Vejledning. Indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Indsats i forbindelse med solcelleanlæg"

Transkript

1 Vejledning Indsats i forbindelse med solcelleanlæg 2014

2 Vejledning om indsats i forbindelse med solcelleanlæg Indhold Indsats i forbindelse med solcelleanlæg... 3 Hvad er et solcelleanlæg... 3 Hvordan virker et solcelleanlæg... 5 Hvornår er der strøm i solcelleanlægget?... 6 Skiltning... 7 Nedstyrtningsfare... 7 Redningsberedskabets indsats... 8 Sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats... 8 Fremgangsmåde ved indsats... 8 Særligt vedrørende solcelleanlæg... 9 Rekognoscering og endelig indsats Slukning af brand i selve solcelleanlægget Efterslukning En hurtigguide for redningsberedskabet Egne notater Egne notater Kildehenvisninger og andre materialer Samarbejdspartnere Billeder Yderligere information

3 Indsats i forbindelse med solcelleanlæg Solceller bliver sat på danske bygninger i et højt tempo, og det forventes, at der med udgangen af 2013 vil være opsat mere end solcelleanlæg på bygninger i Danmark. Derudover bliver der også etableret anlæg i terrænet direkte på jorden. Denne vejledning fokuserer på redningsberedskabets indsats i bygninger, hvor der er monteret solcelleanlæg. Vejledningen tager afsæt i de kompetencer som redningsberedskabets personale har fået gennem de pligtige uddannelser og principperne for teknisk og taktisk indsats. Hvad er et solcelleanlæg Et solcelleanlæg består af et antal paneler, der kan producere jævnstrøm, og kabler, der fører strømmen fra panelerne til en inverter. Inverteren konverterer jævnstrømmen fra panelerne til vekselstrøm. Vekselstrømmen føres via kabler ind til bygningens eltavle og kobles dermed på bygningens normale ledningsnet. Eksempler på forskellige solcelleanlæg. Til venstre et anlæg på et fladt tag ved Næstved Klimacenter. Til højre et anlæg på siden af bygningen i Rostock. Et anlæg påsat et parcelhus 3

4 Panelerne er typisk monteret på bygningens tag, men de kan også opsættes direkte på jorden. Endvidere kan de være integreret i bygningens konstruktion, f.eks. som en del af en glasfacade, tagkonstruktionen eller som vinduer i en bygning. Solcellepanelerne er generelt meget robuste, idet de er konstrueret til en levetid på år. Eksempler på forskellige invertere Det enkelte panel består af et stort antal små lysfølsomme celler, som konverterer det indkomne lys til jævnstrøm. Solcellerne er samlet i et panel og de enkelte paneler kan kobles sammen serielt eller parallelt. Et panel er typisk monteret med et antal skruer og T-stykker fastskruet på et metalstel eller underlag. Beslag til at fastholde panelerne Her ses et eksempel på hvordan et solcellepanel monteres Kablerne i anlægget består af et eller flere plus- og minus kabler, som føres enten indvendigt eller udvendigt i bygningen afhængig af inverterens placering og æstetiske hensyn. Der kan være placeret en sikkerhedsafbryder på kablerne mellem panelerne og inverteren. I dagtimerne fortsætter solcellepanelerne med at generere en spænding, selvom der slukkes for sikkerhedsafbryderen. 4

5 Nogle anlæg har også indbygget en sikkerhedsafbryder i hvert panel som betyder at strømmen fra det enkelte panel slås fra hvis der sker fejl på anlægget, f.eks. hvis en ledning rives over eller hvis strømmen fra ledningsnettet slås fra. Disse sikkerhedsafbrydere kan fjernbetjenes fra en fælles centralt placeret nødafbryder. Inverteren kan være placeret i eller udenfor bygningen. Da inverteren kan blive meget varm, placeres den typisk et køligt sted inde i bygningen, f.eks. i kælderen. Fra inverteren ledes vekselstrømmen videre til bygningens normale forsyningssystem. Når bygningens eksisterende ledningsnet udvides med et mindre solcelleanlæg, dvs. op til 6 kw, udskiftes den eksisterende måler til en reversibel måler. Ved større anlæg kan der være opsat 2 elmålere. Det betyder, at al strøm både strøm fra det offentlige forsyningsnet og fra solcelleanlægget til bygningens el-installation og brugsgenstande går gennem bygningens eltavle(r). Kommunerne har i dag ikke et samlet overblik over antallet og placeringen af solcelleanlæg. Alle solcelleanlæg er registreret hos Energinet.dk. Hvordan virker et solcelleanlæg Et solcelleanlæg virker ved, at lysfølsomme celler konverterer sollys til jævnstrøm. Det enkelte panel producerer typisk ca Volt og indtil 8 Ampere. Det betyder at et enkelt panel kan producerer ca 200 Watt. Der er paneler, som producer større spændinger, men de anvendes normalt ved bygningsintegrerede anlæg. Et eksempel på et typisk solcellepanel. Når solen skinner producerer dette ene panel ca. 200 Watt (26 Volt ved 8 Ampere) De enkelte paneler kobles sammen i serie for at øge den elektriske spænding (Volt, V) i anlægget til maksimalt ca Volt. Desuden kan serier af paneler kobles sammen parallelt for at øge strømstyrken (Ampere, A). 5

6 Solcelleanlæg producerer mest strøm, når solen skinner, men der produceres også strøm, hvis det eksempelvis er overskyet. Anlæggene producerer ikke strøm, når det er mørkt. Gadebelysning kan ikke få et anlæg til at producere nævneværdig strøm. Amerikanske forsøg har vist at lys fra meget kraftige projektører (f.eks. 10kW 30kW belysning), der lyser direkte på solcellepaneler fra kort afstand (ca. 10 meter) kan få anlæg til at producere strøm i begrænset mængde (ca. 800 V og mellem 0,1 0,2 A). Hvis der med projektører lyses kraftigt på et anlæg, skal redningsberedskabet frakoble anlægget ligesom i dagslys. Desuden har forsøg vist, at skum ikke kan slukke for strømproduktionen fra de enkelte paneler. Hvis en bygning har et solcelleanlæg, vil strømmen til de forskellige el-apparater i huset først trækkes fra solcelleanlægget. Når anlægget ikke producerer strøm nok til forbruget, hentes yderligere strøm fra det offentlige ledningsnet. Hvis et anlæg producerer mere strøm, end der forbruges, vil den overskydende strøm sendes ud i det offentlige ledningsnet. Dette foregår automatisk. Hvornår er der strøm i solcelleanlægget? Når der afbrydes for det offentlige forsyningsnet, afbrydere dette for strømmen i bygningens ledningsnet. Denne afbrydelse lukker også automatisk ned for inverteren som styrer strømmen fra solcelleanlægget. Inverteren kan også manuelt afbrydes på en knap som typisk sidder meget synligt et sted på inverteren. Når inverteren er afbrudt manuelt eller automatisk betyder det at det ikke længere er strøm i kablerne fra inverteren og frem til husets eltavle. Der vil dagtimerne dog fortsat være strøm i solcelleanlæggets kabler frem til inverteren. Et eksempel på en sikkerhedsafbryder på en inverter Hvis der er en sikkerhedsafbryder (nødafbryder) på solcelleanlægget, og den aktiveres, vil der fotsat være strøm i kablerne fra panelerne frem til sikkerhedsafbryderen. I nogle solcelleanlæg kan inverteren aktivere et eller flere relæer tæt på eller indbygget i panelerne. Ledningerne fra disse relæer frem til inverteren vil være strømløse, når relæerne automatisk aktiveres 6

7 af inverteren. Hvis der sker en afbrydelse i disse typer anlæg, vil der kun være individuel strøm i de enkelte solcellepaneler. Effekten fra et enkelt panel svarer til ca. 200 Watt (26 Volt ved 8 Ampere). Et eksempel på en afbryder relæ som er indbygget i panelet Skiltning Der er i dag ikke krav om skiltning / afmærkning af solcelleanlæg. Nedstyrtningsfare Når der er brand i solcellepaneler eller i nærheden af dem, er der risiko for, at panelerne kan styrte ned. Derfor skal der af redningsberedskabet fastlægges et fareområde, jf. Beredskabsstyrelsens Retningslinjer for indsatsledelse. Fareområdets størrelse afhænger af bygningens højde og vindforholdene. HUSK: Strømmen fra det offentlige ledningsnet og fra et fungerende solcelleanlæg kan være livsfarlig. 7

8 Redningsberedskabets indsats Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, jf. beredskabslovens 12, stk. 1. Derfor skal redningsberedskabet også gennemføre brand- og redningsindsatser ved brande og andre uheld i forbindelse med solcelleanlæg. Sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats Det tilstræbes altid, at arbejdet på skadestedet bliver planlagt, tilrettelagt og udført således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Lederen af den tekniske indsats på skadestedet har gennem hele indsatsen ansvaret for alt indsat personale. Dette indebærer, at der forud for indsatsen skal foretages en overordnet risikovurdering baseret på den viden og de erfaringer, der eksisterer vedrørende netop den type indsats, der er tale om. Endvidere skal der foretages en helt konkret vurdering af forholdene på stedet. Desuden vil lederen af den tekniske indsats foretage en løbende risikovurdering, hvori de særlige farer for indsatsmandskabet indgår, og indsatsen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med denne vurdering. Fremgangsmåde ved indsats Situationsbedømmelse Når lederen af den tekniske indsats ankommer til skadestedet, iværksættes en hurtig bedømmelse af situationen for at skabe et foreløbigt indtryk af skadebilledet. Ud fra denne situationsbedømmelse overvejer og beslutter lederen sig for en konkret førsteindsats. Førsteindsatsen Formålet med førsteindsatsen er at yde hjælp til tilskadekomne og umiddelbart truede personer samt at hindre udbredelse af en indtruffet skade. Samtidig med førsteindsatsen gives lederen af den tekniske indsats tid til at gennemføre en nøjere rekognoscering på hele skadestedet. Førsteindsatsen iværksættes med en befaling og/eller ordre på baggrund af overvejelserne efter situationsbedømmelsen. I forbindelse med førsteindsatsen prioriteres løsningen af opgaverne normalt i følgende rækkefølge: Redning af mennesker Redning af dyr Redning af værdier, herunder miljøet Fjernelse af særlige farer Standsning af udbredelsen Overvejelser omkring den endelige bekæmpelse af skaden Er der mennesker eller dyr i fare, skal førsteindsatsens hovedvægt lægges på en livreddende indsats. I de tilfælde, hvor særlige farer vanskeliggør en livreddende indsats, kan det blive nødvendigt først at fjerne de særlige farer, der udgør en direkte trussel mod indsatspersonalet og/eller eventuelle tilskadekomne. Objekter, hvori mennesker eller dyr er i fare, prioriteres forud for løsning af den samlede opgave. 8

9 Særligt vedrørende solcelleanlæg Skab overblik over placeringen af anlæggets komponenter. Fastlæg det nødvendige fareområde, der hvor der er fare for nedstyrtende solcellepaneler. Afstanden afhænger af bygningens højde og vindforholdene. Frakobl strømmen til bygningen fra det offentlige ledningsnet, som ved enhver anden bygningsbrand. Aktiver sikkerhedsafbryderen eller klip kablerne fra panelerne så tæt på panelerne som muligt. Dette kræver L-AUS 1 udstyr og personale, der er uddannet til at udføre opgaven. Ligeledes skal evt. måleudstyr til kontrolmålinger være godkendt L-AUS udstyr. Tilkald el-installatør med henblik på teknisk rådgivning m.v. under og efter redningsberedskabets indsats Såfremt strømmen fra det offentlige ledningsnet og solcelleanlægget ikke kan afbrydes, gennemføres indsatsen under skærpet opmærksomhed på, at bygningens ledningsnet er strømførende. Et eksempel på L-AUS værktøj med de særlige stafferinger. Kabler skal klippes enkeltvis. Hvis man skal afmontere et eller flere solcellepaneler, skal man først afbryde strømmen til panelerne. Det kan gøres ved, at koble stikkene fra til det enkelte panel. Hvis ikke stikkene ved panelet kan bruges eller mangler kan kablerne klippes, som nævnt herover. Kablerne skal klippes enkeltvis for at undgå lysbue. Herefter kan panelet skrues løst og fjernes. Behovet for afmontering kan f.eks. optræde i forbindelse med slukning under anlægget eller ventilering af hulrum i tag. 1 L-AUS: Lavspænding Arbejde Under Spænding. 9

10 Til venstre ses et eksempel på et af de to stik, som typisk sidder gemt under de enkelte solcellepaneler. Til højre ses en blottet ledning, som risikerer at ligge på taget, hvis ledninger klippes. Beslagene, som holder solcellepanelet, skal skrues eller skæres fri for at fjerne panelet. Ved slukning af brand i og omkring strømførende ledninger og komponenter med vand, er der, som ved andre el-anlæg, en sikkerhedsafstand på henholdsvis 1 meter ved spredt stråle /tåge og 5 meter ved samlet stråle. Rekognoscering og endelig indsats Når førsteindsatsen er iværksat, gennemfører lederen af den tekniske indsats en nøje rekognoscering på skadestedet. Den endelige indsats sigter mod den fuldstændige løsning af beredskabets operative opgaver og fastlægges derfor på baggrund af den gennemførte rekognoscering. Slukning af brand i selve solcelleanlægget Solcelleanlæg kan også beskadiges ved brand i eller omkring bygningen med solcelleanlægget. Hvis det brænder i eller umiddelbart omkring et solcelleanlæg kan komponenter og ledninger være blotlagt, plastikkonstruktionsdele kan være smeltet og der kan være kortslutning i anlægget. 10

11 Til venstre ses kabelføring på et fladt tag af ledninger fra et stort anlæg. Til højre ses ledningerne fra panelerne i 6 kw anlæg ført ind under tagkonstruktionen. For det fleste anlæg vil det betyde, at sikkerhedsafbryderen på inverteren automatisk er slået fra. Mandskabet indsættes som overfor de mere normale el-brande. Hvis der bruges vand, rettes den spredte stråle direkte mod det brændende materiale. Husk sikkerhedsafstand på mindst 1 meter. Hvis der bruges samlet stråle, skal sikkerhedsafstanden øges til 5 meter. De forskellige brændbare materialer som plast, aluminium, maling mv. i et solcelleanlæg kan eventuelt også slukkes med andre slukningsmidler som pulver, CO2, skum og sand. Efterslukning Ved brand i eller umiddelbart omkring et solcelleanlæg sker efterslukningen på samme måde som for andre el-brande. - Branden slukkes helt for at hindre genopblusning. - Bygningen ventileres grundigt. - Elektriker tilkaldes for at sikre skadestedet både så faren for elektrisk stød fjernes og således at potentielle nye tændkilder i el-systemet slås fra. 11

12 En hurtigguide for redningsberedskabet [Skriv margentekst. En separat supplement til Den er ofte justeret til venstre eller i toppen eller bunden. Tekstboksværktøjer til at formateringen i tekstboksen margenteksten.] Skriv margentekst. En separat supplement til Den er ofte justeret til venstre eller i toppen eller Brug fanen til at redigere formateringen i med margenteksten.] Ankomst til skadestedet Brand i inverter eller solcellepaneler? Opsøg information om solcelleanlæggets komponenter - Sikre at sikkerhedsafbryder er slået fra - kabelføring margentekst er et hoveddokumentet. eller højre på siden Brug fanen redigere med margentekst er et hoveddokumentet. eller højre på siden bunden. Tekrktøjer tekstboksen Brand i bygning med solcelleanlæg? Brand i inverter eller solcellepaneler? Behov for at fjerne paneler? Afbryd strømmen - Strøm til huset slås fra - Inverterens sikkerhedsafbryder slås fra Sluk branden Sluk branden under skærpet hensyn til solcelleanlæggets komponenter Afbryd strømmen Strøm til huset slås fra Inverterens sikkerhedsafbryder slås fra Sluk branden Brand i el-komponenter slukkes med, vandtåge, skum, pulver- eller CO2 Sikkerhedsafstand - 5 m samlet stråle - 1 m spredt stråle Panelerne kobles fra Panelerne kobles fra enkeltvis ved at bruge de stik der sidder på panelerne Evt. klippe ledningerne Husk kun personer med særlig instruktion. Brug L-AUS godkendt værktøj Sikre skadestedet samt tilkald el-installatør 12

13 Egne notater 13

14 Kildehenvisninger og andre materialer Samarbejdspartnere Denne vejledning er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med: Bar Transport og En gros Brand og redning Dansk Solcelleforening Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Energistyrelsen KL Sikkerhedsstyrelsen Teknologisk Institut Billeder o o Billederne i denne vejledning er primært taget af Søren Benthin og Michael W. Rasmussen begge fra Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse Billederne er taget ved Næstved Klimacenter, elektriker AO Carstensen i Næstved og ved opsætning af solcelleanlæg for Winnie Jensen. Yderligere information o Du kan læse mere om solcelleanlæg på de ovenstående samarbejdspartneres hjemmesider og på temasiden på Beredskabsstyrelsens hjemmeside: dskabets_indsats_i_bygninger_med_solcelleanlaeg.aspx o o o Yderligere video og billedmateriale kan findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside hvor der løbende vil blive lagt nye indslag. Videomateriale kan også downloades direkte fra Beredskabsstyrelsen kanal på YouTube. Denne kanal suppleres ligeledes også løbende med videomaterialer om dette emne. Hvornår er elektricitet farlig? Søg: Styr på strømmen / Styr på strømmen / El / Professionelle Hvornår er højspænding farlig? Niels Bohr Instituttet - Københavns Universitet 14

15 Vejledning om indsats i bygninger med solcelleanlæg Beredskabsstyrelsen

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Vejledning Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Foto H2 Logic A/S 2014 December 2013 Side 1 af 23 Beredskabsstyrelsen 2014 December 2013 Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning Redningsberedskabets indsats på brint-forbrugstankanlæg December 2012

Vejledning Redningsberedskabets indsats på brint-forbrugstankanlæg December 2012 Vejledning Redningsberedskabets indsats på brint-forbrugstankanlæg December 2012 December 2012 Side 1 af 22 Brandøvelse med brintbiler i Californien Foto: PNNL - Pacific Northwest National Laboratory Forsidebillede:

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Vejledning. Indsats ved uheld med elkøretøjer

Vejledning. Indsats ved uheld med elkøretøjer Vejledning Indsats ved uheld med elkøretøjer Vejledning om indsats ved uheld med elkøretøjer Indhold Side Baggrund 3 De forskellige typer elkøretøjer 3 Elkøretøj 4 Hybridkøretøj 5 Plugin hybridkøretøj

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet 564974_kørsel.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 2:23 PM Indsats Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet Beredskabsstyrelsen 2006

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune ' " ' " # # Miljøtjenesten ( " #$ % &$& Københavns Kommune Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 SIKKERHED...4 MONTRE...5 STRØM - RUM 1...5 Vindmølle strømmen...5 Solcelle strømmen...5 Net strøm (230V)...5

Læs mere

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert?

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert? Tænker du el-sikkert? - et undervisningsmateriale til natur/teknik i folkeskolens 5. og 6. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Farlig leg

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

ELSIKKERHED PÅ ET LIBERALISERET MARKED

ELSIKKERHED PÅ ET LIBERALISERET MARKED ELSIKKERHED PÅ ET LIBERALISERET MARKED JULI 2001 - 2 - Indholdsfortegnelse Side 1. Arbejdsgruppens kommissorium, nedsættelse og 4 arbejde 1.1. Baggrund 4 1.2. Arbejdsgruppens kommissorium 5 1.3. Arbejdsgruppens

Læs mere

Nødstrømsanlæg i statslige og regionale institutioner

Nødstrømsanlæg i statslige og regionale institutioner Ea Energianalyse Nødstrømsanlæg i statslige og regionale institutioner Udarbejdet af Camilla Hay og Mikael Togeby, Ea Energianalyse Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse Marts 2008 Ea Energianalyse a/s

Læs mere

BRANDVÆSEN. Risici ved elbiler. Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer.

BRANDVÆSEN. Risici ved elbiler. Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer. NR. 9 november 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Risici ved elbiler Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer.

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Fokus på forsvarets solcelleanlæg FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring 72 67 11 11 fbe@mil.dk forsvaret.dk 2014 FORSVARET ER EN AF

Læs mere

Gode råd om elbesparelser i serverrum

Gode råd om elbesparelser i serverrum Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen

Læs mere

FOB vejledning nr. 11 VEJLEDNING OM INDRETNING AF OPLAG AF BRANDBART AFFALD I DET FRI

FOB vejledning nr. 11 VEJLEDNING OM INDRETNING AF OPLAG AF BRANDBART AFFALD I DET FRI FOB vejledning nr. 11 VEJLEDNING OM INDRETNING AF OPLAG AF BRANDBART AFFALD I DET FRI BEREDSKABSSTYRELSEN 31.1.2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. REGLER PÅ OMRÅDET...4 2.1 GYLDIGHEDSOMRÅDE...4

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm. - Sådan sikrer du dig! Januar 2012. Udarbejdet af Ea Energianalyse

Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm. - Sådan sikrer du dig! Januar 2012. Udarbejdet af Ea Energianalyse Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm - Sådan sikrer du dig! Januar 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse Forord Denne vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm er første gang udgivet

Læs mere

El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem

El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem El og sikkerhed Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem Indhold El-sikkerhed i dit hjem 3 Gruppetavlen 4 Kabler og ledninger 8 Stikkontakter 12 Regler for Gør-det-selv-el 18 Når du overtager din bolig 22 Tjek

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Marselisborg Havn som er beliggende ved Tangkrogen ved Aarhus står overfor at skulle udskifte dele af vores tank anlæg, desuden det har gennem flere år været et ønske at kunne tilbyde benzin til en forsat

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 1 MARTS 2014. AVISEn. Sådan håndterer du byggeog anlægsaffald side 2. Affaldstjek hos dagligvarebutikker side 3

TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 1 MARTS 2014. AVISEn. Sådan håndterer du byggeog anlægsaffald side 2. Affaldstjek hos dagligvarebutikker side 3 TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 1 MARTS 2014 AVISEn Sådan håndterer du byggeog anlægsaffald side 2 Affaldstjek hos dagligvarebutikker side 3 Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Solrød Kommune

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere