KAF ønsker. Glædelig Jul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAF ønsker. Glædelig Jul"

Transkript

1 99. ÅRGANG NR. 4 - DECEMBER / JANUAR 2010 KAF ønsker Glædelig Jul

2 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning Margrethe er protektor Kystartilleriforeningens motto: Godt Kammeratskab Forretningsudvalget i Kystartilleriforeningen: Præsident: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Vicepræsident: Mejeriingeniør Søren Ib Nielsen Tirslundvej 40, Nørbølling, 6650 Brørup tlf Hovedkasserer: Revisor Ole Maagaard Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg tlf , mobil: Giro Landssekretær: Mejeriingeniør Erik Nygaard Danneskjold.-Samsøes Allé 40, 1.th København K (Holmen) tlf , Redaktør: Fhv. premierløjtnant Eigil M.S. Bruun Søvej 26, 3500 Værløse tlf , se nederst Post til Forretningsudvalget sendes til præsidenten Udgivelsesterminer og afleveringsfrister for Kystartilleribladet: Blad nr. 1 udkommer Stof til blad nr. 1 Blad nr. 2 udkommer Stof til blad nr. 2 Blad nr. 3 udkommer Stof til blad nr. 3 Blad nr. 4 udkommer Stof til blad nr. 4 ultimo januar 15. december ultimo april 20. marts ultimo august 20. juli medio november 1. oktober Indlæg sendes til redaktøren Kystartilleriforeningens adresser: KAF s hjemmeside: Københavns afdeling: Formand: ServicechefBent Nielsen Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup tlf , mobil: Kasserer: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde tlf Giro Skyttegruppen: Formand: Leo Starup Kirkeskellet 22, 2605 Brøndby tlf , Kasserer: Bjarne Andersen Kronens Kvarter 2 B, 2620 Albertslund tlf Raketafdelingen: Formand: Gas- og vandmester Jørgen F. Pedersen Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C tlf , Kasserer: Assistent Bente Holm Pedersen Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C tlf Frederikssund og omegns afdeling: Formand: Chefsergent Gert Juhl Kabbelejevej 5, 3390 Hundested tlf , Kasserer: Civiløkonom Jørgen Ellehammer Rasmussen Bovænget 13, 3200 Helsinge tlf , Region Sjællands afdeling: Formand: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Kasserer: Flemming Larsen Sølvvænget 1, 4652 Hårlev tlf , Fyns stifts afdeling: Formand: Direktør Kurt Klein Taanquist Udsigten 8, 5853 Ørbæk tlf , Kasserer: Erhardt Hedegaard Tronneallé 26, 5800 Nyborg tlf , Giro Esbjerg og omegns afdeling: Formand: Mejeriingeniør Søren Ib Nielsen Tirslundvej 40, Nørbølling, 6650 Brørup tlf , Kasserer: Jens Peter Vestergaard Liljevej 20, 6705 Esbjerg Ø tlf Sydjysk afdeling: Formand: Vicepolitikommissær Herluf Ruge Vandlingvej 22, 6100 Haderslev tlf , Kasserer: Peder Wang Nielsen Oktobervænget 79, 6000 Kolding tlf , Giro Århus og omegns afdeling: Formand: Snedker Bent Andreasson Bushøjvej 260, 8270 Højbjerg tlf Kasserer: Regnskabschef Erhardt Sandager Banegårdsparken 3, , 8300 Odder tlf , Randers og omegns afdeling: Formand: Bogtrykker John Heide Over Fussingvej 39, Over Fussing, 8920 Randers NV tlf , Kasserer: Revisor Kay A. Højholdt Møllevænget 7, 8963 Auning tlf Jylland Midt-Vest afdeling: Formand: Gårdejer Arne Lisby Kjær Vestermøllevej 4 A, Fjaltring, 7620 Lemvig tlf , Kasserer: Revisor Ole Maagaard Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg tlf , mobil: Nordjyllands afdeling: Formand: Tømrermester Jens P. Mosskov Forbindelsesvejen 111 B, 1.tv., 9400 Nørresundby tlf , Kasserer: Egon Andreassen Frugthaven 6, 9310 Vodskov tlf , Thisted amts afdeling: Formand og kasserer: Gunnar Roer Pedersen Nyhåbsvej 31, Hørdum, 7752 Snedsted tlf Giro Hundrede-Mandsforeningen af Kystartillerister: Formand: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde tlf , Kasserer: Servicechef Bent Nielsen Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup tlf , mobil: Giro Kystartilleriforeningens Tivoliklub: Formand og Kasserer: Chefsergent Gert Juhl Kabbelejevej 5, 3390 Hundested tlf , Giro Kystartilleriforeningens PR-udvalg: Formand: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Mejeriingeniør Erik Nygaard Danneskjold-Samsøes Allé 40, 1..th København K (Holmen) tlf , Bemærk evt.ændringer i adresselisten Ansvarshavende redaktør: Eigil M.S. Bruun Søvej 26, 3500 Værløse tlf Layout og sats: Eigil M.S. Bruun Tryk: Glumsø Bogtrykkeri a/s Østergade 17 B, 4171 Glumsø tlf ISSN Forside: LVG 17 ved stensætning på MFT vinteren 1979 Foto: Elhardt Madsen Blad nr. 1/2010 udkommer ultimo januar Stof til bladet skal være redaktøren ihænde senest 15. december 2 Kystartilleribladet 4/09

3 Jo flere des bedre Enkelte af vore afdelinger har et medlemstal, der gør, at bestyrelsen har lidt svært ved at organisere og samle kræfter til de forskellige arrangementer. I de sidste år har det bevirket, at nogle afdelinger er fundet sammen i en ny afdeling, hvilket har bevirket en styrkelse af den nu lidt større afdeling og større tilslutning til de forskellige arrangementer, der indbydes til. I det østjyske har der været et møde mellem de to afdelingsbestyrelser for henholdsvis Århus og Randers afdeling. Et særdeles positivt møde, hvor man var enige om at se fremad ved at lave en sammenlægning af de to afdelinger. I skrivende stund er det nu op til medlemmerne at støtte op om dette initiativ. Der skal naturligvis holdes en stiftende generalforsamling m.m. Det er man enige om at gøre i det nye år og så arbejde videre med en ny bestyrelse, der har flere hoveder at indbyde og bedre ressourcer at arbejde med. Vi ønsker held og lykke med sammenlægningen. I dette blad er der igen en opfordring til at indsende julehilsner til kammerater i Kystartilleriforeningen. Det vil vi meget stærkt opfordre til at gøre med et beløb (større eller mindre efter evne og skøn). Pengene går til foreningens arbejde og så bruger vi også traditionelt at sende en lille julehilsen til Søværnets Tamburkorps, der medvirker til at festliggøre vore jubilarstævner. Allerede nu er næste års Jubilarstævne fastsat. Det bliver lørdag den 5. juni Det er her vi igen mødes med gamle kammerater og venner og besegler vort motto GODT KAMMERATSKAB Alle vore medlemmer med pårørende ønskes en glædelig jul og et godt og lykkebringende nyt år Med venlig hilsen Benny Horn præsident Kystartilleribladets fremtid I Kystartilleribladet nr. 3/2009 har vi på side 7 orienteret om de problemer, der kunne give foreningens mangeårige bindeled mellem medlemmerne og mellem medlemmerne og Forretningsudvalget et større økonomisk problem på grund af stigende priser i såvel trykkeri- som portoudgifter. Der har været tale om endnu en reduktion af antal udgivelser til 3 årlige eller ændring af bladet til en fremtid alene på foreningens hjemmeside, hvor så kun de, der har adgang til internet kunne følge med i nyheder. Ingen af disse løsninger synes acceptable. Så har vi kigget lidt til andre soldaterog foreningsblade for at se om der var gode idéer at hente der. Vi har arbejdet på flere modeller for bladets fremtid og vi er nu med stor hjælp fra vort medlem Bent Skaarup og redaktøren nået frem til følgende løsning: Kystartilleribladet ændrer fra årsskiftet 2009/2010 format til A5. Bladet vil blive trykt i andet trykkeri og der er mulighed for at indsatte billeder i fremtiden er i farve. Bladet udsendes 4 gange årligt efter følgende plan: Blad/udgivelse Deadline 1. Ultimo januar 15. dec. året før 2. Ultimo april 20. marts 3. Ultimo august 20. juli 4. Medio nov. 01. oktober (Deadline skal overholdes) Det betyder, at stof i bladet prioriteres således: Adresser på Afdelingerne Leder Fødselsdage Jubilarer Nye medlemmer Julehilsner Nyt fra Forretningsudvalget, herunder Jubilarstævne Nyt fra afdelingerne (redaktøren kan forkorte indlæg) Billeder er selvfølgelig velkomne Artikler hvis der er plads tilovers Bladet bliver på max. 28 sider og udsendes som hidtil som B-post. FU-medlemmerne sørger på skift for at påsætte adresselabels og afsende bladet. Det ser måske lidt drastisk ud, men prøv så lige at se regnestykket for 2009: Udgifter på blad i nuværende form (inklusive dette nummer) forventet i 2009: Trykning kr Porto kr Ialt kr Og for 2010: Forventede udgifter i 2010 i nyt format A5: Trykning kr Porto kr Labels m.m. kr. 500 Ialt kr Besparelse kr Selvfølgelig kan der være mindre ting, vi har overset, men i det store hele kan vi nu se en mere sikker fremtid i møde for vort uundværlige bindeled mellem medlemmerne. I FU håber vi meget på forståelse for denne disposition og ser frem til at få kommentarer når første nummer i 2010 er landet i postkassen hos alle vore medlemmer. Der er jo i dag også et andet regnestykke som skal tages i betragtning når der tale økonomi: Vores forening bliver nok ikke meget større set i medlemstallet. Der sker som ingen vel er uvidende om en naturlig afgang, hvor det ikke er udmeldelse af utilfredshed, men alene afgang af naturlige årsager. Det betyder, at der bliver færre kontingenter til at betale for udgifter, der absolut ikke reduceres, men stiger i takt med alle andre omkostninger. Lad os håbe, at denne ændring af bladet kan være medvirkende til at vi som forening fortsat kan holde fanen højt og mødes til vort årlige jubilarstævne, hvor kammerater mødes og får snakket om gamle dage og om de, der desværre ikke kunne komme med mere. Med kammeratlig hilsen Forretningsudvalget Kystartilleribladet 4/09 3

4 KAF ønsker tillykke Modtagne hilsener December 75 år: 9127/423347/1959 Ingeniør Jørgen Hammer Sørensen Christiansmindevej København Ø (20.dec.) Januar år: 3747/16124/1950 Ejendomshandler Henning Sund Kristensen Skebjergvej 3 A, Tullebølle, 5953 Tranekær (12.jan.) 75 år: 7857/244561/1955 Ole Jacobsen Tinggården 49, 2.tv Holstebro (6.jan.) 70 år: 6201/437944/1959 Overassistent Ole Aastad Jordhøj Bakke 22, Jordhøj 3550 Slangerup (10.jan.) 60 år: 9067//773496/1967 Salgsassistent John Mikkelsen Veise Hedeparken 137, 2.tv Ballerup (6.jan.) Februar 85 år: 8970/12438/1946 Poul Hansen Strandløkken 39, 2791 Dragør (8.feb.) 3462/12259/1946 Lokomotivfører Søren Møller Sørensen Augustenborggade Århus C (15.feb.) 80 år: februar 5491/12030/1951 Smed Egon Stick Rolighedsvej 3, Asferg 8990 Fårup (6.feb.) 8125/17516/1951 Karetmager Bernt Jeppesen Vissevej 132 F 9210 Aalborg SØ (12.feb.) 9042/12604/1952 Anders Laursen Hovedgaden 81 C 4295 Stenlille (13.feb.) 3377/14047/1948 Buschauffør Helge Jørgensen Østergård Allé 52, Sanderum 5250 Odense SV (20.feb.) 8027/17151/1951 Maskinarbejder Villum Villumsen Fiskervænget 6, st.th Sønderborg (20.feb.) 8913/1952 Ingeniør Poul Erik Hansen Pilehavevænget Vallensbæk (20.feb.) 6987/361/1950 Arbejdsmand Knud Harndahl Fuglemosen 14, st Brøndby (22.feb.) 75 år: 5205/244593/1955 Postbud Bent H. Sørensen Jens Baggesensvej 26 A 7000 Fredericia (2.feb.) 8629/205761/1954 Slagtermester Per B. Larsen Møllevangsvej Frederiksværk (2.feb.) 5300/244879/1955 Typograf Carl Johan Pedersen Rønne Allé 15, 4000 Roskilde (8.feb.) 70 år: 6995/xxxx Jens M. Bojesen Sthensvej 9, 2630 Tåstrup (22.feb.) 8621 Greve Ingolf af Rosenborg Egelandsvej 49, Ø. Starup 6040 Egtved (17.feb.) 50 år: 8510/1979 Personalechef Steen Nørfalk, Harrestrup Allé 3, 2500 Valby (8.feb.) Hjertelig tak for opmærksomheden ved min 80 års fødselsdag. Det glædede mig meget. Med kammeratlig hilsen 17077/1951 Fritz Faber KAF effekter Så er hovedkassereren igen leveringsdygtig med følgende effekter: Slips med KAF logo 150,- kr. Slipsenål med KAF logo 50,- kr. Blazermærker med KAF logo 75,- kr. Vi har enkelte Video eller DVD fra jubilarstævner til 25,- kr. og enkelte Kystartilleriets 75 års jubilæumsbog 100,- kr. + forsendelse Varerne kan bestilles hos hovedkassereren på tlf eller via med kammeratlig hilsen Ole Maagaard PS: Det kunne være julegaven til ham der har næsten alt. Redaktøren skriver... - et hip til formændene vedrørende Generalforsamlingerne: Såfremt afdelingerne ønsker rettidig indvarsling af generalforsamling i det nye år optaget i KAF-bladet nr. 1/2010 skal redaktøren have indlægget senest den 15. december!! - samt en jule- og nytårshilsen: Til alle mine kammerater og læsere, såvel i det lille Danmark som i det store udland, vil jeg ønske en rigtig glædelig jul samt et godt nytår, - og takke for året som snart rinder ud. Eigil M.S.Bruun PS: Glem nu ikke jeres egen jule/ nytårshilsen i bladet!! Indsend dit bidrag allerede i dag! 4 Kystartilleribladet 4/09

5 Juleindsamling og nytårshilsen 2009/2010 Sig nærmer tiden hvor vort 100 jubilæumsår udrinder; vi fik afviklet vort jubilæum i godt vejr i Kastellet, hvor vi igen måtte gå i skyggen ved de store træer. Søværnets Tamburkorps underholdt os på Kirkepladsen, og da de for fuld udblæsning spillede og sang Kammeratskabssangen, glædede det de gamle kystbasser meget, så derfor har Forretningsudvalget tænkt at sende dem et bidrag for deres indsats og i anledning af julen. Jubilarstævnemiddagen blev indtaget i Tivoli, og vi takker alle de fremmødte for deres deltagelse, så dagen blev en festdag. Vi var næsten 200 personer, det er virkelig flot når vi tænker på, hvor mange kystbasser der er. Det hele blev afviklet i god stemning og kammeratlig ånd. Forretningsudvalget kæmper i øjeblikket med at bevare vores uundværlige smukke blad, som er en økonomisk belastning på grund af ret høje trykkeriudgifter i forhold til antal medlemmer i foreningen. Og med den kraftigt stigende porto, som også er gældende når I skal sende et girokort, er der derfor også mange, der efterhånden bruger Netbank. Når nu I beslutter jer for at yde et bidrag til juleindsamlingen og nytårshilsen, bringer vi denne hilsen videre til alle medlemmerne, ved at jeres navn og adresse vil blive bragt i KAF- bladet nr. 1/2010, såfremt indbetalingen er hovedkassereren i hænde senest den 10. december Bemærk, at der godt kan være 8 dages ekspeditionstid ved giroindbetaling, så betal med det samme. Hvis I bruger Netbank kan I overføre beløbet på vores konto i Danske Bank reg. nr konto , mærket med jeres navn, adresse og evt. stamnr. Vi tager med tak imod beløbet og sørger for at det anvendes efter formålet. Lad os endnu engang stå sammen om vores motto: Godt Kammeratskab På forhånd tak for ethvert frivilligt bidrag! Med kammeratlig hilsen Ole Maagaard Hovedkasserer Klip Klip Klip Kystartilleriforeningen Hovedkassereren Bækvej 12, Mønsted 8800 Viborg Kystartilleriforeningen Hovedkassereren Bækvej 12, Mønsted 8800 Viborg Juleindsamling/Nytårshilsen Stam nr.: Årgang:

6 National flagdag den 5. september Så passerede vi den 5. september, der jo er blevet Danmarks Nationale Flagdag, hvor man flager for at hædre de personer, der er - eller har været - udsendt i international tjeneste. Det gælder ikke alene soldater, men også øvrige, der har været udsendt af Danmark til international tjeneste. Dagen skal være en hæder til de, der gør eller har gjort en tjeneste og samtidig en hæder til de, der har betalt den højeste pris for denne tjeneste. Rundt i Danmark har der været initiativer af forskellig art, hvor også Kystartilleriforeningens afdelinger har været repræsenteret med faner. Der har flere steder været usikkerhed om formen for markering, lige fra en flaghejsning på byens officielle flagstang til stort anlagte arrangementer med deltagelse af rigtig mange mennesker og faner fra soldaterforeninger med flere. Nu er der mulighed for at planlægge for fremtiden ud fra de erfaringer, der er høstet i år. Det er dog helt sikkert at man i forbindelse med dagen vil kunne se faner fra lokale afdelinger fra Kystartilleriforeningen, hvor dette er muligt. Har du internetforbindelse kan du se billeder fra forskellige steder i landet. Gå ind på og kig i Billedarkivet. Nationalt monument for udsendte i international tjeneste Processen i projektet om et kommende nationalt monument for udsendte i international tjeneste siden 1948 skrider stille og roligt fremad. Projektet, der har Hendes Majestæt Dronningen som protektor, har tidligere forsvarschef, general Jesper Helsø, som formand for projektkomiteen. Der er nu udtaget 5 kunstnere, der i konkurrence er blevet bedt om at skabe den bedste løsning til den officielle hæder. Kunstnerne har fremlagt deres forslag. I alt har danske borgere været udsendt gennem de godt 60 år, og 87 af dem betalte den største pris ved indsatsen. Det er nu endeligt fastlagt, at monumentet opstilles på Prinsessens Bastion i Kastellets nordøstlige hjørne ud mod Langelinie. Der er opstillet en række krav til projektet bl.a., at monumentet skal bære navnene på de til nu 87, der ikke kom hjem i live. Projektets oprindelige tidsplan var indvielse i 2009, men fristen er nu udskudt til efteråret Præsidenten for Danske Soldaters Landsraad har sæde i projektkomiteen. Veteranhjem I dagspressen har der været omtalt Veteranhjem beregnet for hjemvendte soldater, der har et behov for at møde ligesindede, hvor det ikke er et kaserneområde, men helt uden militært islæt. Nu begynder planerne for disse hjem at tage form. Der er foreløbig afsat midler til tre hjem, nemlig et i Ålborg, et i Fredericia og et i København. Der er lagt budgetter og rekognosceret for egnede faciliteter. I løbet af det næste år vil vi kunne følge i dagspressen og andre steder hvordan det går med etableringen. Prinsgemalens 75-års fødselsdag Torsdag den 11. juni fyldte Hans Kongelige Højhed Prins Henrik 75 år. I den anledning havde Danske Soldaterog Marineforeninger (DSM) opfordret til at møde frem til en stort anlagt flagparade i Fredensborg. Det blev til 172 faner og af disse var Kystartilleriforeningen repræsenteret med 6 faner. Prinsen blev meget glad for denne hyldest og har takket DSM for den flotte faneparade. Har du internetforbindelse kan du se billeder fra dagen. Gå ind på og kig i Billedarkivet. Klip Klip Klip Alle KAF-medlemmer og læsere af bladet samt deres familier, ønskes hermed en Glædelig Jul og et Godt Nytår Hovedkassereren

7 Isbryderen blev familierestaurant I Limfjorden i det indre Aalborg ligger den gamle isbryder Elbjørn, der nu er forvandlet til et hyggeligt spisested. Der er sket meget med skibet, men ombygningen er holdt i den oprindelige stil. Tekst og foto: Morten Scheelsbeck, SOK I vinteren , sidst vi havde isvinter i Danmark, var isbryderen Elbjørn på vej ned for at bryde is syd for Falster. Undervejs havarerede Elbjørn på den ene motor, og skibet måtte derfor slæbes til Fredericia på værft. Der blev det konstateret, at det ikke kunne betale sig at reparere den allerede dengang gamle dame, der oprindeligt blev bygget af den danske stat tilbage i Skaderne var for omfattende. Både en motor og en generator var stået af. Derefter blev Elbjørn slæbt fra Fredericia til Frederikshavn, hvor den lå fra 1996 til Her kom den på auktion. Op til auktionen var der tale om, at isbryderen skulle købes og gives til HKH Kronprins Frederik i folkegave, men så kom der en kok og købte den i stedet. Elbjørn lagde til i Aalborg, hvor den åbnede som gourmetrestaurant. men den tid er også forbi nu. Den gamle isbryder blev i august sidste år købt af to gange Jess. En Birnbaun og en Thuen. Sidstnævnte er nu daglig leder af restauranten. Lynhurtig forelskelse Jess Thuen havde aldrig været i restaurationsbranchen før. Han kommer oprindeligt fra den grafiske branche, hvor han har arbejdet som arbejdsleder, men pludselig fik han lyst til at prøve noget fuldstændigt anderledes: Vi var to kammerater, der var inde at spise på skibet. På det tidspunkt var der faktisk nogle rygter om, at det skulle sættes til salg, og så begyndte vi, nærmest for sjov, at tale om, at det var ærgerligt, at det ikke var blevet udnyttet noget bedre, fortæller Jess. Herefter gik det hurtigt: Efter kun en måneds tid tog vi hen og kiggede på skibet igen. Det gik over al forventning, og allerede på vej hjem i bilen kontaktede vi banken og satte et møde i stand. Jess har også en uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker, så han havde fra begyndelsen svært ved at stå for de gamle motorer og de tekniske installationer. Ombygning, renovering og ny menu I første omgang så Jess og Jess på projektet ud fra et økonomisk perspektiv, men hurtigt blev det et mere personligt mål at give skibets dets klassiske stil igen. De gik derfor i gang med en totalrenovering af hele Elbjørn: Planen var, at vi ville lave en charmerende og hyggelig restauration, som henvender sig til hr. og fru Danmark. De mennesker, der vil betale flere hundreder kroner for en menu, de er så få, at det ikke ville passe ind i vores ideer. Vi vil hellere have flere igennem, så flere kan få den oplevelse, som vi jo selv synes, det er at spise her fortæller Jess Thuen, ogmakker Jess Birnbaun bryder ind: Vi vil gerne være et sted for alle. Et sted, hvor man stadig kan komme i et par træsko, uden at det kommer til at virke som et cafeteria. Stolt ejer: Den ene halvdel af restaurantejerparret Jess og Jess, her Jess Thuen Oprindeligt var deres plan, at Elbjørn skulle være en fiskerestaurant, men det er de gået væk fra igen. Der kan selvfølgelig stadig bestilles fisk, men der er også steaks, suppe og hjemmelavede burgere på menuen. Prismæssigt ligger Isbryderen Elbjørn i midterfeltet, og en hovedret ligger på omkring 150 kroner. Historien interessant for gæster Elbjørn er et flot skib rent designmæssigt, selvom det hælder voldsomt fra midten og ud og generelt er gammeldags. Der er runde hjørner og skæve sider, men det giver det hele en særlig stemning, mener Jess Thuen: De eneste ting, vi ikke har skullet bruge, da vi rendte rundt og byggede om her, er en vinkelmåler og et vaterpas. For her findes sgu ikke en eneste ret vinkel på hele det her skib. Det har været ualmindeligt bøvlet, og det har stillet ualmindeligt store krav til arbejdet, men det har været nogle sjove og spændende udfordringer. Jess Thuen fortæller også, at gæsterne normalt er meget interesserede i at høre nærmere om, hvad det er for et skib, og det er noget, der gør ham både glad og stolt: Jeg føler mig lidt som halvt kustode og halvt kaptajn, når jeg viser folk rundt på skibet og fortæller om både dets historie og teknikken bag, som han forklarer det. Restaureringen af den gamle isbryder var færdig den 1. juni i år, og på en solrig sommerdag kan Elbjørn nu huse ikke mindre end 400 gæster. 250 i restauranten indvendigt og 150 andre, der på dækket kan nyde frokost, fadøl eller softice. Isbrydere i dag Søværnet har i dag tre isbrydere tilbage, nemlig DANBJØRN, ISBJØRN OG THORBJØRN, som er en del af Istjenesten. De tre isbrydere er tilknyttet 1. Eskadre og har base havn på Flådestation Frederikshavn, hvorfra skibene, i perioden fra den 15. december til 31. marts, er på kort varsel, hvis deres indsættelse skulle blive nødvendig. Kystartilleribladet 4/09 7

8 Tivoliklubbens årsfest onsdag den 19. august gamle kystartillerister havde i år tilmeldt sig det 84. arrangement i Kystartilleriforeningens Tivoliklub. Der var annonceret at man kunne indskrive sig fra kl. 16:30 og det var der mange af de tilmeldte, der benyttede sig af. Flere havde medbragt Lillemor til Tivoli så det kunne blive en rar aften, hvor hun så kunne nyde første del af aftenen mens gemalen deltog i årsmødet. I sidste øjeblik var der desværre afbud fra to og et par stykker nåede ikke at dukke op. Ordningen med, at de der betalte for indgangen til Tivol,i fik refunderet billetten ved indskrivningen fungerede udmærket. Desværre var formanden for Tivoliklubben, Gert Juhl, blevet ramt af sygdom og bestyrelsesmedlembent Nielsen var forhindret. Det betød, at landssekretæren Erik Nygaard indtrådte i arbejdet med indskrivning sammen med bestyrelsesmedlem Bent Skaarup. Formanden havde bedt præsidenten Benny Horn om - på hans vegne - at lede deltagerne igennem årsmødet. Alle mødte veloplagte ved de runde borde og præcis kl. 18:30 ringede Benny Horn med dirigentklokken. Der udbragtes en skål for Hendes Majestæt Dronningen, hvorefter man stående fik oplæst navnene på de kammerater af Tivoliklubben, der var faldet bort siden sidst. Det drejer sig om følgende: 1933 Jørgen Kehling, Rødovre, Æresmedlem af Tivoliklubben og Ærespræsident i KAF 1952 John Edvard Karlsson, Brøndby 1952 Børge Hesselholt, Ballerup 1954 Erling O. Pedersen, Lyngby 1957 Jens Mogens Nielsen, Birkerød 1957 Ole Jensen, København NV Benny Horn udtalte et Æret være vore kammeraters minde Herefter blev deltagerne budt velkommen i Restaurant Påfuglens smukke havesal til Tivoliklubbens 84-årige sammenkomst. Benny Horn mente i den forbindelse, at den kommende 85-årsfest også en slags jubilæum. Fra Forretningsudvalget deltog i år kun landssekretæren Erik Nygaard og præsidenten Benny Horn; sidstnævnte bragte en stor og varm hilsen fra Gert Juhl, der også ønskede alle en god fest. Der var en hjertelig velkomst til vore kammerater, der holder ved traditionen og kommer både langvejs fra og nogle også som mindre mobile, men som alligevel kommer med, det er vi stolte over. En særlig velkomst var der også til de medlemmer, der var med for første gang. Benny Horn indleder festen, sekunderet af Bent Skaarup Efter at forretten var nydt, kaldte Benny Horn nye medlemmer frem til optagelse i klubben. Det er 1952 Knud Sørensen, Næstved 1960 Knud S. Jensen, Hvidovre 1976 Hans Petersen, Ørbæk Benny Horn bød de tre nye medlemmer hjertelig velkommen i Tivoliklubben. De fik at vide, at det er en ære at blive optaget i klubben og at de egentlige regler for optagelse desværre er trådt i baggrunden, idet det i de oprindelige betingelser for optagelse står, at det er efter mindst 25 års trofast medlemskab af Kystartilleriforeningen man kan indstilles til medlemskab. Betingelserne for medlemskab blev nævnt og ligeledes blev det påpeget, at kontingentindbetaling (uforandret kr. 2,00) skal falde hvert år. Benny Horn oplyste også, at de frivillige bidrag - udover kontingentet - var den hjælp til det årlige stævne, der gjorde, at man kunne refundere billetadgangen til Tivoli samt at det - indtil nu - har været muligt at betale for den vin, der var stillet på bordene når man startede festen. Bestyrelsesmedlem Bent Skaarup uddelte derefter jubilæumshæftet til hvert af de nye medlemmer. Efter sangen Hvor smiler fagert den danske kyst havde præsidenten en lille hilsen fra Forretningsudvalget til deltagerne. Her blev det bl.a. betonet at der ikke har været, er eller vil være tanker om en ophævelse af Kystartilleriforeningen og dette bragte bifald fra deltagerne. Derefter blev hovedretten serveret og der var god stemning ved alle bordene. Torben Henriksen fra Københavns afdeling Som vanligt var der efter hovedretten indlæg fra deltagere om såvel Tivoliklubben som Kystartilleriforeningen. Med indholdet af talerne var det tydeligt, at man markerer den positive ånd til sammenhold og kammeratskab i foreningen. På vegne af Tivoliklubbens formand, talte Benny Horn til deltagerne om den glæde arrangørerne har ved at modtage så mange positive tilkendegivelser og den store deltagelse - medlemsskaren og dennes gennemsnitsalder taget i betragtning - som hvert år kan konstateres. Der blev nævnt mange årsager til fremmødet, men naturligvis er det kammeratskabet der trækker. Benny Horn bragte en hilsen til fra fraværende kammerater: Torben Thams, Californien, Preben Jensen, Frederiksberg. Bent Nielsen, Amager samt Eigil Bruun, 8 Kystartilleribladet 4/09

9 Flere glimt fra Tivoliklubbens årsfest Vidste du at... Kystartilleribladet med dette nummer er det sidste i A-4 format. Bladet kommer fra årsskiftet 2009/2010 i A-5 format. Bladet har i sine 99 år haft forskellige udseender og layouts. I lange perioder var bladets udgivelse betinget af annonceindtægter. Det er i dag ikke tilfældet og vi kan som uafhængigt foreningsblad fortsætte vores blad, der er kontaktleddet mellem medlemmerne. Vi byder bladet i ny format og samtidig til færre udgifter velkommen. Værløse, der måtte melde afbud i sidste øjeblik på grund af sygdom. Efter afsyngelsen af Jeg elsker de grønne lunde, sluttede Benny Horn dette årsmøde af med at erindre deltagerne om deres andel af det positive til årsmødets afholdelse og herunder kunne vi så konstatere, at sidste års beslutning om at adgangsbeløbet til Tivoli skulle refunderes ved indskrivningen, virker efter hensigten. Ligeledes pegedes på betydningen af de pæne beløb, der fulgte med indbetalingen til medlemskontingentet. Det er det, vi i Tivoliklubben kan glæde os ved at kunne fastholde de traditionelle ramme. Formanden havde endvidere en tak tileigil Bruun (der desværre måtte melde afbud) for arbejdet med udarbejdelse og levering af medlemslister, labels m.m. til klubben. Så blev det oplyst, at årsmødet i Tivoliklubben i 2010 bliver onsdag den 25. august. Husk allerede nu at reservere datoen. Benny Horn bad derefter deltagerne rejse sig og der blev udbragt et leve for Kystartilleriforeningen og Tivoliklubben efterfulgt af Kammeratskabssangen. Herefter blev der hilst af med et på festligt gensyn næste år. Årsfestens økonomi ser således ud: Indtægter: Kontingent og tilskud kr ,00 Udgifter: Indbydelser kr. 598,00 Entre Tivoli ,00 Påfuglen (vin) ,00 kr ,00 Overskud ,00 Vidste du at... Da 150-årsdagen for Slaget på Reden den 2. april blev fejret i 1951 var det Marineforeningen og Kystartilleriforeningen, der stod som arrangører af de forskellige tiltag, som sluttede med en mindefest i Odd Fellowpalæet om aftenen med deltagelse af kongeparret og tronfølgerparret. Ved 200-års jubilæet i 2001 var præsidenten for Kystartilleriforeningen gæst ved arrangementet, der blev gennemført med Forsvaret (Søværnet) som arrangør. Vidste du også, at... Kystartilleriforeningen arrangerede det første jubilarstævne i Det var for årgang 1885, der dermed holdt 25-års jubilæum. Man mødtes kl. 12 og var først fra Toldboden på besøg på forterne og kl. 16 kørte man i drosker til restaurant GIMLE på Frederiksberg. Kl. 18 var der festmiddag med menuen: Fiskerand med hummer og asparges Lammesteg med kartofler Smør og ost Øl og snaps Kaffe med cognac Punch Pris kr. 6,00 inklusiv indkvartering af udenbys kammerater. Nåh - ja Samme år fejrede foreningen sin 1- års fødselsdag med samme middag - dog uden forretten - men her blev prisen så også kun kr. 2,00 Kystartilleribladet 4/09 9

10 Nyt fra afdelingerne Københavns afdeling Juleafslutning Afdelingens juleafslutning vil igen år foregå i første regiment lokaler Laksegade 32, 1. sal og det bliver fredag den 04. december kl. 18:30 Hvor Herdis vil sørge for en god julefrokost med efterfølgende kaffe Alt dette for en beskeden pris af 125,- kr. pr. person, der kan købes øl, vand, snaps Og vine til første regiments små priser, husk en pakke til vores julelotteri, Tilmeld jer snarest os senest 30. november til Hans Christiansen på tlf Medlemmer og familie ønskes en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår P.B.V. Bent Nielsen Årets Torskegilde 2010 Ved første klubaften i det nye år tirsdag den 19. januar kl. 19:00 i Centercafeen i Grøndals Centret Hvidkildevej 64 Fine parkeringsmuligheder (husk parkeringsskive) Som traditionen tro spises der kogt torsk med tilbehør og derefter en ostesnitte. Af erfaring ved vi, at mange af vore medlemmer denne aften møder op, ikke alle for at ønske hinanden godt nytår, men også for at se hvem der skal have kammeratskabspokalen. For at deltage i spisningen, må tilmelding foretages senest onsdag 14. januar til Bent Nielsen på tlf eller Hans Christiansen på tlf Efter spisningen mødes vi ved keglebanerne eller til et spil kort for at fuldende en hyggelig og kammeratlig aften. Vel mødt fra nær og fjern. Jørgen Kehlings Kammeratskabspokal Som det fremgår af årets torskegilde den første klubaften idet nye år, skal Jørgen Kehlings kammeratskabspokal tildeles et trofast medlem, der har udvist fine kammeratlige egenskaber. Medlemmer kan indstille en god kammerat til pokalen. Indstillingen, med motivering, skal stiles til undertegnede formand senest 15. december Bent Nielsen Ægyptensvej Kastrup Generalforsamling Bestyrelsen indvarsler hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 4. marts kl. 19:00 i 1. Regiments lokaler, Laksegade 32 Dagsorden i flg. vedtægterne. Forslag skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, afleveres til bestyrelsen senest 8 dage før. Som sædvanlig spiser vi efter generalforsamlingen; vi får 3 stk. smørrebrød + en ostemad og kaffe for kr.75 og bindende tilmelding skal ske senest 27. februar til Hans Christiansen tlf eller Leif Petersen tlf Vel mødt P.b.v. Bent Nielsen Damekegler Lørdag den 5. september mødtes vi bag Hovedbanegården kl.13, hvor bussen holdt. På grund af forsinkelsen af vort medlemsblad, havde formanden måttet give besked om turen pr. telefon til medlemmer ne, så vi var desværre kun 25 deltagere, men det var til gengæld glade medlemmer der tog af sted. Da vi tidligere havde været på Førslev Forsamlingshus og havde fået virkelig god mad og en god behandling, havde vi valgt at prøve det igen; dog kørte vi denne gang direkte til stedet - dog med et lille ophold undervejs, hvor vi kunde få en lille tår til halsen og besøge toiletterne. Da vi kom til Førslev Forsamlingshus, var der dækket op til kaffebord med hjemmebag; det var meget lækkert. Efter kaffen opstillede vi den medbragte keglebane og gik i gang med keglespillet. Kegledronning blev igen Edel. Nr.2 blev Karen. Nr. 3 efter omspil Bente med Erna, og vor bunddronning blev Karen Margrete med 30. Derefter gik vi gang med vort snapsespil, hvor alle kunne deltage. Her var det damerneder løb af med sejren, og efter omspil mellemedel og Gitte, var det Gitte der vandt. Efter keglespillet hyggede vi os indtil der blev serveret en dejlig middag med gammeldags oksesteg der kunde tygges med øjenbrynene og derefter chokoladekurve med is og frugter. Dette blev efterfulgt af kaffe med en cognac eller likør. Efter denne dejlige middag - som var blevet forsødet med gode vine - gik snakken livligt indtil bussen kom for at køre os tilbage til København, hvor vi efter en virkelig dejlig dag var hjemme kl. ca. 23. Mvh. John 100-Mandsforeningen Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 25. februar kl. 19:00 i 1. Regiments lokaler, Laksegade 32 hvor der serveres gule ærter med tilbehør. Tilmelding til spisning skal ske til Bent Nielsen på tlf eller Ole Bæk på tlf senest den 20. februar. P.b.v. Bent Nielsen Skyttegruppen Julefrokost Skyttegruppen holder atter i år julefrokost, der er planlagt til fredag den 27. november kl. 19:00 i 1. Regiments lokaler i Laksegade 32, 1. sal hvor vi mødes i godt julehumør Vi er overbevist om, at Herdis igen vil kræse for os med gode ting og sager, så reservér denne aften til godt samvær i hyggeligt og muntert lag. Vi beder alle medbringe en lille gave til det fælles gavebord samt og især godt humør og god appetit. Af hensyn til Herdis planlægning og indkøb, er bindende tilmelding nødvendig, så ring eller skriv senest den 21. november til Bjarne på eller og tilmeld dig/jer. 10 Kystartilleribladet 4/09

11 Nyt fra afdelingerne (Husk at du er hjertelig velkommen til at tage en ledsager med) Bestyrelsen Juleskydning Vi har sagt farvel til Skydekælderen på Østerbro og er flyttet ind hos Forsvarsbrødrene i Gothersgade nr. 137, hvor vi har fået adgang til gode skydebaner og dejlige lokaler, og som vi plejer, vil der i lighed med tidligere år den sidste skydeaften inden jul blive arrangeret en særlig juleskydning, hvor vi skyder efter særlige skiver og regler. Det plejer at være en rigtig hyggelig begivenhed, så mød talstærkt frem torsdag den 10. december fra kl. 19:00 og vis hvad I evner med geværet. Ledsagere er også ved denne lejlighed meget velkomne! Af hensyn til indkøb m.v. bedes man tilmelde sig til juleskydningen hos Bjarne på tlf / eller Leo på tlf Bestyrelsen Generalforsamling 2010 Skyttegruppens ordinære generalforsamling 2010 finder sted fredag den 22. januar 2010 kl. 19:00 i 1. Regiments lokaler, Laksegade 32, 1. sal Vi indleder traditionen tro med fællesspisning (gule ærter med tilbehør) og går herefter over til generalforsamlingen. Dagsorden ifølge vedtægternes 5 stk. 2. Det kan allerede p.t. oplyses, at der sandsynligvis vil blive stillet forslag om vedtægtsændring samt ændring af kontingent. Det er også derfor vigtigt, at så mange som muligt møder frem til generalforsamlingen! Ønsker man at deltage i fællesspisningen, skal tilmelding, der er bindende, ske til Bjarne på tlf.: / eller Leo på tlf Bestyrelsen Farvel til Kælderen Efter godt 75 års samliv er skilsmissen så blevet en realitet. Københavns Kommune har ikke ønsket, at skydebanerne på Østerbro skal fortsætte, så lejemålet er opsagt og de foreninger, der har haft til huse der, er sat på gaden. Med et vist vemod har vi efter de mange år sagt farvel til de ganske vist ikke moderne faciliteter, men de var nu gode nok til os, og i næsten hele Skyttegruppens hidtidige tilværelse har de været en god ramme om vores gøren og laden, og gennem årene har vi og vore tidligere skyttekammerater haft mangen god stund der både med skydning og anden socialt samvær. Nu er det altså forbi, og vi er mange, der sender de gamle omgivelser en tak for godt samvær. Vi har så holdt flyttedag og er rykket ind i andre omgivelser, som tilbage i en periode i 1940 erne dannede rammen om vore aktiviteter, - nemlig De danske Forsvarsbrødres lokaler og skydebaner i Gothersgade 137, København K. (3-4 minutters gang fra Nørreport S-station) Vi er blevet særdeles venligt modtaget og mener, at vi vil få mindst lige så gode ja, måske endda væsentligt bedre - rammer for vores fremtidige virke og samvær i de nye omgivelser. Vi skal naturligvis lige finde os tilrette og der er også en økonomisk side af sagen, idet vi naturligvis må bidrage til fællesskabet, hvor vi på Østerbro nød godt af, at Københavns Kommune via Folke-oplysningslovens tilskudsregler stillede gratis lokaler til rådighed. Vi mener at have været særdeles heldige med lokalerne i Gothersgade, hvor der muligvis også kan vise sig basis for andre aktiviteter samtidig med skydningen, men som sagt er vi helt nye endnu. Vi håber naturligvis på at alle vore skytter vil slutte op om vore træningsaftener i de nye omgivelser. Vel mødt i De danske Forsvarsbrødres lokaler Gothersgade 137, København K hver torsdag fra kl. ca. 19:00 (ring på klokken nederst i venstre række i portens højre side) Bestyrelsen Kystartilleriforeningen ønsker alle kammeraterne med famile God Jul og Godt Nytår Frederikssund afdeling Generalforsamling Afdelingens ordinære generalforsamling afholdes i marts Indkaldelse udsendes skriftligt til medlemmerne. Tivoliklubben På grund af sygdom var jeg ikke i stand til at deltage/styre årsfesten. Jeg vil herved takke Benny Horn, Bent Skaarup og Erik Nygaard for deres store hjælp, så afviklingen kunne finde sted. Jeg vil ligeledes takke Tivoliklubbens medlemmer for deres velvillighed m.h.t. ændringen i entré-proceduren. Som det fremgår af årsfestens økonomi, udviser entré til Tivoli Kr mod kr i 2008, en besparelse på kr , som er med til at give det pæne overskud. Jule- og nytårshilsen Atter et år er snart gået, og vi nærmer os Jul og Nytår. Da dette er det sidste KAF-blad i 2009, vil jeg benytte lejligheden til, på Frederikssund afdelings vegne, at sende alle KAF-kammeraterne og deres familie ønsket om en god Jul og et godt Nytår. Med kammeratlig hilsen Gert Juhl Vidste du at... Trekronerfort, der i de seneste år har dannet rammen om det kammeratlige samvær, blev i 1932 solgt til Københavns Havnevæsen, der i april samme år udlejede det til Kystartilleriforeningen, som drev fortet som et særdeles velbesøgt udflugtsmål. Restaurationen var forpagtet til en restauratør. Da tyskerne besatte landet besluttede man, at fortet ikke skulle åbne for offentligheden og efter krigen var der ikke basis for at genoptage aktiviteten, idet tyske soldater havde ødelagt mange ting på fortet og genstandene i mindestuerne var gået tabt. I dag drives fortets restaurant af ejeren af Middelgrundsfort, Peter Bech. Vi har de senest år fået megen ros for at vi bruger fortet til det kammeratlige samvær ved jubilarstævnerne. Kystartilleribladet 4/09 11

12 Nyt fra afdelingerne Raketafdelingen Udflugt på Holbæk Fjord Lørdag den 29. august var Raketafdelingen ude at sejle på Holbæk fjord. En tidligere bådfører og næstkommanderende i Havnesektionen på Middelgrundsfortet, Jan Christensen og hans søde kone Anne, skulle sejle os rundt på fjorden og fortælle en masse om de ting vi så undervejs, både på land og på fjorden. Vi skulle ende oppe på Kongsøre, hvor Frømandskorpset havde indvilget i at give os en rundvisning på deres område, noget de normalt ikke gjorde. 16 glade mennesker mødte op i Holbæk havn, hvorfra der var afgang med m/s EMMA kl ; en tidligere hjemmeværnskutter som minder meget om den vi havde på Middelgrundsfortet dengang vi var derude, blot lidt større overalt, og meget flot istandsat. Nu skulle man ikke mene at det var så meget at sige om en fjord, men jeg skal da lige love for at vi blev overraskede, for stedet har en fantastisk historie, og da det samtidig er et utrolig smukt område, så var det noget af en oplevelse. Jan Christensen havde i sandhed sat sig ind i sagerne, for han kunne sige en masser om huse, veje, bakker, skovarealer, levende hegn, stendiger og guderne må vide hvad - ting de fleste mennesker ikke aner noget om, men som måske går helt tilbage til istiden. Intet blev læst op, Jan kunne det hele i hovedet og samtidig navigere båden rundt i et farvand, hvor vanddybden lige pludselig sprang fra 19 til 1½ meter indenfor ganske få meter, så der var ikke plads til at stå og sove. Anne havde sørget for kaffe og diverse kolde drikkevarer, og sørgede i det hele taget for at ingen manglede noget. Da vi ankom til Kongsøre blev vi modtaget af Vagten Kongsøre. Sikkerheden er i højsædet her, så der måtte ikke tages billeder, og det respekterede vi uden mukken i geledderne. I havnen havde de at par dykkerskibe liggende, og der lå normalt også nogle meget hurtige speedbåde, men nogle var ude på øvelses-opgaver. Området var utroligt smukt, med vild og frodig skov næsten helt ned til fjorden, og en udsigt over fjorden der var så fredfyldt at krig bestemt ikke var det første der faldt en ind. Vi gik rundt i området og så på bygninger, haller og køretøjer, og bemærkede, at der var bygget meget ud gennem de seneste år. De havde deres egen skydebane, men kun til småkalibrede våben. Til mere langtrækkende våben er der baner til lige på den anden side af fjorden. Vi kom ud på en stor plan græsplæne. Den blev brugt til alt mellem himmel og jord. Blandt andet lå der på et stort meget kraftigt stativ nogle meget lange og meget tykke træstammer. Dem morede krigerne sig med at slæbe rundt på når de kedede sig. Adspurgt hvor meget de vejede, svarede Anders, at vi kunne da prøve om vi kunne løfte dem. I god løftehøjde, og med begge arme, kunne man godt løfte den ene ende, men derfra og til at 2 mand lige kastede den op på skulderen, var der da unægtelig et spring, for slet ikke at tale om at galopere banen rundt med den bagefter. Det afholdt vil os så fra at demonstrere, for ikke at tage modet helt fra dem! Lidt senere fik vi øje på nogle meget lange og meget tykke firkantede egetræsstolper, udrustet med 6 løkker af kraftigt tovværk, så 12 mand kan fordele sig med 6 på hver side, og spæne rundt i geografien med en bjælke, der kan få en jernbanesvelle til at ligne en tandstikker. Heller ikke her regner man sådan en hyggelig slentretur for en straf, tværtimod, det er en belønning som man siger pænt tak for bagefter. Man fornemmer, at disse mennesker ikke er nogen man bør lægge sig ud med. I skoven var en handlingsbane med mange ubehagelige forhindringer, og skovbunden var hullet, bakket, skiftevis stenhård og pløret. Det var pragtfuldt at gå derinde, skyggefuldt og rart, men at løbe i det terræn var nok ikke sjovt. Da turen var slut, takkede vi vores guide for en god og spændende rundvisning, og gav ham et par flasker af Raketafdelingens rødvin. Guiden takkede både for vinen og for vores måde at være på, hvorefter vi sejlede i retning af Holbæk igen. Jan og Anne have forladt os tidligere et sted på ruten for at gå tilbage til skibet og lave frokost til os. Vi fandt et sted på fjorden hvor der var læ, tæt inde under land, og spiste frokost her, dejlig kartoffelsalat med agurketern og små kvarte cherrytomater, lune frikadeller og en aldeles pragtfuld skinke, så der blev skaffet med god appetit. Efter frokosten blev der disket op med kaffe og 2 slags hjemmebagt kage, så til sidst kunne vi dårligt rokke med ørerne. Jeg tror nok de fleste vejede et par kilo mere da de gik fra borde. Turen gik videre hjemad, men der var stadig meget at vise os, så det foregik i langsomt tempo. På et tidspunkt var der ikke lige noget at se, så Jan ændrede kursen lidt. Pludselig hørte vi et brøl fra vores formand, Jørgen Pedersen, og vi så ham stå der på dækket, 12 Kystartilleribladet 4/09

13 Nyt fra afdelingerne men en bajer i hånden og sjask våd ned ad vindjakken. Vi var alle overbevist om, at nu var han da blevet så gammel at han ikke engang kunne drikke en bajer uden at spilde ned ad sig, og så stod det da skralt til, men det viste sig at kursændringen gjorde at forstavnen bankede ind i en bølge som sendte en spand vand ind over rælingen, og Jørgen var bare uheldig at være det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Livet er jo ikke for de knækkede, så han tog det med et godt grin. Det gjorde vi andre også! Vi sluttede rundvisningen inde i den nye havn. Som så mange af vores havne, er også denne blevet ødelagt afdødkedelige boligblokke i 6-7 etager, helt blottet for liv. Ingen legende børn, ingen hunde og katte, ingen fugle, ikke et skævt græsstrå, kort sagt intet. Alt liv er ophørt her, stilheden er øredøvende, og både beboerne og de øvrige borgere dødkeder sig. Nu mangler politikerne bare at finde ud af hvordan vi får ledet skibene ind til byer som Ringsted og Herning. Ude ved kysterne må de jo ikke være mere, selv om 75 % af vores import bliver sejlet til landet. Det bliver spændende at se hvordan de redder sig ud af den. 25 meter lange lastbiler på vore i forvejen overbelastede vejnet, samt de enorme mængder CO 2 de udleder, er jo ikke lige sagen i disse tider. Politikerne siger at det skyldes udviklingen, men de glemmer helt at udviklingen ikke er en naturkraft, men noget menneskeskabt, som vi i høj grad har indflydelse på. Men det var en utrolig spændende dag som sagtens kan tåle en gentagelse - og vejret holdt sig på det tørre, så vi siger stor tak til Jan og Anne for et godt initiativ og en rigtig god dag. Steen Lykken En oplevelse... Hvis du deltog i Jubilarstævnet 2009, fik du mulighed for at høre Kammeratskabssangen fremført af vort altid glade Tamburkorps. Tænk at det kan lyde så smukt. Vi glæder os til næste jubilarstævne lørdag den 5. juni Region Sjællands afdeling Skydning på Svansbjerg Søndag den 23. august var der så igen sommerudflugt til Svansbjerg skydebane. Knap 30 deltagere stillede med madkurve og højt humør. Efter velkomsten - under morgenkaffen, instruerede Anders Hansen om bestemmelserne - herunder især sikkerhedsbestemmelserne - for at deltage i skydningerne. Der blev gået friskt til alle de forskellige opgaver og resultatet blev således: Pokalskydning 2009 Herrer: 1. Ole Sonne Flemming Hejlund Preben Jensen 178 Hans V. Poulsen 176 Flemming Larsen 174 Anders Hansen 173 Ejner Nielsen 173 Poul Bolmgren 168 Villy Pedersen 166 Jeppe Jeppesen 156 Damer: 1. Susanne Mogensen Monna Jensen Erna Hansen 158 Ræve skydning 19 skytter ( nogle har skudt flere gange) 1. Flemming Hejlund Flemming Larsen Flemming Hejlund 43 Ugle skydning 22 skytter ( nogle har skudt flere gange) 1. Anders Hansen Susanne Mogensen Susanne Mogensen 40 Preben Jensen, Flemming Hejlund og Ole Sonne modtager pokalen Anders Hansen og Susanne Mogensen Flemming Hejlund og Flemming Larsen Da skydningerne var afsluttet, var der fællesspisning og hygge. Herunder blev vinderne af de forskellige skydninger begavet ligesom der blev rettet en tak til Erna og Anders, Hans Verner samt Knud fra Skytteforeningen for tilrettelæggelsen og gennemførelse af en hyggelig dag. Benny Horn Besøg ved Koldkrigsmuseum Stevnsfort Lørdag den 19. september var afdelingen på besøg ved Koldkrigsmuseum Stevnsfort. 21 deltagere mødte op til denne interessante rundvisning over og under jorden. Hans Verner Poulsen var en særdeles levende og interessant guide under hele turen, og hans viden om Stevnsfort og dets historie var helt fantastisk. Vi fik et indblik i Koldkrigens ændrede tekniske forhold, der gjorde, at Danmarks knytnæve mod Øst i løbet af sin tid ændredes fra et fort med kanonbatterier til at slutte som bastion for missiler til værn mod indkomne fly m.m. I Undergrunden fik vi lejlighed til at kigge ind i en verden, der for mange var meget spændende. Vi fik indtryk af 150 mm kanonernes funktioner, ammunitionens klargøring og vægten af granaterne, der Fortsættes næste side Kystartilleribladet 4/09 13

100. ÅRGANG - 2010 NR. 4 - NOVEMBER / DECEMBER / JANUAR

100. ÅRGANG - 2010 NR. 4 - NOVEMBER / DECEMBER / JANUAR 100. ÅRGANG - 2010 NR. 4 - NOVEMBER / DECEMBER / JANUAR Kongeskibet 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 5 - DECEMBER Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT

100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT 100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen

Læs mere

KAF ønsker Godt Nytår

KAF ønsker Godt Nytår 95. ÅRGANG - 2005 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Kastellet Her mødes vi 4. juni 2011

Kastellet Her mødes vi 4. juni 2011 101. ÅRGANG - 2011 NR. 2 - MAJ / JUNI / JULI / AUGUST Kastellet Her mødes vi 4. juni 2011 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum 100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER Flåden 500 Aars Jubilæum 1510 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet

Læs mere

Kystartilleriforeningens medlemmer med familie. ønskes en glædelig jul samt. et godt og lykkebringende nytår. Forretningsudvalget

Kystartilleriforeningens medlemmer med familie. ønskes en glædelig jul samt. et godt og lykkebringende nytår. Forretningsudvalget 102. ÅRGANG - 2012 NR. 5 - JANUAR/FEBRUAR/MARTS/APRIL Kystartilleriforeningens medlemmer med familie ønskes en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår Forretningsudvalget Kystartilleribladet

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010 101. ÅRGANG - 2011 - NR. NR. 1-1 FEBRUAR - FEBRUAR / MARTS / MARTS / APRIL / APRIL Kastellet 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er

Læs mere

KAF ønsker Kronprinsparret tillykke

KAF ønsker Kronprinsparret tillykke 94. ÅRGANG - 2004 NR. 3 - JUNI / JULI / AUGUST KAF ønsker Kronprinsparret tillykke Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 95. ÅRGANG - 2005 37283 KAF.indd 1 NR. 3 - JUNI / JULI / AUGUST 06/06/05 12:34:52 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers

Læs mere

KAF ønsker. Godt Nytår

KAF ønsker. Godt Nytår 94. ÅRGANG - 2004 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 93. RGANG - 2003 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning

Læs mere

95. ÅRGANG - 2005 NR. 4 - SEP / OKT / NOV Jubilarstævne 2005 710 KAF_4_2005.indd 1 710 KAF_4_2005.indd 1 13/09/05 14:23:54 13/09/05 14:23:54

95. ÅRGANG - 2005 NR. 4 - SEP / OKT / NOV Jubilarstævne 2005 710 KAF_4_2005.indd 1 710 KAF_4_2005.indd 1 13/09/05 14:23:54 13/09/05 14:23:54 95. ÅRGANG - 2005 NR. 4 - SEP / OKT / NOV Jubilarstævne 2005 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers

Læs mere

Kystartilleriforeningen 95 å r

Kystartilleriforeningen 95 å r 94. RGANG - 2004 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleriforeningen 95 å r Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

fra Militærpolitiforeningen i Danmark

fra Militærpolitiforeningen i Danmark fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk 2011 Nr. 1 Januar-Februar 2011 TEL. & FAX +45 33 12 82 53 POSTGIRO NR: 102-3071 DANSKE BANK: 3015-127201 E-MAIL: MWM@MWMORCH.DK DK-1054 KØBENHAVN

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

www.militarypolice.dk

www.militarypolice.dk fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk JANUAR 2003 NR. 1 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 181 Tryksag MARCEL'S BODEGA ÅBEN HVER DAG KL. 10-05 Amagerbrogade 160 Tlf. 32 55 60 66 2300 København

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening August Besøg Landsforeningen På Mallorca Side 4 Side 6 generalforsamling i Postpensionisternes Landsforening Side 12 Vinteransøgning Side

Læs mere

66. ÅRGANG NR. 5 NOVEMBER 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

66. ÅRGANG NR. 5 NOVEMBER 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 66. ÅRGANG NR. 5 NOVEMBER 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 5/2009 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere