Sir David King, professor, forskningschef og videnskabelig rådgiver. Om rapporten Climate Change, a Risk Assessment

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sir David King, professor, forskningschef og videnskabelig rådgiver. Om rapporten Climate Change, a Risk Assessment"

Transkript

1 Ugens tanke 2015 Vi ser en voksende politisk handlekraft, vi hører Paven forsvare klimaet, vi hører G7-landene tale om en fossilfri økonomi der er momentum, men vi har brug for meget mere. Risikoen er, at vi får en aftale i Paris, som får alle til at læne sig tilbage og tro, at nu har vi klaret den, men Paris er kun begyndelsen. Sir David King, professor, forskningschef og videnskabelig rådgiver. Om rapporten Climate Change, a Risk Assessment Hvis ikke vi sadler om nu, ædes vores velstand på af klimaforandringer, miljøkatastrofer, ukontrollerede folkevandringer og nye konflikter. Det kræver store forandringer både i produktionsmetoder og forbrugsmønstre ikke mindst en supergrøn energipolitik. Det kræver ny infrastruktur og en stærkere uddannelses- og forskningsindsats, der når ud til alle hjørner af verden. Mogens Lykketoft, fmd. FN s generalforsamling De danske forbrugere flår i øjeblikket økologiske varer ned fra hylderne, og det rummer en kæmpe mulighed for et presset dansk fødevareerhverv. Opfordringen herfra er: Grib den! Alene i COOP er økosalget vokset med 10 pct. siden nytår, og vi står i en situation, hvor mange butikker mangler økologiske varer, specielt kød og frugt og grønt.. og det er altså ikke længere kun et københavnerfænomen! Økosalg vokser i hele landet. Jens Visholm, Fooddirektør, COOP og Paul Holmbeck, Direktør, Økologisk Landsforening Kan deleøkonomien så hjælpe os til et lavere og dermed mere bæredygtigt forbrug? Svaret er, at det kommer an på, hvilket andet forbrug de deleøkonomiske initiativer fortrænger, og hvordan vi vælger at bruge de penge, vi har sparet ved at dele. Vælger man f.eks. at bruge de eventuelt sparede penge ved en deletjeneste på andet forbrug, kan det samlet set øge klimabelastningen. Mikael Bellers Madsen, projektleder Concito Der er grænser for vækst, og dansk landbrug er nu stødt ind i en af disse grænser. Vandmiljøet, og herunder også fiskeriet lider under landbrugets kvælstofforurening, så man kan ikke gøde mere uden at få problemer med EU og de danske natur- og vandforbrugere. Anders Borgen, Cand.agro. og økologisk planteforædler Ja, man skulle unde sig en dag som turist i Albertslund, med dens mangfoldighed. Anja Sørensen Bare et eksempel: Den 22. september 2013 besluttede borgerne i Tysklands næststørste by Hamburg at tage deres elektricitets-, gas- og varmeforsyning tilbage. Energiwende hedder projektet, der skal sikre en hurtig overgang til vedvarende energi en udvikling som befolkningen selv vil have hånd i hanke med. Hans Pedersen, redaktør Råstof Tiden er inde til en ny fase. Vi skal trykke speederen i bund, når det gælder elektrificering. Vores vision er, at Danmark skal være den mest elektrificerede nation i den mest elektrificerede region i verden. Vi skal bruge mere vindmøllestrøm i store varmepumper i fjernvarmen, og i vores hjem skal små varmepumper erstatte oliefyret. Vi skal sikre en bilbeskatning, der giver plads til elbilerne, og vi skal have udviklet lagringsteknologi. Og så skal elafgifterne ses efter. Det er et paradoks, at det, vi skal bruge mere af el til opvarmning og transport beskattes hårdere end den olie, vi skal udfase. Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi Hvis forældre, stat og kommuner ville kæmpe for en bæredygtig omstilling her og nu med den samme rasende ildhu, som de bruger i deres antirygekampagne, ville deres omfattende og sociale ekskluderende rygeforbud være nemmere at bære for os meget miljøbekymrede rygere, som insisterer på, at der også skal være plads til nydelse, især med de meget dystre fremtidsudsigter, der er for mennesker og miljøet som helhed. Hanne Schmidt, arkitekt Der er en alvorlig sammenhæng mellem det, at folk spiser mere kød og ødelæggelse af miljøet og som mange andre mennesker, spiser jeg mindre kød nu end jeg før har gjort. Al Gore, tidl. vicepræsident i USA Kød betyder stort vandspild og skaber en masse drivhusgasser. Det lægger et enormt pres på verdens ressourcer. En vegetarisk kost er bedre. Lord Nicholas Stern, økonom og klimaekspert Nogle siger: Hvis omstillingen bliver succesfuld, vil systemet sætte sig imod. Men omstillingsbevægelsen er mangeartet, har intet lederskab, er forskellig fra sted til sted og opererer med en etik, der handler om at skabe løsninger og søge dialog. Omstillingen skal føles mere som en fest og mindre som en protest. Rob Hopkins, Transition Towns Jeg frygter, at vi bliver lettere at manipulere med, hvis vi ikke har forståelse for, hvordan vores samfund kom hertil. Vi kan ikke forholde os til det, som politikerne vil have os til at se som det nyttige for samfundet, hvis vi ikke har historiebevidsthed. Den, der kender sin historie, kan gøre sig til en del af den og bliver ikke så let offer for påstanden om, at fremtiden er belagt med nødvendigheder. Michael Böss, lektor, Aarhus Universitet Typisk var energioutputtet ti gange større end det, der kom ind. I dag har landbruget en meget høj arbejdsproduktivitet og får en masse energiinput fra fx pesticider, drivmidler til maskiner og kunstgødning. Nogle gange er energioutputtet ligefrem lavere end det, der kommer ind i produktionen. Særligt den animalske produktion er problematisk med en entydig negativ energibalance. Inge Røpke, Professor i økologisk økonomi Menneskets natursyn har gennem historien været bestemmende for, hvordan vi har indrettet vores byer. I dag har vi indset, at vi ikke står over og ikke kan kontrollere naturen. Hvorfor så ikke lære af naturen, når vi designer vores byer? Stig L. Andersson, landskabsarkitekt Bomuldsproduktionen er stærkt belastende. Den lægger beslag på jord, det kræver meget gødning, og man bruger mange pesticider. Selv om man bruger økologisk bomuld, er der stadigvæk et stort ressourceforbrug. Vores langsigtede ambition er derfor at lave et lukket kredsløb for tøjfibre fra gammelt tøj til nyt tøj. På den måde behøver mode ikke at være et miljøproblem. Henrik Lampa, Bæredygtighedschef H&M Koblingen til økologi er klar for mig: Det er bedre for os selv og vores jord, at vi spiser ren mad uden rester af sprøjtegifte. Med til en kristen tankegang hører, at vi skal passe godt på hinanden og den jord, vi lever på. Der blev ikke brugt pesticider i paradis. Helene W. Rasmussen, sognepræst Tag ikke fejl af mig. Jeg er kapitalist. Jeg er the bad guy. (Men) vi har brug for en revolution af kapitalismen. Kapitalismen søger udelukkende at optimere udbyttet af den finansielle kapital. Dette er den grundlæggende brist. For vi forbruger også af den sociale kapital og naturkapitalen. Peter Bakker, formand og CEO for World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Genbrug er ikke længere blot en tendens i tiden. Det er et reelt forretningsområde, der fungerer direkte med Renosyds vision om at gå fra affald til værdi. Kristian Skovhus, bestyrelsesformand Renosyd Vi ved, at vi inden for de næste cirka 20 år kommer til at opleve massive prisstigninger på råvarerne, fordi de vil blive efterspurgt i et omfang, der ganske enkelt ikke kan imødekommes. Konkurrencen bliver hård, priserne høje, og virksomheder og samfund, der vil overleve, bliver nødt til at tænke i alternative løsninger og modeller, og det er der mange, der er i gang med I fremtiden bliver det mindre centralt at eje ting. Det kommer mere til at handle om at have adgang til dem. Ole Morten Petersen, direktør, DAKOFA Hvorfor har vi et ideal om, at vore boliger skal se ud, som de er lavet på et samlebånd? Hvorfor hylder vi samlebåndets ide, hvor intet personligt udtryk er tilladt? Hvordan er disse vaner dog opstået? Hvordan kan vi modvirke denne tendens, så vi får et mere levende miljø med noget at se på, og noget at tage stilling til? Ebbe Sonne, Galgebakken Vand er så grundlæggende for vores liv og velfærd, at ustabile vandressourcer hurtigt kan afføde andre kriser såsom fødevaremangel, ødelagte økosystemer, sygdomsspredning og social ustabilitet og dermed føre til menneskelig lidelse og flygtningestrømme, der kan påvirke det meste af vores klode. Mads Møller, direktør, Grontmij Water & Energy Jeg tror personligt ikke på et vækstbegreb baseret på stigende forbrug i en verden af begrænsede ressourcer, men vi skal gøre os umage med, hvordan vi taler om dette. At sige forbrug mindre opfattes som et angreb på selve økonomien, hvorimod folk gerne tager imod et budskab om at spilde mindre. At arbejde frem imod en cirkulær økonomi, imod bæredygtighed, meningsfulde relationer mellem mennesker, berigende oplevelser osv. er den rette måde at gå frem. Man kan let føle sig hjælpeløs, men hvis man tager del sammen med andre, bidrager konkret til forandringen og faktisk kan se den, så er det dér, håb kan hentes. Jack Macy, Zero Waste 2014 er det varmeste år i Danmark nogensinde målt af DMI Hvad det har af konsekvenser i vores lille gartnerverden, har vi allerede kunnet se. Vi har slået græs flere gange end vi plejer og sæsonen for græsslåning har været længere. Vi kan se på buske og træer, at de afmodner senere og derfor har en længere vækstsæson. De ændrede vækstvilkår betyder også, at enkelte af vores nuværende plante- og dyrearter ikke vil kunne klare sig og nye vil tilpasse sig. Vi har i de senere år set en del plantesygdomme i Danmark, som vi tidligere kun så i varmere egne...vi står overfor nogle helt nye udfordringer i det danske landskab, og det er vigtigt, at vi som gartnere, der arbejder med at pleje af de grønne områder, følger med i udviklingen og er foran.. Kim Vanner, gartner, Galgebakken Er økologiske varer for dyre? Nej, konventionelle er for billige. Hvis vi medregnede alle de omkostninger, det industrielle landbrug påfører os, men som erhvervet for nuværende ikke betaler, vil det være mere fair. For os som befolkning, for husdyrene og for naturen. Lone Vitus, Økologisk landmand og forfatter San Francisco by og kommune og dets miljøafdeling støtter ikke forbrænding af husholdningsaffald eller nogen anden form for materialedestruktion ved høje temperaturer. San Francisco myndighedernes hjemmeside Zero Waste Affald er ikke blot noget, der skal bringes af vejen så skånsomt som muligt,. Det er en strategisk ressource for industri og landbrug. Da råstofferne er svære at hente ud af asken, skal vi sortere langt mere og brænde langt mindre. Eskild Thuesen, civilingeniør, afdelingschef Frederiksberg kommune Det er, som om det er lykkedes nogen at sige, at det er energipriserne i Danmark, der er skyld i vores konkurrenceevne, og det er da dog så faktuelt forkert, som det nu kan være. Det er bare ikke rigtigt. Niels Bjørn Christiansen, Direktør, Danfoss Dernæst skal vi satse på grønne afgifter, der kan dreje forbruget væk fra det, der forværrer klimaet og miljøet. Samtidig må vi have lovgivning, der understøtter deleøkonomien og genbrug. Mogens Lykketoft, kommende formand for FN s generalforsamling ( ) Jeg støtter Lars Vilks, Charlie Hebdo og alle andre kunstneres ret til at tegne, hvad de vil. Men det er ikke det sammen som, at jeg støtter deres ytringer eller at jeg som kunstner føler mig forpligtiget til selv at lave tilsvarende udsagn. Jeg tror ikke på, at man skaber dialog og tolerance ved at mobbe og tirre folk med kunst, som forhåner noget, som andre betragter som helligt. Hvis man kommer med krig, så får man ofte krig, en krig jeg ikke vil være kriger i. Jens Galschiøt, kunstner Et samfund kan kun eksistere, hvis vi interesserer os for hinanden. Joy Benzon, frivillig i Home-Start Vores byer er i dag bygget til, at vi bor isoleret. Det at dyrke mad i sin forhave er at vende op og ned på den tendens. Forhaven, som med sine græsplæner meget tydeligt signalerer, at der er tale om privat område, har potentiale til også at åbne sig til offentligheden. Fritz Haeg, Edible Estates: Attack on the front lawn Jeg mødte på et tidspunkt en kvinde, der arbejdede med at udvikle og motivere andre kvinder til at tage ansvar for deres egne liv ved at engagere sig i fællesskaber og dermed udvikle og støtte hinanden. Jeg er blevet meget inspireret af hende til hele tiden at have fokus på, at det er mennesker, der flytter mennesker. Nadia Ismail, boianalytiker og sundhedsformidler Nu har vi endda fået opstillet en særlig reol til genbrug for børn. Her kan børnene stille det legetøj, de spil og de bøger, de ikke mere har brug for, men som andre børn kan få glæde af. Og samtidig kan de være heldige at finde noget andet, de selv kan bruge, og som andre børn har afleveret til genbrug. Hans Kristian Andersen, medl. Genbrugsgruppen, 4 Række, Albertslund Syd Hvis du mangler en bog, skriver du det på vores onlineforum, og hvis der er en, der har den, går du bare derover og låner den. Man hjælper hinanden og passer på hinanden det er det, som bærer det. Claus Borup Skovsgaard, Lange Eng Tekniske løsninger findes langt hen ad vejen, men omstilling kræver mere end viden, manualer, visioner og opslagsværker. Omstilling er ikke kun en teknisk og økonomisk men også en kulturel og social udfordring, og vejen dertil er ofte kringlet. Peder Agger, tidl. fmd. Etisk Råd Men det nye er, at internettet både har ændret vores vilkår for deleøkonomien (det er blevet meget lettere at dele via nettet) og har ændret vores opfattelse af det at dele. Hvor det tidligere var et økonomisk svaghedstegn at leje eller låne, er det i stigende grad en ressourcebevidst overskudshandling i dag.. Det er samtidig forandringer, der kan vende op og ned på vores vækstbegreber: For hvad er vækst og velstand, hvis vi deler og genbruger i stedet for at eje og bruge los? Hvad er vækst, hvis vi måler velstand efter det, vi har adgang til og ikke kun det, vi selv ejer? Og hvad med skattesystemet (grundlaget for velfærdssystemet) hvis vi bytter og deler i stedet for at producere som hidtil? Michael Jarlner, International redaktør, Politiken

2 Ugens tanke 2014 Vi lever ikke bare i bæredygtighedens årti, men måske bæredygtighedens århundrede, og alligevel opfører vi os, som om vi var den sidste generation på jorden. Vi er egoistiske, grådige og vækstsyge og vi udviser ingen reelle tegn på et fælles ansvar for jordens tilstand og især de forandringer der truer forude. Jon Steffensen, Teaterchef Klimaændringer øger indirekte risici for voldelige konflikter i form af borgerkrig, vold internt i befolkningsgrupper og voldelige protester ved at forstærke veldokumenterede drivkræfter bag sådanne konflikter så som fattigdom og økonomiske kriser. FN s Klimapanel, IPCC Med rigdommen blev vi lovet, at vi ville få et mere frit liv. Det er ikke sket. Alle vores ressourcer skal investeres i konkurrenceræset. Går de få årtier tilbage, levede folk med ideen om, at de gik på arbejde for at gå bedre tider i møde og for at skabe en bedre fremtid for deres børn. Siden 0 erne går vi på arbejde for at kunne opretholde det liv, som vi har. Det er en kæmpestor forskel. Hartmut Rosa, Sociolog, Friedrich-Schiller-Universität Vi ødelægger den jord, der skal levere afgrøder, ved at hælde giftstoffer ud over den medicinrester, tungmetaller, pesticider etc. I sidste ende lander det i vores egen krop via det, vi spiser. Hvordan har vi fået bildt os ind, at der ikke sker noget ved at indtage gift? Der er masser af tegn på, at det, vi spiser, ikke gør noget godt. Lægeforeningen vurderer f.eks., at 30 procent flere danskere har kræft om 10 år, Diabetesforeningen mener, at antallet af diabetikere er fordoblet om 10 år, og fedmeepidemien er godt i gang allerede, hvor næsten halvdelen af den voksne befolkning er overvægtig. Der er jo noget helt gal. Lone Vitus, Landmand På grund af udviklingen bliver vi meget mere følsomme over for naturkatastrofer. Kan du huske den der dumme lille vulkan på Island i 2010? For 50 år siden havde vi ikke engang bemærket den, men fordi vi er så afhængige af lufttrafik, blev vi fuldstændig lammet. Vi er nødt til at gøre noget, og det er nødvendigt med international regulering. Slavoj Zizek, slovensk filosof, psykoanalytiker og kulturkritiker Endvidere er der et mentalitetsskift på vej, som betyder, at stadig flere investorer både private og institutionelle ud fra samfundshensyn og moralske overvejelser fravælger fossile investeringer. Et godt eksempel er amerikanske Stanford University, som råder over en enorm pengekasse på over 100 mia. kr. I maj erklærede universitetet, at det ikke længere vil investere i virksomheder, hvis primære formål er kulbaserede energiproduktion Kristian Ruby, Tidl. Rådgiver for EU klimakommissær Det vi har gang i er at tænke byen, ja hele hovedstadsregionen, helt om. Anlægge nye grønne områder og skybrudsveje i kombination med underjordiske forsinkelsesbassiner, rør og tunneller... Vi har et vejnet, s-togsnet, metronet og kloaknet. Nu er et skybrudsnet på vej. Ligesom med de andre net tager det tid at anlægge denne nye infrastruktur. Op mod 20 år går der, før vi har gennemført de planer. Lars Therkelsen, dir. HOFOR En sådan fælles bestræbelse er set før, dengang den forårsagede USSR s sammenbrud. I 1985 øgede det arabiske kongedømme på dramatisk vis sin olieproduktion fra 2 til 10 millioner tønder dagligt, hvilket betød er fald i priserne fra 32 til 10 dollar per tønde. Saudi-Arabien mistede ikke noget på det, for mens prisniveauet blev 3,5 gange lavere, steg saudiernes olieproduktion til det femdobbelte. Sovjetunionens planøkonomi kunne ikke holde stand mod de faldende eksportindtægter, hvilket var en af grundene til, at USSR kollapsede. Pravda, Russisk avis Vi er overbeviste om, at hvis John D. Rockefeller var i live i dag og så på fremtiden som dreven forretningsmand, ville han bevæge sig ud af markedet for fossile brændstoffer og investere i ren, genanvendelig energi. Stephen Heintz, dir. Rockefellerbrødrenes fond Det er på høje tid, at vi tager endnu vigtigere våben i brug, der ville standse pengestrømmen til terroristerne. Det kan ikke gå hurtigt nok med at gøre os fri af afhængigheden af olie, der sikrer vore fjender adgang til ufattelig summer. Modsat jagerfly vil det have udsigt til kunne kvæle IS. HDN, leder, Politiken Det grundlæggende spørgsmål er ikke, hvordan vi kan investere mere i sol og vind og effektivitet, men om vi har viljen til at lade en stor del af de tilbageværende fossile brændsler blive liggende i jorden, urørte. Men det er svært at forestille sig et scenarie, hvor vi ikke brænder alt det af, vi kan brænde af, så måske skal vi koncentrere os om at håndtere konsekvenserne af dét. David Owen journalist, The New Yorker Da vi kom til København, havde de fleste lande slet ikke en CO2-målsætning. Det var stort set kun europæerne. Mange lande også USA har opdaget, at skræmmebillederne om, at det ville smadre økonomien at stramme op, ikke holdt vand. Og de har fået øjnene op for de sekundære fordele ved renere luft, sundhed og så videre. Jake Schmidt, Natural Resources Defense Council Lejre kommune leverer 90 pct. af drikkevandet til Roskilde og 13 pct. til Københavns forbrug, så der er en god kobling til at have en økologisk profil. Jeg tror, at alle ønsker sig rent drikkevand og så er der ikke særlig langt til at sige, at vi skal tage fat i vores landbrugsproduktion, men naturligvis heller ikke bruge sprøjtemidler i vores køkkenhave. Mette Touborg, borgmester Lejre kommune At gøre det målelige til det væsentlige er åndelig dovenskab. Det der rykker er at gøre det væsentlige måleligt. Lars Bremer, bestyrelsesmedlem Agenda Center Albertslund Vinge ved Frederikssund, her planlægges der stadig en ny by på bar mark, selv om det slet ikke matcher med tilflytningsprognoserne. Den beherskede befolkningsfremgang burde bruges på at skabe mere bykvalitet i Frederikssund i stedet for at bebygge god landbrugsjord, der har været dyrket siden oldtiden. Jorden er en begrænset og værdifuld global ressource. Den bør planlægningen prøve at beskytte. Søren Holgersen, ansvarshavende redaktør, Grønt Miljø Vi har høj trivsel i Danmark, men vi bruger alt for mange ressourcer på at opretholde den høje trivsel. Simon Elsborg Nygaard, lykkeforsker Aarhus Universitet Forandringen kommer. Hvorfor ikke rejse sig og få Amerika over på den rigtige side af historien? Vi har brug for at slutte de fossile brændslers tidsalder og komme videre til noget bedre. Neil Young, musiker Ja, min roman, som jeg har skrevet på i to år, er blevet mere og mere politisk det gik i stadig større grad op for mig, at jeg har et ansvar, at vi forfattere har et ansvar. Men jeg var i tvivl om, hvordan jeg skulle håndtere det. På den ene side kan man skrive katastrofen frem, det kan ryste og mobilisere. På den anden side kan det også lamme læseren, paralysere hende. Jo mere man læser om klimakrisen, jo værre bliver det. Charlotte Weize, forfatter Affald er det, der opstår, når mennesker afbryder en naturlig cyklus. Det er et resultat af en klodset måde, vi har indrettet os på, og derfor må en langsigtet affaldspolitik handle om at afskaffe affald. Tor Nørretranders, forfatter Økonomiens grundlov lyder: Du må ikke tale om etik. Vi er blevet trænet til ikke blot at ignorere, men sågar til at være kyniske med hensyn til det fælles bedste. Dr. Thomás Sedlácek, makroøkonomisk chefstrateg for Czchoslovak Trade Bank Træ til genbrug kan vi sælge for 90 kroner per ton til spånplader eller træpiller, mens det koster 470 kroner per ton at sende det til forbrænding.. Kim Forum Jacobsen, Presseansvarlig, Holbæk Forsyning Løsningen på vores forbrug kunne være et system, hvor reparationer og service er inkluderet i prisen. Måske igennem leje eller leasing, så det i virkeligheden er produktets funktion, man betaler for, og ikke selve produktet. Tim Cooper, Professor med speciale i bæredygtighed, Nottingham Trent University Folk er begyndt at reagere. Individuelt eller sammen i mindre fællesskaber. Under radaren er en ny økonomi og dermed livsstil ved at tage form. Nogle kalder den deleøkonomien. Andre kalder den den generøse og samarbejdende økonomi. Andre snakker om økologisk eller cirkulær økonomi. Uanset hvilket navn vi giver den nye økonomi, der er ved at manifestere sig, er den et udtryk for et ønske om en anden vækstforståelse. Uffe Elbæk, stifter af partiet Alternativet Man behøver ikke være inkarneret biodynamisk gulerodsavler for at føle lede ved bare at skulle blive ved med at forbruge mere og mere. Ejvind Larsen, Journalist I Central Valley, Californien, er der mono-afgrøder, så langt øjet rækker. Skyer af kemikalier hænger i luften over markerne. Hvis du står stille og lytter, hører du ingenting. Ingen fugle, ingen bier, ingen sommerfugle. Bier bliver kørt ind med lastbiler for at bestøve afgrøderne. Økosystemet er ganske enkelt brudt sammen. Phillip Lymbery, forfatter til bogen Farmageddon En væsentlig reduktion af indvirkningen (på miljøet) kan kun lade sig gøre ved en betydelig global kostændring, væk fra animalske produkter. UNEP, FN s miljøprogram Vi skal væk fra en situation, hvor vi sidder og kigger gourmetfjernsyn, mens vi spiser frosne pizzaer. Peter Høgsted adm. Dir. Coop Det med at flyve (føde)varer hertil burde lukke i morgen. Stop nu med det. Og læg afgifter på, så de indfløjne bær bliver for dyre, til at folk vil købe dem. Søren Ejlersen, kok, medstifter af Aarstiderne Forskellen fra min ungdom til i dag er, at det er nemt at komme til penge. Nej, lad mig rette mig selv: Det er nemt at komme til gæld. Ikke penge. For der er forskel. De unge efterspørger penge, men får gæld. Finansbutikkerne udbyder gæld, men tilbyder det som penge. Altså får de unge noget andet, end de tror. Værst er det, at gælden samtidig beslaglægger de unges frihed i mange år derefter. Chresten Ibsen, direktør, medl. af repræsentantskabet i Folkesparekassen Når du transporterer grøntsager dyrket på friland, belaster transporten lige så meget som det at producere varen, uanset om rejsen foregår med lastbil eller containerskib. Med flytransport vil over 90 procent af varens klimabelastning komme fra transporten. Marie Trydeman Knudsen, Forsker Inst. For Agroøkologi, Aarhus Universitet Men vi tænker nu meget i, at tangen skal bruges som foder. Det er dér, man kan komme af med meget biomasse, og hvis tangen indgår i økologisk dyrefoder, har den en meget høj værdi på grund af særligt sunde indholdsstoffer. Vi kan gøre op med den her historie om, at man henter soja helt fra Sydamerika, og samtidig få sundere foder i fremtiden. Teis Boderskov, Hjarnø Havbrug Vi går all in på bæredygtighed. Lige nu har vi solpanelse på vores butikker rundt om i verden. Hvis man sætter dem i forlængelse af hinanden svarer det til kilometer. Derudover hvar vi 18 vindmølleparker i 9 lande. Og vi bliver ved, indtil vi når vores mål. Steve Howard, Bæredygtighedschef, IKEA Det er et massivt ønske i stort set alle familier med mindre børn at få kortere arbejdstid. Det går stik imod hele den politiske dagsorden. Thomas P. Boje, professor På det individuelle plan bliver det sværere for os at arbejde og forbruge mere. Vi oplever grænser i arbejdslivet i form af eksempelvis stress og depressioner. Forbrugstrætheden tager til, den økologiske bevidsthed breder sig, og opsparingen øges på grund af usikkerhed og stor gæld. Produktiviteten og forbruget stagnerer. Deri ligger grobunden for det folkelige opgør med vækstsamfundet. Peter Nielsen, lektor i politisk økonomi, RUC og Maria Reumert Gjerding, folketingskandidat, Enhedslisten Vi økonomer bliver set som et præsteskab, der kan lede verden på rette vej. Men sandheden er, at vi ikke er værd at tro på. Hvis verden fortsætter med at stole blindt på os, vil hele systemet kollapse Den nøgne sandhed er, at økonomer burde sige: Tilgiv os, for vi ved ikke, hvad vi gør. Vi forstår ikke markedet, og vi kan ikke forudsige noget som helst. Sagt på en anden måde: Vi kører i en bil, som vi ikke kan finde ud af at styre. Tomas Sedlacek, strategisk rådgiver for den tjekkiske bank CSOB, tidl. Rådgiver for Václav Havel USA s problem er, at man kører med en samfundsmodel, man ikke vil betale for. Siden 1981 har USA kun to gangen haft overskud på betalingsbalancen. Det betyder, at rentebyrden og afdragsforpligtigelserne begynder at blive så store, at de tynger statens budget. Og det problem kan kun løses på en måde: Ved en bred og langsigtet aftale.. En aftale, hvor man lægger en plan for at skærpe statens udgiftsbudget over de næste år, samtidig med at man øger finansieringen ved at sætte skatterne op.. Hvis du taler med amerikanerne om gæld og underskud på statsfinanserne, er det, som om de ikke eksisterer. De forstår ordene, men ikke hvad det betyder for dem. Derfor bliver problemet større og større.. Det er ikke resten af verden, der tvinger USA ud i denne situation. Det er USA selv, der insisterer på at køre sig selv ned.. USA går bankerot inden 10 år. Jørgen Ørstrøm Møller, Professor Singapore Management University og CBS. Er I klar over, hvor mange kalorier det destruerer at producere de her mio. svin, som vi producerer herhjemme? Det korn burde jo gå til de fattige i stedet for. Henrik Hansen, Professor på Fødevareøkonomisk Institut, KU Den nye regering vil fokusere på at fremme lykke internt i landet. Vi er ikke et rigt land, men vi har været rimelig succesfulde med at dele velstanden. De seneste år har vi sikret, at alle hjem har fået adgang til elektricitet, at der er vejadgang til alle større landsbyer, sikker vandforsyning overalt, mobilnet overalt, skoleadgang for alle osv. Og vi har lovet, at Bhutan for altid vil forblive et CO2-neutralt land. Og at alt, hvad der produceres af fødevarer, på et tidspunkt vil være økologisk. Jigmi Y Thinley, fhv. premierminister i Bhutan Når økonomerne anbefaler at opgive genbrug og vedvarende energi, så er det, man ønsker sig en uddannelsesreform, hvor økonomi kun kan tages som bifag. Povl Markussen, Agenda Center Albertslund Vores begær efter vækst hænger sammen med menneskers grundlæggende impuls efter at sikre sin egen overlevelse. Men også forestillingen om naturen som kredsløb, hvor vores børn og de kommende generationer skal sikres de bedste betingelser, er et menneskeligt grundtræk. Steen Hildebrandt, professor i organisations- og ledelsesteori, Aarhus Universitet Udover det faktum, at ti gange så mange munde kan mættes, når planterne bruges til menneskeføde, som når de går gennem dyrene, er der alle afledte CO2-udledere i forbindelse med kødproduktion: kunstgødning, pesticider, transport. Hertil kommer et astronomisk resurseforbrug af vand og beslaglæggelse af enorme dyrkningsarealer. Hvis vi alle var plantespisere, kunne man nøjes med et mindre areal til agerjord. Birthe Straarup, Projektleder og forfatter I 2007 steg prisen på ris og majs drastisk. Verdensmarkedspriserne på ris steg med 217 procent og førte til politisk uro i flere fattige lande. Men den slags sultkatastrofer kan der komme flere af i fremtiden. I takt med at vi bliver flere mennesker, er jordens reserver af næringsstoffet fosfor nemlig ved at blive brugt op. Fosfor er en grundlæggende byggesten for alt liv. Planter og dyr skal have tilført fosfor for at vokse. Danmark importerer hvert år cirka ton fosfor som handelsgødning og ton foderfosfat. Det er med til at sikre, at dansk landbrug er blandt verdens mest effektive fødevareproducenter, og landbruget er afhængigt af at tilføre markerne fosfor for at kunne opretholde et højt udbytte af afgrøder. Sven Gjedde Sommer, Professor, Inst. For Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, SDU Økologi, tja, det er jo det eneste, der skaber mening, hvis man ellers tænker sig lidt om. Camilla Plum, kogekone mm. Kan vi blive ved med ikke at gøre noget, når mad bliver smidt ud, mens folk sulter? Det handler om ulighed. I dag er alt underlagt konkurrencen og ideen om den stærkestes overlevelse, hvor de magtfulde næres af de magtesløse Tørsten efter magt og besiddelser kender ingen grænser. I dette system, der har en tendens til at fortære alt, som står i vejen for øget profit, er alt det, der er skrøbeligt, som f.eks. miljøet, forsvarsløst over for det guddommeliggjorte marked, som bliver den eneste hersker. Pave Frans Tiden er vores mest knappe ressource. Det er sådan set meget enkelt: Vi ved, at vi har overordentlig travlt, hvis vi vil forhindre at klimaet kommer ud af kontrol. Og jo flere fabrikker, bygninger og kraftværker, vi bygger uden nødvendige forbedringer, jo længere vil vi være låst fast i den nuværende spor Ban Ki-moon, Generalsekretær FN Europas billigste benzin fås i Danmark. En polak skal arbejde ca. syv gange så lang tid for at tjene til en liter benzin som en dansker. Ivan Lund Pedersen, NOAH Trafik Det er en illusion. Økonomerne er ingen orakler. Helt op til finanskrisen sagde de, at bankerne ikke ville krakke, og at alt var okay, og hvad skete der så? Så kollapsede det. Det var pinligt. Endnu mere pinligt er det, at fejltagelserne ikke har tvunget den økonomiske videnskab vil selvkritik. Økonomerne kører videre og får lov til det af politikerne. Hvis religion defineres som det, der står over politik og fortæller os, hvem vi er, hvad vi skal gøre, og hvad der giver vores handlinger mening, så er økonomien og økonomiens verdensbillede den dominerende religion i vor tid. Den økonomiske tænkning er altså blevet mere og mere ekstrem, samtidig med at økonomernes magt er vokset i samfundet. Det er ikke nogen god cocktail. Økonomernes måde at tænke på, er blevet overtaget af begge politiske lejre. Ingen af lejrene ser tænkningen politisk. Den opfattes som neutral og objektiv. Og det er netop det, der giver økonomernes tanker så stor magt: Tankerne pakkes ind i videnskabelig værdifrihed. De er udtryk for god, sund fornuft. Men økonomi er alt for vigtigt til at overlade til økonomerne. Det er jo ikke fysik, det her. Det handler om, hvordan vi ser på mennesket, på verden. Det er præcis det, som vi er nødt til at debattere og diskutere. Katrine Kielos, klummeskriver på Aftenposten, forfatter Vi ved alle, at gennemsnit kan være misvisende. Hvis man sidder med den ene fod i isvand og den anden fod i 75 grader varmt vand, så er gennemsnitstemperaturen om fødderne 37,5 grader, og man burde have det fint. På samme måde er det, når Lomborg taler om, at generelt for hele verden er der ikke blevet mere tørke. Han skjuler, hvad der ligger bag gennemsnittet. Tørre områder bliver stadig mere tørre og våde områder stadig mere våde. Kåre Fog, biolog

3 Ugens tanke 2013 Den igangværende økonomiske krise har tydeliggjort nødvendigheden af, at vi åbner vores sind for alternative økonomiske løsninger. Det r vitalt at vi erkender, at der ikke eksisterer en nødvendighedens politik. Vi må genvinde kontrollen med vores økonomi. I dag føles det, som om vores samfund skal indrette sig efter økonomien. Er det ikke en omvendt verden? Det er da os mennesker, i fællesskab, der skal indrette økonomien, så den passer os. Rune Peter Wingård og Mikkel Kjær, Netværket Omstilling Nu Vi burde nok ikke blive overraskede over, at nogle klimaforskere bliver en smule skræmt over de radikale konsekvenser af deres egen forskning. De fleste af dem passede bare stille og roligt deres arbejde med at måle iskerner, fintune globale klimamodeller og monitorere havforsuringen indtil det gik op for dem, at dem som den australske klimaekspert og forfatter Clive Hamiltom udtrykker det, uforvarende var i gang med at destabilisere den politiske og sociale orden. Naomi Klein, Canadisk forfatter og aktivist Regningen for naturkatastrofer er blevet firdoblet på 30 år fra 50 milliarder dollar i 1982 til knap 200 milliarder dollar i år. Verdensbanken I korte træk er afgiften på luftforurening for lille, mens behovet for forandring er stort. Det er altafgørende, at det internationale samfund når frem til et fælles grundlag for at begrænse udledningen af drivhusgasser. Hvis det ikke sker, vil vi ikke være i stand til at begrænse de globale temperaturstigninger, så man opnår et bæredygtigt niveau. Javier Solana, tidl. Generalsekretær for NATO Jeg kunne ikke bevare min selvrespekt, hvis jeg ikke gik med. Med det her spørgsmål ser det ud til, at det ikke er nok bare at stemme til valgene. Jeg er også nødt til at gøre min pligt som samfundsborger. Jason Box, glaciolog, i fbm. demonstration mod anlæggelse af tjæresandsrørledning Den nuværende models krav til økonomisk politik fører til, at der kommer flere ressourcekrige, oliekrige, vandkrige, madkrige Der er tre niveauer af vold involveret i denne ubæredygtige udvikling. Den første er volden mod jorden som udtrykt ved den økologiske krise. Den anden er vold mod mennesker som udtrykt ved fattigdom, forarmelse og fordrivelse. Den tredje er vold i form af krige og konflikter, når klodens magtfulde rækker ud efter ressourcer, som findes i andre samfund og lande, for at tilfredsstille deres grænseløse appetit. Vandana Shiva, indisk fysiker og forfatter Det er ikke den grønne bevægelse, der har forhindret byggeriet af nye atomkraftværker i USA i de seneste årtier. Det er industrien. Fordi det er så dyrt, hvis det skal være sikkert. Joseph Romm. Liberal Center for American Progress Der synes at være en hvilen på laurbærrene -forestilling om, at vi i Danmark er kommet langt med de grønne afgifter. Hvor langt, viser det grønne skattetryk, som var 5,0 procent i 1999; 4,0 procent i 2011 og 3,7 procent ifølge budgettet for Hvis tendensen fortsætter, vil det grønne skattetryk snart være lavere end i 1970 (3,3 procent), hvor oliekrise var et ukendt ord, og CO2 var noget, man kom i danskvand for at skabe kulsyre. Niels Enrum, lektor, Professionshøjskolen Metropol Den grønne omstilling handler ikke om at råbe send flere penge, men om at bruge de midler, vi allerede har, på en bedre måde. Og faktum er, at vi i Danmark bruger mere end 10 milliarder kroner om året på håndtering af affaldet. Det er de 10 milli- arder, vi nu sætter retning på, og som skal rykke Danmark fra forbrænding mod genanvendelse. Ida Auken Miljøminister Kommunernes to årlige kortlægninger af det henkastede affald viser, at cigaretskod er den allerstørste fraktion af affald. Susanne Brøgger, projektleder, Hold Danmark Rent

4 Ugens Tanke 2012 Det er isoleret set rigtigt nok, at lavere danske udledninger af drivhusgasser indtil 2020 giver andre lande mulighed for at udlede mere, fordi vi er med i EU s kvotemarked. Men for mig er det en meget teoretisk tilgang. Vi er nødt til at have et perspektiv, der rækker længere end til 2020, ellers risikerer vi at træffe beslutninger i dag, som binder os til at bruge fossile brændsler de næste 30 til 50 år. Vores nuværende energisektor skal under alle omstændigheder fornys i de kommende år. Derfor er det nu, vi skal afgøre, om vi vil binde os til kullene og olien eller satse på vedvarende, lokale energikilder, der bliver billigere og billigere som sol, vind, bølger og geotermi. Martin Lidegaard, Klima-, energi og bygningsminister Udfordringerne er store. Siden 1992 er forbruget vokset dramatisk. Skovene fældes, havene overfiskes, den biologiske mangfoldighed forsvinder og naturen overudnyttes. Brundtland-kommissionen advarede især mod det fossile energiforbrug, som allerede da truede klode og klima. Siden er energiforbruget vokset og vokset. Klimaændringer er ikke længere teori, men en dramatisk realitet, der truer millioner af mennesker. Ifølge FN s panel for bæredygtighed med bl.a. EU-kommissær Connie Hedegaard og Gro Harlem Brundtland vil vi med den nuværende udvikling i år 2030 have brug for 50 pct. mere energi, 45 pct. flere fødevarer og 30 pct. mere vand. Er det muligt? Kan verden holde til det? Og er det bæredygtigt? Svaret er nej. Troels Dam Christensen, koordinator for 92-gruppen og Knud Vilby, journalist Det er en god ide at have grøn økonomi som hovedtema; sådan som vi investerer, sådan bliver verden! Mainstream økonomi bliver af mange kaldt for en nyliberal form for kapitalisme. I Rio-forberedelserne kaldes den brun, fordi den baseres på olie, kul og gas. Fossile brændstoffer subsidieres desuden kraftigt årligt med ca. 650 milliarder dollars ifølge UNDP. Det svarer til ca. 2% af det globale GDP (BNP). Det er det modsatte af mekanismer, som understøtter bæredygtighed! Christian Egge, Forum for Utvikling og miljø, Norge _ Det er ikke denne verdens uvidende mennesker, der er skyld i miseren. Den miljøødelæggende, ulighedsforstærkende eksponentielle vækst er især veluddannede menneskers værk. Når det er ved at gå så galt, er det, fordi mennesket grundlæggende er en ikke-bæredygtig, ekspansiv art, der breder sig og forbruger, hvad den kan komme i nærheden af. Vi er i over 99 pct. af artens historie blevet holdt i skak af negative feedback-mekanismer sygdom, sult etc. der har sikret balance og hindret mærkbar vækst. Med fundet for et par hundrede år siden af de fossile brændsler har vi imidlertid formået at neutralisere feedback-mekanismerne, og derfor har vi fået den eksponentielle vækst, der nu truer med at bringe det hele til fald. Samtidig har vi nemlig forenet menneskets naturlige tilbøjelighed til at brede sig med en kulturel prægning, der siger os, at vi har ret til det. Kald det neoliberal ideologi, vækstparadigme eller noget tredje. William Rees, professor i økologi, Canada _ Alt for længe har vi forsøgt at brænde og forbruge vores vej til velstand. Den model er død. I Rio skal vi begynde at skabe en ny model for det 21. århundredes økonomi. Ban Ki-Moon, Generalsekretær for FN _ I fremtidens fossilfrie samfund vil biomassen blive anvendt til en lang række produkter ud over energi. Det gælder f.eks. materialer og kemikalier. Biomassestrategien bør derfor tænke anvendelsen af biomasse ind i en bredere kontekst end energi og transport, for ressourcen er knap, og efterspørgslen vil kun stige i fremtiden. Ellen Margrethe Basse, Professor Aarhus universitet og Lars Chr. Hansen, Vicepresident, Novozymes Europe _ Hvis vi vil beskytte vores drikkevand, er økologi en god vej til det. Lone Loklint, MF, Radikal miljøordfører _ Heller ikke når vi taler om det akademiske miljø herhjemme, er der meget at komme efter. Udviklingen af teorier om en ligevægtsøkonomi er ikke noget, man kan få øje på i det akademiske miljø på de danske læreanstalter. Her er man langt foran i USA, Sverige, Tyskland, hvor man forsker i den slags Jørgen Steen Nielsen, journalist og forfatter _ 40 år efter offentliggørelsen af Grænser for vækst har Romklubben udgivet en ny rapport Videnskabsfolkene forventer en dramatisk udvikling i klimaforandringerne. Årsagen er, at udledningen af drivhusgasser vil stige frem mod Vi udleder hvert år dobbelt så meget drivhusgas som jordens have og skove kan optage. Menneskeheden har overudnyttet jordens ressourcer, og vi vil inden 2052 opleve områder der kollapser. Årsagen til problemerne er den kortsigtede tænkning. Vi har brug for et regeringssystem med et langsigtet perspektiv. Jørgen Randers, norsk fremtidsforsker, medl. af Romklubben i Süddeutsche Zeitung _ Det er udviklingen, siger vi, med det er fanden, er det. Det svarer til, at den forulykkede bilist, der er kørt ind i et træ, hævder, at det er motoren, der gjorde det. Lader man markedskræfterne og dermed rent økonomiske kalkuler være forudsætningen for alle prioriteringer, forsvinder vores billeder af det gode samfund, slet og ret. Anita Bay Bundegaard _ Fødevareproduktionen er den mest vandhungrende sektor, vi har omkring 70 procent af det globale forbrug af ferskvand anvendes til fødevarer. Derudover sætter produktionen af fødevarer et kæmpe aftryk på vandets indhold af forureningsstoffer og dermed den del af vandressourcen, der kan benyttes til drikkevand. Det skyldes især brug af gødning, sprøjtemidler og andre landbrugskemikalier og håndtering af spildevand, husdyrgødning og andet affald fra fødevareproduktionen, som tilfører vandet forurenende stoffer... Hvis vand skal blive Danmarks nye væksteventyr, skal vi tænke bredere end alene i pumper og rensningsteknologier. Store vandbesparelser kan opnås ved at formindske fordampningstabet ved kunstvanding, eksempelvis ved brug af intelligente drypvandingssystemer eller ved at bruge lavkvalitetsvand som f.eks. visse typer spildevand til kunstvanding. Planter skal forædles, så de er mere tørkeresistente og producerer mere biomasse pr. forbrugt enhed vand more crop per drop. Nye typer gødning og plantebeskyttelsesmidler skal være aktive, når planterne har et behov, og være mere skånsomme for miljøet. Fødevareindustrien skal optimere genbruget af vand. Vandet skal renses ved forureningskilden før det kommer ud i vandmiljøet. De enorme mængder husdyrgødning skal håndteres, så næringsstofferne udnyttes optimalt med minimal påvirkning af vandets kvalitet. Vi forbrugere skal have værktøjer, så vi kender de forskellige miljøbelastninger, der er knyttet til en bøf, en fisk og grøn salat. Anders Dalsgaard, professor i Veterinary Public Health, KU Peter E. Holm, professor I vandkvalitet, KU Hans Christian Bruun Hansen, professor i miljøkemi, KU _ Det er selvfølgelig positivt at fastholde håbet om det store gennembrud i forhold til klima, men samtidig mener vi også, at de manglende resultater efter så mange års forhandlinger bør give anledning til nytænkning. Peter C. Brun, Senior vice president, Group Government Relations og Laura Nielsen, Lektor I WTO-ret ved KU. _ En arbejder kan i dag ikke længere bryste sig af udelukkende at være kilde til velfærd, men er også aktiv medskaber af forurening og miljøødelæggelser. Johansen & Staunbjerg _ En milliard mennesker er ramt at sult. De sulter ikke, de ikke har råd til den. Lige meget hvordan man vender og drejer det, så er det uretfærdigt. Mad nok er en menneskeret. Marie Sisse Brown, Kommunikationschef i Care Danmark _ I Danmark leverer solen årligt, hvad der svarer til kwh eller omregnet 100 liter olie på hver eneste af vore 43 milliarder kvadratmeter gode danske jord. Det summer sig op til milliarder kwh årligt. Er man f.eks. den lykkelige ejer af en sydvendt tagflade på omkring 40 m2, hvorpå man etablerer et monokrystallinsk solcelleanlæg med en virkningsgrad på cirka 15 procent vil produktionen udgøre cirka kwh CO2-neutral elektrisk strøm om året. En gennemsnitsfamilie vil altså kunne klare hele sin strømforsyning ad den vej og endda have overskud til kilometer kørsel i en el-bil! Ole Poulsen, miljøtekniker _ De globale energipriser er på himmelflugt. Bare fra 2010 til 2011 steg EU s samlede energiudgifter næsten 100 millioner euro. Det er på høje tid, at vi får tætnet det hul og vendt pengestrømmen, så man i stedet for at importere energi fra områder uden for EU foretager energiinvesteringer i EU. Det at forbedre energiudnyttelsen står på ingen måde i modsætning til at skabe økonomisk vækst. Det er snarere en forudsætning for økonomisk vækst. Ifølge kommissionens beregninger vil en forbedret energiudnyttelse kunne skabe to millioner nye arbejdspladser i Europa. Günther Oettinger, EU s energikommissær og Martin Lidegaard, Klima- og Energiminister _ Vi skal have et helt nyt fokus, hvor sikring af biodiversiteten er hovedmålsætningen. Der skal udarbejdes en konkret biodiversitetsplan baseret på national arealkortlægning. Selv om det lyder elementært, skal der målrettet planlægning til, målrettet kortlægning og målrettet overvågning til, og det findes kun i ringe grad i dag. Naturen skal simpelthen have mere plads. Budskabet er helt enkelt: Vi skal have naturen tilbage. Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i DN og Hans Meltofte, doktor scient. _ Jeg deltager i møder om salg af afledte aktiver, hvor der ikke bruges så meget som et minut på at overveje, hvordan vi kan være vores kunder behjælpelige. Det handler udelukkende om, hvordan vi kan tjene mest muligt på dem. Jeg bliver fysisk dårlig af, hvordan der tales om at plukke kunderne. I løbet af det seneste år har jeg hørt fem forskellige topchefer omtale deres egne kunder som fjolser, sommetider også i interne . Selv efter alle de skandaler, der har rystet finansverdenen? Ikke skyggen af Ydmyghed? Helt ærligt! Hæderlighed? Den er svær at få øje på. Greg Smith, afgående underdirektør i Goldman Sachs _ Og så rejser Henningsen et af de store energipolitiske dilemmaer: Kan det overhovedet betale sig at gøre noget på det kvotebelagte område, når CO2-reduktioner herhjemme blot betyder, at andre EU-lande kan udlede løs? Henningsens svar synes at være nej. Der er vi uenige. Selvfølgelig skal vi energieffektivisere, og selvfølgelig skal vi omlægge til vedvarende energi. Fordi der er en tid efter 2020, når det nuværende kvotesystem løber ud. Investeringerne i energisektoren er langsigtede, og vi skal vise, at grøn omstilling og økonomisk velstand kan gå hånd i hånd og ligefrem styrke hinanden. Martin Lidegaard, Klima- og Energiminister _ Energi er en grundlæggende forudsætning for samfundets opretholdelse. Med øget ressourceknaphed og stigende energipriser bliver energipolitikken stadig vigtigere. Jørgen Mads Clausen, Danfoss, Formand for Energibranchen For hver gang vi smider et kilo oksekød ud, spilder vi samtidig 46 kilo ressourcer, som er tabt ved produktionen af kødet. På samme måde spilder vi liter vand, hver gang vi smider et kilo ris ud. Det ser måske ikke ud af meget på tallerkenen eller i skraldespanden, når vi smider en bøf eller en grydefuld ris ud men det ser bestemt ud af noget, når man sætter tal på de ressourcer, der går til spilde sammen med madresterne. Vi kan godt betale ny mad i supermarkedet, men vi kan ikke købe de tabte ressourcer tilbage, der ryger ud med affaldssækken hvert år. Charter om Mindre Madspild _ Politikere og økonomiske vismænd siger, at vi skal øge vores forbrug og skabe vækst for at løse den økonomiske krise. Problemet er bare, at de fleste forbrugsgoder bruger energi og ressourcer, så klimaudviklingen eskalerer i takt med, at vi prøver at løse den økonomiske krise. Det er måske en af grundene til, at det går lidt langsomt med at komme ud af krisen, det klinger efterhånden hult i flere og flere menneskers ører; brug og smid væk, men gør det endelig uden at forurene for meget!.. Lad os indse, at det ikke er penge og vækst, der holder hjulene i gang og får jorden til at dreje rundt. Man behøver vist hverken være racerkører eller astrofysiker for at erkende, at det er energien, der driver værket. Så lad energien blive omdrejningspunktet for vores tankegang. Lotte Foght-Sørensen, Arkitekt MAA _ Vi har kun bevæget os marginalt i retning af mere bæredygtighed samtidig med, at vi massivt har forøget forbruget af verdens naturressourcer. Og det i en tid med næsten 20 års konstant fremgang i økonomien, hvor vi rent faktisk havde råd til at omstille til et mere bæredygtigt samfund. Vi forspildte en unik mulighed. Ifølge FN s prognoser skal kloden på grund af stigende befolkningstal og levestandardskrav i 2030 levere mindst 30 procent mere vand, 45 procent mere energi og 50 procent mere mad). Det betyder, at effektiviteten i ressourceudnyttelsen skal forøges markant. Ellers bliver der snærende begrænsninger for os alle sammen. Christian Friis Bach, Udviklingsminister _ I Danmark talte I jo for nogle år siden meget om at få mest miljø for pengene. Det er det, vi prøver på her og det gør man ved at genanvende så meget som muligt. Kim Olsson, direktør i Nordvästra Skånes Renhållning, der kun brænder 18 procent af affaldet. _ Bæredygtig udvikling betyder at opnå økonomisk vækst, som en stor del af verdens befolkning nyder godt af, og som beskytter jordens vitale ressourcer. Vi er trådt ind i en farlig periode, hvor en stor og voksende befolkning, kombineret med hurtig økonomisk vækst, truer med at skabe katastrofale konsekvenser for jordens klima, biodiversitet og beholdning af rent vand. Problemet er synligt, hvis man kigger på en afgørende udfordring: Klimaforandringen. I dag er der 7 milliarder mennesker på jorden, og hver af os frigiver i gennemsnit lidt over 4 ton kuldioxid til atmosfæren om året. I 2050 vil der sandsynligvis være mere end 9 milliarder mennesker. Hvis de mennesker er rigere, end mennesker er i dag (og derfor bruger mere energi per person), kunne den samlede udledning på verdensplan være det dobbelte eller endda det tredobbelte. Det store dilemma er, at vi er nødt til at udlede mindre CO2, men vi er på vej til at udlede meget mere. Jeffrey D. Sachs, professor I økonomi, Columbia University _ Huslejen stiger til kroner om måneden eksklusiv varme. Før lå den på kroner, og det er helt fint, for vi får en helt ny stue, gulvvarme over det hele, et nyt badeværelse og køkken, og glasfacaden er rykket længere ud, så vi har også fået mere plads. De penge er godt givet ud for et rækkehus, som er tip top renoveret. Oveni kommer vi til at falde meget i varme, fordi vi bor i et af de bedre huse. Foreløbig regner vi med at spare omkring kroner om måneden i varme. Før renoveringen var huset meget utæt, og vi fik en kæmpe varmeregning og havde oven i købet en varmeblæser kørende. Så vi er mere end tilfredse. Henriette Ørberg, beboer i de nyrenoverede prøveboliger i Fiskens Kvarter. _ Vi skal være ligesom naturen. Det ene øjeblik er atomerne sat sammen som et træ, det næste som en avis, det næste en bille. Atomerne hopper rundt fra det ene til det andet i et evigt kredsløb, drevet af solen.. Der er ikke noget i den kapitalistiske logik, som siger, at vi skal bruge og smide væk. Der er intet, som i sig selv siger, at vi skal ødelægge naturen. Problemet er: Hvornår og hvordan opdager forretningsfolkene, at det er her, på det grønne pengene skal tjenes. Tor Nørretranders _ De globale CO2-udledninger er siden 1990 steget med 45 % og satte rekord i Mandag Morgen _ Når man med den ene hånd kan have vækst i BNP og samtidig med den anden hånd kan udpine naturens ressourcer, er det ikke udtryk for en holdbar vækst. Derfor kan BNP ikke bruges som mål for samfundsmæssig fremgang. Christian Ege og Martin Bøndergård, Det Økologiske Råd _ Solen og vinden sender ingen regning. Derfor vil de lande, som går forrest i omstillingen fra de fossile energiformer til vedvarende energi, være de første, der over resten af verden kan vise fordelene for klima, økonomi, beskæftigelse, sundhed og fredelig udvikling. Denne omstilling er de næste generationers største og uomgængelige opgave. Der er ingen tid at spilde. Preben Maegaard, forstander, Nordisk folkecenter for vedvarende energi _ Virksomheder er sat i verden for at tjene penge. Før kunne vi tjene penge uden at redde verden. Nu kan vi ikke tjene penge uden at redde verden. Torben Thyregod, arkitekt, VELUX - X lab _ Multinationale selskaber er fremragende scenarieplanlæggere, hvad angår bagatellisering af miljøomkostninger til fordel for profitten fra fossile brændstoffer. Noble Wadzah, miljøaktivist, Ghana

Ja, man skulle unde sig en dag som turist i Albertslund, med dens mangfoldighed.

Ja, man skulle unde sig en dag som turist i Albertslund, med dens mangfoldighed. Ugens tanke 2015 Der er grænser for vækst, og dansk landbrug er nu stødt ind i en af disse grænser. Vandmiljøet, og herunder også fiskeriet lider under landbrugets kvælstofforurening, så man kan ikke gøde

Læs mere

Ja, man skulle unde sig en dag som turist i Albertslund, med dens mangfoldighed.

Ja, man skulle unde sig en dag som turist i Albertslund, med dens mangfoldighed. Det er samtidig forandringer, der kan vende op og ned på vores vækstbegreber: For hvad er vækst og velstand, hvis vi deler og genbruger i stedet for at eje og bruge los? Hvad er vækst, hvis vi måler velstand

Læs mere

OMSTILLING. Modstandskraft. Den grønne omstilling begynder i det små INTERVIEW I TENDENS I FEATURE

OMSTILLING. Modstandskraft. Den grønne omstilling begynder i det små INTERVIEW I TENDENS I FEATURE OMSTILLING INFORMATION I SOMMER 2013 Modstandskraft Den grønne omstilling begynder i det små INTERVIEW I TENDENS I FEATURE Grønne kapitalister / Fænomenet Friland / Bybi og tagtomat / Vugge til vugge /

Læs mere

Bæredygtig udvikling i Farum

Bæredygtig udvikling i Farum Bæredygtig udvikling i Farum Debatoplægget udsendes i forbindelse med borgerhøringen d. 16. november 2003 Borgerhøringen er blevet til i et samarbejdsprojekt mellem Farum Kommune og Teknologirådet Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYT TIDSSKRIFT KAN DANMARK GÅ FORREST? DE 10 VIGTIGSTE REFORMER FOR EN ØKONOMI I LIGEVÆGT ROSKILDE FESTIVALEN I DELTAGERDREVEN TRANSFORMATION

NYT TIDSSKRIFT KAN DANMARK GÅ FORREST? DE 10 VIGTIGSTE REFORMER FOR EN ØKONOMI I LIGEVÆGT ROSKILDE FESTIVALEN I DELTAGERDREVEN TRANSFORMATION MAJ 2014 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING NYT TIDSSKRIFT KAN DANMARK GÅ FORREST? DE 10 VIGTIGSTE REFORMER FOR EN ØKONOMI I LIGEVÆGT ROSKILDE FESTIVALEN I DELTAGERDREVEN TRANSFORMATION Find

Læs mere

KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING

KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING MAR. 2015 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYG- FEB. 2015 TIG

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 3 2 0 1 4 VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden NÅR ØKONOMIEN

Læs mere

Fem svar. på en fair verden. Thabu Chidimba dyrker sulten væk

Fem svar. på en fair verden. Thabu Chidimba dyrker sulten væk Fem svar på en fair verden MENNESKET ER VERDENS STØRSTE RESURSE SULT KAN AFSKAFFES MAD SKAL MÆTTE MAVER IKKE MOTORER ALLE SKAL KUNNE TÆNDE LYSET ØKOFREAKS KAN IKKE REDDE MILJØET ALENE Thabu Chidimba dyrker

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

et bud på en ny og klimavenlig livsstil

et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen et bud på en ny og klimavenlig livsstil KLIMA-REVOLUTION? COLOFON RYVANG LOKALRÅD KLIMA-REVOLUTION? - et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen dahlmadsen@gmail.com

Læs mere

GLOBAL ØKOLOGI. Grøn skat grønt miljø. Tidsskriftet der tager pulsen på dansk og international miljøpolitik

GLOBAL ØKOLOGI. Grøn skat grønt miljø. Tidsskriftet der tager pulsen på dansk og international miljøpolitik Tidsskriftet der tager pulsen på dansk og international miljøpolitik GLOBAL ØKOLOGI nr. 1 16. årgang MARTS 2009 tema Grøn skat grønt miljø Miljøafgifter bidrager til nye jobs DØR: 19 mia. kr til grønt

Læs mere

Klimakrisen og den grønne omstilling

Klimakrisen og den grønne omstilling maj 2015 nr 68 Medlemsblad for Enhedslisten Tema: Klimakrisen og den grønne omstilling Menneskets massive forurening og umådeholdne forbrug har bragt klimaet i en ubalance, der bliver særdeles vanskelig

Læs mere

Steen Hildebrandt BØRNENE ER DET VIGTIGSTE - fremtiden, skolen og barnet

Steen Hildebrandt BØRNENE ER DET VIGTIGSTE - fremtiden, skolen og barnet Steen Hildebrandt er professor og ph.d. ved Aarhus Universitet, ledelses- og organisationsforsker, medforfatter til bøgerne Empati - det der holder verden sammen og Når klokken ringer ud, forfatter, redaktør

Læs mere

Verden i morgen - skabes i dag

Verden i morgen - skabes i dag Verden i morgen - skabes i dag Det Økologiske Råds forslag til: En langsigtet dansk strategi for bæredygtig udvikling med globale hensyn 1 Verden i morgen skabes i dag Forfatter: Civilingeniør Søren Dyck-Madsen

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

MILJØBEVIDST FORBRUGER

MILJØBEVIDST FORBRUGER ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 MILJØBEVIDST FORBRUGER Danskere mere miljøbevidste Over halvdelen af CO 2 udslippet i Danmark skyldes det forbrug, vi alle

Læs mere

energiforum Skræl er ikke bare skrald Tema: Fødevarer Nr. 3 / Maj 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum Skræl er ikke bare skrald Tema: Fødevarer Nr. 3 / Maj 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 3 / Maj 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er et forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

GØDNING Fosforrige krystaller fra urin, der stopper rørene på renseanlæggene, kan blive et økologisk gødningseventyr. S. 8 11.

GØDNING Fosforrige krystaller fra urin, der stopper rørene på renseanlæggene, kan blive et økologisk gødningseventyr. S. 8 11. PROTEIN Valle, et tidligere affaldsprodukt fra osteproduktion, bliver i dag brugt til protein i sportsdrik. S. 5 GØDNING Fosforrige krystaller fra urin, der stopper rørene på renseanlæggene, kan blive

Læs mere

ENERGI SÆTTER GRÆNSER FOR ØKONOMISK VÆKST USNOBBET ØKOLOGI I LEJRE KAMPEN OM DET YNDIGE LAND KAN ROSKILDE FESTIVAL GÅ FORAN?

ENERGI SÆTTER GRÆNSER FOR ØKONOMISK VÆKST USNOBBET ØKOLOGI I LEJRE KAMPEN OM DET YNDIGE LAND KAN ROSKILDE FESTIVAL GÅ FORAN? Okt. 2014 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING ENERGI SÆTTER GRÆNSER FOR ØKONOMISK VÆKST USNOBBET ØKOLOGI I LEJRE KAMPEN OM DET YNDIGE LAND KAN ROSKILDE FESTIVAL GÅ FORAN? Okt. 2014 FRA ØKONOMISK

Læs mere

Leder. VISION April 2007 INDHOLD

Leder. VISION April 2007 INDHOLD VISION April 2007 VisionsPartiet Vengevej 19, Søballe 8660 Skanderborg 86 95 08 01 info@visionspartiet.dk www.visionspartiet.dk ISSN: 1901-1598 Redaktør Eskild Tjalve Medlemskab: 200 kr. pr. år dog 150

Læs mere

NATURVIDENSKAB FOR ALLE

NATURVIDENSKAB FOR ALLE NATURVIDENSKAB FOR ALLE BÆREDYGTIG 1. ÅRGANG NR. 1 / 2006 UDVIKLING DET ØKOLOGISKE FODSPOR 1 Bæredygtig udvikling: Defi nition: E n bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder den nuværende generations

Læs mere

OMSTILLING FOLKEMØDE. Informations program Bjergbevægelsen Permakultur og dumpster diving Kulkraftens sorte fremtid JUNI 2015 DAGBLADET INFORMATION

OMSTILLING FOLKEMØDE. Informations program Bjergbevægelsen Permakultur og dumpster diving Kulkraftens sorte fremtid JUNI 2015 DAGBLADET INFORMATION JUNI 2015 DAGBLADET OMSTILLING FOLKEMØDE Informations program Bjergbevægelsen Permakultur og dumpster diving Kulkraftens sorte fremtid INDHOLD PERMAKULTUR S. 4-5 Bæredygtighed på skråplanet 2 LEDER Illustration:

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Udbudsduel gav skarpe tilbud TVIS satte fremtidens varmelevering i udbud. Det gav to konkrete tilbud.

Udbudsduel gav skarpe tilbud TVIS satte fremtidens varmelevering i udbud. Det gav to konkrete tilbud. dansk fjernvarmes magasin nr. 11 november 2013 nyheder Udbudsduel gav skarpe tilbud TVIS satte fremtidens varmelevering i udbud. Det gav to konkrete tilbud. ny viden Fjernvarme fortsat billigst Fjernvarmen

Læs mere

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg.

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg. Indhold 1. Den danske natur ændres med klimaet........... 4 2. Vindere og tabere i klimakampen................ 6 3. Verdens fattige de uskyldige klimaofre........... 8 4. Mindre natur, mere CO 2 og mindre

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Én aftale, to skridt

Én aftale, to skridt [Nummer 293. 5. december, 2009] [ Ekstraudgave ] WWW.SOCIALISTER.DK Klimatopmøde uden resultater Vi må selv kæmpe for CO2 reduktioner! Selv om udsigterne til [voldsomt stigende global opvarmning] kan ramme

Læs mere