Fornyelse, Indhold D. 19/3 KL D. 21/11 KL nummer af Strandsiden, vil få gang i debatterne og diskussionerne om Solrøds fremtid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fornyelse, Indhold D. 19/3 KL. 19.30 D. 21/11 KL. 19.30. nummer af Strandsiden, vil få gang i debatterne og diskussionerne om Solrøds fremtid."

Transkript

1 TRANDSIDEN Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening Marts 2013 Oplag: Indhold Fornyelse, forskønnelse, forventning Side 1 Fornyelse, forskønnelse, forventning vejlaugsmødet I 2012 Side 3 borgmesterens hjørne Af Niels Hörup Side 4-5 havets hus Side 6-7 Strandrensning 2013 Side 8-9 vagtordningen virker Kurven er knækket afgørende Side indkaldelse TIL GENERAL- FORSAMLING Side 12 SÆT KRYDS I KALENDEREN D. 19/3 KL indbydelse TIL vejlaugsmøde Side 3 SÆT KRYDS I KALENDEREN D. 21/11 KL NORDISK MILJØMÆRKNING Tryksag Når grundejerforeningens bestyrelse kommer med oplæg og idéer til dette og hint, er det ud fra det ønske, at det kan tjene til inspiration for andre engagerede borgere. Vi tror og håber at vi med nogle af oplæggene i dette nummer af Strandsiden, vil få gang i debatterne og diskussionerne om Solrøds fremtid. Strandvejen og Havets Hus Vi har med oplægget til forskønnelse af Strandvejen og genoptrykket af Havets Hus på side 6-7, skrevet de første linjer i en række af artikler, hvor vi vil delagtiggøre medlemmerne i de fremtidsvisioner vi har for Solrød. Det fromme ønske er så, at andre ligeledes vil byde ind med oplæg til projekter, visioner og ønsker. Vi finder det forstemmende at se Strandvejen som ét langt plankeværk. Nogle pæne og velholdte, med Strandsiden er produceret klimakompenseret og Svanen.indd 1 08/03/ Svanemærket

2 beplantning foran, andre der frembringer minder om det gamle Berlin. Lidt mere liv i form af meget mere grønt samt så sandelig også cafeer og måske oven i købet en restaurant, eller to, vil efter vores bedste overbevisning vise, at Solrød er andet end en hensygnende bokommune, der stiltiende ser til medens nabokommunerne blomstrer, bygger ud og åbner nye butikker. Alt sammen i forventning om at tiltrække nye borgere. Hermed er bolden givet op Vi glæder os til at høre hvilke tanker I, medlemmerne af Solrød Strands Grundejerforening, har. Første bud Og vi begynder med SSG s bestyrelses bud på forskønnelse og fornyelse af Strandvejen. Luftfotoet af Strandvejen ud for Center Øst viser hvordan området tager sig ud i dag. Det er der naturligvis mange meninger om, og heldigvis for det. Bestyrelsen har valgt at tænke østsiden af Strandvejen, der hvor bl.a. Guldborghus ligger, ind i en helhedsplan for Centret. Tanker og visioner Bestyrelsen har ikke været i kontakt med ejerne af de nuværende bygninger, og forslaget skal derfor ses som det det er, tanker og visioner for frem tiden, helt og aldeles for bestyrelsens egen regning. Første skridt vil jo også være en tilpasning af eksisterende lokalplan for Strandvejen (701.1), som vi erfaringsmæssigt ved kan være en langsommelig proces. På skitsen er de forskellige bygninger m.m. nummereret, på de følgende linjer vil vi give et bud på anvendelsen af disse. Det nuværende torv, med Nordea og Fusion som de to yderste butikker i hver sin vinge, forlænges med brostensbelægning, beplantningen i midterrabatten fjernes, kørebanemarkering udføres med metalkopper i vejbanen og hele arealet udføres som hævet køreflade. Dette for at åbne centret ud mod strandsiden, samt skabe sammenhæng med den eventuelle nye udformning af Strandvejens østside. Den eksisterende rundkørsel bibeholdes som den er i dag. 2 Hesteskoformet bygning i 2 etager evt. med butikker/erhverv ud mod Strandvejen, en mulighed for centernær beboelse med hvide filsede mure og rødt tegltag. 2 etager med glasfacader i stueetagen, vægge og tag som bygning 3. Stueetagen med mulig hed for butikker/kontorer og eventuelt bolig eller kontorer på 1. sal. Denne bygning forestiller vi os anvendt til en blanding af restaurant(er), kontorer, mindre butikker samt beboelse, udført som de øvrige i 2 etager med facader af glas, hvide filsede vægge og rødt tegltag.

3 Referat af Årets vejlaugsmøde Mødet blev afholdt i aktivitetscentret i Solrød Center den 22. nov. Kl Der deltog 13 vejlaugsrepræsentanter. Strandrensningen Fra maj til september er der fjernet 2200 tons tang ved 3 strandrensninger. Desuden har vi afprøvet en svensk strandrensemaskine, der har inspireret vores entreprenør til måske at udvikle/ændre eksisterende grej. Naturstyrelsen har givet os tilladelse til at rense stranden 3 gange i perioden maj til september. Begrundelsen er at vi graver uden for strandbyggelinien. I 2015 skal vores tilladelse fornyes, og det kan medføre ændrede regler. Vi har fået en ny aftager af tang på Amager, der benytter tangen i forbindelse med fremstilling af rullegræs. Jernvejsgården er som tidligere blevet anvendt som mellemdepot. Vi har på nuværende tidspunkt ikke udført noget miljøregnskab for renseaktiviteten, men det vil blive krævet når tangen skal køres til det kommende biogasanlæg. Vagtordningen Preben Larsen orienterede og lovede at rundsende sin PowerPoint-præsentation. Der er nu 643 medlemmer af vagtordningen, 563 fra JSG og SSG samt 80 fra KSG. Fra 2010 til 2011 er antallet af indbrud faldet med 33% i Solrød kommune og alt tyder på at det holder. Endvidere kan vi konstatere, at antallet af indbrud i Solrød Kommune er lavere end i de omkringliggende kommuner (Roskilde, Køge og Greve), selv efter vi korrigerer for indbyggerantallet. Vi har gjort en del for at markedsføre ordningen blandt andet i TV-Lorry og News, og mange har vist interesse ikke mindst i Greve. I Solrød er udrykningstiden ca. 4 min. Hvilket i er en stor fordel i forhold til andre ordninger. Anvendelsen af civile biler til tilsynskørslen er atter blevet set. Dette vil vi igen påtale overfor GPS. Selv om vi måske ikke kan forlange alverden for 350 kr. om året, vil vi påstå, at de penge er givet godt ud. SSG s plan Strandrensningen og vagtordningen har nu deres eget liv, så hvad skal SSG nu koncentrerer sig om? Vi har selvfølgelig en mening om hvorledes området skal se ud, og hvorledes hegnene langs Strandvejen burde se ud, men vi opfordre alle til at indsende forslag til os, om hvad vi bør satse på i fremtiden. Umiddelbart blev Havets Hus nævnt, samt at kommunen trænger til en forskønnelse, beplantning mm. Eventuelt Der blev spurgt om, hvad man skal gøre hvis en beboer på en privat fællesvej nægter at deltage i vejvedligeholdelsen mm. Reglerne er i dag således, at et simpelt flertal blandt beboerne kan beslutte, om vejen skal renoveres evt. asfalteres. Hvis vejen forfalder i en grad hvor fremkommeligheden trues, vil kommunen som vejmyndighed istandsætte vejen for beboernes regning med et administrationstillæg på 10%. Næste møde Det næste møde for repræsentanter for vejlaug og grundejerforeninger i Solrød Strands Grundejerforenings område afholder vi torsdag d. 21. novem ber 2013 kl i den store sal i Aktivitetscenteret. Indbydelse til Vejlaugsmøde i Solrød Strands Grundejerforening Den eksisterende centergade. Strandvejen hvor den nye overgang mellem øst- og vestsiden er illustreret. Der er mulighed for yderligere parkeringspladser langs Strandvejen ved reduktion af de nuværende grønne rabatter. Det årlige møde for repræsentanter for vejlaug og grundejerforeninger i Solrød Strands Grundejerforenings område afholdes torsdag d. 21. november 2013 kl I Aktivitetscentrets store sal, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand Dagsorden for mødet bliver sendt på mail til vejlaugskontaktpersonerne på vores mailliste når vi kommer lidt tættere på mødedatoen. Hvis du er kontaktperson og ikke står på maillisten, så mail til Så kommer du på listen. Ønsker om punkter på dagsordenen mailes ligeledes til Preben Larsen. 3

4 Borgmesterens hjørne Af Niels Hörup, Borgmester Byrådet gav i foråret 2012 Solrød Kommunes vision et servicetjek. Det er mit indtryk, at visioner nogle steder får lov til at leve et stille liv i et ringbind. De bliver kun hevet frem ved skåltaler og festlige lejligheder. I Solrød Kommune fungerer visionen som en ledestjerne, der viser vejen for Solrød Kommunes udvikling. Visionen om, at Solrød Kommune skal være en dynamisk kommune det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet, er hele tiden aktuel. Med visionen for øje bestræber Byrådet sig på at være på forkant og sikre løbende udvikling af kommunen. Solrød Center skal styrkes Rundt omkring os er der kommet mange indkøbscentre, for eksempel Waves i Greve, Ro s Torv i Roskilde og Fields i Ørestaden. Dertil kommer de nye skud på stammen med et nyt stationscenter ved Karlslunde Station og Køge Kyst i Køge. Der er benhård konkurrence om kunderne. Det øgede udbud og de ændrede handelsmønstre i en økonomisk krisetid giver udfordringer. Ikke kun udfordringer for Solrød Centeret, men også udfordringer for Byrådets vision. En livlig bykerne er en del af Byrådets vision for Solrød Kommune som dynamisk og det bedste sted at leve og bo. Sådan er det nu og sådan skal det fortsat være. Men vi må se realistisk på udviklingen og være på forkant. Vi er nødt til at trække Der er tradition for at Solrøds borgmester, i Strandsiden, kommenterer og svarer på spørgsmål fra Solrød Strands Grundejerforening om rigets tilstand, og vi er glade for, at Borgmester Niels Hörup vil fortsætte denne tradition. SSG er ikke politisk, og derfor er det naturligvis den til enhver tid siddende borgmester, der som talsmand for Byrådets beslutninger, bliver bedt om kommentarer. i arbejdstøjet for skrækscenariet om et center, der langsomt tømmes for butikker, er ikke rart. Vi skal være opmærksomme på, at den lokale handelsbalance i disse år er voldsomt udfordret. For at Solrød Kommune er det bedste sted at leve og bo skal der i Solrød Centeret være et udvalg af dagligvarer og udvalgsvarer. Centeret har siden 1976 været et attraktivt sted at handle ikke kun for borgere i Solrød Kommune. Stationspladsen i udbud For 34 år siden kørte S-toget for første gang til Solrød Strand Station. I de første år med Solrød som endestation, nu som en station på vejen til Køge til gavn for pendlere til og fra København. Stationspladsens funktion har med tiden også ændret sig, og i de næste par år vil den gennemgå en markant forandring. I samarbejde med DSB er stationspladsen i skrivende stund i udbud. I 2011 fik vi i samarbejde med Solrød Center lavet en omfattende detailhandelsanalyse af handlen i og omkring Solrød Center. Her lød anbefalingen, at et stort varehus kunne skærpe konkurrencen, øge udbuddet og tiltrække kunder. I forbindelse med udbuddet af stationspladsen har vi derfor stillet krav om, at arealet skal være en kombination af en dagligvarebutik med nonfood, og en ny stationsplads med parkeringspladser og busholdepladser. Det bliver spændende at se de indkomne forslag. Allerede nu forandringer i Solrød Centeret I slutningen af 2012 nikkede Byrådet ja til det videre arbejde med en lokalplan, der muliggør ny bebyggelse i den nordøstlige del af Solrød Center. Her skal være en mere blandet bebyggelse, der både kan rumme bolig, erhverv og butikker. Det er et attraktivt område, som er let at komme til med tog og bil. Flere attraktive boliger i centeret vil understøtte grundlaget for mere liv i centeret, i butikkerne og på caféerne både i og udenfor butikkernes åbningstid. Alt i alt vil det styrke balancen i centeret som helhed. Udviklingen af Solrød Centeret ved Strandvejen betyder, der kommer en ny dagligvarebutik til Solrød Kommune. Det giver et større udvalg af indkøbsmuligheder. En analyse har vist, at der er grundlag for en discount dagligvarebutik, så det bliver LIDL, der flytter ind. En ny butik betyder også nye arbejdspladser til Solrød Kommune. Det er også en rigtig god nyhed. Jeg indledte med at fortælle, at visionen er en ledestjerne, der viser vejen for udviklingen af Solrød Kommune. Forandringer i centeret og ved stationspladsen sikrer, at Solrød Kommune stadig er det bedste sted at leve og bo med gode indkøbsmuligheder og let adgang til kollektiv transport. Stationspladsen 4

5 Biogasanlæg Forsøg med elbiler peger på hybridbiler Solrød Kommune valgte i 2012 at forsøge sig med at lease elbiler. Priserne var faldet til et acceptabelt niveau, så når kommunens biler skulle udskiftes, valgte vi at lease elbiler frem for benzindrevne biler. Det er fornuftigt både for økonomien og miljøet, da den type biler reducerer CO2 udledningen med op til 56 % pr. kilometer. De foreløbige erfaringer med elbilerne tyder på, at de ikke i alle sammenhænge er den rigtige løsning. Med tre elbiler og en enkelt hybridbil i den kommunale vognpark har vi og særligt ældreplejen gjort os nogle gode erfaringer. Det har vist sig, at hybridbilen bedst passer til kommunens kørselsbehov, da bilen skal kunne køre lange strækninger og på alle tidspunkter af døgnet. Især i ældreplejen er det en udfordring, så i 2013 vil den nye bil i ældreplejen derfor blive en hybridbil. Vi følger løbende udviklingen og er opmærksomme på, at vi råder over biler, der gør, at Solrød Kommune varetager sine opgaver bedst muligt både til gavn for borgerne og miljøet. Hybridbil præsentation af biogasanlægget og samarbejdet med EU om anlægget Status på projektet om biogasanlægget Jeg vil også lige udnytte Borgmesterens Hjørne til at fortælle om status på biogasanlægget, der med finansiering fra EU skal anlægges her i Solrød Kommune. Samarbejdet mellem parterne og med EU fungerer godt og vi er klar til at gå ind i næste fase. For eksempel tager vi i de kommende måneder hul på forhandlingerne om ejerstrukturen i biogasanlægget. Solrød Biogasanlæg skal fungere som et kraftvarmeværk, der leverer elektricitet og fjernvarme. Vi kunne også have valgt at bruge energien til transport, men det er vores vurdering, at det hverken miljømæssigt eller økonomisk var rentabelt. Biogasanlægget udbydes i totalentreprise og opgaven med at udarbejde udbudsmaterialet forventes afsluttet ultimo Første spadestik til biogasanlægget forventes at ske i foråret Det er en spændende proces og helt sikkert ikke sidste gang, at biogasanlægget omtales her i Borgmesterens Hjørne. Vi har styr på økonomien Byrådet lægger vægt på, at der skal være orden i kommunens økonomi og et stabilt serviceniveau. Der er vigtigt for borgere, virksomheder og kommunens ansatte. I 2012 lavede vi omprioriteringer og skabt plads til forbedringer. Det indebærer blandt andet, at sommerferielukning er fortid i daginstitutionerne, og der kommer mere lys på vejene. Byrådet godkendte en plan for afviklingen af Solrød Kommunes lånegæld. Det er sund fornuft i en privat husholdning og det er sund fornuft i en kommune, som jo ejes af alle borgere. Så også når det omhandler økonomi, kan jeg sige, at Solrød Kommune er det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet. 5

6 Havets Hus Idéen lever fortsat. Der har været enkelte med betænkeligheder og også medlemmer der ikke mener det er en god idé. Der har så sandelig også været enormt mange positive henvendelser og derfor tillader vi os at genoptrykke bestyrelsens bud, på et, mener vi, flot og gedigent byggeri som både kommunen og borgerne kan være stolte af, og ikke mindst få stor glæde af. Støv, huller og vand på vejen......er det noget du kender til? Hvorfor ikke én gang for alle, få løst de problemer ved at, få en fast vedligeholdelsesfri og økonomisk forsvarlig overfladebelægning. Fås i udvalgte farver. Stabilgrus / Kellermanns Allé FØR Ring til Jan Ørum Sørensen på tlf og få et godt tilbud... 6

7 Skitse 1 er en oversigt over grunden med de påtænkte bygninger. Alle bygninger påtænkes udført med grønt tag og hovedbygningen opvarmet med jordvarme. Mod syd ses 150 m² delvist åbne garager/oplagsplads til joller, kajakker, trailere, master o.l. i forbindelse med sejlsport. Denne bygning er placeret med bagsiden i skel således at den også fungerer som støjskærm. Grunden skal naturligvis gennemgås for bevaringsværdige træer, så disse ikke fældes. Skitse 2 viser indgangsparti, hall med trappe og lift til 1.salen samt de forskellige klublokaler, badeog toiletfaciliteter. Som det fremgår, er der i den nordlige vinge kiosk med udlevering direkte til terrassen samt adgang til toiletter direkte fra stranden. Det forudsættes at sejlerne, helårsbaderne samt dykker- og kajakklubberne kan dele badefaciliteterne. Sejlklubben har ytret ønske om ca. 80 m² klublokale, kontor samt et lille te-køkken. Dette er placeret bag lagerlokalet beregnet for restauranten/ caféen. Skitse 3 er planen for restaurant/café området. Her ses garderobe, 20 m² køkken samt serveringsområde med plads til spisende gæster. Væggen mod gangbroen og stranden er i 3-lags glas, fra gulv til loft i ca. 4 meters højde. Gangbroen er 3 meter bred med overdækning (ses på skitse 4) Skitse 4 er et snit igennem hele bygningen. Knækket i taget over gangbroen ved restauranten er dels på grund af højdegrænsekravet på 8,5 meter og dels for at yde skygge og læ. Samtidigt er der her en oplagt mulighed for integrering af solceller, så bygningen bliver delvist selvforsynende med elektricitet. EFTER FØR EFTER Asfalt / Fuglsangsvej...se også Lærkevej, Duevej, Peyronsvej og Stigårdsvej. DANSK OVERFLADEBEHANDLING I/S Rugårdsvej Brenderup Tel dob.dk KVALITET - OG TID TIL OMHU 7

8 Strandrensning 2013 Sommeren 2012 fjernede vi 2200 ton fedtemøg og havde, synes vi, en flot og dejlig strand fra maj til september. Desværre nåede vi kun ganske få dage ind i september, så lignede stranden noget der var løgn. Som tidligere oplyst kan vi kun rense i perioden maj til september, da det er i denne periode Naturstyrelsen har givet tilladelse til rensninger. Optimering I skrivende stund forhandles der med vores entreprenør om yderligere optimering af rensningen fremover. Entreprenøren har udtrykt vilje til at foretage yderligere investeringer i materiel. Som nogle af jer sikkert bemærkede, prøvekørte vi i sensommeren 2012, en maskine som vores samarbejdskommune i Sverige har bygget. Maskinen var samlet af de for hånden værende materialer men viste sig alligevel at være uhyre effektiv. Vores entreprenør har fundet en maskine i Holland der fungerer efter samme princip, bare med endnu større kapacitet. Vi satser alvorligt på, at vi når til enighed inden længe, og at vi får glæde af den fine og ikke mindst effektive maskine i den kommende sæson, så sommerperioden ved stranden kan få endnu et lille nøk i opadgående retning. Ren lugtfri strand Skulle det mod forventning ikke falde på plads, ja så klør vi på som hidtil og sørger for en ren lugtfri strand fra maj til september. 8

9 renstrandløbet 2013 renstrandløbet giver et væsentligt bidrag til strandrensningens økonomi. Vi er meget glade og taknemmelige for, at mange lokale sponsorer vil støtte den rene strand. renstrandløbet 2013 afvikles lørdag d. 7. september Starten går kl. 11 i Solrød Center, hvor målet også er, når man har løbet eller gået de 2, 5, eller 10 km. solrød strands grundejerforening Strandsiden Strandsiden er medlemsblad for Solrød Strands Grund ejerforening. Strandsiden udkommer to gange om året i et oplag på 2000, og uddeles til foreningens medlemmer, Byrådet i Solrød, pressen og foreningens øvrige samarbejdsparter. Redaktion af dette nummer: Hans Odder (ansvarshavende) Preben Larsen Poul Pangø Bestyrelsen: Formand Hans Odder Gøgevej 10 Tlf: Næstformand Poul Pangø Gl. Køgevej 44 Tlf Sekretær Kaare Halse Engvej 8 Tlf: Kasserer Berit Bjergbæk Olsson Pilevej 3 Tlf: Bestyrelsesmedlemmer Preben Larsen Vestre Grootsvej 12 Tlf Keld Wohlert Solrød Strandvej 42A Tlf Henrik Leidersdorff Lille strandvænget 3 Tlf: Suppleanter Jens Bang Liebst Duevej 2 Tlf: Søren Trier Høisgaard Peyronsvej 11 Tlf: Revisor Mathias Fisker Spurvevej 9 Tlf: Revisorsuppleant Mark Deelman Ingholtsvej 7 Tlf: Forretningsfører Solrød Vandværk Engvangen 14 Tlf

10 Vagtordningen virker Kurven er knækket vedvarende På har Politiet nu offentliggjort statistikken for indbrud i hele 2012 Statistikken kan ses på Vælg Solrød under Kommune og vælg Indbrud i beboelse mm under Kriminalitetstype og art. Det ser godt ud for Solrød Kommune og Strandområdet, hvor antallet af indbrud stadig falder markant. Som det ses, er antallet af indbrud i Solrød Kommune faldet 20% fra 2011 til Antallet af indbrud i Strandområdet fra 2011 til 2012 er faldet 7%. Bemærk navnlig, at antallet af indbrud i Solrød Kommune faldt med 51% i 4. kvartal fra 2011 til 2012 Det er altså lykkedes os at fastholde de meget store fald i antallet af indbrud og tyverier som skete, da vi indførte vagtordningen, og antallet fortsætter desuden med at falde. Der er altså også fald i antallet af indbrud i vores nabokommuner. Faldet i Køge og Roskilde er relativt lille mens faldet i Greve er markant. I 2012 har GPS også fået tilsyn i flere grundejerforeninger i Greve Hele politikredsen I hele Midt- og Vestsjællands politikreds er tyverierne heldigvis også faldet fra 2011 til Faldet er på 10 %, så Solrød Kommune har altså et større fald end gennemsnittet. Indbruddene faldt da vi indførte vagtordningen I statistikken for Solrød er det tydeligt, at antallet af indbrud begyndte at falde, da vi indførte vagtordningen, og det er derfor rimeligt at antage, at Hele Solrød Kommune Ændring i % Ændring i % kvartal kvartal kvartal kvartal Hele året Strandområdet Ændring i % Ændring i % kvartal kvartal kvartal kvartal Hele året I kommunerne omkring os ser det sådan ud: Ændring i % Ændring i % Greve Køge Roskilde vagtordningen i strandområdet har haft en afgørende betydning for at antallet af indbrud i strandområdet er faldet fra 173 i 2010 til 99 i 2012, et fald på 43%. I hele Solrød Kommune er det et fald fra 542 til 288: 47%. Politiets indsats I samme periode har politiet også prioriteret indsatsen mod indbrud meget højt. Politiet har en særlig indbrudsgruppe, og har øget patruljeringen i boligområderne både i Solrød og Greve. Midt- og Vestsjællands politi fortsætter med samme høje aktivitet overfor indbrud i Tilsammen er vi stærke Tilsammen er GPS-vagtordningen og Politiets forøgede indsats en meget stærk enhed, der forhåbentlig kan holde antallet af indbrud i Solrød nede. Vi skal sørge for fortsat at fastholde de gode resultater. Det gør GPS selvfølgelig meget for, ved at tilse medlemmernes ejendomme, men vi kan også selv gøre meget. Alene det, at vi er opmærksomme på uregelmæssigheder og ringer til GPS, når vi ser 10

11 Tilmelding til vagtordningen Mail til: Hvis man ikke har mulighed for at sende en mail kan man ringe eller sms e til Preben Larsen: Ved tilmelding skal vi have navn, adresse, mailadresse, hjemmetelefonnummer samt et eller flere mobilnumre, som vagten kan kontakte husstanden på, hvis der er noget galt på ejendommen og der ikke er nogen hjemme. Den automatiske betaling af medlemskabet Når man tilmelder sig GPS-vagtordningen, betaler man for månederne fra den måned man melder sig til, og til og med den efterfølgende april med en bank overførsel, 30 kr. om måneden. Derefter betaler man automatisk 350 kr. over vandregningen en gang om året. mystiske personer, biler og lignende har en stor effekt. Der er mange, der ringer til GPS, og det er vi taknemmelige for. Flere henvendelser til GPS handlede sidste år om et ældre, pænt udseende, ægtepar som gik rundt i på vejene som om de gik tur. De kiggede ind på husene, og hvis det så ud som om beboerne var på ferie, satte de en øldåse eller lignende midt i indkørslen. Hvis beboerne var på ferie eller lignende ville øldåsen også stå der næste dag. Så kom der nogle indbrudstyve Andre henvendelser sidste år handlede en stigende mængde dørsælgere, der forsøgte at sælge billeder, uroer og andre ting. De er selvfølgelig ikke tyve alle sammen, men man kunne jo godt forestille sig, at enkelte af dem også checkede huset for om der var nogen hjemme. Der er eksempler på, at dørsælgere har været på samme adresse flere gange på samme dag. Der er en del cirklende biler når der er storskrald. Også disse biler kunne have flere formål med kørslen. Sidste nyt Sidste nyt i skrivende stund er et tilkald til et indbrud en aften i en ejendom, som både er medlem af vagtordningen, og som har en alarm, der går til G4S. På denne ejendom har man givet G4S besked om at kontakte GPS hvis alarmen går. Alarmen gik, og G4S kontaktede GPS, der var fremme på ejendommen på under 4 minutter. Tyvene var godt i gang, men flygtede da de så GPS-bilen. Tyvene blev ikke fanget ved den lejlighed, men de nåede ikke at stjæle noget. GPS kontakter næsten daglig politiet med oplysninger om mistænkelige biler, mistænkelige personer og mistænkelig adfæd. Politiet er gode til at reagere på henvendelser. Lad os endelig være opmærksomme hele tiden. Husk at det ikke koster noget at ringe til GPS og informere om mistænkelige hændelser, og GPS kommer så hurtigt som muligt for at se hvad det er. Det er ret skræmmende for tyveknægte at vide, at der går meget kort tid fra de bliver opdaget til der kommer nogen og tager sig af dem. Alarmsystemer GPS oplyser, at det stadig er sådan, at ingen af vagt ordningens medlemmer, hvor GPS har en aftale om at komme når tyverialarmen går i gang, har haft indbrud mens vagtordningen har eksisteret. Jersie Strands Grundejerforening Vi har udvidet aftalen med GPS, så medlemmer i Jersie Strands Grundejerforening også kan blive medlemmer, hvis der er tilstrækkelig mange medlemmer på en vej der vil være med. 567 medlemmer Det koster 350 kr. om året at være med i vagtordningen. I skrivende stund har vagtordningen 567 medlemmer. Karlstrup Strands Grundejerforening har en tilsvarende vagtordning med 80 medlemmer. Se mere Se mere om vagtordningen på Solrød Strands Grundejerforenings hjemmeside: Vi ønsker jer et godt og indbrudsfrit

12 Indkaldelse til generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening Dagsorden: Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling Tirsdag d. 19. marts 2013 kl I Aktivitetscentrets store sal, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Foreningens regnskab fremlægges til beslutning Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside: 4. Strandrensning Orientering om forløb i 2012 og planer for Vagtordningen Orientering om forløb i 2012 og planer for Gadebelysning Orientering om SEAS-NVE projektet: Opdatering af ældre gadebelysning fra klasse 1 til klasse Fastlæggelse af årskontingent Bestyrelsen foreslår uændret årskontingent på 200 kr., heraf 100 kr. til Strandrensningslauget. 8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen Se Bestyrelsens medlemmer i Strandsiden. Følgende medlemmer afgår efter tur: Poul Pangø (ønsker ikke genvalg). Kaare Halse og Henrik Leidersdorff (begge er villige til at modtage genvalg). Bestyrelsen foreslår, at nuværende suppleant: Jens Bang Liebst vælges som bestyrelsesmedlem til erstatning for Poul Pangø. Suppleant: Søren Trier Høisgaard. 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant til at gennemgå regnskabet for det kommende år Nuværende revisor er Mathias Fisker. Nuværende revisorsuppleant er Mark Deelman. 10. Indkomne forslag Indkomne forslag ligger på hjemmesiden under menupunktet Aktuelt > Generalforsamlinger. Hvis der er indkomne forslag, er der henvisning til dem på hjemmesidens forside. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar.

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

indkalder til Generalforsamling Onsdag d. 2. april 2014 i Aktivitetscenteret kl. 19.00

indkalder til Generalforsamling Onsdag d. 2. april 2014 i Aktivitetscenteret kl. 19.00 Jersie Strands Grundejerforening indkalder til Generalforsamling Onsdag d. 2. april 2014 i Aktivitetscenteret kl. 19.00 Dagsorden og Regnskab indlagt Sct. Hans fest planlagt JSG indbyder til stor Sct.

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening.

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening. SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Generalforsamling marts 2006 Generalforsamlingsprotokollat Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i. Generalforsamlingen afholdtes

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Visioner for Solrød Center

Visioner for Solrød Center TRANDSIDEN Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening Marts 2015 Oplag: 2.000 www.ssgsolrod.dk Indhold Visioner for Solrød Center Side 1-3 Visioner for Solrød Center - et godt sted at handle og være

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 Velkomst ved Kurt Fodgaard Grundejerforeningen Følletoften Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 1. Valg af dirigent: Inge foreslået af bestyrelsen, blev valgt 2. Bestyrelsens beretning: Kort tid

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Referat fra ordinær Generalforsamling

Referat fra ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Ridderhatten-Sneglehatten-Vokshatten Referat fra ordinær Generalforsamling TORSDAG D. 12. FEBRUAR KL 19.30 I TORNBJERG KIRKES Mødelokale, SKÆRMHATTEN 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2007

Bestyrelsens Beretning 2007 Grundejerforeningen MOSEDE BYPARK Bestyrelsens Beretning 2007 I henhold til foreningens vedtægter skal bestyrelsen på generalforsamlingen afgive beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. I

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GVF torsdag den 31. marts 2016

Referat fra Generalforsamling i GVF torsdag den 31. marts 2016 Referat fra Generalforsamling i GVF torsdag den 31. marts 2016 Afholdt på Restaurant Egå Marina. Mogens Berg fra Fibia indleder aftenen med foredrag om fiber med internet/tv, som har ca. 900 tilsluttede

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Af Husejere Ved Olufsvej og Øster Allé FAHVO tirsdag den 25. marts 2014.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Af Husejere Ved Olufsvej og Øster Allé FAHVO tirsdag den 25. marts 2014. Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Af Husejere Ved Olufsvej og Øster Allé FAHVO tirsdag den 25. marts 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Dialogmøde om etablering af et strandrensningslaug onsdag d. 14. dec. 2016

Dialogmøde om etablering af et strandrensningslaug onsdag d. 14. dec. 2016 Dialogmøde om etablering af et strandrensningslaug onsdag d. Program for i aften 19.00 Velkomst v. Pernille Beckmann Præsentation af program v. Peter Kjærsgaard Pedersen Strandrensning i Greve Kommune

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev: Sommer 2014 Bestyrelsen informerer Så er efteråret på trapperne. Men hvad gør det, når sommeren har været helt fantastisk. Den varmeste sommer i 140 år. Dem

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2014 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 Grundejerforeningen Fjordhusene Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 1) Valg af dirigent Anders (82) blev valgt. 2) Formandens beretning v. Jacob (152), se bilag 1. Generalforsamlingen godkendte

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af regnskab 2014 4. Indkomne forslag

Læs mere

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Generalforsamling 28.03.2017-1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2016

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere