Takstblad. Vand - Spildevand Affald og Genbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takstblad. Vand - Spildevand Affald og Genbrug"

Transkript

1 Takstblad Vand - Spildevand Affald og Genbrug 2007

2 Vand AFREGNING EFTER MÅLER a. 1. Pris pr. m 3 ved forbrug op til m³ / år... 4,43 (5,54) kr. 2. Pris pr. m³ for forbrug over m³ / år... 2,61 (3,26) kr. b. Administrationsafgift, betales af alle med målerafregning, årligt ,00 (331,25) kr. c. Stikledningsafgift, årligt, Kode 621 stik til og med 40 mm ,00 (575,00) kr. 622 stik fra 41 mm til og med 50 mm ,00 (856,25) kr. 623 stik fra 51 mm til og med 63 mm ,00 (3.193,75) kr. 624 stik fra 64 mm til og med 90 mm ,00 (5.250,00) kr. 625 stik fra 91 mm til og med 110 mm ,00 (8.456,25) kr. 626 stik fra111 mm til og med 160 mm ,00 (17.943,75) kr. 627 stik fra161 mm til og med 200 mm ,00 (24.381,25) kr. 628 stik fra201 mm til og med 250 mm ,00 (34.625,00) kr. 629 stik fra251 mm til og med 280 mm ,00 (41.930,00) kr. 2. BETALING AF SPRINKLERANLÆG Stik ikke forsynet med vandmåler betales efter stikledningsafgift, punkt 1 c. 3. VAND TIL BYGGEBRUG Regulativets 11, stk. 2, siger: Vand til almindeligt byggeri (parcelhuse) afregnes ikke, kun ved større byggerier anbringes en midlertidig måler, og afregning sker efter punkt 1. a., b. og c. 4. TILSLUTNINGSAFGIFTER a. Stikledning til og med Ø 40 mm ,00 (20.500,00) kr. b. Stikledning fra og med Ø 50 mm ,00 (20.500,00) kr. + alle udgifter til etablering betalt efter regning. c. Tilslutningsafgiften dækker udgiften til fremføring af stikledning til og med bagkant fortov (skel), jf. regulativets 4. d. Stikledningen beregnes efter det antal l/sek., der opgives ved fremsendelse af begæringen, dog ikke mindre end Ø 32 mm. e. Senere ændring af stikledning betales efter regning. 5. FLERE BOLIGER / VIRKSOMHEDER PÅ SAMME MATR.NR. Ved samlet byggeri af boliger/virksomheder på eet matr. nr. betales et tilslutningsbidrag på ,00 kr. (20.500,00 kr.) for første enhed, samt 3/4 bidrag = ,00 kr. (15.375,00 kr.) for efterfølgende enheder. Der betales ikke bidrag for fællesfaciliteter. Alle tilslutningsafgifter reguleres efter Danvas fællesindekstal, 1995 =

3 2007 Vand 6. OM- OG TILBYGNING a. Ved om- og tilbygning med uændret anvendelse opkræves ikke tilslutningsbidrag, såfremt ombygningen ikke medfører behov for forøgelse af stikdimensionen. Ved forøgelse af stikdimension, se pkt. 4 e. b. Ved om- og tilbygning med ændret anvendelse (f.eks. fra industri / skole eller lign. til boliger) betales tilslutningsafgift i henhold til pkt. 5, dog således at bidraget reduceres med allerede betalte bidrag. 7. AFPROPNING AF STIK Afpropning af gammelt stik betales efter regning. 8. VED UDSTYKNINGER BETALES (PARCELHUSUDSTYKNINGER) a. Der findes hovedvandledning, der kan klare forsyningen: a.a. Udstykningsforetagendet betaler alle forsyningsledninger i området efter godkendelse af ledningsplan ved Vandforsyningen. a.b. Udstykningsforetagendet betaler tilslutningsafgift for hver enkelt grund. Vandforsyningen leverer stophane og 2 meter Ø 32 eller Ø 40 mm PE-rør. b. Der findes ikke hovedvandledning til området: b.a. Udstykningsforetagendet betaler alle forsyningsledninger i området efter godkendelse af ledningsplan ved Vandforsyningen. b.b. Udstykningsforetagendet betaler tilslutningsafgift for hver enkelt grund. Vandforsyningen leverer stophane og 2 meter Ø 32 eller Ø 40 mm PE-rør. b.c. Udstykningsforetagendet betaler forholdsvis andel i udgift til hovedvandledning. 9. FEJLVISNING Kontrol af vandmåler sker i henhold til "Regulativ for Horsens Vandforsyning" Ved rigtig visning afholdes udgiften af den der har ønsket afprøvningen. Ved fejlvisning over tilladelig grænseværdi, afholdes udgiften af Horsens Vand-forsyning. Udgiften for afprøvning af vandmåler udgør 950,00 kr. (1.187,50 kr.). Anmodning om afprøvning skal fremsendes skriftligt. Vandafgift til staten udgør pr. 1. januar 2007 for ledningsført vand: 5,00 (6,25) kr./m 3 Alle ovenstående takster i parentes er inkl. moms. 3

4 Spildevand 2007 TILSLUTNINGSBIDRAG Boliger: Tilslutningsbidrag pr. boligenhed ,00 (48.765,50) kr. Erhverv: For erhvervsejendomme svarer en boligenhed til 800 m 2 matrikulært areal. Tilslutningsbidragene reguleres årligt efter Byggeomkostningsindeks for boliger, 1. kvartal 2003 = 100, udarbejdet af Danmarks Statistik. VANDAFLEDNINGSBIDRAG: Fast afgift pr. kloakstik ,00 Vandafledningsbidrag pr. m ,50 (562,50) kr. (20,63) kr. Boliger uden vandmåler Forbruget fastsættes pr. bolig til 170 m 3 årligt ,00 (3.506,25) kr. Ungdomsboliger og 1-værelses-lejligheder Forbruget fastsættes til 85 m 3 årligt ,50 (1.753,13) kr. Ejendomme med samletank for alt spildevand pr. m ,00 (11,25) kr. Ejendomme med samletank for toiletspildevand pr. m 3. 7,88 (9,85) kr. Boliger uden vandmåler Aflevering af spildevand fra samletank årligt ,00 (1.912,50) kr. Taksterne er reguleret jf. forbrugerprisindekset okt Alle ovenstående takster i parentes er inkl. moms. Spildevandsafgift, der opkræves i Horsens Kommune. (spildevandsafgiften til staten er ikke momspligtig) Nedsivning, herunder udsprøjtning, efter kommunal tilladelse pr. m 3 0,50 kr. Samletank for toiletvand (øvrigt spildevand). Der betales 1,40 kr. pr. m³ for 75% af vandforbruget pr. m ,05 kr. Mekanisk og biologisk rensning, herunder rodzoneanlæg og biologiske sandfiltre pr. m ,60 kr. Andre, fx mekanisk/septiktanke pr. m ,80 kr. 4

5 Spildevand TØMNINGSORDNING FOR HUSTANKE (Horsens Kommune ekskl. Endelave) Tømning af hustanke under 5 m³ ,00 (496,25) kr. Tømning af ekstra hustank på grunden, pr. ekstra tank 230,00 (287,50) kr. Rekvirering af tømning uden for planlagt rute ,00 (678,75) kr. Tømning af hustanke større end 5 m³... To huse med fælles hustank (under 5 m³), pr. hus... Rekvirering af tømning uden for planlagt rute, pr. hus Forgæves kørsel for tømning af tank ,00 (143,75) kr. + 56,00 (70,00) kr. pr. m³ 256,00 (320,00) kr. 338,00 (422,50) kr. 158,00 (197,50) kr. Alle takster i parentes er inkl. moms DIVERSE ÅBNINGSTIDER BROVÆGTEN Mandag - fredag : Lørdag : Lukket Søndag : Lukket LOSSEPLADSEN Mandag - fredag : Lørdag - søndag : Lukket GENBRUGSPLADSEN / Mandag - fredag : KOMPOSTPLADSEN Lørdag : Søn- og helligdage: Genbrugspladsen / Kompostpladsen har lukket: Juleaftensdag, 1. Juledag, 2. Juledag, Nytårsaftensdag og 1. Nytårsdag Genbrugspladsen / Kompostpladsen lukker kl den 1. Maj MAKULERING Mandag - fredag : Lørdag - søndag : Lukket 5

6 Dagrenovation 2007 RENOVATIONSAFGIFT FOR DAGRENOVATION OG DAGRENOVATIONSLIGNENDE AFFALD. Beboelsesejendomme skal betale: Erhvervsvirksomheder skal betale: Tømningsafgift + Husstandsafgift Tømningsafgift Ejendomme med et registreret erhvervsareal > 15 m² skal desuden betale: Erhvervsgebyr Tilslutnings- og benyttelsespligten udgør som minimum i Gl. Horsens: For ejendomme med en husstand: 150 l sæk til restaffald - på Endelave 110 l sæk For ejendomme med to husstande tillades fælles sæk. For ejendomme med flere end to husstande: Maksimum 2 husstande pr. sæk. For erhvervsvirksomheder: 150 l sæk til restaffald pr. 15 ansatte. GEBYR (RENOVATIONSAFGIFT) Det til dækning af husstandsafgiften og/eller tømningsafgiften fastsatte renovationsgebyr opkræves hos grundejeren efter reglerne i lov om miljøbeskyttelse. Erhvervsafgiften opkræves hos ejere af ejendomme med et registreret erhvervsareal større end 15 m². Ønskes ændringer i de registrerede tømningsforhold, skal dette ansøges skriftligt hos direktørområde Teknik og Miljø. Direktørområde Teknik og Miljøs afgørelser i sager om husholdningsaffald kan ikke ankes til højere instans. HUSSTANDSAFGIFTER OG ERHVERVSAFGIFT NY HORSENS 1/1 Husstandsafgift (en-familiehuse) ,00 (1.132,50) kr./år 3/4 Husstandsafgift (lejligheder og sommerhuse) ,50 (849,38) kr./år Erhvervsafgift ,00 (1.320,00) kr./år Ovenstående takster er inkl. affaldsafgift til staten. Alle takster i parentes er inkl. moms. 6

7 2007 Dagrenovation RENOVATIONSAFGIFTER GL. HORSENS 110 l sæk til restaffald, ugetømning, Endelave ,00 (1.528,75) kr./år 150 l sæk til restaffald, tømning hver 14. dag ,00 (982,50) kr./år 150 l sæk til restaffald + 90 l sæk til grønt affald, tømning hver 14. dag ,00 (1.682,50) kr./år Ekstra sække kan købes på Genbrugspladsen, Endelavevej 24 (sækken tømmes sammen med den ordinære affaldssæk)... 34,00 (42,50) kr./stk. Der tilbydes svagelige borgere (hvis svagelighed er godkendt af Sundheds- og Socialforvaltningen) dispensation fra AT-reglerne, således at renovationssækken kan afhentes i stativet. Tillægstakst pr. ejendom ,00 (425,00) kr./år Tillægstakst for særafhentning af sække pr. ejendom ,00 (5.750,50) kr./år Tillægstakst for afstand og / eller låge(r) pr. ejendom ,00 (270,00) kr./år Afhentning af ikke konditionsmæssige sække ,60 (152,00) kr./gang Ombytning af låg ,00 (125,00) kr./gang CONTAINERAFGIFTER GL. HORSENS Minicontainere 360 l container, ugetømning ,00 (4.621,25) kr./år 400 l container, ugetømning ,00 (5.133,75) kr./år 600 l container, ugetømning ,00 (7.460,00) kr./år 660 l container, ugetømning ,00 (8.206,25) kr./år 800 l container, ugetømning ,00 (9.617,50) kr./år Midicontainere 4 m³ container, ugetømning ,00 (34.370,00) kr./år 6 m³ container, ugetømning ,00 (41.627,50) kr./år 8 m³ container, ugetømning ,00 (48.882,50) kr./år Ovenstående takster er inkl. affaldsafgift til staten. Alle takster i parentes er inkl. moms. 7

8 Dagrenovation m³ eller større container Tømningsafgift ,00 (737,50) kr./ton + affaldsafgift til staten ,00 (412,50) - / - I ALT 590,00 (737,50) kr./ton Kørsel pr. gang (ugetømning) ,00 (808,75) Kørsel pr. gang (tømning hver 14. dag) ,00 (1.018,75) Pressecontainer (reduktion 4-6 gange) Tømningsafgift ,00 (737,50) kr./ton + affaldsafgift til staten ,00 (412,50) - / - I ALT 590,00 (737,50) kr./ton Kørsel pr. gang (ugetømning) ,00 (808,75) kr. Kørsel pr. gang (tømning hver 14. dag) ,00 (1.018,75) kr. RENOVATIONSAFGIFTER GL. GEDVED OG GL. BRÆDSTRUP Private husstande, virksomheder, erhverv og institutioner, der producerer dagrenovation, er forpligtet til at være tilsluttet Renosyds henteordning for dagrenovation. Der skal mindst være et sækkestativ pr. husstand eller pr. 3 beboede udlejede værelser. Der skal mindst være et sækkestativ pr. virksomhed, erhverv eller institution pr. 15 ansatte. 110 l sæk til restaffald, ugetømning ,00 (892,50) kr./år 110 l sæk til restaffald, tømning hver 14. dag ,00 (615,00) kr./år Sommerhuse ,00 (515,00) kr./år 220 l container, ugetømning ,00 (1.785,00) kr./år 330 l container, ugetømning ,00 (2.677,50) kr./år 400 l container, ugetømning ,00 (3.245,00) kr./år 600 l container, ugetømning ,00 (4.867,50) kr./år 660 l container, ugetømning ,00 (5.353,75) kr./år 750 l container, ugetømning ,00 (6.085,00) kr./år 800 l container, ugetømning ,00 (6.490,00) kr./år 220 l container, tømning hver 14. dag ,00 (892,50) kr./år 330 l container, tømning hver 14. dag ,00 (1.338,75) kr./år 400 l container, tømning hver 14. dag ,00 (1.622,50) kr./år 600 l container, tømning hver 14. dag ,00 (2.433,75) kr./år 660 l container, tømning hver 14. dag ,50 (2.676,88) kr./år 750 l container, tømning hver 14. dag ,00 (3.042,50) kr./år 800 l container, tømning hver 14. dag ,00 (3.245,00) kr./år Ovenstående takster er inkl. affaldsafgift til staten. Alle takster i parentes er inkl. moms. 8

9 2007 Losse-/Genbrugs-/Kompostplads LOSSEPLADSAFGIFTER: Alt affald vejes på Brovægten, Endelavevej 24. Ikke brændbart erhvervsaffald, rest-bygningsaffald og andet ikke brændbart affald: ,00 (896,25) kr./ton + affaldsafgift ,00 (468,75) - / - I ALT ,00 (1.365,00) kr./ton Ren overskudsjord til deponering ,00 (125,00) kr./ton + affaldsafgift ,00 (468,75) - / - I ALT ,00 (593,75) kr./ton GENBRUGSPLADS Affaldet skal sorteres i følgende fraktioner: GENBRUG: Papir, pap, glas/flasker, jern/metal, tøj/fodtøj, plast, flamingo, hårde hvidevarer, cykler/knallerter og møbler. GENANVENDELSE: Beton- og murbrokker, fliser, tegl og lignende. ENERGIUDNYTTELSE: Brændbare materialer. DEPONERING: Jord, sten, vinduesglas og restaffald til losseplads. KOMPOSTERING: Hækafklip, grene, blade og græs. DESTRUKTION: Gift, kemikalier, malingrester m.v., batterier, akkumulatorer og spraydåser. KOMPOSTPLADS Komposterbart affald ,00 (312,50) kr./ton Tillægsgebyr hvis ikke komposterbart affald iblandet et læs: ,00 (1.250,00) kr./ton Salg af kompost... 30,00 (37,50) kr./ton Salg af 1 lastbilfuld kompost (ca tons) ,00 (1.000,00) kr. MELLEMDEPOT Rent træ... Imprægneret træ ,00 (393,75) kr/ton 712,50 (890,63) kr/ton Affaldsafgift til staten udgør pr. 1. januar 2007: For affald til deponering: 375,00 (468,75) kr./ton Alle ovenstående takster i parentes er inkl. moms. 9

10 Makulering 2007 MAKULERING Med den opstillede makulator i servicebygningen på Genbrugspladsen, Endelavevej 24, kan alle papirer effektivt destrueres. Man foretager selv makuleringen af sine papirer og det makulerede papir sendes til genbrug. Der er to måder at betale på: 1. Abonnement: Et grundabonnement på 1.200,00 (1.500,00) kr. pr. virksomhed. Abonnementet tegnes for et kalenderår ad gangen. Behandlingsprisen er herefter 1,20 (1,50) kr. pr. kg. - dog minimum 100,00 (125,00) kr. pr. gang. Abonnement tegnes ved henvendelse til Teknisk Forvaltning, tlf Pr. behandling: Der betales 12,00 (15,00) kr. pr. kg. - dog minimum 100,00 (125,00) kr. pr. gang. Beløbet betales kontant ved brug. Alle ovenstående priser i parentes er inkl. moms. Forbrænding 2007 Priserne fastsættes i samarbejde med Horsens Kraftvarmeværk A/S. FORBRÆNDINGSAFGIFTER: Alt affald vejes på vægten hos Horsens Kraftvarmeværk A/S, Endelavevej 7 Storskrald fra private ,00 (325,00) kr./ton + affaldsafgift ,00 (412,50) - / - I ALT ,00 (737,50) kr./ton Storskrald fra private til neddeling ,00 (453,75) kr./ton + affaldsafgift ,00 (412,50) - / - I ALT ,00 (866,25) kr./ton 10

11 2007 Forbrænding Erhvervsaffald og brændbart bygningsaffald: ,00 (325,00) kr./ton + affaldsafgift ,00 (412,50) - / - I ALT ,00 (737,50) kr./ton Erhvervsaffald og brændbart bygningsaffald til neddeling 363,00 (453,75) kr./ton + affaldsafgift ,00 (412,50) - / - I ALT ,00 (866,25) kr./ton Tillægspris hvis mere end 4 m³ plastik, polystyrol eller andre tilsvarende komponenter, der har en brændværdi, som er højere end kcal/kg, er iblandet et læs.. 615,00 (768,75) kr./ton Betaling hvis en leverance indeholder ikke forbrændingsegnet affald eller affald som skulle være frasorteret til neddeling ,00 (1.538,75) kr./ton inkl. affaldsafgift dog minimum ,00 (4.616,25) kr./læs inkl. affaldsafgift Størrelsen af brændbare materialer må ikke overstige 1,0 m x 0,8 m x 0,8 m. Affaldsafgift til staten udgør pr. 1. januar 2007: For affald til forbrænding: 330,00 (412,50) kr./ton Alle ovenstående takster i parentes er inkl. moms I/S KOK Prisliste for behandling af farligt affald kan rekvireres hos: I/S KOK-modtagestationen Vejlbyvej Fredericia Tlf Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle afgiftsforhøjelser. 11

12 INDHOLDSFORTEGNELSE Vand - takster...side 2 Spildevand - takster...side 4 Dagrenovation - takster...side 6 Losse- / Genbrugs- og Kompostplads - takster...side 9 Makulering - takster...side 10 Forbrænding - takster...side 10 KOK I/S...side 11 Telefon: Vand: lokal nr Kloak: lokal nr Renovation: lokal nr Makulering: lokal nr Teknisk Forvaltning Rådhustorvet Horsens Tlf.: Fax.:

Takstblad Vand - Spildevand - Affald og Genbrug TEKNIK OG MILJØ

Takstblad Vand - Spildevand - Affald og Genbrug TEKNIK OG MILJØ Takstblad 2008 Vand - Spildevand - Affald og Genbrug TEKNIK OG MILJØ Vand 2008 1. AFREGNING EFTER MÅLER a. 1. Pris pr. m³ ved forbrug op til 100.000 m³ / år... 4,58 (5,73) kr. 2. Pris pr. m³ for forbrug

Læs mere

Takstblad 2009. Vand - Spildevand - Affald og Genbrug TEKNIK OG MILJØ

Takstblad 2009. Vand - Spildevand - Affald og Genbrug TEKNIK OG MILJØ Takstblad 2009 Vand - Spildevand - Affald og Genbrug TEKNIK OG MILJØ Vand 2009 1. AFREGNING EFTER MÅLER a. 1. Pris pr. m 3 ved forbrug op til 100.000 m³ / år... 4,92 (6,15) kr. 2. Pris pr. m³ for forbrug

Læs mere

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m3 / år: 3,47 kr. 4,34 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND SAMN FORSYNING APS Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i Horsens og Odder kommuner samt

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

UDKAST til Takster 2014

UDKAST til Takster 2014 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-319,85 * Sommertillæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 *

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 * Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 910,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-385,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND

PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2012 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2012. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person.

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT PRISER 2013 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2013. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

1. udgave, december Prisoversigt

1. udgave, december Prisoversigt Prisoversigt 2010 Fjernvarme Forbrug pr. MWh 398,00 338,00 Afkølingsbidrag: (1% af MWh-forbruget pr. grad afkølingen på årsbasis er < 28 C) Abonnementsbidrag: (pr. måler) 800,00 825,00 Effektbidrag pr.

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv Priser 2015 Vand Affald Spildevand Erhverv PRISER 2015 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2015. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Takster for husholdninger 2013, inkl. moms

Takster for husholdninger 2013, inkl. moms Takstblad 2013 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning, og

Læs mere

Assens Vandværk A/S. Assens Spildevand A/S. Takster/gebyrer er incl. Moms. pr. år. pr. år

Assens Vandværk A/S. Assens Spildevand A/S. Takster/gebyrer er incl. Moms. pr. år. pr. år Takster/gebyrer er incl. Moms 2016 2017 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m³ årligt pr. m³ 7,19 9,84 Forbrug over 50.000 m³ årligt pr. m³ 3,50 4,78 pr. år pr. år Statsafgift for vand pr. m³ 7,33

Læs mere

Privatkunder PRISER Vand Spildevand Affald

Privatkunder PRISER Vand Spildevand Affald Privatkunder PRISER 2018 Vand Spildevand Affald PRISER FOR VAND eventuelle afgiftsforhøjelser. Se regulativet for vand 2018 på www.provas.dk under Om Provas / Tal og fakta. Opkrævning af vandafgifter sker

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 4. Renovation, erhverv... 7

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 4. Renovation, erhverv... 7 TAKSTBLAD 2014 Indholdsfortegnelse: Varme... 1 Vand... 2 Spildevand... 3 Tømningsordning for septiktanke... 4 Renovation... 5 Renovation... 6 Renovation, erhverv... 7 Gebyrer... 8 Varme Driftsbidrag: Priser

Læs mere

Takster/gebyrer er incl. Moms

Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2015 2016 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,33 7,19 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,54 3,50 Fast afgift pr. måler 603,75 605,00 Erstatningsvandmåler 781,25

Læs mere

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse PRISER 2017 SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse Vand Alle priser 2017 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Vand TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s.. Tilslutningsbidrag:

Læs mere

12 m³ maxicontainer - 14 dgs tømning , , , , ,00 * 2

12 m³ maxicontainer - 14 dgs tømning , , , , ,00 * 2 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 728,00 756,00 756,00 756,00 756,00 * 2 Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -308,00-319,85-319,85-319,85-319,85 * 2 Sommertillæg for ugetømning- uge 22-35 196,00

Læs mere

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2014 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2014. Alle takster er excl. moms (pris incl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Takster for husholdninger 2011, inkl. moms

Takster for husholdninger 2011, inkl. moms Takstblad 2011 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning, og

Læs mere

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE Vand Alle priser 2016 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50 Målerstørrelse Qn 6 kr./måler/år 2.520,00

Læs mere

Takster 2016 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2

Takster 2016 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 910,00 910,00 x Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-385,00-385,00 x Sommertillæg for

Læs mere

TAKSTBLAD 2014. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2014. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Vand Takster er gældende til d. 31. december 2014 TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg

Læs mere

PRISER 2016 VAND AFFALD SPILDEVAND

PRISER 2016 VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2016 VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2016 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2016. Prislisten træder i kraft den 1. januar 2016. Samtidig ophæves takstbladet

Læs mere

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2018 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2018. Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spildevandsafgifter, som det fremgår af SKAT s hjemmeside.

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spildevandsafgifter, som det fremgår af SKAT s hjemmeside. TAKSTBLAD 2015 Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Forsyning Ballerup og Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg gældende

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,13 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,13 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2008 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,13 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 731,00 Qn 6 973,00 Qn 10 1.947,00

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S PRISER vand & afløb 1. januar 2015 TAKSTBLAD for Billund Vand A/S Indhold 1 Drikkevand... 3 1.1 Pris for drikkevand... 3 1.2 Pris for tilslutning drikkevand... 3 1.3 Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledning...

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget 2017-20 KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2016 2017 AFFALDSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Kr. inkl. moms I løbet af 2017 bliver gebyrstrukturen på affaldsområdet ændret med implementeringen af den

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2010 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 754,00 Qn 6 1.003,00 Qn 10 2.007,00

Læs mere

TAKSTBLAD 2015. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2015. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke TAKSTBLAD 2015 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke TAKSTBLAD 2015 Vand Takster er gældende til d. 31. december 2015 TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for

Læs mere

PRISER Vand Spildevand Affald

PRISER Vand Spildevand Affald PRISER 2017 Vand Spildevand Affald PRISER 2017 I denne prisliste kan du få et overblik over vores takster og gebyrer i 2017 Prislisten træder i kraft den 1. januar 2017. Samtidig ophæves taktsbladet for

Læs mere

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse PRISER 2018 SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse Vand Alle priser 2018 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50

Læs mere

PRISER 2014 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2014 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2014 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2014 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2014. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2010 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 754,00 Qn 6 1.003,00 Qn 10 2.007,00

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2012

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2012 PRISER vand & afløb 1. januar 2012 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 21. november 2011 og godkendt af Billund Byråd d. 13. december 2011. Vær opmærksom

Læs mere

1. Pr. tømning 1.100,00 2. Pr. tømning uden for normal arbejdstid 1.600,00

1. Pr. tømning 1.100,00 2. Pr. tømning uden for normal arbejdstid 1.600,00 TAKSTBLAD 2016 Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Forsyning Ballerup og Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg gældende

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Vand TAKSTER VAND. Tilslutningsbidrag Boliger: Kr. excl. moms Kr. inkl. moms. Eksisterende områder: Nye områder:

TAKSTBLAD 2016 Vand TAKSTER VAND. Tilslutningsbidrag Boliger: Kr. excl. moms Kr. inkl. moms. Eksisterende områder: Nye områder: TAKSTBLAD 2016 Vand Takster er gældende til d. 31. december 2016 TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Tilslutningsbidrag Boliger: Kr. excl. moms

Læs mere

Dagrenovationsordning

Dagrenovationsordning Takstblad 2014 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august og i september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning,

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014 PRISER vand & afløb 1. januar 2014 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 26. november 2013 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2013. Vær opmærksom

Læs mere

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2017 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2017. Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 25. november 201 og er godkendt af Vejen Byråd den 10. december 201. takster 2014

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 49,48 39,58. Der opkrævet særbidrag i h. t. bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 49,48 39,58. Der opkrævet særbidrag i h. t. bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. TAKSTBLAD 2018 for Vand Ballerup A/S & Afløb Ballerup A/S Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Vand Ballerup og Betalingsvedtægt for Afløb

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10 Takster 2018 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Årligt abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det

Læs mere

Aarhus Vand A/S Bilag 2.2.10. Oversigt over takster og gebyrer 2015 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms.

Aarhus Vand A/S Bilag 2.2.10. Oversigt over takster og gebyrer 2015 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Oversigt over takster og gebyrer DRIKKEVAND: Tilslutning i bymæssig bebyggelse: Stikledning udv. diameter Hovedanlægsbidrag, 40 mm 4.519,00 4.519,00 Forsyningsledningsbidrag, 40 mm 5.868,00 5.868,00 Stikledningsbidrag,

Læs mere

Abonnement pr. måler 600,72 750,90. KR. PR. M 3 KR. PR. M 3 Årsforbrug EKSKL. MOMS INKL. MOMS m³ 2,95 3,

Abonnement pr. måler 600,72 750,90. KR. PR. M 3 KR. PR. M 3 Årsforbrug EKSKL. MOMS INKL. MOMS m³ 2,95 3, PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 600,72 750,90 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 2,95 3,69 50.000-100.000 m³ 2,74 3,43 Over 100.000 m³ 2,53 3,16 AFGIFTER - FÆLLES

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 9. Generelt... Side 11

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 9. Generelt... Side 11 Takster 2016 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det åbne land Tilslutning

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016 Årligt vandafledningsbidrag Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 574,00 kr. 717,50 kr. Variabelt vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Afregning efter vandmåler 33,45 kr. 41,81 kr.

Læs mere

Priser - vand og afløb

Priser - vand og afløb Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 24. november 2014 og er godkendt af Vejen Byråd den 9. december 2014. Vejen Forsyning

Læs mere

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 576,00 720,00 Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 4,95 6,19 50.000-100.000 m³ 4,60 5,75 Over

Læs mere

kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms Afregnes efter vægt/individuelle aftaler

kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms Afregnes efter vægt/individuelle aftaler Affald - private Renovationsprisen er opdelt i et fast gebyr, et genbrugsgebyr og et tømningsgebyr. Fast gebyr Parcelhuse 700,00 875,00 Etageboliger 490,00 612,50 Kollegieværelser/enkeltværelser 350,00

Læs mere

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 44,65 35,71

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 44,65 35,71 TAKSTBLAD 2017 for Vand Ballerup A/S & Afløb Ballerup A/S Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Vand Ballerup og Betalingsvedtægt for Afløb

Læs mere

Esbjerg Forsynings 2015-priser på fjernvarme, vand og spildevand. Årsopgørelsen Se alle vores 2015-priser på.

Esbjerg Forsynings 2015-priser på fjernvarme, vand og spildevand. Årsopgørelsen Se alle vores 2015-priser på. Esbjerg Forsynings 2015-priser på fjernvarme, vand og spildevand VARME Pris pr. 1. jan. 2014 Pris pr. 1. jan. 2015 Forbrugsbidrag: Uden Med Uden Med Pris, kr. pr. GJ *110,62 *138,28 *100,52 *125,65 Årsopgørelsen

Læs mere

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Tlf. 6351 6800 CVR nr. 32565093 Email: post@langeland-forsyning.dk PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Affald ApS CVR 32567134

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10 Takster 2017 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Årligt abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det

Læs mere

Forslag til gebyrer og takster 2016

Forslag til gebyrer og takster 2016 Forslag til gebyrer og takster 2016 FORSYNING Øvrige gebyrer - samt administrative gebyrer Rykker 100,00 100,00 100,00 Ejerskifte/flyttere 125,00 125,00 125,00 Kontrolaflæsning 500,00 500,00 500,00 Utidig

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

PRISBLAD FOR AFFALD PR. 1. JANUAR 2017

PRISBLAD FOR AFFALD PR. 1. JANUAR 2017 Renovation Dagrenovationssæk Helårstømning (52 uger) 900,00 kr. 1.125,00 kr. Helårstømning 14-dagstømning (26 uger) 550,00 kr. 687,50 kr. Sæsontømning 14-dagstømning (26 uger) 550,00 kr. 687,50 kr. Containere,

Læs mere

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse:

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse: Takstblad 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Renovationsordning 2-3 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3 Vandforsyning 4-6 Spildevand 7-9 Gebyrer 10 Priseksempel 11 Betalingsbetingelser

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Priser Vand og afløb 2012

Priser Vand og afløb 2012 Priser Vand og afløb 2012 Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af bundfældningstank...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning

Læs mere

Abonnement pr. måler 592,00 740,00. Kr. pr. m3 Kr. pr. m3 Årsforbrug ekskl. moms inkl. moms m³ 2,95 3,

Abonnement pr. måler 592,00 740,00. Kr. pr. m3 Kr. pr. m3 Årsforbrug ekskl. moms inkl. moms m³ 2,95 3, Prisen på drikkevand Fast bidrag Abonnement pr. måler 592,00 740,00 Variabelt bidrag Kr. pr. m3 Kr. pr. m3 Årsforbrug ekskl. inkl. 0-50.000 m³ 2,95 3,69 50.000-100.000 m³ 2,74 3,43 Over 100.000 m³ 2,53

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke Renovation, erhverv... 10

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke Renovation, erhverv... 10 TAKSTBLAD 2016 Indholdsfortegnelse: Varme... 1 Vand... 2 Spildevand... 5 Tømningsordning for septiktanke... 6 Renovation... 7 Renovation, erhverv... 10 Gebyrer... 11 Varme Driftsbidrag: Priser Priser Varmeforbrug

Læs mere

3. udgave marts 2011. Prisoversigt

3. udgave marts 2011. Prisoversigt Prisoversigt 2011 Fjernvarme Forbrugsbidrag: (1/6-2010 - 31/12-10 219,00 kr. pr MWh) kr. pr. MWh 338,00 398,00 Afkølingsbidrag: kr. pr.(mwh x C) 3,38 3,98 Der betales et tillægsbidrag på 1% af forbruget

Læs mere

Takstblad 2016. Indholdsfortegnelse

Takstblad 2016. Indholdsfortegnelse Takstblad 2016 Indholdsfortegnelse Sidetal Renovationsordning 2-4 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3-4 Vandforsyning 5-7 Spildevand 8-10 Gebyrer 11 Priseksempel 12 Betalingsbetingelser

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Sag nr. 09/11153 Indledning På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. maj 2008, blev der truffet

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Prisliste Alle priser er inkl. moms. Glostrup Forsyning Ørnebjergvej Glostrup T:

Prisliste Alle priser er inkl. moms. Glostrup Forsyning Ørnebjergvej Glostrup T: Prisliste 2016 Alle priser er inkl. moms. Glostrup Forsyning Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup T: 4320 8020 www.glostrupforsyning.dk Vandforsyning Alle priser er inkl. Moms Afregning af vandforbrug med måler

Læs mere

Aarhus Vand A/S Bilag Oversigt over takster og gebyrer 2017 DRIKKEVAND:

Aarhus Vand A/S Bilag Oversigt over takster og gebyrer 2017 DRIKKEVAND: DRIKKEVAND: 2017 2018 Tilslutning i bymæssig bebyggelse: Stikledning udv. diameter Hovedanlægsbidrag, 40 mm 4.576,00 4.656,00 Forsyningsledningsbidrag, 40 mm 5.942,00 6.045,00 Stikledningsbidrag, 40 mm

Læs mere

Aarhus Vand A/S Bilag Oversigt over takster og gebyrer 2017 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. Moms Kr. inkl.

Aarhus Vand A/S Bilag Oversigt over takster og gebyrer 2017 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. Moms Kr. inkl. DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. Moms Kr. inkl. Moms Tilslutning i bymæssig bebyggelse: Stikledning udv. diameter Hovedanlægsbidrag, 40 mm 4.519,00 4.576,00 Forsyningsledningsbidrag,

Læs mere

Varme Vand Spildevand Tømningsordning for septiktanke Renovation Renovation, erhverv...11

Varme Vand Spildevand Tømningsordning for septiktanke Renovation Renovation, erhverv...11 PRISER 2017 Indholdsfortegnelse: Varme... 1 Vand... 3 Spildevand... 6 Tømningsordning for septiktanke... 7 Renovation... 8 Renovation, erhverv...11 Serviceydelser og gebyrer...12 Kerteminde Forsyning Varme

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2017

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2017 Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2017 MORSØ VAND A/S Fast bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Fast bidrag for standard måler fra 1,5 m³ 2,5 m³ kr./måler/år 559,00 698,70 Fast bidrag for

Læs mere

Priser - vand og afløb 2017

Priser - vand og afløb 2017 Priser - vand og afløb 2017 VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen V and A/S og Vejen Spildevand A/S den xx.xx.xxxx og er godkendt af Vejen Byråd den xx.xx.xxxx. Vejen Forsyning A/S

Læs mere

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 Priser for vandforbrug og vandmåler Hovedelementer i betaling Din betaling for vand er overordnet opdelt i to hovedelementer Vandforbrug: Det afregnes efter

Læs mere

Abonnement pr. måler 574,00 717,50. KR. PR. M3 KR. PR. M3 Årsforbrug EKSKL. MOMS INKL. MOMS m³ 4,95 6,

Abonnement pr. måler 574,00 717,50. KR. PR. M3 KR. PR. M3 Årsforbrug EKSKL. MOMS INKL. MOMS m³ 4,95 6, PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 574,00 717,50 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 4,95 6,19 50.000-100.000 m³ 4,60 5,75 Over 100.000 m³ 4,25 5,31 AFGIFTER Fælles

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken.

Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Takstblad 2015 Det koster vandet 52,64 kr. pr. m 3 Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Den samlede pris for vand og udledning af spildevand

Læs mere

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016 Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016 MORSØ VAND A/S Fast bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Fast bidrag for standard måler fra 1,5m³ 2,5m³ kr./måler/år 552,00 690,00 Fast bidrag for

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (ekskl. moms) Genanvendelse

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (ekskl. moms) Genanvendelse Gebyrblad Gebyrer, der i ændrer sig i forhold til 2016, er neden for angivet med rød skrift. 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (ekskl. moms) 2016 Genanvendelse nvendelse 1 Haveaffald 140 140

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere