BEST PRACTISE FOR DELTAGELSE I UDDANNELSESKARAVANEN - efterår 2015, uge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEST PRACTISE FOR DELTAGELSE I UDDANNELSESKARAVANEN - efterår 2015, uge"

Transkript

1 Sæson 2015 TIL ORIENTERING FOR REPRÆSENTANTER PÅ UDDANNELSESKARAVANEN FØR DELTAGELSE BEST PRACTISE FOR DELTAGELSE I UDDANNELSESKARAVANEN - efterår 2015, uge (stx,hf,hhx,htx) Indholdsfortegnelse 1. Om UddannelsesKaravanen Skolernes rolle i forbindelse med besøg af UddannelsesKaravanen Om eleverne Hvordan fanger og fastholder du elevernes opmærksomhed? Repræsentanternes rolle på standen og registrering Påklædning og synlighed af hvem DU er - og HVEM du repræsenterer Manovas rolle på UddannelsesKaravanen Sådan foregår UddannelsesKaravanens arrangementer Om mødetidspunkter Transportforhold og kørsel Information til eleverne inden UddannelsesKaravanen Uddannelseskaravanen.dk Evaluering fra skoler og deltagere Håndtering af pressen på UddannelsesKaravanen Hotelovernatning og forplejning på hotellerne Problemløsning... 9

2 Kære deltagere på UddannelsesKaravanen For at give jer den bedste og mest optimale deltagelse på UddannelsesKaravanen, har vi beskrevet hvordan UddannelsesKaravanen foregår, og hvilke ting I skal være opmærksomme på, når I deltager. Vi har desuden givet en række tips til, hvordan I kan møde de unge ude på skolerne, så jeres dialog med dem bliver bedst mulig. Husk endelig at give dette materiale videre til alle de repræsentanter, som I skal have med på UddannelsesKaravanerne, så alle er informeret om form, rammer og betingelser. God fornøjelse med jeres deltagelse fra UddannelsesKaravane-teamet i MANOVA 1. Om UddannelsesKaravanen Manovas UddannelsesKaravane, er Danmarks eneste landsdækkende erhvervs- og uddannelsesmesse som afholdes på gymnasie- og handelsskoler. Formålet med UddannelsesKaravanen er at skabe relation og direkte dialog mellem uddannelsesinstitutioner/virksomheder/brancher og elever på ungdomsuddannelserne. UddannelsesKaravanen skaber rammerne for dette formål. Der er mange måder, man som virksomhed eller uddannelsesinstitution kan tiltrække og rekruttere unge på. Erfaringerne viser dog, at man kommer længst med personlig kontakt, når det gælder rekruttering. Derfor har UddannelsesKaravanerne siden 1996 været et af dansk erhvervslivs og uddannelsesinstitutioners foretrukne middel til rekruttering af elever, studerende og trainees. Hvis I ikke tidligere har deltaget på UddannelsesKaravanen, er det en god ide at se filmen om UddannelsesKaravanen på UddannelsesKaravanen 2015 besøger ca gymnasiale uddannelsesinstitutioner med stx, hf, hhx og htx uddannelser. Arrangementerne afholdes i ugerne 35-48, kun afbrudt af skolernes efterårsferie i uge 42 og studiepraktik onsdag, torsdag og fredag i uge 43.

3 2. Skolernes rolle i forbindelse med besøg af UddannelsesKaravanen Det er gratis for skolerne at få besøg af UddannelsesKaravanen. Al logistik til arrangementerne foregår gennem Manova. Da skolerne råder over begrænset tid ift. afholdelse af arrangementer som UddannelsesKaravanen, er det vigtigt, at UddannelsesKaravanens besøg på skolen er intensiv og effektiv. Skolerne har dog en række opgaver i forbindelse med arrangementet, som de via tilmeldingen forpligter sig til at udføre. Dette indbefatter bl.a.: At informere eleverne om, at de har mødepligt til UddannelsesKaravanen. At informere lærerne om, at eleverne har mødepligt til arrangementet, og at det ikke blot er op til den enkelte elev, om vedkommende ønsker at deltage eller ej. At hjælpe med at få eleverne til området, hvor UddannelsesKaravanen afholdes - til det aftalte tidspunkt Rektor/udd.leder/vejleder byder velkommen. 3. Om eleverne Som repræsentant vil du komme til at tale med mange forskellige unge mennesker. Flere ting spiller ind på elevens interesse for job og uddannelse bl.a. geografi, social baggrund og uddannelsesretning. De unge er som udgangspunkt interesseret i deres fremtid. De er vant til konstant at skulle tage stilling til en masse information om de mange uddannelser, de har mulighed for at uddanne sig inden for. Dette skaber en generation af unge, der lynhurtigt selekterer i de informationer, der gives til dem. Derfor kan man til tider opleve de unge som værende hurtige til at udelukke job- og uddannelsestilbud, hvis de ikke mener, det passer ind i deres forestilling og interesse ift. deres fremtidige karrierevej. Mange omtaler de unge som forkælede og forvirrede, men det er et faktum, at denne generation i deres opvækst konstant er blevet opdraget til at stille kritiske spørgsmål til deres egne handlinger, og at sætningen ansvar for egen læring har været en fast frase igennem deres vej i

4 uddannelsessystemet. Dette betyder, at man oftest vil møde elever, der både er meget interesserede, men også stiller kritiske spørgsmål til dig som repræsentant. Man kan dog i grove træk dele eleverne ind i følgende kategorier: Direkte og åbenlyst interesserede. Disse vil oftest være godt forberedt til arrangementet og selv rette henvendelse til dig som repræsentant. Generte. Mange elever vil ikke af sig selv gå hen til dig som repræsentant og stille et spørgsmål. Det er oftest, fordi de er generte over at kontakte et fremmed menneske. De elever er oftest dem, der vil stå lidt væk fra standen, og du vil derfor opleve at skulle være den der henvender sig til eleven, frem for at de kommer til dig. Uinteresserede. Dette kan betyde en oprigtig ligegyldighed fra elevens side, men det kan ligeledes være et tegn på usikkerhed. Derfor kan det være en god idé at spørge ind til denne type elever, selvom de ved første øjekast eller henvendelse virker uinteresserede. 4. Hvordan fanger og fastholder du elevernes opmærksomhed? Det er vigtigt, at du altid er opsøgende over for eleverne. Forvent ikke at eleverne kommer til dig. For at opnå den største succes er det afgørende, at du som repræsentant kontakter eleverne for at komme i god dialog. Du vil opleve, at det som oftest vil være dig, der skal starte dialogen. Det vil være en god idé at huske: Undgå at stille JA/NEJ spørgsmål, da de spørgsmål ikke vil føre til en videre dialog. Spørg i stedet ind til hvilken linje eleven går på? Hvilke interesser eleven har? Hvilke tanker eleven gør sig om sin fremtid? Hvilke valgfag eleven har? Osv. Vær opmærksom på, at hvis du og evt. andre repræsentanter på jeres stand står og hyggesnakker indbyrdes, når eleverne besøger UddannelsesKaravanenen, kan det virke som om, at I IKKE har lyst til at tale med de unge. Det kan betyde, at de unge går uden om jeres stand. Vær oprigtig og personlig. Det er vigtigt at vise en oprigtig interesse i eleven. Spørg gerne ind til personlige ting som f.eks. elevens tanker og interesser omkring fremtiden. Del ud af dine erfaringer. Hvilke overvejelser gjorde du selv, da du skulle vælge uddannelse. Hvad var godt/dårligt ved dit eget valg?

5 OBS! Vi vil lige minde om, at deltagerne kun må uddele seriøst og uddannelse/karriereorienteret materiale, og IKKE må lave konkurrencer, uddele slik eller merchandise e.l. til eleverne på UddannelsesKaravanen. Formålet er at have en seriøs dialog med eleverne om deres muligheder inden for uddannelse og karriere. UddannelsesKaravanens besøg må nemlig ikke blive et kapløb mellem eleverne om, hvem der kan samle mest slik eller merchandise. 5. Repræsentanternes rolle på standen og registrering Som repræsentant på UddannelsesKaravanen repræsenterer man ofte flere uddannelser, afdelinger, elevretninger etc. for ens uddannelsesinstitution eller virksomhed. Inden du som repræsentant tager med på UddannelsesKaravanen, er det derfor vigtigt, at du er velinformeret og godt klædt på om alle uddannelsesinstitutionens/virksomhedens områder, så du er i stand til at besvare elevernes spørgsmål. Derudover forventes det, at du som repræsentant overholder de møde- og sluttider, som Manova giver. Der er medregnet tid til opstilling og nedtagning af stand, forplejning m.m. Vi opfordrer deltagerne til at registrere de elever, som I kan se og høre er interesserede i jer og jeres uddannelses- og karrieremuligheder. På den måde har I mulighed for at følge op og invitere dem til jeres arrangementer eller holde jer i løbende dialog med dem. Ligeledes er det en god idé at føre en form for statistik med, hvor mange I kommer i dialog med og udbyttet heraf, så I har et dokumenteret og målbart resultat af jeres deltagelse på UddannelsesKaravanen. Du skal være opmærksom på, om den virksomhed/uddannelsesinstitution/organisation du repræsenterer, har bestilt morgenmad/frokost til dig. Der afregnes nemlig særskilt for dette. Det gælder også for kaffe/the/drikkevarer. Hvis du er i tvivl, så spørg din kontaktperson eller Manovas repræsentanter på UddannelsesKaravanen. 6. Påklædning og synlighed af hvem DU er - og HVEM du repræsenterer Repræsentanter på UddannelsesKaravanen er typisk klædt i ift. den normale dress-code, som den vil optræde på den uddannelsesinstitution eller arbejdsplads, du repræsenterer. Desuden opfordrer vi til, at du har et tydeligt navneskilt eller lignende på, der viser eleverne og de øvrige repræsentanter, hvem du er (navn), og hvem du repræsenterer. Vi oplever ofte, at det kan være svært at finde ud af,

6 hvem der er hvem, da mange af de unge repræsentanter kan forveksles med elever, og de lidt ældre repræsentanter kan forveksles med undervisere/studievejledere. 7. Manovas rolle på UddannelsesKaravanen Manova ejer og er ansvarlig for afvikling af UddannelsesKaravanen på alle skoler. Det er Manova, som indgår alle aftaler med skolerne og er ansvarlig for, at aftalerne overholdes. Eksempelvis at eleverne kommer som aftalt. Aftalerne er indgået i samarbejde med studievejledere/uddannelsesledere eller rektorer på skolerne. Manovas UddannelsesKaravane-team (som er med ude på skolerne) vil typisk bestå af en praktisk koordinator og en karavaneleder. Den praktiske koordinator vil deltage på alle arrangementer og have praktiske arbejdsopgaver. For eksempel at sørge for, at alle brochurer er pakket og med på lastbilen, sørge for at strømmen fungerer optimalt, eller være behjælpelig med at reparere en stand, hvis den er gået i stykker. Karavanelederen har det overordnede ansvar og sørger for, at alle arrangementer bliver afholdt til tiden, samt være behjælpelig med at besvare praktiske spørgsmål fra repræsentanterne. Derudover vil karavanelederen også være den person, som taler med kontaktpersonen (rektor/uddannelsesleder eller studievejleder) på skolen, når UddannelsesKaravanen er på besøg. 8. Sådan foregår UddannelsesKaravanens arrangementer Jeres standmateriale og brochurer o.l. transporteres i Manovas lastbil. Når UddannelsesKaravanen ankommer til en skole, sørger den praktiske koordinator for strøm i lokalet, og karavanelederen sætter skilte op på gulvet med deltagernes navne på. En standplads er 3 meter i længden og skiltene viser, hvor de forskellige stande skal stå. Alle repræsentanter hjælper i fællesskab hinanden med at få alt standmateriale ind i lokalet. Standmaterialet skal på forhånd være markeret med navn og logo, hvilket er med til at gøre det lettere, når standene skal placeres i karavaneområdet. Først når alle standene er båret ind, sættes standene op, hvilket alle repræsentanter bedes respektere. Tidsmæssigt tager opsætning ca. en halv time, og der vil i dette tidsrum være mulighed for at få hjælp fra Manova, hvis der opstår problemer med standen eller lignende.

7 Efter opsætningen af stande vil der være morgenmad eller frokost på skolen, hvilket der er afsat cirka 15 minutter til. Yderligere information omkring bespisning gives af karavanelederen på den pågældende skole. Som nævnt tidligere, så er det kun deltagere, der har bestilt morgenmad eller frokost på forhånd, der har lov til at tage mad og drikke, da der afregnes særskilt for dette. I tidsrummet, hvor der spises morgenmad eller frokost, vil Manova sørge for at få de sidste detaljer på plads. På det aftalte tidspunkt sættes arrangementet i gang. Karavanelederen og evt. rektor/uddannelsesleder/studievejlederen byder velkommen til Uddannelseskaravanen og dens deltagere. Der bliver typisk afholdt en til to sessioner på hver skole, afhængig af skolens størrelse. Karavanelederen vil oplyse repræsentanterne om, hvilke elever der deltager, og hvor mange sessioner der bliver. En session varer ca min. og afholdes for ca. hver 250 elever. Hvis der er flere end 250 tilmeldte elever afholdes det antal sessioner der svarer til elevantallet. På andre skoler beder vi om, at eleverne sendes ind til arrangementet med 20 minutters intervaller, da det giver et bedre besøgsflow. Nedpakningen sker, når karavanelederen giver grønt lys. Alle elever skal som udgangspunkt være ude af lokalet. Dernæst gives en kort briefing og evaluering omkring besøget og praktiske informationer fra karavanelederen til repræsentanterne. Nedpakning sker derefter og HUSK at hjælpe hinanden så UddannelsesKaravanen hurtigt kommer videre til næste skole eller kan afslutte dagen. En medarbejder fra Manova vil være den sidste person, som forlader lokalet og er ansvarlig for, at lokalet er ryddet. Som repræsentant skal du dog være opmærksom på, at du selv får alle jeres egne ting med jer og rydder op efter jer selv. 9. Om mødetidspunkter Det er meget vigtigt, at du overholder alle de tidspunkter, som angives i forbindelse med UddannelsesKaravanen. Manova er på skolerne kendt for at være meget præcise. Dette ønsker vi bibeholdt. Tidspunkter for mødetider og sessionsstart sendes ud til deltagernes (primære) kontaktpersoner og sessionstider kan desuden findes på 10 dage før arrangementets afholdelse, med mindre andet er aftalt. Vi gør opmærksom på, at tidspunkterne for sessionerne ofte kan variere på de forskellige skoler.

8 Mødetid: Er den tid, alle repræsentanter skal møde på skolerne. Tiden er tilrettelagt, så den er fastsat til 50 minutter inden sessionens start, medmindre andet er aftalt eller angivet. Sluttid: Er den tid, hvor repræsentanterne skal være færdige med nedpakningen og parat til at køre videre til næste skole - eller slutter dagen. Sluttiden er fastsat til 30 minutter efter sidste sessions sluttidspunkt. Tidsplanen er stramt tilrettelagt, derfor rådes du til altid at tage forbehold for uforudsete hændelser. 10. Transportforhold og kørsel Manova transporterer al standmateriale og brochurer i en lastbil, og der er mulighed for kørselslejlighed med vores bus. Tilmelding skal ske til Manova, og der er særskilt betaling for dette. 11. Information til eleverne inden UddannelsesKaravanen UddannelsesKaravanen sørger for, at der bliver ophængt plakater på skolernes centralt befærdede steder via vores kontaktperson på skolen, der også formidler Uddannelseskaravanen.dk hjemmeside til de tilmeldte elever, samt uddeler flyers. Dette sker ca. 14 dage inden Uddannelseskaravanen besøger skolen. På plakaterne er der beskrevet, at eleverne kan søge information om Uddannelses- Karavanen og dens deltagere på 12. Uddannelseskaravanen.dk Manova har deres egen stand på UddannelsesKaravanen, hvor de profilerer Uddannelses- Karavanens virtuelle mødested hvor alle deltagere er repræsenteret. Her kan eleverne oprette deres profil og dermed få inspiration, tip og konkrete tilbud om aktuelle job- og uddannelsesmuligheder til deres fremtidige karriere lige, som deltagere har mulighed for at sende direct mail til de unge. 13. Evaluering fra skoler og deltagere Studievejlederne på de besøgte skoler evaluerer UddannelsesKaravanens besøg. Dette sker for at Manova kan optimere besøgene samt imødekomme skolernes ønsker. Du eller din kontaktperson må som deltager ligeledes være med til at evaluere UddannelsesKaravanen. På den måde kan Manova løbende se, hvordan deltagerne/repræsentanterne

9 oplever UddannelsesKaravanen. Din primære kontaktperson fra jeres uddannelsesinstitution/virksomhed/ organisation bedes koordinere evalueringen. 14. Håndtering af pressen på UddannelsesKaravanen Som udgangspunkt skal alle deltagere selv opdatere sig om deres pressepolitik. Når pressen ankommer til en skole, vil journalisten først rette henvendelse til karavanelederen. Derefter vil journalisten interviewe elever og repræsentanter. I denne sammenhæng skal det understreges, at du ikke må udtale dig negativt om et arrangement. Eksempelvis at XXX Handelsskole formåede ikke at få deres elever til arrangementet osv. Dette SKAL til hver en tid undlades. Hvis en skole ikke formår at overholde de indgåede aftaler, vil Manova tage sig af problemet. 15. Hotelovernatning og forplejning på hotellerne Når UddannelsesKaravanen kører rundt i landet, er der mulighed for at tilmelde sig hoteller via Manova. Der er ligeledes mulighed for at tilmelde sig en to retters menu/buffet på hotellerne (morgenmaden er incl. i overnatningen). Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale for drikkevarer på hotellerne i forbindelse med aftensmaden. Der afregnes individuelt direkte til hotellet. På Lolland Falster, Fyn og Jylland overnatter Manova også på hotellerne. Efter hvert eftermiddagsarrangement kører Manova til hotellet i disse perioder. Det forsøges at indlogere repræsentanterne på hoteller i de byer, som vi skal besøge den næste formiddag, for på den måde at undgå for meget kørsel om morgenen. Der vil undervejs være mulighed for at benytte nærområdets svømmefaciliteter. Vi forslår derfor at du medbringer badetøj. 16. Problemløsning I tilfælde af uforudsete hændelser, forsinkelser, sygdom e.l. i forbinbdelse med din deltagelse på UddannelsesKaravanen - kontakt UddannelsesKaravane-teamet der er med på skolerne via mobil: Send evt. en sms, hvis telefonen ikke lige bliver taget pga. travlhed. Hvis du i stedet skal have fat på Manova, så ring på telefon

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Side 2 Forord Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Guide til. Jobmesser. Idé- og projektbekrivelse. Planlægning og forberedelse. Afvikling. Evaluering. - plads til rummelighed

Guide til. Jobmesser. Idé- og projektbekrivelse. Planlægning og forberedelse. Afvikling. Evaluering. - plads til rummelighed Guide til Jobmesser Idé- og projektbekrivelse Planlægning og forberedelse Afvikling Evaluering - plads til rummelighed Om dvd en: Virksomheder og jobsøgere fortæller på denne dvd om fordelene ved jobmesser.

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Kontaktpersonvejledning

Kontaktpersonvejledning 2015 Kontaktpersonvejledning KONTAKTPERSONVEJLEDNING 2015 1 Indhold Sådan samarbejder du med din lokale SFO/fritidshjem: 3 Vejledning til hele forløbet 7 Vagtplan 8 Checkliste Fremsendes i marts: Kontaktpersonvejledning

Læs mere

Idekatalog. Savner I inspiration til, hvad I kan lave i jeres ungdomsråd? Eller mangler I viden om, hvordan I kan føre jeres ideer ud i verden?

Idekatalog. Savner I inspiration til, hvad I kan lave i jeres ungdomsråd? Eller mangler I viden om, hvordan I kan føre jeres ideer ud i verden? Idekatalog Savner I inspiration til, hvad I kan lave i jeres ungdomsråd? Eller mangler I viden om, hvordan I kan føre jeres ideer ud i verden? Dette idekatalog vil give jer svar på ovenstånede spørgsmål

Læs mere

Uddannelse og Job. Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter

Uddannelse og Job. Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter Uddannelse og Job Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter Februar 2015 1 Indhold: s. 3 UJ i skolen. s. 4 Min by mit liv - 0.-3. kl. s. 5 Min butik

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

søndag den 1. juni Landsindsamling 2014 INDSAMLINGSMANUAL i samarbejde med foreningsdanmark

søndag den 1. juni Landsindsamling 2014 INDSAMLINGSMANUAL i samarbejde med foreningsdanmark INDSAMLINGSMANUAL Landsindsamling 2014 søndag den 1. juni i samarbejde med foreningsdanmark Noah på 5 år fik konstateret type 1- diabetes i 2013. Han skal stikkes op til 12 gange i døgnet dag og nat for

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015

Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015 Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015 Læs alt, du har brug for at vide som indsamlingsleder før, under og efter sogneindsamlingen. Udover denne håndbog, er det en god

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD Et skridt videre Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD 1 Indhold Indledning... 3 ADHD og grupper... 4 Koordinatorens opgaver og rolle... 7 Gruppelederens opgaver og roller... 13 Mestringsgruppeforløbets

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Årsrapport. Studievalg Østjylland

Årsrapport. Studievalg Østjylland 2014 Årsrapport Studievalg Østjylland Indhold 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere