2. Analysér mulighederne eller problemerne i Marks koncept. Fig side 304 kan inddrages.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Analysér mulighederne eller problemerne i Marks koncept. Fig. 11.6 side 304 kan inddrages."

Transkript

1 Kapitel 11 Virksomhedens informationsindsamling Opgave Hvilke analysetyper bør virksomheden anvende for at skaffe svar på de enkelte spørgsmål og påstande i punkterne a-e? a) Adfærdsanalyse b) Imageanalyse c) Motivanalyse d) Effektmåling e) Konkurrentanalyse 2. Hvad er formålet med at anvende de analysetyper, som du fandt frem til i dit svar i spg. 1? a) Adfærdsanalyse har til formål at måle antallet af respondenter ved hver enkelt svarmulighed. b) Imageanalyse har til formål at måle respondenternes holdninger og indstillinger til virksomheden og dens brug af parametre. c) Motivanalyse har til formål at give en forklaring på forbrugernes adfærd. d) Effektmåling bruges ofte til at måle om de penge, virksomheden anvender på de forskellige handlingsparametre, er spild. e) Konkurrentanalyse har til formål at få overblik over, hvorledes konkurrenterne bruger deres parametre m.m. Opgave Hvad er formålet med den analyse, Mark vil gennemføre? Formålet med analysen er at finde informationer om, hvorvidt potentielle kunder finder Marks tilbud om mad til fester interessant. Mark skal gennemføre en adfærdsanalyse. 2. Analysér mulighederne eller problemerne i Marks koncept. Fig side 304 kan inddrages. At analysere muligheder eller problemer kan ske ved at formulere nogle udsagn om Marks koncept: Det er en mulighed at:?? der er mange ungdomsfester?? unge kan købe ind og lave maden selv billigere?? unge ikke planlægger tilmeldingsfrister 8 dage før?? Marks netværk er stort nok?? folk vil købe festmad hos Mark.?? folk især vil købe en bestemt pakke.?? folk finder prisen for høj.?? folk ikke kan bestille 8 dage før.?? folk til en fest skal være 100 % enige. om maden?? der er mange konkurrenter.?? sortimentet (3 muligheder) er for lille 3. Opstil 4 hypoteser eller spørgsmål, som Marks skal have svar på gennem analysen. Fig side 304 kan inddrages..?? Vil unge købe festmad som pakkeløsning hos mig??? Vil unge foretrække én bestemt af de tre mulige pakker?

2 ?? Er prisen på pakkerne ok i forhold til målgruppen??? Kan unge bestille mad allerede 8 dage før leveringstidspunktet? 4. Find dine egne svar på hypoteserne eller spørgsmålene i spg. 3 og brug dem til at vurdere, om Marks forretningsidé er brugbar. Ja, unge vil gerne have nemme madløsninger, men de vil hellere drikke! Nej, der vil være kunder til alle tre pakker. Ja, prisen er ok i forhold til målgruppen. Ja, unge kan godt bestille mad 8 dage før festen, - men de kan nok ikke enes! Opgave Gør rede for analysebehovet i de to situationer, Back to Basics står i. Situation 1: Analysebehov: Der findes ikke sekundære data, der kan belyse situationen. Back to Basics skal gennemføre en fieldresearch. Det kan gøres nemt ved at vise tilfældige kunder i en butik en tyggegummiemballage. Situation 2: Analysebehov: Denne situation kan heller ikke belyses ved hjælp af sekundære data. Back to Basics skal gennemføre en fieldresearch. Back to Basics skal fremstille flere prøveemballager og stille flere spørgsmål end i situation Hvilke analysetyper vil du foreslå Back to Basics at benytte for at skaffe svar på spørgsmålene i de to situationer. Situation 1 Den fieldresearch, Back to Basics skal gennemføre skal ske ud fra kvantitative kilder, f.eks. personligt interview eller internetinterview. Det vil være nødvendigt at få svar fra et større antal kunder, f.eks Situation 2 Den fieldresearch, Back to Basics skal gennemføre, skal foretages ud fra kvantitative kilder, der kan omfatte et brugerpanel eller personligt interview/internet interview af et stort antal mennesker. Det vil være nødvendigt at få svar fra et større antal kunder, f.eks Opstil 3 spørgsmål, der skal indgå i analysen af problemet i situation 2. (Back to Basics har udformet nogle emballager til testen. Emballagerne ligner mere eller mindre den originale emballage) Spørgsmål: Hvilket mærke forbinder du med emballage A/B/C Spørgsmål: Minder emballage A/B/C dig om et andet produkt? Respondenten får vist den originale Back to Basics-emballage (D) : Spørgsmål: Hvilken af emballagerne A/B/C minder D mest om? Opgave Opstil en oversigt over de vigtigste informationer, som journalisten har været nødt til at skaffe for at skrive artiklen. For at skrive artiklen har journalisten skulle skaffe informationer om?? Sommerens aktuelle vejr?? Sidste sommers aktuelle vejr?? Salget af de nævnte varer denne sommer?? Salget af de nævnte varer sidste sommer?? Formentlig/forhåbentlig har journalisten også spurgt i indkøbscentre, der ikke er ejet af Steen & Strøøm.

3 2. Hvilke af informationerne i dit svar er skaffet ved hjælp af deskresearch, og hvilke er skaffet ved hjælp af fieldresearch? Deskresearch: informationer om vejret sidste år og salget af diverse produkter sidste år ligger som sekundære data hos Danmarks Statistik og DMI. Fieldresearch: informationer om vejret i år og salget af diverse produkter i år er endnu ikke samlet til statistikker, og derfor har journalisten benyttet fieldresearch ved indsamlingen. Opgave Hvilke sekundære datakilder må antages at ligge til grund for salgstallene? Antal kunder fordelt på sælgere, omsætning og salgsomkostninger må stamme fra de sekundære, interne datakilder, virksomheden selv er i besiddelse af, nemlig salgsrapporter, fakturaer, kundekartotek, debitorkartotek og debitor- og finansbogholderi. 2. Foretag en analyse af salgstallene. Beregning af a), b), c) og d): Omsætning/kunde DB/kunde Salgsomkostninger/kunde Markedsføringsbidrag/kunde Af tabellen herover ser man, at sælger 6 har det største markedsføringsbidrag pr. kunde. nr. 3 har det næsthøjeste, fulgt af sælger 4 og sælger 2. 1 og 5 ligger i bunden med det laveste markedsføringsbidrag. For at kunne analysere, hvor forskellene mellem sælgerne ligger, kan det være hensigtsmæssigt at inddrage nogle index-tal: Omsætning/kunde DB/kunde Salgsomkostninger/kunde Markedsføringsbidrag/kunde Af index-tallene ses, at sælger 3 og 4 har det største markedsføringsbidrag i forhold til omsætningen pr. kunde, og at sælger nr. 6 ikke udmærker sig. 3. Udarbejd en konklusion på analysen Da markedsføringsbidraget pr. kunde peger på, at sælger 6 har de bedste resultater, og index-tallene peger på, at sælger 4 og 3 har de bedste resultater, bør der gennemføres en mere detaljeret analyse. 4. Hvilke andre analysetyper kunne virksomheden bruge til at finde årsagerne til, at sælgerne ikke er lige effektive til deres arbejde? Virksomheden kan anvende eksplorative/opklarende analyser i form af Kundeanalyse: Hvor store er virksomhederne i hvert salgsdistrikt Hvilke typer virksomheder er der tale om Hvor længe har sælgerne betjent kunderne Reklamationer fra kunderne

4 Indkøbsmønster pr. kunde Fordelingen af salgsomkostninger pr. kunde Arten af salgsomkostninger pr. kunde analyse: Hvor ofte besøger sælgeren den enkelte kunde Hvor længe varer et gns. salgsbesøg Hvordan planlægger sælgeren sine salgsture Hvor ofte har den enkelte sælger reklamationer Opgave Har Pure Energy selv nogle data, der kan anvendes til belysning af problemerne? Pure Energy har en del data i form af salgsrapporter og salgsfakturaer fra salget i Nordtyskland, som kan danne udgangspunkt for en analyse af salgsmulighederne i Sydtyskland. 2. Hvilken type data er der i givet fald tale om? Pure Energys salgsrapporter og salgsfakturaer er interne sekundære data. 3. Er de data, der findes i virksomheden, tilstrækkelige til at Pure Energy kan foretage en god planlægning? Nej Pure Energy kan ikke nøjes med de data, virksomheden har omkring salget i Danmark og Nordtyskland. 4. Hvilke andre oplysninger kan Pure Energy have brug for, før man beslutter at udvide antallet af kunder? Kunderne, markedet, virksomheden selv Kunderne: Antallet af unge, der træner hårdt og længe Traditioner omkring brug af energi-bars i området Markedet: Traditioner omkring indkøbssted for energi-bars Konkurrenter i området Prisniveauet hos konkurrenterne i området Transportmuligheder for sælgere og varer Transportomkostninger for sælgere og varer Virksomheden selv: Nuværende sælgeres kapacitet Nuværende sælgeres interesse i at bearbejde Sydtyskland Administrationspersonalets kapacitet Opgave 11.7 Følgende oplysninger kan findes hos Danmarks Statistik på vælg statistikbanken, søg på uddannelse og kultur, vælg parametre. (opg. 1,2, 3 og 4) søg på årligt forbrug mænd kr. (opg. 5) Opgaven er en oplagt chance for eleverne til at erfare, at man får hvad man beder om i et databaseprogram. I nogle tilfælde må de statistiske oplysninger bearbejdes lidt, for at nå frem til et brugbart resultat. 1. Antal mænd i aldersgruppen år Der er pr. 1. januar mænd i alderen år.

5 2. Antal mænd i aldersgruppen år fordelt på indkomster over kr./år Alder Indkomstgruppe Antal år år år år år år år år år Antal mænd i aldersgruppen år fordelt efter alle uddannelsestyper Alder Uddannelsestype Antal Folkeskole Gymnasier Erhvervsfaglig uddannelse Korte videregående uddannelser. Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Uoplyst Antal beskæftigede mænd i alderen fordelt efter videregående uddannelse Alder Antal Husstandenes årlige forbrug (kr. pr. husstand) af beklædning til mænd med en indkomst over kr./år. Indkomst kr Årligt forbrug kr Konkludér, om det er den rigtige målgruppe, Casual vil satse på. Tag udgangspunkt i dine svar i spørgsmål 1-5.?? I spg. 1 har vi fundet antallet af mænd i alderen fordelt efter indkomster over kr./år.?? I spg. 4 har vi fundet antallet af mænd i alderen med videregående uddannelser.?? Der er færre mænd med videregående uddannelser end mænd med indkomster over kr.?? I spg. 5 har vi fundet ud af, at mænd anvender mellem og kr. om året til tøj, når de har en indkomst over kr.

6 ?? I spg. 2 har vi fundet ud af, at der er færre med videregående uddannelse end med erhvervsfaglig uddannelse. Konklusion: Det tilrådes Casual at gennemføre flere undersøgelser omkring aldersgruppen årige mænd med erhvervsfaglig uddannelse og deres forbrug af beklædning, før Casual lægger sig fast på en ny målgruppe. Casual skal måske også overveje, om sammenhængen mellem årige og årige er særlig stor eller særlig logisk, når det gælder produktion og salg af tøj. Opgave Hvilke forhold i Taiwan kan have gjort Vestas interesseret i at eksportere til landet? Benyt eventuelt og Interessen for Taiwan kan skyldes flere forhold: Taiwans voksende økonomi, Taiwans fokus på energi og miljø, danske virksomheders generelle interesse for Sydøstasien og stagnation på de europæiske markeder for Vestas produkter. 2. Opstil en liste over vigtige informationer, som Vestas kan fremskaffe ved at anvende deskresearch og sekundære data. Vestas kan finde disse informationer ved hjælp af deskresearch og sekundære data: Om markedet: Taiwans bidrag til eventuelle vindmøller: Er der en kultur, der gør vindmøller attraktive, er der råvarer, uddannet arbejdskraft og tilstrækkelig arbejdskraft, er det offentliges administrative formåen ok, er der generelt god økonomi. Om konkurrenter: Er der konkurrenter, i givet fald hvem, og kan Vestas konkurrere med dem. 3. Hvilke vigtige informationer om Taiwan kan Vestas eventuelt skaffe ved hjælp af fieldresearch? Vestas kan finde disse informationer ved hjælp af fieldresearch: Taiwans kultur generelt og forretningskulturen specielt. Konkrete steder, hvor møller eventuelt kan produceres og opstilles Konkrete samarbejdspartnere og finansieringskilder Samarbejdspartnere Opgave Find oplysninger om den aktuelle økonomiske situation i Kina ved hjælp af en artikeldatabase, f.eks. Infomedia. De informationer, der findes, vil naturligvis afhænge af, hvilket tidspunkt, de indsamles på. På Infomedias avisartikeldatabase var der ultimo februar 2006 mere end 200 artikler, der handlede om den økonomiske situation i Kina siden Da Kina er et af BRIK-landene, skrives der meget om danske virksomheders muligheder i et Kina med vækst. 2. Ved hjælp af de databaser med virksomhedsoplysninger, som du har til rådighed, (f.eks. Greens Online og Kompass) skal du finde 5 danske virksomheder, der eksporterer til Kina. Eleverne kan finde oplysninger om f.eks. B&O, Ecco, B8 Møbler, Junckers, Bestseller, Danfoss, Novo Nordisk, Danisco. 3. Undersøg størrelsen og sammensætningen af Danmarks eksport til Kina i år Benyt f.eks. eller Dansk eksport til Kina 2000: kr. (Importen fra Kina var på ca. 10 mia. kr. i 2000).

7 En statistik med netop de oplysninger, der skal bruges her, kan være svær at finde. Eleverne kan blive nødt til selv at tælle sammen, fordi de f.eks. kun kan finde oplysninger fordelt på måneder. Der kan opstå divergenser, alt efter om de anvendte statistikker viser tal for Kina inkl. eller ekskl. Hongkong Eksporten 2000 fordeler sig på varegrupper således: Varegruppe Kemiske produkter Maskiner og instrumenter Andre industriprodukter Fisk Pelsskind Andre varer Eksport mio. kr. 196, ,2 141,1 454,4 48,3 381,4 Opgave Hvad dækker disse begreber over? Begreb Forklaring Relevans Aktualitet Detailrigdom Sammenlignelighed Sikkerhed Data skal være egnede til at belyse dét, man ønsker de skal belyse. Data skal være så nye, som det er muligt at skaffe. Data skal være nedbrudt på så mange detaljer, som det er muligt og relevant at skaffe. Data skal være indsamlet ud fra samme præmisser og reelt være sammenlignelige. Data skal være gyldige og pålidelige og stamme fra en pålidelig kilde. 2. Hvorfor skal man være kritisk overfor de kilder, man anvender? Man skal være kritisk overfor de kilder, man anvender, fordi ens eget arbejde baseres på disse kilder, og derved ikke er stærkere end de kilder, der er anvendt. Opgave Med udgangspunkt i figuren skal der gøres rede for, hvilken indsamlingsmåde, kildetype, og indsamlingsmetode, virksomhederne skal anvende i situationerne A-D. Situation Indsamlingsmåde Kildetype Indsamlingsmetode A Deskresearch Interne datakilder Salgsfakturaer B Fieldresearch Kvantitative datakilder Personligt interview C Fieldresearch Kvalitative datakilder Dybdeinterview D Fieldresearch Kvalitative datakilder Observationer Opgave Hvilke sekundære datakilder kan Rolf eventuelt benytte? Rolf skal finde demografiske data og livsstilsdata om folk i byen og omegnen. Til fremskaffelse af helt generelle data om køn, alder, indkomst og livsstil kan han finde informationer hos Danmarks Statistik på Internettet (statistikbanken), i 10-års oversigterne og i statistisk årbog. Desuden kan han få omlysninger om køn, alder og indkomst hos Kommunen i byen.

8 2. Hvilke fordele og ulemper er der ved at Rolf anvender primære datakilder? Fordele: indsamlet til netop dette formål, helt aktuelle, muligvis lette at skaffe. Ulemper: Rolf skal bruge tid på indsamling, respondenterne svarer måske ikke ærligt, og det kan blive svært at sammensætte en relevant/repræsentativ stikprøve. Opgave Hvilke data i eksemplerne herover stemmer fra kvalitative datakilder og hvilke stammer fra kvantitative datakilder? Eksempel A B C D Datakilde Kvalitative datakilder Kvalitative datakilder Kvantitative datakilder Kvantitative datakilder 2. Hvilke fordele kan Friva have ved at anvende Internetinterview? Tag udgangspunkt i fig side 315. Bemærk: Ikke fig , som teksten oplyser. Fordele: Lave omkostninger, hurtigt og når let ud til mange. Ulemper: Ikke alle har internetadgang endnu, svarprocenten kan være meget lav. Opgave Analyser skemaet og forklar, hvor det bør forbedres, så bageren næste gang får flere svar. Svaret kan tage udgangspunkt i side 315 i lærebogen Opbygning af spørgeskema:?? Antal spørgsmål?? Spørgsmålstyper?? Spørgsmålsrækkefølge?? Spørgsmålsformulering. Antal spørgsmål: Antallet af spørgsmål er passende, hvis kunderne skal kunne udfylde skemaet, mens de venter på at blive betjent. Spørgsmålstyper: Der er lukkede spørgsmål undtagen måske spg. 6. Spørgsmålsrækkefølge: Se evt. fig Spg. 1 er et let spørgsmål Spørgsmålsformulering: Se evt. fig : Generelt: Vind måske en kringle: Måske skal udelades. I øvrigt: Hvornår kan man vinde kringlen, og hvornår skal man svare for at deltage i konkurrencen? Hvad er formålet med spørgeskemaet? Spg. 1 Barn er ikke en kønsbetegnelse. Der kan tilføjes et spørgsmål om alder (under 15 år, 16 år og derover). Spg. 3 Synes du også at bagerbrød er bedre end brød fra supermarkedet. Spørgsmål må ikke være ledende. Spg. 5 Kan du lide det nye firkornsbrød fra bageren. Ja, Lidt, Måske, Nej. Spørgsmål skal være præcist formulerede, men det skal svarmulighederne også Spg. 6. Hvor mange penge bruger du på brød? Kr.. Spørgsmål skal være tidsmæssigt afgrænsede, og det er spg. 6 ikke.

9 2. Udarbejd et nyt skema, som bageren kan anvende i stedet for det gamle skema. Svar på 6 spørgsmål og vind en kringle Bagermesteren vil gerne vide lidt om dine brødvaner. Derfor beder han dig om at svare på dette skema senest den xx.xx.xxxx. 1. Køn: Mand? Kvinde? 2. Alder: 0-15 år? 16 år - +? 2. Hvor tit køber du brød hos bageren: Hver dag? 1-2 gange om ugen? Sjældnere? 3. Synes du, bagerbrød er bedre end brød fra supermarkedet? Ja? Nej? Ved ikke? 4. Synes du, at man skal lade være med at købe brød om mandagen, når bageren har lukket? Ja? Nej? Ved ikke? 5. Hvor godt synes du om det nye firkornsbrød.? Rigtig godt? Godt? OK? Mindre godt? Ikke godt? 6. Hvor mange penge bruger du på brød fra bageren om ugen? Under 50 kr.? kr.? Mere end 100 kr.? Hvis du vil deltage i lodtrækningen om en bagerkringle, skal du skrive navn og telefonnr. her: Navn: Telefonnr. Læg det udfyldte skema i kurven ved udgangsdøren. Tak for hjælpen Opgave Giv Matthis 5 gode råd om, hvordan han udformer et hensigtsmæssigt spørgeskema Rådene skal tilpasses til netop denne undersøgelse, hvor kunderne er kommet i butikken for at se sig om og eventuelt købe noget. Skemaet skal derfor være nemt at gå til og let at udfylde. Hold fast i formålet: Hvad synes kunderne om butikken Råd 1: Så få spørgsmål som muligt Råd 2: Begynd med lette spørgsmål Råd 3: Sæt spørgsmålene i en rækkefølge, der følger respondentens tankegang Råd 4: Gør det nemt for kunden at svare, f.eks. ved hjælp af lukkede spørgsmål Råd 5: Afprøv spørgeskemaet, før det anvendes på kunderne i butikken. 2. Udarbejd et udkast til et skema, sådan som du mener, det skal se ud Kunderne har antagelig ingen forventninger til sortimentet i en gavebutik. Tværtimod kommer de i høj grad for at lade sig inspirere af sortimentet. Derfor behøver Matthis måske ikke at spørge, hvad kunderne synes om sortimentet.

10 Udkast: Souvenir-butikken synes kunderne skal have det godt, derfor gennemføres i denne uge en undersøgelse, som vi gerne vil have hjælp til. Har du været i butikken før? Ja? Nej? Hvorfor kommer du i butikken? Sæt gerne flere krydser? Her er ikke andre butikker? Kom bare forbi? Skal bare bruge en gave? For at kigge Hvad synes du om butikken? Sæt gerne flere krydser? Her er spændende varer? Her er pænt og rent? Her er god plads? Her er god belysning? Her er venligt personale? Her er varer til alle priser? Her er varer, der ikke fås andre steder? Her er gaver til alle slags mennesker? Her er ting, jeg selv godt kan lide Har du lyst til at komme her i butikken en anden gang? Ja? Nej? Har du et godt råd om butikken? Aflevér det udfyldte skema ved kassen, så giver vi et stykke slik for din ulejlighed. Venlig hilsen fra Souvenir-butikken Matthis 3. Lad 2 af dine klassekammerater udfylde skemaet. Eleverne får ofte en aha-oplevelse ved at se og udfylde andres spørgeskemaer. 4. Forklar, om dit skema er udformet, så det fungerer. Brug dine erfaringer fra det skema, dine klassekammerater udfyldte. Her vil eleverne ofte opdage at?? der mangler en svarmulighed?? der er uforståelige spørgsmål?? der er for mange/for få spørgsmål?? der er spurgt om irrelevante ting?? der ikke er spurgt om det væsentlige?? der er for lidt plads til at skrive på?? skemaet er skrevet med for små bogstaver (kræver læsebriller hos ældre)

11 ?? introduktion og forklaring mangler?? det er for svært at tælle resultaterne af undersøgelsen sammen, fordi skemaets spørgsmål eller layout er uhensigtsmæssigt Opgave Fastlæg populationen for en stikprøveanalyse blandt alle brugere i Danmark af disse produkter: a) Bratzdukker Alle piger i alderen 4-12 år b) Venstrehåndssakse Alle venstrehåndede personer over 3 år c) Kattemad Alle husstande med kat og evt. alle dyreinternater, dyrehospitaler og alle kattens-værn steder d) Løbeveste med refleksstriber: Alle enkeltpersoner, der ønsker at kunne ses på afstand i forbindelse med udendørs sport og andre udendørs aktiviteter e) Autoværn Offentlige virksomheder, der tager sig af opsætning af autoværn, (Regionernes vejkontorer, kommunernes vejkontorer) 2. Hvordan kan du finde oplysninger om populationen i hvert eksempel, så der kan udtages repræsentative stikprøver? a) Oplysninger om populationen kan findes i officielle statistikker, f.eks. Statistisk Årbog, Statistisk Tiårsoversigt og b) Det er ikke muligt umiddelbart at finde oplysninger om populationen, da det ikke registreres centralt, om folk er højre- eller venstrehåndede c) Det er ikke muligt umiddelbart at finde oplysninger om populationen, da katte ikke skal registreres et centralt sted. d) Det er ikke muligt umiddelbart at finde oplysninger om populationen, da der ikke er et centralt sted, hvor folk, der ønsker løbeveste med refleksstriber registreres. e) Autoværn Oplysninger om alle offentlige virksomheder, der beskæftiger sig med autoværn kan finde i officielle statistikker og telefonbøger. For produkt b, c og d må man være kreativ, hvis man skal kunne udtage noget, der blot nogenlunde kan give et retvisende billede af populationen. Opgave Redegør for, hvem der udgør populationen for Hennes og Mauritz nye jeanskollektion i Danmark. Det må antages, at jeanskollektionen henvender sig til mænd og kvinder. Børn udelades her. Populationen for Hennes og Mauritz jeanskollektion er mænd og kvinder i alderen Hvilke fejl er der i marketingmedarbejderens forslag? Man bør overveje, om urbanisering er et hensigtsmæssigt sorteringskriterium. Måske spiller andre ting, f.eks. økonomi eller livsstil en større rolle for valg af jeans end det, at man bor i byen eller på landet, gør. Hvis geografisk spredning som inddelingsfaktor fastholdes: Aldersinddelingen i strata for kvinder er OK, men man skal være opmærksom på, at yngre kvinder uden for byerne også går i jeans, selv om H&M ikke vil have dem med i stikprøven. I aldersgruppen er det antagelig hensigtsmæssigt stadig at se på de geografiske fordelinger.

12 Aldersinddelingen i strata for mænd er ikke hensigtsmæssig. Aldersgruppen år er alt for uensartet til at kunne være i samme stratum. Geografisk bør der ske en opdeling på linie med den, der foretages for kvinder. 3. Hvorfor kan det være hensigtsmæssigt for Hennes & Mauritz at anvende stratificeret udvælgelse, når stikprøven til analysen skal udvælges? Stratificeret udvælgelse sikrer, at de valgte karakteristika i populationen får samme vægt i stikprøven som i populationen. 4. Hvilke fordele og ulemper vil det give Hennes og Mauritz, hvis man vælger at anvende bekvemmelighedsudvælgelse, når man udtager stikprøven til analysen? Fordele: Let og billigt at finde respondenter Ulemper: Stikprøven kan let blive skæv, fordi man netop vælger tilfældigt, og stikprøven bliver ikke repræsentativ. Opgave Hvilke fejl har elevrådsmedlemmet begået i kvoteudvælgelsen? Inddelingen i kvoter er i orden. Den er sket ud fra uddannelsesretninger. Fejlene opstår, når antallet af respondenter fra hver kvote udtages. Ved en korrekt kvoteudvælgelse skal %-fordelingen i stikprøven være magen til %-fordelingen i populationen. Det er ikke sket her: Uddannelsesretning Hhx Hg HgV Kursister Total Antal personer i % af total Antal personer i % af stikprøven Der er forslag om at udtage for få hhx-elever, for mange hg-elever og for mange kursister. 2 Hvordan skal stikprøven på 150 elever udtages, når der anvendes kvoteudvælgelse? Tag eventuelt udgangspunkt i fig side 325 i lærebogen. Stikprøven bør se således ud: Uddannelses-retning Hhx Hg HgV Kursister Total Antal personer i % af total Antal personer i % af stikprøven Antal personer i stikprøven

13 3. Hvilken betydning for analysens resultat vil det have, at der benyttes kvoteudvælgelse ved udtagning af stikprøven? for analysens resultat vil det have, at der benyttes kvoteudvælgelse ved udtagning af stikprøven? Anvendelse af kvoteudvælgelse ved udtagning af stikprøven betyder, at man sikrer sig, at alle grupper i undersøgelsen får netop den indflydelse på undersøgelsens resultat, som gruppens andel af populationen berettiger til. Dvs. at når hhx-eleverne udgør 38 % af alle elever på skolen, så får de også 3 s indflydelse på resultatet af undersøgelsen. 4. Vil det være hensigtsmæssigt i stedet at benytte klyngeudvælgelse ved udtagning af stikprøven? Benyt eventuelt fig side 323 i lærebogen som inspiration. Argumenter for klyngeudvælgelse: I undersøgelsen kan man lade være at udvælge respondenter fra klyngen af kursister. Kursister, der ofte opholder sig kort tid på skolen, og som ofte er ældre end eleverne generelt, behøver måske ikke have indflydelse på et hyggeområde for elever. Argumenter imod klyngeudvælgelse: Klyngeudvælgelse sikrer ikke, at alle elevgrupper får en indflydelse svarende til gruppens størrelse, på det endelige resultat. Nogle elevgrupper vil føle, at de ikke bliver hørt (nok), hvis elevrådet anvender klyngeudvælgelse. Opgave Ret fejlene i skemaet. Skemaet skal se sådan ud (Fig side 326 i lærebogen) Statistiske fejl Systematiske fejl Fejlkilder i stikprøveundersøgelser?? Forkert fastlagt population?? For lille stikprøve?? Uheldig stikprøveudvælgelsesmetode?? Fejl i spørgeskema?? Interviewerfejl?? Respondentfejl?? Frafaldsfejl 2. Er der tale om statistiske eller systematiske fejl i situation 1-f? Situation Statistisk fejl a) I undersøgelsen har man spurgt 10 danskere, hvad de mener x om regeringens politik. b) I spørgeskemaet manglede side 5. c) Intervieweren spurgte respondenten om han stadig røg lige så meget som før prisstigningen. d) Intervieweren skulle spørge to familier i hver opgang i et 8-etagers boligkompleks. e) Mange af de, der havde fået tilsendt spørgeskemaet, smed det væk, fordi de troede, der var tale om en reklame. x Systematisk fejl x x x f) Undersøgelsen blev gennemført onsdag kl Den viste at ingen 10-årige handlede i butikken. x

14 Det kan diskuteres, hvorvidt der nu er tale om den ene eller den anden type fejl, da elevernes svar vil afhænge af, hvordan de opfatter de seks situationer. 3. Hvilken fejlkilde er i hver situation årsag til, at undersøgelsen gav et forkert resultat? a) I undersøgelsen har man spurgt 10 danskere, hvad de mener om regeringens politik. Fejlkilde: For lille stikprøve. b) I spørgeskemaet manglede side 5. Fejlkilde: Fejl i spørgeskema. c) Intervieweren spurgte respondenten om han stadig røg lige så meget som før prisstigningen. Fejlkilde: Interviwerfejl, spørgsmålet er ikke neutralt d) Intervieweren skulle spørge to familier i hver opgang i et 8-etagers boligkompleks. Fejlkilde: Uheldig stikprøveudvælgelsesmetode. 2 fra hver opgang er ikke præcist nok. Intervieweren kunne jo vælge at spørge to familier i stueetagen i hver opgang. e) Mange af de, der havde fået tilsendt spørgeskemaet, smed det væk, fordi de troede, der var tale om en reklame. Fejlkilde: Fejl i spørgeskemaet, fordi spørgeskemaet ligner en reklame, eller fordi der er frafaldsfejl, når en bestemt gruppe smider skemaet ud. f) Undersøgelsen blev gennemført onsdag kl Den viste at ingen 10-årige handlede i butikken. Fejlkilde: For lille stikprøve. Havde man spurgt flere, var der måske smuttet en 10-årig med i undersøgelsen, selv om 10-årige forventes at være i skole onsdag mellem Man kunne også diskutere, om stikprøven er udtaget forkert. Opgave Analyser fig. 1 og 2 og forklar, hvilke informationer ejerne af Trendy-kæden kan få ud af figurerne. Fig. 1: Hvor ofte benytter årige og årige Internettet Fig. 2: Hvordan prioriterer årige og årige den tid, de anvender på Internettet til forskellige aktiviteter på nettet. 2. Forklar hvilke forhold hos Trendy s målgruppe der taler for at starte en virtuel butik. Trendy s målgruppe er mænd og kvinder i alderen år med almindelig indkomst. I fig. 1 kan vi se, at grupperne år og år er de to grupper, der anvender Internettet oftest (72-75 % dagligt og % hver uge). I fig. 2 kan vi se, at omkring 25 % af de adspurgte i aldersgrupperne og benytter Internettet til indkøb. Trendy s målgruppe består af unge, hvoraf % benytter Internettet dagligt og % benytter Internettet til indkøb. Dette giver en god basis for at Trendy kan oprette en virtuel butik. 3. Hvilke yderligere informationer bør Mia og Karsten indhente, før de går videre med tankerne om at etablere en virtuel butik. Mia og Karsten bør have yderligere informationer om tre hovedområder: markedet, konkurrenterne og deres egen virksomhed. Marked: det virtuelle marked (oplysninger om tekniske muligheder, andres erfaringer med virtuelle butikker, priser, sikkerhed osv., hvilke varer egner sig til salg på nettet) Konkurrenter: Hvem er konkurrenter på nettet og hvor mange er der. Egen situation: Kapacitet, penge, interesse.

15 4. Formulér nogle hypoteser om, hvem der kunne være målgruppe for Mia og Karstens virtuelle butik. Det antages, at travle kunder i alderen år er målgruppe for en virtuel butik på grund af tidsbesparelse. Det antages, at kunder i alderen år, der bor langt fra en Trendy-butik, er målgruppe for en virtuel butik. Det antages, at kunder uden for den oprindelige målgruppe aldersmæssigt og indkomstmæssigt, kan være målgruppe for en virtuel butik. Det antages, at kunder, der er for tilbageholdende til at gå i Trendy-butikkerne, vil være målgruppe for en virtuel butik. 5. Omformulér hypoteserne til 8 spørgsmål, der kan anvendes i en internetbaseret analyse til understøttelse af Mia og Karstens ide. Eksempler: 1. Køber du tøj og tilbehør på Internettet? (Ja/nej. Ja videre, Nej hvorfor ikke?) 2. Hvorfor køber du tøj og tilbehør på Internettet? (hurtigt, nemt, billigt, sjovt, diskret, ti den, hele døgnet osv. ) 3. Køber du tøj og tilbehør i Trendy s butikker? (Ja videre, Nej hvorfor ikke?) 4. Vil du købe Trendy s varer på Internettet, hvis det er muligt? 5. Hvilke Trendy-varer vil du eventuelt købe (Kategorier nævnes) 6. Hvor lang leveringstid vil du acceptere (Valgmuligheder) 7. Hvordan vil du betale (Elektronisk, efterkrav) 8. Alder og køn (valgmuligheder) 6. Hvilke problemer kan der være i, at Mia og Karsten baserer deres analyse på en internetundersøgelse? Mia og Karsten får kun svar fra personer, der støder ind i undersøgelsen på Internettet. De kunder, der aldrig kommer på nettet, får ikke lejlighed til at deltage. Udvælgelsen af respondenter er ikke hensigtsmæssig. Mia og Karsten får heller ikke svar fra dem, der måske især vil handle på nettet, nemlig de personer, der vælger nettet fordi de har for travlt til at gå i butikker. 7. Vurdér om et telefoninterview vil være mere hensigtsmæssigt end et spørgeskema på Internettet, når Mia og Karsten ønsker at undersøge interessen for at handle i deres nye virtuelle butik. Et telefoninterview kan nemt give skævheder, lige som en Internetundersøgelse kan. Mange mennesker tager ikke telefonen, hvis den viser hemmeligt nr. Telefonnr. viser ikke noget om indehaverens alder, køn, indkomst, interesser eller livsstil. Opgave Følgende påstande er rigtige: 2, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 17, 18

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

Travlhed i danskernes hverdag

Travlhed i danskernes hverdag Syddansk Universitet Aflevering d. 9. oktober 2008 Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Metode Travlhed i danskernes hverdag Sofie Pedersen 230584-XXXX Lars Munksgaard Toft 070684-XXXX Morten Tønsberg

Læs mere

Første samt anden projektperiode

Første samt anden projektperiode Opsamlende afrapportering for det samlede projekt: Social kapital i boligområder, blandt børn, unge og beboere med anden kulturel eller sproglig baggrund end dansk Første samt anden projektperiode Rådgivende

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale Trade & Skills - Undervisningsmateriale Forslag til lektionsplan til Trade & Skills Lektionsplanen er vejledende til 80 lektioner og kan tilpasses det forløb, der ønskes udbudt, og afgøres derfor af den

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug

Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Tove Christensen Søren Bøye Olsen Niels Kærgård Alex Dubgaard 2014 / 3 IFRO Dokumentation 2014 / 3 Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Forfattere:

Læs mere

NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER. i virkeligheden. 2.

NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER. i virkeligheden. 2. NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER i virkeligheden 2. udgave Niels-Henrik Møller Hansen, Bella Marckmann, Esther

Læs mere

Science & Technology. - Undervisningsmateriale til Teknologi-faget

Science & Technology. - Undervisningsmateriale til Teknologi-faget Science & Technology - Undervisningsmateriale til Teknologi-faget Forslag til lektionsplan for Science & Technology Lektionsplanen er vejledende til 75 lektioner af 60 minutters varighed, og kan tilpasses

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 1 Projektbeskrivelse Kilde: Databasen over udbudte erhvervsrelaterede projekter http://studienet.db.dk/public/7sem/ Brugerevaluering af nyindretning af det fysiske bibliotek Status: Endelig aftale

Læs mere

Anne Pedersen BA-projekt 6. maj 2013 Josephine Manthai Ekstern Kommunikation Tysk/Kom

Anne Pedersen BA-projekt 6. maj 2013 Josephine Manthai Ekstern Kommunikation Tysk/Kom Bilagsliste Bilag 1 Spørgeskema... 3 Bilag 1.1 Udformning af spørgeskema... 3 Bilag 1.2 TEC samlet data af spørgeskema... 5 Bilag 1.3 Krydshenvisninger af data TEC... 12 Bilag 1.4 Kategoriinddeling af

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

-~TJELE EFTERSKOLE ------------- ---

-~TJELE EFTERSKOLE ------------- --- ------------- --- -~TJELE EFTERSKOLE Karsten Bak, Line Vestergaard og Christina Livoni Pehrson Opdragsgiver: Michael Vendelboe Vejleder: Marianne Aardalsbakke Markedsføringsøkonom Mercantec Viborg 17.

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet

En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet KANDIDATAFHANDLING Cand. Merc. EMF Institut for Afsætning En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet Executive summary The Pharmaceutical

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Søren Urenfeldt Selmer Kristensen - Mikkel Sejr - Kristian Birkkjær Hansen - Mathias Andersen - Jannik Odgaard. Markedsanalyse

Søren Urenfeldt Selmer Kristensen - Mikkel Sejr - Kristian Birkkjær Hansen - Mathias Andersen - Jannik Odgaard. Markedsanalyse Søren Urenfeldt Selmer Kristensen - Mikkel Sejr - Kristian Birkkjær Hansen - Mathias Andersen - Jannik Odgaard Markedsanalyse HBOs indtrængen på det danske marked Business Development Engineer, 1. Semester.

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere