Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2014"

Transkript

1 Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2014 Tema: Kirken af levende sten Sorg udfordrer side 8 Ferie, netværk og nye muligheder side 10 Forløbsfrivillig projektet side 12 Årsmøde 2014 side 15 Sammen1 OM MENIGHEDSPLEJE

2 SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER Valby Tingsted 7, 2500 Valby Telefon Fax Giro nr FÆLLESKONTORETS TELEFONÅBNINGSTID Mandag - torsdag kl Fredag kl FORMAND FOR FÆLLESUDVALGET Fhv. kontorchef Ole Foldberg GENERALSEKRETÆR Kirsten R. Laursen FORRETNINGSFØRER Michael Madsen ADMINISTRATION Eva Nørregaard Iben Meinertsen Anne Marie Kær Hornung Lone Sørensen Joan Bencke Olsen Uffe Grønbæk Laugesen UDVIKLINGSKONSULENTER NORDJYLLAND: Birgitte Viftrup Mortensen SYDJYLLAND OG FYN: Annette C. Langdahl LOLLAND OG FALSTER Mei Petersen SJÆLLAND/KØBENHAVN OG BORNHOLM: Betina Køster menighedsplejer.dk Nina Baun Helle Engelsborg Olsen Eva Christoffersen Valby Tingsted 7, 2500 Valby FOLKEKIRKENS FERIEHJÆLP viderestilling til: Betina Køster eller Iben Meinertsen Træffetid: kl AFLASTNINGSTJENESTE Nina Baun indhold Tilbageblik på v/ole Foldberg Kirken af levende sten 4 v/kirsten R. Laursen Om næstekærlighed 6 v/nina Baun Sorg udfordrer 8 v/eva Christoffersen Ferie og netværk 10 v/betina Køster og Mei Petersen Forløbsfrivillig projektet 12 v/annette C. Langdahl Genbrugsnyt 14 Årsmøde Landet rundt 16 v/victoria Siersbæk Kurser og konference 18 Bagsidekommentar 20 v/kirsten Laursen BESØGSTJENESTE Helle Engelsborg Olsen Eva Christoffersen Paul-Erik B. Maertens Træffetid: tirsdag kl INFORMATION Kirsten R. Laursen Bjørn Andersen HJEMMESIDE KirkeWeb, RECEPTION OG FONDEN DE STILLE STUER Merethe Jægergaard FRIVILLIGE Palle Højland, Anne Olesen, Jens Bilberg, Lisbeth Schnoor, Bjørn Andersen, Marianne Ryttov, besøgshunden Molly KIRKENS GENBRUG Kirsten R. Laursen Michael Madsen Anne Olesen Vagn Nielsen Annette B. Iversen FORSIDENS FOTO Det er skønt at sidde sammen og hygge sig, når man er på ferie. Ferie med Folkekirkens Feriehjælp. Foto: Rune Hansen. 2

3 Tilbageblik på 2013 Af Ole Foldberg, formand for Fællesudvalget Så har vi lagt 2013 bag os. Dette år har været utrolig positivt, spændende og udfordrende for Samvirkende Menigheds ple j er. Jeg vil her kort op remse en række af de gode aktiviteter, der har væ ret i år et, der er gået: Via vores arbejdsgren Folkekirkens Feriehjælp var over 300 børnefamilier på en dejlig uges ferie, fyldt med gode oplevelser for familier, der har en vanskelig hverdag. Mange nye sogne har meldt sig ind i organisationen, og der er nu ca. 425 medlemssogne. Samvirkende Menighedsplejer udgav en ny håndbog i sognediakoni sidste år. Landsarbejdet er udviklet og styrket i 2013 bl.a. ved et projekt i Lolland-Falster stift for feriefamilier, så de efterfølgende kan få opbygget et netværk. I såvel Aalborg som Kolding er der god vækst i arbejdet med bl.a. besøgstjeneste, aflastningstjeneste, vågetjeneste m.m. Den centrale besøgstjeneste fra Valby Tingsted er i stadig udvikling, og behovet for professionelle omsorgsbesøg er stort. I skrivende stund kender vi desværre ikke de økonomiske betingelser herfor i fremtiden. Vi arbejder fortsat med at udvikle demens- og aflastningstjenesten i Valby og på landsplan, ligesom Oplevelsesklubben er me get populær, i Valby og andre steder. Der er ikke plads til her at uddybe menighedsplejearbejdet yderligere, men jeg vil gøre det på årsmødet den 26/4. En af de helt store udfordringer i 2013 har været genbrug, idet samarbejdet mellem Danmission og SMP er ophørt. Butikkerne er delt mellem de to organisationer, og SMP fører 13 butikker videre under navnet Kirkens Genbrug. Dette medførte i 2013 stor mødeaktivitet i alle butikker, hvor det fremtidige koncept skulle præsenteres og accepteres af de lokale bestyrelser, nye vedtægter udfærdiges og meget andet afklares. Ved årets udgang var meget af det på plads, herunder en fremtidig organisation for Kirkens Genbrug på overordnet plan. SMP driver nu i alt 17 butikker under navnet Kirkens Genbrug. Som tidligere nævnt bliver det vanskeligere og vanskeligere at få offentlige midler og fondsmidler til arbejdet, og der er mange ansøgere. Disse midler er i reglen øremærkede til et bestemt projekt. Indtægter fra genbrug er ikke øremærkede, hvorfor disse midler kan bruges til de arbejdsgrene, der er aktuelle og påkrævede. Derfor håber jeg, at rigtig mange sogne fremover får lyst til at være en del af genbrugsvirksomheden til gavn og glæde både lokalt og landsdækkende. Så har I tanker og idéer vedrørende etablering af en Kirkens Genbrug, så kontakt forretningsfører Michael Madsen eller en anden af de ansatte i Samvirkende Menighedsplejer. Med en stor tak til alle, der arbejder i menighedsplejerne, for jeres store indsats, bringer jeg mine bedste ønsker for Aktuel kommentar

4 Kirken af levende sten af generalsekretær Kirsten R. Laursen Der er også unge mennesker med i besøgstje nesten... 4 Kirken af levende sten, denne bibelske tydning af menighed og kirke, er titlen for en publikation udgivet af Samvirkende Menighedsplejer i 2013, og det er temaet for SMP s årsmøde i 2014 (se s. 15). Kirken af levende sten er en fin måde at karakterisere det arbejde på, som foregår i landets menighedsplejer. Menighedspleje handler om omsorg. Mennesker af kød og blod indgår i menighedens sammenhæng i relationer med hinanden og deler hinandens liv, sådan at der ved bestemte aktiviteter skabes en oplevelse af fællesskab, livsmod og glæde, også hos mennesker i en svær livssituation. Fra 2013 kan vi fra vore medlemssogne fortælle mange historier, der viser, at menighedsdiakonien er med til at skabe liv både i kirken og i lokalområdet. Her kommer nogle eksempler, der er hentet både fra forskellige egne af landet og fra forskellige hjælpeopgaver for forskellige mennesker. At aflaste, at våge og at glæde de demensramte I den store menighedspleje i Aalborgprovstierne (bestående af 33 sogne) hjælpes især sygdomsramte ældrefamilier og døende ved frivilliges trofaste indsats. Aflastere kommer ud i hjemmene og er hos den syge, mens ægtefællen får nogle timer til sig selv. Deltagerne i vågetjenesten kommer ud til plejehjemmene og sidder hos døende og yder en omsorg, der er et værdifuldt supplement til den omsorg, som familien og plejehjemmene kan give den døende. Demensramte kommer i en café en gang om ugen og deltager i hyggelige former for samvær med sang og musik, med bagning, med minder om gamle dage og meget andet. Somme tider kan deres pårørende også deltage, og så er der festlig spisning, hvor de frivillige har tilberedt maden. Om flere af aktiviteterne består der et værdifuldt samarbejde med Aalborg Kommune. At indgå i relationer (besøg, netværk) imellem generationer og kulturer Bevæger vi os til Vestjylland, så er der i Rindum-Ringkøbing Menighedspleje en meget aktiv besøgstjeneste, hvor mange frivillige besøger ensomme både i private hjem og på plejehjem. Besøgstjenesten har altid penge til sine aktiviteter, for arbejdet er anerkendt og modtager mange lokale tilskud. Der er også unge mennesker med i besøgstjenesten, for menighedsplejen har et fint samarbejde med unge mennesker på et gymnasium i lokalområdet. Besøgstjenesten er den store aktivitet ved siden af det integrationsarbejde, som menighedsplejen formidler mellem kristne og en mandæisk befolkningsgruppe i Rindum-Ringkøbing. Det er en tværkulturel aktivitet især med basis i et spisefællesskab. At samle penge ind for at hjælpe danskere i små kår Flytter vi os længere østpå i landet, møder vi i Rudkøbing på Langeland en Kirkens Genbrug butik, der efter årsskiftet nu kun arbejder sammen med SMP. Her brænder man for at samle penge ind til det sociale arbejde, kirken kan yde til danskere med dårlige sociale kår. Langeland er et af de steder, hvor mange beboere har økonomiske problemer, og indbyggerne skal hele tiden høre historien om, at man bor i Udkantsdanmark. Ved siden af den hjælp, som Samvirkende Menighedsplejer som organisation kan yde området gennem projekter og legater, vil man derfor fra butikken nu gerne formidle, at der kommer et menighedsplejearbejde i gang i Rudkøbing, så bor

5 gere i området kan få direkte støtte via arbejdet i butikken. At hjælpe udsatte grupper i storbyen I København, hvor SMP begyndte sit virke i 1902, er gamle menighedsplejer ved at komme til live igen efter i mange år at have ligget mere eller mindre stille. Kirker nedlægges, sogne sammenlægges, og så skal der også ske noget med de gamle menighedsplejer. Vi ser en del eksempler på, at de påførte forandringer vækker interessen for at igangsætte nye indsatser. Menig hedsplejer i et bestemt hjørne af Køben havn har f.eks. konkrete planer om at dele en socialrådgiver, der sammen med frivillige kan støtte udsatte familier og enlige i området. Flere og flere menighedsplejer kommer i gang med netværksarbejde for børnefamilier, efter at de har deltaget i Folkekirkens Feriehjælp. Samvirkende Menighedsplejer kommer med sit ferieprojekt og med sin store besøgs- og aflastningstjeneste og de mange aktiviteter for demensramte og deres pårørende (alt sammen noget, der udgår fra Fælleskontoret i Valby), i samarbejde med flere og flere lokale sogne i København. At hjælpe ældre og yngre i et udsat område i Danmark Hvis vi slutter vores rundrejse i det sognediakonale Danmark med et besøg på Lolland og Falster, vil man der finde mange gode initiativer både for den ældre befolkning og for børnefamilier. Besøgsgrupper på plejecentre i Nakskov er en succes, Minihøjskolen i Rødbyhavn for børnefamilier er en succes, og også Nykøbing Falster er nu i gang med et blomstrende netværksarbejde for de mange børnefamilier, der har deltaget i Folkekirkens Feriehjælp eller et socialpædagogisk ferieprojekt fra Sådan kunne man fortælle mange andre gode historier fra menighedsplejerne landet over. At kirken er af levende sten, betyder, at kirkens omsorgsfællesskab begynder i den enkelte menighed. Det er fra den enkelte menighed, man bevæger sig ud i lokalsamfundet for at hjælpe de grupper, man har set lide afsavn. Og det er fra den enkelte menighed, man beslutter sig for at indgå i samarbejde med andre kirker om en fælles menighedsplejeindsats. Samarbejde og fællesskab mellem menigheder styrker kirkens indsats. Det er vigtigt at forstå, at kirken ikke bare er en smuk bygning med nogle højtidelige ritualer. Det er kirken også. Men set fra en menneskelig synsvinkel er kirken først og fremmest et fællesskab mellem levende mennesker om det at tro på Gud og virkeliggøre troen i et omsorgsfællesskab, der rækker ud over en selv og ud over kirkens mure. En kirke af levende sten er en kirke i bevægelse. Vi ser en del eksempler på, at de påførte forandringer vækker interessen for at igangsætte nye indsatser. Modtagelse af elektronisk Nyhedsbrev Nyhedsbrevet e-sammen udsendes gange pr. år og indeholder nyt om møder og kurser, opfordring til indsamlinger og nyudgivelser. Desuden er der nyheder fra og interviews med medlemmerne, og der er nyt om bevillinger og nye arbejdsområder i SMP. Tilmeld dig e-sammen ved at gå ind på forsiden af Det er gratis at modtage nyhedsbrevet, som altid kan afmeldes. 5

6 Handler det om næstekærlighed? Af Nina Baun, ældrekonsulent i Samvirkende Menighedsplejer 6 Når en frivillig finder vej til menighedsplejens aflastningstjeneste, vågetjeneste eller demenstjenes te, finder vedkommende også vej til mennesker, der er i stor afmagt, ramt af sygdom og menneskelig tragedie. Udefra set kan man forestille sig, at det ikke er så tiltrækkende, måske ligefrem skræmmende og noget, man helst afholder sig fra at komme tæt på, for det er menneskeligt udfordrende at komme tæt på tab og afmagt, såvel den andens som sin egen. Alligevel aflaster, våger og støtter me nighedsplejens frivillige trofast og vedholdende, familier, døende, demensramte og efterladte. Det er næstekærlighedens kræfter, der trækkes på, når man ikke kan gøre andet end at være til stede med sit nærvær, sin åbenhed og sin barmhjertighed. Det er svært ikke at skulle gøre noget, ikke at kunne gøre noget og stille sig tilfreds ved kun at være. Men i denne væren sker miraklet, og de frivillige beskriver det som: jeg får så meget igen, - tydeligt berørt af de følelser, som erindringer og indre billeder af situationer fra det frivillige arbejde fremkalder. I Danmark er der ca. 250 frivillige tilknyttet menighedsplejens aflastningstjenester, vågetjenester eller demenstjenester. Omtrent 200 af dem afsætter i gennemsnit 3 timer ugentligt på frivillige opgaver. Det bliver samlet til timer eller 3,6 år. Så det er en kæmpeindsats tidsmæssigt såvel som menneskeligt, som frivillige her bidrager med. Og det skulle menighedsplejen gerne kunne blive ved med; men

7 3Menighedsplejen arrangerer tur for efterladte efter et samliv med en demensramt Foto: Nina Baun det fordrer, at man kan fastholde de frivillige, som allerede er i tjenesterne, rekruttere nye og kunne synliggøre tjenesternes eksistens for samarbejdspartnere og målgrupper blev for alvor året, hvor frivillighed kom på dagsordenen og begrebet Samskabelse kom i folkemunde. Samskabelse er vejen til, at det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet i højere grad forandrer og skaber nye indsatser og velfærd sammen. Dette kraftige spotlys, der rettes på frivilligheden, medfører både økonomiske og politiske krav og udfordrer også frivilligheden i menighedsplejen. Kommunerne udformer frivillighedspolitikker og målretter i langt højere grad støtte til: Samskabelse. Samtidig teoretiseres frivilligheden. Den analyseres, defineres og kategoriseres samt skrives om som aldrig før. Bl.a. beskrives frivillige i typer, nogen opdeler i 7, andre i 5 typer, - fælles for dem er beskrivelser af de typer, der karakteriserer de yngre generationer; frivillige, der søger selvprofilering og statusmarkering, event- og projektfrivillige, som binder sig til ét projekt i en begrænset tidsperiode samt frivillige, der ønsker at få noget på CV et. Men menighedsplejens tjenester har brug for frivillige, der er vedholdende, trofaste og uden egen vinding som mål, - måske en ubeskrevet type?: Den diakonale frivillige! På et basiskursus for frivillige tilknyttede aflastningstjenester, vågetjenester og demenstjenester, som afholdes efterår 2014, samt på årets Temakurser for ledere af frivillige kigger vi nærmere på Den diakonale frivillighed. Det er svært ikke at skulle gøre noget, ikke at kunne gøre noget og stille sig tilfreds ved kun at være & Køb Håndbogen: Kirken af levende sten Samvirkende Menighedsplejer udgav i 2013 Kirken af levende sten, som er en håndbog for de danske menighedsråd. Bogen er en vejledning i at integrere sognediakonien i menighedsrådenes arbejde. Bogen vil også være nyttig for alle menighedsplejer. Håndbogen, der er på 56 sider, kan bestilles for kr. 30 kr.+ pris for porto efter vægt. Kontakt Samvirkende Menighedsplejer på tlf eller 7

8 Sorg udfordrer der var knyttet til den døde kort sagt skulle få sagt farvel. I dag betragter man sorgen som forløbende i to spor og kalder den nye sorgmodel for to spors-modellen. Et spor går tilbage i tiden med den afdøde, og et andet spor går frem i tiden. Den sunde sorg skifter fra spor til spor som en levende proces. Den sorg, der forløber i en fleksibel, levende bevægelse mellem de to spor, vil med tiden føre den sørgende mere over i det reetablerende spor og vil hjælpe ham/hende til at være i livet med sorg og længsel, men også med glæder. I dag forsøger man også at give et mere nuanceret bud på, hvad sorg er, hvilket giver mere plads til menneskers for Af Eva Christoffersen, omsorgsmedarbejder At komme tæt på et menneske, der har mistet, er tungt og smertefuldt. Det minder os om, at vi selv kan miste dem, der er dyrebare for os. Samtidig med, at det er tungt, kan det imidlertid også være både smukt og livsbekræftende, fordi det er, som om den døde bliver levende i ens møde med den efterladte. I sorgens landskab er der sket en del over de sidste år, hvor en ny sorgteori har set dagens lys. Lad mig lige give et kort tilbageblik. Det har været en grundtese i mange år, at sorgen fulgte bestemte faser, og at sorgarbejdets mål var at bryde bindingen mellem den døde og den sørgende. Tanken var, at den sørgende skulle anerkende tabet og løsne den følelsesmæssige energi, I sorgen er det godt at have en at tale med. Modelfoto: Rune Hansen 8

9 Bladabonnement Ønsker man alene at modtage bladet Sammen, er prisen for 4 numre pr. år kr. 200,-. Bladmodtagere er på forhånd personlige medlemmer, alle formænd for tilsluttede menighedsråd og menighedsplejer, alle præster, alle sognemedhjælpere og alle kirkekontorer. Endvidere modtager bidragydere og mennesker med særlig relation til SMP bladet. Andre modtager bladet gennem abonnement. skellighed. Sorgen bærer præg af den enkeltes personlighed, historie og væsen samt hvem, hvornår og hvordan de mistede. Det helt epokegørende nye er, at man tager den afdøde med ind i fremtiden med alt, hvad vedkommende har betydet for en. De døde gjorde netop vores liv til vores liv og var med til at gøre os til dem, vi er. De fik os til at høre til i livet her hvor vi stadig er. De var ikke objekter uden for os, som vi nødvendigvis skal skille os af med, men ligesom da de levede, er de en del af os. De er pejlemærker i vores liv. Vi lever med dem, vi elsker dem, og det gør vi, hvad enten de er døde eller levende (Lise Trap fra bogen Hjertebånd). I mit arbejde i Samvirkende Menighedsplejer har jeg sorgstøttesamtaler med ældre, der har mistet ægtefæller. På et tidspunkt i samtalen spørger jeg forsigtigt, om de taler med deres afdøde ægtefælle? De fleste gør det, men er usikre på, om det nu er i orden. Når jeg fortæller, at det faktisk er meget normalt og sundt, falder skuldrene ned, og der bliver lidt mere plads. Plads til små samtaler i dagens løb om savn og udfordringer, for den elskede bor stadig inde i hjertet, og stemmen er så kendt. Hjælpen til den sørgende har ikke ændret sig. Her er det stadig vigtigt, at man giver sig god tid til at være til stede og med et åbent sind lytter sig ind på, hvad det enkelte menneske har brug for. I starten giver man måske praktisk hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen, og senere fører man samtale om de udfordringer, det ændrede liv fører med sig. Kort sagt handler det for den sorgramte om at blive mødt, set og hørt. Sorgstøttesamtaler er en oplagt opgave at tage op i en menighedspleje. Jeg kan kontaktes, hvis I ønsker at høre mere om det: Eva Christoffersen Sorgen bærer præg af den enkeltes personlighed, historie og væsen samt hvem, hvornår og hvordan de mistede. 9

10 Ferie, netværk og nye muligheder Betina Køster Mei Petersen Af konsulenterne Betina Køster og Mei Petersen I Danmark fik vi i 2013 en ny officiel fattigdomsgrænse. Fattigdomsgrænsen betyder, at det skønnes, at der i Danmark er ca fattige mennesker, der har under kroner til rådighed om året at leve for. Heraf er en fjerdedel børn under 18 år. Ofte er det at være fattig forbundet med afsavn. Det kan f.eks. være det, at man ikke har penge til at gå til tandlæge, at give gaver til fødselsdage og heller ikke har råd til at komme på ferie. Det sidste gælder jo også for børnene. Det var også en af grundene til, at Samvirkende Menighedsplejer i 2007 oprettede Folkekirkens Feriehjælp, der efterfølgende bare har vokset sig større og større. Også i 2013 har vi sendt over 300 børnefamilier af sted på sommerferie i Danmark og har efterfølgende fået mange positive tilbagemeldinger fra børnefamilierne. Netop SMPs erfaringer med ferieprojektet Folkekirkens Feriehjælp var medvirkende til, at vi i 2013 modtog en bevilling fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet til et nyt familieprojekt på Lolland og Falster. Projektet, Ferie og nye muligheder gennem netværk, aktiviteter og rådgivning, er målrettet enlige forældre på overførselsindkomst med hjemmeboende børn. Det nye projekt indeholder dog også andre aktiviteter end ferie, men 12 familier i projektet var på efterårsferie. Folkekirkens Feriehjælp har også flere vigtige funktioner og handler om andet og mere end det at komme på ferie. For det første kan feriehjælpen give familierne et afbræk fra en ellers problemfyldt hverdag. Forældrene får også mulighed for at give deres børn en særlig oplevelse at tænke tilbage på, og børnene kan møde op i skolen efter ferien og fortælle om en ferieoplevelse ligesom deres kammerater. Egmont fonden udarbejdede i 2012 en landsdækkende undersøgelse af effekterne af feriehjælp til sårbare børnefamilier og kom frem til følgende: De kortsigtede effekter for familierne er, at de har haft tid til hinanden og har haft en positiv oplevelse sammen, og børnene virker gladere end før ferien. Endvidere har familien fået et pusterum fra hverdagen, og forældrene har fået ny energi samt mod til at tage på ferie med børnene en anden gang. Godt halvdelen af forældrene mener, at ferien har givet dem lyst til at ændre flere ting i deres liv og givet dem en tro på, at de kan klare flere ting. De har desuden fået udvidet deres netværk og lært nye familier at kende. De langsigtede effekter er, at familien stadig taler om ferien 6 måneder efter hjemkomsten, og mange mener, at ferien har knyttet dem tættere sammen. Undersøgelsen viser også, at ferieopholdet har givet dem mod på at lære nye mennesker at kende og givet dem troen på, at de er i stand til at klare flere ting og dermed rent faktisk har fået lavet nogle ændringer i deres hverdag. F.eks. er familien blevet bedre til at tale sammen, og nogle af forældrene har fået mere fokus på børnenes behov. Nogle finder energi til at genoptage en uddannelse eller et arbejde. 10 Resultaterne af undersøgelsen er overraskende positive. En overordnet konklusion er, at det at komme på et ferieophold ikke bare skaber stor glæde,

11 Ferieopholdene har en god effekt for børnefamilierne. Foto: Rune Hansen men også har dokumenterbare effekter for familiens trivsel også på længere sigt. Det stemmer overens med de tilbagemeldinger, vi selv har modtaget fra sognene. Børnefamilierne oplever: Et stort sammenhold blandt deltagerne. Glæden ved at komme hjemmefra. Nogle af familierne synes, at det er den bedste ferie, de har været på nogensinde, efter de har lært så mange nye mennesker at kende. Bedre mulighed for at kunne klare hverdagen efter ferien. SMPs andet projekt giver mulighed for at udbygge effekterne af ferien og vedligeholde de gode fællesskaber, familierne har fået med hinanden og de frivillige fra sognene på ferierne. Projektets hovedvægt ligger på at skabe et inkluderende socialt fællesskab om aktiviteter for i alt 48 børnefamilier. Aktiviteterne er højskolelignende samvær med fælles spisning og forskellige former for foredrag/rådgivning af de voksne kombineret med særlige aktiviteter for børnene. Herigennem kan man udvikle sig personligt, få hjælp og hjælpe andre. 12 familier i Nykøbing Falster var for første gang samlet i december til aktiviteter. Familierne og de frivillige udvekslede fælles ferieminder og gav udtryk for stor glæde ved gensynet med ferievenner. Der er allerede sat 5 nye datoer for aktiviteter i første halvår Flere andre steder på Lolland og Falster er der også planlagt aktiviteter. De kortsigtede effekter for familierne er, at de har haft tid til hinanden og har haft en positiv oplevelse sammen, og børnene virker gladere end før ferien. 11

12 Forløbsfrivillig projektet Et særligt tilbud til alvorligt syge og døende med svagt netværk Ved koordinator og konsulent Annette C. Langdahl I Aalborg og Haderslev Stift har der i 2013 været igangsat et nyt projekt med særligt fokus på alvorligt syge mennesker med svagt netværk. Projektet kort fortalt Hovedtanken i projektet har været at etablere et tilbud, der gik på tværs af de eksisterende tilbud i menighedsplejeregi som for eksempel aflastningstjeneste, besøgstjeneste og vågetjeneste, og som rummer elementer fra alle. Vi ønskede at være medvirkende til en værdig afslutning på livet og bringe livskvalitet, tryghed, medmenneskeligt nærvær og sammenhæng ind i hverdagen, både under indlæggelse, hjemme og i de sidste døgn. Motivationen til at igangsætte et sådant projekt var, at undersøgelser viser, at mange lever deres sidste tid uden at være omgivet af tilstrækkeligt netværk, der kan være gennemgående personer under længerevarende sygdomsforløb. Ingen skal være uønsket alene under alvorlig sygdom og død, og projektet er en ny tjeneste, der tilbyder frivillige, der følger med, først under indlæggelsen, senere i hjemmet som almindelig besøgsven og til sidst eventuelt som en del af vågetjenesten. Med en sådan tjeneste kan den frivillige være vidne til det levede liv og medvirkende til at skabe tryghed og yde følgeskab undervejs. Ting tager tid Vores samarbejdsrelationer har alle hilst det nye tilbud velkomment og genkender de situationer, hvor de borgere, de er i kontakt med, mangler pårørende og ikke får det nærvær, de har brug for. Samarbejdsrelationerne har bl.a. omfattet kommuner, hjemmeplejer, Privat Mange ensomme trænger til en hånd at holde i den sidste tid af deres liv. Foto: Rune Hansen 12

13 Temakurser Kursus 1, Kirkens støtte til sorgramte, Aalborg 4 Kursus 2, Kirkens støtte til sorgramte, Nykøbing F. 5 Kursus 3, Kirkens støtte til sorgramte, Glostrup 6 Kursus 4, Ledelse og koordinering af frivillige, København 7 Kursus 5, Ledelse og koordinering af frivillige, Vejle 8 Kursus 6, Ledelse og koordinering af frivillige, Brønderslev 9 OBS! OBS! OBS! OBS! En fuldstændig liste over Plejer, sygehuse, palliationssygeplejersker, Røde Kors (besøgstjeneste og vågetjeneste) og frivilligcentre. Alligevel har det taget tid at etablere sig, finde egnede frivillige, uddanne disse til denne særlige opgave samt gøre projektet kendt lokalt. Det har vist sig, at den største udfordring har været at nå ud til målgruppen. Derfor tog det også forholdsvis lang tid før, vi fik de første henvendelser i Aalborg og Haderslev Stift og endelig i efteråret kunne igangsætte og gennemføre et vellykket forløb på 2 måneder. Nye muligheder Projektet supplerer de eksisterende tilbud fint, og vi har fået mulighed for, med en fondsbevilling, at fortsætte ind i 2014, både i Aalborg og Haderslev Stift. Vi har allerede nu nye henvendelser omkring projektets fortsættelse og er ved at starte et nyt forløb i Haderslev Stift. Målgruppen bliver udvidet lidt og omfatter både alvorligt syge og alvorligt syge og døende for at inkludere flest mulige. Visionen er fortsat at arbejde på at gøre projektet til en naturlig og integreret del af de eksisterende tilbud i menighedsplejerne og i de andre samarbejdende organisationer. Hvis du er interesseret i projektet i dit sogn i henholdsvis Haderslev Stift eller Aalborg Stift, kan du rette henvendelse til konsulenterne: Birgitte V. Mortensen, udviklingskonsulent i Aalborg Stift Mail: mobil: Annette C. Langdahl, konsulent og koordinator i Haderslev Stift Mail: mobil: Samvirkende Menighedsplejer KURSER 2014 Støt Samvirkende Menighedsplejer ved kirkeindsamlingerne i faste- og passionstiden. I søn- og helligdagene fra 1. søndag i fasten til og med Langfredag er kirkernes indsamlingsperiode bl.a. til gavn for Samvirkende Menighedsplejer. I år vil støtte til vores organisation fra landets kirker gå til oprettelse af besøgstjeneste for psykisk syge. Det er en aktivitet, der nu efterspørges i mange sogne landet over, men det kræver hvervning og uddannelse af særlige frivillige. Støtte kan indbetales på bankkonto 8075, reg. nr eller på girokonto Vi skal bede om en god gave til formålet. samtlige Samvirkende Menighedsplejers kurser kan ses på side 2 Ny kursusfolder 2014 fra Samvirkende Menighedsplejer SMP har i februar udgivet en ny kursusfolder, der både tilbyder 3 fælles kurser i frivilligledelse og 3 fælles kurser med temaet Hvad kan sognene gøre for de udsatte børnefamilier. Desuden er der et bredt udvalg af kurser og foredrag, udbudt af SMPs diakonale medarbejdere, til bestilling i sognene. Kursusfolderen kan downloades fra dk, se forsiden, eller den kan bestilles ved henvendelse på tlf eller 13

14 Genbrugsnyt Privatfoto 14 Kirkens Genbrug - Samvirkende Menighedsplejers ud videde genbrugsorganisation - er nu en realitet. Samvirkende Menighedsplejer har organiseret sin administration og konsulenttjeneste til at have flere arbejdsressourcer målrettet genbrug. Se medarbejderkredsen på s. 2 i bladet. Nye vedtægter, som skal endelig godkendes på butikkernes årsmøder, er i gang med at blive godkendt i de butikker, der er blevet en del af samarbejdet, sammen med de 4, der var med i butikssamarbejdet i forvejen. Se alle butikkerne på Endvidere arbejdes der med at få nye lejekontrakter for butikkerne, i forbindelse med, at Danmission er trådt ud, og vi er ved at få cvr. numre, forsikringer og skiltning m.m. i orden. I forbindelse med den udvidede organisation har alle butikker fået tilbudt at få et nyt skilt udover skiltene på vinduerne, et galgeskilt eller et beach-skilt. Nogle butikker har nogle særlige problemstillinger, som vi allerede er i gang med at få løst. I løbet af i år vil vi lancere en helt ny hjemmeside for Kirkens Genbrug. I Samvirkende Menighedsplejer arbejdes der nu også på at forberede et stiftende møde for et landsudvalg for Kirkens Genbrug, bestående af valgte repræsentanter for butikkerne. Vi kan allerede nu fortælle, at det stiftende møde for landsudvalget holdes dagen før Samvirkende Menighedsplejers årsmøde d. 26. april, altså fredag d. 25. april om eftermiddagen. Stedet bliver Hotel H.C. Andersen i Odense. Vort fællesudvalg skal snarest vedtage et kommissorium for landsudvalgets arbejde. Så snart materialet er parat, vil det blive sendt ud til butikkernes bestyrelser. Endelig er vi i gang med at få fastlagt, hvorledes kursusafholdelsen skal være for Kirkens Genbrug. Planen er, at der holdes et landskursus på 2-3 dages varighed i det tidlige efterår og en kursusdag i hhv. region Øst og region Vest først på året. Et vigtigt mål med kurserne i Kirkens Genbrug skal være, at kurserne skal have to formål. Dels skal der informeres om genbrugsfaglige emner som f.eks. prissætning, butiksindretning og personalepleje, og der skal være tid til erfaringsudveksling. Dels skal der informeres om de mange sociale opgaver, menighedsplejerne rundt i landet står for, sådan at butikkernes frivillige får et mere indgående kendskab til, hvad pengene fra butikkernes overskud går til. På den måde kan de frivillige også bedre informere interesserede kunder om arbejdet i Samvirkende Menighedsplejer. krl

15 Årsmøde 2014 Samvirkende Menighedsplejers årsmødet finder ligesom i 2013 sted på H. C. Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense. Tidspunktet er lørdag d. 26. april kl Hotellet ligger 5 minutters gang fra Odense Banegård. Temaet for årsmødet bliver Kirken af levende sten. Hovedtaler bliver biskop over Fyns Stift Tine Lindhardt. Hun taler ud fra årsmødets tema. Temaet Kirken af levende sten vil også blive overskriften for eftermiddagens erfaringsudveksling vedr. sognediakoni. Emnet vil blive særligt anskuet ud fra sammenhængen mellem diakoni i menighedens fællesskab og diakoni på tværs af sogne. At kombinere diakonien i den enkelte menighed med diakonalt samarbejde på tværs af sogne er en aktuel udfordring for sognediakonien af i dag. Det er meget værdifuldt og med til at skabe liv i kirken, når det lykkes at fremme denne sammenhæng. Erfaringsudvekslingen vil forme sig som mindre oplæg i plenum samt drøftelser i mindre grupper og i plenum. Det ordinære årsmøde afholdes som foreskrevet i Samvirkende Menighedsplejers vedtægter. Alle tilmeldte menighedsplejer og menighedsråd har ret til at sende to personer til årsmødet, og både tilmeldte menighedsråd og menighedsplejer har stemmeret med 1 stemme hver. Personlige medlemmer kan deltage uden stemmeret. Alle vore medlemmer har modtaget 1. indkaldelse til årsmødet i februar, og dagsorden og regnskab sendes ud til alle tilmeldte senest d. 12. april Regnskab lægges endvidere ind på Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet under dagsordenpunktet Indkomne forslag samt forslag til valg af medlemmer til Fællesudvalget skal sendes til Fælleskontoret i Valby (se s. 2) senest én måned før årsmødets afholdelse, dvs. tirsdag den 25. marts 2014, kl Forslagene skal være underskrevet af den pågældende menighedsplejes formand på bestyrelsens vegne, eller af menighedsrådets formand på menighedsrådets vegne. Fællesudvalget for Samvirkende Menighedsplejer stiller i år forslag om vedtægtsændringer, bl.a. om genbrugsbutikkernes repræsentation på årsmødet. På valg i 2014 er følgende medlemmer af Fællesudvalget: Gunnar Bach Pedersen, Ulrich Vogel, Lydia Thomsen, Erik Ladegaard og Kurt Bjerregaard. Gunnar Bach Pedersen og Kurt Bjerregaard modtager ikke genvalg, mens Ulrich Vogel, Lydia Thomsen og Erik Ladegaard modtager genvalg. Tilmelding til årsmødet kan ske på tlf Vel mødt! Ole Foldberg, formand for Fællesudvalget, Kirsten R. Laursen, generalsekretær 15

16 Landet Rundt Stor opbakning fra frivillige til familieprojekt i Nykøbing Falster Ildsjælen Lisbet Jensen fortæller sidste nyt om netværksaktiviteter for udsatte familier på Lolland og Falster. Ca. 30 familier er tilmeldt projektet i Nykøbing F., hvor jeg er koordinator for de frivillige i menighedsplejen. Det er primært enlige forsørgere på kontanthjælp, som mødes en gang om måneden. Kommunikationen skal frem for alt være positiv Lisbeth Jensen. Privatfoto og hyggelig, da mange kontanthjælpsmodtagere ofte har hårde oplevelser bag sig. Hvis sammenkomsterne gav nogle af familierne lyst til at arbejde frivilligt eller deltage på andre måder i samfundslivet, vil jeg blive glad, fortæller Lisbet Jensen håbefuldt. Det er euforiserende, at projektet er kommet så godt fra start, og det betyder, at jeg nu har fået endnu mere mod og energi til frivilligt arbejde. Jeg får simpelthen kuldegysninger, når jeg kigger ned over den lange liste af frivillige, som tæller mere end 20 personer. De støtter projektet med fx madlavning, børnepasning og undervisning. Jeg ønsker for andre frivillige, at de må få samme fantastiske oplevelse, som jeg har af dette projekt. Nyt fra vågekonetjenesten i Aalborg Vibeke Hedegaard, pensioneret fysioterapeut, tænkte i første omgang, at hun ikke skulle have med flere gamle og syge at gøre. Men siden 2009 har Vibeke haft funktion af vågekone samt koordinator af vågetjenesten i menighedsplejen, der omfatter 33 sogne i Aalborg. I 2013 blev det til ikke mindre end 30 opkald. Det har været overvældende med interessen for vågekonetjeneste, fx med interview i ugebladet Søndag. Det skyldes, at gamle udgør en voksende del af befolkningen, og at en stor del er raske og har lyst til tage del i denne opgave. Ved at våge oplever man en vis fortrolighed med døden. Det giver en ro i forhold til den fase af livet, som vi alle uomtvisteligt skal igennem. Samtidig sætter det ens eget liv i perspektiv. Måske tænker man lidt mere over, om man bekymrer sig over nogle uvæsentlige ting, og hvad man gerne vil nå, mens tid er. Hvordan min egen død vil blive, og om jeg bliver angst, kan jeg ikke vide. Jeg kan anbefale at blive frivillig vågekone, fordi man møder mange forskellige slags mennesker i vågetjenesten. Det sætter jeg pris på. Mange jern i ilden i Kalundborg Provstis Menighedspleje Inge Aachmann Rasmussen fortæller om de talrige aktiviteter, som er søsat i Kalundborg Provsti. Det omfatter julehjælp, juleaften for ældre og ensomme, juleaften for enlige forældre med børn, sommerudflugt for ældre og ferie for ressourcesvage familier. Af fremtidsplaner ønsker bestyrelsen at oprette en sorggruppe, men den er endnu i støbe 16

17 Møde i menighedsplejens bestyrelse i Kalundborg privatfoto. skeen. Det høje aktivitetsniveau kan kun lykkes med høj selvdisciplin og et virkelig godt samarbejde i menighedsplejens bestyrelse. Desuden er den moralske og ikke mindst den økonomiske støtte fra medlemssogne og andre fx frivillige - helt uvurderlig. Der er nu 11 medlemssogne i Kalundborg Provsti, men vores mål er at nå op på samtlige 32 sogne. Sognene bliver ofte briefet om, hvad der foregår, via vores nyhedsbreve. Det mener vi, er vejen frem til at nå målet. Vigtigst er, at alt ikke sker i Kalundborg by, men at vi kommer ud i kanterne af provstiet, så alle føler, de er en del af menighedsplejens arbejde. Victoria Siersbæk Støt Samvirkende Menighedsplejer og gør brug af SMPs tilbud Personligt støttemedlemskab: For 300 kr. pr. år modtager man bladet Sammen, inviteres til årsmødet samt inviteres til møder og kurser til rabatpris, og så støtter man en god sag. Vi vil rigtig gerne have mange personlige medlemmer! Personligt støttemedlemskab oprettes ved henvendelse på tlf eller på Domicilet på Valby Tingsted Valby Samvirkende Menighedsplejer opstod som en sammenslutning af 19 sogne i København i I dag er organisationen landsdækkende og omfatter ca. 400 sogne. Læs mere om Samvirkende Menighedsplejer på Henvendelse på tlf Bliv personligt støttemedlem af Samvirkende Menighedsplejer Med det personlige medlemskab støtter du Samvirkende Menighedsplejers arbejde sammen med sognene Læs inde i folderen nærmere om, hvad støtten går til, og hvad der følger med medlemskabet 17

18 Kurser og konference fra Samvirkende Menighedsplejer i foråret 2014 Da pladsen til at omtale arrangementerne i bladet er begrænsede, henvises man til at læse nærmere om dem på Temakursus: Kirkernes indsats for sårbare børnefamilier 28. marts 2014 i Sognets Hus, Klostergade 33, 4930 Maribo Er jeres sogn interesseret i at hjælpe de sårbare børnefamilier? Så har I nu mulighed for at hente inspiration og redskaber og for at høre, hvilke muligheder der kunne være relevante for jeres sogn. Spørgsmål omkring, hvordan kommer vi så i gang med arbejdet, og hvorledes får vi skabt kontakten til de sårbare børnefamilier, vil være nogle af de emner, vi vil drøfte og dele erfaringer med hinanden om på dagen. Program for kurset: Kl : Ankomst, kaffe og brød Kl : Velkomst og morgenandagt Kl : Sårbare familier ved Lene Sletved, familieterapeut ved Familiecenter Lolland Kl : Frokost Kl : 3 workshops 1. Hjælp i øjenhøjde ved sognemedhjælper Gunhild Als fra Risbjerg Kirke 2. Feriehjælp og familiearbejde ved konsulent Betina Køster, Samvirkende Menighedsplejer 3. Minihøjskolen for børnefamilier ved sognepræst Marianne Eilskov Hansen, Rødbyhavn Kl : Afslutning Kursusleder: Mei Petersen, konsulent i Samvirkende Menighedsplejer. Pris: For medlemmer: kr. 250,- ved rettidig tilmelding, ellers kr. 300,-. For ikke-medlemmer: kr. 300,- ved rettidig tilmelding, ellers kr. 350,- Indbetales på konto: Tilmelding på tlf eller mail: Anfør venligst data (navn, tlf. nr., ) samt kur susdato og workshop nr. Tilmeldingsfrist: To uger før kurset. Konference om Kampen mod ensomheden Samvirkende Menighedsplejer inviterer til konference om organisationens virke blandt de meget isolerede og psykisk skrøbelige ældre. Tidspunktet er d. 5. maj 2014, stedet bliver Festsalen i Den Gamle By i København, og hovedtaler bliver direktør Christine Swane fra Ensomme Gamles Værn. Ring på , eller se på www. menighedsplejer.dk og få flere oplysninger. Temakursus: Ledelse af frivillige 23. maj 2014 i Houlkær Kirke, Odshøjvej 7 A, 8800 Viborg At lede frivillige er vanskeligere end at lede ansatte, og det gør ledelsesopgaven både spændende og udfordrende. I dette kursus sætter vi fokus på, hvordan du kan medvirke til at skabe en attraktiv frivillighedskultur i din kirke. Vi tager fat i konkrete redskaber så som motivation, fællesskab, rekruttering og 18

19 forventningsafstemning. Alle dele er vigtige brikker for de kirker, som drømmer om flere frivillige, der tager ejerskab. Program for kurset: Kl Ankomst og morgenkaffe Kl Morgenandagt Kl Undervisning ved en af oplægsholderne Rie Skårhøj eller Esther Skov Rygaard: At lede frivillige. Begge arbejder i Ledfrivillige.dk som foredrags holdere og konsulenter. De har lang erfar ing med ledelse af frivillige bl.a. i foreningen RETRO. De er i øjeblikket ved at udgive en ny bog om ledelse af frivillige. Hvordan koordinere Diakonal frivillighed? v/konsulenterne Annette C. Langdahl og Nina Baun, Samvirkende Menighedsplejer Kl Kaffepause Kl Samling og opsummering Kursusleder: Birgitte Viftrup Mortensen, konsulent i Samvirkende Menighedsplejer Pris: For medlemmer: 350 kr. ved rettidig tilmelding, ellers 400 kr. For ikke-medlemmer: 400 kr. ved rettidig tilmelding, ellers 450 kr. Indbetales på konto: Kl Frokost Kl Oplæg til workshops samt deltagelse i workshops: Hvad med ledelse af unge frivillige? v/ Rie Skårhøj eller Esther Skov Rygaard. Tilmelding på tlf eller mail: Anfør venligst data (navn, tlf.nr., ) samt kursusdato og workshop nr. Tilmeldingsfrist: To uger før kurset. Farvel til Merethe Jægergaard Den 16. april har Samvirkende Menighedsplejers medarbejder i receptionen Merethe Jægergaard sin sidste arbejdsdag efter mere end 26 års ansættelse. Selv om ansættelsen varer juni måned med (den måned fylder hun 65 år), takker Merethe reelt af nogle uger før på grund af opsparet ferie. Merethe har i mange år været den stemme, man først hører, og den person, man først møder, når man ringer eller kommer til Samvirkende Menighedsplejer i Valby. Merethe har klaret denne opgave på bedste vis. Alle med tætte relationer til vort hus er enige om, at det bliver meget mærkeligt, når Merethe ikke er der mere. Hun har med sin lange anciennitet også været organisationens historiefortæller, og med hendes farvel bliver det vanskeligere at huske de mange historier om Samvirkende Menighedsplejers seneste årtier og de mange omvæltninger i den periode. Stor tak til dig, Merethe, for en trofast og kompetent indsats på posten, og god vind med pensionisttilværelsen. Kirsten R. Laursen 19

20 ID-Nr.: SORTERET MAGASINPOST Vi er Guds hus og kirke nu,... bygget af levende stene. I Grundtvigs smukke salme Kirken den er et gammelt hus (Den danske Salmebog nr. 323) lader han sig i vers 3 inspirere af det sted i 1. Peters Brev, hvor tanken om kirken af levende sten kommer frem. I 1. Peters Brev kap. 2, vers 4-5 står der: Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud. Hermed opfordrer apostlen sine læsere og os til at forstå, at det forpligter at være med i en menighed. En menighed er et fællesskab af Kristustroende. Selv om tro også altid har en privat side, og selv om gudsforholdet også er noget personligt, så ligger der i det at være kirke og menighed, at man er en del af et hele, et åndeligt hus. I Det Nye Testamente tales meget ofte om, at menighedens fællesskab er et fællesskab i Kristus. Selv om han for nogle blev en snublesten, blev han for menigheden hovedhjørnestenen, troens basis, vejen til Gud. Derfor er det fællesskabet i Kristus, der giver det stærke, bæredygtige fundament for, at menigheden er kirken af levende sten. Et af menighedens vigtigste kendetegn ligger i dette at have indbyrdes kærlighed. Det betyder, at menighedslivet er båret af særlige kristne værdier. De kan beskrives med ord som fællesskab, omsorg, ligeværdighed, rummelighed og barmhjertighed. Den, der har givet os disse værdier som en offergave, er Jesus, gennem hans liv på jorden og gennem hans lidelse, død og opstandelse. Men han har også lært os, at troen forpligter os på disse værdier, forpligter os hver især til at være levende sten og bringe åndelige ofre i Guds hus. Lad os tænke over dette, når påsken nu nærmer sig. Kirsten R. Laursen Samvirkende Menighedsplejer Valby Tingsted 7, 2500 Valby. Tlf Fax , Giro nr , Sydbank reg. nr. 8075, kontonr Redaktion: Generalsekretær Kirsten R. Laursen (ansv.) Bjørn Andersen (lay-out) Tryk BORDING A/S ISSN - Nr.:

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde September [3] 2013

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde September [3] 2013 Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde September [3] 2013 Tema: Børn og unge i kirkens sociale fællesskab Menigheden og de unge side 5 Interview med ung frivillig side 10 NYHED!

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Juni [02] 2014

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Juni [02] 2014 Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Juni [02] 2014 Tema: Genbrugsbutikken som en livsnerve i menighedsplejen side 4 SMPs årsmøde 2014 side 8 Få en Kirkens Genbrug i lokalområdet

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer: Københavns biskop om I troskab mod folkekirken Om samarbejde mellem organisationerne og folkekirken

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer På folkekirkens grundlag... - hvad betyder det? Menighedspleje på landet - ni sogne i flok og

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? ikke en klagecentral. Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden. Forsiden: Kirken med på Roskildefestival

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? ikke en klagecentral. Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden. Forsiden: Kirken med på Roskildefestival Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Venne-pårørendeforeninger er støtte, ikke en klagecentral Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden Forsiden: Kirken med på Roskildefestival

Læs mere

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips. Samvirkende Menighedsplejer

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips. Samvirkende Menighedsplejer Menighedspleje og sognediakoni Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Hvad er diakoni? side 3 Kapitel 2: Hvad er en menighedspleje side 4 Forslag til fremgangsmåde ved

Læs mere

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer Menighedspleje og sognediakoni Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Hvad er diakoni? side 3 Kapitel 2: Hvad er en menighedspleje side 4 Forslag til fremgangsmåde ved

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

inspiration Idéer - til liv og vækst i menighedens diakoni

inspiration Idéer - til liv og vækst i menighedens diakoni Tilmeld sognet som medlem af Ring og hør nærmere hos konsulenterne, eller kontakt Fælleskontoret i Valby på tlf. 36 46 66 66. Bliv personligt støttemedlem Støtte fra enkeltpersoner giver organisationen

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Sammen. december [04] 2003 OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen. december [04] 2003 OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer Frivillige på Plejecentre En idé med gode muligheder Hvad betyder På Folkirkens grundlag? Kirstens

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 Peter Als fra Amnestys lokalforening i Aalborg er en glad mand Læs mini-portræt i bladet, hvor Peter fortæller om Amnestys erfaringer med udenlandske frivillige.

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer: Vagtskifte: Ny generalsekretær 2 x sogne-idéer: Fredagsspisning og succes med en Netværksgruppe

Læs mere

At prikke med kærlighed

At prikke med kærlighed Rikke Nøhr Christensen At prikke med kærlighed omsorgsbesøg i en isoleret alderdom Udgivet af EGV (Ensomme Gamles Værn), 2011 1 Forord Ordene at prikke med kærlighed er omsorgsmedarbejder Helle Engelsborg

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Læs i dette nummer. Tema: Samvirkende Menighedsplejers værdigrundlag. Årsmødereportage

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Læs i dette nummer. Tema: Samvirkende Menighedsplejers værdigrundlag. Årsmødereportage Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer Tema: Samvirkende Menighedsplejers værdigrundlag Årsmødereportage Faglighed er godt. Men ikke

Læs mere

Profession i forandring

Profession i forandring MARTS 2012 2 23 1 DIAKONbl bladet adet 49. ÅRGANG Profession i forandring Viden giver muligheder Man skal lytte Ånden i hånden TEMA: Diakoni mellem teori og praksis 2 DIAKONbladet Diakonforbundet Filadelfia

Læs mere

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 1. MARTS 2007 4-10: Aktivér dit medlemskab 14: Ny til ungearrangement 20: Hiv et sørgeligt jubilæum BløderNyt Terkel Andersen

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden - et folkekirkeligt, socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Jubilæumsnummer Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden Hilsen fra kirkeministeren og socialministeren Anmeldelser: Ingen

Læs mere

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2013 Bryd ensomheden TEMA 4-11 Vi længes alle efter at blive set, som den vi er. Mange går rundt og forsøger at lave sig selv om, men når vi ikke er os selv i mødet

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Kurser, undervisning, samt særlige medlemstilbud Samvirkende Menighedsplejer 2 Indhold: s. 3: Om Samvirkende Menighedsplejer og organisationen

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Analyse af kirkers sociale ansvar

Analyse af kirkers sociale ansvar Analyse af kirkers sociale ansvar Oktober 2013 Indhold Indledning... 1 Analysedesign... 1 Definition... 2 Analyse... 3 1) Hvilke sociale indsatser har kirkerne for ikke-faste kirkegængere, der samtidig

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Maj-juni 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Maj-juni 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Maj-juni 2014 Camilla Rønn Jensen er frivillig i FriRummet, som er en klub for psykisk sårbare unge. Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Camilla fortæller om hendes frivillige

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere