Efterlysning: idealister Verdens Skove har brug for din hjælp. Vi efterlyser de flere end gamle Nepenthes-regnskovsceritifikater,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterlysning: 200.000 idealister Verdens Skove har brug for din hjælp. Vi efterlyser de flere end 200.000 gamle Nepenthes-regnskovsceritifikater,"

Transkript

1 SKOV & FOLK M E D L E M S B L A D F O R V E R D E N S S K O V E 2 8. Å R G A N G 3 / Tema: Regnskovskampagnen 2.0 Én vision danskere Den skovkorridor, som danskere var med til at købe og overdrage til den costaricanske stat i 1990 erne, står her endnu Hvordan redder man Regnskoven? Om Verdens Skoves nye regnskovskampagne, herunder om området og dets beboere samt om truslen fra palmeolieproducenterne Efterlysning: idealister Verdens Skove har brug for din hjælp. Vi efterlyser de flere end gamle Nepenthes-regnskovsceritifikater, som er derude et sted Naturperle i Danmark Verdens Skoves medlemmer beskriver et naturskønt og overset område i Danmark. Denne gang Bolderslev Skov i Sønderjylland Dieselbiler på planteolie Klimaet, mennesker og dyr vil lide under den nye brændstofform, fordi blandt andet EU og Danmark ikke har fået skabt de regler, der gør, at danskernes brændstofforbrug kan foregå bæredygtigt SKOV & FOLK NR. 3 AUGUST

2 Så røg Østerild FORSIDEFOTO Fotograf: Julie Helquist REDAKTIONSUDVALG I DETTE NUMMER Erik Højerslev (ansv. redaktør), Kristian Jørgensen og Tim Whyte LAYOUT Jens Raadal TRYK Cool Grey FLYTTER DU? Så HUSK at give Verdens Skove din nye adresse. Ring på tlf eller send et flyttekort. HOVEDKONTOR Odensegade 4B, Postboks 5102, 8100 Århus C Tlf Fax Kontortid: Mandag til fredag kl LOKALKONTORER Verdens Skove København Økologihuset Blegdamsvej 4B, 2200 København N Tlf.: Verdens Skove Møn Skolegade 6, 4780 Stege Tlf PBS-STØTTEMEDLEMSKAB 50 kr. 100 kr. 150 kr. om måneden Beløbet er frit mindstebeløb dog 25 kr. BASIS-MEDLEMSKAB Alm. medlemskab kr. 300,- Studenter og pensionister kr. 300,- Institutioner kr. 370,- Abonnement kr. 195,- Indbetales på giro OPLAG Tilsendes alle medlemmer og abonnenter. ISSN Skov&Folk er støttet af Undervisningsministeriets tips/ lottomidler og Biblioteksstyrelsen. Nepenthes gamle regnskovskampagne fra senfirserne med flere end opkøb af regnskovsområder erstattes her i efteråret af en helt ny kampagne, hvor Verdens Skove i stedet betaler de lokale skovbrugere for at passe på skoven. Denne model kaldes PES (Payments for Environmental Services), som frit kan oversættes til betaling for miljøgoder. Man giver de lokale et økonomisk incitament for at passe på skoven i grove træk på samme måde, som man kan betale en havemand for at passe på sin køkkenhave. Læs mere om, hvordan man redder Regnskoven side 6-9 FOTO: JULIE HELQUIST Indhold Én vision danskere... 4 Hvordan redder man Regnskoven?... 6 Generalforsamling i Verdens Skove Efterlysning: idealister Regnskovsbilleder i kæmpeformat Naturperle DK: Bolderslev Skov Alarmerede CO 2 -regnskab for biodiesel Nature Tours Klimavenlig opskrift Hvor var Verdens Skove, da man fældede Østerild Plantage? Jeg blev under dagene med protester i Østerild kontaktet af flere journalister, medlemmer m.m., der fandt det som en selvfølge, at foreningen var til stede. Andre savnede en reaktion fra os. Nej, vi stod ikke foran skovningsmaskinerne med protestbannere, men vores forening var tidligt med i kritikken af testcentrets placering med en stribe kritiske indlæg i pressen og henvendelser til politikerne. Jeg selv var blandt talerne ved demonstrationen på Højbro Plads i foråret Lad mig slå fast, at processen omkring testcentret har været dybt kritisabelt, og at anlægge det i et naturområde er direkte pinligt og understreger blot manglen på politisk mandsmod til at sætte naturen forrest og gøre op med hensynet til de få. Med de få refererer jeg til de navlepillende lokalpatrioter, man ser ytre sig kritisk, hver gang der skal rejses vindmøller. Af en eller anden grund står møllerne altid bedre i nabokommunen, og udsigten her er jo unik er et ofte fremført argument. Det fænomen har i USA fået sin egen betegnelse, nimby: Not in my back yard. indad for at se. Et nej til møller i Østerild er samtidig et ja til en mølle på nabomatriklen. Alt andet ville være hyklerisk. Østerild er i god mening trukket frem som et unikt naturområde, hvilket helt bestemt kan diskuteres, men situationen med skovfældning er bestemt ikke unikt for området. Faktisk ville blokadeaktivisterne i Østerild kunne have kastet sig over et hav af andre skovfældninger, der har fundet sted i samme område, og som oven i købet har haft større negativ indvirkning på biodiversiteten end plantagerne i Thy. Forfejlet skovlov Faktum er, at Skovloven ikke tager hensyn til træerne, men blot at der skal være træer på arealet. Om der er tale om mono kultur eller vildtvoksende naturskov er ét fedt. Tidligere har man fra politisk side droppet arbejdet med at registrere og beskytte naturskovene, og derfor er det svært for interesseorganisationer og naturelskere eller for den sags skyld aktivisterne fra i Kampagnen dengang var enkel og letforståelig, og der var noget slagkraftigt over konceptet: Køb dit eget stykke regnskov, så bliver dét i hvert fald ikke fældet! Kampagnen blev en større succes, end nogen nok havde regnet med, og flere end danskere købte regnskovs certifikater mhp. at bevare regnskoven. Og skovområderne står der endnu. Dog er tiden løbet fra konceptet med at opkøbe for at bevare. Som det også fremgår af artiklen Hvordan redder man Regnskoven? i indeværende blad, involverer opkøb ikke i tilstrækkelig grad de mennesker, der lever i og er afhængige af regnskoven. Samtidig er der en reel risiko for, at afskovningen blot flyttes til nye regnskovsområder i folks søgen efter jord mhp. at opretholde deres levefod og forsørge deres familier. Derfor satser Verdens Skove denne gang på en ny regnskovskampagne, som bunder i en flerspektret model, der skal sikre bæredygtighed for både mennesker, miljø og klima. Rent kommunikativt har modellen ikke samme enkelthed og slagkraft som den Statsministeren, af Carsten Graabæk Manglende politisk mod Vindmøller er en varm kartoffel, de færreste lokalpolitikere vil have i hånden. Det Østerild i at sætte ind. Vi ved simpelthen ikke, hvor vi skal kigge hen. I foråret kom så anbefalingerne fra miljøministerens skovpolitiske udvalg, gamle kampagne eller som f.eks. Køb en ged! Derimod tager modellen højde for den komplekse størrelse, regnskovsbevarelse nu engang er. er manglende politisk mod og manglende hvori Verdens Skoves repræsentant havde I Verdens Skove ser vi frem til kampagnen økonomisk prioritering, der nu placerer taget kampen for biodiversiteten. En af og krydser fingre for, at den bliver en lige testcentret i naturen, skønt 60 procent af anbefalingerne var netop registrering og så stor succes som den gamle. det danske land er produktionsareal. Raps beskyttelse af naturskovene, og vi kan nu og hvede vokser fint under møller, men kun håbe, at miljøministeren tager anbefa- landbrugsjord var aldrig en mulighed i de lingerne om biodiversitet til sig. opstillede kriterier, hvilket for en stor del må tilskrives den generelle danske mod- Ny regnskovskampagne Med venlig hilsen stand mod møller i nabolaget. Fra og med dette efterår bliver den alt- Og hvorfor pløjemarkerne ikke kom i overskyggende største aktivitet i Verdens Kristian Jørgensen betragtning som område for testcentret Skove-regi relanceringen af den regn- Formand for Verdens Skove fra start af, må danskerne også kigge skovskampagne, som blev indledt tilbage 2 SKOV & FOLK NR. 3 AUGUST 2011 SKOV & FOLK NR. 3 AUGUST

3 Én vision danskere Den skovkorridor, som dan biolog, Mario Boza, beskrev udviklingen pct. af landet for regnskov, hvis de driftige sågar i flere omgange lokket mennesker skere var med til at købe og overdrage i skovene i Costa Rica og de tømmerbiler, forretningsfolk ellers fik lov. Boza havde til at flytte ind i området. Og han var ven til den costaricanske stat i 1990 erne, bananplantager og mennesker, der var set, at hvis skoven skulle bevares, skulle med dommeren. Det fik den costaricanske står her endnu. To skovområder blev ved at slå sig ned i skovene. Budskabet Costa Rica tjene penge på den. Derfor regering til at indføre en lov, der forbød forenet til ét stort beskyttet område. var, at hvis ikke der blev sat en stopper for blev nationalparkvæsenet oprettet med folk at slå sig ned på offentlig jord, hvis Der kører ikke længere fyldte tøm den udvikling, ville et område som f.eks. henblik på turisme. Og det var særdeles der var forhandlinger i gang om, at den merbiler ud fra skoven aften efter aften skoven ved Tortuguero blive ryddet helt fremsynet. Turismen baseret på regnskov skulle blive til nationalpark. Dermed var efter politiets lukketid. Lastbilerne ud til kysten inden for få år. Dermed ville udgør stadig en stor procentdel af Costa den første store sejr om skoven vundet. Vi ladet med bananer kører stadig i dagti Tortuguero Nationalpark og vildtreser- Ricas bruttonationalprodukt her 25 år havde været med til at ændre costaricansk merne, men plantagerne fik ikke lov til vatet Barra del Colorado blive adskilt af senere, og ca. 25 pct. af landet er nu dæk- lovgivning i den rigtige retning. at brede sig videre ind i skoven. kvæg, bananproduktion og udpint jord. Tortuguero Nationalpark var i sig selv ket af skov. Den danske biolog var frivillig i Verdens Danskernes skov Af Vibeke Tuxen, tidligere leder af projekt ikke stor nok til at opretholde store dyr Skove (dengang Nepenthes), og her blev Imens betalte danskerne igennem Funda- afdelingen som f.eks. jaguaren, som kræver meget alle straks fyr og flamme. De MÅTTE se, ción Neotrópica for beskyttelse af skoven. plads at fouragere på. om danskerne var villige til ikke blot at Parkvagter sejlede ad floderne og gik i sko- Det hele startede med en hhv. dansk og Mario Boza var idémanden bag opstarten lytte til fortællinger fra skoven, men også ven for at holde indtrængere ude. Den ord- costaricansk biolog, som mødtes sidst i 1980 erne på en skovklædt bjergtop af Costa Ricas nationalparkvæsen få år tidligere. Costa Rica er et lille land, som betale for, at den kunne bevares. Og det var de! Regnskovskampagnen startede ning var regeringen i Costa Rica udmærket tilfreds med, så da alle opkøb var afklaret, FOTO: JULIE HELQUIST for at studere fugle. Den costaricanske nemt ville kunne få ryddet de sidste 15 i efteråret 1989, og inden jul var der og skoven nu tilhørte Fundación Neotrópi- samlet mange penge ind. Verdens Skoves ca, blev den sidste store hurdle at få staten og fisk fra skoven, men en lokal kvinde bliver beskyttet som dette. Jaguaren er Regnskovsopkøb i Honduras : Bilsa-reservatet frivillige tilbragte aften efter aften med at udskrive certifikater og få dem sendt ud. Salget af certifikater gik langt over for- til at overtage overvågningen af skoven og dermed erklære den nationalpark. Det lykkedes i 1995, og danskernes slog til. Hun anmeldte dem og vandt sagen. Hun ville ikke have en asfalteret vej. Nationalparkvæsnet arbejder også med for længst vendt tilbage til Tortuguero. Det er dejligt at vide, at vi har del i dette naturparadis. Opkøbt areal vha. Verdens Skove: 402 ha. ventning, og sendes skulle de jo. Dyrt var skov blev endegyldigt erklæret national- oplysning og bevidstgørelse af lokalbe- På vej tilbage kører vi igennem bufferzo- Areal: ha, hvoraf 80 pct. er primær det også, for man havde lovet danskerne, park, som er den højeste beskyttelsesgrad folkningen om lovgivningen og skovens nen til Tortuguero Nationalpark, nærmere skov, og 20 pct. er sekundær skov. at beløbet gik ubeskåret til regnskoven, af natur i Costa Rica. værdi i sig selv. I næste weekend afholder bestemt landbrugsområderne, som grænser Lokalitet: Esmeraldas-provinsen i det nordvestlige Ecuador. så certifikater, konvolutter og frimærker skulle betales andetstedsfra. Skoven fortsat under pres de en festival med oplysning, fodbold og dans. Det sidste mest for at være sikker på, op til parken. Verdens Skove gennemførte fra 1993 til 2002 et bufferzoneprojekt her Skovtype: Tågeskov med mm årlig nedbør i 300 til 750 m. højde. Biodiversitet: Stor sejr Pengene strømmede ind, men det var ikke En dag i februar i 2011 sidder jeg på nationalparkvæsnets kontor i Tortuguero by sammen med Astrid, som er 15 år og at folk kommer. En forskel for at give de nybyggere, som ikke længere måtte trænge ind i parken, viden om bæredygtigt skovlandbrug. Dermed kunne de Regnskovsopkøb i Ecuador : Jatun Sacha-reservatet Pattedyr: over 45 arter, heriblandt. jaguar, puma, ocelot, jaguarundi, brøleabe og myresluger. gjort med det. Nu skulle de nybyggerfamilier, som allerede boede i skovområdet eller havde jord der, kontaktes, og skal skrive 9. klasses projektopgave om regnskoven. Sammen har vi kastet os ud i et interview med kontorets leder, Sara Endelig kommer vi selv ud i skoven. Det er 15 år siden, jeg har været her sidst, og her er stadig frodigt overalt. Det har reg- leve leve af den jord, de allerede havde slået sig ned på. Området, der før var fattigt og bar et midlertidigt præg med flere skure Opkøbt areal vha. Verdens Skove: 781 ha. Fugle: over 330 arter, heriblandt hjelm- priser på jorden skulle fastsættes, helst Zúñiga, en fyldig og meget engageret net hele dagen regnskoven bærer med end huse, er nu veletableret med huse af Samlet areal: ha, hvoraf 70 pct. er parasolfugl (Cephalopterus penduliger) og uden at de steg, idet det efterhånden gik kvinde, som også selv er parkvagt. Der rette sit navn. Men selv i dette regnvejr, cement, blomstrende haver og velholdte primær skov, og 30 pct. er sekundær skov. båndet jordgøg (Neomorphus radiolosus). op for folk, at der var mange interesserede er stadig et stort pres på skoven. De, der pakket ind i regnslag på sædet af en kano, skoler. Der står træer overalt indimellem Lokalitet: Napo-provinsen i den ecuado- Krybdyr og padder: 97 arter og dermed købere. Der var hurtigt adskillige ejere til lever af turismen, ønsker at bevare den, ser vi spændende dyr. En alligator ligger kvæg og afgrøder. Vi møder kun ét eneste rianske Amazonas. det mest artsrige område i det nordvest- hvert jordlod, og nye jordlodder, som før mens andre ønsker at sælge tømmer, vildt med næse og øjne over vandoverfladen, savværk, hvor der før lå mindst et i hver Skovtype: Tropisk regnskov med lige Ecuador. slet ikke havde ejere, fik det lige pludselig. og fisk. Hvis ikke danskerne havde gjort den ligger helt stille, så vi kan sejle ganske landsby. Og vi ser ingen tømmerbiler på vej mm årlig nedbør i 450 m. højde. Planter: Næsten arter med over 30 Et større udredningsarbejde begyndte. denne skov til nationalpark, havde den tæt og kigge ned på den. Forskellige fugle ud af skoven. Biodiversitet: nye arter for videnskaben, og med over 90 Verdens Skove havde allieret sig med den ganske sikkert været fældet på nuværende sidder på nogle tørre grene og virker gan- Det er dejligt at vide, at vi har haft part Pattedyr: 51 arter, deriblandt puma, træarter pr. hektar. costaricanske organisation Fundación tidspunkt. Så sent som i går blev seks fi- ske upåvirkede af regnen. Et egern leger i også i dette. Vi kan ikke tage hele æren, jaguar og brunrygget tamarin. Neotrópica, som stod for indsatsen i skere pågrebet ud for kysten pga. ulovligt et træ, og den karakteristiske, ganske lille idet andre har også arbejdet i samme Krybdyr og padder: 112 arter. Bilsa grænser op til Mache-Chindul-reser- Costa Rica, imens Verdens Skove samlede fiskeri. og røde pilegiftfrø med blå ben kigger bæredygtige retning. Men vi har bidraget Planter: knap arter, med 250 for- vatet på ha. Begge områder er i penge ind i Danmark. For nylig ville nogle mennesker asfaltere op på os. Endnu flere skildpadder end før og gjort en forskel, så det er med en rar skellige træarter pr. hektar. Der er fundet Choco-regionen og anset som et af de 25 En lokal advokat, som selv ønskede at en vej ind igennem skoven mhp. at kunne lægger deres æg på stranden, måske fordi følelse, vi rejser videre rundt i landet. 222 forskellige arter orkideer i reservatet. vigtigste biodiversitet-hotspots i verden. profitere på jorden og retssagerne, fik komme i bil til Tortuguero og hente vildt flere af deres andre foretrukne steder ikke 4 SKOV & FOLK NR. 3 AUGUST 2011 SKOV & FOLK NR. 3 AUGUST

4 Hvordan redder man Regnskoven? Nepenthes gamle regnskovskampagne fra senfirserne hvor flere end danskere bidrog til opkøb af regnskovsområder erstattes her i efteråret af en helt ny kampagne, hvor Verdens Skove i stedet betaler de lokale skovbrugere for at passe på skoven, og samtidig opbygger lokal Af Karin Elisabeth Lind, sekretariatschef Salg af regnskovscertifikater har gennem de seneste godt 20 år beskyttet store regnskovsområder i hhv. Costa Rica og Ecuador. Den regnskov, der er blevet opkøbt gennem årene, er stadig beskyttet og står den dag i dag, men afskovningen af verdens tropiske skove fortsætter med alarmerende hast. Faktisk ryddes eller omdannes tæt på kvadratkilometer regnskov hvert år, hvilket svarer til ca. fire gange Danmarks samlede areal. Og med rydningen af den tropiske skov er halvdelen af verdens plante- og dyrearter truet, og de 20 procent af verdens CO 2 - udslip, der stammer fra regnskovsrydning, fortsætter. Selvom opkøbsmodellen fra den gamle kampagne bevarer regnskov, er der flere udfordringer forbundet hermed: Opkøb involverer ikke i tilstrækkelig grad de mennesker, der lever i og er afhængige af regnskoven, hvorved der ikke i tilstrækkelig grad tages hensyn til deres rettigheder til skoven og dens ressourcer. Samtidig er der en reel risiko for, at afskovningen blot flyttes til nye regnskovsområder i folks søgen efter jord mhp. at forsørge deres familier. Og endelig har opkøb vist sig som en dyr løsning, idet jordpriserne presses op, og udgifterne til efterfølgende forvaltning og beskyttelse er omfattende. Især når presset på skoven og dens ressourcer øges, i takt med at regnskoven forsvinder. Der er således stadig behov for at redde regnskoven, men der skal flere og nye metoder til, og de skal være bæredygtige for både mennesker og miljø. Gentænkning af konceptet Verdens Skove indleder en ny regnskovskampagne her i efteråret, dog med en gentænkning af konceptet. Verdens Skove ønsker at gå fra udelukkende regnskovsopkøb hen imod et mere fleksibelt og bæredygtigt koncept, der i stedet muliggør en kombination af forskellige tilgange og bl.a. kobler udviklingsaktiviteter inden for landbrug og turisme med direkte betalinger til de lokale for at passe på skoven. Denne betalingsmodel kaldes Payments for Environmental Services (PES), som kan oversættes til betalinger for miljø goder. Betaling for miljøgoder bygger på et ønske om at tilgodese lokalbefolkningens interesser, rettigheder og roller ift. regnskovsbevarelse gennem anerkendelse af og betaling for de positive miljøgoder, som de er med til at beskytte og bevare. Det kræver, at de vælger at indgå en aftale om levering af miljøgoder såsom biodiversitet, rent vand og CO 2 -optag ved at ændre deres anvendelse af regnskoven. Kort sagt betales skovejeren for det miljøgode eller den service, det er at passe på regnskoven og dens naturværdier. Dvs. at han/ hun betales for at beskytte skoven samt for at undlade at fælde eller sælge den til f.eks. tømmervirksomheder. Hertil er det vigtigt at nævne, at det er kombinationen af tilgange, der skal sikre den langsigtede bæredygtighed og ikke PES alene. kapacitet til at investere betalingerne produktivt i f.eks. landbruget eller turisme. Denne model kaldes PES (Payments for Environmental Services), som frit kan oversættes til betaling for miljøgoder. Man giver de lokale et økonomisk incitament til at passe på skoven og dens serviceydelser inklusiv biodiversitet, rent vand og CO 2 -optag, i grove træk på samme måde, som man betaler en virksomhed for levere vand og el. 6 SKOV & FOLK NR. 3 AUGUST 2011 FOTO: JULIE HELQUIST Truslen fra palmeolievirksomhederne Behovet for initiativer til beskyttelse af områdets biodiversitet forstærkes af den på længere sigt realistiske trussel mod tilbageværende skov i bufferzonen. Truslen kommer fra både afskovning generelt (gradvis konvertering til landbrug) og udvidelse af især arealet dedikeret til dyrkning af afrikansk oliepalme og plantager med den ikke-hjemmehørende og hurtigtvoksende Melina. Således er den samlede arealanvendelse konverteret til oliepalme i perioden steget fra ha til ha. De fleste familier er tilflyttere til området og har ikke tradition for skovbrug. Og mens de rydder regnskov i moderat omfang i forbindelse med udvidelse af deres landbrug eller kvægbrug, er den reelle trussel mod regnskoven den udbredte tømmervirksomhed og aggressive udvidelse af oliepalmeplantager, specielt fra selskabet PALCASA. Virksomhederne køber enten retten til at fælde det værdifulde tømmer og fjerner alt andet i processen eller opkøber bøndernes ikke-udnyttede jorde som oftest står i primær skov, der så efterfølgende ryddes og omdannes til monokulturelle oliepalmeplantager. Med en tilstrækkelig indtægt fra regnskoven - f.eks. fra PESbe talinger og/eller turismeaktiviteter - vil mange husholdninger være mindre tilbøjelige til at sælge deres ejendom, da den dermed giver en bedre indtægt og et mere stabilt livsgrundlag bl.a. i form af fødeva resikkerhed og uddannelse. Uden indtægter har mange familier en ejendom, hvor de hvert år er usikre på, om dekan dyrke nok til at forsørge deres familie eller har penge nok til at købe de fornødenheder, de ikke selv kan producere. PALCASA ser p.t. ud til at være mest aktiv uden for det umiddelbare fokusområde for pilotprojektet, men her er der til gengæld stor lokal bekymring ift. PALCASAs opkøb af ejendomme mhp. etablering af plantager med oliepalmer. Sådanne plantager dyrkes traditionelt med relativt høj anvendelse af både kunstgødning og pesticider, og dyrkningssystemerne indbefatter traditionelt et omfattende drænsystem, der giver anledning til høje erosionsrater og dermed en stor sedimentbyrde og potentiel pesticidbyrde på omkringliggende vandløb. SKOV & FOLK NR. 3 AUGUST

5 Gode erfaringer med PES For de deltagende familier har betalingerne FOTOS: KARIN ELISABETH LIND pagne ud fra en række kriterier: Placering Her ender bidragene El Castillo er en af de fattigste kommuner i Nicaragua og ligger i bufferzonen til det beskyttede område Indio Maíz, som samtidig er en del af den mesoamerikanske biologiske korridor, som også Verdens Skoves tidligere opkøbsområde (Tortuguero) på den anden side af grænsen i Costa Rica udgør. Området er karakteriseret ved en høj grad af fattigdom og en meget dårlig adgang til offentlige serviceydelser. Den dårlige infrastruktur giver typisk landbefolkningen meget lang og besværlig adgang til både skoler, hospitaler eller blot mindre klinikker og salgssteder for langbrugsprodukter. I området bor der over mennesker, som primært er mestizer (blandet etnisk oprindelse), hvoraf 70 procent er under 30 år. Lokalbefolkningen er meget afhængig af deres jord og andre naturressourcer for at kunne forsørge deres familier, og de lever hovedsageligt af landbrug og kvægdrift samt jagt og fiskeri på subsistensniveau. Landbruget er ekstremt lavteknologisk og primært uden input i form af kunstgødning el.lign. Biodiversiteten er kendetegnet ved en fantastisk mosaik af tropisk skov, vådområder og floder og indeholder et rigt planteliv og dyrearter såsom jaguar, tapir, søkøer, puma, brøle-aber og rød og grøn papegøje. Læs mere om fuglelivet i området på: baggrund/nicafugle.php Verdens Skove og den mangeårige sam- ud fra en gennemsnitlig betragtning ud- af geografisk område ift. Verdens Skoves arbejdspartner i Nicaragua, Fundación gjort et betydeligt tilskud på 36 procent til udviklingsprojekter, troværdighed og del Río, gennemførte i perioden familiens driftsbudget. Dette dækker over stabilitet af partnerorganisation, biologisk 2009 et PES-pilotprojekt med betalinger en betydelig højere andel for de dårligst mangfoldighed, omkostningsniveau, tids- for miljø goder i form af biodiversitet. stillede familier og en tilsvarende mindre perspektiv og muligheder for inddragelse Midlerne til projektet blev rejst, dels via andel for de bedst stillede. Ud af i alt 36 af lokalbefolkningen. Hertil vægtes hensyn indsamlingskampagnen Grøn papegøje enkeltudbetalinger er kun én blevet soldet til oprindelige folk i området og eventu- savnes i Danmark, og dels via projekt- op. Resten er brugt på forbedringer af boli- elle udfordringer med landrettigheder. midler fra igangværende projekter. gen, familiens ernæringstilstand, børnenes Det lange samarbejde med den lokale Pilotprojektet blev gennemført i området uddannelse eller investeret i landbruget. partner såvel som erfaringen fra pilotpro- El Castillo i det sydøstlige Nicaragua i Rio Der er solide indikationer fra pilot projektet jektet gør en fortsættelse af denne tilgang San Juan-provinsen. Målet med pilotprojektet var at sikre bæredygtig udvikling i forskellige former i området med det delmål at styrke den lokale beskyttelse af biodiversiteten. I pilotprojektet deltog 13 familier fordelt på fire lokalsamfund, og i alt m 2 regnskov er blevet beskyttet ved hjælp af betalingerne. på, at man via PES-betalinger yder et betydeligt bidrag til familiernes økonomi og dermed til bekæmpelse af den udbredte lokale fattigdom. Den nye regnskovskampagne Samme område og samarbejdspartner er blevet valgt til den nye regnskovskam- til at redde regnskoven oplagt. Det vil således fortsat handle om at bevare regnskoven og biodiversiteten i området samt at sikre bæredygtig udvikling på de lokale folks præmisser. Danskere kan beskytte regnskoven PES-tilgangen bygger på frivillig deltagelse med forpligtelser. Målet er, at den deltagende lokalbefolkning i perioden dels får erklæret skoven som privat skovreservat en eviggyldig beskyttelsesstatus og dels anvender/investerer PESbetalingerne til øget indkomstgenerering. Således kan en familie hæve sin levestandard og leve et værdigt liv. Tanken er, at danskerne skal være med til at betale for beskyttelsen af regnskoven i Rio San Juan området i en tiårig periode. I løbet af denne periode vil ovenstående være opnået, og hvis ikke, vil der være fundet alternative finansieringskilder gennem f.eks. REDD+ lignende projekter, hvor specielt stater/regeringer og store virksomheder forpligter sig. PES-tilgangen kombineres med såkaldt reaktivt opkøb, hvor kun udbudte jorder med stående skov købes til markedspris for at undgå, at de købes af f.eks. palmeolieplantager. Ejerskabet til disse jorder vil i første omgang overgå til Verdens Skoves lokale partner, men vil så vidt muligt på sigt inddrage både den nicaraguanske stat og lokalbefolkningen i forvaltningen og beskyttelsen af ejerskabet. Disse tilgange vil blive understøttet af Verdens Skoves udviklingsindsatser i området finansieret af Danida. Gennem træning og forskellige aktiviteter vil skovejeren blive støttet i at investere betalingerne produktivt og bæredygtigt f.eks. i børnenes uddannelse, nye turismeudbud eller i landbruget. Således vil det give en bedre ydelse og dermed mindske presset for at udvide landbrugsarealet. Pilotprojektet har bl.a. vist, at investeringerne generelt har bidraget til at mindske affolkningen i området og dermed har skabt grobund for langsigtede bæredygtige løsninger på både fattigdom og regnskovsrydning. For at styrke den langsigtede bæredygtighed er det ligeledes hensigten, at regnskovsprojektet generelt og PES-programmet specifikt skal være forgangsmodel for fremtidige REDD+ projekter. Klimaprojekter og pengeoverførsler fra nord til syd er i den sammenhæng en finansieringsmekanisme i kraftig fremgang. Verdens Skoves rolle i den sammenhæng er at være med til at udvikle og teste modeller, der er etisk forsvarlige og reelt kommer lokalbefolkningen til gode, og som samtidig fremmer biodiversiteten og andre miljøgoder frem for at være rent klimaog biomassefokuserede. 8 SKOV & FOLK NR. 3 AUGUST 2011 FOTO: JULIE HELQUIST SKOV & FOLK NR. 3 AUGUST

6 Generalforsamling i Verdens Skove Efterlysning idealister I weekenden den oktober 2011 afholdes efterårets store begivenhed, nemlig generalforsamling i Verdens Skove. Sted: Næsbycenteret Skelbyvej Glumsø Program for weekenden Det endelige program er endnu ikke fastlagt, men én ting er sikkert: Det bliver en weekend fyldt med spændende aktiviteter, hvor vi vil benytte os af områdets mange udendørsfaciliteter. Vi tør også garantere spændende diskussioner både i plenum og i krogene, måske over en øl eller to. Det foreløbige program ser ud som følger: Fredag: Ankomst og aftensmad Aktivitet Lørdag: Kl : Generalforsamling, dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til målsætninger og arbejdsprogram for det kommende år 3. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 4. Fastlæggelse af kontingent for individuelt og kollektivt medlemskab 5. Indkomne forslag 6. Eventuelt NB. Indkomne forslag til endelig dags orden skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 16. september 2011 Eftermiddag: Aktivitet Aften: Middag, fri leg, dans og røverhistorier Søndag: : Morgenmad 11.00: Guidet tur i Suserup Skov Tilmelding Tilmelding sker hos Tina Hvidsten, tlf eller Området omkring Næsbycentret: Det smukke, midtsjællandske område er i høj grad præget af sidste istid, hvor nordøstisen var inde over området. Dette har medført et meget diverst område både i forhold til topografi og jordbundsforhold, hvilket også giver mulighed for at se meget forskellig natur i området. Både Susåen, Tyrstrup Sø og Tyrstrup Skov er at finde tæt på centret. Derudover ligger Holmegårds Mose, en af Danmarks største højmoser, tæt på centeret. For en forening som vores vil det absolutte højdepunkt sandsynligvis være Suserup Skov, der forvaltes som en urørt skov. Øst og vest for skoven er der to marker, der er udlagt til naturlig succession. Læs mere om området ved Næsbycenteret på Naturstyrelsens hjemmeside. Af Tim Whyte, Leder af kommunikationsafdelingen i Verdens Skove Kender du én, der engang købte et regnskovscertifikat og aldrig hørte mere om, hvad der skete med den regnskov, han eller hun støttede? Desværre er der nok en del derude, der tror, redningen af regnskoven slet ikke blev til noget. Da kampagnen stod på sit højeste, var der skoleklasser, arbejdspladser og butikker involveret landet over. Over danskere var med, men det var de færreste, der holdt kontakten med os, efter de købte et certifikat. Man kan næsten se certifikatet falme og blive lagt væk på loftet, mens kynismen gradvist stiger: Jeg gav nogle penge, men kom der egentlig noget ud af det? Faktisk kom der en hel del af ud af det. Opkøbsområderne står velbevaret i Costa Rica og Ecuador, og vi arrangerer stadig rejser ud til flere af områderne. Regnskoven har stadig behov for hjælp, men desværre har vi i dag kun kontakt til en brøkdel af de mennesker, der betalte for opkøbene i 1980 erne og 1990 erne. Brug for din hjælp! Vi vil så gerne fortælle de tidligere regnskovsidealister om alt det, deres bidrag har betydet, men vi skal vi lige have fundet frem til dem først! Og det er her, vi har brug for din hjælp. Hvis du kender folk, der engang har købt et regnskovscertifikat, så vil vi gerne sende dem et billede af deres regnskov, der har det så trygt og godt + et med venlig hilsen fra dig. SÅDAN GØR DU EN TIDLIGERE REGNSKOVSIDEALIST GLAD: Fortæl dem at det nyttede! Vis dem billederne fra de opkøbte områder på regnskoven-er-reddet. Meld dem til vores nyhedsbrev, eller få dem ind på vores Facebook-side, hvor de løbende får informationer fra opkøbsområderne. Send dem et billede af områderne: Mail adresseoplysninger til verdensskove.org. Så sender vi billedet med et Med venlig hilsen fra dig Invitér dem ud og se på opkøbsområderne! Nature Tours arrangerer rejser ud til både Ecuador og Costa Rica. Læs mere på 10 SKOV & FOLK NR. 3 AUGUST 2011 ANEMONER I SUSERUP SKOV. FOTO: JAN KUNSTMANN SKOV & FOLK NR. 3 AUGUST

7 Regnskovsbilleder i kæmpeformat Fotograf Julie Helquist som selv købte et certifikat engang har her i foråret været ude at fotografere opkøbsområderne i Costa Rica og Ecuador. Det er der kommet en stor fotoudstilling ud af, der hedder Regnskoven er reddet hvis du vil være med. Billederne har været på turné rundt omkring i landet hen over sommeren. Hvis du gik glip af udstillingen, kan du stadig nå at fange den i efteråret. Se billederne og turnéplan inde på vores hjemmeside. Du kan også støtte den gode sag og købe et af de flotte udstillingsbilleder i kæmpeformat (200x140) til kr. Bestilling sker på 12 SKOV & FOLK NR. 3 AUGUST 2011 FOTOS: JULIE HELQUIST SKOV & FOLK NR. 3 AUGUST

8 Naturperle i Danmark: Bolderslev Skov Tekst og fotos af Jan Kunstmann, tidligere næstformand i Verdens Skove Bolderslev Skov er en af Danmarks fineste naturskove. Derfor er den også fredet, udlagt til urørt skov og udpeget som NATURA 2000-område. I skoven findes Danmarks største bestande af stor og småbladet lindetræer. Træerne er resterne af urskoven, og skoven er meget fugtig og har derfor aldrig der af dødt ved, findes der mindst 12 været udnyttet intensivt. Tidligere er arter af hulrugende fugle i skoven, bl.a. der der blevet plantet sitkagran forskellige steder i skoven, men i forbindelse træløber. I skovens mange små vandhul- stor flagspætte, sumpmejse og korttået med statens overtagelse af skoven er alle ler yngler bjergsalamanderen, som kun sitkagraner blevet fældet. Skoven rummer næsten alle danske skovtilknyttede Danmark. Bjergsalamanderen er en rigtig findes enkelte andre steder i det sydlige plantearter og hele 34 arter, der indikerer skovsalamander, der ikke tåler høje vandtemperaturer. gammel skov. Selvom skoven ikke rummer store mæng- ÆGBLADET FLIGLÆBE DØD SITKA Bolderslev Skov er sammen med Uge Skov en af Danmarks største naturskove med et areal på 157 hektar. Skoven rummer mange sjældne, fredede og truede planter og svampe, og der er registreret ca. 300 arter af urter, buske og træer, hvoraf flere er sjældne. Bl.a. findes der sort pil, engblomme, samt fire fredede orkideer, nemlig tyndakset gøgeurt, skovhullæbe, ægbladet fliglæbe og skovgøgelilje. Skoven er også et af de få hjemsteder for den sjældne og fredede bjergsalamander. Bolderslev Skov blev i 1999 fredet som urørt skov af Naturklagenævnet. Skoven bruges nu til naturvidenskabelige undersøgelser. Især forskere og studerende fra Aarhus Universitet bruger skoven til forskningsprojekter. FRYNSET SKJOLDBÆGER Naturperle i Danmark er et nyt, fast indslag i Skov & Folk. Her kan medlemmer af Verdens Skove mulighed i billeder og ord at beskrive en gerne overset naturperle i Danmark, som medlemmerne så har mulighed for at opsøge. Kender du til en naturperle, du gerne vil dele med Verdens Skoves medlemmer? Så send billeder og tekst til redaktøren på: Naturperle i Danmark findes også som blog på hjemmesiden. Se hvordan du selv lægger et indslag ind på: BOLDERSLEV SKOV 14 SKOV & FOLK NR. 3 AUGUST 2011 FLERSTAMMET LIND SKOV & FOLK NR. 3 AUGUST

9 Alarmerede CO 2 -regnskab for biodiesel Det lyder grønt og godt at tilføre planteolie til dieselbenzinen, men både klimaet, mennesker og dyr vil lide under den nye brændstofform, fordi blandt andet EU og Danmark ikke har fået skabt de regler, der gør, at danskernes brændstofforbrug kan foregå bæredygtigt. Af Kristian Jørgensen, formand for Verdens Skove Fra 1. juli 2011 vil der blive tilført 7 procent bioethanol i al diesel. Beslutningen om tvungen iblanding af biobrændstoffer har til formål at begrænse udslip fra drivhusgasser fra vejtransport og er en del af planen om at leve op til EU s direktiv om vedvarende energi, det såkaldte VEdirektiv. For transportområdet betyder det, at 10 procent skal komme fra vedvarende energi i 2020 herunder eksempelvis elbiler og biobrændstoffer. I Danmark som i resten af EU forventes målet primært opfyldt af biobrændstoffer. EU har opsat nogle bæredygtighedskriterier, der kræver, at biobrændstoffer skal have en drivhusgasbesparelse på minimum 35 procent sammenlignet med konventionelle fossile brændstoffer stigende til 50 procents besparelse i Hertil er der i kriterierne indlagt en række hensyn til specifikke økosystemer af hensyn til biodiversitet samt områder, der indeholder store kulstoflagre. Problemet Der er imidlertid ingen sikkerhed for, at biobrændstoffer har en positiv klimaeffekt som følge af de CO 2 -udslip, der sker på grund af såkaldte indirekte effekter i arealanvendelsen benævnt ILUC, som står for indirect land use changes. EU-kommissionen skulle senest ved udgangen af 2010 have fremlagt en rapport, der redegør for, hvordan EU vil tackle og minimere den indirekte drivhusgasudledning, der er forbundet med produktionen af biobrændstoffer. Denne rapport er udskudt til slutningen af juli 2011, men ifølge kilder i Bruxelles frygtes det, at rapporten vil blive yderligere forsinket. Der er bred konsensus om, at det CO 2 - udslip, der sker som følge af ILUCeffekten, har væsentlig betydning for klimaregnestykket og bør medregnes. Introduktionen af biobrændstoffer sker derfor i blinde uden vished om, at det tjener formålet. Connie i centrum Klimakommissær Connie Hedegaard spiller en central rolle, idet hun som dansk klimaminister selv indførte Biobrændstofloven i Nu skal hun sikre, at ILUCeffekten ikke slår bunden ud på EU s reelle klimaregnskab. Connie Hedegaard har flere gange understreget, hvor vigtigt det er at foretage de rigtige valg med hensyn til bioenergi i Europa med henvisning til, at når først investeringer og infrastruktur er der, er det svært at rulle tilbage eller ændre politikker. Derudover har hun også udtalt, at bare fordi der står bio foran noget, er det ikke nødvendigvis godt. Hun har også omtalt ILUC som et meget, meget væsentligt problem, men hvis vi reelt ikke ved, hvor stor klimaeffekten af biobrændstoffer er, kan hun og andre ikke rapportere om, hvordan det går med at opfylde vores klimaforpligtelser. Dystre ILUC-beregninger ILUC-effekten sker som følge af en udvidelse af landbrugsarealerne, når fødevareproduktion fordrives af energiafgrøder. Fødevarerne skal stadig dyrkes et eller andet sted, hvilket nødvendiggør en udvidelse af det globale landbrugsareal. Den største udvidelse sker typisk på bekostning af naturarealer - ofte skov og savanne og ofte med et negativt klimaregnskab samt tab af biodiversitet til følge. Her er der flere problematikker, bl.a.: Der er cirka to årtiers tilbagebetalingstid af den CO 2 der udledes, når savanneområder i Brasilien (Cerradoen) konverteres til sukkermarker til ethanol. Der er cirka hundred års tilbagebetalingstid af den CO 2 der udledes, når regnskov konverteres til palmeolieplantager. Der er flere hundrede års tilbagebetalingstid af den CO 2 der udledes, når regnskov på tørvebund konverteres til palmeolieplantager. Med tilbagebetalingstid menes den tid, hvori man skal benytte biobrændstoffet for at neutralisere etableringsudledningen fra ødelagte økosystemer. Ovenstående emissioner er fra direkte ændringer i arealanvendelse, men kan lige så vel ske som følge af, at fødevareproduktion presses ud af biobrændstofferne. Dette er en global mekanisme, og biobrændstofproduktion i Europa kan derfor medføre en arealudvidelse i troperne. Tillægges biobrændstoffer en ILUC-faktor vil klimaregnestykket for mange typers vedkommende ikke kunne leve op til EU s 35 procents reduktionskrav i forhold til fossile brændstoffer. Flere vil endda have en mere skadelig effekt end regulær diesel og benzin. Som EU-kommissionens egen Joint Research Center skriver det: The uncertainties of the emissions due to indirect effects, much of which would occur outside the EU, mean that it is impossible to say with certainty that the net GHG effects of the biofuels programme would be positive. Der er forskellige ILUC-beregninger. IEEP beregnede i 2010, at når ILUCeffekten medregnes, er de fødevarebaserede biobrændstoffers samlede udslip mellem 80 og 150 procent værre end de fossile brændstoffer, de erstatter. I den modsatte ende anslår IFPRI en noget lavere procentsats, men selv disse lavere tal viser, at der ikke er klimagevinst ved brug af fødevarebaserede brændstoffer. Bæredygtighed uden hensyn til mennesker Selvom biobrændstofproduktion og i lige så høj grad ILUC-effekten har konsekvenser for f.eks. arbejdsforhold, landrettigheder, oprindelige folks rettigheder, fødevaresikkerhed og fødevarepriser, mangler EU s bæredygtighedskriterier at tage højde for sociale hensyn. Efterspørgsel på arealer betyder en stigende spekulation i erhvervelse af jord eks. til plantager til bioenergi. Særligt det afrikanske kontinent står svagt over for såkaldt land grab, hvor lokalbefolkninger presses til salg eller tvinges væk fra den jord, der er deres levebrød. Dette er velkendte konsekvenser, men som sagt ikke adresseret af EU. 16 SKOV & FOLK NR. 3 AUGUST 2011 SKOV & FOLK NR. 3 AUGUST

10 Grupperejser: Oplev verden sammen med andre Mange unge vælger at tage en pause og jeg tror desværre, der er mange som af fra f.eks. studierne for at komme ud og den grund ikke kommer af sted. Men har opleve verden. Men for nogle kan det man nogen at følges med, føler mange sig være skræmmende at tage det store skridt mere trygge. Dermed bliver oplevelserne alene. Derfor lancerer Nature Tours en også det bedre, og vi vil så gerne give helt ny rejseform, nemlig Grupperejser. folk gode oplevelser og minder for livet, Her giver vi jer mulighed for at rejse ud udtaler Sidse Hansen, som arbejder for med andre frivillige fra Danmark, så I kan Nature Tours. Med den nye rejseform vil dele oplevelserne sammen. Når man skal vi ramme ikke blot de unge, men også rigtig gerne den ældre generation, som går ud i verden på egen hånd, kan alt det nye og ukendte godt virke lidt skræmmende, og drømmer om at rejse ud i en fantastisk verden fuld af oplevelser. Tager du af sted på en grupperejse, vil der stadigvæk være mulighed for at arrangere individuelle rejser efterfølgende, hvis du ønsker at rejse rundt efter gruppeforløbet. Næste afgang for grupperejse bliver i starten af oktober 2011, og rejsen vil blive gennemført ved minimum fire deltagere. Hold øje med vores nye hjemmeside for mere information. Nyt look til hjemmesiden Nature Tours har fået ny hjemmeside, men adressen er fortsat den samme: www. naturetours.dk. Med den nye hjemmeside har vi forsøgt at gøre det mere overskueligt at finde vej til det, du har brug for at vide. Du får let adgang til info om lande, projekter eller de mere praktiske ting, som man kan være i tvivl om, når rejsen går langt væk hjemmefra. Samtidigt forsøger vi at give endnu mere inspiration til rejsen gennem frivilliges beretninger og billeder. Og hvem ved? Måske bliver du en dag inspirationskilde for andre Informationsmøder Overvejer du at tage ud at rejse som frivillig? Kom til informationsmøde og hør mere om Nature Tours miljøprojekter i Latinamerika. Kommende møder afholdes: Aarhus: 10. september København: 1. oktober Læs mere på Kontakt os På Nature Tours kontor i Aarhus kan du træffe Sidse Hansen, som har mange rejser med i bagagen. Sidse sidder klar til at svare på spørgsmål og vil gøre sit bedste for at hjælpe dig på vej ud i verdens skove. Træffe- og telefontider: Tirsdag-torsdag kl Tlf.: Mail: 18 SKOV & FOLK NR. 3 AUGUST 2011 FOTOS: JULIE HELQUIST SKOV & FOLK NR. 3 AUGUST

11 Verdens Skove Odensegade 4b Postboks 5102, 8100 Århus C ID-Nr.: Klimavenlig opskrift: Pasta Cozze Napolitana (Pasta i blåmuslingesautér) Til 4 personer Ingredienser Økologisk tørpasta eller frisk pasta 1 pund blåmuslinger 2 økologiske tomater 1 håndfuld bredbladet persille 2 fed hvidløg ½ teskefuld tørrede chilikerner ½ dl koldpresset økologisk extra virgin olivenolie 1 flaske god hvidvin på økologiske druer ½ økologisk filonebrød Forberedelse (ca. 20 min.) Blåmuslingerne renses grundigt i en balje vand med børste eller ru svamp, og alle gribestrenge fjernes for at undgå urenheder og bismag. Gryde med vand og salt til pastaen sættes over gasblus. Alle kerner fjernes fra tomaterne, som derefter finthakkes. Massen med kernerne gemmes, men bør ikke steges, idet tomatkerner afgiver bitterhed ved opvarmning. Bredbladet persille finthakkes og blandes med tomaterne. Skallen fjernes fra de to fed hvidløg, som derefter trykkes flade med bladet af en kniv, således at de åbner sig. Massen med tomatkernerne fordeles tyndt på fire halve skiver brød, som derefter dryppes med lidt økologisk extra virgin olivenolie, drysses med det andet forstegte finthakkede hvidløg samt lidt salt og sættes i ovnen ved 200 grader i 5 minutter, hvorefter ovnen slukkes. Vil man spare energi, kan disse tomatbrød også med fordel nydes friske uden bagning i ovn. Tilberedning (7-10 min.) Når vandet til pasta koger, lægges pastaen i gryden og koges uden låg for svag varme. Stor dyb pande eller wok med tætsluttende låg sættes over gasblus for høj varme med ½ dl økologisk extra virgin olivenolie, ½ teskefuld tørrede chilikerner samt de to fed hvidløg. Når det simrer i olien omkring hvidløgene (efter 1-2 min.), tages disse op og finthakkes hurtigt. Blåmuslinger, finthakkede tomater og bredbladet persille samt det ene finthakkede fed hvidløg puttes straks på panden og steges under tætsluttende låg for høj varme, indtil muslingerne har åbnet sig (ca. 5 min.). Det kan anbefales også at tilsætte en lille sjat god hvidvin. Panden med låg bør rystes jævnligt under stegning. Pastaen tages af kog et minut før den er færdigkogt, blandes med blåmuslingerne på panden og simrer for laveste varme i 2 min., for at pastaen tager optimal smag af sautéren. Brødet med tomat, olivenolie, salt og hvidløg tages ud af ovnen og serveres til sammen med friske humpler af filonebrød til at dyppe i den varme blåmuslingesauté. Det anbefales at drikke resten af den gode hvidvin på økologiske druer til måltidet. Af Nikolaj Bro Moseholm SÅDAN TAGER DU HENSYN TIL KLIMAET I FORBINDELSE MED MÅLTIDET: brug råvarer fra økologisk landbrug uden CO 2 -belastende kunstgødning brug danske råvarer uden lang transportvej brug koldpresset olivenolie, som kræver mindre energi ved raffineringen vælg gode grøntsager enkeltvis uden plastik og anden emballage vask råvarer i balje og ikke under rindende vand undgå lang tilberedelsestid drik mindre mængder, men bedre kvalitet vin, og sluk tørsten i vand.

PAPEGØJE SAVNES. 5. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje

PAPEGØJE SAVNES. 5. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje PAPEGØJE SAVNES 5. klasse. undervisningsmateriale Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje 1 Her ser I den grønne ara 4 3 1 1 5 5 3 5 Farv de rigtige numre 1. Sort 2. Rød 3. Lyserød 4. Grøn 5. Lyseblå

Læs mere

BIOENERGI ER IKKE GRØN Fakta om EU og Danmarks voldsomt voksende forbrug af bioenergi - på bekostning af natur, klima og lokalbefolkninger

BIOENERGI ER IKKE GRØN Fakta om EU og Danmarks voldsomt voksende forbrug af bioenergi - på bekostning af natur, klima og lokalbefolkninger BIOENERGI ER IKKE GRØN Fakta om EU og Danmarks voldsomt voksende forbrug af bioenergi - på bekostning af natur, klima og lokalbefolkninger Grøn omstilling? Skovrydning CO 2 -neutralitet? Land grabbing

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Biobrændstoffers miljøpåvirkning

Biobrændstoffers miljøpåvirkning Biobrændstoffers miljøpåvirkning Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Stockholm, d.15. januar 2010 Workshop: Svanemærkning af transport Godstransportens miljøelementer Logistik Kapacitetsudnyttelse, ruteplanlægning

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

REGNSKOVEN KORT FORTALT

REGNSKOVEN KORT FORTALT REGNSKOVEN KORT FORTALT Verdens regnskove Den tropiske regnskov er et af verdens ældste økosystemer, og man mener, at der har eksisteret regnskov på Jorden i 60 80 millioner år. Verdens regnskove ligger

Læs mere

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Roskilde Kommune, Park- og Vejafdelingen der har været store arrangementer på Dyrskuepladsen siden sidst i 1960erne, og det største antal besøgende var på Roskilde

Læs mere

FISK I TIMEN Gl. LINDHOLM SKOLE 6. ÅRGANG. Fisk i efteråret

FISK I TIMEN Gl. LINDHOLM SKOLE 6. ÅRGANG. Fisk i efteråret FISK I TIMEN 2013 Gl. LINDHOLM SKOLE 6. ÅRGANG Fisk i efteråret FISK I TIMEN 2013 Røde fiskedeller 300 g fisk (fx laks, kulmule eller mørksej) 1 æg ½ rødbede 1 lille løg Citronskal samt saften af en halv

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 I medfør af 26, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, og 32, stk.1, i

Læs mere

Europa-Huset 19.11.2015

Europa-Huset 19.11.2015 Opgør med myterne om Danmark som foregangsland EuropaHuset 19.11.2015 Støttet af Tankevækkende tendenser i energiforbruget Det samlede energiforbrug i EU28 har ligget nærmest konstant siden 1995 på trods

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Masser af biomasse? NOAHs Forlag

Masser af biomasse? NOAHs Forlag Masser af biomasse? Vi skal af med de fossile brændsler så hurtigt som muligt. Presset for at det skal ske er ved at være så stort, at hverken regering, energiselskaber eller industrien tør ignorere det.

Læs mere

Økoturisme redder regnskoven i Costa Rica

Økoturisme redder regnskoven i Costa Rica Økoturisme redder regnskoven i Costa Rica Skrevet af Julie Gerup, Roskilde Gymnasium Figur 1. På billedet ses en egernabe. Figur 2. På billedet ses et træ med brætrødder, brætrødderne går ikke langt ned

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Opskrifterne er en del af Sluk Lyset kampagnen 29. marts

Opskrifterne er en del af Sluk Lyset kampagnen 29. marts WWF har allieret sig med madskribent og TV-kok, Anne Hjernøe, der her serverer en håndfuld forårsretter med fisk, du kan nyde med god samvittighed for klimaet. Opskrifterne er en del af Sluk Lyset kampagnen

Læs mere

PAPEGØJE SAVNES. 3-4. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje

PAPEGØJE SAVNES. 3-4. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje PAPEGØJE SAVNES 3-4. klasse. undervisningsmateriale Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje 1 Hej venner jeg er den grønne ara 4 3 1 1 3 Farv de rigtige numre 1. Sort 2. Rød 3. Lyserød 4. Grøn. Lyseblå

Læs mere

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern.

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern. Mandag Omelet med ost, kartofler, porrer og salat af rødkål 8 æg 60 gram mælk 20 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 2 store håndfulde frisk persille 100 g kartofler 1-2 stk. porrer Vask

Læs mere

Mejeriprodukter og mere frugt

Mejeriprodukter og mere frugt Mejeriprodukter og mere frugt Bilag Side 1 Morgenfrisk Frugtyoghurt (4 pers.) 8 dl yoghurt naturel af letmælk eller skummetmælk 200 g frugt, fx banan, melon, appelsin, æble, bær 25 g. mandler Vælg én eller

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik med retning og resultater, side

Læs mere

Masser af biomasse? NOAHs Forlag

Masser af biomasse? NOAHs Forlag Masser af biomasse? Vi skal af med de fossile brændsler så hurtigt som muligt. Presset for at det skal ske er ved at være så stort, at hverken regering, energiselskaber eller industrien tør ignorere det.

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse?

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse? Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras NEPENTHES GRATIS! Vil du ud at rejse? Læs mere om rejser i udviklingslande, og hvordan du ved at rejse

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Blåmuslingen. Muslingelarver I modsætning til mennesker og andre pattedyr starter muslingen ikke sit liv som et foster inde i moderens krop.

Blåmuslingen. Muslingelarver I modsætning til mennesker og andre pattedyr starter muslingen ikke sit liv som et foster inde i moderens krop. Blåmuslingen Under jeres besøg på Bølgemarken vil I stifte bekendtskab med én af havnens mest talrige indbyggere: blåmuslingen som der findes millioner af alene i Københavns Havn. I vil lære den at kende

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Mikkelsen, Kirsten L.K. på vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober :00 Til:

Mikkelsen, Kirsten L.K. på vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober :00 Til: Hansen, Gitte Fra: Mikkelsen, Kirsten L.K. på vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober 2009 16:00 Til: Brøndum, Jette Cc: Gregor, Ole Emne: VS: Kritik og forslag til kæmpe vindmøller i Amos

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) BEK nr 1182 af 12/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 1606/1123-0057

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Verdens Skoves klimaposition

Verdens Skoves klimaposition Verdens Skoves klimaposition 10.05.2012 Formål Dette dokument formulerer Verdens Skoves position på klima. Dokumentet har til hensigt at udtrykke Verdens Skoves grundlæggende holdning til udvalgte emner

Læs mere

flodbølger Naturens værn mod

flodbølger Naturens værn mod FOTO: CARSTEN BRODER HANSEN Naturens værn mod flodbølger Af Carsten Broder Hansen, biolog og videnskabsjournalist Det nylige voldsomme jordskælv i Japan er blot det seneste i en række af meget store naturkatastrofer.

Læs mere

Uge 27. Indkøb: Basis: Denne uge består madplanen af:

Uge 27. Indkøb: Basis: Denne uge består madplanen af: Denne uge består madplanen af: Uge 27 Kylling med basilikum Blomkålskarrysuppe Pasta m. Cherrytomater, mozarella og roculasalat Krebinetter med marinerede grønne bønner Hønsekødssuppe Risotto med kylling

Læs mere

Guide. opskrifter. Lene Hansson. Alle i sund og slank version. sider. 16 opskrifter i alt. Marts 2014- Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. opskrifter. Lene Hansson. Alle i sund og slank version. sider. 16 opskrifter i alt. Marts 2014- Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Claus Bech Guide Marts 2014- Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Lene Hansson opskrifter 8 36 sider Alle i sund og slank version 16 opskrifter i alt INDHOLD I DETTE HÆFTE: Sund: Skøn varm

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Af Peder Størup - Naturbeskyttelse.dk Så kom de længe ventede anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen endelig for dagens lys, og der

Læs mere

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Formål... 2 Ansøgt beløb... 3 Lille Vildmosecentret...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Mathilde i Mellemamerika. Costa Rica og Nicaragua Af Per H. Jacobsen

Mathilde i Mellemamerika. Costa Rica og Nicaragua Af Per H. Jacobsen Mathilde i Mellemamerika Costa Rica og Nicaragua Af Per H. Jacobsen Indhold Mathildes dagbog fra Costa Rica Side 4 Costa Rica Side 18 Mathildes dagbog fra Nicaragua Side 38 Nicaragua Side 50 Stikord Side

Læs mere

Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid

Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid Henrik Hauggaard-Nielsen og Steffen Bertelsen Blume Risø DTU, Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet Disposition 1.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

Coca, 2. August 2005. Señor Calapucha, Leonardo.

Coca, 2. August 2005. Señor Calapucha, Leonardo. Coca, 2. August 2005 Señor Calapucha, Leonardo. Señor, Det er med stor beklagelse at vi må meddele at den planlagte tur for Coca Rainforest Tourist rejsebureau fra mandag d. 10. fredag d. 15. august er

Læs mere

BYENS KØKKEN PÅ BLOMSTERFESTIVAL

BYENS KØKKEN PÅ BLOMSTERFESTIVAL BYENS KØKKEN PÅ BLOMSTERFESTIVAL - Sovsen er vores DNA Sovs er sød musik, og derfor får du her på blomsterfestivalen mulighed for at smage på vores dejlige sovs. Hæftet indeholder opskrifter på bl.a. kyllingesovs,

Læs mere

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af.

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af. Fra Vibeke Nielsen [vibeke@bikat.dk] Til!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] CC BCC Emne Vindmølleplan. "Hindsels" på Thyholm Afsendt 07-02-2015 20:05:24 Modtaget 07-02-2015 20:05:24 indmøllesagen.odt

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

FROKOSTFORSLAG fase 2

FROKOSTFORSLAG fase 2 FROKOSTFORSLAG fase 2 Du skal spise mad i starten af dagen og nedsætte indtagelsen i slutningen af dagen. De fleste har opbygget vaner der er modsat; man springer morgenmaden over eller spiser meget lidt

Læs mere

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Runde 2 1. Hvilket af de nedennævnte problemer vil normalt være det mindste for landsbykvinder i mange u-lande? A) Der er for langt til indkøbsmuligheder.

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Når torskerognen har stegt ca. 1 minut, smuldres og vendes den med persille, saft af citron og salt og peber.

Når torskerognen har stegt ca. 1 minut, smuldres og vendes den med persille, saft af citron og salt og peber. Madplan for uge 8 Mandag: Omelet med persille, torskerogn og kartofler og porrer: Til 4 personer 8 æg 60 g mælk 20 g smør 300 g torskerogn, skåret i skiver og ristet 2 store håndfulde frisk persille, plukket

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

Inviter klimaet med på middag

Inviter klimaet med på middag Inviter klimaet med på middag TEKNIK OG MILJØ Inviter klimaet med på middag Tænk på klimaet, når du planlægger og køber ind til aftensmaden Spis mindre kød Tag en dag om ugen uden kød og spar miljøet for

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

Biomasse og det fleksible energisystem

Biomasse og det fleksible energisystem Biomasse og det fleksible energisystem Indlæg ved energikonference 5. oktober 2009 af Institutleder Erik Steen Kristensen Spørgsmål som vil blive besvaret 1. Biomasse til energi mængder og typer? 2. Klima-

Læs mere

Certificering af Aalborg Kommunes skove.

Certificering af Aalborg Kommunes skove. Punkt 12. Certificering af Aalborg Kommunes skove. 2012-1258. Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets orientering sag om certificering af de kommunalt ejede skove i Aalborg

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Bilag til Økodag på Madskoler 2009

Bilag til Økodag på Madskoler 2009 Bilag til Økodag på Madskoler 2009 Min mappe: (navn) Ilustration: Morten Telling, Moxtell Productions. Indholdsfortegnelse Viden om økologi: Hvad er økologisk? (2 sider med tekst + opgaver) Viden om økologi:

Læs mere

PAPEGØJE SAVNES. 3-4. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje

PAPEGØJE SAVNES. 3-4. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje PAPEGØJE SAVNES 3-4. klasse. undervisningsmateriale Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje 1 Hej venner jeg er den grønne ara 4 3 1 1 5 5 3 5 Farv de rigtige numre 1. Sort 2. Rød 3. Lyserød 4. Grøn 5.

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Kom æggene op i en skål med salt og peber, samt mælken. Pisk i et minut.

Kom æggene op i en skål med salt og peber, samt mælken. Pisk i et minut. Mandag Omelet med kartofler - dild og tomat-kold weekendsteg 8 stk. æg 60 gram mælk 20 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 6 stk små blomme tomter, delt i kvarte En god håndfuld dild, vasket

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at Nyd din skov og dyrk den med Skovdyrkerne Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at renovere dine læhegn med overskud øge din ejendoms herlighedsværdi

Læs mere

Kick i madkassen. -Gode råd om dit barns kost

Kick i madkassen. -Gode råd om dit barns kost Kick i madkassen -Gode råd om dit barns kost Indholdsfortegnelse: Gode råd om kost og madlavning s. 2 Madpakkehånden Madlavning Kogning Få dit barn med! De 10 vigtigste ingredienser til en sund kost s.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Sundhedsugen uge 17-2011.

Sundhedsugen uge 17-2011. Sundhedsugen uge 17-2011. I årets sundhedsuge er maden planlagt ud fra de 8 kostråd. Det vil sige, at maden har et lavt indhold af fedt og et højt indhold af kulhydrater. I menuen indgår årstidens råvarer,

Læs mere

SKOV klima og mennesker

SKOV klima og mennesker SKOV klima og mennesker Undervisningsmateriale til at-forløb, samfundsfag, naturgeografi og biologi i gymnasiet og HF Indhold SKOV klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING Naturgeografi / samfundsfag

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012

Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012 Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012 Vedr: Afregistrering af beskyttet natur på matrikel Barde By, Vorgod 3c samt matrikel Barde

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1 Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference 27.-27. maj 2014 SIDE 1 Green Infrastructure Enhancing Europe s Natural Capital Udfordringer Små og fragmenterede naturområder Klimaændringer

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Ørred. Gravad ørred med rævesovs. Ørred carpaccio. Grillet ørred med mandler. Grillet ørred med persille og hvidløg. Terrin af røget ørred

Ørred. Gravad ørred med rævesovs. Ørred carpaccio. Grillet ørred med mandler. Grillet ørred med persille og hvidløg. Terrin af røget ørred Ørred opskrif ter Gravad ørred med rævesovs Ørred carpaccio Grillet ørred med mandler Grillet ørred med persille og hvidløg Terrin af røget ørred Røget ørred i trøffelolie med asparges Gravad ørred med

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere