Forsidebillede: FoEIs logo i mosaik fra FoE Brasiliens hovedkontor. FoEI havde 40 års jubilæum i 2011 læs mere her.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsidebillede: FoEIs logo i mosaik fra FoE Brasiliens hovedkontor. FoEI havde 40 års jubilæum i 2011 læs mere her."

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011

2 Indhold: Forord... 3 Folkelig debat om klima... 4 Bilismen er blevet billigere... 6 Olieefterforskning i Arktis... 7 Samarbejde med Bank of International Art Money... 8 NOAH går til filmen! Bæredygtig omstilling og vækst NOAHs økonomi i Projekter i gang i Miljøsk NOAHs Forlag Denne beretning er vedtaget på NOAHs generalforsamling d. 22. april Generalforsamlingen genvalgte til bestyrelsen Jesper Hostrup Hansen (formand), Lise Fogh og Dan Boding-Jensen. Forsidebillede: FoEIs logo i mosaik fra FoE Brasiliens hovedkontor. FoEI havde 40 års jubilæum i 2011 læs mere her. Sekretariat: Hjemmeside: Nørrebrogade 39, 1., 2200 København N Tlf.: , fax:

3 Forord Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen kom på et landsmøde i Venstre med de udødelige ord om, at der ikke var en frø, en fugl eller en fisk, der havde fået det dårligere under den borgerlige regering. Nogle år senere trak han lidt i land igen var det ikke det år, hvor der skulle være klimatopmøde i København? Men han og hans efterfølger Lars Løkke Rasmussen kunne ikke tale sig ud af, at både frøer, fugle, fisk og ikke mindst klimaet faktisk har fået det værre i de sidste ti år. En nation med vilje og ambitioner til at gøre en indsats for miljø og klima gik i stå, på trods af fede år og finansielt overmod. Som miljøbevægelse forholder vi os kritisk konstruktive over for den til enhver tid siddende regering. Alligevel må vi konstatere, at den nye regering i udgangspunktet har en mere ambitiøs tilgang til udfordringerne inden for miljø og klima end den tidligere. Der er flere punkter i regeringsgrundlaget, der trækker i den rigtige retning. Og indførelsen af en dansk klimalov er et vigtigt initiativ, som NOAH har efterlyst gennem flere år. Nu håber vi, at loven bliver stærk, og at regeringen også i EU vil bidrage til at hæve ambitionsniveauet både i forhold til egen indsats og i forhold til at give retning og fremdrift til den strandede COP-proces. Et af den borgerlige regerings første træk var i 2002 at nedlægge Den Grønne Fond, hvorfra organisationer som NOAH fik nogle beskedne midler til at lave projekter, der skulle motivere danskerne til at handle mere miljørigtigt i dagligdagen. I sparetider som disse, ti år senere, er NOAHs ressourcer stadig knappe. Langt hovedparten af arbejdet i NOAH udføres af frivillige, og vi drømmer selvfølgelig fortsat om at have nogle flere midler at gøre godt med, så vi i endnu højere grad kunne bidrage til, at vi i Danmark har et levende græsrodsmiljø, der er med til at skabe nye ideer og bane vejen for nye og grønnere løsninger, Samtidig ser vi også sparetiderne som en velegnet anledning til at identificere og viderebringe praktiske alternativer til det nuværende vækstparadigme, som jo spiller fallit gang på gang. Gennem oplysning og debat om umuligheden af fortsat vækst og alternativer til vækstsamfundet ønsker vi at vise, hvordan der kan skabes et bæredygtigt og socialt retfærdigt samfund, som bygger på mindre materielt forbrug og samtidig tilbyder gode rammer for et meningsfuldt og righoldigt liv. NOAHs bestyrelse Jesper Hostrup Hansen Lise Fogh Dan Boding-Jensen 3

4 Folkelig debat om klima Fire debatmøder om EU s klimapolitik Henover efteråret afholdt NOAH Energi og Klima fire offentlige møder i Aarhus og København. Alle møderne tog afsæt i forskellige aktuelle problemstillinger med relation til EU's klimapolitik. Mødernes overskrifter var: CO 2 -lagring farvel til fossilfri fremtid? Et fælles transportområde i EU er det en god idé? Handel med klimaet? Skal Danmark fortsat bruge CO 2 - handel og offsetting i klimapolitikken? Farvel til luftfart og til kæresten i USA? Møderne blev støttet af Europa- Nævnet. Europa-Messen Også i år deltog NOAH med en stand på Europa-Messen, der blev afholdt i november på Nationalmuseet i København. Kommentarer til energiudspil fra EU og fra regeringen NOAH Energi og Klima kommenterede EU's energikøreplan frem til 2050: Kommissionens energikøreplan siger intet om de samlede CO 2 -udledninger frem til 2050, og den vil bringe os ind i en blindgyde: enten med meget atomkraft og en mindre andel CO 2 -lagring (CCS) eller meget CCS og mindre atomkraft. - og den nye S-R-SF regerings energiudspil Vores Energi, der trods mange gode forslag om større reduktioner i CO 2 -udledningen, mere vindkraft og hurtigere udfasning af kul også bød på for meget biomasse og biobrændstof og for lidt solvarme og geotermisk energi. 4

5 Fire knaster i EU's klimapolitik en formidlingssucces NOAH Energi og Klima udarbejdede fire 8-siders diskussionspapirer under den fælles overskrift Knaster i EU s klimapolitik. De fire titler var Handel med klimaet, Masser af biomasse?, Atomkraft uden fremtid og CCS kullenes redning?. Dette var støttet af Europa-Nævnet. Takket være støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler til trykning og forsendelse af i alt eksemplarer af de fire hæfter kunne vi tilbyde materialet gratis og med fri forsendelse, så langt oplag og porto rakte, til for lærere i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, HF og de tekniske skoler. Hele oplaget blev bestilt på 1½ dag af mere end 200 skoler! Vi måtte henvise andre 250 skoler til trykkeklare PDF-filer på NOAHs klimahjemmeside så de selv kunne trykke eller give eleverne de relevante links. De fire hæfter er tilsammen blevet downloadet over gange (pr. april 2012). Fortsat modstand mod CCS (Carbon Capture and Storage: Fangst og lagring af CO 2 ) Regeringen fremsatte i december 2010 et forslag til ændring af undergrundsloven for at implementere EU's CCS-direktiv i dansk lovgivning. Sammen med Nej til CO 2 -lagring fra Nordjylland planlagde NOAH en demonstration i København mod CCS 24. februar 2011 med deltagelse af VedvarendeEnergi og Bürgerinitiative gegen das CO 2 - Endlager (fra Sydslesvig). Det blev efterfulgt af et foretræde for Folketingets Energipolitiske Udvalg. Senere havde NOAH Energi og Klima endnu et foretræde for Energipolitisk Udvalg og et møde i Folketinget med socialdemokratiske folketingsmedlemmer om øget udvinding af olie i Nordsøen vha. injicering af CO 2 (CO 2 -EOR). NOAH indgav i maj et udførligt høringssvar til forslaget om en revision af undergrundsloven og var senere med til at opfordre den tyske regering til at aflyse deres planer om CCS. 5

6 Bilismen er blevet billigere Var benzinen steget lige så meget som kollektiv transport, skulle en liter koste 39 kr. Med de bebudede prisstigninger i den kollektive trafik skulle benzinen koste ca. 39 kr. pr. liter, hvis bilister siden 1980 havde fået af grovfilen på samme måde som bus- og togpassagerer. NOAH-Trafik efterlyser retfærdighed i priserne på transport. De miljøvenlige kollektive trafikanter straffes årti efter årti, mens biltrafikken forkæles med næsten den samme benzinafgift (kun 93 øre mere) som i 1989 og meget store (typisk kr pr. bil) nedsættelser af bilafgifterne de seneste 20 år. NOAH-Trafik opfordrer derfor folketinget til at hæve benzinafgiften, reducere taksterne i den kollektive trafik kraftigt og udvide servicen massivt. Også afgiften på diesel bør forhøjes. Registreringsafgiften er reelt faldet NOAHs Trafikgruppe henvendte sig i november til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg for at gøre opmærksom på en miljømæssig og samfundsøkonomisk uheldig udvikling, hvor både køb og brug af biler er blevet meget billigere gennem de seneste årtier. Der er sket en kraftig reduktion af registreringsafgiften for personbiler, fordi skalaknækket siden 1990 er forhøjet fra kr. til kr. i Denne ændring betyder, at registreringsafgiften pr. bil i gennemsnit er nedsat med knap kr. i forhold til reglerne i For hver solgte biler i finansåret 2008 var afgiftstabet på grund af forhøjelse af skalaknækket på 6,67 milliarder kr. Der er tillige indført afgiftslettelser i form af fradrag i den afgiftspligtig værdi for diverse udstyr. Ved køb af biler, der ifølge fabrikken kører mere end 16 km/l (diesel 18 km/l). Med det nævnte udstyr er den ekstra afgiftslettelse, hvis en benzinbil f.eks. kører 24 km/l, på mellem ca og kr. Disse ekstra afgiftslettelser giver ved et bilsalg på biler en afgiftssænkning på mellem 7 milliarder og 8,5 milliarder kr. Endelig er den gennemsnitlige importværdi af nye personbiler ikke steget særligt meget siden I 2004, 2005, 2006 og 2008 var den tilmed lavere end i Når priserne ikke er steget mere, bliver der flere og flere biler, som beskattes mindre. 6

7 Olieefterforskning i Arktis NOAH protesterer mod miljøfarlig jagt på olie i isfyldt farvand Det Arktiske Råd afholdt ministermøde i Nuuk i maj. I den anledning sendte fem organisationer en henvendelse til udenrigsminister Lene Espersen for at udtrykke deres modstand mod den fortsatte olieefterforskning i de arktiske farvande. Vi ønsker, at udenrigsministeren anerkender de alvorlige risici ved en olieudvinding i arktiske farvande og støtter et moratorium for olieefterforskningen der, udtalte NOAHs klimakoordinator Palle Bendsen. Ifølge Arktisk Råds egen forskningsrapport om arktisk olie og gas er der ingen effektive midler til at inddæmme og opsamle olie, der slipper ud i brudt havis. En indsats vil i vintertiden være endnu mere vanskeliggjort på grund af hårdt vejr og begrænset dagslys. Fjernt beliggende borefelter og vanskelige vejrforhold kan betyde, at der kan komme til at gå dage, uger og endda måneder, før man kan reagere på et udslip fra en boreplatform eller en tankskibsulykke. Klimaforandringerne rammer de arktiske områder hårdt. Arktis opvarmes nu med en hastighed, der er dobbelt så stor som resten af verden. Når vi skal væk fra at være afhængige af fossile brændstoffer, skal vi først og fremmest satse på energibesparelser og -effektiviseringer, vedvarende energi, offentlig transport og bæredygtigt landbrug. Når klimakrisen er så alvorlig, at store dele af reserverne af fossile brændstoffer må forblive i jorden giver det ikke mening at satse på så svært tilgængelig olie som i Arktis. FN s klimapanel har netop offentliggjort en rapport, der viser, at vedvarende energi kan klare 80 procent af verdens energibehov allerede om 40 år. De fem organisationer bag brevet til udenrigsminister Lene Espersen er Grønlands Natur- & Miljøforening Avataq, Greenpeace Norden, NOAH Friends of the Earth Denmark, VedvarendeEnergi og Det Økologiske Råd. Organisationer i Canada, Norge, Rusland og USA udtrykte lignende bekymringer over for deres udenrigsministre. 7

8 Samarbejde med Bank of International Art Money Du gør ingenting og det ændrer alt - var titlen på en udstilling, der brød grænsen mellem kunst og miljø. De 14 kunstværker var lavet af danske og internationale Artmoney-kunstnere alle med inspiration i sangtekster fra danske og internationale rockbands, og alle med et miljøpolitisk budskab. Tidsskriftet Miljøsk og kunstprojektet Bank of International Artmoney stod bag den anderledes kunstudstilling i den økologiske suppe- og cocktailbar Soupanatural i København i foråret Udstillingens 14 værker var produceret af danske og internationale artmoney-kunstnere, udført som artmoney s møntfoden i Bank of International Artmoney og bragt som plakater i Miljøsk, der udgives af NOAH. De er alle udført med inspiration i sangtekster fra danske og internationale bands, typisk rockband. Kunstneren Paul Kleefeld, som lavede det første værk i samarbejdet, valgte teksten Du gør ingenting og det ændrer alt fra sangen Jorden ryster, skrevet af Peter Sommer & Lise Westzynthius. Med værkerne gav kunstnerne deres bidrag til miljødebatten, og kunsten kan gøre en forskel for miljøet, sagde Poul Kleefeld: - Det er jo kunstens fineste opgave at skildre verden og forholdene fra nye vinkler og derigennem måske vise nye veje for en forståelse af sammenhæng i verden. Ifølge Lars Kræmmer, bankdirektør i kunstprojektet Artmoney, er det med artmoney ikke længere et privilegium for velbeslåede at skænke økonomiske midler til velgørenhed. Nu kan også verdens fattige gøre en forskel for miljøet, siger han: - Overskuddet fra salg af disse artmoney går ubeskåret til Miljøbevægelsen NOAH. Således vaskes artmoney til guld og guld til sundere muld til gavn for hele verdens befolkning. 20 danske og internationale kunstnere har indtil nu lavet en artmoney-plakat med et miljøpolitisk budskab. Det er blevet til en serie af plakater, som siden starten i 2006 er blevet udgivet med tidsskriftet Miljøsk. Miljøsk offentliggør hver måned et af værkerne på Flere af de ægte plakater har Miljøsk stadig et restoplag af. Mogens Hornsleth: Spiller du med eller spiller du død? 8

9 Hvad er Artmoney? Artmoney er en slags hjemmelavede pengesedler. En kunstner laver en håndtegning eller et maleri på 12 x 18 cm. Kunstneren skal være registreret af artmoney.org. Billedet har en fast værdi på 200 danske kroner og kan bruges som betalingsmiddel hos udbydere, der accepterer denne valuta og Miljøsk er en af disse udbydere. På kan du læse mere om organistionen og se flere af pengesedlerne. Artmoney-plakater i Miljøsk Som en sløjfe på samarbejdet udgiver NOAHs blad Miljøsk en serie originale artmoney-plakater i begrænset oplag. Artmoneyplakaterne er inspireret af uddrag fra sangtekster og udføres af udvalgte artmoney kunstnere. Plakaterne er en fusion mellem Irmas kunstposer og ungdomsbladenes idolplakater med et klart miljøpolitisk budskab. Aurelie Fourrier: We are just like monkeys trying to reach the sun Kirsten Dufour lavede den tredje artmoney-plakat inspireret af Rage against the machine s tekststykke If we don t take action now we settle for nothing later. Hun fortæller: - Kunsten kan researche nye tiltag, som en slags modeller for noget man kan gøre. Vil du udstille værkerne Har du et godt udstillingssted og vil udstille de 14 værker, kan du kontakte Anders Kildegaard Knudsen i Det Grønne Hus i Køge og lave en aftale om lån af udstillingen på telefon eller 9

10 NOAH går til filmen! I 2011 etablerede NOAH en YouTube-kanal: NOAHkanalen. Her ligger bl.a. seks kortfilm om vedvarende energi i Danmark, som NOAH har produceret med støtte fra Undervisningsministeriets Tipsmiddelpulje. Filmene kan ses på eller ved at klikke på billederne herunder. Film 1: Solvarme Film 2: Vindkraft Film 3: Bølgeenergi Film 4: Geotermisk energi Film 5: Solceller Film 6: Biomasse NOAH har også lagt dansk tale på en film om biobrændstoffer. Filmen er produceret af vores venner i Friends of the Earth Europe: Du kan også finde nye NOAH-film i biografen på vores hjemmeside. 10

11 Bæredygtig omstilling og vækst Vækst for enhver pris... Hele tiden får vi tudet ørerne fulde af budskabet om vækst. Vi skal holde hjulene i gang, for uden vækst bliver der krise. Vi er blevet som musen i løbehjulet. Vi løber hurtigere og hurtigere. Bliver mere og mere stressede, men kommer ingen vegne. Vi har gjort den økonomiske trædemølle til selve livets indhold. Til trods for at vores velstand stiger og stiger, bliver vi mere og mere usikre på fremtiden og bange for kriser og arbejdsløshed. Aldrig før har vi i den rige del af verden haft en så høj materiel levestandard som nu. Alligevel oplever flere og flere hverdagen som presset, og renter og afdrag på gæld æder en stadigt større del af vores indkomst. Samtidig stiger vores gæld til naturen, miljøet og de underpriviligerede eksplosivt. Vi er godt i gang med at undergrave vores fremtidige overlevelsesmuligheder på jorden. Det stigende befolkningstal gør det allerede nu umuligt for alle på jorden at få adgang til deres andel af naturens ressourcer. I hvert fald hvis målet er at alle på kloden skal kunne opnå samme forbrug som os. Og intet teknologisk fix kan genoprette ødelagte økosystemer og et klima, som vi er ved at skubbe ud af balance. Det er på høje tid, at vi erkender, at fortsat økonomisk vækst og stigende materiel velstand ikke indeholder svaret på de udfordringer, som vi står overfor. Tværtimod bringer den ensidige fokusering på vækst os bare længere væk fra de løsninger, som kunne bringe os på ret kurs. NOAHs Modvækstgruppe har i samarbejde med NOAHs Forlag udgivet folderen 6 skarpe om bæredygtig omstilling og vækst med korte svar på seks af de mest almindelige indvendinger mod vækstkritikken og modvækst-tanken: Hvad betyder bæredygtig omstilling? Vil en bæredygtig omstilling gå ud over vores velstand? Vil en bæredygtig omstilling gå ud over vores velfærd? Vil et mindre forbrug ikke betyde en voksende arbejdsløshed? Har vi råd til at gennemføre en bæredygtig omstilling? Kan vores samfundsøkonomi håndtere et samfund uden forbrugsvækst? Folderen kan downloades gratis fra Læs mere om gruppens arbejde på hjemmesiden (også oprettet i 2011) 11

12 NOAHs økonomi i 2011 Projektmidler udgør hovedparten af NOAHs økonomi. I 2011 havde vi 4 projekter kørende. Læs mere om projekterne på næste side. Vi havde desuden rigtig pæne støttekredsindtægter. På udgiftssiden har vi brugt egne penge for at videreføre vores kapacitetsopbygningsprojekt, men på trods af det havde vi et pænt overskud i Driftsomkostningerne er stabile. Kopi af revideret regnskab kan downloades fra NOAHs hjemmeside. 12

13 Projekter i gang i 2011 Bæredygtig skovdrift i Ghana Sammen med Friends of the Earth Ghana arbejder NOAH for at engagere vigtige aktører og støtte nabolandsbyer til skovområder med tømmerhugst i at arbejde for en bæredygtig skovforvaltning i Ghana. I 2011 var Mads på besøg i Ghana for at følge projektet og give sparring til vores afrikanske kolleger. Projektet er støttet af Danidas Minipulje og afsluttes i starten af Videoklip til NOAHs klimasite Som beskrevet på foregående side har NOAH i 2011 produceret seks små videofilm om vedvarende energi i Danmark. Formålet med filmene er kortfattet at forklare, hvor store potentialet for de forskellige vedvarende energikilder er, og hvordan de kan indgå i en dansk energiforsyning. Læs mere om filmene og find links til dem på side 10. Videosekvenserne er produceret med støtte fra Undevisningsministeriets Tipsmiddelpulje. Klima SOS NOAH har siden 2008 deltaget i FoE Europe s kampagne Big Ask, som handler om at skabe et folkeligt pres for at få politikerne til at vedtage en klimalov. Vi kan nu glæde os over, at den nye regering i sit regeringsgrundlag har bestemt, at Danmark skal have en klimalov. NOAHs arbejde bliver nu at sikre at klimaloven bliver stærk det vil bl.a. sige, at den indeholder høje reduktionsmål. Klima SOS projektet har modtaget økonomisk støtte fra Europa-Nævnet, OAK Foundation og European Climate Foundation. Støtte til klimadebat Debatmøderne omtalt på side 4 er støttet af Europa-Nævnet. Desuden har nævnet ydet støtte til en opdatering af EU-stoffet på hjemmesiderne og 13

14 Miljøsk miljøsk Herunder kan du se årets udgivelser af NOAHs tidsskrift Miljøsk. Miljøsk nr. 58: Den globale madskandale Vidste du, at for hvert kilo mad, som vi smider ud, går der fem gange så meget tabt længe før, at maden overhovedet når vores køleskabe? Vidste du, at Danmark er noget nær en topscorer på den globale scene, kun overgået af USA og Finland, når det drejer sig om at forbruge ressourcer til at tilvejebringe den mad, som vi spiser, kasserer og spilder? Vidste du, at op mod halvdelen af den mad, der bliver produceret i EU og USA, aldrig bliver spist? Og vidste du, at for 30 år siden var denne mængde kun halvt så stor, mens den for 100 år siden var stort set ikke-eksisterende? Den menneskeforvaltede fødekæde er blevet ineffektiv. Vi sætter os på fælles ressourcer som land og vand og dyrker mad, som vi ikke spiser, men smider ud igen. Vi spilder CO 2 og tager maden ud af munden på verdens fattige. Det er en udvikling, der har store konsekvenser for både den globale opvarmning og for den globale landsby. Miljøsk sætter fokus på den globale madskandale, madspild i Danmark og resten af den vestlige verden. Miljøsk nr. 59: Generation Grøn? To og to er da fire det har det alle dage været. Men i miljø- og klimaundervisning anno 2011 giver to plus to måske tre, fem eller ti. Vi ved det faktisk ikke, for der findes ingen facitliste, når det handler om udfordringerne med miljø og klima. Derfor skal børn og unge i dag kunne mere end at forklare et økosystem og forstå nogle sammenhænge. De skal have kompetencer til at løse problemer og til at træffe egne valg. Miljøsk sætter i temaet Generation Grøn? fokus på børn, unge, miljø og undervisning anno 2011 og meget mere. Om miljøsk Miljøsk er et uafhængigt miljømagasin, der samler op på nyhedsmediernes miljødækning og bidrager til den visionære diskussion af hvilken vej, udviklingen på miljøområdet kan og bør tage. Miljøsk udgives af miljø bevægelsen NOAH, men udtrykker ikke nødvendigvis NOAHs holdninger. Miljøsk modtager gerne artikelforslag fra fagfolk, debattører eller aktivister. Redaktionen forestår i samarbejde med skribenten en formidlings mæssig redigering af alle artikler, før de trykkes. Har du spørgsmål, beder vi dig kontakte redaktionen på Miljøsk udkommer ca. fire gange årligt - pris 195 kr. for fire numre (Institutioner m.v. dog 355 kr.). 14

15 miljøsk Miljøsk nr. 60: Den globale kamp om sjældne metaller Mobiltelefoner, solceller og elbiler en række sjældne metaller og jordarter er altafgørende elementer i den stadig voksende high tech industri, og når vi skal høste vedvarende energi til el-sektoren. Miljøsk sætter fokus på den globale kamp om de sjældne metaller, som vi de facto er lige så afhængig af i dag, som vi længe har været det af fossile brændstoffer. Samtidig har en kritisk lav genanvendelsesrate af metallerne gjort, at vi i Danmark er nødt til at importere metallerne i stor stil. Det brændende spørgsmål lyder: Skal vi fortsætte og intensivere vores forbrug af ikke-fornybare ressourcer? Eller må vi indse, at der skal tænkes i nye baner med øget genanvendelse og mere omtanke på vores forbrug af råstoffer? Miljøsk nr. 61: Stemmer fra Ghana Er biobrændstoffer en ny form for kolonialisme eller en god mulighed for at skabe vækst i fattige lande? Er der håb for Ghanas regnskov, eller kan Ghana se frem til en lige så forarmet natur som den danske? Er bæredygtigt fiskeri en mulighed i et land som Ghana, hvor fisk er den største kilde til protein for flertallet af landets indbyggere? Mens verdens ledere sad på COP 17 i Durban i endnu et forgæves forsøg på at nå en aftale, der skulle afløse Kyotoprotokollen, valgte Miljøsk at give stemme til en række ghanesiske miljøaktivister. Ghana er bare et af de mange lande, der i disse år er udsat for store klimaforandringer og står over for lige så store miljøudfordringer. Hvad sker der, hvordan opleves det, hvad skal der til for at imødegå udfordringerne? De ghanesiske aktivister beskriver i et stort tema klimaforandringer og miljøforandringer set fra Ghana. Og dermed beskriver de samtidig udfordringer, som mange lande verden over kæmper med i disse år. Når du hører stemmerne fra Ghana, hører du stemmerne fra store dele af en presset klode. Miljøsk nr. 62: Landgrabbing en kamp om jord og ressourcer Hungersnøden på det Afrikanske Horn er paradoksal, fordi Ethiopien og Sudan i de seneste år har solgt store landområder til udenlandske investorer, mens store dele af befolkningen andre steder på Afrikas Horn sulter. Landgrabbing oversøisk jordspekulation er et kendt fænomen. Men størrelsen og antallet af handler er i dag på et niveau, der ikke er set siden de europæiske kolonimagters storhedstid. Samtidig er det svært at finde eksempler på, at udenlandske investores enorme opkøb af udviklingslandenes landbrugsjord giver den lovede udvikling og fremgang for lokalsamfundene. Miljøsk stiller spørgsmålet: Giver udenlandske investorers opkøb af udviklingslandenes landbrugsjord unikke muligheder for at forbedre landenes landbrugssektor og reducere fattigdommen eller er der reelt tale neokolonialisme med store negative konsekvenser for mennesker og miljø? 15

16 NOAHs Forlag Ny bog gør op med væksten og tegner en bæredygtig fremtid! Modvækst omstilling til fremtiden er en højaktuel bog, som midt i en finanskrise og op til et forestående valg rummer 15 danske debattørers ydmyge, håbefulde, radikale og dybt kontroversielle bud på, hvordan vi tager fat på at omstille samfundet til nutidens og fremtidens krav. John Holten-Andersen, redaktør, fortæller om bogen: Vi er nødt til at vriste os fri af den vækst-filosofi, som har præget udviklingen de seneste 100 år, og som totalt dominerer den politiske debat op til efterårets valg. Safania Eriksen, forfatter: Vi skal satse på mere velfærd frem for mere velstand, mere kvalitet frem for mere kvantitet. For naturens såvel som vores egen skyld. Fra 15 forskellige faglige og menneskelige ståsteder beskriver forfatterne, hvorfor den fortsatte jagt efter økonomisk vækst er såvel udsigtsløs som meningsløs. Udsigtsløs, fordi vi har overskredet grænserne for bæredygtighed, og meningsløs, fordi vi ikke bliver lykkeligere af at omgive os med flere ting. I bogen tegnes konturerne af en bæredygtig omstilling indenfor landbrug og fiskeri, børne- og familieliv, arbejde og fritidsliv, forbrug og hverdagsliv, byplanlægning og arkitektur, økonomi og politik, sprog og kultur. Modvækst omstilling til fremtiden er udgivet i samarbejde mellem NOAH Modvækst og Forlaget Hovedland. Bogen kan bestilles ved henvendelse på NOAHs sekretariat. 280 sider illustreret: 249,- Læs også på side 11 om folderen 6 skarpe om bæredygtig omstilling og vækst, som NOAHs Modvækstgruppe i samarbejde med NOAHs Forlag har udgivet. Endelig har NOAHs Energi- og Klimagruppe udarbejdet fire 8-siders diskussionspapirer: Handel med klimaet, Masser af biomasse?, Atomkraft uden fremtid og CCS kullenes redning?. Læs mere på side 5. 16

6 skarpe. om bæredygtig omstilling og vækst

6 skarpe. om bæredygtig omstilling og vækst 6 skarpe om bæredygtig omstilling og vækst NOAH s Forlag, 2011 Kolofon 6 skarpe om bæredygtig omstilling og vækst Denne publikation er udarbejdet af NOAH Modvækst ISBN: 978-87-91237-48-5 Udgivet af NOAH

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Miljøorganisationen NOAH

Miljøorganisationen NOAH 1 Miljøorganisationen NOAH www.visdomsnettet.dk 2 Miljøorganisationen NOAH Hvad er NOAH? NOAH er en landsdækkende miljøbevægelse, der består af grupper, der støtter hinanden i det fælles arbejde med at

Læs mere

Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter i en dansk klimalov. Kim Ejlertsen og Palle Bendsen

Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter i en dansk klimalov. Kim Ejlertsen og Palle Bendsen Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter 2012-2050 i en dansk klimalov Kim Ejlertsen og Palle Bendsen NOAH Energi og Klima, 3. december 2011 Vores forslag til reduktionsmål i en dansk klimalov

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. Att: Dorte Wied Christensen. 22. februar 2014

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. Att: Dorte Wied Christensen. 22. februar 2014 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Att: Dorte Wied Christensen Miljøbevægelsen NOAH Nørrebrogade 39 2200 København N 35361212 noah@noah.dk www.noah.dk NOAHs 1 høringssvar vedr. Udkast til forslag

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Indhold: Forsidebillede: Ballonaktion på Sankt Hans Torv i København, oktober 2010.

Indhold: Forsidebillede: Ballonaktion på Sankt Hans Torv i København, oktober 2010. ÅRSBERETNING 2010 Indhold: Forord... 3 Ingen klimalov på denne side af et valg... 4 CO 2 -lagring = falsk løsning... 5 Vulkanen viste vej... 6 Tjæresand... 7 Store mangler i dansk plan for vedvarende energi...

Læs mere

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde Samfundsfag Energi & Miljø Enes Kücükavci Klasse 1.4 HTX Roskilde 22/11 2007 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse..2 Indledning.3 Opg1..3 Opg2..4 Opg3..4-5 Opg4..5-6 Konklusion 7 2 Indledning:

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Masser af biomasse? NOAHs Forlag

Masser af biomasse? NOAHs Forlag Masser af biomasse? Vi skal af med de fossile brændsler så hurtigt som muligt. Presset for at det skal ske er ved at være så stort, at hverken regering, energiselskaber eller industrien tør ignorere det.

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

Masser af biomasse? NOAHs Forlag

Masser af biomasse? NOAHs Forlag Masser af biomasse? Vi skal af med de fossile brændsler så hurtigt som muligt. Presset for at det skal ske er ved at være så stort, at hverken regering, energiselskaber eller industrien tør ignorere det.

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

CCS - kullenes redning?

CCS - kullenes redning? CCS - kullenes redning? CCS Carbon Capture and Storage er en teknologi, som kan opsamle og lagre fra store kraftværker og industrier. I Danmark omtales CCS tit som -lagring. Forskere og industri har længe

Læs mere

COP 15. EU og klimaforhandlingerne. Reduktioner. Fleksible mekanismer. Klimatilpasningsfonde NOAH

COP 15. EU og klimaforhandlingerne. Reduktioner. Fleksible mekanismer. Klimatilpasningsfonde NOAH EU og klimaforhandlingerne Reduktioner Fleksible mekanismer International klimakonference, klimatopmøde, COP 15. Der skrives og snakkes meget om det store klimamøde i København i december. Forventningerne

Læs mere

Energi på lager. CASE Catalysis for Sustainable Energy. Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer. Elisabeth Wulffeld Anne Hansen

Energi på lager. CASE Catalysis for Sustainable Energy. Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer. Elisabeth Wulffeld Anne Hansen Energi på lager Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer Elisabeth Wulffeld Anne Hansen CASE Catalysis for Sustainable Energy 1 Energi på lager DTU 1. udgave, 1. oplag, 2011 Oplag:

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Energiaftalen 2012 en faglig vurdering

Energiaftalen 2012 en faglig vurdering Energiaftalen 2012 en faglig vurdering Ingeniørforeningen 2012 Energiaftalen 2012 en faglig vurdering 2 Energiaftalen Den 22. marts indgik regeringen og det meste af oppositionen en aftale om Danmarks

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Klima og Energisyn. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Klima og Energisyn. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Klima og Energisyn Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Det Økologiske Råd Det Økologiske Råd er en fagligt velfunderet medlemsbaseret miljøorganisation med fokus på: Bæredygtigt byggeri Energi og klima

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Mål for vedvarende energi

Mål for vedvarende energi Mål for vedvarende energi - 2030 mål, Eu s og Danmarks omstilling til vedvarende energi, hvordan, hvor hurtigt og hvorfor VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe Gunnar Boye Olesen Debatmøde "EUs klima-og energistrategi

Læs mere

CCS - kullenes redning?

CCS - kullenes redning? CCS - kullenes redning? CCS Carbon Capture and Storage er en teknologi, som kan opsamle og lagre CO2 fra store kraftværker og industrier. I Danmark omtales CCS tit som CO2-lagring. Forskere og industri

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Forord... 3 Miljøpolitisk indsats... 4

Forord... 3 Miljøpolitisk indsats... 4 ÅRSBERETNING 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Miljøpolitisk indsats... 4 NOAH sagde fra i Trængselskommissionen... 4 Dannelse af koalitionen Nej til flere biler i København... 4 Til kamp mod uranudvinding

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer En visionær dansk energipolitik at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg. Analyse af udviklingen i beskatningen af biler og brændstof. København 24.

Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg. Analyse af udviklingen i beskatningen af biler og brændstof. København 24. NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København 24. november 2011 Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg Analyse af udviklingen i beskatningen af

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Forord... 3 Energi og klima... 4 Landbrug og fødevarer... 7 Bæredygtighed... 9 Modvækst... 11 Trafik... 12 NOAHs økonomi i 2012...

Forord... 3 Energi og klima... 4 Landbrug og fødevarer... 7 Bæredygtighed... 9 Modvækst... 11 Trafik... 12 NOAHs økonomi i 2012... ÅRSBERETNING 2012 Indhold: Forord... 3 Energi og klima... 4 Landbrug og fødevarer... 7 Bæredygtighed... 9 Modvækst... 11 Trafik... 12 NOAHs økonomi i 2012... 13 Generalforsamlingen d. 14. april 2013 genvalgte

Læs mere

Forsker: Vi har teknikken klar til roadpricing

Forsker: Vi har teknikken klar til roadpricing transport (/transport) Forsker: Vi har teknikken klar til roadpricing DEBAT 19. august 2014 kl. 3:15 0 kommentarer TRANSPORTDEBATTEN: Det vil tage ca. seks år at etablere det juridiske og organisatoriske

Læs mere

COP 15. EU og klimaforhandlingerne. Reduktioner. Fleksible mekanismer. Klimatilpasningsfonde NOAH

COP 15. EU og klimaforhandlingerne. Reduktioner. Fleksible mekanismer. Klimatilpasningsfonde NOAH EU og klimaforhandlingerne Reduktioner Fleksible mekanismer International klimakonference, klimatopmøde, COP 15. Der skrives og snakkes meget om det store klimamøde i København i december. Forventningerne

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger.

Høringssvar til forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere Forbrugernes stemme i energidebatten! Energistyrelsen dwc@ens.dk, skn@ens.dk, klimasekr@ens.dk Herrestrup, den 27. februar 2014. Høringssvar til forslag til

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

BIOENERGI ER IKKE GRØN Fakta om EU og Danmarks voldsomt voksende forbrug af bioenergi - på bekostning af natur, klima og lokalbefolkninger

BIOENERGI ER IKKE GRØN Fakta om EU og Danmarks voldsomt voksende forbrug af bioenergi - på bekostning af natur, klima og lokalbefolkninger BIOENERGI ER IKKE GRØN Fakta om EU og Danmarks voldsomt voksende forbrug af bioenergi - på bekostning af natur, klima og lokalbefolkninger Grøn omstilling? Skovrydning CO 2 -neutralitet? Land grabbing

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 COP 15 og reduktioner (eller mangel på samme) Copenhagen Accord: Vi bør samarbejde

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor

Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt - Martin Hellung-Larsen, Trafikstyrelsen, TØF konferencen om Kollektiv Trafik 6.-7. oktober

Læs mere

1. Er Jorden blevet varmere?

1. Er Jorden blevet varmere? 1. Er Jorden blevet varmere? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Ja, kloden bliver varmere. Stille og roligt får vi det varmere og varmere. Specielt er det gået stærkt gennem de sidste 50-100

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag

Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag Den korte vækst En parantes i menneskets historie? Forestillingen om vækst er noget nyt i menneskehedens historie. Det er en myte, at vækst historisk set skulle være forudsætningen for et stærkt og levedygtigt

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Lærervejledning til Samfundsfag

Lærervejledning til Samfundsfag Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling samt Undervisningsministeriets Udlodningsmidler Undervisningsmaterialet Grøn Energi til Bæredygtig Udvikling, GEBU er udarbejdet af Dansk AV Produktion, 2015.

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer 2015/1 BSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 31. marts 2016 af Josephine Fock (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT) og Christian Poll (ALT) Forslag

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

Jesper Hostrup Hansen Lise Fogh Pernille Hagedorn-Rasmussen. Denne beretning er vedtaget på NOAHs ekstraordinære generalforsamling d. 24. juni 2009.

Jesper Hostrup Hansen Lise Fogh Pernille Hagedorn-Rasmussen. Denne beretning er vedtaget på NOAHs ekstraordinære generalforsamling d. 24. juni 2009. ÅRSBERETNING 2008 Forord Finanskrise var ordet på alles læber i en stor del af 2008. Efter en årrække med drønende vækst i forbrug og boligpriser blev dette året, hvor tilliden til finanssystemerne og

Læs mere

World Wide Views. Det danske borgermøde. Spørgeskema. September 2009

World Wide Views. Det danske borgermøde. Spørgeskema. September 2009 World Wide Views Det danske borgermøde September 2009 Spørgeskema Første tema-debat Klimaforandringerne og deres konsekvenser Det er forskelligt fra person til person, hvordan man ser på klimaforandringer,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 21.9.2005 B6-0509/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Hannes Swoboda,

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Klimabarometeret Januar 2012

Klimabarometeret Januar 2012 Klimabarometeret Januar 212 2. januar 212 RAPPORT 79 % af danskerne vil gerne finansiere omstillingen til vedvarende energi gennem en gradvist stigende energiregning. Det viser Klimabarometeret, som i

Læs mere

Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien. Christian Ege, sekretariatsleder Konference

Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien. Christian Ege, sekretariatsleder Konference Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien Christian Ege, sekretariatsleder Konference 5.11.2014 Hvilke virkemidler kan bruges? Lovgivning: overvejende på EU-plan hvis det påvirker varehandel Grønne afgifter:

Læs mere

Vedrørende L 217 Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven

Vedrørende L 217 Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven Miljøbevægelsen NOAH Nørrebrogade 39 2200 København N Tlf. 35361212 Fax. 35361217 noah@noah.dk www.noah.dk København 1. maj 2007 Skatteministeriet Folketingets Skatteudvalg Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Det handler både om klimaet og forsyningssikkerheden Prisstigninger for fossile brændsler Kulpris Oliepris Hvad er målet En global

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Indhold: Forsidebillede: fra The Flood for Climate Justice, 12. december 2009. Nørrebrogade 39, 1., 2200 København N Tlf.: 3536 1212, fax: 3536 1217

Indhold: Forsidebillede: fra The Flood for Climate Justice, 12. december 2009. Nørrebrogade 39, 1., 2200 København N Tlf.: 3536 1212, fax: 3536 1217 ÅRSBERETNING 2009 Indhold: Forord...3 NOAH og FoE...4 NOAHs 40 års jubilæum...5 Landbrug og fødevarer...6 Klimaforum09...7 Kritisk hjemmeside om CO2-lagring...7 På gaden for klimaretfærdighed...8 Den store

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Vi har kun en jord! Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand, er én ting sikkert: vi har kun én jord.

Vi har kun en jord! Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand, er én ting sikkert: vi har kun én jord. Vi har kun en jord! De miljøproblemer, vi hører om i medierne, er ofte usynlige for det blotte øje. Vi kan ikke se hullet i ozonlaget, lugte de hormonforstyrrende stoffer i legetøjet, smage resterne af

Læs mere

Choice Awareness and Renewable Energy Systems Henrik Lund, marts Resumé på dansk

Choice Awareness and Renewable Energy Systems Henrik Lund, marts Resumé på dansk Choice Awareness and Renewable Energy Systems Henrik Lund, marts 2009 Resumé på dansk I mange lande verden over formuleres der i disse år politiske målsætninger om at øge andelen af vedvarende energi.

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

ENERGIDAGSORDEN EFTERÅR 2016

ENERGIDAGSORDEN EFTERÅR 2016 ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT ENERGIDAGSORDEN EFTERÅR 2016 Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk Oktober 2016 REGERINGENS LOVPROGRAM 2016-17 Tekniske lovændringer og to vigtige

Læs mere

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag Den grønne vækst Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? Grøn vækst eller endda bæredygtig vækst er slagord, vi har hørt mange gange i de senere år. Mest fra politikere, som gerne vil vise en høj miljøprofil,

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

Verdens første brintby

Verdens første brintby Verdens første brintby Energi til eget forbrug Verdens oliereserver er ved at slippe op. Indenfor de næste årtier vil manglen på olie føre til markante prisstigninger og til øget afhængighed af oliestaterne.

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Klima-, EU-konsulenten Energi- og Bygningsudvalgets EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere