Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 45 ( november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Erindring om svar om fornyelse af UIP kontrakt Udlændingestyrelsen Fornyelse af opkoblingsaftale til UIP ejer mener ikke frc kom har reageret Dalegade 69, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (5. november 2013) Nielsen, Bo (GE Power & Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Water) Dong Lurgi Benny Walther Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (2., 3. og 4. november 2013) Monster, Lars (GE Power & Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Water) Dong Lurgi Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-13-CA udtaget vedr. Erritsø Svømmehal Svømmebassin indendørs 25m EUROFINS MILJØ A/S Krogsagervej 42, Undersøgelse af Bassinvand 2013 hos Erritsø Svømmehal Bassinanalyse udtaget , Fredericia Idrætscenter, ALS Denmark A/S Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia / Basinanalyse udtaget , Skansevejens skole, /13 ALS Denmark A/S Indre Ringvej 175, 7000 Fredericia Shell- Raffinaderiet, Fredericia. rapportering af daglige A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia driftsanalyseresultater, CAT II afgang. RAFFINADERIET Rapportering af daglige driftsanalyseresultater, CAT II afgang. Shell Raffinaderiet - A/S Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Dansk Shell Rapportering af ph i afgang fra CAT II uge 43 + mandag den A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia RAFFINADERIET Rapportering af ph i afgang fra CAT II uge 42. Shell Raffinaderiet - A/S Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Dansk Shell Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af ph i afgang fra CAT Shell Raffinaderiet - A/S Egeskovvej 265, 7000 Fredericia II uge 33. Dansk Shell Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af ph i afgang fra CAT Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia II uge 34. Fredericia Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af ph i afgang fra CAT Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia II. Fredericia Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Indberetning af ph- værdier i afløb fra Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II, uge nr. 27 og 28, Fredericia Rykker reguleringskontoopgørelse, afd. 11 Stendalparken. LANDSBYGGEFONDEN Korskærvej 20-92/Ullerupdalvej Renovering af afdeling 11, Stendalparken, pensionistboliger - Socialt Boligbyggeri / Boli.nu Analyseresultater fra månedsprøver Stine Bothmann Bergmann Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-13-CA udtaget vedr. Jysk Miljørens EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia Fredericia udløb Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde, Anmeldelse om fuldført Erik Filsø Pedersen Klintevej 14, 7000 Fredericia byggearbejde Brev til kommunen - anmodning om udtalelse vedr. klage over afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse af Herslev Skovvej (Id nr.: ) Transportministeriet Anmodning om vejsyn på Herslev Skovvej Deltagerliste fra Tønder Kommune Tønder Kommune, Kultur & Fritid Mellemkommunal refusioner fra andre kommuner i følge folkeoplysningsloven, 2013

2 76232 dokumentation af nedrivning Herslev Bygade 21, 7000 Fredericia Forundersøgelse for spærring i Gammelby Mølleå Gammelby Mølleå. Vandløbsrestaurering Faunapassage i Gammelby Mølleå Gammelby Mølleå. Vandløbsrestaurering Rykker reguleringskontoopgørelse vedr. afd. 10, Korskærparken LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boli.nu, afd. 10, Korskærparken, Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Jette Rasmussen Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Re: Forsøg med reduceret pesticidmængde Teknologier til alternativ ukrudstbekæmpelse på boldbaner mv plantegning 1. sal Krogsagervej 50, 7000 Fredericia Tillæg til kontrakt med Abena forlænget til 31 marts 2014.pdf Udbud - Stomi og inkontinens Kopi af Abena gældende prisliste pr 1 januar 2014.xls Udbud - Stomi og inkontinens Rapport AR-13-CA udtaget vedr. Center for EUROFINS MILJØ A/S Merkurvænget 2, 7000 Fredericia høretab Bassin Rapport AR-13-CA udtaget vedr. Fuglsang EUROFINS MILJØ A/S Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Centret Bassin Tilbud Taulov skole Koordineret udbud - Fjordbakke Skole Svar til GJ - den pdf Skade, Brandvæsen, , DF91403, 10, Svar fra værksted - mail den pdf Skade, Brandvæsen, , DF91403, 10, Yderligere oplysninger - brev fra GJ den pdf Skade, Brandvæsen, , DF91403, 10, Ansøgning 2 - garage Heinrich Arndt Nørre Voldgade 8, 7000 Fredericia Støjklage Solbakken Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Vesthavnsvej Færdigmelding af kloakarbejde (pr ) HANS FRISESDAHL A/S Egeskovvej 161, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført byggearbejde Birgit Krogh Sanddal Engvej 2, 7000 Fredericia Erklæring vedr. teknisk dokumentation m.m. Birgit Krogh Sanddal Engvej 2, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført byggearbejde Steen Ebbesen Mønstedsvænget 32, 7000 Fredericia Svar fra skifteretten Retten i Kolding - Skifteretten Ved Landsoldaten , 7000 Fredericia Svar fra skifteretten. Retten i Kolding - Skifteretten Ved Landsoldaten , 7000 Fredericia Stomi og urologi - forlængelse og prisreguleringer KomUdbud - stomi og katetre Anmodning om svar vedr. opførelse af mobilmast. LEMAN - INTERNATIONAL Nordensvej 33 - mobilantennemast SYSTEM TRANSPORT A/S LEMAN forespørgsel fra Torben Holm Nordensvej 33 - mobilantennemast Svar fra TELECOM - de har bolden - afventer TDC Claus Einer Torsting Nordensvej 33 - mobilantennemast Agitationsfolder pdf Anmeldte tilsynsbesøg 2013 hos folkeoplysende foreninger Liste over Grupperådsmedlemmer pr pdf Anmeldte tilsynsbesøg 2013 hos folkeoplysende foreninger Introforløb ved ny leder i gruppen!.pdf Anmeldte tilsynsbesøg 2013 hos folkeoplysende foreninger Som aftalt sender jeg hermed introforløb, liste over Grupperådsmedlemmer mm Anmeldte tilsynsbesøg 2013 hos folkeoplysende foreninger SV: Kan vi rykke tilsynsbesøget i morgen min.? Anmeldte tilsynsbesøg 2013 hos folkeoplysende foreninger Sv vedr. tilsysnbesøg hos FDF Søndermarken Anmeldte tilsynsbesøg 2013 hos folkeoplysende foreninger

3 76886 Mail - færdigmelding af byggesag VJ.B A/S Nymarksvej 65, 7000 Fredericia Re: Tilladelse til container og bådepladser Nyt skur til østerstrands bådelaug. Ansøgning om disp fra strandbeskyttelseslinjen Brørup sandevej jpg Børup Sandevej 3, 7000 Fredericia Sikker mail: færdigmelding af byggearbejde Jan Løkkegaard Overmarken 19, 7000 Fredericia Fakturering - hærværk Domus Axel Mette Tønning Købmagergade 60, 7000 Fredericia Færdigmeldingsdokumenter, teknisk dokumentation HUSCOMPAGNIET Loddet 41, 7000 Fredericia SØNDERJYLLAND A/S Ansøgningsskema m.v. Egil Rasmussen Ejendomme Prinsensgade 39A, 7000 Fredericia A/S Færdigmeldingsdokumenter, teknisk dokumentation. HUSCOMPAGNIET Loddet 39, 7000 Fredericia SØNDERJYLLAND A/S Svar fra skifteretten. Retten i Kolding - Skifteretten Herfordparken , 7000 Fredericia Dokumentationsrapport SOSU skolen Julivej 67, 7000 Fredericia RE: Afrapportering af badevandsdata for Badevandsanalyser 2013 (strandene) Meddelelse om stemmesedler nedlagt i forkert stemmekasse, om Økonomi- og Kommunale og regionale valg 2013 brevstemmesedler indlagt i forkerte konvolutter m.v. Indenrigsministeriet Notat bemærkninger til bebyggelsesforslag Egeskov Bygade lp 277 Gitte Frank Andresen Egeskov Bygade 61, 7000 Fredericia Protest mod ændring af kommuneplan (lokalplan). NORDISK SVEJSE KONTROL Kommuneplan 2013 Høring A/S SV: Kvittering for modtagelse af indsigelse med bilag Kommuneplan 2013 Høring Indsigelse vedr. ændring af lokalplan for Adelvej - Alpedalens VVS A/S ALPEDALENS V V S A/S Kommuneplan 2013 Høring Returpost Kommuneplan 2013 Høring Sagsnr. 13/ byggesag Danmarksgade Danmarksgade 8, 7000 Fredericia Det varme link Susanne Hansen Ansøgning om igangsættelse af lokalplan - Boligområde og offentlige formål i Ullerup LP315 - Kortbilag her ligger de Birthe Pedersen Ansøgning om igangsættelse af lokalplan - Boligområde og offentlige formål i Ullerup Respons fra LIFa om tæt-lav områdets afgrænsning m.m. Johnny Christensen, LIFA A/S Ansøgning om igangsættelse af lokalplan - Boligområde og offentlige formål i Ullerup Sag id Parkeringsforbud på Hannerupvænget Hannerupvænget - parkeringsforbud på vendeplads Sag id Parkeringsforbud på Hannerupvænget Hannerupvænget - parkeringsforbud på vendeplads Sag id Parkeringsforbud på Hannerupvænget Hannerupvænget - parkeringsforbud på vendeplads Grundejerforeningen Indsigelser til lokalplanforslag nr. 327, Boliger og erhverv samt offentlige KUBEN MANAGEMENT A/S Købmagergade 65, 7000 Fredericia funktioner i det tidligere Købmagergade Skole - Boligkontoret Fredericia VS: Kirstinebjergskolen, inspektion af legeredskaber indre Ringvej Jacob Daniel Degn Larsen Indre Ringvej 175, 7000 Fredericia TCC Vest Jordhåndteringsplan Jernbanegade 2B, 7000 Fredericia RE: Kontrakt til underskrivelse KomUdbud - Lab. analyser - udbudsrunde samt eva. og tilbud Kopi af klage til Natur- & Miljøklagenævnet samt bilag. Claus Nielsen Trelde Næsvej 207, 7000 Fredericia Meddelelse om påbegyndelse Allan Jensen Nørrebrogade 96, 7000 Fredericia Bilag vedr. indbrud og hærværk på knallerter Skade, Ullerup Bæk SKolen, Allé Skolen, m og , 41, skadenr.

4 76361 Skadeanmeldelse Skade, Ullerup Bæk SKolen, Allé Skolen, m og , 41, skadenr Anmeldelseskvittering Skade, Ullerup Bæk SKolen, Allé Skolen, m og , 41, skadenr Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, Ullerup Bæk SKolen, Allé Skolen, m og , 41, skadenr Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Hanne Gormsen Kroløkke Sonnesvej 11, 7000 Fredericia Re: SV: _v1_Fredericia Sejlklub - ansøgning om lokaletilskud Fredericia Sejlklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til bruseniche Resultat af tilsynsbesøg den Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Arbejdstilsynets besøg den , Lyng Skole, Højmosevej Resultat af tilsynsbesøg den Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Arbejdstilsynets besøg den , Familie og Børnesundhed, Gothersgade 20B Tilladelse til at udføre fiskeundersøgelse FISKERIINSPEKTORAT ØST Elektrofiskeri AFDELINGEN I FREDERICIA Re: SV: _v1_Fredericia Sejlklub - ansøgning om lokaletilskud Fredericia Sejlklub - ansøgning om lokaletilskud Spørger til sag Henvendelse vedr. klipning af hegn Ole Rømers Vej, Høring om forurening på produkthandel og autoværksted i drift - Gl Gl. Ribevej 66, 7000 Fredericia Ribevej 66, 7000 Fredericia tegninger revideret projekt Nymarksvej 215, 7000 Fredericia revideret projekt Nymarksvej 215, 7000 Fredericia Re: Handicapparkeirngsplads på Falstersgade Ansøgning om handicapparkeringsplads i Falstersgade ved nr Troloveerklæringer Huslejenævnet - Konstituering SV: Vedr. formand som huslejenævne og beboerklagenævnet i Fredericia Huslejenævnet - Konstituering Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde. ELBO DYNAMICS ApS Snaremosevej 23B, 7000 Fredericia Korrespondance om møde Martine Christoffersens Vej 54, 7000 Fredericia Voldly, ledsager, ansættelse frem til , Ansættelsesstop Lucinahaven, tidsbegrænset ansættelse pædagog, Ansættelsesstop Erritsø Fælleskole, lærer fastansættelse stillingsbetegnelse, Ansættelsesstop Kirstinebjergskolen, vikar Indre Ringvej, Ansættelsesstop Katanjegården/Tafat, tilkaldevikar, Ansættelsesstop Kirstinebjergskolen, lærer fast stilling, Mette Rechenberger Ansættelsesstop 2013 Østergaard Ungdomsskolen, lærer tidsbegrænset, Ansættelsesstop Frederiksodde skole SFO. Forlænge vikariat, Ansættelsesstop Østervold, vikar pga. sgdom, Ansættelsesstop Familie og ungdomscentret, vikar på bosted, Ansættelsesstop STU, tilkaldevikar, Ansættelsesstop Østervold, vikar, Ansættelsesstop Brohaven, timelønnet/vikarer, Ansættelsesstop Fjordbakkeskolen, timelønnet lærervikar, Ansættelsesstop Plejens køkken, timelønnet husassistent, Ansættelsesstop 2013

5 75441 Den kreative skole, underviser i el-guitar, Ansættelsesstop Udpegning af medlemmer til ekspropriation, taksation og overtaksation Transportministeriet Ekspropriation efter lov om offentlige veje ifm. kommunalvalg Udpegning af medlemmer til ekspropriation, taksation og overtaksation Transportministeriet Ekspropriation vedr. fast ejendom ifm. kommunalvalg Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Udstykning af matr. nr. 29y Fredericia Kobbeljorder Indstilling til afgørelse fra GJ.pdf Skade 52, , Vej&Park, , Treldevej Høringssvar fra Christianskirken - Torben Venndt Odinsvej 65 - skråparkering ud over cykelsti på INdre Ringvej Re: vedr. Bülowsvej Bülowsvej 24, 7000 Fredericia _v1_Lovliggørelse af tilbygning inden for Bülowsvej 24, 7000 Fredericia fortidsmindebeskyttelseslinjen Prisstigninger på begravelseshjælp Udbud på kommunale begravelser Spørgsmål vedr. byggefelt - Rytterskolevej 7D Fredericia Rytterskolevej 7D, 7000 Fredericia Forespørgelse vedr. byggefelt - Rytterskolevej 7D Fredericia Rytterskolevej 7D, 7000 Fredericia SV: Spørgsmål vedr. medlemmer af bestyrelsen for det danske musical Det Danske Musical Akademi akademi Digital postkasse - KFUM Bülow Oprettelse af foreninger på virk.dk Kritik af arbejdet ved oprettelsen på virk.dk Oprettelse af foreninger på virk.dk Afbud til møde d Oprettelse af foreninger på virk.dk Norgesgade Midlertidig placering af skurby til 120 personer i 2 år VS: Vedr. jeres j. nr Servitut om oversigtsareal Deklaration om oversigtsareal matr.nr. 8r Skærbæk By, Taulov - Strynøvænget Underskrevet lejekontrakt. Elly Margrethe Pedersen Herfordparken , 7000 Fredericia Mail - Fuldmagt fra lodsejer, situationsplan samt oplysning om mast KPR CONSULT A/S Nordre Kobbelvej 10, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Skullebjerg Allé 47, 7000 Fredericia Troloveerklæringer Beboerklagenævn SV: Vedr. formand som huslejenævne og beboerklagenævnet i Fredericia Beboerklagenævn Indstilling fra Domea - ingen kandidater Beboerklagenævn Tilladelse til udskiftning af mast, Erritsø, Fredericia Højmosevej 10, 7000 Fredericia SV: Øsdal Bæk Øsdal Bæk Re: Erritsø Bygade 41B Erritsø Bygade 41B, 7000 Fredericia Erritsø Bygade 41B Erritsø Bygade 41B, 7000 Fredericia Sikker mail: Kvitteringsbrev til ophørte besætninger Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indberetning af gødningsregnskab, sprøjtejournal og besætningsoplysninger (husdyrindberetning) til CHR 2012 / Tilretning af Bilag 1 med Indarbejdelse af 8 bevaringsværdige bygninger Danmarksgade 3, 7000 Fredericia Danmarksgade 3 dispensationsansøgning Danmarksgade 3, 7000 Fredericia SV: Danmarksgade Danmarksgade 3, 7000 Fredericia Byg og Miljø Orientering om implementering og uddannelse.msg byggesag Tilslutning til "Byg og Miljø" (webbaseret it-løsning på teknik- og miljøområdet) Byg og Miljø Orientering august 2013.msg byggesag Tilslutning til "Byg og Miljø" (webbaseret it-løsning på teknik- og miljøområdet)

6 76993 Orientering fra Byg og Miljø - Juni 2013.msg byggesag Tilslutning til "Byg og Miljø" (webbaseret it-løsning på teknik- og miljøområdet) SV: Ny kontaktperson på Byg og Miljø byggesag Tilslutning til "Byg og Miljø" (webbaseret it-løsning på teknik- og miljøområdet) Mail - anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde KPR CONSULT A/S Bøgeskovvej 37B, 7000 Fredericia Møde på tirsdag den 12. november Opfølgning fra beskæftigelsesministeren på reformen for førtidspension og fleksjob Dagsorden og materiale til møde med AMS d. 12 november Opfølgning fra beskæftigelsesministeren på reformen for førtidspension og fleksjob Tilbagekaldelse: Spørgsmål vedr. vejret til Ravnsgårdsvej Vejret - Antonio Costas vej - ny udstykning på matr. nr. 12r Erritsø By, Erritsø Spørgsmål vedr. vejret til Ravnsgårdsvej Vejret - Antonio Costas vej - ny udstykning på matr. nr. 12r Erritsø By, Erritsø SV: test Naturformidling om "Lillebælt og kysten" postkort Afskærming ved Superbrugsen på Landlystvej Ansøgning om udvidelse af Netto, Erritsø Bygade Rapport AR-13-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Herslev Møllevej 17, 7000 Fredericia Notat til kommunen, besvarelse af VORES FARVER ApS Norgesgade 2, 7000 Fredericia KTO's brev om "Aktiv indsats mod social dumping" - svarfrist forlænget KTO Komm Tjenestem & KTO - Aktiv indsats mod social dumping Overenskomans Re: SV: Skader på p-automater Beskadigelse af parkeringsautomater ved MadsBy Legepark - hærværk Brev til borgmester og Byråd om sammenlægning af almene boligafdelinger Boligkontoret Fredericia Kim Nielsen Indsigelse mod lejefastsættelse, sammenlægning af afdeling 513 og 506, Skolevej - Boligkontoret Fredericia LANDSBYGGEFONDEN Reguleringskonto, Ringkøbing-Skjern Boligforening, afdeling 82, Lønhøjvej/Engholmvej Kopi af brev - godkendt anvendelse af reguleringskonto. Ringkøbing- Skjern Bf., afd. 82, Lønhøjvej-Engholmvej Mail - anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde JD BYG ApS H. C. Ørsteds Vej 10, 7000 Fredericia reviderede tegninger H. C. Ørsteds Vej 10, 7000 Fredericia Mail - anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde Eurodan Huse Martine Christoffersens Vej 15, 7000 Fredericia SV: _v1_Miljøtilsyn hos Nellemann Bilimport AS, Vognmagervej Vognmagervej 2, 7000 Fredericia 2, 7000 Fredericia Kontrolordre OBU MOTAS Vognmagervej 2, 7000 Fredericia Endelig prisliste - Fodindlæg - BC.xlsx Kontrakt - Ortopædisk fodtøj, indlæg og tilretninger (Kropsbårne 2, KomUdbud) Endeligt underskrevet - fodindlæg - Konsortium.pdf Kontrakt - Ortopædisk fodtøj, indlæg og tilretninger (Kropsbårne 2, KomUdbud) Underskrevet lejekontrakt. Emmy Ravn Erritsø Bygade 85B ST 3, 7000 Fredericia Kvittering fra nmkn (3. mail) Lillenæs 45, 7000 Fredericia Kvittering fra nmkn (2. mail) Lillenæs 45, 7000 Fredericia Kvittering fra nmkn (1. mail) Lillenæs 45, 7000 Fredericia Mail - anmeldelse om påbegyndelse af vvs arbejde DANSK INSTALLATIONS Martine Christoffersens Vej 17, 7000 Fredericia TEKNIK A/S Mail - landinspektørattest og afsætningsrids samt anmeldelse om opstart HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND A/S Martine Christoffersens Vej 17, 7000 Fredericia

7 76517 Transportørers adgang til genbrugspladser Henvendelse om adgang til genbrugspladsen Tegningsmateriale. SAHL ARKITEKTER A/S Erritsø Bygade 109, 7000 Fredericia SV: Forhåndsgodkendelse af 2 servituter Deklaration om omlægning af parkerings og færdselsarealer - Erritsø Butikstorv, matr.nr. 20af, 20dq, 20k, 20l og 170 Erritsø By, Erritsø SV: Forhåndsgodkendelse af 2 servituter Deklaration om omlægning af parkerings og færdselsarealer - Erritsø Butikstorv, matr.nr. 20af, 20dq, 20k, 20l og 170 Erritsø By, Erritsø Supplerende materiale vedr. Netto LM HUSE A/S Erritsø Bygade 115, 7000 Fredericia Blanket til indstilling til Hjemmeværnets Disdtriksudvalg Hjemmeværnets distriktsudvalg Mail - dokumentation på del af nedrevet garage Kristian Bach Jensen Toldbodvej 14, 7000 Fredericia Att.: Byrådet og Teknisk Udvalg - kommenter til trafiksikkerheden for Erik Nielsen Sikre skolevej - Tonne Kjærs Vej, Brovadvej skolebørnene i Erritsø Mail fra Jan Falkenquist Grundejerforeningen Krybily - manglende referat Ansøgning om landzonetilladelse, Pjedstedvej Pjedstedvej 93, 7000 Fredericia Mail - målfast facadetegning med terrænkoter BILLUND/ HANSEN Lillebælts Allé 27, 7000 Fredericia ARKITEKTER P/S Fwd: Stormskade Henrik Buus Højdedraget 2, 7000 Fredericia Returpost Finsensvej 36, 7000 Fredericia Re: vedr. byggeri på Finsensvej Finsensvej 36, 7000 Fredericia JPS1-Layout3.pdf - tegninger Finsensvej 36, 7000 Fredericia Erindring om underskrift Deklaration om spildevandsanlæg LIFA A/S Tinglysning af deklaration vedr matr. nr. 8h og 8m og 63 Børup By, Taulov VS: Straksbehandling uopvarmet tilbygning, sags-id: 13/ Fuglsangparken 35, 7000 Fredericia Storm skade Jan Jensen Herfordparken 1, 7000 Fredericia ansøgning - mellemdeponering og afvanding af sediment fra Korskilde Sø - rev Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 19 til mellemdeponering af opgravet sediment fra Korskilde Sø VS: Korskilde Sø Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 19 til mellemdeponering af opgravet sediment fra Korskilde Sø Dårlig fortov Strækningen Kaltoftevej - Nordre Kobbelvej - udbedring af fortov Spørgsmål til byrådet: Hvem har siddet længst? JYLLANDS-POSTEN A/S Henvendelse om længst siddende byrådsmedlemmer Re: VS: Kort over veje og stier Bodil Christensen Problemer med kortvisningen på Fredericia Kommunes hjemmeside under fortegnelse over veje og stie Kort over veje og stier - problemer med visning Problemer med kortvisningen på Fredericia Kommunes hjemmeside under fortegnelse over veje og stie Skadesanmeldelse Erritsø Fællesskole /Gert Mortensen Skade 49, Erritsø Fællesskole Afd. Krogsagervej 30, , Anmeldelse om defekt betjenings boks Kjeld Frithiof Nielsen Signalanlæg ud for Vejlevej 5 - defekt aktiveringsboks ved fodgængerfelt

8 75476 Adgang til vejnettet fra Erritsø Thomas Holm Hansen Trafikale problemer med udkørsel fra Snaremosevej til Vejle Landevej samt fra Tonne Kjærsvej og Houstedgårdsvej til Kolding Landevej Borgerforespørgsel om telefonselskab Kenneth Wessel Forespørgsel om hvilket telefon- og internetselskab kommunen anvender kommentar til Brand og Rednings manglende kørselstilladelse Anonym kommentar til Brand og Rednings manglende kørselstilladelse Til borgmesteren om betalingsparkering Michael René Huusfeldt Larsen Betalingsparkering giver parkeringsproblemer for beboere i Fredericia midtby Forslag til lokalplan nr mm Søndergade, Vejle Vejle Kommune - Teknik & Miljø, Plan Plan i PlansystemDK: Lokalplanforslag nr og kommuneplantillæg nr. 7 for Centerområde ved Søndergade og Sønderå, Vejle Kommune RE: Plan for ekstraordinær nødudkørsel Pedersen, Susanne Miljø Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Plan for ekstraordinær nødudkørsel Pedersen, Susanne Miljø Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia RMG sætter tingene igang ABA og AGA anlæg for Gas bus værksted, Vejlevej ABA AGA Gasbusværksted div korr.pdf ABA og AGA anlæg for Gas bus værksted, Vejlevej Forvarsling vedr. opslag af satspuljeprojektet om fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression hos unge på produktions- og erhvervsskoler. Sundhedsstyrelsen Satspuljeprojektet om fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression hos unge på produktions- og erhvervsskoler Opfølgning på møde - referat, opstartsmøde Kontrakt - vask og leje af måtter (KomUdbud - Berendsen) Prisskema_endeligt. Måtter..xls Kontrakt - vask og leje af måtter (KomUdbud - Berendsen) Kommunespecifikt underskriftark - Fredericia.pdf Kontrakt - vask og leje af måtter (KomUdbud - Berendsen) Kontrakt_underskrevet.pdf Kontrakt - vask og leje af måtter (KomUdbud - Berendsen) vedlagt fil _001.pdf Kolding Landevej 37, 7000 Fredericia Mail Mads Lund: rat and asbestos problems in Vendersgade 35, Fredericia Henvendelse om rotter og asbest i ejendommen Vendersgade Mail Pernelle Jensen: rotter på ejendom Henvendelse om rotter og asbest i ejendommen Vendersgade Mail sendt til Jane Findahl Rat Problem in Vendersgade Henvendelse om rotter og asbest i ejendommen Vendersgade Mail - redegørelse for ventilation m.v Kongensgade 57A, 7000 Fredericia - Aktindsigt Høringssvar - Kongensgade 57 A Fredericia Kongensgade 57A, 7000 Fredericia - Aktindsigt Dispensationsansøgning Kongensgade 57A, 7000 Fredericia - Aktindsigt Ansøgning om byggetilladelse til indretning af frisørsallon, Kongensgade Kongensgade 57A, 7000 Fredericia - Aktindsigt 57a C06542.pdf Skiltning - vindue Relax fredericia aps Kongensgade 57A, 7000 Fredericia - Aktindsigt Anmeldelse vedr. opførelse af ny carport, Højgårdsvej C92637.pdf Benny Harrison Rask Højgårdsvej 15, 7000 Fredericia

9 75735 Tagsten på Bredstrup-Pjedsted Skole Steen Patuel Skolesvinget 3, 7000 Fredericia Færdigmelding af kloakarbejde samt kloakplan som udført - maj 2012 TEFAX APS Gl. Ribevej 49, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til ombygning/ny hovedindgang til Hotel C & W ARKITEKTER A/S Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Fredericia, Vestre Ringvej Renholdelse af cykelsti Vejle Landevej - renholdelse af cykelsti, mange grene m.v. efter stormvejret Mail fra Vejdirektoratet Væltet træ ved Ekkodalen 70 tilhørende Ekkodalen Afgørelse fra Vejdirektoratet vedrørende væltede træer efter en storm Væltet træ ved Ekkodalen 70 tilhørende Ekkodalen Ikke nr. 59 men Væltet træ ved Ekkodalen 70 tilhørende Ekkodalen Ekkodalen 59, Fredericia væltet træ Væltet træ ved Ekkodalen 70 tilhørende Ekkodalen VS: Købmagergade 40 Martin Gerdes - Gerdes og Købmagergade 40, 7000 Fredericia Ørskov Godkendelse af servitut LIFA A/S Deklaration om el-, vand- og varmeinstallationer mm matr.nr. 261b Fredericia Bygrunde, Nørre Voldgade 8A og 8B (ejerlejligheder) Dataindsamling om sundhedsydelser der søges på tværs af grænser Patientombuddet Dataindsamling om sundhedsydelser der søges på tværs af grænser Kreditnota samt aftalenr Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring Police 95, policenr , Fredericia Uddannelsescenter ASA Klage over valgreklamer og valgplakater Lone Arling Nielsen Klage over valgreklamer i postkassen samt valgplakater der hænger forkert Bekræftelse på udbedring af kloak KLODAN ApS Birgersvænget 5, 7000 Fredericia Bekræftelse på udbedring af kloak LARS BANK A/S Egeskov Bygade 51, 7000 Fredericia Ansøgning Billund/Hansen Arkitekter P/S Gothersgade 24, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse tiil placering af legeredskaber, Ejendomscentret NA Indre Ringvej 175, 7000 Fredericia Kistinebjergskolen, Afd. Indre Ringvej Forespørgsel om anvendelse Erritsø Møllebanke 11, 7000 Fredericia Indberetning om skade på vejanlæg Sydøstjyllands Politi, Lokalpolitiet i Fredericia Indberetning om skade den , Vigepligtstavle B 11 på Randalsvej Forespørgsel om Vejlevej Vejlevej 165, 7000 Fredericia års eftersynsrapport Byggeskadefonden Prinsessegade 12, 7000 Fredericia vedrørende Bygningsfornyelse Kopi af opgørelse for perioden til Fredericia Spildevand A/S Købmagergade 59B - Springvand Axeltorv Forespørgsel om anvendelse/etablering - skurby DAN GØDNING A/S Vejle Landevej 29, 7000 Fredericia Oplysninger på kontaktperson - skurby Adresse mangler - anvendelse/etablering af skurby Ny henvendelse vedrørende skurby Adresse mangler - anvendelse/etablering af skurby Oplysning om ændring af varmeinstallation Højgårdsvej 8, 7000 Fredericia VS: rotter på ejendom Jan Albrecht Hansen Vendersgade 35 2, 7000 Fredericia VS: rat and asbestos problems in Vendersgade 35, Fredericia Jan Albrecht Hansen Vendersgade 35 2, 7000 Fredericia VS: VS: Rat Problem in Vendersgade 35 Jan Albrecht Hansen Vendersgade 35 2, 7000 Fredericia Re: Fjernelse af væg Lisbeth Falle Andersen Hyrdevej 18A, 7000 Fredericia Fjernelse af væg Lisbeth Falle Andersen Hyrdevej 18A, 7000 Fredericia

10 76030 SV: Tilbud Øster Elkjær Plejecenter Jørgen Porse Erritsø Bygade 85B, 7000 Fredericia Dagsorden for mødet den 17. juni 2008.htm Green Network Klimagruppe 2008_ Klimagruppemøde170608referat.doc Green Network Klimagruppe 2008_ klima-ideér.doc Green Network Klimagruppe 2008_ klimagruppe-3april.pdf Green Network Klimagruppe 2008_ Energiprojekter-endelig.pdf Green Network Klimagruppe 2008_ Dagsorden og bilag til møde den 3. april 2008.htm Green Network Klimagruppe 2008_ budget klimaprojekt.pdf Green Network Klimagruppe 2008_ OA Brochure.pdf Green Network Klimagruppe 2008_ kommissorium Green Network Klimagruppe 2008_ Referat af møde i GN_august_2008.doc Green Network Klimagruppe 2008_ Dagsorden til Klimagruppemøde_august_2008.doc Green Network Klimagruppe 2008_ Forslag til byrådets dagsorden Forslag fra SF - mobilt sundhedstilbud til udsatte borgere Hybyhus Pleje et div opstartdok if køb af møbler et.pdf Hybyhus Plej, Levebo & Bofællesskab Checkliste for brandvagt Checkliste for brandvagt på Fredericia Teater den Fjernelse af væltede træer Leif Stoustrup Dam Snoghøjparken - stien ved søen blokeret af væltede træstammer Anmodning om udtalelse til grønt regnskab Miljøstyrelsen Nordre Kobbelvej 10, 7000 Fredericia Returpost Henkastet affald ved Hundepensionen på Vejlbyvej den VS: Bilag til Alice Lehmann Tingvejen 31, 7000 Fredericia Ny rapport om handicap og forebyggelse/sundhedsfremme Danske Handicaporganisationer (DH) Rapport fra Danske Handicaporganisationer om handicap og forebyggelse/sundhedsfremme Rendestensbrønd er stoppet Peder Storm Hansen Godthåbsvej 44 - rendestensbrønd er stoppet (Ukendt) Lars Rønnebech Tingvejen 31, 7000 Fredericia (Ukendt) Lars Rønnebech Tingvejen 31, 7000 Fredericia Udfyldelse af blanket vedr. indstilling til distriktsudvalget. Forsvaret Personeltjeneste Indstilling af medlem(mer) til Hjemmeværnets distriktsudvalg Afslag fra familiens forsikring Skade 49, Taulov skole, , Faktura Skade 49, Taulov skole, , Skadeanmeldelse Skade 49, Taulov skole, , Denne her er beregnet til cheferne i toppen af kommunen Jimmy Rasmussen Borgerkommentar til dårlig udførte reetableringer efter opgravninger, sikre skolevejsprojekter, problemer med lyssignal Prangervej/Vestre Ringvej samt forslag om trimning af organisationen for overflødige mellemledere m.v mail Ansøgning/anmeldelse vedr. opstilling af skur mellem tilbygning og Knud Erik Christensen Rubinvej 38, 7000 Fredericia naboskel, Rubinvej Anmeldelse vedr. opstilling af skut, Rubinvej 38 Knud Erik Christensen Rubinvej 38, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus og carport på Hækkelunden C06702.pdf LINDEGAARD BYGHERRERÅDGIVNING v/carsten Lindegaard Hækkelunden 8, 7000 Fredericia

11 76246 EGKI_Netforvaltning Forening_PRESS.PDF.PDF kontrakt EG lokalebooking NFF 2013.dotm.dotm kontrakt EG lokalebooking Henvendelse fra Ida Sofie Borup Ønske om kommunens hjælp til Fredericia Rideklub i Fuglsang, kloakering og alm. vedligehold af bygninger Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjergskolen, , Afslag fra familiens forsikring Skade 49, Kirstinebjergskolen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjergskolen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjergskolen, , Skadeanmeldelse.pdf Skade 10, Brand og Redning, , 12, Skadeanmeldelse.pdf Skade 10, Brand & Redning, , KF23365, 12, Anmeldelse af sløjfning af tank/tankattest. Lizzie Marie Jeppesen Mosegårdsvej 46, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse.pdf Skade 10, Brand & Redning, , KF22306, 12, Trykprøvningsrapport OLE PEIFFER Industrivej 8, 7000 Fredericia Oplysning om tidspunkt - invitation til møde om Netforvaltning Offentlige Arrangementer Sydøstjyllands Politi Digitale løsninger - Netforvaltning Offentlige Arrangementer Invitation til møde om Netforvaltning offentlige Arrangementer Sydøstjyllands Politi Digitale løsninger - Netforvaltning Offentlige Arrangementer Forespørgsel om ejendomsskattebillet BOLIGBUTIKKEN-VEJLE ApS Herslev Bygade 4, 7000 Fredericia Forespørgsel om tilslutningsforhold for etablering af nyt GREGERSEN OG OLSSON Nordensvej RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED APS Henvendelse til Valgbestyrelsen for Fredericia Kommune Jimmy Rasmussen Borgerkommentar til intern splittelse i partiet Venstre i Fredericia Forespørgsel om hvor tæt valgplakater på hænge på et valgsted Carsten Buch Nielsen Råden over vejareal - ophængning af valgplakater for tæt på valgsted Klubhus projekt til EGIF Fodbold Snaremosevej 69, 7000 Fredericia Forhåndsgodkendelse til spillehal Kolding Automat Teknik Vejlevej 20, 7000 Fredericia v/flemming Sneum Pedersen Placering af plankeværk Akacievænget 9, 7000 Fredericia Manglende belysning Gadelys, overfor Valmuevej på Nørrebrogade Til kommunaldirektøren - Har kommunen indført foransatltninger mod vold mod ansatte i fritiden, men som følge af arbejdet Kommunernes Landsforening KL undersøgelse om kommunale foranstaltninger mod vold mod ansatte i fritiden, men som følge af arbejdet Anmeldeskema midlertidig aktivitet Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Chr. Winthersvej RE: Vedr. Banedanmarks kontrolcenter Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Chr. Winthersvej VS: Sikker mail: OIB Borger - BY101_BR10 - Ansøgning om Loddet 9, 7000 Fredericia byggetilladelse / Anmeldelse af byggearbejde, jf. Bygningsreglement 2010 (BR10) [p=273450,v=457,c=5ytpveug7bzxrfjuma6a9j8k5ce=] Prangervej , Fredericia - Anmeldelse af affald Affaldsanmeldelser Stormskader Asgårdsvænget Jon Kjærgaard Wiese Asgårdsvænget 12, 7000 Fredericia stormskade Thygesminde Allé 3 Morten Weimar-Sørensen Krogsagervej 30, 7000 Fredericia Billeder af stormskader Jens Knudsen Krogsagervej 30, 7000 Fredericia Stormskader i 3 gavlender og en skotrende. Jens Knudsen Krogsagervej 30, 7000 Fredericia

12 76819 Stormskade på halvtag/containerskur Jens Knudsen Krogsagervej 30, 7000 Fredericia Klage over kommunens afgørelse i sag 13/5596 ELBO LOGISTIK-PARTNER Europavej 18, 7000 Fredericia A/S Skadeanmeldelse Erritsø Centralskole Skade 49, Erritsø Centralskole, , Gadebelysning mangler Meiken Nielsen Gadelys Morbærvej Anmeldelse af ny tank/tankattest TIDE BUS DANMARK A/S Vejlevej 119, 7000 Fredericia Garanti vedr. renholdelse og græssåning i vækstsæsonen 2016 i Taulov, garantinr. 2366/ /1 Arkil A/S Garanti vedr. renholdelse og græssåning i vækstsæsonen 2016 i Taulov SV: Elbilpartnerskabsprojekt - et par spørgsmål Elbil-Partnerskabsprojektet i Trekantsområdet, Horsens & Hedensted samt Sønderborg og omegn Patientforsikring _001.pdf Police 53, policenr , Patient kommuner Police, faktura samt aftale. Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring Police, policenr , transport opt., AJ30162., branchenr. 10 ASA VS: pris solfanger Bundgårdsvej 2, 7000 Fredericia Anmeldelse af nedtagning af eksist. indgangsparti Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Tegning Martine Christof.S V 33, 7000 Fredericia Anmodning fra Statsforvaltningen om kommunalbestyrelsens udtalelse. Statsforvaltningen Syddamark Til kommunalbestyrelsen om viceborgmestres inhabilitet ifm. varetagelse af bestyrelsesposter Anmodning om begrænset aktindsigt i stillerlister Petter Sommerfelt Anmodning om begrænset aktindsigt i stillerlisterne for Danskernes Parti ved Kommunevalget Varmepumpe monteret på ejendommen Kolding Landevej 78, 7000 Fredericia Forslag til affaldssortering Lone Damsgaard Indsamlingsordning for karton affald VS: hej Klage over hund, Nørre Alle Kongensgade Opstilling af stillads Kongensgade Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg nr vedtaget Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde Anders Andersen Entreprenør Sonnesvej 38, 7000 Fredericia Varsel af prisregulering Kontrakt på beklædning til personalet i Plejen (Berendsen) Anmeldelse om fuldført byggearbejde Banedanmark NA Indre Ringvej 35, 7000 Fredericia Vedtægter Fri Voltige Fri Voltige - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening Ansøgningsblanket Fri Voltige Fri Voltige - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening Mail ang. Ansøgning om godkendelse som Folkeoplysende Forening Fri Voltige - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening Tingbogsattest Else Marie Petersen Matr. nr. 76n Fredericia Private Ejendomsjorder supplerende oplysninger vedr. ydelse på gasmotor Røde Banke 16, 7000 Fredericia resultater af emissionsmålinger Røde Banke 16, 7000 Fredericia SV: mails vedrørende emissionsmålinger på gasmotor Røde Banke 16, 7000 Fredericia Rykker reguleringskontoopgørelse, afd. 12. Sønderparken LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boli.nu, afd. 12, Sønderparken, skema A Oplysning vedr. kloakplan Per Henriksen Ullerupdalvej 83, 7000 Fredericia Oplysning vedr. kloakplan Per Henriksen Prangervej 140, 7000 Fredericia Kontaktinfo hos G4 S EU udbud på service på ABA anlæg

13 76067 Skabelon invitation udstilling.docx North Sea Sustainable Energy Planning - udstilling i økolariet

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 25. 29. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 81046 Fredericia Teater_ABA-rapport.pdf 28-11-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 81045 Domus

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur Indgående post uge 36 ( 2. 6. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59754 VS: Borgmesterbrev som opfølgning på møde den 2. september 03-09-2013 KL breve 2013 2013 59275

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 35 ( 26. 30. august ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59003 Bofællesskabet Ullerupdal_ABA-rapport.pdf 30-08- Samlesag for inspektionsrapporter 59001 Bofællesskabet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt Indgående post uge 3, 2013 ( 14. 18. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 4801 B-Egumvejens Skole_Fejl og mangler udbedret.pdf 16-01-2013 Samlesag for ABA-rapporter 4947

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 26 ( 24. 28. juni 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 42045 Carlsberg Danmark A/S_Rykker vedr. fejlretning.pdf 27-06-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 27. 31. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 36404 Fredericia Sygehus_ABA-rapport.pdf 31-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 35461 Kentaur

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

27-03-2014 Referat af bestyrelsesmøder 2014, TVIS Varmetransmissionsselskab I/S 22137 VS: Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads hos

27-03-2014 Referat af bestyrelsesmøder 2014, TVIS Varmetransmissionsselskab I/S 22137 VS: Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads hos Indgående post uge 13 ( 24. 28. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 21947 Opsamling på skema retur 2014-2015 trægulv - udg. 3. 28-03-2014 Fordeling af timer i haller

Læs mere

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx Indgående post uge 41 ( 6. 10. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70360 Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf 08-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

EUROFINS MILJØ A/S 13-06-2013 Fiskebækvej 43, 7000 Fredericia Fiskebækvej 43, 7000 Fredericia

EUROFINS MILJØ A/S 13-06-2013 Fiskebækvej 43, 7000 Fredericia Fiskebækvej 43, 7000 Fredericia Indgående post uge 24 ( 10. 14. juni 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 39255 Taulov Mejeri_udvidelse rapport - 04814016.pdf 14-06-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 38947

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 5 ( 26. 30. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6742 SV: Tekst og ansøgningsskema til FK hjemmeside 29-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 10. 14. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 19025 Taulov KFUM Idrætsforening - ansøgning om timer 14-03-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 16. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33684 AMO - rykker vedr. Tider 15-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 33682 SV: Aftale

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 2 ( 5. 9. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 736 Klage vedr. deltagere ved tilsynsbesøg 06-01-2015 Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet i

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 10. 14. Februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 12037 Spørgsmål fra BPI Badminton 14-02-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-11882

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere