Øvrige relevante aktører. Succeskriterier. Oplevelsestur - også børn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øvrige relevante aktører. Succeskriterier. Oplevelsestur - også børn."

Transkript

1 VÆKSTdag2014, den 8. april 2014 oversigt over forslag. Skemaet indeholder de forslag, der kom frem på VÆKSTdag 2014 den 8. april 2014 i Skjern Kulturcenter. Workshop Idé Hovedansvarlig for den videre proces Øvrige relevante aktører Succeskriterier Kontaktperson Uddybende kommentarer 1. Vækst i turisme Nationalparken skal etableres Der skal investeres i bedre offentlige toiletter rundt om hele kommunen(rundt om fjorden) Ren strand (fast politik for rengøring af kystnære områder, nogle udvalgte ekstra clean områder) Minitog mellem Ringkøbing og Søndervig på naturstien Sejlads mellem Hvide Sande, Søndervig og Bork. Mylius Ericsen skal ud i fjorden Rammevilkårene for turisme skal højnes, idet turister ønsker højere kvalitet. Rammevilkår. Ekstra clean områder i markedsføringstiltag. Oplevelsestur - også børn. Forslaget handler om at udnytte fjordens potentialer, en "vandsti" ligesom vi har en cykelsti. Udnytte oplandet, herunder Bork, Nationalpark, Søndervig. Temaet er: Vi skal ud i fjorden. Temaet er: Vi skal ud i fjorden. Sightseeing i fjorden - ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ==== 1

2 Cykelparker (overnatning, spisning, kultur) rundt om fjorden Ringkøbing Bystrand ved Svømmehallen Landbrugseksperime ntarium (landbrugspark, autentisitet, oplev arbejdet og livet på et landbrug, som alternativ til aktivitetsparker i Danmark, tematiseret efter forår, sommer, efterår og målgrupper. Beliggenhed i Skjern. Oplev RKSK fra luften - få en tur i verdens største vindmølle, fugleliv, lokale fødevarer, kultur m.m. Temaopdelte måneder i turistsæson. (vinterbadning, fugleliv, lokale fødevarer, kultur m.m.) Værtsskab. Borgere i kommunen og medarbejdere i skulpturer, beværtning Etablering af servicefaciliteter også til elcykler med ladestationer. Potentiale: Det grå guld. Badebro, faciliteter, profilering. Strandmiljø. En intelligent lærings- og oplevelsespark med overnatningsmuligheder. Familier skal kunne komme og indleve sig i et landbrug både med fokus på dyrkning af grøntsager og dyrehold. Fra jord til bord oplevelser. Præsenterer et af områdets kerneværdier, det er autentisk og en event, et oplevelsesrum der involverer og aktiverer børn og voksne på en kvalitativ og intelligent måde. En besøgsvindmølle for borgere og turister. Testmøllen skal stå stille fra april til uge 42. Involver Vestas kombiner med besøgscenter. Handler også om nichemålgrupper og at udvide sæsonnen. Nogle nichemålgrupper er tit købekraftige - udstyr. Udnytte hele områdets kapacitet vedr. fugle, fiskeri, vandsport etc. Uddannelse: Viden om lokalområdet og dets muligheder. Mersalg - det at ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ==== 2

3 turisme skal kunne markedsføre området og fortælle om alt hvad der sker. De skal også fortælle de skæve historier og hemmelighederne. Fælles markedsføring (bedre udnyttelse af sociale medier) Nationalpark (unik å/fjord område, bedre muligheder for lystfiskerturisme) Fokus på nichemålgrupper: grå guld og handicappede Optimering af etablerede events - bedre udnyttelse af potentialet Sommerhuse Kommunen, udlejningsbureauer, rådgivere Modulopbyggede fjordflåder (støttepunkter i fjordhavne men også ude på fjorden - de kan lejes på dagsbasis og en hel uge. I havne er der elcykler til at besøge indlandet. Bo Christensen, Bo Christensen, tænke længere og give mere service end det der lige spørges om. Temabaseret turisme. Temabaseret. Det grå guld, wellnes, kitesurfing. Udnytte ydersæsonnen. Flere aktører involveres. Master class etc. Handler om mersalg. ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ==== 3

4 Fokus på kobling af SMVer og akademikere Uddannelse skal være mere bundet op på lokalsamfund Hvilke virksomheder beskæftiger hvilke typer uddannelser. En bedre guide. Samling og udvikling af uddannelserne i kommunen Få relevante uddannelser på akademiniveau til kommunen 2. Vækst i den lokale videnskapacitet Erhvervscentret Kommunen Kommunen Kommunen Virksomhede rne Virksomhederne Uddannelses -institutionerne Virksomhederne Øger informationen om ansættelseso rdninger til højtuddannede De unge kan fortælle om deres lokalområde Erhvervscentret Bjarne Svendsen, bjarne.svend Per Pedersen, Bent Brodersen Her er der allerede sat en proces i gang med flere akademi-uddannelser, der får base på Innovest. Struktureret undersøgelse af de unges ønsker og lav en opfølgning af de unges ønsker Relevante aktører kunne være skolerne eller uddannelsesinstitutionerne, der hører de unge hvad der kunne få dem til at blive i kommunen Fastholdelse af udbud i kommunen, så virksomhederne har mulighed for at oparbejde viden til endnu større udbud. Samling af alle uddannelsescentre i Licitationspolitik: Kommunen skal være bedre til, at prioritere lokale virksomheder ved udbud. Evt. ved at ændre kravene til virksomhederne, der skal byde på opgaven. Relevante aktører kunne være kommunen. I forhold til mentorkorpset for iværksættere, er ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ==== 4

5 kommunen og et mentorkorps for iværksættere Vi skal have et større fokus på tiltrækning af højtuddannede Skabe en vidensfond af politikere, erhvervsfolk og uddannelsesinstituti oner, der sammen får skænket 5 bygninger, hotspots, hvori der stableres innovationsmiljøer og vidensdatabaser. Erhvervscentret i gang med at opbygge og udbygge et sådant initiativ. Her har Erhvervscentret allerede flere initiativer i søen. Bl.a. er Erhvervscentret til stede på alle de store uddannelsesmesser på landets universiteter, hvor flere medlemsvirksomheder er repræsenteret og udbreder kendskabet til Career Campus i Ringkøbing. Erhvervscentret har også samarbejde med flere af landets universiteter og jobcentre mhb. at rekruttere medarbejdere og studerende til området. Herudover er Erhvervscentret igennem projektet Genvej til ny viden aktivt ude og fortælle virksomhederne om mulighederne for at ansætte akademisk arbejdskraft. Måske man kunne samle forskellige virksomheder i gamle fabriksbygninger også udover Innovest. Vi skal få lavet den gode fortælling om området tænk det ind i en akkumuleringstank af ideer. Erhvervscentret har fået en aktiv rolle i Innovest for at facilitere flere forskellige labs. Bl.a. med fokus på iværksætteri, prototyper og erhvervsrettede ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ==== 5

6 Læring skal tage udgangspunkt i kommunens områder både geografisk og fagligt. Der skal laves en database over de enkelte virksomheder i kommunen og hvilke kompetencer de efterspørger, så det bliver lettere for tilflyttere at finde jobs. Databasen skal være tilgængelig på internettet. innovationsprojekter. Vi skal sørge for, at de unge får specialviden om sin egen hjemegn, evt. igennem svømmeundervisning i fjorden, kitesurfing på fjorden og øget fokus på lokalhistorie i skolen. Der skal være større fokus på at give de unge en oplevelse, når de kommer til området. Lidt ligesom surf-efterskolen på Mors. Vi skal være bedre til, at informere omverdenen om de behov virksomhederne har virksomhedsejerne har også et ansvar virksomhederne kunne melde ind til en base, hvor de informerer om hvilke kompetencer de søger. Udvikling af Lyngvig fyr som museum og kultursted, cafe, naturskole, indfaldsport til kultur- og naturoplevelser rundt om Ringkøbing fjord. Skjern Operaen 2.0. En opera som binder hele kommunen sammen - så en 3. Kulturen som vækstdriver Ringkøbing- Skjern Museum, Ringkøbing- Skjern Kommune, Naturstyrels en besøgende - afledt effekt på museets besøgssteder fjorden rundt. Kim Klausen K.E.Kristense n, Skjern Kulturcenter Ideen er at bruge Lyngvig Fyr som et bogstaveligt fyrtårn og infocenter omkring kulturelle oplevelser i RKSK overfor de mange tusinde potentielle turister der er i området. Initiativet er allerede i gang. Skjern Operaen har gennem tiderne haft 3 forestillinger, som dengang gav god sammenhængskraft i Skjern ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ==== 6

7 RKSK opera. Kunne også være musical. Sejlende tømmerflåde 100x100 m. Etablering af en sejlende kulturplatform, med basis for aktiviteter omkring lokale fødevarer, teater m.m. Vikingeslag?? Skal kunne kobles op til den faste tømmerflåde. Fast tømmerflåde som en del af KRAFT 1x1 km. En hel kulturel bydel med muligheder for kreative værksteder. Udførelse af vandsport, en del af KRAFT konceptet., restauranter. Der skal være svævebaneadgang fra KRAFT HQ + Per Høgh Sørensen, Kommune. Den nye opera kunne gøre det samme for RKSK, for man var fælles om et stort kulturelt projekt. I slipstrømmen af åbningen på Kulturfestival Bølgen i 2013 i Hvide Sande, er der blevet snakket om at gentage successen og lave endnu et fælles kommunalt projekt. Men nok mest tænkt som et 'generelt' projekt. Tanken var at etablere en udendørs arena på Ringkøbing Fjord, hvor - alt afhængig af størrelsen på tømmerflåden - en lang række kulturelle aktiviteter kunne finde sted. Kunne hænge sammen med Kraft projektet, både indholdsmæssigt og også fysisk. Kunne i ændret form tænkes som et tiltag i forhold til Aarhus 2017, hvor Kraft også arbejder på at få en bevilling. ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ==== 7

8 Skjern - Hvide Sande. Vi holder snor i vores unge. En stor kulturel event for de unge fraflyttere og deres familier. Tænkt som en ungdomsfestival, hvor man mødes med gamle venner. En festival med store musikalske navne, som også kunne tiltrække andre en fraflyttede unge. Der vil komme et forsøg i den retning - dog knap så ambitiøst - i forbindelse med et ungdomsfodboldstævne i Skjern i efteråret Fremtidens fødevarelaboratorium En klynge af fødevarevirksomhed er i RKSK. Herunder, vidensamarbejde, rammevilkår, de store hjælper de små. Mogens Jepsen, ADVODAN Ringkøbing, Havnepladse n 11, DK Ringkøbing Tlf Mobil Fax Ideen er inspireret af de klyngedannelser, der finder sted omkring Agro Food Park og Danish Food Cluster, hvor man på tværs af fødevareområder og brancher samarbejder for at forbedre vækstmulighederne for erhvervet: - Bedre udnyttelse af erhvervsmæssig styrkeposition regionalt og på landsplan. - Større fokus på værdikæden. Søren Holm, Erhvervscen tret - Samarbejde på tværs af SMV og store virksomheder. - Forbedre mulighederne for eksport. - Bedre positionering ift. regionens fødevaresatsning og regeringens Vækstplan for ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ==== 8

9 fødevarer. GLOCAL - a) vækst, b)lokal forsyning. Kobling af landbrug & fødevarer og turisme. Lokale varer og lokal forsyning. Søren Christensen og Hans Chr. Tylvad Kommune og region. Turismeaktør er. Suzanne Ditlevsen Ideen falder godt i tråd med de forberedende drøftelser, der har været ift. en kommende fødevarestrategi/-politik i RKSK, hvor man satser på at forbedre vækstmulighederne lokalt for erhvervet og følgeerhverv. I de senere år er der oparbejdet et brand omkring lokale fødevarer, hvilket har sat gang i produktionen og afsætningen hos specielt de mindre producenter. Derfor er der en stigende interesse fra virksomhederne i forhold til at udvikle og skabe innovation på området. Der er et vækstpotentiale her, som også rækker ud mod eksport. Derfor siger man nu, at der ikke bare er tale om LOCAL, men GLOCAL food. I kommunens fødevarestrategi og aktiviteter på området har der været stor fokus på de lokale fødevarer og man har været involveret i 2 store projekter i samarbejde med 3 andre kommuner i Vestjylland: - Vestjyske Fødevarer og Oplevelser - Madlandet i Vest I begge projekter har man arbejdet på at promovere de ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ==== 9

10 lokale fødevarer over for turisterne og i øvrigt skabe større afsætningsmuligheder ikke bare lokalt, men også på landsplan. Besøger man Kulinarisk Fødevaremarked får man et godt indblik i den mangfoldighed, der er for de lokale fødevarer. Man forventer en stærk stigning i de lokale fødevarer i de kommende år, og kommunen er i øjeblikket involveret i et projekt, hvor man satser på, at de lokale fødevarer i højere grad indgår i leverancerne til de kommunale køkkener. Som sagt har der været arbejdet med at forbedre forholdene og væksten i de lokale fødevarer, men det vil naturligt at gå videre ad denne vej, specielt i lyset af de muligheder, der kommer for leverancer til det offentlige. Sundhed gennem fødevarer Folmer Tarpgaard Folmer Tarpgaard En undersøgelse fra Region Midtjylland placerer RKSK på linje med den gennemsnitlige sundhedstilstand i regionen. Der er tale om en sundhedsprofil, hvor der er forbedringer at hente for at få en Vækst i den almindelige folkesundhed i kommunen. Det vil være naturligt at inddrage fødevarer, ernæring og madkultur i en indsats for at ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ==== 10

11 forbedre sundhedstilstanden og dermed også skabe en forøget efterspørgsel efter kvalitative fødevarer. I kommunen kunne man oprette en tværfaglig indsats for at opnå et løft i sundhedstilstanden. Brobygning mellem Øst- og Vestjylland videndeling. Hvordan får vi udnyttet den viden, der bliver skabt i Østjylland? Niels Erik Kjærgaard 5. Placebranding Rekordernes land. Alle typer af rekorder: lykkeligste kommune i verden (borgere), bedst producerende vimdmøllekommune / energikommune, største geografiske kommune, største fjord, vandrigeste å, største laksestamme, største hedeareal, største klithede, største kulturområde - agersystem, største skestorkekoloni, længste kystlinie. Børn og unge, Kommunen Erhvervslivet, foreninger, turister/foreninger, museet, børn og unge Kommunen bliver verdenskendt for rekorder Sabine Jensen og Camilla R. Myrvig ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ==== 11

12 naturvejledere, virksomheder. EASY living - det gode liv. Liv i balance. Alting er tæt på. Altid til tiden. God plads på vejene. Vi kommer hurtigt fra A til B og vi har alt hvad vi skal bruge indenfor kort køretid. Parterapitilbud fra kommunen Danmarks gastronomiske hovedstad. Fokus på regional mad - øl - whiskykultur. Tænkes ind i folkeskolen, kommunale institutioner. Oprette Danmarks maduniversitet. Link til kulinarisk Vestjylland. Sundhedscenter Vest. Kommunen Erhvervscen tret Flere tilflyttere. Sunde og glade borgere. kommunen 10 michelinrestauranter i 2020, oprette maduniversitet, øget antal lokale madproducenter. Boy Boysen, Gunnar Madsen, , mail.com 6. Vækst i vedvarende energi Energiturisme. Vi skal markedsføre os på VE overfor turister og erhvervsturister. Onshore møller, havvindmøllepark, fjernvarmeværker, bølgeenergi, biogas. KRAFT. Vestas, kør evt. i elbiler og Turismen, kommunen, Erhvervet, VE anlæg aktører. At verden kender Vestjylland for VE. Esben Thomey, Energirådet/Energisekretariatet har projekt Visit Energi2020 som Regner Uffe Hansen er projektleder på og vil kunne uddybe. Det vil give rigtig god mening at relevante virksomheder bakker op om projektet. Der arbejdes med at kommunikere gode bidrag til Energi2020 samt en ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ==== 12

13 elbuser. tilhørende App. Der henvises til projektleder Regner Uffe Hansen. Energioptimering af offentlige institutioner. Opstil husstandsmølle - solceller til at producere el til daglig brug samt evt. jordvarmeanlæg til varme. Et anlæg kan evt. deles mellem flere institutioner i området. Efterhånden som RKSK bliver mere og mere selvforsynende med vedvarende energi skal forbrugerne tilgodeses. Det vil sige, at lokalbefolkningen skal have rabat på strøm. Dette skal motivere til tilflytning til kommunen. Vil samtidig dæmpe den lokale modstand mod opstilling af ny kapacitet. Vesterhav syd vindmøllepark. Tilvejebringelse af bedst mulig Selskabet Vesterhav Syd A/S Politikere. Lokale energiselska ber Interessegru pper. Virksomhede r. Borgere. Øget tilflytning til kommunen. At parken bliver en realitet. Richard Hvas, , com Steen Davidsen, Det kan være en god ide at tilbyde billig og grøn strøm til virksomheder og borgere ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ==== 13

14 tilbudsgrundlag - og størst mulig lokalt ejerskab og forankring med henblik på at sikre, at parken bliver en realitet. Nøgleord: opbakning fra lokalområdet. Se k Elbaseret transport, brint, batteribiler og biogas. Flemming Wennike Kommunen, RAH, Regionen, virksomhede r Første bruger (aktør), opnå 100% vedvarende energi i 2050 dk Flemming Wennike, , ail.dk 7. Vækst i produktionsvirksomheder Metal klynger, lokal udnyttelse af hinanden, blive hinandens ambassadører, fælles initiativer, virksomheder finder sammen og finder sammen overfor kunden. Partnerskab imellem kommunen, innovationscentret, virksomheder og uddannelsesinstituti oner - sillicon valley. Joint venture klynge. Designes ud fra virksomhede rnes ønske. Fra vækstdøgne t er der besluttet en konference mellem hovedaktøre r faciliteret af Erhvervscen tret. Innovationsc entret. Hydra Greene, Vestas manufactory, K.P. komponenter Få flere af de mindre virksomheder til at vækste samt som minimum fastholde de store virksomheder. Blive en Silicon valley. Nye prodkuktionsteknologier, unikt produkt. Bæredygtigt - Måbjerg bioenergi, fælles indkøb, vidensdeling Erhvervscentr et. Jesper Juul Sørensen. ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ==== 14

15 Uddannelse. Unikt sted, hvor både de unge og ældre kan uddannes indenfor industriteknik. Uddannelsesplatform skal brandes. Verdens bedste til at håndtere kompetencer. Branding af produktionsindustrie n. Skabe noget unikt. Udvikle nye processer og teknologier. Klyngemodel. Uddannelsesbase (jern/metal) - gratis i hele værdikæden. Uddannelses institutioner har en central rolle og kommunens videnafdeling. Innovest. Klynge og dertil hørende virksomheder. Uddannelses center/innov est. Innovest i dialog med virksomhede r. Få eksperter i huset der kan give viden til virksomhede r. Erhvervscent ret, Kommunen. gennem jobrotation, uddannelse med jobmulighede r. Danmarks bedste uddannelsess ted. Profilering, vækst, indtjening, støtte m.v. Uddannelsesc enter Kim Rune Brarup Vækst igennem internationalisering Kort sigt. Netværksgrupper omkring markeder/brancher, med tilførsel af viden. Tilførsel af ny viden - større brug af forskere og Erhvervscen tret er tovholder ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ==== 15

16 studerende. Eksporttjeklister. Lang sigt. Partnerskaber mellem produktionsvirksomheder og salgsvirksomheder. Bedre finansieringsforhold - gerne en afdeling af EKF her i kommunen. 9. Hvordan bruges den offentlige sektor til at skabe vækst Uddannelsessektor. Udbuddet af uddannelser skal matche virksomhedernes behov. Tiltrække og fastholde unge. Byrådet - videnudvalg. Uddannelses institutioner. Erhvervsråde t. Virksomheder ne skal udtrykke at det er nemmere at rekruttere. (Analyse) Udbuddet af lokale uddannelser skal i størst mulig omfang matche virksomhedernes behov. Herved skabes de bedste muligheder for at virksomhederne kan rekruttere arbejdskraft lokalt og dermed øge beskæftigelsen. Ved at have det rigtige udbud af uddannelser, vil vi også kunne tiltrække unge fra andre dele af landet til uddannelserne, og virksomhederne kan efterfølgende ansætte de nyuddannede og dermed sikre tilflytning til kommunen. De lokale parter, dvs. eksisterende uddannelsesinstitutioner (f.eks. Uddannelsescenter Ringkøbing- Skjern), Innovest og ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ==== 16

17 Vision som udmøntes i handling, som vi står sammen om - alle, herunder kommunen og erhvervsliv. Byrådet Erhvervscent ret. Vestjysk lederforum Positiv vækstrate fra Videnudvalget bestræber sig på at skabe et match imellem udbud og efterspørgsel af udannelser. Og der arbejdes på at højne niveauet og dermed kompetenceudvikle virksomheder og medarbejdere Der skal formuleres en vision for kommunen, som alle bakker op omkring. Med alle tænkes erhvervslivet, kommunen, uddannelsesinstitutioner, foreninger etc. Ved at have én fælles vision, som kan markedsføres og kommunikeres, bliver vores identitet kendt både indadtil og udadtil, og det tror vi, kan stimulere bosætningen. Vi kendte jo ikke Naturens Rige på vækstdagen, men det passer ind i workshoppens diskussioner. Udfordringen er at skabe ejerskab til visionen blandt alle aktører. 10. Iværksætteri Spotte små eksisterende virksomheder med vækstpotientiale + gode idéer. Evt. via ambassadører. Oplæg til projekt vedr. Resultat af Vækstdag: Gruppen Iværksætteri Projektbeskrivelse Projektet skal analysere muligheden for at etablere en decentral organisation med udgangspunkt i byerne: ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ==== 17

18 Ringkøbing-Spjald-Videbæk- Skjern-Tarm- Hvide Sande. Organisationen er formelt tilknyttet Erhvervscentret, Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Formål 1. Identificere flere potientielle(vækst) iværksættervirksomheder ( 0-3 år) 2. Identificere flere potientielle Vækstvirksomheder blandt de små etablerede virksomheder ( op til 10 ansatte) 3. Udvikle vækstværkstøjer der kan anvendes ref. pkt Procesbeskrivelse 1. Identificere relevante lokale organisationer der kan bruges som lokale Ambassadører. 2. Afholde møder / workshops med disse med forslag til de nødvendige processer. 3. Implementering / afprøvning / Igangsætning Interne forberedelser hos EC. Den grundlæggende struktur og aktivitetsindhold beskrives og godkendes af EC bestyrelse. Vurderet tidsforbrug timer ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ==== 18

19 1. Udarbejdelse af oplæg til EC ledelse / bestyrelseincl. internt / ekstern organisering.? 2. Gennemførelse af møder / workshops med udpegede lokale Ambassadører? 3. Afrapportering til EC ledelse / bestyrelse? 4. Igangsætning? Tidsplan Pkt gennemføres inden flytning til Inno Vest Pkt. 4. Pr Økonomi Efter aftale Ansvarlig(e) Efter aftale Proces for hvordan vi sørger for at opsamle alle idéer og virksomheder v/ pkt. 1. i modtagecenter evt. decentralt. ( i centerbyerne). Do ovenfor ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ==== 19

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

FRA VISION TIL HANDLING

FRA VISION TIL HANDLING FRA VISION TIL HANDLING Forretningsplaner der kan løfte Sønderjylland UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND SØNDERJYLLAND DET VIL VI! 21 forretningsplaner der kan løfte Sønderjylland Udgiver: UdviklingsRåd Sønderjylland

Læs mere

Skive Vi gør det! Vision, strategi og handlingsplan for Skiveegnen. August 2006. Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management

Skive Vi gør det! Vision, strategi og handlingsplan for Skiveegnen. August 2006. Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Skive Vi gør det! August 2006 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Indholdsfortegnelse 1. Forord 1 2. Indledning 2 3. Resumé 3 4. Vision 5 4.1 Portræt af fremtiden 6 5. Leveregler og strategi

Læs mere

Mad mellem mennesker

Mad mellem mennesker Mad mellem mennesker En motor for vækst og velfærd i offentlige måltider og lokale fødevareerhverv Kommunepartnerskabet Kommunerne Hjørring, Holbæk, Holstebro, Hvidovre, Ringkøbing-Skjern, Roskilde samt

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Kommentar til Den Frivillige Designkommune

Kommentar til Den Frivillige Designkommune Kommentar til Den Frivillige Designkommune A Glem design. Det er for abstrakt A Benytte den succés, kommunens "ny" ombudsmand har bragt med sig og videreføre konceptet til design idéen. Uden at føle man

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK REFERAT - SAMLET FOR 5 TEMAMØDER: ENERGI, KLIMA & MILJØ, TEKNOLOGI, OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER,

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Job i landdistrikterne Udgivet af Region Midtjylland Regional Udvikling August 2013 Layout og print: Grafisk Service Fotos: Side 16: Niels Åge Skovbo Side 17:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. maj 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift November 2010 1 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs.

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Lokal udviklingsstrategi for LAG Struer-Holstebro under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 rev. 13.11.2014 Copyright GST Indhold A. Navn og adresse...

Læs mere

- dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG. Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011

- dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG. Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011 - dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011 Juni 2011 1 Planstrategi 2011 Udgivet af Faxe Kommune indsæt Planstrategien er udarbejdet

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE BLIV KLOG PÅ EU-FONDE INDLEDNING De regionale vækstfora fordeler i perioden 2007-2013 årligt 492 mio. kr. fra EU s Regional- og Socialfond de såkaldte EU s Strukturfonde til projekter, der har til formål

Læs mere

Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst

Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst OFFENTLIG HØRING 26. februar - 24. april 2015 Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst Behovet for at skabe økonomisk vækst, øget beskæftigelse, sikre kvalificeret arbejdskraft og udvikling

Læs mere