2. Analysér mulighederne eller problemerne i Marks koncept. Fig side 304 kan inddrages.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Analysér mulighederne eller problemerne i Marks koncept. Fig. 11.6 side 304 kan inddrages."

Transkript

1 Kapitel 11 Virksomhedens informationsindsamling Opgave Hvilke analysetyper bør virksomheden anvende for at skaffe svar på de enkelte spørgsmål og påstande i punkterne a-e? a) Adfærdsanalyse b) Imageanalyse c) Motivanalyse d) Effektmåling e) Konkurrentanalyse 2. Hvad er formålet med at anvende de analysetyper, som du fandt frem til i dit svar i spg. 1? a) Adfærdsanalyse har til formål at måle antallet af respondenter ved hver enkelt svarmulighed. b) Imageanalyse har til formål at måle respondenternes holdninger og indstillinger til virksomheden og dens brug af parametre. c) Motivanalyse har til formål at give en forklaring på forbrugernes adfærd. d) Effektmåling bruges ofte til at måle om de penge, virksomheden anvender på de forskellige handlingsparametre, er spild. e) Konkurrentanalyse har til formål at få overblik over, hvorledes konkurrenterne bruger deres parametre m.m. Opgave Hvad er formålet med den analyse, Mark vil gennemføre? Formålet med analysen er at finde informationer om, hvorvidt potentielle kunder finder Marks tilbud om mad til fester interessant. Mark skal gennemføre en adfærdsanalyse. 2. Analysér mulighederne eller problemerne i Marks koncept. Fig side 304 kan inddrages. At analysere muligheder eller problemer kan ske ved at formulere nogle udsagn om Marks koncept: Det er en mulighed at:?? der er mange ungdomsfester?? unge kan købe ind og lave maden selv billigere?? unge ikke planlægger tilmeldingsfrister 8 dage før?? Marks netværk er stort nok?? folk vil købe festmad hos Mark.?? folk især vil købe en bestemt pakke.?? folk finder prisen for høj.?? folk ikke kan bestille 8 dage før.?? folk til en fest skal være 100 % enige. om maden?? der er mange konkurrenter.?? sortimentet (3 muligheder) er for lille 3. Opstil 4 hypoteser eller spørgsmål, som Marks skal have svar på gennem analysen. Fig side 304 kan inddrages..?? Vil unge købe festmad som pakkeløsning hos mig??? Vil unge foretrække én bestemt af de tre mulige pakker?

2 ?? Er prisen på pakkerne ok i forhold til målgruppen??? Kan unge bestille mad allerede 8 dage før leveringstidspunktet? 4. Find dine egne svar på hypoteserne eller spørgsmålene i spg. 3 og brug dem til at vurdere, om Marks forretningsidé er brugbar. Ja, unge vil gerne have nemme madløsninger, men de vil hellere drikke! Nej, der vil være kunder til alle tre pakker. Ja, prisen er ok i forhold til målgruppen. Ja, unge kan godt bestille mad 8 dage før festen, - men de kan nok ikke enes! Opgave Gør rede for analysebehovet i de to situationer, Back to Basics står i. Situation 1: Analysebehov: Der findes ikke sekundære data, der kan belyse situationen. Back to Basics skal gennemføre en fieldresearch. Det kan gøres nemt ved at vise tilfældige kunder i en butik en tyggegummiemballage. Situation 2: Analysebehov: Denne situation kan heller ikke belyses ved hjælp af sekundære data. Back to Basics skal gennemføre en fieldresearch. Back to Basics skal fremstille flere prøveemballager og stille flere spørgsmål end i situation Hvilke analysetyper vil du foreslå Back to Basics at benytte for at skaffe svar på spørgsmålene i de to situationer. Situation 1 Den fieldresearch, Back to Basics skal gennemføre skal ske ud fra kvantitative kilder, f.eks. personligt interview eller internetinterview. Det vil være nødvendigt at få svar fra et større antal kunder, f.eks Situation 2 Den fieldresearch, Back to Basics skal gennemføre, skal foretages ud fra kvantitative kilder, der kan omfatte et brugerpanel eller personligt interview/internet interview af et stort antal mennesker. Det vil være nødvendigt at få svar fra et større antal kunder, f.eks Opstil 3 spørgsmål, der skal indgå i analysen af problemet i situation 2. (Back to Basics har udformet nogle emballager til testen. Emballagerne ligner mere eller mindre den originale emballage) Spørgsmål: Hvilket mærke forbinder du med emballage A/B/C Spørgsmål: Minder emballage A/B/C dig om et andet produkt? Respondenten får vist den originale Back to Basics-emballage (D) : Spørgsmål: Hvilken af emballagerne A/B/C minder D mest om? Opgave Opstil en oversigt over de vigtigste informationer, som journalisten har været nødt til at skaffe for at skrive artiklen. For at skrive artiklen har journalisten skulle skaffe informationer om?? Sommerens aktuelle vejr?? Sidste sommers aktuelle vejr?? Salget af de nævnte varer denne sommer?? Salget af de nævnte varer sidste sommer?? Formentlig/forhåbentlig har journalisten også spurgt i indkøbscentre, der ikke er ejet af Steen & Strøøm.

3 2. Hvilke af informationerne i dit svar er skaffet ved hjælp af deskresearch, og hvilke er skaffet ved hjælp af fieldresearch? Deskresearch: informationer om vejret sidste år og salget af diverse produkter sidste år ligger som sekundære data hos Danmarks Statistik og DMI. Fieldresearch: informationer om vejret i år og salget af diverse produkter i år er endnu ikke samlet til statistikker, og derfor har journalisten benyttet fieldresearch ved indsamlingen. Opgave Hvilke sekundære datakilder må antages at ligge til grund for salgstallene? Antal kunder fordelt på sælgere, omsætning og salgsomkostninger må stamme fra de sekundære, interne datakilder, virksomheden selv er i besiddelse af, nemlig salgsrapporter, fakturaer, kundekartotek, debitorkartotek og debitor- og finansbogholderi. 2. Foretag en analyse af salgstallene. Beregning af a), b), c) og d): Omsætning/kunde DB/kunde Salgsomkostninger/kunde Markedsføringsbidrag/kunde Af tabellen herover ser man, at sælger 6 har det største markedsføringsbidrag pr. kunde. nr. 3 har det næsthøjeste, fulgt af sælger 4 og sælger 2. 1 og 5 ligger i bunden med det laveste markedsføringsbidrag. For at kunne analysere, hvor forskellene mellem sælgerne ligger, kan det være hensigtsmæssigt at inddrage nogle index-tal: Omsætning/kunde DB/kunde Salgsomkostninger/kunde Markedsføringsbidrag/kunde Af index-tallene ses, at sælger 3 og 4 har det største markedsføringsbidrag i forhold til omsætningen pr. kunde, og at sælger nr. 6 ikke udmærker sig. 3. Udarbejd en konklusion på analysen Da markedsføringsbidraget pr. kunde peger på, at sælger 6 har de bedste resultater, og index-tallene peger på, at sælger 4 og 3 har de bedste resultater, bør der gennemføres en mere detaljeret analyse. 4. Hvilke andre analysetyper kunne virksomheden bruge til at finde årsagerne til, at sælgerne ikke er lige effektive til deres arbejde? Virksomheden kan anvende eksplorative/opklarende analyser i form af Kundeanalyse: Hvor store er virksomhederne i hvert salgsdistrikt Hvilke typer virksomheder er der tale om Hvor længe har sælgerne betjent kunderne Reklamationer fra kunderne

4 Indkøbsmønster pr. kunde Fordelingen af salgsomkostninger pr. kunde Arten af salgsomkostninger pr. kunde analyse: Hvor ofte besøger sælgeren den enkelte kunde Hvor længe varer et gns. salgsbesøg Hvordan planlægger sælgeren sine salgsture Hvor ofte har den enkelte sælger reklamationer Opgave Har Pure Energy selv nogle data, der kan anvendes til belysning af problemerne? Pure Energy har en del data i form af salgsrapporter og salgsfakturaer fra salget i Nordtyskland, som kan danne udgangspunkt for en analyse af salgsmulighederne i Sydtyskland. 2. Hvilken type data er der i givet fald tale om? Pure Energys salgsrapporter og salgsfakturaer er interne sekundære data. 3. Er de data, der findes i virksomheden, tilstrækkelige til at Pure Energy kan foretage en god planlægning? Nej Pure Energy kan ikke nøjes med de data, virksomheden har omkring salget i Danmark og Nordtyskland. 4. Hvilke andre oplysninger kan Pure Energy have brug for, før man beslutter at udvide antallet af kunder? Kunderne, markedet, virksomheden selv Kunderne: Antallet af unge, der træner hårdt og længe Traditioner omkring brug af energi-bars i området Markedet: Traditioner omkring indkøbssted for energi-bars Konkurrenter i området Prisniveauet hos konkurrenterne i området Transportmuligheder for sælgere og varer Transportomkostninger for sælgere og varer Virksomheden selv: Nuværende sælgeres kapacitet Nuværende sælgeres interesse i at bearbejde Sydtyskland Administrationspersonalets kapacitet Opgave 11.7 Følgende oplysninger kan findes hos Danmarks Statistik på vælg statistikbanken, søg på uddannelse og kultur, vælg parametre. (opg. 1,2, 3 og 4) søg på årligt forbrug mænd kr. (opg. 5) Opgaven er en oplagt chance for eleverne til at erfare, at man får hvad man beder om i et databaseprogram. I nogle tilfælde må de statistiske oplysninger bearbejdes lidt, for at nå frem til et brugbart resultat. 1. Antal mænd i aldersgruppen år Der er pr. 1. januar mænd i alderen år.

5 2. Antal mænd i aldersgruppen år fordelt på indkomster over kr./år Alder Indkomstgruppe Antal år år år år år år år år år Antal mænd i aldersgruppen år fordelt efter alle uddannelsestyper Alder Uddannelsestype Antal Folkeskole Gymnasier Erhvervsfaglig uddannelse Korte videregående uddannelser. Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Uoplyst Antal beskæftigede mænd i alderen fordelt efter videregående uddannelse Alder Antal Husstandenes årlige forbrug (kr. pr. husstand) af beklædning til mænd med en indkomst over kr./år. Indkomst kr Årligt forbrug kr Konkludér, om det er den rigtige målgruppe, Casual vil satse på. Tag udgangspunkt i dine svar i spørgsmål 1-5.?? I spg. 1 har vi fundet antallet af mænd i alderen fordelt efter indkomster over kr./år.?? I spg. 4 har vi fundet antallet af mænd i alderen med videregående uddannelser.?? Der er færre mænd med videregående uddannelser end mænd med indkomster over kr.?? I spg. 5 har vi fundet ud af, at mænd anvender mellem og kr. om året til tøj, når de har en indkomst over kr.

6 ?? I spg. 2 har vi fundet ud af, at der er færre med videregående uddannelse end med erhvervsfaglig uddannelse. Konklusion: Det tilrådes Casual at gennemføre flere undersøgelser omkring aldersgruppen årige mænd med erhvervsfaglig uddannelse og deres forbrug af beklædning, før Casual lægger sig fast på en ny målgruppe. Casual skal måske også overveje, om sammenhængen mellem årige og årige er særlig stor eller særlig logisk, når det gælder produktion og salg af tøj. Opgave Hvilke forhold i Taiwan kan have gjort Vestas interesseret i at eksportere til landet? Benyt eventuelt og Interessen for Taiwan kan skyldes flere forhold: Taiwans voksende økonomi, Taiwans fokus på energi og miljø, danske virksomheders generelle interesse for Sydøstasien og stagnation på de europæiske markeder for Vestas produkter. 2. Opstil en liste over vigtige informationer, som Vestas kan fremskaffe ved at anvende deskresearch og sekundære data. Vestas kan finde disse informationer ved hjælp af deskresearch og sekundære data: Om markedet: Taiwans bidrag til eventuelle vindmøller: Er der en kultur, der gør vindmøller attraktive, er der råvarer, uddannet arbejdskraft og tilstrækkelig arbejdskraft, er det offentliges administrative formåen ok, er der generelt god økonomi. Om konkurrenter: Er der konkurrenter, i givet fald hvem, og kan Vestas konkurrere med dem. 3. Hvilke vigtige informationer om Taiwan kan Vestas eventuelt skaffe ved hjælp af fieldresearch? Vestas kan finde disse informationer ved hjælp af fieldresearch: Taiwans kultur generelt og forretningskulturen specielt. Konkrete steder, hvor møller eventuelt kan produceres og opstilles Konkrete samarbejdspartnere og finansieringskilder Samarbejdspartnere Opgave Find oplysninger om den aktuelle økonomiske situation i Kina ved hjælp af en artikeldatabase, f.eks. Infomedia. De informationer, der findes, vil naturligvis afhænge af, hvilket tidspunkt, de indsamles på. På Infomedias avisartikeldatabase var der ultimo februar 2006 mere end 200 artikler, der handlede om den økonomiske situation i Kina siden Da Kina er et af BRIK-landene, skrives der meget om danske virksomheders muligheder i et Kina med vækst. 2. Ved hjælp af de databaser med virksomhedsoplysninger, som du har til rådighed, (f.eks. Greens Online og Kompass) skal du finde 5 danske virksomheder, der eksporterer til Kina. Eleverne kan finde oplysninger om f.eks. B&O, Ecco, B8 Møbler, Junckers, Bestseller, Danfoss, Novo Nordisk, Danisco. 3. Undersøg størrelsen og sammensætningen af Danmarks eksport til Kina i år Benyt f.eks. eller Dansk eksport til Kina 2000: kr. (Importen fra Kina var på ca. 10 mia. kr. i 2000).

7 En statistik med netop de oplysninger, der skal bruges her, kan være svær at finde. Eleverne kan blive nødt til selv at tælle sammen, fordi de f.eks. kun kan finde oplysninger fordelt på måneder. Der kan opstå divergenser, alt efter om de anvendte statistikker viser tal for Kina inkl. eller ekskl. Hongkong Eksporten 2000 fordeler sig på varegrupper således: Varegruppe Kemiske produkter Maskiner og instrumenter Andre industriprodukter Fisk Pelsskind Andre varer Eksport mio. kr. 196, ,2 141,1 454,4 48,3 381,4 Opgave Hvad dækker disse begreber over? Begreb Forklaring Relevans Aktualitet Detailrigdom Sammenlignelighed Sikkerhed Data skal være egnede til at belyse dét, man ønsker de skal belyse. Data skal være så nye, som det er muligt at skaffe. Data skal være nedbrudt på så mange detaljer, som det er muligt og relevant at skaffe. Data skal være indsamlet ud fra samme præmisser og reelt være sammenlignelige. Data skal være gyldige og pålidelige og stamme fra en pålidelig kilde. 2. Hvorfor skal man være kritisk overfor de kilder, man anvender? Man skal være kritisk overfor de kilder, man anvender, fordi ens eget arbejde baseres på disse kilder, og derved ikke er stærkere end de kilder, der er anvendt. Opgave Med udgangspunkt i figuren skal der gøres rede for, hvilken indsamlingsmåde, kildetype, og indsamlingsmetode, virksomhederne skal anvende i situationerne A-D. Situation Indsamlingsmåde Kildetype Indsamlingsmetode A Deskresearch Interne datakilder Salgsfakturaer B Fieldresearch Kvantitative datakilder Personligt interview C Fieldresearch Kvalitative datakilder Dybdeinterview D Fieldresearch Kvalitative datakilder Observationer Opgave Hvilke sekundære datakilder kan Rolf eventuelt benytte? Rolf skal finde demografiske data og livsstilsdata om folk i byen og omegnen. Til fremskaffelse af helt generelle data om køn, alder, indkomst og livsstil kan han finde informationer hos Danmarks Statistik på Internettet (statistikbanken), i 10-års oversigterne og i statistisk årbog. Desuden kan han få omlysninger om køn, alder og indkomst hos Kommunen i byen.

8 2. Hvilke fordele og ulemper er der ved at Rolf anvender primære datakilder? Fordele: indsamlet til netop dette formål, helt aktuelle, muligvis lette at skaffe. Ulemper: Rolf skal bruge tid på indsamling, respondenterne svarer måske ikke ærligt, og det kan blive svært at sammensætte en relevant/repræsentativ stikprøve. Opgave Hvilke data i eksemplerne herover stemmer fra kvalitative datakilder og hvilke stammer fra kvantitative datakilder? Eksempel A B C D Datakilde Kvalitative datakilder Kvalitative datakilder Kvantitative datakilder Kvantitative datakilder 2. Hvilke fordele kan Friva have ved at anvende Internetinterview? Tag udgangspunkt i fig side 315. Bemærk: Ikke fig , som teksten oplyser. Fordele: Lave omkostninger, hurtigt og når let ud til mange. Ulemper: Ikke alle har internetadgang endnu, svarprocenten kan være meget lav. Opgave Analyser skemaet og forklar, hvor det bør forbedres, så bageren næste gang får flere svar. Svaret kan tage udgangspunkt i side 315 i lærebogen Opbygning af spørgeskema:?? Antal spørgsmål?? Spørgsmålstyper?? Spørgsmålsrækkefølge?? Spørgsmålsformulering. Antal spørgsmål: Antallet af spørgsmål er passende, hvis kunderne skal kunne udfylde skemaet, mens de venter på at blive betjent. Spørgsmålstyper: Der er lukkede spørgsmål undtagen måske spg. 6. Spørgsmålsrækkefølge: Se evt. fig Spg. 1 er et let spørgsmål Spørgsmålsformulering: Se evt. fig : Generelt: Vind måske en kringle: Måske skal udelades. I øvrigt: Hvornår kan man vinde kringlen, og hvornår skal man svare for at deltage i konkurrencen? Hvad er formålet med spørgeskemaet? Spg. 1 Barn er ikke en kønsbetegnelse. Der kan tilføjes et spørgsmål om alder (under 15 år, 16 år og derover). Spg. 3 Synes du også at bagerbrød er bedre end brød fra supermarkedet. Spørgsmål må ikke være ledende. Spg. 5 Kan du lide det nye firkornsbrød fra bageren. Ja, Lidt, Måske, Nej. Spørgsmål skal være præcist formulerede, men det skal svarmulighederne også Spg. 6. Hvor mange penge bruger du på brød? Kr.. Spørgsmål skal være tidsmæssigt afgrænsede, og det er spg. 6 ikke.

9 2. Udarbejd et nyt skema, som bageren kan anvende i stedet for det gamle skema. Svar på 6 spørgsmål og vind en kringle Bagermesteren vil gerne vide lidt om dine brødvaner. Derfor beder han dig om at svare på dette skema senest den xx.xx.xxxx. 1. Køn: Mand? Kvinde? 2. Alder: 0-15 år? 16 år - +? 2. Hvor tit køber du brød hos bageren: Hver dag? 1-2 gange om ugen? Sjældnere? 3. Synes du, bagerbrød er bedre end brød fra supermarkedet? Ja? Nej? Ved ikke? 4. Synes du, at man skal lade være med at købe brød om mandagen, når bageren har lukket? Ja? Nej? Ved ikke? 5. Hvor godt synes du om det nye firkornsbrød.? Rigtig godt? Godt? OK? Mindre godt? Ikke godt? 6. Hvor mange penge bruger du på brød fra bageren om ugen? Under 50 kr.? kr.? Mere end 100 kr.? Hvis du vil deltage i lodtrækningen om en bagerkringle, skal du skrive navn og telefonnr. her: Navn: Telefonnr. Læg det udfyldte skema i kurven ved udgangsdøren. Tak for hjælpen Opgave Giv Matthis 5 gode råd om, hvordan han udformer et hensigtsmæssigt spørgeskema Rådene skal tilpasses til netop denne undersøgelse, hvor kunderne er kommet i butikken for at se sig om og eventuelt købe noget. Skemaet skal derfor være nemt at gå til og let at udfylde. Hold fast i formålet: Hvad synes kunderne om butikken Råd 1: Så få spørgsmål som muligt Råd 2: Begynd med lette spørgsmål Råd 3: Sæt spørgsmålene i en rækkefølge, der følger respondentens tankegang Råd 4: Gør det nemt for kunden at svare, f.eks. ved hjælp af lukkede spørgsmål Råd 5: Afprøv spørgeskemaet, før det anvendes på kunderne i butikken. 2. Udarbejd et udkast til et skema, sådan som du mener, det skal se ud Kunderne har antagelig ingen forventninger til sortimentet i en gavebutik. Tværtimod kommer de i høj grad for at lade sig inspirere af sortimentet. Derfor behøver Matthis måske ikke at spørge, hvad kunderne synes om sortimentet.

10 Udkast: Souvenir-butikken synes kunderne skal have det godt, derfor gennemføres i denne uge en undersøgelse, som vi gerne vil have hjælp til. Har du været i butikken før? Ja? Nej? Hvorfor kommer du i butikken? Sæt gerne flere krydser? Her er ikke andre butikker? Kom bare forbi? Skal bare bruge en gave? For at kigge Hvad synes du om butikken? Sæt gerne flere krydser? Her er spændende varer? Her er pænt og rent? Her er god plads? Her er god belysning? Her er venligt personale? Her er varer til alle priser? Her er varer, der ikke fås andre steder? Her er gaver til alle slags mennesker? Her er ting, jeg selv godt kan lide Har du lyst til at komme her i butikken en anden gang? Ja? Nej? Har du et godt råd om butikken? Aflevér det udfyldte skema ved kassen, så giver vi et stykke slik for din ulejlighed. Venlig hilsen fra Souvenir-butikken Matthis 3. Lad 2 af dine klassekammerater udfylde skemaet. Eleverne får ofte en aha-oplevelse ved at se og udfylde andres spørgeskemaer. 4. Forklar, om dit skema er udformet, så det fungerer. Brug dine erfaringer fra det skema, dine klassekammerater udfyldte. Her vil eleverne ofte opdage at?? der mangler en svarmulighed?? der er uforståelige spørgsmål?? der er for mange/for få spørgsmål?? der er spurgt om irrelevante ting?? der ikke er spurgt om det væsentlige?? der er for lidt plads til at skrive på?? skemaet er skrevet med for små bogstaver (kræver læsebriller hos ældre)

11 ?? introduktion og forklaring mangler?? det er for svært at tælle resultaterne af undersøgelsen sammen, fordi skemaets spørgsmål eller layout er uhensigtsmæssigt Opgave Fastlæg populationen for en stikprøveanalyse blandt alle brugere i Danmark af disse produkter: a) Bratzdukker Alle piger i alderen 4-12 år b) Venstrehåndssakse Alle venstrehåndede personer over 3 år c) Kattemad Alle husstande med kat og evt. alle dyreinternater, dyrehospitaler og alle kattens-værn steder d) Løbeveste med refleksstriber: Alle enkeltpersoner, der ønsker at kunne ses på afstand i forbindelse med udendørs sport og andre udendørs aktiviteter e) Autoværn Offentlige virksomheder, der tager sig af opsætning af autoværn, (Regionernes vejkontorer, kommunernes vejkontorer) 2. Hvordan kan du finde oplysninger om populationen i hvert eksempel, så der kan udtages repræsentative stikprøver? a) Oplysninger om populationen kan findes i officielle statistikker, f.eks. Statistisk Årbog, Statistisk Tiårsoversigt og b) Det er ikke muligt umiddelbart at finde oplysninger om populationen, da det ikke registreres centralt, om folk er højre- eller venstrehåndede c) Det er ikke muligt umiddelbart at finde oplysninger om populationen, da katte ikke skal registreres et centralt sted. d) Det er ikke muligt umiddelbart at finde oplysninger om populationen, da der ikke er et centralt sted, hvor folk, der ønsker løbeveste med refleksstriber registreres. e) Autoværn Oplysninger om alle offentlige virksomheder, der beskæftiger sig med autoværn kan finde i officielle statistikker og telefonbøger. For produkt b, c og d må man være kreativ, hvis man skal kunne udtage noget, der blot nogenlunde kan give et retvisende billede af populationen. Opgave Redegør for, hvem der udgør populationen for Hennes og Mauritz nye jeanskollektion i Danmark. Det må antages, at jeanskollektionen henvender sig til mænd og kvinder. Børn udelades her. Populationen for Hennes og Mauritz jeanskollektion er mænd og kvinder i alderen Hvilke fejl er der i marketingmedarbejderens forslag? Man bør overveje, om urbanisering er et hensigtsmæssigt sorteringskriterium. Måske spiller andre ting, f.eks. økonomi eller livsstil en større rolle for valg af jeans end det, at man bor i byen eller på landet, gør. Hvis geografisk spredning som inddelingsfaktor fastholdes: Aldersinddelingen i strata for kvinder er OK, men man skal være opmærksom på, at yngre kvinder uden for byerne også går i jeans, selv om H&M ikke vil have dem med i stikprøven. I aldersgruppen er det antagelig hensigtsmæssigt stadig at se på de geografiske fordelinger.

12 Aldersinddelingen i strata for mænd er ikke hensigtsmæssig. Aldersgruppen år er alt for uensartet til at kunne være i samme stratum. Geografisk bør der ske en opdeling på linie med den, der foretages for kvinder. 3. Hvorfor kan det være hensigtsmæssigt for Hennes & Mauritz at anvende stratificeret udvælgelse, når stikprøven til analysen skal udvælges? Stratificeret udvælgelse sikrer, at de valgte karakteristika i populationen får samme vægt i stikprøven som i populationen. 4. Hvilke fordele og ulemper vil det give Hennes og Mauritz, hvis man vælger at anvende bekvemmelighedsudvælgelse, når man udtager stikprøven til analysen? Fordele: Let og billigt at finde respondenter Ulemper: Stikprøven kan let blive skæv, fordi man netop vælger tilfældigt, og stikprøven bliver ikke repræsentativ. Opgave Hvilke fejl har elevrådsmedlemmet begået i kvoteudvælgelsen? Inddelingen i kvoter er i orden. Den er sket ud fra uddannelsesretninger. Fejlene opstår, når antallet af respondenter fra hver kvote udtages. Ved en korrekt kvoteudvælgelse skal %-fordelingen i stikprøven være magen til %-fordelingen i populationen. Det er ikke sket her: Uddannelsesretning Hhx Hg HgV Kursister Total Antal personer i % af total Antal personer i % af stikprøven Der er forslag om at udtage for få hhx-elever, for mange hg-elever og for mange kursister. 2 Hvordan skal stikprøven på 150 elever udtages, når der anvendes kvoteudvælgelse? Tag eventuelt udgangspunkt i fig side 325 i lærebogen. Stikprøven bør se således ud: Uddannelses-retning Hhx Hg HgV Kursister Total Antal personer i % af total Antal personer i % af stikprøven Antal personer i stikprøven

13 3. Hvilken betydning for analysens resultat vil det have, at der benyttes kvoteudvælgelse ved udtagning af stikprøven? for analysens resultat vil det have, at der benyttes kvoteudvælgelse ved udtagning af stikprøven? Anvendelse af kvoteudvælgelse ved udtagning af stikprøven betyder, at man sikrer sig, at alle grupper i undersøgelsen får netop den indflydelse på undersøgelsens resultat, som gruppens andel af populationen berettiger til. Dvs. at når hhx-eleverne udgør 38 % af alle elever på skolen, så får de også 3 s indflydelse på resultatet af undersøgelsen. 4. Vil det være hensigtsmæssigt i stedet at benytte klyngeudvælgelse ved udtagning af stikprøven? Benyt eventuelt fig side 323 i lærebogen som inspiration. Argumenter for klyngeudvælgelse: I undersøgelsen kan man lade være at udvælge respondenter fra klyngen af kursister. Kursister, der ofte opholder sig kort tid på skolen, og som ofte er ældre end eleverne generelt, behøver måske ikke have indflydelse på et hyggeområde for elever. Argumenter imod klyngeudvælgelse: Klyngeudvælgelse sikrer ikke, at alle elevgrupper får en indflydelse svarende til gruppens størrelse, på det endelige resultat. Nogle elevgrupper vil føle, at de ikke bliver hørt (nok), hvis elevrådet anvender klyngeudvælgelse. Opgave Ret fejlene i skemaet. Skemaet skal se sådan ud (Fig side 326 i lærebogen) Statistiske fejl Systematiske fejl Fejlkilder i stikprøveundersøgelser?? Forkert fastlagt population?? For lille stikprøve?? Uheldig stikprøveudvælgelsesmetode?? Fejl i spørgeskema?? Interviewerfejl?? Respondentfejl?? Frafaldsfejl 2. Er der tale om statistiske eller systematiske fejl i situation 1-f? Situation Statistisk fejl a) I undersøgelsen har man spurgt 10 danskere, hvad de mener x om regeringens politik. b) I spørgeskemaet manglede side 5. c) Intervieweren spurgte respondenten om han stadig røg lige så meget som før prisstigningen. d) Intervieweren skulle spørge to familier i hver opgang i et 8-etagers boligkompleks. e) Mange af de, der havde fået tilsendt spørgeskemaet, smed det væk, fordi de troede, der var tale om en reklame. x Systematisk fejl x x x f) Undersøgelsen blev gennemført onsdag kl Den viste at ingen 10-årige handlede i butikken. x

14 Det kan diskuteres, hvorvidt der nu er tale om den ene eller den anden type fejl, da elevernes svar vil afhænge af, hvordan de opfatter de seks situationer. 3. Hvilken fejlkilde er i hver situation årsag til, at undersøgelsen gav et forkert resultat? a) I undersøgelsen har man spurgt 10 danskere, hvad de mener om regeringens politik. Fejlkilde: For lille stikprøve. b) I spørgeskemaet manglede side 5. Fejlkilde: Fejl i spørgeskema. c) Intervieweren spurgte respondenten om han stadig røg lige så meget som før prisstigningen. Fejlkilde: Interviwerfejl, spørgsmålet er ikke neutralt d) Intervieweren skulle spørge to familier i hver opgang i et 8-etagers boligkompleks. Fejlkilde: Uheldig stikprøveudvælgelsesmetode. 2 fra hver opgang er ikke præcist nok. Intervieweren kunne jo vælge at spørge to familier i stueetagen i hver opgang. e) Mange af de, der havde fået tilsendt spørgeskemaet, smed det væk, fordi de troede, der var tale om en reklame. Fejlkilde: Fejl i spørgeskemaet, fordi spørgeskemaet ligner en reklame, eller fordi der er frafaldsfejl, når en bestemt gruppe smider skemaet ud. f) Undersøgelsen blev gennemført onsdag kl Den viste at ingen 10-årige handlede i butikken. Fejlkilde: For lille stikprøve. Havde man spurgt flere, var der måske smuttet en 10-årig med i undersøgelsen, selv om 10-årige forventes at være i skole onsdag mellem Man kunne også diskutere, om stikprøven er udtaget forkert. Opgave Analyser fig. 1 og 2 og forklar, hvilke informationer ejerne af Trendy-kæden kan få ud af figurerne. Fig. 1: Hvor ofte benytter årige og årige Internettet Fig. 2: Hvordan prioriterer årige og årige den tid, de anvender på Internettet til forskellige aktiviteter på nettet. 2. Forklar hvilke forhold hos Trendy s målgruppe der taler for at starte en virtuel butik. Trendy s målgruppe er mænd og kvinder i alderen år med almindelig indkomst. I fig. 1 kan vi se, at grupperne år og år er de to grupper, der anvender Internettet oftest (72-75 % dagligt og % hver uge). I fig. 2 kan vi se, at omkring 25 % af de adspurgte i aldersgrupperne og benytter Internettet til indkøb. Trendy s målgruppe består af unge, hvoraf % benytter Internettet dagligt og % benytter Internettet til indkøb. Dette giver en god basis for at Trendy kan oprette en virtuel butik. 3. Hvilke yderligere informationer bør Mia og Karsten indhente, før de går videre med tankerne om at etablere en virtuel butik. Mia og Karsten bør have yderligere informationer om tre hovedområder: markedet, konkurrenterne og deres egen virksomhed. Marked: det virtuelle marked (oplysninger om tekniske muligheder, andres erfaringer med virtuelle butikker, priser, sikkerhed osv., hvilke varer egner sig til salg på nettet) Konkurrenter: Hvem er konkurrenter på nettet og hvor mange er der. Egen situation: Kapacitet, penge, interesse.

15 4. Formulér nogle hypoteser om, hvem der kunne være målgruppe for Mia og Karstens virtuelle butik. Det antages, at travle kunder i alderen år er målgruppe for en virtuel butik på grund af tidsbesparelse. Det antages, at kunder i alderen år, der bor langt fra en Trendy-butik, er målgruppe for en virtuel butik. Det antages, at kunder uden for den oprindelige målgruppe aldersmæssigt og indkomstmæssigt, kan være målgruppe for en virtuel butik. Det antages, at kunder, der er for tilbageholdende til at gå i Trendy-butikkerne, vil være målgruppe for en virtuel butik. 5. Omformulér hypoteserne til 8 spørgsmål, der kan anvendes i en internetbaseret analyse til understøttelse af Mia og Karstens ide. Eksempler: 1. Køber du tøj og tilbehør på Internettet? (Ja/nej. Ja videre, Nej hvorfor ikke?) 2. Hvorfor køber du tøj og tilbehør på Internettet? (hurtigt, nemt, billigt, sjovt, diskret, ti den, hele døgnet osv. ) 3. Køber du tøj og tilbehør i Trendy s butikker? (Ja videre, Nej hvorfor ikke?) 4. Vil du købe Trendy s varer på Internettet, hvis det er muligt? 5. Hvilke Trendy-varer vil du eventuelt købe (Kategorier nævnes) 6. Hvor lang leveringstid vil du acceptere (Valgmuligheder) 7. Hvordan vil du betale (Elektronisk, efterkrav) 8. Alder og køn (valgmuligheder) 6. Hvilke problemer kan der være i, at Mia og Karsten baserer deres analyse på en internetundersøgelse? Mia og Karsten får kun svar fra personer, der støder ind i undersøgelsen på Internettet. De kunder, der aldrig kommer på nettet, får ikke lejlighed til at deltage. Udvælgelsen af respondenter er ikke hensigtsmæssig. Mia og Karsten får heller ikke svar fra dem, der måske især vil handle på nettet, nemlig de personer, der vælger nettet fordi de har for travlt til at gå i butikker. 7. Vurdér om et telefoninterview vil være mere hensigtsmæssigt end et spørgeskema på Internettet, når Mia og Karsten ønsker at undersøge interessen for at handle i deres nye virtuelle butik. Et telefoninterview kan nemt give skævheder, lige som en Internetundersøgelse kan. Mange mennesker tager ikke telefonen, hvis den viser hemmeligt nr. Telefonnr. viser ikke noget om indehaverens alder, køn, indkomst, interesser eller livsstil. Opgave Følgende påstande er rigtige: 2, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 17, 18

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt.

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. Begrebsapparatet Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. 5 kriterier for vurdering af kilder/data Sekundære data / desk research Primære data / field

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Adfærd og holdninger i dag Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse om dine holdninger til og køb af bøger. Undersøgelsen fokuserer

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Informationskildernes opdeling

Informationskildernes opdeling Fig. 12.1 Informationskildernes opdeling. Informationskildernes opdeling Informationskilder Interne data Eksterne data Primære data Sekundære data Procent af familier med besiddelse af varige forbrugsgoder

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Behandling af kvantitative data 19.11.2012

Behandling af kvantitative data 19.11.2012 Behandling af kvantitative data 19.11.2012 I dag skal vi snakke om Kvantitativ metode i kort form Hvordan man kan kode og indtaste data Data på forskellig måleniveau Hvilke muligheder, der er for at analysere

Læs mere

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-74 årige Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region) samt uddannelse, så den afspejler befolkningssammensætningen på disse

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet en reminder Udformning af spørgeskema

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Salg & Service NIVEAU: C 26. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen Matema10k Matematik for hhx C-niveau Arbejdsark til kapitlerne i bogen De følgende sider er arbejdsark og opgaver som kan bruges som introduktion til mange af bogens kapitler og underemner. De kan bruges

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2016

Brugerundersøgelsen 2016 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Bortfaldets betydning i dag og over tid

Bortfaldets betydning i dag og over tid Bortfaldets betydning i dag og over tid Belyst ved eksempler Peter Linde Interviewservice pli@dst.dk 27. november 2013 Dagsorden Hvad er en repræsentativ undersøgelse? Definition af responsrate Bortfald

Læs mere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Analyse for Ældre Sagen: Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Rapport Marts 2009 Indhold BAGGRUND, FORMÅL, METODE side 3 Del 1: KONKLUSION side 4-10 Del 2: DETAILRESULTATER side

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet Økonomisk analyse 14. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kvantitative Metoder 1 - Forår Dagens program

Kvantitative Metoder 1 - Forår Dagens program Dagens program Kapitel 8.1-8.3 Tilfældig stikprøve (Random Sampling) Likelihood Eksempler på likelihood funktioner Sufficiente statistikker Eksempler på sufficiente statistikker 1 Tilfældig stikprøve Kvantitative

Læs mere

Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009

Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009 Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af det spørgeskema, som har været tilgængeligt blandt medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) i april

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Stikprøver og stikprøve fordelinger. Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader

Stikprøver og stikprøve fordelinger. Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader Stikprøver og stikprøve fordelinger Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader Statistik Statistisk Inferens: Prediktere og forekaste værdier af

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Introduktion På baggrund af projekt ny service, er der udviklet nogle værktøjer til inddragelse

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Opgave til Salg og service niveau C

Opgave til Salg og service niveau C Opgave til Salg og service niveau C Beskrivelse Eleverne skal i denne opgave arbejde med at planlægge og gennemføre en markedsanalyse. Markedsanalysen skal gennemføres i marken, således at eleverne måske

Læs mere

Vindmøllenaboers opfattelse af vindmøller. Supplerende bilagsmateriale til opinionsundersøgelse

Vindmøllenaboers opfattelse af vindmøller. Supplerende bilagsmateriale til opinionsundersøgelse Vindmøllenaboers opfattelse af vindmøller Supplerende bilagsmateriale til opinionsundersøgelse udført af JYSK ANALYSE for VidenOmVind september/oktober 2012 Resultater Side 2 Blandt de interviewede: Målt

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere