Kirkebladet. Sdr. Næraa sogn NR SEPTEMBER/OKTOBER/NOVEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Sdr. Næraa sogn NR. 4 2015 SEPTEMBER/OKTOBER/NOVEMBER"

Transkript

1 Kirkebladet Sdr. Næraa sogn NR SEPTEMBER/OKTOBER/NOVEMBER Lov dog den Herre, som alting så herlig regerer, ham, der som ørnen på vinger dig løfter og bærer, lader dig få mer, end du selv kan forstå, bedre, end hjertet begærer. Salmebogen nr. 2 vers 2

2 5. juni var det 100 år siden, kvinderne fik valgret. Forud var gået næs ten 50 år, hvor der blev diskuteret for og imod. Samtidig dukkede spørgsmålet om kvindelige præster op. Der skulle også gå mere end 50 år, før de første kvindelige præster blev ordineret i Odense Domkirke 28. april Men store ting tager tid at beslutte. Og det var en stor ting, en omvæltning af det kirkelige landskab. Der var nogle af de samme indvendinger som mod valgretten, at kvinderne ikke både kunne tage sig af hjemmet og passe børn og samtidig passe et sogn. Det kom bl.a. til udtryk i et læserbrev på følgende måde, i øvrigt af en kvinde:»den gifte Kvinde bør ikke være Præst. Skal Degnen da opamme Barnet, eller skal Præstinden gøre dette i Sakristiet før eller efter sin Prædiken. Mandens Evner egner sig bedre til indgaaende Studier, Kvindens Evner til at lede og styre Hjemmet og opdrage Børnene, mens hendes svagere Legeme og Nervesystem ikke lader hende at udføre en Jurists, Kirurgs, Officers endsige en Præsts baade vanskelige og legemlige anstrengende Gerning«. Derudover var der også teologiske argumenter mod kvindelige præster. Der blev henvist til Paulus s ord om, at kvinden skal underordne sig 2 Kvindelige præster i kølvandet på kvindernes valgret manden, at kvinder skal tie i forsamlinger. Endvidere at Jesu disciple alle havde været mænd. Andre kunne med henvisning til andre steder i Ny Testamente argumentere for, at det var til kvinder, englen havde overbragt opstandelsesbudskabet. De var således de første præster. Og havde selv samme Paulus ikke også påpeget, at der ikke var forskel på mennesker, heller ikke på mand og kvinde. Så der var ikke belæg i Ny Testamente mod kvindelige præster. Det var kirkelig praksis, der udelukkede kvinderne. I 1911 havde Dansk Kvindesamfund nedsat et udvalg, der skulle arbejde for at skaffe kvinder adgang til stillinger i stat og kommune på lige fod med mænd. 10 år senere blev der i 1921 vedtaget en lov om, at kvinder og mænd skulle have lige adgang til offentlige stillinger og hverv, dog med undtagelse af stillinger inden for militæret og stillinger, hvortil der krævedes præstevielse. Diskussioner og forhandlinger fortsatte. Nogle indtog det standpunkt, at kvinder kunne øve præstetjeneste ved kvindefængsler og kvindehospitaler, og at det i øvrigt måtte bero på et ønske fra en menighed om at ansætte en kvinde som deres præst. Der var også dem, der var enige om, at det ikke måtte gøres til et kvindesagsspørgsmål. Det var som teolo

3 ger, der skulle kæmpes for kvinders adgang til præsteembedet. Men der var allerede kvinder, der fungerede som præster. På Snoghøj Højskole havde teologen Jørgine Abildgaard holdt gudstjenester. Ruth Vermehren blev ansat som lønnet assistent for fængselspræsten ved kvindefængslet. Og ikke mange vidste, at frimenighedspræst Niels Dael, Liselund, havde ordineret Maren Sø rensen, dog til en frimenighed uden for folkekirken. Først i 1947 blev undtagelsen fra 1921 vedr. præstestillinger ophævet. Nu var der ikke længere nogen hindring for, at kvinder kunne blive præster. Det var der så alligevel. For der skulle jo en ordination til, og biskopperne ville ikke ordinere kvinder. Nr. Ørslev på Falster blev banebrydende. Lolland/Falsters valgmenighed indstillede Johanne Andersen som deres præst. Biskop Øllgaard indvilligede i at ordinere, som han sagde: der skal jo nogen til det værste, men først skulle der skabes lovgrundlag for, at en biskop kunne ordinere og dermed føre tilsyn med en præst uden for eget stift. Det blev muligt med loven om stiftsbåndløsning, som blev vedtaget 3. mats 1948, og den 28. april blev Ruth Vermehren, fængselspræst, Johanne Andersen, valgmenighedspræst Nr. Ørslev, og Edith Brenneche-Petersen, hjælpepræst i Nr. Aaby-Indslev, ordineret af biskop H. Øllgaard i Sct. Knuds Domkirke. Men selv om det nu var muligt, var det langt fra ønskeligt alle steder. Det havde skabt en kløft mellem de to forskellige opfattelser af kvindelige præster. En modstand, der stadig fandtes, da jeg 32 år senere blev præst, ordineret den 17. april 1980 i Sct. Knuds kirke af biskop K. C. Holm til et embede ved Dalum kirke. På det tidspunkt blev det betonet, når man havde fået en kvindelig præst. Og der var kvindelige præster, der oplevede hård modstand. Det har jeg aldrig mærket, men jeg skulle arbejde for at blive accepteret og anerkendt. Og der var folk, der forståeligt nok skulle have tid til at vænne sig til tanken. Det viste sig bl.a. i, at de ikke deltog i nadveren og ikke ønskede mig som præst til en handling. Men det fortog sig. Og der blev taget det historiske skridt, at jeg blev inviteret til at tale i det lokale missionshus som den første kvindelige præst, hvilket virkelig var udtryk for anerkendelse. 3

4 Da jeg kom til Sdr. Nærå, var der også nogle, der var lidt skeptiske, men det er noget, jeg har hørt, ikke noget, jeg har mærket. Men jeg fik engang efter en begravelse i Svendborg omkring 1990 denne bemærkning, at jeg havde holdt en god tale, det var næsten lige så godt, som hvis det havde været en mand. Det har været så indgroet, at en præst er en mand, så det har krævet tilvænning. Og der er vel rester tilbage af modstand mod kvindelige præster, men det er i det små. I 1963 var der 10 kvindelige præster, i 1964 var der 16, i 1989 godt 400. Den 23. august 2010 er den dag, hvor det opgøres, at der nu er flest kvindelige præster, 50,6%. Pr. 1.januar 2015 er der 1269 kvindelige præster, hvilket udgør 52.6% mod 1145 mandlige. Det har været undersøgt, om kvinder prædiker anderledes end mænd. I de prædikener, der findes tilgængelige fra de første kvindelige præster, er der ingen specifikke kvindelige kendetegn. De er præget at tidens prædikestil. Om en undersøgelse ville vise et anderledes resultat i dag, er svært at sige. Prædikestile ændrer sig, tiden ændrer sig, vi ændrer os, og præster og menigheder er forskellige, og det er måske mere det, der gør forskellen, når evangeliet skal forkyndes ind i den tid, vi lever i, frem for, om det er en mand eller kvinde, der prædiker. Til slut vil jeg nævne, at jeg mødte Johanne Andersen i 1988 på en tur for kvindelige præster til Finland. Finland havde dengang ikke fuldgyldige kvindelige præster. Det gjorde indtryk at møde en af pionererne, der havde gjort sit til, at jeg havde mulighed for at blive præst. Det blev hurtigt klart, at hun var gjort af et særligt stof. En venlig og myndig dame var hun, og hun vidste, hvad hun stod for. Det havde også været nødvendigt gennem mange års kamp for at blive præst. Inge Dalsgaard Sommerblomster Isbegonia kan nu suppleres med eller erstattes af 4 nye flotte sommerblomster. De kan bestilles nu og vil kunne sættes på gravstederne fra Prisen er stadig den samme, pr. stk. 13,13 kr. Henv. skal ske til graveren på tlf Eksemplarer af blomsterne kan ses på kirkegården. Billeder kan ses på kirkens hjemmeside. 4

5 Med Carl Nielsen på cykeltur Ca. 40 forventningsfulde cyklister mødte op foran Sdr. Nærå Kirke den 1. juli.»jeg bærer med smil min byrde«, nemlig madkurven, og så afsted i det dejlige vejr,»se dig ud en sommerdag«. Op ad Stakdelen og bagom til Højby. Ved én af gårdene var der»underlige Aftenlufte«, men vi var jo på landet. I Højby Kirke tog sognepræst Carsten Andreasen imod.»hvem sidder der bag skærmen«. Det gjorde vi alle, da kirken havde fået monteret store fladskærme, så nu var salmebøgerne blevet overflødige. Herfra gik turen fra Højby til Sortelung, Carl Nielsens fødested, hvor vi sang»jeg ved en lærkerede«. Nå, vi måtte videre»som en rejselysten flåde«afsted mod Bramstrup, hvor lille Carl var gåsedreng.»jeg gik i marken og vogtede (gæs) får«. På græsset foran Godset blev madkurven fundet frem.»frydeligt med jubelkor«da en ny deltager stødte til, nemlig O. P. Anderson. Godsejer Niels Langkilde kom også forbi og fortalte lidt om godset og dets aktiviteter. Turen gik herefter ad»humplede«veje til Dømmestrup og Nr. Lyndelse Kirke, hvor vi sang en aftensang. Her ligger Blinde Anders, som spillede sammen med Carl Nielsens far, begravet. Sig nærmer tidspunktet, hvor»solen er så rød mor«. Så afsted mod Sdr. Nærå»Der dukker af disen min fædrene jord«. Tak til alle for en god tur. Musikken til de nævnte sange er jo skrevet af Carl Nielsen. Birte Aakær Jepsen Fotos: Erling Christensen 1. stop er Højby kirke. så er madkurven fundet frem. 5

6 Tanker i kirken ved en dåb Døbefonten i vores kirke er enkel og smuk. I sin form ligner den et af de rhinskvinsglas, vi engang havde. Døbefonten er dog nok mere holdbar og solid, da den er lavet af to stykker granit. Stenhuggeren, som har fremstillet den i 1695, har hugget en rund overdel med en kumme i midten, så barnet kunne dyppes helt ned under det iskolde vand endda 3 gange. Dette ritual gik man dog væk fra, da der var adskillige små børn, der fik lungebetændelse og døde efter handlingen. Der skulle en god stor sten til at fremstille sådan en døbefont. Det har sikkert været et svært og hårdt arbejde, når man tænker på det værktøj, de havde på den tid. Foden går fra at være rund til en mere firkantet facon. På hvert af de fire hjørner er hugget masker eller menneskehoveder. Udfyldningen af de to af siderne består af en akantusplante med sine fligede blade. Det er en tidsellignende plante, vi har set på ferier i Middelhavslandene. Vi kan i dag herhjemme købe en mere forædlet udgave til haven. De fligede blade bruges også til dekoration på søjler og lysestager. Det kunne være sjovt at vide, hvor mange tusinde børn, der er døbt i vores smukke døbefont. Birte Aakær Jepsen og Jørgen Bai Jepsen 6

7 Kvindeegen Ved sommermødet den 7. juni var temaet som bekendt 100 året for kvindernes valgret. Der blev holdt en lille højtidelighed ved kvindeegen, hvor der også står en mindesten med påskriften: 5. juni 1915 plantede kvinder i Sdr. Nærå sogn denne eg. Det var nu lidt svært at læse teksten, som havde lidt under 100 års vejrlig. Ingen kvinder tilbød at male stenen op, ak nej, men Kjeld Hansen tilbød selvfølgelig på det stærke køns vegne at udføre dette job, og nu står teksten igen klart og tydeligt, som et minde om de stærke kvinder i sognet, men hvad skulle kvinderne gøre uden mændene og specielt Kjeld Hansen. Jørgen Bai Jepsen ARRANGEMENTER Sogneudflugt til Fredericia 6. september Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet går Sogneudflugten i år til Fredericia, hvor et besøg på voldene bliver det centrale i turen. Vi har sikret os, at vi får en god og kompetent rundvisning, idet vi har hyret to guider fra Fredericia til at vise os rundt og fortælle om det historiske. Det samlede program for dagen ser således ud: 8.30 Afg. fra Sdr. Nærå kirke med bus Gudstjeneste Lyng Kirke, herefter kort rundvisning v/den stedlige præst Middag på Hotel Postgården, Oldenborggade 4, Fredericia Menu: Flæskesteg og Is-rand m. frugt Guidet tur rundt på voldene Kaffe og kringle på Hotel Postgården Besøg i Den Reformerte Kirke Evt. stop på vej hjem v. Kongebrogården ca Ankomst Sdr. Nærå Uden mad og drikke duer helten ikke; vi skal selvfølgelig også spise lidt undervejs. Både middagen og 7

8 eftermiddagskaffen indtages på Hotel Postgården i Fredericia, som er fra 1880 og efter sigende Fredericias ældste og hyggeligste hotel og i bedste Matadorstil. Det har siden 2011 undergået en tiltrængt renovering, men fremstår stadig historisk og autentisk og det vil den ene af værterne fortælle om. Vi har også som vanligt en bolle med i bussen, som vi får sammen med en kop kaffe inden gudstjenesten, og på vej hjem gør vi alt efter vejrforholdene stop ved Kongebrogården ved den gamle Lillebæltsbro. Her kan vi så kigge op på modige bridge-walkere på toppen af broen! Søndagens højmesse foregår som skrevet i Lyng Kirke. Den ligger i udkanten af Erritsø lige når man er kommet over Lillebæltsbroen. Der står følgende at læse om kirken på omkring det gamle fiskerleje Lyng og det gamle færgested Snoghøj blev fra 1960 erne efterhånden udbygget med beboelse. Denne bebyggelse hørte til Erritsø sogn og kirke, men snart opstod der et lokalt ønske om en mere nærliggende kirke. Resultatet blev Lyng kirke, som arkitekterne Inger og Johannes Exner, der har sat et markant præg på moderne dansk kirkebyggeri, tegnede. Kirken blev opført i årene , og blev bygget som et kirkecenter. Kirken var indtil 2003 en annexkirke til Erritsø, hvorefter Lyng Sogn blev udskilt herfra. Inspireret af den store blodbøg, der står uden for kirken, er kirkecenteret opbygget med konfirmandrum, møderum, kontor og køkken under det samme tag som kirkerummet. Når man går ind i kirkerummet kommer man således til limtræets stamme, og menigheden sidder under træets krone. Denne konstruktion blev Inger og Johannes Exner belønnet for med en internationel arkitektpris i Efter højmessen vil præsten kort fortælle os lidt mere om kirken og vise rundt. Senere på dagen skal vi besøge en helt anden type kirke Den Reformerte Kirke i Fredericia. Her får vi en rundvisning og et indblik i kirkens og menighedens virke. Den oprindelige menighed blev i 1719 af kongen inviteret til at nedsætte sig i denne spændende fæstningsby. Fredericia gav religionsfrihed og asylret til alle borgere, der Lyng Kirke. 8

9 ville bosætte sig i den i 1650 nyanlagte fæstning. Den reformerte lære, som de evangeliske protestanter, Ulrich Zwingli og Jean Calvin indførte, danner stadig grundlag for menighedens daglige virke. Men det ligger i ordet reformert, at man til stadighed må forny sig, derfor er Den Reformerte Menighed en helt nutidig menighed med rod i traditioner. Høstgudstjeneste søndag den 20. september kl i Markhuset Det er efterhånden ved at være en tradition, at årets høstgudstjeneste afholdes i Markhuset i Ore. Det er svært at finde en bedre ramme. Bestyrelsen for Markhuset gør et stort arbejde hver gang og har igen venligt tilbudt at opstille telt og stole. Vi siger tak for velvilligheden og kvitterer som sædvanlig med en forfriskning af øl, ost og brød. En lille spillemandsgruppe vil igen i år sørge for musikken til gudstjenesten og måske lidt underholdning bagefter. Vel mødt til alle. Sognemøde onsdag den 7. oktober kl med butiksleder hos Røde Kors i Årslev Tamana Fatah Tamana Fatah, vil fortælle om Afghanistan, som er det land, hun kom mer fra hvordan modtagelsen var i Danmark, og hvorfor hun arbejder for Røde Kors. Tamana håber, at tilhø rerne har forberedt rigtig mange spørgsmål. Herefter vil formanden for Røde Kors Midtfyn, Egon Schlosser, fortælle lidt om arbejdet i Røde Kors både på landsbasis og lokalt. Selvfølgelig serveres også kaffe til den sædvanlige tier Forfatteraften onsdag den 11. november kl med digteren Søren Ulrik Thomsen i samarbejde med Biblioteket. Søren Ulrik Thomsen læser og kommenterer digte fra hele sit forfatterskab fra City Slang, der udkom i 1981 til Rystet spejl fra Efter oplæsningen er der åbent for samtale med digteren. 9

10 På turen op gennem byen køber vi blomster og taler som på enhver anden dag indtil vi står foran stenen. Og på vej tilbage regner det altid. Eftersom intet af dette giver mening og alligevel finder sted må det være af største betydning. Søren Ulrik Thomsen bliver kaldt en af Danmarks største nulevende digtere. Thomsens univers har bevæget sig fra et mytologisk storbymiljø til at have status som nærmest folkelig poet. Der er citeret flittigt fra hans digtsamling»det værste og det bedste«fra 2002, og hans seneste digtsamling»rystet spejl«fra 2011 røg ind på bestsellerlisten. I Rystet Spejl kredser han om erindringen, her et eksempel: Hvert år på den dato Der tilfældigvis blev din fødselsdag tager vi toget til Århus for at besøge din grav som nu engang er det sted her i verden hvor du ikke er. Søren Ulrik Thomsen er også en flittig kirkegænger. I et essay skriver han:»jeg tror, Gud har skænket mig livet som en uforskyldt nåde...«selv synes jeg, at jeg skulle blive alt for gammel, før jeg indså, at det aldeles ikke er en selvfølge at få et liv, der i alle henseender er så rigt som mit, og jeg synes, at jeg barnagtigt har fokuseret på dét, der gik min næse forbi, i stedet for at værdsætte alt dét, jeg har fået«. På sin gravsten ønsker han verset, der står på forsiden af kirkebladet. Han synes, det er en smuk pointe, at hvad vi end begærer, så har vi med livet allerede fået mere, end vi kunne forestille os. Der købes billetter på Biblioteket á kr. 75. Kaffe/the kr. 5. Fyraftenssang i efteråret Tema: sange i mit liv For et par år siden inviterede vi lokale personer til at stå for valget af sange under overskriften»salmer og sange, der står mig nær«. Det var en stor succes, og vi har derfor valgt et lignende tema for dette efterår med 10

11 overskriften»sange i mit liv«. Vore gæster vil desuden fortælle lidt om deres liv og arbejde, og Fyraftensarrangementet bliver derfor udvidet en smule til ca. 45 min. Da der er Spil Dansk-dag torsdag , hvor temaet er noget lignende, har vi valgt også at placere de øvrige fyraftensarrangementer i september og november på torsdage. Torsdag 1. oktober kl vil skoleleder Flemming Mortensen, Broskolen udvælge sange og fortælle herom. Flemming Mortensen er leder af Broskolens to afdelinger i hhv. Sdr. Nærå og Rolfsted, og arrangementet foregår i kirken. Torsdag 29. oktober kl Denne torsdag er årets Spil Dansk dag. Som sædvanlig markerer vi dagen med et arrangement i Kirkeladen. Vi mangler at få de sidste aftaler på plads, så vi kan endnu ikke løfte sløret for aftenens forløb. Èn ting kan vi dog afsløre. Der er kaffe og kage til en tier. Hold øje med dagsog ugepressen og kirkens hjemmeside. Torsdag 19. november kl bliver der lejlighed til at møde endnu en markant person fra lokalområdet, nemlig tidligere borgmester i Årslev kommune Knud Knudsen, Rolfsted. Arrangementet foregår i kirken. De Ni Læsninger tirsdag d. 1. december kl i Sdr. Næraa kirke Advents- og julegudstjeneste efter engelsk forbillede med ni læsninger fra Biblen, om skabelse og syndefald, profeti og bebudelse, Jesu fødsel og Kristus-bekendelse garneret med danske adventssalmer og engelske christmas carols. Kom og oplev en anderledes måde at stemme sindet til den tilstundende julehøjtid. Jens Buchwald Andersen JULEKONCERT MED FANGEKORET FRA VRIDSLØSELILLE Det traditionelle adventsmøde 2. søndag i advent er i år rykket til søndag kl , da vi efter at være skrevet op i næsten tre år endelig fik tilbud om en koncertdato fra det populære kor. Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel har eksisteret i 20 år, og i al den tid har de indsatte sunget hver eneste søndag i fængselskirken. I 2004 kastede de sig ud i at lave en CD med forskellige danske kunstnere. Projektet fik megen medie-omtale, og derefter blev der efterspørgsel efter Fangekoret også på den anden side af tremmerne. Koret vokser hele tiden og nye får mulighed for at komme med ud og synge, når de begynder deres udgangsforløb. Desuden fortsætter de prøveløsladte i koret efter endt af 11

12 soning. De indsatte, som flyttes til andre fængsler, synger fortsat med ved koncerterne udenfor murene. Direktoratet for Kriminalforsorgen har lavet særlige udgangsregler for Fangekorssangerne, der er blevet meget efterspurgte til koncerter, ligesom de den sidste torsdag i måneden danner rammen om en kultureftermiddag i Cafe Exit, som besøges af andre indsatte på udgang. Fangekoret har stået fadder til dette udslusningsprojekt i samarbejde med fængselspræster og Apostelkirken hvor der i dag er 8 ansatte samt en masse frivillige, der hjælper indsatte i den svære overgang til et liv udenfor murene. Lederen af Vridsløselilles fangekor, Louise Adrian, modtog Spil Dansk Dagens Ildsjælspris 2008, fordi hun gennem sit arbejde viser, at musik er en kraft, der kan ændre folks liv. Dommerpanelet udtaler:»louise Adrian har fået Spil Dansk Dagens ildsjælspris, fordi hun har bevist, at musik er en kraft, der kan ændre folks liv det er en fantastisk bedrift. Særligt rørende er det at læse indstillingerne fra nuværende og tidligere indsatte, andre musikere, præster mv. Hun viser i sandhed, at musikken har sit eget»sprog«, som ikke kan omsættes i ord.«fangekoret har i 20 år sunget under ledelse af Louise Adrian ved de ugentlige gudstjenester i fængslet. En af de indsatte, der har indstillet Louise Adrian til prisen, skriver,»hun ene og alene fraholder mig ved sin brænden for fangekoret fra at begå ny kriminalitet, og det er ikke lykkes Direktoratet for Kriminalforsorgen i otte år. Jeg frygter den dag, jeg ikke kan være en del af Fangekoret mere«. Ved koncerten i Sdr. Nærå kirke får vi et blandet program at høre, som ikke nødvendigvis er ren julemusik, og vi får også lidt at høre om koret og de medvirkende. Efterfølgende er der som vanligt samvær i kirkeladen med julegodter i forskellig form, og vi får lejlighed til at synge et par julesange sammen med koret. Vel mødt til denne spændende koncert! Kirkehøjskolen Midt på Fyn efterår 2015 Kirkehøjskolen er funderet i et bredt samarbejde mellem sogne og menig 12

13 heder på Midtfyn arrangeret af en kreds af medlemmer og præster. Det foregår i Ryslinge Valgmenigheds mødesal, Åskovvej 2. over 5 tirsdage fra kl Det koster 60 kr. pr. aften incl. kaffe. Alle er velkomne. Program: Tirsdag den 15. september: Tidl. højskoleforstander Torben Jørgensen: Carl Nielsen fynbo og verdensborger. Fhv. valgmenighedspræst Michael Nielsen: Erindringer fra et præsteliv. Generalforsamling. Tirsdag den 27. oktober: Sogne- og sygehuspræst Jens Buchwald Andersen, Sdr. Nærå: Ondskabens banalitet. Om den tysk-jødiske filosof Hannah Arendt. Valgmenighedspræst Malene Rask Aastrup og sanger og musiker Trine Lunau: Det kristne i Kim Larsens tekstunivers. Tirsdag den 10. november Familieterapeut og forfatter Ilse Wilmot: At (over)leve med en alkoholiker. Om sit liv og ægteskab med Jacob Haugaard. Tirsdag den 24. november: Uddannelsesleder, præst og ph.d. Ulla Morre Bidstrup: I Lyst og nød samlivsformer og familiemønstre i opbrug. Tirsdag den 8. december: Fhv. rektor og frimenighedspræst Niels Thomsen: Præst og tro og menighed. Salmemaraton i Midtfyn provsti Vi fortsætter på 2. år vores salmemaraton, en sangvandring gennem salmebogen, og alle er lige velkomne, om I kommer hver gang eller en gang imellem. Vi mødes en gang om måneden på skift i provstiets kirker. Den lokale præst fortæller lidt om kirken, og en af de øvrige præster fortæller om de 8-10 salmer, vi skal synge den dag. Vi slutter med en kop kaffe i våbenhuset. Det foregår hver gang fra kl september i Søllinge kirke 28. oktober i Gislev kirke 25. november i Espe kirke 22. december i Ringe kirke 28. januar i Kværndrup kirke 25. februar i Sdr. Nærå Valgmenighedskirke 31. marts i Sdr. Højrup kirke 26. april i Nazarethkirken i Ryslinge 26. maj i Vantinge kirke Der ligger foldere i kirken og på biblioteket. Og selvfølgelig på vores hjemmeside. Vel mødt. Der er ikke tilmelding, men der vil blive udstedt diplom til jer, der deltager samtlige gange. Arrangementet er gratis. 13

14 Læsekredsen 17. september: Erik Valeur: Det 7. barn 26. oktober: Stefan Zweig: Skaknovelle 26. november: J. K. Rowling: Den tomme plads Vi mødes i Kirkeladen kl for at tale om disse bøger, og gamle som nye deltagere er velkomne. Vi skiftes til at tage kaffe og kage med. Der er fælles bestilling af bøgerne på Biblioteket. Lørdagsdåb Der er mulighed for lørdagsdåb i Sdr. Næraa kirke følgende lørdage: Lørdag den 10. okt. kl Menighedsrådsmøde: Onsdag den 26. august Onsdag den 30. september Onsdag den 28. oktober Torsdag den 25. november Møderne foregår i Kirkeladen og begynder kl Aktivitetskalender Dato Tidspunkt Sted Arrangement 6. sept. Kl Fra kirken Sogneudflugt til Fredericia 17. sept. Kl Kirkeladen Læsekreds 21. sept. Kl Markhuset Høstgudstjeneste 1. oktober Kl Kirken Fyraftenssang m/skoleleder Flemming Mortensen, Broskolen 7. oktober Kl Kirkeladen Tamana Fatah og Egon Schlosser 26. oktober Kl Kirkeladen Læsekreds 29. oktober Kl Kirkeladen Spil Dansk-dag m/???? 11. nov. Kl Kirkeladen En aften m/digter Søren Ulrich Thomsen i samarb. med Biblioteket 19. nov. Kl Kirken Fyraftenssang m/knud Knudsen 26. nov. Kl Kirkeladen Læsekreds 1. dec. Kl Kirken De ni læsninger JBA 13. dec. Kl Kirke/Kirkeladen Advents/julekoncert med Fangekoret, Vridsløselille 14

15 Siden sidst Dåb 21/6: Ingeborg Husted-Andersen 4/7: Nicklas Lillelund Magaard Mathilde Lillelund Magaard 5/7: Marie Emilie Vilsbøl Jørgensen Vielse: 23/5: Susanne Høegh Estrup Petersen og René Høegh Estrup Petersen 13/6 Christina Aborrelund og René Aborrelund Begravelse/bisættelse: 29/5: Lis Toke Hansen 20/6: Johannes Leif Rasmussen 9/7: Gerda Johanne Pedersen 26/7: Poul Arne Pechüle Jacobsen 6/8: Ellen Kathrine Knudsen Adresser Sognepræst: Inge Dalsgaard, Kirkevej 20, Sdr. Nærå, 5792 Årslev, tlf Mandag er fridag. Sognepræst: Jens Buchwald Andersen, Jagtvej 50 st.tv., 5000 Odense C, tlf /mob Kirkeassistent og kirkesanger: Marie Maegaard, Birkelyvej 63, 5792 Årslev, tlf: Organist: Inge Bjarke, Svenstrupvej 26, 5260 Odense S, tlf Graver: Ulrik Korsgaard, Svendborgvej 72, 5750 Ringe, tlf Formand for menighedsrådet: Marianne Hansen, Torpevænget 1, tlf Kirkeværge: Frank Karl, Enggårdsvej 65, tlf Datoer for konfirmation 2016: 10. april 2017: 30. april 2018: 15. april 2019: 5. maj Kasserer: Frank Karl, Enggårdsvej 65, tlf Vedr. Kirkeladen: Karen Jørgensen, Birkum Kohavevej 78, 5220 Odense SØ, tlf /

16 GUDSTJENESTER i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker AUGUST SDR. NÆRAA ÅRSLEV SDR. HØJRUP 30. (13.s.e.trin) kl JBA Ingen kl JBA SEPTEMBER 6. (14.s.e.trin) kl Sogneudflugt kl kl (15.s.e.trin) kl JBA kl kl Konfirmandvelkomst 20. (16.s.e.trin) kl ID Høstgudstjeneste Ingen kl BJ ved Markhuset 27. (17.s.e.trin) kl JBA kl Ingen OKTOBER 4. (18.s.e.trin) kl ID kl kl konfirmandindskrivning 11. (19.s.e.trin) kl JBA kl Ingen 18. (20.s.e.trin) kl ID kl kl (21.s.e.trin) kl JBA Kk Ingen kl JBA NOVEMBER 1. (Alle Helgen) kl ID/JBA kl kl (23.s.e.trin) kl JBA kl kl (24.s.e.trin) kl ID kl kl (s.s.i kirkeåret) kl JBA kl kl (1.s.i advent) kl ID Kk kl kl DECEMBER 1. kl De Ni Læsninger JBA 6. (2.s.i advent) kl JBA kl kl (3.s.i advent) kl ID Julekoncert med Fangekoret Kk: Kirkekaffe, JBA: Jens Buchwald Andersen ID: Inge Dalsgaard Benyt gerne KIRKEBIL: Ferritslev Taxa, tlf Begravelseskaffe i KIRKELADEN: Karen Jørgensen, tlf / MARK & STORM GRAFISK A/S

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

3 2013 MAJ JUNI JULI AUGUST

3 2013 MAJ JUNI JULI AUGUST Kirkebladet Sdr. Næraa sogn Nr. 3 2013 MAJ JUNI JULI AUGUST Glæden er den, at vi ikke skal spørge, hvad der i grunden kom ud af vort liv. Glæden er den, at vi ikke skal sørge for vore gerningers rette

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk September Oktober - November 2014 Nr. 4. - 73. årgang Koncert i Durup Kirke med

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet. Sdr. Næraa sogn NR. 3 2015 JUNI/JULI/AUGUST

Kirkebladet. Sdr. Næraa sogn NR. 3 2015 JUNI/JULI/AUGUST Kirkebladet Sdr. Næraa sogn NR. 3 2015 JUNI/JULI/AUGUST Skin over vang som en morgen med sang, morgen i maj, når det grønnes! Lifligheds magt gøre dorskhed opvakt så på Guds nåde der skønnes! Tonerne dybe

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Siden sidst Lørdag den 15. jun

Siden sidst Lørdag den 15. jun 2014-1 Siden sidst Lørdag den 15. juni deltog Lokalhistorisk Arkiv i Festlige Ferritslev med en lille udstilling. Emnet der var valgt var Ferritslev City gennem tiderne, da der skulle bygges et Fakta på

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 Padesø Kirke PRÆSTEN Sommerens gudstjenester Som det fremgår af gudstjenestelisten, så er der gudstjeneste hver søndag i sommermånederne, og

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirken blev opført 1899.

Kirken blev opført 1899. VEDSTED KIRKE KIRKENS HISTORIE I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå, steget så meget, at der blev behov for en kirke. Byen var i rivende udvikling.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

januar februar marts 2014

januar februar marts 2014 januar februar marts 2014 Slidstærkt! Den danske salmebog er en fantastisk ting. For det første beretter den om den lange historie, vi som kristne har del i: Den rummer f.eks. gendigtninger af salmer,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere