Installations- og brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og brugsanvisning"

Transkript

1 Installations- og brugsanvisning FURA lukkede gaspejse

2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1 INSTALLATIONS INSTRUKTIONER KRAV TIL AFTRÆKSKANAL EKSEMPLER PÅ AFTRÆK VANDRET VÆGAFTRÆK LODRET TAGAFTRÆK AFTRÆK GENNEM EKSISTERENDE SKORSTEN BEREGNING AF RØRSYSTEM TRÆKBEGRÆNSER TEKNISKE DATA FURA FURA FURA FURA 75 TWIN SERIE (FRONT, CORNER, 3- SIDED) FURA FURA FURA INDBYGNING AF PEJS VALG AF MATERIALE FURA 60, 75 OG TILSLUTNING PLACERING AF SPÅNER/CHAMOTTESTEN/HVIDE STEN OG BRÆNDEKNUDER MONTERING AF KONVEKTIONSAPPARATET TIL FURA MONTERING AF KONVEKTIONSAPPARAT FOR FURA 60, 70 UNI MONTERING AF RAMME FURA DESIGN SVØB MONTERING AF DESIGN SVØB FORMSTØBTE CHARMOTTESTEN OPSÆTNING AF CHARMOTTESTEN FURA 60 STOVE ASSEMBLING FURA 60 STOVE MOULDED FIRE CLAY MOUNTING OF THE FIRE CLAY 30 3 BRUGSVEJLEDNING 31 2

3 3.1 MANUELT BETJENTE OVNE TÆNDING AF BRÆNDERE SLUKNING AF BRÆNDERENE OVNE MED ULTRALYDSFJERNKONTROL TÆNDING AF BRÆNDERNE SLUKNING AF BRÆNDERNE OVNE MED RADIOFJERNKONTROL TÆNDING AF BRÆNDERNE SLUKNING AF BRÆNDERNE 36 4 DIMENSIONER 37 5 FEJLFINDING SOLUTIONS FLOWCHART FURA MANUELT BETJENT SOLUTIONS FLOWCHART FURA ULTRALYD SOLUTIONS FLOWCHART FURA RADIO 53 6 GARANTIBEVIS GARANTI BETINGELSER GARANTIEN GÆLDER IKKE I FØLGENDE TILFÆLDE: 56 3

4 Introduktion Den lukkede indbygnings gas-pejs du lige har købt er en af KAL- FIRE s mange flotte pejse som du vil få glæde af I mange år. Vi råder dig til at kontrollere pejsen for evt. transportskade, skulle der være sket en skade skal den straks anmeldes til den som har transporteret pejsen. Før installationen og ibrugtagning læses denne vejledning omhyggeligt. Denne vejledning gælder for alle typer i FURAprogrammet. Disse pejse må kun installeres af en autoriseret gasinstallatør efter gældende nationale- og lokale regler. 4

5 1 Installations instruktioner Bemærk venligst følgende før gas-pejse tilsluttes: Gasbrændeovnen er ikke et Gør det selv produkt og skal installeres af en autoriseret gas-installatør. Det er lovbestemt, at alle gas-pejse skal installeres af en autoriseret installatør i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser for installation og brug af gas. I tilfælde af fejlfunktion, må sikkerhedsanordningerne I gaspejsen eller dennes styring aldrig frakobles, forbikobles eller på nogen måde ændres. Efter installering skal installatøren kontrollere gas-pejsen for at sikre, at den fungerer korrekt. Sikkerhedsindstillingerne fra fabrikkens side må ikke ændres. Brug aldrig pejsen som åben ild. Det er heller ikke tilladt at anbringe brændbare materialer på brænderen. gas-pejsen du har købt, er et lukket system med balanceret aftræk (se figur 1.) Det betyder, at den virker uafhængigt at rummet, hvori den er installeret. Fura pejsen tager forbrændingsluften (Sorte pile) ind direkte udefra gennem de udvendige del af røret og udlednigen (røde pile) sker gennem den Figure 1 Principskitse balanceret aftræk inderste del. Den fungerer derfor uafhængigt af evt. Over- eller undertryk der måtte være i rummet hvor den er installeret. 5

6 1.1 Krav til aftrækskanal. Med Fura ovnen kan De vælge mellem to typer vægrør (C11) eller to typer loftrør (C31). Det er vigtigt at vælge det rigtige væg-/loftrør til den rigtige situation. Begge fås i sort eller umalet. Vægrør standard (KF2CMD100korf Z) Dette vægrør er velegnet, hvor den udvendige væg ikke er udsat for megen vind. Ved megen vind er der risiko for luftturbulens i ovnen. Det kan bevirke, at pilotflammengår ud eller at flammerne brænder meget uroligt. Vægafgang med stormhætte (KF2CMD100kap) dette vægrør er velegnet, hvor den udvendige væg er udsat for megen vind. Hætten sikrer, at forbrændingsgasserne ikke kan blæse tilbage i forbrændingsluftindtaget. Tagafgang standard (KF2CDD100KLTV Z) Når man placerer loftrøret, skal man sørge for, at der ikke kan opstå turbulens I området, hvor det placers. Det betyder, at der altid skal være et tilstrækkeligt stort mellemrum mellem væg/loft og loftøret. Vi anbefaler en radius på mindst 500 mm. Tagafgang med ventilationsplade (KF2CAFDkap100LTV) Dette vægrør kan anvendes, hvor man ønsker at benytte en eksisterende aftrækskanal/skorsten, som derved omdannes til et balanceret aftræk. Dette stiller store krav til tæthed. 6

7 Pejse I FURA-serien må kun tilsluttes med KAL-FIRE koncentrisk RVS røggasrør, ellers ydes der ikke garanti på systemet. Det skyldes, at under CE testning certificeres ovnene med dette rør og der gælder forskellige modstandsværdier for hver rørdel. Max. Længden for vægrøret er 60 cm, men kan forkortes efter behov afhængig af væggens tykkelse. Først monteres et 1 m langt stykke til ovnens afgangsstuds, derefter monteres 90 rørknæet på dette stykke og hvis det er nødvendigt, forkortes vægrøret til den ønskede længde og forbindes med rørknæet. For det lodrette aftræk kan længden af rørsystemet beregnes ud fra principperne i beregningsskemaet. Man skal sørge for ar bruge så få vandrette stykker som muligt og sørge for, at røret er konstrueret således, at forbrændingsgasserne altid strømmer ud i det fri og aldrig nedad. 7

8 1.2 Eksempler på aftræk Vandret vægaftræk KF2CMD100kap KF2CBO KF2CEL

9 1.2.2 Lodret tagaftræk KF2CDD100KLTV KF2CRR100 KF2CDP Roofplate 5-30 KF2CLS Roofplate 0-10 KF2CLS Roofflashing KF2CLS Roofflashing KF2CBO KF2CSC Adjustable pipe KF2CVO100 Ceiling support KF2CDB100 Roof bracket KF2CEL KF2CEL Det er ikke nødvendigt med både loftstyr og loftbæring. Dette er blot et eksempel med de rørdele som findes. Regnkraven er kun nødvendig hvis afslutningsrøret er forlænget 9

10 1.2.3 Aftræk gennem eksisterende skorsten En eksisternde skorsten kan konverteres til et balanceret aftræk ved anvendelse af nogle endestykker. På toppen af skorstenen skal anvendes (KF2CAFDkap100LTV). KF2CAFDkap100LT En rustfri metalflexslange trækkes i skorstenen. Denne flexslange fungerer så som aftræksrør, og resten af skorstenen som indtag for den friske luft til forbrændingen. Skorstenen skal indvendig være tæt og glat så der ikke er modtand når luften trækkes ind. Hvis skorstenen er i for dårlig stand kan der evt. anvendes to flexslanger, eller skorstenen får en keramisk behandling. I bunden af skorstenen anvendes et andet koblingstykke (KF2CSAFPL1050) som giver den rigtige samling til det balancerede aftræk.. KF2CSAFPL Beregning af rørsystem. Følgende tommelfingerregler kan anvendes til at beregne aftrækssystemet. Beregnigsprincippet gælder for både vandret- og lodret aftræk. Hvis disse beregningsprincipper ikke overholdes, bortfalder garantien for FURA pejsen. Hvis der anvendes et stort antal knærør og for meget af aftrækkanalen monteres vandret, dannes der en betydelig modstand i trækkanalen. Det gør det vanskeligt for forbrændingsluften at nå ovnen, hvilket igen har en betydelig indvirknig på flammebilledet. For at skabe et godt træk i røret, skal man altid begynde med at; Montere et 0,7-1 m langt rør lodret på ovnen. 10

11 Den MAKSIMALE lodrette længde af rørsystemet skal være under 12 m (<12 m!) Hvis det er nødvendigt at montere en del af trækkanalen vandret, kan længden på 12 m for det lodrette rørsystem omdannes til et vandret rørsystem. Vandrette rørelementer danner betydelig modstand, som er halvanden gang større end for et lodret rørelement. 1 meter vandret = 1,5 m lodret. Max. ½ af rørsystemet må monteres vandret. Samme beregningsmetode gælder for knærør: 45 knærør = 1.5 m 90 knærør = 2 m Væg-/tagudgang = 1.5 m Beregningseksempel : For en FURA-pejs med en balanceret aftræk er beregningseksemplet som følger: Den første meter (0,7) skal (altid) være lodret, dernæst et 90 knærør, der fører bagud, dernæst 50 cm vandret, så endnu et 90 knærør, der fører opad. Trækkanalen strækker sig således 1 meter opad til loftrøret. 1 meter lodret = 1 m 90 knærør = 2 m 0.5 meter vandret = 0.5*1.5 = 0.75 m 90 knærør = 2 m 1 meter lodret = 1 m Vægrør = 1.5 m + Samlet værdi = 8.25 m Da dette er under 12 meter, vil ovnen virke. Det er meget vigtigt at rørlængden holdes på et minimum, det giver det flotteste flammebillede. 11

12 1.4 Trækbegrænser Ved installationer hvor trækket i rørsystemet er kraftigere end nødvendigt, kan det overvejes at aktivere trækbegrænser-pladen inde i pejsen ved udgangsstudsen. Dette gøres for at opnå et roligt og pænt flammebillede. På følgende skema kan ses hvilken position pladen skal have ved en given rørlængde. Restrictor plate reduktion 100% 80% 60% 40% 20% S længde rørsystem 0% 12

13 1.5 Tekniske data Fura 60 Model: Naturgas Flaskegas Type: C11 / C31 C11 / C31 Gas / P G20 / 20 mbar G30 / 37 mbar Gaskat. Ι2H Ι3P Input/Output 7,27 kw / 2,81kW 6,0 kw / 3,8 kw Max./min. 0,77 / 0,33 m3/t 0,24 / 0,09 m3/t Brændertryk 18,8 mbar 36,7 mbar Fura 70 Model Naturgas Flaskegas Type: C11 / C31 C11 / C31 Gas / P G20 / 20 mbar G30 / 37 mbar Gaskat. Ι2H Ι3P Input/Output 8,9 kw / 6,2 kw 7,7 kw / 5,1 kw Max./min. 0,94 / 0,54 m3/t 0,31 / 0,16 m3/t Brændertryk 18,4 mbar 36,7 mbar Fura 75 Model: Naturgas Flaskegas Type: C11 / C31 C11 / C31 Gas / P G20 / 20 mbar G30 / 37 mbar Gaskat. Ι2H Ι3P Input/Output 8,9 kw /6,2 kw 7,7 kw / 5,1 kw Max./min. 0,94 / 0,54 m3/t 0,31 / 0,16 m3/t Brændertryk 18,8 mbar 36,7 mbar Fura 75 Twin serie (front, hjørne, 3- sidet) Model Naturgas Flaskegas Type: C11 / C31 C11 / C31 Gas / P G20 / 20 mbar G30 / 37 mbar Gaskat. Ι2H Ι3P Input/Output 12,6 kw / 4,6kW 11,7 kw / 5,0 kw Max./min. 1,34 / 0,48 m3/t 0,48 / 0,20 m3/t Brændertryk 18,8 mbar 34,5 mbar 13

14 1.5.5 Fura 100 Model: Naturgas Flaskegas Type: C11 / C31 C11 / C31 Gas / P G20 / 20 mbar G30 / 37 mbar Gaskat. Ι2H Ι3P Input/Output 10,4 kw / 7,8 kw 10,4 kw / 7,7 kw Max./min. 1,1 / 0,65 m3/t 0,42 / 0,16 m3/t Brændertryk 18,2 mbar 36,1 mbar Fura 105 Model Naturgas Flaskegas Type: C11 / C31 C11 / C31 Gas / P G20 / 20 mbar G30 / 37 mbar Gaskat. Ι2H Ι3P Input/Output 10,4 kw / 7,8 kw 10,4 kw / 7,7 kw Max./min. 1,1/0,65 m3/t 0,42 / 0,16 m3/t Brændertryk 18,2 mbar 36,1 mbar Fura 140 Model Naturgas Flaskegas Type: C11 / C31 Gas / P G20 / 20 mbar Fås ikke Gaskat. Ι2H Input/Output 13,3 kw / 8,3 kw Max./min. 1,4/0,59 m3/t Brændertryk 18,3 mbar 14

15 2 Indbygning af pejs Med FURA 60 og 75 er der to forskellige måder at fordele/fjerne varmen fra kassetten på. Ved FURA standard (figur 2) spredes varmen gennem riste ved hjælp af et konvektionssæt som består af 4 riste og 2 flexslanger (se figur 8). FURA UNI derimod, (se figur 3) har en eksta Figur 2 : FURA Standard Figur 3 : FURA UNI kappe, en konvektionsboks med et koldt luftindtag i bunden og en varm luftudgang i toppen. Den naturlige ventilation suger den kolde luft fra rummet ind under pejsen. Luften opvarmes og strømmer ud i toppen af pejsen. FURA Design omramninger har eget konvektionssystem. Det er meget vigtigt med disse konvektionssystemer, hvis ikke pejsen nedkøles af den cirkulerende luft, vil kassetten, dels omgivelserne kunne tage skade. Hvis en FURA UNI installeres sammen med en naturstensomramning, kaminhylde, er cirkulationsristene stadig fornuftige at anvende for at sikre så stor afkøling som muligt. Dette er også yderst vigtigt, hvis man har en ovn med fjernkontrol. Jo bedre afkølingen er, des længere vil ovnens levetid være. Alle ovne er testede og undersøgt med UNI, som ikke har konvektionsriste og Standard, som har konvektionsriste. 15

16 2.1 Valg af materiale Materialer, der bruges i forbindelse med ovnen, skal være varmebestandige og brandsikre. Der må under ingen omstændigheder være brandbare materialer, inden for ovnens radius. Hvis monteringen udføres med materialer, der kendes fra industrien (som har en isolerende effekt) som f.eks. Promatect, branda, brandgips eller gasbetonblokke, SKAL konvektionssættet monteres på pejsen, for at varmen skal kunne ledes effektivt væk fra kassetten og ud i rummet. 2.2 FURA 60, 75 og 105 FURA pejsen indeholder: FURA 60/75/105 Installations- og brugsvejledning Hvide sten eller brændeknuder med spåner. Justerbare fødder. For at få åbnet pejsen skal rammen, der holdes fast med magneter, først fjernes. Svingdøren kan åbnes ved at fjerne de to bolte (de store bolte), der sidder på højre side af ovnen. For FURA 105 s vedkommende skal man sikre, at ovnen ikke tipper fremad, når døren åbnes. Når svingdøren lukkes igen, skal man sikre, at boltene ikke overstrammes, ellers kan glasset knække. Stramt er stramt nok. Efterse altid ovnen for mulig beskadigelse og mulige defekter før installation påbegyndes Tilslutning FURA er forsynet med en 15 mm gasslange som standard. Denne skal altid forsynes med en gashane, som der kan åbnes/lukkes for til enhver tid. Hvis man har fjernbetjening kræves et 230V jordet elstik. De balancerede aftræk er allerede beskrevet i detaljer i kapitel 1 og skal være af mærket Kal-Fire, da det er en del af pejsen og er godkendt som sådan. 16

17 2.2.2 Placering af spåner/chamottesten/hvide sten og brændeknuder Advarsel! Spånerne må ikke dække hullerne, som er foran brænderen. Pilotflammen skal være i direkte kontakt med disse huller, ellers vil brænderen ikke tænde korrekt. Spånerne skal dække hele FURA ovnens bund. Det kan indvirke på flammerne, hvor mange spåner, der bruges. En lille mængde vil tillade mere luft at passere igennem og derved bliver flammerne mere blafrende. En stor mængde spåner vil give en rolig flamme og et rødligt skær. Den leverede mængde spåner er den samme for både FURA 60,75 Figur 4: Bundplade og 105, derfor brug ikke alle spånerne til FURA 60 og 75. De to nedenstående billeder viser samme ovn, men med en forskellig mængde spåner. Spånerne kan forårsage turbulens, hvis de placeres foran pilotflammen. Derved kan der opstå fejl og ovnen kan gå ud. 17

18 Tip 1: Man kan knække de store spåner i mindre stykker, som så vil gløde mere. Tip 2: Før spånerne lægges i, er det bedst først at placere den bageste brændeknude og de to brændeknuder på hver sin side. Derefter kan spånerne anbringes mellem brændeknuderne. Dette vil bevirke at der vil være masser af luft under brændeknuderne, som så giver en bedre glød. Tip 3: Man kan dække pladen ved pilotflammen delvis til med spåner, det vil give en mere realistisk effekt, man skal dog til enhver tid kunne se om pilotflammen brænder. De hvide sten, skal renses inden de anbringes på brænderen. Under transport og lagring kan der være dannet støv, som kan tilstoppe brænderen. FURA pejsens brændeknuder skal anbringes som nedenfor, se næste side. 18

19 Til FURA 60: Dette er hvad der findes I sættet: 1 Figuur 5: Houtstammetjes Fera Brændestykkerne placeres som nedenfor Figure 5: FURA 60 placering af brænde. 19

20 Til FURA 75: Dette er hvad der findes I sættet: brændestykkerne er placeret som nedenfor Figure 6: FURA 75 placering af brændet

21 Til FURA 75: Dette er hvad der findes I sættet: Brændestykkerne placers som nedenfor Figure 7: Fera 75 logs 21

22 For the Fura 75-twin serie front, corner, 3-sided: Dette er hvad der findes I sættet: Brændestykkerne placers således Figure 8: Fura 75-corner brænde 3 22

23 For Fura 100: Dette er hvad der findes I sættet: Brændestykkerne placers således Figure 9: Fura 100 brænde 23

24 For Fura 105: Dette er hvad der findes i sættet: Brændestykkerne placers således Figure 10: Fura 105 brænde 24

25 2.2.3 Montering af konvektionsapparatet til FURA Uanset FURA ovnens størrelse, består konvektionsapparaterne (figur 8) af 1 eller 2 aluminiumsforbindelsesrør, 4 eller 8 spændbånd, 2 enkelte eller dobbelte riste med samlekrave, der skal placeres øverst i indfatningen, hvor igennem varmecirkulationsluften kommer ind i rummet og 2 enkelte eller 2 dobbelte riste uden samlekrave, som er placeret nedersti indfatningen for at lede cirkulationsluften tilbage i ovnen. Alle ristene skal altid placeres på deres plads, både i toppen og i bunden for at sætte den naturlige cirkulation i gang. Det vil give varme i opholdsrummetpå en både behagelig og effektiv måde. Hvis man undlader at bruge det forskriftsmæssige konvektionsapparat, vil det føre til overophedning og beskadigelse af ovnen og til større misfarvning af rummet. Muligheden for misfarvning er altid til stede, men risikoen herfor kan nedsættes med en god ventilation, hvor ovnen installeres. Hvis ovnen er byggget ind i en dekorativ indfatning at natursten, kan undladelse af brug af konvektionsappparatet også forårsage alvorlig beskadigelse af naturstenindfatningen Montering af konvektionsapparat for FURA 60, 70 Uni For disse ovnes vedkommende er der et konvektionssvøb rundt om ovnen, som er designet til at kunne opvarme rummet til stadighed på en behagelig o g effektiv made via luftmellemrummet rundt om ovnglasset. Hvis ovnen er indbyggeti en flad væg, behøver man ikke bruge konvektionsapparatet. Man skal sikre sig væggen (især ovnen)er beklædt med en varmebestandigt materiale, ellers er der en reelmulighed for misfarvning. I tilfælde af montering I en naturstensramme anbefaler vi, afhængig af stentypen, at bruge konvektionsapparater, således at ikke al varmen påvirker naturstenene. På konvektionsapparatet brækkes konvektionsdækslerne af øverst på ovnen og de medfølgende forbindelsesmundstykker skrues på. Forbindes som beskrevet nedenfor. Ristene skal altid placeres på deres plads, både i toppen og i bundenfor at sætte den naturlige cirkulation i gang. Det vil lede varme ud i opholdsrummet på en både en behagelig o geffektiv måde. Hvis ovnen er bygget ind i en dekorativ ramme af natursten, vil UNDLADELSE AF AT BRUGE konvektionsapparatet resultere i alvorlig beskadigelse af naturstenindfatningen Montering af ramme Alle rammer er monteret med magneter. 25

26 2.3 FURA Design svøb Svøbene er omhyggeligt kontrolleret af os med hensyn til beskadigelse inden emballering. Indholdet I FURA Design svøbet er: Design Line svøb, fladt eller buet FURA 60/75/105 med fjernkontrol I svøbet Placeringsvejledning Taske med rensemidler og handsker. Design Line leveres I en papkasse på en Europalle. For FURA 60 s vedkommende, er apparatet allerede anbragt i Design Line og for FURA 75 og FURA 105 leveres det separat. Fjern forsigtigt papkassen ved at løfte den. Indeni befinder svøbet sig paket i beskyttende skumfolie, som bør fjernes forsigtigt med en kniv uden at beskadige svøbet Ved håndtering af fronten under monteringen anbefales det stærkt at tage de hvide handsker på, således at man sætter så få fingeraftryk så muligt på den matsorte front. STÅLBÅNDET SKAL BLIVE SIDDENDE RUNDT OM SVØBET FOR AT STABILISERE HELE MONTAGEN! 26

27 2.3.1 Montering af Design svøb 1. Først åbnes fronten forsigtigt ved at trække den ned Dem selv. Gastryksfjedrene bevirker, at klappe forbliver åben. 2. FURA ovnen fjernes forsigtigt fra svøbet og sættes på et sikkert sted. For FURA 75 og FURA 105 gælder, at apparatet leveres separat. 3. Nu kan fronten fjernes ved at løfte de to glidetrapper ud af hængslerne øverst og udløse gastryskfjederene. 4. Stålbåndet skæres over og rammenløftes af pallen. Rammen anbringes på stedet, hvor ovnenskal placeres. Rammen kan fastgøres til den brandsikre væg med 4 skruer, i den forreste underdel er der også 2 huller, til højre og til venstre, således at hele montagen kan fastgøres til gulvet ved hjælp af ekspansionsbolte. 5. FURA ovnen placeres nu igen på støttepunkterne på rammen og ovnen fastgøres midt I ved hjælp af de to spændeskruer I rammen. 6. Ovnen forbindes med trækkanalen ved hjælp af Kal-fire koncentriske RVS rør. 7. Gastilførslen tilsluttes og fjernkontrollen forbindes med et JORDET el-stik. 8. For finishing en rundt om Design Line svøbet kan De bruge rammens front til hjælp til monteringen. De brandsikre monteringsplader har en max. tykkelse på 20 mm (plader kan skrues herpå) 9. Hvis det er nødvendigt, kan de 3-sidede profillister også fjernes ved hjælp af skruerne på den indvendige side og sættes på igen efter færdigmontering 10. De bør tage de hvide handsker på, inden fronthætten sættes på igen for at undgå mærker på fronten. 11. Når fronthætten er sat på igen, renses fronten med det medfølgende rensemiddel og de fnugfri klude. 27

28 12. Sidste vigtige trin: Nyd slutresultatet! 2.4 Formstøbte charmottesten Hvis FURA ovnen er bygget ind I en ramme af formstøbte sten, er det ikke nødvendigt at bruge konvektionsapparatet. Det er et materiale, der er yderst velegnet til at omdanne ovnvarmen til en sund og behagelig strålevarme. Materialet absoberer varmen på indersiden og afgiver den lagrede varme på ydersiden, ud i rummet. De fiberfrie isolationsplader med en max tilladt temperatur på 1100 C er varmeisolerende og brandsikre og vejer 0,38 kg./dm Opsætning af charmottesten. 1. Sæt Fura 60 eller 75 op iflg. to the installation instructions as mentioned in ur manual. Mind that the front (glass plate) of the fire appliance is level to the front of the mantle. 2. Make sure that the fire appliance is built in with heat resistant sheets (e.g. promotec), according to drawing 10.1, so that convection air can flow in the direction indicated by the arrows. 3. At the back of the mantle there are 2 horizontally attached plates. The upper plate can be used as supporting point. (also see drawing 10.2) 4. Fasten the mounting plate against the wall at the height of the upper attaching plate, as indicated in drawing Hook the mantle onto the upper attaching plate and lower the mantle (onto the floor) 6. w the mantle is attached to the wall at the topside. Push the bottom of the mantle against the wall 7. Last but not least: enjoy the end result! 28

29 A see * attached plate A = fireproof material compulsory A Drawing 10.1 Drawing 10.2 Drawing 10.3 * It is not necessary that the mantle is suspended to the attaching plate It is only secured so that the mantle cannot topple over. 2.5 Fura 60 Pejseovn Pejsen og rammen er nøje kontrolleret på fabrikken for evt. skader inden pakningen. Alligevel, venligst kontroller pejsen for evt. transportskader inden installationen påbegyndes. Skaden meldes omgående til tranportøren. Fura 60 Pejseovn består af: Frithængende omramning og kappe. Fura 60 med ultralyds fjernbetjening. The Fera 60 stove is delivered packed in a cardboard box on a Euro pallet. Carefully remove the cardboard box by lifting it up. Next you will see the mantle wrapped in protective tubular foam, which has to be removed very carefully without damaging the paintwork with the knife. 29

30 2.5.1 Assembling Fura 60 stove 1. Remove the mantle from the stove by lifting it up. 2. Carefully take out the Fera appliance from the main frame and put it aside in a safe place. 3. Take the main frame from the stove off the pallet and drill a hole in the backside or bottom plate, through which the gas line can be introduced and if necessary make 2 holes for securing the stove against the wall. 4. Put the floor plate at the spot where the stove will be installed. Put the main frame onto the floor plate and level out with the adjusting feet. 5. Hang the suspension bracket for the upper basket on the wall and secure it at the top with 2 screws. The bottom of the suspension bracket can be clamped around the steel of the stove. 6. On top and at the sides of the Fera there are all together 4 (not yet opened) convection holes. Open all 4 convection holes. 7. Put the Fera 60 into the main frame (2 man) by: 1. obliquely introducing the stove (starting at the top). 2. taking hold of the stove at the top (through the main frame) at the flue gas connection. Pull up the stove. 3. Make sure it fits between the two notches at the backside bottom of the main frame. 8. Install the Fera 60 according tot the instructions of chapter 1 and Hook the mantle onto the main frame by suspending it over the Allen screws. Make sure that the mantle does not graze with too much a friction against the main frame. 10. Last but not least: enjoy the end result! 2.6 Moulded fire clay If the Fera is built into a moulded fire clay mantle, there is no need to use a convection set. This is a material which is highly suitable for converting the appliance heat into healthy and comfortable radiant heat. This material absorbs heat on the inside and gives off the stored heat on the outside, into the room. The fibre-free insulation plates, with a maximum permitted temperature of 1,100 C, are heat-insulating and fireproof, and weigh 0.38 kg / dm³ Mounting of the fire clay The mounting of the fire clay is not included in this manual. Kal-fire runs courses on this. 30

31 3 Brugsvejledning FURA ovnen kan fås med 3 forskellige betjeningsmuligheder: Der er pejse med manuel betjening, ultralydsfjernbetjening eller radiografisk fjernbetjening. 3.1 Manuelt betjente ovne Tænding af brænder Kontroller at der er åbnet for gashanen. Hovedbrænderen i ovnen tændes af en pilotflamme, som igen tændes af et piezoelement. Når først 1 2 Figur 11: Manuelt betjent ovn pilotflammen er tændt, opvarmer den et termoelement, som skaber en let strøm. Denne strøm åbner for gasventilen. Skulle pilotflammen gå ud, lukker gasventilen, dette forhindrer gassen i at strømme ud. Det betyder en høj sikkerhed til enhver tid. Tændingen sker som følger: (Se figur 11). Drej tændknappen (1 i ovenstående figur) til pilotflamme position (lille flamme) og hold den inde. Der vil nu strømme gas til pilotfammen. Hold knappen trykket ind og drej den mod venstre, position; man kan nu høre piezo tændingen klikke og se en gnist, der springer over til pilotflammen; hold knappen trykket ind, indtil pilotflammen brænder roligt. (Dette kan tage længere tid lige efter installationen, fordi gasrøret først skal fyldes med gas). Når pilotflammen brænder, holdes knappen (1) trykket ind i ca. 20 sek. endnu, ellers gentages ovenstående trin. Slip knappen (1) Hvis pilotflammen ikke fortsætter med at brænde, vent 3 minutter og gentag så ovenstående trin. Drej nu knappen (1) helt i modsat retning, så langt som til positionen med den Store flamme. De 31

32 kan nu justere flammerne til den ønskede højde ved hjælp af den højre knap (2) Slukning af brænder Brænderen kan slukkes som følger; Drej knappen (1) en kvart omgang til venstre så langt som til pilotflamme position. Brænderen kan tændes igen, ved at dreje kanppen tilbage til positionen flammer. Hvis man ikke ønsker at bruge ovnen i længere tid, kan man dreje knappen (1) helt tilbage til symbolet, hvilket også vil slukke pilotflammen, samtidigt kan man også lukke for gashanen. 32

33 3.2 Ovne med ultralydsfjernkontrol Tænding af brænder Kontroller at der er åbnet for gashanen. Hovedbrænderen i ovnen tændes af en pilotflamme, som igen tændes af et piezo element. 3 4 Figur 12: Ultralyds betjent ovn Når først pilotflammen er tændt, opvarmer den et termoelement, som skaber en let strøm. Denne strøm åbner for gasventilen. Skulle pilotflammen gå ud, forhindrer det gassen i at strømme ud. Det betyder en høj sikkerhed til enhver tid. Tændingen sker som følger: (Se figur 12). Drej tændknappen (3 i ovenstående figur) til pilotflamme position (lille flame) og hold den inde. Der vil nu strømme gas til pilotflammen. Hold knappen trykket ind og drej den mod venstre, position; man kan nu høre piezo tændingen klikke og se en gnist, der springer over til tændflammen; hold knappen trykket ind, indtil pilotflammen brænder roligt. (Dette kan tage længere tid lige efter installationen, fordi gasrøret først skal fyldes med gas). Når pilotflammen brænder, holdes knappen (3) trykket ind i ca. 20 sek. endnu ellers gentag ovnestående trin. Slip nu knappen (3). Hvis pilotflammen ikke fortsætter med at brænde, vent 3 minutter og gentag så ovenstående trin. Drej nu knappen (3) helt i modsat retning, så langt som til positionen med den store flamme. De kan nu justere flammernes højde ved hjælp af fjernkontrollen (figur 13). For at få højere flammer, trykkes den øverste knap (6) og den venstre 33 5

34 knap (8) ind samtidig. For lavere flammer, trykkes nederste knap ind (7). Fjernkontrollen virker ved ultralyd, så man skal pege med fjernkontrollen i retning af pejsen. Så snart modtageren reagerer, vil man hører den lille motor køre. Hvis den begynder at klikke, har man nået højeste eller laveste position. Flammerne kan også justeres manuelt til den ønskede højde med den højre kontrolknap (4) Slukning af brænder Brænderen kan slukkes som følger; Drej tændknappen (3) 6 en kvart omgang til venstre så langt som til pilotflamme 7 position. Brænderen vil nu slukke, men pilotflammen vil forblive tændt. 8 Brænderen kan tændes igen ved at dreje knappen tilbage Figure 13: Ultralydfjernkontrol til positionen flammer. Hvis man ikke ønsker at bruge pejsen i længere tid, kan man dreje knappen (3) helt tilbage til symbolet, hvilket så vil slukke pilotflammen, samtidig kan man også slukke for gashanen. 34

35 3.3 Ovne med radiografisk fjernkontrol Tag batteribeskyttelsesstrimlen ud af senderen og tjek om batteriet stadig er placeret korrekt mellem de to kontakter. Sæt stikket i stikkontakten og luk op for gashanen Tænding af brænder Når den store flamme (figur 14 nr. 1) of OFF knappen (nr. 3) trykkes ind samtidigt (to-knaps tænding). Vil tændingen efter nogle få sekunder automatisk begynde at danne gnister. Når røret og Figur 14 Nulstilling gasreguleringsanordningen fyldes med gas, vil en pilotflamme komme til syne og gnistdannelsen vil stoppe. Hvis gnistdannelsen IKKE stopper, kan der være to grunde til dette; der er stadig lukket for gastilførslen (der er ingen synlig pilotflamme); i dette tilfælde lukkes op for gashaneneller stikket er ikke sat korrekt i stikkontakten ( der er synlig tændflamme, men tændingen bliver ved med at danne gnister. Så skal stikket vendes i stikkontakten.når pilotflammen tænder hovedbrænderen vil den starte med den store flamme, men kan derefter reguleres trinløst mellem maksimum og minimum. Dette gøres med knap 1 og 2 (Figur 14). Nulstilling af ovn Hvis der stadig ikke er nogen flame efter 30 sekunders gnistdannelse, vil den automatiske brænderenheds sikkerhedslås blive aktiveret. Man kan nulstille den automatiske brænderenhed ved hjælp af fjernkontrollen og/eller en nulstillingsknap på selve den automatiske brænderenhed. (Denne procedure skal evt. getages adskillige gange første gang ovnen bruges eller hvis den ikke har været brugt i en længere periode) Figur 15 Nulstilling 1

36 I II På fjernkontrollen, trykkes den lille flamme og X ind samtidigt (1) og straks derefter trykkes der på X (2) igen. (Se figur 15) Hvis den automatiske brænderenhed (figur 16) er tilgængelig, kan den nulstilles ved at trykke en nulstillingsknap ind (3). Man kan se, at den er låst ved at den røde lampe lyser (3). Efter nulstillingscyklussen, der varer ca. 10 sek. kan man genstarte ved at trykke samtidigt op X og stor flamme knappen Slukning af brænder For at slukke pejsen fuldstændigt, trykkes X Figur 16 Nulstilling knappen ind (figur 14 nr. 3) på senderen, og hovedbrænderen såvel som pilotflammen vil slukkes helt. Hvis strømmen afbrydes, vil pejsen også gå ud. Hvis man ikke skal anvende pejsen i en længere periode, anbefales det at lukke for gastilførslen til ovnen. 3 36

37 4 Dimensioner 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 Fura 75 corner RIGHT 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 5 Fejlfinding 5.1 Solutions flowchart Fura manuelt betjent Is ignition sparking? Check that ignition cable is hanging free and not clamped against an iron component, or this sparks continuously. Check whether the distance between ionization pen and thermocouple is not too great to spark across. If necessary, bend closer. Yes Does the pilot light come on when ignition button is held pushed in? Check that the gas tap is turned on, or whether there is a blockage in the gas supply. Yes Does the pilot light stay on when ignition button is released after 20 seconds? The thermocouple is broken. Contact your dealer. Yes Burner bed comes on Is the ignition knob turned on fully? (It must be turned to the big flame) Yes Yes There may be turbulence in the pilot light, which means it is being blown away. This could be because the chips are lying in front of the pilot light. Reposition them and try again. The Fura burns very blue. (It needs ±30 minutes in order to heat up completely.) Yes Check the flue connection: does this comply with Kal-Fire s installation conditions? Yes Contact your dealer. Please contact your dealer about other problems. 51

52 5.2 Solutions flowchart Fura Ultralyd Is ignition sparking? Check ignition cable is hanging free, and not clamped against an iron component, or this sparks continuously. Check whether distance between ionization pen and thermocouple is not too great to spark across. If necessary bend closer. Yes Does the pilot light come on when ignition button is pushed in? Check that the gas tap is turned on, or whether there is a blockage in the gas supply. Yes Does the pilot light stay on when ignition button is released after 20 seconds? The thermocouple is broken. Contact your dealer. Yes Burner bed comes on. Is the ignition knob turned on fully? (It must be turned to the large flame) Yes Yes There may be turbulence in the pilot light, which means it is being blown away. This could be because the chips are lying in front of the pilot light. Reposition them and try again. The remote control reacts well. Check batteries in the transmitter and receiver are charged. Yes The Fura burns very blue. (It needs ±30 minutes in order to heat up completely) Yes Check the flue connection; does this comply with Kal-Fire s installation conditions? Yes Contact your dealer. Please contact your dealer about other problems. 52

53 5.3 Solutions flowchart Fura Radio Is ignition sparking? Is a red lamp alight (reset knob) on the gas control unit or does the fire not react? haard Yes Press this reset knob in or use the remote control (see Chapter 3.3.1). At the beginning this may occur because there is komen omdat er air in the pipe. Does this work? Yes Can you hear a click when you press wanneer u op de the remote control? On the black box of the gas control unit is a large black knob, press this in simultaneously with the remote control knobs. This will afstandbediening synchronize the receiver and transmitter. Does this work? Yes Check ignition cable is hanging free and is not clamped against an iron component or this sparks continuously. Check whether distance between ionization pen and thermocouple is not too groot too great to spark across. If necessary, bend closer. Ignition sparks but does the pilot light come on? Check that the gas tap is turned on, or whether there is a blockage in the gas supply. Yes Ignition sparks and pilot light comes on, but does it also stay on? Does pilot light go out directly? Yes The gas control unit is phase-sensitive, so turn the plug round and check whether the electric socket is earthed and connected correctly, the earth is essential for proper operation, does this work? Yes Burner bed comes on. There may be turbulence in the pilot light, which means it is being blown away. This could be because the chips are lying in front of the pilot light. Reposition them and try again. Yes The Fura burns very blue. (It needs ±30 minutes in order to heat up completely) YesJa Check the flue connection; does this comply with Kal-Fire s installation conditions? Yes Contact your dealer. Please contact your dealer about other problems. 53

54 6 Garantibevis Dette dokument er kun gyldigt sammen med en dateret købsfaktura. Kundens navn og adresse Navn : Gade Postnr./By : : Model Fura : Serie nummer Købsdato - - Installatørens navn og Adresse Navn : Gade Postnr./BY : : 54

55 6.1 Garanti betingelser Kal-Fire s produkter, hvilke er dækket af denne garantibestemmelse, er produceret med største omhu og udelukkende af kvalitesråvarer. Skulle der til trods for det opstå nogle fejl eller defekter, vil følgende garantibetingelser træde i kraft: 1. Før installationen påbegybdes, må den autoriserede installatør kontrollere at det beregnede aftræk er tilstrækkeligt og i orden. Gasapparater må kun installeres af autoriserede installatører og iflg. gældende nationale- og evt. lokale regler. Og altid i overensstemmelse med medfølgende anvisning. 2. For Kal-Fire produkter gælder en garantiperiode på 1 år startende fra købsdatoen, som skal fremgå tydeligt på fakturaen. Ved eventuel reklamation skal det udfyldte garantibevis og kopi af faktura sendes til den danske importør. 3. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl som er dækket af garantien, vil Kal-Fire sende erstatningsdel til installatøren uden beregning, som så skifter den defekte del ud. Kal-Fire kompenserer ikke installatøren for dette arbejde. Ligeledes er transportomkostninger heller ikke dækket. 4. Apparatet eller dele deraf, kan kun blive returneret til eftersyn eller reparation efter forudgående aftale med kal-fire. Ved returnering skal der altid være vedlagt garantibevis og dateret salgsfaktura. 5. I tilfælde af reparation uden for garantiperioden vil følgende omkostninger blive beregnet: reservedele, arbejdstimer og kørsel. 55

56 6.2 Garantien gælder ikke I følgende tilfælde: 1. Hvis ovenstående betingelser ikke er opfyldt helt. 2. Hvis der er gjort modifikationer på apparatet uden vores viden. 3. Hvis apparatet skifter ejer. 4. Hvis apparatet ikke er bygget ind eller anvendt efter ansvisningerne. 5. Hvis brænderen er dækket af flere stykker brænde end anvist, eller de ikke er de originale. 6. Hvis der ikke kan fremvises original garantibevis og købsfaktura. Og/eller der er gjort ændringer i data eller datoer er forsøgt ændret 56

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

Diablo. G20/G25/G25.3 (Naturgas) G31 (Propan) Installationsvejledning (DK) Dansk. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug DRU-669633-DA--0315-2

Diablo. G20/G25/G25.3 (Naturgas) G31 (Propan) Installationsvejledning (DK) Dansk. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug DRU-669633-DA--0315-2 Diablo G20/G25/G25.3 (Naturgas) G31 (Propan) 38P-0468 Installationsvejledning () Opbevar denne vejledning til fremtidig brug 959.059.03. DRU-669633-D--0315-2 INSTLLTIONSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Pilleoven ALESSIA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven ALESSIA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MANUAL Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

V190SG2e BK. GB Instructions for use DK Brugsanvisning

V190SG2e BK. GB Instructions for use DK Brugsanvisning V190SG2e BK GB Instructions for use DK Brugsanvisning GB Warning In case this appliance contains hydrocarbon refrigerant please refer to guidelines listed below. As the appliance contains a flammable refrigerant,

Læs mere

V190SG2EBK. GB Instructions for use DK brugsanvisning

V190SG2EBK. GB Instructions for use DK brugsanvisning V190SG2EBK GB Instructions for use DK brugsanvisning GB Warning In case this appliance contains hydrocarbon refrigerant please refer to guidelines listed below. As the appliance contains a flammable refrigerant,

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 3400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold CONTENTS INHALT INNHOLD INNEHÅLL DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................

Læs mere

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 1710 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................ 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

Morsø 2040. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use

Morsø 2040. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use Morsø 2040 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Indhold Content

Læs mere

Morsø 5660. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 5660. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 5660 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn......................5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

Morsø 1400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use

Morsø 1400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use Morsø 1400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Indhold Content

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA

Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA INDHOLD ANBEFALINGER... 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 DIMENSIONER... 4 INSTALLATION... 5 BRUG... 15 VEDLIGEHOLD... 17 INDEX RECOMMENDATIONS AND

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum.

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. DK NOTER SERIENUMMER FRA KARTONNEN SERIE NUMMER XXXXXX000000 MODEL NR. 410,

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1 2004 / 1 Betjeningsvejledning User manual Generator TGE 1000 Ti TGE 2000 Ti Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 0045 6395 5555 - Fax 0045 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR air - comfort air air c/udtagning fra oven Oversættelse af original vejledning DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere