Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning."

Transkript

1 Side 1 af 59 Navision Stat maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres på i Navision Stat, og hvordan, de hver især bruges i systemet. Den vej et dokument er sendt ses i feltet Dokumentafsendelsesmetode. Feltet kan indeholde flere metoder samtidig, hvis fx en opkrævningen er startet som manuel faktura og debitor efterfølgende opsættes til elektronisk opkrævning, vil feltet blive opdateret fra Manuelt til E-bilag. Dette sikre at du altid efterfølgende kan se, hvad der er sket med dokumentet. Bemærk: Vejledningen beskriver kun de felter der er relevante for eksemplet. Ønsker du at læse mere, vil der være henvisninger til vejledninger i de eksempler, hvor der er udarbejdet vejledninger, eller anden form for beskrivelse. Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Følgende eksempler kan du læse om her: 1. Salgsfaktura og salgskreditnotaer der opkræves manuelt. 2. Salgsfaktura og salgskreditnotaer der opkræves som E-bilag. 3. Salgsfaktura og salgskreditnotaer der opkræves som Salgsfaktura og salgskreditnotaer der opkræves via Digital post. 5. Salgsfaktura og salgskreditnotaer der opkræves via BS (Nets). 6. Gensendelse med anden dokumentafsendelsesmetode. Indholdsfortegnelse Formål... 1 Målgruppe... 2 Seneste ændring... 2 Beskrivelse Opsætning på Virksomhedsoplysning Opkrævninger der opkræves manuelt Opsætning af rapportvalg Opsætning på Debitorkortet Bogføring af Faktura eller kreditnota Ansvarscentre... 11

2 1.02 Opkrævninger der opkræves som E-bilag Styringsopsætning Betalingsformskode Debitorkort E-bilag der afventer afsendelse Opkrævninger der opkræves som Opsætning til afsendelse Debitorkort Oversigtspaneler Kommunikation og Betaling DDI debitorbestilling til opkrævning Bogføring af faktura og kreditnotaer Bogførte salgsfaktura eller salgskreditnota Opkrævninger der opkræves via Digital Post Opsætning på Debitorkortet DDI debitorbestilling til Digital Post Bogføring af faktura og kreditnota Bogførte salgsfaktura og salgskreditnota til E-boks Bogførte faktura og kreditnota til fjernprint Digitale dokumenter der afventer samlet afsendelse Opkrævninger der opkræves via Nets(BS) Betalingsformskode til BS opkrævninger Debitorkort Bogføring af Salgsfaktura og Salgskreditnota Håndtering af Salgskreditnotaer for (BS) Bogførte Salgsfaktura og Salgskreditnotaer Opkrævningskladde Importkladden Gensendelse med anden dokumentafsendelsesmetode Henvisninger Links Målgruppe Side 2 af 59 Medarbejdere der sidder med debitoradministration og som varetager den del, der omfatter salgsopkrævninger og salgskreditering. Copyright En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved. Seneste ændring Publiceret første gang: 26. Maj 2015 Vejledning opdateret d.

3 Side 3 af 59 Beskrivelse 1.0 Opsætning på Virksomhedsoplysning Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Virksomhed og Virksomhedsoplysninger For at korrekte betalingsoplysninger sendes med på opkrævninger uanset hvordan du sender dem, skal landekode DK være udfyldt i feltet Lande-/områdekode på Oversigtspanel Generelt. På Oversigtspanel Betaling finder du de relevante betalingsoplysninger, hvis du fx har en FIK aftale med banken skal felterne Kortart og FIK/GIK-nr., være opsat. I felterne Bankregistreringsnr. og Bankkontonr. skal SKB indbetalingskontoen være opsat. Indbetalingskontoen er lig med Nemkontoen. Ønsker du, at vide mere kan du læse det i Brugervejledning til Økonomistyring, se stien under Links bagerst i dokumentet.

4 Side 4 af 59 Bemærk: På de debitorer, hvor du sender opkrævninger som , eller via BS (Nets), skal der være opsat en betalingsformskode på debitorkortet Opkrævninger der opkræves manuelt Opsætning af rapportvalg Sti: Afdelinger/Salg & marketing/ordrebehandling/opsætning og Rapportvalg Salg Hvis du ønsker, at anvende funktionen bogfør og udskriv, enten ved bogføring af faktura og kreditnota, eller du vil udskrive fra Bogførte fakturaer og bogførte kreditnotaer, skal du opsætte de relevante rapporter her. Find den relevante rapporttype fx faktura eller kreditnota og i feltet Rapport-id vælger du, den rapport ind, du ønsker at anvende.

5 Opsætning på Debitorkortet Side 5 af 59 Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Debitorer Du opretter en debitor på normal via, hvor du på Oversigtspanelet Generelt opsætter fulde adresse oplysninger. Bemærk: Hvis du kun skal opkræve debitor manuelt, er der felter du ikke må udfylde på Debitorkortet. På Oversigtspanel Betaling må du ikke sætte markering i feltet Send Faktura\ Kreditnota som , og i feltet Send salgsbilag til Digital Post. (Felter inden for rammen)

6 På Oversigtspanel E-bilag må du ikke knytte en E-bilagspartner opsætning. (Feltet inden for rammen) Side 6 af Bogføring af Faktura eller kreditnota For at oprette en faktura eller kreditnota, skal du vælge Handlingsbåndet og fanebladet Start, Handlingsgruppen Ny og handlingen Salgsfaktura eller Salgskreditnota. Når feltet Nummer er udfyldt, vælger du debitor ind i feltet Kundenr. Indtast konteringslinje/linjer i nederste del af billedet. Opretter du fakturaen eller kreditnotaen fra Debitorkortet vil alle stamoplysninger automatisk blive udfyldt. For bogføring skal du vælge Handlingsbåndet og fanebladet Start, Handlingsgruppen Bogføring og handlingen Bogfør og udskriv. Den manuelle faktura sendes nu til print, og du kan nu kuverterer den.

7 Side 7 af 59 Kopiering fra bogført dokument Når du danner en kreditnota eller en faktura er det muligt, at kopiere linjer fra et bogført dokument. Funktionaliteten kan du fx anvende, hvis en bogført faktura skal udlignes med en kreditnota, eller hvis en opkrævningen er magen til en tidligere faktura, kan du spare tid ved at kopierer. Når kreditnotaen eller fakturaen er oprettet, vælger du Handlingsbåndet og fanebladet Handlinger, handlingsgruppen Funktion og handlingen Kopier linjer.. I feltet Bilagstype angiver du typen på det bilag der skal kopieres fra. I dette eksempel skal en bogført salgsfaktura kopieres til en ny salgskreditnota, derfor skal du vælge bilagstypen Bogf. faktura. Bilagsnr. på den bogførte faktura vælger du ind i feltet Bilagsnr., vælg evt. Inkluder hoved. Tryk OK.

8 Side 8 af 59 Konteringslinjen fra den bogførte faktura er nu oprettet og samtidig er felterne Udligningsbilagstype og Udligningsbilagsnr. på Oversigtspanel Udligning udfyldt med fakturanr. fra den bogførte faktura Udskrivning fra den bogførte faktura eller kreditnota Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Oversigt/Bogf. salgsfakturaer, eller bogf. salgskreditnotaer Det er også muligt, at udskrive det manuelle dokument fra den bogførte faktura elle kreditnota, det gør du ved, at vælge knappen Udskriv. På det anfordringsbillede der kommer op er fakturanr. automatisk udfyldt. Du kan nu vælge enten Vis udskrift, for visning på skærmen, eller Udskriv, hvor fakturaen sendes til print, og efterfølgende kan kuverteres.

9 vælg Handlingsbåndet og fanebladet Start, handlingsgruppen Udskriv og handlingen Udskriv.. Du kan også åbne dokumentet og udskrive derfra. Side 9 af 59 Udfyld de relevante felter og tryk Vis eller Udskriv. Bemærk: Det er muligt at se den nye Dokumentafsendelsesmetoden på Oversigtspanel Fakturering, som her er Manuelt. Det er derfor altid muligt at se hvilken vej et dokument er sendt eller påtænkt sendt.

10 Side 10 af 59 Det er også muligt, at se Dokumentafsendelsesmetoden i oversigten. Bemærk: Du kan under afsnit 1.06 læse om gensendelse af dokumenter med anden dokumentafsendelsesmetode Udskrivning via dokumenter Sti: Afdelinger/Salg & marketing/ordrebehandling og Dokumenter Vælg Salgsfaktura NS. Bemærk: Vi anbefaler, at du anvender Salgsfaktura NS og Salgskreditnota NS, som er udviklet specielt til at understøtter de forskellige betalingsmåder på. Det er muligt, at udskrive manuelle dokumenter her. Du vælger den relevante rapport og indsætter et eller flere fakturanumre. Vælger derefter enten Vis, for

11 visning på skærm eller Udskriv, hvor fakturaen sendes til print, og kan derefter kuverteres. Side 11 af Ansvarscentre Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt og Ansvarscentre Hvis en opkrævning der opkræves manuelt, skal indeholde andre betalingsoplysninger end dem der er angivet på Virksomhedsoplysninger, skal det relevante Bankkonto vælge ind på en Ansvarscenter, og vil fremgå af opkrævningen.

12 1.02 Opkrævninger der opkræves som E-bilag. Side 12 af 59 Det er muligt for kunder der handler med det offentlige, som skal sende og modtage dokumenter elektronisk, at modtage et E-bilag, som sendes automatisk ved bogføring. Du kan læse her, hvordan du håndterer elektronisk faktura og kreditnotaer. Bemærk: Den detaljerede opsætning beskrives ikke i denne guide, men det kan du læse i Brugervejledningen til Elektronisk fakturering. Se punktet Links bagerst i dokumentet Styringsopsætning Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag For at kunne sende opkrævninger elektronisk, skal feltet Send E-bilag ved bogføring under Styringsopsætningen, være udfyldt. Typerne du kan vælge i feltet er: Nej: Dokumenter bliver kun bogførte, ikke sendt elektronisk, men du kan i stedet for sende fra Bogførte fakturaer, eller Bogførte kreditnotaer. Spørg: Her spørger systemet ved bogføring om dokumentet skal sendes som E-bilag Ja/Nej. Bruger du masseaccept, vil dokumenterne kun blive bogført ikke sendt elektronisk. Ja: Dokumentet bliver altid sendt elektronisk. Afvent Afsendelse: Dokumenterne sendes ikke men lægges klar til senere afsendelse, via en Opgavekø. Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning og Opgavekø Betalingsformskode Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning og Betalingsformer

13 Det er vigtigt, at den betalingsformskode der tilknyttes de debitorer der skal opkræves elektronisk, er opsat med en OIO Betalingstype. På elektroniske salgsdokumenter kan du anvende typerne: Bank: Bruger du til elektroniske opkrævninger med Bankoplysninger. FIK/GIRO: Bruger du til elektroniske opkrævninger med FIK kort. Side 13 af 59 Bemærk: OIO Betalingstype Direct Debit, bruges kun til betalingsformidling, i det tilfælde, hvor pengene er trukket direkte i banken og beskrives ikke her. Tabellen indeholder en masse felter, som du skal være opmærksom på ikke skal udfyldes. De felter du ser her, er dem vi bruger Debitorkort Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Debitorer En debitor bør du som udgangspunkt opsættes med fulde adresseoplysninger, dog kan et elektronisk dokument godt sendes, når bare Navn og Lande-/områdekode er udfyldt på Generelt Oversigtspanel.

14 Debitor skal have tilknyttet en E-bilagspartner Opsætning under Oversigtspanelet i feltet E-bilag Partner Opsætning. Samme sted angiver du E-Document Nøgletype EAN. Derefter opsætter du modtages EAN nummer i feltet E-bilag Endpoint. Der sættes nu automatisk flueben i felterne Salgsfaktura, Salgskreditnota, Rykker og Kontoudtog. Skal alle typer dokumenter ikke sendes elektronisk fjerne du fluebenet i feltet. Side 14 af Bogføring af Salgsfaktura eller Salgskreditnota Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender vælg enten Salgsfakturaer eller Salgskreditnotaer. For at oprette en faktura eller kreditnota, skal du vælge Handlingsbåndet og fanebladet Start, Handlingsgruppen Ny og handlingen Salgsfaktura eller Salgskreditnota. Når feltet Nummer er udfyldt, vælger du debitor ind i feltet Kundenr. Indtast konteringslinje/linjer i nederste del af billedet. Opretter du fakturaen eller kreditnotaen fra Debitorkortet vil alle stamoplysninger automatisk blive udfyldt. Ved Bogfør eller Bogfør og udskriv, kan denne meddelelse komme, når der under styringsopsætningen er opsat Spørg, se punkt Svare du Ja sendes dokumentet elektronisk, svare du Nej, bliver dokumentet kun bogført.

15 Side 15 af 59 Bemærk: Masseaccepterer du dokumenterne, hvor Spørg er opsat bliver dokumenterne kun bogført, og skal afsendes fra Bogførte fakturaer eller bogførte kreditnotaer. Bemærk: Kopiering fra bogførte dokumenter beskrives under punkt Bogførte faktura eller kreditnota Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Oversigt og Bogf. salgsfakturaer eller Bogf. salgskreditnotaer Skal en bogført faktura eller kreditnota sendes fra Bogf. salgsfakturaer eller Bogf. salgskreditnotaer skal du i oversigten finde det aktuelle dokument, og vælge Rediger i Handlingsbåndet. Bemærk: Det er muligt at se det nye felt Dokumentafsendelsesmetoden på Oversigtspanel Fakturering, som her er E-Bilag. Det er derfor altid muligt, at se hvilken vej dokumentet er sendt, eller påtænkt sendt. For at sende, vælger du Handlingsbåndet, fanebladet Handlinger og handlingsgruppe E-bilag og handlingen Send E-Bilag, eller Send usendte E-Bilag.

16 Side 16 af 59 Du får nu denne meddelelse, som betyder at dokumentet afsendes som E-bilag. Inden du sender fra de bogførte dokumenter, kan det være en god ide lige at tjekke feltet E-bilags Status, dokumentet skal have status Usendt. Bemærk: Feltet E-bilag Status viser kun status for elektroniske dokumenter, det kan derfor være en god ide, at tjekke eller sammenholde feltet med Dokumentafsendelsesmetode som viser den type, som bilaget har efter bogføring. Er dokumentet sendt elektronisk, vil der stå Modtaget i feltet E-bilag Status.

17 E-bilag der afventer afsendelse. Side 17 af 59 Er der på styringsopsætningen i feltet Send E-bilag ved bogføring valgt typen Afventer afsendelse (se punkt )vil dokumenterne ved bogføring, kun blive bogført, ikke sendt. Afsendelse foretager ved afsendelse via en opsat Opgavekø. Afsendelse via opsat Opgavekø Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Opgavekø Det er muligt, at opsætte afviklingen af afsendelsen af elektronisk salgsdokumenter som en opgavekø, der fx køre en gang om dagen, udenfor den normale arbejdstid. Du kan anvende denne mulighed, hvis du oplever låsninger i det daglige arbejde. Her ser du et eksempel på en opsat opgavekøpost. Du opsætter en Opgavekø og angiver, hvor ofte den skal køre. Forudsætningen er, at der findes en NAS instans, som kan afvikle køen. Med Opgavekøkategori-filtret bestemmer du, hvilke Opgavekøposter der skal medtages i afviklingen af Opgavekøen. Bemærk: Gensendelse af dokumenter med anden dokumentafsendelsesmetode beskrives under afsnit Opkrævninger der opkræves som . Det er muligt, at sende opkrævninger og kreditnotaer indlejret som PDF i en E- mail. Funktionaliteten kan med fordel anvendes til opkrævning hos kunder der ikke skal modtage deres opkrævninger elektronisk. Funktionaliteten understøtter

18 afsendelse af salgsfaktura og salgskreditnotaer. Opsætningen foretages enkeltvis, så du vælger selv om du ønsker, at sende både fakturaer og kreditnotaer som E- mail. Indeholder de to dokumenttyper vedhæftede dokumenter sendes de sammen med den indlejrede PDF i en. afsendelsen med indlejret PDF fil dannes når der bogføres, derfor kan den type dokumenter ikke indgå i masseaccepten, så de skal bogføres enkeltvis. Bemærk: Du kan anvende afsendelse som , hvis det er aftalt med Debitor. Side 18 af Opsætning til afsendelse Sti: Afdelinger/Salg & marketing/opsætning og Salgsopsætning og Oversigtspanel . Her er samlet alt det du skal opsætte for, at der kan sendes med indlejret PDF Salgsfaktura eller salgskreditnota. Her beskrives betydningen af de enkelte felter, så du får sat det rigtigt op. Salgsfaktura som Her skal du sætte markering i feltet, hvis du ønsker at opkræve salgsfaktura indlejret i . Rapportvalg Salgsfaktura: her indvælger du fra oversigten den rapport du normalt bruger ved opkrævning. Salgskreditnota som Her skal du sætte markering i feltet, hvis du ønsker at sende kreditnotaer indlejret i . Rapportvalg Salgskreditnota: Her indvælger du fra oversigten den rapport du normalt bruger når du danner kreditnotaer. I feltet Send ved bogføring, skal du angive en af følgende værdier: o Ja: Her sendes automatisk, hvis debitor er opsat til det. o Spørg: Her bliver du spurgt ved bogføring Ja/Nej, svare du ja sendes , svare du nej, bliver dokumenterne kun bogført.

19 o Nej: Her sendes der ingen automatisk, men der kan efterfølgende afsendes fra Bogførte fakturaer eller Bogførte kreditnotaer. dokument sti: Her opsætter du en sti til en mappe, hvor alle dokumenter samles til generering af PDF filen. Bliver du hostet skal du kontakte din hosting leverandør, som kan oplyse, hvilke sti du kan anvende. Brødtekst: Her kan du tilknytte en standard tekst, der sendes med i en som brødtekst. Samtidig vil navnet fra Virksomhedsoplysninger fremgå af emnefeltet. Bemærk: Standard tekster opsættes under stien: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Generelt og Tekster. Side 19 af 59 Bcc adresse: Her kan du indsætte en adresse, det kan enten være en fælles postkasse eller en relevant persons adresse, som automatisk vil modtage en kopi af mailen der er sendt til debitor. Fra vælger du at sætte noget op her, kan du ikke se, hvad der er sendt til kunden. Kopien af mailen er en Bcc mail som er skjult for debitor. Send Bcc Du skal markere feltet for at overstående sker. Afsender Den adresse du angiver her vil blive sat på som afsender . Afsender navn: Her kan du indsætte en kode, som henter en tekst fra Tekster. Feltet kan du bruge, hvis du ønsker et anden navn i feltet Fra i mailen, end den systemet generer. emnetekst til faktura: Her kan du indsætte en kode, som henter en tekst fra Tekster. Feltet kan du bruge, hvis du ønsker en anden emnetekst end den systemet generer. emnetekst til kreditnota: Her kan du indsætte en kode, som henter en tekst fra Tekster. Feltet kan du bruge, hvis du ønsker en anden emnetekst end den systemet generer Debitorkort Oversigtspaneler Kommunikation og Betaling Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender og Debitorer Debitorkortet oprettes på normal vis. Forskelle er, at der til afsendelse skal foretages en opsætning på Oversigtspanelerne Kommunikation og Betaling. Oversigtspanelet Kommunikation

20 Side 20 af 59 Her skal feltet udfyldes for, at du kan sende salgsfaktura eller salgskreditnotaer som PDF i en . Oversigtspanel Betaling Her skal du sætte en markering i feltet Send Faktura\Kreditnota som . Bemærk: Der må ikke være sat markering i feltet E-bilagspartner Opsætning under Oversigtspanelet E-bilag.

21 Side 21 af DDI debitorbestilling til opkrævning Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC Ved oprettelse af debitorer via debitorbestillingen i DDI, er det muligt, at angive oplysninger til opkrævninger under Oversigtspanel Generelt. Når bestillingen accepteres, vil felterne automatisk blive overført til Debitorkortet. Felter du skal udfylde på debitorbestillingen, så debitorkortet oprettes med de korrekte oplysninger: Her skal du indsætte modtages adresse Send Faktura\Kreditnota som Her skal du sætte en markering. Feltet skal være udfyldt, sammen med adresse, hvis opkrævning skal ske som . Bemærk: Felterne og Send faktura\kreditnota som ligger under Vis flere felter.

22 Side 22 af Bogføring af faktura og kreditnotaer Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender og Salgsfakturaer eller Salgskreditnotaer For at oprette en faktura eller kreditnota, skal du vælge Handlingsbåndet og fanebladet Start, Handlingsgruppen Ny og handlingen Salgsfaktura eller Salgskreditnota. Når feltet Nummer er udfyldt, vælger du debitor ind i feltet Kundenr. Indtast konteringslinje/linjer i nederste del af billedet. Opretter du fakturaen eller kreditnotaen fra Debitorkortet vil alle stamoplysninger automatisk blive udfyldt. Bemærk: Kopiering fra bogførte dokumenter beskrives under punkt Ved Bogfør eller Bogfør og udskriv, kan denne meddelelse komme, når der under styringsopsætningen er opsat Spørg, se punkt Svare du Ja sendes dokumentet indlejret som PDF i en , svare du Nej, bliver dokumentet kun bogført. Svare du Ja, til overstående, genererer system en pdf fil og sender en. Vedhæftet dokumenter Vedhæftede dokumenter der kommer fra enten et fagsystem, DDI eller vedhæftes fakturaen eller kreditnotaen, sendes med i , og tilknyttes eller ses i Handlingsbåndet under Start og handlingen Bilag.

23 Side 23 af 59 Vil du se Filnavn, ses det under Zoom vælg Ctrl+Alt+F1. Bemærk: Dokumenter der er vedhæftet her, kan slettes eller markering i feltet Send med kan fjernes, hvis dokumentet ikke skal sendes med til debitor. Den mailadresse der er opsat under Salgsopsætningen på Oversigtspanel , modtager ved afsendelse en kopi af mailen, svarende til den kunder får, med det vedhæftede PDF dokument.

24 Side 24 af 59 I emne feltet ses navnet fra Virksomhedsoplysninger, eller du kan tilknytte din egen tekst til emnefeltet, som opsættes under Salgsopsætning og Oversigtspanel . Teksten Al henvendelse omkring denne mail. er brødteksten og dannes på baggrund af opsætningen under Salgsopsætning, Oversigtspanel i feltet E- mail Brødtekst Bogførte salgsfaktura eller salgskreditnota Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Oversigt og Bogf. salgsfakturaer eller Bogf. salgskr.notaer Skal en bogført faktura eller kreditnota sendes fra Bogf. salgsfakturaer eller Bogførte salgskr.notaer skal du i oversigten finde det aktuelle dokument. Under Handlingsbåndet vælger du fanebladet Start og handlingen Rediger. Derefter vælger du Handlingsbåndet og fanebladet Handlinger, handlingsgruppen og derefter handlingen Send som . Bemærk: Det er muligt at se feltet Dokumentafsendelsesmetoden på Oversigtspanel Fakturering, som her er . Det er derfor altid muligt, at se hvilken vej dokumentet er sendt eller påtænkt sendt.

25 Side 25 af 59 Systemet genererer nu en pdf fil og sender en til kunden. Vedhæftede dokumenter Er der vedhæftede dokumenter fra enten et fagsystem, DDI eller vedhæftet fakturaen eller kreditnotaen, der skal sendes med i en, kan du se dokumenterer under knappen Faktura og punktet Bilag. Bemærk: Under Zoom eller CTRL+Alt+F1 ses Filnavn, der typisk indeholder stien til bilaget.

26 Er der opsat en mailadresse under Salgsopsætning på Oversigtspanel , har vedkomne nu modtaget en kopi af mailen, der svare til den mail kunder får, med det vedhæftede PDF dokument. Bemærk: Du ser både den indlejrende PDF og et vedhæftet dokument i nedenstående eksempel. Side 26 af 59 Det er muligt at se det nye felt Dokumentafsendelsesmetoden på Oversigtspanel Fakturering, som her er udfyldt med Opkrævninger der opkræves via Digital Post Du har mulighed for at sende opkrævninger, via Digital Post til E-boks, eller dokumenter kan sendes til fjernprint i det tilfælde, hvor virksomheden eller borgeren ikke er tilsluttet Digital Post i E-boks. Funktionaliteten understøtter afsendelse af salgsfaktura, salgskreditnota, rykker og kontoudtog. I forbindelse med, at du opretter debitor, har du mulighed for direkte på debitorkortet, at forespørge via CVR eller CPR om debitor er oprettet til Digital Post på E-boks, det er derfor muligt med det samme, at få oprettet debitor med den rigtige indstilling.

27 Til afsendelse via Digital Post, anvendes OIOUBL formatet på samme måde som ved elektroniske opkrævninger. Der er nogle opsætninger der er påkrævet for, at Digital Post kan anvendes. Side 27 af Opsætning til Digital Post Sti: Afdelinger/Salg & marketing/opsætning og Digital Post Opsætning Her er samlet de opsætninger der skal bruges til Digital Post (Strålefos Connect). Bemærk: Link til Digital post integration ses til sidste i dokumentet. Bemærk: Digital Post Opsætning, som ses her er beskrevet i Installationsvejledningen til Digital Post Invorker og NS regnskab, hvor du bla. kan læse: Installation af Digital Post invorkeren(webservice) Installation af hjælpeprogram Oprettelse af folder herunder håndtering af brevpapir Installation af funktionscertifikat Opsætning til Digital Post Layout Opsætning af XML Bro Opsætning på Debitorkortet Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender og Debitorer Bemærk: Da Digitalpost anvender formatet OIOUBL skal de Betalingsformskoder der opsættes på debitor være opsat med en OIO Betalingstype Bank eller FIK/GIRO.

28 Side 28 af 59 Oversigtspanel Betaling Til Digital Post skal du opsætte en af indstillingerne, du ser her i feltet Send salgsbilag til Digital Post : Nej: opsat default, når Digital post ikke anvendes. E-boks (CVR): vælger du denne indstilling, vil opkrævningen ud fra CVRnr. blive sendt til E-boks. E-boks (CPR): vælger du denne indstilling, vil opkrævningen ud fra CPRnr. blive sendt til E-boks. Fjernprint: vælger du denne indstilling, vil opkrævningen blive sendt til fjernprint, hvor opkrævningen kuverteres og sendes til debitor. Fjernprint skal du bruge i det tilfælde, hvor virksomheden eller personen ikke er oprettet på E-boks. Oversigtspanel Betaling og knappen Funktion Under punktet E-boks Opslag har du mulighed for direkte på debitorkortet, at forespørge via CVR eller CPR om debitor er oprettet til Digital Post på E-boks. Derfor er det muligt med det samme, at få oprettet debitor med den rigtige indstilling.

29 Side 29 af 59 Du laver opslag ved, at vælge Handlingsbåndet og fanebladet Handlinger, handlingsgruppen Funktion og handlingen E-boks opslag. Er debitor oprettet på E- boks, komme en af de meddelelser du ser her: Opslag med CPRnr. Opslag på CVRnr. Er debitor ikke oprettet på E-boks og derfor vil skal opkræves via fjernprint, kommer en af de meddelelser du ser her: Opslag med CPRnr. Opslag på CVRnr.

30 Side 30 af DDI debitorbestilling til Digital Post Ved oprettelse af debitorer via debitorbestilling i DDI har du mulighed for, at angive om debitor skal opkræves via Digital Post, under fanen Øvrige data. Når du acceptere bestillingen, bliver feltet automatisk overført til Debitorkortet. Følgende felter kan du vælge i feltet Send salgsbilag til Digital Post : Nej: opsat default, når Digital post ikke anvendes. E-boks (CVR): vælger du denne indstilling, vil opkrævningen ud fra CVRnr. blive sendt til E-boks. E-boks (CPR): vælger du denne indstilling, vil opkrævningen ud fra CPRnr. blive sendt til E-boks. Fjernprint: vælger du denne indstilling, vil opkrævningen blive sendt til fjernprint, hvor opkrævningen kuverteres og sendes til debitor. Skal du bruge i det tilfælde, hvor virksomheden eller personen ikke er oprettet på E-boks Bogføring af faktura og kreditnota Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender og Salgsfakturaer eller Salgskreditnotaer For at oprette en faktura eller kreditnota, skal du vælge Handlingsbåndet og fanebladet Start, handlingsgruppen Ny og handlingen Salgsfakturaer eller Salgskreditnotaer.

31 Når feltet Nummer er udfyldt, vælger du debitor ind i feltet Kundenr. Indtast konteringslinje/linjer i nederste del af billedet. Opretter du fakturaen eller kreditnotaen fra Debitorkortet vil alle oplysninger automatisk blive udfyldt. Side 31 af 59 Ved bogføring og Udskriv kan meddelelsen, du ser nedenunder kommer, når der under Opsætning af Digital Post er opsat Spørg i et af felterne, svarende til den type bilag, der skal sendes. Bemærk: Masseaccepterer du dokumenterne, hvor Spørg er opsat bliver dokumenterne kun bogført og kan afsendes fra enten de bogførte salgsdokumenter eller fra Send usendte Digital Post bilag. Se også punkt Bogførte salgsfaktura og salgskreditnota til E-boks Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Oversigt og Bogf. salgsfakturaer og Bogf. salgskr.notaer Skal en bogført salgsfaktura eller salgskreditnota sendes fra Bogf. salgsfakturaer eller Bogf. salgskr.notaer skal du finde det aktuelle dokument, og vælge Rediger i Handlingsbåndet. Bemærk: Det er muligt at se feltet Dokumentafsendelsesmetode på Oversigtspanel Fakturering, som her er Digital Post. Det er derfor altid muligt, at se hvilken vej dokumentet er sendt eller påtænkt sendt.

32 Side 32 af 59 Skal du sender fra de bogførte dokumenter, kan det være en god ide, at tjekke feltet Digital Post Status, om dokumentet har status Usendt. Du ser feltet i Oversigt. Du har også her mulighed for at se feltet Dokumentafsendelsesmetode, som her er udfyldt med Digital Post. Du sender ved at vælge knappen Funktion og punktet Send Digital post.

33 Side 33 af 59 Der kommer nu meddelelsen du ser nedenunder. Når dokumenter er leveret til E-boks kommer den besked du ser her. Samtidig bliver feltet Digital Post Status under fanen Digital Post opdateret til Afsendt. Her ses feltet Digital Post Status der er opdateret med status Afsendt.

34 Vælger du i handlingsbåndet og Fanebladet Handlinger, handlingsgruppen Digital Post og handlingen Opdater Digital Post, vil feltet Digital Post Status, hvis alt er gået godt nu blive Modtaget i E-boks. Side 34 af 59

35 Side 35 af 59 Skal du sende et dokument, som har været sendt en gang, bliver du spurt om du ønsker at fortsætte, så du har mulighed for at fortryde. Bemærk: E-boks har ingen tjek på om et dokument har været modtaget en gang Bogførte faktura og kreditnota til fjernprint Er debitor ikke tilmeldt E-boks, kan du i feltet Send salgsbilag til Digital Post sætte debitor op til Fjernprint, hvor dokumentet ved modtagelse vil blive kuverteret og sendt til debitor. Oversigtspanel Betaling Håndtering af dokumenter der sendes til Fjernprint håndteres på samme måde, som dokumenter der sendes til E-boks. Se punkt Om et dokument er sendt til Fjernprint kan du se på den bogførte salgsfaktura og Oversigtspanel Digital Post, her vil der i feltet Digital Post Status stå Sendt Fjernprint.

36 Side 36 af Digitale dokumenter der afventer samlet afsendelse Er der på Digital Post Opsætningen angivet Afvent afsendelse i feltet Send Digital Post ved bogføring på (Faktura, Kreditnota), vil dokumenterne kun blive bogført, ikke sendt. Oversigtspanel Generelt Samlet afsendelse Sti: Afdelinger/Salg & marketing/ordrebehandling/digital Post og Send usendte Digital Post bilag.

37 Side 37 af 59 Kørslen gennemløber og sender alle åbne poster, hvor debitor er opsat til Digital Post og tilknyttet en betalingsformskode med en OIO betalingstype, eller gennemløber og sender de debitorer du har angiver i filtret. Afsendelse via opsat Opgavekø Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Opgavekø

38 Det er muligt, at opsætte en Opgavekø til afsendelse af Digital Post dokumenter. Du kan fx opsætte Opgavekøen til at køre en gang om dagen, evt. udenfor normal åbningstid. Bemærk: For at bruge Opgavekø kræves det, at der er installeret en Nasserver. Læs hvordan det opsættes i Installationsvejledningen til Digital Post Invorker og NS regnskab. Se under Link bagerst i dokumentet. Side 38 af 59 Skal opkrævningen der sendes via Digital Post være på engelsk skal debitor være tilknyttet en sprogkode. Sprogkoden opsættes under Oversigtspanelet Udenrigshandel. Skal du se, hvordan opkrævningen ser ud, kan du gøre det ved at vælge stien: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Oversigt og Bogf. salgsfakturaer og Bogførte salgskr.notaer. Derefter vælger du Handlingsbåndet og fanebladet Handlinger, handlingsgruppen Digital Post og handlingen Opdater Digital Post.

39 Side 39 af 59 Der dannes nu en PDF fil som du kan gemme og få vist. Sådan ser en faktura med engelsk sporglag ud på E-boks: Sådan ser en danske faktura ud på E-boks:

40 Side 40 af 59 Bemærk: Rykker og Kontoudtog der skal sendes via Digital Post håndteres på samme måde som beskrevet i dette afsnit Opkrævninger der opkræves via Nets(BS) Til håndtering af Betalingsservice(BS) som i Navision Stat(NS) hedder Collection Management(CM) er der lavet en vejledning der beskriver alle felter og hvilken betydning de har, hvis man sender opkrævninger fra Navision Stat til Nets BS løsning til opkrævning der. Link til Brugervejledning til BS Betalingsservice finder du sidst i dokumentet. Nets BS løsning kan du med fordel anvende, hvis du har mange opkrævninger, der ikke skal opkræves elektronisk, eller hvis du har mange opkrævninger der skal opkræves samtidig. Opkrævningerne opkræves og sendes til Nets måneden før de skal opkræves. Du kan dog sende en straks opkrævning som opkræves med det samme. Vejledningen beskriver kort den forskel der er i forhold til de andre typer opkrævninger, derfor vil beskrivelsen primært omhandle opsætning på Debitorkort og processen fra bogføring til udsøgning i Opkrævningskladde. Begreber der kan blive omtalt i dette afsnit, men ikke beskrives i detaljer: Opkrævningssystemkort: Kortet kan anvendes når det er aktivt. Kortet vi anbefaler aktiveret er PBST Total. Opkrævningsmetode: Metoden indeholder regler til styring af udsøgning i Opkrævningskladden, metoderne er kun aktive hvis Opkrævningssystemet er aktivt. PBST(Total): Er den betalingsservice løsning vi anvender i Navision Stat. Opkr. Kreditornr.: Er nummeret på den kreditoraftale der indgås med Nets. Debitorgruppe: Til en kreditoraftale tilknyttes en eller flere debitorgrupper. Debitorgruppen kan bruges som gruppering i udsøgningen af opkrævningerne i Opkrævningskladden. Lukkeperiode: De 8 sidste dage i periode kan Nets ikke modtage almindelige opkrævninger. Der kan derfor kun sendes FIK opkrævninger i straks perioden, også selv om debitor har en BS aftale. Bemærk: Vi anbefaler, at du kun sender opkrævninger i den åbne periode og kun i nødstilfælde sender Straks opkrævninger i lukke perioden Betalingsformskode til BS opkrævninger Sti: Afdelinger/Opkrævningssystem (BS)/Opsætning og Betalingsformer Det er vigtigt, at den betalingsformskode du tilknytter debitor er opsat med Opkrævningssystem og Opkr. Kreditor Nr., også kaldet BS kreditornr.

41 Side 41 af 59 Bemærk: Feltet OIO betalingstype må ikke være udfyldt når opkrævninger skal sendes gennem Nets Debitorkort Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Debitorer Debitorkortet skal du udfylde med fulde adresseoplysninger. Nets kan dog kun modtage linjer der er 35 karakter lange, så du skal være opmærksom på længden i navne og adressefelter. Du kan dog sætte op på den relevante Opkrævningsmetode, at adressen skal forkortes, men når det sker, kan værdifulde oplysninger gå tabt. Betalingsformskoden der er oprettet til PBST(Total), tilknyttes under Oversigtspanel Betaling.

42 Side 42 af 59 Under Oversigtspanel E-bilag må der ikke være opsat en E-bilag Partner Opsætning, eller være markeringer i feltet Salgsfaktura, Salgskreditnota etc. Aftalekort En debitor der skal opkræves via Nets BS løsning skal have tilknyttet et aftalekort. Kortet oprettes under Handlingsbåndet og fanebladet Naviger, handlingsgruppen Collection Management og handlingen Aftale. Du får nu en oversigt, hvor du skal vælge Ny i Handlingsbåndet.

43 Aftalekortet udfylder du med en opkrævningsmetode og en debitorgruppe, resten af felterne udfyldes automatisk. Det er vigtigt, at status feltet har værdien OK ellers kan du ikke bogføre Opkrævningskladden. Det er muligt, at have flere aftalekort tilknyttet en debitor. Hvis du fx har behov for, at opkræve en debitor som straks opkrævning, er det muligt i Nets lukkeperiode(8 sidste dag i måneden), at sende en straks opkrævning. Her skal der oprettes et ekstra aftalekort. Side 43 af 59 Bemærk: Aftalen der har markering i feltet Standardaftale, vil altid blive anvendt i den almindelige åbne periode Bogføring af Salgsfaktura og Salgskreditnota Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender og Salgsfakturaer eller Salgskreditnotaer For at oprette en salgsfaktura eller salgskreditnota, skal du vælge Handlingsbåndet og fanebladet Start og handlingen Ny. Når feltet Nummer er udfyldt, vælger du debitor ind i feltet Kundenr. Indtast konteringslinje/linjer i nederste del af billedet. Opretter du fakturaen eller kreditnotaen fra Debitorkortet vil alle stamoplysninger automatisk blive udfyldt. Bemærk: Kopiering fra bogførte dokumenter beskrives under punkt For bogføring skal du vælge Handlingsbåndet og fanebladet Start, handlingsgruppen Bogføring og handlingen Bogfør og udskriv, eller Massebogfør. Bemærk: Specielt for BS opkrævninger er felterne Opkrævningsmetode og debitorgruppe, overført fra Debitors aftalekort til fakturaen eller kreditnotaen. Felterne ses kun, hvis du vælger Vis flere felter på Oversigtspanelet Fakturering.

44 Er felterne ikke udfyldt sammen med Betalingsformskoden kan fakturaen ikke bogføres. Side 44 af Håndtering af Salgskreditnotaer for (BS) Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender og Kreditnotaer Når BS systemet anvendes, skal kreditnotaer håndteres specielt. Nets kan ikke sende kreditnotaer og sætte penge ind på kundernes bankkonti(det har Nets ikke hjemmel til). Du kan derfor kun håndtere kreditnotaer som beskrevet her: Hvis du udligner en faktura og en kreditnota ved bogføring, hvor faktura beløbet er større end kreditnotaen. Her foreslås rest beløbet i Opkrævningskladden. Den advisering der dannes vil indeholde oplysningen om både kreditnotaen og fakturaen. Indeholder Debitor både åbne fakturaer og kreditnotaer vil posterne blive samlet til en post når du dannet et Opkrævningsforslag, er faktura beløbet større end kreditnotaen bliver restbeløbet udlæst samme med de andre opkrævninger. Den advisering der dannes vil indeholde oplysningen om både kreditnotaen og fakturaen.

45 Indeholder Debitor både åbne fakturaer og kreditnotaer der udligner hinanden vil posterne blive samlet til en 0 post i Opkrævningskladden. Nulposten udlæses samme med de andre opkrævninger. Den advisering der dannes vil indeholde oplysning om både kreditnotaen og fakturaen, og vise at saldoen er nul. Når posterne er sendt til Nets, skal de åbne poster på debitor lukkes, det gør du i Opkrævningskladden ved at vælge Handlingsbåndet, fanebladet Handlinger, handlingsgruppen Bogføring og handlingen Efterudlign(0 beløb linje). Side 45 af 59 Bemærk: Selv om debitor er opsat til BS, er det muligt, at sætte debitor op til også at kunne sende fakturaer og kreditnotaer som med indlejret PDF fil, som information til debitor. Se hvordan under afsnit Bogførte Salgsfaktura og Salgskreditnotaer Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Oversigt og Bogf. salgsfakturaer eller Bogf. kr.notaer For at få vist den bogførte salgsfaktura eller salgskreditnota, kan du vælge den relevante post og i Handlingsbåndet vælger du handlingen Vis. På den bogførte salgsfaktura eller salgskreditnota på Oversigtspanel Fakturering, er det muligt, at se at fakturaen eller kreditnotaen står til opkrævning via Nets. Der er både angivet en Opkrævningsmetodesystem og et Debitorgruppenr., som er felter der skal være udfyldt til BS løsningen. Samtidig er det nye felt Dokumentafsendelsesmetode også udfyldt med PBS. Bemærk: For at se felterne Opkrævningsmetodesystem og et Debitorgruppenr., skal du vælge Vis flere felter.

46 Side 46 af Opkrævningskladde Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Opkrævningskladde For at opkrævningsposten og indbetalingsposten fra banken udlignes med samme bogføringsdato, svarende til datoen på kontoudtoget fra banken, skal du sikre dig, at Opkrævningskladden er korrekt opsat. Du skal derfor tjekke, at der i Handlingsbåndet og fanebladet Naviger, handlingsgruppen Opkrævn. og handlingen og handlingen Opkrævningskladde opsætning, er valgt en korrekt opsætning. I feltet Bogfør på dato, skal der være valgt Kreditor modtagelsesdato. Bemærk: Resten af felterne i billedet er beskrevet i Brugervejledningen til BS Betalingsservice.

47 Side 47 af 59 Når fakturaerne der skal overføres til Nets er bogført, skal du foretage et Opkrævning forslag så fakturalinjerne dannes i Opkrævningskladden. Vælg Handlingsbåndet og fanebladet Handlinger og handlingsgruppen Funktion og handlingen Lav forslag. Her er der dannet en linje som har status valid. En post kan bestå af en eller flere poster. Posten i det viste eksempel består af flere opkrævninger, som er samlet til en post. Poster samles automatisk når der er flere opkrævninger til samme debitor som har samme bogføringsdag. Ønsker du at se hvilke poster en samlet post består af, kan du i Handlingsbåndet vælge fanebladet Naviger og handlingsgruppen Konto og handlingen Poster, og Handlingen Udlignede debitorposter. Ønsker du at se den advisering der dannes og som sendes med opkrævningen til Nets, skal du samme sted vælge Handlingen Adviseringslinjer.

48 Side 48 af 59 Når alle poster i Opkrævningskladden er klar til afsendelse og har status Valid, skal du vælge Handlingsbåndet og fanebladet Start, handlingsgruppen Proces og handlingen Godkend og udlæs. Det er muligt, at godkende enten hele oversigten eller en aktuel linje. Når du har valgt et af punkterne, trykker du OK. Derefter skal posterne udlæses. Igen er det muligt, at udlæse enten hele oversigten eller en aktuel linje. Når du har valgt et af punkterne trykker du OK.

49 Side 49 af 59 Posten får nu status Sendt. Når Nets har modtaget filen, sender de en kvittering på, at de har modtaget filen og at den Ekspederes. Opdateringen foretager du ved, at vælge Handlingsbåndet og fanebladet Start, handlingsgruppen Proces og handlingen Opdater status Importkladden Sti: Afdelinger/Opkrævningssystem (BS)/Opkrævningssystem (BS) og Indb. importkladde Posterne der er opkrævet via Opkrævningskladden, kan først bogføres når indbetalingerne er modtaget i banken. Kun kvittering på, at Nets har modtaget filen, opdateres direkte i Opkrævningskladden. De kvitteringer der indeholder Indbetalingsposter importerer du i Importkladden. Vælg Handlingsbåndet og fanebladet Handlinger og handlingsgruppen Funktion og handlingen Importér indbetalingsfil.

50 Side 50 af 59 Her ser du kvitteringsposterne der er importeret i Importkladden. Poster der har Status Bet. Modtaget er klar til opdatering i Opkrævningskladden. Inden du gør det, skal du tjekke om der ligger poster med status Afvist, Afmeldt eller Tilbageført. Poster med de nævnte status skal du håndtere inden du opdatere posterne i Opkrævningskladden. Afviste eller afmeldt poster, er typisk kunder der har været inde i betalingsservice og afvise en enkelt postering eller afmelde deres BS aftale hos Nets. Det er muligt, at få flyttet disse poster til Indbetalingskladden. Du skal markere linjen og vælger Handlingsbåndet og fanebladet Handlinger og handlingsgruppen Funktion og handlingen Overfør til Indbetalingskladde. Her kan du påføre enten en debitor eller en finanskonto alt efter, hvad der skal ske med posten.

51 Når der kun er poster tilbage med Status Bet. Modtaget, vælger du Handlingsbåndet og fanebladet Handlinger og handlingsgruppen Funktion og handlingen Opdater status i opkrævningskladde. Side 51 af 59 Du ser her et eksempel på poster der er opdateret med Bet. Modtaget, som er klar til bogføring. Vælg Handlingsbåndet og fanebladet Start og handlingsgruppen Proces og handlingen Bogfør, eller Bogfør og Udskriv. Du bliver nu spurgt om linjerne skal renummeres, det skal du svare ja til, hvis der ligger andre linjer i kladden. Vælg knappen ja og posterne bogføres.

52 1.06 Gensendelse med anden dokumentafsendelsesmetode. Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Oversigt Bogf. salgsfakturaer eller Bogf. salgskr.notaer Side 52 af 59 I dette afsnit kan du se, hvordan du kan gensende et dokument fra Bogførte fakturaer eller Bogførte kreditornotaer. Det kan enten være et dokument der ikke er sendt endnu eller tidligere har været sendt som en anden type dokument. Fokus vil være på dokumentafsendelsesmetode, da feltet viser, hvordan dokumentet tidligere har været håndteret. Eksempel 1. Har du en faktura eller kreditnota der er bogført som manuel og som skal sendes som E-bilag, skal du gøre sådan: Du skal Starte med, at markerer i E-bilagspartner Opsætning på Oversigtspanelet E-bilag på Debitorkortet, se også punkt Du ser her en bogført salgsfaktura der er bogført som manuelt(se dokumentafsendelsesmetode), den skal gensendes som E-bilag. Når E-bilag Partner Opsætningen er markeret, skal du finde den bogførte salgsfaktura eller salgskreditnota under Bogførte Dokumenter. Vælg kort for at åbne dokumentet.

53 Side 53 af 59 Vælg derefter Handlingsbåndet Handlinger og handlingsgruppen E-bilag og handlingen Send E-bilag. Dokumentafsendelsesmetode er nu ændret fra Manuelt til E-bilag. Eksempel 2. Har du en salgsfaktura eller salgskreditnota der er bogført som manuel og som skal sendes som , skal du gøre sådan: Start med at opsætte debitor til . Find debitor og vælg Oversigtspanel Betalinger. Sæt markering i feltet Send faktura/kreditnota som . adressen skal være opsat i feltet på Oversigtspanelet Kommunikation. Se også punkt

54 Side 54 af 59 Når opsætning er foretaget, finder du den bogførte salgsfaktura eller salgskreditnota. Marker linjen og vælg Kort for at åbne dokumentet. Vælg derefter Handlingsbåndet Handlinger og handlingsgruppen og handlingen Send som .

55 Side 55 af 59 Du ser her den bogførte salgsfaktura efter gensendelse. Dokumentafsendelsesmetoden er nu opdateres med . Eksempel 3. Har du en salgsfaktura eller salgskreditnota der er bogført som E-bilag, som skal sendes som , skal du gøre sådan: Start med at opsætte debitor til . Find debitor og vælg Oversigtspanel Betalinger. Sæt markering i feltet Send faktura/kreditnota som . adressen skal være opsat i feltet på Oversigtspanelet Kommunikation. Se også punkt Bemærk: Du skal fjerne markeringen i E-Bilag Partner Opsætning. Er der markering i felterne Salgsfaktura og Salgskreditnota mf. skal de også fjernes.

56 Side 56 af 59 Vælg derefter Handlingsbåndet Handlinger og handlingsgruppen og handlingen Send som . Du ser her den bogførte salgsfaktura efter gensendelse. Dokumentafsendelsesmetoden er nu opdateres så også fremgår at Dokumentafsendelsesmetoden.

57 Side 57 af 59 Bemærk: Er det den omvendte situation, hvor du vil sende et dokument der har været sendt som og skal som E-bilag, vil du skulle opsætte det samme som beskrevet i første eksempel. Eksempel 4. Har du en faktura der er bogført og opkrævet via Nets BS løsning, og der er brug for, at sende en der indeholder informationer om den tidligere frem sendte opkrævning, skal du gøre sådan: Opsætning på debitor skal foretages som beskrevet i eksempel 3. Du ser her den bogført salgsfaktura der enten er klar til opkrævning eller er sendt til Nets til opkrævning(se dokumentafsendelsesmetode), som her skal sendes som .

58 Side 58 af 59 Vælg derefter Handlingsbåndet Handlinger og handlingsgruppen og handlingen Send som . Du ser her den bogførte salgsfaktura efter gensendelse. Dokumentafsendelsesmetoden er nu opdateres så også fremgår at Dokumentafsendelsesmetoden.

59 Side 59 af 59 Henvisninger Brugervejledning til Økonomistyring Brugervejledning til BS Betalingsservice Brugervejledning til Elektronisk fakturering Links Til de nævnte vejledninger STAT-NS70 Til Digital Post

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Navision Stat 9.0. Dokumentafsendelse. Overblik. Side 1 af 15. ØSY/MAG 26. oktober 2017

Navision Stat 9.0. Dokumentafsendelse. Overblik. Side 1 af 15. ØSY/MAG 26. oktober 2017 Side 1 af 15 Navision Stat 9.0 ØSY/MAG 26. oktober 2017 Dokumentafsendelse Overblik Formål Nærværende dokument beskriver opsætning og brug af dokumentafsendelsesmetoder for styring af, hvorledes salgshandelsdokumenterne

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato:

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato: Side 1 af 9 Navision Stat 7.0.01 ØSY/TIE Dato: 06.07.16 Kvikguide til Håndtering af Direct Debit Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af hvordan Direct Debit på elektroniske dokumenter

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug Mar. 2015 CM 1.25 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CM@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk Quick guide

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2. Side 1 af 25 Navision Stat 7.1 ØSY/TIE/CPS Dato 01.08.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat Salgsprocessen i Navision Oprettelse af debitorer i Navision Stat Denne systemvejledning beskriver hvordan forskellige debitorer oprettes. Alle stamdataoprettelser foregår centralt ADMIEKP 23 01 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Continia Collection Management

Continia Collection Management Continia Collection Management Teknisk detail Mar. 2015 CM 1.25 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CM@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Kom i gang med anvendelse af faktura

Kom i gang med anvendelse af faktura Quickguide Juni 2014 Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev den systemunderstøttede mulighed for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Tidligere

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Side 1 af 13 Navision Stat 7.x ØSY/MAC/ SKH/JKH/CPS 16.06.16 Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Overblik Formål Når der bestilles nye testdatabaser hos hosting leverandøren,

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015 Side 1 af 11 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 12. maj 2015 Kvikguide til Stakke Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Stak er, hvad de enkelte stakke indeholder og hvilken type rollecenter

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Navision Stat 7.0. EFI Integration. Overblik. Side 1 af 27. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. EFI Integration. Overblik. Side 1 af 27. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 27 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG EFI Integration Overblik Introduktion Den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Side 1 af 34 Navision Stat 9.0 ØSY/TIE 17.11.2017 Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Overblik DB webservice er en ny afsendelsesmetode til afsendelse af betalinger, direkte til

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

ectrl Afsendelse af debitorformularer

ectrl Afsendelse af debitorformularer ectrl Afsendelse af debitorformularer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Elektronisk fakturering 4 2.1. Typer af afsendelse 4 2.2. Formater 4 2.3. Opsætning på debitor 5 2.3.1. Kontaktperson 5 2.3.2.

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Nyhedsoversigt OptikIT V40

Nyhedsoversigt OptikIT V40 Nyhedsoversigt OptikIT V40 Betalingsservice Automatisk afsendelse. UDARBEJDET AF THOMAS KETELSEN Den nye version kan hentes på vores hjemmeside www.optikit.dk OptikIT Version 40 er nu klar til download.

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH Navision Stat 5.1.04 1. juli 2010 ØKO/JKH Kvikguide til decentral indrapportering Guiden indeholder en overordnet beskrivelse af den decentrale indrapporteringsløsning, samt en kort gennemgang af de funktioner

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota. Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

ForeningsAdministrator opdatering

ForeningsAdministrator opdatering ForeningsAdministrator opdatering overblik og guide til opdateringen Ny menu-fane Som systemet har udviklet sig er der kommet mange punkter under regnskabs fanen. Vi har nu derfor valgt at dele regnskabsdelen

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Navision Stat 9.0. Kvikguide til Køindikatorer. Overblik. Side 1 af 13. ØSY/STO 01. oktober 2017

Navision Stat 9.0. Kvikguide til Køindikatorer. Overblik. Side 1 af 13. ØSY/STO 01. oktober 2017 Side 1 af 13 Navision Stat 9.0 ØSY/STO 01. oktober 2017 Kvikguide til Køindikatorer Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Køindikator er, hvad de enkelte køindikatorer indeholder

Læs mere

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne Vejledning Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne 1 Indhold Indledning... 3 Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller... 3 Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder...

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere