DS/EN DK NA:2015 Version 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DS/EN DK NA:2015 Version 2"

Transkript

1 DS/EN DK NA:2015 Version 2 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN DK NA:2015 og erstatter dette fra Der er ingen faglige ændringer. Ændringerne er alene af redaktionel karakter og en konsekvens af udgivelsen af DS/EN :2003/A1:2015, der bl.a. har medført ændringer mht. indeksering af µ og nye figurnumre. Tidligere udgaver af og tillæg til dette NA samt en oversigt over samtlige udarbejdede NA er kan findes på Dette NA fastsætter betingelserne for implementeringen af DS/EN i Danmark for byggeri efter byggeloven eller byggelovgivningen. Andre parter kan sætte dette NA i kraft med en henvisning hertil. Et nationalt anneks indeholder nationale bestemmelser, dvs. nationalt gældende værdier eller valgte metoder. Annekset kan endvidere indeholde supplerende, ikke-modstridende information. I dette NA er angivet: Oversigt over mulige nationale valg samt punkter, hvortil der er supplerende information Nationale valg Supplerende, ikke-modstridende informationer Tekst, der erstatter afsnittene hhv Side 1 af 15 Forord DS/EN DK NA:2015 Version 2

2 Oversigt over mulige nationale valg samt supplerende information Nedenstående oversigt viser de steder, hvor nationale valg er mulige, og hvilke informative annekser, der er gældende/ikke gældende. Endvidere er det angivet, til hvilke punkter der er givet supplerende information. Den supplerende information findes sidst i dette dokument. Punkt Emne Nationalt valg 1) Supplerende information 1.1(2) Emne og anvendelsesområde - Ikke relevant Sne for højder over 1500 m 1.1(3) Emne og anvendelsesområde - Anvendelse af anneks A Ikke relevant Der anvendes ikke exceptionelle 1.1(4) Emne og anvendelsesområde - Anvendes ikke Anvendelse af anneks B 2(3) Klassifikation af - Definition af exceptionelle sne Ikke relevant Der anvendes ikke exceptionelle 2(4) Klassifikation af - Betingelser for anvendelse af exceptionelle sne Ikke relevant Der anvendes ikke exceptionelle 3.3(1) Exceptionelle forhold Ikke relevant Der anvendes ikke exceptionelle 3.3(2) Exceptionelle forhold Ikke relevant Der anvendes ikke exceptionelle 3.3(3) Exceptionelle forhold Ikke relevant Der anvendes ikke exceptionelle 4.1(1) Karakteristiske værdier - Note 1 Terrænværdi 4.1(1) Karakteristiske værdier - Europæisk snekort 4.1(2) Karakteristiske værdier - Statistisk analyse af snedata 4.2(1) Andre repræsentative værdier - Lastkombinationsfaktorer 4.3(1) Behandling af exceptionelle sne på jorden 5.2(2) Lastarrangementer - Anvendelse af anneks B 5.2(5) Lastarrangementer - Vejledning ved fastlæggelse af lastarrangementer ved kunstig fjernelse eller omfordeling af snelast 5.2(6) Lastarrangementer - Yderligere supplerende vejledning i forbindelse med regnvand samtidig med snelast Nationalt valg Ikke relevant Ikke relevant Nationalt valg Ikke relevant Ikke relevant Ingen vejledning Ingen supplerende vejledning Der anvendes ikke exceptionelle Der anvendes ikke exceptionelle Dimensionering bør ikke forudsætte snerydning Side 2 af 15 Oversigt nationale valg og suppl. information. DS/EN DK NA:2015 Version 2

3 Punkt Emne Nationalt valg 1) Supplerende information 5.2(7) Lastarrangementer - Nationalt valg Eksponeringskoefficienten Ce 5.2(8) Lastarrangementer - Termisk koefficient Ct Ingen supplerende vejledning 5.3.1(1) Formfaktorer, Generelt - Ikke relevant, der Supplerende information Alternative lastarrangementer ved snefygning anvendes ikke exceptionelle 5.3.1(3) Formfaktorer for tage Uændret Tabel (3) Pulttage - omfordelte arrangementer af snelasten Uændret Se dog anneks F 5.3.3(4) Formfaktorer, Sadeltage Nationalt valg 5.3.4(3) Formfaktorer, Trugformede tage - Anvendelse af anneks B Ikke relevant 5.3.4(4) Formfaktorer, Trugformede tage - Ingen vejledning Ekstra vejledning 5.3.5(1) Formfaktorer, Cylindriske tage - Uændret Note 1 Øvre grænse for formfaktor ved cylindriske tage 5.3.5(1) Formfaktorer, Cylindriske tage - Note 2 Hensyntagen til snefangere 5.3.5(3) Formfaktorer, Cylindriske tage - Lastarrangement for ujævnt fordelt sne Formfaktorer, Tage som støder op til og ligger tæt ved højere bygværker samt ophobning ved fremspring og forhindringer 5.3.6(1) Note (1) Note 2 Formfaktorer, Tage, som støder op til og ligger tæt ved højere bygværker - Interval for µw Formfaktorer, Tage, som støder op til og ligger tæt ved højere bygværker - Interval for længde af drive 5.3.6(3) Formfaktorer, Tage, som støder op til og ligger tæt ved højere bygværker - Omfordelt sne Nationalt valg Nationalt valg Hele afsnittet erstattes af nyt afsnit Jf. ovenfor nyt afsnit Jf. ovenfor nyt afsnit Jf. ovenfor nyt afsnit 6.2 Lokale effekter Hele afsnittet erstattes af nyt afsnit (2) Lokale effekter, Ophobning ved fremspring og forhindringer 6.3(1) Lokale effekter, Udhængende sne på kanten af et tag Jf. ovenfor nyt afsnit Uændret Der anvendes ikke exceptionelle Udhængende sne anvendes ikke Side 3 af 15 Oversigt nationale valg og suppl. information. DS/EN DK NA:2015 Version 2

4 Punkt Emne Nationalt valg 1) Supplerende information 6.3(2) Lokale effekter, Udhængende sne på kanten af et tag - Faktor k Ikke gældende Udhængende sne anvendes ikke, k=0 Anneks A Tabel A.1 Note 2 Dimensioneringstilfælde og lastarrangementer til brug på forskellige placeringer Anneks B Formfaktorer for snelast ved exceptionelle sneophobninger Anneks C Europæiske snekort for snelast på jorden Ikke gældende Ikke gældende Ikke gældende Der anvendes ikke exceptionelle Der anvendes ikke exceptionelle Anneks D Korrektion af terrænværdi for returperiode Uændret 1) Anneks E Rumvægten af sne Intet valg De anbefalede værdier anvendes Anneks F Alternative lastarrangementer for omfordelt snelast Supplerende information Anneks G Tagsammenskæringer Supplerende information Uændret: Anbefalingen i eurocoden følges. Intet valg: Eurocoden anbefaler ikke værdier eller metoder men giver mulighed for at fastsætte nationale værdier eller metoder. Ikke gældende: Annekset er ikke gældende. Gældende: Annekset gælder i Danmark med samme status som angivet i eurocoden. Nationalt valg: Der er foretaget et nationalt valg. Ikke relevant: Benyttes ikke i Danmark Side 4 af 15 Oversigt nationale valg og suppl. information. DS/EN DK NA:2015 Version 2

5 Nationale valg 4.1(1) Note 1 Karakteristiske værdier - Terrænværdi Karakteristisk terrænværdi sk = 1,0 kn/m (1) Andre repræsentative værdier - Lastkombinationsfaktorer Vælges lig lastkombinationsfaktorerne i dansk nationalt anneks til DS/EN (7) Lastarrangementer - Eksponeringsfaktoren Ce Eksponeringsfaktoren Ce afhænger af omgivelsernes topografi og konstruktionens størrelse, og den bestemmes ved: Ce = CtopCs hvor Ctop er faktor for topografi er faktor for størrelse Cs Faktoren Ctop findes af tabel 5.1.a NA Tabel 5.1.a NA - Anbefalede værdier for Ctop for forskellige topografier Topografi C top Vindblæst a) 0,8 Normal b) 1,0 Afskærmet c) 1,25 a) Vindblæst topografi: Flade, fritliggende områder, som er udsatte til alle sider uden eller med kun lidt afskærmning fra terræn, højere bygværker eller træer. Topografien kan regnes vindblæst, når konstruktionens højde mindst er 15 m højere end lokale lægivere i terrænet. Det er især afgørende at vurdere forholdene ved vind i den østlige sektor se figur 5.2.c NA. b) Normal topografi: Områder, hvor vinden ikke bevirker væsentlig fjernelse af sne på bygværker på grund af terræn, andre bygværker eller træer. c) Afskærmet topografi: Områder, hvor det betragtede bygværk er væsentligt lavere end det omgivende terræn eller omgivet af høje træer og/eller omgivet af bygværker, som er højere. Faktoren Cs fås af følgende: For afskærmet topografi: Cs = 1,0 Side 5 af 15

6 For vindblæst og normal topografi, idet l1 og l2 er længden af henholdsvis den længste og den korteste side af bygningen: For 2h > l1 (jf. figur 5.0.b NA): Cs = 1,0 For 2h l1 (jf. figur 5.0.b NA): C s = 1 C s = 1 + 0,025 l 2 10h h C s = 1,25 for l2 10h for 10h < l2 < 20h for l2 20h Figur 5.0.b NA Dimensioner på bygning 5.3.3(4) Formfaktorer, Sadeltage For vind- og sneudsatte konstruktioner regnes der tillige med et ekstra lastarrangement med formfaktor nul på vindsiden og µw på læsiden af taget som vist i figur 5.2.b NA. Lastarrangementet tager hensyn til, at vinden kan ophobe særlig meget sne på læ tagflade, når alle nedenstående betingelser er opfyldt: Bygningens orientering skal være som vist på figur 5.2.c NA Facadehøjden i vindsiden er højst 10 m 2 gange bygningens kiphøjde, h, er mindre end bygningens udstrækning på tværs af vindretningen, l, se figur 5.2.c NA, dvs. 2h < l Bygningens dybde, b, er større end bygningens kiphøjde, h, se figur 5.2.b NA, dvs. b > h Terrænet i vindside er åbent, svarende til at ruheden højst svarer til terrænkategori II iht. DS/EN (tabel 4.1) i en afstand af 400 m. Reglerne i punkt 5.3.3(4) skal ikke kombineres med reglerne for tagsammenskæringer i anneks G. Side 6 af 15

7 Figur 5.2.b NA - Formfaktor for læside afhængigt af taghældning Formfaktoren µw, der aflæses af figur 5.2.b NA, kan beregnes af følgende formler: µw = 0,8 for 0º α 5º µw = 0,6 + 0,04α for 5º < α < 15º µw = 1,2 for 15º α 30º µw = 2,4 0,04α for 30º < α < 60º µw = 0 for 60º α Figur 5.2.c NA - Sneophobning på læ tagflade (skraveret) kan antages kun at forekomme, når tagfladen i vindsiden vender mod retninger fra NNØ til SØ, svarende til at betydende snefygning kun forekommer ved vind fra østlige retninger Side 7 af 15

8 5.3.5(1) Note 2 Formfaktorer, Cylindriske tage - Hensyntagen til snefangere Hvis snefangere eller andre konstruktionsdele hindrer nedglidning af sne, bør snelasten øges (3) Formfaktorer, Cylindriske tage - Lastarrangement for ujævnt fordelt sne På cylindriske tagflader suppleres lastarrangementet for ujævnt fordelt snelast i figur 5.6 i DS/EN :2007 med følgende lastarrangement, vist i figur 5.5.b NA og figur 5.5.c NA. For β0 60 regnes med en trekantformet fordeling, som er nul i kippen, og med formfaktoren µ4 henholdsvis µ4/2 ved overgangen mellem taget og de lodrette sider. For β0 > 60 regnes med en trekantformet fordeling, som er nul i kippen, og med formfaktoren µ4 henholdsvis µ4/2, hvor β = 60. For β > 60 er formfaktoren 0. Figur 5.5.b NA - Formfaktoren på cylindrisk tagflade 0 > 60º Figur 5.5.c NA - Formfaktoren på cylindrisk tagflade 60º 0 Side 8 af 15

9 5.3.6 Formfaktorer. Tage, som støder op til og ligger tæt ved højere bygværker samt ophobning ved fremspring og forhindringer (1)NA Konstruktionen med lægiver er illustreret på figur 5.6.a NA. Det forudsættes, at αw > -5 og αl > - 5. Globale lægivere påvirker afgørende vindstrømningen omkring hele konstruktionen. Lokale lægivere påvirker kun vindstrømningen omkring selve lægiveren. Reglerne i dette afsnit gælder, når 2 gange lægiverens højde er mindre end lægiverens vandrette udstrækning på tværs af vindretningen. Når dette ikke er opfyldt, vil vinden primært løbe rundt om lægiveren, og sneophobningerne reduceres. NOTE: Tilsvarende regler gælder også, når mindre bygninger støder op til eller ligger tæt ved cylinderformede bygninger. (2)NA Parameteren a bestemmer, om lægiveren er lokal (a 0,2) eller global (a 0,4), og findes af udtrykket idet (se også figur 5.6.a NA): a = max { h sw 2, b w h w b w 25h w } hw er facadehøjde i vindsiden, hw regnes ikke mindre end 1,5 m. bw er afstand fra lægiverens facadehøjde i vindsiden. hsw er lægiverens facadehøjde for αsw 60. For αsw = 90 regnes hsw til kippen. For 60 < αsw < 90 findes hsw ved interpolation. (3)NA Formfaktorer for snelast på konstruktion med lægiver er givet i følgende udtryk og vist i figur 5.6.a NA: µ 2 fås af tabel 5.2 i DS/EN /A1, idet de pågældende taghældninger anvendes µ 3 = µ s + µ w (5.7) hvor µ s er formfaktoren for snelast på grund af nedskridende sne fra det øverste tag. µ w er formfaktoren for snelast på grund af vindens virkning. Denne formfaktor afhænger af sneens specifikke tyngde, γ, der for denne beregning sættes til 2 kn/m 3. (4)NA På vindsiden af en lægiver gælder, se figur 5.6.a NA: lsw = min{bw;2hsw} dog 5 m lsw 15 m μ ww = h sw γ s k dog µww µ1 Side 9 af 15

10 µww 2 for a 0,2 µww 10a for 0,2 < a < 0,4 µww 4 for a 0,4 (5)NA På læside i forhold til lægiver gælder for hsl > 0,5 m, se figur 5.6.a NA: lsl = 5 hsl dog 5 m lsl 15 m og lsl b1 μ wl = h sl γ s k dog µ µwl 2 µwl = 0 hvis hsl < 0,5 m µsl = 0 hvis hsl < 0,5 m µsl = 0 for αsl 15 µsl = µ1(αsl) bsl / lsl for αsl > 15 NOTE: For lave værdier af h sw kan lasttilfældet i anneks F, F(3), blive dimensionsgivende. Figur 5.6.a NA - Konstruktion med lægiver, hvis facadehøjde er hsw i vindsiden, og hsl i læsiden Side 10 af 15

11 (6)NA Hvis der på læsiden af et tag er flere lokale lægivere, skal lasten på læsiden i visse tilfælde øges. Dette tages i betragtning med et ekstra lastarrangement, når alle nedenstående betingelser er opfyldt: Bygningens orientering skal være som vist på figur 5.2.c NA Facadehøjden i vindsiden er højst 10 m 2 gange bygningens kiphøjde, h, er mindre end bygningens udstrækning på tværs af vindretningen, l, se figur 5.7.a NA, dvs. 2h < l Lægivernes højde er mindst 0,5 m Den fri afstand, lv, mellem lægiverne er mellem 3 og 7 gange bredden, v, af disse Lægiverne er placeret på læsiden. Formfaktoren, µw, for det ekstra lastarrangement fås af: µw = 1,0 for 0º α 35º µw = 1 (α-35 )/25 for 35º < α < 60º µw = 0 for 60º α Denne last påføres på læsiden af lægiverne, se figur 5.7.a NA. Figur 5.7.a NA - Tætsiddende lokale lægivere med vind fra østlige retninger, jf. figur 5.2.c NA Side 11 af 15

12 Hvis den frie afstand mellem lægiverne er større end 10 gange bredden af lægiverne (lv 10v), kan der ses bort fra lasttilfældet i figur 5.7.a NA. Hvis den frie afstand er mellem 7 og 10 gange bredden af lægiverne (7v < lv < 10v) bestemmes formfaktoren µw ved lineær interpolation. Hvis den frie afstand er 0, bestemmes formfaktoren, µw, ved hjælp af reglerne i afsnit 5.3.6(5) NA. Hvis den frie afstand er mellem 0 og 3 gange bredden af lægiverne (0 < lv < 3v), bestemmes formfaktoren, µw, ved lineær interpolation. Reglerne for lokale lægivere skal ikke kombineres med reglerne i punkt 5.3.3(4) og heller ikke med reglerne for tagsammenskæringer i anneks G. Anneks A, Tabel A.1, Note 2 Dimensioneringstilfælde og lastarrangementer til brug på forskellige placeringer - Anvendelse af anneks B (exceptionel snelast) Der regnes ikke med exceptionelt snefald eller snefygning i Danmark, så ingen anvisninger er angivet for tilfælde B1 og B3. Side 12 af 15

13 Supplerende, ikke-modstridende informationer 5.3.1(1) Formfaktorer, Generelt, Alternative lastarrangementer ved snefygning NOTE: Omfordelte sne skal desuden omfatte specifikationerne i anneks F. Anneks F, Alternative lastarrangementer for omfordelt snelast (1)NA For konstruktioner, der er følsomme over for variationer i snelasten, fx konstruktioner med udkragninger og vridningsfølsomme konstruktioner, undersøges desuden et lasttilfælde, hvor halvdelen af snelasten regnes som bunden last, og den anden halvdel af snelasten regnes som fri last. (2)NA Der benyttes samme partialkoefficient for både den bundne og den frie del af snelasten. For et tag med udkragninger fås således bl.a. følgende lasttilfælde: Figur F.1 NA konstruktion med udkragning For en vridningsfølsom konstruktion fås bl.a. følgende lasttilfælde: Figur F.2 NA vridningsfølsom konstruktion NB: μ = μ1 (3)NA For en tagflade, hvor hældningen reduceres fra α2 til α3, se figur F.3 NA, kan der tages hensyn til risikoen for ophobning ved snefygning som vist på figuren. Tilfælde (ii) er ækvivalent med tilfælde (ii) i DS/EN pkt (3), der benyttes, hvis α3 < 0. Side 13 af 15 Supplerende information DS/EN DK NA:2015 Version 2

14 Figur F.3 NA - Formfaktorer for tagflade med ændring i hældning Anneks G, Tagsammenskæringer (1)NA Ved tagsammenskæringer kan der forekomme ophobning af sne. Nedenstående regler gælder for bygninger, hvor den vandrette projektion af sammenskæringen, l 10 m, og hvor b1 2h1 eller b2 2h2, idet symbolerne fremgår af figur G.1 NA. (2)NA Der regnes med ophobning af sne på det skraverede område på figur G.1 NA. Ophobningen kan ske samtidigt på begge sider eller kun på den ene side. (3)NA Inden for det skraverede område øges formfaktoren fra µ 2 til µ 3 som vist på figur G.1.NA, idet µ2 og µ3 er formfaktorerne iht (2). For µ3 benyttes værdien for den største af de to taghældninger. NOTE 1: Reglen gælder både pult- og sadeltage. NOTE 2: For konstruktioner, der ikke er følsomme for uens snelast (eksempelvis ikke-vridningsfølsomme konstruktioner), vil det være konservativt at regne formfaktoren til µ 3 i hele det skraverede område. Side 14 af 15 Supplerende information DS/EN DK NA:2015 Version 2

15 Figur G.1 NA - Bygning med tagsammenskæring. Området med forøgede formfaktorer er markeret Side 15 af 15 Supplerende information DS/EN DK NA:2015 Version 2

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

DS/EN DK NA:

DS/EN DK NA: DS/EN 1991-1-3 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle laster - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af en tidligere udgave. Tidligere udgaver,

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-5: Generelle laster Termiske laster Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning af EN 1991-1-5 DK NA:2007 med Tillæg 2010

Læs mere

Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010

Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Foreløbig udgave Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Indhold Indledning...2 Normudvikling...3 Før 1988...3 1988-2009...3 Fra 2009...4 Typiske

Læs mere

Danske normregler for snelast 1916-2010

Danske normregler for snelast 1916-2010 ISBN 978-87-90856-28-1 9 788790 856281 Rapporten gennemgår udviklingen af reglerne for snelast i danske normer fra 1916 til i dag. Udviklinge en af normreglerne er dels beskrevet i hovedtræk og dels ved

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker - Del 1-7: Generelle laster - Ulykkeslast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning af EN 1991-1-7 DK NA:2007 og DS/EN 1991-1-7

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243332 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DS/EN 1991 FU:2010 1.UDgavE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner UROCODESEUROCODESEUROCODESEUROCO ODESEUROCODESEUROCODESEUROCODESE Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 4: Kompositkonstruktioner i stål og beton Del 1-1: Generelle regler og regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1994-1-1

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1991-1-2 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2011-12-15. Tidligere

Læs mere

DS/EN DK NA:2014

DS/EN DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Chefkonsulent Charlotte Micheelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Chefkonsulent Charlotte Micheelsen Snekollaps Danske erfaringer Erhvervs- og Byggestyrelsen Chefkonsulent Charlotte Micheelsen Vinterens tagkollaps Rigtigt godt Godt Rigtigt skidt! Hvad var situationen i Danmark 5000 skadede bygninger 740

Læs mere

Forebyg sneskader på haller og store tage

Forebyg sneskader på haller og store tage Forebyg sneskader på haller og store tage 1 Indhold Pjecen er udarbejdet af Træinformation for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Udgiver Erhvervs- & Byggestyrelsen 2011 Design Bysted A/S Indledning 5 Sådan

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

Oversigt over Eurocodes

Oversigt over Eurocodes Eurocode systemet Oversigt over Eurocodes Tidsplan for implementering Nationale annekser Forkortede udgaver Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner. Ændringer i forhold til DS 409:?

Læs mere

DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010. Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DANSK STANDARD DESEUROCODESEUROCODESEURCOD

DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010. Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DANSK STANDARD DESEUROCODESEUROCODESEURCOD DANSK STANDARD DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner EUROCODESEUROCODESEUROCODESCODESE DESEUROCODESEUROCODESEURCOD Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243326 Grafisk

Læs mere

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Tillæg broer:2015 Afsnit 4 Stødpåvirkning EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1:

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DANSK STANDARD 1.UDGAVE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner EUROCODESEUROCODESEUROCODESEUROCO

Læs mere

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag DIN-Forsyning A1. Projektgrundlag B7d Aalborg Universitet Esbjerg Mette Holm Qvistgaard 18-04-2016 A1. Projektgrundlag Side 2 af 31 A1. Projektgrundlag Side 3 af 31 Titelblad Tema: Titel: Projektering

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 og erstatter

Læs mere

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-1

Læs mere

Sneskader - årsager, undersøgelse, forebyggelse

Sneskader - årsager, undersøgelse, forebyggelse Sneskader - årsager, undersøgelse, forebyggelse Jørgen Munch-Andersen Skader på bygninger med store spænd Årsager Sneophobning under snefygning hvor og hvornår Konstruktive mangler ift. normregler ved

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

DS/EN DK NA:2011

DS/EN DK NA:2011 DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af og erstatter EN

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering Forord

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Lastberegning Forudsætninger Generelt En beregning med modulet dækker én væg i alle etager. I modsætning til version 1 og 2 beregner programmodulet også vind- og snelast på taget.

Læs mere

Udredning vedr. sneskader ifm. Snestormen februar 2007

Udredning vedr. sneskader ifm. Snestormen februar 2007 Notat Udredning vedr. sneskader ifm. Snestormen februar 2007 Afdelingen for Byggeteknik og Design Erik Steen Pedersen Jørgen Nielsen 30. okt. 2007 Journal nr. 721-083 Baggrund I februar 2007 indtraf en

Læs mere

DS/EN DK NA:2017

DS/EN DK NA:2017 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 5: Pilotering Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske nationale anneks for bygningskonstruktioner til DS/EN 1993-5. Indholdet er

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

DS/EN 1993 FU:2009 Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner

DS/EN 1993 FU:2009 Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner DANSK STANDARD 2009 Projektnummer M236168 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard Omslag: Dansk Standard

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation Status: Hovedprojekt Projektnavn: Enghavecentret Adresse: Enghavevej 31 og Mathæusgade 50 Matr. nr. 1524 Udenbys Vestre Kvarter Bygherre: EF Enghavecentret v/ A98 Consulting

Læs mere

DS/EN 1997-2 DK NA:2013

DS/EN 1997-2 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 7: Geoteknik Del 2: Jordbundsundersøgelser og prøvning Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1997-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra fra 2013-05-15.

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

SBi 2008:21. Snelast på tage Udredning vedr. sneskader i.f.m. snestormen februar 2007

SBi 2008:21. Snelast på tage Udredning vedr. sneskader i.f.m. snestormen februar 2007 SBi 2008:21 Snelast på tage Udredning vedr. sneskader i.f.m. snestormen februar 2007 Snelast på tage Udredning vedr. sneskader i.f.m. snestormen februar 2007 Jørgen Nielsen Erik Steen Pedersen SBi 2008:21

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet 07-01-2015 Etagebyggeri i porebeton - stabilitet Danmarksgade 28, 6700 Esbjerg Appendix- og bilagsmappe Dennis Friis Baun AALBORG UNIVERSITET ESBJERG OLAV KRISTENSEN APS DIPLOMPROJEKT 1 af 62 Etagebyggeri

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Forskrifter fur last på konstruktioner

Forskrifter fur last på konstruktioner Forskrifter fur last på konstruktioner Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen 9 Forskrifter for Last på konstruktioner udarbejdet

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Til De bydende Dokumenttype Designbasis Dato Maj 2016 MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Ny bølgebryder Revision 0 Dato 2016-05-13 Udarbejdet af NFC Kontrolleret af KAPS Godkendt af TSTAES Beskrivelse Designbasis

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Hvordan rydder jeg mit tag for sne?

Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Forord Sne på tage Denne vejledning giver nogle generelle Baggrunden for vejledningen er, at der Større mængder af sne på tage skal tages Er der tvivl, om hvorvidt den

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Undersøgelse af årsager til tagkollaps

Undersøgelse af årsager til tagkollaps Undersøgelse af årsager til tagkollaps i forbindelse med snefald vinteren 010 Annekser Indhold Anneks A Udsendt materiale til dataindsamling... 1 Undersøgelse af årsager til tagkollaps i forbindelse med

Læs mere

Termisk isolering af tekniske installationer

Termisk isolering af tekniske installationer Dansk Standard DS 452 2. udgave Godkendt: 1999-07-22 Termisk isolering af tekniske installationer Code of practice for thermal insulation of technical service and supply systems in buildings DS 452 København

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning

Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning Dansk standard DS 1537 1. udgave 2014-04-30 Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning Execution of special geotechnical works Ground anchors Testing DS 1537 København DS projekt: M279429

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

10. Læforhold omkring en nedbørmåler

10. Læforhold omkring en nedbørmåler 10. Læforhold omkring en nedbørmåler Nedbør er en af de vanskeligste meteorologiske variable at måle. Der er en række fejlkilder, hvoraf den største er vindeffekten, der hidrører fra vindens påvirkning

Læs mere

SeriPole. Skiltemaster. Håndbog. Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej 30 DK-5230 Odense Telefon Telefax

SeriPole. Skiltemaster. Håndbog. Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej 30 DK-5230 Odense Telefon Telefax Skiltemaster Håndbog Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej DK-5 Odense Telefon +45 665 89 Telefax +45 665 44 www.seriqsign.dk Indholdsfortegnelse......4...5...6...7...8...9...... -...4-7...8...9 -...4...5-8...9...............4...5...6...7...8...9...4...4...4...4-45

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Lastkobinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Nu er henholdsvis den karakteristiske egenlast, last, vindlast, snelast nyttelast bestet for bygningens tre dele,, eedækkene kælderen. Derfor opstilles der

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Dansk standard DS 2427 1. udgave 2011-02-24 Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Concrete execution Rules for application of EN 13670 in Denmark DS 2427 København

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Analyserne har godtgjort, at partialkoefficienterne for variabel last, der i gældende udgave af DS/EN , D -Anneks A, abel A.

Analyserne har godtgjort, at partialkoefficienterne for variabel last, der i gældende udgave af DS/EN , D -Anneks A, abel A. Eurocodes for bro- og dæmningsanlæg Nationalt anneks til DS/EN 1997-1 Geotekniske aspekter GEO ref. nr. 32178 COWI ref. nr. 70417 Rapport, 2009-06-02 Sammenfatning I forbindelse med udarbejdelse af Nationale

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Modulet Kombinationsvægge Indledning Modulet arbejder på et vægfelt uden åbninger, og modulets opgave er At fordele vandret last samt topmomenter mellem bagvæg og formur At bestemme

Læs mere

Armeringsstål til betonkonstruktioner Identifikation og klassificering i henhold til EN 10080 og EN 10138

Armeringsstål til betonkonstruktioner Identifikation og klassificering i henhold til EN 10080 og EN 10138 DS-information DS/INF 165 2. udgave 2011-12-22 Armeringsstål til betonkonstruktioner Identifikation og klassificering i henhold til EN 10080 og EN 10138 Reinforcing steel for concrete structures Identification

Læs mere

MORAMASTER til færdselstavler

MORAMASTER til færdselstavler MORAMASTER til færdselstavler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Anvendelsesmuligheder for... 4 Moramast: 66 mm, 110 mm, 140 mm og 166 mm... 5 Moramast: 110 mm, 140 mm og 166 mm... 6 Fundamentdimensioner

Læs mere

LægteDim. Brugervejledning Version 2.1, april 2014 TRÆinformation. Indhold

LægteDim. Brugervejledning Version 2.1, april 2014 TRÆinformation. Indhold LægteDim Brugervejledning Version 2.1, april 2014 TRÆinformation Indhold Formål 2 Installation 2 Anvendelse 2 Inddata 3 Projektidentifikation 3 Bygningens tværsnitsmål 3 Bygningens længdemål 3 Lægtens

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere