- ejendom til institutionsformål -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- ejendom til institutionsformål -"

Transkript

1 Februar 2014 Sag 12/76023 Salgsvilkår for Nørregade 33, 6464 Galten - ejendom til institutionsformål - Side 1 af 6

2 Betaling for ejendommen Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Mindsteprisen for ejendommen er fastsat til kr. Kommunen skriver skødet og betaler udstykningsomkostningerne. Afgift til digital tinglysning af skøde deles lige mellem parterne. Hver part afholder omkostningerne til egen advokat. Ejendommen Ejendommen er beliggende på Nørregade 33 i Galten. Beliggenheden er helt central og med kort afstand til såvel gode offentlige transportmuligheder som parkering. I øjeblikket er ejendommen indrettet som børnehave. Ejendommen har et samlet erhvervsareal på 547m 2 og rummer mange spændende muligheder. Det bebyggede areal er ifølge BBR på 413m 2. Hertil er der en tagetage på 303m 2, hvoraf de 134m 2 er udnyttet. Ejendommen er beliggende på matr.nr. 11k Galten By, Galten med et areal på m 2.Foran ejendommen er beliggende en offentlig parkeringsplads, hvorfra der er og fortsat skal være fri og uhindret adgang til ejendommen 11bp. Adgangsarealet er beliggende mellem ejendommens nordlige gavl og det eksisterende hegn (se vejledende kortbilag). Det præciseres overfor køber, at ejendommen gennem en længere årrække ikke er blevet fyldestgørende renoveret, vedligeholdt og fornyet, hvorfor køber må forvente, at skulle anvende betydelige midler på renovering, vedligeholdelse og fornyelse af bygninger og inventar. Det præciseres tillige overfor køber, at sælger ikke har kendskab til bygningernes funktionalitet og stand, herunder funktionalitet og stand af synlige og skjulte rør indlagt i bygningerne og på grunden, ejendommens varmeinstallationer, elektriske installationer indlagt i bygningerne og på grunden, samt VVSinstallationer. Videre præciseres det overfor køber, at sælger ikke har kendskab til, hvorvidt bygningernes klimaskærm er funktionsdygtig, ligesom sælger ikke har kendskab til, hvorvidt bygningernes indeklima er behæftet med mangler. Køber opfordres derfor til med egne sagkyndige rådgivere, nøje at gennemgå bygningerne, disses installationer, samt installationer på grunden, herunder rør m.v., idet køber ikke kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor køber i forbindelse hermed, og idet der i købesummen er taget højde for sælgers ansvarsfraskrivelse. Ifølge de for sælger tilgængelige oplysninger er grunden ikke forurenet. Såfremt køber tillægger dette forhold betydning for købers fremtidige anvendelse af ejendommen, opfordres køber til, for egen regning, at foretage de efter købers vurdering relevante undersøgelser, idet køber ikke kan rejse krav overfor sælger som følge af en eventuel konstateret forurening af grunden. Side 2 af 6

3 Endelig præciseres det, at sælger ikke har kendskab til ejendommens jordbundsforhold. Såfremt køber tillægger dette forhold betydning for købers fremtidige anvendelse af ejendommen, opfordres køber derfor til, for egen regning, at foretage de efter købers vurdering fornødne undersøgelser idet køber ikke kan rejse krav overfor sælger som følge af ejendommens jordbundsforhold, herunder manglende bæreevne. Køber gøres opmærksom på, at ejendommen sælges med ansvarsfraskrivelse for alle fejl og mangler, synlige som usynlige, retlige som faktiske, vedrørende grunden og grundens bestanddele, de på grunden beliggende bygninger og bygningsbestanddele og disses installationer, inventar og øvrige løsøre. Køber opfordres til, forinden afgivelse af tilbud, nøje at gennemgå ejendommen med egne rådgivere, idet køber ikke kan gøre misligholdelsesbeføjelse gældende mod sælger. Hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag, ophævelse af handlen eller andet. Der er ved prisfastsættelsen af ejendommen taget højde for sælgers ansvarsfraskrivelse, idet ejendommen udbydes kr under den offentlige ejendomsvurdering. Køber gøres ligeledes opmærksom på, at ejendommen er udlejet til en selvejende institution og anvendes som daginstitution. Det forventes, at den nuværende driftsoverenskomst bringes til ophør, hvorefter ejendommens benyttelse overgår til privat daginstitution. Huslejen kan herefter fastlægges i henhold til reglerne for erhvervslejemål. Den månedlige leje udgør p.t kr. Ejendommen ligger i et område, der i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål. Køber gøres opmærksom på, at ejendommen vil blive solgt med en tilbagekøbsklausul, der træder i kraft, såfremt køber ønsker at afhænde ejendommen eller i øvrigt at lade den overgå til andre formål end institutionsformål. BBR Adresse Matr.nr. Nørregade 33, 8464 Galten 11k, Galten By, Galten Opførelsesår 1897 Areal Grund m 2 Bebygget areal 413 m 2 Tagetage 303 m 2 - heraf udnyttet 134 Kælder 79 m 2 Etageareal i alt: 547 m 2 Side 3 af 6

4 Varmeinstallation: Vandforsyning: Afløbsforhold: Bemærkninger for bygning: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) privat, alment vandforsyningsanlæg/ Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Børnehave Tilbygning i form af vindfang Energimærke Energimærke for ejendommen angiver bygningen til at være i klassificeringen F. Rapporten er dateret den Offentlig vurdering Den offentlige ejendomsvurdering er ansat til kr., hvoraf grundværdien udgør kr. Forurening Der er ikke registreret nogen forurening på grunden. Skanderborg Kommune har ikke kendskab til nogen form for jordforurening af det pågældende areal. Servitutter Ejendommen overdrages med de rettigheder og forpligtelser, hvormed den tilhører kommunen. Køber opfordres til at rådgive sig med egen rådgiver. Servituterklæring er vedlagt materialet. Offentlige planer / anvendelse Ejendommen er omfattet af Kommuneplanramme 30.O.09 Institutionsområde ved Låsbyvej/Nørregade. Området er udlagt til offentlige formål. Forespørgsler vedrørende udbuddet Materiale og tilbudsblanket kan downloades fra hjemmesiden: Side 4 af 6

5 eller rekvireres ved henvendelse til: Henriette Lund Momme Byråds- og Direktionssekretariatet Skanderborg Kommune. Tlf.: Besigtigelse For fremvisning af ejendommen kontaktes Henriette Lund Momme (se kontaktoplysninger ovenfor). Overtagelsesdag Fra overtagelsesdatoen henligger ejendommen i enhver henseende for købers regning og risiko. Overtagelsesdagen, der er den 1. marts 2014, er tillige skæringsdag for udgifter og indtægter vedrørende ejendommen. Købesummen betales med kr. senest 3 dage efter sælgers accept af købstilbuddet, medens restkøbesummen betales kontant senest på overtagelsesdagen. Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfaldstid. I tilfælde af forsinket betaling forrentes købesummen med en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats (nationalbankens udlånsrente) med et tillæg, jf. Rentelovens 5 (pr. 1. juli 2012: 7,45 % p.a.), fra overtagelsesdagen til betaling sker, eller efter sælgers valg enten til handlen evt. ophæves af sælger eller til den overtagelsesdag, som efter en ophævelse af handlen måtte blive fastsat i forbindelse med sælgers videresalg af ejendommen. I tilfælde af misligholdelse er køber under alle omstændigheder forpligtet til at holde sælger skadesløs for samtlige udgifter i forbindelse med handlens indgåelse og ophævelse. Betingelser Salget sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Ejendommen udbydes til salg under forbehold af Byrådets godkendelse Sælger forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud. Side 5 af 6

6 Tilbudsafgivelse: Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen på kr. Tilbud skal afgives på særskilt blanket til købstilbud i lukket kuvert, som Byråds- og Direktionssekretariatet skal have modtaget senest torsdag den 20. februar 2014, kl Mærk kuverten Nørregade 33. Sendes til: Byråds- og Direktionssekretariatet Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg Afgivne tilbud er bindende. Tilbud afvises, hvis budsummen er mindre end den angivne mindstepris, eller hvis det indeholder forbehold. Indkomne bud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. Der kan derfor ikke oplyses noget om udfaldet, før salget er endeligt. Bilag: Vejledende oversigtskort BBR Tingbogsattest Kommuneplanramme 30.O.09 Energimærke Energiscreening Lejekontrakt med Galten Børnehave Luftfoto (sommer 2012) Købsblanket Side 6 af 6

UDBUDS- OG SALGSVILKÅR

UDBUDS- OG SALGSVILKÅR April 2014 Sag 13/50584 UDBUDS- OG SALGSVILKÅR SKANDERBORG KOMMUNE SÆLGER EJENDOMMEN MØLLEGADE 4, 8660 SKANDERBORG I OFFENTLIGT UDBUD Ejendommen kan fremvises efter aftale med Grundsalg i Skanderborg Kommune.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby De særlige salgsvilkår Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder udbyder en tidligere brandstation i Visby, matr. 67 Mollerup ejerlav, Visby i

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding Kommune tilhørende ejendom betegnet

Læs mere

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommene Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K Tel:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 BOLIGSOCIAL HENSYN... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. SALGSVILKÅR 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal I overensstemmelse

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. I overensstemmelse med

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia Kongens Port 2B - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 14/847 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD 1.0 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3

Læs mere

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12.

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12. UDBUD Resdal Bakke 11, Silkeborg Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg Samlet Bebygget grundareal 930 893 m 2 Tilbudsfrist tirsdag mandag 20. 26. december august 2013 2011 kl. 12.00 12 ledige boliger til samlet

Læs mere

2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges

2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges Udbud af ejendommene Lyngbygade 50 og Valdemarsgade 2 2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges Samlet grundareal 7.091 m 2 Samlet bebygget areal 2.329 m 2 Tilbudsfrist mandag 4. august 2014 kl.

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 INDHOLD EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK 3 BESKRIVELSE 3 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD 4 TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE 4 MILJØFORHOLD

Læs mere

Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj.

Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj. Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj. Byens absolutte centrum Sag 11S5122 TIL SALG Nykøbing Sj - Algade 36, st. Ejendommen har tidligere rummet en Irma Butik Stor offentlig parkeringsplads Vareindførsel

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang. Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang. Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur UDBUD Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur Grundareal 88.069 m² heraf 336 m² vej Tilbudsfrist mandag 3. februar 2014 kl. 12.00 Mindstepris 1.495.000 kr. Silkeborg Kommune sælger ejendommen

Læs mere

Udbudsinformation. Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg. Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00

Udbudsinformation. Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg. Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00 Udbudsinformation Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg Longelse Skole, Longelsevej 16, Sdr. Longelse, 5900 Rudkøbing Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00 Tilbud afgives på særlig

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommen Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg Matr.nr. 5 cd Asminderød By, Asminderød plus vejlitra 7000 t Sadolin & Albæk A/S Nikolaj

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere