Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning."

Transkript

1 Side 1 af 59 Navision Stat maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres på i Navision Stat, og hvordan, de hver især bruges i systemet. Den vej et dokument er sendt ses i feltet Dokumentafsendelsesmetode. Feltet kan indeholde flere metoder samtidig, hvis fx en opkrævningen er startet som manuel faktura og debitor efterfølgende opsættes til elektronisk opkrævning, vil feltet blive opdateret fra Manuelt til E-bilag. Dette sikre at du altid efterfølgende kan se, hvad der er sket med dokumentet. Bemærk: Vejledningen beskriver kun de felter der er relevante for eksemplet. Ønsker du at læse mere, vil der være henvisninger til vejledninger i de eksempler, hvor der er udarbejdet vejledninger, eller anden form for beskrivelse. Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Følgende eksempler kan du læse om her: 1. Salgsfaktura og salgskreditnotaer der opkræves manuelt. 2. Salgsfaktura og salgskreditnotaer der opkræves som E-bilag. 3. Salgsfaktura og salgskreditnotaer der opkræves som Salgsfaktura og salgskreditnotaer der opkræves via Digital post. 5. Salgsfaktura og salgskreditnotaer der opkræves via BS (Nets). 6. Gensendelse med anden dokumentafsendelsesmetode. Indholdsfortegnelse Formål... 1 Målgruppe... 2 Seneste ændring... 2 Beskrivelse Opsætning på Virksomhedsoplysning Opkrævninger der opkræves manuelt Opsætning af rapportvalg Opsætning på Debitorkortet Bogføring af Faktura eller kreditnota Ansvarscentre... 11

2 1.02 Opkrævninger der opkræves som E-bilag Styringsopsætning Betalingsformskode Debitorkort E-bilag der afventer afsendelse Opkrævninger der opkræves som Opsætning til afsendelse Debitorkort Oversigtspaneler Kommunikation og Betaling DDI debitorbestilling til opkrævning Bogføring af faktura og kreditnotaer Bogførte salgsfaktura eller salgskreditnota Opkrævninger der opkræves via Digital Post Opsætning på Debitorkortet DDI debitorbestilling til Digital Post Bogføring af faktura og kreditnota Bogførte salgsfaktura og salgskreditnota til E-boks Bogførte faktura og kreditnota til fjernprint Digitale dokumenter der afventer samlet afsendelse Opkrævninger der opkræves via Nets(BS) Betalingsformskode til BS opkrævninger Debitorkort Bogføring af Salgsfaktura og Salgskreditnota Håndtering af Salgskreditnotaer for (BS) Bogførte Salgsfaktura og Salgskreditnotaer Opkrævningskladde Importkladden Gensendelse med anden dokumentafsendelsesmetode Henvisninger Links Målgruppe Side 2 af 59 Medarbejdere der sidder med debitoradministration og som varetager den del, der omfatter salgsopkrævninger og salgskreditering. Copyright En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved. Seneste ændring Publiceret første gang: 26. Maj 2015 Vejledning opdateret d.

3 Side 3 af 59 Beskrivelse 1.0 Opsætning på Virksomhedsoplysning Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Virksomhed og Virksomhedsoplysninger For at korrekte betalingsoplysninger sendes med på opkrævninger uanset hvordan du sender dem, skal landekode DK være udfyldt i feltet Lande-/områdekode på Oversigtspanel Generelt. På Oversigtspanel Betaling finder du de relevante betalingsoplysninger, hvis du fx har en FIK aftale med banken skal felterne Kortart og FIK/GIK-nr., være opsat. I felterne Bankregistreringsnr. og Bankkontonr. skal SKB indbetalingskontoen være opsat. Indbetalingskontoen er lig med Nemkontoen. Ønsker du, at vide mere kan du læse det i Brugervejledning til Økonomistyring, se stien under Links bagerst i dokumentet.

4 Side 4 af 59 Bemærk: På de debitorer, hvor du sender opkrævninger som , eller via BS (Nets), skal der være opsat en betalingsformskode på debitorkortet Opkrævninger der opkræves manuelt Opsætning af rapportvalg Sti: Afdelinger/Salg & marketing/ordrebehandling/opsætning og Rapportvalg Salg Hvis du ønsker, at anvende funktionen bogfør og udskriv, enten ved bogføring af faktura og kreditnota, eller du vil udskrive fra Bogførte fakturaer og bogførte kreditnotaer, skal du opsætte de relevante rapporter her. Find den relevante rapporttype fx faktura eller kreditnota og i feltet Rapport-id vælger du, den rapport ind, du ønsker at anvende.

5 Opsætning på Debitorkortet Side 5 af 59 Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Debitorer Du opretter en debitor på normal via, hvor du på Oversigtspanelet Generelt opsætter fulde adresse oplysninger. Bemærk: Hvis du kun skal opkræve debitor manuelt, er der felter du ikke må udfylde på Debitorkortet. På Oversigtspanel Betaling må du ikke sætte markering i feltet Send Faktura\ Kreditnota som , og i feltet Send salgsbilag til Digital Post. (Felter inden for rammen)

6 På Oversigtspanel E-bilag må du ikke knytte en E-bilagspartner opsætning. (Feltet inden for rammen) Side 6 af Bogføring af Faktura eller kreditnota For at oprette en faktura eller kreditnota, skal du vælge Handlingsbåndet og fanebladet Start, Handlingsgruppen Ny og handlingen Salgsfaktura eller Salgskreditnota. Når feltet Nummer er udfyldt, vælger du debitor ind i feltet Kundenr. Indtast konteringslinje/linjer i nederste del af billedet. Opretter du fakturaen eller kreditnotaen fra Debitorkortet vil alle stamoplysninger automatisk blive udfyldt. For bogføring skal du vælge Handlingsbåndet og fanebladet Start, Handlingsgruppen Bogføring og handlingen Bogfør og udskriv. Den manuelle faktura sendes nu til print, og du kan nu kuverterer den.

7 Side 7 af 59 Kopiering fra bogført dokument Når du danner en kreditnota eller en faktura er det muligt, at kopiere linjer fra et bogført dokument. Funktionaliteten kan du fx anvende, hvis en bogført faktura skal udlignes med en kreditnota, eller hvis en opkrævningen er magen til en tidligere faktura, kan du spare tid ved at kopierer. Når kreditnotaen eller fakturaen er oprettet, vælger du Handlingsbåndet og fanebladet Handlinger, handlingsgruppen Funktion og handlingen Kopier linjer.. I feltet Bilagstype angiver du typen på det bilag der skal kopieres fra. I dette eksempel skal en bogført salgsfaktura kopieres til en ny salgskreditnota, derfor skal du vælge bilagstypen Bogf. faktura. Bilagsnr. på den bogførte faktura vælger du ind i feltet Bilagsnr., vælg evt. Inkluder hoved. Tryk OK.

8 Side 8 af 59 Konteringslinjen fra den bogførte faktura er nu oprettet og samtidig er felterne Udligningsbilagstype og Udligningsbilagsnr. på Oversigtspanel Udligning udfyldt med fakturanr. fra den bogførte faktura Udskrivning fra den bogførte faktura eller kreditnota Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Oversigt/Bogf. salgsfakturaer, eller bogf. salgskreditnotaer Det er også muligt, at udskrive det manuelle dokument fra den bogførte faktura elle kreditnota, det gør du ved, at vælge knappen Udskriv. På det anfordringsbillede der kommer op er fakturanr. automatisk udfyldt. Du kan nu vælge enten Vis udskrift, for visning på skærmen, eller Udskriv, hvor fakturaen sendes til print, og efterfølgende kan kuverteres.

9 vælg Handlingsbåndet og fanebladet Start, handlingsgruppen Udskriv og handlingen Udskriv.. Du kan også åbne dokumentet og udskrive derfra. Side 9 af 59 Udfyld de relevante felter og tryk Vis eller Udskriv. Bemærk: Det er muligt at se den nye Dokumentafsendelsesmetoden på Oversigtspanel Fakturering, som her er Manuelt. Det er derfor altid muligt at se hvilken vej et dokument er sendt eller påtænkt sendt.

10 Side 10 af 59 Det er også muligt, at se Dokumentafsendelsesmetoden i oversigten. Bemærk: Du kan under afsnit 1.06 læse om gensendelse af dokumenter med anden dokumentafsendelsesmetode Udskrivning via dokumenter Sti: Afdelinger/Salg & marketing/ordrebehandling og Dokumenter Vælg Salgsfaktura NS. Bemærk: Vi anbefaler, at du anvender Salgsfaktura NS og Salgskreditnota NS, som er udviklet specielt til at understøtter de forskellige betalingsmåder på. Det er muligt, at udskrive manuelle dokumenter her. Du vælger den relevante rapport og indsætter et eller flere fakturanumre. Vælger derefter enten Vis, for

11 visning på skærm eller Udskriv, hvor fakturaen sendes til print, og kan derefter kuverteres. Side 11 af Ansvarscentre Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt og Ansvarscentre Hvis en opkrævning der opkræves manuelt, skal indeholde andre betalingsoplysninger end dem der er angivet på Virksomhedsoplysninger, skal det relevante Bankkonto vælge ind på en Ansvarscenter, og vil fremgå af opkrævningen.

12 1.02 Opkrævninger der opkræves som E-bilag. Side 12 af 59 Det er muligt for kunder der handler med det offentlige, som skal sende og modtage dokumenter elektronisk, at modtage et E-bilag, som sendes automatisk ved bogføring. Du kan læse her, hvordan du håndterer elektronisk faktura og kreditnotaer. Bemærk: Den detaljerede opsætning beskrives ikke i denne guide, men det kan du læse i Brugervejledningen til Elektronisk fakturering. Se punktet Links bagerst i dokumentet Styringsopsætning Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag For at kunne sende opkrævninger elektronisk, skal feltet Send E-bilag ved bogføring under Styringsopsætningen, være udfyldt. Typerne du kan vælge i feltet er: Nej: Dokumenter bliver kun bogførte, ikke sendt elektronisk, men du kan i stedet for sende fra Bogførte fakturaer, eller Bogførte kreditnotaer. Spørg: Her spørger systemet ved bogføring om dokumentet skal sendes som E-bilag Ja/Nej. Bruger du masseaccept, vil dokumenterne kun blive bogført ikke sendt elektronisk. Ja: Dokumentet bliver altid sendt elektronisk. Afvent Afsendelse: Dokumenterne sendes ikke men lægges klar til senere afsendelse, via en Opgavekø. Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning og Opgavekø Betalingsformskode Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning og Betalingsformer

13 Det er vigtigt, at den betalingsformskode der tilknyttes de debitorer der skal opkræves elektronisk, er opsat med en OIO Betalingstype. På elektroniske salgsdokumenter kan du anvende typerne: Bank: Bruger du til elektroniske opkrævninger med Bankoplysninger. FIK/GIRO: Bruger du til elektroniske opkrævninger med FIK kort. Side 13 af 59 Bemærk: OIO Betalingstype Direct Debit, bruges kun til betalingsformidling, i det tilfælde, hvor pengene er trukket direkte i banken og beskrives ikke her. Tabellen indeholder en masse felter, som du skal være opmærksom på ikke skal udfyldes. De felter du ser her, er dem vi bruger Debitorkort Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Debitorer En debitor bør du som udgangspunkt opsættes med fulde adresseoplysninger, dog kan et elektronisk dokument godt sendes, når bare Navn og Lande-/områdekode er udfyldt på Generelt Oversigtspanel.

14 Debitor skal have tilknyttet en E-bilagspartner Opsætning under Oversigtspanelet i feltet E-bilag Partner Opsætning. Samme sted angiver du E-Document Nøgletype EAN. Derefter opsætter du modtages EAN nummer i feltet E-bilag Endpoint. Der sættes nu automatisk flueben i felterne Salgsfaktura, Salgskreditnota, Rykker og Kontoudtog. Skal alle typer dokumenter ikke sendes elektronisk fjerne du fluebenet i feltet. Side 14 af Bogføring af Salgsfaktura eller Salgskreditnota Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender vælg enten Salgsfakturaer eller Salgskreditnotaer. For at oprette en faktura eller kreditnota, skal du vælge Handlingsbåndet og fanebladet Start, Handlingsgruppen Ny og handlingen Salgsfaktura eller Salgskreditnota. Når feltet Nummer er udfyldt, vælger du debitor ind i feltet Kundenr. Indtast konteringslinje/linjer i nederste del af billedet. Opretter du fakturaen eller kreditnotaen fra Debitorkortet vil alle stamoplysninger automatisk blive udfyldt. Ved Bogfør eller Bogfør og udskriv, kan denne meddelelse komme, når der under styringsopsætningen er opsat Spørg, se punkt Svare du Ja sendes dokumentet elektronisk, svare du Nej, bliver dokumentet kun bogført.

15 Side 15 af 59 Bemærk: Masseaccepterer du dokumenterne, hvor Spørg er opsat bliver dokumenterne kun bogført, og skal afsendes fra Bogførte fakturaer eller bogførte kreditnotaer. Bemærk: Kopiering fra bogførte dokumenter beskrives under punkt Bogførte faktura eller kreditnota Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Oversigt og Bogf. salgsfakturaer eller Bogf. salgskreditnotaer Skal en bogført faktura eller kreditnota sendes fra Bogf. salgsfakturaer eller Bogf. salgskreditnotaer skal du i oversigten finde det aktuelle dokument, og vælge Rediger i Handlingsbåndet. Bemærk: Det er muligt at se det nye felt Dokumentafsendelsesmetoden på Oversigtspanel Fakturering, som her er E-Bilag. Det er derfor altid muligt, at se hvilken vej dokumentet er sendt, eller påtænkt sendt. For at sende, vælger du Handlingsbåndet, fanebladet Handlinger og handlingsgruppe E-bilag og handlingen Send E-Bilag, eller Send usendte E-Bilag.

16 Side 16 af 59 Du får nu denne meddelelse, som betyder at dokumentet afsendes som E-bilag. Inden du sender fra de bogførte dokumenter, kan det være en god ide lige at tjekke feltet E-bilags Status, dokumentet skal have status Usendt. Bemærk: Feltet E-bilag Status viser kun status for elektroniske dokumenter, det kan derfor være en god ide, at tjekke eller sammenholde feltet med Dokumentafsendelsesmetode som viser den type, som bilaget har efter bogføring. Er dokumentet sendt elektronisk, vil der stå Modtaget i feltet E-bilag Status.

17 E-bilag der afventer afsendelse. Side 17 af 59 Er der på styringsopsætningen i feltet Send E-bilag ved bogføring valgt typen Afventer afsendelse (se punkt )vil dokumenterne ved bogføring, kun blive bogført, ikke sendt. Afsendelse foretager ved afsendelse via en opsat Opgavekø. Afsendelse via opsat Opgavekø Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Opgavekø Det er muligt, at opsætte afviklingen af afsendelsen af elektronisk salgsdokumenter som en opgavekø, der fx køre en gang om dagen, udenfor den normale arbejdstid. Du kan anvende denne mulighed, hvis du oplever låsninger i det daglige arbejde. Her ser du et eksempel på en opsat opgavekøpost. Du opsætter en Opgavekø og angiver, hvor ofte den skal køre. Forudsætningen er, at der findes en NAS instans, som kan afvikle køen. Med Opgavekøkategori-filtret bestemmer du, hvilke Opgavekøposter der skal medtages i afviklingen af Opgavekøen. Bemærk: Gensendelse af dokumenter med anden dokumentafsendelsesmetode beskrives under afsnit Opkrævninger der opkræves som . Det er muligt, at sende opkrævninger og kreditnotaer indlejret som PDF i en E- mail. Funktionaliteten kan med fordel anvendes til opkrævning hos kunder der ikke skal modtage deres opkrævninger elektronisk. Funktionaliteten understøtter

18 afsendelse af salgsfaktura og salgskreditnotaer. Opsætningen foretages enkeltvis, så du vælger selv om du ønsker, at sende både fakturaer og kreditnotaer som E- mail. Indeholder de to dokumenttyper vedhæftede dokumenter sendes de sammen med den indlejrede PDF i en. afsendelsen med indlejret PDF fil dannes når der bogføres, derfor kan den type dokumenter ikke indgå i masseaccepten, så de skal bogføres enkeltvis. Bemærk: Du kan anvende afsendelse som , hvis det er aftalt med Debitor. Side 18 af Opsætning til afsendelse Sti: Afdelinger/Salg & marketing/opsætning og Salgsopsætning og Oversigtspanel . Her er samlet alt det du skal opsætte for, at der kan sendes med indlejret PDF Salgsfaktura eller salgskreditnota. Her beskrives betydningen af de enkelte felter, så du får sat det rigtigt op. Salgsfaktura som Her skal du sætte markering i feltet, hvis du ønsker at opkræve salgsfaktura indlejret i . Rapportvalg Salgsfaktura: her indvælger du fra oversigten den rapport du normalt bruger ved opkrævning. Salgskreditnota som Her skal du sætte markering i feltet, hvis du ønsker at sende kreditnotaer indlejret i . Rapportvalg Salgskreditnota: Her indvælger du fra oversigten den rapport du normalt bruger når du danner kreditnotaer. I feltet Send ved bogføring, skal du angive en af følgende værdier: o Ja: Her sendes automatisk, hvis debitor er opsat til det. o Spørg: Her bliver du spurgt ved bogføring Ja/Nej, svare du ja sendes , svare du nej, bliver dokumenterne kun bogført.

19 o Nej: Her sendes der ingen automatisk, men der kan efterfølgende afsendes fra Bogførte fakturaer eller Bogførte kreditnotaer. dokument sti: Her opsætter du en sti til en mappe, hvor alle dokumenter samles til generering af PDF filen. Bliver du hostet skal du kontakte din hosting leverandør, som kan oplyse, hvilke sti du kan anvende. Brødtekst: Her kan du tilknytte en standard tekst, der sendes med i en som brødtekst. Samtidig vil navnet fra Virksomhedsoplysninger fremgå af emnefeltet. Bemærk: Standard tekster opsættes under stien: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Generelt og Tekster. Side 19 af 59 Bcc adresse: Her kan du indsætte en adresse, det kan enten være en fælles postkasse eller en relevant persons adresse, som automatisk vil modtage en kopi af mailen der er sendt til debitor. Fra vælger du at sætte noget op her, kan du ikke se, hvad der er sendt til kunden. Kopien af mailen er en Bcc mail som er skjult for debitor. Send Bcc Du skal markere feltet for at overstående sker. Afsender Den adresse du angiver her vil blive sat på som afsender . Afsender navn: Her kan du indsætte en kode, som henter en tekst fra Tekster. Feltet kan du bruge, hvis du ønsker et anden navn i feltet Fra i mailen, end den systemet generer. emnetekst til faktura: Her kan du indsætte en kode, som henter en tekst fra Tekster. Feltet kan du bruge, hvis du ønsker en anden emnetekst end den systemet generer. emnetekst til kreditnota: Her kan du indsætte en kode, som henter en tekst fra Tekster. Feltet kan du bruge, hvis du ønsker en anden emnetekst end den systemet generer Debitorkort Oversigtspaneler Kommunikation og Betaling Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender og Debitorer Debitorkortet oprettes på normal vis. Forskelle er, at der til afsendelse skal foretages en opsætning på Oversigtspanelerne Kommunikation og Betaling. Oversigtspanelet Kommunikation

20 Side 20 af 59 Her skal feltet udfyldes for, at du kan sende salgsfaktura eller salgskreditnotaer som PDF i en . Oversigtspanel Betaling Her skal du sætte en markering i feltet Send Faktura\Kreditnota som . Bemærk: Der må ikke være sat markering i feltet E-bilagspartner Opsætning under Oversigtspanelet E-bilag.

21 Side 21 af DDI debitorbestilling til opkrævning Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC Ved oprettelse af debitorer via debitorbestillingen i DDI, er det muligt, at angive oplysninger til opkrævninger under Oversigtspanel Generelt. Når bestillingen accepteres, vil felterne automatisk blive overført til Debitorkortet. Felter du skal udfylde på debitorbestillingen, så debitorkortet oprettes med de korrekte oplysninger: Her skal du indsætte modtages adresse Send Faktura\Kreditnota som Her skal du sætte en markering. Feltet skal være udfyldt, sammen med adresse, hvis opkrævning skal ske som . Bemærk: Felterne og Send faktura\kreditnota som ligger under Vis flere felter.

22 Side 22 af Bogføring af faktura og kreditnotaer Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender og Salgsfakturaer eller Salgskreditnotaer For at oprette en faktura eller kreditnota, skal du vælge Handlingsbåndet og fanebladet Start, Handlingsgruppen Ny og handlingen Salgsfaktura eller Salgskreditnota. Når feltet Nummer er udfyldt, vælger du debitor ind i feltet Kundenr. Indtast konteringslinje/linjer i nederste del af billedet. Opretter du fakturaen eller kreditnotaen fra Debitorkortet vil alle stamoplysninger automatisk blive udfyldt. Bemærk: Kopiering fra bogførte dokumenter beskrives under punkt Ved Bogfør eller Bogfør og udskriv, kan denne meddelelse komme, når der under styringsopsætningen er opsat Spørg, se punkt Svare du Ja sendes dokumentet indlejret som PDF i en , svare du Nej, bliver dokumentet kun bogført. Svare du Ja, til overstående, genererer system en pdf fil og sender en. Vedhæftet dokumenter Vedhæftede dokumenter der kommer fra enten et fagsystem, DDI eller vedhæftes fakturaen eller kreditnotaen, sendes med i , og tilknyttes eller ses i Handlingsbåndet under Start og handlingen Bilag.

23 Side 23 af 59 Vil du se Filnavn, ses det under Zoom vælg Ctrl+Alt+F1. Bemærk: Dokumenter der er vedhæftet her, kan slettes eller markering i feltet Send med kan fjernes, hvis dokumentet ikke skal sendes med til debitor. Den mailadresse der er opsat under Salgsopsætningen på Oversigtspanel , modtager ved afsendelse en kopi af mailen, svarende til den kunder får, med det vedhæftede PDF dokument.

24 Side 24 af 59 I emne feltet ses navnet fra Virksomhedsoplysninger, eller du kan tilknytte din egen tekst til emnefeltet, som opsættes under Salgsopsætning og Oversigtspanel . Teksten Al henvendelse omkring denne mail. er brødteksten og dannes på baggrund af opsætningen under Salgsopsætning, Oversigtspanel i feltet E- mail Brødtekst Bogførte salgsfaktura eller salgskreditnota Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Oversigt og Bogf. salgsfakturaer eller Bogf. salgskr.notaer Skal en bogført faktura eller kreditnota sendes fra Bogf. salgsfakturaer eller Bogførte salgskr.notaer skal du i oversigten finde det aktuelle dokument. Under Handlingsbåndet vælger du fanebladet Start og handlingen Rediger. Derefter vælger du Handlingsbåndet og fanebladet Handlinger, handlingsgruppen og derefter handlingen Send som . Bemærk: Det er muligt at se feltet Dokumentafsendelsesmetoden på Oversigtspanel Fakturering, som her er . Det er derfor altid muligt, at se hvilken vej dokumentet er sendt eller påtænkt sendt.

25 Side 25 af 59 Systemet genererer nu en pdf fil og sender en til kunden. Vedhæftede dokumenter Er der vedhæftede dokumenter fra enten et fagsystem, DDI eller vedhæftet fakturaen eller kreditnotaen, der skal sendes med i en, kan du se dokumenterer under knappen Faktura og punktet Bilag. Bemærk: Under Zoom eller CTRL+Alt+F1 ses Filnavn, der typisk indeholder stien til bilaget.

26 Er der opsat en mailadresse under Salgsopsætning på Oversigtspanel , har vedkomne nu modtaget en kopi af mailen, der svare til den mail kunder får, med det vedhæftede PDF dokument. Bemærk: Du ser både den indlejrende PDF og et vedhæftet dokument i nedenstående eksempel. Side 26 af 59 Det er muligt at se det nye felt Dokumentafsendelsesmetoden på Oversigtspanel Fakturering, som her er udfyldt med Opkrævninger der opkræves via Digital Post Du har mulighed for at sende opkrævninger, via Digital Post til E-boks, eller dokumenter kan sendes til fjernprint i det tilfælde, hvor virksomheden eller borgeren ikke er tilsluttet Digital Post i E-boks. Funktionaliteten understøtter afsendelse af salgsfaktura, salgskreditnota, rykker og kontoudtog. I forbindelse med, at du opretter debitor, har du mulighed for direkte på debitorkortet, at forespørge via CVR eller CPR om debitor er oprettet til Digital Post på E-boks, det er derfor muligt med det samme, at få oprettet debitor med den rigtige indstilling.

27 Til afsendelse via Digital Post, anvendes OIOUBL formatet på samme måde som ved elektroniske opkrævninger. Der er nogle opsætninger der er påkrævet for, at Digital Post kan anvendes. Side 27 af Opsætning til Digital Post Sti: Afdelinger/Salg & marketing/opsætning og Digital Post Opsætning Her er samlet de opsætninger der skal bruges til Digital Post (Strålefos Connect). Bemærk: Link til Digital post integration ses til sidste i dokumentet. Bemærk: Digital Post Opsætning, som ses her er beskrevet i Installationsvejledningen til Digital Post Invorker og NS regnskab, hvor du bla. kan læse: Installation af Digital Post invorkeren(webservice) Installation af hjælpeprogram Oprettelse af folder herunder håndtering af brevpapir Installation af funktionscertifikat Opsætning til Digital Post Layout Opsætning af XML Bro Opsætning på Debitorkortet Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender og Debitorer Bemærk: Da Digitalpost anvender formatet OIOUBL skal de Betalingsformskoder der opsættes på debitor være opsat med en OIO Betalingstype Bank eller FIK/GIRO.

28 Side 28 af 59 Oversigtspanel Betaling Til Digital Post skal du opsætte en af indstillingerne, du ser her i feltet Send salgsbilag til Digital Post : Nej: opsat default, når Digital post ikke anvendes. E-boks (CVR): vælger du denne indstilling, vil opkrævningen ud fra CVRnr. blive sendt til E-boks. E-boks (CPR): vælger du denne indstilling, vil opkrævningen ud fra CPRnr. blive sendt til E-boks. Fjernprint: vælger du denne indstilling, vil opkrævningen blive sendt til fjernprint, hvor opkrævningen kuverteres og sendes til debitor. Fjernprint skal du bruge i det tilfælde, hvor virksomheden eller personen ikke er oprettet på E-boks. Oversigtspanel Betaling og knappen Funktion Under punktet E-boks Opslag har du mulighed for direkte på debitorkortet, at forespørge via CVR eller CPR om debitor er oprettet til Digital Post på E-boks. Derfor er det muligt med det samme, at få oprettet debitor med den rigtige indstilling.

29 Side 29 af 59 Du laver opslag ved, at vælge Handlingsbåndet og fanebladet Handlinger, handlingsgruppen Funktion og handlingen E-boks opslag. Er debitor oprettet på E- boks, komme en af de meddelelser du ser her: Opslag med CPRnr. Opslag på CVRnr. Er debitor ikke oprettet på E-boks og derfor vil skal opkræves via fjernprint, kommer en af de meddelelser du ser her: Opslag med CPRnr. Opslag på CVRnr.

30 Side 30 af DDI debitorbestilling til Digital Post Ved oprettelse af debitorer via debitorbestilling i DDI har du mulighed for, at angive om debitor skal opkræves via Digital Post, under fanen Øvrige data. Når du acceptere bestillingen, bliver feltet automatisk overført til Debitorkortet. Følgende felter kan du vælge i feltet Send salgsbilag til Digital Post : Nej: opsat default, når Digital post ikke anvendes. E-boks (CVR): vælger du denne indstilling, vil opkrævningen ud fra CVRnr. blive sendt til E-boks. E-boks (CPR): vælger du denne indstilling, vil opkrævningen ud fra CPRnr. blive sendt til E-boks. Fjernprint: vælger du denne indstilling, vil opkrævningen blive sendt til fjernprint, hvor opkrævningen kuverteres og sendes til debitor. Skal du bruge i det tilfælde, hvor virksomheden eller personen ikke er oprettet på E-boks Bogføring af faktura og kreditnota Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender og Salgsfakturaer eller Salgskreditnotaer For at oprette en faktura eller kreditnota, skal du vælge Handlingsbåndet og fanebladet Start, handlingsgruppen Ny og handlingen Salgsfakturaer eller Salgskreditnotaer.

31 Når feltet Nummer er udfyldt, vælger du debitor ind i feltet Kundenr. Indtast konteringslinje/linjer i nederste del af billedet. Opretter du fakturaen eller kreditnotaen fra Debitorkortet vil alle oplysninger automatisk blive udfyldt. Side 31 af 59 Ved bogføring og Udskriv kan meddelelsen, du ser nedenunder kommer, når der under Opsætning af Digital Post er opsat Spørg i et af felterne, svarende til den type bilag, der skal sendes. Bemærk: Masseaccepterer du dokumenterne, hvor Spørg er opsat bliver dokumenterne kun bogført og kan afsendes fra enten de bogførte salgsdokumenter eller fra Send usendte Digital Post bilag. Se også punkt Bogførte salgsfaktura og salgskreditnota til E-boks Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Oversigt og Bogf. salgsfakturaer og Bogf. salgskr.notaer Skal en bogført salgsfaktura eller salgskreditnota sendes fra Bogf. salgsfakturaer eller Bogf. salgskr.notaer skal du finde det aktuelle dokument, og vælge Rediger i Handlingsbåndet. Bemærk: Det er muligt at se feltet Dokumentafsendelsesmetode på Oversigtspanel Fakturering, som her er Digital Post. Det er derfor altid muligt, at se hvilken vej dokumentet er sendt eller påtænkt sendt.

32 Side 32 af 59 Skal du sender fra de bogførte dokumenter, kan det være en god ide, at tjekke feltet Digital Post Status, om dokumentet har status Usendt. Du ser feltet i Oversigt. Du har også her mulighed for at se feltet Dokumentafsendelsesmetode, som her er udfyldt med Digital Post. Du sender ved at vælge knappen Funktion og punktet Send Digital post.

33 Side 33 af 59 Der kommer nu meddelelsen du ser nedenunder. Når dokumenter er leveret til E-boks kommer den besked du ser her. Samtidig bliver feltet Digital Post Status under fanen Digital Post opdateret til Afsendt. Her ses feltet Digital Post Status der er opdateret med status Afsendt.

34 Vælger du i handlingsbåndet og Fanebladet Handlinger, handlingsgruppen Digital Post og handlingen Opdater Digital Post, vil feltet Digital Post Status, hvis alt er gået godt nu blive Modtaget i E-boks. Side 34 af 59

35 Side 35 af 59 Skal du sende et dokument, som har været sendt en gang, bliver du spurt om du ønsker at fortsætte, så du har mulighed for at fortryde. Bemærk: E-boks har ingen tjek på om et dokument har været modtaget en gang Bogførte faktura og kreditnota til fjernprint Er debitor ikke tilmeldt E-boks, kan du i feltet Send salgsbilag til Digital Post sætte debitor op til Fjernprint, hvor dokumentet ved modtagelse vil blive kuverteret og sendt til debitor. Oversigtspanel Betaling Håndtering af dokumenter der sendes til Fjernprint håndteres på samme måde, som dokumenter der sendes til E-boks. Se punkt Om et dokument er sendt til Fjernprint kan du se på den bogførte salgsfaktura og Oversigtspanel Digital Post, her vil der i feltet Digital Post Status stå Sendt Fjernprint.

36 Side 36 af Digitale dokumenter der afventer samlet afsendelse Er der på Digital Post Opsætningen angivet Afvent afsendelse i feltet Send Digital Post ved bogføring på (Faktura, Kreditnota), vil dokumenterne kun blive bogført, ikke sendt. Oversigtspanel Generelt Samlet afsendelse Sti: Afdelinger/Salg & marketing/ordrebehandling/digital Post og Send usendte Digital Post bilag.

37 Side 37 af 59 Kørslen gennemløber og sender alle åbne poster, hvor debitor er opsat til Digital Post og tilknyttet en betalingsformskode med en OIO betalingstype, eller gennemløber og sender de debitorer du har angiver i filtret. Afsendelse via opsat Opgavekø Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Opgavekø

38 Det er muligt, at opsætte en Opgavekø til afsendelse af Digital Post dokumenter. Du kan fx opsætte Opgavekøen til at køre en gang om dagen, evt. udenfor normal åbningstid. Bemærk: For at bruge Opgavekø kræves det, at der er installeret en Nasserver. Læs hvordan det opsættes i Installationsvejledningen til Digital Post Invorker og NS regnskab. Se under Link bagerst i dokumentet. Side 38 af 59 Skal opkrævningen der sendes via Digital Post være på engelsk skal debitor være tilknyttet en sprogkode. Sprogkoden opsættes under Oversigtspanelet Udenrigshandel. Skal du se, hvordan opkrævningen ser ud, kan du gøre det ved at vælge stien: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Oversigt og Bogf. salgsfakturaer og Bogførte salgskr.notaer. Derefter vælger du Handlingsbåndet og fanebladet Handlinger, handlingsgruppen Digital Post og handlingen Opdater Digital Post.

39 Side 39 af 59 Der dannes nu en PDF fil som du kan gemme og få vist. Sådan ser en faktura med engelsk sporglag ud på E-boks: Sådan ser en danske faktura ud på E-boks:

40 Side 40 af 59 Bemærk: Rykker og Kontoudtog der skal sendes via Digital Post håndteres på samme måde som beskrevet i dette afsnit Opkrævninger der opkræves via Nets(BS) Til håndtering af Betalingsservice(BS) som i Navision Stat(NS) hedder Collection Management(CM) er der lavet en vejledning der beskriver alle felter og hvilken betydning de har, hvis man sender opkrævninger fra Navision Stat til Nets BS løsning til opkrævning der. Link til Brugervejledning til BS Betalingsservice finder du sidst i dokumentet. Nets BS løsning kan du med fordel anvende, hvis du har mange opkrævninger, der ikke skal opkræves elektronisk, eller hvis du har mange opkrævninger der skal opkræves samtidig. Opkrævningerne opkræves og sendes til Nets måneden før de skal opkræves. Du kan dog sende en straks opkrævning som opkræves med det samme. Vejledningen beskriver kort den forskel der er i forhold til de andre typer opkrævninger, derfor vil beskrivelsen primært omhandle opsætning på Debitorkort og processen fra bogføring til udsøgning i Opkrævningskladde. Begreber der kan blive omtalt i dette afsnit, men ikke beskrives i detaljer: Opkrævningssystemkort: Kortet kan anvendes når det er aktivt. Kortet vi anbefaler aktiveret er PBST Total. Opkrævningsmetode: Metoden indeholder regler til styring af udsøgning i Opkrævningskladden, metoderne er kun aktive hvis Opkrævningssystemet er aktivt. PBST(Total): Er den betalingsservice løsning vi anvender i Navision Stat. Opkr. Kreditornr.: Er nummeret på den kreditoraftale der indgås med Nets. Debitorgruppe: Til en kreditoraftale tilknyttes en eller flere debitorgrupper. Debitorgruppen kan bruges som gruppering i udsøgningen af opkrævningerne i Opkrævningskladden. Lukkeperiode: De 8 sidste dage i periode kan Nets ikke modtage almindelige opkrævninger. Der kan derfor kun sendes FIK opkrævninger i straks perioden, også selv om debitor har en BS aftale. Bemærk: Vi anbefaler, at du kun sender opkrævninger i den åbne periode og kun i nødstilfælde sender Straks opkrævninger i lukke perioden Betalingsformskode til BS opkrævninger Sti: Afdelinger/Opkrævningssystem (BS)/Opsætning og Betalingsformer Det er vigtigt, at den betalingsformskode du tilknytter debitor er opsat med Opkrævningssystem og Opkr. Kreditor Nr., også kaldet BS kreditornr.

41 Side 41 af 59 Bemærk: Feltet OIO betalingstype må ikke være udfyldt når opkrævninger skal sendes gennem Nets Debitorkort Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Debitorer Debitorkortet skal du udfylde med fulde adresseoplysninger. Nets kan dog kun modtage linjer der er 35 karakter lange, så du skal være opmærksom på længden i navne og adressefelter. Du kan dog sætte op på den relevante Opkrævningsmetode, at adressen skal forkortes, men når det sker, kan værdifulde oplysninger gå tabt. Betalingsformskoden der er oprettet til PBST(Total), tilknyttes under Oversigtspanel Betaling.

42 Side 42 af 59 Under Oversigtspanel E-bilag må der ikke være opsat en E-bilag Partner Opsætning, eller være markeringer i feltet Salgsfaktura, Salgskreditnota etc. Aftalekort En debitor der skal opkræves via Nets BS løsning skal have tilknyttet et aftalekort. Kortet oprettes under Handlingsbåndet og fanebladet Naviger, handlingsgruppen Collection Management og handlingen Aftale. Du får nu en oversigt, hvor du skal vælge Ny i Handlingsbåndet.

43 Aftalekortet udfylder du med en opkrævningsmetode og en debitorgruppe, resten af felterne udfyldes automatisk. Det er vigtigt, at status feltet har værdien OK ellers kan du ikke bogføre Opkrævningskladden. Det er muligt, at have flere aftalekort tilknyttet en debitor. Hvis du fx har behov for, at opkræve en debitor som straks opkrævning, er det muligt i Nets lukkeperiode(8 sidste dag i måneden), at sende en straks opkrævning. Her skal der oprettes et ekstra aftalekort. Side 43 af 59 Bemærk: Aftalen der har markering i feltet Standardaftale, vil altid blive anvendt i den almindelige åbne periode Bogføring af Salgsfaktura og Salgskreditnota Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender og Salgsfakturaer eller Salgskreditnotaer For at oprette en salgsfaktura eller salgskreditnota, skal du vælge Handlingsbåndet og fanebladet Start og handlingen Ny. Når feltet Nummer er udfyldt, vælger du debitor ind i feltet Kundenr. Indtast konteringslinje/linjer i nederste del af billedet. Opretter du fakturaen eller kreditnotaen fra Debitorkortet vil alle stamoplysninger automatisk blive udfyldt. Bemærk: Kopiering fra bogførte dokumenter beskrives under punkt For bogføring skal du vælge Handlingsbåndet og fanebladet Start, handlingsgruppen Bogføring og handlingen Bogfør og udskriv, eller Massebogfør. Bemærk: Specielt for BS opkrævninger er felterne Opkrævningsmetode og debitorgruppe, overført fra Debitors aftalekort til fakturaen eller kreditnotaen. Felterne ses kun, hvis du vælger Vis flere felter på Oversigtspanelet Fakturering.

44 Er felterne ikke udfyldt sammen med Betalingsformskoden kan fakturaen ikke bogføres. Side 44 af Håndtering af Salgskreditnotaer for (BS) Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender og Kreditnotaer Når BS systemet anvendes, skal kreditnotaer håndteres specielt. Nets kan ikke sende kreditnotaer og sætte penge ind på kundernes bankkonti(det har Nets ikke hjemmel til). Du kan derfor kun håndtere kreditnotaer som beskrevet her: Hvis du udligner en faktura og en kreditnota ved bogføring, hvor faktura beløbet er større end kreditnotaen. Her foreslås rest beløbet i Opkrævningskladden. Den advisering der dannes vil indeholde oplysningen om både kreditnotaen og fakturaen. Indeholder Debitor både åbne fakturaer og kreditnotaer vil posterne blive samlet til en post når du dannet et Opkrævningsforslag, er faktura beløbet større end kreditnotaen bliver restbeløbet udlæst samme med de andre opkrævninger. Den advisering der dannes vil indeholde oplysningen om både kreditnotaen og fakturaen.

45 Indeholder Debitor både åbne fakturaer og kreditnotaer der udligner hinanden vil posterne blive samlet til en 0 post i Opkrævningskladden. Nulposten udlæses samme med de andre opkrævninger. Den advisering der dannes vil indeholde oplysning om både kreditnotaen og fakturaen, og vise at saldoen er nul. Når posterne er sendt til Nets, skal de åbne poster på debitor lukkes, det gør du i Opkrævningskladden ved at vælge Handlingsbåndet, fanebladet Handlinger, handlingsgruppen Bogføring og handlingen Efterudlign(0 beløb linje). Side 45 af 59 Bemærk: Selv om debitor er opsat til BS, er det muligt, at sætte debitor op til også at kunne sende fakturaer og kreditnotaer som med indlejret PDF fil, som information til debitor. Se hvordan under afsnit Bogførte Salgsfaktura og Salgskreditnotaer Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Oversigt og Bogf. salgsfakturaer eller Bogf. kr.notaer For at få vist den bogførte salgsfaktura eller salgskreditnota, kan du vælge den relevante post og i Handlingsbåndet vælger du handlingen Vis. På den bogførte salgsfaktura eller salgskreditnota på Oversigtspanel Fakturering, er det muligt, at se at fakturaen eller kreditnotaen står til opkrævning via Nets. Der er både angivet en Opkrævningsmetodesystem og et Debitorgruppenr., som er felter der skal være udfyldt til BS løsningen. Samtidig er det nye felt Dokumentafsendelsesmetode også udfyldt med PBS. Bemærk: For at se felterne Opkrævningsmetodesystem og et Debitorgruppenr., skal du vælge Vis flere felter.

46 Side 46 af Opkrævningskladde Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Opkrævningskladde For at opkrævningsposten og indbetalingsposten fra banken udlignes med samme bogføringsdato, svarende til datoen på kontoudtoget fra banken, skal du sikre dig, at Opkrævningskladden er korrekt opsat. Du skal derfor tjekke, at der i Handlingsbåndet og fanebladet Naviger, handlingsgruppen Opkrævn. og handlingen og handlingen Opkrævningskladde opsætning, er valgt en korrekt opsætning. I feltet Bogfør på dato, skal der være valgt Kreditor modtagelsesdato. Bemærk: Resten af felterne i billedet er beskrevet i Brugervejledningen til BS Betalingsservice.

47 Side 47 af 59 Når fakturaerne der skal overføres til Nets er bogført, skal du foretage et Opkrævning forslag så fakturalinjerne dannes i Opkrævningskladden. Vælg Handlingsbåndet og fanebladet Handlinger og handlingsgruppen Funktion og handlingen Lav forslag. Her er der dannet en linje som har status valid. En post kan bestå af en eller flere poster. Posten i det viste eksempel består af flere opkrævninger, som er samlet til en post. Poster samles automatisk når der er flere opkrævninger til samme debitor som har samme bogføringsdag. Ønsker du at se hvilke poster en samlet post består af, kan du i Handlingsbåndet vælge fanebladet Naviger og handlingsgruppen Konto og handlingen Poster, og Handlingen Udlignede debitorposter. Ønsker du at se den advisering der dannes og som sendes med opkrævningen til Nets, skal du samme sted vælge Handlingen Adviseringslinjer.

48 Side 48 af 59 Når alle poster i Opkrævningskladden er klar til afsendelse og har status Valid, skal du vælge Handlingsbåndet og fanebladet Start, handlingsgruppen Proces og handlingen Godkend og udlæs. Det er muligt, at godkende enten hele oversigten eller en aktuel linje. Når du har valgt et af punkterne, trykker du OK. Derefter skal posterne udlæses. Igen er det muligt, at udlæse enten hele oversigten eller en aktuel linje. Når du har valgt et af punkterne trykker du OK.

49 Side 49 af 59 Posten får nu status Sendt. Når Nets har modtaget filen, sender de en kvittering på, at de har modtaget filen og at den Ekspederes. Opdateringen foretager du ved, at vælge Handlingsbåndet og fanebladet Start, handlingsgruppen Proces og handlingen Opdater status Importkladden Sti: Afdelinger/Opkrævningssystem (BS)/Opkrævningssystem (BS) og Indb. importkladde Posterne der er opkrævet via Opkrævningskladden, kan først bogføres når indbetalingerne er modtaget i banken. Kun kvittering på, at Nets har modtaget filen, opdateres direkte i Opkrævningskladden. De kvitteringer der indeholder Indbetalingsposter importerer du i Importkladden. Vælg Handlingsbåndet og fanebladet Handlinger og handlingsgruppen Funktion og handlingen Importér indbetalingsfil.

50 Side 50 af 59 Her ser du kvitteringsposterne der er importeret i Importkladden. Poster der har Status Bet. Modtaget er klar til opdatering i Opkrævningskladden. Inden du gør det, skal du tjekke om der ligger poster med status Afvist, Afmeldt eller Tilbageført. Poster med de nævnte status skal du håndtere inden du opdatere posterne i Opkrævningskladden. Afviste eller afmeldt poster, er typisk kunder der har været inde i betalingsservice og afvise en enkelt postering eller afmelde deres BS aftale hos Nets. Det er muligt, at få flyttet disse poster til Indbetalingskladden. Du skal markere linjen og vælger Handlingsbåndet og fanebladet Handlinger og handlingsgruppen Funktion og handlingen Overfør til Indbetalingskladde. Her kan du påføre enten en debitor eller en finanskonto alt efter, hvad der skal ske med posten.

51 Når der kun er poster tilbage med Status Bet. Modtaget, vælger du Handlingsbåndet og fanebladet Handlinger og handlingsgruppen Funktion og handlingen Opdater status i opkrævningskladde. Side 51 af 59 Du ser her et eksempel på poster der er opdateret med Bet. Modtaget, som er klar til bogføring. Vælg Handlingsbåndet og fanebladet Start og handlingsgruppen Proces og handlingen Bogfør, eller Bogfør og Udskriv. Du bliver nu spurgt om linjerne skal renummeres, det skal du svare ja til, hvis der ligger andre linjer i kladden. Vælg knappen ja og posterne bogføres.

52 1.06 Gensendelse med anden dokumentafsendelsesmetode. Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Oversigt Bogf. salgsfakturaer eller Bogf. salgskr.notaer Side 52 af 59 I dette afsnit kan du se, hvordan du kan gensende et dokument fra Bogførte fakturaer eller Bogførte kreditornotaer. Det kan enten være et dokument der ikke er sendt endnu eller tidligere har været sendt som en anden type dokument. Fokus vil være på dokumentafsendelsesmetode, da feltet viser, hvordan dokumentet tidligere har været håndteret. Eksempel 1. Har du en faktura eller kreditnota der er bogført som manuel og som skal sendes som E-bilag, skal du gøre sådan: Du skal Starte med, at markerer i E-bilagspartner Opsætning på Oversigtspanelet E-bilag på Debitorkortet, se også punkt Du ser her en bogført salgsfaktura der er bogført som manuelt(se dokumentafsendelsesmetode), den skal gensendes som E-bilag. Når E-bilag Partner Opsætningen er markeret, skal du finde den bogførte salgsfaktura eller salgskreditnota under Bogførte Dokumenter. Vælg kort for at åbne dokumentet.

53 Side 53 af 59 Vælg derefter Handlingsbåndet Handlinger og handlingsgruppen E-bilag og handlingen Send E-bilag. Dokumentafsendelsesmetode er nu ændret fra Manuelt til E-bilag. Eksempel 2. Har du en salgsfaktura eller salgskreditnota der er bogført som manuel og som skal sendes som , skal du gøre sådan: Start med at opsætte debitor til . Find debitor og vælg Oversigtspanel Betalinger. Sæt markering i feltet Send faktura/kreditnota som . adressen skal være opsat i feltet på Oversigtspanelet Kommunikation. Se også punkt

54 Side 54 af 59 Når opsætning er foretaget, finder du den bogførte salgsfaktura eller salgskreditnota. Marker linjen og vælg Kort for at åbne dokumentet. Vælg derefter Handlingsbåndet Handlinger og handlingsgruppen og handlingen Send som .

55 Side 55 af 59 Du ser her den bogførte salgsfaktura efter gensendelse. Dokumentafsendelsesmetoden er nu opdateres med . Eksempel 3. Har du en salgsfaktura eller salgskreditnota der er bogført som E-bilag, som skal sendes som , skal du gøre sådan: Start med at opsætte debitor til . Find debitor og vælg Oversigtspanel Betalinger. Sæt markering i feltet Send faktura/kreditnota som . adressen skal være opsat i feltet på Oversigtspanelet Kommunikation. Se også punkt Bemærk: Du skal fjerne markeringen i E-Bilag Partner Opsætning. Er der markering i felterne Salgsfaktura og Salgskreditnota mf. skal de også fjernes.

56 Side 56 af 59 Vælg derefter Handlingsbåndet Handlinger og handlingsgruppen og handlingen Send som . Du ser her den bogførte salgsfaktura efter gensendelse. Dokumentafsendelsesmetoden er nu opdateres så også fremgår at Dokumentafsendelsesmetoden.

57 Side 57 af 59 Bemærk: Er det den omvendte situation, hvor du vil sende et dokument der har været sendt som og skal som E-bilag, vil du skulle opsætte det samme som beskrevet i første eksempel. Eksempel 4. Har du en faktura der er bogført og opkrævet via Nets BS løsning, og der er brug for, at sende en der indeholder informationer om den tidligere frem sendte opkrævning, skal du gøre sådan: Opsætning på debitor skal foretages som beskrevet i eksempel 3. Du ser her den bogført salgsfaktura der enten er klar til opkrævning eller er sendt til Nets til opkrævning(se dokumentafsendelsesmetode), som her skal sendes som .

58 Side 58 af 59 Vælg derefter Handlingsbåndet Handlinger og handlingsgruppen og handlingen Send som . Du ser her den bogførte salgsfaktura efter gensendelse. Dokumentafsendelsesmetoden er nu opdateres så også fremgår at Dokumentafsendelsesmetoden.

59 Side 59 af 59 Henvisninger Brugervejledning til Økonomistyring Brugervejledning til BS Betalingsservice Brugervejledning til Elektronisk fakturering Links Til de nævnte vejledninger STAT-NS70 Til Digital Post

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug Mar. 2015 CM 1.25 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CM@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk Quick guide

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI.

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI. Side 1 af 26 Navision Stat 5.4.01 5. november 2013 ØS/ØSY/MAG EFI Integration Overblik Introduktion Den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Continia Collection Management NAV

Continia Collection Management NAV Continia Collection Management NAV Ændrings log Juli 2014 CMGT 1.21 Indhold Ændringer i Continia Collection Management version 1.20 til 1.21... 5 Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere