ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1 EU's Narkotikaovervågningscenter udtrykker bekymring over et komplekst marked for centralstimulerende stoffer og store mængder pulvere og piller ( , LISSABON MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES FØR KL WET/Lissabontid) Europa oplever et marked for centralstimulerende stoffer, der bliver mere og mere komplekst, og hvor forbrugerne har adgang til et rigt udvalg af forskellige pulvere og piller. Mens kokain, ecstasy og amfetamin fortsat er de primære stoffer på markedet for centralstimulerende stoffer, konkurrerer de nu med et stigende antal nye syntetiske stoffer, som f.eks. cathinoner, en af de største grupper af nye stoffer, der indberettes i Europa i dag. Andre centralstimulerende stoffer er også kommet under lup, og noget tyder på, at metamfetamin er ved at vinde yderligere fodfæste på markedet. Udviklingen på det europæiske marked for centralstimulerende stoffer beskrives i dag i Årsberetning 2012: narkotikasituationen i Europa, der er blevet offentliggjort af EU's Narkotikaovervågningscenter (EONN) i Lissabon ( 1 ). Set med forbrugernes øjne er disse stoffer i en vis udstrækning "substituerbare produkter", siger overvågningscentret, hvor faktorer som f.eks. tilgængelighed, pris og renhed påvirker forbrugernes valg og sørger for et let bevægeligt marked. Beretningen beskriver ligeledes, hvordan brugere ofte kan være i tvivl om, hvad de rent faktisk køber. Cecilia Malmström, EU's kommissær med ansvar for EONN, siger: "Centralstimulerende og syntetiske stoffer spiller en væsentlig rolle i det europæiske narkotikamiljø og skaber et marked, der er i hastig bevægelse, som er flygtigt og vanskeligt at kontrollere. De unge skal mere end nogensinde før tage stilling til de mange forskellige former for pulver og piller. Opgørelser fra skadestuer, toksikologiske rapporter og narkotikabehandlingscentre viser, at de med stoffer forbundne risici ikke altid kendes af brugerne. "Hvis vi skal imødekomme disse nye udfordringer", tilføjer EONN's direktør Wolfgang Götz, "er det helt afgørende, at vi får en bedre forståelse af de sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af de nye tendenser og udvikler tiltag til at reducere efterspørgslen. For at kunne gøre dette er det helt nødvendigt med bedre retskemiske og toksikologiske analyser, og der er også behov for at sætte proaktivt ind over for de mest udsatte". Kokain tegn på faldende brug og status Kokain har i det seneste årti været det mest almindeligt anvendte ulovlige centralstimulerende stof i Europa, selv om de fleste brugere kun findes få vesteuropæiske EU-lande. Omkring 15,5 millioner europæere (15-64 år) har på et eller andet tidspunkt i deres liv prøvet kokain, og ca. 4 millioner af dem har prøvet det inden for de seneste 12 måneder (kapitel 5, tabel 8). Selv om brug af kokain fortsat udgør en stor del af problemet med centralstimulerende stoffer, understøtter de aktuelle oplysninger beretningens analyse sidste år, nemlig at stoffets popularitet og image som "højstatusstof" kan være faldende. Hvor nogle lande fortsat melder om et stigende kokainbrug, afslører de seneste undersøgelser af kokainbrugen imidlertid nogle positive tegn i lande med en høj forekomst. F.eks. rapporterer Danmark, Irland, Spanien, Italien og Det Forenede Kongerige der er de fem lande, der har den største udbredelse om et vist fald i brugen af kokain i de seneste 12 måneder blandt unge voksne (15 34 år), hvilket afspejler den tendens, der er Kontaktperson: Kathy Robertson, Medierelationer Cais do Sodré, Lissabon, Portugal Tlf. (351) Fax (351) DA Nr. 10/2012

2 observeret i Canada og USA (kapitel 5, figur 10; figur GPS-14, del ii). Potentielle brugere er nu måske blevet mere bevidste om de negative konsekvenser af et kokainbrug. Lav kokainrenhed kan ligeledes få nogle brugere til at skifte over til andre centralstimulerende stoffer. Af de 23 lande, der leverede data om tendenser for kokainrenhed, berettede 20 om et fald i perioden fra 2005 til EONN's indeks over gennemsnitlig kokainrenhed i EU faldt med 22 % i denne periode (figur PPP-2). Beretningen viser, at antallet af beslaglæggelser af kokain i Europa fortsætter med at falde, til ca i 2010 sammenlignet med i 2008 (tabel SZR-9). Også de beslaglagte mængder kokain er faldende på europæisk niveau. Fra at have toppet med ca. 120 ton i 2006 faldt de med ca. halvdelen til 61 ton i 2010 (tabel SZR-10) (kapitel 5, tabel 7). Dette relativt drastiske fald i beslaglægte mængder menes at afspejle en diversificering i handelen med kokain, der har gjort det til en større udfordring at håndhæve et kokainforbud. Det kan også afspejle ændringer i de ressourcer, der er afsat til håndhævelse af narkotikalovgivningen, og prioriteringer i de lande, hvor de væsentligste beslaglæggelser finder sted. Dokumentationen for at færre stofbrugere søger behandling for kokainproblemer, tyder ligeledes på, at stoffets popularitet er vigende. Ca. 15 % af stofbrugerne, der er i stofbehandling angiver, at kokain er hovedproblemet for deres misbrug (figur TDI-2, del ii). De seneste tal om udviklingen hos stofmisbrugere i behandling for kokainmisbrug, viser nu et beskedent fald (figur TDI-3, del ii). Yderligere tegn på, at MDMA er på vej tilbage til ecstasymarkedet Omkring 11,5 millioner europæere (15-64 år) har på et eller andet tidspunkt i deres liv prøvet ecstasy, og ca. 2 millioner af dem har prøvet det inden for de seneste 12 måneder (kapitel 4, tabel 6). De oplysninger, der fremlægges i dag, bekræfter analysen i forrige års beretning, nemlig at MDMA det mest kendte stof i ecstasygruppen er på vej tilbage ( 2 ). Dette følger i kølvandet af mangel på MDMA i de seneste år, hvor piller solgt som ecstasy. ofte indeholdt andre stoffer (f.eks. mcpp, BZP, mephedron). Faldet i produktionen af MDMA skal ses i sammenhæng med vellykkede tiltag til begrænsning af anvendelsen af PMK, som er den prækursor, der er nødvendig for fremstillingen af MDMA. Men producenterne finder nu alternative kemikalier som udgangsmateriale for MDMA. Indholdet af piller solgt som ecstasy er fortsat forskelligt, hvorimod pulvere og piller, der indeholder høje doser MDMA, synes at blive mere og mere almindelige. Metamfetamin trænger sig yderligere ind på det europæiske marked for centralstimulerende stoffer Brugen af amfetamin (et begreb der omfatter amfetamin og metamfetamin) i Europa er fortsat generelt lavere end brugen af kokain. Omkring 13 millioner europæere (15-64 år) har på et eller andet tidspunkt i deres liv prøvet amfetamin, og ca. 2 millioner af dem har prøvet det inden for de seneste 12 måneder (kapitel 4, tabel 5). De seneste data om udviklingen viser, at brugen af amfetamin inden for de seneste 12 måneder blandt voksne unge (15 34 år) generelt har været stabil eller faldende (kapitel 4, figur 7). Af de to stoffer er det amfetamin, der er det mest almindeligt brugte. Men udbredelsen af metamfetamin, der har været historisk lav i Europa og primært har været begrænset til Tjekkiet og Slovakiet, synes nu at blive mere og mere udbredt. De seneste årsberetninger fra EONN har peget på den stigende tilgængelighed af metamfetamin og stoffets indtog på det nye marked i Nordeuropa, hvor det til dels har erstattet amfetamin som det foretrukne stimulerende stof (Letland, Sverige, Norge og Finland). Derudover bemærker EONN, at Tyskland, Grækenland, Cypern, Ungarn og Tyrkiet i 2010 også rapporterede om tegn på problematisk metamfetaminbrug, selv om det skønnedes at være på meget lave niveauer. De data om beslaglæggelser, der offentliggøres i dag, peger i retning af, at produktionen er ved at blive udvidet, og at metamfetamin gør yderligere indtog på det europæiske marked for centralstimulerende stoffer. Mellem 2005 og 2010 steg mængden af beslaglagt metamfetamin i Europa (25 EU-lande) fra ca. 100 kg til ca. 600 kg (tabel SZR-18). I mellemtiden mere end tredobledes antallet af beslaglæggelser af metamfetamin i denne periode fra omkring til ca Til de lande, der oplevede markante stigninger i antallet af beslaglæggelser af dette stof mellem 2009 og 2010, hører bl.a. Tyskland, Estland, Letland og Østrig (tabel SZR-17). Årsberetning 2012 på 22 sprog 2

3 Af øvrige problematiske områder, som beretningen peger på i dag, kan nævnes de første, omend sporadiske, rapporter om metamfetaminrygning i Europa og tilgængeligheden af "crystal meth". Metamfetaminrygning, der til dato har forekommet ekstremt sjældent i Europa, er kendt for at være særligt skadeligt for helbredet. EONN vil i begyndelsen af 2013, som reaktion på de seneste udviklinger, iværksætte en "trendspotter"- undersøgelse af dette stof, som har skabt betydelige problemer uden for Europa (f.eks. Australien, Japan, New Zealand og USA). 4-MA nyt stimulerende stof af amfetamin-typen er nu ved at blive risikovurderet i kølvandet af en række dødsfald EU har reageret på den stigende bekymring over brugen af det stimulerende stof 4-metylamfhetamin (4-MA) ved formelt at anmode om en undersøgelse af de sundhedsmæssige og sociale risici ved stoffet (herunder organiseret kriminalitet). Risikovurderingen vil blive gennemført i Lissabon i denne uge af EONN's Videnskabelige komite sammen med eksperter fra Europa-Kommissionen, Europol og Det Europæiske Lægemiddelagentur. Stoffet er for øjeblikket ikke underlagt kontrol i henhold til lægemiddelkontrollovgivningen i de fleste af EU's medlemsstater (se den fælles rapport)( 3 ). Vurderingen er anden fase af en retlig procedure, der forløber i tre trin, og hvorigennem EU overvåger og sætter ind over for nye stoffer. Den blev initieret efter en række dødsfald, der var knyttet til dette stof, og som fandt sted i Belgien, Nederlandene og Det Forenede Kongerige (de to sidstnævnte lande kontrollerer stoffet), og rapporter om beslaglæggelser i 14 europæiske lande. Der vil efter mødet blive fremsendt en risikovurderingsrapport til Europa-Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union, på grundlag af hvilken Rådet kan træffe beslutning om at lade stoffet skal kontrolleres over hele EU. 4-MA hører til gruppen af syntetiske phenethylaminer og er tæt knyttet til amfetamin. På det illegale marked synes det at blive solgt som amfetamin eller at blive blandet sammen med dette stof. Dette tyder på, at selv om der kun findes lidt dokumentation for en specifik efterspørgsel efter 4-MA, kan amfetaminbrugere være i større risiko for at komme i kontakt med stoffet, såfremt det bliver mere tilgængeligt. Mere end 50 nye stoffer påvist i 2012 mere forskelligartede og obskure Der bliver ved med at komme meldinger om nye stoffer i EU med ca. ét stof om ugen. Der blev i 2011 for første gang indberettet 49 nye euforiserende stoffer via EU's system for tidlig varsling ( 4 ). Der er tale om det højeste antal stoffer rapporteret nogensinde på et enkelt år, en stigning fra 41 stoffer i 2010 og 24 i Og foreløbige data for 2012 viser ikke noget tegn på et fald, idet der indtil nu er indberettet over 50 nye stoffer. Syntetiske cathinoner (f.eks. mephedron, MDPV), der kan efterligne virkningerne af kokain, er en af de to største stofgrupper, der overvåges af det tidlige varslingssystem (den anden er syntetiske cannabinoider f.eks. fundet i "Spice"-produkter)( 5 ). Særlig bemærkelsesværdigt i 2011 var det stigende antal og forskelligartethed af de indberettede stoffer. Alle nye stoffer, der blev indberettet sidste år, og de stoffer, der hidtil er blevet anmeldt i 2012, har været syntetiske. Ud over en stigende forskelligartethed inden for mere almindelige nye stofgrupper afslører EONN, at der berettes om mere ukendte kemiske stoffer (se kapitel 8, figur 20 "Andre stoffer"). Agenturet beretter videre: "Antallet af produkter, der indeholder mange euforiserende stoffer, ser ud til at være stigende", og beslaglæggelser og nogle testindkøb har vist sig at indeholde både kontrollerede og ikke-kontrollerede stoffer. Et eksempel er fundet af PMMA i produkter solgt som "legal highs". Dette stof, der kontrolleres i Europa efter en risikoevaluering i EU i 2002, indebærer en høj risiko for overdosis og udgør en alvorlig trussel mod brugerne ( 6 ). Ifølge EONN, har der til dato kun været få og spredte data om niveauerne for brug af disse stoffer, men nu, hvor der er lande, der gennemfører repræsentative undersøgelser om nye stoffer (f.eks. Irland, Spanien, Det Forenede Kongerige), er der ved at dukke foreløbige data op om udbredelse. Selv om de rapporterede niveauer for den samlede brug af disse stoffer fortsat er temmelig lave, er der grundlag for at tro, at brugen stiger blandt visse grupper. Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse i 2011 om unges holdninger til stoffer Årsberetning 2012 på 22 sprog 3

4 berettede i gennemsnit 5 % af de unge respondenter (15 24 år), at de havde brugt "legal highs" på et eller andet tidspunkt i deres liv, selv om niveauerne varierede fra land til land ( 7 ). Rekordstort antal onlineshopper sælger legal highs Beretningen i dag præsenterer resultaterne af EONN's snapshot-undersøgelse i 2011 af onlineforhandlere af "legal highs", som afdækkede et rekordstort antal på 693 onlineshopper, der angiveligt sælger euforiserende produkter til EU-lande en stigning fra 170 i forhold til januar Selv om tre naturprodukter kratom, salvie og hallucinogene svampe ligger øverst på Top 10-listen over de "legal highs", der oftest tilbydes online, var de øvrige syv stoffer syntetiske (se kapitel 8, tabel 10). Snapshot-undersøgelsen viste en markant stigning i antallet af onlineshopper, der sælger syntetiske cathinoner (f.eks. MDPV, 4-MEC), hvilket tyder på, at onlineoperatørerne søger efter en erstatning for mephedron, der nu kontrolleres af EU. Til dato har de fleste nye stoffer været rettet mod fritidsstofbrugere. Men i nogle lande bruger problematiske stofbrugere også nye stoffer. Rapporter fra Ungarn viser, at der er opioidbrugere, der bruger syntetiske cathinoner (mephedron, MDPV) intravenøst, når der er perioder med mangel på heroin. Ældre-nye stoffer må ikke overses I takt med at fokus rettes mod gamle veletablerede stoffer eller fremkomsten af nye stoffer, har en række af de "ældre-nye" stoffer bidt sig fast på markedet og må ikke overses, advarer EONN. Disse stoffer omfatter nu GHB, GBL, ketamin, mephedron og PMMA ( 8 ), hvor der meldes om højt forbrug eller stigende tilgængelighed inden for særlige stofgrupper. Skadevirkninger på helbredet, herunder afhængighed blandt kroniske brugere, er blevet sat i forbindelse med disse stoffer, og nogle uventede problemer er dukket frem, f.eks. blæresygdom hos ketamin-brugere. Denne udvikling understreger behovet for, at landenes narkotikainformationssystemer bliver mere følsomme over for nye tendenser og helbredsproblemer i forbindelse med disse stoffer. Proaktiv reaktion: nogle lande udtænker metoder til håndtering af truslen fra nye stoffer Der er over hele Europa ved at blive udviklet en række tiltag, der skal nedbringe efterspørgslen efter og udbuddet af nye stoffer (se kapitel 8). Den hastighed, hvormed nye euforiserende stoffer kan dukke op og udbredes, sætter landenes etablerede lovgivningsprocedurer for narkotikakontrol på prøve ( 9 ). Årsberetningen beskriver, hvordan flere lande har reageret med "innovative ændringer i deres lovgivning eller håndhævelsespolitikker" (se kapitel 1). I mange lande er tendensen i højere grad at fokusere på straffen for levering af stoffer snarere end selve brugen. Irland (2010), Rumænien (2011) og Østrig (2012) har indført nye straffelove, der straffer distribution, salg eller markedsføring af nye euforiserende stoffer uden tilladelse. Andre lande har ændret eksisterende love med henblik på at styrke eller fremskynde procedurer for narkotikakontrol. F.eks. har Polen (2010) ændret sin narkotikalov, så den forbyder distribution af nye stoffer, mens Ungarn (2010) og Finland (2011) har oprettet risikovurderingspaneler for at tilvejebringe et grundlag for beslutninger. I hhv og 2012 gennemførte Det Forenede Kongerige og Ungarn nye procedurer og blev de sidste lande, der indførte "midlertidig kontrol" af et stof. Denne kontrol indføres, mens det undersøges videre, hvilke skadevirkninger der er forbundet med det pågældende stof, og indtil der træffes beslutning om permanente sanktioner. Der er i de senere år blevet indført kontrol med grupper af stoffer (generisk kontrol) i stedet for individuelle stoffer i en række landes narkotikalovgivning. Nye udviklinger på dette område er rapporteret fra: Luxembourg (2009, syntetiske cannabinoider); Italien (2011, syntetiske cannabinoider og cathinoner); Cypern (2011, syntetiske cannabinoider, cathinoner, phenethylaminer), Danmark (2012, syntetiske cannabinoider, cathinoner, phenethylaminer, tryptaminer) og Frankrig (2012, cathinoner). Men narkotikalovgivning er ikke det eneste middel, der tages i anvendelse mod disse nye stoffer. Landene kigger f.eks. også på deres lovgivninger inden for lægemidler og forbrugersikkerhed for at takle problemet. Bekendtgørelser om forbrugersikkerhed med krav om, at varer, der udbydes til salg, er klart og tydeligt mærket i forhold til deres forventede brug, er gjort gældende i forbindelse med konfiskering af Spice -produkter i Årsberetning 2012 på 22 sprog 4

5 Italien, samt mephedron mærket som "badesalt" eller "plantegødning" i Det Forenede Kongerige (inden mephedron blev kontrolleret i henhold til landets narkotikalovgivning). Fremadrettet arbejder Europa-Kommissionen - med støtte fra EU's medlemsstater, EONN, Europol og Det Europæiske Lægemiddelagentur - på ny lovgivning, der bedre skal håndtere fremkomsten af nye euforiserende stoffer i EU ( 10 ). EU's kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström, bemærkede: "Denne nye analyse fra EONN er især velkommen, fordi den sætter fokus på narkotikaproblemer, som vi er fælles om i hele EU, lige som den danner afsæt for det arbejde, vi i øjeblikket er i gang med i forhold til at styrke Europas strategiske og operationelle tilgang til narkotikahandel og -brug. Især er det kommet bag på mig, hvor hurtigt den nuværende udvikling med hensyn til syntetiske stoffer er gået. Jeg tror, det står klart for alle, at en stærk og koordineret indsats vil være nødvendig for, at vi kan sætte effektivt ind på dette område". Noter ( 1 ) Årsberetning 2012 findes på 22 sprog på I beretningen forelagte data vedrører 2010 eller det senest tilgængelige år. Tal og tabeller, der citeres i pressemeddelelsen, findes i selve Årsberetningen eller i Statistical bulletin 2012: ( 2 ) Se ( 3 ) Se Se også fælles rapport om 4-MA offentliggjort i dag. ( 4 ) Se ( 5 ) Se ( 6 ) Se ( 7 ) ( 8 ) Se risikovurderinger ( 9 ) Se ( 10 ) Europa-Kommissionen arbejder på et nyt instrument, der skal erstatte Rådets afgørelse 2005/387/RIA. Årsberetning 2012 på 22 sprog 5

Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst«

Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst« STOFFER PÅ ET EUROPÆISK MARKED I FORANDRING EMCDDA-ANALYSE 2014 Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst«(27.5.2014, LISSABON, MÅ IKKE

Læs mere

ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER

ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER Tegn på fremskridt: fald i antallet af narkotikadødsfald, nye tilfælde af HIV-infektioner og heroinbrug, men voksende bekymring for stigningen i brugen af andre narkotiske

Læs mere

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL. 11.00 CET DEN 23.11.2006 Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Udkast RÅDETS

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde

ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde (23.11.2006, LISSABON) Prisen på illegale stoffer på gaden i Europa er faldet i de seneste

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, Skat og de tre retskemiske afdelinger

Læs mere

Syntetisk cannabis nye stoffer. Specialkonsulent Anne-Marie Sindballe Borgerrettet Forebyggelse

Syntetisk cannabis nye stoffer. Specialkonsulent Anne-Marie Sindballe Borgerrettet Forebyggelse Syntetisk cannabis nye stoffer Specialkonsulent Anne-Marie Sindballe Borgerrettet Forebyggelse Nye stoffer nye udfordringer Siden 2000 er der kommet stadig flere nye stoffer på det illegale marked = stoffer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2013 COM(2013) 436 final 2013/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste 5-(2-aminopropyl)indol kontrolforanstaltninger

Læs mere

EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2016: UDDRAG EMCDDA sætter fokus på nye sundhedsrisici, i forbindelse med at produkter og brugsmønstre ændrer sig

EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2016: UDDRAG EMCDDA sætter fokus på nye sundhedsrisici, i forbindelse med at produkter og brugsmønstre ændrer sig EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2016: UDDRAG EMCDDA sætter fokus på nye sundhedsrisici, i forbindelse med at produkter og brugsmønstre ændrer sig (31.5.2016, LISSABON MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES FØR KL. 10.00 WET/Lissabontid)

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2000 KOM(2000) 737 endelig om ketamin i henhold til den fælles aktion vedrørende nye former

Læs mere

Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer

Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2015 COM(2015) 674 final 2015/0309 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste det nye psykoaktive stof 1-phenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl) pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerophenon,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, SKAT og de tre retskemiske afdelinger

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 618 final 2013/0304 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

EMCDDA undersøger nye dynamikker og aspekter af Europas narkotikaproblem

EMCDDA undersøger nye dynamikker og aspekter af Europas narkotikaproblem EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2015 20 ÅRS OVERVÅGNING EMCDDA undersøger nye dynamikker og aspekter af Europas narkotikaproblem (4.6.2015, LISSABON MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES FØR KL. 10.00 WET/Lissabontid) Nye

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

ISSN 2314-9043. Europæisk. narkotikarapport. Tendenser og udvikling

ISSN 2314-9043. Europæisk. narkotikarapport. Tendenser og udvikling DA Europæisk ISSN 2314-9043 narkotikarapport Tendenser og udvikling 2013 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 2013 I Retlig meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 5. december 2002 FORELØBIG 2002/0217(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2016 COM(2016) 548 final 2016/0262 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste det nye psykoaktive stof methyl-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1h-indol-3-

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Europæisk narkotikarapport

Europæisk narkotikarapport Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug da,. Europæisk narkotikarapport EUROPEAN DRUG REPORT 2013 Trends and developments ISSN 2314-9043 Tendenser og udvikling 2013 Det Europæiske

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE

ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2004 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE DA ÅRSBERETNING 2004 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE Juridisk meddelelse Denne publikation tilhører

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger:

videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger: Offentlig høring om "Forslag om at indføre et tjenesteydelsespas og fjerne reguleringsmæssige hindringer i sektoren for tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægssektoren og i sektoren for forretningsservice"

Læs mere

En ud af fem har prøvet cannabis, og efterspørgslen efter behandlingstilbud er stigende

En ud af fem har prøvet cannabis, og efterspørgslen efter behandlingstilbud er stigende ÅRSBERETNING 2003 OM NARKOTIKASITUATIONEN I EU OG NORGE Grund til forsigtig optimisme, men det skal ikke få os til at hvile på laurbærrene, advarer Narkotikaagenturet (22.10.2003 LISSABON/FRIGIVELSE KL.

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER

PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER fra EU s Narkotika-agentur i Lissabon VIGTIGT: MÅ FØRST OFFENTLIGGØRES EFTER KLOKKEN 12.00 (CET) ONSDAG DEN 11. OKTOBER Årsberetning om Narkotikasituationen i EU 2000 PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

P7_TA(2014)0454 Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***I

P7_TA(2014)0454 Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***I P7_TA(2014)0454 Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere