Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse"

Transkript

1 Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål (61,2 pct.) og deltage i diskussioner (54 pct.). Men samtidigt mener 80,7 pct., at de ingen indflydelse har på den politiske dagsorden, og 75,6 pct. synes ikke, politikerne lytter til dem. Tendenser er endnu værre blandt de lavest uddannede. Det er en demokratisk udfordring, at store dele af befolkningen således føler sig koblet af den politiske beslutningsproces og den generelle indflydelse. 61,2 pct. af danskerne har nemt ved at tage stilling til politiske spørgsmål de har den politiske indsigt eller tillid, der skal til. Og for 54 pct. er det ikke svært at deltage i politiske diskussioner. Men samtidigt gælder det omvendte for ca. en tredjedel af befolkningen. 31,8 pct. har svært ved politiske spørgsmål, og 39,1 pct. har svært ved de politiske diskussioner. Det viser en surveyundersøgelse foretaget af Userneeds for Cevea blandt 1000 repræsentativt udvalgte danskere. FIGUR 1: NEMHED VED POLITISK STILINGSTAGEN OG DISKUSSION Generelt synes jeg ikke, at det er svært at tage stilling til politiske spørgsmål Jeg synes ofte, at det er svært at deltage i politiske diskussioner 7.0% 6.9% 31.8 % 61.2 % 54.0% 39.1% Kontakt Jens Jonatan Steen, Analysechef T E. Forfatter Pil Berner Strandgaard, Projektleder E. Kaja Berg, Analysepraktikant E. Notat Tema: Demokratisk deltagelse Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea

2 Plads til forbedringer Men selvom mange danskere ikke har problemer med at tage politiske beslutninger eller deltage i diskussioner omsættes holdningerne ikke til indflydelse på den førte politik. Mere end tre ud af fire vælgere synes ikke, at de har indflydelse på politik og på politikerne (figur 3). Hele 75 pct. erklærer sig enige i påstanden politikerne lytter ikke nok til, hvad deres vælgere mener, hvilket indikerer en manglende overensstemmelse mellem det, politikerne beskæftiger sig med, og de udfordringer befolkningen møder eller er vidner til i deres hverdag. Denne afkobling mellem vælgere og valgte er med til at svække danskernes følelse af, at politikerne repræsenterer dem og deres holdninger. Den manglende ørenlyd hos politikerne betyder også, at kun 12,4 pct. af danskerne føler, at de har indflydelse på, hvilke emner, der er på den politiske dagsorden, mens 80,7 pct. ikke synes, de har indflydelse. Trods den politiske selvtillid og indsigt, er det altså kun godt hver tiende dansker, der føler, at de som en del af folket har indflydelse på den politiske dagsorden. FIGUR 2: INDFLYDELSE OG LYDHØRHED HOS POLITIKERNE Jeg føler, at jeg har indflydelse på, hvilke emner der er på den politiske dagsorden Politikerne lytter ikke nok til, hvad deres vælgere mener 6.9% 12.4% 6.7% 17.7% 80.7% 75.6% Uddannelse giver større politisk selvtillid Som figur 1 viste har lige over halvdelen (54 pct.) af danskerne ikke svært ved at deltage i politiske diskussioner. Men blandt forskellige grupper af vælgere er det ikke alle, der oplever det som lige nemt. Størst selvtillid hvad angår deltagelse i politiske diskussioner har de vælgere, der har den længste uddannelse eller har gået i gymnasiet. Andelen, der er enig i påstanden politikerne lytter ikke nok til, hvad deres vælgere mener (figur 4 nedenfor) bliver større og større jo kortere (og mindre boglig) uddannelse, man har.

3 FIGUR 3: DELTAGELSE I POLITISK DISKUSSION EFTER UDDANNELSESNIVEAU Jeg synes ofte, at det er svært at deltage i politiske diskussioner Lang videregående Mellemlang videregående Kort videregående Erhvervsfaglig Gymnasiel Grundskole Andet/ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% Blandt dem med en lang videregående uddannelse er der således hele 72,3 pct., der er uenige i, at det er svært at deltage i politiske diskussioner. I den anden ende er der kun 30,5 pct. af dem hvis højest gennemførte uddannelse er grundskolen, der synes, det er nemt at deltage i diskussionerne, mens det omvendt er hele 58,3 pct af der synes at det er svært at deltage i de politiske diskussioner. Det er med til at skævvride de politiske debatter både de offentlige i medierne og de private rundt om spisebordet. FIGUR 4: VÆLGERNES SYN PÅ, OM POLITIKERNE LYTTER Politikerne lytter ikke nok til, hvad deres vælgere mener Lang videregående Mellemlang videregående Kort videregående Erhvervsfaglig Gymnasial Grundskole 0% 20% 40% 60% 80% 100%

4 Den samme tendens findes også, når man ser på to af denne analyses andre spørgsmål. Borgere med kort uddannelse synes, at politikerne lytter mindre til dem, og at de har mindre indflydelse end borgere med længere uddannelse. For spørgsmålet om, hvorvidt politikerne lytter nok til vælgerne, svarer 83,3 pct. af danskerne med grundskolen som højest gennemførte uddannelse, at det gør politikerne ikke (figur 4). Det samme gælder for 64,1 pct. af de vælgere, der har en lang videregående uddannelse. Men forskellene her er dog mindre, end for spørgsmålet om deltagelse i politiske diskussioner (figur 3). Et repræsentativt Folketing Selvom mange ikke føler, at de har indflydelse på politik eller bliver lyttet til, synes størstedelen af de danske vælgere heldigvis, at deres holdninger er repræsenteret af et eller flere partier i Folketinget. Det gælder for 65,2 pct. af vælgerne, som figur 4 viser. Kontrollerer man for hvilket parti respondenten stemte på ved forrige Folketingsvalg, ser man, at tendensen gælder vælgere fra samtlige partier. Men den er ikke overraskende mest udtalt blandt de vælgere, der ved sidste Folketingsvalg ikke stemte eller stemte blankt. Det er positivt for det repræsentative demokrati, at næsten to ud af tre danskere føler sig repræsenteret. Men at hele 26,9 pct. ikke mener, at partierne repræsenterer deres holdning er til gengæld problematisk. FIGUR 5: FØLELSE AF AT ENS HOLDNINGER ER REPRÆSENTERET I FOLKETINGET Jeg føler, at mine holdninger er repræsenteret af et eller flere partier i Folketinget 7.9% 26.9% 65.2% De grupper hvor færrest føler sig repræsenterede er også de grupper med korteste uddannelser. Blandt dem der højest har en grundskoleuddannelse føler 44,4 pct. sig repræsenterede af et parti i Folketinget. Det samme gælder 63,4 pct. med en erhvervsfaglig uddannelse, og for 68,5 pct. af dem med en lang videregående uddannelse. Det er altså noget nemmere for en akademiker at finde et parti med holdninger, der matcher vedkommendes egne, end det er for de vælgere, der har de korteste uddannelser. Lukket klub eller åben mødeplads? Danskerne kan glæde sig over, at flertallet føler sig klædt på til at tage stilling til politiske spørgsmål og til at deltage i politiske debatter. Men der er også store mindretal, der mener, at det er svært at tage stilling og diskutere, og en fjerdedel af befolkningen føler ikke, at Folketingets partier

5 repræsenterer deres synspunkter. Det er med andre ord rum for forbedringer. Og når det gælder danskernes følelse af indflydelse på den politiske dagsorden og følelse af, at politikerne lytter til vælgerne, er det danske demokrati langt fra at være i mål. Med Folkemødet lige om hjørnet er dette en demokratisk udfordring, der bør sættes på politikernes agenda. Mistro til politikere og den manglende følelse af, at man som borger kan yde indflydelse, eroderer demokratiets legitimitet, og det er netop et problem, som Folkemødet kan være med til at bøde på. Dette kræver imidlertid, at Folkemødet bliver den platform for åbenhed, deltagelse og dialog, det er påtænkt at være; nemlig et sted hvor politikerne og folket mødes, diskuterer og lytter til hinanden. På den måde kan Folkemødet være med til at styrke et responsivt demokrati, som favner hele samfundet. Idéer til øget demokratisk indflydelse Cevea har derfor en række konkrete idéer til, hvordan man kan styrke demokratiet gennem øget indflydelse til vælgerne og større inddragelse i de politiske processer. Cevea foreslår følgende: Mere direkte inddragelse af borgerne i beslutningsprocesserne. Det har man mange steder erfaringer med, blandt andet borgerindflydelse på kommunernes budgetter eller at velfærdssamfundets goder bliver udviklet i samarbejde mellem politikere, velfærdsarbejdere og borgere. Blandt disse initiativer er: Borgerbudgetter, hvor borgerne er med til at allokere en del af kommunens budget. Det giver for det første borgerne direkte indflydelse, men også indsigt i den politiske beslutningsproces og et større ejerskab over beslutningerne. Det har været brugt i mange år i Brasilien, men herhjemme er Århus og Kolding også begyndt at gøre forsøg med borgerbudgetter. Borgerlotterier indkalder en repræsentativ gruppe af borgere til at deltage i politikudviklingen. De vil først blive sat grundigt ind i politikområdet og derefter gennem forskellige interaktioner komme med gode idéer og anbefalinger til politikerne. Mere lokal indflydelse. Jo tættere på borgerne beslutningerne tages, desto nemmere er det som borger at få indflydelse. Flere beslutninger kunne med fordel lægges fra staten ud til kommunerne. Kommunerne kunne igen overdrage mere indflydelse til lokalråd, enkelte institutioner, boligområder og andre lokale enheder. Interesseorganisationer kunne under valgkampe indsamle ønsker, forslag og krav fra deres medlemmer, som de vil holde politikerne op på efter valget. På den måde er der et konkret folkeligt pres på politikerne. Det er blandt andet brugt gennem de sidste ti år i Trondheim i Norge.

6 METODE Survey og Analyseinstituttet Userneeds har stået for afvikling af undersøgelsen og bearbejdning af data. Præcis 1000 personer har besvaret spørgeskemaet og panelet er repræsentativt for befolkningen i Danmark. Dataindsamlingen har fundet sted i perioden Respondenterne har kunnet svare Helt enig Helt uenig. Kategorierne Helt enig og er i notatets præsentation af slået sammen til, det samme gælder og Helt uenig.

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Stor opbakning til campus

Stor opbakning til campus Stor opbakning til campus Opbakningen til campus-dannelse, hvor ungdomsuddannelser flytter helt eller delvist ind i fælles faciliteter, er stor, men dog faldet noget siden en tilsvarende undersøgelse fra

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Hvorfor dør vi først?

Hvorfor dør vi først? Årsagsundersøgelsen Meget af den gængse viden om ulighed i sundhed er forældet og præget af myter. Derfor er der brug for en offentlig debat, der både er mere omfattende og mere dybtgående end hidtil,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere