INfoRMATIONS folder. forældre og elever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INfoRMATIONS folder. forældre og elever"

Transkript

1 INfoRMATIONS folder til forældre og elever JANUAR 2011

2 VELKOMMEN TIL SKANDERBORG MUSIKSKOLE I denne folder findes de fleste grundoplysninger om Skanderborg Musikskole. Skanderborg Musikskole har omkring 1100 elever, 45 ansatte og undervisning 14 steder rundt i Skanderborg Kommune. Vi dækker bredt, både musikalsk, kulturelt og geografisk. Vi har mere end 60 forskellige tilbud, så der er masser at vælge imellem. Se vores hjemmeside for yderligere information:

3 INDIVIDUEL UNDERVISNING Vi har undervisning i mange forskellige instrumenter: Cello, violin, bratsch, elbas, kontrabas, saxofon, klarinet, tværfløjte, blokfløjte, trompet, basun, tuba, trommer, harmonika, sang, keyboard, guitar og klaver. Instrument-undervisningen er undervisning i forskellige musikpædagogiske forløb, hvor vi garanterer mindst 20 minutter pr. uge med underviseren. Oven i dette tilbyder vi sammenspil, Music Mind Games, kor, orkestre, stomp og meget meget mere. Vi kalder dette MSA (Musik Social Aktivitet) og vi garanterer, at alle individuelle elever får et MSA tilbud i løbet af sæsonen. MSA aftales med underviseren, og det kan være hele sæsonen, hver anden uge eller koncentreret i kortere projektforløb. UNDERVISNINGSTIDER for individuel undervisning Undervisningstiden bliver aftalt mellem lærer og elev/hjemmet, så I kan få undervisningen til at passe ind i jeres hverdag. I perioder har eleven mulighed for at skulle af sted til undervisning mere end en gang pr uge oftest til MSA. (Musik Social Aktivitet: Music Mind Games, Kor, sammenspil orkester eller lignende) Det er vigtigt, at dette prioriteres, da fællesskabet for eleverne er noget af det, der motiverer allermest og gør at de bliver ved med at spille og synge. Det er vigtigt, at forældrene og hjemmet bakker op om dette, og det vil give eleven det største udbytte af undervisningen. HOLDUNDERVISNING Vi har mange forskellige hold: Musikværksted, Musik og Bevægelse, Ensembler, Music Mind Games, Teori og Hørelære, Sang-Dans-Spil, Karrusel, Drama, Mangategning, Billedkunst, Streetdance, Guitarhold og meget mere. Holdene er faste ugentlige forløb. Undervisningen er delt på forskellige niveauer og aldersgrupper, så vi sikrer, at deltagerne på holdene passer godt sammen. HVORNÅR KAN MAN STARTE Vores yngste er baby-hold fra 3 måneder. På suzukiviolin kan eleverne starte, når de er 3 4 år, på klaver/keyboard, blokfløjte, cello, guitar, bas, trompet og trommer skal de gå i 1. klasse. På klarinet, tværfløjte og saxofon skal de gå i 3. klasse og på sang skal de gå i 6. klasse. Dette er dog afhængigt af barnets fysik og modenhed. Er du i tvivl, så kontakt en lærer i pågældende instrument og spørg.

4 FokusLINIE Fokuslinien ved Skanderborg Musikskole er etableret for at give talentfulde og engagerede musikskoleelever forudsætninger for at gå videre med musikken, enten som forberedelse til MGK eller målrettet at blive en dygtig amatørmusiker. Fokuslinien sætter fokus på nøglebegreber som den hele musiker, fællesskab og kreativitet og at give eleverne redskaber til at være selvstændige i deres musikudøvelse. Fokuslinien optager elever i alderen år. Undervisningen består udover dit hovedfag også af Sang-Dans-Spil, hørelære, teori og sammenspil. Derudover vil der være 3-4 workshops, en orkesterweekend og koncerter. For at komme ind på Fokuslinien, skal du bestå en optagelsesprøve. Prøven ligger i april måned. Det er din instrumentallærer, i samarbejde med dine forældre, der indstiller dig til optagelsesprøve. ENSEMBLER Skanderborg Musikskole har etableret en række større ensembler, orkestre og kor: Minisymf, Young Brass, Big Feet (Big Band), strygeorkester, guitarorkester, blokfløjteensemble og ikke mindre end tre kor! Det er gratis at deltagenår du går til individuel undervisning. Går du ikke til individuel undervisning i Skanderborg Musikskole, er der mulighed for at deltage, men så er der brugerbetaling. Skanderborg Musikskole har fire orkestre som har en særlig status frem til juni 2011 de er spydspidsorkestre og dermed gratis for alle. Det drejer sig om Young Brass, Big Feet, Strygeorkester og Minisymf. Det er orkesterlederens afgørelse, hvem der kan være med. Orkestrene er naturligvis fortrinsvis for vores egne elever og kun for børn og unge under 25 år. MUSIK OG BEVÆGELSE Musik og Bevægelse er vores tilbud til de yngste elever i musikskolen fra 3 måneder og op til skolealderen. Undervisningen er rytmik, sanglege, interaktion og fællesskab. Musik og Bevægelse er en fælles oplevelse for både barnet og den voksne. Det er vigtigt, at forældrene er en aktiv del af holdet. Undervisningen forløber i to moduler á 19 uger: efterår og forår, og man tilmelder sig ét modul ad gangen. Der er op til 10 børn/forældre på et hold. MUSIKVÆRKSTED Musikværksted er for de yngste skolebørn, 0.,1. og 2. klasse. Musikværksted er leg med musik, dans, sange, rytmer og lidt sammenspil. Der er op til 12 børn på et hold. MUSIK KARRUSEL Karrusel er for børn i 2., 3. og 4. klasse. I karrusellen får børnene mulighed

5 for at prøve en række instrumenter, tre eller fire på en sæson, og de får mulighed for at spille sammen. Der er op til 12 børn på et hold. For elever på venteliste til f.eks. klaver eller guitar, eller hvis man ikke rigtigt ved hvilket instrument, der vil være det bedste, er Musik Karrusel en rigtig god måde at komme i gang på. MUSIC MIND GAMES OG TEORI / HØRELÆRE Begge dele er redskaber til at lære sig noder, musikfaglige udtryk og at lytte til og genkende musik. Det er en god idé at melde sig til MMG eller Teori/ Hørelære, så der ikke går alt for megen værdifuld soloundervisningstid på at lære noget, man sagtens kunne lære på hold. Music Mind Games tilbydes som en MSA ( Musik Social Aktivitet) Alle Fokuslinieelever deltager i Music Mind Games eller Teori/Hørelære. KULTURSKOLEHOLD Musikskolen har etableret en række Kulturskolehold. Drama, Street Dance, Mangategning, Billedkunst og flere kommer til. Disse hold er ikke MSA og der oprettes løbende nye hold. Følg med på hjemmesiden INSTRUMENTER Elever, der går til instrumentundervisning, skal anskaffe sig et instrument. Instrumenter kan købes eller lejes, og læreren vil gerne være behjælpelig med råd og vejledning. Musikskolen har et begrænset antal instrumenter, der kan lejes i kortere tid typisk et år. Strygeinstrumenter til de yngste kan man dog leje i en længere periode. Elever, der går til klaver, skal have et rigtigt klaver eller el-piano til rådighed, keyboard eller syntheziser er ikke brugbare til klaverundervisning. ØVNING Hvor meget der skal øves, aftales med læreren. En tommelfingerregel er, at der skal øves hver dag, og mindst det antal minutter der undervises i på musikskolen. Hav en kinabog, lille musikoptager eller mappe med til undervisning, så du kan huske, hvad der skal øves på til næste lektion. Øver du dig ikke, vil du opleve, at du ikke rigtigt lærer noget nyt, og motivationen vil måske dale i takt med det. Øvning er en forudsætning for at lære noget. Lav din egen øverutine med en passende øveplads i huset, hvor du har nodestativ, instrument o.l. klar. Ofte er det en god idé ikke at pakke sit instrument sammen hver gang, man har øvet, men have det stående fremme i en dertil

6 indrettet holder. Spørg din lærer hvilken holder, der passer til dit instrument. Elever under 10 år kan sjældent øve selv og har derfor brug for forældrenes støtte og opbakning til at øve. Spørg læreren, hvordan I som forældre kan hjælpe jeres barn med at øve. VORES UNDERVISERE Kendetegnet for vores undervisere er høj faglighed og kreativitet. De fleste er uddannet på musikkonservatorierne, universiteterne eller har tilsvarende kvalifikationer. ELEVKONCERTER Musikskolen afholder en række koncerter, matinéer og andre arrangementer i løbet af året. Det er vores mål, at alle elever får mulighed for at spille til mindst én koncert. Sammen med underviseren finder eleven ud af, hvornår eleven er klar til at optræde for venner og familien. Nogle koncerter er mest for de nye elever og andre er for mere rutinerede. Når I deltager i en koncert har vi tre koncertregler: 1. Vær et godt publikum for de andre elever 2. Forlad ikke koncerten før den er færdig. 3. Vi hjælper hinanden LÆRERSKIFTE Man er tilknyttet egen lærer, og kun særlige omstændigheder gør, at man kan skifte lærer. Ønsker man lærerskifte, skal man starte med at tale med egen lærer om det. Kontakt ikke den lærer I ønsker at skifte til, det giver mudder i processen. TILMELDING OG BETALING Tilmelding foregår kun online på Husk, at der skal en kvitteringsmail retur, når du har online-tilmeldt, ellers er tilmeldingen ikke gået igennem. Nye elever kan tilmelde sig musikskolen løbende. Nye elever starter 4 gange pr. år ved begyndelsen af en betalingsperiode. Når eleven er startet på individuel undervisning skal der ikke længere gentilmeldes. Eleven stopper først efter en udmeldelse fra Skanderborg Musikskole. Udmeldelsen skal være til Administrationen på mail eller i et brev til Administrationen. Tilmelding til Hold, Orkestre, Musikværksted, Karrusel, kor med mere gælder kun det enkelte forløb.

7 Sæson 2010/2011 Vi deler året op i 4 undervisningsperioder august oktober Betalingsdato november- januar Betalingsdato februar marts Betalingsdato april juni Betalingsdato Er man tilmeldt E-boks og har tilvalgt Skanderborg Kommune, vil opkrævningen blive sendt til E- Boks GEN-TILMELDING? For individuel undervisning er der ingen gentilmelding. Når man er tilmeldt, er man med, indtil man selv melder sig ud. Der er fire deadlines om året (se fristerne under udmelding ). Dette gælder også op til sommerferien. VENTELISTER På enkelte instrumenter som eksempelvis klaver, guitar og trommer har vi venteliste. Når man tilmelder sig musikskolen kommer man automatisk på venteliste. Vi starter undervisning for nye elever fire gange om året. Det er altid ved starten af en betalingsperiode. Udmeldelse Individuelle elever I alle tilfælde er det kun skriftlig udmeldelse til Skanderborg Musikskoles administration der er gyldig. Gerne pr. mail på: Nye instrumentalelever kan udmeldes efter en prøveperiode på 4 uger fra startdato. Dette gælder også ved lærerskift eller fagskift. Udmeldelsen skal være modtaget senest 4 uger efter startdato og der skal betales for hele den igangværende betalingsperiode. Igangværende instrumentalelever kan udmeldes til udgangen af en betalingsperiode. Der hæftes for igangværende samt efterfølgende betalingsperiode. Eleven kan fortsætte undervisningen i opsigelsesperioden, men det skal der gøres opmærksom på ved udmeldelsen. udmelding fra hold: Der er tre prøveuger når der startes på et hold. Efter tre

8 uger gælder tilmelding resten af forløbet og der kan ikke refunderes i tilfælde af udmelding. I alle tilfælde er det kun skriftlig udmeldelse til Skanderborg Musikskoles kontor der er gyldig (gerne pr. mail på: Ved skriftlig udmeldelse modtaget i Skanderborg Musikskoles Administration senest 3 uger efter startdato, skal der betales 180 kr. i alt for prøvegangene også selvom man kun kommer een eller 2 gange. Refundering Undervisningen kan aflyses én gang af Skanderborg Musikskole pr. betalingsperiode, uden at betaling refunderes. Aflyses mere end en gang, refunderes i efterfølgende betalingsrate eller der udbetales via Nem-Konto. PRISER, RABATORDNINGER OG FRIPLADSER Er man tilmeldt flere fag, skal man betale fuld pris for alle fag, men vi yder søskenderabat med 50% på billigste tilbud ved 3. tilmeldte søskende. Rabatten ydes kun på ét tilbud. For at få rabatten skal I selv gøre opmærksom på, at I opfylder kravene. Vi har desuden et antal økonomiske fripladser. Ansøgningsskema fås efter henvendelse på kontoret. På vores hjemmeside er der oplysninger om kriterierne for at få en friplads. Vi yder ingen studierabat. Er du over 25 år koster det 80% ekstra at gå til undervisning i Musikskolen. En stor del af vores tilskud kommer fra Skanderborg Kommune og er målrettet børn og unge bosiddende i Skanderborg kommune. Derfor er der tillæg til betalingen, når du ikke bor i Kommunen. Hvis du bor uden for Skanderborg Kommune og er 25 eller derunder koster det 60 % ekstra. Er man både over 25 år og bor udenfor kommunen koster det 100 % ekstra. Når Skanderborg Musikskole aflyser Hvis det ikke er muligt for os at gennemføre undervisningen en dag, sender vi en sms med afbud. Vi ringer kun til jer, hvis vi ikke kan sende en sms. Sørg derfor for, at musikskolen altid har jeres opdaterede kontaktoplysninger: Mobilnummer, , fastnetnummer og adresse, så vi kan få fat i jer. Hvis en underviser er ramt af længerevarende sygdom, finder vi en vikar, så undervisningen kan gennemføres. Når undervisning på Musikværksted og Karrusel er aflyst, vil vi desuden ringe til SFO en på pågældende skole og informere om aflysningen. Når eleven ikke kan komme Det er vigtigt at give afbud til læreren så tiden kan bruges til andet end sidde at vente. Afbud gives til læreren, enten på sms eller mail. Sender I besked til kontoret er det ikke sikkert, vi kan nå at give beskeden videre. Undervisning aflyst af eleven refunderes ikke. ORLOV FRA MUSIKSKOLEN Vi bevilger orlov til efterskole/højskole ophold. I ganske særlige tilfælde kan orlov bevilges på anden baggrund.

9 Orlovsansøgninger skal fremsendes skriftligt til kontoret senest en betalingsperiode før man ønsker orloven. Elever der kommer tilbage fra orlov kommer ind foran på ventelisten før andre ventelisteelever. Vi kan ikke garantere, at der er plads, da det afhænger af, hvor mange elever der stopper, men vi plejer at få plads til alle. Ved alvorlig sygdom i over tre måneder kan ydes refusion i betalingen. Skriftlig ansøgning skal sendes til Musikskolen med angivelse af grund. SIKKERHED OG SUNDHED Flere af vores elever er så glade for undervisningen, at de kommer, selv om de er syge. Det forøger smitterisikoen, så hvis eleven er syg, skal han / hun blive hjemme indtil eleven er rask. Skanderborg Musikskole indhenter lovpligtige børneattester på alle sine medarbejdere. Desuden tolereres alkohol og euforiserende stoffer ikke i arbejdstiden. Musikskolen har en rygepolitik, der skal forhindre, at eleverne kan se en lærer ryge også under koncerter. Voksne elever i Skanderborg Musikskole må ligeledes ikke ryge i andre elevers nærvær. Rygning i alle kommunale lokaler er forbudt. Hvis Skanderborg Musikskole tilbyder eleverne let forplejning til arrangementer er det enten frugt, nødder eller kildevand. Særlige elevforhold Har eleven særlige forhold, vil vi gerne tage de hensyn vi kan. Det kan være fysiske eller psykiske handicaps, allergier, motoriske vanskeligheder eller familiemæssige problemer, der kan have indvirkning på undervisningen. Fortæl det til underviseren så vi kan tage det med i planlægning af undervisningen. Læreren har naturligvis tavshedspligt.

10 SKANDERBORG MUSIKsKOLE administration Søtoften 2, 1. sal 8660 Skanderborg Tlf Kontoret er åbent mandag til torsdag kl og fredag 9-12 Telefonisk henvendelse mandag til torsdag kl og Kontoret er lukket i ferieperioder Ledelse Musikskoleleder: Julie Heebøll Clausen Direkte Mobil Souschef: Preben Kæseler Direkte Mobil Administration: Marianne Andersen Direkte Tina Brandt-Jensen Direkte Projekt medarbejder og Fokuslinie koordinator: Tina Jensen Direkte Piccoline Jasmina Razic Madsen BESTYRELSE Formand, forældrerepræsentant Lone Adamsen Næstformand forældrerepræsentant Charlotte Jensen Forældrerepræsentant Jørgen Rosendal Forældrerepræsentant Sven Aldenryd Lærerrepræsentant Peter Kyhn Lærerrepræsentant Henrik Nielsen Repræsentant for skolerne i Skanderborg Helle Cassøe Repræsentant for Skanderborg Kommune. Benedikte Andersen Forældrerepræsentanter suppleanter Per Brink Vilsen Taina Hvidlykke

11

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Korsager Skole Sokkelundlille Børnekulturhus Brønshøj

Læs mere

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA PROGRAM Skoleåret 2010-11 Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA KLAR TIL SÆSONSTART I KULTURFORENING! Bordings Kulturforening byder alle velkommen til

Læs mere

2011-2012 MUSIK BILLEDKUNST DRAMA

2011-2012 MUSIK BILLEDKUNST DRAMA 0-0 UIK BIEDKUN DRAA Adresser og telefonnumre Aalborg Kulturskole Aalborg Kulturskole Nordkraft eglgaards Plads 000 Aalborg lf.: 0 ax.: e-mail: kulturskolen@aalborg.dk www.aalborgkulturskole.dk Kulturskoleleder

Læs mere

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje 2014 og fremefter 1 Forord Musikskolens kerneydelse er musikalsk indskoling, vokal - og instrumentalundervisning, med vægt på

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender Sæson 2014/15 Volume 3 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Forårshilsen...1 Tilmelding til ny sæson...2 Rock Chok og Skolekoncerter... 2 Bazartilbud...3 Kom og Prøv i Hammel 18/4...3 Legatansøgning

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma Velkommen i SKOLE Jeppe & Emma Velkommen i skole Dit barn skal nu begynde i børnehaveklasse ved Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Da det er vigtigt, at dit barn får en god skolestart, og at forældre og skole

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 6. udgave februar 2012 SKOLENS FORMÅL Fænøsund Friskole hviler på det grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig...

Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig... Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig... MUSIKSKOLEN Forslag til etablering af særlige musikklasser med inddragelse og beskrivelse af erfaringer fra

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

DAMUSA NYT. Sigurd & DR Symfoniorkestret stifter Musikskolepris 2007. september 2007

DAMUSA NYT. Sigurd & DR Symfoniorkestret stifter Musikskolepris 2007. september 2007 DAMUSA NYT september 2007 Sigurd & DR Symfoniorkestrets Musikskolepris 2007... 2 Atten forskellige sprog... 4 I Odense svømmer de mod strømmen... 7 5250 børn og unge gav koncert i Tivoli... 12 Stribevis

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET S E P T E R M B E R 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Bevægelsesbånd Nyt skoleår Hver dag er børnene ude og bevæge sig. Vi forventer at eleverne bliver mere modtagelige for læring, samt får det bedre

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

Foto: fra forberedelserne til Aquarium

Foto: fra forberedelserne til Aquarium Foto: fra forberedelserne til Aquarium Virksomhedsplan 2014/2015 Herning Musikskole Virksomhedsplan 2014/2015 Indhold Virksomhedsplan... 4 Statusbeskrivelse pr. april 2014... 5 Formål... 6 Musikskolens

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Kære kollega ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole...

Kære kollega ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole... Kære kollega ved Ikast-Brande... Velkommen som medarbejder i sæsonen 2014/2015! Denne medarbejderhåndbog til alle undervisere ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole kan forhåbentlig medvirke til et højt

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse A Adresse Adfærdssætninger Aflysning af undervisning Aktivitetskalender Aktivitetsniveau Alarm/aflåsning Alkoholpolitik

Læs mere

MIDDELFART PROGRAM 2009/2010 UNGDOMSSKOLE

MIDDELFART PROGRAM 2009/2010 UNGDOMSSKOLE MIDDELFART PROGRAM 2009/2010 UNGDOMSSKOLE Velkommen Ungdomsskolen en oplevelse for livet Velkommen til masser af spændende tilbud i Ungdomsskolen. Igen i denne sæson er der mulighed for at spille musical,

Læs mere

Elevhåndbog. -Den bedste start for en kontorelev

Elevhåndbog. -Den bedste start for en kontorelev Elevhåndbog -Den bedste start for en kontorelev Indholdsfortegnelse Velkommen til Fredericia Kommune 4 Fredericias vision 4 Om Fredericia Kommune 5 Byrådet 5 Direktionen 5 Fredericia Kommunes organisation

Læs mere