Effektanalyse af R.E.M. - koncerten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektanalyse af R.E.M. - koncerten"

Transkript

1 Effektanalyse af R.E.M. - koncerten 25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion

2 2 Tekst: Jesper Langkjær Horsens Kommune Udgiver: PR-gruppen Horsens Kommune Foto: Per Algreen og Ulrich Bache Opsætning: Grafisk Værksted Horsens Kommune Oplag: 300 stk. Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: Henning Nørbæk eller

3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af resultater Indledning Metode Publikum: Demografi og geografi Køn og alder Nationalitet og geografi Indkvartering Aktiviteter før koncerten Forbrug Forbrug på indkvartering Shopping Restauranter, cafeer mv Taxa Andet Forventet forbrug i byen efter koncerten Forbrug total Oplevelsen af tiden i Horsens Transport til stadion Information om koncerten Bilagsmateriale

4 1. Resumé af resultater Totalomsætning i forbindelse med R.E.M. - koncerten i Horsens skønnes at være 17,2 millioner kr. o 5,2 mil. kr. i forbrug i Horsens før og efter koncerten, svarende til 225 kr i gennemsnit pr. koncertgæst o 9,8 mil. under koncerten (incl. billet) o 2,2 mil. på transport til og fra Horsens koncertgæster. 57% mænd. Gennemsnitsalder 32 år. 13% af koncertgæsterne var fra Horsens. 71% fra det øvrige Jylland. 15% fra det øvrige Danmark og 1% fra udlandet. 84% af de koncertgæster, der bor udenfor Horsens Kommune overnattede ikke i byen i forbindelse med koncerten. 57% af de overnattende gæster overnattede hos familie eller venner. 11% overnattede på hotel. 11% overnattede på campingplads. 2/3 af publikum opholdt sig i byen i tiden op til koncerten. 40% dog mindre end 2 timer. 77% af koncertgæsterne vurderer, at tiden i Horsens op til koncerten har været enten god eller meget god. 56% af de af koncertgæsterne, som var i midtbyen, vurderer, at aktiviteterne, der markerede, at R.E.M. gæstede byen, enten var gode eller meget gode. 4% vurderer dem som dårlige. 46% af koncertgæsterne var kørende i bil. 40% gik eller cyklede. 72% af de cyklende/gående til stadion vurderer, at skiltningen til stadion enten var god eller meget god. 5% vurderer den som dårlig eller meget dårlig. 69% af de kørende til stadion vurderer, at skilningen enten var god eller meget god. 5% vurderer den som dårlig eller meget dårlig. 73% af de kørende vurderer, at parkeringsmuligheder ved stadion enten var gode eller meget gode. 4% vurderer dem som dårlige eller meget dårlige. 43% af koncertgæsterne blev opmærksomme på koncerten via venner, familie eller kollegaer. 20% via nettet og 30% via avis og radio. 4

5 2. Indledning I bestræbelserne på at ændre byen Horsens image fra især fængselsby til en attraktiv og moderne by har særligt kulturen i de seneste 7-8 år været brugt som løftestang. Adskillige imagemålinger gennem årene dokumenterer, at det især blandt de yngre generationer er lykkedes at skabe et billede af Horsens som byen med et attraktivt kulturliv. For at udbygge forståelsen af kulturens betydning for byen Horsens besluttede byens PR-gruppen som noget nyt at gennemføre en analyse af de økonomiske spin off effekter af sommerens R.E.M. - koncert på Forum Horsens Stadion med et publikum på i alt Formålet med analysen er først og fremmest at sandsynliggøre omfanget af den ekstraomsætning en sådan koncert skaber blandt byens erhvervsdrivende. For det andet at få en tilbagemelding på publikums vurdering af bl.a. tiden i Horsens op til koncerten og aktiviteterne i midtbyen. 5

6 3. Metode Et interviewkorps på i alt 28 personer fordelt på 4 grupper indsamlede data via personlige interviews af tilfældigt udvalgte ventende koncertgæster ude foran stadion. For at sikre at stikprøven blev så vellignende en miniatureudgave af publikum som muligt, blev interviewene tilrettelagt afviklet i tidsrummet fra kl til koncertstart kl Af praktiske årsager indstilledes interviewene dog ca. kl , hvor opvarmningsbandet startede, idet de ankomne koncertgæster herefter var mindre villige til at lade sig interviewe. Dette vurderes ikke at have konsekvenser for repræsentativiteten af stikprøven, da der antages ikke at være en systematisk forskel på det publikum, der ankom i tidsrummet op til kl og det publikum, som ankom efter kl Der blev gennemført i alt 792 interviews. 1 1 På trods af antagelsen om, at data er repræsentativ, er der ved enhver undersøgelse, der baserer sig på en stikprøve, knyttet en vis usikkerhed omkring præcisionen af de estimater, der opstilles på baggrund af stikprøven. Usikkerheden er direkte knyttet til antallet af respondenter, der indgår i stikprøven. En stikprøve på 792 respondenter giver en sikkerhed for, at de faktiske frekvensfordelinger blandt publikum med 95% sikkerhed er lig med stikprøveværdierne +- 1,7 procentpoint. 6

7 4. Publikum: Demografi og geografi Køn og alder. Mændene udgjorde 57% af koncertgæsterne, og som det fremgår af tabel 1 var der en klar overvægt af de yngste aldersgrupper blandt publikum. Hele 76 % af koncertgæsterne var således under 40 år. Gennemsnitsalderen var 32 år. Tabel 1. Aldersfordeling. Procent Under 25 år 19, år 56, år 23,2 Over 60 år, Nationalitet og geografi. Som det ses af tabel 2 kom publikum i alt overvejende grad fra Danmark. Mindre end 1 % af koncertgæsterne var således udenlandske. Årsagen hertil er givetvis, at R.E.M. kort forinden besøget i Horsens gav koncert i København. Derudover viser tabel 2, at hovedparten (84%) af publikum kom fra Jylland, og at 13% alene kom fra Horsens. Tabel 2. Publikums bopæl. Procent Sjælland, Bornholm og Lolland- Falster 9,1 Fyn og øerne 5,9 Horsens 13,3 Øvrige Jylland 70,8 Udlandet,9 7

8 5. Indkvartering Tabel 3 viser, at inden koncertstart var langt størsteparten (86%) af koncertgæsterne bosiddende uden for Horsens Kommune klar over, om de ville overnatte i Horsens efter koncerten. Af disse ville 84% ikke overnatte i byen. 13% ville have én overnatning, mens 3% ville have mere end én overnatning. Tabel 3. Forventet antal overnatninger. Procent af alle Procent af besvarelser Ingen 72,3 83,9 1,0 11,5 13,3 2,0 1,9 2,2 3,0,3,3 4,0,3,3 Total 86,2 100,0 Ikke besvaret 13,8 Som det fremgår af tabel 4, er det især koncertgæsterne fra Sjælland og Fyn, der valgte at overnatte i Horsens efter koncerten. Næsten halvdelen af det lille udenlandske publikum valgte ligeledes at have en overnatning i Horsens i forbindelse med koncerten. Tabel 4. Antal overnatninger fordelt efter publikums bopælsadresse. Antal overnatninger 8 Ingen overnatninger 1 overnatning Mere end én overnatning Total Sjælland, Bornholm og Lolland-Falster 58,3% 27,8% 13,9% 100,0% Fyn og øerne 78,3% 17,4% 4,3% 100,0% Horsens 100,0% 100,0% Øvrige Jylland 87,6% 11,1% 1,3% 100,0% Udlandet 57,1% 42,9% 100,0% 83,9 13,3% 2,8% 100,0%

9 Vendes blikket mod hvilken form for indkvartering de overnattende gæster benyttede sig af, ses det af tabel 5, at over halvdelen (57%) overnattede privat hos familie eller venner. Blandt de kommercielle overnatningssteder var den foretrukne overnatningsform hotel (11%) og campingplads (11%). Tabel 5. Fordeling på overnatningsform. Procent af alle Procent af besvarelser Hotel 1,5 10,9 Teltlejr,9 6,4 Vandrerhjem,5 3,6 Campingplads 1,5 10,9 Familie/venner 8,0 57,3 Bed and breakfast,5 3,6 Andet 1,0 7,3 Total 13,9 100,0 Ikke besvaret 86,1 9

10 6. Aktiviteter før koncerten Ca. 2/3 af publikum opholdt sig i byen i tiden før koncerten. Der var imidlertid for hovedparten ikke tale om et længere ophold, idet 40% tilbragte mindre end 2 timer i byen. Tabel 6. Tid brugt i byen. Procent af alle Procent af besvarelser Ikke været i byen 31,9 32,4 Været i byen ½ - 1 time 22,9 23,2 Været i byen 1-2 timer 17,4 17,7 Været i byen 2-4 timer 16,5 16,8 Været i byen mere end 4 timer 9,7 9,9 Total 98,5 100,0 Ikke besvaret 1,5 Hovedparten af koncertgæsterne, der opholdt sig i midtbyen før koncerten vandrede rundt i byen (45%). 22% besøgte venner eller familie, og 7% shoppede i Horsens, jf. tabel 7-9. Tabel 7. Vandret rundt i byen. Procent af alle Procent af besvarelser Ja 32,7 44,5 Nej 40,8 55,5 Total 73,5 100,0 Ikke besvaret 26,5 Tabel 9. Været på shopping. Procent af alle Procent af besvarelser Ja 5,2 6,9 Nej 69,6 93,1 Total 74,7 100,0 Ikke besvaret 25,3 Tabel 8. Besøgt venner/familie. Procent af alle Procent af besvarelser Ja 16,3 22,4 Nej 56,6 77,6 Total 72,9 100,0 Ikke besvaret 27,1 100,0 10

11 7. Forbrug De af koncertgæsterne der sagde, at de før koncerten havde været på shopping eller på café, restaurant eller værtshus, blev spurgt om deres forbrug til disse aktiviteter. Endvidere blev der spurgt til, om der er brugt penge på taxa, om det forventede forbrug på at gå i byen efter koncerten samt forbrug på andet. 2 I beregningen af det totale forbrug i de enkelte forbrugskategorier vil den usikkerhed, der altid knytter sig til stikprøvedata, jf. note 1, blive imødegået ved at anvende de nedre værdier i konfidensintervallerne omkring dels det gennemsnitlige forbrug i hver af forbrugskategorierne, dels antallet af koncertgæster, der har brugt penge i de enkelte forbrugskategorier. Der er derfor 95% sikkerhed for, at det faktiske forbrug som minimum er lig det skønnede forbrug Forbrug på indkvartering 81% af de overnattende koncertgæster brugte mindre end 200 kr. på overnatning, jf. tabel 10. Som en direkte konsekvens af, at 57% af de overnattende gæster tilbragte natten hos familie eller venner, er andelen, der angiver at ville bruge 0 kr. på overnatning 56%. Tabel 10. Forbrug på indkvartering. Procent af alle Procent af besvarelser kr. 10,2 81, kr. 1,1 9, kr.,8 6,0 Mere end 1000 kr.,5 4,0 Total 12,6 100,0 Ikke besvaret 87,4 Det gennemsnitlige forbrug pr. kommerciel overnatning er 401 kr. Anvendes den nedre intervalværdi for det gennemsnitlige forbrug pr. kommerciel overnatning (269 kr.) og den nedre intervalværdi for antallet af koncertgæster, der overnattede kommercielt i Horsens i forbindelse med koncerten (3,2%) giver det med 95% sikkerhed en total omsætning på minimum i alt ca kr. blandt byens kommercielle overnatningssteder. 2 Tabellerne med tallene for de enkelte forbrugskategorier er vedlagt som bilag i afsnit

12 Shopping Det gennemsnitlige forbrug blandt de shoppende koncertgæster var 380 kr. 3 Ved anvendelse af den nedre gennemsnitlige forbrugsværdi på shopping (246 kr.) og den nedre intervalværdi for antallet af koncertgæsterne, der shoppede (2,7%), beløber totalforbruget sig med 95% sikkerhed sig til minimum ca kr Restauranter, cafeer mv. Det gennemsnitlige forbrug på take-away/restaurant/café/værtshus var 138 kr. 4 Ved anvendelse af den nedre intervalværdi for det gennemsnitlige forbrug (122 kr.) og den nedre intervalværdi for antallet af koncertgæster, der brugte op til 1000 kr. på restaurant, café mv. (33,5%) beløber den totale omsætning skabt direkte af koncerten på restauranter, cafeer mv. sig med 95% sikkerhed til minimum ca kr Taxa I forbindelse med beregningen af et skøn over det samlede forbrug på transport, bemærkes det, at der kun er blevet spurgt til et evt. forbrug på taxa, idet fokus for undersøgelsen er de økonomiske spinn off effekter for Horsens, hvorved det bliver uinteressant, hvad koncertgæsterne har brugt af penge på f.eks. tog, bus eller benzin. For kun at medtage taxakørsel inden for Horsens, er data renset for beløb over 200 kr. Det gennemsnitlige forbrug på taxakørsel i Horsens var således på 127 kr. Udregnes totalforbruget på taxakørsel i Horsens igen konservativt på baggrund af den nedre værdi i forbrugsintervallet (96 kr.) og den nedre intervalværdi for antallet af gæsterne, der brugte penge på taxa (3,4%), vil totalforbruget med 95% sikkerhed udgøre som minimum i alt ca kr Andet Forbrugskategorien Andet er ment som en opsamlingskategori, dog excl. udgifter til billet og transport. Det gennemsnitlige forbrug var på 200 kr. 5 Udregnes totalforbruget atter konservativt ved at anvende den nedre intervalværdi for det gennemsnitlige forbrug (176 kr.), og den nedre intervalværdi for antallet koncertgæster, der brugte penge på andet (28,4%), beløber totalforbruget sig med 95% sikkerhed til som minimum i alt ca kr. 3 I beregningen af gennemsnittet er data renset for værdier over kr. 4 I udregningen af gennemsnittet er data renset for værdier over kr. 5 I beregningen af gennemsnittet er data renset for værdier over kr.

13 7.6. Forventet forbrug i byen efter koncerten At opstille skøn over et forventet forbrug er selvsagt forbundet med en del usikkerhed vedr. pålideligheden af data. Det faktiske forbrug vil sandsynligvis ligge under det forventede forbrug, hvor dette oplyses til at være ganske højt. Dette kan dog på den anden side opvejes af et faktisk merforbrug for de respondenter, der oplyser et lille forventet forbrug. Med dette forbehold in mente var det gennemsnitlige forventede forbrug på 424 kr. 6 Udregnes totalforbruget igen konservativt ved at anvende den nedre intervalværdi for forbrug (372 kr.) og antallet af koncertgæster, der forventer at skulle i byen efter koncerten (30,9%), beløber totalforbruget sig med 95% sikkerhed til minimum ca kr Forbrug total Lægges tallene for det samlede forbrug på overnatninger, shopping, restuarant/ cafeer/barer, taxa, bytur efter koncerten og andet sammen, beløber det sig med 95% sikkerhed til minimum i alt ca kr. Med koncertgæster giver det et gennemsnitligt forbrug i tiden op til og efter koncerten på 225 kr. pr. koncertgæst 7. 6 I beregningen af gennemsnittet er data renset for værdier under 20 kr. og over kr. 7 Omsætningen i tiden op til og efter koncerten udgør i alt ca mio kr., svarende til et gennemsnit på 289 kr. pr. koncertgæst, når den udregnes ved for det første at anvende det gennemsnitlige forbrugstal i de forskellige forbrugskategorier i stedet for den nedre intervalværdi i de beregnede 95% konfidensintervaller, og for det andet ved at anvende frekvensfordelinger, der ikke er nedjusteret med den statistiske usikkerhed. 13

14 8. Oplevelsen af tiden i Horsens For at give publikum en god totaloplevelse af at være til koncert i Horsens, gøres der meget for at servicere koncertgæsterne ikke blot på og omkring stadion, men også i midtbyen i form af f.eks. vejledning i hvordan man nemmest kommer fra banegården til stadion, og aktiviteter, der på forskellig vis markerer hvilket koncertnavn, der gæster byen. Tabel 11 viser, hvordan koncertgæsterne har oplevet tiden i Horsens op til koncerten. 77% vurderer, at tiden har været god eller meget god. Da denne vurdering ikke nødvendigvis behøver at have noget at gøre med, hvad der fra byens side gøres for at skabe en god totaloplevelse for publikum, er de af koncertgæsterne, der var i midtbyen før koncertstart, blevet spurgt specifikt om deres oplevelse af aktiviteterne i midtbyen, der markerede, at R.E.M. gæstede byen. Tabel 11. Vurdering af tiden i Horsens op til koncerten. Procent af alle Procent af besvarelser Meget dårlig,5,6 2,3,3 3 6,7 7,9 4 28,2 33,2 Meget god 37,0 43,6 Ved ikke / ikke relevant 12,2 14,4 Total 84,8 100,0 Ikke besvaret 15,2 14 Tabel 12. Vurdering af aktiviteterne i midtbyen. Procent af alle Procent af besvarelser Meget dårlig,8 1,6 2,9 1,9 3 5,6 12,1 4 14,3 31,0 Meget god 11,6 25,2 Ved ikke / ikke relevant 13,0 28,2 Total 46,1 100,0 Ikke besvaret 53,9

15 Som det ses af tabel 12 vurderer 56% af gæsterne i midtbyen, at aktiviteterne enten var gode eller meget gode, mens kun 4% syntes, de var deciderede dårlige eller meget dårlige. Et andet vigtigt element i den gode totaloplevelse er, at det er nemt at finde vej til stadion uanset om man er gående fra byen/banegården eller kørende i bil, og at de kørende har nemt ved at finde en parkeringsplads tæt ved stadion. Publikums vurdering heraf vises i tabellerne Tabel 13 og 14 viser, at et markant flertal af såvel de gående/cyklende og de kørende vurderer, at skiltningen til Forum Horsens er enten god eller meget god. Tillige vurderer næsten 2/3 af de kørende, at parkeringsmulighederne ved Forum Horsens er enten gode eller meget gode, jf. tabel 15. Tabel 13. Cyklendes/gåendes vurdering af skiltningen til stadion. Procent af besvarelser Meget dårlig 2,6 2 1,9 3 5,8 4 9,9 Meget god 62,0 Ved ikke / ikke relevant 17,9 Tabel 15. Kørendes vurdering af parkeringsmulighederne ved stadion. Procent af besvarelser Meget dårlig,9 2 3,0 3 9,8 4 15,2 Meget god 57,6 Ved ikke / ikke relevant 13,4 Tabel 14. Kørendes vurdering af skiltningen til stadion. Procent af besvarelser Meget dårlig 2,0 2 4,6 3 10,0 4 20,9 Meget god 48,1 Ved ikke / kke relevant 14,3 15

16 9. Transport til stadion Den foretrukne transportform til station er bil skarpt efterfulgt af gået/cykel, jf. tabel 16. Tabel 16. Transport til stadion. Procent af alle Procent af besvarelser Bus 9,8 10,1 Taxa 4,7 4,8 Gået/cykel 38,9 39,7 Bil 44,6 45,5 Total 98,0 100,0 Ikke besvaret 2,0 Tabel 17 på næste side viser, hvordan de forskellige geografiske grupperinger kom til koncerten. At der er så stor en andel af de udenbys koncertgæster, der gik til koncerten hænger dels sammen med, at en del af disse overnattede i Horsens hos familie eller venner, dels at de har taget toget til Horsens, og gået fra banegården til stadion. Tabel 17. Bopæl sammenholdt med transportform. Sjælland, Bornholm og Lolland- Falster Fyn og øerne Bopæl Øvrige Jylland Udlandet Total Horsens Hvordan er du kommet til stadion? Bus 8,6% 6,4% 5,9% 11,4% 10,1% Taxa 2,9% 4,3% 5,0% 5,1% 4,8% Gået/cykel 45,7% 48,9% 62,4% 33,5% 83,3% 39,7% Bil 42,9% 40,4% 26,7% 50,0% 16,7% 45,5% % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 16

17 10. Information om koncerten Som det ses af tabel 23 blev hovedparten (43%) af koncertgæsterne opmærksomme på R.E.M. - koncerten via familie/venner/kollegaer. Tabel 18. Hvor har du hørt om R.E.M. - koncerten? Kilde Andel Avis 15% TV 6% Radio 15% Nettet 20% via HNT s nyhedsmail 3% via HNT s hjemmeside 4% Familie/venner/kollegaer 43% Andet 8% Husker ikke 4% Bemærk: Totalsummen er mere end 100%, da respondenten kunne oplyse mere end én kilde. 17

18 11. Bilagsmateriale One-Sample Test - forbrug på indkvartering Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Udgifter til overnatning 401, , ,257 One-Sample Test - forbrug på shopping. Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Kroner brugt på shopping 379, , ,717 One-Sample Test - forbrug på restaurant, café mv. Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Kroner brugt på take-away/ restaurant/café/værtshus 138, , ,493 18

19 One-Sample Test - forbrug på taxakørsel i Horsens. Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Kroner brugt på taxa 127,235 96, ,378 One-Sample Test - forventet forbrug på Andet. Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Kroner brugt på: Andet (ikke billet, transport, stadion) 200, , ,455 One-Sample Test - forventet forbrug på bytur efter koncerten. Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Kroner brugt på bytur efter koncerten (forventet) 423, , ,959 19

20 20

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015 Slide 1 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Meningsmålinger - hvad kan vi sige med sikkerhed?

Meningsmålinger - hvad kan vi sige med sikkerhed? Meningsmålinger - hvad kan vi sige med sikkerhed? af Kenneth Madsen - søndag, oktober 28, 2012 http://www.opensamf.dk/2012/10/meningsmalinger-hvad-kan-vi-sige-med-sikkerhed/ Jeg vil i dette indlæg præsentere

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel September 2009 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN...4 2.2 VANDREHJEM SEKTIONEN...8 2.3 ERINDRING AF REKLAME SPOT...10 2.4

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel Juli 2010 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN... 4 2.2 VANDRERHJEM SEKTIONEN... 8 2.3 ERINDRING AF REKLAME SPOT OG ANNONCE...

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking April 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Odense Kommune Imageundersøgelse

Odense Kommune Imageundersøgelse Odense Kommune Imageundersøgelse Udarbejdet af : Analysechef: Henrik Kjærgaard Clausen WILKE A/S KØBENHAVN ODENSE TLF 7 8 WWW.WILKE.DK Indholdsfortegnelse. Indledende oplysninger... 4. Formål med undersøgelsen...

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2017 SØNDERBORG KOMMUNE

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2017 SØNDERBORG KOMMUNE EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2017 SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT - AUGUST 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 5 8 13 21 25 INTRODUKTION KONKLUSIONER ØKONOMISKE EFFEKTER INDTRYK OG BRUG AF OMRÅDET SPEJDERLEJRENS

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel September 2008 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN...4 2.2 VANDREHJEM SEKTIONEN...8 2.3 BAGGRUNDSVARIABLE PÅ RESPONDENTERNE...10

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Nyvig as mtm@nyvig.dk Og: Afdelingsleder Martin Fischer Aalborg

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD 28-07-2016 BYKERNE- UNDERSØGELSEN Bykerneundersøgelsen tager udgangspunkt i de fire pejlemærker for visionen for Hillerøds bykernen, som skal være levende, tilgængelig,

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015. Odense&Co investerer derfor hvert år i oplevelsesevents, der er med til at sætte Odense på landkortet.

ÅRSRAPPORT 2015. Odense&Co investerer derfor hvert år i oplevelsesevents, der er med til at sætte Odense på landkortet. 0. PERSPEKTIVERING Odense skal være kendt som en dynamisk og attraktiv by, der tiltrækker og udvikler nationale og internationale sports-, kultur- og vidensevents, da det medvirker til at fastholde og

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015 Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom En dansk husstand vil i snit bruge 12.590 kr. på sommerferien i år eller 1 pct. mere end i fjor Hvor meget

Læs mere

Gallup om DR version 2

Gallup om DR version 2 TNS Januar 2014 Projekt: 59714 Feltperiode: Den 2.-3. januar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.220

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:9 14. juli 2009 Ferie- og forretningsrejser. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Frankrig mens Region Midtjylland

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen. Vejledende opgave 1

Matematik B. Højere handelseksamen. Vejledende opgave 1 Matematik B Højere handelseksamen Vejledende opgave 1 Efterår 011 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål. Besvarelsen af denne delprøve

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

RESULTAT AF GÆSTEUNDERSØGELSE

RESULTAT AF GÆSTEUNDERSØGELSE RESULTAT AF GÆSTEUNDERSØGELSE Af Mark Lundgaard Knudsen 14. OKTOBER 2016 VISITSILKEBORG Søndergade 2B Indholdsfortegnelse Resultat af gæsteundersøgelse Indledning... 3 Følgende steder er interviewene foretaget...

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning Turisme 21:2 Turismen 26-29 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 29 Figur 1. Hermed offentliggøres tallene for fly- og krydstogtpassagerstatistik. Publikationen indeholder et estimat over

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Born Fondo 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Folkemoede-bornholm.dk Søren Svendsen Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen ISBN: -9--9 VisitDenmark Turismefaglig Viden Februar 00 VisitDenmark Islands

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 Svar på spørgsmål om understøttende undervisning og bevægelse, der indgik i Scharling-undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel september 2014 Spm. 1: Har du fået mere bevægelse ind i din undervisning i fagene,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BESØG NATIONALPARK THY

BESØG NATIONALPARK THY BESØG I NATIONALPARK THY 2013 BESØG Hvor mange er Nationalpark Thy? Målet med rapporten, er at formidle det årlige antal i Nationalpark Thy (NPT). Der tages udgangspunkt i år 2013. Antallet af giver os

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

Danskernes daglige økonomi

Danskernes daglige økonomi Danskernes daglige økonomi TNS Maj/juni 2016 Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes daglige økonomi. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

c) For, er, hvorefter. Forklar.

c) For, er, hvorefter. Forklar. 1 af 13 MATEMATIK B hhx Udskriv siden FACITLISTE TIL KAPITEL 7 ØVELSER ØVELSE 1 c) ØVELSE 2 og. Forklar. c) For, er, hvorefter. Forklar. ØVELSE 3 c) ØVELSE 4 90 % konfidensinterval: 99 % konfidensinterval:

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

DR Gramseri. Danmarks Radio. 2. jun 2017

DR Gramseri. Danmarks Radio. 2. jun 2017 t DR Gramseri Danmarks Radio 2. jun 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 17 3. Kryds med Partivalg... 30 4. Om Undersøgelsen...

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION ALDER 15-5 år 6-59 år 60+ år 65 16% % 1 1% 5 5% 1 1% 55% 6 5% 60 60% 60 60% 56 55% 116 9% % 6 6% 5 5% % V1000. Stege by Rødvig Havn Stubbekøbing færgeleje/havn Sædding strand ved 'Mennesket ved Havet'

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere