undersøgelsen, formidling af det observerede, interaktion i egen gruppe, studievaner). Disse refleksioner nedskrives og deles med egen gruppe. Den enkelte studerende forbereder sig ved at læse op på relevante undersøgelser, sygdomme, behandlingsprincipper, interventionsmuligheder med mere. Medbring relevante bøger og noter til den fælles bearbejdning (trin d). Trin d. De studerendes fælles bearbejdning. På det halve hold udarbejdes et skriftligt oplæg på min anslag og max anslag Til bearbejdning anvendes begrebsmodel Canadian Model og Occupationel Performance Engagement (CMOP-E) og arbejdsprocesmodel Canadian Practice Process Framework (CPPF). 1 lektion (2,5 studietimer) samt 6 studietimer Uge 2 Indholdet i det skriftlige arbejde Følger læringsmålene i undervisningsplanen. Vær opmærksom på at begrunde valg af teorier og modeller. I det skriftlige arbejde angives litteraturhenvisninger. Underviser i ergoterapiteori deltager i 1. Lektion hvor der i fællesskab med det halve hold udarbejdes en disposition, som gør det muligt at uddelegere arbejdet i mindre grupper. Underviseren drøfter følgende punkter sammen med gruppen: opsamling på undersøgelsen fokus for indhold i bearbejdningen brug af arbejdsproces- og analysemodel inddragelse af relevant teori/litteratur arbejdsplan for dagen I skal være opmærksomme på, at det er særligt vigtigt, at der er en rød tråd fra aktivitetsproblem, gennem analyse/vurdering til intervention! Det ER nødvendigt, at I mødes flere gange i løbet af disse 6 timer i forhold til at koordinere jeres arbejde med delopgaverne. Det halve hold mødes til sidst med de delopgaver I har udarbejdet og gruppen vil herefter samle det så der er en rød tråd i hele materialet og maile det til underviseren. Tidspunktet for aflevering aftales individuelt med underviseren. Trin e. Formidling og feedback Hvert gruppemedlem, fra den gruppe, der har foretaget undersøgelsen, fremlægger enkeltvis deres refleksioner (med udgangspunkt i de nedskrevne refleksioner fra trin c) Der gives feedback efter følgende model: 5.lektioner (12,5 studietimer) Uge3 23

26 Hvad kan du yderligere bidrage med i forhold til dine medstuderendes refleksioner, noget du har reflekteret over eller noget du kan huske fra feedbacken i trin b. Hvad kan du bidrage med i forhold til dine medstuderendes videre arbejde med sine læringsmål? Dem der har haft opgave 1, får feedback fra dem, der skal have opgave 2 Dem der har haft opgave 2, får feedback fra dem, der skal have opgave 3 Og dem der har haft opgave 3, får feedback fra dem, der har haft opgave 1 Derudover gives feedback fra underviseren. Herefter arbejdes der med det skriftlige oplæg, teori og praksis kobles. Der arbejdes med opgaven, så den ergoterapeutiske arbejdsproces med fokus på interventionen bliver afsluttet. Hver delopgave fremlægges af den gruppe der har været ansvarlig for den. En anden gruppe giver feedback. Dialog og spørgsmål med underviseren. Tiden fordeles i forhold til antallet af delopgaver. De studerende der har udført undersøgelsen planlægger et rollespil, en setting eller lignende over den aktivitet der benyttes til den ergoterapeutiske intervention. Underviseren kan inddrage: Gruppearbejder, filmfremvisning, mm. Trin f. Efter bearbejdning af de skriftlige materialer 2 studietimer Gruppen færdigbearbejder opgaven med udgangspunkt i feedback og dialog fra fase e. Alle fra gruppen reflekterer over egen indsats i relation til læringsmål. Disse refleksioner vedhæftes den færdigbearbejdede opgave. I alt 39 studietimer. 24

27 Opgave 2, modul 7 Opgave i relation til den ergoterapeutiske intervention i relation til et barn der har aktivitetsproblemer grundet en sanseintegration - eller neurologisk udviklingsproblematik Mål Er beskrevet i undervisningsplanen for modul 7. Praktisk tilrettelæggelse Se beskrivelse opgave 1, modul 7 Indhold i fællesstudie tid Introduktion til opgave 2 Gennemgang af opgaven Trin a: Forberedelse af undersøgelsen Gruppen kontakter den tilknyttede ergoterapeut fra praksis for at aftale det konkrete tidspunkt for samtale med og undersøgelse af barnet samt indhentning af informationer vedrørende barnet (f.eks. hvor og hvornår journallæsning kan foregå, hvilke fysiske rammer undersøgelsen skal/kan foregå i). Undersøgelsen skal indeholde omfatte barnets hele livssituation (krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau). Undersøgelsen foregår i praksis og der laves en videooptagelse af undersøgelsen. Praktiske forhold vedr. videooptagelse er de studerendes ansvar og aftales med den tilknyttede ergoterapeut. Endvidere sikres at der er tilladelse til videooptagelse. Gruppen forbereder undersøgelsen på forhånd ud fra undervisningen og tilpasser den ud fra de tilgængelige konkrete informationer om barnet og rammerne for undersøgelsessituationen. I undersøgelsen skal de studerende gøre brug af relevant teoretisk viden og forberede sig på, at omsætte det til færdigheder i undersøgelsessituationen. F.eks. Hvad er formålet? Hvilke undersøgelsesmetoder og redskaber ønskes anvendt? Hvordan skal settingen være? etc. Interview af ergoterapeuten i forhold til arbejdsproces med fokus på målsætning, planlægning af ergoterapeutisk intervention. Trin b: Afvikling af undersøgelsen og opfølgningen Undersøgelsen afvikles over 3 lektioner. Det halve hold og underviseren i ergoterapiteori er til stede i alle 3 lektioner. 1. lektion Gruppen er ansvarlig for afvikling af den første lektion. Uge 4 1 lektion (2,5 studietimer) Uge 4 4 studietimer Uge 5 3 lektioner (7,5 studietimer) 25

28 Gruppen viser video af undersøgelsen af barnet, svarende til ca. 45 min. varighed. Det halve hold og underviseren i ergoterapi er observatører og giver efterfølgende feedback på undersøgelsen. Feedback opgaverne fordeles på det halve hold Feedback opgaver: Beskriv forløbet. (Hvad så og hørte du?) Hvordan var terapeutens kontakt til barnet? Hvordan blev principperne for klientcentreret / familiecentreret praksis anvendt? Hvordan vurderer du relevansen af de valgte undersøgelsesredskaber og metoder? Hvordan virkede planlægningen af undersøgelsen? Hvordan virkede rollefordelingen? Hvordan virkede settingen? Hvorledes var terapeutens placering i forhold til barnet herunder terapeutens arbejdsstillinger? Noter observationer og undersøgelsesresultater. 2. lektion Efter udførelse af undersøgelsen får gruppen feedback fra resten af det halve hold og underviseren i forhold til punkterne 1-6 ovenfor. 3.lektion Undersøgelsesgruppen formidler oplysninger fra interview med ergoterapeuten fra praksis. Fælles opsummering af undersøgelsesredskaber, metoder og resultater. Trin c: Forberedelse til det halve holds bearbejdning. Hver studerende i gruppen, der har udført undersøgelsen, reflekterer over egen indsats og modtaget feedback i relation til egne personlige læringsmål. (Hvad har jeg lært? Hvad skal jeg arbejde videre med?). Disse refleksioner nedskrives og skal vedhæftes det skriftlige oplæg. Uge 5 1 studietime De øvrige studerende der har været observatører til den afviklede undersøgelse, reflektere over egen indsats (forberedelse til undersøgelsen, formidling af det observerede, interaktion i egen gruppe, studievaner). Disse refleksioner nedskrives og deles med egen gruppe. Den enkelte studerende forbereder sig ved at læse op på relevante teori, undersøgelser, udviklingsproblematikker/sygdomme, behandlingsprincipper, interventionsmuligheder med mere. Medbring relevante bøger og noter til den fælles bearbejdning (trin d). Trin d. De studerendes fælles bearbejdning. På det halve hold udarbejdes et skriftligt oplæg på min anslag og max anslag Uge 5 6.studietimer Til bearbejdning anvendes Modellen for menneskelig aktivitet (MoHO) og 26

29 arbejdsprocesmodel OTIPM. Indholdet i det skriftlige arbejde Følger læringsmålene i undervisningsplanen i modul 7 opgave 2. Vær opmærksom på at begrunde valg af teorier og modeller. I det skriftlige arbejde angives litteraturhenvisninger. Gruppen og det halve hold udarbejder en disposition, som gør det muligt at uddelegere arbejdet i mindre grupper: I skal være opmærksomme på, at det er særligt vigtigt, at der er en rød tråd fra aktivitetsproblem, gennem analyse/vurdering til intervention! Det ER nødvendigt, at I mødes flere gange i løbet af disse 6 timer i forhold til at koordinere jeres arbejde med delopgaverne. Det halve hold mødes til sidst med de delopgaver I har udarbejdet og gruppen vil herefter samle det så der er en rød tråd i hele materialet og maile det til underviseren. Tidspunktet for aflevering aftales individuelt med underviseren. Trin e. Formidling og feedback Hvert gruppemedlem fremlægger enkeltvis deres refleksioner (med udgangspunkt i de nedskrevne refleksioner fra trin c) Der gives feedback efter følgende model: Hvad kan du yderligere bidrage med i forhold til din medstuderendes refleksioner, noget du har reflekteret over eller noget du kan huske fra feedbacken i trin b. Uge 6 5.lektioner (12,5 studietimer) Hvad kan du bidrage med i forhold til din medstuderendes videre arbejde med sine læringsmål? Dem der har haft opgave 1, får feedback fra dem, der skal have opgave 2 Dem der har haft opgave 2, får feedback fra dem, der skal have opgave 3 Og dem der har haft opgave 3, får feedback fra dem, der har haft opgave 1 Derudover gives feedback fra underviseren. Herefter arbejdes der med det skriftlige oplæg, teori og praksis kobles. Der arbejdes med opgaven, så den ergoterapeutiske arbejdsproces med fokus på interventionen bliver afsluttet. Hver delopgave fremlægges af den gruppe der har været ansvarlig for den. En anden gruppe giver feedback. Dialog og spørgsmål med underviseren. Tiden fordeles i forhold til antallet af delopgaver. 27

30 De studerende der har udført undersøgelsen planlægger et rollespil, en setting eller lignende over den aktivitet der benyttes til den ergoterapeutiske intervention. Trin f. Efterbearbejdning af de skriftlige materiale 3 studietimer Gruppen færdigbearbejder opgaven med udgangspunkt i feedback og dialog fra trin e. Alle studerende reflekterer over egen indsats i relation til egne læringsmål. Den gruppe, der har afviklet øvelsen nedskriver deres refleksioner og vedhæfter dem den færdigbearbejdede opgave. I alt 36,5 studietimer 28

31 Opgave 3, modul 7 Opgave i relation til den ergoterapeutiske intervention i relation ved ældre borger der har aktivitetsproblemer grundet en affektiv lidelse. Mål Er beskrevet i undervisningsplanen for modul 7. Praktisk tilrettelæggelse Se beskrivelse opgave 1 modul 7. Indhold i fællesstudie tid Introduktion til opgave 2 Gennemgang af opgaven Studietimer i forbindelse med introduktionen 1 lektion (2,5 studietimer) Uge 1 2 studietimer Gruppekontrakten justeres i forhold til det foregående og kommende gruppearbejde, både for det det halve hold og grupperne. Udarbejdelse af læringsmål Hver studerende udarbejder personlige læringsmål for opgave 3. Læringsmålene skal fremlægges for gruppen. Der formuleres fælles faglige mål, som er retningsvisende for gruppens arbejde. Trin a: Forberedelse af undersøgelsen Det halve hold får udleveret en case, med en beskrivelse af en ældre borger med en affektiv lidelse. Gruppen forbereder undersøgelsen. I undersøgelsen skal de studerende gøre brug af relevant teoretisk viden og forberede sig på, at omsætte det til færdigheder i undersøgelsessituationen. F.eks. Hvad er formålet med undersøgelsen? Hvilke undersøgelsesmetoder og redskaber ønskes anvendt? Hvordan skal settingen være? Etc. Trin b: Afvikling af undersøgelsen og opfølgningen Undersøgelsen afvikles over 3 lektioner. Det halve hold er til stede. Herudover deltager borgeren i 1. lektion og underviseren i ergoterapiteori i alle 3 lektioner. Undersøgelsen foregår på skolen. 3 studietimer Uge 1 3 lektioner (7,5 studietimer) Uge 2 1. lektion Gruppen er ansvarlig for afvikling af den første lektion - undersøgelsen. Gruppen udfører undersøgelsen af borgeren, svarende til ca. 45 min. varighed. Gruppen optager undersøgelsen på video! 29

32 Underviser og resten af det halve hold deltager, som observatører. Beskriv forløbet. (Hvad så og hørte du?) Hvordan vurderer du relevansen af de valgte undersøgelsesredskaber og metoder? Herunder valg og anvendelse af kommunikation. Hvordan virkede planlægningen af undersøgelsen? Hvordan virkede rollefordelingen? Hvordan virkede settingen? Hvordan blev principperne for klientcentreret praksis anvendt? Hvordan var kontakten mellem studerende og brugeren? Hvilke symptomer lagde du mærke til? Alle observatørerne forholder sig til, hvilke følelser de fik under undersøgelsen. For eksempel hvilke billeder fik du, hvilke minder, hvad genkendte du? Hvilke forsvarsmekanismer lagde du mærke til? Noter observationer og undersøgelsesresultater. 2. og 3.lektion Efter udførelse af undersøgelsen får gruppen feedback fra resten af det halve hold og underviseren i forhold til punkterne 1-7 ovenfor. Trin c: Forberedelse til det halve holds bearbejdning Hver studerende i gruppen, der har udført undersøgelsen, reflekterer over egen indsats og modtaget feedback i relation til egne personlige læringsmål. (Hvad har jeg lært? Hvad skal jeg arbejde videre med?). Disse refleksioner nedskrives og skal vedhæftes det skriftlige oplæg. 1 studietime Uge 2 Videoen skal ses igennem af gruppens medlemmer og kan ligeledes danne baggrund for refleksionerne over egen indsats. De øvrige studerende der har været observatører til den afviklede undersøgelse, reflektere over egen indsats (forberedelse til undersøgelsen, formidling af det observerede, interaktion i egen gruppe, studievaner). Disse refleksioner nedskrives og deles med egen gruppe. Den enkelte studerende forbereder sig ved at læse op på relevante undersøgelser, sygdomme, behandlingsprincipper, interventionsmuligheder med mere. Medbring relevante bøger og noter til den fælles bearbejdning (trin d). Trin d. De studerendes fælles bearbejdning På det halve hold udarbejdes et skriftligt oplæg på min anslag og max studietimer Uge 2 30

33 anslag Til bearbejdning anvendes en valgfri begrebsmodel og valgfri arbejdsprocesmodel. Begrund valg af Begrebsmodel. Indholdet i det skriftlige arbejde følger læringsmålene i undervisningsplanen i modul 7 opgave 3. Vær opmærksom på at begrunde valg af teorier og modeller. I det skriftlige arbejde angives litteraturhenvisninger. Der skal anvendes referencehåndteringsværktøjet: Ref. Works Gruppen og det halve hold udarbejder en disposition, som gør det muligt at uddelegere arbejdet i mindre grupper: I skal være opmærksomme på, at det er særligt vigtigt, at der er en rød tråd fra aktivitetsproblem, gennem analyse/vurdering til intervention! Det ER nødvendigt, at I mødes flere gange i løbet af disse 6 timer i forhold til at koordinere jeres arbejde med delopgaverne. Det halve hold mødes til sidst med de delopgaver I har udarbejdet og gruppen vil herefter samle det så der er en rød tråd i hele materialet og maile det til underviseren. Tidspunktet for aflevering aftales individuelt med underviseren. Trin e. Formidling og feedback Hvert gruppemedlem fremlægger enkeltvis deres refleksioner (med udgangspunkt i de nedskrevne refleksioner fra trin c). Der gives feedback efter følgende model: 5. lektioner (12,5 studietimer) Uge3 Hvad kan du yderligere bidrage med i forhold til dine medstuderendes refleksioner, noget du har reflekteret over eller noget du kan huske fra feedbacken i trin b. Hvad kan du bidrage med i forhold til dine medstuderendes videre arbejde med sine læringsmål? Dem der har haft opgave 1, får feedback fra dem, der skal have opgave 2 Dem der har haft opgave 2, får feedback fra dem, der skal have opgave 3 Og dem der har haft opgave 3, får feedback fra dem, der har haft opgave 1 Derudover gives feedback fra underviseren. Herefter arbejdes der med det skriftlige oplæg, teori og praksis kobles. Der Arbejdes videre med opgaven, så den ergoterapeutiske arbejdsproces med fokus på interventionen bliver afsluttet. Hver delopgave fremlægges af den gruppe der har været ansvarlig for den. En anden gruppe giver feedback. 31

34 Dialog og spørgsmål med underviseren. Tiden fordeles i forhold til antallet af delopgaver. De studerende der har udført undersøgelsen planlægger et rollespil, en setting eller lignende over den aktivitet der benyttes til den ergoterapeutiske intervention. Underviseren kan inddrage: Gruppearbejde, filmfremvisning, mm. Trin e. Efterbearbejdning af de skriftlige materiale 2 Gruppen færdigbearbejder opgaven med udgangspunkt i feedback og dialog fra fase e. Alle studerende reflekterer over egen indsats i relation til egne læringsmål. Den gruppe, der har afviklet øvelsen nedskriver deres refleksioner og vedhæfter dem den færdigbearbejdede opgave. I alt 36,5 studietimer 32

35 Undervisningsplan for neuroanatomi/-fysiologi modul 7 ECTS = studietimer Forudsætninger: De studerendes forudsætninger fra tidligere uddannelse og erhvervserfaring synliggøres og anvendes i modulet. Dato Læringsmål Den studerende kann redegøre for: Emne Litteratur Workload 20/02 Opbygningen af centralnervesystemet herunder hjernens områder og deres varetagelse af forskellige funktioner. Lurias inddeling af hjernen Opbygningen af CNS Schibye og Klausen (2005): 39 41, Kristensen og Nielsen (2011): kap. 1 og 2 3 lektioner (9 timer) 21/2 Rygmarvens baner og udvalgte kerneområder. Sensoriske baner og centre Schibye og Klausen (2005): 92 97, 3 lektioner Krydsninger og afbrydelser af banerne. i CNS (9 timer) Forskelle og ligheder mellem det sensoriske og det motoriske system. Motorisk funktion, mototriske baner og centre i CNS. 8/3 Samarbejdet mellem motorisk og sensorisk Neuromuskulær kontrol. Schibye og Klausen (2005): lektioner funktion under bevægelse. Hjernenerverne. (9 timer) Hjernenerverne og deres funktion. Budowick et al. (1993): /3 Opbygning og funktion af det autonome Det autonome Schibye og Klausen (2005): lektioner nervesystem. nervesystem. (9 timer) Hypothalamus` rolle i opretholdelse af homeostase. 20/3 Karrenes opbygning og funktion. Karrenes opbygning og Schibye og Klausen (2005): lektioner Regulering af blodstrømmen til hjernen. funktion. (9 timer) 33

36 Hjernens arterieforsyning Blod-hjerne barrieren samt gliacellernes funktion. Ventrikelsystemet. Ventrikelsystemet. Schibye og Klausen (2005): 45 Schibye og Klausen (2005): /3 Rygmarvshindernes opbygning og funktion. Rygmarven, rygmarvshinderne og rygmarvsnerverne. Studieform Lektioner/lærerstyret undervisning: forelæsning, dialogbaseret undervisning gruppearbejde Evalueringsform/bedømmelse Intern prøve modul 7 Litteratur Se obligatorisk litteraturliste for modul 4 Bojsen-Møller (2006): lektioner (9 timer) 34

37 Undervisningsplan for Deurologi modul 7 ECTS = studietimer Forudsætninger De studerendes forudsætninger fra tidligere uddannelse og erhvervserfaring synliggøres og anvendes i modulet. Uge Læringsmål Den studerende Emne Litteratur Workload uge At de studerende kan redegøre for de motoriske, Introduktion Wæhrens, Winkel og Gyring (2006) 'eurologi 4 lektioner 9 27/2 sensoriske og autonome systemer, de øvrige sanser og de basale kerner som baggrund for sansernes betydning for aktivitetsudførelse De motoriske, sensoriske og autonome systemer og 'eurorehabilitering for ergoterapeuter og fysioterapeuter København. Munksgaard. S , 60 64, 65 72, De øvrige sanser 1/3 At de studerende kan redegøre for Børneneurologi 4 lektioner Studieform Lektioner/lærerstyret undervisning: forelæsning, dialogbaseret undervisning Evalueringsform/bedømmelse Intern prøve modul 7 Litteratur Se obligatorisk litteraturliste for modul 4 35

38 Undervisningsplan for Psykiatri modul 7 ECTS = studietimer Forudsætninger: De studerendes forudsætninger fra tidligere uddannelse og erhvervserfaring synliggøres og anvendes i modulet. Uge Læringsmål At de studerende kann redegøre for: Emne Litteratur Workload 6 Ætiologi Personlighedsforstyrrelser Klinisk psykiatri af Ole Mors m.fl. Kap lektioner 9/2 Diagnostiske kriterier, symptomer side Årsagssammenhænge Behandlingsmetoder (indikationer og kontraindikationer) Risikofaktorer Selvmord og Klinisk psykiatri af Ole Mors m.fl. Kap. 12 Risiko for gentagelse af selvmordsforsøg. selvmordsforsøg Intentionsgrad dødsønske (ville dø/ville ikke dø), planlægning (pludselig indskydelse/nøje planlagt), isolering (nogen i nærheden/sikrede sig mod opdagelse) og metode (ufarlig/farlig) 9/2 Ætiologi Diagnostiske kriterier, symptomer Årsagssammenhænge Behandlingsmetoder (indikationer og kontraindikationer) Angsttilstande Klinisk psykiatri af Ole Mors m.fl. Kap. 8 2 lektioner Uge 9 At de studerende kan redegøre for: Børnepsykiatri 1 lektion video 36

Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger august 2011 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 7

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 7 Ergoterapeutuddannelsen i Odense Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Januar 2010 Modul

Læs mere

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger.

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger. Studieaktivitete er for modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger. Oktober 2014 Studieaktiviteter

Læs mere

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger 01-10-2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 10-01-2017 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 7

Studieaktiviteter for modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som mu uliggør aktivitet og delta agelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatris ske problemstillinger Februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Studieaktiviteter for modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Erg513 April 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 April 2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktiviteter

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Modul 8. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Modul 8. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger April 2012 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse

Læs mere

Modul 7. Ergoterapi inden for det psykiatriske felt. Januar 2011

Modul 7. Ergoterapi inden for det psykiatriske felt. Januar 2011 Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Ergoterapi inden for det psykiatriske felt Januar

Læs mere

Modul 8. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse

Modul 8. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling II Somatiske og psykiatriske problemstillinger November 2010 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse

Læs mere

Modul 8 ERG112. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Modul 8 ERG112. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Modul 8 ERG112 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Efterår 2013 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse

Læs mere

Modul 8. Erg 511. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Modul 8. Erg 511. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Modul 8 Erg 511 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Forår 2013 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse

Læs mere

Studieplan erg 114, modul 4. Jensen, Petersen & Stokholm (Red) (2009) s og s

Studieplan erg 114, modul 4. Jensen, Petersen & Stokholm (Red) (2009) s og s Uge Dag Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 1 10.11 KISO Ergoterapi Introduktion til modul 4 Modul beskrivelse, modul 4 + skema Undervisning 1 10.11 KISO Ergoterapi

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I August 2015 ZEFR og HALN / TRHJ og LIFP 1 1.0.

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Studieplan for modul 4, ERG 515

Studieplan for modul 4, ERG 515 Lektionsn Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 K4 ummer UV 1 KISO Ergoterapi Introduktion til modul 4 Modulbeskrivelse, modul 4 + skema Undervisning 1 2 JSHA Ergoterapi

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II August 2015 BOMA

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Februar 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Idealstudieplan for modul 4

Idealstudieplan for modul 4 Uge Dag Initialer UV Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 1 9.11.15 KISO Ergoterapi Introduktion til modul 4 Modulbeskrivelse, modul 4 + skema Undervisning 1 9.11.15 JSHA Ergoterapi

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre August 2014 Indholdsfortegnelse... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V August 2016 PEH / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling April 2015 Indholdsoversigt for modul 4 Rehabilitering, ICF og mål/handleplan Opgave 1: en affektiv

Læs mere

Oktober Udarbejdet af Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Oktober Udarbejdet af Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Modul 6 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Oktober 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

Undervisningsplan for modul 8

Undervisningsplan for modul 8 Undervisningsplan for modul 8 Hold: erg512 Forudsætninger: Pensum, litteratur og opgaver fra modul 1 7 både fra den teoretiske og kliniske undervisning Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4...... 3 Studieaktivitetsmodel...... 5 Studieopgave

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 6, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter Praktiske oplysninger: EFTERUDDANNELSE- SUNDHED FOR VIDEREKOMNE Pris: En temadag koster 1200 kr. Et diplommodul inklusiv de 3 temadage koster: 5.500 Temadag 5/10-11 : Hold 1128 Temadag 18/11-11 : Hold

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Modulbeskrivelse Ergoterapetuddannelsen Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse

Læs mere

Modul 8 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse III. Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol

Modul 8 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse III. Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse III Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse,

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Februar 2011 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.... 1 Undervisningsplan klinisk undervisning

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Idealstudieplan for modul 8

Idealstudieplan for modul 8 Uge Dag Initialer Fag Emne Litteratur og materialer K1 K UV 9.11. joge Neurologi Den neurologiske undersøgelse Traumatiske hjerneskader Cerebrovaskulære sygdomme Wæhrens, Winkel og Jørgensen (013) Neurologi

Læs mere

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II.

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II. Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II Januar 2011 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole

Læs mere

Studieplan for modul 8 Ergoterapiteori

Studieplan for modul 8 Ergoterapiteori Studieplan for modul 8 Ergoterapiteori Hold: erg113 Forudsætninger: Pensum, litteratur og opgaver fra modul 1 7 både fra den teoretiske og kliniske undervisning Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner

Læs mere

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Erg 112

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Erg 112 Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Erg 112 November 2012 Indholdsfortegnelse Modul 4: Rehabilitering og habilitering, som muliggør

Læs mere

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 9, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis September 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 1... 1 Studieplan... 3 Studieopgave 1... 4 Studieopgave 2... 5 Studieopgave

Læs mere

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Februar 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 3... 1 Undervisningsplan for ergoterapi- modul 3... 3 Opgave 1...

Læs mere

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Modulbeskrivelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om professionsuddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Hold ERG 510 Efterår 2012 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modul 8. Ergoterapi inden for det psykiatriske felt

Modul 8. Ergoterapi inden for det psykiatriske felt Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Ergoterapi inden for det psykiatriske felt Udarbejdet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 1. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Undervisningsplan for Ergoterapi 1. modul: Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis.

Modul 1. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Undervisningsplan for Ergoterapi 1. modul: Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. og ergoterapeutisk praksis Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Undervisningsplan for 1. modul: og ergoterapeutisk praksis. Side 1 af 17 Undervisningsområde: Hovedfag.

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse 11-05-2016 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Studieplan for modul 7. Uge Dag Initia-ler Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer

Studieplan for modul 7. Uge Dag Initia-ler Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer Uge Dag Initia-ler Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb BRSB Introduktion til modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 + skema Undervisning 1 0-feb BRSB Introduktion til

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E09s 0 o / i ' ' / PROFESSIONSHØJSKOLEN / 1 University College Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema: 3

Læs mere

Idealstudieplan for modul 7

Idealstudieplan for modul 7 Uge Dag Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 UV 1 1 BRSB Introduktion til modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 samt studieplan Undervisning 1 1 BRSB Introduktion til

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015

Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015 Udfold dit talent VIA University College Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015 Modul Litteratur M1 M2 M3 M4 M5 M6P M6S M7S M8P M10 M11 M12 M13 M14 Bojsen-Møller

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Obligatorisk Litteratur hold ERG111

Obligatorisk Litteratur hold ERG111 Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Obligatorisk Litteratur hold ERG111 Obligatorisk litteraturliste - modul 1 Ergoterapeutiske fag Townsend, Elisabeth A. og Polatajko, Helene J. (2008)

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

Modul 8: Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling III. Psykiatriske problemstillinger.

Modul 8: Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling III. Psykiatriske problemstillinger. Modulbeskrivelse Modul 8: Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling III. Psykiatriske problemstillinger. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 6... 3 Studieaktivitetsmodel... 8 Studieopgave 1... 10 Studieopgave

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger November 2014 HGN og ASBS / TRHJ

Læs mere

2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser

2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Ergoterapeutuddannelsen i Odense 1. februar 2017 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Indhold 1. Temabeskrivelse...

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste - Modul 1

Obligatorisk litteraturliste - Modul 1 Obligatorisk litteraturliste - Modul 1 Ergoterapeutiske fag Townsend, E. A. og Polatajko, H. J. (2008) Menneskelig aktivitet II. 1. udgave. 2. oplag. Munksgaard Danmark, København. ISBN nr. 9788762808140

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Erg514 11-11-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 6... 1 Studieaktivitetsmodel... 2 Studieopgave 1 - modul 6...

Læs mere

Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse April 2010 Indholdsfortegnelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse...

Læs mere

Idealstudieplan for modul 8

Idealstudieplan for modul 8 Uge Dag Initialer UV Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 1 20.0 KISO Introduktion til modul 8 Modulbeskrivelse, modul 8 + skema Undervisning 1 20.0 Læringsmål og samarbejdsaftale

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger Oktober 2014 ASLD

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 4 ERG110. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1

Modul 4 ERG110. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1 Modul 4 ERG1 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1 ovember 20 Indholdsfortegnelse Modul 4: Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet

Læs mere

Studieplan for modul 7 Erg115

Studieplan for modul 7 Erg115 Lektions Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K nummer 1 Ergoterapi Introduktion til modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 samt studieplan Undervisning 1 Ergoterapi Introduktion

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser

2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Ergoterapeutuddannelsen i Odense 1. februar 2017 Indhold 1 Temabeskrivelse... 4 2 Mål for læringsudbyttet... 4 3 Struktur og

Læs mere

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1. April 2010 (justeret i maj 2010.

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1. April 2010 (justeret i maj 2010. Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1 April 2010 (justeret i maj 2010.) Indholdsfortegnelse Modul 4: Rehabilitering og habilitering,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere