Nordisk Råds Natur og miljøpris 2014 Reykjavík

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Råds Natur og miljøpris 2014 Reykjavík"

Transkript

1 Nordisk Råds Natur og miljøpris 2014 Reykjavík Reykjavik er Islands hovedstad og ligger ved havet af Islands i alt indbyggere bor i Reykjavik. Reykjavik har i mange år lagt stor vægt på miljøet. Hovedstadens indbyggere trives i en by med ren luft, rent vand, let adgang til grønne områder og med kort afstand ud til den vilde natur. Reykjavik har tilsluttet sig internationale aftaler om natur- og miljøbeskyttelse og deltager i internationale projekter heriblandt Local Governments for Sustainability (ICLEI) (organisation for bæredygtige storbyer), Covenant of Mayor (region/kommunale aftaler om klima), Nordic Built (bæredygtigt byggeri), Procura+ (grønne indkøb) og Lokal Agenda 21. I denne sammenfatning kan man finde yderligere dokumentation til understøttelse for Reykjaviks nominering til Nordisk råds Natur og miljøpris. Første del af sammenfatningen indeholder de sidste års resultater vedrørende miljø, og i anden del opstiller vi, hvordan vi ser fremtiden for os. Billede: Borghildur 1

2 Nutidens Reykjavík Klimaforandringer År 2009 satte Reykjavik sig det mål at reducere udslippet af drivhusgasser med 35 % år 2020 og 73 % år 2050 set i forhold til udledningen i Man vedtog en handlingsplan og har siden målbevidst arbejdet på en reducering i udslippet. Handlingsplanen indeholder en langtidsplanlægning, der er en del af Reykjaviks Kommuneplan. Da al elektricitet fremstilles ved vandkraftenergi og huse opvarmes med jordvarme, har boligers energiforbrug ingen indflydelse på udslippet af drivhusgasser. Udslippet pr. person i Reykjavik på 2,8 CO 2 e ton i 2013 er lille sammenlignet med internationale tal. Det største udslip af drivhusgasser kommer fra trafikken drivhusgasemissioner, ton CO 2 e Alt energiforbrug i Reykjavik kommer fra vedvarande energikilder Fly, fiskeri og skibindustri Industri og produktion Biltrafik Transportation År 20 vedtog man en ambitiøs cykelplanstrategi. I denne plan indgår en udvidelse af cykelstisystemet, og dette er siden 20 fordoblet fra km til 21 km i slutningen af Planen er et cykelstisystem på 0 km i Der lægges vægt på at rydde sne fra gang og cykelstier samtidig med, at der ryddes for sne på bilveje. Midtbyens vigtigste gågader har sne smelteanlæg, og er derfor fri for sne hele vinteren, hvilket er en lettelse for den gående trafik. Der er blevet opsat flere cykelstativer rundt omkring i byen, og man værdsætter cyklen højt i byen. Cykelplanstrategien indgår som et mål i den almene trafikplanlægning km cykelstier i Reykjavík ,18 0,16 0,14 0,12 0, 0,08 0,06 0,04 0, m cykelstier/indbygger På tre år har vi fordoblet længden af cykelstier i Reykjavik 2

3 Natur og biodiversitet Biodiversitet Alle byboerne har let adgang til naturen, da der er kort afstand fra bymidten ud til den vilde natur, til at vandre i bjerge, samle svampe, bær og endog fange laks med stang. Byboerne deler deres hovedstad med et utal af andre levende væsner alt fra ravne til honningbier, fra sæler til birketræer. I Reykjavik kan man finde mange af deres naturlige levesteder både på det tørre land, i floder, søer og i havet. Vi deler bl.a. vores boliger og haver med nogle af dem. Dette specifikke dyre og planteliv sætter sit præg på byen. Beskyttede områder i Reykjavik: Kvarterbeskyttelse Fredede områder Områder på liste over fredede eller bevaringsværdige områder Det Grønne Tørklæde En ring af plantet skovbevoksning - og grønne fritidsarealer omslutter hovedstaden som et Grønt Tørklæde. Det Grønne Tørklæde består af en blanding af områder med skovbeplantning og uberørt natur, især tuet slette og hedelandskab tillige med vådområder med et rigt dyreliv. Laks Floden Elliðaá løber gennem hovedstaden. Her gyder vilde laks. For at beskytte den vilde laks mod overfiskeri styres fiskeriet i floden af Reykjavik Lystfiskerforening. Man følger nøje med i bestandens trivsel, og fiskeriet er begrænset til to laks pr. halvdagsstang. Floden giver et godt afkast til sammenligning med andre floder i Island og i sommeren 2013 blev der fanget laks. Kysten Reykjavik ligger ved havet og har derfor mange og store strandområder både nord og syd for byen. Byen har en kyststrækning på i alt 29 km. Strandområderne har en stor rigdom af habitater, stenede forstrande, ler og sandende forstrande, der er levesteder for en mangfoldighed af arter, og de har en høj beskyttelsesværdi. Mange områder indenfor byens grænser har kvarterbeskyttelse, er fredede og på det islandske miljøagenturs liste over fredede eller bevaringsværdige områder I Reykjavik kan man fange bæredygtig vildlaks 5 km fra midtbyen Kortet til højre viser grønne områder i Reykjavik. Der er rigeligt biodiversitet i byen. Kortet viser hvor forskellige væsner trives tæt på bebyggede områder. 11 Store åbne grønne områder Grønne områder for særligt brug Kommunegrænser

4 Natur og biodiversitet Bylandbrug For at øge bæredygtigheden i hovedstaden har man lagt vægt på at styrke bylandbruget. Byboerne kan hver sommer ansøge om en nyttehave mod en lille betaling, og kommunen pløjer haverne før de tages i brug. For at støtte op omkring bylandbruget er der i en nylig vedtagen bekendtgørelse fra sundhedsministeriet givet tilladelse til hønsehold i Reykjavik. Oplysninger og undervisning Hovedstaden står for et omfattende oplysningsarbejde i forbindelse med natur og miljø. Reykjaviks Naturskole blev stiftet i 2005, og dens målsætning er bl.a. at styrke udeundervisning. Reykjaviks Arbejdsskole blev stiftet i 1937 og står for et omfattende miljøundervisningsprogram. Begge skoler er tildelt Grønt Flag. Botanisk Have i Reykjavik tager imod børnehavebørn og folkeskoleklasser og arrangerer kurser/undervisning åbne for alle om sommeren. Hovedformålet med undervisningssprogrammet er, med udgangspunkt i Botanisk Haves rigt varierede plantesamling, at oplyse borgerne om miljø, havebrug, botanik, dyreliv, havekultur og græsarters anvendelsesmuligheder samt at styrke friluftslivet og folkesundheden. Reykjaviks zoologiske have står for megen miljøundervisning for skolebørn og på øen Viðey er miljøundervisningen åben for alle og en del af et sommerundervisningsprogram. Reykjavik - myldrer med liv er et nyt undervisningstiltag om det farverige dyre og planteliv i Reykjavik, og med dette tiltag ønsker man at styrke undervisningen om den biologiske diversitet indenfor bygrænsen. 75% af alle Reykjaviks skoler deltager i et grønt projekt af én eller anden art, f.eks. Grøn Fane Grøn Skole projektet og/eller deltager i Reykjavik kommunes Grønne Skridt. Økosystemtjenester Her i sommer blev et innovativ projekt om at kortlægge og foretage en økonomisk vurdering af økosystemtjenester i et af byens grønne områder, Elliðaárdal, sat i gang. Naturens økosystem yder en meget alsidig tjeneste, sørger for livets grundelementer bl.a. ren luft, vand, føde og råvarer til produktion. Økosystemtjenester foregår for det meste uden omkostninger skønt udbyttet er af stor økonomisk værdi. I et forsøg på at stoppe udnyttelsen af naturen er lande og storbyer mere og mere begyndt at måle det økonomiske udbytte af økosystemtjenester. Lykkes ovenfor nævnte projekt, vil man se på om samme metode kan bruges til en vurdering af økosystemtjenester i andre af byens grønne områder. Projektet får støtte fra fond omkring studenters innovative projekter. Nu må holde høns i byen Reykjaviks Arbejdsskole er for børn i 8.-. klasse og er aktiv om sommeren. Naturskole, deltagelse: Folkeskoler Børnehaver Deltagere i Botanisk Haves undervisningsprogram i 2013: 90% 70%

5 Åbne områder 92% af Reykjaviks indbyggere bor i 300 m gåafstand fra et grønt område Rekreative områder Indenfor bygrænsen ligger, og er der let adgang til, en række rekreative grønne områder, hvor man kan finde en blanding af den oprindelige natur og et menneskeskabt miljø. 92 % af byens indbyggere bor i 300 m gåafstand fra et grønt område. I en undersøgelse fra 2013 fremgår det at 94 % af indbyggerne havde besøgt et grønt område i løbet af Nauthólsvík strand Den menneskeskabte strand, Ylströnd i Nauthólsvík, ligger tillige indenfor bygrænsen og er meget populær. Her ledes varmt vand ud i en gryde ved stranden og i en strandsø i strandkanten. Om sommeren udfolder der sig her et traditionelt strandliv, hvis vejret tillader, og her havbades hele året rundt. Ylströnd har fået tildelt det Blå Flag, og der er naturundervisning på stranden med udgangspunkt i det Blå Flag. Vi er glade for at kunne fortælle, at det Blå flags internationale dommerkomite har valgt Ylströnds undervisningsprogram som et forbillede for andre badestrande, og at undervisningsprogrammet tillige vil blive fremlagt på det Blå Flags internationale møde til efteråret. Afventende pladser og Sommergader Afventende pladser og Sommergader er nogle af de projekter Reykjavik har sat i gang i løbet af de sidste tre år. Gader, parkeringspladser og dårligt udnyttede eller forsømte områder i byen bliver for en vis tidsperiode omdannet til åbne områder med adgang for alle. Herved skabes bedre forhold for den gående og cyklende trafik, og det sker med tillid til byens mål om en By for mennesker, der spiller en stor rolle i Reykjaviks kommuneplan. Projekterne vil fortsætte hele sommeren og også næste år med det formål for øje, at der sker en yderligere udvikling af områderne, så de fremstår som attraktive friluftsområder for byboerne og tilskynder til et større udendørs og byliv. Nauthólsvík: Blå Flag strand Øverst: Nauthólsvík. Billede: Borghildur Nederst til venstre: Óðinstorg, afventet plads. Parkeringspladsen er blevet ændret til torv i forskellige udformninger fire år i træk. Nederst til højre: Reykjaviks Botaniske Have. 5

6 Vand Hovedstadens vandkvalitet er fremragende. Byboerne og borgerne i de omkringliggende kommuner har adgang til drikkevand fra beskyttede drikkevandsområder i nærheden af byen. Drikkevandet derfra er af særlig god kvalitet og det er derfor muligt at lede vandet direkte fra borehullet og gennem ledningsnettet uden yderligere behandling. Reykjavik er den eneste hovedstad i Norden, der har det privilegium at kunne lede ubehandlet drikkevand direkte ind i byboernes hjem. Der føres streng kontrol med drikkevandsområdet og denne foretages af direktionen, der består af direktørerne for hovedstadskommunernes sundhedstilsyn med drikkevandsområdet. Kvaliten af vand i Reykjavik er fremragende Kvalitet af drikkevand i Reykjavik procent brugbare vandprøver Billede: Raf ehf. Luftkvalitet Luftkvaliteten i Reykjavik er almen god, og nitrogen dioxid (NO 2 ) og svævestøv (PM) er de to stoffer, der er størst sandsynlighed for når over de tilladte grænseværdier. Reykjavik har et beredskabssteam, der arbejder på vegne af beredskabsplanen for luftkvaliteten. Teamet skal bl.a. sende meddelelser ud om evt. overskridelser af grænseværdierne for luftkvaliteten og tage beslutning om en evt. indgriben. Af andre luftforurenende stoffer der måles i Reykjavik, er der: ozon (O 3 ), kuldioxid (CO 2 ), svovldioxid (SO 2 ) og benzen (C 6 H 6 ). De ligger dog oftest alle under grænseværdierne. År 2006 begyndte man tillige at måle sulfid (H 2 S). Reykjavik Kommune har i mange år anbefalet, at man ikke bruger pigdæk i byens gader. De er dog tilladte ifølge Færdselsloven. Resultatet er indiskutabelt, da brug af pigdæk på ti år er gået ned fra 67 % af bilerne og til 32 %. Det har stor betydning for luftkvaliteten i byen, da der på samme tid er sket en drastisk nedgang i svævestøvet fra asfalten fra 55 % til 17 %. Parkeringsklokke for en miljøvenlig bil uden pigdæk. 6

7 Affald og genbrug År 2012 blev det i alle hovedstadens kvarterer gjort obligatorisk at sortere papir fra andet affald og lade det gå til genbrug. Dette medførte en kraftig forøgelse i sorteringen af pap og papir, alene fra 2012 og til 2013 indsamledes dobbelt så meget papir i de blå tønder til papirgenbrug, fra 80 ton til 160 ton. Papiret bliver nu genbrugt til andre varer i stedet for at ende som affald. Generelt er der sket en reduktion i det almene affald i de sidste år. Reykjavik by satte gang i en undervisnings og oplysningskampagne om genbrug, og den blev i 2013 nomineret til prisen for årets bedste reklamekampagne af ÍMARK, da genbrugstønderne ved boligerne steg med 176 %. Reklamekampagnen tilbød en dialog mellem beboerne og kommunen. Der blev fokuseret på hvert enkelt kvarter for sig og man kunne finde information og oplysninger på hjemmesiden pappirerekkirusl.is Mængde husholdsaffald fra Reykjavíks indbyggere kg affald/indbygger Et billede fra reklamekampagnen Papir er ikke skrald Miljøledelse 87% af Reykjaviks egne køretøjer dreves af vedvarande energi Der er lagt stor vægt på miljøet i den kommunale drift. 87 % af kommunens biler anvender miljøvenligt brændstof, metan eller el. Der lægges vægt på miljøvenligt indkøb, og alt kontorpapir er miljømærket, og i nogle tilfælde er det 0 % genbrug. Projektet Grønne Skridt i kommunens arbejdsmetode blev igangsat 2011 og det er et internt miljøstyrelsessystem, der bl.a. har til opgave at formindske den negative miljøpåvirkning fra driften af Reykjavik Kommune. Det er frivilligt at deltage, men i dag deltager 1 arbejdspladser i projektet eller ca. 30 % af kommunens arbejdsstyrke. Miljø og planlægningsafdelingens miljøledelse er akkrediteret i henhold til ISO reykjavik.is/ graenskref En af kommunens elbiler. 7

8 Fremtidens Reykjavík Fremtidsvisionen for Reykjavik står i Reykjavik Kommuneplan Her kan man bl.a. finde en miljø og naturresursestrategi hvor der er sat målbare mål for at kunne følge op på strategien. Her er de vigtigste fremtidsvisioner i store træk: Bæredygtige kvarterer Bæredygtig transportation I kommuneplanen er der lagt vægt på en miljøvenlig planlægning for de enkelte kvartere. Man har fra 2013 arbejdet på en kvarterplan for hver kvarter på grundlag af Kommuneplanens Rammeplan. Dette er nyt for Island. Hensigten og formålet med kvarterplanerne er bl.a. det ret så ambitiøse at lægge et fundament for udviklingen af byens kvarterer på miljøvenlige betingelser. Miljøvenlig bebyggelse i byens kvarterer er én af metoderne til at opfylde målet om en bæredygtig udvikling som beskrevet i Reykjavik Kommunes Kommuneplan. Det er planen at styrke den kollektive -, gående - og cyklende trafik betragteligt, og at fordelingen i byboernes transportform til og fra arbejde i år 2030 bliver således: 8 % cyklende, 22 % gående, 12 % tager den kollektive trafik og 58 % bilen. (I dag er tallene således at 75 % tager bilen, 4 % bussen og 21 % går eller cykler.) Bl.a. regner man med at opsætte opladestationer i alle byens kvarterer, så det bliver muligt for transportmidler at anvende el som energikilde. 58% 12% Transportation % 22% By for mennesker Den kreative by økonomi samfunds bæredygtig velstand pragmatisme samfunds samfund og miljø miljø kvalitet Byen ved Sundene Til venstre er bæredygtighedsskema i sammenhæng med kommuneplanens temaer: By for mennesker, Den kreative by, Byen ved Sundene, Den grønne by. Billedet til højre er lavet af Organisationen for bilfri livstil, inspireret af det klassiske billede fra Münster i 1991, og viser den plads forskellige transportformer tager på gaden. Kortet nedenunder viser 15 minutters radius fra Reykjaviks geografiske midtpunkt, på cykel og til fods samt gå - og cykelstier. Den grønne by 8

9 Åbne områder Biodiversitet Affald og genbrug Kommuneplanen indeholder målsætninger vedrørende byens åbne områder. De styrker byens natur, landskab og friluftslivet, og ses som en del af en øget livskvalitet og folkesundhed i byen. Byboerne er sikret adgang til grønne områder, man vil styrke et sammenhængende net af åbne områder, øge træbeplantningen og bylandbruget med vægt på grøntsagsavl og åbne op for hjemmeproduktion af f.eks. æg og honning. Der arbejdes på en specifik strategiplan for vedligeholdelsen af den biologiske diversitet i bylandskabet. Planen er, at mere affald går til genbrug og at genanvendelsen øges. Man regner med at 80 % af al papir og pap, 60 % plast og alt biologisk nedbrydeligt affald genanvendes i år Urban farming i Árbær. Billede: Borghildur Året 2020 vil vi genanvende: 80% af pap og papir 60% af plast 0% af organisk affald Drivhusgasemissioner Fortætning Drift Nettoudslippet af drivhusgasser skal reduceres med omkring 35 % i år 2020 og 73 % i år 2050 set i forhold til udledningen i Det er planen, at der bygges tættere end hidtil, og at 90 % af alle nybygninger frem til år 2030 sker indenfor grænserne af den bymæssige bebyggelse. Det er ligeledes planen yderligere at reducere miljøpåvirkningen i den kommunale drift, såsom at reducere brugen af kemikalier og lægge vægt på miljøvenligt byggeri. Året 2050 vil vi udlede: 73% færre drivhusgasser 90% 90% nybyggeri indtil 2030 skal være indenfor Reykjavíks urban grænse. % Det Grønne Flag. Billede: Landvernd Ikke mere sprawl: nybyggeri indenfor urban grænsen 9

10 Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 1 Reykjavik kommune går meget op i at præsentere de nyeste miljø og planlægningsprojekter på en tilgængelig og sjov måde for borgerne. Vi lægger også vægt på beboerindragelse, for eksempel i den nye kvarterplan Borgarsýn 04 Pappírinn FER EKKI LENGUR Í RUSLIÐ Hann fer í bláa tunnu eða næsta grenndargám. Sé pappír ekki flokkaður til endurvinnslu heldur settur í gráu sorptunnuna er hætt við að hún verði ekki losuð. Sem er vesen fyrir alla. Blá tunna fyrir húsið sameiginlegt verkefni og ákvörðun Á heimasíðunni pappírerekkirusl.is er PowerPoint kynning fyrir húsfundinn og fleiri gagnlegar upplýsingar fyrir íbúa í fjölbýlishúsum. Í BLÁU TUNNUNA Á AÐ FARA: PAPPÍR ER EKKI RUSL Í GRÁU TUNNUNA Á AÐ FARA: Aðalskipulag Reykjavíkur júlí 2013 tillaga Gerðu hverfinu þínu gott! Íbúafundir Hverfisskipulags eru með vinnufundarsniði. Á fundunum vinna íbúarnir í smáum hópum með fulltrúum skipulagssviðs og geta þannig haft raunveruleg áhrif á framtíðarskipulag hverfisins. Vesturbær Hagaskóli 16. sept Hlíðar Kjarvalsstaðir 17. sept Laugardalur Laugardalshöll 18. sept Háaleiti - Bústaðir Réttarholtsskóli 19. sept Breiðholt Gerðuberg 23. sept Árbær Fylkishöll 24. sept Grafarholt - Ingunnarskóli 25. sept Úlfarsárdalur Grafarvogur Gufunesbær 26. sept Vinna við hverfisskipulag í Miðborg og á Kjalarnesi er ekki hafin. Gamla höfnin nýtt skipulag Markmiðið er að gera gömlu höfnina að óaðskiljanlegum og lifandi hluta af miðborg Reykjavíkur Hljómalindarreitur Ljómandi jólaborg Brynjureitur Blönduð byggð nýjar skipulagstillögur Viðburðir og dagskrá fyrir jólaborgina fyrir tvo miðborgareiti Hverfisskipulag er nýtt verkefni Reykjavíkurborgar og stærsta skipulagsverkefnið sem unnið hefur verið á Íslandi. hverfisskipulag.is Takk fyrir að flokka thank you forrecycling Borgarsýn, tidsskrift om planlægning. Nyt genanvendelsessystem: Papir er ikke skrald Kort version af den nye kommuneplan. Beboerindragelse for den nye kvarterplan. CMYK Borgartún Reykjavík tlf Kontaktperson: Hrönn Hrafnsdóttir reykjavik.is

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Natur og Miljø 2001 - udvalgte indikatorer Miljøministeriet 2001

Natur og Miljø 2001 - udvalgte indikatorer Miljøministeriet 2001 Natur og Miljø 21 - udvalgte indikatorer Miljøministeriet 21 Redaktion: Tine Utzon-Frank, Skov- og Naturstyrelsen, Bent Andersen, Skov- og Naturstyrelsen Redaktionsgruppe Peter Kristensen, Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

ENERGI OG BÆREDYGTIGHED

ENERGI OG BÆREDYGTIGHED ENERGI OG BÆREDYGTIGHED HANDLEPLAN 2014-2016 Forord Indhold Forord 3 Hvad er Borgmesterpagten? 4 Hvad er Klimakommune? 5 Fremtidens Energi-indsats i Struer Kommune 6 Transport 8 Energisparebarometer 10

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Natur og miljø i balance i dag og i fremtiden

Natur og miljø i balance i dag og i fremtiden Natur og miljø i balance i dag og i fremtiden Natur for krop og sjæl Naturen er værd at værne om En kemisk hverdag Fra grundvand til gane Indhold 3 FORORD VELKOMMEN TIL MILJØMINISTERIET 4 ET MINISTERIUM

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

KØBENHAVNERNES GRØNNE REGNSKAB 2005

KØBENHAVNERNES GRØNNE REGNSKAB 2005 KØBENHAVNERNES GRØNNE REGNSKAB 25 INDHOLD 2 TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS BERETNING BÆREDYGTIG BYUDVIKLING 8 TRANSPORTSYSTEMET 12 BIOLOGISK MANGFOLDIGHED OG REKREATIVE OMRÅDER 16 VANDOMRÅDER RESSOURCER 2

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

GRØNT OVERBLIK 2014. Herning Kommunes Grønne Regnskab - DE GODE HISTORIER

GRØNT OVERBLIK 2014. Herning Kommunes Grønne Regnskab - DE GODE HISTORIER GRØNT Herning Kommunes Grønne Regnskab - DE GODE HISTORIER GRØNT INDHOLD INDLEDNING Indledning... 3 Kommunen som grøn virksomhed... 6 Herning Kommunes grønne regnskab består af Grønt Overblik, som er en

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele:

Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Det Grønne Regnskab er en status for, hvordan det går med opfyldelsen af en række af de konkrete miljømål, der er fastsat i Fredericias Kommunes miljøpolitik. Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Et

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kommuneplan 2009 2021...1/411

Indholdsfortegnelse Kommuneplan 2009 2021...1/411 Indholdsfortegnelse Kommuneplan 2009 2021...1/411 Indledning...2/411 Det vil Byrådet med Kommuneplan 2009 2021...2/411 Visionen...2/411 Holstebro er Nordvestjyllands kraftcenter...2/411 Respekt for mangfoldighed...3/411

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Indhold. Forord. Indledning. Læsevejledning. Nationale mål. Nyheder og prioriteringer. Nationale planmål. Indledning til statslige krav og ønsker

Indhold. Forord. Indledning. Læsevejledning. Nationale mål. Nyheder og prioriteringer. Nationale planmål. Indledning til statslige krav og ønsker Statslig udmelding til regionplanrevision 2001 Indhold Forord Indledning Læsevejledning Nationale mål Nyheder og prioriteringer Nationale planmål 1. Landsplanredegørelsen 1997 "Danmark og europæisk planpolitik

Læs mere

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013 BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013 Københavnerne sætter stor pris på mulighederne for at få græs under fødderne, nyde solen på en bænk, eller opsøge kultur i byen. Københavnere går

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING Undersøg: Energi, Klimaforandringer, Transport, Bæredygtigt forbrug, Hverdagens kemi 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Nina Troelsgaard

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere