Konkursanalyse, april 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkursanalyse, april 2012"

Transkript

1 Laveste antal konkurser siden september 2008 Konkursanalyse, il 20 Efter nytår har flere positive økonomiske nøgletal blandet sig med de så velkendte dystre gråtoner i konjunkturbilledet. Ifølge data- og analysevirksomheden Experian styrtdykkede antallet af konkurser i il med 23 pct. i forhold til samme måned 20, og i løbet af seneste årsperiode er konkursomfanget faldet med 13,5 pct. Det er især brancher, der tidligt i kriseforløbet oplevede mange konkurser, som nu er i bedring. Nye positive tal for antallet af konkurser underbygger nu de seneste måneders spirende optimisme for dansk erhvervsliv. Ifølge Experian gik 357 virksomheder konkurs i den forløbne måned. Og selvom niveauet fortsat er højt sammenlignet med før gældskrisens indtog i sommeren 2008, er niveauet det laveste siden september Det er lang tid siden vi har set så positive tal, som afspejler, at hjemmemarked-erhvervene nu overlever, mens eksporterhvervene ligefrem klarer sig godt. Og selvom der er et stykke vej endnu, kunne det tyde på, at vi er på vej mod normale tilstande, kommenterer Experians kommunikationsdirektør Kim Bach. Den holdning deler man i Dansk Erhverv. Den faldende tendens i konkursudviklingen tyder på, at den største del af virksomhedstilpasningen ovenpå finanskrisen har fundet sted nu, udtaler cheføkonom i Dansk Erhverv Bo Sandberg. Forbrugerne stækket af gæld Den stramme virksomhedsdrift og eksporten gør det imidlertid ikke alene. Også det indenlandske marked må i gang. Vi må konstatere, at forbrugerne generelt ikke viser den store interesse i at øge forbruget. Det ulykkelige er dertil, at tusindvis registreres i Experians RKI register, hvor vi aldrig har talt flere dårlige betalere end nu, siger Kim Bach. Set med Experians briller er det derfor svært at sætte sin lid til, at forbrugerne får økonomien i gear. Den opgave har erhvervslivet, som imidlertid savner cashflow for at kunne skabe nye jobs. Vi tror på, at den positive konkursudvikling kan være med til at genskabe den tillid, der er nødvendig for en lempeligere og mere nuanceret kredit- og udlånspolitik, siger Kim Bach. Dansk Erhverv: Svært at skaffe likviditet Det håb deler cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Erhverv: Det er fortsat vanskeligt for små og mellemstore virksomheder at få adgang til likviditet i det nuværende marked, siger han og peger ellers på et erhvervsliv, som i høj grad har tilpasset sig krisens vilkår. De stærkeste står tilbage Særligt i 20 der var et rekordår i antal konkurser gik mange af de virksomheder ned, som var kommet ind i markedet mod slutningen af højkonjunkturen uden at have tilstrækkeligt seriøst eller solidt forretningskoncept. Det er en naturlig udvikling i en kapitalistisk markedsøkonomi, selv om det naturligvis gør ondt på mange. Og man skal heller ikke tro, at problemerne nu er overstået. Selvom den faldende tendens i konkursudviklingen må ses som et tegn på, at den største del af virksomhedstilpasningen ovenpå finanskrisen nu har fundet sted. Fortsat mange restauranter og hoteller konkurs Antallet af konkurser i hotel- og restaurationsbranchen faldt i forhold til il 20, men ser man på hele den seneste årsperiode ligger antallet fortsat højt. De danske restauranter vinder international hæder på stribe. Men selvom vi er stolte af dette, er det ikke noget, der afspejler sig i gennemsnitsdanskerens tilbøjelighed til at bruge penge på restaurantbesøg. Tværtimod er Danmark generelt blandt bundskraberne i EU, når det drejer sig om andelen af den disponible indkomst, der anvendes på restaurantbesøg. Og det er et område, der yderligere har været særdeles hårdt ramt af nedgangen i privatforbruget. Og så hjælper den diskriminerende danske særregel om, at virksomheder ikke har ret til fuldt fradrag for moms på erhvervsmæssige køb af restaurations- og overnatningsydelser naturligvis heller ikke på konkurrenceevnen, siger cheføkonom Bo Sandberg, der dog glæder sig over, at antallet af konkurser trods alt går i den rigtige retning. Konkursbølge stilnet af for byggeriet På positivsiden er der i store dele af servicesektoren eksempelvis indenfor information og kommunikation færre konkurser. Det samme gør sig gældende flere i de konjunkturfølsomme brancher som transport og byggeri. Fælles for disse brancher er, at de meget tidligt i kriseforløbet oplevede en voldsom konkursbølge, som nu er stilnet noget af. 1

2 Konkursanalyse, il 20 Kommentarer til regionale konkurser 1. Maj 20 Der har i il måned 20 været 357 konkurser. Sammenlignet med il 20, hvor der var 462 konkurser, svarer det til et fald på 22,7%. Antallet af konkurser for en enkel måned, har ikke været lavere siden september 2008, hvor der var 336 konkurser. Det er de mindre områder Bornholm, Grønland og Færøerne, der har haft de største relative stigninger i antallet af konkurser i il. Det er Lolland-Flaster, Sjælland og Hovedstaden, som viser størst relativ nedgang i antallet af konkurser. Hvis man ser på de seneste måneder, har der været et fald på 13,5% sammenlignet med samme periode et år tidligere. Sydjylland er det eneste område, som har haft en stigning i antallet af konkurser sammenlignet med samme periode et år tidligere. Bornholm, Hovedstaden og Færøerne har over de seneste måneder haft de største relative fald i antallet af konkurser. April April Difference Maj/Apr. Maj/Apr. Difference Område % / / % Sydjylland , ,6 Nordjylland , ,9 Grønland 0 1 0, ,3 Fyn , ,8 Østjylland , ,7 Sjælland , ,3 Lolland - Falster , ,0 Midt- og Vestjylland , ,1 Færøerne , ,0 Hovedstaden , ,7 Bornholm , ,8 I alt , ,5 Kilde: Statstidende Tilnærmet vækst Kommentarer til konkurserne fordelt på brancher Det er Undervisning, Forsyningsvirksomheder og Fremstillingsvirksomheder, som i il 20 har haft de relativt største stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med il 20. Brancherne Andre serviceydelser, Internet og kommunikation og Overnatning og restauration har haft de største relative fald i antallet. Når der ses på de seneste måneder, er det brancherne Forsyningsvirksomheder, Landbrug, fisk, mm. og Sundhedsvæsen, som har haft de relativt største stigninger. Det er branchen Handel, som nominelt har haft flest konkurser i løbet af de sidste måneder. Brancherne Råstofindvinding, Pengeinstitutter & Finansieringsvirksomheder (som også inkluderer holdingselskaber) og Liberal service mm., har haft de største relative fald i antal konkurser sammenlignet med de samme måneder et år tidligere. April April Difference Maj/Apr. Maj/Apr. Difference Område % / / % Forsyningsvirk. mm 1 2 0, ,0 Landbrug, fisk., mm , ,6 Sundhedsvæsen mm 4 4 0, ,0 Undervisning , ,6 Overnat. & Restauration , ,7 Fremstillingsvirk , ,3 Transport , ,2 Handel , ,4 Adm. tjenesteydelser , ,8 Bygge og anlæg , ,1 Kultur, Foryst. Sport , ,2 Inform. & Kommunikation , ,9 Fast ejendom , ,3 Andre serviceydelser , ,6 Liberal service mm , ,6 Pengeinst. & Finans , ,7 Råstofindvinding 0 0 0, ,0 Ikke oplyst 3-75, ,9 I alt , ,5 Kilde: Statstidende 2

3 Konkursanalyse, il 20 Antal konkurser maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mar 1 Mdr Mdr. gnst maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mar Kommentar til udvikling i det løbende gennemsnit I il 20 var der 357 konkurser, hvilket har medvirket til, at måneders gennemsnittet er faldet en anelse mere, så gennemsnittet nu er på 457. Bortset fra en mindre stigning i januar har der været en faldende tendens siden november 20 i måneders gennemsnittet. Niveauet har ikke været lavere siden juli Det skal dog nævnes at for bare 4 år siden i il 2008, var niveauet på 2. Relativ stigning i antal konkurser for de seneste måneder. Geografisk opdelt. Definitioner - geografisk: 3

4 Konkursanalyse, il 20 Område Postnummer interval Hovedstaden Bornholm Sjælland Lolland - Falster Fyn Sydjylland Midt- og Vestjylland Østjylland Nordjylland Grønland Færøerne Om Experian Experian er verdens førende leverandør af data, analyser og statistiske modeller inden for økonomiske data, fysiske adresser m.v. I mere end 80 lande forsyner Experian kunder med viden i form af en kombination af data, analyser og software. Experian s virksomhedskunder benytter typisk denne viden til at tage beslutninger inden for f.eks. kreditvurdering, risikostyring og markedsføring Forbrugere og privatpersoner kan få afklaret kreditværdighed og beskytte sig mod identitetstyveri. Experian har en global årlig omsætning på 27 milliarder kroner (20) og ca ansatte med kontorer i 41 lande over hele verden. I Danmark har Experian en hovedafdeling på Østerbro i København og et kontor i Silkeborg og beskæftiger ca. 150 mennesker inden for data, statistik, analyse, salg og markedsføring. Om Experians konkursstatistik Experian er leverandør af data, og Experians månedlige konkursstatistik er således baseret udelukkende på de faktiske konkurstal i en given måned. Statistikken er udarbejdet siden 1996 efter samme metode, og konkurstallene kan derfor sammenlignes direkte tilbage i tiden. Den ny brancheopdeling fra januar 2008 betyder dog, at en eventuel sammenligning af branchefordelingerne henover dette tidspunkt skal tages med et vist forbehold. For yderligere oplysninger vedr. statistikken, kontakt venligst: Experians kommunikationsdirektør, Kim Bach, tlf Branchenavne - bygger på EU s brancheklassifikationer 4

5 LANDBRUG, FISK MM. RÅSTOFINDVINDING FREMSTILLINGSVIRKSIMHED FORSYNINGSVIRKSOMHED MM. Konkursanalyse, il 20 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri. Indvinding af mineraler i fast-, flydende- og luftform: olie, gas, kul, sten, ler, kridt, kalk, tørv, jern m.m. Fremstilling af fødevarer, tobak, tekstiler, beklædning, læder, træ, papir, kemisk fremstilling, maskiner, IT-udstyr, medicinsk udstyr, transportmidler, møbler mm. El, gas, vand & varmeforsyning, produktion og salg. BYGGE & ANLÆGSINDUSTRI Bygge & anlægsindustri generelt. Herunder alle typer af håndværksvirksomhed. HANDEL TRANSPORT OVERNATNING & RESTAURATION INFORMATION & KOMMUNIKATION PENGEINST. & FINANS FAST EJENDOM LIBERAL SERVICE MM. ADM. TJENESTEYDELSER UNDERVISNING SUNDHEDSVÆSEN MM. KULTUR, FORLYST. & SPORT ANDRE SERVICEYDELSER Detailhandel og engroshandel generelt. Transport og godshåndtering. Passager- og godstransport på land, i luften og på søen. Hotel & restaurationsvirksomhed generelt, inkl. f.eks. campingpladser og cateringvirksomhed. Produktion og formidling af information. Salg af midler til udsendelse eller formidling af disse produkter samt data-, kommunikations-, it-, databehandlings- og informationsvirksomhed. Pengeinstitutter, finansiering, realkreditinstitutioner, forsikringsselskaber. Finansielle holdingselskaber og investeringsvirksomheder er også i denne branche. Virksomhed ifm. fast ejendom, udlejning, salg og administration. Herunder også mæglere. Specialiserede liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser. F.eks. advokater, reklamevirk, dyrlæger.mm Ikke specialiserede tjenesteydelser. F.eks. Udlejning og leasing af materielle og ikke-finansielle immaterielle aktiver, Rejsebureauer, vagtvirksomhed Både offentlige og private undervisningsinstitutioner, kursusvirksomhed m.m. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Indeholder offentlige som private sundhedsvirksomheder, som f.eks. hospitaler, læger, tandlæger terapeuter m.m., og sociale institutioner, som f.eks. vuggestuer, børnehaver og dagcentre. Drift af museer, spillevirksomhed, sport og fritidsaktiviteter. Opsamlingsbranche omfattende: Organisationer, reparation af bl.a. computere, husholdningsmaskiner mm. personlige serviceydelser, som frisør. 5

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Rapport Februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

Vækstanalyse Bornholm

Vækstanalyse Bornholm BILAG 7 Bornholms Vækstforum BILAG 23 3. juni 2013 Bornholms Vækstforum 30. september 2013 Vækstanalyse Bornholm September 2013 Titel: Vækstanalyse Bornholm Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

Danmarks udenrigsøkonomi 2010

Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Udgivet af Danmarks Statistik 1. december 2011 Oplag: 120 Printet hos ParitasDigitalService Illustration omslag:

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

Virksomheder med bedste kreditratings kan hjælpe Danmark ud af krisen

Virksomheder med bedste kreditratings kan hjælpe Danmark ud af krisen Side 1 (6) Søborg 2012-02-03 Virksomheder med bedste kreditratings kan hjælpe Danmark ud af krisen Kreditvurderingsbureauet Soliditet fremhæver eksporterende virksomheder som muligt økonomisk lokomotiv

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst

Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst FORORD Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst voksende virksomheder i Danmark gazellerne. En gazelle er en virksomhed som i løbet af de seneste fire regnskabsår

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001

Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001 Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax: 3524 6300

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

VækstTendens 2010. væksttendens 2010. Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner

VækstTendens 2010. væksttendens 2010. Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner 1 væksttendens 2010 Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner 2 VækstTendens 2010 forord Strategier kræver viden; viden om den enkelte kommune og om alle 17 kommuner, om særlige kommunale, delregionale

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere