KAF ønsker. Glædelig Jul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAF ønsker. Glædelig Jul"

Transkript

1 99. ÅRGANG NR. 4 - DECEMBER / JANUAR 2010 KAF ønsker Glædelig Jul

2 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning Margrethe er protektor Kystartilleriforeningens motto: Godt Kammeratskab Forretningsudvalget i Kystartilleriforeningen: Præsident: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Vicepræsident: Mejeriingeniør Søren Ib Nielsen Tirslundvej 40, Nørbølling, 6650 Brørup tlf Hovedkasserer: Revisor Ole Maagaard Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg tlf , mobil: Giro Landssekretær: Mejeriingeniør Erik Nygaard Danneskjold.-Samsøes Allé 40, 1.th København K (Holmen) tlf , Redaktør: Fhv. premierløjtnant Eigil M.S. Bruun Søvej 26, 3500 Værløse tlf , se nederst Post til Forretningsudvalget sendes til præsidenten Udgivelsesterminer og afleveringsfrister for Kystartilleribladet: Blad nr. 1 udkommer Stof til blad nr. 1 Blad nr. 2 udkommer Stof til blad nr. 2 Blad nr. 3 udkommer Stof til blad nr. 3 Blad nr. 4 udkommer Stof til blad nr. 4 ultimo januar 15. december ultimo april 20. marts ultimo august 20. juli medio november 1. oktober Indlæg sendes til redaktøren Kystartilleriforeningens adresser: KAF s hjemmeside: Københavns afdeling: Formand: ServicechefBent Nielsen Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup tlf , mobil: Kasserer: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde tlf Giro Skyttegruppen: Formand: Leo Starup Kirkeskellet 22, 2605 Brøndby tlf , Kasserer: Bjarne Andersen Kronens Kvarter 2 B, 2620 Albertslund tlf Raketafdelingen: Formand: Gas- og vandmester Jørgen F. Pedersen Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C tlf , Kasserer: Assistent Bente Holm Pedersen Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C tlf Frederikssund og omegns afdeling: Formand: Chefsergent Gert Juhl Kabbelejevej 5, 3390 Hundested tlf , Kasserer: Civiløkonom Jørgen Ellehammer Rasmussen Bovænget 13, 3200 Helsinge tlf , Region Sjællands afdeling: Formand: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Kasserer: Flemming Larsen Sølvvænget 1, 4652 Hårlev tlf , Fyns stifts afdeling: Formand: Direktør Kurt Klein Taanquist Udsigten 8, 5853 Ørbæk tlf , Kasserer: Erhardt Hedegaard Tronneallé 26, 5800 Nyborg tlf , Giro Esbjerg og omegns afdeling: Formand: Mejeriingeniør Søren Ib Nielsen Tirslundvej 40, Nørbølling, 6650 Brørup tlf , Kasserer: Jens Peter Vestergaard Liljevej 20, 6705 Esbjerg Ø tlf Sydjysk afdeling: Formand: Vicepolitikommissær Herluf Ruge Vandlingvej 22, 6100 Haderslev tlf , Kasserer: Peder Wang Nielsen Oktobervænget 79, 6000 Kolding tlf , Giro Århus og omegns afdeling: Formand: Snedker Bent Andreasson Bushøjvej 260, 8270 Højbjerg tlf Kasserer: Regnskabschef Erhardt Sandager Banegårdsparken 3, , 8300 Odder tlf , Randers og omegns afdeling: Formand: Bogtrykker John Heide Over Fussingvej 39, Over Fussing, 8920 Randers NV tlf , Kasserer: Revisor Kay A. Højholdt Møllevænget 7, 8963 Auning tlf Jylland Midt-Vest afdeling: Formand: Gårdejer Arne Lisby Kjær Vestermøllevej 4 A, Fjaltring, 7620 Lemvig tlf , Kasserer: Revisor Ole Maagaard Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg tlf , mobil: Nordjyllands afdeling: Formand: Tømrermester Jens P. Mosskov Forbindelsesvejen 111 B, 1.tv., 9400 Nørresundby tlf , Kasserer: Egon Andreassen Frugthaven 6, 9310 Vodskov tlf , Thisted amts afdeling: Formand og kasserer: Gunnar Roer Pedersen Nyhåbsvej 31, Hørdum, 7752 Snedsted tlf Giro Hundrede-Mandsforeningen af Kystartillerister: Formand: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde tlf , Kasserer: Servicechef Bent Nielsen Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup tlf , mobil: Giro Kystartilleriforeningens Tivoliklub: Formand og Kasserer: Chefsergent Gert Juhl Kabbelejevej 5, 3390 Hundested tlf , Giro Kystartilleriforeningens PR-udvalg: Formand: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Mejeriingeniør Erik Nygaard Danneskjold-Samsøes Allé 40, 1..th København K (Holmen) tlf , Bemærk evt.ændringer i adresselisten Ansvarshavende redaktør: Eigil M.S. Bruun Søvej 26, 3500 Værløse tlf Layout og sats: Eigil M.S. Bruun Tryk: Glumsø Bogtrykkeri a/s Østergade 17 B, 4171 Glumsø tlf ISSN Forside: LVG 17 ved stensætning på MFT vinteren 1979 Foto: Elhardt Madsen Blad nr. 1/2010 udkommer ultimo januar Stof til bladet skal være redaktøren ihænde senest 15. december 2 Kystartilleribladet 4/09

3 Jo flere des bedre Enkelte af vore afdelinger har et medlemstal, der gør, at bestyrelsen har lidt svært ved at organisere og samle kræfter til de forskellige arrangementer. I de sidste år har det bevirket, at nogle afdelinger er fundet sammen i en ny afdeling, hvilket har bevirket en styrkelse af den nu lidt større afdeling og større tilslutning til de forskellige arrangementer, der indbydes til. I det østjyske har der været et møde mellem de to afdelingsbestyrelser for henholdsvis Århus og Randers afdeling. Et særdeles positivt møde, hvor man var enige om at se fremad ved at lave en sammenlægning af de to afdelinger. I skrivende stund er det nu op til medlemmerne at støtte op om dette initiativ. Der skal naturligvis holdes en stiftende generalforsamling m.m. Det er man enige om at gøre i det nye år og så arbejde videre med en ny bestyrelse, der har flere hoveder at indbyde og bedre ressourcer at arbejde med. Vi ønsker held og lykke med sammenlægningen. I dette blad er der igen en opfordring til at indsende julehilsner til kammerater i Kystartilleriforeningen. Det vil vi meget stærkt opfordre til at gøre med et beløb (større eller mindre efter evne og skøn). Pengene går til foreningens arbejde og så bruger vi også traditionelt at sende en lille julehilsen til Søværnets Tamburkorps, der medvirker til at festliggøre vore jubilarstævner. Allerede nu er næste års Jubilarstævne fastsat. Det bliver lørdag den 5. juni Det er her vi igen mødes med gamle kammerater og venner og besegler vort motto GODT KAMMERATSKAB Alle vore medlemmer med pårørende ønskes en glædelig jul og et godt og lykkebringende nyt år Med venlig hilsen Benny Horn præsident Kystartilleribladets fremtid I Kystartilleribladet nr. 3/2009 har vi på side 7 orienteret om de problemer, der kunne give foreningens mangeårige bindeled mellem medlemmerne og mellem medlemmerne og Forretningsudvalget et større økonomisk problem på grund af stigende priser i såvel trykkeri- som portoudgifter. Der har været tale om endnu en reduktion af antal udgivelser til 3 årlige eller ændring af bladet til en fremtid alene på foreningens hjemmeside, hvor så kun de, der har adgang til internet kunne følge med i nyheder. Ingen af disse løsninger synes acceptable. Så har vi kigget lidt til andre soldaterog foreningsblade for at se om der var gode idéer at hente der. Vi har arbejdet på flere modeller for bladets fremtid og vi er nu med stor hjælp fra vort medlem Bent Skaarup og redaktøren nået frem til følgende løsning: Kystartilleribladet ændrer fra årsskiftet 2009/2010 format til A5. Bladet vil blive trykt i andet trykkeri og der er mulighed for at indsatte billeder i fremtiden er i farve. Bladet udsendes 4 gange årligt efter følgende plan: Blad/udgivelse Deadline 1. Ultimo januar 15. dec. året før 2. Ultimo april 20. marts 3. Ultimo august 20. juli 4. Medio nov. 01. oktober (Deadline skal overholdes) Det betyder, at stof i bladet prioriteres således: Adresser på Afdelingerne Leder Fødselsdage Jubilarer Nye medlemmer Julehilsner Nyt fra Forretningsudvalget, herunder Jubilarstævne Nyt fra afdelingerne (redaktøren kan forkorte indlæg) Billeder er selvfølgelig velkomne Artikler hvis der er plads tilovers Bladet bliver på max. 28 sider og udsendes som hidtil som B-post. FU-medlemmerne sørger på skift for at påsætte adresselabels og afsende bladet. Det ser måske lidt drastisk ud, men prøv så lige at se regnestykket for 2009: Udgifter på blad i nuværende form (inklusive dette nummer) forventet i 2009: Trykning kr Porto kr Ialt kr Og for 2010: Forventede udgifter i 2010 i nyt format A5: Trykning kr Porto kr Labels m.m. kr. 500 Ialt kr Besparelse kr Selvfølgelig kan der være mindre ting, vi har overset, men i det store hele kan vi nu se en mere sikker fremtid i møde for vort uundværlige bindeled mellem medlemmerne. I FU håber vi meget på forståelse for denne disposition og ser frem til at få kommentarer når første nummer i 2010 er landet i postkassen hos alle vore medlemmer. Der er jo i dag også et andet regnestykke som skal tages i betragtning når der tale økonomi: Vores forening bliver nok ikke meget større set i medlemstallet. Der sker som ingen vel er uvidende om en naturlig afgang, hvor det ikke er udmeldelse af utilfredshed, men alene afgang af naturlige årsager. Det betyder, at der bliver færre kontingenter til at betale for udgifter, der absolut ikke reduceres, men stiger i takt med alle andre omkostninger. Lad os håbe, at denne ændring af bladet kan være medvirkende til at vi som forening fortsat kan holde fanen højt og mødes til vort årlige jubilarstævne, hvor kammerater mødes og får snakket om gamle dage og om de, der desværre ikke kunne komme med mere. Med kammeratlig hilsen Forretningsudvalget Kystartilleribladet 4/09 3

4 KAF ønsker tillykke Modtagne hilsener December 75 år: 9127/423347/1959 Ingeniør Jørgen Hammer Sørensen Christiansmindevej København Ø (20.dec.) Januar år: 3747/16124/1950 Ejendomshandler Henning Sund Kristensen Skebjergvej 3 A, Tullebølle, 5953 Tranekær (12.jan.) 75 år: 7857/244561/1955 Ole Jacobsen Tinggården 49, 2.tv Holstebro (6.jan.) 70 år: 6201/437944/1959 Overassistent Ole Aastad Jordhøj Bakke 22, Jordhøj 3550 Slangerup (10.jan.) 60 år: 9067//773496/1967 Salgsassistent John Mikkelsen Veise Hedeparken 137, 2.tv Ballerup (6.jan.) Februar 85 år: 8970/12438/1946 Poul Hansen Strandløkken 39, 2791 Dragør (8.feb.) 3462/12259/1946 Lokomotivfører Søren Møller Sørensen Augustenborggade Århus C (15.feb.) 80 år: februar 5491/12030/1951 Smed Egon Stick Rolighedsvej 3, Asferg 8990 Fårup (6.feb.) 8125/17516/1951 Karetmager Bernt Jeppesen Vissevej 132 F 9210 Aalborg SØ (12.feb.) 9042/12604/1952 Anders Laursen Hovedgaden 81 C 4295 Stenlille (13.feb.) 3377/14047/1948 Buschauffør Helge Jørgensen Østergård Allé 52, Sanderum 5250 Odense SV (20.feb.) 8027/17151/1951 Maskinarbejder Villum Villumsen Fiskervænget 6, st.th Sønderborg (20.feb.) 8913/1952 Ingeniør Poul Erik Hansen Pilehavevænget Vallensbæk (20.feb.) 6987/361/1950 Arbejdsmand Knud Harndahl Fuglemosen 14, st Brøndby (22.feb.) 75 år: 5205/244593/1955 Postbud Bent H. Sørensen Jens Baggesensvej 26 A 7000 Fredericia (2.feb.) 8629/205761/1954 Slagtermester Per B. Larsen Møllevangsvej Frederiksværk (2.feb.) 5300/244879/1955 Typograf Carl Johan Pedersen Rønne Allé 15, 4000 Roskilde (8.feb.) 70 år: 6995/xxxx Jens M. Bojesen Sthensvej 9, 2630 Tåstrup (22.feb.) 8621 Greve Ingolf af Rosenborg Egelandsvej 49, Ø. Starup 6040 Egtved (17.feb.) 50 år: 8510/1979 Personalechef Steen Nørfalk, Harrestrup Allé 3, 2500 Valby (8.feb.) Hjertelig tak for opmærksomheden ved min 80 års fødselsdag. Det glædede mig meget. Med kammeratlig hilsen 17077/1951 Fritz Faber KAF effekter Så er hovedkassereren igen leveringsdygtig med følgende effekter: Slips med KAF logo 150,- kr. Slipsenål med KAF logo 50,- kr. Blazermærker med KAF logo 75,- kr. Vi har enkelte Video eller DVD fra jubilarstævner til 25,- kr. og enkelte Kystartilleriets 75 års jubilæumsbog 100,- kr. + forsendelse Varerne kan bestilles hos hovedkassereren på tlf eller via med kammeratlig hilsen Ole Maagaard PS: Det kunne være julegaven til ham der har næsten alt. Redaktøren skriver... - et hip til formændene vedrørende Generalforsamlingerne: Såfremt afdelingerne ønsker rettidig indvarsling af generalforsamling i det nye år optaget i KAF-bladet nr. 1/2010 skal redaktøren have indlægget senest den 15. december!! - samt en jule- og nytårshilsen: Til alle mine kammerater og læsere, såvel i det lille Danmark som i det store udland, vil jeg ønske en rigtig glædelig jul samt et godt nytår, - og takke for året som snart rinder ud. Eigil M.S.Bruun PS: Glem nu ikke jeres egen jule/ nytårshilsen i bladet!! Indsend dit bidrag allerede i dag! 4 Kystartilleribladet 4/09

5 Juleindsamling og nytårshilsen 2009/2010 Sig nærmer tiden hvor vort 100 jubilæumsår udrinder; vi fik afviklet vort jubilæum i godt vejr i Kastellet, hvor vi igen måtte gå i skyggen ved de store træer. Søværnets Tamburkorps underholdt os på Kirkepladsen, og da de for fuld udblæsning spillede og sang Kammeratskabssangen, glædede det de gamle kystbasser meget, så derfor har Forretningsudvalget tænkt at sende dem et bidrag for deres indsats og i anledning af julen. Jubilarstævnemiddagen blev indtaget i Tivoli, og vi takker alle de fremmødte for deres deltagelse, så dagen blev en festdag. Vi var næsten 200 personer, det er virkelig flot når vi tænker på, hvor mange kystbasser der er. Det hele blev afviklet i god stemning og kammeratlig ånd. Forretningsudvalget kæmper i øjeblikket med at bevare vores uundværlige smukke blad, som er en økonomisk belastning på grund af ret høje trykkeriudgifter i forhold til antal medlemmer i foreningen. Og med den kraftigt stigende porto, som også er gældende når I skal sende et girokort, er der derfor også mange, der efterhånden bruger Netbank. Når nu I beslutter jer for at yde et bidrag til juleindsamlingen og nytårshilsen, bringer vi denne hilsen videre til alle medlemmerne, ved at jeres navn og adresse vil blive bragt i KAF- bladet nr. 1/2010, såfremt indbetalingen er hovedkassereren i hænde senest den 10. december Bemærk, at der godt kan være 8 dages ekspeditionstid ved giroindbetaling, så betal med det samme. Hvis I bruger Netbank kan I overføre beløbet på vores konto i Danske Bank reg. nr konto , mærket med jeres navn, adresse og evt. stamnr. Vi tager med tak imod beløbet og sørger for at det anvendes efter formålet. Lad os endnu engang stå sammen om vores motto: Godt Kammeratskab På forhånd tak for ethvert frivilligt bidrag! Med kammeratlig hilsen Ole Maagaard Hovedkasserer Klip Klip Klip Kystartilleriforeningen Hovedkassereren Bækvej 12, Mønsted 8800 Viborg Kystartilleriforeningen Hovedkassereren Bækvej 12, Mønsted 8800 Viborg Juleindsamling/Nytårshilsen Stam nr.: Årgang:

6 National flagdag den 5. september Så passerede vi den 5. september, der jo er blevet Danmarks Nationale Flagdag, hvor man flager for at hædre de personer, der er - eller har været - udsendt i international tjeneste. Det gælder ikke alene soldater, men også øvrige, der har været udsendt af Danmark til international tjeneste. Dagen skal være en hæder til de, der gør eller har gjort en tjeneste og samtidig en hæder til de, der har betalt den højeste pris for denne tjeneste. Rundt i Danmark har der været initiativer af forskellig art, hvor også Kystartilleriforeningens afdelinger har været repræsenteret med faner. Der har flere steder været usikkerhed om formen for markering, lige fra en flaghejsning på byens officielle flagstang til stort anlagte arrangementer med deltagelse af rigtig mange mennesker og faner fra soldaterforeninger med flere. Nu er der mulighed for at planlægge for fremtiden ud fra de erfaringer, der er høstet i år. Det er dog helt sikkert at man i forbindelse med dagen vil kunne se faner fra lokale afdelinger fra Kystartilleriforeningen, hvor dette er muligt. Har du internetforbindelse kan du se billeder fra forskellige steder i landet. Gå ind på og kig i Billedarkivet. Nationalt monument for udsendte i international tjeneste Processen i projektet om et kommende nationalt monument for udsendte i international tjeneste siden 1948 skrider stille og roligt fremad. Projektet, der har Hendes Majestæt Dronningen som protektor, har tidligere forsvarschef, general Jesper Helsø, som formand for projektkomiteen. Der er nu udtaget 5 kunstnere, der i konkurrence er blevet bedt om at skabe den bedste løsning til den officielle hæder. Kunstnerne har fremlagt deres forslag. I alt har danske borgere været udsendt gennem de godt 60 år, og 87 af dem betalte den største pris ved indsatsen. Det er nu endeligt fastlagt, at monumentet opstilles på Prinsessens Bastion i Kastellets nordøstlige hjørne ud mod Langelinie. Der er opstillet en række krav til projektet bl.a., at monumentet skal bære navnene på de til nu 87, der ikke kom hjem i live. Projektets oprindelige tidsplan var indvielse i 2009, men fristen er nu udskudt til efteråret Præsidenten for Danske Soldaters Landsraad har sæde i projektkomiteen. Veteranhjem I dagspressen har der været omtalt Veteranhjem beregnet for hjemvendte soldater, der har et behov for at møde ligesindede, hvor det ikke er et kaserneområde, men helt uden militært islæt. Nu begynder planerne for disse hjem at tage form. Der er foreløbig afsat midler til tre hjem, nemlig et i Ålborg, et i Fredericia og et i København. Der er lagt budgetter og rekognosceret for egnede faciliteter. I løbet af det næste år vil vi kunne følge i dagspressen og andre steder hvordan det går med etableringen. Prinsgemalens 75-års fødselsdag Torsdag den 11. juni fyldte Hans Kongelige Højhed Prins Henrik 75 år. I den anledning havde Danske Soldaterog Marineforeninger (DSM) opfordret til at møde frem til en stort anlagt flagparade i Fredensborg. Det blev til 172 faner og af disse var Kystartilleriforeningen repræsenteret med 6 faner. Prinsen blev meget glad for denne hyldest og har takket DSM for den flotte faneparade. Har du internetforbindelse kan du se billeder fra dagen. Gå ind på og kig i Billedarkivet. Klip Klip Klip Alle KAF-medlemmer og læsere af bladet samt deres familier, ønskes hermed en Glædelig Jul og et Godt Nytår Hovedkassereren

7 Isbryderen blev familierestaurant I Limfjorden i det indre Aalborg ligger den gamle isbryder Elbjørn, der nu er forvandlet til et hyggeligt spisested. Der er sket meget med skibet, men ombygningen er holdt i den oprindelige stil. Tekst og foto: Morten Scheelsbeck, SOK I vinteren , sidst vi havde isvinter i Danmark, var isbryderen Elbjørn på vej ned for at bryde is syd for Falster. Undervejs havarerede Elbjørn på den ene motor, og skibet måtte derfor slæbes til Fredericia på værft. Der blev det konstateret, at det ikke kunne betale sig at reparere den allerede dengang gamle dame, der oprindeligt blev bygget af den danske stat tilbage i Skaderne var for omfattende. Både en motor og en generator var stået af. Derefter blev Elbjørn slæbt fra Fredericia til Frederikshavn, hvor den lå fra 1996 til Her kom den på auktion. Op til auktionen var der tale om, at isbryderen skulle købes og gives til HKH Kronprins Frederik i folkegave, men så kom der en kok og købte den i stedet. Elbjørn lagde til i Aalborg, hvor den åbnede som gourmetrestaurant. men den tid er også forbi nu. Den gamle isbryder blev i august sidste år købt af to gange Jess. En Birnbaun og en Thuen. Sidstnævnte er nu daglig leder af restauranten. Lynhurtig forelskelse Jess Thuen havde aldrig været i restaurationsbranchen før. Han kommer oprindeligt fra den grafiske branche, hvor han har arbejdet som arbejdsleder, men pludselig fik han lyst til at prøve noget fuldstændigt anderledes: Vi var to kammerater, der var inde at spise på skibet. På det tidspunkt var der faktisk nogle rygter om, at det skulle sættes til salg, og så begyndte vi, nærmest for sjov, at tale om, at det var ærgerligt, at det ikke var blevet udnyttet noget bedre, fortæller Jess. Herefter gik det hurtigt: Efter kun en måneds tid tog vi hen og kiggede på skibet igen. Det gik over al forventning, og allerede på vej hjem i bilen kontaktede vi banken og satte et møde i stand. Jess har også en uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker, så han havde fra begyndelsen svært ved at stå for de gamle motorer og de tekniske installationer. Ombygning, renovering og ny menu I første omgang så Jess og Jess på projektet ud fra et økonomisk perspektiv, men hurtigt blev det et mere personligt mål at give skibets dets klassiske stil igen. De gik derfor i gang med en totalrenovering af hele Elbjørn: Planen var, at vi ville lave en charmerende og hyggelig restauration, som henvender sig til hr. og fru Danmark. De mennesker, der vil betale flere hundreder kroner for en menu, de er så få, at det ikke ville passe ind i vores ideer. Vi vil hellere have flere igennem, så flere kan få den oplevelse, som vi jo selv synes, det er at spise her fortæller Jess Thuen, ogmakker Jess Birnbaun bryder ind: Vi vil gerne være et sted for alle. Et sted, hvor man stadig kan komme i et par træsko, uden at det kommer til at virke som et cafeteria. Stolt ejer: Den ene halvdel af restaurantejerparret Jess og Jess, her Jess Thuen Oprindeligt var deres plan, at Elbjørn skulle være en fiskerestaurant, men det er de gået væk fra igen. Der kan selvfølgelig stadig bestilles fisk, men der er også steaks, suppe og hjemmelavede burgere på menuen. Prismæssigt ligger Isbryderen Elbjørn i midterfeltet, og en hovedret ligger på omkring 150 kroner. Historien interessant for gæster Elbjørn er et flot skib rent designmæssigt, selvom det hælder voldsomt fra midten og ud og generelt er gammeldags. Der er runde hjørner og skæve sider, men det giver det hele en særlig stemning, mener Jess Thuen: De eneste ting, vi ikke har skullet bruge, da vi rendte rundt og byggede om her, er en vinkelmåler og et vaterpas. For her findes sgu ikke en eneste ret vinkel på hele det her skib. Det har været ualmindeligt bøvlet, og det har stillet ualmindeligt store krav til arbejdet, men det har været nogle sjove og spændende udfordringer. Jess Thuen fortæller også, at gæsterne normalt er meget interesserede i at høre nærmere om, hvad det er for et skib, og det er noget, der gør ham både glad og stolt: Jeg føler mig lidt som halvt kustode og halvt kaptajn, når jeg viser folk rundt på skibet og fortæller om både dets historie og teknikken bag, som han forklarer det. Restaureringen af den gamle isbryder var færdig den 1. juni i år, og på en solrig sommerdag kan Elbjørn nu huse ikke mindre end 400 gæster. 250 i restauranten indvendigt og 150 andre, der på dækket kan nyde frokost, fadøl eller softice. Isbrydere i dag Søværnet har i dag tre isbrydere tilbage, nemlig DANBJØRN, ISBJØRN OG THORBJØRN, som er en del af Istjenesten. De tre isbrydere er tilknyttet 1. Eskadre og har base havn på Flådestation Frederikshavn, hvorfra skibene, i perioden fra den 15. december til 31. marts, er på kort varsel, hvis deres indsættelse skulle blive nødvendig. Kystartilleribladet 4/09 7

8 Tivoliklubbens årsfest onsdag den 19. august gamle kystartillerister havde i år tilmeldt sig det 84. arrangement i Kystartilleriforeningens Tivoliklub. Der var annonceret at man kunne indskrive sig fra kl. 16:30 og det var der mange af de tilmeldte, der benyttede sig af. Flere havde medbragt Lillemor til Tivoli så det kunne blive en rar aften, hvor hun så kunne nyde første del af aftenen mens gemalen deltog i årsmødet. I sidste øjeblik var der desværre afbud fra to og et par stykker nåede ikke at dukke op. Ordningen med, at de der betalte for indgangen til Tivol,i fik refunderet billetten ved indskrivningen fungerede udmærket. Desværre var formanden for Tivoliklubben, Gert Juhl, blevet ramt af sygdom og bestyrelsesmedlembent Nielsen var forhindret. Det betød, at landssekretæren Erik Nygaard indtrådte i arbejdet med indskrivning sammen med bestyrelsesmedlem Bent Skaarup. Formanden havde bedt præsidenten Benny Horn om - på hans vegne - at lede deltagerne igennem årsmødet. Alle mødte veloplagte ved de runde borde og præcis kl. 18:30 ringede Benny Horn med dirigentklokken. Der udbragtes en skål for Hendes Majestæt Dronningen, hvorefter man stående fik oplæst navnene på de kammerater af Tivoliklubben, der var faldet bort siden sidst. Det drejer sig om følgende: 1933 Jørgen Kehling, Rødovre, Æresmedlem af Tivoliklubben og Ærespræsident i KAF 1952 John Edvard Karlsson, Brøndby 1952 Børge Hesselholt, Ballerup 1954 Erling O. Pedersen, Lyngby 1957 Jens Mogens Nielsen, Birkerød 1957 Ole Jensen, København NV Benny Horn udtalte et Æret være vore kammeraters minde Herefter blev deltagerne budt velkommen i Restaurant Påfuglens smukke havesal til Tivoliklubbens 84-årige sammenkomst. Benny Horn mente i den forbindelse, at den kommende 85-årsfest også en slags jubilæum. Fra Forretningsudvalget deltog i år kun landssekretæren Erik Nygaard og præsidenten Benny Horn; sidstnævnte bragte en stor og varm hilsen fra Gert Juhl, der også ønskede alle en god fest. Der var en hjertelig velkomst til vore kammerater, der holder ved traditionen og kommer både langvejs fra og nogle også som mindre mobile, men som alligevel kommer med, det er vi stolte over. En særlig velkomst var der også til de medlemmer, der var med for første gang. Benny Horn indleder festen, sekunderet af Bent Skaarup Efter at forretten var nydt, kaldte Benny Horn nye medlemmer frem til optagelse i klubben. Det er 1952 Knud Sørensen, Næstved 1960 Knud S. Jensen, Hvidovre 1976 Hans Petersen, Ørbæk Benny Horn bød de tre nye medlemmer hjertelig velkommen i Tivoliklubben. De fik at vide, at det er en ære at blive optaget i klubben og at de egentlige regler for optagelse desværre er trådt i baggrunden, idet det i de oprindelige betingelser for optagelse står, at det er efter mindst 25 års trofast medlemskab af Kystartilleriforeningen man kan indstilles til medlemskab. Betingelserne for medlemskab blev nævnt og ligeledes blev det påpeget, at kontingentindbetaling (uforandret kr. 2,00) skal falde hvert år. Benny Horn oplyste også, at de frivillige bidrag - udover kontingentet - var den hjælp til det årlige stævne, der gjorde, at man kunne refundere billetadgangen til Tivoli samt at det - indtil nu - har været muligt at betale for den vin, der var stillet på bordene når man startede festen. Bestyrelsesmedlem Bent Skaarup uddelte derefter jubilæumshæftet til hvert af de nye medlemmer. Efter sangen Hvor smiler fagert den danske kyst havde præsidenten en lille hilsen fra Forretningsudvalget til deltagerne. Her blev det bl.a. betonet at der ikke har været, er eller vil være tanker om en ophævelse af Kystartilleriforeningen og dette bragte bifald fra deltagerne. Derefter blev hovedretten serveret og der var god stemning ved alle bordene. Torben Henriksen fra Københavns afdeling Som vanligt var der efter hovedretten indlæg fra deltagere om såvel Tivoliklubben som Kystartilleriforeningen. Med indholdet af talerne var det tydeligt, at man markerer den positive ånd til sammenhold og kammeratskab i foreningen. På vegne af Tivoliklubbens formand, talte Benny Horn til deltagerne om den glæde arrangørerne har ved at modtage så mange positive tilkendegivelser og den store deltagelse - medlemsskaren og dennes gennemsnitsalder taget i betragtning - som hvert år kan konstateres. Der blev nævnt mange årsager til fremmødet, men naturligvis er det kammeratskabet der trækker. Benny Horn bragte en hilsen til fra fraværende kammerater: Torben Thams, Californien, Preben Jensen, Frederiksberg. Bent Nielsen, Amager samt Eigil Bruun, 8 Kystartilleribladet 4/09

9 Flere glimt fra Tivoliklubbens årsfest Vidste du at... Kystartilleribladet med dette nummer er det sidste i A-4 format. Bladet kommer fra årsskiftet 2009/2010 i A-5 format. Bladet har i sine 99 år haft forskellige udseender og layouts. I lange perioder var bladets udgivelse betinget af annonceindtægter. Det er i dag ikke tilfældet og vi kan som uafhængigt foreningsblad fortsætte vores blad, der er kontaktleddet mellem medlemmerne. Vi byder bladet i ny format og samtidig til færre udgifter velkommen. Værløse, der måtte melde afbud i sidste øjeblik på grund af sygdom. Efter afsyngelsen af Jeg elsker de grønne lunde, sluttede Benny Horn dette årsmøde af med at erindre deltagerne om deres andel af det positive til årsmødets afholdelse og herunder kunne vi så konstatere, at sidste års beslutning om at adgangsbeløbet til Tivoli skulle refunderes ved indskrivningen, virker efter hensigten. Ligeledes pegedes på betydningen af de pæne beløb, der fulgte med indbetalingen til medlemskontingentet. Det er det, vi i Tivoliklubben kan glæde os ved at kunne fastholde de traditionelle ramme. Formanden havde endvidere en tak tileigil Bruun (der desværre måtte melde afbud) for arbejdet med udarbejdelse og levering af medlemslister, labels m.m. til klubben. Så blev det oplyst, at årsmødet i Tivoliklubben i 2010 bliver onsdag den 25. august. Husk allerede nu at reservere datoen. Benny Horn bad derefter deltagerne rejse sig og der blev udbragt et leve for Kystartilleriforeningen og Tivoliklubben efterfulgt af Kammeratskabssangen. Herefter blev der hilst af med et på festligt gensyn næste år. Årsfestens økonomi ser således ud: Indtægter: Kontingent og tilskud kr ,00 Udgifter: Indbydelser kr. 598,00 Entre Tivoli ,00 Påfuglen (vin) ,00 kr ,00 Overskud ,00 Vidste du at... Da 150-årsdagen for Slaget på Reden den 2. april blev fejret i 1951 var det Marineforeningen og Kystartilleriforeningen, der stod som arrangører af de forskellige tiltag, som sluttede med en mindefest i Odd Fellowpalæet om aftenen med deltagelse af kongeparret og tronfølgerparret. Ved 200-års jubilæet i 2001 var præsidenten for Kystartilleriforeningen gæst ved arrangementet, der blev gennemført med Forsvaret (Søværnet) som arrangør. Vidste du også, at... Kystartilleriforeningen arrangerede det første jubilarstævne i Det var for årgang 1885, der dermed holdt 25-års jubilæum. Man mødtes kl. 12 og var først fra Toldboden på besøg på forterne og kl. 16 kørte man i drosker til restaurant GIMLE på Frederiksberg. Kl. 18 var der festmiddag med menuen: Fiskerand med hummer og asparges Lammesteg med kartofler Smør og ost Øl og snaps Kaffe med cognac Punch Pris kr. 6,00 inklusiv indkvartering af udenbys kammerater. Nåh - ja Samme år fejrede foreningen sin 1- års fødselsdag med samme middag - dog uden forretten - men her blev prisen så også kun kr. 2,00 Kystartilleribladet 4/09 9

10 Nyt fra afdelingerne Københavns afdeling Juleafslutning Afdelingens juleafslutning vil igen år foregå i første regiment lokaler Laksegade 32, 1. sal og det bliver fredag den 04. december kl. 18:30 Hvor Herdis vil sørge for en god julefrokost med efterfølgende kaffe Alt dette for en beskeden pris af 125,- kr. pr. person, der kan købes øl, vand, snaps Og vine til første regiments små priser, husk en pakke til vores julelotteri, Tilmeld jer snarest os senest 30. november til Hans Christiansen på tlf Medlemmer og familie ønskes en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår P.B.V. Bent Nielsen Årets Torskegilde 2010 Ved første klubaften i det nye år tirsdag den 19. januar kl. 19:00 i Centercafeen i Grøndals Centret Hvidkildevej 64 Fine parkeringsmuligheder (husk parkeringsskive) Som traditionen tro spises der kogt torsk med tilbehør og derefter en ostesnitte. Af erfaring ved vi, at mange af vore medlemmer denne aften møder op, ikke alle for at ønske hinanden godt nytår, men også for at se hvem der skal have kammeratskabspokalen. For at deltage i spisningen, må tilmelding foretages senest onsdag 14. januar til Bent Nielsen på tlf eller Hans Christiansen på tlf Efter spisningen mødes vi ved keglebanerne eller til et spil kort for at fuldende en hyggelig og kammeratlig aften. Vel mødt fra nær og fjern. Jørgen Kehlings Kammeratskabspokal Som det fremgår af årets torskegilde den første klubaften idet nye år, skal Jørgen Kehlings kammeratskabspokal tildeles et trofast medlem, der har udvist fine kammeratlige egenskaber. Medlemmer kan indstille en god kammerat til pokalen. Indstillingen, med motivering, skal stiles til undertegnede formand senest 15. december Bent Nielsen Ægyptensvej Kastrup Generalforsamling Bestyrelsen indvarsler hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 4. marts kl. 19:00 i 1. Regiments lokaler, Laksegade 32 Dagsorden i flg. vedtægterne. Forslag skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, afleveres til bestyrelsen senest 8 dage før. Som sædvanlig spiser vi efter generalforsamlingen; vi får 3 stk. smørrebrød + en ostemad og kaffe for kr.75 og bindende tilmelding skal ske senest 27. februar til Hans Christiansen tlf eller Leif Petersen tlf Vel mødt P.b.v. Bent Nielsen Damekegler Lørdag den 5. september mødtes vi bag Hovedbanegården kl.13, hvor bussen holdt. På grund af forsinkelsen af vort medlemsblad, havde formanden måttet give besked om turen pr. telefon til medlemmer ne, så vi var desværre kun 25 deltagere, men det var til gengæld glade medlemmer der tog af sted. Da vi tidligere havde været på Førslev Forsamlingshus og havde fået virkelig god mad og en god behandling, havde vi valgt at prøve det igen; dog kørte vi denne gang direkte til stedet - dog med et lille ophold undervejs, hvor vi kunde få en lille tår til halsen og besøge toiletterne. Da vi kom til Førslev Forsamlingshus, var der dækket op til kaffebord med hjemmebag; det var meget lækkert. Efter kaffen opstillede vi den medbragte keglebane og gik i gang med keglespillet. Kegledronning blev igen Edel. Nr.2 blev Karen. Nr. 3 efter omspil Bente med Erna, og vor bunddronning blev Karen Margrete med 30. Derefter gik vi gang med vort snapsespil, hvor alle kunne deltage. Her var det damerneder løb af med sejren, og efter omspil mellemedel og Gitte, var det Gitte der vandt. Efter keglespillet hyggede vi os indtil der blev serveret en dejlig middag med gammeldags oksesteg der kunde tygges med øjenbrynene og derefter chokoladekurve med is og frugter. Dette blev efterfulgt af kaffe med en cognac eller likør. Efter denne dejlige middag - som var blevet forsødet med gode vine - gik snakken livligt indtil bussen kom for at køre os tilbage til København, hvor vi efter en virkelig dejlig dag var hjemme kl. ca. 23. Mvh. John 100-Mandsforeningen Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 25. februar kl. 19:00 i 1. Regiments lokaler, Laksegade 32 hvor der serveres gule ærter med tilbehør. Tilmelding til spisning skal ske til Bent Nielsen på tlf eller Ole Bæk på tlf senest den 20. februar. P.b.v. Bent Nielsen Skyttegruppen Julefrokost Skyttegruppen holder atter i år julefrokost, der er planlagt til fredag den 27. november kl. 19:00 i 1. Regiments lokaler i Laksegade 32, 1. sal hvor vi mødes i godt julehumør Vi er overbevist om, at Herdis igen vil kræse for os med gode ting og sager, så reservér denne aften til godt samvær i hyggeligt og muntert lag. Vi beder alle medbringe en lille gave til det fælles gavebord samt og især godt humør og god appetit. Af hensyn til Herdis planlægning og indkøb, er bindende tilmelding nødvendig, så ring eller skriv senest den 21. november til Bjarne på eller og tilmeld dig/jer. 10 Kystartilleribladet 4/09

11 Nyt fra afdelingerne (Husk at du er hjertelig velkommen til at tage en ledsager med) Bestyrelsen Juleskydning Vi har sagt farvel til Skydekælderen på Østerbro og er flyttet ind hos Forsvarsbrødrene i Gothersgade nr. 137, hvor vi har fået adgang til gode skydebaner og dejlige lokaler, og som vi plejer, vil der i lighed med tidligere år den sidste skydeaften inden jul blive arrangeret en særlig juleskydning, hvor vi skyder efter særlige skiver og regler. Det plejer at være en rigtig hyggelig begivenhed, så mød talstærkt frem torsdag den 10. december fra kl. 19:00 og vis hvad I evner med geværet. Ledsagere er også ved denne lejlighed meget velkomne! Af hensyn til indkøb m.v. bedes man tilmelde sig til juleskydningen hos Bjarne på tlf / eller Leo på tlf Bestyrelsen Generalforsamling 2010 Skyttegruppens ordinære generalforsamling 2010 finder sted fredag den 22. januar 2010 kl. 19:00 i 1. Regiments lokaler, Laksegade 32, 1. sal Vi indleder traditionen tro med fællesspisning (gule ærter med tilbehør) og går herefter over til generalforsamlingen. Dagsorden ifølge vedtægternes 5 stk. 2. Det kan allerede p.t. oplyses, at der sandsynligvis vil blive stillet forslag om vedtægtsændring samt ændring af kontingent. Det er også derfor vigtigt, at så mange som muligt møder frem til generalforsamlingen! Ønsker man at deltage i fællesspisningen, skal tilmelding, der er bindende, ske til Bjarne på tlf.: / eller Leo på tlf Bestyrelsen Farvel til Kælderen Efter godt 75 års samliv er skilsmissen så blevet en realitet. Københavns Kommune har ikke ønsket, at skydebanerne på Østerbro skal fortsætte, så lejemålet er opsagt og de foreninger, der har haft til huse der, er sat på gaden. Med et vist vemod har vi efter de mange år sagt farvel til de ganske vist ikke moderne faciliteter, men de var nu gode nok til os, og i næsten hele Skyttegruppens hidtidige tilværelse har de været en god ramme om vores gøren og laden, og gennem årene har vi og vore tidligere skyttekammerater haft mangen god stund der både med skydning og anden socialt samvær. Nu er det altså forbi, og vi er mange, der sender de gamle omgivelser en tak for godt samvær. Vi har så holdt flyttedag og er rykket ind i andre omgivelser, som tilbage i en periode i 1940 erne dannede rammen om vore aktiviteter, - nemlig De danske Forsvarsbrødres lokaler og skydebaner i Gothersgade 137, København K. (3-4 minutters gang fra Nørreport S-station) Vi er blevet særdeles venligt modtaget og mener, at vi vil få mindst lige så gode ja, måske endda væsentligt bedre - rammer for vores fremtidige virke og samvær i de nye omgivelser. Vi skal naturligvis lige finde os tilrette og der er også en økonomisk side af sagen, idet vi naturligvis må bidrage til fællesskabet, hvor vi på Østerbro nød godt af, at Københavns Kommune via Folke-oplysningslovens tilskudsregler stillede gratis lokaler til rådighed. Vi mener at have været særdeles heldige med lokalerne i Gothersgade, hvor der muligvis også kan vise sig basis for andre aktiviteter samtidig med skydningen, men som sagt er vi helt nye endnu. Vi håber naturligvis på at alle vore skytter vil slutte op om vore træningsaftener i de nye omgivelser. Vel mødt i De danske Forsvarsbrødres lokaler Gothersgade 137, København K hver torsdag fra kl. ca. 19:00 (ring på klokken nederst i venstre række i portens højre side) Bestyrelsen Kystartilleriforeningen ønsker alle kammeraterne med famile God Jul og Godt Nytår Frederikssund afdeling Generalforsamling Afdelingens ordinære generalforsamling afholdes i marts Indkaldelse udsendes skriftligt til medlemmerne. Tivoliklubben På grund af sygdom var jeg ikke i stand til at deltage/styre årsfesten. Jeg vil herved takke Benny Horn, Bent Skaarup og Erik Nygaard for deres store hjælp, så afviklingen kunne finde sted. Jeg vil ligeledes takke Tivoliklubbens medlemmer for deres velvillighed m.h.t. ændringen i entré-proceduren. Som det fremgår af årsfestens økonomi, udviser entré til Tivoli Kr mod kr i 2008, en besparelse på kr , som er med til at give det pæne overskud. Jule- og nytårshilsen Atter et år er snart gået, og vi nærmer os Jul og Nytår. Da dette er det sidste KAF-blad i 2009, vil jeg benytte lejligheden til, på Frederikssund afdelings vegne, at sende alle KAF-kammeraterne og deres familie ønsket om en god Jul og et godt Nytår. Med kammeratlig hilsen Gert Juhl Vidste du at... Trekronerfort, der i de seneste år har dannet rammen om det kammeratlige samvær, blev i 1932 solgt til Københavns Havnevæsen, der i april samme år udlejede det til Kystartilleriforeningen, som drev fortet som et særdeles velbesøgt udflugtsmål. Restaurationen var forpagtet til en restauratør. Da tyskerne besatte landet besluttede man, at fortet ikke skulle åbne for offentligheden og efter krigen var der ikke basis for at genoptage aktiviteten, idet tyske soldater havde ødelagt mange ting på fortet og genstandene i mindestuerne var gået tabt. I dag drives fortets restaurant af ejeren af Middelgrundsfort, Peter Bech. Vi har de senest år fået megen ros for at vi bruger fortet til det kammeratlige samvær ved jubilarstævnerne. Kystartilleribladet 4/09 11

12 Nyt fra afdelingerne Raketafdelingen Udflugt på Holbæk Fjord Lørdag den 29. august var Raketafdelingen ude at sejle på Holbæk fjord. En tidligere bådfører og næstkommanderende i Havnesektionen på Middelgrundsfortet, Jan Christensen og hans søde kone Anne, skulle sejle os rundt på fjorden og fortælle en masse om de ting vi så undervejs, både på land og på fjorden. Vi skulle ende oppe på Kongsøre, hvor Frømandskorpset havde indvilget i at give os en rundvisning på deres område, noget de normalt ikke gjorde. 16 glade mennesker mødte op i Holbæk havn, hvorfra der var afgang med m/s EMMA kl ; en tidligere hjemmeværnskutter som minder meget om den vi havde på Middelgrundsfortet dengang vi var derude, blot lidt større overalt, og meget flot istandsat. Nu skulle man ikke mene at det var så meget at sige om en fjord, men jeg skal da lige love for at vi blev overraskede, for stedet har en fantastisk historie, og da det samtidig er et utrolig smukt område, så var det noget af en oplevelse. Jan Christensen havde i sandhed sat sig ind i sagerne, for han kunne sige en masser om huse, veje, bakker, skovarealer, levende hegn, stendiger og guderne må vide hvad - ting de fleste mennesker ikke aner noget om, men som måske går helt tilbage til istiden. Intet blev læst op, Jan kunne det hele i hovedet og samtidig navigere båden rundt i et farvand, hvor vanddybden lige pludselig sprang fra 19 til 1½ meter indenfor ganske få meter, så der var ikke plads til at stå og sove. Anne havde sørget for kaffe og diverse kolde drikkevarer, og sørgede i det hele taget for at ingen manglede noget. Da vi ankom til Kongsøre blev vi modtaget af Vagten Kongsøre. Sikkerheden er i højsædet her, så der måtte ikke tages billeder, og det respekterede vi uden mukken i geledderne. I havnen havde de at par dykkerskibe liggende, og der lå normalt også nogle meget hurtige speedbåde, men nogle var ude på øvelses-opgaver. Området var utroligt smukt, med vild og frodig skov næsten helt ned til fjorden, og en udsigt over fjorden der var så fredfyldt at krig bestemt ikke var det første der faldt en ind. Vi gik rundt i området og så på bygninger, haller og køretøjer, og bemærkede, at der var bygget meget ud gennem de seneste år. De havde deres egen skydebane, men kun til småkalibrede våben. Til mere langtrækkende våben er der baner til lige på den anden side af fjorden. Vi kom ud på en stor plan græsplæne. Den blev brugt til alt mellem himmel og jord. Blandt andet lå der på et stort meget kraftigt stativ nogle meget lange og meget tykke træstammer. Dem morede krigerne sig med at slæbe rundt på når de kedede sig. Adspurgt hvor meget de vejede, svarede Anders, at vi kunne da prøve om vi kunne løfte dem. I god løftehøjde, og med begge arme, kunne man godt løfte den ene ende, men derfra og til at 2 mand lige kastede den op på skulderen, var der da unægtelig et spring, for slet ikke at tale om at galopere banen rundt med den bagefter. Det afholdt vil os så fra at demonstrere, for ikke at tage modet helt fra dem! Lidt senere fik vi øje på nogle meget lange og meget tykke firkantede egetræsstolper, udrustet med 6 løkker af kraftigt tovværk, så 12 mand kan fordele sig med 6 på hver side, og spæne rundt i geografien med en bjælke, der kan få en jernbanesvelle til at ligne en tandstikker. Heller ikke her regner man sådan en hyggelig slentretur for en straf, tværtimod, det er en belønning som man siger pænt tak for bagefter. Man fornemmer, at disse mennesker ikke er nogen man bør lægge sig ud med. I skoven var en handlingsbane med mange ubehagelige forhindringer, og skovbunden var hullet, bakket, skiftevis stenhård og pløret. Det var pragtfuldt at gå derinde, skyggefuldt og rart, men at løbe i det terræn var nok ikke sjovt. Da turen var slut, takkede vi vores guide for en god og spændende rundvisning, og gav ham et par flasker af Raketafdelingens rødvin. Guiden takkede både for vinen og for vores måde at være på, hvorefter vi sejlede i retning af Holbæk igen. Jan og Anne have forladt os tidligere et sted på ruten for at gå tilbage til skibet og lave frokost til os. Vi fandt et sted på fjorden hvor der var læ, tæt inde under land, og spiste frokost her, dejlig kartoffelsalat med agurketern og små kvarte cherrytomater, lune frikadeller og en aldeles pragtfuld skinke, så der blev skaffet med god appetit. Efter frokosten blev der disket op med kaffe og 2 slags hjemmebagt kage, så til sidst kunne vi dårligt rokke med ørerne. Jeg tror nok de fleste vejede et par kilo mere da de gik fra borde. Turen gik videre hjemad, men der var stadig meget at vise os, så det foregik i langsomt tempo. På et tidspunkt var der ikke lige noget at se, så Jan ændrede kursen lidt. Pludselig hørte vi et brøl fra vores formand, Jørgen Pedersen, og vi så ham stå der på dækket, 12 Kystartilleribladet 4/09

13 Nyt fra afdelingerne men en bajer i hånden og sjask våd ned ad vindjakken. Vi var alle overbevist om, at nu var han da blevet så gammel at han ikke engang kunne drikke en bajer uden at spilde ned ad sig, og så stod det da skralt til, men det viste sig at kursændringen gjorde at forstavnen bankede ind i en bølge som sendte en spand vand ind over rælingen, og Jørgen var bare uheldig at være det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Livet er jo ikke for de knækkede, så han tog det med et godt grin. Det gjorde vi andre også! Vi sluttede rundvisningen inde i den nye havn. Som så mange af vores havne, er også denne blevet ødelagt afdødkedelige boligblokke i 6-7 etager, helt blottet for liv. Ingen legende børn, ingen hunde og katte, ingen fugle, ikke et skævt græsstrå, kort sagt intet. Alt liv er ophørt her, stilheden er øredøvende, og både beboerne og de øvrige borgere dødkeder sig. Nu mangler politikerne bare at finde ud af hvordan vi får ledet skibene ind til byer som Ringsted og Herning. Ude ved kysterne må de jo ikke være mere, selv om 75 % af vores import bliver sejlet til landet. Det bliver spændende at se hvordan de redder sig ud af den. 25 meter lange lastbiler på vore i forvejen overbelastede vejnet, samt de enorme mængder CO 2 de udleder, er jo ikke lige sagen i disse tider. Politikerne siger at det skyldes udviklingen, men de glemmer helt at udviklingen ikke er en naturkraft, men noget menneskeskabt, som vi i høj grad har indflydelse på. Men det var en utrolig spændende dag som sagtens kan tåle en gentagelse - og vejret holdt sig på det tørre, så vi siger stor tak til Jan og Anne for et godt initiativ og en rigtig god dag. Steen Lykken En oplevelse... Hvis du deltog i Jubilarstævnet 2009, fik du mulighed for at høre Kammeratskabssangen fremført af vort altid glade Tamburkorps. Tænk at det kan lyde så smukt. Vi glæder os til næste jubilarstævne lørdag den 5. juni Region Sjællands afdeling Skydning på Svansbjerg Søndag den 23. august var der så igen sommerudflugt til Svansbjerg skydebane. Knap 30 deltagere stillede med madkurve og højt humør. Efter velkomsten - under morgenkaffen, instruerede Anders Hansen om bestemmelserne - herunder især sikkerhedsbestemmelserne - for at deltage i skydningerne. Der blev gået friskt til alle de forskellige opgaver og resultatet blev således: Pokalskydning 2009 Herrer: 1. Ole Sonne Flemming Hejlund Preben Jensen 178 Hans V. Poulsen 176 Flemming Larsen 174 Anders Hansen 173 Ejner Nielsen 173 Poul Bolmgren 168 Villy Pedersen 166 Jeppe Jeppesen 156 Damer: 1. Susanne Mogensen Monna Jensen Erna Hansen 158 Ræve skydning 19 skytter ( nogle har skudt flere gange) 1. Flemming Hejlund Flemming Larsen Flemming Hejlund 43 Ugle skydning 22 skytter ( nogle har skudt flere gange) 1. Anders Hansen Susanne Mogensen Susanne Mogensen 40 Preben Jensen, Flemming Hejlund og Ole Sonne modtager pokalen Anders Hansen og Susanne Mogensen Flemming Hejlund og Flemming Larsen Da skydningerne var afsluttet, var der fællesspisning og hygge. Herunder blev vinderne af de forskellige skydninger begavet ligesom der blev rettet en tak til Erna og Anders, Hans Verner samt Knud fra Skytteforeningen for tilrettelæggelsen og gennemførelse af en hyggelig dag. Benny Horn Besøg ved Koldkrigsmuseum Stevnsfort Lørdag den 19. september var afdelingen på besøg ved Koldkrigsmuseum Stevnsfort. 21 deltagere mødte op til denne interessante rundvisning over og under jorden. Hans Verner Poulsen var en særdeles levende og interessant guide under hele turen, og hans viden om Stevnsfort og dets historie var helt fantastisk. Vi fik et indblik i Koldkrigens ændrede tekniske forhold, der gjorde, at Danmarks knytnæve mod Øst i løbet af sin tid ændredes fra et fort med kanonbatterier til at slutte som bastion for missiler til værn mod indkomne fly m.m. I Undergrunden fik vi lejlighed til at kigge ind i en verden, der for mange var meget spændende. Vi fik indtryk af 150 mm kanonernes funktioner, ammunitionens klargøring og vægten af granaterne, der Fortsættes næste side Kystartilleribladet 4/09 13

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161 MEDLEM Lone

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011

Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011 Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011 Denne fredag morgen var smuk og solrig uden en sky på himmelen. Skydebrødrene begyndte at indfinde sig på Store Torv i Rønne ved springvandet,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

55. Årgang November 2016 Nr.4

55. Årgang November 2016 Nr.4 55. Årgang November 2016 Nr.4 Julen nærmer sig, og masser af travlhed og mange gøremål vil uden tvivl komme til at præge hverdagen. Ser vi tilbage på tidligere år, så bliver i år nok ikke anderledes. Vi

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Til slut vil jeg gerne på bestyrelsens vegne ønske alle en god jul og et godt og lykkebringende nytår.

Til slut vil jeg gerne på bestyrelsens vegne ønske alle en god jul og et godt og lykkebringende nytår. December 2012 Kære medlemmer Med et vejr, der bevirker at vi alle kommer til at minde om julesangens Rudolf, når vi bevæger os udenfor, er tiden kommet, hvor Netværk Danyards program for år 2013 skal frem

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot September 2014 Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot Årsprogram En glædelig nyhed Landsstævnet i Frederikshavn Dragtholdet

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere