Fornyelse, Indhold D. 19/3 KL D. 21/11 KL nummer af Strandsiden, vil få gang i debatterne og diskussionerne om Solrøds fremtid.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fornyelse, Indhold D. 19/3 KL. 19.30 D. 21/11 KL. 19.30. nummer af Strandsiden, vil få gang i debatterne og diskussionerne om Solrøds fremtid."

Transkript

1 TRANDSIDEN Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening Marts 2013 Oplag: Indhold Fornyelse, forskønnelse, forventning Side 1 Fornyelse, forskønnelse, forventning vejlaugsmødet I 2012 Side 3 borgmesterens hjørne Af Niels Hörup Side 4-5 havets hus Side 6-7 Strandrensning 2013 Side 8-9 vagtordningen virker Kurven er knækket afgørende Side indkaldelse TIL GENERAL- FORSAMLING Side 12 SÆT KRYDS I KALENDEREN D. 19/3 KL indbydelse TIL vejlaugsmøde Side 3 SÆT KRYDS I KALENDEREN D. 21/11 KL NORDISK MILJØMÆRKNING Tryksag Når grundejerforeningens bestyrelse kommer med oplæg og idéer til dette og hint, er det ud fra det ønske, at det kan tjene til inspiration for andre engagerede borgere. Vi tror og håber at vi med nogle af oplæggene i dette nummer af Strandsiden, vil få gang i debatterne og diskussionerne om Solrøds fremtid. Strandvejen og Havets Hus Vi har med oplægget til forskønnelse af Strandvejen og genoptrykket af Havets Hus på side 6-7, skrevet de første linjer i en række af artikler, hvor vi vil delagtiggøre medlemmerne i de fremtidsvisioner vi har for Solrød. Det fromme ønske er så, at andre ligeledes vil byde ind med oplæg til projekter, visioner og ønsker. Vi finder det forstemmende at se Strandvejen som ét langt plankeværk. Nogle pæne og velholdte, med Strandsiden er produceret klimakompenseret og Svanen.indd 1 08/03/ Svanemærket

2 beplantning foran, andre der frembringer minder om det gamle Berlin. Lidt mere liv i form af meget mere grønt samt så sandelig også cafeer og måske oven i købet en restaurant, eller to, vil efter vores bedste overbevisning vise, at Solrød er andet end en hensygnende bokommune, der stiltiende ser til medens nabokommunerne blomstrer, bygger ud og åbner nye butikker. Alt sammen i forventning om at tiltrække nye borgere. Hermed er bolden givet op Vi glæder os til at høre hvilke tanker I, medlemmerne af Solrød Strands Grundejerforening, har. Første bud Og vi begynder med SSG s bestyrelses bud på forskønnelse og fornyelse af Strandvejen. Luftfotoet af Strandvejen ud for Center Øst viser hvordan området tager sig ud i dag. Det er der naturligvis mange meninger om, og heldigvis for det. Bestyrelsen har valgt at tænke østsiden af Strandvejen, der hvor bl.a. Guldborghus ligger, ind i en helhedsplan for Centret. Tanker og visioner Bestyrelsen har ikke været i kontakt med ejerne af de nuværende bygninger, og forslaget skal derfor ses som det det er, tanker og visioner for frem tiden, helt og aldeles for bestyrelsens egen regning. Første skridt vil jo også være en tilpasning af eksisterende lokalplan for Strandvejen (701.1), som vi erfaringsmæssigt ved kan være en langsommelig proces. På skitsen er de forskellige bygninger m.m. nummereret, på de følgende linjer vil vi give et bud på anvendelsen af disse. Det nuværende torv, med Nordea og Fusion som de to yderste butikker i hver sin vinge, forlænges med brostensbelægning, beplantningen i midterrabatten fjernes, kørebanemarkering udføres med metalkopper i vejbanen og hele arealet udføres som hævet køreflade. Dette for at åbne centret ud mod strandsiden, samt skabe sammenhæng med den eventuelle nye udformning af Strandvejens østside. Den eksisterende rundkørsel bibeholdes som den er i dag. 2 Hesteskoformet bygning i 2 etager evt. med butikker/erhverv ud mod Strandvejen, en mulighed for centernær beboelse med hvide filsede mure og rødt tegltag. 2 etager med glasfacader i stueetagen, vægge og tag som bygning 3. Stueetagen med mulig hed for butikker/kontorer og eventuelt bolig eller kontorer på 1. sal. Denne bygning forestiller vi os anvendt til en blanding af restaurant(er), kontorer, mindre butikker samt beboelse, udført som de øvrige i 2 etager med facader af glas, hvide filsede vægge og rødt tegltag.

3 Referat af Årets vejlaugsmøde Mødet blev afholdt i aktivitetscentret i Solrød Center den 22. nov. Kl Der deltog 13 vejlaugsrepræsentanter. Strandrensningen Fra maj til september er der fjernet 2200 tons tang ved 3 strandrensninger. Desuden har vi afprøvet en svensk strandrensemaskine, der har inspireret vores entreprenør til måske at udvikle/ændre eksisterende grej. Naturstyrelsen har givet os tilladelse til at rense stranden 3 gange i perioden maj til september. Begrundelsen er at vi graver uden for strandbyggelinien. I 2015 skal vores tilladelse fornyes, og det kan medføre ændrede regler. Vi har fået en ny aftager af tang på Amager, der benytter tangen i forbindelse med fremstilling af rullegræs. Jernvejsgården er som tidligere blevet anvendt som mellemdepot. Vi har på nuværende tidspunkt ikke udført noget miljøregnskab for renseaktiviteten, men det vil blive krævet når tangen skal køres til det kommende biogasanlæg. Vagtordningen Preben Larsen orienterede og lovede at rundsende sin PowerPoint-præsentation. Der er nu 643 medlemmer af vagtordningen, 563 fra JSG og SSG samt 80 fra KSG. Fra 2010 til 2011 er antallet af indbrud faldet med 33% i Solrød kommune og alt tyder på at det holder. Endvidere kan vi konstatere, at antallet af indbrud i Solrød Kommune er lavere end i de omkringliggende kommuner (Roskilde, Køge og Greve), selv efter vi korrigerer for indbyggerantallet. Vi har gjort en del for at markedsføre ordningen blandt andet i TV-Lorry og News, og mange har vist interesse ikke mindst i Greve. I Solrød er udrykningstiden ca. 4 min. Hvilket i er en stor fordel i forhold til andre ordninger. Anvendelsen af civile biler til tilsynskørslen er atter blevet set. Dette vil vi igen påtale overfor GPS. Selv om vi måske ikke kan forlange alverden for 350 kr. om året, vil vi påstå, at de penge er givet godt ud. SSG s plan Strandrensningen og vagtordningen har nu deres eget liv, så hvad skal SSG nu koncentrerer sig om? Vi har selvfølgelig en mening om hvorledes området skal se ud, og hvorledes hegnene langs Strandvejen burde se ud, men vi opfordre alle til at indsende forslag til os, om hvad vi bør satse på i fremtiden. Umiddelbart blev Havets Hus nævnt, samt at kommunen trænger til en forskønnelse, beplantning mm. Eventuelt Der blev spurgt om, hvad man skal gøre hvis en beboer på en privat fællesvej nægter at deltage i vejvedligeholdelsen mm. Reglerne er i dag således, at et simpelt flertal blandt beboerne kan beslutte, om vejen skal renoveres evt. asfalteres. Hvis vejen forfalder i en grad hvor fremkommeligheden trues, vil kommunen som vejmyndighed istandsætte vejen for beboernes regning med et administrationstillæg på 10%. Næste møde Det næste møde for repræsentanter for vejlaug og grundejerforeninger i Solrød Strands Grundejerforenings område afholder vi torsdag d. 21. novem ber 2013 kl i den store sal i Aktivitetscenteret. Indbydelse til Vejlaugsmøde i Solrød Strands Grundejerforening Den eksisterende centergade. Strandvejen hvor den nye overgang mellem øst- og vestsiden er illustreret. Der er mulighed for yderligere parkeringspladser langs Strandvejen ved reduktion af de nuværende grønne rabatter. Det årlige møde for repræsentanter for vejlaug og grundejerforeninger i Solrød Strands Grundejerforenings område afholdes torsdag d. 21. november 2013 kl I Aktivitetscentrets store sal, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand Dagsorden for mødet bliver sendt på mail til vejlaugskontaktpersonerne på vores mailliste når vi kommer lidt tættere på mødedatoen. Hvis du er kontaktperson og ikke står på maillisten, så mail til Så kommer du på listen. Ønsker om punkter på dagsordenen mailes ligeledes til Preben Larsen. 3

4 Borgmesterens hjørne Af Niels Hörup, Borgmester Byrådet gav i foråret 2012 Solrød Kommunes vision et servicetjek. Det er mit indtryk, at visioner nogle steder får lov til at leve et stille liv i et ringbind. De bliver kun hevet frem ved skåltaler og festlige lejligheder. I Solrød Kommune fungerer visionen som en ledestjerne, der viser vejen for Solrød Kommunes udvikling. Visionen om, at Solrød Kommune skal være en dynamisk kommune det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet, er hele tiden aktuel. Med visionen for øje bestræber Byrådet sig på at være på forkant og sikre løbende udvikling af kommunen. Solrød Center skal styrkes Rundt omkring os er der kommet mange indkøbscentre, for eksempel Waves i Greve, Ro s Torv i Roskilde og Fields i Ørestaden. Dertil kommer de nye skud på stammen med et nyt stationscenter ved Karlslunde Station og Køge Kyst i Køge. Der er benhård konkurrence om kunderne. Det øgede udbud og de ændrede handelsmønstre i en økonomisk krisetid giver udfordringer. Ikke kun udfordringer for Solrød Centeret, men også udfordringer for Byrådets vision. En livlig bykerne er en del af Byrådets vision for Solrød Kommune som dynamisk og det bedste sted at leve og bo. Sådan er det nu og sådan skal det fortsat være. Men vi må se realistisk på udviklingen og være på forkant. Vi er nødt til at trække Der er tradition for at Solrøds borgmester, i Strandsiden, kommenterer og svarer på spørgsmål fra Solrød Strands Grundejerforening om rigets tilstand, og vi er glade for, at Borgmester Niels Hörup vil fortsætte denne tradition. SSG er ikke politisk, og derfor er det naturligvis den til enhver tid siddende borgmester, der som talsmand for Byrådets beslutninger, bliver bedt om kommentarer. i arbejdstøjet for skrækscenariet om et center, der langsomt tømmes for butikker, er ikke rart. Vi skal være opmærksomme på, at den lokale handelsbalance i disse år er voldsomt udfordret. For at Solrød Kommune er det bedste sted at leve og bo skal der i Solrød Centeret være et udvalg af dagligvarer og udvalgsvarer. Centeret har siden 1976 været et attraktivt sted at handle ikke kun for borgere i Solrød Kommune. Stationspladsen i udbud For 34 år siden kørte S-toget for første gang til Solrød Strand Station. I de første år med Solrød som endestation, nu som en station på vejen til Køge til gavn for pendlere til og fra København. Stationspladsens funktion har med tiden også ændret sig, og i de næste par år vil den gennemgå en markant forandring. I samarbejde med DSB er stationspladsen i skrivende stund i udbud. I 2011 fik vi i samarbejde med Solrød Center lavet en omfattende detailhandelsanalyse af handlen i og omkring Solrød Center. Her lød anbefalingen, at et stort varehus kunne skærpe konkurrencen, øge udbuddet og tiltrække kunder. I forbindelse med udbuddet af stationspladsen har vi derfor stillet krav om, at arealet skal være en kombination af en dagligvarebutik med nonfood, og en ny stationsplads med parkeringspladser og busholdepladser. Det bliver spændende at se de indkomne forslag. Allerede nu forandringer i Solrød Centeret I slutningen af 2012 nikkede Byrådet ja til det videre arbejde med en lokalplan, der muliggør ny bebyggelse i den nordøstlige del af Solrød Center. Her skal være en mere blandet bebyggelse, der både kan rumme bolig, erhverv og butikker. Det er et attraktivt område, som er let at komme til med tog og bil. Flere attraktive boliger i centeret vil understøtte grundlaget for mere liv i centeret, i butikkerne og på caféerne både i og udenfor butikkernes åbningstid. Alt i alt vil det styrke balancen i centeret som helhed. Udviklingen af Solrød Centeret ved Strandvejen betyder, der kommer en ny dagligvarebutik til Solrød Kommune. Det giver et større udvalg af indkøbsmuligheder. En analyse har vist, at der er grundlag for en discount dagligvarebutik, så det bliver LIDL, der flytter ind. En ny butik betyder også nye arbejdspladser til Solrød Kommune. Det er også en rigtig god nyhed. Jeg indledte med at fortælle, at visionen er en ledestjerne, der viser vejen for udviklingen af Solrød Kommune. Forandringer i centeret og ved stationspladsen sikrer, at Solrød Kommune stadig er det bedste sted at leve og bo med gode indkøbsmuligheder og let adgang til kollektiv transport. Stationspladsen 4

5 Biogasanlæg Forsøg med elbiler peger på hybridbiler Solrød Kommune valgte i 2012 at forsøge sig med at lease elbiler. Priserne var faldet til et acceptabelt niveau, så når kommunens biler skulle udskiftes, valgte vi at lease elbiler frem for benzindrevne biler. Det er fornuftigt både for økonomien og miljøet, da den type biler reducerer CO2 udledningen med op til 56 % pr. kilometer. De foreløbige erfaringer med elbilerne tyder på, at de ikke i alle sammenhænge er den rigtige løsning. Med tre elbiler og en enkelt hybridbil i den kommunale vognpark har vi og særligt ældreplejen gjort os nogle gode erfaringer. Det har vist sig, at hybridbilen bedst passer til kommunens kørselsbehov, da bilen skal kunne køre lange strækninger og på alle tidspunkter af døgnet. Især i ældreplejen er det en udfordring, så i 2013 vil den nye bil i ældreplejen derfor blive en hybridbil. Vi følger løbende udviklingen og er opmærksomme på, at vi råder over biler, der gør, at Solrød Kommune varetager sine opgaver bedst muligt både til gavn for borgerne og miljøet. Hybridbil præsentation af biogasanlægget og samarbejdet med EU om anlægget Status på projektet om biogasanlægget Jeg vil også lige udnytte Borgmesterens Hjørne til at fortælle om status på biogasanlægget, der med finansiering fra EU skal anlægges her i Solrød Kommune. Samarbejdet mellem parterne og med EU fungerer godt og vi er klar til at gå ind i næste fase. For eksempel tager vi i de kommende måneder hul på forhandlingerne om ejerstrukturen i biogasanlægget. Solrød Biogasanlæg skal fungere som et kraftvarmeværk, der leverer elektricitet og fjernvarme. Vi kunne også have valgt at bruge energien til transport, men det er vores vurdering, at det hverken miljømæssigt eller økonomisk var rentabelt. Biogasanlægget udbydes i totalentreprise og opgaven med at udarbejde udbudsmaterialet forventes afsluttet ultimo Første spadestik til biogasanlægget forventes at ske i foråret Det er en spændende proces og helt sikkert ikke sidste gang, at biogasanlægget omtales her i Borgmesterens Hjørne. Vi har styr på økonomien Byrådet lægger vægt på, at der skal være orden i kommunens økonomi og et stabilt serviceniveau. Der er vigtigt for borgere, virksomheder og kommunens ansatte. I 2012 lavede vi omprioriteringer og skabt plads til forbedringer. Det indebærer blandt andet, at sommerferielukning er fortid i daginstitutionerne, og der kommer mere lys på vejene. Byrådet godkendte en plan for afviklingen af Solrød Kommunes lånegæld. Det er sund fornuft i en privat husholdning og det er sund fornuft i en kommune, som jo ejes af alle borgere. Så også når det omhandler økonomi, kan jeg sige, at Solrød Kommune er det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet. 5

6 Havets Hus Idéen lever fortsat. Der har været enkelte med betænkeligheder og også medlemmer der ikke mener det er en god idé. Der har så sandelig også været enormt mange positive henvendelser og derfor tillader vi os at genoptrykke bestyrelsens bud, på et, mener vi, flot og gedigent byggeri som både kommunen og borgerne kan være stolte af, og ikke mindst få stor glæde af. Støv, huller og vand på vejen......er det noget du kender til? Hvorfor ikke én gang for alle, få løst de problemer ved at, få en fast vedligeholdelsesfri og økonomisk forsvarlig overfladebelægning. Fås i udvalgte farver. Stabilgrus / Kellermanns Allé FØR Ring til Jan Ørum Sørensen på tlf og få et godt tilbud... 6

7 Skitse 1 er en oversigt over grunden med de påtænkte bygninger. Alle bygninger påtænkes udført med grønt tag og hovedbygningen opvarmet med jordvarme. Mod syd ses 150 m² delvist åbne garager/oplagsplads til joller, kajakker, trailere, master o.l. i forbindelse med sejlsport. Denne bygning er placeret med bagsiden i skel således at den også fungerer som støjskærm. Grunden skal naturligvis gennemgås for bevaringsværdige træer, så disse ikke fældes. Skitse 2 viser indgangsparti, hall med trappe og lift til 1.salen samt de forskellige klublokaler, badeog toiletfaciliteter. Som det fremgår, er der i den nordlige vinge kiosk med udlevering direkte til terrassen samt adgang til toiletter direkte fra stranden. Det forudsættes at sejlerne, helårsbaderne samt dykker- og kajakklubberne kan dele badefaciliteterne. Sejlklubben har ytret ønske om ca. 80 m² klublokale, kontor samt et lille te-køkken. Dette er placeret bag lagerlokalet beregnet for restauranten/ caféen. Skitse 3 er planen for restaurant/café området. Her ses garderobe, 20 m² køkken samt serveringsområde med plads til spisende gæster. Væggen mod gangbroen og stranden er i 3-lags glas, fra gulv til loft i ca. 4 meters højde. Gangbroen er 3 meter bred med overdækning (ses på skitse 4) Skitse 4 er et snit igennem hele bygningen. Knækket i taget over gangbroen ved restauranten er dels på grund af højdegrænsekravet på 8,5 meter og dels for at yde skygge og læ. Samtidigt er der her en oplagt mulighed for integrering af solceller, så bygningen bliver delvist selvforsynende med elektricitet. EFTER FØR EFTER Asfalt / Fuglsangsvej...se også Lærkevej, Duevej, Peyronsvej og Stigårdsvej. DANSK OVERFLADEBEHANDLING I/S Rugårdsvej Brenderup Tel dob.dk KVALITET - OG TID TIL OMHU 7

8 Strandrensning 2013 Sommeren 2012 fjernede vi 2200 ton fedtemøg og havde, synes vi, en flot og dejlig strand fra maj til september. Desværre nåede vi kun ganske få dage ind i september, så lignede stranden noget der var løgn. Som tidligere oplyst kan vi kun rense i perioden maj til september, da det er i denne periode Naturstyrelsen har givet tilladelse til rensninger. Optimering I skrivende stund forhandles der med vores entreprenør om yderligere optimering af rensningen fremover. Entreprenøren har udtrykt vilje til at foretage yderligere investeringer i materiel. Som nogle af jer sikkert bemærkede, prøvekørte vi i sensommeren 2012, en maskine som vores samarbejdskommune i Sverige har bygget. Maskinen var samlet af de for hånden værende materialer men viste sig alligevel at være uhyre effektiv. Vores entreprenør har fundet en maskine i Holland der fungerer efter samme princip, bare med endnu større kapacitet. Vi satser alvorligt på, at vi når til enighed inden længe, og at vi får glæde af den fine og ikke mindst effektive maskine i den kommende sæson, så sommerperioden ved stranden kan få endnu et lille nøk i opadgående retning. Ren lugtfri strand Skulle det mod forventning ikke falde på plads, ja så klør vi på som hidtil og sørger for en ren lugtfri strand fra maj til september. 8

9 renstrandløbet 2013 renstrandløbet giver et væsentligt bidrag til strandrensningens økonomi. Vi er meget glade og taknemmelige for, at mange lokale sponsorer vil støtte den rene strand. renstrandløbet 2013 afvikles lørdag d. 7. september Starten går kl. 11 i Solrød Center, hvor målet også er, når man har løbet eller gået de 2, 5, eller 10 km. solrød strands grundejerforening Strandsiden Strandsiden er medlemsblad for Solrød Strands Grund ejerforening. Strandsiden udkommer to gange om året i et oplag på 2000, og uddeles til foreningens medlemmer, Byrådet i Solrød, pressen og foreningens øvrige samarbejdsparter. Redaktion af dette nummer: Hans Odder (ansvarshavende) Preben Larsen Poul Pangø Bestyrelsen: Formand Hans Odder Gøgevej 10 Tlf: Næstformand Poul Pangø Gl. Køgevej 44 Tlf Sekretær Kaare Halse Engvej 8 Tlf: Kasserer Berit Bjergbæk Olsson Pilevej 3 Tlf: Bestyrelsesmedlemmer Preben Larsen Vestre Grootsvej 12 Tlf Keld Wohlert Solrød Strandvej 42A Tlf Henrik Leidersdorff Lille strandvænget 3 Tlf: Suppleanter Jens Bang Liebst Duevej 2 Tlf: Søren Trier Høisgaard Peyronsvej 11 Tlf: Revisor Mathias Fisker Spurvevej 9 Tlf: Revisorsuppleant Mark Deelman Ingholtsvej 7 Tlf: Forretningsfører Solrød Vandværk Engvangen 14 Tlf

10 Vagtordningen virker Kurven er knækket vedvarende På har Politiet nu offentliggjort statistikken for indbrud i hele 2012 Statistikken kan ses på Vælg Solrød under Kommune og vælg Indbrud i beboelse mm under Kriminalitetstype og art. Det ser godt ud for Solrød Kommune og Strandområdet, hvor antallet af indbrud stadig falder markant. Som det ses, er antallet af indbrud i Solrød Kommune faldet 20% fra 2011 til Antallet af indbrud i Strandområdet fra 2011 til 2012 er faldet 7%. Bemærk navnlig, at antallet af indbrud i Solrød Kommune faldt med 51% i 4. kvartal fra 2011 til 2012 Det er altså lykkedes os at fastholde de meget store fald i antallet af indbrud og tyverier som skete, da vi indførte vagtordningen, og antallet fortsætter desuden med at falde. Der er altså også fald i antallet af indbrud i vores nabokommuner. Faldet i Køge og Roskilde er relativt lille mens faldet i Greve er markant. I 2012 har GPS også fået tilsyn i flere grundejerforeninger i Greve Hele politikredsen I hele Midt- og Vestsjællands politikreds er tyverierne heldigvis også faldet fra 2011 til Faldet er på 10 %, så Solrød Kommune har altså et større fald end gennemsnittet. Indbruddene faldt da vi indførte vagtordningen I statistikken for Solrød er det tydeligt, at antallet af indbrud begyndte at falde, da vi indførte vagtordningen, og det er derfor rimeligt at antage, at Hele Solrød Kommune Ændring i % Ændring i % kvartal kvartal kvartal kvartal Hele året Strandområdet Ændring i % Ændring i % kvartal kvartal kvartal kvartal Hele året I kommunerne omkring os ser det sådan ud: Ændring i % Ændring i % Greve Køge Roskilde vagtordningen i strandområdet har haft en afgørende betydning for at antallet af indbrud i strandområdet er faldet fra 173 i 2010 til 99 i 2012, et fald på 43%. I hele Solrød Kommune er det et fald fra 542 til 288: 47%. Politiets indsats I samme periode har politiet også prioriteret indsatsen mod indbrud meget højt. Politiet har en særlig indbrudsgruppe, og har øget patruljeringen i boligområderne både i Solrød og Greve. Midt- og Vestsjællands politi fortsætter med samme høje aktivitet overfor indbrud i Tilsammen er vi stærke Tilsammen er GPS-vagtordningen og Politiets forøgede indsats en meget stærk enhed, der forhåbentlig kan holde antallet af indbrud i Solrød nede. Vi skal sørge for fortsat at fastholde de gode resultater. Det gør GPS selvfølgelig meget for, ved at tilse medlemmernes ejendomme, men vi kan også selv gøre meget. Alene det, at vi er opmærksomme på uregelmæssigheder og ringer til GPS, når vi ser 10

11 Tilmelding til vagtordningen Mail til: Hvis man ikke har mulighed for at sende en mail kan man ringe eller sms e til Preben Larsen: Ved tilmelding skal vi have navn, adresse, mailadresse, hjemmetelefonnummer samt et eller flere mobilnumre, som vagten kan kontakte husstanden på, hvis der er noget galt på ejendommen og der ikke er nogen hjemme. Den automatiske betaling af medlemskabet Når man tilmelder sig GPS-vagtordningen, betaler man for månederne fra den måned man melder sig til, og til og med den efterfølgende april med en bank overførsel, 30 kr. om måneden. Derefter betaler man automatisk 350 kr. over vandregningen en gang om året. mystiske personer, biler og lignende har en stor effekt. Der er mange, der ringer til GPS, og det er vi taknemmelige for. Flere henvendelser til GPS handlede sidste år om et ældre, pænt udseende, ægtepar som gik rundt i på vejene som om de gik tur. De kiggede ind på husene, og hvis det så ud som om beboerne var på ferie, satte de en øldåse eller lignende midt i indkørslen. Hvis beboerne var på ferie eller lignende ville øldåsen også stå der næste dag. Så kom der nogle indbrudstyve Andre henvendelser sidste år handlede en stigende mængde dørsælgere, der forsøgte at sælge billeder, uroer og andre ting. De er selvfølgelig ikke tyve alle sammen, men man kunne jo godt forestille sig, at enkelte af dem også checkede huset for om der var nogen hjemme. Der er eksempler på, at dørsælgere har været på samme adresse flere gange på samme dag. Der er en del cirklende biler når der er storskrald. Også disse biler kunne have flere formål med kørslen. Sidste nyt Sidste nyt i skrivende stund er et tilkald til et indbrud en aften i en ejendom, som både er medlem af vagtordningen, og som har en alarm, der går til G4S. På denne ejendom har man givet G4S besked om at kontakte GPS hvis alarmen går. Alarmen gik, og G4S kontaktede GPS, der var fremme på ejendommen på under 4 minutter. Tyvene var godt i gang, men flygtede da de så GPS-bilen. Tyvene blev ikke fanget ved den lejlighed, men de nåede ikke at stjæle noget. GPS kontakter næsten daglig politiet med oplysninger om mistænkelige biler, mistænkelige personer og mistænkelig adfæd. Politiet er gode til at reagere på henvendelser. Lad os endelig være opmærksomme hele tiden. Husk at det ikke koster noget at ringe til GPS og informere om mistænkelige hændelser, og GPS kommer så hurtigt som muligt for at se hvad det er. Det er ret skræmmende for tyveknægte at vide, at der går meget kort tid fra de bliver opdaget til der kommer nogen og tager sig af dem. Alarmsystemer GPS oplyser, at det stadig er sådan, at ingen af vagt ordningens medlemmer, hvor GPS har en aftale om at komme når tyverialarmen går i gang, har haft indbrud mens vagtordningen har eksisteret. Jersie Strands Grundejerforening Vi har udvidet aftalen med GPS, så medlemmer i Jersie Strands Grundejerforening også kan blive medlemmer, hvis der er tilstrækkelig mange medlemmer på en vej der vil være med. 567 medlemmer Det koster 350 kr. om året at være med i vagtordningen. I skrivende stund har vagtordningen 567 medlemmer. Karlstrup Strands Grundejerforening har en tilsvarende vagtordning med 80 medlemmer. Se mere Se mere om vagtordningen på Solrød Strands Grundejerforenings hjemmeside: Vi ønsker jer et godt og indbrudsfrit

12 Indkaldelse til generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening Dagsorden: Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling Tirsdag d. 19. marts 2013 kl I Aktivitetscentrets store sal, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Foreningens regnskab fremlægges til beslutning Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside: 4. Strandrensning Orientering om forløb i 2012 og planer for Vagtordningen Orientering om forløb i 2012 og planer for Gadebelysning Orientering om SEAS-NVE projektet: Opdatering af ældre gadebelysning fra klasse 1 til klasse Fastlæggelse af årskontingent Bestyrelsen foreslår uændret årskontingent på 200 kr., heraf 100 kr. til Strandrensningslauget. 8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen Se Bestyrelsens medlemmer i Strandsiden. Følgende medlemmer afgår efter tur: Poul Pangø (ønsker ikke genvalg). Kaare Halse og Henrik Leidersdorff (begge er villige til at modtage genvalg). Bestyrelsen foreslår, at nuværende suppleant: Jens Bang Liebst vælges som bestyrelsesmedlem til erstatning for Poul Pangø. Suppleant: Søren Trier Høisgaard. 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant til at gennemgå regnskabet for det kommende år Nuværende revisor er Mathias Fisker. Nuværende revisorsuppleant er Mark Deelman. 10. Indkomne forslag Indkomne forslag ligger på hjemmesiden under menupunktet Aktuelt > Generalforsamlinger. Hvis der er indkomne forslag, er der henvisning til dem på hjemmesidens forside. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar.

Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening

Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening TRANDSIDEN Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening Marts 2014 Oplag: 2.000 www.ssgsolrod.dk Indhold Solrød Strand 2017 Solrød STRAND 2017 Side 1-2 Solrød Kommunes lokalarkiv Vi vil så gerne have...

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Solrød Kommune, Karlstrup Strands Grundejerforening, Solrød Strands Grundejerforening og Jersie Strands Grundejerforening

Solrød Kommune, Karlstrup Strands Grundejerforening, Solrød Strands Grundejerforening og Jersie Strands Grundejerforening ren STRAND avisen Tillæg til Lokalavisen Solrød 1. juli 2014 Strandrensning, biogas og strandløb Solrød Kommune, Karlstrup Strands Grundejerforening, Solrød Strands Grundejerforening og Jersie Strands

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

SGH Årsberetning for 2012

SGH Årsberetning for 2012 SGH Årsberetning for 2012 Bestyrelsens beretning for 2012 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 184 Juni 2011 ÅRGANG 71 INDHOLD. Imbrisprisen 2011. Engblommevej 2B

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 184 Juni 2011 ÅRGANG 71 INDHOLD. Imbrisprisen 2011. Engblommevej 2B EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 184 Juni 2011 ÅRGANG 71 Imbrisprisen 2011. Engblommevej 2B INDHOLD SIDE 2 Emdrup - kun et åndehul i storbyen? (leder) SIDE 2 Ny hjemmeside SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Strandrensning 2012 Af Hans Odder og Preben Larsen

Strandrensning 2012 Af Hans Odder og Preben Larsen ren STRAND avisen Tillæg til Solrød Avis 12. juni 2012 Strandrensning, biogas og strandløb Solrød Kommune, Karlstrup Strands Grundejerforening, Solrød Strands Grundejerforening og Jersie Strands Grundejerforening

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

AUGUST 2010 61. ÅRGANG

AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere