Turismerelateret markedsanalyse for Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turismerelateret markedsanalyse for Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner"

Transkript

1 Turismerelateret markedsanalyse for Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner September 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og introduktion Executive Summary Turisterne fordelt på indsamlingskommune Turisterne fordelt på nationalitet Krydstabuleringer af udvalgte data Kvalitative interviews Metode Rapportens opbygning Indsamlingens metodik og indsamlings strategi Tabellernes og figurernes opbygning Turisterne fordelt på indsamlingskommune Profil af besøgende til området Demografiske overvejelser Besøgshyppighed og område Indkvartering Aspekter af betydning for valg af destination Tilfredshed med området Markedsføring af området Turisterne fordelt på nationalitet Profil af besøgende til området Demografiske overvejelser Indkvartering Aspekter af betydning for valg af destination Tilfredshed med området Markedsføring af området Krydstabuleringer af udvalgte data Sammenfald mellem rejsegruppe samt udslagsgivende for valg Brugen af informations kanaler sammenholdt med alder Brugen af informations kanaler sammenholdt med nationalitet Kvalitative betragtninger Tilfredshed og muligt genbesøg i fremtiden

3 7.2 Processer ved valg af destination før ferien Brug af informationsmateriale og informationstyper under ferien Konklusioner Turisterne fordelt på indsamlingskommune Turisterne fordelt på nationalitet Krydstabuleringer af udvalgte data Kvalitative interviews Spørgeskema Interview guide til kvalitative interviews

4 Figuroversigt Figur 1 Indsamlingskommune og aspekter af relevans for at besøge et område...25 Figur 2 Indsamlingskommune og forslag til forbedringer af området som feriested...27 Figur 3 Nationalitet og aspekter af relevans for at besøge området...42 Figur 4 Segmentfordeling i hhv. Reg Sjælland og øvrige land...47 Figur 5 Krydstabulering på spørgsmål 8 (rejsegruppe) og 6 (valg af område)...49 Figur 6 Krydstabulering på spørgsmål 8 (rejsegruppe) og 7 (generelt valg af destination)...50 Figur 7 Kort over området (Møn & Sydsjælland, Lolland og Falster)

5 Tabeloversigt Tabel 4 1 Indsamlingskommune og nationalitet...13 Tabel 4 2 Indsamlingskommune og alderskategorier...14 Tabel 4 3 Indsamlingskommune og uddannelse...15 Tabel 4 4 Indsamlingskommune og husstandsindkomst...16 Tabel 4 5 Indsamlingskommune og antal voksne i husstanden (ikke rejsegruppen)...16 Tabel 4 6 Indsamlingskommune og antal børn (under 16 år) i husstanden...17 Tabel 4 7 Indsamlingskommune og rejsegruppe...18 Tabel 4 8 Indsamlingskommune og første besøg / tidligere besøgt...19 Tabel 4 9 Indsamlingskommune og antal tidligere besøg...20 Tabel 4 10 Indsamlingskommune og antal ferierejser årligt...21 Tabel 4 11 Indsamlingskommune og valg af indkvartering...22 Tabel 4 12 Indsamlingskommune og tilfredshed med indkvarteringen...23 Tabel 4 13 Indsamlingskommune og udslagsgivende for valg...24 Tabel 4 14 Indsamlingskommune og tilfredshed med området...26 Tabel 4 15 Indsamlingskommune og indfrielse af forventninger...26 Tabel 4 16 Indsamlingskommune og generel informationssøgning omkring destinationer. 28 Tabel 4 17 Indsamlingskommune og har set markedsføringstiltag for området...29 Tabel 4 18 Indsamlingskommune og foretrukken informationskilde på destinationen...30 Tabel 5 1 Nationalitet og alderskategori...31 Tabel 5 2 Nationalitet og husstandsindkomst...32 Tabel 5 3 Nationalitet og antal voksne i husstanden (ikke rejsegruppen)...33 Tabel 5 4 Nationalitet og antal børn (under 16 år) i husstanden...34 Tabel 5 5 Nationalitet og rejsegruppe...35 Tabel 5 6 Nationalitet og første besøg / tidligere besøgt...36 Tabel 5 7 Nationalitet og antal tidligere besøg...37 Tabel 5 8 Nationalitet og antal ferierejser årligt...38 Tabel 5 9 Nationalitet og valg af indkvartering...39 Tabel 5 10 Nationalitet og tilfredshed med indkvarteringen...39 Tabel 5 11 Nationalitet og udslagsgivende for valg...41 Tabel 5 12 Nationalitet og tilfredshed med området

6 Tabel 5 13 Nationalitet og indfrielse af forventninger...43 Tabel 5 14 Nationalitet og general informationssøgning omkring destinationer...44 Tabel 5 15 Nationalitet og har set markedsføringstiltag for området...45 Tabel 5 16 Nationalitet og foretrukken informationskilde på destinationen...46 Tabel 6 1 Krydstabulering på spørgsmål 9 (informationskanaler) og 12 (alder)...52 Tabel 6 2 Krydstabulering på spørgsmål 11 (turistinfo på destinationen) og 12 (alder)...53 Tabel 6 3 Krydstabulering på spørgsmål 9 (informationskanaler) og 13 (nationalitet)

7 1. Baggrund og introduktion Med udgangspunkt i pilotundersøgelsen gennemført i sommer og efterårsferien 2009 har CELF The Academy i løbet af sommeren 2010 gennemført en større dataindsamling i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner med henblik på at afdække områdets tiltrækningskraft, turisternes tilfredshed med området og deres informationssøgning i forbindelse med ferieplanlægning. Med udgangspunkt i erfaringerne fra den tidligere pilotundersøgelse, anbefalinger fra Tranberg Marketing og CELF The Academy s egen kritiske gennemgang, har CELF The Academy udarbejdet det reviderede spørgeskema, som primært består af lukkede spørgsmål. Det danske spørgeskema er vedlagt som bilag. Der er desuden indsamlet et antal kvalitative interviews, som tjener det formål at nærmere belyse emner som i den kvantitative indsamling har vist sig interessante. Spørgeguiden til de kvalitative interviews er ligeledes vedlagt sidst i rapporten på engelsk. Selve rapporten er inddelt i en række emneområder indeholdende bl.a. præsentation af kvantitativ data (spørgeskemaerne) herunder krydstabulering på udvalgte emner, præsentation af kvalitative interviews samt konkluderende bemærkninger til kommunen. Under præsentationen af spørgeskemaerne i kapitel 4 og 5 vil læseren erfare at disse er inddelt i flg. under kategorier: Profil af de besøgende til området; Hvilke typer af turister kommer til området? Indkvartering Aspekter af betydning for valg af destination; Hvilke tilbud trækker i beslutningen om ferie destination? Herunder også tilfredshed med området; Hvordan lever området op til turisternes forventninger? Markedsføring af området; hvad fanger de besøgendes opmærksomhed, og hvor søger de information? 7

8 2. Executive Summary Nedenfor følger en kort opsummering af undersøgelsens væsentligste resultater. 2.1 Turisterne fordelt på indsamlingskommune På tværs af kommunerne udgør den største gruppe (ca. 50%) af turisterne folk i alderen år, mens respondenter over 55 år udgør 22% for Guldborgsund Kommune, 27% for Lolland Kommune og 28% for Vordingborg Kommune. I Vordingborg kommune er en ligelig fordeling mellem familier med børn under 16 år samt folk som rejser med partner/ægtefælle/kæreste, mens der i Lolland og Guldborgsund Kommune er flere familier med børn under 16 år som ferierer i området. Der er en signifikant overvægt af genbesøgende til området; specielt i Lolland Kommune (80%) og Guldborgsund Kommune (71%). 76% af turisterne i Lolland Kommune har været der mere end 2 gange tidligere, hvor det for de to andre kommuner er en anelse lavere; 62% for Guldborgsund Kommune og 66% for Vordingborg Kommune. I Guldborgsund Kommune er navnlig kysten og strandene (72%) samt landskabet og naturen (54%) vigtig for turisterne i deres valg af området som feriedestination. Det samme er gældende for Vordingborg Kommune. Blandt turisterne i Lolland Kommune lægges vægt på kysten og strandene (49%), landskabet og naturen (44%) og seværdigheder of attraktioner (36%). I forhold til informationssøgning er Internettet generelt et populært sted at søge inspiration når der skal planlægges ferie. Hovedparten af de adspurgte surfer på turistinformationshjemmesider, booking hjemmesider og blogs. Derudover er familie, venner og bekendte også en vigtig informationskilde. Andelen af turister som har set markedsføringstiltag for området er gennemgående relativt lav. Af de markedsføringstiltag som er blevet set er det primært visiteastdenmark.com, visitmoen.com, visitlollan falster.dk samt annoncer i aviser og blade som respondenterne har lagt mærke til. 2.2 Turisterne fordelt på nationalitet Gennemsnitsalderen for de danske, tyske og hollandske respondenter ligger nogenlunde ens omkring 45 år, mens de norske respondenter ligger noget lavere (ca. 41 år) og de svenske noget højere (ca. 51 år). Fælles for alle udgør den største gruppe (i snit ca. 55% af turisterne) folk i alderen år, mens respondenter over 55 år udgør 29% for danskerne, 15% for tyskerne, 23% for hollændere, 9% for nordmænd og 40% for svenskerne. Dette afspejles også i rejsegruppen, hvor langt de fleste svenske turister rejser med partner, kæreste eller ægtefælle. Hovedparten (88%) af de danske turister er gengangere i området, mens det kun gælder for under halvdelen af de tyske, hollandske og norske turister. For de svenske turister ligger tallet på 65% gentagne besøg. Ud af de tilbagevendende turister er det især danskerne som 8

9 ofte kommer igen; 62% af turisterne har været i området mere end 2 gange tidligere, mens det for de øvrige lande er en anelse lavere. Markant flere hollandske turister (70%) vælger at bo på campingpladser i forhold til de øvrige nationaliteter. Hovedparten af tyske (58%) og norske (61%) turister vælger at indkvartere sig i sommerhuse, mens det for de danske og svenske er nogenlunde ligeligt fordelt på campingpladser og sommerhuse. For de danske, hollandske, norske og svenske respondenter lever indkvartering og området generelt fint op til forventningerne, og de er godt tilfredse. De tyske turister ligger imidlertid noget under de øvrige lande, både hvad angår indkvartering, tilfredshed med området og indfrielse af forventninger. I større omfang end for de øvrige nationaliteter benytter hollandske turister sig af brochurer fra turistbureauer i deres informationssøgning. Generelt set er Internettet dog det mest populære sted at søge information, fx ved at surfe på turistinformationshjemmesider. Dette viser sig også ved at de mest populære steder hvor turisterne har fundet materiale omkring området er visiteastdenmark.com og visitlolland falster.com. Til spørgsmålet omkring hvor de har fundet materiale der markedsfører Møn og Sydsjælland, Lolland og Falster svarer relativt mange respondenter Andet, Her inddeler besvarelserne sig i tre primære kategorier; anbefalinger fra venner, familie, kolleger osv., generel søgning på Internettet fx via google samt annoncer og/eller artikler i fagblade, fx sejlerblade, FDM blade, camping bøger, guide bøger osv. 2.3 Krydstabuleringer af udvalgte data Hvad angår sammenfaldet mellem rejsegruppe og de parametre som har været udslagsgivende for valg af netop dette område, er der ikke entydige tegn på at de af VisitDenmark definerede segmenter også er gældende på Møn og Sydsjælland, Lolland og Falster. Som det fremgår af figur 4 er det på tværs af rejsegrupperne især kysten & strandene, landskabet & naturen samt seværdigheder & attraktioner der trækker i valget af netop dette område. Desuden vurderes familie og venner også at have relativ stor betydning for valget af netop dette område, mens de øvrige kategorier generelt set betyder mindre. Dette kunne tyde på at det i højere grad er segmenterne I ro og mag ved vandet samt Naturens gratis glæder som er at finde i dette område. Det bør dog bemærkes at kategorierne oplevelser og seværdigheder & attraktioner også har nogen indflydelse på beslutningsprocessen og vurderes som vigtige elementer i ferien. Det er i højere grad turister over 56 år som søger information om mulige feriemål i brochurer rekvireret fra turistbureauer. Sammenholdes brugen af informationskanaler i forbindelse med valg af feriedestination med nationalitet, tegner der sig generelt et billede af at Internettet og anbefalinger fra venner og familie er de mest udbredte kilder. På trods af nogle nationale udsving er det de færreste som er markante, og det samlede billede er at brugen af informationskanaler spænder bredt og at destinationernes markedsføringstiltag derfor må afspejle dette. Også i brugen af turistinformation på destinationen bruges Internettet flittigt. På tværs af alder er hjemmesider og brochurer udleveret på overnatningssteder eller attraktioner de mest populære måder at finde inspiration under ferien. Turistkontoret er ligeledes populært blandt alle aldre, mens de såkaldte nye medier såsom twitter, applikationer, sms services 9

10 osv. bruges i noget mindre grad og kun i nævneværdig omfang af de yngre generationer. 2.4 Kvalitative interviews På trods af at tilfredshedsniveauet med området overordnet set er ganske højt blandt de besøgende, har næsten alle de udspurgte udenlandske besøgende ingen intentioner om at besøge området i fremtiden. Det er der to primære årsager til. Dels ønsker de næste gang gerne se noget andet, og har de fleste i stedet for til hensigt at besøge andre områder i Danmark. Flere af de udenlandske førstegangsbesøgende til området fortæller, at de har været andre steder i Danmark tidligere, og det kunne derfor overvejes, om de tværregionale samarbejder kan tilføjes nye dimensioner. Interviewmaterialet tilkendegiver, at informationsmateriale i høj grad bliver brugt af førstegangsbesøgende forud for ferien, men at informationsmaterialet som regel ikke er udslagsgivende for destinationsvalget. Både blandt de danske og blandt de udenlandske respondenter var det hyppigste svar, at destinationsvalget blev foretaget først og informationsmaterialet blev indhentet efterfølgende, mens det var markant sjældnere, at informationsmaterialet blev tilvejebragt til brug for beslutningsprocessen mht. destinationsvalg. Til gengæld spiller anbefalinger fra venner og familie, som tidligere har besøgt området, ofte en væsentlig rolle. I forhold til anvendelsen af internettet under ferien gør det sig på tværs af nationaliteter gældende, at dette endnu ikke er fuldstændig mobilt og uden grænser, og derfor ikke rigtigt kan anvendes i det øjeblik, hvor turisten ønsker et spørgsmål besvaret om fx et sted eller en seværdighed. Her er trykte informationskilder såsom guide bøger, lokal informationsmateriale, foldere, informationsstandere og lignende stadig det mest brugte. I vurderingen af fremtidsudsigterne for de nye teknologier i forbindelse med information og kommunikation på destinationen skal man også erindre sig de mere pragmatiske, praktiske og økonomiske forhold, som gør sig gældende. Eksempelvis er omkostningerne ved international roaming en faktor, som flere af de udenlandske informanter pegede på. Undersøgelsens resultater giver ikke anledning til at anbefale hverken et øget eller reduceret fokus på nye kommunikationskanaler, men de kvalitative data indikerer en vis træghed i skiftet til andre kanaler end de traditionelle. 10

11 3. Metode 3.1 Rapportens opbygning Denne rapport indledes i kapitel 1 med en introduktion til læseren med en kort forklaring af projektets formål. Dernæst følger i kapitel 2 en opsummering af analysens vigtigste punkter i et såkaldt executive summary. I kapitel 3 gives en forklaring af projektets forløb, herunder undersøgelsens metodik og indsamlingsstrategi. I kapitel 4 præsenteres resultaterne af dataindsamlingen fordelt på dataindsamlingskommune, mens kapitel 5 giver en oversigt over dataindsamlingen fordelt på nationalitet. Kapitel 6 indeholder en yderligere analyse af de kvantitative data, herunder krydstabulering på en række spørgsmål som det er fundet interessant at dykke nærmere ned i. Dette følges op i kapitel 7 med en gennemgang af de kvalitative data samt en diskussion af de deraf følgende implikationer for Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner. Rapporten konkluderes i kapitel 8, hvor også de endelige anbefalinger præsenteres, og som afslutning vil læseren finde det danske spørgeskema i kapitel 9 samt interviewguiden til de kvalitative interviews i kapitel Indsamlingens metodik og indsamlings strategi Denne undersøgelse tager som tidligere nævnt udgangspunkt i erfaringerne fra pilotundersøgelsen gennemført i løbet af sommer og efterårsferien På baggrund af disse er spørgeskemaet blevet gennemgående revideret, trimmet og optimeret mhp at indsamle interviews i løbet af sommeren I revisionen af spørgeskemaet er opdragsgiverne blevet inddraget som aktive medspillere, således at det færdige resultat står som en ligelig repræsentation af alle tre aktører. Det endelige spørgeskema var således klar i starten af juni 2010, hvorefter det kunne sendes til oversættelse og tryk. Til at indsamle spørgeskemaerne ansatte CELF The Academy 12 freelance markedsanalytikere, som i perioden juni august 2010 har indsamlet spørgeskemaer fordelt på hhv. 434 spørgeskemaer i Guldborgsund Kommune, 550 spørgeskemaer i Lolland Kommune og 491 spørgeskemaer i Vordingborg Kommune. Inden denne opgave gennemgik alle markedsanalytikere et grundigt træningsforløb hvor de blev instrueret i indsamlingsteknik, spørgeteknik osv. Efter aftale med Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner tilstræbtes det i indsamlingen af spørgeskemaerne, at der skulle opnås en fordeling på nationalitet som afspejler turismen i området generelt. Med udgangspunkt i Østdansk Turismes overnatningstal søgte markedsanalytikerne dermed at opfylde nedenstående nationale fordeling af spørgeskemaerne: danskere: 68%, tyskere: 17% og andre: 15%. Ser man på dataindsamlingen på tværs af de tre kommuner er denne fordeling ramt på tilfredsstillende vis med hhv. 64% danske besøgende, 20% tyske besøgende og 16% fra andre lande. Som det vil fremgå senere i rapporten er der nogle udsving på repræsentationen de tre kommuner imellem, men overordnet set stemmer det fint overens med Østdansk Turismes tal for regionen generelt. 11

12 Hvad angår indsamlingen af spørgeskemaerne tilstræbtes et ligeligt antal spørgeskemaer fordelt på de tre kommuner; dvs. ca. 400 spørgeskemaer per kommune. Disse spørgeskemaer er blevet indsamlet på en række forudbestemte lokaliteter i kommunerne, dog med enkelte justeringer i løbet af indsamlingsperioden, idet det forventeligt hurtigt erfaredes at turisterne ikke nødvendigvis befandt sig på de forudbestemte destinationer. I Guldborgsund Kommune var de primære indsamlings steder Marielyst, Middelaldercentret, Nysted Havn og i mindre omfang Travbanen. I Vordingborg Kommune blev der primært indsamlet spørgeskemaer på Møns Klint, i Vordingborg by og havn, Stege by, under Jazzfestival arrangementerne i Præstø, Ore strand og på Klintholm havn. I Lolland Kommune drejede det sig primært om Knuthenborg, Grøn Verden Zoo, Maribo Jazzfestival og Nakskov by. Ud over disse destinationer blev der efter aftale med opdragsgiverne også indsamlet et antal spørgeskemaer på campingpladser rundt omkring i området. I henhold til aftale med kommunerne indgået d. 28/ er der ikke lagt spørgeskemaer ud til lokale samarbejdspartnere. Det pointeres desuden at der kun er udleveret et spørgeskema per rejsegruppe. Hvad angår kvaliteten af data, har det været vigtigt at få et så repræsentativt udsnit af området besøgende som muligt. Da det naturligvis ikke er muligt at administrere turisternes færden i området, har det krævet en høj fleksibilitet og lokal kendskab af markedsanalytikerne at forstå og forudse hvor og hvornår turisterne ville befinde sig på bestemte tidspunkter. Dermed har denne undersøgelse ingen kontrollerede fikspunkter, idet det ikke har været muligt at opstile såkaldte entry/exit points, hvorved man kan sikre sig at indsamlingen er et repræsentativt udsnit af befolkningen. En af strategierne for at imødekomme denne udfordring har derfor været oversamling, hvorfor der er indsamlet lige knap 300 flere spørgeskemaer end det som i første omgang er lovet. Udover de kvantitative interviews er der udført en række kvalitative interviews med respondenter som på spørgeskemaerne har indikeret at de gerne ville deltage i uddybende interviews. Cirka 20% af de adspurgte har angivet navn og adresse og af disse er relevante personer udvalgt på baggrund af deres besvarelser i spørgeskemaet. Et mere fyldestgørende metode afsnit omkring indsamlingen af de kvalitative interviews er placeret i kapitel Tabellernes og figurernes opbygning Alle tabeller og figurer er opbygget således at det tydeligt fremgår hvilke respondenter der danner baggrund for materialet. Læseren vil opleve at antallet af respondenter kan variere fra tabel til tabel og fra figur til figur. Dette er der flere grunde til; dels er nogle skemaer kun delvist udfyldte, dvs. at respondenterne af forskellige årsager har valgt ikke at besvare alle spørgsmålene. På baggrund af det grundige forarbejde med spørgeskemaet er der dog generelt set ganske høje svarprocenter på alle spørgsmål. Derudover er der nogle spørgsmål hvor respondenterne er blevet bedt om at udfylde flere svarmuligheder, hvorved antallet af svar naturligvis øges. 12

13 4. Turisterne fordelt på indsamlingskommune I dette kapitel beskrives turisterne fordelt på de tre indsamlingskommuner; Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner. 4.1 Profil af besøgende til området Demografiske overvejelser I spørgeskemaerne er der spurgt ind til det bopælsland, som respondenterne kommer fra. Dette er bl.a. gjort for at sikre et så repræsentativt udsnit som muligt, og for at undersøge om de tal genereret af Østdansk Turisme for hele Region Sjælland også er gældende for dette område. Respondenter med anden nationalitet end dansk og tysk er slået sammen i kategorien Andre lande. Tabel 4 1 Indsamlingskommune og nationalitet Guldborgsund Lolland Vordingborg Dansk 55% 78% 59% Tysk 26% 13% 20% Andre lande 19% 9% 22% Total 100% 100% 100% Anm. Procenter beregnet lodret Som det fremgår af tabel 4 1, er der i Lolland Kommune nogen flere danske respondenter blandt de adspurgte i undersøgelsen sammenlignet med Guldborgsund og Vordingborg Kommuner. Modsat er der en større andel af tyske turister i Guldborgsund Kommune sammenlignet med de to øvrige kommuner. Under kategorien Andre lande er i alt 25 lande repræsenteret, hvoraf de største grupperinger på tværs af kommunerne er Holland med gennemsnitligt 7%, Norge med gennemsnitligt 3% og Sverige med gennemsnitligt 3%. 13

14 Tabel 4 2 Indsamlingskommune og alderskategorier Guldborgsund Lolland Vordingborg 0 15 år år år år år år >66 år Ikke besvaret Total 0% 1% 1% % 6% 6% % 18% 13% % % % % 18% 23% % 63 17% 94 18% 90 7% 10% 10% % 2 1% 7 1% 3 100% 100% 100% Gennemsnit 43,59 46,39 47,44 Anm. Procenter beregnet lodret Som det fremgår af tabel 4 2 er der kun ganske små forskelle i gennemsnitsalderen på tværs af indsamlingskommunerne. Det bemærkes at for alle tre kommuner udgøres den største gruppe af besøgende alderskategorien år. Udsvinget i Guldborgsund Kommune hvad angår alderskategorien år kan med stor sandsynlighed tilskrives indsamlingen af spørgeskemaer i Marielyst. 14

15 Tabel 4 3 Indsamlingskommune og uddannelse Folkeskole Studentereksamen / HF / HH / HTX Teknisk uddannelse Kort videregående uddannelse (2 år) Guldborgsund Lolland Vordingborg 10% 12% 10% % 6% 8% % 7% 7% % 28 Mellemlang videregående 14% 26% 17% uddannelse (3 år) Lang videregående uddannelse (5 år <) Anden uddannelse Ønsker ikke at oplyse Ikke besvaret Total 12% 53 9% 47 13% 69 5% 24 12% 61 35% 19% 36% % 5 3% 14 1% 7 7% 6% 4% % 100% 100% Anm. Procenter beregnet lodret Angivelse af "Anden uddannelse" er i væsentlig udstrækning benyttet af udenlandske respondenter Som tabellen angiver, er der flere med en mellemlang uddannelse blandt turisterne i Lolland Kommune end blandt turisterne i de øvrige to kommuner. Den største procentvise besvarelse for specielt Guldborgsund og Vordingborg Kommuner er anden uddannelse, hvilket i høj grad dækker over de udenlandske respondenters besvarelser. 15

16 Tabel 4 4 Indsamlingskommune og husstandsindkomst Guldborgsund Lolland Vordingborg Under DKK DKK DKK Over DKK Ønsker ikke at oplyse Ikke besvaret Total Anm. Procenter beregnet lodret 15% 13% 14% % 25% 24% % 22% 21% % 17% 14% % 17% 22% % 7% 5% % 100% 100% Der er ingen markante forskelle i husstandsindkomst på tværs af kommunerne. Tabel 4 5 Indsamlingskommune og antal voksne i husstanden (ikke rejsegruppen) Guldborgsund Lolland Vordingborg 1 voksen 2 voksne 3 voksne 4 voksne 5 voksne 6 voksne eller flere Ikke besvaret Total 11% 13% 12% % 76% 76% % 6% 6% % 2% 4% % 0% 0% % 0% 1% % 2% 2% % 100% 100% Gennemsnit 2,18 2,01 2,13 Anm. Procenter beregnet lodret 16

17 Tabel 4 6 Indsamlingskommune og antal børn (under 16 år) i husstanden Guldborgsund Lolland Vordingborg 0 børn 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn 5 børn 6 børn eller flere Ikke besvaret Total 9% 6% 8% % 18% 14% % 23% 22% % 8% 5% % 1% 1% % 0% 0% % 0% 0% % 43% 49% % 100% 100% Gennemsnit 1,94 1,67 1,58 Anm. Procenter beregnet lodret Der er ingen bemærkelsesværdige forskelle i antallet af voksne og børn i husstanden på tværs af kommunerne. 17

18 Tabel 4 7 Indsamlingskommune og rejsegruppe Guldborgsund Lolland Vordingborg Alene 2% 3% 4% Partner / ægtefælle / 33% 42% 48% kæreste Familie inkl. børn under 16 55% 56% 46% år Familie kun med børn over 16 år 11% 48 10% 57 10% 51 Venner 22% 21% 19% Andet 7% 5% 4% Ikke besvaret 0% 0% 0% Total 100% % 550 Anm. Procenter beregnet lodret Procenterne summerer ikke til 100, da spørgsmålet er multipelt. 100% 491 Som det fremgår af tabel 4 7 er det i Guldborgsund og Lolland Kommune især familier med børn under 16 år som ferierer i området, mens der i Vordingborg kommune er en ligelig fordeling mellem familier med børn under 16 år samt folk som rejser med partner/ægtefælle/kæreste. I Lolland Kommune er der et signifikant fald i antallet af familier med børn under 16 år i forhold til pilot undersøgelsen foretaget i Dette hænger sandsynligvis sammen med at Lalandia indgik i pilotundersøgelsen foretaget i 2009, men ikke blev inddraget som indsamlingssted i denne undersøgelse. Den generelle overvægt af familier med børn under 16 år hænger godt sammen med at de fleste turister befinder sig i alderskategorien år, som angivet i tabel 4 2 (indsamlingskommune og alderskategorier). 18

19 4.1.2 Besøgshyppighed og område I dette afsnit ønskes det belyst om det er respondenternes første besøg i området, hvor mange gange de har været her før og hvor mange ferierejser de foretager årligt. Tabel 4 8 Indsamlingskommune og første besøg / tidligere besøgt Guldborgsund Lolland Vordingborg Første besøg Gentagne besøg Ikke besvaret Total Anm. Procenter beregnet lodret 28% 20% 32% % 80% 67% % 0% 1% % 100% 100% I forhold til pilotundersøgelsen fra 2009 viser denne dataindsamling endnu mere klart at hovedparten af turisterne har besøgt området før i gennemsnit er hele 73% af respondenterne gengangere. 19

20 Tabel 4 9 Indsamlingskommune og antal tidligere besøg Guldborgsund Lolland Vordingborg 1 tidligere besøg 2 tidligere besøg 3 4 tidligere besøg 5 7 tidligere besøg 8 12 tidligere besøg tidligere besøg tidligere besøg Flere end 40 tidligere besøg Mange gange Bor her Ikke besvaret Total Anm. Procenter beregnet lodret 15% 10% 12% % 7% 14% % 12% 14% % 14% 9% % 15% 12% % 3% 2% % 10% 9% % 17% 14% % 5% 6% % 1% 1% % 7% 8% % 100% 100% Som det fremgår af tabellen har flere af de tilbagevendende turister besøgt området mange gange tidligere især i Lolland Kommune, hvor 76% af turisterne har været der 3 eller flere gange tidligere, mens det for Guldborgsund og Vordingborg kommuner er en anelse lavere; hhv. 62% og 66% for de to kommuner. 20

21 Tabel 4 10 Indsamlingskommune og antal ferierejser årligt Guldborgsund Lolland Vordingborg 0 rejser 1 rejse 2 rejser 3 rejser 4 rejser 5 rejser 6 10 rejser Flere end 10 rejser Ikke besvaret Total Anm. Procenter beregnet lodret 0% 1% 2% % 26% 17% % 31% 38% % 20% 21% % 8% 10% % 4% 4% % 4% 2% % 1% 1% % 6% 5% % 100% 100% Der vises her tydelige tegn på at ferierejser oftest foretages 1 3 gange årligt en tendens som er gældende i alle tre indsamlingskommuner med 82% i Guldborgsund Kommune, 77% i Lolland Kommune og 76% i Vordingborg Kommune. Hvad angår besvarelsen 0 rejser så er her inkluderet endags turister. 21

22 4.2 Indkvartering Tabellen nedenfor viser turisternes valg af indkvartering. Tabel 4 11 Indsamlingskommune og valg af indkvartering Hotel Sommerhus Campingplads Feriecenter Guldborgsund Lolland Vordingborg 2% 6% 3% % % % % 35% 34% Andet 18% 17% 27% Ej overnattet, endags udflugt fra 5% 11% 9% hjem Ej overnattet, endags udflugt fra 1% 3% 3% ferieophold uden for området Ikke besvaret 0% 1% 1% Total 100% 100% 100% Anm. Procenter beregnet lodret 4% 19 Kigger man på tallene på tværs af kommunerne, er den hyppigste indkvarteringsform blandt turisterne sommerhuse med 31% i gennemsnit. Sammenholdt med de seneste tal fra Østdansk Turisme stemmer dette godt overens med de generelle tendenser i Region Sjælland, hvor sommerhuse (hos Østdansk Turisme refereret som Feriehuse) udgør 27% af de samlede overnatninger 1. Den næsthyppigste indkvarteringsform i dette område er campingpladser, som på tværs af kommunerne repræsenterer gennemsnitligt 30% af alle overnatninger. Sammenholdt med Østdansk Turisme er det en anelse lavere en generelt i regionen, hvor tallet ligger på 34%. 5% 29 1% 6 1 Østdansk Turisme, 2010: Turismeøkonomi Nøgletal; Dansk turisme, Region Sjælland og kommuner i Region Sjælland, s. 2 22

23 Tabel 4 12 Indsamlingskommune og tilfredshed med indkvarteringen Guldborgsund Lolland Vordingborg Tilfredshed med overnatningssted 4,09 4,32 4,21 Base Anm. Skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds Base er eksklusiv de respondenter, der ikke har overnattet på lokationen Respondenterne blev bedt om at vurdere indkvarteringen på en skala fra 1 5, hvor 5 er den højeste score der kan opnås. Som det fremgår af tabellen er turisterne overordnet set tilfredse med overnatningsstederne. Dog er turisterne i Guldborgsund Kommune lidt mindre tilfredse med indkvarteringen end i de to øvrige kommuner. 4.3 Aspekter af betydning for valg af destination Det er fundet vigtigt at skabe sig et overblik over hvad det er som turisterne finder attraktivt når de vælger destination bl.a. for at kunne foretage en delvis sammenligning mellem undersøgelser foretaget af VisitDenmark omkring de forskellige segmenter af turister og de ting som turisterne i dette område finder interessante. I dette afsnit foretages en indledende præsentation af data, mens der i afsnit 6 ( Krydstabuleringer af udvalgt data ) vil være en nærmere undersøgelse af sammenhængen mellem rejsegruppe og aspekter af betydning for valg af destination. Som det kan ses af tabel 4 13 så lagde turisterne på Møn og Sydsjælland, Lolland og Falster alle stor vægt på kysten og strandene samt landskabet og naturen da de valgte at besøge området, dog mindre i Lolland Kommune end i de to andre. Seværdigheder og attraktioner samt familie og venner er også vigtige valgkriterier, mens oplevelser, høj service, golfbaner, kunst & kultur og eget sommerhus i området er de kriterier som vægter mindst. 23

24 Tabel 4 13 Indsamlingskommune og udslagsgivende for valg Kysten og strandene Landskabet og naturen Cykelruter / vandrestier Mulighed for aktiviteter Seværdigheder, attraktioner Oplevelser Fiskerlejer og landsbyer Byer/købstæder Shopping / restauranter Høj service Golfbaner Kunst & kultur Atmosfære / tradition Familie og venner Ejer sommerhus i området Andet Ikke besvaret Total Anm. Procenter beregnet lodret Guldborgsund Lolland Vordingborg 72% 49% 68% % 44% 66% % 13% 16% % 17% 9% % 36% 31% % 13% 8% % 7% 15% % 15% 19% % 9% 9% % 3% 3% % 1% 1% % 6% 6% % 19% 22% % 31% 22% % 5% 5% % 18% 19% % 0% 1% % 100% 100% Da spørgsmålet er multipelt kan der forekomme højere total end antal respondenter i kommunen 24

25 Figur 1 Indsamlingskommune og aspekter af relevans for at besøge et område Familie og venner Atmosfære/tradipon Kunst & kultur Golraner Høj service Shopping/restauranter Byer/købstæder Fiskerlejer og landsbyer Oplevelser Seværdigheder, aqrakponer Mulighed for akpviteter Cykelruter/vandresper Landskabet og naturen Kysten og strandene 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vordingborg Lolland Guldborgsund Figuren ovenfor viser turisternes svar på spørgsmålet om relevansen af en række aspekter ved valg af feriedestination generelt. Her ses samme tendens som i tabel 4 13, hvor det især er kysten og strandende samt landskabet og naturen der vægtes højt. På tværs af 25

26 kommunerne prioriterer mange turisterne også seværdigheder og attraktioner, atmosfære og tradition, oplevelser og mulighed for aktiviteter højt når der vælges feriedestination Tilfredshed med området Respondenterne er blevet stillet en række spørgsmål med henblik på at afdække deres tilfredshed med det område de besøger, og hvorvidt området lever op til deres forventninger. Tabellerne nedenfor viser tilfredsheden med området samt indfrielsen af forventninger. Tabel 4 14 Indsamlingskommune og tilfredshed med området Guldborgsund Lolland Vordingborg Tilfredshed med området 4,11 4,22 4,21 Base Anm. Skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds Tabel 4 15 Indsamlingskommune og indfrielse af forventninger Guldborgsund Lolland Vordingborg Området og forventninger 4,05 4,22 4,25 Base Anm. Skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds Modsat pilotundersøgelsen indikerer denne analyse en tendens til, at turisterne i Guldborgsund Kommune er lidt mindre tilfredse med området og ikke i samme udstrækning synes, at det lever op til forventningerne som de to øvrige kommuner. Dette er imidlertid ikke nogen markant forskel, og generelt ligger tilfredsheden med området samt indfrielsen af forventninger på et højt plan blandt alle tre kommuner. 26

27 Figur 2 Indsamlingskommune og forslag til forbedringer af området som feriested Forslag Wl forbedringer af området som feriedeswnawon 6% 3% 3% 16% Mere informapon 6% Cykelsper Graps wifi 7% 15% Bedre spisesteder Flere akpviteter Bedre skiltning 8% Bedre toileuorhold Mere rengøring og oprydning Længere åbningspder 11% 13% Bedre service Bedre busforbindelser 12% I slutningen af spørgeskemaet bliver respondenterne bedt om at notere eventuelle god råd til at forbedre ferieopholdet i området. Hvad angår dette åbne spørgsmål, så har 283 personer svaret, heraf har 31 personer (11%) svaret at de ikke har nogle råd at give. Ud af dem som har besvaret spørgsmålet skriver størstedelen (16%) at de kunne ønske sig bedre og mere turistinformation, både i form af turisthjemmesider, brochurer og arrangementer og gerne i højere grad på engelsk. 15% af de adspurgte vil gerne have flere og bedre cykelstier, mens 13% ønsker bedre adgang til gratis internetforbindelse primært på steder såsom campingplader, havne, osv. fx via wifi. En del turister (12%) efterspørger bedre spisefaciliteter, i form af restauranter, caféer osv. mens andre ønsker flere aktiviteter specielt for børnene. 27

28 4.4 Markedsføring af området I denne sektion belyses det hvordan de besøgende har fundet information om området, hvor de generelt søger information om destinationer og hvordan de ønsker at få information mens de er på destinationen. Tabel 4 16 Indsamlingskommune og generel informationssøgning omkring destinationer Guldborgsund Lolland Vordingborg Turistinformationshjemmesider 57% 54% 51% Blogs eller lignende 13% 14% 14% personlig information Bookinghjemmesider 29% 20% 24% Venner, familie og/eller 53% 59% 54% bekendte Rejsemesser 2% 5% 3% Brochurer fra turistbureauer 16% 14% 17% Rejsebureau 8% 10% 8% Andet 12% 9% 15% Ikke besvaret 1% 2% 2% Total 100% 100% 100% Anm. Procenter beregnet lodret Procenterne summerer ikke til 100, da spørgsmålet er multipelt. Som det fremgår af tabellen ovenfor er det på tværs af kommunerne især blandt turistinformationshjemmesider og anbefalinger fra venner, familie og/eller bekendte at respondenterne søger information når de skal planlægge ferie. I det hele taget er Internettet et populært sted at søge information, og kanaler såsom bookinghjemmesider (fx hotels.com; rejsefeber.dk, tripadvisor.com) bruges også omend i mindre grad. Det samme er gældende for brochurer fra turistbureauer og blogs eller lignende personlig information. 28

29 Tabel 4 17 Indsamlingskommune og har set markedsføringstiltag for området Guldborgsund Lolland Vordingborg Annonce i tv Annonce i avis eller blade falster.com Facebook, Twitter eller lignende Møn & Sydsjælland feriekatalog Lolland Falster feriekatalog Besøgt rejsemesse i Herning Besøgt rejsemesse i Bella Centret Besøgt andre hjemmesider* Besøgt rejsemesse* Andet Ikke besvaret Total Anm. Procenter beregnet lodret 7% 10% 3% % 13% 10% % 3% 10% % 2% 4% % 17% 7% % 11% 13% % 4% 2% % 9% 11% % 11% 5% % 1% 0% % 3% 1% % 1% 4% % 1% 1% % 33% 29% % 16% 26% % 100% 100% Da spørgsmålet er multipelt kan der forekomme højere total end antal respondenter i kommunen * Kun engelske og tyske spørgeskemaer Andelen af turister som har set markedsføringstiltag for området er gennemgående relativt lav, og der er ganske mange som ikke har besvaret dette spørgsmål. Af de markedsføringstiltag som er blevet set er det primært visiteastdenmark.com, visitmoen.com, visitlolland falster.com og annoncer i aviser og blade som respondenterne 29

30 har lagt mærke til. Hvad angår de respondenter som har svaret Andet inddeler besvarelserne sig i tre primære kategorier; mund til mund fra venner, familie, kolleger osv., generel søgning på Internettet fx via google samt annoncer og/eller artikler i fagblade, fx sejlerblade, FDM blade, camping bøger, guidebøger osv. Tabel 4 18 Indsamlingskommune og foretrukken informationskilde på destinationen Downloade guides på mobil tlf. Applikationer/tjenester til smartphones SMS services Twitter Hjemmesider Udlevering af brochurer på overnatningssteder og attraktioner Guldborgsund Lolland Vordingborg 6% 2% 4% % 4% 5% % 4% 4% % 1% 0% % 52% 48% % 52% 59% % 14% 21% Centralt placerede infostandere / touch screens På turistkontoret 45% 40% 47% Andet 4% 5% 6% Ikke besvaret 5% 5% 4% Total 100% 100% 100% Anm. Procenter beregnet lodret Da spørgsmålet er multipelt kan der forekomme højere total end antal respondenter i kommunen På tværs af alle kommuner er de mest populære informationskilder på destination udlevering af brochurer på overnatningssteder og attraktioner, hjemmesider samt på turistkontorerne. Informationsstandere / touch sceens er også relativt populære, mens de såkaldte nye medier såsom mobilguides, applikationer til smartphones, sms services og twitter kun er interessant for ganske få respondenter. 30

31 5. Turisterne fordelt på nationalitet I dette kapitel beskrives turisterne fordelt på nationalitet. Af dataindsamlingen fremgår det at området omkring Møn og Sydsjælland, Lolland og Falster har fem primære geografiske markeder; Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Sverige. Præsentationen af data i dette kapitel er derfor inddelt i ovenstående 5 nationaliteter, mens de øvrige nationaliteter er samlet i kategorien Andre lande. Denne inddeling er valgt for at give en indsigt i besvarelserne for disse fem lande, omend basestørrelsen for Holland, Norge og Sverige samt Andre lande er relativt beskedne. Det skal i denne sammenhæng bemærkes at 138 respondenter ikke har angivet nationalitet, hvorfor de ikke indgår i denne sammenhæng. 5.1 Profil af besøgende til området I dette afsnit beskrives profilen af turisterne fra Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Sverige, samt Andre lande Demografiske overvejelser Tabel 5 1 Nationalitet og alderskategori Danmark Tyskland Holland Norge Sverige Andre lande 0 15 år år år år år år >66 år Ikke besvaret Total 1% 1% 0% 0% 3% 0% % 6% 1% 5% 3% 21% % 15% 17% 23% 8% 15% % 43% 32% 41% 14% 23% % 20% 26% 23% 32% 23% % 8% 18% 7% 32% 15% % 7% 5% 2% 8% 4% % 0% 0% 0% 0% 0% % 100% 100% 100% 100% 100% Gennemsnit 46,74 43,57 46,32 41,42 50,95 41,35 Anm. Procenter beregnet lodret 31

32 Som det fremgår af tabel 5 1 er gennemsnitsalderen for danske, tyske og hollandske turister nogenlunde den samme, mens den er noget lavere blandt norske turister og tilsvarende højere for de svenske turister. Rettes fokus mod alderskategorierne er der relativt flere tyske og norske turister i alderen år. Der er desuden en overvægt af svenske turister i alderen år. Tabel 5 2 Nationalitet og husstandsindkomst Under DKK DKK DKK Over DKK Ønsker ikke at oplyse Ikke besvaret Danmark Tyskland Holland Norge Sverige Andre lande 14% 17% 7% 9% 8% 21% % 21% 31% 9% 30% 15% % 12% 14% 30% 16% 15% % 7% 10% 25% 11% 8% % 29% 30% 25% 27% 27% % 15% 8% 2% 8% 15% % 100% 100% 100% 100% 100% Total Anm. Procenter beregnet lodret I forhold til de øvrige lande ligger de norske turister i den højere ende af husstandsindkomsten, mens de tyske turister gennemsnitligt har den laveste husstandsindkomst. 32

33 Tabel 5 3 Nationalitet og antal voksne i husstanden (ikke rejsegruppen) Danmark Tyskland Holland Norge Sverige Andre lande 1 voksen 2 voksne 3 voksne 4 voksne 5 voksne 6 voksne eller flere Ikke besvaret Total 14% 6% 3% 7% 3% 13% % 76% 85% 77% 81% 63% % 9% 2% 9% 8% 6% % 7% 8% 7% 5% 10% % 0% 1% 0% 3% 0% % 0% 0% 0% 0% 0% % 3% 0% 0% 0% 8% % 100% 100% 100% 100% 100% Gennemsnit 2,08 2,17 2,18 2,16 2,24 2,16 Anm. Procenter beregnet lodret På tværs af nationalitet er der for langt de fleste turister kun marginale forskelle i husstandenes sammensætning. Det gennemsnitlige antal voksne i husstanden er stort set ens for alle landende, bortset fra de danske respondenter som oftere lever i husstande med kun én voksen, men tallene er ikke signifikante. 33

34 Tabel 5 4 Nationalitet og antal børn (under 16 år) i husstanden Danmark Tyskland Holland Norge Sverige Andre lande 0 børn 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn 5 børn 6 børn eller flere Ikke besvaret Total 7% 3% 11% 2% 19% 17% % 22% 8% 14% 19% 13% % 24% 32% 30% 5% 8% % 11% 8% 7% 3% 4% % 3% 2% 5% 0% 0% % 0% 0% 0% 0% 2% % 0% 1% 0% 0% 0% % 38% 37% 43% 54% 56% % 100% 100% 100% 100% 98% Gennemsnit 1,78 1,82 1,78 1,96 0,82 1,19 Anm. Procenter beregnet lodret Når det gælder antallet af børn i husstanden ligger de fleste af landende meget ens, mens gennemsnittet for de svenske turister er markant lavere. 34

35 Tabel 5 5 Nationalitet og rejsegruppe Danmark Tyskland Holland Norge Sverige Andre lande Alene 4% 1% 0% 0% 0% 4% Partner / ægtefælle / 46% 27% 41% 34% 57% 48% kæreste Familie inkl. børn 53% 57% 48% 59% 24% 29% under 16 år Familie kun med 11% 12% 5% 7% 8% 8% børn over 16 år Venner 23% 20% 9% 23% 19% 19% Andet 5% 5% 5% 5% 5% 4% Ikke besvaret 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm. Procenter beregnet lodret Procenterne summerer ikke til 100, da spørgsmålet er multipelt. Af tabellen ovenfor fremgår det at der er signifikant færre svenske turister som rejser med børn en kategori som ellers er den mest hyppige rejsegruppe for de øvrige lande. 35

36 5.1.2 Besøgshyppighed og område I dette afsnit ønskes det belyst om det er respondenternes første besøg i området, hvor mange gange de har været her før og hvor mange ferierejser de foretager årligt. Tabel 5 6 Nationalitet og første besøg / tidligere besøgt Danmark Tyskland Holland Norge Sverige Andre lande Første besøg Gentagne besøg Ikke besvaret Total 11% 54% 75% 64% 35% 75% % 46% 25% 36% 65% 25% % 0% 0% 0% 0% 0% % 100% 100% 100% 100% 100% Der ses en markant forskel i besøgsmønstret afhængig af nationalitet. Hovedparten (88%) af de danske turister er gengangere i området, mens det kun gælder for under halvdelen af de tyske, hollandske og norske turister. For de svenske turister ligger tallet på 65% gentagne besøg. 36

37 Tabel 5 7 Nationalitet og antal tidligere besøg Danmark Tyskland Holland Norge Sverige Andre lande 1 tidligere besøg 10% 24% 32% 38% 21% 17% tidligere besøg 8% 19% 27% 13% 21% 25% tidligere besøg 12% 21% 32% 19% 13% 8% tidligere besøg 12% 13% 0% 6% 21% 0% tidligere besøg 14% 12% 5% 13% 0% 17% tidligere besøg 2% 3% 5% 6% 0% 0% tidligere besøg 11% 4% 0% 0% 17% 8% Flere end 40 17% 2% 0% 0% 4% 0% tidligere besøg Mange gange 6% 2% 0% 6% 4% 8% Bor her 1% 0% 0% 0% 0% 0% Ikke besvaret 9% 1% 0% 0% 0% 17% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm. Procenter beregnet lodret Som det fremgår af tabellen har de tilbagevendende turister besøgt området mange gange tidligere især blandt danskerne, hvor 62% af turisterne har været her mere end 2 gange tidligere, mens det for de øvrige lande er en anelse lavere; 59% af svenskerne har besøgt området 3 eller flere gange tidligere, det samme gælder for 57% af tyskerne, for 50% af nordmændene og 42% af hollænderne. 37

38 Tabel 5 8 Nationalitet og antal ferierejser årligt Danmark Tyskland Holland Norge Sverige Andre lande 0 rejser 2% 0% 0% 0% 0% 0% rejse 22% 28% 10% 20% 19% 15% rejser 35% 41% 44% 34% 19% 35% rejser 19% 17% 37% 32% 43% 25% rejser 9% 7% 6% 7% 8% 8% rejser 4% 2% 0% 5% 3% 2% rejser 3% 2% 1% 0% 8% 2% Flere end 10 rejser 1% 0% 0% 0% 0% 2% Ikke besvaret 5% 2% 2% 2% 0% 10% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm. Procenter beregnet lodret Af tabel 5 8 ses det at specielt svenske turister, men i nogen grad også de hollandske og norske turister foretager flere ferierejser per år end hvad angår de danske og tyske turister. Sammenholdt med tabel 5 2 (nationalitet og husstandsindkomst) kunne det tyde på at turisterne i højere grad vægter det at kunne tage på flere ferierejser per år, hvorfor de muligvis vil søge de prisbevidste valg i forhold til indkvartering, aktiviteter osv. 38

39 5.2 Indkvartering Tabellen nedenfor viser turisternes valg af indkvartering fordelt på nationalitet. Tabel 5 9 Nationalitet og valg af indkvartering Danmark Tyskland Holland Norge Sverige Andre lande Hotel 4% 2% 1% 2% 5% 6% Sommerhus 24% 58% 8% 61% 22% 13% Campingplads 34% 17% 70% 18% 32% 27% Feriecenter 4% 2% 0% 5% 5% 2% Andet 22% 19% 13% 14% 27% 40% Ej overnattet, endags udflugt 10% 1% 6% 0% 5% 8% fra hjem Ej overnattet, endags udflugt 2% 2% 2% 0% 3% 4% fra ferieophold uden for omr Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm. Procenter beregnet lodret Markant flere hollandske turister (70%) bor på campingpladser end andre nationaliteter, mens hovedparten af de tyske (58%) og norske (61%) turister har valgt at indkvartere sig i sommerhuse. For de danske og svenske turister er fordelingen mere ligeligt fordelt, dog med en overvægt på campingpladserne. Det er kun et fåtal af respondenterne som har indkvarteret sig på hotel eller i feriecentre. Tabel 5 10 Nationalitet og tilfredshed med indkvarteringen Tilfredshed med overnatningssted Danmark Tyskland Holland Norge Sverige Andre lande 4,37 3,74 4,24 4,09 4,23 4,31 Base Anm. Skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds Base er eksklusiv de respondenter, der ikke har overnattet på lokationen 39

40 Respondenterne blev bedt om at vurdere indkvarteringen på en skala fra 1 5, hvor 5 er den højeste score der kan opnås. Generelt set vurderes indkvarteringen som værende tilfredsstillende, omend de tyske turister ikke er helt så tilfredse som de andre nationaliteter. 5.3 Aspekter af betydning for valg af destination Ligesom i kapitel 4 er det fundet vigtigt at skabe sig et overblik over hvad det er turisterne finder attraktivt når de vælger destination. I dette afsnit foretages derfor en analyse af turisternes nationalitet og de parametre som har været udslagsgivende for valget af området som destination samt mere generelt ved valg af ferierejse. Som det kan ses af tabel 5 11 så er det ligesom tidligere overordnet set kysten og strandene samt landskabet og naturen der vægter højest i beslutningen om at besøge området. For de danske respondenter er det ydermere parametrene seværdigheder og attraktioner (32%) samt familie og venner (33%) som har gjort udslaget. For de tyske respondenter værdsættes cykelruter / vandrestier (30%), seværdigheder og attraktioner (29%), fiskelejer og landsbyer (28%), atmosfære og tradition (28%) samt familie og venner (21%) i beslutningsprocessen. De hollandske turister vurderer cykelruter / vandrestier (24%), seværdigheder og attraktioner (25%) samt byer og købstæder (26%) højt i beslutningen om at besøge området. Hvad angår de norske turister er det især mulighederne for aktiviteter (23%), seværdigheder og attraktioner (23%), shopping og restauranter (23%) samt atmosfære og tradition (23%) der har vægtet højt. Slutteligt er det for svenskerne parametre som cykelruter / vandrestier (22%), seværdigheder og attraktioner (24%), byer og købstæder (32%), shopping og restauranter (24%) samt atmosfære og tradition (27%) som har været udslagsgivende. Der er altså på tværs af nationaliteterne enkelt forskelle i præferencer, og i de parametre som har været udslagsgivende for valget af netop dette område som deres feriemål. Dog er de forskellige nationaliteter også enige om en række områder, omend de varierer i mindre grad. 40

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Turismebarometer for Bornholm September 2010 1 2 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Udarbejdet som led i projektet Turismebarometer

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Danmarks Turistråd & Campingrådet. Camping 2003. Udarbejdet af. Jørgen Haller Cand. merc. & Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc.

Danmarks Turistråd & Campingrådet. Camping 2003. Udarbejdet af. Jørgen Haller Cand. merc. & Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. & Campingrådet Camping 2003 Udarbejdet af Jørgen Haller Cand. merc. & Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. Jysk Analyseinstitut A/S Projekt: Camping Kommentarer Kommentarer Formål Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV BRUUN KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Lolland-Falsters attraktivitet blandt 5.000 borgere i Danmark

Lolland-Falsters attraktivitet blandt 5.000 borgere i Danmark Kendskab og viden Lolland-Falsters attraktivitet blandt 5.000 borgere i Danmark Resultatrapport for Lolland/Guldborgsund Marts 2010 Indhold 1. Indledning Side 3 1.1 Formål 3 1.2 Respondentgrundlag 3 1.3

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV KØBENHAVN 014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

TYSKLAND:CAMPISTERNE

TYSKLAND:CAMPISTERNE TYSKLAND:CAMPISTERNE Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Volumen: 3.800.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Højsæson(generelt): Tyskland camping Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug:

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND 2. HYGGERNE Tyskland Hyggerne Voksne par med og uden børn Alder: 40 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 15.400.000 Hjemland: Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver NORGE: FOODIES Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 1-2 Volumen: 530.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Kultur Natur Sol og strand Ferietype: Sæson: Ferie med fokus på madoplevelser Juli

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Volumen: 400.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Sportsrelaterede

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Tyskland Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Ferietype: Ferie med fokus på surfing Planlægning Volumen:

Læs mere

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE KYSTBYKONFERENCEN 27. november 2014 Claudia Rota Andersen Videncenter for Kystturisme SFI Survey for Videncenter for Kystturisme, 2014. N: 10.279 TILFREDSHEDSANALYSEN

Læs mere

CAMPISTERNE/TYSKLAND

CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE Tyskland Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Ferietype: Campingferie i nærheden af vandet med sport og aktiviteter Planlægning Volumen: 3.800.000

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen ISBN: -9--9 VisitDenmark Turismefaglig Viden Februar 00 VisitDenmark Islands

Læs mere

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver NORGE:DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Ferietype: Sæson: Norge generelt Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller og feriecentre

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Ferie med fokus på madoplevelser. Juli (Generelt for nordmænd som rejser til Danmark)

Ferie med fokus på madoplevelser. Juli (Generelt for nordmænd som rejser til Danmark) FOODIES/NORGE FOODIES Norge Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 1-2 Volumen: 530.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Kultur Natur Sol og strand Hvad får målgruppen til at komme tilbage

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Strandhoteller og feriecentre med wellness

Strandhoteller og feriecentre med wellness DET GODE LIV/NORGE DET GODE LIV Norge Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge familie og venner Kultur Hvad

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Undersøgelses resultater

Undersøgelses resultater Undersøgelses resultater Autocamper adfærds mønster autocamperplads - campingplads Campervenner & autocamper-info.dk November 2015 AUTOCAMPER ADFÆRD JI/2015!1 ! Resultater af autocamper adfærds undersøgelsen

Læs mere

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism Statistik og analyse af dansk turisme Statistik och analys af turism Mittuniversitetet, Östersund, 10 11, november 2014 Indhold 1. Omfang af turismen (mest overnatningsstatistik) 2. Økonomiske effekter

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS - December & Total 2014 - Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

RESULTAT AF GÆSTEUNDERSØGELSE

RESULTAT AF GÆSTEUNDERSØGELSE RESULTAT AF GÆSTEUNDERSØGELSE Af Mark Lundgaard Knudsen 14. OKTOBER 2016 VISITSILKEBORG Søndergade 2B Indholdsfortegnelse Resultat af gæsteundersøgelse Indledning... 3 Følgende steder er interviewene foretaget...

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE

Læs mere

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000 Overnatninger Jan - August 215 Total Camping Hotel Sejlere Total 21 176.537 116.964 25.763 319.264 211 171.31 12.31 21.362 312.973 212 153.615 124.333 21.832 299.78 213 156.975 122.313 18.677 297.965 214

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/HOLLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/HOLLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/HOLLAND Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Volumen: 65.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Sportsrelaterede

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking April 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

BESØG NATIONALPARK THY

BESØG NATIONALPARK THY BESØG I NATIONALPARK THY 2013 BESØG Hvor mange er Nationalpark Thy? Målet med rapporten, er at formidle det årlige antal i Nationalpark Thy (NPT). Der tages udgangspunkt i år 2013. Antallet af giver os

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere