Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne"

Transkript

1 Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade og tages stilling til bemyndigelse til forvaltningen til at underskrive købsaftalerne. Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne 5-9. Sagsfremstilling Byrådet besluttede den 15. december 2010, at ejendommen Sct. Ols Gade skal udbydes til salg med henblik på overtagelse ultimo 2011 eller snarest derefter, således at salgsindtægten finansierer udgiften til udbedring af svampeskade i Sct. Ols Stræde, hvortil Roskilde Museum flytter. Ejendommene har været gennemgået med mægler, som anslår, at de tilsammen kan indbringe omkring 9 mio. kr. Nr. 15 er en spændende og velholdt ejendom, som kan anvendes til mange formål. Den indeholder - udover museets administration, udstillingslokaler og velanlagt gårdmiljø - 2 beboelseslejemål, hvoraf det ene er tomt og i en meget dårlig forfatning efter udlejning. Der er endvidere 2 små erhvervslejemål, det ene er et forretningslejemål mod gaden. Denne ejendom vurderes isoleret set at kunne indbringe 5 mio. kr. Nr. 17 består af en mængde små rum, der engang har været lejligheder til beboelse, og det kan være svært at forestille sig en fremtidig anvendelse. Museet benytter i dag alle rum til administration, værksted og arkiv, dog bortset fra 2 forretningslejemål mod gaden og en beboelseslejlighed, som i dag udlejes til en af museets ansatte. Ejendommen har en mindre baggård med udsigt mod domkirken. Denne ejendom vurderes isoleret set at kunne indbringe 4 mio. kr. Ejendommene hænger på sin vis sammen bl.a. med intern adgang mellem gårdarealerne. Mægler anbefaler derfor, at ejendommene udbydes, så de kan erhverves hver for sig, men dog således at kommunen vil foretrække et samlet bud. Hensigten er at annoncere ejendommene til salg lige før påske med budfrist medio august Roskilde Museum flytter som bekendt over efteråret til Sct. Ols Stræde/Munkebro, hvor der er en større svampeskade, som skal udbedres af Roskilde Kommune, finansieret af salgsindtægterne fra Sct. Ols Gade Udbedring af svampeskaden, der inkluderer en tagrenovering, anslås at beløbe sig til 6 mio. kr., og den igangsættes først, når der er underskrevet købsaftale på nr. 15 og 17. Økonomi Ingen budgetmæssige konsekvenser. Der søges en bevilling til salgsindtægterne på 9 mio. kr., og bevillinger til salgsudgifter, herunder annoncering, energimærke, mæglerhonorar og udbedring af svampeskaden på i alt 6,3 mio. kr. Nettoprovenuet på 2,7 mio. kr. foreslås omplaceret til udmøntning af salgspuljen for 2011, som herefter er på 14,3 mio. kr.

2 Der fremkommer efter salget af Sct. Ols Gade 15 og 17 og museets indflytning i Sct. Ols Stræde/Munkebro en driftsbesparelse, som fra 2012 årligt beløber sig til kr., samt en forøget driftsindtægt pga. forhøjelse af museets vedligeholdelsesbidrag på kr. årligt. Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene : Alle tal i kr. - = merudgift eller mindreindtægt + = Mindreudgift eller merindtægt Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb: Anlæg, udgifter 0 Anlæg, indtægter 0 Forslag til revideret rådighedsbeløb: Anlæg, udgifter vedr. svampeskade Anlæg, udgifter vedr. salg -300 Anlæg, indtægter vedr. salg Ansøgning om anlægsbevilling: Anlæg, udgifter vedr. svampeskade Anlæg, udgifter vedr. salg -300 Anlæg, indtægter vedr. salg Afledt drift: Driftsbesparelse Driftsindtægt, forøget vedligeholdelsesbidrag Finansiering: Omplacering til salgspuljen Omplacering til ejendomseffektiviseringspuljen Ændring af kassebeholdningen Indstilling Forvaltningen indstiller, at 1. Sct. Ols Gade 15-17, som skitseret ovenfor, udbydes til salg, således at ejendommene kan erhverves hver for sig, men dog således at kommunen vil foretrække et samlet bud, 2. forvaltningen bemyndiges til at underskrive købsaftalerne, hvis der opnås bud på begge ejendomme til en samlet købesum på minimum 9 mio. kr., 3. forvaltningen hvis der kun opnås acceptabelt bud på Sct. Ols Gade 15 bemyndiges til at underskrive købsaftale vedr. denne ejendom, hvis der som minimum opnås en købesum på 5 mio. kr., 4. forvaltningen, - hvis der kun opnås acceptabelt bud på Sct. Ols Gade 17 bemyndiges til at underskrive købsaftale vedr. denne ejendom, hvis der som minimum opnås en købesum på 4 mio. kr., 5. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 9 mio. kr. vedr. indtægter fra salg af Sct. Ols Gade 15 og 17, 6. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. vedr. udgifter til annoncer, mæglerhonorar mv., 7. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 6 mio.kr. til udbedring af svampeskade, 8. finansieringen af salgsindtægter og omkostninger sker ved en netto budgetomplacering på 2,7 mio.kr. til salgspuljen, og

3 9. driftsbesparelse på kr. årligt, samt forøget driftsindtægt fra vedligeholdelsesbidrag på kr. årligt omplaceres til ejendomseffektiviseringspuljen i overslagsårene. Økonomiudvalget, , pkt. 127 Ad "at" godkendt. Ad "at" anbefales. Byrådet, , pkt. 103 Godkendt. Fraværende: Kim Raben, Birgit Pedersen og Henrik Stougaard.

4 Print Preview Page 1 of Basis tekst Husnummer Vejnavn Vejmidte Matrikelkort Udskilt vej Matrikelflade større end 1.400m2 Matrikelflade mindre end 1.400m2 Bygningsflader Fredskov Strandbeskyttelse Jordforurening Regionen Optaget vej Ejerlav Vand Land! " #$%&$&##%' ( )*+)(,

5 Print Preview Page 1 of Basis tekst Husnummer Vejnavne Matrikelkort Udskilt vej Matrikelflade større end 1.400m2 Matrikelflade mindre end 1.400m2 Fredskov Strandbeskyttelse Jordforurening Regionen Optaget vej Ejerlav Raster Ortofoto 2010! " #$%&&## ' ()*('+

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Tilbud på køb af ejendom

Tilbud på køb af ejendom Pkt. 111 Tilbud på køb af ejendom Sagsnr. 90980 Byrådet Lukket punkt Resume I arbejdet for at fremtidssikre arealerne omkring Dyrskuepladsen med hensyn til afholdelse af Roskilde Dyrskue, Roskilde Festival

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Landdistrikternes Udviklingsfond

Landdistrikternes Udviklingsfond Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 8 Offentligt Landdistrikternes Udviklingsfond Indledning pkt. 1 Aktuel status pkt. 2 Landdistrikternes Udviklingsfond pkt. 3 Hvilke opgaver

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Jernaldermarken

Tilbud på køb af storparcel Jernaldermarken Pkt. 299 Tilbud på køb af storparcel Jernaldermarken i Trekroner Sagsnr. 1416 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af den ene halvdel af storparcellen.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje.

Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje. ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 345. Tilpasning af materielgårdsstrukturen 3 346. Vesthimmerlands Flyveplads, ændring

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Mødedo: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 15. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren.

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.45 Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl. 9.00 Deltagere: Else Theill

Læs mere